XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A"

Transkript

1 XML webservice for pensionsordninger Version 1.0 Draft A

2 Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Webservice for pensionsordninger EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til dokumentet: Godkendt af: Dokumentansvarlig: Fordeling: Bemærkning: Morten Lassen, F&P IT-afdelingen Martin Petersen, F&P EDI-kontoret Martin Petersen, F&P EDI-kontoret EDI kontoret, Forsikring & Pension Udleveres til interessenter i dataudvekslingen Dokumentet kan rekvireres hos Forsikring & Pension Ændringslog Version Dato Forfatter Ændrede sider eller afsnit 1.0 Draft A MLA Første udgave Forkortelser og definitioner: PGF41 UPB HTTPS FTP WS Pensionsoverførsler mellem pensionsselskaber Pensionsoverførsler mellem pensionsselskaber og banker En krypteret udgave af HTTP som benyttes til datakommunikation over Internettet File Transport Protokol Webservice Referencer: XML-guide for PGF41 version 3.3 Draft A.doc Udvekslingsguide pgf. 41 version 3.3 Draft A.doc Bilag A anvendte dataelementer version 3.3 Draft A.xls XML-guide for UPB version 2.2 Draft A.doc Udvekslingsguide UPB version 2.2 Draft A.doc Bilag A anvendte dataelementer version 2.2 Draft A.xls Version 1.0 Draft A 21. maj 2015 Side 2 af 24

3 Indholdfortegnelse 1. Indledning 4 2. Forudsætninger 4 3. Asynkront dataudveksling af XML forsendelser 5 GetStatus 7 GetPgf41Companies 8 SendPgf41submission 10 SendPgf41submissionReceipt 11 GetPgf41submissionList 12 GetPgf41submissionNext 13 GetPgf41submission Synkront dataudveksling af XML dokumenter 15 SendPgf41document 17 SendPgf41documentReceipt 18 GetPgf41documentList 19 GetPgf41documentNext 20 GetPgf41document Udveksling af pensionsordninger mellem pensionsselskab og banker UPB Returkoder og tekst Testprogram i C# Overgangsfase mellem FTP og Webservice 24 Version 1.0 Draft A 21. maj 2015 Side 3 af 24

4 1. Indledning Dette dokument beskriver XML udveksling via webservice for pensionsordninger mellem pensionsselskaber (PGF41) samt pensionsordninger mellem pensionsselskaber og banker (UPB). Beskrivelsen tager udgangspunkt i løsningen for PGF41 da begge løsninger er identisk, bortset fra namespace- og metodenavne se kapitel 5 for UPB løsningen. Dokumentformatet der udveksles er XML og er uændret i forhold til den nuværende XML og disses beskrivelser. Der findes 2 mulige dataudvekslingsmetoder via webservice: Asynkront dataudveksling af XML forsendelser samt Synkront dataudveskeling af XML dokumenter Den asynkrone dataudveksling er baseret på forsendelser, hvor dokumenterne bundtes i en forsendelse inden de afsendes. Denne løsning kræver minimal ændring hos eksisterende selskaber, der i forvejen udveksler forsendelser via FTP, da XML forsendelsen er den samme. Den synkrone dataudveksling er baseret på dokumenter og gør det muligt for selskaberne, at aflevere og validere data med det samme. Derudover er der en webservice til at modtage en selskabsliste i enten XML- eller CSV-format. Forsikring & Pension kan tilbyde et eksempelprogram skrevet i C# som viser, hvorledes de forskellige webservices kaldes se kapitel Forudsætninger Før selskabet kan begynde at anvende webservice, skal det tildeles en udvekslingsnøgle (key). Dette er en autogenereret nøgle på 36 tegn, som tildeles ved henvendelse til EDI-kontoret på Udvekslingsnøglen skal angives i alle webservice kald, og benyttes til identifikation og kontrol af selskabet. Udvekslingsnøglen er unik, og vil aldrig være den samme i test og produktion. Et selskab kan have én af 3 udvekslingsmetoder defineret i EDI-systemet. Web selskabet udveksler via webben XML selskabet udveksler XML via FTP WS selskabet udveksler XML via WebService Webservicen adressen (endpoint) er: DEMO: https://demoedi.forsikringogpension.dk/ws/v10/pgf41service.asmx PRODUKTION: https://edi.forsikringogpension.dk/ws/v10/pgf41service.asmx Webservice beskrivelsen (WSDL) kan også hentes fra ovenstående adresser. Version 1.0 Draft A 21. maj 2015 Side 4 af 24

5 3. Asynkront dataudveksling af XML forsendelser Asynkront dataudveksling er tiltænkt de selskaber, som i forvejen kommunikerer XML forsendelser via FTP, men ønsker at udskifte FTP protokollen til HTTPS. Denne protokol kræver ikke nogen VPN forbindelse eller VANS abonnement, og kan udveksles umiddelbart. Dataforbindelsen krypteres med SSL og autentificering sker ved en hemmelig udvekslingsnøgle (key) i webservice kaldet. Denne dataudvekslingsmetode er batch orienteret. På Forsikring & Pensions EDI-server findes en webservice, der benyttes til at indsende og modtage XML forsendelser ved hjælp af følgende metoder: SendPgf41submission SendPgf41submissionReceipt GetPgf41submissionList GetPgf41submissionNext GetPgf41submission SendPgf41submission kaldes ved afsendelse af forsendelser fra selskabet til EDI-serveren. Metoden returnerer en kvittering der indikerer, at EDI-serveren har modtaget og valideret forsendelsen. Forsendelsen valideres ved hjælp af XML schemaet, og der kontrolleres for dobbelt forsendelse. Når et selskab skal modtage forsendelser, starter de med at kalde metoden GetPgf41submissionList som returnerer en liste af forsendelser, som ligger klar til afsendelse på serveren. Forsendelserne er repræsenteret ved hjælp af et id, som er forsendelsens reference. Dernæst henter selskabet den pågældende forsendelse ved kald af GetPgf41submission med relevant id. Det er også muligt for selskabet at kalde metoden GetPgf41submissionNext, som returnerer den næste uafhentede forsendelse på EDI-serveren. Selskabet kvitterer for modtagelsen af forsendelsen ved kald af metoden SendPgf41submissionReceipt. Version 1.0 Draft A 21. maj 2015 Side 5 af 24

6 Asynkron dataudveksling af forsendelser Selskab F&P EDI-server SendPgf41submission SendPgf41submission XML forsendelse Kvittering GetPgf41submissionList GetPgf41submissionList Liste GetPgf41submission / GetPgf41submissionNext GetPgf41submission / GetPgf41submissionList XML forsendelse SendPgf41 submissionreceipt SendPgf41 submissionreceipt Version 1.0 Draft A 21. maj 2015 Side 6 af 24

7 GetStatus Denne metode kan benyttes som ping for at kontrollerer, at webservicen svarer samt at udvekslingsnøglen er korrekt. Metoden returnerer en dato/tid, kode og en tekst. Input Parameter Type Obligatorisk Beskrivelse key String Ja Udvekslingsnøgle Output Parameter Type Værdier Beskrivelse ResultDate DateTime Dato/tid ResultCode Integer Retur kode ResultId String Benyttes ikke ResultText String Hello <selskab> Retur tekst SOAP Eksempel POST /ws/v10/pgf41service.asmx HTTP/1.1 Host: demoedi.forsikringogpension.dk SOAPAction: "https://edi.forsikringogpension.dk/webservice/getstatus" <GetStatus xmlns="https://edi.forsikringogpension.dk/webservice"> <key>string</key> </GetStatus> HTTP/ OK <GetStatusResponse xmlns="https://edi.forsikringogpension.dk/webservice"> <GetStatusResult> <ResultDate>dateTime</ResultDate> <ResultCode>int</ResultCode> <ResultId>string</ResultId> <ResultText>string</ResultText> </GetStatusResult> </GetStatusResponse> Version 1.0 Draft A 21. maj 2015 Side 7 af 24

8 GetPgf41Companies Denne metode benyttes til at hente en liste over selskaber, som er tilmeldt PGF41 ordningen. Metoden returnerer en dato/tid, kode og en tekst. Input Parameter Type Obligatorisk Beskrivelse key String Ja Udvekslingsnøgle format String Ja Angiver ønskes udtræksformat XML eller CSV Output Parameter Type Værdier Beskrivelse ResultDate DateTime Dato/tid ResultCode Integer Retur kode ResultId String Benyttes ikke ResultText String Hello <selskab> Retur tekst SOAP Eksempel POST /ws/v10/pgf41service.asmx HTTP/1.1 Host: editest SOAPAction: "https://edi.forsikringogpension.dk/webservice/getpgf41companies" <GetPgf41Companies xmlns="https://edi.forsikringogpension.dk/webservice"> <key>string</key> <format>string</format> </GetPgf41Companies> HTTP/ OK <GetPgf41CompaniesResponse xmlns="https://edi.forsikringogpension.dk/webservice"> <GetPgf41CompaniesResult> <ResultDate>dateTime</ResultDate> <ResultCode>int</ResultCode> <ResultId>string</ResultId> <ResultText>string</ResultText> </GetPgf41CompaniesResult> </GetPgf41CompaniesResponse> Version 1.0 Draft A 21. maj 2015 Side 8 af 24

9 Eksempel på selskabsliste I XML format: <?xml version="1.0" encoding="iso "?> <Companies> <Company> <CompanyName>Test Pension (WEB)</CompanyName> <CompanyType>PS</CompanyType> <IdentityValue> </IdentityValue> <IdentityQualifier>CVR</IdentityQualifier> <Address1>Philip Heymans Allé 1</Address1> <Address2></Address2> <Zip>2500</Zip> <City>Hellerup</City> <BankAccount>1234</BankAccount> <AccountNumber> </AccountNumber> <PALTax> 4a</PALTax> <NoNewDate></NoNewDate> <EndDate></EndDate> </Company> <Company> <CompanyName>Test Pension (XML)</CompanyName> <CompanyType>PS</CompanyType> <IdentityValue> </IdentityValue> <IdentityQualifier>CVR</IdentityQualifier> <Address1>Philip Heymans Allé 1</Address1> <Address2></Address2> <Zip>2500</Zip> <City>Hellerup</City> <BankAccount>1234</BankAccount> <AccountNumber> </AccountNumber> <PALTax> 4</PALTax> <NoNewDate></NoNewDate> <EndDate> </EndDate> </Company> </Companies> Eksempel på selskabsliste i CSV format: Navn;Type;ID;IDkva;Adresse1;Adresse2;Postnr;By;Regnr;Kontonr;PALbeskatning;IngenNyeDato;SlutDa to Test Pension (WEB);PS; ;CVR;Philip Heymans Allé 1;;2500;Hellerup;1234; ; 4a;;; Test Pension (XML);PS; ;CVR;Philip Heymans Allé 1;;2500;Hellerup;1234; ; 4;; ; Feltet NoNewDate/IngenNyeDato indikerer dato for hvornår selskabet ikke ønsker nye sager. Benyttes typisk ved afvikling af et selskab. Feltet EndDate/SlutDato indikerer dato for hvornår selskabet ikke længere udveksler meddelelser. Benyttes ved afvikling af et selskab. Version 1.0 Draft A 21. maj 2015 Side 9 af 24

10 SendPgf41submission Denne metode benyttes til at sende en PGF41 XML forsendelse ind til EDI-serveren. Forsendelsen valideres ved hjælp af XML schemaet, og der kontrolleres for dobbelt-forsendelse. Metoden returnerer en dato/tid, kode og tekst. For opbygning af XML forsendelse henvises til XML-guiden. Input Type Obligatorisk Beskrivelse key String Ja Udvekslingsnøgle submissiondoc String Ja XML forsendelse Output Type Værdier Beskrivelse ResultDate DateTime Dato/tid ResultCode Integer Retur kode ResultId String Benyttes ikke ResultText String Retur tekst SOAP Eksempel POST /ws/v10/pgf41service.asmx HTTP/1.1 Host: demoedi.forsikringogpension.dk SOAPAction: "https://edi.forsikringogpension.dk/webservice/sendpgf41submission" <SendPgf41submission xmlns="https://edi.forsikringogpension.dk/webservice"> <key>string</key> <submissiondoc>string</submissiondoc> </SendPgf41submission> HTTP/ OK <SendPgf41submissionResponse xmlns="https://edi.forsikringogpension.dk/webservice"> <SendPgf41submissionResult> <ResultDate>dateTime</ResultDate> <ResultCode>int</ResultCode> <ResultId>string</ResultId> <ResultText>string</ResultText> </SendPgf41submissionResult> </SendPgf41submissionResponse> Version 1.0 Draft A 21. maj 2015 Side 10 af 24

11 SendPgf41submissionReceipt Denne metode benyttes til at kvittere for en modtaget XML forsendelse. Metoden returnerer en dato/tid, kode og tekst. Input Type Obligatorisk Beskrivelse key String Ja Udvekslingsnøgle id String Ja Id på den forsendelse der kvitteres for. Output Type Værdier Beskrivelse ResultDate DateTime Dato/tid ResultCode Integer Retur kode ResultId String ResultText String Retur tekst SOAP Eksempel POST /ws/v10/pgf41service.asmx HTTP/1.1 Host: demoedi.forsikringogpension.dk SOAPAction: "https://edi.forsikringogpension.dk/webservice/sendpgf41submissionreceipt" <SendPgf41submissionReceipt xmlns="https://edi.forsikringogpension.dk/webservice"> <key>string</key> <id>string</id> </SendPgf41submissionReceipt> HTTP/ OK <SendPgf41submissionReceiptResponse xmlns="https://edi.forsikringogpension.dk/webservice"> <SendPgf41submissionReceiptResult> <ResultDate>dateTime</ResultDate> <ResultCode>int</ResultCode> <ResultId>string</ResultId> <ResultText>string</ResultText> </SendPgf41submissionReceiptResult> </SendPgf41submissionReceiptResponse> Version 1.0 Draft A 21. maj 2015 Side 11 af 24

12 GetPgf41submissionList Denne metode benyttes til at hente en liste over uafhentede XML forsendelser på EDI-serveren. Metoden returnerer en dato/tid, kode, tekst, antal uafhentede forsendelser samt en liste med forsendelses id er. Input Type Obligatorisk Beskrivelse key String Ja Udvekslingsnøgle Output Type Værdier Beskrivelse ResultDate DateTime Dato/tid ResultCode Integer Retur kode ResultText String Retur tekst WaitingSubmissions Integer Antal uafhentede forsendelser Id List Liste af forsendelses id er SOAP Eksempel POST /ws/v10/pgf41service.asmx HTTP/1.1 Host: editest SOAPAction: "https://edi.forsikringogpension.dk/webservice/getpgf41submissionlist" <GetPgf41submissionList xmlns="https://edi.forsikringogpension.dk/webservice"> <key>string</key> </GetPgf41submissionList> HTTP/ OK <GetPgf41submissionListResponse xmlns="https://edi.forsikringogpension.dk/webservice"> <GetPgf41submissionListResult> <ResultDate>dateTime</ResultDate> <ResultCode>int</ResultCode> <ResultText>string</ResultText> <WaitingSubmissions>int</WaitingSubmissions> <Id> <string>string</string> <string>string</string> </Id> </GetPgf41submissionListResult> </GetPgf41submissionListResponse> Version 1.0 Draft A 21. maj 2015 Side 12 af 24

13 GetPgf41submissionNext Denne metode benyttes til at hente næste uafhentet XML forsendelse på EDI-serveren. Metoden returnerer en dato/tid, kode, tekst, antal uafhentede forsendelser, id for forsendelsen samt en XML forsendelse. Input Type Obligatorisk Beskrivelse key String Ja Udvekslingsnøgle Output Type Værdier Beskrivelse ResultDate DateTime Dato/tid ResultCode Integer Retur kode ResultText String Retur tekst WaitingSubmissions Integer Antal uafhentede forsendelser inkl. denne Id String Id på forsendelsen SubmissionDoc String XML forsendelse SOAP Eksempel POST /ws/v10/pgf41service.asmx HTTP/1.1 Host: editest SOAPAction: "https://edi.forsikringogpension.dk/webservice/getpgf41submissionnext" <GetPgf41submissionNext xmlns="https://edi.forsikringogpension.dk/webservice"> <key>string</key> </GetPgf41submissionNext> HTTP/ OK <GetPgf41submissionNextResponse xmlns="https://edi.forsikringogpension.dk/webservice"> <GetPgf41submissionNextResult> <ResultDate>dateTime</ResultDate> <ResultCode>int</ResultCode> <ResultText>string</ResultText> <WaitingSubmissions>int</WaitingSubmissions> <Id>string</Id> <SubmissionDoc>string</SubmissionDoc> </GetPgf41submissionNextResult> </GetPgf41submissionNextResponse> Version 1.0 Draft A 21. maj 2015 Side 13 af 24

14 GetPgf41submission Denne metode benyttes til at hente en XML forsendelse. Metoden returnerer en dato/tid, kode, tekst, id for forsendelsen samt en XML forsendelse. Input Type Obligatorisk Beskrivelse key String Ja Udvekslingsnøgle id String Ja Id på den forsendelse, der ønskes hentet Output Type Værdier Beskrivelse ResultDate DateTime Dato/tid ResultCode Integer Retur kode ResultText String Retur tekst Id String Id på forsendelsen SubmissionDoc String XML forsendelse SOAP Eksempel POST /ws/v10/pgf41service.asmx HTTP/1.1 Host: editest SOAPAction: "https://edi.forsikringogpension.dk/webservice/getpgf41submission" <GetPgf41submission xmlns="https://edi.forsikringogpension.dk/webservice"> <key>string</key> <id>string</id> </GetPgf41submission> HTTP/ OK <GetPgf41submissionResponse xmlns="https://edi.forsikringogpension.dk/webservice"> <GetPgf41submissionResult> <ResultDate>dateTime</ResultDate> <ResultCode>int</ResultCode> <ResultText>string</ResultText> <WaitingSubmissions>int</WaitingSubmissions> <Id>string</Id> <SubmissionDoc>string</SubmissionDoc> </GetPgf41submissionResult> </GetPgf41submissionResponse> Version 1.0 Draft A 21. maj 2015 Side 14 af 24

15 4. Synkront dataudveksling af XML dokumenter Synkront dataudveksling er tiltænkt de selskaber, som ønsker at aflevere og validere data med det samme. Synkron dataudveksling tilbydes kun for dokumenter dvs. der sendes og modtages ét dokument af gangen. På Forsikring & Pensions EDI-server findes en webservice, der benyttes til at indsende og modtage XML dokumenter ved hjælp af følgende metoder: SendPgf41document SendPgf41documentReceipt GetPgf41document GetPgf41documentList GetPgf41documentNext SendPgf41document kaldes ved afsendelse af et dokument fra selskabet til EDI-serveren. Metoden returnerer en kvittering der indikerer, at EDI-serveren har modtaget og valideret dokumentet. Dokumentet valideres ved hjælp af XML schema og samt systemets datakontrol. Det er muligt at angive om dokumentet skal afsendes med det samme, eller blot valideres eller gemmes som udkast. Når et selskab skal modtage dokumenter, starter de med at kalde metoden GetPgf41documentList som returnerer en liste af dokumenter, som ligger klar til afsendelse på serveren. Dokumenterne er repræsenteret ved hjælp af et id, som er blankettens løbenummer. Dernæst henter selskabet det pågældende dokument ved kald af GetPgf41document med relevant id. Det er også muligt for selskabet at kalde metoden GetPgf41documentNext, som returnerer det næste uafhentede dokument på EDI-serveren. Selskabet kvitterer for modtagelsen af dokumentet ved kald af metoden SendPgf41documentReceipt. Version 1.0 Draft A 21. maj 2015 Side 15 af 24

16 Synkron dataudveksling af dokumenter Selskab F&P EDI-server SendPgf41document SendPgf41document XML dokument Kvittering GetPgf41documentList GetPgf41documentList Liste GetPgf41document / GetPgf41documentNext GetPgf41document / GetPgf41documentList XML dokument SendPgf41 documentreceipt SendPgf41 documentreceipt Version 1.0 Draft A 21. maj 2015 Side 16 af 24

17 SendPgf41document Denne metode benyttes til at sende et PGF41 XML dokument ind til EDI-serveren. Dokumentet valideres ved hjælp af XML schemaet og systemets datakontrol. Metoden returnerer en dato/tid, kode og tekst For opbygning af XML dokument henvises til XML-guiden. Input Type Obligatorisk Beskrivelse key String Ja Udvekslingsnøgle action String Ja Aktion: SUBMIT = afsend VALIDATE = kontrollér DRAFT = gem som udkast xmldoc String Ja XML dokument Output Type Værdier Beskrivelse ResultDate DateTime Dato/tid ResultCode Integer Retur kode ResultId string Benyttes ikke ResultText String Retur tekst SOAP Eksempel POST /ws/v10/pgf41service.asmx HTTP/1.1 Host: editest SOAPAction: "https://edi.forsikringogpension.dk/webservice/sendpgf41document" <SendPgf41document xmlns="https://edi.forsikringogpension.dk/webservice"> <key>string</key> <action>string</action> <xmldoc>string</xmldoc> </SendPgf41document> HTTP/ OK <SendPgf41documentResponse xmlns="https://edi.forsikringogpension.dk/webservice"> <SendPgf41documentResult> <ResultDate>dateTime</ResultDate> <ResultCode>int</ResultCode> <ResultId>string</ResultId> <ResultText>string</ResultText> </SendPgf41documentResult> </SendPgf41documentResponse> Version 1.0 Draft A 21. maj 2015 Side 17 af 24

18 SendPgf41documentReceipt Denne metode benyttes til at kvittere for et modtaget XML dokument. Metoden returnerer en dato/tid, kode og tekst. Input Type Obligatorisk Beskrivelse key String Ja Udvekslingsnøgle id String Ja Id på det dokument, der kvitteres for. Output Type Værdier Beskrivelse ResultDate DateTime Dato/tid ResultCode Integer Retur kode resultid String ResultText String Retur tekst SOAP Eksempel POST /ws/v10/pgf41service.asmx HTTP/1.1 Host: editest SOAPAction: "https://edi.forsikringogpension.dk/webservice/sendpgf41documentreceipt" <SendPgf41documentReceipt xmlns="https://edi.forsikringogpension.dk/webservice"> <key>string</key> <id>string</id> </SendPgf41documentReceipt> HTTP/ OK <SendPgf41documentReceiptResponse xmlns="https://edi.forsikringogpension.dk/webservice"> <SendPgf41documentReceiptResult> <ResultDate>dateTime</ResultDate> <ResultCode>int</ResultCode> <ResultId>string</ResultId> <ResultText>string</ResultText> </SendPgf41documentReceiptResult> </SendPgf41documentReceiptResponse> Version 1.0 Draft A 21. maj 2015 Side 18 af 24

19 GetPgf41documentList Denne metode benyttes til at hente en liste over uafhentede XML dokumenter på EDI-serveren. Metoden returnerer en dato/tid, kode, tekst, antal uafhentede dokumenter samt en liste med dokument id er. Input Type Obligatorisk Beskrivelse key String Ja Udvekslingsnøgle Output Type Værdier Beskrivelse resultdate DateTime Dato/tid resultcode Integer Retur kode resulttext String Retur tekst waitingdocuments Integer Antal uafhentede dokumenter id List Liste af dokument-id SOAP Eksempel POST /ws/v10/pgf41service.asmx HTTP/1.1 Host: editest SOAPAction: "https://edi.forsikringogpension.dk/webservice/getpgf41documentlist" <GetPgf41documentList xmlns="https://edi.forsikringogpension.dk/webservice"> <key>string</key> </GetPgf41documentList> HTTP/ OK <GetPgf41documentListResponse xmlns="https://edi.forsikringogpension.dk/webservice"> <GetPgf41documentListResult> <ResultDate>dateTime</ResultDate> <ResultCode>int</ResultCode> <ResultText>string</ResultText> <WaitingDocuments>int</WaitingDocuments> <Id> <string>string</string> <string>string</string> </Id> </GetPgf41documentListResult> </GetPgf41documentListResponse> Version 1.0 Draft A 21. maj 2015 Side 19 af 24

20 GetPgf41documentNext Denne metode benyttes til at hente næste uafhentet XML dokument på EDI-serveren. Metoden returnerer en dato/tid, kode, tekst, antal uafhentede dokumenter, id på dokumentet samt et XML dokument. Input Type Obligatorisk Beskrivelse key String Ja Udvekslingsnøgle Output Type Værdier Beskrivelse ResultDate DateTime Dato/tid ResultCode Integer Retur kode ResultText String Retur tekst WaitingDocuments Integer Antal uafhentede dokumenter inkl. denne Id String Id på dokumentet XmlDoc String XML dokument SOAP Eksempel POST /ws/v10/pgf41service.asmx HTTP/1.1 Host: editest SOAPAction: "https://edi.forsikringogpension.dk/webservice/getpgf41documentnext" <GetPgf41documentNext xmlns="https://edi.forsikringogpension.dk/webservice"> <key>string</key> </GetPgf41documentNext> HTTP/ OK <GetPgf41documentNextResponse xmlns="https://edi.forsikringogpension.dk/webservice"> <GetPgf41documentNextResult> <ResultDate>dateTime</ResultDate> <ResultCode>int</ResultCode> <ResultText>string</ResultText> <WaitingDocuments>int</WaitingDocuments> <Id>string</Id> <XmlDoc>string</XmlDoc> </GetPgf41documentNextResult> </GetPgf41documentNextResponse> Version 1.0 Draft A 21. maj 2015 Side 20 af 24

21 GetPgf41document Denne metode benyttes til at hente et XML dokument. Metoden returnerer en dato/tid, kode, tekst, id på dokumentet samt XML dokumentet. Input Type Obligatorisk Beskrivelse key String Ja Udvekslingsnøgle id String Ja Id på det dokument, der ønskes hentet Output Type Værdier Beskrivelse ResultDate DateTime Dato/tid ResultCode Integer Retur kode ResultText String Retur tekst Id String Id på dokumentet XmlDoc String XML dokument SOAP Eksempel POST /ws/v10/pgf41service.asmx HTTP/1.1 Host: editest SOAPAction: "https://edi.forsikringogpension.dk/webservice/getpgf41document" <GetPgf41document xmlns="https://edi.forsikringogpension.dk/webservice"> <key>string</key> <id>string</id> </GetPgf41document> HTTP/ OK <GetPgf41documentResponse xmlns="https://edi.forsikringogpension.dk/webservice"> <GetPgf41documentResult> <ResultDate>dateTime</ResultDate> <ResultCode>int</ResultCode> <ResultText>string</ResultText> <WaitingDocuments>int</WaitingDocuments> <Id>string</Id> <XmlDoc>string</XmlDoc> </GetPgf41documentResult> </GetPgf41documentResponse> Version 1.0 Draft A 21. maj 2015 Side 21 af 24

22 5. Udveksling af pensionsordninger mellem pensionsselskab og banker UPB Udveksling af pensionsordninger mellem pensionsselskaber og banker foregår på samme måde som ved PGF41 blot via en anden webservice, og metodekaldene hedder Upb i stedet for Pgf41. Webservicen adressen er: DEMO: https://demoedi.forsikringogpension.dk/ws/v10/upbservice.asmx PRODUKTION: https://edi.forsikringogpension.dk/ws/v10/upbservice.asmx Webservice beskrivelsen (WSDL) kan også hentes fra ovenstående adresser. På Forsikring & Pensions EDI-server findes en webservice, der benyttes til at indsende og modtage XML forsendelser ved hjælp af følgende metoder: SendUpbSubmission SendUpbSubmissionReceipt GetUpbSubmissionList GetUpbSubmissionNext GetUpbSubmission På Forsikring & Pensions EDI-server findes en webservice, der benyttes til at indsende og modtage XML dokumenter ved hjælp af følgende metoder: SendUpbDocument SendUpbDocumentReceipt GetUpbDocument GetUpbDocumentList GetUpbDocumentNext Version 1.0 Draft A 21. maj 2015 Side 22 af 24

23 6. Returkoder og tekst I det følgende beskrives værdierne af ResultCode og ResultText, som returneres ved alle webservice kald. ResultCode Beskrivelse 0 OK 1 Fejl ved skrivning af data 2 Fejl ved læsning af data 3 XML er tom 4 XML valideringsfejl 250 Ugyldig id 251 Ukendt version 252 Ukendt aktion 253 Selskabet udveksler ikke XML 254 Ugyldig nøgle 255 Systemfejl 4nn Fejl fra datakontrol 7. Testprogram i C# Forsikring & Pension har lavet et test-/demoprogram i C#, som viser, hvorledes de forskellige webservice metoder kaldes for PGF41 ordningen. Program og kildekode kan rekvireres ved henvendelse til EDI-kontoret. Version 1.0 Draft A 21. maj 2015 Side 23 af 24

24 8. Overgangsfase mellem FTP og Webservice Asynkron dataudveksling af XML forsendelser Selskabet kan sende XML forsendelser ind til EDI-serveren via metoden SendPgf41submission uanset om selskabet er konfigureret til at udveksle via FTP eller Webservice. Hvis selskabet er sat op til FTP vil der blive genereret en XML kvittering til senere afsendelse. Denne kan være positiv (ved korrekt validering) eller negativ (ved afvisninger). Hvis selskabet er sat op til webservice vil der kun blive dannet en kvittering såfremt denne er negativ (afvisning). Kvittering for modtagelse og validering af forsendelsen gives som svar i webservice kaldet. Alle ukvitterede forsendelser til selskabet vil optræde i listen, der hentes ved kald af metoden GetPgf41submissionList. Metoden kan kaldes uanset om selskabet er konfigureret til at udveksle via FTP eller Webservice. Selskabet kan modtage XML forsendelser via metoden GetPgf41submission uanset om selskabet er konfigureret til at udveksle via FTP eller Webservice. XML forsendelserne til selskabet bliver dannet på serveren om morgenen kl. 5 og om aftenen kl. 18. Først efter dette tidspunkt vil forsendelserne ligge klar til modtagelse. Er selskabet sat op til FTP vil forsendelsen blive kopieret til selskabets Inbound FTP katalog dette sker også selvom forsendelsen allerede forinden er hentet via webservice. Derfor er det ikke hensigtsmæssigt både at hente forsendelser via webservice og FTP samtidigt. Selskabet kan kvittere for modtagelse af XML forsendelser via metoden SendPgf41submissionReceipt uanset om selskabet er konfigureret til at udveksle via FTP eller Webservice. Synkron dataudveksling af XML dokumenter Selskabet kan sende XML dokumenter ind til EDI-serveren via metoden SendPgf41document uanset om selskabet er konfigureret til at udveksle via FTP eller Webservice. Alle ukvitterede/uafsendte dokumenter til selskabet vil optræde i listen, der hentes ved kald af metoden GetPgf41documentList. Metoden kan kaldes uanset om selskabet er konfigureret til at udveksle via FTP eller Webservice. Selskabet kan modtage XML dokumenter via metoden GetPgf41document uanset om selskabet er konfigureret til at udveksle via FTP eller Webservice. Hvis selskabet er sat op til at udveksle via FTP og et dokument hentes og kvitteres via webservice, så slettes dokumentet i den udgående FTP kø. Selskabet kan kvittere for modtagelse af et XML dokument via metoden SendPgf41documentReceipt uanset om selskabet er konfigureret til at udveksle via FTP eller Webservice. Modtagelse og afsendelse af enkelt-dokumenter via webservice kan således godt ske samtidig med at selskabet udveksler via FTP. Version 1.0 Draft A 21. maj 2015 Side 24 af 24

EDI-guide for Opsigelser. Version 5.5

EDI-guide for Opsigelser. Version 5.5 EDI-guide for Opsigelser Version 5.5 Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for opsigelser EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til dokumentet: Godkendt af: Dokumentansvarlig:

Læs mere

1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3

1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3 DKAL Snitflader 1 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3 1.1 ANVENDELSE AF OIOXML 3 2 SNITFLADEOVERSIGT 3 2.1 REST 5 2.1.1 HTTP RETURKODER OG FEJLKODER 6 2.1.2 WEBSERVICE 6 2.2 AFSENDELSE

Læs mere

DAR OIO vejledning Version 1.2

DAR OIO vejledning Version 1.2 DAR OIO vejledning Version 1.2 Indhold 1 Ændringer i forhold til forrige version... 2 2 Introduktion... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Læsevejledning... 3 3 Beskrivelse... 3 3.1 Fælles elementer og strukturer...

Læs mere

EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet

EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet Forskrift F1: EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet November 2013 Høringsudgave Version 4.0 Træder i kraft den 1.10.2014 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 DATE CCO HBK LRO LRO NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Version 3.08 december 2014 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CEF@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk 1 Indledning... 3 2 Opsætning...

Læs mere

Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura)

Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura) Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura) 1. november 2009, Version 1.1 1. POST DANMARKS ECOMONE BASIS (OIO FAKTURA)... 3 1.1 BEGREBER... 3 2 KANALER... 3 3 MODEL FOR DATAUDVEKSLING... 4 4 KOMMUNIKATION...

Læs mere

E-BUSINESS SOLUTIONS FROM CSC. 4 Systemgrænseflader. 4 Systemgrænseflader

E-BUSINESS SOLUTIONS FROM CSC. 4 Systemgrænseflader. 4 Systemgrænseflader E-BUSINESS SOLUTIONS FROM CSC 4 Systemgrænseflader 4 Systemgrænseflader E-BUSINESS SOLUTIONS FROM CSC 4 Systemgrænseflader Dokumentoplysninger Titel: Projekt: e-tl Løsningsspecifikation, Systemgrænseflader

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Læs mere

Forsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Rollebaseret. Transportgruppen. Side 1. Copyright: Naddon version 201109

Forsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Rollebaseret. Transportgruppen. Side 1. Copyright: Naddon version 201109 Forsendelse Transportgruppen Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Rollebaseret Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning Microsoft Dynamics C5 Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning Opdateret pr. 20.03.2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Opsætning af OIOUBL... 4 1. XML skema... 4 2. Opsætning af

Læs mere

FAQ OIOXML elektronisk regning

FAQ OIOXML elektronisk regning Side 1 af 24 FAQ OIOXML elektronisk regning 10. september 2012 1 Indledning Denne FAQ samler svarene på de spørgsmål der oftest er blevet stillet i forbindelse med OIOXML elektronisk regning. Alle spørgsmål

Læs mere

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015 Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 11 1.1 Målgruppe...

Læs mere

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.5 gæld end e f r a d. 29.08.2015

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.5 gæld end e f r a d. 29.08.2015 Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.5 gæld end e f r a d. 29.08.2015 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 12 1.1 Målgruppe...

Læs mere

Kort og godt om test af arkiveringsversioner

Kort og godt om test af arkiveringsversioner Kort og godt om test af arkiveringsversioner Data og dokumenter fra den offentlige forvaltnings it-systemer, som skal bevares for eftertiden, skal afleveres til arkiv i form af arkiveringsversioner. Arkiveringsversioner

Læs mere

Besvaret dato Spørgsmål Svar. den i fremtidig kontrol mod dobbeltforsendelse på bundtniveau.

Besvaret dato Spørgsmål Svar. den i fremtidig kontrol mod dobbeltforsendelse på bundtniveau. Spørgsmål- og svar, Betalinger Side 1 af (11) 1. Elementer i betalings-xml 1.1 referencer Referencer 1.1.1 11.03.05 "Bundtreference (GrpId), skal være unik identifikation for et bundt indenfor myndighed..

Læs mere

NemRefusion. Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice version 1.1, 01.11.2014. 1 NemRefusion virksomhedsservice

NemRefusion. Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice version 1.1, 01.11.2014. 1 NemRefusion virksomhedsservice NemRefusion Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice version 1.1, 01.11.2014 1 Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice - En vejledning Indholdsfortegnelse Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice...

Læs mere

Den 1. november 2014 er det besluttet ved lovkrav at også borgere skal kunne modtage post fra det offentlige i Digital Post.

Den 1. november 2014 er det besluttet ved lovkrav at også borgere skal kunne modtage post fra det offentlige i Digital Post. Side 1 af 18 Navision Stat 5.4.02 ØS/ØSY/TJO/CPS Dato 27.10.2014 Installationsvejledning til Digital Post - Invoker og NS regnskab Overblik Introduktion Denne installationsvejledning beskriver hvordan

Læs mere

Visma NemHandel. Indhold

Visma NemHandel. Indhold Visma NemHandel Indhold 1 Introduktion... 1 2 Installation... 2 3 Daglig brug - følg status for dokumenter... 5 3.1 Leverede dokumenter... 6 3.2 Fejlede dokumenter... 6 3.3 Modtagne dokumenter... 7 3.4

Læs mere

Opsætning af e-mail. Tilføjelse af e-mail-konti. Tilføjelse af en POP3-konto. Sådan tilføjer du en POP3-konto til Outlook

Opsætning af e-mail. Tilføjelse af e-mail-konti. Tilføjelse af en POP3-konto. Sådan tilføjer du en POP3-konto til Outlook Opsætning af e-mail mail-konti I dette kapitel vil jeg hjælpe dig med, hvordan du sætter Outlook 2007 op, så du får forbindelse til din e-mail-konto (eller flere) og en evt. HTTP-konto, som fx Windows

Læs mere

Smartair 6.0. Installations guide

Smartair 6.0. Installations guide Smartair 6.0 Installations guide Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 System Oversigt... 4 3 Installation... 5 3.1 System Krav... 5 3.2 Klargøring af installationen... 5 3.3 Afinstallere tidligere TS1000

Læs mere

Version 1.4. Integrationstest ved tilslutning til NemLog-in. Side 1 af 29 19. april 2013

Version 1.4. Integrationstest ved tilslutning til NemLog-in. Side 1 af 29 19. april 2013 Side 1 af 29 19. april 2013 Integrationstest ved tilslutning til NemLog-in Version 1.4 Dette dokument henvender sig til udbydere af it-systemer (eksempelvis offentlige myndigheder), der skal tilsluttes

Læs mere

A-2 Intranet og projekthåndtering - Stephen Sarquah - IMM-B.Eng-2010-27

A-2 Intranet og projekthåndtering - Stephen Sarquah - IMM-B.Eng-2010-27 Side 2 af 73 Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematik Modellering Bygning 321, DK-2800 Kongens Lyngby, Danmark Telefon +45 45253351, Fax +45 45882673 reception@imm.dtu.dk www.imm.dtu.dk

Læs mere

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4 Regnskab... 3 Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3 Regnskabsparametre... 3 Regnskab standard... 4 Hent model (1.75/1.80 -> 1.85) (afsnit 4.1.3 er kun relevant for kunder med modeller

Læs mere

Forsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Rollebaseret. Danske Fragtmænd. Side 1. Copyright: Naddon version 201109

Forsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Rollebaseret. Danske Fragtmænd. Side 1. Copyright: Naddon version 201109 Forsendelse Danske Fragtmænd Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Rollebaseret Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående

Læs mere

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Opkobling til internettet 5 Oprettelse på

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7.

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7. Side 1 af 15 NemHandel registreringsvejledning ØS/ØSY/CPS 7. januar 2015 Navision Stat, INDFAK og Nemkonto Dette dokument beskriver den nødvendig EAN registrering på Nemhandelsregistret via NS NHR WEB

Læs mere

SIMU-Post Afsend elektronisk faktura

SIMU-Post Afsend elektronisk faktura Indhold Afsend elektronisk faktura... 1 Uoverensstemmelse imellem Elektronisk faktura og økonomifaktura.... 2 Kreditnota i forbindelse med returvarer fra kunder... 3 Kunden returnerer varerne, modtagelse

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort

Betalingsservice og indbetalingskort Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for kreditorer Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 8 Nets 8 Formål 8 Målgruppe

Læs mere