XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A"

Transkript

1 XML webservice for pensionsordninger Version 1.0 Draft A

2 Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Webservice for pensionsordninger EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til dokumentet: Godkendt af: Dokumentansvarlig: Fordeling: Bemærkning: Morten Lassen, F&P IT-afdelingen Martin Petersen, F&P EDI-kontoret Martin Petersen, F&P EDI-kontoret EDI kontoret, Forsikring & Pension Udleveres til interessenter i dataudvekslingen Dokumentet kan rekvireres hos Forsikring & Pension Ændringslog Version Dato Forfatter Ændrede sider eller afsnit 1.0 Draft A MLA Første udgave Forkortelser og definitioner: PGF41 UPB HTTPS FTP WS Pensionsoverførsler mellem pensionsselskaber Pensionsoverførsler mellem pensionsselskaber og banker En krypteret udgave af HTTP som benyttes til datakommunikation over Internettet File Transport Protokol Webservice Referencer: XML-guide for PGF41 version 3.3 Draft A.doc Udvekslingsguide pgf. 41 version 3.3 Draft A.doc Bilag A anvendte dataelementer version 3.3 Draft A.xls XML-guide for UPB version 2.2 Draft A.doc Udvekslingsguide UPB version 2.2 Draft A.doc Bilag A anvendte dataelementer version 2.2 Draft A.xls Version 1.0 Draft A 21. maj 2015 Side 2 af 24

3 Indholdfortegnelse 1. Indledning 4 2. Forudsætninger 4 3. Asynkront dataudveksling af XML forsendelser 5 GetStatus 7 GetPgf41Companies 8 SendPgf41submission 10 SendPgf41submissionReceipt 11 GetPgf41submissionList 12 GetPgf41submissionNext 13 GetPgf41submission Synkront dataudveksling af XML dokumenter 15 SendPgf41document 17 SendPgf41documentReceipt 18 GetPgf41documentList 19 GetPgf41documentNext 20 GetPgf41document Udveksling af pensionsordninger mellem pensionsselskab og banker UPB Returkoder og tekst Testprogram i C# Overgangsfase mellem FTP og Webservice 24 Version 1.0 Draft A 21. maj 2015 Side 3 af 24

4 1. Indledning Dette dokument beskriver XML udveksling via webservice for pensionsordninger mellem pensionsselskaber (PGF41) samt pensionsordninger mellem pensionsselskaber og banker (UPB). Beskrivelsen tager udgangspunkt i løsningen for PGF41 da begge løsninger er identisk, bortset fra namespace- og metodenavne se kapitel 5 for UPB løsningen. Dokumentformatet der udveksles er XML og er uændret i forhold til den nuværende XML og disses beskrivelser. Der findes 2 mulige dataudvekslingsmetoder via webservice: Asynkront dataudveksling af XML forsendelser samt Synkront dataudveskeling af XML dokumenter Den asynkrone dataudveksling er baseret på forsendelser, hvor dokumenterne bundtes i en forsendelse inden de afsendes. Denne løsning kræver minimal ændring hos eksisterende selskaber, der i forvejen udveksler forsendelser via FTP, da XML forsendelsen er den samme. Den synkrone dataudveksling er baseret på dokumenter og gør det muligt for selskaberne, at aflevere og validere data med det samme. Derudover er der en webservice til at modtage en selskabsliste i enten XML- eller CSV-format. Forsikring & Pension kan tilbyde et eksempelprogram skrevet i C# som viser, hvorledes de forskellige webservices kaldes se kapitel Forudsætninger Før selskabet kan begynde at anvende webservice, skal det tildeles en udvekslingsnøgle (key). Dette er en autogenereret nøgle på 36 tegn, som tildeles ved henvendelse til EDI-kontoret på Udvekslingsnøglen skal angives i alle webservice kald, og benyttes til identifikation og kontrol af selskabet. Udvekslingsnøglen er unik, og vil aldrig være den samme i test og produktion. Et selskab kan have én af 3 udvekslingsmetoder defineret i EDI-systemet. Web selskabet udveksler via webben XML selskabet udveksler XML via FTP WS selskabet udveksler XML via WebService Webservicen adressen (endpoint) er: DEMO: PRODUKTION: Webservice beskrivelsen (WSDL) kan også hentes fra ovenstående adresser. Version 1.0 Draft A 21. maj 2015 Side 4 af 24

5 3. Asynkront dataudveksling af XML forsendelser Asynkront dataudveksling er tiltænkt de selskaber, som i forvejen kommunikerer XML forsendelser via FTP, men ønsker at udskifte FTP protokollen til HTTPS. Denne protokol kræver ikke nogen VPN forbindelse eller VANS abonnement, og kan udveksles umiddelbart. Dataforbindelsen krypteres med SSL og autentificering sker ved en hemmelig udvekslingsnøgle (key) i webservice kaldet. Denne dataudvekslingsmetode er batch orienteret. På Forsikring & Pensions EDI-server findes en webservice, der benyttes til at indsende og modtage XML forsendelser ved hjælp af følgende metoder: SendPgf41submission SendPgf41submissionReceipt GetPgf41submissionList GetPgf41submissionNext GetPgf41submission SendPgf41submission kaldes ved afsendelse af forsendelser fra selskabet til EDI-serveren. Metoden returnerer en kvittering der indikerer, at EDI-serveren har modtaget og valideret forsendelsen. Forsendelsen valideres ved hjælp af XML schemaet, og der kontrolleres for dobbelt forsendelse. Når et selskab skal modtage forsendelser, starter de med at kalde metoden GetPgf41submissionList som returnerer en liste af forsendelser, som ligger klar til afsendelse på serveren. Forsendelserne er repræsenteret ved hjælp af et id, som er forsendelsens reference. Dernæst henter selskabet den pågældende forsendelse ved kald af GetPgf41submission med relevant id. Det er også muligt for selskabet at kalde metoden GetPgf41submissionNext, som returnerer den næste uafhentede forsendelse på EDI-serveren. Selskabet kvitterer for modtagelsen af forsendelsen ved kald af metoden SendPgf41submissionReceipt. Version 1.0 Draft A 21. maj 2015 Side 5 af 24

6 Asynkron dataudveksling af forsendelser Selskab F&P EDI-server SendPgf41submission SendPgf41submission XML forsendelse Kvittering GetPgf41submissionList GetPgf41submissionList Liste GetPgf41submission / GetPgf41submissionNext GetPgf41submission / GetPgf41submissionList XML forsendelse SendPgf41 submissionreceipt SendPgf41 submissionreceipt Version 1.0 Draft A 21. maj 2015 Side 6 af 24

7 GetStatus Denne metode kan benyttes som ping for at kontrollerer, at webservicen svarer samt at udvekslingsnøglen er korrekt. Metoden returnerer en dato/tid, kode og en tekst. Input Parameter Type Obligatorisk Beskrivelse key String Ja Udvekslingsnøgle Output Parameter Type Værdier Beskrivelse ResultDate DateTime Dato/tid ResultCode Integer Retur kode ResultId String Benyttes ikke ResultText String Hello <selskab> Retur tekst SOAP Eksempel POST /ws/v10/pgf41service.asmx HTTP/1.1 Host: demoedi.forsikringogpension.dk SOAPAction: " <GetStatus xmlns=" <key>string</key> </GetStatus> HTTP/ OK <GetStatusResponse xmlns=" <GetStatusResult> <ResultDate>dateTime</ResultDate> <ResultCode>int</ResultCode> <ResultId>string</ResultId> <ResultText>string</ResultText> </GetStatusResult> </GetStatusResponse> Version 1.0 Draft A 21. maj 2015 Side 7 af 24

8 GetPgf41Companies Denne metode benyttes til at hente en liste over selskaber, som er tilmeldt PGF41 ordningen. Metoden returnerer en dato/tid, kode og en tekst. Input Parameter Type Obligatorisk Beskrivelse key String Ja Udvekslingsnøgle format String Ja Angiver ønskes udtræksformat XML eller CSV Output Parameter Type Værdier Beskrivelse ResultDate DateTime Dato/tid ResultCode Integer Retur kode ResultId String Benyttes ikke ResultText String Hello <selskab> Retur tekst SOAP Eksempel POST /ws/v10/pgf41service.asmx HTTP/1.1 Host: editest SOAPAction: " <GetPgf41Companies xmlns=" <key>string</key> <format>string</format> </GetPgf41Companies> HTTP/ OK <GetPgf41CompaniesResponse xmlns=" <GetPgf41CompaniesResult> <ResultDate>dateTime</ResultDate> <ResultCode>int</ResultCode> <ResultId>string</ResultId> <ResultText>string</ResultText> </GetPgf41CompaniesResult> </GetPgf41CompaniesResponse> Version 1.0 Draft A 21. maj 2015 Side 8 af 24

9 Eksempel på selskabsliste I XML format: <?xml version="1.0" encoding="iso "?> <Companies> <Company> <CompanyName>Test Pension (WEB)</CompanyName> <CompanyType>PS</CompanyType> <IdentityValue> </IdentityValue> <IdentityQualifier>CVR</IdentityQualifier> <Address1>Philip Heymans Allé 1</Address1> <Address2></Address2> <Zip>2500</Zip> <City>Hellerup</City> <BankAccount>1234</BankAccount> <AccountNumber> </AccountNumber> <PALTax> 4a</PALTax> <NoNewDate></NoNewDate> <EndDate></EndDate> </Company> <Company> <CompanyName>Test Pension (XML)</CompanyName> <CompanyType>PS</CompanyType> <IdentityValue> </IdentityValue> <IdentityQualifier>CVR</IdentityQualifier> <Address1>Philip Heymans Allé 1</Address1> <Address2></Address2> <Zip>2500</Zip> <City>Hellerup</City> <BankAccount>1234</BankAccount> <AccountNumber> </AccountNumber> <PALTax> 4</PALTax> <NoNewDate></NoNewDate> <EndDate> </EndDate> </Company> </Companies> Eksempel på selskabsliste i CSV format: Navn;Type;ID;IDkva;Adresse1;Adresse2;Postnr;By;Regnr;Kontonr;PALbeskatning;IngenNyeDato;SlutDa to Test Pension (WEB);PS; ;CVR;Philip Heymans Allé 1;;2500;Hellerup;1234; ; 4a;;; Test Pension (XML);PS; ;CVR;Philip Heymans Allé 1;;2500;Hellerup;1234; ; 4;; ; Feltet NoNewDate/IngenNyeDato indikerer dato for hvornår selskabet ikke ønsker nye sager. Benyttes typisk ved afvikling af et selskab. Feltet EndDate/SlutDato indikerer dato for hvornår selskabet ikke længere udveksler meddelelser. Benyttes ved afvikling af et selskab. Version 1.0 Draft A 21. maj 2015 Side 9 af 24

10 SendPgf41submission Denne metode benyttes til at sende en PGF41 XML forsendelse ind til EDI-serveren. Forsendelsen valideres ved hjælp af XML schemaet, og der kontrolleres for dobbelt-forsendelse. Metoden returnerer en dato/tid, kode og tekst. For opbygning af XML forsendelse henvises til XML-guiden. Input Type Obligatorisk Beskrivelse key String Ja Udvekslingsnøgle submissiondoc String Ja XML forsendelse Output Type Værdier Beskrivelse ResultDate DateTime Dato/tid ResultCode Integer Retur kode ResultId String Benyttes ikke ResultText String Retur tekst SOAP Eksempel POST /ws/v10/pgf41service.asmx HTTP/1.1 Host: demoedi.forsikringogpension.dk SOAPAction: " <SendPgf41submission xmlns=" <key>string</key> <submissiondoc>string</submissiondoc> </SendPgf41submission> HTTP/ OK <SendPgf41submissionResponse xmlns=" <SendPgf41submissionResult> <ResultDate>dateTime</ResultDate> <ResultCode>int</ResultCode> <ResultId>string</ResultId> <ResultText>string</ResultText> </SendPgf41submissionResult> </SendPgf41submissionResponse> Version 1.0 Draft A 21. maj 2015 Side 10 af 24

11 SendPgf41submissionReceipt Denne metode benyttes til at kvittere for en modtaget XML forsendelse. Metoden returnerer en dato/tid, kode og tekst. Input Type Obligatorisk Beskrivelse key String Ja Udvekslingsnøgle id String Ja Id på den forsendelse der kvitteres for. Output Type Værdier Beskrivelse ResultDate DateTime Dato/tid ResultCode Integer Retur kode ResultId String ResultText String Retur tekst SOAP Eksempel POST /ws/v10/pgf41service.asmx HTTP/1.1 Host: demoedi.forsikringogpension.dk SOAPAction: " <SendPgf41submissionReceipt xmlns=" <key>string</key> <id>string</id> </SendPgf41submissionReceipt> HTTP/ OK <SendPgf41submissionReceiptResponse xmlns=" <SendPgf41submissionReceiptResult> <ResultDate>dateTime</ResultDate> <ResultCode>int</ResultCode> <ResultId>string</ResultId> <ResultText>string</ResultText> </SendPgf41submissionReceiptResult> </SendPgf41submissionReceiptResponse> Version 1.0 Draft A 21. maj 2015 Side 11 af 24

12 GetPgf41submissionList Denne metode benyttes til at hente en liste over uafhentede XML forsendelser på EDI-serveren. Metoden returnerer en dato/tid, kode, tekst, antal uafhentede forsendelser samt en liste med forsendelses id er. Input Type Obligatorisk Beskrivelse key String Ja Udvekslingsnøgle Output Type Værdier Beskrivelse ResultDate DateTime Dato/tid ResultCode Integer Retur kode ResultText String Retur tekst WaitingSubmissions Integer Antal uafhentede forsendelser Id List Liste af forsendelses id er SOAP Eksempel POST /ws/v10/pgf41service.asmx HTTP/1.1 Host: editest SOAPAction: " <GetPgf41submissionList xmlns=" <key>string</key> </GetPgf41submissionList> HTTP/ OK <GetPgf41submissionListResponse xmlns=" <GetPgf41submissionListResult> <ResultDate>dateTime</ResultDate> <ResultCode>int</ResultCode> <ResultText>string</ResultText> <WaitingSubmissions>int</WaitingSubmissions> <Id> <string>string</string> <string>string</string> </Id> </GetPgf41submissionListResult> </GetPgf41submissionListResponse> Version 1.0 Draft A 21. maj 2015 Side 12 af 24

13 GetPgf41submissionNext Denne metode benyttes til at hente næste uafhentet XML forsendelse på EDI-serveren. Metoden returnerer en dato/tid, kode, tekst, antal uafhentede forsendelser, id for forsendelsen samt en XML forsendelse. Input Type Obligatorisk Beskrivelse key String Ja Udvekslingsnøgle Output Type Værdier Beskrivelse ResultDate DateTime Dato/tid ResultCode Integer Retur kode ResultText String Retur tekst WaitingSubmissions Integer Antal uafhentede forsendelser inkl. denne Id String Id på forsendelsen SubmissionDoc String XML forsendelse SOAP Eksempel POST /ws/v10/pgf41service.asmx HTTP/1.1 Host: editest SOAPAction: " <GetPgf41submissionNext xmlns=" <key>string</key> </GetPgf41submissionNext> HTTP/ OK <GetPgf41submissionNextResponse xmlns=" <GetPgf41submissionNextResult> <ResultDate>dateTime</ResultDate> <ResultCode>int</ResultCode> <ResultText>string</ResultText> <WaitingSubmissions>int</WaitingSubmissions> <Id>string</Id> <SubmissionDoc>string</SubmissionDoc> </GetPgf41submissionNextResult> </GetPgf41submissionNextResponse> Version 1.0 Draft A 21. maj 2015 Side 13 af 24

14 GetPgf41submission Denne metode benyttes til at hente en XML forsendelse. Metoden returnerer en dato/tid, kode, tekst, id for forsendelsen samt en XML forsendelse. Input Type Obligatorisk Beskrivelse key String Ja Udvekslingsnøgle id String Ja Id på den forsendelse, der ønskes hentet Output Type Værdier Beskrivelse ResultDate DateTime Dato/tid ResultCode Integer Retur kode ResultText String Retur tekst Id String Id på forsendelsen SubmissionDoc String XML forsendelse SOAP Eksempel POST /ws/v10/pgf41service.asmx HTTP/1.1 Host: editest SOAPAction: " <GetPgf41submission xmlns=" <key>string</key> <id>string</id> </GetPgf41submission> HTTP/ OK <GetPgf41submissionResponse xmlns=" <GetPgf41submissionResult> <ResultDate>dateTime</ResultDate> <ResultCode>int</ResultCode> <ResultText>string</ResultText> <WaitingSubmissions>int</WaitingSubmissions> <Id>string</Id> <SubmissionDoc>string</SubmissionDoc> </GetPgf41submissionResult> </GetPgf41submissionResponse> Version 1.0 Draft A 21. maj 2015 Side 14 af 24

15 4. Synkront dataudveksling af XML dokumenter Synkront dataudveksling er tiltænkt de selskaber, som ønsker at aflevere og validere data med det samme. Synkron dataudveksling tilbydes kun for dokumenter dvs. der sendes og modtages ét dokument af gangen. På Forsikring & Pensions EDI-server findes en webservice, der benyttes til at indsende og modtage XML dokumenter ved hjælp af følgende metoder: SendPgf41document SendPgf41documentReceipt GetPgf41document GetPgf41documentList GetPgf41documentNext SendPgf41document kaldes ved afsendelse af et dokument fra selskabet til EDI-serveren. Metoden returnerer en kvittering der indikerer, at EDI-serveren har modtaget og valideret dokumentet. Dokumentet valideres ved hjælp af XML schema og samt systemets datakontrol. Det er muligt at angive om dokumentet skal afsendes med det samme, eller blot valideres eller gemmes som udkast. Når et selskab skal modtage dokumenter, starter de med at kalde metoden GetPgf41documentList som returnerer en liste af dokumenter, som ligger klar til afsendelse på serveren. Dokumenterne er repræsenteret ved hjælp af et id, som er blankettens løbenummer. Dernæst henter selskabet det pågældende dokument ved kald af GetPgf41document med relevant id. Det er også muligt for selskabet at kalde metoden GetPgf41documentNext, som returnerer det næste uafhentede dokument på EDI-serveren. Selskabet kvitterer for modtagelsen af dokumentet ved kald af metoden SendPgf41documentReceipt. Version 1.0 Draft A 21. maj 2015 Side 15 af 24

16 Synkron dataudveksling af dokumenter Selskab F&P EDI-server SendPgf41document SendPgf41document XML dokument Kvittering GetPgf41documentList GetPgf41documentList Liste GetPgf41document / GetPgf41documentNext GetPgf41document / GetPgf41documentList XML dokument SendPgf41 documentreceipt SendPgf41 documentreceipt Version 1.0 Draft A 21. maj 2015 Side 16 af 24

17 SendPgf41document Denne metode benyttes til at sende et PGF41 XML dokument ind til EDI-serveren. Dokumentet valideres ved hjælp af XML schemaet og systemets datakontrol. Metoden returnerer en dato/tid, kode og tekst For opbygning af XML dokument henvises til XML-guiden. Input Type Obligatorisk Beskrivelse key String Ja Udvekslingsnøgle action String Ja Aktion: SUBMIT = afsend VALIDATE = kontrollér DRAFT = gem som udkast xmldoc String Ja XML dokument Output Type Værdier Beskrivelse ResultDate DateTime Dato/tid ResultCode Integer Retur kode ResultId string Benyttes ikke ResultText String Retur tekst SOAP Eksempel POST /ws/v10/pgf41service.asmx HTTP/1.1 Host: editest SOAPAction: " <SendPgf41document xmlns=" <key>string</key> <action>string</action> <xmldoc>string</xmldoc> </SendPgf41document> HTTP/ OK <SendPgf41documentResponse xmlns=" <SendPgf41documentResult> <ResultDate>dateTime</ResultDate> <ResultCode>int</ResultCode> <ResultId>string</ResultId> <ResultText>string</ResultText> </SendPgf41documentResult> </SendPgf41documentResponse> Version 1.0 Draft A 21. maj 2015 Side 17 af 24

18 SendPgf41documentReceipt Denne metode benyttes til at kvittere for et modtaget XML dokument. Metoden returnerer en dato/tid, kode og tekst. Input Type Obligatorisk Beskrivelse key String Ja Udvekslingsnøgle id String Ja Id på det dokument, der kvitteres for. Output Type Værdier Beskrivelse ResultDate DateTime Dato/tid ResultCode Integer Retur kode resultid String ResultText String Retur tekst SOAP Eksempel POST /ws/v10/pgf41service.asmx HTTP/1.1 Host: editest SOAPAction: " <SendPgf41documentReceipt xmlns=" <key>string</key> <id>string</id> </SendPgf41documentReceipt> HTTP/ OK <SendPgf41documentReceiptResponse xmlns=" <SendPgf41documentReceiptResult> <ResultDate>dateTime</ResultDate> <ResultCode>int</ResultCode> <ResultId>string</ResultId> <ResultText>string</ResultText> </SendPgf41documentReceiptResult> </SendPgf41documentReceiptResponse> Version 1.0 Draft A 21. maj 2015 Side 18 af 24

19 GetPgf41documentList Denne metode benyttes til at hente en liste over uafhentede XML dokumenter på EDI-serveren. Metoden returnerer en dato/tid, kode, tekst, antal uafhentede dokumenter samt en liste med dokument id er. Input Type Obligatorisk Beskrivelse key String Ja Udvekslingsnøgle Output Type Værdier Beskrivelse resultdate DateTime Dato/tid resultcode Integer Retur kode resulttext String Retur tekst waitingdocuments Integer Antal uafhentede dokumenter id List Liste af dokument-id SOAP Eksempel POST /ws/v10/pgf41service.asmx HTTP/1.1 Host: editest SOAPAction: " <GetPgf41documentList xmlns=" <key>string</key> </GetPgf41documentList> HTTP/ OK <GetPgf41documentListResponse xmlns=" <GetPgf41documentListResult> <ResultDate>dateTime</ResultDate> <ResultCode>int</ResultCode> <ResultText>string</ResultText> <WaitingDocuments>int</WaitingDocuments> <Id> <string>string</string> <string>string</string> </Id> </GetPgf41documentListResult> </GetPgf41documentListResponse> Version 1.0 Draft A 21. maj 2015 Side 19 af 24

20 GetPgf41documentNext Denne metode benyttes til at hente næste uafhentet XML dokument på EDI-serveren. Metoden returnerer en dato/tid, kode, tekst, antal uafhentede dokumenter, id på dokumentet samt et XML dokument. Input Type Obligatorisk Beskrivelse key String Ja Udvekslingsnøgle Output Type Værdier Beskrivelse ResultDate DateTime Dato/tid ResultCode Integer Retur kode ResultText String Retur tekst WaitingDocuments Integer Antal uafhentede dokumenter inkl. denne Id String Id på dokumentet XmlDoc String XML dokument SOAP Eksempel POST /ws/v10/pgf41service.asmx HTTP/1.1 Host: editest SOAPAction: " <GetPgf41documentNext xmlns=" <key>string</key> </GetPgf41documentNext> HTTP/ OK <GetPgf41documentNextResponse xmlns=" <GetPgf41documentNextResult> <ResultDate>dateTime</ResultDate> <ResultCode>int</ResultCode> <ResultText>string</ResultText> <WaitingDocuments>int</WaitingDocuments> <Id>string</Id> <XmlDoc>string</XmlDoc> </GetPgf41documentNextResult> </GetPgf41documentNextResponse> Version 1.0 Draft A 21. maj 2015 Side 20 af 24

21 GetPgf41document Denne metode benyttes til at hente et XML dokument. Metoden returnerer en dato/tid, kode, tekst, id på dokumentet samt XML dokumentet. Input Type Obligatorisk Beskrivelse key String Ja Udvekslingsnøgle id String Ja Id på det dokument, der ønskes hentet Output Type Værdier Beskrivelse ResultDate DateTime Dato/tid ResultCode Integer Retur kode ResultText String Retur tekst Id String Id på dokumentet XmlDoc String XML dokument SOAP Eksempel POST /ws/v10/pgf41service.asmx HTTP/1.1 Host: editest SOAPAction: " <GetPgf41document xmlns=" <key>string</key> <id>string</id> </GetPgf41document> HTTP/ OK <GetPgf41documentResponse xmlns=" <GetPgf41documentResult> <ResultDate>dateTime</ResultDate> <ResultCode>int</ResultCode> <ResultText>string</ResultText> <WaitingDocuments>int</WaitingDocuments> <Id>string</Id> <XmlDoc>string</XmlDoc> </GetPgf41documentResult> </GetPgf41documentResponse> Version 1.0 Draft A 21. maj 2015 Side 21 af 24

22 5. Udveksling af pensionsordninger mellem pensionsselskab og banker UPB Udveksling af pensionsordninger mellem pensionsselskaber og banker foregår på samme måde som ved PGF41 blot via en anden webservice, og metodekaldene hedder Upb i stedet for Pgf41. Webservicen adressen er: DEMO: PRODUKTION: Webservice beskrivelsen (WSDL) kan også hentes fra ovenstående adresser. På Forsikring & Pensions EDI-server findes en webservice, der benyttes til at indsende og modtage XML forsendelser ved hjælp af følgende metoder: SendUpbSubmission SendUpbSubmissionReceipt GetUpbSubmissionList GetUpbSubmissionNext GetUpbSubmission På Forsikring & Pensions EDI-server findes en webservice, der benyttes til at indsende og modtage XML dokumenter ved hjælp af følgende metoder: SendUpbDocument SendUpbDocumentReceipt GetUpbDocument GetUpbDocumentList GetUpbDocumentNext Version 1.0 Draft A 21. maj 2015 Side 22 af 24

23 6. Returkoder og tekst I det følgende beskrives værdierne af ResultCode og ResultText, som returneres ved alle webservice kald. ResultCode Beskrivelse 0 OK 1 Fejl ved skrivning af data 2 Fejl ved læsning af data 3 XML er tom 4 XML valideringsfejl 250 Ugyldig id 251 Ukendt version 252 Ukendt aktion 253 Selskabet udveksler ikke XML 254 Ugyldig nøgle 255 Systemfejl 4nn Fejl fra datakontrol 7. Testprogram i C# Forsikring & Pension har lavet et test-/demoprogram i C#, som viser, hvorledes de forskellige webservice metoder kaldes for PGF41 ordningen. Program og kildekode kan rekvireres ved henvendelse til EDI-kontoret. Version 1.0 Draft A 21. maj 2015 Side 23 af 24

24 8. Overgangsfase mellem FTP og Webservice Asynkron dataudveksling af XML forsendelser Selskabet kan sende XML forsendelser ind til EDI-serveren via metoden SendPgf41submission uanset om selskabet er konfigureret til at udveksle via FTP eller Webservice. Hvis selskabet er sat op til FTP vil der blive genereret en XML kvittering til senere afsendelse. Denne kan være positiv (ved korrekt validering) eller negativ (ved afvisninger). Hvis selskabet er sat op til webservice vil der kun blive dannet en kvittering såfremt denne er negativ (afvisning). Kvittering for modtagelse og validering af forsendelsen gives som svar i webservice kaldet. Alle ukvitterede forsendelser til selskabet vil optræde i listen, der hentes ved kald af metoden GetPgf41submissionList. Metoden kan kaldes uanset om selskabet er konfigureret til at udveksle via FTP eller Webservice. Selskabet kan modtage XML forsendelser via metoden GetPgf41submission uanset om selskabet er konfigureret til at udveksle via FTP eller Webservice. XML forsendelserne til selskabet bliver dannet på serveren om morgenen kl. 5 og om aftenen kl. 18. Først efter dette tidspunkt vil forsendelserne ligge klar til modtagelse. Er selskabet sat op til FTP vil forsendelsen blive kopieret til selskabets Inbound FTP katalog dette sker også selvom forsendelsen allerede forinden er hentet via webservice. Derfor er det ikke hensigtsmæssigt både at hente forsendelser via webservice og FTP samtidigt. Selskabet kan kvittere for modtagelse af XML forsendelser via metoden SendPgf41submissionReceipt uanset om selskabet er konfigureret til at udveksle via FTP eller Webservice. Synkron dataudveksling af XML dokumenter Selskabet kan sende XML dokumenter ind til EDI-serveren via metoden SendPgf41document uanset om selskabet er konfigureret til at udveksle via FTP eller Webservice. Alle ukvitterede/uafsendte dokumenter til selskabet vil optræde i listen, der hentes ved kald af metoden GetPgf41documentList. Metoden kan kaldes uanset om selskabet er konfigureret til at udveksle via FTP eller Webservice. Selskabet kan modtage XML dokumenter via metoden GetPgf41document uanset om selskabet er konfigureret til at udveksle via FTP eller Webservice. Hvis selskabet er sat op til at udveksle via FTP og et dokument hentes og kvitteres via webservice, så slettes dokumentet i den udgående FTP kø. Selskabet kan kvittere for modtagelse af et XML dokument via metoden SendPgf41documentReceipt uanset om selskabet er konfigureret til at udveksle via FTP eller Webservice. Modtagelse og afsendelse af enkelt-dokumenter via webservice kan således godt ske samtidig med at selskabet udveksler via FTP. Version 1.0 Draft A 21. maj 2015 Side 24 af 24

XML webservice for deklarationsgebyrer. Version 1.0 Final

XML webservice for deklarationsgebyrer. Version 1.0 Final XML webservice for deklarationsgebyrer Version 1.0 Final Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Webservice for deklarationsgebyrer EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere

Læs mere

EDI-guide for Regres Bilag 2 Ajourføringshistorik

EDI-guide for Regres Bilag 2 Ajourføringshistorik EDI-guide for Regres Bilag 2 Ajourføringshistorik Version 3.3 Final Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for Regres EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til

Læs mere

EDI-guide for CONTRL. Version 1.0 Final

EDI-guide for CONTRL. Version 1.0 Final EDI-guide for ONTRL Version 1.0 Final EDI-guide ONTRL, bilag 1 - EDIFAT Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for EDIFAT og ONTRL EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere

Læs mere

EDI-guide Skadehistorik for erhverv og landbrug Bilag 3 Regler for personoplysninger og oplysninger om erhvervskunder

EDI-guide Skadehistorik for erhverv og landbrug Bilag 3 Regler for personoplysninger og oplysninger om erhvervskunder EDI-guide Skadehistorik for erhverv og landbrug Bilag 3 Regler for personoplysninger og oplysninger om erhvervskunder Version 1.0 Final Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide Skadehistorik Bilag

Læs mere

Forsikring & Pension WebEDI server. Udvekslingsguide Pgf. 41. CSC Danmark A/S SMB Network Consultancy

Forsikring & Pension WebEDI server. Udvekslingsguide Pgf. 41. CSC Danmark A/S SMB Network Consultancy Forsikring & Pension WebEDI server Pgf. 41 CSC Danmark A/S SMB Network Consultancy Dokumentoplysninger Titel: Projekt:, Pgf. 41 F&P WebEDI server Forfatter: Jan Søgaard CSC Bidragsydere til dokumentet:

Læs mere

Udvekslingsguide LD flytning. Version 1.2

Udvekslingsguide LD flytning. Version 1.2 Udvekslingsguide LD flytning Version 1.2 Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Udvekslingsguide LD flytning LD, LD flytning Forfatter: Bidragsydere til dokumentet: Godkendt af: Dokumentansvarlig: Fordeling:

Læs mere

Webservice til upload af produktionstilladelser

Webservice til upload af produktionstilladelser BILAG 1 Webservice til upload af produktionstilladelser Indhold og anvendelse Denne web-service gør det muligt for 3. parts programmer i kommuner og amter at Uploade og registrere kommunale produktionstilladelser

Læs mere

FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE

FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE Digital Post og Fjernprint 2015-03-11 Dagsorden 1. Velkomst 2. Nuværende OIO-rest 3. Udfordringer 4. Afrunding Nuværende OIO-REST løsning Digital post De nuværende Digital Post

Læs mere

Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura)

Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura) Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura) 1. november 2009, Version 1.1 1. POST DANMARKS ECOMONE BASIS (OIO FAKTURA)... 3 1.1 BEGREBER... 3 2 KANALER... 3 3 MODEL FOR DATAUDVEKSLING... 4 4 KOMMUNIKATION...

Læs mere

Bilag WebService LoginModule (BSKAuth)

Bilag WebService LoginModule (BSKAuth) Regionshuset It digital forvaltning BSK programmet Olof Palmes Allé 17 Kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Bilag WebService LoginModule (BSKAuth) Navn Web Service: LoginModule Metode/operation:

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011

Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011 Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011 Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 3 2 Formål

Læs mere

1. FORORD TIL BRUGERVEJLEDNING FOR FLYTNING AF LD-KONTI... 3

1. FORORD TIL BRUGERVEJLEDNING FOR FLYTNING AF LD-KONTI... 3 Version 1.1.1 Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD TIL BRUGERVEJLEDNING FOR FLYTNING AF LD-KONTI... 3 2. ÅBNINGSSKÆRMBILLEDET, START AF DATABEHANDLING... 4 2.1. ADGANGSKONTROL... 4 2.2. INDBAKKEN...

Læs mere

Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet

Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet Vejledning til brugeradministrator EDI systemet 15. november 2017 Vejledning til brugeradministrator Denne vejledning beskriver de opgaver du har som brugeradministrator. Opgaverne er: - Oprette og vedligeholde

Læs mere

EDI-guide Skadehistorik for erhverv og landbrug Bilag 4 Samtykke

EDI-guide Skadehistorik for erhverv og landbrug Bilag 4 Samtykke EDI-guide Skadehistorik for erhverv og landbrug Bilag 4 Samtykke Version 1.0 Final Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide Skadehistorik Bilag 4, Samtykke EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling

Læs mere

Typografidefinition: Typografi1: Skrifttype: 10 pkt, (intet) DKAL Snitflader REST Afhentningssystem

Typografidefinition: Typografi1: Skrifttype: 10 pkt, (intet) DKAL Snitflader REST Afhentningssystem Typografidefinition: Typografi1: Skrifttype: 10 pkt, (intet) DKAL Snitflader REST Afhentningssystem 1 Indholdsfortegnelse A3.1 INTRODUKTION 3 A3.1.1 HENVISNINGER 3 A3.1.2 LÆSEVEJLEDNING 4 A3.1.2.1 SÅDAN

Læs mere

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut 1. november 2015 Brugervejledning til brugere af EDI-systemet for pensionsoverførsler

Læs mere

AuthorizationCodeService

AuthorizationCodeService AuthorizationCodeService Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark, version 1.1 W 1 AuthorizationCodeService Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark version 1.1 Kåre Kjelstrøm Formål... 3 Introduktion...

Læs mere

UNI Login. Eksport webservice. WS17 v1

UNI Login. Eksport webservice. WS17 v1 UNI Login Eksport webservice WS17 v1 UNI Login Eksport webservice 1.3 Indhold 1 Eksport webservice... 1 1.1 Informationsmodel... 1 1.2 Entiteter og attributter... 2 1.2.1 Import... 2 1.3 Objekter... 2

Læs mere

UNI Login. Eksport webservice. WS17 v1

UNI Login. Eksport webservice. WS17 v1 UNI Login Eksport webservice WS17 v1 UNI Login Eksport webservice 1.4 Indhold 1 Eksport webservice... 1 1.1 Indhold af data... 1 1.2 Dataaftale... 1 1.3 Klassifikation af data... 2 1.4 Informationsmodel...

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel. KMD Indkomst, P13-5. Version 13.0, 24.09.2015

Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel. KMD Indkomst, P13-5. Version 13.0, 24.09.2015 Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel KD Indkomst, P13-5 Version 13.0, 24.09.2015 Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af snitfladebeskrivelsen...

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning. 2 Kontakt Webservicen. Webservice til Optagelse.dk

Vejledning. 1 Indledning. 2 Kontakt Webservicen. Webservice til Optagelse.dk Vejledning Vedrørende: Skrevet af: Webservice til Optagelse.dk Lars Strange Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail: stil@stil.dk www.stil.dk CVR-nr.: 13223459 1 Indledning Dette

Læs mere

Vejledning til Retsinformation web services test stubs

Vejledning til Retsinformation web services test stubs Civilstyrelsen Vejledning til Retsinformation Version:2 2010.02.08 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Installation... 3 3. Web Service beskrivelse og testdata... 3 2010.02.08 2 Side 2 af 5 1.

Læs mere

National trivselsmåling i folkeskolen. Datainstruks i forbindelse med bekendtgørelse om måling af elevernes trivsel i folkeskolen.

National trivselsmåling i folkeskolen. Datainstruks i forbindelse med bekendtgørelse om måling af elevernes trivsel i folkeskolen. National trivselsmåling i folkeskolen Datainstruks i forbindelse med bekendtgørelse om måling af elevernes trivsel i folkeskolen. National trivselsmåling i folkeskolen Datainstruks i forbindelse med bekendtgørelse

Læs mere

Tredjepart webservices

Tredjepart webservices Tredjepart webservices 4. juni 2015 USS Dok. Klik her for at angive tekst. 1/12 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Miljøer... 3 Adgang... 3 API kald... 4 GET: /authorizations... 4 Input 4 Output 4 Output

Læs mere

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø Høringssvar vedr. FESD GIS-integrationsmodel version 2.0 Geodata Danmark har

Læs mere

Integration SF1590_A - ØiR - Afsend økonomipostering til ØiR (Finans) Integrationsbeskrivelse - version 2.1.0

Integration SF1590_A - ØiR - Afsend økonomipostering til ØiR (Finans) Integrationsbeskrivelse - version 2.1.0 Integration SF1590_A - ØiR - Afsend økonomipostering til ØiR (Finans) Integrationsbeskrivelse - version 2.1.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer

Læs mere

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem 2 pensionsselskaber

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem 2 pensionsselskaber Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler Pensionsoverførsler mellem 2 pensionsselskaber 1. november 2015 Brugervejledning til brugere af EDI-systemet for pensionsoverførsler mellem 2 pensionsselskaber

Læs mere

e-tl System til System kommunikationstest

e-tl System til System kommunikationstest e-tl System til System kommunikationstest Version Dato Forfatter Kommentarer Distribueret til 0.5 22/10-07 Anders Bohn Jespersen Udgave til workshop 24/10. 0.6 24/10-07 HGK Opdateret med beskeder. 0.9

Læs mere

EDI-guide for Regres. Version 3.3 draft F

EDI-guide for Regres. Version 3.3 draft F EDI-guide for Regres Version 3.3 draft F Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for Regres EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til dokumentet: Godkendt af: Dokumentansvarlig:

Læs mere

Ungebasen. Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX

Ungebasen. Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX Ungebasen Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem 16.06.2014 A414.97.6 [Status] Side 1 af 15 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Snitfladebeskrivelse HentYdelseInformation BYS P11-4 KMD Børneydelse Version 1.0.0, 2012.05.22

Snitfladebeskrivelse HentYdelseInformation BYS P11-4 KMD Børneydelse Version 1.0.0, 2012.05.22 Snitfladebeskrivelse HentYdelseInformation BYS P11-4 KMD Børneydelse Version 1.0.0, 2012.05.22 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af snitfladebeskrivelsen...

Læs mere

EG Data Inform. Byggebasen. WCF og webservices. Jens Karsø

EG Data Inform. Byggebasen. WCF og webservices. Jens Karsø EG Data Inform Byggebasen WCF og webservices Jens Karsø 10 Indholdsfortegnelse Byggebasen Services indledning... 2 Målsætning... 2 Valg af teknologier... 3 Kommunikationsmodel for byggebasen... 3 Services.byggebasen.dk...

Læs mere

Bilagsrapport 4: DataHub - Webservice interface Forskrift F1: EDI-kommunikation med DataHub'en i elmarkedet. Træder i kraft den 1.3.

Bilagsrapport 4: DataHub - Webservice interface Forskrift F1: EDI-kommunikation med DataHub'en i elmarkedet. Træder i kraft den 1.3. Forskrift F1: EDI-kommunikation med DataHub'en i elmarkedet Bilagsrapport 4: DataHub - Webservice interface Februar 2011 Version 2.0 Træder i kraft den 1.3.2013 1.0 2.0 16-6-2010 24-6-2010 29-6-2010 DATE

Læs mere

Håndbog Til CPR services. Bilag 8 GCTP-standard m.m. CPR-kontoret

Håndbog Til CPR services. Bilag 8 GCTP-standard m.m. CPR-kontoret Håndbog Til CPR services Bilag 8 GCTP-standard m.m. CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsikring & Pension WebEDI server. Udvekslingsguide Pgf41 UPB. CSC Danmark A/S

Forsikring & Pension WebEDI server. Udvekslingsguide Pgf41 UPB. CSC Danmark A/S WebEDI server CSC Danmark A/S Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Forfatter: Bidragsydere til dokumentet:, F&P WebEDI server Gudrun Dalgeir, CSC Godkendt af: Dokumentansvarlig: Jan Søgaard CSC Jan Søgaard

Læs mere

DKAL Snitflader REST HTTP returkoder

DKAL Snitflader REST HTTP returkoder DKAL Snitflader REST HTTP returkoder 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 A5.1 INTRODUKTION 3 A5.2 HTTP RETURKODER 3 A5.3 DKAL FEJLKODER 6 A5.3.1 DKAL XML FEJLFORMAT 7 Bilag A5: REST HTTP returkoder

Læs mere

EDI kvalitetssikring af den elektroniske kommunikation

EDI kvalitetssikring af den elektroniske kommunikation EDI kvalitetssikring af den elektroniske kommunikation Kommune Lægepraksis Hospital Udkastet er udarbejdet af; Thomas Koldkur Bitsch Konsulent Kvalitet og Sundhedsdata, Strategisk kvalitet Skottenborg

Læs mere

Teknisk Dokumentation

Teknisk Dokumentation Sundhedsstyrelsens E2B Bivirkningswebservice Teknisk Dokumentation Side 1 af 8 Indhold Indledning... 3 Terminologi... 3 Arkitektur... 4 Web Service Snitflade... 4 Valideringsfejl... 5 Success... 5 E2B...

Læs mere

Præsentation af BSK regionens identity and access management platform

Præsentation af BSK regionens identity and access management platform Regionshuset It digital forvaltning BSK programmet Olof Palmens alle 17 Kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Præsentation af BSK regionens identity and access management platform BrugerStamdataKataloget

Læs mere

Den Gode VANSEnvelope. MedCom

Den Gode VANSEnvelope. MedCom Den Gode VANSEnvelope MedCom Den Gode VANSEnvelope Jacob Glasdam Bolette Friis Jensen KMD Erik Jacobsen Multimed Ole Vilstrup CSC Thomas Jørgensen Evenex Dorthe Skou Lassen MedCom Gitte Fleckner Henriksen

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning supplement i system-til-system integration for.net brugere

Affaldsdatasystem Vejledning supplement i system-til-system integration for.net brugere Affaldsdatasystem Vejledning supplement i system-til-system integration for.net brugere Dokument version: 2.0 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen Roskilde, Affaldssekretariatet

Læs mere

DKAL Snitflader REST Register

DKAL Snitflader REST Register DKAL Snitflader REST Register 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 3 A2.1.1 HENVISNINGER 3 A2.1.2 LÆSEVEJLEDNING 4 A2.1.2.1 SÅDAN LÆSES EN REST GRAF 4 A2.1.2.2 SÅDAN LÆSES EN RESSOURCE OG EN TYPE 4

Læs mere

Indberetning til eindkomst via SFTP. Folder: J:\Kunder\eIndkomst Projektdokumentation\SFTP\Vejledninger\EC SFTP_eIndkomst 2008-01-22.

Indberetning til eindkomst via SFTP. Folder: J:\Kunder\eIndkomst Projektdokumentation\SFTP\Vejledninger\EC SFTP_eIndkomst 2008-01-22. Indberetning til eindkomst via SFTP Forfatter: IBM Emne: Indberetning til eindkomst via SFTP Side 1 af 9 Dokumenthistorik Revisionshistorik Dato for denne revision: 22.01.2007 Dato for næste revision:

Læs mere

E-BUSINESS SOLUTIONS FROM CSC! "

E-BUSINESS SOLUTIONS FROM CSC! E-BUSINESS SOLUTIONS FROM CSC! " Dette dokument beskriver e-tl kommunikationstest For at sikre en tidlig aftestning af forbindelsen fra eksterne parter til e-tl er der implementeret en række Web Services,

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 A5.1 INTRODUKTION 4 A5.2 HTTP RETURKODER 4 A5.3 DIGITAL POST FEJLKODER 7 A5.3.1 DIGITAL POST

Læs mere

GIS: Anbefalinger og performance (NS )

GIS: Anbefalinger og performance (NS ) Side 1 af 5 Navision Stat Opr. 14.11.14 ØSY/CPS/SKH J.nr. n/a GIS: Anbefalinger og performance (NS 5.4.02) Den generiske integrationssnitflade til Navision Stat (GIS) understøtter udveksling af data mellem

Læs mere

EDI-guide for Opsigelser Bilag 2 Branchegrupper

EDI-guide for Opsigelser Bilag 2 Branchegrupper EDI-guide for Opsigelser Bilag 2 Branchegrupper Version 5.6 final Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for opsigelser EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til

Læs mere

Kommunikationsvejledning omkring kopimodtagere, videresendelse og kvitteringer m.m.

Kommunikationsvejledning omkring kopimodtagere, videresendelse og kvitteringer m.m. Kommunikationsvejledning omkring kopimodtagere, videresendelse og kvitteringer m.m. Kommunikationsvejledning omkring kopimodtagere, videre sendelse og kvitteringer m.m. 1 Indledning...1 Rollehåndtering...2

Læs mere

MM Hul-Igennem-Test i Prod. Information til kunder

MM Hul-Igennem-Test i Prod. Information til kunder MM Hul-Igennem-Test i Prod Information til kunder Dokumentinformation Titel Dokumentplacering Dokumentejer Godkender Dokumentlog MM Hul-Igennem-Test i Prod, Information til kunder O:\GTS\CPR\Udvikling\2012

Læs mere

1.1 Formål Webservicen gør det muligt for eksterne parter, at fremsøge informationer om elevers fravær.

1.1 Formål Webservicen gør det muligt for eksterne parter, at fremsøge informationer om elevers fravær. EfterUddannelse.dk FraværService - systemdokumentation BRUGERDOKUMENTATION: WEB-SERVICE Af: Logica Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Formål... 1 1.2 Webservice version... 1 1.3 Historik... 1 2. Absence Webservice...

Læs mere

1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 2. 2 Formål og beskrivelse... 2. 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2. 2.2 Beskrivelse af snitfladen...

1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 2. 2 Formål og beskrivelse... 2. 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2. 2.2 Beskrivelse af snitfladen... AUB - Indberet skoleophold(al8) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Brug snitfladebeskrivelsen... 2 2 Formål og beskrivelse... 2 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2 2.2 Beskrivelse snitfladen...

Læs mere

Indberetning af elev-trivselsdata på erhvervsuddannelserne 2016: Webservice. https://statistik.uni-c.dk/erhvervelevtrivsel/dok/uploadserviceeud.

Indberetning af elev-trivselsdata på erhvervsuddannelserne 2016: Webservice. https://statistik.uni-c.dk/erhvervelevtrivsel/dok/uploadserviceeud. Notat Vedrørende: Skrevet af: Indberetning af elev-trivselsdata på erhvervsuddannelserne 2016: Webservice uhl Version: 1.2 Fordeling: Systemleverandører Styrelsen for It og Læring Vester Voldgade 123 1552

Læs mere

Vejledning til SLS webservice - Afgang

Vejledning til SLS webservice - Afgang Side 1 af 9 Vejledning til SLS webservice - Afgang Indholdsfortegnelse Ændringslog... 1 Formålet med webservicen... 2 Forretningsmæssig beskrivelse... 2 Wsdl-dokumenter... 2 OIOXML-skemaer... 3 Inputstruktur

Læs mere

Kom godt igang - for virksomheder. Digital Post 2

Kom godt igang - for virksomheder. Digital Post 2 Kom godt igang - for virksomheder Digital Post 2 Indholdsfortegnelse 1.1 Målgruppe... 2 1.2 Formål... 2 1.3 Forudsætninger... 2 1.4 Afprøvning... 3 3.1 Opsætning af afsendersystem via sikker e-mail...

Læs mere

KMD accepterer opkobling ved etablering af enten VPN-tunnel eller fast forbindelse.

KMD accepterer opkobling ved etablering af enten VPN-tunnel eller fast forbindelse. Tilslutning til NemKonto via KMD EDI-service (VANS) Overordnet foregår en udbetaling via NemKonto-systemet ved at et udbetalende system sender en betalingsordre til NemKonto-systemet. Som standard anbefaler

Læs mere

Beskrivelse af fejlkoder. Version 7.0, KMD Indkomst WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel og MQService IndkomstMasseForespoergsel

Beskrivelse af fejlkoder. Version 7.0, KMD Indkomst WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel og MQService IndkomstMasseForespoergsel Beskrivelse af fejlkoder KMD Indkomst WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel og MQService IndkomstMasseForespoergsel Version 7.0, 15.04.2016 Senest gemt den 31-08-2016 11:40, ID190-D Indkomstgrænseflade_P13_5

Læs mere

Beskrivelse af fejlkoder. Version 1.0,

Beskrivelse af fejlkoder. Version 1.0, Beskrivelse af fejlkoder KMD Indkomst Opgørelser (P13-5) WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel og MQService IndkomstMasseForespoergsel Version 1.0, 20.02.2017 Indholdsfortegnelse 1. Versionsoversigt...

Læs mere

System til System grænseflader

System til System grænseflader e-tl System til System grænseflader Version Dato Forfatter Kommentarer Distribueret til 0.9 10/10-07 Tommy D. Pedersen Første udkast Test og Teknikgruppen, DSS og Devoteam Indholdsfortegnelse Formål...

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for Pension persons andel af varmetillæg. KMD Boligstøtte Version 0.9.1,

Snitfladebeskrivelse for Pension persons andel af varmetillæg. KMD Boligstøtte Version 0.9.1, Snitfladebeskrivelse for Pension persons andel af varmetillæg (26) KMD Boligstøtte Version 0.9.1, 26.2.2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af

Læs mere

DataHub Forbrugeradgangsløsning Spørgsmål og svar

DataHub Forbrugeradgangsløsning Spørgsmål og svar 9. Januar 2013 MEH/MHC DataHub Forbrugeradgangsløsning Spørgsmål og svar Dok 75938-12_v2, Sag 10/3365 1/7 1. Generelt 1.1 I hvilket omfang yder Energinet.dk support til elleverandørerne? Forretningskonceptet

Læs mere

ISA Server 2006 Del 5. Jesper Hanno Hansen Jphan@wmdata.dk

ISA Server 2006 Del 5. Jesper Hanno Hansen Jphan@wmdata.dk ISA Server 2006 Del 5 Jesper Hanno Hansen Jphan@wmdata.dk Agenda Overblik over sessionen Konfigurerer RDP publisering Konfigurerer Exchange Access (OWA, RPC http og EAS) Næste Webcast Overblik over sessionen

Læs mere

OIO standardservice til Journalnotat. Generel servicevejledning. KMD Sag Version 1.0 01-09-2013. KMD A/S Side 1 af 15. September 2013 Version 1.

OIO standardservice til Journalnotat. Generel servicevejledning. KMD Sag Version 1.0 01-09-2013. KMD A/S Side 1 af 15. September 2013 Version 1. OIO standardservice til Journalnotat Generel servicevejledning KMD Sag Version 1.0 01-09-2013 KMD A/S Side 1 af 15 Generel servicevejledning til OIO Journalnotat Ekstern standardservice Opdateret 01.09.2013

Læs mere

Generelt Udtræk leveres som Zip-filer indeholdende udtræk i det format, som man som kunde har valgt.

Generelt Udtræk leveres som Zip-filer indeholdende udtræk i det format, som man som kunde har valgt. Udtræksformater Generelt Udtræk leveres som Zip-filer indeholdende udtræk i det format, som man som kunde har valgt. Sektioner Grundlæggende er et udtræk opdelt i tre sektioner: 1. Virksomheder indeholder

Læs mere

SelskabMasterKom. Per Kjærulf-Møller ApS 13. november 2008. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje

SelskabMasterKom. Per Kjærulf-Møller ApS 13. november 2008. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje SelskabMasterKom Bemærkninger: Ny protokol (opr. Art 11) Generelt : 1. + 2. byte = RecordArt 3. byte = Transaktionskode 1 = Opret 2 = Ændring 3 = Slet Email og Hjemmeside reduceret til 30 kar. Samlet længde

Læs mere

SKYHOST WEB API VERSION 8 (OFFENTLIGT)

SKYHOST WEB API VERSION 8 (OFFENTLIGT) SKYHOST WEB API VERSION 8 (OFFENTLIGT) Indholdsfortegnelse 1 BESKRIVELSE 2 1.1 Begrænsning 2 1.2 Input 2 1.3 Output 2 1.4 Tidsstempler 3 2 COMMANDS 4 2.1 Hent aktuel placering af trackere 4 2.2 Hent ressourcer

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML-snitflade. InputBox.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML-snitflade. InputBox.wsdl OIOXML Vejledning til OIOXML-snitflade En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Første version, 19.11.2010 Snitfladebeskrivelser Side 2 af 10 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...

Læs mere

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. ÆNDRING AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 4 2. OPRETTELSE AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 6 2.1

Læs mere

BILAG 1 GENERELLE BETINGELSER INTERN (VERSION 1.0 AF 31. MAJ 2005) (I DET FØLGENDE KALDET GENERELLE BETINGELSER) OIO STANDARDAFTALE FOR WEB SERVICES

BILAG 1 GENERELLE BETINGELSER INTERN (VERSION 1.0 AF 31. MAJ 2005) (I DET FØLGENDE KALDET GENERELLE BETINGELSER) OIO STANDARDAFTALE FOR WEB SERVICES BILAG 1 GENERELLE BETINGELSER INTERN (VERSION 1.0 AF 31. MAJ 2005) (I DET FØLGENDE KALDET GENERELLE BETINGELSER) OIO STANDARDAFTALE FOR WEB SERVICES INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Anvendelsesområde... 3 2. Definitioner...

Læs mere

Forsikring & Pension WebEDI server. Udvekslingsguide Pgf. 41. Udvekslingsguide for Pensionsoverførsler (PGF41) Version 3.3

Forsikring & Pension WebEDI server. Udvekslingsguide Pgf. 41. Udvekslingsguide for Pensionsoverførsler (PGF41) Version 3.3 Forsikring & Pension WebEDI server Udvekslingsguide Pgf. 41 Udvekslingsguide for Pensionsoverførsler (PGF41) Version 3.3 Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Udvekslingsguide for PGF41 EDI kontorets branchekoordinerede

Læs mere

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Indholdsfortegnelse Introduktion til ebconnect gateway... 2 Opret brugerkonto... 2 Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Registrering med ebconnect som endepunkt... 3 Abonnementtyper... 3 Kom godt i

Læs mere

Den Gode LÆ-blanket Webservice (DGLÆ:WS)

Den Gode LÆ-blanket Webservice (DGLÆ:WS) Den Gode LÆ-blanket Webservice (DGLÆ:WS) MedCom arbejdspapir. Ver 0.2 18-06-2006. HVO Den Gode LÆ-blanket Webservice (DGLÆ:WS)...1 Del A: Formål og funktionalitet...2 Formål (=Usecase)...2 Sagsgangen i

Læs mere

EDH-dokumenter. - på eksterne hjemmesider der ikke hostes af C&B Systemer

EDH-dokumenter. - på eksterne hjemmesider der ikke hostes af C&B Systemer EDH-dokumenter - på eksterne hjemmesider der ikke hostes af C&B Systemer Opbygning EDH-dokumenter For at præsentere EDH dokumenter på en hjemmeside, skal der konstrueres et system til hjemmesiden, der

Læs mere

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation Til Energitilsynet Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation med DataHub'en i elmarkedet 31. januar 2012 HBK/LRP Energinet.dk skal i følge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af 20.

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. FAQ Ofte stillede spørgsmål

Finanstilsynets indberetningssystem. FAQ Ofte stillede spørgsmål Finanstilsynets indberetningssystem FAQ Ofte stillede spørgsmål Finanstilsynet - 1. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 HVAD ER FINANSTILSYNETS INDBERETNINGSSYSTEM?... 2 2 HVORDAN FÅR JEG DANNET

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med PBS ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med PBS ved hjælp af HTTP/S-løsningen Payment Business Services PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 Brugervejledning - til

Læs mere

Web-EDI-løsningen. Brugervejledning. EDI-regres

Web-EDI-løsningen. Brugervejledning. EDI-regres Forsikring & Pension Web-EDI-løsningen Version 2.1 Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse 1. Forord til brugervejledning for... 4 2. Åbningsskærmbillede, start af databehandling... 5 2.1. Adgangskontrol... 5

Læs mere

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. OUTLOOK 2003... 4 3. BRUGERVEJLEDNING I BRUGEN AF WEB MAIL...

Læs mere

Nedenstående oversigt viser elementerne i den meddelelse, der skal overføres fra fødeafdeling til kirkekontor/sogn.

Nedenstående oversigt viser elementerne i den meddelelse, der skal overføres fra fødeafdeling til kirkekontor/sogn. Teknisk oversigt over elementer i fødselsanmeldelsen Nedenstående oversigt viser elementerne i den meddelelse, der skal overføres fra fødeafdeling til kirkekontor/sogn. Der anvendes XML. Denne version

Læs mere

System-til-system Grænsefladebeskrivelse

System-til-system Grænsefladebeskrivelse System-til-system Grænsefladebeskrivelse Strålfors Connect System-til-system grænsefladebeskrivelse Side 2 af 72 Indhold 1 Indledning...7 1.1 Version 1.1...7 1.2 Version 1.5...8 2 Referencer til andre

Læs mere

En teknisk introduktion til NemHandel

En teknisk introduktion til NemHandel En teknisk introduktion til NemHandel 02. december 2014 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 STANDARDER... 4 OIOUBL e-handelsstandard... 4 OIORASP - transportprotokol... 5 BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF

Læs mere

Integration Generelle vilkår og forudsætninger Integrationsbeskrivelse - version 0.1

Integration Generelle vilkår og forudsætninger Integrationsbeskrivelse - version 0.1 Integration Integrationsbeskrivelse - version 0.1 rnes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 201n-nn-nn xxx 0.1 Første version Referencer Ref Titel Kommentarer

Læs mere

Afsnittet er temmelig teoretisk. Er du mere til det praktiske, går du blot til det næste afsnit.

Afsnittet er temmelig teoretisk. Er du mere til det praktiske, går du blot til det næste afsnit. Afsnittet er temmelig teoretisk. Er du mere til det praktiske, går du blot til det næste afsnit. XML (eng. extensible Markup Language) XML er en måde at strukturere data på i tekstform. På samme måde som

Læs mere

Integrationsmanual. Anvendelse af webservice til kursusoversigt i Campus. Brugervejledning til udviklere

Integrationsmanual. Anvendelse af webservice til kursusoversigt i Campus. Brugervejledning til udviklere Integrationsmanual Anvendelse af webservice til kursusoversigt i Campus Brugervejledning til udviklere Moderniseringsstyrelsen Webservice manual til udviklere 2016 1 1. Indholdsfortegnelse Nyt kapitel

Læs mere

Vejledning til SLS webservice Person

Vejledning til SLS webservice Person Side 1 af 9 Vejledning til SLS webservice Person Indholdsfortegnelse Ændringslog... 1 Formålet med webservicen... 2 Forretningsmæssig beskrivelse... 2 Wsdl-dokumenter... 2 OIOXML-skemaer... 3 Beskrivelse

Læs mere

Dokumentation af optagelse.dk

Dokumentation af optagelse.dk ApplicationService Indhold Versionsstyring Introduktion Navn URL Formål Sikkerhed Operationer echo() findftuapplicationids(...) findftuapplicationbyid(...) findftuapplicationpdfbyid(...) findftuapplicationenclosurezipurlbyid(...)

Læs mere

Vejledning til Fordelingskomponenten

Vejledning til Fordelingskomponenten Vejledning til Fordelingskomponenten Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Revision Nuværende revision: 1.0 Revisionshistorik Revision Dato 0.1 01.02.2016 1.0 14.03.2016 1.0.1 27.05.2016

Læs mere

FAQ Integrationsbeskrivelser. Kommunernes Datafællesskab - KDF

FAQ Integrationsbeskrivelser. Kommunernes Datafællesskab - KDF Kommunernes Datafællesskab - KDF 1 FAQ af integrationsbeskrivelser Denne log indeholder spørgsmål/kommentarer fra fagprojekterne til Integrationsbeskrivelser, wsdl-filer, stubbe eller generelt i forhold

Læs mere

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 Oktober 2013 HLG/XIGA Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 1. ATS Engros vejledning for aktører Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du kommer i gang med at anvende ATS til test af certifikat

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 4 B.1.1. HENVISNINGER... 4 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Læs mere

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Version 3.08 december 2014 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CEF@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk 1 Indledning... 3 2 Opsætning...

Læs mere

Indhold. Senest opdateret:03. september 2013. Side 1 af 8

Indhold. Senest opdateret:03. september 2013. Side 1 af 8 Indhold Introduktion... 2 Scenarier hvor API et kan benyttes... 2 Scenarie 1 Integration til lagerhotel... 2 Scenarie 2 Integration til økonomi system... 2 API Modeller... 2 Webshop2 API Model v1... 3

Læs mere

Dokumentation af optagelse.dk

Dokumentation af optagelse.dk ApplicationService Indhold Versionsstyring Introduktion Navn URL Formål Sikkerhed Operationer echo() findftuapplicationids(...) findftuapplicationbyid(...) findftuapplicationpdfbyid(...) findftuapplicationenclosurezipurlbyid(...)

Læs mere

Brugervejledning til registrant

Brugervejledning til registrant Brugervejledning til registrant Når man logger på kommer man ind på en side der ser ud som nedenfor. På siden optræder alle de metadatabeskrivelser som man har rettigheder over. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Læs mere

Den Gode NationalePrøveNummer Service MedCom, version 1.0 W 1

Den Gode NationalePrøveNummer Service MedCom, version 1.0 W 1 Den Gode NationalePrøveNummer Service MedCom, version 1.0 W 1 MedCom, Den Gode NPN Service ver. 1.0 2 Den Gode NationalePrøveNummer Service MedCom version 1.0 Formål... 5 Introduktion... 5 Ansvar... 6

Læs mere

Kald af PingService via SOAPUI

Kald af PingService via SOAPUI Kald af PingService via SOAPUI Author: Integration Expert Team (IET) Owner: Integration Expert Team (IET) Page 1 of 24 1. Dokumenthistorik Kald af PingService via SOAPUI Revisioner Dato for denne version:

Læs mere

Den Gode LÆ Service MedCom, version 1.0 W 1

Den Gode LÆ Service MedCom, version 1.0 W 1 Den Gode LÆ Service MedCom, version 1.0 W 1 MedCom, Den Gode LÆ Service ver. 1.0 2 Den Gode LÆ Service MedCom version 1.0 Formål... 5 Serviceudbyders Ansvar... 6 Tilgængelighed... 6 Funktionalitet... 7

Læs mere

EDI-guide for Opsigelser Bilag 2 Branchegrupper

EDI-guide for Opsigelser Bilag 2 Branchegrupper EDI-guide for Opsigelser Bilag 2 Branchegrupper Version 5.8 Final Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for opsigelser EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til

Læs mere