User Driven Development

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "User Driven Development"

Transkript

1 [Dato] User Driven Development Udvikling af SITRANS FC410 SIMATIC TIA- Portal V13 demosoftware med User Driven Development Marc Nirari Kako brændstrup

2 Forfatter: Marc Nirari Kako Brændstrup Studie nummer: A11011 Titel: User Driven Development- Udvikling af SITRANS FC410 SIMATIC TIA-Portal V13 demosoftware med User Driven Development Fagområde: Automation Placering i uddannelsen: Professionsbachelorprojekt Uddannelsessted: Aarhus Maskinmesterskole Praktiksted: Siemens Industry Danmark Vejleder: Torben Egelund Rauff Adjunkt, Svagstrømsingeniør Dato for aflevering: 15. december 2014 Antal normal sider: (á 2400 tegn inkl. mellemrum) 35 (84205 tegn inkl. mellemrum) Antal bilag: 4 Underskrift: (Marc Nirari Kako Brændstrup) Side 1 af 48

3 Abstract The following report is a bachelor project made as the final project at Aarhus School of Marine and Technical engineering. The study investigates the potential of adopting the method User Driven Development in the development of Siemens Industry Denmark s demo software. Primarily the method is only used in the software industry. The sales engineers use the demo software in order to demonstrate the implementation of a product in an automated solution, whereas the customers use the demo software as inspiration to implement the product in their own production. The opposing user cases brings up a conflict of interests, which leads to the challenge of developing a satisfying demo software for both users. Furthermore, this led to the concept of adopting User Driven Development in order to secure and improve user satisfaction, and lower risks of developing a product that does not satisfy the users. Siemens Industry s demands, and the reason for their demands are investigated by qualitative interviews. Due to limitations it has not been prioritised to visit a customer and ask for their perspective, wherefore their demands and the reason for their demands, are found by the analysis of a fictitious customer case. The requested demands have come in to existence by the respondents vision of the human machine interface. It is by these visions the demands for functionality are created. The Minimum Viable Product is based on the users essential demands. The author has prioritised the most essential demands by investigating the users reasons for their demands. The most essential demands have led to the development of the Minimum Viable Product. To secure a successful development of the Minimum Viable Product the methodology struktureret programopbygning (structured program layout) is used. The reason for this methodology is to ensure further development with User Driven Development. This methodology is highly adaptable which compliments User Driven Development. Due to limitations it has not been prioritised to verify the method in practise. Therefore, a supposition was made in order to show how a potential mode of development could have looked like. The supposition is based on the fictitious customer case mentioned above. The supposition indicates further development of the Minimal Viable Product with User Driven Development. User Driven Development is a paradigm wherefore there is no established procedure. In order to implement the philosophy in the supposition the methodology SCRUM was used. Project managing tools from SCRUM were used in order to control the course of development. Side 2 af 48

4 The study only elucidates a suggestion for the line of procedure of adopting User Driven Development in the development of demo software at Siemens Industry. Consequently, the study does not corroborate the hypothesis that User Driven Development would improve customer satisfaction. However, the study is based on the precondition that User Driven Development improves customer satisfaction, wherefore the aim of the study was to disseminate the paradigm to the development of demo software within Siemens Industry. Additionally the dissemination of the paradigm from one industry to another, could lead to even further dissemination. Side 3 af 48

5 Indholdsfortegnelse Læsevejledning... 5 Begrebsafklaring... 5 Problemstilling... 6 Problemformulering... 7 Metode... 7 Afgrænsning... 9 Sitrans FC410 Coriolis virkemåde Funktionalitetskrav Siemens Industrys funktionalitetskrav til demosoftwaren Siemens Industrys hardwareplatform Programmets funktionalitet Kundernes funktionalitetskrav til demosoftwaren Kundescenarie Programmets funktionalitet Udvikling af Minimum Viable Product Minimums krav Baggrunden for minimumskravene Minimum viable product PLC programmet Baggrunden for PLC-programmet User Driven Development af demosoftwaren SCRUM Hvad er SCRUM Hvordan kan SCRUM understøtte UDD Udviklingsforløbet Opstart Sprint planning meeting Sprint backlog Sprintet Diskussion Konklusion Perspektivering Litteraturliste Side 4 af 48

6 Læsevejledning Alle hoved- og underafsnit begynder med en forklaring af formålet med det kommende afsnit. Besvarelsen af arbejdsspørgsmålene i problemformuleringen er opdelt i tre forskellige hovedafsnit. Hovedafsnittet funktionalitetskrav belyser besvarelsen af det første underspørgsmål i problemformuleringen. Hovedafsnittet Udvikling af Minimum Viable Product belyser besvarelsen af det andet underspørgsmål i problemformuleringen. Hovedafsnittet User Driven Development af demosoftwaren belyser besvarelsen af det tredje underspørgsmål i problemformuleringen. I rapporten benyttes der Vancouvermetoden til kildehenvisning. Begrebsafklaring Funktionalitetskrav: I rapporten benyttes dette begreb som et udtryk for de funktioner Siemens industry og kunden efterspørger fra demosoftwaren. Siemens solution partner: En Siemens solution partner er en selvstændig virksomhed, der er certificeret af Siemens til at udføre arbejdsopgaver for dem. MVP: I rapporten benyttes denne forkortelse for ordet Minimum Viable Product. Minimum Viable Product er et produkt, der opfylder minimumskravene, der er stillet til produktet. UDD: I rapporten benyttes denne forkortelse User Driven Development. User Driven Development er udviklingsfilosofi, hvor slutbrugeren af produktet inddrages i udviklingen af produktet. Side 5 af 48

7 Problemstilling I forbindelse med min afsluttende bachelorpraktik hos Siemens Industry, har jeg stiftet bekendtskab med Siemens brug af demosoftware i TIA-Portalen. Demosoftwaren er et tænkt eksempel på, hvordan Siemens produkter kan implementeres i en automationsløsning. Demosoftwaren består af en hardwareplatform samt softwaren, der specifikt er programmeret til denne. Dernæst indeholder demosoftwaren også dokumentation, der belyser softwarens virkemåde og idriftsættelsen af denne. Demosoftwaren udvikles med henblik på at vise, hvordan man kan implementere Siemens produkter i en automationsløsning, samt for at belyse forskellige funktioner ved enkelte produkter. Demosoftwaren benyttes både af kunder og af Siemens egne salgsingeniører. Kunderne bruger demosoftwaren som inspiration til, hvordan man kan implementere et produkt i en automationsløsning. Salgsingeniørerne bruger demosoftwaren til at demonstrere produktets funktioner og muligheder over for kunderne, så de får en større viden om produktet. Dette kan gøre det svært for Siemens som virksomhed, at udvikle demosoftware, der er tilfredsstillende for begge slutbrugere. Det skyldes, at det er nemmere for Siemens, at basere demosoftwaren på salgsingeniørernes krav frem for, at undersøge kundernes eventuelle krav til demosoftwaren. Desuden udvikles demosoftwaren normalt af Siemens headquarter i Tyskland, hvilket betyder at demosoftwaren ikke altid passer til det danske marked. Det kan betyde, at slutbrugerne ikke ser nogen særlig værdi i demosoftwaren, da det ikke er målrettet deres behov. Denne problematik har salgsafdelingen i Danmark oplevet hos demosoftwaren til produktet Sitrans FC410 Coriolis flowmåler. Da de oplever at kunderne, til trods for det nuværende demosoftware, stadig har svært ved, at idriftsætte Sitrans FC410 Coriolis, da den kommunikerer over Modbus RTU RS485. Denne problemstilling, kombineret med at Siemens headquarter ikke har taget højde for, at mange panelserier udgår pr. den 01/10/2014, har betydet, at det gamle demosoftware ikke længere er aktuelt for hverken kunder eller Siemens egne salgsingeniører, da dele af hardwareplatformen er udgået. Det har resulteret i, at salgsafdelingen i Danmark vil udarbejde et nyt demosoftware, der tilfredsstiller begge slutbrugere. Side 6 af 48

8 Problemformulering Problemformuleringen er formuleret på baggrund af problemstillingen: Hvordan kan man udvikle et demosoftware for produktet Sitrans FC410 Coriolis ved hjælp af User Driven Development? Ovenstående problemformulering vil blive besvaret ved hjælp af følgende underspørgsmål: Hvilke funktionalitetskrav har kunderne og Siemens Industry til demosoftwaren for Sitrans FC410 Coriolis? Hvordan kan man udarbejde et minimum viable product baseret på Siemens Industry og kundernes funktionalitetskrav? Hvordan kan minimum viable product fremadrettet videreudvikles? Metode Problemformuleringen vil blive belyst ved, at benytte den kvalitative metode. Dette vil ske vha. indsamling af kvalitativ empiri. Empirien vil blive indsamlet ved kvalitative interviews med den produktansvarlige ingeniør for Sitrans FC410 Coriolis. De kvalitative interviews vil blive udført som en blanding af strukturerede og ustrukturerede interviews med nogle faste hovedspørgsmål samt underspørgsmål i tilfælde af, at respondenten ikke selv berør emnet. Spørgsmålene vil være udformet som åbne spørgsmål med henblik på, at respondenten formulerer sine svar personligt for, at undgå manipulation. Ud fra den kvalitative empiri, vil jeg inducere mig frem til Siemens Industrys funktionalitetskrav til demosoftwaren. Grundet begrænsninger, har det ikke været muligt, at interviewe kunderne om deres funktionalitetskrav til demosoftwaren. Derfor vil jeg i opgaven selv påtage mig kunderollen. Det vil jeg gøre ved, at opfinde et kundescenarie, som mine faglige vurderinger vil tage udgangspunkt i. Jeg vurderer, at det ikke er problematisk for mig, at påtage mig kunderollen, da maskinmestre er en af målgrupperne for rapporten. Det vil have den konsekvens, at rapporten vil vinkle kundernes krav til demosoftwaren subjektivt. Det skyldes, at mine vurderinger til kravene for demosoftwaren indhold som maskinmester, ikke vil være repræsentativt for alle Siemens kunder. Desuden kan der argumenteres for, at Side 7 af 48

9 mine vurderinger kan være biased, da min praktikperiode hos Siemens, kan have givet mig et loyalitetsforhold til dem. Om ikke andet har det givet mig en større indsigt i netop deres produkter. Det betyder, at rapporten vil belyse funktionalitetskravene til demosoftwarens indhold på baggrund af den kvalitative empiri samt mine faglige vurderinger som maskinmester. Ifølge User Driven Development (UDD)-filosofien (1) påstræbes der, at udvikle et slutprodukt, der tilfredsstiller brugerne vha. brugerinddragelse. For at efterleve dette, er besvarelsen udarbejdet ud fra både Siemens Industrys og den fiktive kundes krav, idet det er dem, der kommer til at anvende det færdige produkt. Dog skal man være opmærksom på, at de to slutbruger har to forskellige user cases. Det betyder at der kan være en forskel i den funktionalitet, de vurderer, at demosoftwaren skal indeholde. Det skyldes, at Siemens Industry overvejende ser demosoftwaren som et salgsværktøj, mens kunderne formodentligt ser demosoftwaren som noget de kan låne til, at implementere produktet i deres egen produktion. Min faglige vurdering vil bygge på en redegørelse og en forståelse af Sitrans FC410 Coriolis virkemåde. Herefter vil jeg foretage en vurdering af hvilke funktioner, der kunne være relevante, set ud fra en maskinmesters perspektiv. Denne redegørelse af Sitrans FC410 Coriolis virkemåde vil blive udarbejdet på baggrund af produktets manual. Baggrunden for dette er, at flowmålerens virkemåde ikke kan antages for, at være almenkendt stof. Redegørelsen skal oplyse læseren om produktets virkemåde, så vedkommende kan stille sig kritisk over for mine faglige valg gennem rapporten. Under udarbejdelsen af demosoftwaren, vil jeg benytte UDD, der er en filosofi inden for softwareudvikling. Dette softwareudviklingsparadigme handler om, at inddrage brugeren i udviklingsforløbet løbende gennem hele projektet. (1) Derfor har jeg tænkt mig, at udvikle et Minimum Viable Product(MVP) på baggrund af de essentielle funktioner, slutbrugerne efterlyser i rapporten, samt med inspiration fra det gamle demosoftware. Baggrunden for at vælge UDD er for, at sikre, at udvikle et produkt, der tilfredsstiller begge slutbrugere. Derfor vurderer jeg, at UDD er den bedste metode, da det sikrer et minimalt ressourcespild. Det skyldes, at UDD har indbygget Lean, hvilket betyder, at enhver brug af ressourcer, der ikke resulterer i værdiskabelse for kunden, er et mål for elimination. Desuden vurderer jeg, at metoden vil belyse funktionalitetskravene til demosoftwarens indhold bedre, end hvis jeg udelukkende havde induceret mig frem til disse på baggrund af den kvalitative empiri. Dette skyldes, at det er lettere for respondenten, at forholde sig til et konkret produkt frem for en idé. Der kan argumenteres for, at jeg ikke kan påtage mig både kunde- og udviklerrollen objektivt, da jeg som udvikler har større indsigt i produktet, herunder dens funktion og virkemåde m.v., end den almindelige kunde. Desuden bliver udviklingsforløbet subjektivt, da jeg ikke er repræsentativ for Siemens Industrys kunder. Metoden kan også resultere i, at produktet bliver Side 8 af 48

10 for omfangsrigt og derved mister brugervenligheden. Dette kan skyldes, at slutbrugerne kan stille urealistiske krav til demosoftwaren. Det er derfor min pligt som udvikler, at undgå en sådan situation. I litteratursøgningen har det været meget udfordrende, at finde valid litteratur til belysning af UDD. Dog vurderes det, at valgte kilde stadig kan benyttes, da den udelukkende er brugt til inspiration i arbejdet med UDD. I rapporten er UDD hovedsageligt blevet anvendt som en udviklingsfilosofi, hvorfor SCRUM-metoden (2) er brugt til at understøtte UDD. Rapporten har taget udgangspunkt i den Schweiziske IT-professionelle Kayo Dittmars udlægning af Scrum-metoden, og det er ud fra hans definition af Scrum, at problemstillingen belyses. Til at vurdere hvilke informationer, der er vigtige at belyse angående funktionalitetskravene til demosoftwaren, benyttes bogen Håndbog i Struktureret Programudvikling (3). Formålet med at benytte denne kilde er, at den med sin metodik, vil være et redskab til lettere, at belyse funktionalitetskravene til demosoftwaren. Kilden er første gang trykt i 1988, men i rapporten anvendes et genoptryk fra Normalt vil kilder af en sådan dato ikke være valide, da udviklingen inden for dette felt, har flyttet sig meget i denne tidsperiode. Dog udgiver Nyt Teknisk Forlag fortsat kilden, og man må derfor antage, at indholdet løbende valideres. Det vurderes derfor, at kilden forsat kan anses for værende valid. Afgrænsning Der vil i denne rapport udelukkende blive taget udgangspunkt i Siemens egne produkter til, at belyse problemstillingen beskrevet i problemformuleringen. Derfor vil man ikke få belyst samtlige måder, at udarbejde demosoftwaret Sitrans FC410 Coriolis. Endvidere vil demosoftwaret blive udarbejdet i Siemens TIA-Portal, da paneler der kan køre Step 7 V 5.5 udfases. Rapporten vil derfor kun være anvendelig for de kundegrupper, der ønsker at implementere Sitrans FC410 Coriolis i en automationsløsning, der er baseret på TIA-Portalen. Jeg har i rapporten afgrænset mig fra kravene til hardwareplatformen selvom, at dette kunne være interessant set fra et kundeperspektiv. Det kunne være interessant, da ikke alle kunder har samme krav til hardwareplatformen, hvilket kan skyldes kundernes sikkerhedskrav. Jeg afgrænser mig fra dette emne på baggrund af, at det er Siemens Industry, der har udleveret hardwareplatformen til udviklingen af demosoftwaren. Derfor har jeg vurderet, at det er spild af mine ressourcer, at undersøge kravene til hardwareplatformen, da jeg ikke selv har mulighed for at præge denne del af projektet. Side 9 af 48

11 Jeg vil i rapporten udelukkende fokusere på, at undersøge selve softwarens indhold og hvordan den udvikles i TIA-Portalen. Derfor vil jeg afgrænse mig fra den del af demosoftwaren, der omhandler dokumentation. Det betyder, at rapporten kun vil undersøge demosoftwarens softwareperspektiv og ikke omhandle de to andre elementer: hardwareplatform og dokumentation. Jeg har valgt at afgrænse mig fra dokumentationen, da softwaren er dén del, kunden vil benytte mest, da man kun benytter dokumentationen til at idriftsætte projektet. Dette valg har jeg truffet på baggrund af en cost benefit analyse om, at der ikke er ressourcer til, at belyse begge elementer. Det skyldes, at jeg vurderer, at dokumentationsaspektet i demosoftwaren, kan være en opgave i sig selv. Desuden vurderer jeg også, at ved at fokusere på softwaren, tillader det mig, at gå mere i dybden med det og opnå større indsigt i emnet. Det kan betyde, at demosoftwaren kan være umulig, at idriftsætte for kunderne uden dokumentationen. Jeg vil i rapporten afgrænse mig fra alle resterende processer, der indgår i kundescenariet. Altså, vil det kun være de processer, der kortlægger funktionalitetskravene til PLC-program, der belyses. Det er et bevidst valg til trods for, at det anerkendes, at processen der leder op til dét punkt, hvor PLC-programmet kommer i fokus er interessant. Det kunne være interessant, da man vil få et indblik i, hvordan kunderne udvælger den nødvendige hardware. Det betyder, at rapporten ikke belyser, hvordan en eventuel udvælgelsesproces af hardware ser ud fra kundens perspektiv. Dette skyldes, at opgaven ikke lægger fokus på dette, da kundescenariet primært bruges til, at undersøge funktionalitetskravene til demosoftwaren fra kundevinklen i opgaven. Side 10 af 48

12 Sitrans FC410 Coriolis virkemåde Flowmålerens målinger er baseret på Coriolis lov om bevægelse, der betyder, at partikler der bevæger sig i et roterende og vibrerende system, vil modstå pålagte svingninger i overensstemmelse med deres masse og hastighed. Vibrationerne der er skabt i Coriolis flowmåleren, skabes af selve procesmediet der accelererer omkring de interne bøjninger i flowmåleren. Dette vil resultere i fordrejninger af målerørenes fase. For at kunne omsætte disse fordrejninger til måleværdier, er flowmåleren udstyret med en elektromagnetisk (svingspole). Denne svingspole er placeret på målerørene internt i flowmåleren, så den kan måle resonansfrekvensen, der skabes i rørene, når procesmediet strømmer igennem. Derudover er der placeret to symmetriske pickups på hver sin side af den elektromagnetiske (svingspole). Dette skyldes, at de skal give positionsdatasignaler for målerørenes ender til digital behandling. Figur 1: Coriolis princippet (4) Når procesmediet strømmer igennem målerørene, vil Coriolis kraft skabe en faseforskydning. Denne faseforskydning mellem de to pickups, er vist ved figur 1 og er proportionel med masseflowet. Figuren viser også, at frekvensen på disse pickups, er en direkte funktion af procesmediets densitet. Frekvensen og amplituden af den elektromagnetisk (svingspole) er reguleret for, at sikre stabile målinger fra de to pickups. Dette gøres ved, at måle procesmediets temperatur, så der kan foretages kompensation for procesmediets viskositet. (4) Side 11 af 48

13 Funktionalitetskrav Afsnittet vil belyse Siemens Industrys og kundernes funktionalitetskrav til demosoftwaren, så der skabes et overblik over disse. Kravene til demosoftwaren, der er nævnt i dette afsnit, skal bruges til, at udvikle et minimum viable product. Det betyder, at afsnittet vil give et overblik over hvilke funktioner, der efterspørges i demosoftwaren samt hvorfor disse efterspørges. Det kan bruges som et user story map kendt fra UDD. Afsnittet vil også belyse, hvilken hardwareplatform den produktansvarlige ingeniørs besvarelse tager udgangspunkt i. Siemens Industrys funktionalitetskrav til demosoftwaren vil som nævnt i metodeafsnittet, være inducerede ud fra den kvalitative empiri og tage udgangspunkt i Siemens Industrys hardwareplatform. Kundernes krav til demosoftwaren vil bygge på min faglige vurdering af hvilke funktioner, der kunne være relevante, set fra et maskinmesterperspektiv, med udgangspunkt i et kundescenarie. Kundescenariet er en fiktiv proces, hvor Sitrans FC410 Coriolis ønskes implementeret. Siemens Industrys funktionalitetskrav til demosoftwaren Siemens Industrys hardwareplatform Hardwareplatformen er baseret på det gamle demosoftware, undtagen tilføjelsen af webserver med user defined webpage. Siemens Industrys hardwareplatform tager ikke udgangspunkt i nogen specifik proces. Den tager udgangspunkt i, at demonstrere produktets funktionalitet for kunderne via panelet eller webserveren. Figur 2: Oversigt over Siemens Hardwareplatform (5) Side 12 af 48

14 Hardwareplatformen er opbygget som vist på figur 2. Figuren viser en 1212 C PLC udstyret med et CB1242 serielt kommunikationskort, der kommunikerer med en Sitrans FC410 Coriolis. Kommunikationen foregår over protokollen Modbus RTU RS485, der er en seriel kommunikationsprotokol, da dette er flowmålerens eneste interface. Figuren viser også, at demosoftwarens standard vil benytte en webserver med en user defined webpage som human machine interface. Webservere er en mulighed, der kun findes i Siemens 1200 og 1500 PLC er. Webserveren er en standard webpage, som Siemens har prædefineret fra fabrikationen. Formålet er, at data skal visualiseres under drift til diagnostisk formål, samt at give mulighed for, at lave en user defined webpage. Denne user defined webpage er en mulighed for, at lave en hjemmeside, der er bundet sammen med PLC ens kode. Det betyder, at hjemmesiden vil være projektets human machine interface. Ligesom et SCADA system f.eks. kan være det. Figuren viser også, at det skal være muligt, at købe et touchpanel for de kunder, der ønsker at tilgå samme muligheder på panelet som på webserveren. Dette skyldes, at det ikke er alle kunder, der ønsker at benytte webserveren som HMI for deres projekt. Programmets funktionalitet Figur 3: Flowchart over webserver/panel (6) På baggrund af mine anskuelser af den kvalitative data, har jeg udarbejdet et flowchart, vist ved figur 3. Figuren viser de overordnede funktioner, der vurderes at Siemens Industry ønsker på baggrund af den kvalitative empiri. Flowchartet viser en main menu, hvor det er muligt at skifte skærmbillede til den funktion, man ønsker at benytte. Side 13 af 48

15 Drift Dette skærmbillede skal visualisere selve driftssituationen for brugeren, så vedkommende kan danne sig et overblik over processen. Til dette vil Siemens Industry have, at procesværdierne, masseflow, volumenflow, densitet og temperaturen på procesmediet er tilgængeligt på dette skærmbillede. Dette skyldes samtidigt, at Siemens Industry generelt ønsker, at vise produktet virker (7). Siemens ønsker desuden, at flowmålerens frame temperatur skal være en del af disse værdier som vist på figur 4. Dette skyldes, at det er relevant information i forhold til spændinger i flowmålerens stålkonstruktion, da spændingerne kan påvirke resonansfrekvensen i flowmåleren. Dette kan i yderste tilfælde påvirke målingerne, hvis man har meget skiftende processer hvor temperaturen varier. Derudover vurderer de også, at der er et sikkerhedsmæssig aspekt i, at kende frame temperaturen, da man herved kan vurdere, om man vil forbrænde sig ved berøring. Det kan være relevant i en vedligeholdelsessituation, hvor anlægget er lukket ned for, at foretage vedligehold. (9). Siemens Industry ønsker desuden, at totalizeren skal være en del af dette skærmbillede, da denne værdi er summen af flow, der er løbet gennem flowmåleren. Siemens vurderer desuden, at totalizeren skal være tilgængelig for de kunder, der ønsker at basere deres forebyggende vedligehold på denne. (10) Derudover ønsker Siemens Industry, at have mulighed for, at kunne nulstille totalizeren ligesom i det gamle demosoftware (11). Alarmer Skærmbilledet skal give brugeren en indikation af hvilken fejl, der har udløst alarmen, så vedkommende kan udbedre eller korrigere for dem. Derfor ønsker Siemens Industrys, at programmet overvåger de to alarmgrupper som vist på figur 5. Disse indikerer, om der fejl på flowmåleren. Dette skyldes, at de vil have en indikator for, om deres målinger er valide, og om der er fejl på flowmåleren. (12) Figur 4: Skærmbillede over procesværdierne fra det tidligere demosoftware (8) Siemens Industry ønsker endvidere, at funktionen skal alarmere brugeren om, at sensoren er ved, at stabilisere sig, da dette er noget, flowmåleren har behov for under opstart. Det skyldes, at Siemens Industry har oplevet kunder, der Figur 2 Skærmbillede over alarmgrupperne fra tidligere demosoftware Figur 5: Skærmbillede over alarmgrupperne fra det tidligere demosoftware (13) Side 14 af 48

16 ikke har ventet på, at sensoren har stabiliseret sig. Dette har resulteret i, at kunderne har haft problemer med, at sensoren ikke har kunnet stabilisere sig. (14) Siemens Industry ønsker desuden, at overvåge alarmgrupperne, da de mener, at nogle brugere kan bruge funktionen til andre ting end blot alarmer. Dette kan f.eks. være empty pipe alarmen, som Siemens Industry vurderer, at nogle brugere vil have til, at indikere om røret er tomt for væske. Det kan være relevant i en situation, hvor flowmåleren skal skiftes eller afmonteres pga. vedligehold. (15) Diagnose Dette skærmbillede skal give brugeren mulighed for, at se værdierne på driverstrømmen til svingspolen, amplituderne og frekvensen, som vist på figur 6. Det ønsker Siemens Industry grundet deres serviceteknikker. Det vil herved gøre det lettere for dem, at udføre service på produktet, samt at fejlfinde på det. (16) ID/identifikation Skærmbilledet skal gøre det muligt for brugeren, at visualisere hvilket produkt, der er tale om ved, at gøre produktets serie nummer tilgængeligt på dette skærmbillede. Det mener Siemens Industry er vigtigt, da de ser demosoftwaren som en mulighed for, at visualisere produktet og dets funktioner. Desuden vurderer Siemens Industry, at de vil kunne yde en bedre support, hvis kunden hurtigt kan oplyse dem om flowmålerens serienummer. Siemens Industry har givet udtryk for, at alle produktrelevante informationer, skal være på dette skærmbillede, som f.eks. flowmålerens firmware version. (9) Setup Fra skærmbilledet skal det være muligt for brugeren, at indstille opsætningen af flowmåleren korrekt, så den passer til brugerens applikation. Derfor vil Siemens Industry have mulighed for, at læse og indstille parametrene low massflow cutoff, low volumeflow cutoff, process noise damping filter og flowretningen, som vist på figur 7. (18) Siemens Industry ønsker endvidere, at kunne definere low Figur 3: Diagnose skærmbilledet fra det tidligere demosoftware (17) massflow og low volumeflow, da nogle brugere ønsker at definere disse grænseværdier. Grænseværdierne giver Figur 4: Setup skærmbillede fra det tidligere demosoftware (19) Side 15 af 48

17 brugeren mulighed for, at definere den nedre grænsen for, at masseflowet eller volumenflowet skal være for, at flowmåleren blot viser nul, da nogle kunder har implementeret produktet i et uroligt miljø. Det kunne f.eks. være et skib, hvor rystelserne kan påvirke måleren således, at den måler et lille flow, selvom der ikke er et. Derfor har man i Siemens Industry vurderet, at det skal være muligt for kunderne, at kompensere for dette. Man har vurderet, at der derfor skal være en grænseværdi for, hvor stort flow, der skal være før, at det vises på måleren. (20) Siemens Industry ønsker, at kunne definere hvilket process noise damping filter, som flowmåleren skal benytte sig af. Dette skyldes, at process noise damping filter kompenserer for stærkt pulserende flow, ændring af pumpehastigheder og store trykvariationer. Derfor vil Siemens Industry benytte denne funktion i flowmåleren, da de vurderer, at dette kunne have stor relevans for kunderne. Baggrunden for denne vurdering bygger på, at funktionen tillader kunderne specifikt, at kompensere for den pumpetype, som kunden benytter i processen. Dette betyder, at kunden kan indstille flowmåleren, så det passer specifikt til kundens proces. Herved kan kunden få valideret sine målinger. (21) Til sidst vil Siemens Industry have mulighed for at vende flowretningen på flowmåleren, da det ikke er alle processer, der har en fast flowretning. Nulpunktsjustering Fra dette skærmbillede skal det være muligt for brugeren, at benytte flowmålerens automatiske nulpunktsjustering. Derfor vil Siemens Industry have mulighed for, at læse zero point offset value, zero point standard deviation samt, at definere zero point adjustment time, som vist på figur 8. Desuden ønsker Siemens Industry, at det skal være muligt, at aktivere nulpunktsjusteringen med en knap. Dette skyldes, at flowmåleren er nulpunktsjusteret fra fabrikken til et procesmedie med samme densitet som vand. Det betyder, at kunder hvis procesmedie har en anden densitet, har behov for at kunne nulpunktjustere flowmåleren, så målingerne opnår høj validitet. Dette har Siemens Industry vurderet ville være en funktion, der vil komme kunderne til gode. (23) Figur 5: zero point adjustment skærmbillede fra det tidligere demosoftware (22) Puls Skærmbilledet skal give brugeren mulighed for, at benytte denne nye pulsfunktion som Siemens Industry efterspørger. Denne pulsfunktion er ny, da den ikke eksisterer i det tidligere demosoftware, men er en Side 16 af 48

18 feature, de vil have i det nye demosoftware. Siemens Industry ønsker, at funktionen skal levere en puls til et eksternt system, som f.eks. master PLC. Denne puls skal være et digitalt signal, hvor brugeren kan definere pulsbredden, samt hvilken enhed der udløser den. Disse enheder skal være summen af kg eller m 3, der er løbet igennem flowmåleren. Det skal være muligt for brugeren, at vælge hvilken af disse enheder, pulsen skal baseres på, samt hvor ofte pulsen udløses. Det betyder, at det skal være muligt for brugeren, at definere, at pulsen eksempelvist udløses for hvert 100 kg, der er løbet gennem flowmåleren. Siemens Industry ønsker desuden, at funktionen skal kunne levere max 1000 pulser per sekund, samt at huske hvor den er kommet til i tilfælde strømsvigt. Det betyder, at hvis pulsen eksempelvist er indstillet til, at skulle udløses for hvert 100 kg., og den er på 80 kg. ved et strømsvigt, skal funktionen ikke starte forfra, men blot tælle videre fra de 80 kg., når den starter igen. Siemens Industry forstiller sig, at pulsfunktionen skal baseres på totalizeren, rent programmellet. (24) Årsagen til at Siemens Industry ønsker denne funktion skyldes, at de vil tilbyde kunder, hvis gamle flowmålere leverede en puls, et alternativ. Det ønsker Siemens Industry, da de vurderer, at kunderne kan bruge pulsen til at overvåge summen af flow, der er løbet gennem flowmåleren. Siemens Industry vurderer endvidere, at nogle kunder vil basere handlinger i deres proces på pulsen. Dette kunne f.eks. være, at for hvert 1000 kg., der løber gennem flowmåleren, skal der foretages en stikprøvekontrol af procesmediet. (25) Denne funktion skal forstås som en feature, der skal lokke flere kunder til at købe netop dette produkt. Aerated Flow Fra dette skærmbillede skal det være muligt for brugeren, at benytte sig af funktionen Aerated flow. Siemens Industry har vurderet, at denne funktion er en nice to have feature, og at den kun skal medtages i demosoftwaren, hvis udviklingsforløbet tillader det. Derfor har Siemens Industry ikke været specifikke i deres krav til funktionen udover, at det skal være som i det tidligere demosoftware. (26) Siemens Industry ønsker funktionen, da den giver brugeren mulighed for at kompensere for luft i procesmediet. Siemens Industry vurderer, at der er en vigtig funktion, da luft i procesmediet kan gøre målingerne invalide. Det skyldes flowmålerens virkemåde, samt densitets forskel mellem luft og procesmediet, som påvirker målingerne. Desuden kan for meget luft i procesmediet tvinge flowmåleren til at stoppe sine målinger. (27) Side 17 af 48

19 Kundernes funktionalitetskrav til demosoftwaren Kundescenarie Dette kundescenarie er baseret på et fiktivt membranfiltreringsanlæg i fødevareindustrien, der skal producere proteinpulver af råmælk. Baggrunden for dette valg skyldes, at jeg tidligere i mit uddannelsesforløb har dimensioneret et sådan anlæg. Derfor vurderes det, at dette er et ideelt valg, da jeg har en større indsigt i denne anlægstype. Desuden nævnes det, at Sitrans FC410 Coriolis benyttes i fødevareindustrien (28), hvilket understøtter dette valg. Figur 6: Kundescenariets membranfilteringsanlæg (29) Figuren viser tre Sitrans FC410 Coriolis implementeret i det fiktive membranfiltreringsanlæg, der skal producere proteinpulver. Sensor 1 er placeret på strengen, hvor råmælken kommer ind i processen, da den skal måle forbruget af råmælk. Sensor 2 er placeret på strengen, hvor retentatet løber ud af processen og videre til senere bearbejdning. Det skyldes, at den skal måle mængden af retentat, der produceres, så der kan dannes et overblik over, hvor meget af råmælken der ender som produkt. Sensor 3 er placeret på strengen, hvor permeatet løber ud af processen, så den skal måle mængden af spild. Figuren viser en 1212 C PLC, der skal modtage og behandle data fra flowmålerne. Det er desuden muligt, at benytte panelet som HMI. Dette scenario tager udgangspunkt i, at PLC en er master og projektets eneste HMI er panelet. Dette skyldes, at kundescenariet ikke skal benyttes til, at vurdere hvilken hardware, der er at foretrække i dette tilfælde, men at vurdere, hvilke funktioner demosoftwaren skal indeholde. Side 18 af 48

20 Programmets funktionalitet Figur 7: Flowchart over panelet I kundescenariet (30) På baggrund af kundescenariet, er der blevet udarbejdet et flowchart, vist ved figur 10. Figuren viser de overordnede funktioner, der vurderes, at demosoftwaren skal indeholde. Flowchartet viser en main menu, hvor det er muligt at vælge, hvilken sensor man vil tilgår. Under dette terminalpunkt er det muligt, at skifte skærmbillede til den funktion, man ønsker at benytte. Drift Fra dette skærmbillede ønskes det, at procesværdierne, masseflow, volumenflow, densitet og temperaturen på procesmediet er tilgængeligt. Både Siemes Industry og undertegnede vurderer, at det vil skabe bedre overblik over processen. Disse data er ikke blot et værktøj til, at danne overblik over processen. De kan også være et værktøj til at optimere den. Det kunne f.eks. være, at man som maskinmester skulle undersøge, om det var rentabelt, at omdrejningsregulere pumperne. Her vil data som f.eks. volumenflowet gøre beregningen af pumpernes effektforbrug lettere at foretage, da dette er nødvendig jf. denne formel: P 3 = ρ g H Q (31). Side 19 af 48

21 Det vurderes desuden, at frame temperaturen skal være tilgængelig, da jeg deler Siemens Industrys vurdering angående sikkerhedsperspektivet. Dette skyldes, at smertereceptorerne i kroppen reagerer ved en temperatur på 45 C, hvilket er en indikator på vævsødelæggelse (32). Det har relevans, da temperaturerne kan overstige 45 C under skiftet fra produktion til rengøring. Det vurderes dog ikke, at processens temperaturer varierer så meget, at det skulle kunne påvirke målingerne. Dette skyldes, at den eneste variation, der vil blive skabt i anlægget, vil være under skiftet fra produktion til rengøring. Det antages, at den varierer fra 8 C, som råmælken anses at have, til de 50 C, som rengøringsvæsken anses at have. Derfor vurderes det, at funktionen kun skal være tilgængelig, baseret på et sikkerhedsmæssigt perspektiv, da variationen i temperaturen ikke kan anses for, at være markant nok til at påvirke målingerne. Totalizeren skal også være tilgængelig fra skærmbilledet, da kundescenariet lægger op til, at forbruget af råmælk, og produktionen af retentat og permeat skal måles. Dette skyldes, at disse data kan være interessante i forbindelse med overvågning af forbruget af råvarer, der bruges til at producere slutproduktet. Det er relevant for en virksomhed, der ønsker at nedsætte omkostningerne, da vareforbruget er en de vigtigste omkostningsarter (33). Det skal endvidere være muligt, at nulstille totalizeren, da det forbrug man vil kortlægge, muligvis kun skal være i en bestemt tidsperiode. Desuden skal det være muligt, at pause og starte totalizeren igen. Det skyldes, at det ikke ønskes at måle forbruget af rengøringsvæske under rengøringsprocessen, da flowmålerne skal måle forbruget af råmælk, og produktionen af retentat og permeat. Derfor ønskes der mulighed for at pause totalizeren før rengøringsprocessen startes, og starte totalizeren igen når produktionen genoptages. Alarmer Det skal fra skærmbilledet være muligt, at identificere fejlen, der har aktiveret alarmen, så det er muligt, at udbedre eller korrigere for den. Derfor ønskes det, at programmet overvåger de to alarmgrupper, men ikke som vist på figur 5, som Siemens Industry ønsker. Siemens Industrys løsning ønskes ikke, da det ville kræve, at operatøren ved, hvilke fejl der sætter de enkelte bit. Det vurderes, at det vil resultere i tidsspilde, da operatøren i så fald skal slå op i manualen for, at identificere fejlen, hver gang et bit bliver højt i en af de to alarmgrupper. Det vurderes, at det i værste tilfælde kunne forlænge Mean Down Time (MDT). Dette skyldes, at en af faktorerne der påvirker MDT, er fejlfinding på anlægget og dets komponenter. (34) Derfor ønskes det, at programmet skal informere operatøren om præcist hvilken fejl, der har forårsaget alarmen. Det skal være i form af en tekst, der beskriver fejlkoden, der har aktiveret alarmen. Det skyldes vurderingen om, at fejlfindingstiden kan nedsættes på denne måde, hvilket vil kunne nedsætte MDT. Det vil også kunne nedsætte fejlfindingstiden på fejl, der ikke tvinger anlæggets stop. Side 20 af 48

22 Diagnose Fra dette skærmbillede ønskes der mulighed for, at læse driverstrømmen til svingspolen, amplituderne og frekvensen. Det ønskes visualiseret på samme måde som Siemens Industry, da det vurderes, at funktionen vil kunne påvirke MDT i tilfælde af, at fejlen skal udbedres af Siemens Industrys eget personale. Det vurderes ikke, at funktionen er vigtig for eget servicepersonale, da dette ville kræve, at de har ekstra kendskab til produktets virkemåde. Det vurderes, at funktionen kan nedsætte fejlfindingstiden i de fejl, der kræver Siemens Industrys eget personale til at udbedre fejlen, hvilket kan nedsætte MDT. Setup Fra skærmbilledet skal det være muligt for operatøren, at indstille opsætningen af flowmåleren korrekt, så den passer til processen. Derfor ønskes der mulighed for, at læse og indstille parametrene low massflow cutoff, low volumeflow cutoff, process noise damping filter. Det vurderes, at den vigtigste del af denne funktion er process noise damping filteret, da det som nævnt tidligere, kompenserer for stærkt pulserende flow, ændring af pumpehastigheder og store trykvariationer. Disse ting kan i værste tilfælde påvirke målingerne, da et pulserende flow eksempelvist kan påvirke procesmediets indløb til flowmåleren. Dette er vigtigt ifm. flowmålerens virkemåde, da den måler på vibrationerne, skabt af procesmediets acceleration i de interne bøjninger i flowmåleren. Det betyder, at procesmediets indløb til flowmåleren er vigtig for målingerne. For at opnå høj validitet af målingerne, ønskes der mulighed for, at kompensere for disse faktorer. Det ønskes desuden, at have parametrene low massflow cutoff, low volumeflow cutoff tilgængeligt, grundet Siemens Industrys vurdering af, at rystelser i anlægget kan påvirke måleren. Derfor ønskes disse elementer integreret i funktionen, da det ikke er muligt for mig, at vurdere rystelsernes omfang i anlægget på nuværende tidspunkt. Der ønskes ikke en situation, hvor rystelserne kan komprimere målingernes validitet ved, at måleren logger et lille flow pga. rystelserne i anlægget. Derfor vurderes det, at det skal være muligt at definere disse grænseværdier for, at imødekomme denne problemstilling. Baggrunden for fravalget af, at kunne definere flowretningen skyldes, at anlægget har en fast flowretning. Der kan derfor ikke ses nogen relevans for denne parameter. Nulpunktsjustering Fra dette skærmbillede skal det være muligt for operatøren, at benytte flowmålerens automatiske nulpunktsjustering. Derfor ønskes der mulighed for, at læse zero point offset value, zero point standard deviation, samt at definere zero point adjustment time. Derudover skal der være en knap, der aktiverer nulpunktjusteringen. Dette er identisk med Siemens Industrys krav til funktionen, som vist på figur 8. Side 21 af 48

23 Funktion ønskes med i programmet for, at kunne indstille flowmåleren specifikt til processen. Dette skyldes, at der efterstræbes høj validitet på målingerne fra flowmåleren. Baggrunden for, at det skal være muligt, at definere zero point adjustment time skyldes, at denne faktor er vigtig i beregningen af nulpunktet. Dette er vist på figur 11, der viser formlen for beregningen af zero point offset value, der er nulpunktet. Zero point adjustment time er med til at definere variablen N i formlen, hvilket påvirker beregningen af zero point offset value, hvilket er X. Måden zero point adjustment time påvirker variablen N er ved, at tidsperioden for nulpunktjusteringen påvirker antallet af prøver, den tager under nulpunktjusteringen. Dette betyder, at hvis zero point adjustment time øges, stiger antallet af prøver tilsvarende, hvilket påvirker variablen N. (35) Formlen vist på figuren viser desuden, at des større N bliver, des mindre bliver zero point offset value, hvilket betyder, at nulpunktet bliver mere præcist. Beregningen af zero point offset value skal ske ved, at indstille variablen N og trykke på knappen, der aktiver beregningen af denne. Grunden til, at det skal være muligt, at læse zero point standard deviation skyldes, at den oplyser om væskens homogenitet. Den er en indikator for, om der er bobler eller partikler i procesmediet, der kan påvirke dens homogenitet. Denne information er vigtig, da det er ud fra dén, at man vurderer hvorvidt, der skal foretages en nulpunktjustering. (35) Figur 8: Beregning af nulpunkt (35) Aerated flow Det ønskes, at aerated flow-funktionen er tilgængelig på sammen måde som i det tidligere demosoftware. Dette skyldes, at aerated flow-funktionen kompenserer for luft i procesmediet, da dette vil påvirke målingerne. Funktionen beror i flowmålerens virkemåde, da resonansfrekvensen er en direkte funktion af densiteten. Det betyder, at densitetsforskellen mellem luften i procesmediet og procesmediet, vil påvirke resonansfrekvensen. Det vil have den konsekvens, at resonansfrekvensen ikke vil have et ensartede forløb, og det vil påvirke målingerne. Derfor ønskes denne funktion tilgængelig, da man ikke kan sikre sig mod, at der kommer luft ind i procesmediet. Der ønskes ikke en situation, hvor der kommer luft ind i procesmediet, som ikke kan kompenseres for, da det vil forringe målingernes validitet. Side 22 af 48

24 Udvikling af Minimum Viable Product Dette afsnittet vil belyse udviklingsforløbet af et minimum viable product (MVP) for demosoftwaren. Dette skyldes, at UDD har inkorporeret lean-startup i sin metodik. Det betyder, at der ifølge lean metodikken, skal udarbejdes en MVP for demosoftwaren. MVP en skal indeholde de essentielle funktioner, der er nødvendige for, at produktet kan introduceres for kunderne. Det er for, at involvere kunderne i udviklingsforløbet ved feedback. (1) Derfor vil minimumskravene til MVP en i dette afsnit tage udgangspunkt i funktionalitetskravene til demosoftwarens nævnt i det tidligere afsnit. Minimums krav Baseret på kundernes og Siemens Industrys krav til demosoftwarens indhold er følgende minimumskrav opstillet. Procesværdier tabel 1 (36) Modbus Adresse Data Type Parameter Default value/unit Value Range Access Level 3000 Real Masseflow Kg/s - Read only 3002 Real Volumenflow m 3 /s - Read only 3004 Real Densitet Kg/m 3 - Read only 3010 Real Temperatur c - Read only 3023 Real Frame temperatur c - Read only Totalizer tabel 2 (37) Modbus Adresse Data Type Parameter Default value/unit Value Range Access Level 2610 Real Totalizer value 0 Kg - Read only 2612 Uint Reset totalizer - Enter "1" to Write only reset 2613 Uint Pause totalizer - Enter "1" to Write only pause 2614 Uint Start totalizer - Enter "1" to start Write only Side 23 af 48

25 Access level tabel 3 (38) Modbus Adresse Data Type Parameter 404 Uint Adgangs niveau Default value/unit Value Range - 32 (logged in) 4 (logged out) Access Level Read only 413 Uint Login og log out - Write 2457 to login and write 0 to log out Write only Tabellerne viser, hvilke data programmet som minimum skal kunne læse, samt hvilke adresser den skal kunne skrive til. Skrivekommandoerne skal forstås således, at programmet skal skrive en default værdi, vist under value range, til flowmåleren så den f.eks. pauser totalizeren. Dette skyldes, at flowmåleren er udstyret med en intern styring, der kommunikerer med PLC en over Modbus RTU RS 485. Den default værdi, der aktiverer denne handling i flowmåleren, er defineret i produktets manual. Baggrunden for minimumskravene Baggrunden for at procesværdierne, vist ved tabel 1, er en del minimumskravene, skyldes demosoftwarens formål. Demosoftwarens formål er, at illustrere om produktet virker, samt hvordan det kan benyttes. Derfor er procesværdierne vigtige, da de er en indikator for, om produktet virker efter hensigten. Dette er vigtigt for Siemens Industry, da de vil bruge demosoftwaren til at vise produktets funktionalitet. Det er desuden vigtigt for kunderne, at de får en indikator på, hvordan produktet virker, så de kan få en idé til, hvordan produktet kan benyttes. Baggrunden for at totalizeren, vist ved tabel 2, er en del af minimumskravene skyldes udelukkende kundescenariet. Det skyldes kundescenariets primære grund for, at implementere Sitrans FC410 Coriolis. Denne primære grund er ønsket om, at måle forbruget af råmælk og produktionen af retentat og permeat. For at kunne efterleve dette krav, er det nødvendigt at inkludere totalizeren i minimumskravene. Det er vigtigt, at efterleve de primære krav, hvis man udvikler et minimum viable product i et User Driven Development forløb. Dette skyldes, at udviklingsmetoden UDD påkræver, at der udvikles et MVP, der opfylder minimumskravene. Dette er vigtigt for det videre udviklingsforløb i UDD, da det tager Side 24 af 48

26 udgangspunkt i feedback fra slutbrugerne, der benytter MVP en. Denne feedback fra slutbrugerne er baggrunden for, at MVP en skal opfylde slutbrugernes minimumskrav. Dette skyldes, at hvis MVP en ikke opfylder disse minimumskrav, vil slutbrugerne heller ikke benytte MVP en. Dette kan resultere i, at udviklingsforløbet går i står pga. af manglende feedback til at videreudvikle produktet. (1) Baggrunden for at access level, vist ved tabel 3, er en del af minimuskravene, skyldes flowmåleren. Dette skyldes, at den påkræver, at der logges ind før andre skrivekommandoer kan anerkendes. Det betyder, at programmet skal skrive en default værdi til modbus adressen 413 for at logge ind. Dette er nødvendigt for, at kunne benytte andre skrivekommandoerne, f.eks. dem i totalizeren, vist i tabel 2. Side 25 af 48

27 Minimum viable product Denne del af afsnittet vil belyse, hvordan MVP en er blevet udarbejdet på baggrund af minimumskravene. Afsnittet vil belyse MVP en fra PLC-programmets side samt dets human machine interface. PLCprogrammet vil blive udarbejdet med inspiration fra bogen Logisk styring med PLC relæteknik og digital elektronik af Thomas Heilmann (39). Bogen, der benyttes i dette afsnit er 5. udgave fra 2008 og udgives af forlaget Heilmanns forlag. Bogens validitet kan diskuteres, idet forfatteren samtidigt ejer det forlag, som har udgivet den. Det kan betyde, at kilden ikke har været igennem samme kritiske revision som trykte kilder, der skal godkendes af et af forfatteren uafhængigt forlag. Bogen vurderes dog at være valid, da den indgår som en del af pensummet på Aarhus Maskinmesterskole. Det antages, at skolen som institution forholder sig kildekritisk til deres undervisningsmateriale. PLC programmet PLC-programmet vil være udviklet ved, at benytte struktureret programopbygning. Dette skyldes, at der kan være store fordele ved dette, som f.eks. følgende: Programmeringsarbejdet deles op i blokke Arbejdet kan deles blandt programmører Opbygningen af programmet bliver overskueligt Programmet er mere service venligt samt lettere at fortage rettelser eller ændringer i. Programafviklingen sker fra hovedprogrammet ved kald af nødvendige underprogrammer. (39) Baggrunden for, at benytte struktureret programopbygning ligger i den sidstnævnte fordel. Dette er vigtigt for udviklingsforløbet, da det er UDD, der benyttes. Det betyder, at der kommer mange rettelser eller ændringer løbende i forløbet. Side 26 af 48

28 Kalde strukturer Figur 9: Kaldestrukturen af MVP'en (40) Kaldestrukturen, vist ved figur 12, er over MVP en og den viser, at FB FC410_Flowmåler kaldes fra programmets hovedprogram. Derudover viser figuren, at der fra underprogrammet FB FC410_Flowmåler kaldes to yderlige underprogrammer. Underprogrammet FC410 INIT_Modbus indeholder en standard instruktion, som Siemens har udviklet til Modbus RTU. Instruktionen og blokkens eneste funktion er, at initialisere kommunikationen mellem PLC en og flowmåleren. Dette er nødvendigt for, at kommunikation mellem de to enheder kan ske. Underprogrammet FB FC410_MVP er blokken, der indeholder PLC-koden, der realiserer minimumskravene til programmet. Side 27 af 48

29 Funktions blokken FC410_Flowmåler Figur 10: Kaldet af FB FC40_Flowmåler (41) Kaldet af FB FC410_flowmåler der, vist ved figur 13, viser blokkens interface. Inputparametrene Port, Baud og Parity er alle parametre, som FC410 INIT_Modbus skal bruge for, at kunne initialisere kommunikationen mellem PLC en og flowmåleren. Port inputtet bruges til, at definere hvilket kommunikationskort, der benyttes til at kommunikere. Baud definerer hastigheden på kommunikationen mellem PLC en og flowmåleren. Parity definerer kommunikationen mellem PLC en og flowmåleren. Disse informationer skal bruges til instruktionen MB_COMM_LOAD, som er en instruktion Siemens tilbyder. Instruktionen konfigurerer kommunikationskortet, så kommunikationen mellem PLC en og flowmåleren kan lade sig gøre. Modbus adress benyttes af PLC koden i FB FC410_MVP. Modbusadressen, også kendt som modbus station adress, definerer hvilken enhed PLC en skal kommunikere med. Denne information skal bruges til instruktionen MB_Master, som er en instruktion Siemens tilbyder. Denne instruktion gør det muligt, at læse og skrive til flowmåleren. Interfacet Sensor_data er et InOut parameter, hvor det er muligt at tilknytte en brugerdefineret datatype. Denne datatype gør det muligt, at læse data fra blokken, samt at skrive til den. Side 28 af 48

30 Funktionen FC410 INIT_Modbus Figur 11: Kaldet FC410 INIT_Modbus (41) Dette er kaldet af FC410_INIT_Modbus inde fra blokken FB FC410_flowmåler, vist ved figur 14. Figuren viser en parametrerbare funktion, hvor den nødvendige data tilknyttes funktionens kode. Denne funktion eksekverer, som nævnt tidligere, instruktionen MB_COMM_LOAD til at initialisere kommunikationskortet. Denne instruktion skal være eksekveret før instruktionen MB_Master kan eksekveres. Det er derfor, at done bit et skal være sat før resten af koden eksekveres, som vist ved figur 15. For at se koden bag denne funktion, se bilag 1. Funktions blokken FC410_MVP Figur 12: kaldet af FB FC410_MVP (41) Dette er kaldet af FB FC410_MVP inde fra blokken FB FC410_flowmåler, vist ved figur 15. Figuren viser en parametrerbare funktionsblok med et interface med to input og en InOut. Inputtet Modbus adress definerer, som nævnt tidligere, hvilken enhed PLC en kommunikerer med. Dette input er nødvendigt for, at benytte instruktionen MB_Master. Inputtet HMI er en brugerdefineret datatype, der indeholder de nødvendig tags for at koden kan bindes sammen med projektets human machine interface. InOut Side 29 af 48

31 parameteren MVP er en brugerdefineret datatype, der tillader koden at skrive og læse mellem den. For at se koden bag denne funktion se i bilag 2. Den brugere defineret data type Sensor_data Figur 13: brugere defineret data type (41) Den brugerdefinerede data type Sensor_data, der skal tilknyttes funktionsblokken FC410_Flowmåler er vist ved figur 16. Figuren viser at Sensor_data består af to brugerdefinerede datatyper MVP og HMI, der tilknyttes funktionsblokken FC410_MVP, vist ved figur 15. Data typen HMI består blot af en række boolean tags, der skal benyttes til at lave et human machine interface til MVP en. Data typen MVP består af en række struct s, hvor koden skal læse fra samt skrive til. Dette kunne f.eks. være struct en proces value, hvor koden skriver de læste procesværdierne fra flowmåleren ned i. Side 30 af 48

Programmeringseksempel tl BCxxxx (Seriel)

Programmeringseksempel tl BCxxxx (Seriel) APP-NOTE 600005 Beckhoff Application Note Date: 8/28/2006 Document Status: First Draft Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Programmeringseksempel

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

Kursuskatalog 2012 TwinCAT Basic og Extended

Kursuskatalog 2012 TwinCAT Basic og Extended Kursuskatalog 2012 TwinCAT Basic og Extended Basic Modul 1 Software Kursus K120101 K120102 K120103 K120104 K120105 K120106 Dato 31.1-1.2.12 6.-7.3.12 8.-9.5.12 21.-22.8.12 2.-3.10.12 20.-21.11.12 Modul

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

Kvalitetssikring og agile udvikling

Kvalitetssikring og agile udvikling Kvalitetssikring og agile udvikling Gæsteforelæsning for dsoftark-e10 på Århus Universitet Dagsorden Hvem er jeg og hvad er min baggrund i test og agile? Hvad kan I forvente? Agile og scrum Kvalitetssikring

Læs mere

Erfaringer med opbygning af standard programblokke til PLC / SCADA v. Finn Asmussen, HOFOR og John Steinmann, DI-Teknik

Erfaringer med opbygning af standard programblokke til PLC / SCADA v. Finn Asmussen, HOFOR og John Steinmann, DI-Teknik Erfaringer med opbygning af standard programblokke til PLC / SCADA v. og 1 Erfaringer med opbygning af standard programblokke til PLC / SCADA v. og Finn Asmussen Sektionsleder Teknologi Direkte: 27 95

Læs mere

Kursuskatalog 2013 TwinCAT Basic og Extended

Kursuskatalog 2013 TwinCAT Basic og Extended Kursuskatalog 2013 TwinCAT Basic og Extended Kursusoversigt 2013 - Basic Modul 1 Software Kursus K130101 K130102 K130103 K130104 K130105 Dato 29.- 30.01.13 05.-06.03.13 07.-08.05.13 27.-28.08.13 22.-23.10.13

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:...

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:... Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Modemmet er kompatibelt med LK IHC visual2 controllere. IHC er registreret varemærke hos LK, Schneider Electric. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

BAS 914S/929S Datablad

BAS 914S/929S Datablad BAS 914S/929S BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 914S/929S tilhører en familie af programmerbare kontrollere der er målrettet til mindre samt medium størrelse installationer.

Læs mere

Smartair Anti-passback

Smartair Anti-passback Smartair Anti-passback Brug og opsætning Indholdsfortegnelse Anvendelse... 3 Definitioner... 3 Introduktion... 3 Anti-passback typer... 3 Afvist anti-passback... 3 Adgang m/log anti-passback... 5 Nulstille

Læs mere

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1 IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 1 AGENDA Hvem snakker? De betydende faktorer Agil forretningsudvikling D60 leverancemodel - Bedrock Opsamling og? 2 Hvem snakker?

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 A5.1 INTRODUKTION 4 A5.2 HTTP RETURKODER 4 A5.3 DIGITAL POST FEJLKODER 7 A5.3.1 DIGITAL POST

Læs mere

CKE-21 Software version 21.01B

CKE-21 Software version 21.01B CKE-21 Software version 21.01B CKE-21 er en Calyma Kontrol Enhed der er udviklet til energiøkonomisk drift af DC motorer i Calyma ventilationsunit, og samtidig er der kontrol over en blandefunktion som

Læs mere

Workshop for projektet Remote Services for CHP ForskEL projekt nr. 10242. Torsdag den 6. Januar kl. 9:00 til 15:30 Energinet.dk, Tonne Kjærsvej 65

Workshop for projektet Remote Services for CHP ForskEL projekt nr. 10242. Torsdag den 6. Januar kl. 9:00 til 15:30 Energinet.dk, Tonne Kjærsvej 65 Workshop for projektet Torsdag den 6. Januar kl. 9:00 til 15:30 Energinet.dk, Tonne Kjærsvej 65 Dagens program Formålet med projektet Hvad er formålet med 1. del af denne workshop? -At fortælle om et ForskEL

Læs mere

Virtualisering, Cloud Computing og OPC UA i automationssammenhæng - hvad er de reelle use cases?

Virtualisering, Cloud Computing og OPC UA i automationssammenhæng - hvad er de reelle use cases? Virtualisering, Cloud Computing og OPC UA i automationssammenhæng - hvad er de reelle use cases? Lars Peter Hansen Produktchef for Industrial Communication Lars-peter.hansen@siemens.com T.: +45 4477 4827

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Agenda. Muligheder for anvendelse. Komponenter. Features. Restore muligheder. DR og TSM integration. Repository. Demo. Spørgsmål

Agenda. Muligheder for anvendelse. Komponenter. Features. Restore muligheder. DR og TSM integration. Repository. Demo. Spørgsmål Agenda Muligheder for anvendelse Komponenter Features Restore muligheder DR og TSM integration Repository Demo Spørgsmål Muligheder for anvendelse Data Center dmsave/lokal TSM Remote Office Application

Læs mere

2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING

2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING 2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING Baggrund Udgangspunktet er projekt 2, dvs. en blog om cupcakes, hvor målgruppe, afsender og modtager allerede er defineret. Du bliver nu bedt om at udvikle et

Læs mere

Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere

Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere Juni 2005 Indholdsfortegnelse. Interface...3 Installering af PC-program...3 Forbindelse til frekvensomformer...4 Gem parameteropsætning / PLC-program...7

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

Kursuskatalog 2015 TwinCAT2 TwinCAT3

Kursuskatalog 2015 TwinCAT2 TwinCAT3 Kursuskatalog 2015 TwinCAT2 TwinCAT3 Kursusoversigt 2015 Modul 30 - Basic Kursus K153001 K153002 K153003 K153004 Dato 24.-25.02.15 12.-13.05.15 01.-02.09.15 10.-11.11.15 Modul 32 - OOP programmering Kursus

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

KOMPONENT BESKRIVELSE

KOMPONENT BESKRIVELSE Beskrivelse : PC-program 714014 Program som kommunikerer med trykprøve stationer via. T-net/E-net. Fra programmet er det muligt at indstille parametre i de tilkoblede stationer. Programmet gemmer data

Læs mere

UniLock System 10. Manual til Pollerens web-server interface. Version 1.0 Revision 090513

UniLock System 10. Manual til Pollerens web-server interface. Version 1.0 Revision 090513 UniLock System 10 Manual til Pollerens web-server interface Software PCS125 Version 1.0 Revision 090513 Polleren har indbygget en web-server, der stiller en række funktioner og data til rådighed for eksterne

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

Det vigtigste først! Dette er måske den vigtigste bog der nogensinde er skrevet om agile vs. vandfald. Muligvis fordi det vel stadig er den eneste

Det vigtigste først! Dette er måske den vigtigste bog der nogensinde er skrevet om agile vs. vandfald. Muligvis fordi det vel stadig er den eneste WTF? Thomas Schou-Moldt, Miracle A/S (siden 2008) Arkitekt, udvikler, teknisk projektleder, mv. Indtil videre afsonet lidt over 20 år i branchen, ingen udsigt til prøveløsladelse tsm@miracleas.dk, 5374

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

Styringsteknik. Et projekt i faget styringsteknik. En rapport af Rune Zaar Østergaard

Styringsteknik. Et projekt i faget styringsteknik. En rapport af Rune Zaar Østergaard Styringsteknik Et projekt i faget styringsteknik. I1 & Q1 I2 En rapport af Rune Zaar Østergaard Styringsteknik 2007 Indholdsfortegnelse 1.0 Formål...3 2.0 Indledning (min ide)... 3 3.0 Problemdefinition...

Læs mere

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud 9. marts 2015 1 Indhold 1 Introduktion 4 1.1 Problembeskrivelse........................ 4 1.2 Rapportens opbygning...................... 4 2 Ordliste 5 3 Løsning

Læs mere

Sikkerhedspolitik Version 4.0506 d. 6. maj 2014

Sikkerhedspolitik Version 4.0506 d. 6. maj 2014 Nærværende dokument beskriver de sikkerhedsforanstaltninger, som leverandøren har opstillet til den interne fysiske sikkerhed, datasikkerhed, logisk sikkerhed og sikkerhed i forbindelse med netværk, firewall

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

FH Automations A/S pumpestyringskontroller konfigurerebar op til 4 pumper.

FH Automations A/S pumpestyringskontroller konfigurerebar op til 4 pumper. FH Automations A/S pumpestyringskontroller konfigurerebar op til 4 pumper. FH Automations S7-1200 Standard Pumpestyringen, er en fleksibel PLC-styring til pumpestationer med forskellig hardware-konfiguration.

Læs mere

TIA-portalen V13 Simatic HMI

TIA-portalen V13 Simatic HMI Engineered with TIA Portal Innovation Tour 2014 TIA-portalen V13 Simatic HMI siemens.dk/tia-portal Totally Integrated Automation Portal løsninger Ønsker Løsninger at optimere oppetiden Integreret systemdiagnosticering

Læs mere

Lav testsuppe på en sten med exploratory test

Lav testsuppe på en sten med exploratory test Lav testsuppe på en sten med exploratory test TestExpo 29. Januar 2015 Lidt om mig selv Uddannelse Konstabel i flyvevåbnet Certificeringer: SCRUM master, ISEB foundation/practitioner, CAT trainer, TMap

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Automatisk Vandingssystem

Automatisk Vandingssystem Automatisk Vandingssystem Projektdokumentation Aarhus Universitet Gruppe 6-3. Semester - F15 vejleder: Michael Alrøe dato: 28-05-2015 Lærke Isabella Nørregård Hansen - 201205713 - IKT Kasper Sejer Kristensen

Læs mere

F-SERIEN TIL. indikatorer totalisatorer transmittere flowcomputere batchstyringer displays. flow niveau tryk temperatur

F-SERIEN TIL. indikatorer totalisatorer transmittere flowcomputere batchstyringer displays. flow niveau tryk temperatur F-SERIEN indikatorer totalisatorer transmittere flowcomputere batchstyringer displays flow niveau tryk temperatur TIL IEN F-SERIEN F-SERIEN F-SERIEN F-SERIEN F-SERIEN F-SERIEN F Introduktion Produkterne

Læs mere

BAS 920. Datablad. BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk

BAS 920. Datablad. BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 920 BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 920 tilhører en familie af frit programmerbare kontrollere designet til at være skalerbare fra helt små til meget store

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206 UniLock System 10 Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock Projekt PRJ177 Version 1.0 Revision 150206 Interfaceprint som giver mulighed for at styre op til 4, 8 eller 16 online trådløse

Læs mere

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder.

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder. Noise Detector 100 Indhold Side Hvad er ND100 2 ND-100 kan bruges i maskiner med 2 Fejl loggen. 2 Bruger indstilling af støj følsomhed ( kun v.1-05 og v.2-10 ) 2 Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3 Alarm

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Initialisering af frekvensomformeren... 4 Tilslutning af motorbeskyttelse...6

Læs mere

WINDCHILL THE NEXT STEPS

WINDCHILL THE NEXT STEPS WINDCHILL THE NEXT STEPS PTC/user, 4. marts 2015 Jens Christian Jensen, Econocap Agenda Windchill the next steps Bliv opdateret og inspireret til at se hvor Windchill kan hjælpe dig med andet end blot

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

Region Midtjylland Proces for Change Management

Region Midtjylland Proces for Change Management Region Midtjylland Proces for Change Management Version 1.1 Forord Dette dokument beskriver RMIT s Change Management proces. Processen beskriver minimumskravene (need to have) for at få processen til at

Læs mere

Programmeringseksempel til CX/IPC

Programmeringseksempel til CX/IPC APP-NOTE 610004 Beckhoff Application Note Date: 7/17/2009 Document Status: 1.1 Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Programmeringseksempel til

Læs mere

Enes Kücükavci Roskilde Tekniske Gymnasium 20 05 2010 Mathias Turac Informationsteknolog B Vejleder: Karl Bjranasson Programmering C

Enes Kücükavci Roskilde Tekniske Gymnasium 20 05 2010 Mathias Turac Informationsteknolog B Vejleder: Karl Bjranasson Programmering C Indhold Indledning(Enes)... 2 Problemstilling (Enes)... 2 Teori (Enes)... 2 Løsningsforslag (Enes)... 4 RFID relæet (Mathias)... 6 Krav (Enes og Mathias)... 8 Målgruppen (Mathias)... 8 Rekvirent... 8 Implementering(Mathias)...

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England.

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England. Cookievejledningens Tekniske Guide Den tekniske guide beskriver fem skridt til overholdelse af cookiereglerne: 1. Fastlæggelse af webejendom 2. Undersøgelse af om der sættes cookies på hjemmesiden 3. Afgivelse

Læs mere

Quick Guide SuperSail Container Alarm app.

Quick Guide SuperSail Container Alarm app. Quick Guide SuperSail Container Alarm app. Applikationen startes via browser på nedenstående adresse: http://server.super-sail.dk:49715/supersailalarm/#/login Adressen kan oprettes som genvej på f.eks.

Læs mere

ErgoSafe 2005. Beskrivelse af stik og indikatorer

ErgoSafe 2005. Beskrivelse af stik og indikatorer ErgoSafe 005 Beskrivelse af stik og indikatorer Printtavlen er forsynet med en række stik og indikatorer. Denne vejledning indeholder en beskrivelse af hvert enkelt element. Den kvadratisk formede pude

Læs mere

Hurtigt i gang med LinMot DeviceNet til Allen Bradley Logix Plc

Hurtigt i gang med LinMot DeviceNet til Allen Bradley Logix Plc Hurtigt i gang med LinMot DeviceNet til Allen Bradley Logix Plc INDHOLD Indledning...2 EL-Diagram E1100:...3 Logik Forsyning til LinMot:...6 Set Node adresse...7 DeviceNet CAN forbindelse til PLC...10

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Valg af BMS/CTS-system. - fra planlægning og projektering til drift

Valg af BMS/CTS-system. - fra planlægning og projektering til drift Valg af BMS/CTS-system - fra planlægning og projektering til drift Overvejelser og betragtninger ved valg af CTS Ved Henrik Schledermann Chefrådgiver og fagleder for Bygningsautomation, Alectia A/S Alectia

Læs mere

Nye testteknikker fra ISTQB - direkte fra hylderne. Ole Chr. Hansen

Nye testteknikker fra ISTQB - direkte fra hylderne. Ole Chr. Hansen Nye testteknikker fra ISTQB - direkte fra hylderne Ole Chr. Hansen TestExpo 29. Januar 2015 Præsentation Ole Chr. Hansen Managing Consultant Fellow SogetiLabs Global Innovation Team Blog - http://ochansen.blogspot.com

Læs mere

Variabel liste NETLON. RS1_variabelliste Side 1 af 8

Variabel liste NETLON. RS1_variabelliste Side 1 af 8 Variabel liste No. Variable name Dir SNVT Type NV Description Default 0 nvolampvalfbl2 Out SNVT_switch (95) Aktuel lys niveau lys 2 1 nvimasterin In SNVT_state (83) Bindes til, fra slave out, ved slave/master

Læs mere

Avanceret softwarelogik der optimerer flow management

Avanceret softwarelogik der optimerer flow management Avanceret softwarelogik der optimerer flow management Laboratoriet i Herlev Get your ideas moving Udvikling af mekatronik til industrien og medicosektoren Opstartet i 2009. ApS. 10 mill. i omsætning High

Læs mere

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB, V1.1 Firmware V1.20 SeaTech, 2002 Indledning: MiniPlex-41USB er en 4-kanals data multiplexer, som giver mulighed for tilslutning

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

www.velleman.be http://forum.velleman.be/

www.velleman.be http://forum.velleman.be/ www.velleman.be http://forum.velleman.be/ Hardware opsætning... 5 Software installation... 6 Opstart af software... 7 Oscilloskop... 8 Spectrum analyser... 9 Periodisk recorder... 10 Funktionsgenerator...

Læs mere

Lean Startup Introduktion

Lean Startup Introduktion Lean Startup Introduktion Introduktion til Lean Startup Lean Startup tager Lean produktionsmetoder, som er udviklet af Toyota i Toyota Production System og anvender dem til processen med at starte en virksomhed.

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw)

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw) KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER ANTRIEBSTECHNIK QUICK-GUIDE F4-C VERSION (0,75 315 kw) REGAL A/S Industrivej 4, DK - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 70 00 Fax 46 75 76 20 regal@regal.dk www.regal.dk Forord Denne

Læs mere

Produktpræsentation. BA Systems. Control made easy

Produktpræsentation. BA Systems. Control made easy Produktpræsentation BA Systems Control made easy Produkthistorik 1995: SCADA system 1. generation frigivet 1997: BAS Series 1. generation frigivet 1999: BAS Series 2. generation frigivet - Frit programmerbar

Læs mere

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2 IsoBar ControlModul Brugsanvisning Indhold Introduktion og tekniske specifikationer 1 Generel beskrivelse af display og tastatur 2 Indstilling af ISOBAR drift 3 Indstilling af MANUEL drift 4 Indstilling

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Tryk Transmitter Model LV52X til trykmåling og overvågning med alarm af Lean Process Ventilation

Tryk Transmitter Model LV52X til trykmåling og overvågning med alarm af Lean Process Ventilation Tryk Transmitter Model LV52 til trykmåling og overvågning med alarm af Lean Process Ventilation Installationsvejledning for LV52 Manualen indeholder: Generel introduktion til Lean Process Ventilation Oversigt

Læs mere

Svendeprøve Projekt Tyveri alarm

Svendeprøve Projekt Tyveri alarm Svendeprøve Projekt Tyveri alarm Påbegyndt.: 8/2-1999 Afleveret.: 4/3-1999 Projektet er lavet af.: Kasper Kirkeby Brian Andersen Thomas Bojer Nielsen Søren Vang Jørgensen Indholds fortegnelse 1. INDLEDNING...3

Læs mere

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0 Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0 Dokument: SuperSail DS Users Manual 1.0.docx Dato: 09. December - 2013 Revision: 1.0 Antal sider: 19 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Call Recorder Apresa. Apresa Call Recording

Call Recorder Apresa. Apresa Call Recording Apresa Call Recording Hvorfor optage samtaler? De optagede samtaler giver en værdifuld indsigt i eksempelvis: Medarbejdernes evne til at kommunikere positivt med kunden Medarbejdernes fokus på aftalte

Læs mere

Er vi gode nok og hvordan bliver vi gode nok til fremtidens udfordringer?

Er vi gode nok og hvordan bliver vi gode nok til fremtidens udfordringer? Er vi gode nok og hvordan bliver vi gode nok til fremtidens udfordringer? 19. juni 2012 Senior Technology Specialist Jørn Johansen, joj@delta.dk, DELTA Lidt baggrund Modenhedsvurderinger mere end 200 Stærke

Læs mere

PRINCE2 Certificeringsforløb. PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner. Knowledge that sets you apart

PRINCE2 Certificeringsforløb. PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner. Knowledge that sets you apart PRINCE2 Certificeringsforløb PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner PRINCE2 Certificeringsprogrammer Indhold PRINCE2 (Projects In Controlled Environments) er en procesbaseret tilgang til projektledelse,

Læs mere

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE Et workshopforløb i tre dele med Teori og Praksis som case 12. februar, 5. marts og 19. marts, Keywords: brugerinddragelse, co-creation, proces, værdiskabelse og projektdesign. klokken 16.00-19.00 ENGAGE,

Læs mere

ISC2100 kan kommunikere via RS232, RS485, Ethernet og LON, bruge USB enhed og USB host.

ISC2100 kan kommunikere via RS232, RS485, Ethernet og LON, bruge USB enhed og USB host. DK-1 ISC2100 er en frit programmerbar regulator, som er skalérbar til styring af helt små og op til meget store anlæg. ISC2100 kan eksempelvis anvendes til styring af varme, brugsvand og ventilation, samt

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

2/3 Akset digital tæller

2/3 Akset digital tæller SERIE Z59E 2/3 Akset digital tæller for Elgo Magnetisk målebånd og / eller Encoder ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Strafle 1 Telefon

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

PRODUKTIONSSTYRING OG -PLANLÆGNING

PRODUKTIONSSTYRING OG -PLANLÆGNING PRODUKTIONSSTYRING OG -PLANLÆGNING Introduktion Er det egentlig præcist at tale om produktion når temaet er spiludvikling? For produktion dufter jo af faste procedurer, kendte milepæle, og definerede krav

Læs mere

Microsoft Outlook 2010

Microsoft Outlook 2010 Microsoft Outlook 2010 Export & import med.pst filer Date: 2010-11-11 Version: 1 Author: Anders Bendtsen Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 10 LEGAL INFORMATION

Læs mere

Hvordan sikres personfølsomme data - og adgangen til disse så persondataloven overholdes. Klaus Kongsted, CRO, Dubex A/S Dubex A/S, den 5.

Hvordan sikres personfølsomme data - og adgangen til disse så persondataloven overholdes. Klaus Kongsted, CRO, Dubex A/S Dubex A/S, den 5. Hvordan sikres personfølsomme data - og adgangen til disse så persondataloven overholdes Klaus Kongsted, CRO, Dubex A/S Dubex A/S, den 5. maj 2015 Den nuværende persondatalov Fra år 2000, løbende smårevisioner

Læs mere

Tillæg til manual. Centraliserede Transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00

Tillæg til manual. Centraliserede Transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00 Tillæg til manual Centraliserede Transportsystemer med TP 177 micro Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00 Rev.00 Centraliserede Transportsystemer Side 2 af 14 Indhold 1.0 Styring... 3

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Automatisk Vandingssystem

Automatisk Vandingssystem Automatisk Vandingssystem Projektdokumentation Aarhus Universitet Gruppe 6-3. Semester - F15 vejleder: Michael Alrøe dato: 28-05-2015 Lærke Isabella Nørregård Hansen - 201205713 - IKT Kasper Sejer Kristensen

Læs mere

Bruger programmering

Bruger programmering Bruger programmering Indledning Brew4You systemerne kan programmeres, så selve brygprocessen foregår præcist og automatisk i henhold til de parametre, man som brygger ønsker at anvende. Der er dels såkaldte

Læs mere

KOMPONENT BESKRIVELSE

KOMPONENT BESKRIVELSE Beskrivelse : S12-20-8A tegningsnummer 630014 Program som styrer 5 individuelle trykforløb på samme tid. Kan køre med intern tryk-reservoir. Kommunikerer med PC-program 714014 Dato Sign. Beskrivelse af

Læs mere

Tempus Serva. - er NEM IT til alle virksomheder

Tempus Serva. - er NEM IT til alle virksomheder TM - er NEM IT til alle virksomheder Introduktion Virksomheder bør ikke stræbe efter de alt omfattende visioner og tro, at de med analyse og projektmodeller kan udvikle den optimale digitale løsning. I

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

ADAP-KOOL kompressorstyring. Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING

ADAP-KOOL kompressorstyring. Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ADAP-KOOL kompressorstyring Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ADAP-KOOL Solutions you can grow with Kompressorstyring og optimering ADAP-KOOL kølestyringer giver stor fleksibilitet

Læs mere

Robonet Profibus Generel opsætning

Robonet Profibus Generel opsætning Side 1 af 11 Robonet Profibus Generel opsætning Side 2 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Anvendt hard- og software samt filer... 3 2. Konfiguration af RoboNet Gateway... 4 3. Beskrivelse af data mellem PLC

Læs mere