Brug af GPS for korttegning GPSmap 60

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brug af GPS for korttegning GPSmap 60"

Transkript

1 Brug af GPS for korttegning GPSmap 60 Fremstilling af grid på grundmaterialet side 1 Import af track og waypoints fra GPS til OCAD side 2 Indstilling af GPS og brug af antenne side 5 Almanac for satellitmodtagelse side 5 Indstilling af GPS og brug af MapSource zone 33 side 6 Arbejdet i skoven side 7 Import af kortmateriale til GPS side 8 Fremstilling af grid på grundmaterialet Ved rekognosceringen med GPS, er det en stor hjælp at have UTM gitteret optegnet på grundmaterialet. Man kan så ved hjælp af GPS en altid bestemme sin position. UTM gitteret tegnes med 10 meters interval. For hver 100 meter laves stregen tydeligere (sort). Det betyder, at man ikke behøver at sætte koordinatværdierne på grundkortet, idet man altid (normalt) i skoven kan konstatere, hvilken 100 meters kvadrat man befinder sig i og derfor blot bruge de to sidste cifre i koordinatsættene på GPS en. UTM gitteret tegnes i OCAD ved hjælp grid lines i ekstras menuen. Man kan bruge det blå og sorte symbol for meridianer. Afstanden sættes til henholdsvis 1 og 10 mm. Tykkelsen af stregen reduceres i edit symbol til henholdsvis 0,08 og 0,1 mm. Man kan også lave to helt nye symboler for indtegning af gitter. I nogle områder (gran, fyrreskov og åbne områder) kan det være en fordel at have orthofotoet med i skoven. Det bliver imidlertid delvist ødelagt, hvis UTM gitteret printes oven i. Det kan løses ved at have to grundkort som vist nedenfor med i skoven. Et hvor gitteret er printet oven i kurverne (og det eksisterende o-kort), og et hvor orthofotoet sættes sammen med kurverne. Tegneplast sættes på grundkortet med gitter. Man kan let ved hjælp af kurverne overføre detaljer fra orthofotoet til grundkortet med gitter ved at se, hvor detaljen i orthofotoet ligger i forhold til kurverne. Se også eksempel på reko-opsætning på kortudvalgets hjemmeside. 1

2 Import af track og waypoints fra GPS til OCAD Import via DXF Data overføres til Computeren med Garmin programmet MapSource. MapSource leveres sammen med Garmins håndholdte modeller. Har man Garmin Training Center, som leveres sammen med Forerunner installeret på sin computer kan MapSource downloades fra Garmins hjemmeside og installeres. Position indstilles som nedenstående i indstillinger. Data gemmes herefter i DXF formatet DET ER HER VÆSENTLIG, AT KUN DE ØNSKEDE KORTDATA EXPORTERES. Hvis der ligger ældre data i en anden zone på GPS en, slettes de før export. 2

3 Data importeres herefter til OCAD Tip!! Når data (dxf) importeres får det farven som er sat i preferences (default er grå). Det kan være en hjælp at give det en anden farve. (Se nedenfor) Spor og waypoints kan godt symbolsættes, når de er importerert, men da i hvert fald spor normalt blot skal bruges som template for rentegningen, er det lettere blot at bruge dem som de er. Objekter uden symbol fjernes ved at gå ind i "ekstras" - "delete by symbol". Import via GPX En anden mulighed for import af data til OCAD er at bruge GPX formatet. Dette er dog kun muligt i OCAD 9 version og senere update. Også her bruges MapSource som kan gemme i GPX formatet. Ved import til OCAD vælges Import from GPS i GPS menuen. Herefter vælges load og filen vælges. Herefter får man muligheden for at definere, med hvilket koordinatsystem og i hvilken zone man vil have data i. 3

4 Direkte import til OCAD Under denne menu er det også muligt at importere direkte til OCAD fra sin GPS. Det kræver dog at computeren har en seriel port (hvilket er udgået på de fleste bærbare), og at man anskaffer sig en seriel forbindelse til GPS en. USB understøttes ikke (endnu) af OCAD. 4

5 Indstilling af GPS De håndholdte GPS er har flere muligheder for indstillinger og nedenstående anbefales. Grundmaterialer fra COWI er i WGS84, UTM zone 32 (Bornholm zone33). GPS en indstilles derfor på dette datum og koordinatsystem. I hovedmenuen vælges setup (opsætning) - units (enheder). UTM UPS og WGS 84 vælges. Herunder vælges også meter og celsius Under setup (opsætning) - time (tid) indstilles tidszone mv. Under setup (opsætning) - system (system) tilkobles WAAS/EGNOS Under setup (opsætning) - map (kort) frakobles Lås på Vej I hovedmenuen vælges traks (spor) - setup (opsætning). En god indstilling er: record method (optage metode): time (tid), interval (interval): sec. GPS en er herefter klar til at bruge. WAAS og EGNOS er henholdsvis et amerikansk og europæisk radiobaseret system, der er optimeret til navigering i fly og bådtrafik, og som korrigerer positionen via kendte jordstationer. Det svarer til differential GPS, som også anvender jordbaserede kendte stationer og korrigerer positionen. Sidstnævnte kræver dog ekstraudstyr (og et abonnement) for at virke i modsætning til WAAS og EGNOS, som virker, hvis GPSmodtageren kan håndtere det. Til gengæld er det få steder det kan anvendes, da det er i opbygningsfasen. Det kan anvendes i hele USA (WAAS) og dele af Europa (EGNOS), hvor det er i testfasen. Den nærmeste "station" er Hønefoss i Norge. Hvis man slår den til, kan man faktisk risikere, at få en dårligere nøjagtighed - men f. eks GPSmap 60CSx er så "intelligent", at den tager systemet med den bedste nøjagtighed, så det er OK at slå den til. D'et i satellitdisplayet betyder, at der er korrektion på satelliten. Almanac for Satellitmodtagelse De 24 satellitter, som GPS systemet anvender, kredser omkring jorden, og er derfor mere eller mindre synlige fra den position man står i. En god positionsbestemmelse kræver, at signalet fra mindst 6-7 satellitter kan modtages samtidig. Da satellitterne bevæger sig, skifter det antal satellitter, som kan modtages, i løbet af dagen. Man kan beregne sig frem til, hvor godt ens signal er på et givet tidspunkt. Nedenstående et link til et program Trimble planning som kan udregne det. Programmet kan vise et diagram for antallet af satellitter hen over dagen for din indtastede position. Det er altså et program, der kan bruges til at planlægge, hvornår du skal tage i skoven med din GPS, hvis du skal have en god opmåling. 5

6 Antenne Håndholdte GPS er kan tilkobles en antenne for at forbedre nøjagtigheden, hvilket absolut kan anbefales. Med antenne under gode satellitforhold (god sigt til 6-7 satellitter) giver GPS en som oftest en præcision på 3-4 m. Mindre i høj tæt skov som skygger for satellitterne. Bakket terræn kan nedsætte nøagtigheden meget og det er ikke ualmindeligt her at havne på 8-15 meter hvor man for få minutter siden havde 3-4 m. Indstilling af GPS for zone 33 Alle data fra COWI leveres i zone 32 (med undtagelse af Bornholm). Hvis man arbejder i zone 33, indstilles GPS en så den i displayet viser koordinaterne for zone 32. Det gøres som på nedenstående illustration. Map source og zone 33 Ved at opdatere sin MapSource-installation kan man i MapSource vælge hhv. zone 32 eller zone 33 ved export til DXF. Herved kan man så vælge zone 32 og få sit GPSdata til at ligge korrekt i forhold til COWI-materialet. Forudsætningen for at man får muligheden for at kunne vælge mellem de to zoner er at der findes data i hver zone. Dette kan let opnås ved blot at sætte et waypoint et sted i Jylland (zone 32) inde i MapSource (Brug"Waypoint tool"). I modsætning til den gamle version af MapSource som ikke tillod export til DXF i UTM, hvis der var data i to forskellige zoner, er dette altså nu muligt i den nyeste version. Man kan opdatere MapSource gratis via en patch fra Garmins hjemmeside, eller direkte via WebUpdater som er et program der typisk følger med MapSource installationen. 6

7 Arbejdet i skoven. GPS bruges i skove for: - Etablering og forbedring af grundkortet - Selve rekognosceringsarbejdet Grundkortet Optagelse af tracks og waypoints anvendes til etablering af grundkortet og gøres før den egentlige rekognoscering i et bestemt område. Med GPS en bevæger man sig af alle de stier og linjer, man vil lægge ind og opmåler hermed linjen til senere indlæggelse i computeren. For at det skal fungere ordentligt, anbefales det, at det er en og samme person, der laver opmålingerne og indlægger dem i tegneprogrammet. Det er især en stor hjælp, hvor man ikke har supplerende kortmateriale udover kurver og orthofoto fra COWI samt i løvskov, hvor det på grund af sommerbillederne er svært (umuligt) at se lineære detaljer på luftbillederne. I praksis gøres det ved at gå skoven igennem med GPS og optage spor og waypoints. Efterfølgende importeres track og waypoints til det eksisterende grundkort (COWI kurver og orthofoto) og alle lineære detaljer der kan fastlægges indtegnes. Evt. med o-kort symboler - ellers blot en streg. Rekognoscering GPS en anvendes til på et hvilket som helst tidspunkt at fastsætte sin position i terrænet. Det gøres ved i displayet på GPS en at se hvor man befinder sig. Det er en god ide at fastgøre GPS en på tegnepladen og vende det sådan at kortbillederne er ens orienteret, da det så er nemmere at sammenligne. GPS en sættes til hele tiden at vise spor (hvor man bevæger sig). Man har således f. eks. mulighed for at gå rund om en gennemløbelighed og efterfølgende tegne grænsen op. Kan også anvendes til at afsætte hugninger fra en vej ved at gå 5-7 meter ned af hugningen, vende om og forsætte af vejen. Rentegner man selv er det en hjælp at overføre spor og waypoints til computeren, som støtte for rentegningen. Vigtigt GPS en har nogle indbyggede funktioner i forbindelse med bevægelse, hvor den forventer, at man fortsætter i samme retning og fart. Derfor skal man ved optagelse af track gå i almindeligt tempo og gøre holdt 5-10 sekunder ved hvert skarpt drej. Foretager man sig noget uventet, bør man vente 10 sekunder eller mere. Det betyder ligeledes, at man ved markering af waypoints skal stå stille på stedet 5-10 sekunder, før man registrerer punktet. Import af andet kortmateriale til GPS en Det er muligt om end besværligt, at oploade COWI s kurver til Garmins GPSmap 60CSx. Kurverne kan bruges til at bestemme sin position på det printede grundmateriale og vil i områder med mange kurver kunne erstatte indtegningen af Grid på grundkortet. Brug nedenstående guide. Samme procedure kan anvendes med O-kort. Der er dog noget mere arbejde i upload af o-kort. Som det fremgår af teksten under GPSMapEdit skal alle objekter på kortet defineres som et Garmin symbol, hvilket kan være et stort arbejde for en stor kortfil Der skal bruges følgende programmer: GlobalMapper 7

8 En licens koster ca. kr 2000,-. Bruges til at konvertere vektorielkortdata til Polish format. Åben GlobalMapper. Gå til: File -> open datafiles, og vælg den OCAD fil der indeholder dine kortdata. Det kan være den OCAD fil som du modtog fra undertegnede med COWI kurverne. Gå nu til: File -> Export vector data -> Export polish MP. Nu har du dit data i polish format. Kortudvalget har licens til GlobalMapper og du kan få konverteret COWI-kurverne til polish formatet ved undertegnede. GPSMapEdit Shareware bruges kun når du vil importere o-kort Dette program kan modificere kort i polish format. Polish formatet har de objekttyper og egenskaber som anvendes i en Garmin GPS. Her kan indsættes tekst og nye objekter på kortet om nødvendigt. I GPSMapEdit kan man definere hvilke objektgarmintyper de konverterede objekter er: Alle konverterede objekter er som udgangspunkt af unknown type i GPSMapEdit. Derfor skal fx alle veje markeres -> højer kilk -> modify -> type. Her vælges så den Garmin type der passer bedst. Evt. kan alle kurver bare sættes til én tilfældig kurvertype, og tilsvarende med alle flader. cgpsmapper Freeware Garmin anvender et lukket og udokumenteret format. Dette program kan anvendes til at konvertere kort i polish format til det billedformat (.img) som anvendes af Garmin. Programmet er et commandline værktøj, så det letteste er at anvende et grafisk interface i GPSMapEdit til at opererer programmet: I GPSMapEdit gå til: File -> Export -> Garmin IMG / cgpsmapper.exe Herefter bliver cgpsmapper eksekveret og der bliver lavet en img-fil ud fra polish-filen. IMG2GPS Freeware IMG2GPS bruges til at uploade img-filen til Garmin-GPS en. Forbind GPS en via USB og tænd den. Vælg -> load folder og vælg din IMG-fil. Klik på: Upload to GPS Nu er kortet uploadet til GPS en. Vær opmærksom på at denne upload sletter alle andre kort på din GPS, så husk at tage backup. Hvis man skal bruge flere kort samtidig på GPS en skal de uploades på samme tid via IMG2GPS. Flemming Nørgaard januar

GRUNDLÆGGENDE RÅD ANGÅENDE BRUGEN AF GPS'ER.

GRUNDLÆGGENDE RÅD ANGÅENDE BRUGEN AF GPS'ER. Søgespor Hvordan? (udgave 1.0) side 1 af 20 SØGESPOR HVORDAN? Af Glenn Abramsson Som de fleste ved, så består en stor del af det arkæologiske arbejde i at indsamle data, også data om hvordan data er blevet

Læs mere

Computerundervisning

Computerundervisning Frederiksberg Seminarium Computerundervisning Koordinatsystemer og Funktioner Lærervejledning 12-02-2009 Udarbejdet af: Pernille Suhr Poulsen Christina Klitlyng Julie Nielsen Indhold Introduktion... 3

Læs mere

Forerunner 205 & 305. Manual - dansk brugervejledning og reference. Forerunner dansk brugervejledning

Forerunner 205 & 305. Manual - dansk brugervejledning og reference. Forerunner dansk brugervejledning Forerunner 205 & 305 Manual - dansk brugervejledning og reference Forerunner dansk brugervejledning GARMIN Forerunner 205 & 305 Eftertryk forbudt. Denne manual må ikke videregives eller reproduceres i

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

GSAK (Geocaching Swiss Army Knife)

GSAK (Geocaching Swiss Army Knife) GSAK (Geocaching Swiss Army Knife) v. 7.6.0 - En guide udarbejdet af Alex Petersen julle.p Sidst opdateret d. 5. august 2009 v. 1.05 Side 2 af 45 Indholdsfortegnelse 1...3 1.1 Hvad er GSAK?...3 1.2 Pocket

Læs mere

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt!

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! 2 KORT INTRODUKTION: 6 INSTALLATION: 7 PROGRAMMETS OPBYGNING: 8 DESIGN AF SPØRGESKEMA: 9 ÅBEN SPØRGESKEMA 9 GEM SPØRGESKEMA 9 EKSPORT AF SPØRGESKEMA 9 PRINT

Læs mere

Når det kniber med at se skærmen.

Når det kniber med at se skærmen. Når det kniber med at se skærmen. En vejledning i opsætning af pc skærme til personer med nedsat syn. Center for Syn og Hjælpemidler Michael Drevsensvej 1 8270 Højbjerg Når det kniber med at se skærmen.

Læs mere

Microsoft Visio 2010 DK

Microsoft Visio 2010 DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 1 Skabeloner og stencils...2 Visio 2010 arbejdsskærmen... 4 Stencils...4 Sidens egenskaber...7 Faneblade og trykknapper i Visio 2010... 10 Quick Access

Læs mere

Der findes efterhånden et utal af afstandsmålere,

Der findes efterhånden et utal af afstandsmålere, Sonocaddie V500 er en håndholdt Stor test af 10 afstandsmålere Ikke mange tekniske hjælpemidler må bruges på en golfbane, men forbuddet gælder ikke afstandsmålere. Her tester vi et stort udvalgs funktionalitet

Læs mere

Mindmapping med FreeMind. En Introduktion til programmet FreeMind

Mindmapping med FreeMind. En Introduktion til programmet FreeMind En Introduktion til programmet FreeMind Jan Leffers 2006 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Hvad er et mindmap...2 Mindmap guidelines...3 Download og installation...3 Kom hurtigt i gang...4 Det første

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Version 4.3 2013 Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Udviklet i samarbejde med Bygaden 7, DK-4040 Jyllinge, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 SKRIDT FOR

Læs mere

Distribution af GPS korrektioner via internettet

Distribution af GPS korrektioner via internettet Distribution af GPS korrektioner via internettet Geoinformatik - Informatik og Matematisk Modellering - DTU Maj 2002 Udført af Morten Ødegaard Nielsen Morten Ødegaard Nielsen Distribution af GPS korrektioner

Læs mere

Brugermanual SuperSail System

Brugermanual SuperSail System Brugermanual SuperSail System Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse... 1 1 INDLEDNING... 3 2 LOGIN MENU... 4 3 HOVED MENU... 5 4 TRACKER INFO MENU... 6 5 OVERVÅGNING MENU... 7 6 ALARM MENU... 9 6.1 FUNKTIONER...

Læs mere

en håndsrækning for lærere udi kunsten at få det bedste ud af digitale, stille & bevæge(n)de billeder samt lyd

en håndsrækning for lærere udi kunsten at få det bedste ud af digitale, stille & bevæge(n)de billeder samt lyd en håndsrækning for lærere udi kunsten at få det bedste ud af digitale, stille & bevæge(n)de billeder samt lyd Billede... 2 Hvor stort er billedet? (SPI PPI DPI LPI)... 2 Format over tingene (PSD TIFF

Læs mere

LCX-15MT & LCX-16CT. Dansk Manual

LCX-15MT & LCX-16CT. Dansk Manual LCX-15MT & LCX-16CT Dansk Manual 1 Indhold Specifikationer 3 Tilbehør 3 Transducere 4 Installering 4 Tilslutning af ekstraudstyr 6 MMC hukommelseskort 7 Tastaturet 7 Betjening af ekkoloddet Sider/pages

Læs mere

Manual. Tabulex Hjemmeside. Manual. Side 1 af 39

Manual. Tabulex Hjemmeside. Manual. Side 1 af 39 Tabulex Hjemmeside Manual Side 1 af 39 Indholdsfortegnelse 0. Begreber... 3 1. Sådan logger du ind... 5 2. Opret sider og kolonner... 6 2.1 Opsætning... 6 2.2 Opret side og rediger egenskaber... 8 2.3

Læs mere

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen Lær din mac at kende Poul Erik Larsen Indholdsfortegnelse 03 Mac en udvendigt 04 Skrivebordet 05 Æble-menuen 06 Finder-menuen 07 Arkiv-menuen 08 Dock 10 Hvilket styresystem? 11Systemindstillinger 11 Generelt

Læs mere

MathType 6.7e og 6.8 for elever og lærere på HAKA

MathType 6.7e og 6.8 for elever og lærere på HAKA MathType 6.7e og 6.8 for elever og lærere på HAKA Med årene er der blevet større og større behov for i gymnasiet at kunne skrive formler ind i elektroniske dokumenter, fx når der skal udfærdiges rapporter

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE TRAKA32 OPSTARTS GUIDE 14/03/2014 VERSION 5.1 [14/03/2014] Page 1 of 81 VERSIONS HISTORIK Version Date Who Description of Changes 3.0 16/11/12 AK Changed from old style document to official UD format and

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Computeren

Indholdsfortegnelse. Computeren MTL Indholdsfortegnelse Computeren... 3 Computertyper... 3 Den stationære pc... 3 Den tynde klient... 4 Den bærbare... 4 Palmtop eller PDA... 5 Ydre enheder... 6 Pegeredskabet... 6 Tastatur... 7 Skærm...

Læs mere

SEO FOR ABSOLUT BEGYNDERE LÆR AT FÅ DIN HJEMMESIDE HØJT OP PÅ SØGEMASKINERNE

SEO FOR ABSOLUT BEGYNDERE LÆR AT FÅ DIN HJEMMESIDE HØJT OP PÅ SØGEMASKINERNE SEO FOR ABSOLUT BEGYNDERE LÆR AT FÅ DIN HJEMMESIDE HØJT OP PÅ SØGEMASKINERNE Af Anette Nielsen, Nielsens Bureau - november 2012 revideret marts 2015 INDHOLD: 2 Hvad er søgemaskineoptimering (SEO)? 3 På

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

A B. A Opladningsindikator B Tænd/Sluk-knap C Nulstillingsknap D Højttaler E USB-stik F RDS-TMC-stik. b Biloplader. c Dokumentationspakk e

A B. A Opladningsindikator B Tænd/Sluk-knap C Nulstillingsknap D Højttaler E USB-stik F RDS-TMC-stik. b Biloplader. c Dokumentationspakk e TomTom ONE 1. Æskens indhold Æskens indhold a TomTom ONE A B D E F C A Opladningsindikator B Tænd/Sluk-knap C Nulstillingsknap D Højttaler E USB-stik F RDS-TMC-stik b Biloplader c Dokumentationspakk e

Læs mere

3S brugermanual VERSION 2

3S brugermanual VERSION 2 3S brugermanual VERSION 2 Version 2.2 - Udgivet 20/7 2012 3S brugermanual Kom igang med 3S Med denne manual kan du hurtigt komme i gang med at bruge dine nye eller opdaterede hjemmeside. Det er en trin-for-trin

Læs mere

Dakota 10 og 20 brugervejledning

Dakota 10 og 20 brugervejledning Dakota 10 og 20 brugervejledning 2009 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller (800) 800 1020 Fax

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk Videre med Excel 97 Kig lige her F5/F6 åbner/lukker Bogmærker

Læs mere

MIT FØRSTE PROJEKT HUSINSTALLATION

MIT FØRSTE PROJEKT HUSINSTALLATION MIT FØRSTE PROJEKT HUSINSTALLATION Sådan laver du et simpelt projekt med en husinstallation, hvor du anvender de mest almindelige funktioner i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Sidst

Læs mere

PC Kursus I. P. Schmidt. Grundkursus.

PC Kursus I. P. Schmidt. Grundkursus. PC Kursus I. P. Schmidt Grundkursus. Start. Det er ikke svært. Det er sjovt! Kabale. Vi skal til at lægge kabale. Nogle vil nok undre sig over, at vi skal til at spille spil! Grunden til dette er, at det

Læs mere