XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A"

Transkript

1 XML webservice for pensionsordninger Version 1.0 Draft A

2 Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Webservice for pensionsordninger EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til dokumentet: Godkendt af: Dokumentansvarlig: Fordeling: Bemærkning: Morten Lassen, F&P IT-afdelingen Martin Petersen, F&P EDI-kontoret Martin Petersen, F&P EDI-kontoret EDI kontoret, Forsikring & Pension Udleveres til interessenter i dataudvekslingen Dokumentet kan rekvireres hos Forsikring & Pension Ændringslog Version Dato Forfatter Ændrede sider eller afsnit 1.0 Draft A MLA Første udgave Forkortelser og definitioner: PGF41 UPB HTTPS FTP WS Pensionsoverførsler mellem pensionsselskaber Pensionsoverførsler mellem pensionsselskaber og banker En krypteret udgave af HTTP som benyttes til datakommunikation over Internettet File Transport Protokol Webservice Referencer: XML-guide for PGF41 version 3.3 Draft A.doc Udvekslingsguide pgf. 41 version 3.3 Draft A.doc Bilag A anvendte dataelementer version 3.3 Draft A.xls XML-guide for UPB version 2.2 Draft A.doc Udvekslingsguide UPB version 2.2 Draft A.doc Bilag A anvendte dataelementer version 2.2 Draft A.xls Version 1.0 Draft A 21. maj 2015 Side 2 af 24

3 Indholdfortegnelse 1. Indledning 4 2. Forudsætninger 4 3. Asynkront dataudveksling af XML forsendelser 5 GetStatus 7 GetPgf41Companies 8 SendPgf41submission 10 SendPgf41submissionReceipt 11 GetPgf41submissionList 12 GetPgf41submissionNext 13 GetPgf41submission Synkront dataudveksling af XML dokumenter 15 SendPgf41document 17 SendPgf41documentReceipt 18 GetPgf41documentList 19 GetPgf41documentNext 20 GetPgf41document Udveksling af pensionsordninger mellem pensionsselskab og banker UPB Returkoder og tekst Testprogram i C# Overgangsfase mellem FTP og Webservice 24 Version 1.0 Draft A 21. maj 2015 Side 3 af 24

4 1. Indledning Dette dokument beskriver XML udveksling via webservice for pensionsordninger mellem pensionsselskaber (PGF41) samt pensionsordninger mellem pensionsselskaber og banker (UPB). Beskrivelsen tager udgangspunkt i løsningen for PGF41 da begge løsninger er identisk, bortset fra namespace- og metodenavne se kapitel 5 for UPB løsningen. Dokumentformatet der udveksles er XML og er uændret i forhold til den nuværende XML og disses beskrivelser. Der findes 2 mulige dataudvekslingsmetoder via webservice: Asynkront dataudveksling af XML forsendelser samt Synkront dataudveskeling af XML dokumenter Den asynkrone dataudveksling er baseret på forsendelser, hvor dokumenterne bundtes i en forsendelse inden de afsendes. Denne løsning kræver minimal ændring hos eksisterende selskaber, der i forvejen udveksler forsendelser via FTP, da XML forsendelsen er den samme. Den synkrone dataudveksling er baseret på dokumenter og gør det muligt for selskaberne, at aflevere og validere data med det samme. Derudover er der en webservice til at modtage en selskabsliste i enten XML- eller CSV-format. Forsikring & Pension kan tilbyde et eksempelprogram skrevet i C# som viser, hvorledes de forskellige webservices kaldes se kapitel Forudsætninger Før selskabet kan begynde at anvende webservice, skal det tildeles en udvekslingsnøgle (key). Dette er en autogenereret nøgle på 36 tegn, som tildeles ved henvendelse til EDI-kontoret på Udvekslingsnøglen skal angives i alle webservice kald, og benyttes til identifikation og kontrol af selskabet. Udvekslingsnøglen er unik, og vil aldrig være den samme i test og produktion. Et selskab kan have én af 3 udvekslingsmetoder defineret i EDI-systemet. Web selskabet udveksler via webben XML selskabet udveksler XML via FTP WS selskabet udveksler XML via WebService Webservicen adressen (endpoint) er: DEMO: https://demoedi.forsikringogpension.dk/ws/v10/pgf41service.asmx PRODUKTION: https://edi.forsikringogpension.dk/ws/v10/pgf41service.asmx Webservice beskrivelsen (WSDL) kan også hentes fra ovenstående adresser. Version 1.0 Draft A 21. maj 2015 Side 4 af 24

5 3. Asynkront dataudveksling af XML forsendelser Asynkront dataudveksling er tiltænkt de selskaber, som i forvejen kommunikerer XML forsendelser via FTP, men ønsker at udskifte FTP protokollen til HTTPS. Denne protokol kræver ikke nogen VPN forbindelse eller VANS abonnement, og kan udveksles umiddelbart. Dataforbindelsen krypteres med SSL og autentificering sker ved en hemmelig udvekslingsnøgle (key) i webservice kaldet. Denne dataudvekslingsmetode er batch orienteret. På Forsikring & Pensions EDI-server findes en webservice, der benyttes til at indsende og modtage XML forsendelser ved hjælp af følgende metoder: SendPgf41submission SendPgf41submissionReceipt GetPgf41submissionList GetPgf41submissionNext GetPgf41submission SendPgf41submission kaldes ved afsendelse af forsendelser fra selskabet til EDI-serveren. Metoden returnerer en kvittering der indikerer, at EDI-serveren har modtaget og valideret forsendelsen. Forsendelsen valideres ved hjælp af XML schemaet, og der kontrolleres for dobbelt forsendelse. Når et selskab skal modtage forsendelser, starter de med at kalde metoden GetPgf41submissionList som returnerer en liste af forsendelser, som ligger klar til afsendelse på serveren. Forsendelserne er repræsenteret ved hjælp af et id, som er forsendelsens reference. Dernæst henter selskabet den pågældende forsendelse ved kald af GetPgf41submission med relevant id. Det er også muligt for selskabet at kalde metoden GetPgf41submissionNext, som returnerer den næste uafhentede forsendelse på EDI-serveren. Selskabet kvitterer for modtagelsen af forsendelsen ved kald af metoden SendPgf41submissionReceipt. Version 1.0 Draft A 21. maj 2015 Side 5 af 24

6 Asynkron dataudveksling af forsendelser Selskab F&P EDI-server SendPgf41submission SendPgf41submission XML forsendelse Kvittering GetPgf41submissionList GetPgf41submissionList Liste GetPgf41submission / GetPgf41submissionNext GetPgf41submission / GetPgf41submissionList XML forsendelse SendPgf41 submissionreceipt SendPgf41 submissionreceipt Version 1.0 Draft A 21. maj 2015 Side 6 af 24

7 GetStatus Denne metode kan benyttes som ping for at kontrollerer, at webservicen svarer samt at udvekslingsnøglen er korrekt. Metoden returnerer en dato/tid, kode og en tekst. Input Parameter Type Obligatorisk Beskrivelse key String Ja Udvekslingsnøgle Output Parameter Type Værdier Beskrivelse ResultDate DateTime Dato/tid ResultCode Integer Retur kode ResultId String Benyttes ikke ResultText String Hello <selskab> Retur tekst SOAP Eksempel POST /ws/v10/pgf41service.asmx HTTP/1.1 Host: demoedi.forsikringogpension.dk SOAPAction: "https://edi.forsikringogpension.dk/webservice/getstatus" <GetStatus xmlns="https://edi.forsikringogpension.dk/webservice"> <key>string</key> </GetStatus> HTTP/ OK <GetStatusResponse xmlns="https://edi.forsikringogpension.dk/webservice"> <GetStatusResult> <ResultDate>dateTime</ResultDate> <ResultCode>int</ResultCode> <ResultId>string</ResultId> <ResultText>string</ResultText> </GetStatusResult> </GetStatusResponse> Version 1.0 Draft A 21. maj 2015 Side 7 af 24

8 GetPgf41Companies Denne metode benyttes til at hente en liste over selskaber, som er tilmeldt PGF41 ordningen. Metoden returnerer en dato/tid, kode og en tekst. Input Parameter Type Obligatorisk Beskrivelse key String Ja Udvekslingsnøgle format String Ja Angiver ønskes udtræksformat XML eller CSV Output Parameter Type Værdier Beskrivelse ResultDate DateTime Dato/tid ResultCode Integer Retur kode ResultId String Benyttes ikke ResultText String Hello <selskab> Retur tekst SOAP Eksempel POST /ws/v10/pgf41service.asmx HTTP/1.1 Host: editest SOAPAction: "https://edi.forsikringogpension.dk/webservice/getpgf41companies" <GetPgf41Companies xmlns="https://edi.forsikringogpension.dk/webservice"> <key>string</key> <format>string</format> </GetPgf41Companies> HTTP/ OK <GetPgf41CompaniesResponse xmlns="https://edi.forsikringogpension.dk/webservice"> <GetPgf41CompaniesResult> <ResultDate>dateTime</ResultDate> <ResultCode>int</ResultCode> <ResultId>string</ResultId> <ResultText>string</ResultText> </GetPgf41CompaniesResult> </GetPgf41CompaniesResponse> Version 1.0 Draft A 21. maj 2015 Side 8 af 24

9 Eksempel på selskabsliste I XML format: <?xml version="1.0" encoding="iso "?> <Companies> <Company> <CompanyName>Test Pension (WEB)</CompanyName> <CompanyType>PS</CompanyType> <IdentityValue> </IdentityValue> <IdentityQualifier>CVR</IdentityQualifier> <Address1>Philip Heymans Allé 1</Address1> <Address2></Address2> <Zip>2500</Zip> <City>Hellerup</City> <BankAccount>1234</BankAccount> <AccountNumber> </AccountNumber> <PALTax> 4a</PALTax> <NoNewDate></NoNewDate> <EndDate></EndDate> </Company> <Company> <CompanyName>Test Pension (XML)</CompanyName> <CompanyType>PS</CompanyType> <IdentityValue> </IdentityValue> <IdentityQualifier>CVR</IdentityQualifier> <Address1>Philip Heymans Allé 1</Address1> <Address2></Address2> <Zip>2500</Zip> <City>Hellerup</City> <BankAccount>1234</BankAccount> <AccountNumber> </AccountNumber> <PALTax> 4</PALTax> <NoNewDate></NoNewDate> <EndDate> </EndDate> </Company> </Companies> Eksempel på selskabsliste i CSV format: Navn;Type;ID;IDkva;Adresse1;Adresse2;Postnr;By;Regnr;Kontonr;PALbeskatning;IngenNyeDato;SlutDa to Test Pension (WEB);PS; ;CVR;Philip Heymans Allé 1;;2500;Hellerup;1234; ; 4a;;; Test Pension (XML);PS; ;CVR;Philip Heymans Allé 1;;2500;Hellerup;1234; ; 4;; ; Feltet NoNewDate/IngenNyeDato indikerer dato for hvornår selskabet ikke ønsker nye sager. Benyttes typisk ved afvikling af et selskab. Feltet EndDate/SlutDato indikerer dato for hvornår selskabet ikke længere udveksler meddelelser. Benyttes ved afvikling af et selskab. Version 1.0 Draft A 21. maj 2015 Side 9 af 24

10 SendPgf41submission Denne metode benyttes til at sende en PGF41 XML forsendelse ind til EDI-serveren. Forsendelsen valideres ved hjælp af XML schemaet, og der kontrolleres for dobbelt-forsendelse. Metoden returnerer en dato/tid, kode og tekst. For opbygning af XML forsendelse henvises til XML-guiden. Input Type Obligatorisk Beskrivelse key String Ja Udvekslingsnøgle submissiondoc String Ja XML forsendelse Output Type Værdier Beskrivelse ResultDate DateTime Dato/tid ResultCode Integer Retur kode ResultId String Benyttes ikke ResultText String Retur tekst SOAP Eksempel POST /ws/v10/pgf41service.asmx HTTP/1.1 Host: demoedi.forsikringogpension.dk SOAPAction: "https://edi.forsikringogpension.dk/webservice/sendpgf41submission" <SendPgf41submission xmlns="https://edi.forsikringogpension.dk/webservice"> <key>string</key> <submissiondoc>string</submissiondoc> </SendPgf41submission> HTTP/ OK <SendPgf41submissionResponse xmlns="https://edi.forsikringogpension.dk/webservice"> <SendPgf41submissionResult> <ResultDate>dateTime</ResultDate> <ResultCode>int</ResultCode> <ResultId>string</ResultId> <ResultText>string</ResultText> </SendPgf41submissionResult> </SendPgf41submissionResponse> Version 1.0 Draft A 21. maj 2015 Side 10 af 24

11 SendPgf41submissionReceipt Denne metode benyttes til at kvittere for en modtaget XML forsendelse. Metoden returnerer en dato/tid, kode og tekst. Input Type Obligatorisk Beskrivelse key String Ja Udvekslingsnøgle id String Ja Id på den forsendelse der kvitteres for. Output Type Værdier Beskrivelse ResultDate DateTime Dato/tid ResultCode Integer Retur kode ResultId String ResultText String Retur tekst SOAP Eksempel POST /ws/v10/pgf41service.asmx HTTP/1.1 Host: demoedi.forsikringogpension.dk SOAPAction: "https://edi.forsikringogpension.dk/webservice/sendpgf41submissionreceipt" <SendPgf41submissionReceipt xmlns="https://edi.forsikringogpension.dk/webservice"> <key>string</key> <id>string</id> </SendPgf41submissionReceipt> HTTP/ OK <SendPgf41submissionReceiptResponse xmlns="https://edi.forsikringogpension.dk/webservice"> <SendPgf41submissionReceiptResult> <ResultDate>dateTime</ResultDate> <ResultCode>int</ResultCode> <ResultId>string</ResultId> <ResultText>string</ResultText> </SendPgf41submissionReceiptResult> </SendPgf41submissionReceiptResponse> Version 1.0 Draft A 21. maj 2015 Side 11 af 24

12 GetPgf41submissionList Denne metode benyttes til at hente en liste over uafhentede XML forsendelser på EDI-serveren. Metoden returnerer en dato/tid, kode, tekst, antal uafhentede forsendelser samt en liste med forsendelses id er. Input Type Obligatorisk Beskrivelse key String Ja Udvekslingsnøgle Output Type Værdier Beskrivelse ResultDate DateTime Dato/tid ResultCode Integer Retur kode ResultText String Retur tekst WaitingSubmissions Integer Antal uafhentede forsendelser Id List Liste af forsendelses id er SOAP Eksempel POST /ws/v10/pgf41service.asmx HTTP/1.1 Host: editest SOAPAction: "https://edi.forsikringogpension.dk/webservice/getpgf41submissionlist" <GetPgf41submissionList xmlns="https://edi.forsikringogpension.dk/webservice"> <key>string</key> </GetPgf41submissionList> HTTP/ OK <GetPgf41submissionListResponse xmlns="https://edi.forsikringogpension.dk/webservice"> <GetPgf41submissionListResult> <ResultDate>dateTime</ResultDate> <ResultCode>int</ResultCode> <ResultText>string</ResultText> <WaitingSubmissions>int</WaitingSubmissions> <Id> <string>string</string> <string>string</string> </Id> </GetPgf41submissionListResult> </GetPgf41submissionListResponse> Version 1.0 Draft A 21. maj 2015 Side 12 af 24

13 GetPgf41submissionNext Denne metode benyttes til at hente næste uafhentet XML forsendelse på EDI-serveren. Metoden returnerer en dato/tid, kode, tekst, antal uafhentede forsendelser, id for forsendelsen samt en XML forsendelse. Input Type Obligatorisk Beskrivelse key String Ja Udvekslingsnøgle Output Type Værdier Beskrivelse ResultDate DateTime Dato/tid ResultCode Integer Retur kode ResultText String Retur tekst WaitingSubmissions Integer Antal uafhentede forsendelser inkl. denne Id String Id på forsendelsen SubmissionDoc String XML forsendelse SOAP Eksempel POST /ws/v10/pgf41service.asmx HTTP/1.1 Host: editest SOAPAction: "https://edi.forsikringogpension.dk/webservice/getpgf41submissionnext" <GetPgf41submissionNext xmlns="https://edi.forsikringogpension.dk/webservice"> <key>string</key> </GetPgf41submissionNext> HTTP/ OK <GetPgf41submissionNextResponse xmlns="https://edi.forsikringogpension.dk/webservice"> <GetPgf41submissionNextResult> <ResultDate>dateTime</ResultDate> <ResultCode>int</ResultCode> <ResultText>string</ResultText> <WaitingSubmissions>int</WaitingSubmissions> <Id>string</Id> <SubmissionDoc>string</SubmissionDoc> </GetPgf41submissionNextResult> </GetPgf41submissionNextResponse> Version 1.0 Draft A 21. maj 2015 Side 13 af 24

14 GetPgf41submission Denne metode benyttes til at hente en XML forsendelse. Metoden returnerer en dato/tid, kode, tekst, id for forsendelsen samt en XML forsendelse. Input Type Obligatorisk Beskrivelse key String Ja Udvekslingsnøgle id String Ja Id på den forsendelse, der ønskes hentet Output Type Værdier Beskrivelse ResultDate DateTime Dato/tid ResultCode Integer Retur kode ResultText String Retur tekst Id String Id på forsendelsen SubmissionDoc String XML forsendelse SOAP Eksempel POST /ws/v10/pgf41service.asmx HTTP/1.1 Host: editest SOAPAction: "https://edi.forsikringogpension.dk/webservice/getpgf41submission" <GetPgf41submission xmlns="https://edi.forsikringogpension.dk/webservice"> <key>string</key> <id>string</id> </GetPgf41submission> HTTP/ OK <GetPgf41submissionResponse xmlns="https://edi.forsikringogpension.dk/webservice"> <GetPgf41submissionResult> <ResultDate>dateTime</ResultDate> <ResultCode>int</ResultCode> <ResultText>string</ResultText> <WaitingSubmissions>int</WaitingSubmissions> <Id>string</Id> <SubmissionDoc>string</SubmissionDoc> </GetPgf41submissionResult> </GetPgf41submissionResponse> Version 1.0 Draft A 21. maj 2015 Side 14 af 24

15 4. Synkront dataudveksling af XML dokumenter Synkront dataudveksling er tiltænkt de selskaber, som ønsker at aflevere og validere data med det samme. Synkron dataudveksling tilbydes kun for dokumenter dvs. der sendes og modtages ét dokument af gangen. På Forsikring & Pensions EDI-server findes en webservice, der benyttes til at indsende og modtage XML dokumenter ved hjælp af følgende metoder: SendPgf41document SendPgf41documentReceipt GetPgf41document GetPgf41documentList GetPgf41documentNext SendPgf41document kaldes ved afsendelse af et dokument fra selskabet til EDI-serveren. Metoden returnerer en kvittering der indikerer, at EDI-serveren har modtaget og valideret dokumentet. Dokumentet valideres ved hjælp af XML schema og samt systemets datakontrol. Det er muligt at angive om dokumentet skal afsendes med det samme, eller blot valideres eller gemmes som udkast. Når et selskab skal modtage dokumenter, starter de med at kalde metoden GetPgf41documentList som returnerer en liste af dokumenter, som ligger klar til afsendelse på serveren. Dokumenterne er repræsenteret ved hjælp af et id, som er blankettens løbenummer. Dernæst henter selskabet det pågældende dokument ved kald af GetPgf41document med relevant id. Det er også muligt for selskabet at kalde metoden GetPgf41documentNext, som returnerer det næste uafhentede dokument på EDI-serveren. Selskabet kvitterer for modtagelsen af dokumentet ved kald af metoden SendPgf41documentReceipt. Version 1.0 Draft A 21. maj 2015 Side 15 af 24

16 Synkron dataudveksling af dokumenter Selskab F&P EDI-server SendPgf41document SendPgf41document XML dokument Kvittering GetPgf41documentList GetPgf41documentList Liste GetPgf41document / GetPgf41documentNext GetPgf41document / GetPgf41documentList XML dokument SendPgf41 documentreceipt SendPgf41 documentreceipt Version 1.0 Draft A 21. maj 2015 Side 16 af 24

17 SendPgf41document Denne metode benyttes til at sende et PGF41 XML dokument ind til EDI-serveren. Dokumentet valideres ved hjælp af XML schemaet og systemets datakontrol. Metoden returnerer en dato/tid, kode og tekst For opbygning af XML dokument henvises til XML-guiden. Input Type Obligatorisk Beskrivelse key String Ja Udvekslingsnøgle action String Ja Aktion: SUBMIT = afsend VALIDATE = kontrollér DRAFT = gem som udkast xmldoc String Ja XML dokument Output Type Værdier Beskrivelse ResultDate DateTime Dato/tid ResultCode Integer Retur kode ResultId string Benyttes ikke ResultText String Retur tekst SOAP Eksempel POST /ws/v10/pgf41service.asmx HTTP/1.1 Host: editest SOAPAction: "https://edi.forsikringogpension.dk/webservice/sendpgf41document" <SendPgf41document xmlns="https://edi.forsikringogpension.dk/webservice"> <key>string</key> <action>string</action> <xmldoc>string</xmldoc> </SendPgf41document> HTTP/ OK <SendPgf41documentResponse xmlns="https://edi.forsikringogpension.dk/webservice"> <SendPgf41documentResult> <ResultDate>dateTime</ResultDate> <ResultCode>int</ResultCode> <ResultId>string</ResultId> <ResultText>string</ResultText> </SendPgf41documentResult> </SendPgf41documentResponse> Version 1.0 Draft A 21. maj 2015 Side 17 af 24

18 SendPgf41documentReceipt Denne metode benyttes til at kvittere for et modtaget XML dokument. Metoden returnerer en dato/tid, kode og tekst. Input Type Obligatorisk Beskrivelse key String Ja Udvekslingsnøgle id String Ja Id på det dokument, der kvitteres for. Output Type Værdier Beskrivelse ResultDate DateTime Dato/tid ResultCode Integer Retur kode resultid String ResultText String Retur tekst SOAP Eksempel POST /ws/v10/pgf41service.asmx HTTP/1.1 Host: editest SOAPAction: "https://edi.forsikringogpension.dk/webservice/sendpgf41documentreceipt" <SendPgf41documentReceipt xmlns="https://edi.forsikringogpension.dk/webservice"> <key>string</key> <id>string</id> </SendPgf41documentReceipt> HTTP/ OK <SendPgf41documentReceiptResponse xmlns="https://edi.forsikringogpension.dk/webservice"> <SendPgf41documentReceiptResult> <ResultDate>dateTime</ResultDate> <ResultCode>int</ResultCode> <ResultId>string</ResultId> <ResultText>string</ResultText> </SendPgf41documentReceiptResult> </SendPgf41documentReceiptResponse> Version 1.0 Draft A 21. maj 2015 Side 18 af 24

19 GetPgf41documentList Denne metode benyttes til at hente en liste over uafhentede XML dokumenter på EDI-serveren. Metoden returnerer en dato/tid, kode, tekst, antal uafhentede dokumenter samt en liste med dokument id er. Input Type Obligatorisk Beskrivelse key String Ja Udvekslingsnøgle Output Type Værdier Beskrivelse resultdate DateTime Dato/tid resultcode Integer Retur kode resulttext String Retur tekst waitingdocuments Integer Antal uafhentede dokumenter id List Liste af dokument-id SOAP Eksempel POST /ws/v10/pgf41service.asmx HTTP/1.1 Host: editest SOAPAction: "https://edi.forsikringogpension.dk/webservice/getpgf41documentlist" <GetPgf41documentList xmlns="https://edi.forsikringogpension.dk/webservice"> <key>string</key> </GetPgf41documentList> HTTP/ OK <GetPgf41documentListResponse xmlns="https://edi.forsikringogpension.dk/webservice"> <GetPgf41documentListResult> <ResultDate>dateTime</ResultDate> <ResultCode>int</ResultCode> <ResultText>string</ResultText> <WaitingDocuments>int</WaitingDocuments> <Id> <string>string</string> <string>string</string> </Id> </GetPgf41documentListResult> </GetPgf41documentListResponse> Version 1.0 Draft A 21. maj 2015 Side 19 af 24

20 GetPgf41documentNext Denne metode benyttes til at hente næste uafhentet XML dokument på EDI-serveren. Metoden returnerer en dato/tid, kode, tekst, antal uafhentede dokumenter, id på dokumentet samt et XML dokument. Input Type Obligatorisk Beskrivelse key String Ja Udvekslingsnøgle Output Type Værdier Beskrivelse ResultDate DateTime Dato/tid ResultCode Integer Retur kode ResultText String Retur tekst WaitingDocuments Integer Antal uafhentede dokumenter inkl. denne Id String Id på dokumentet XmlDoc String XML dokument SOAP Eksempel POST /ws/v10/pgf41service.asmx HTTP/1.1 Host: editest SOAPAction: "https://edi.forsikringogpension.dk/webservice/getpgf41documentnext" <GetPgf41documentNext xmlns="https://edi.forsikringogpension.dk/webservice"> <key>string</key> </GetPgf41documentNext> HTTP/ OK <GetPgf41documentNextResponse xmlns="https://edi.forsikringogpension.dk/webservice"> <GetPgf41documentNextResult> <ResultDate>dateTime</ResultDate> <ResultCode>int</ResultCode> <ResultText>string</ResultText> <WaitingDocuments>int</WaitingDocuments> <Id>string</Id> <XmlDoc>string</XmlDoc> </GetPgf41documentNextResult> </GetPgf41documentNextResponse> Version 1.0 Draft A 21. maj 2015 Side 20 af 24

21 GetPgf41document Denne metode benyttes til at hente et XML dokument. Metoden returnerer en dato/tid, kode, tekst, id på dokumentet samt XML dokumentet. Input Type Obligatorisk Beskrivelse key String Ja Udvekslingsnøgle id String Ja Id på det dokument, der ønskes hentet Output Type Værdier Beskrivelse ResultDate DateTime Dato/tid ResultCode Integer Retur kode ResultText String Retur tekst Id String Id på dokumentet XmlDoc String XML dokument SOAP Eksempel POST /ws/v10/pgf41service.asmx HTTP/1.1 Host: editest SOAPAction: "https://edi.forsikringogpension.dk/webservice/getpgf41document" <GetPgf41document xmlns="https://edi.forsikringogpension.dk/webservice"> <key>string</key> <id>string</id> </GetPgf41document> HTTP/ OK <GetPgf41documentResponse xmlns="https://edi.forsikringogpension.dk/webservice"> <GetPgf41documentResult> <ResultDate>dateTime</ResultDate> <ResultCode>int</ResultCode> <ResultText>string</ResultText> <WaitingDocuments>int</WaitingDocuments> <Id>string</Id> <XmlDoc>string</XmlDoc> </GetPgf41documentResult> </GetPgf41documentResponse> Version 1.0 Draft A 21. maj 2015 Side 21 af 24

22 5. Udveksling af pensionsordninger mellem pensionsselskab og banker UPB Udveksling af pensionsordninger mellem pensionsselskaber og banker foregår på samme måde som ved PGF41 blot via en anden webservice, og metodekaldene hedder Upb i stedet for Pgf41. Webservicen adressen er: DEMO: https://demoedi.forsikringogpension.dk/ws/v10/upbservice.asmx PRODUKTION: https://edi.forsikringogpension.dk/ws/v10/upbservice.asmx Webservice beskrivelsen (WSDL) kan også hentes fra ovenstående adresser. På Forsikring & Pensions EDI-server findes en webservice, der benyttes til at indsende og modtage XML forsendelser ved hjælp af følgende metoder: SendUpbSubmission SendUpbSubmissionReceipt GetUpbSubmissionList GetUpbSubmissionNext GetUpbSubmission På Forsikring & Pensions EDI-server findes en webservice, der benyttes til at indsende og modtage XML dokumenter ved hjælp af følgende metoder: SendUpbDocument SendUpbDocumentReceipt GetUpbDocument GetUpbDocumentList GetUpbDocumentNext Version 1.0 Draft A 21. maj 2015 Side 22 af 24

23 6. Returkoder og tekst I det følgende beskrives værdierne af ResultCode og ResultText, som returneres ved alle webservice kald. ResultCode Beskrivelse 0 OK 1 Fejl ved skrivning af data 2 Fejl ved læsning af data 3 XML er tom 4 XML valideringsfejl 250 Ugyldig id 251 Ukendt version 252 Ukendt aktion 253 Selskabet udveksler ikke XML 254 Ugyldig nøgle 255 Systemfejl 4nn Fejl fra datakontrol 7. Testprogram i C# Forsikring & Pension har lavet et test-/demoprogram i C#, som viser, hvorledes de forskellige webservice metoder kaldes for PGF41 ordningen. Program og kildekode kan rekvireres ved henvendelse til EDI-kontoret. Version 1.0 Draft A 21. maj 2015 Side 23 af 24

24 8. Overgangsfase mellem FTP og Webservice Asynkron dataudveksling af XML forsendelser Selskabet kan sende XML forsendelser ind til EDI-serveren via metoden SendPgf41submission uanset om selskabet er konfigureret til at udveksle via FTP eller Webservice. Hvis selskabet er sat op til FTP vil der blive genereret en XML kvittering til senere afsendelse. Denne kan være positiv (ved korrekt validering) eller negativ (ved afvisninger). Hvis selskabet er sat op til webservice vil der kun blive dannet en kvittering såfremt denne er negativ (afvisning). Kvittering for modtagelse og validering af forsendelsen gives som svar i webservice kaldet. Alle ukvitterede forsendelser til selskabet vil optræde i listen, der hentes ved kald af metoden GetPgf41submissionList. Metoden kan kaldes uanset om selskabet er konfigureret til at udveksle via FTP eller Webservice. Selskabet kan modtage XML forsendelser via metoden GetPgf41submission uanset om selskabet er konfigureret til at udveksle via FTP eller Webservice. XML forsendelserne til selskabet bliver dannet på serveren om morgenen kl. 5 og om aftenen kl. 18. Først efter dette tidspunkt vil forsendelserne ligge klar til modtagelse. Er selskabet sat op til FTP vil forsendelsen blive kopieret til selskabets Inbound FTP katalog dette sker også selvom forsendelsen allerede forinden er hentet via webservice. Derfor er det ikke hensigtsmæssigt både at hente forsendelser via webservice og FTP samtidigt. Selskabet kan kvittere for modtagelse af XML forsendelser via metoden SendPgf41submissionReceipt uanset om selskabet er konfigureret til at udveksle via FTP eller Webservice. Synkron dataudveksling af XML dokumenter Selskabet kan sende XML dokumenter ind til EDI-serveren via metoden SendPgf41document uanset om selskabet er konfigureret til at udveksle via FTP eller Webservice. Alle ukvitterede/uafsendte dokumenter til selskabet vil optræde i listen, der hentes ved kald af metoden GetPgf41documentList. Metoden kan kaldes uanset om selskabet er konfigureret til at udveksle via FTP eller Webservice. Selskabet kan modtage XML dokumenter via metoden GetPgf41document uanset om selskabet er konfigureret til at udveksle via FTP eller Webservice. Hvis selskabet er sat op til at udveksle via FTP og et dokument hentes og kvitteres via webservice, så slettes dokumentet i den udgående FTP kø. Selskabet kan kvittere for modtagelse af et XML dokument via metoden SendPgf41documentReceipt uanset om selskabet er konfigureret til at udveksle via FTP eller Webservice. Modtagelse og afsendelse af enkelt-dokumenter via webservice kan således godt ske samtidig med at selskabet udveksler via FTP. Version 1.0 Draft A 21. maj 2015 Side 24 af 24

FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE

FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE Digital Post og Fjernprint 2015-03-11 Dagsorden 1. Velkomst 2. Nuværende OIO-rest 3. Udfordringer 4. Afrunding Nuværende OIO-REST løsning Digital post De nuværende Digital Post

Læs mere

Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura)

Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura) Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura) 1. november 2009, Version 1.1 1. POST DANMARKS ECOMONE BASIS (OIO FAKTURA)... 3 1.1 BEGREBER... 3 2 KANALER... 3 3 MODEL FOR DATAUDVEKSLING... 4 4 KOMMUNIKATION...

Læs mere

Håndbog Til CPR services. Bilag 8 GCTP-standard m.m. CPR-kontoret

Håndbog Til CPR services. Bilag 8 GCTP-standard m.m. CPR-kontoret Håndbog Til CPR services Bilag 8 GCTP-standard m.m. CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø Høringssvar vedr. FESD GIS-integrationsmodel version 2.0 Geodata Danmark har

Læs mere

EDI-guide for Regres. Version 3.3 draft F

EDI-guide for Regres. Version 3.3 draft F EDI-guide for Regres Version 3.3 draft F Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for Regres EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til dokumentet: Godkendt af: Dokumentansvarlig:

Læs mere

Ungebasen. Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX

Ungebasen. Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX Ungebasen Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem 16.06.2014 A414.97.6 [Status] Side 1 af 15 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

e-tl System til System kommunikationstest

e-tl System til System kommunikationstest e-tl System til System kommunikationstest Version Dato Forfatter Kommentarer Distribueret til 0.5 22/10-07 Anders Bohn Jespersen Udgave til workshop 24/10. 0.6 24/10-07 HGK Opdateret med beskeder. 0.9

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 A5.1 INTRODUKTION 4 A5.2 HTTP RETURKODER 4 A5.3 DIGITAL POST FEJLKODER 7 A5.3.1 DIGITAL POST

Læs mere

EDI-guide for Opsigelser Bilag 2 Branchegrupper

EDI-guide for Opsigelser Bilag 2 Branchegrupper EDI-guide for Opsigelser Bilag 2 Branchegrupper Version 5.6 final Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for opsigelser EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 3 B.1.1. HENVISNINGER... 3 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE SIKKER E-POSTLØSNING... 3 B.1.3.

Læs mere

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation Til Energitilsynet Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation med DataHub'en i elmarkedet 31. januar 2012 HBK/LRP Energinet.dk skal i følge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af 20.

Læs mere

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Indholdsfortegnelse Introduktion til ebconnect gateway... 2 Opret brugerkonto... 2 Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Registrering med ebconnect som endepunkt... 3 Abonnementtyper... 3 Kom godt i

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Læs mere

Ungebasen. Løsningsbeskrivelse. Åbne interfaces mellem Datacontaineren/Tilbagemelding.dk og kommunale vejledningssystemer

Ungebasen. Løsningsbeskrivelse. Åbne interfaces mellem Datacontaineren/Tilbagemelding.dk og kommunale vejledningssystemer PUBLICPUBLICX Ungebasen Løsningsbeskrivelse Åbne interfaces mellem Datacontaineren/Tilbagemelding.dk og kommunale vejledningssystemer 14.09.2012 A414.44.4 [Status] Side 1 af 9 Indhold 1. Formål... 3 2.

Læs mere

Indhold. Senest opdateret:03. september 2013. Side 1 af 8

Indhold. Senest opdateret:03. september 2013. Side 1 af 8 Indhold Introduktion... 2 Scenarier hvor API et kan benyttes... 2 Scenarie 1 Integration til lagerhotel... 2 Scenarie 2 Integration til økonomi system... 2 API Modeller... 2 Webshop2 API Model v1... 3

Læs mere

En teknisk introduktion til NemHandel

En teknisk introduktion til NemHandel En teknisk introduktion til NemHandel 02. december 2014 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 STANDARDER... 4 OIOUBL e-handelsstandard... 4 OIORASP - transportprotokol... 5 BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF

Læs mere

E-BUSINESS SOLUTIONS FROM CSC! "

E-BUSINESS SOLUTIONS FROM CSC! E-BUSINESS SOLUTIONS FROM CSC! " Dette dokument beskriver e-tl kommunikationstest For at sikre en tidlig aftestning af forbindelsen fra eksterne parter til e-tl er der implementeret en række Web Services,

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. FAQ Ofte stillede spørgsmål

Finanstilsynets indberetningssystem. FAQ Ofte stillede spørgsmål Finanstilsynets indberetningssystem FAQ Ofte stillede spørgsmål Finanstilsynet - 1. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 HVAD ER FINANSTILSYNETS INDBERETNINGSSYSTEM?... 2 2 HVORDAN FÅR JEG DANNET

Læs mere

EDH-dokumenter. - på eksterne hjemmesider der ikke hostes af C&B Systemer

EDH-dokumenter. - på eksterne hjemmesider der ikke hostes af C&B Systemer EDH-dokumenter - på eksterne hjemmesider der ikke hostes af C&B Systemer Opbygning EDH-dokumenter For at præsentere EDH dokumenter på en hjemmeside, skal der konstrueres et system til hjemmesiden, der

Læs mere

Indhold. Senest opdateret : 30. juli 2010. Side 1 af 5

Indhold. Senest opdateret : 30. juli 2010. Side 1 af 5 Indhold Introduktion... 2 Scenarier hvor API et kan benyttes... 2 Scenarie 1 Integration til lagerhotel... 2 Scenarie 2 Integration til økonomi system... 2 Webshop2 API Model... 3 Brugen af API et... 4

Læs mere

Afsnittet er temmelig teoretisk. Er du mere til det praktiske, går du blot til det næste afsnit.

Afsnittet er temmelig teoretisk. Er du mere til det praktiske, går du blot til det næste afsnit. Afsnittet er temmelig teoretisk. Er du mere til det praktiske, går du blot til det næste afsnit. XML (eng. extensible Markup Language) XML er en måde at strukturere data på i tekstform. På samme måde som

Læs mere

Kald af PingService via SOAPUI

Kald af PingService via SOAPUI Kald af PingService via SOAPUI Author: Integration Expert Team (IET) Owner: Integration Expert Team (IET) Page 1 of 24 1. Dokumenthistorik Kald af PingService via SOAPUI Revisioner Dato for denne version:

Læs mere

STINA-vejledning Automatiseret indberetning

STINA-vejledning Automatiseret indberetning DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Version 2.2 December 2010 STINA-vejledning Automatiseret indberetning 1. Indledning Vejledningen henvender sig til teknikere i virksomheder, der vil automatisere

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 8 Administrationsdatabase

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 8 Administrationsdatabase Indholdsfortegnelse 5. Administrationsdatabase... 2 5.1 Metadata... 2 5.2 Administrationsdata... 3 5.2.1 Indstillingsmuligheder... 3 5.2.2 Webside... 4 5.2.3 Klikafgift (Udgået)... 4 5.2.4 Modtageboks...

Læs mere

XML-guide for pensionsoverførsler (UPB) Version 2.2 Draft B

XML-guide for pensionsoverførsler (UPB) Version 2.2 Draft B XML-guide for pensionsoverførsler (UPB) Version 2.2 Draft B Dokumentoplysninger Titel: Projekt: XML-guide for UPB EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til dokumentet:

Læs mere

SelskabMasterKom. Per Kjærulf-Møller ApS 13. november 2008. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje

SelskabMasterKom. Per Kjærulf-Møller ApS 13. november 2008. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje SelskabMasterKom Bemærkninger: Ny protokol (opr. Art 11) Generelt : 1. + 2. byte = RecordArt 3. byte = Transaktionskode 1 = Opret 2 = Ændring 3 = Slet Email og Hjemmeside reduceret til 30 kar. Samlet længde

Læs mere

1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3

1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3 DKAL Snitflader 1 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3 1.1 ANVENDELSE AF OIOXML 3 2 SNITFLADEOVERSIGT 3 2.1 REST 5 2.1.1 HTTP RETURKODER OG FEJLKODER 6 2.1.2 WEBSERVICE 6 2.2 AFSENDELSE

Læs mere

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Version 3.08 december 2014 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CEF@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk 1 Indledning... 3 2 Opsætning...

Læs mere

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 Oktober 2013 HLG/XIGA Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 1. ATS Engros vejledning for aktører Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du kommer i gang med at anvende ATS til test af certifikat

Læs mere

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang 29.04.2015 USS/XSTJ Version 1.3 1. Indledning... 2 2. Proces for kundestyret dataadgang... 2 2.1 Fuldmagtsgivning

Læs mere

NemHandel infrastruktur. Lars Houe Heinrich Clausen 4. November 2010

NemHandel infrastruktur. Lars Houe Heinrich Clausen 4. November 2010 NemHandel infrastruktur Lars Houe Heinrich Clausen 4. November 2010 Agenda NemHandelsprogrammet Gennemgang af funktionalitet RASP biblioteker RASP.NET og Java Brug af OCES certifikater NemHandel registeret

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 4 B.1.1. HENVISNINGER... 4 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE

Læs mere

Håndbog Til CPR services. Bilag 5 Logon og generel brug af CPR-services; programmeringsvejledning

Håndbog Til CPR services. Bilag 5 Logon og generel brug af CPR-services; programmeringsvejledning Håndbog Til CPR services Bilag 5 Logon og generel brug af CPR-services; programmeringsvejledning CPR-kontoret Finsensvej 15, 2000 Frederiksberg E-post: cpr@cpr.dk. Hjemmeside: www.cpr.dk Håndbog til CPR

Læs mere

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09 LUDUS WEB Installations- og konfigurations-vejledning Den 7. april 2009 J.nr.: 4004 V0624 09 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk,

Læs mere

Vejledning til SLS webservice Timebank regnskab

Vejledning til SLS webservice Timebank regnskab Side 1 af 7 Vejledning til SLS webservice Timebank regnskab Indholdsfortegnelse Ændringslog... 1 Formålet med webservicen... 2 Forretningsmæssig beskrivelse... 2 Wsdl-dokumenter... 2 OIOXML-skemaer...

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger. KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013

Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger. KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013 6 Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013 Snitfladebeskrivelse KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nemhandel infrastruktur. Morten Hougesen Christian Uldall Pedersen 8. April 2010

Nemhandel infrastruktur. Morten Hougesen Christian Uldall Pedersen 8. April 2010 Nemhandel infrastruktur Morten Hougesen Christian Uldall Pedersen 8. April 2010 Agenda NemHandelsprogrammet Gennemgang af funktionalitet RASP biblioteker RASP.NET og Java Brug af OCES certifikater Pause

Læs mere

DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22.

DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22. DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22. AUGUST 2013 Fil: DIADEM - Kom godt igang - Ver 1.7.0.docx Indhold 1.

Læs mere

GeoEnviron Web-løsninger

GeoEnviron Web-løsninger 2012 Troels Kreipke 01-01-2012 Indhold Generelt... 3 Web-løsninger... 3 XML-firewall... 4 GeoEnviron_WebService... 4 Installation af web-løsninger uden brug af GeoEnviron_WebService... 5 GeoEnviron_WebService...

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Microsoft IIS 6 Certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man installere et certifikat på en IIS 6 For support og hjælp til anvendelsen af denne vejledning kan du kontakte FairSSL

Læs mere

Integration af online tilbud

Integration af online tilbud Brugervejledning til udviklere Integration af online tilbud Version 2015-05-15 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores

Læs mere

DAR OIO vejledning Version 1.2

DAR OIO vejledning Version 1.2 DAR OIO vejledning Version 1.2 Indhold 1 Ændringer i forhold til forrige version... 2 2 Introduktion... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Læsevejledning... 3 3 Beskrivelse... 3 3.1 Fælles elementer og strukturer...

Læs mere

EDI. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201010

EDI. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201010 EDI Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra

Læs mere

Digital post Integration for virksomheder Via sikker e-mail og REST Version 6.4

Digital post Integration for virksomheder Via sikker e-mail og REST Version 6.4 Digital post Integration for virksomheder Via sikker e-mail og REST Version 6.4 1 Indholdsfortegnelse G.1 INTRODUKTION 4 G.1.1 OVERBLIK OVER HVORDAN DIGITAL POST KAN TILGÅS 4 G.1.2 FLOW SOM EN DIGITAL

Læs mere

Guideline. EAN-systemet

Guideline. EAN-systemet Guideline Hammershusgade 17 DK-2100 København Ø Tel: 39 27 85 27 Fax: 39 27 85 10 www.ean.dk for anvendelsen af EAN-systemet til entydig identifikation af målepunkter i EL-forsyningssektoren samt EAN-13

Læs mere

EDI-guide for Opsigelser. Version 5.5

EDI-guide for Opsigelser. Version 5.5 EDI-guide for Opsigelser Version 5.5 Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for opsigelser EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til dokumentet: Godkendt af: Dokumentansvarlig:

Læs mere

DOtAB. Teknisk rapport

DOtAB. Teknisk rapport DOtAB Teknisk rapport Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 Systemarkitektur... 1 Teknologier... 1 Platforme for mobile enheder... 1 Kommunikations interfacet... 2 Udviklingsmiljø... 2 IDOtAB (service

Læs mere

KMA-oplysninger. 1 Introduktion

KMA-oplysninger. 1 Introduktion KMA-oplysninger MADS MENU: KODER SYSTEMET KMA-OPLYSNINGER (E.1.1.) Revideret 07-02-2011 1 Introduktion I programmet KMA-oplysninger sættes en række grundlæggende indstillinger for MADS i afdelingen, fx

Læs mere

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Indholdsfortegnelse Introduktion til ebconnect gateway... 2 Opret brugerkonto... 2 Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Registrering med ebconnect som endepunkt... 3 Abonnementtyper... 3 Kom godt i

Læs mere

Rapport om snitflader til publiceringsagent i Gentofte Kommune

Rapport om snitflader til publiceringsagent i Gentofte Kommune Rapport om snitflader til publiceringsagent i Gentofte Kommune Connecting Business & Technology Devoteam Fischer & Lorenz A/S 2004 Dette dokument er udarbejdet for af Devoteam Fischer & Lorenz A/S. har

Læs mere

Testservice med anvendelse af Microsoft software.

Testservice med anvendelse af Microsoft software. Testservice med anvendelse af Microsoft software. Få offentlig nøgle fra installeret signeringscertifikat 1. Klik Start Kør på den pc eller server hvor signeringscertifikatet er installeret. 2. Skriv MMC

Læs mere

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning Indhold LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning... 1 1. Forudsætninger... 2 2. Installation... 3 3. Konfiguration... 9 3.1 LUDUS Databasekonfiguration...

Læs mere

Kompetencefonde webservice API beskrivelse

Kompetencefonde webservice API beskrivelse PUBLICX Kompetencefonde webservice API beskrivelse 24.09.2012 A114.8968.3 Logica Side 1 af 12 Indhold 1. Introduktion... 3 2. Termer og forkortelser... 3 3. Systemarkitektur... 4 3.1 Aktører og roller...

Læs mere

Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007

Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007 Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI August 2007 Indhold 1. Indledning...3 2. Statusadvis, fejladvis og inputkvittering...4 2.1. Indhold og anvendelse...4

Læs mere

Den 1. november 2014 er det besluttet ved lovkrav at også borgere skal kunne modtage post fra det offentlige i Digital Post.

Den 1. november 2014 er det besluttet ved lovkrav at også borgere skal kunne modtage post fra det offentlige i Digital Post. Side 1 af 18 Navision Stat 5.4.02 ØS/ØSY/TJO/CPS Dato 27.10.2014 Installationsvejledning til Digital Post - Invoker og NS regnskab Overblik Introduktion Denne installationsvejledning beskriver hvordan

Læs mere

3. Menuen Start -> Programs -> OpenVPN åbnes, og "My Certificate Wizard" vælges:

3. Menuen Start -> Programs -> OpenVPN åbnes, og My Certificate Wizard vælges: Opsætning af VPN forbindelse til DRC En VPN forbindelse gør det muligt for en hjemmecomputer, eller en bærbar computer, at få adgang til DRCs interne lokalnet fra en vilkårlig internetforbindelse. Forudsætninger

Læs mere

Erfaringer fra Danmark om innføring av standard efaktura til det offentlige,

Erfaringer fra Danmark om innføring av standard efaktura til det offentlige, Erfaringer fra Danmark om innføring av standard efaktura til det offentlige, PM_11002_DK Page 1 Agenda Evenex Citater fra verden Erfaring med OIOXML i Danmark Nye offentlige krav 1. maj 2011 NemHandel

Læs mere

Laboratorieafsnit. 1 Introduktion

Laboratorieafsnit. 1 Introduktion Laboratorieafsnit Revideret 06-03-2009 MADS MENU: KODER -> SYSTEMET -> LABORATORIEAFSNIT (E.1.2.) 1 Introduktion I programmet Laboratorieafsnit oprettes laboratorieafsnit og deres grundlæggende oplysninger,

Læs mere

MØDE OM INTEGRATION GENNEM ØKONOMI I RAMMEARKITEKTUREN 27/8-2015

MØDE OM INTEGRATION GENNEM ØKONOMI I RAMMEARKITEKTUREN 27/8-2015 MØDE OM INTEGRATION GENNEM ØKONOMI I RAMMEARKITEKTUREN 27/8-2015 Introduktion ERP-leverandører har været med i afklarings- og specificeringsforløb siden 2013. Der vil være gentagelser og opsummeringer

Læs mere

Opsætning af e-mail. Tilføjelse af e-mail-konti. Tilføjelse af en POP3-konto. Sådan tilføjer du en POP3-konto til Outlook

Opsætning af e-mail. Tilføjelse af e-mail-konti. Tilføjelse af en POP3-konto. Sådan tilføjer du en POP3-konto til Outlook Opsætning af e-mail mail-konti I dette kapitel vil jeg hjælpe dig med, hvordan du sætter Outlook 2007 op, så du får forbindelse til din e-mail-konto (eller flere) og en evt. HTTP-konto, som fx Windows

Læs mere

Hjemmesidemanual. Indholdsfortegnelse. Farum OK

Hjemmesidemanual. Indholdsfortegnelse. Farum OK Hjemmesidemanual Version 1.4 Historik: 24-06-2006 1.0: Dokument oprettet 25-06-2006 1.1: Kort og Statistik tilføjet 23-07-2006 1.2: Indholdsfortegnelse og Arrangementer tilføjet 25-10-2010 1.3: Udvidet

Læs mere

Snitfladebeskrivelse. til Ferie Ind

Snitfladebeskrivelse. til Ferie Ind Snitfladebeskrivelse til Ferie Ind Version 1.1. 06-10-2007 KMD A/S 2003. Alle rettigheder forbeholdes. Dette materiale er ophavsretligt beskyttet og må ikke kopieres i videre omfang end forudsat i ophavsretsloven.

Læs mere

Udveksling af data med Navision Stat ved hjælp af GIS. Lars Matthiesen, UNI C

Udveksling af data med Navision Stat ved hjælp af GIS. Lars Matthiesen, UNI C Udveksling af data med Navision Stat ved hjælp af GIS Lars Matthiesen, UNI C Emner i dette indlæg Hvad er GIS egentlig for noget? Hvilke dataformater understøttes? Hvordan kan ind/udlæsningen af data afvikles

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

eskattekortsanmodninger fra og med 2011

eskattekortsanmodninger fra og med 2011 eskattekortsanmodninger fra og med 2011 Fra og med skatteåret 2011 skal anmodning om elektroniske skattekort ske via et nyt format som defineres i det følgende. Udgangspunktet er det danske skattevæsens

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Certifikatpolitik for NemLog-in

Certifikatpolitik for NemLog-in Side 1 af 9 7. november 2012 Certifikatpolitik for NemLog-in Version 1.2 Dette dokument beskriver certifikatpolitikken for NemLog-in løsningen. Politikken definerer hvilke typer certifikater, der må anvendes

Læs mere

OFFENTLIGT KMD A/S EJ 0.0 NUMMERERET SLIDE 1 CCM USER GROUP 20.11.2013. KMD einvoicing. v/ Ole Sixhøi

OFFENTLIGT KMD A/S EJ 0.0 NUMMERERET SLIDE 1 CCM USER GROUP 20.11.2013. KMD einvoicing. v/ Ole Sixhøi OFFENTLIGT SLIDE 1 CCM USER GROUP 20.11.2013 KMD einvoicing v/ Ole Sixhøi AGENDA SLIDE 2 INTRODUKTION KMD einvoicing - Baggrunden - Ydelsen DESIGN OG FUNKTIONALITET LOGISK FLOW ARKITEKTUR KMD E-INVOICING

Læs mere

1B Status på e-fakturaområdet

1B Status på e-fakturaområdet Fakturahåndtering 1B Status på e-fakturaområdet Helle Schade-Sørensen IT-Telestyrelsen Status på efaktura Udfordringer og muligheder Helle Schade-Sørensen Dagens tekst De nye krav til elektronisk fakturering

Læs mere

Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører

Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører P. 1-53

Læs mere

Brugervejledning. Generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende. datakommunikation med Nets. Nets A/S - versionsdato 28.

Brugervejledning. Generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende. datakommunikation med Nets. Nets A/S - versionsdato 28. Nets A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 Brugervejledning Generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende datakommunikation

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Aplanner for Windows løsninger Tekniske forudsætninger Krav vedr. SQL Server SQL Server: SQL Server 2008 Express, SQL Server 2008 R2 eller

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

VERSION 02 SEPTEMBER 2014 BRUGERVEJLEDNING TIL KREDITKORTTERMINALEN IPP350 (PT)

VERSION 02 SEPTEMBER 2014 BRUGERVEJLEDNING TIL KREDITKORTTERMINALEN IPP350 (PT) VERSION 02 SEPTEMBER 2014 BRUGERVEJLEDNING TIL KREDITKORTTERMINALEN IPP350 (PT) 2 TAXA 4X35 BRUGERVEJLEDNING TIL KREDITKORTTERMINALEN IPP350 (PT) 3 Velkommen Kære chauffør I denne brugervejledning finder

Læs mere

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea.

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. SMS menuen 10.1 10. SMS MENUEN Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. Systemet er enkelt at benytte. Rambøll FAS

Læs mere

NemRefusion VSLight Integrationsvejledning

NemRefusion VSLight Integrationsvejledning NemRefusion VSLight Integrationsvejledning Virksomhedsservice via webservice Dette dokument beskriver hvordan der forbindes til og udveksles beskeder med NemRefusion virksomhedsservice via web servicen

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

Introduktion til eblisten... 2. Opret brugerkonto... 2. Abonnementtyper... 2. Kom godt i gang med eblisten... 3. Start eblisten...

Introduktion til eblisten... 2. Opret brugerkonto... 2. Abonnementtyper... 2. Kom godt i gang med eblisten... 3. Start eblisten... Indholdsfortegnelse Introduktion til eblisten... 2 Opret brugerkonto... 2 Abonnementtyper... 2 Kom godt i gang med eblisten... 3 Start eblisten... 3 Send dokumenter med eblisten... 4 Udgående dokumenter...

Læs mere

132-400 kv AC Station. Kontrolanlæg Relæbeskyttelse. Dataudveksling med SIMEAS SAFIR. ETS-52-01-04 Rev. 1

132-400 kv AC Station. Kontrolanlæg Relæbeskyttelse. Dataudveksling med SIMEAS SAFIR. ETS-52-01-04 Rev. 1 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Relæbeskyttelse Dataudveksling med SIMEAS SAFIR ETS-52-01-04 Rev. 1 teknisk standard Dokument nr. 60386/10, sag 10/5371 - ETS-52-01-04 v. 0 1/10 REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer:

Læs mere

Smartair Anti-passback

Smartair Anti-passback Smartair Anti-passback Brug og opsætning Indholdsfortegnelse Anvendelse... 3 Definitioner... 3 Introduktion... 3 Anti-passback typer... 3 Afvist anti-passback... 3 Adgang m/log anti-passback... 5 Nulstille

Læs mere

Sådan opretter du et EXPORT certifikat i TRACES

Sådan opretter du et EXPORT certifikat i TRACES 16-04-2014 J.nr.: 2014-14-1119-00002/AJK Sådan opretter du et EXPORT certifikat i TRACES Log på TRACES Hvis du og din virksomhed/bedrift mv. ikke allerede er oprettet som henholdsvis bruger og organisation

Læs mere

Sikkerhed i trådløst netværk

Sikkerhed i trådløst netværk Sikkerhed i trådløst netværk Når du opsætter et trådløst netværk betyder det at du kan benytte dit netværk uden at være forbundet med kabler, men det betyder også at andre kan gøre det samme, hvis du ikke

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV CONTINIA E FAKTURA

FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV CONTINIA E FAKTURA FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV EGENSKABER > Al arbejde med dannelse af elektroniske fakturaer foregår inde i Microsoft Dynamics NAV. > Understøtter import og eksport af OIO XML og UBL (inklusive

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Encoding:...1 Et tegn sæt (character set):...1 UTF-8 og UTF-16 (Unicode):...2

Encoding:...1 Et tegn sæt (character set):...1 UTF-8 og UTF-16 (Unicode):...2 Encoding:...1 Et tegn sæt (character set):...1 UTF-8 og UTF-16 (Unicode):...2 Encoding: Vi har tidligere set på spørgsmålet om et XML dokuments encoding. Det er generelt altid en god ide at gemme et dokument

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Sikre Beregninger Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet 1 Introduktion I denne note skal vi kigge på hvordan man kan regne på data med maksimal sikkerhed, dvs. uden at kigge på de tal

Læs mere

Kort og godt om test af arkiveringsversioner

Kort og godt om test af arkiveringsversioner Kort og godt om test af arkiveringsversioner Data og dokumenter fra den offentlige forvaltnings it-systemer, som skal bevares for eftertiden, skal afleveres til arkiv i form af arkiveringsversioner. Arkiveringsversioner

Læs mere

GUIDE TIL PR VIA SMS Denne guide indeholder information om:

GUIDE TIL PR VIA SMS Denne guide indeholder information om: GUIDE TIL PR VIA SMS Denne guide indeholder information om: Hvordan du samler klubbens/foreningens medlemmer i et Excel ark Hvordan du kan bruge dette Excel ark til at sende sms ud til alle på listen via

Læs mere

Xenapps/Citrix klient opsætningsvejledning til Integra driftløsningen. Xenapps/Citrix basisport. Xenapps/Citrix Service. Xenapps/Citrix XML service

Xenapps/Citrix klient opsætningsvejledning til Integra driftløsningen. Xenapps/Citrix basisport. Xenapps/Citrix Service. Xenapps/Citrix XML service Integra klient opsætningsvejledning til Integra driftløsningen Hedensted Folkebibliotek Funktion Type Indhold Note Gruppe Hedensted Farm BibFarm3 Server Janne basisport Service XML service HTTPS 443 TCP

Læs mere

Smartair 6.0. Installations guide

Smartair 6.0. Installations guide Smartair 6.0 Installations guide Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 System Oversigt... 4 3 Installation... 5 3.1 System Krav... 5 3.2 Klargøring af installationen... 5 3.3 Afinstallere tidligere TS1000

Læs mere

Definitioner. Menulinje. Ikonlinje. Gem Exit List Enter Execute Piletaster. Figur i Quality Management

Definitioner. Menulinje. Ikonlinje. Gem Exit List Enter Execute Piletaster. Figur i Quality Management Menulinje Definitioner Ikonlinje Gem Exit List Enter Execute Piletaster Figur i Quality Management 1. Gå til hjemmesiden www.spi-link.dk Upload filen 2. Gå til "Production" og klik på "Upload EDN" 3. Indtast

Læs mere

ATP WS Provider Profile

ATP WS Provider Profile ATP WS Provider Profile Author: Integration Expert Team (IET) (IET) Subject: ATP WS provider profile Page 1 of 16 1. Dokumenthistorik ATP WS Provider Profile Revisioner Dato for denne version: 13.11.2014

Læs mere