DOtAB. Teknisk rapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DOtAB. Teknisk rapport"

Transkript

1 DOtAB Teknisk rapport

2 Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 Systemarkitektur... 1 Teknologier... 1 Platforme for mobile enheder... 1 Kommunikations interfacet... 2 Udviklingsmiljø... 2 IDOtAB (service interface)... 3 Protokol og implementering... 3 File up/download... 3 Sikkerhed... 3 Offline brug... 3 Synkroniseringsflow... 4 Service beskrivelse... 4 Modeler... 8 i

3 Introduktion Denne rapport dokumenterer tekniske aspekter for projektet DOtAB (DriftsOptimering til Almene Boliger med Smartphone/Tablet). Rapporten er udfærdiget af NTI CADcenter A/S. Systemarkitektur Herunder ses den overordnet systemarkitektur i løsningsmodellen for DOtAB projektet. Mdoc FM database og Mdoc FM klient var eksisterende elementer som løsningsmodellen skulle anvende som udgangspunkt. Webservicen der hostes på Webserveren er en konkret implementering af interfacet IDOtAB, som passer til Mdoc FM. Denne implementering er brugt under test og evaluering af DOtAB, men er ikke en del af DOtAB projektet. Teknologier Platforme for mobile enheder Der er mange aspekter med hensyn til valg udviklingsmiljø, programmeringssprog og teknologier indenfor udvikling af mobile apps. Det første valg i forbindelse med DOtAB projektet var at vælge en af to overordnet strategier for udvikling af kode til apps på mobile enheder: 1

4 1. Dedikeret kode til en specifik platform 2. Generisk kode som kan afvikles på/kompileres til flere platforme Det blev hurtigt afklaret at projektet skulle levere apps til både ios og Android platformene, potentielt flere. Det ville være et stort arbejde at skulle udvikle de samme ting flere gange til forskellige platforme. En dedikeret kode til hver platform giver bedre performance men som DOtAB er opbygget er hastigheden ikke det afgørende og programmet afvikles hurtigt og gnidningsfrit på den generiske platform. Der findes en række udviklingsplatforme hvorpå man kan udvikle generiske apps men fælles for de fleste er at de ikke understøtter hele vejen. F.eks. er JQueryMobile et JavacScript bibliotek der indeholder css mm. til udvikling af mobile apps, men ingen compiler. Phonegap er en compiler der kan fortolke HTML, JavaScript og css filer. Phonegap indeholder dog ingen udviklingsværktøjer. Det var også vigtigt at udviklingsplatformen understøttede de forskellige enheder på den mobile enhed vi skal bruge i forbindelse med DOtAB projektet. F.eks. skal vi bruge kamera, mikrofon og en database. Valget faldt på ApplicationCraft da det passede bedst med de krav vi i øvrigt havde og samtidig gav os et drag and drop udviklingsmiljø til at udvikle brugerfladen i. ApplicationCraft samler mange komponenter og værktøjer i et samlet udviklingsmiljø. Bl.a. indgår Phonegap og JQueryMobile som integrerede moduler i miljøet. På kan man i øvrigt se en oversigt over forskellige udviklingsplatform og sammenligne muligheder. Kommunikations interfacet Det er vigtigt at snitfladerne specificeres i anerkendte og almene standarder for at imødekomme fremtidig integrationsbehov Der findes en række standarder for web service interfaces. To af de mest kendte er SOAP/XML og REST/JSON. SOAP er XML baseret og har typisk få endepunkter og benytter POST metoden. Det er velegnet til computer computer kommunikation hvor man har gode XML parsere og behov for at kommunikere sikkert over andet end webben. REST/JSON er velegnet hvor klienten benytter JavaScript. Klienten kan typisk parse JSON direkte til JavaScript objekter. Interfacet til kommunikation mellem den mobile enhed og FM systemet skal understøtte JavaScript bedst muligt og her er det valgt at bruge JSON som protokol og lave kaldene som REST. Derved undgår vi parsing og url er let at opbygge. Udviklingsmiljø Som udviklingsmiljø er ApplicationCraft valgt. 2

5 Til definitionen af interfacet samt den konkrete implementering af interfacet er Visual Studio valgt. Mdoc FM er i forvejen programmeret i Visual Studio hvorfor der kunne genbruges komponenter herfra. Desuden er Visual Studio og.net en udbredt og kendt teknologi. Den understøtter også godt vores behov for webservice der kører REST/JSON. IDOtAB (service interface) DOtAB projektet skal definere en neutral web service snitflade således at alle kan tilbyde en bagende som app en kan køre imod. Der er samtidig lavet en konkret implementering af dette interface mod Mdoc FM. Denne implementering er brugt til at test og evaluere DOtAB app en. Dette er en beskrivelse af denne snitflade samt implementeringen. Protokol og implementering Implementeringen af webserveren er opbygget så den både understøtter SOAP/XML klienter og REST/JSON klienter. DOtAB klienten der er bygget til mobile enheder er programmeret i JavaScript og HTML. Af denne grund bruges REST servicedelen da REST/JSON er lettest at bruge i forbindelse med JavaScript og HTML. JavaScript objekter dannes direkte ud fra JSON og HTML kan direkte renderes uden konvertering. Det ville ikke have været tilfældet med SOAP, hvor alle data sendes og modtages som XML og derfor skulle konverteres til JavaScript objekter. File up/download Foruden de almindelige servicekald er fil upload og download pakket til et servicekald i stedet for at bruge standard filupload. Det er fordi ApplicationCraft og Phonegap ikke understøttede upload med bruger authentication på udviklingstidspunktet. Sikkerhed DOtAB app en kobler op mod servicen med en servicebruger der henter og synkronisere data. Det er kun service brugeren der kommunikerer med webservicen. De almindelige brugere logger kun ind på DOtAB app en og anvender offline data. Servicebrugeren logger ind og godkendes med basic authentication. Det anbefales at sikre servicen med et SSL certifikat. DOtAB servicen bruger således almindeligt kendt sikkerhed der kan implementeres på forskellige platforme. Offline brug DOtAB er beregnet til at kunne fungere uden netværksforbindelse, således den kan bruges f.eks. i kældre hvor dækningen kan være dårlig. Derfor er snitfladen bygget til at synkronisere data når den moblie enhed er dokket på kontoret hvor man er sikker på netværksforbindelse. Det er derfor ikke muligt at hente en enkel lokation ud til enheden. Under synkronisering hentes oplysninger om brugere (employees) ned i DOtAB app en. Samtidig synkroniseres data for de afdelinger servicebrugeren tilhører således at DOtAB kan bruges offline. 3

6 Det er hensigten at flere brugere i samme team kan deles om en enhed. Når en bruger anvender DOtAB, logger vedkommende ind med et personligt brugernavn og password. Synkroniseringsflow Når enheden dokkes startes en synkronisering af enheden. Synkroniseringen kan også startes manuelt efter behov. Som første skridt i synkroniseringen sendes information omkring de oprettede sager med tilhørende billeder til enheden. Det sker ved at sende et objekt med billeder, lyd og tekst ad gangen. Først når hvert objekt er synkroniseret fjernes det fra DOtAB app en. Efter data oprettet i app en er synkroniseret tilbage til FM systemet sendes opdaterede bygningsdata til enheden. Service beskrivelse Herunder er listet de enkelte kald webservicen understøtter. Eksemplerne er vist som REST kald og data er pakket som JSON. Systeminfo Servicen returnerer informationer omkring bl.a. versioner af webservicen. Parametre: Ingen. Retur: Et systeminfo objekt. Kald: Locations Servicen returnere en samling af locations. En location er det sted qr koden er relateret til og vil typisk være en lejlighed. Men det kan også være f.eks. en vaskemaskine eller en legeplads. Samlingen indeholder alle de locations brugeren der tilgår servicen har adgang til. Parametre: Ingen. Retur: En samling af locations objekter. Kald: Frases Servicen returnerer fraser og opslagsord til forskellige opslagslister. F.eks. vil de typiske fejlbeskrivelser inden for en kategori som bad eller køkken være opført som fraser brugeren kan vælge så der ikke skal skrives mere end højest nødvendig. Også leverandører og standard pris overslag kan hentes som fraser. 4

7 I løsningen er der en webside hvor man selv kan redigere og tilføje fraser. De kan derved tilpasses de enkles behov. Frase kan være afhængig af hvilke bruger der er logget på. Parametre: Ingen. Retur: En samling objekter af fraser Kald: Fraser kan også oprettes og rettes med denne service. Hvis det er en ny frase sættes id til 0. Hvis den skal slettes sættes id til -1. Type: Post Parametre: Et frase objekt. Retur: Et frase objekt med idet på den oprettede frase. Kald: Case Servicen opretter en sag i FM systemet..sagerne der bliver oprettet på enheden sendes tilbage til enheden. Parameter: Et case objekt. Retur: Det oprettede case object. Kald Order Denne funktion sender en ordre til leverandøren der er sat på sagen. Dette sker kun hvis den der har oprettet sagen har tilladelse til at afgive en ordre. Ellers bliver den gemt i FM systemet og kan derfra afsendes. Funktionen kaldes typisk efter at hele sagen med billeder og lydklip samt beskrivelse er uploadet. Parametre: Et case id. Retur: En tekst der beskriver hvad der er sket. Kan antage følgende værdier: No address No supplier Failed Order send Kald: 5

8 Items Items er de enkelte dele der tilhører en location. Items kan være inddelt i grupper. F.eks. items i køkkenet og items i gangen. Items kan hentes fra databasen men kan også rettes på enheden og lægges tilbage. Hvis en del f.eks. udskiftes eller der mangler oplysninger kan de indtastes direkte på enheden og senere synkroniseres tilbage i systemet. Parametre: Ingen. Retur: En samling af Item Type: Post Parametre: En samling af items der skal opdateres. Retur: En status tekst. Kald: Suppliers Funktionen henter en liste over alle de leverandører der er tilknyttet til en afdeling. Parametre: Ingen. Retur: En samling af supplier Kald: Image Funktionen henter et billede med et id. Det kan returneres som en stream. Parametre: Ingen. Retur: En billede stream. Kald: Imageinfo Denne funktion henter informationer omkring et billede. Parametre: Id et på det billede man ønsker at hente informationer om. 6

9 Retur: Et imageinfo objekt. Employees Funktionen returnerer alle medarbejdere der tilhører den afdeling service brugeren angiver. Oplysningerne bruges bl.a. til at sikre login på den mobile enhed således at flere brugere kan deles om den. Bruger id bliver tildelt hver oprettet sag således at man kan se hvem der har oprettes hvad. Parametre: Ingen. Retur: En samling af employee. FileInfo Funktionen opretter en fil location og div. data omkring en fil. Denne funktion skal kaldes før man kan uploade en fil for at få oprettet en plads til filen og få et id der skal bruges når filen skal uploades. Type: Post Parametre: FileStore objekt med oplysninger om filen. Retur: Et fileinfo objekt. File Funktionen bruges til at uploade en lydfil. Filen skal først være oprettet med FileInfo funktionen. Type: Post. Parametre: id filen skal gemmes under i databasen. Retur: En tekst der kan antage følgende værdier: Succeded Failed 7

10 Modeler Herunder er en beskrivelse af de forskellige objekter der indgår I interfacet. Typerne er.net typer. ImageInfo Indeholder data omkring et billede. Inden et billede uploades oprettes en pladsholder til billedet og der returneres et id der bruges når billedet uploades. Når et billede hentes kan den tilhørende information hentes i et imageinfo objekt. public class ImageInfo public int Id get; set; public string FileName get; set; public string Title get; set; public string Description get; set; public DateTime? ImageDate get; set; FileStore Indeholder informationer om en fil. Inden en fil uploades oprettes en pladsholder til filen og der returneres et id der bruges når filen uploades. Når en fil hentes kan den tilhørende information hentes i et imageinfo objekt. public class FileStore public int Id get; set; public string RelatedIndexType get; set; public string RelatedIndex get; set; public bool FileEmbedded get; set; public string RelativeFilePath get; set; public string FileName get; set; public bool Rasterex get; set; public DateTime? FileLastModifiedDateTime get; set; public string AddedByIndex get; set; public DateTime? AddedDateTime get; set; 8

11 public string NickName get; set; public string Note get; set; public string FileType get; set; public string FileData get; set; Location En location er den enhed hvortil en QR kode er bundet. Typisk en lejlighed men kan også være f.eks. en legeplads eller et vaskerum. Lokationen indeholder typisk en eller flere items. QR koden er guiden i den enkelte lokation. public class Location public string Guid get; set; public int Id get; set; public string Name get; set; public string Number get; set; Items Et Item er den enhed en sag oprettes på. Der kan tilknyttes forskellige oplysninger til et item. F.eks. garanti oplysninger. Til et item kan der også være filer og billeder der viser og beskriver den. public class Item public int Id get; set; public int LocationId get; set; public string Group get; set; public string Description get; set; public string Image get; set; public Installer Installer get; set; public Warranty Warranty get; set; public ItemTypeInformation ItemTypeInformation get; set; Installer Information om hvem der har installeret den ting itemet beskriver. Installer er tilknyttet et item. 9

12 public class Installer public string CompanyName get; set; public string Address get; set; public string City get; set; public string Phone get; set; Warranty Information om garanti på den ting itemet beskriver. Warranty er tilknyttet et item. public class Warranty public DateTime? WarrantyStart get; set; public int? WarrantyLength get; set; public int? InstalledYear get; set; public int? LifeTime get; set; ItemTypeInformation Type information på det item itemtypeinformation er tilknyttet. public class ItemTypeInformation public string MadeBy get; set; public string Name get; set; public string ItemType get; set; public string SerialNumber get; set; public string Color get; set; CaseItem Indeholder informationer om en sag der oprettes på en ting. public class CaseItem public int Id get; set; 10

13 public int EmployeeId get; set; public int LocationId get; set; public int BuildingPartId get; set; public string TextDescription get; set; public int? SupplierId get; set; public bool ContactedByPhone get; set; public string SupplierNote get; set; public string EstimatedCost get; set; public string Access get; set; public DateTime? StartDate get; set; public int? Duration get; set; public string Name get; set; public string Phone get; set; public string get; set; Frases Bruges i forbindelse med bruger definerede lister. Forskellige steder i DOtAB optræder lister med forud definerede fraser. public class Frase public string ItemTypeName get; set; public string Description get; set; Suppliers Indeholder leverandør informationer. public class Supplier public int Id get; set; public string Name get; set; public string Address get; set; public string City get; set; 11

14 public string Phone get; set; public string ContactName get; set; public string Country get; set; public string Zip get; set; public string get; set; Employees Indeholder information om de medarbejdere der kan logge på DOtAB. public class Employee public int EmployeeId get; set; public string EmployeeNo get; set; public string FirstName get; set; public string LastName get; set; public string Password get; set; public string Initials get; set; public bool Active get; set; public string Department get; set; public string Gruppe get; set; public bool? AuthOrders get; set; Sysinfo Indeholder information om versioner på database og service. public class SystemInfo public int DbVersion = 0; public string ServiceVersion; public string Login; 12

Test System for SimCorp IMS Controlling and Tools. Automatisk kontrol af data - IMM-B.Eng-2010-42. 28. november 2010. Christoffer W.

Test System for SimCorp IMS Controlling and Tools. Automatisk kontrol af data - IMM-B.Eng-2010-42. 28. november 2010. Christoffer W. 28. november 2010 Christoffer W. Krogslund S062588@student.dtu.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Opgaven... 4 2.1. Problemet... 4 2.2. Proces... 8 3. Analyse... 10 3.1. Indledning / Scope...

Læs mere

Systemdokumentation. Praktikportal projektet Oktober 2014 Version 1.0. Systemdokumentation - Praktikportal, side 1 af 51

Systemdokumentation. Praktikportal projektet Oktober 2014 Version 1.0. Systemdokumentation - Praktikportal, side 1 af 51 Systemdokumentation Praktikportal projektet Oktober 2014 Version 1.0 Systemdokumentation - Praktikportal, side 1 af 51 Revisionshistorie Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 1.0 03-10-2014 Lars Christensen

Læs mere

2. års projekt, bachelor i softwareudvikling, IT-Universitetet. Hotel system

2. års projekt, bachelor i softwareudvikling, IT-Universitetet. Hotel system 2. års projekt, bachelor i softwareudvikling, IT-Universitetet Hotel system Morten Esbensen - 08-04-1984 - [mortenq@itu.dk] Nikolas Bang Manscher - 02-06-1987 - [nmanscher@itu.dk] Casper Hjermitslev Jensen

Læs mere

Introduktion til Client Version 9.0

Introduktion til Client Version 9.0 Introduktion til Client Version 9.0 Spørgeskema Web interview Rapport Indholdsfortegnelse Gennemførelse af en webbaseret spørgeskemaundersøgelse... 1 Sådan kommer du i gang... 1 Projektoversigt... 2 Opret

Læs mere

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4 Maskine Udlejning 15. oktober 2010 Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony Roskilde Tekniske Gymnasium Udlejningsvirksomhed 3.4 Indholdsfortegnelse Problemformulering:... 2 Planlægning:... 2 Analyse af

Læs mere

IT-Diplom afgangsrapport

IT-Diplom afgangsrapport IT-Diplom afgangsrapport Synkronisering og vedligehold af brugerstyring Replikering fra AD til ADAM EVA Lasse Frederiksen Kongens Lyngby 2009 IMM-B.Eng-2008-34 Technical University of Denmark Informatics

Læs mere

Vejleder: DTU - Finn Gustafsson, Videnskabelig assistent IBM Frits Holm, Advisory IT-Specialist

Vejleder: DTU - Finn Gustafsson, Videnskabelig assistent IBM Frits Holm, Advisory IT-Specialist Universitet: Danmark Tekniske Universitet (DTU) Uddannelse: IT / Økonomi diplom Ingeniør Emne: Automatisering af Nessus Scan og Antivirus Afleveringsfrist: Fredag den 03-06-2011 Vejleder: DTU - Finn Gustafsson,

Læs mere

Diagnose af IT Infrastrukturer baseret på eksplicitte afhængighedsrelationer

Diagnose af IT Infrastrukturer baseret på eksplicitte afhængighedsrelationer Diagnose af IT Infrastrukturer baseret på eksplicitte afhængighedsrelationer Silas Hansen & Morten Fachmann Kongens Lyngby 2012 IMM-B.Eng-2012-23 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...5 2 Analyse...7 2.1

Læs mere

Design og implementering af et lagersystem

Design og implementering af et lagersystem Design og implementering af et lagersystem Martin Skytte Sørensen Kongen Lyngby 2013 IMM-B.Eng-2013-32 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modeling Building 321, DK-2800 Kongens

Læs mere

e-conomic modul til Magento

e-conomic modul til Magento Opsætningsguide til e-conomic modul til Magento Version 4.0.6 Magentomoduler ApS Myggenæsgade 3, 4. Lejl. 4 København kontakt@magentomoduler.dk Opsætning Opsætning af modulet kræver at du har adgang til

Læs mere

Projektorienteret samarbejdsværktøj på en smartphone

Projektorienteret samarbejdsværktøj på en smartphone Projektorienteret samarbejdsværktøj R o s k i l d e U n i v e r s i t e t I n s t i t u t f o r K o m m u n i k a t i o n, V i r k s o m h e d o g I n f o r m a t i o n s t e k n o l o g i ( C B I T )

Læs mere

Software Projekt NoSQL vs RMDB

Software Projekt NoSQL vs RMDB Software Projekt NoSQL vs RMDB Skrevet af Carsten Sørensen, Hans Jørgen Frandsen, Peter Haislund Department of Computer Science, University of Aarhus Aabogade 34, 8200 Arhus N, Denmark 201200089, 19960442,

Læs mere

Copyright EPiServer AB

Copyright EPiServer AB Indholdsfortegnelse 3 Indholdsfortegnelse OM DENNE DOKUMENTATION 6 SÅDAN FÅR DU ADGANG TIL HJÆLPESYSTEMET I EPISERVER 6 FORVENTET VIDEN 6 REFERENCER 6 ONLINE FÆLLESSKAB PÅ EPISERVER WORLD 6 COPYRIGHTMEDDELELSE

Læs mere

Business Monitor Dashboard Migration

Business Monitor Dashboard Migration Danmarks Tekniske Universitet Lyngby 2013 Business Monitor Dashboard Migration IT-Diplomingeniør eksamenprojekt udført hos Author: Javid Bahramzy Supervisor: Bjarne Poulsen External supervisor: Frederik

Læs mere

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England.

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England. Cookievejledningens Tekniske Guide Den tekniske guide beskriver fem skridt til overholdelse af cookiereglerne: 1. Fastlæggelse af webejendom 2. Undersøgelse af om der sættes cookies på hjemmesiden 3. Afgivelse

Læs mere

Web service baseret integration mellem CICS og Windows

Web service baseret integration mellem CICS og Windows DTU Danmarks Tekniske Universitet IMM Institut for matematisk modulering Kandidatspeciale Web service baseret integration mellem CICS og Windows Kongens Lyngby 29. marts 2010 Vejleder: Hubert Baumister

Læs mere

Indhold. Side 2 af 26

Indhold. Side 2 af 26 Tema Design Design, Programmering og test af Adressebog Fra d. 17 april til 20 april 2012 Vejledere: Gunhild Marie Andersen Kis Boisen Hansen Gruppe B Deltagere Side 1 af 26 Indhold Indledning.... 3 Kodestandard...

Læs mere

NS-Webshop for Hosted Shop Version 1.4

NS-Webshop for Hosted Shop Version 1.4 NS-Webshop for Hosted Shop Version 1.4 Side 1 af 22 Forord Hosted Shop er Danmarks bedste standard webshopsystem. Systemet kan konfigureres efter den enkelte kundes ønsker til design og funktionalitet.

Læs mere

Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu

Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu OKTOBER 2013 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu BRUGERVEJLEDNING TIL VEDLIGEHOLDELSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TYPO3 CMS Nyhedsbrev modul

BRUGERVEJLEDNING TYPO3 CMS Nyhedsbrev modul BRUGERVEJLEDNING TYPO3 CMS Nyhedsbrev modul TYPO3 CMS Ext:direct_mail Side 1 Indhold Tilmeldings / Afmeldings processen... 2 Manuel tilføjelse af e-mail adresser... 3 Oprettelse af nyhedsbreve... 4 Udsendelse

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

[ OFFICE BUSINESS APPLICATION TIL TIDSREGISTRERING ] Datamatiker - Hovedopgave

[ OFFICE BUSINESS APPLICATION TIL TIDSREGISTRERING ] Datamatiker - Hovedopgave [ OFFICE BUSINESS APPLICATION TIL TIDSREGISTRERING ] Datamatiker - Hovedopgave 1 Datamatiker - Hovedopgave [ OFFICE BUSINESS APPLICATION TIL TIDSREGISTRERING ] Forord Denne rapport er udarbejdet af to

Læs mere

Universitet: Uddannelse: Emne: Afleveringsfrist: Bemærkninger: Udarbejdet af:

Universitet: Uddannelse: Emne: Afleveringsfrist: Bemærkninger: Udarbejdet af: Universitet: Danmarks Tekniske Universitet Uddannelse: It-Diplom Ingeniør Emne: Dynamisk filter komponent Afleveringsfrist: Mandag den 14. juni 2010 Bemærkninger: Rapporten er en eksamensrapport til 20

Læs mere

Navision Stat 7.0. Samlet installationsvejledning. Side 1 af 72 ØS/ØSY/ CPS/JAC/JKH 15.04.2015

Navision Stat 7.0. Samlet installationsvejledning. Side 1 af 72 ØS/ØSY/ CPS/JAC/JKH 15.04.2015 Side 1 af 72 Navision Stat 7.0 Samlet installationsvejledning ØS/ØSY/ CPS/JAC/JKH 15.04.2015 Nedenstående beskriver den samlede installation af alle de komponenter der leveres fra (eller via) Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Hovedopgave 2007 5. semester Ecreo ApS. info@ecreo.dk Selva, Mads, Torben og Klaes

Hovedopgave 2007 5. semester Ecreo ApS. info@ecreo.dk Selva, Mads, Torben og Klaes Forord...4 Indledning...4 Læsevejledning...4 Problemformulering...5 Virksomhedsbeskrivelse...5 Projektstyrings værktøj og udviklingsmetode...6 Referat af første møde med Ecreo...7 Kravspecifikation...8

Læs mere

DEF-nøglen. Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester

DEF-nøglen. Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester DEF-nøglen Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester UNI C August 1999 DEF-nøglen Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester UNI C August 1999 Version

Læs mere

Eksamensprojekt. Titel: SAPS Sammenbinding Af Parknets Systemer. Rapportnummer: IMM-B.Eng-2009-02. Henrik Bering s032251. Vejleder: Mads Nyborg

Eksamensprojekt. Titel: SAPS Sammenbinding Af Parknets Systemer. Rapportnummer: IMM-B.Eng-2009-02. Henrik Bering s032251. Vejleder: Mads Nyborg Eksamensprojekt Titel: SAPS Sammenbinding Af Parknets Systemer Rapportnummer: IMM-B.Eng-2009-02 Henrik Bering s032251 Vejleder: Mads Nyborg Denne rapport indeholder 80 sider inklusiv denne side. Udtræk

Læs mere

Webpartshop i Sharepoint 2007

Webpartshop i Sharepoint 2007 Webpartshop i Sharepoint 2007 Peter Magnus Falk s042289 Kongens Lyngby 2008 IMM-B.Eng-2008-68 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens Lyngby,

Læs mere

Vejledning til de bydende

Vejledning til de bydende Vejledning til de bydende Juni 2013/JET Indledning Indledning ibinder er et web-baseret program, til håndtering af byggeprojekter og ejendomsdrift på en hidtil uset brugervenlig og økonomisk måde. ibinder

Læs mere