16. september 2013 InClimate funktionalitets og modbus setup version 7.1 Side 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "16. september 2013 InClimate funktionalitets og modbus setup version 7.1 Side 2"

Transkript

1 InClimate

2 Indhold InClimate funktionalitet setup... 4 Mode 0, Transmitter mode:... 6 Mode 1, Transmitter med stiller funktion Mode 2, PI Regulator 1:... 6 Vout1, VAV output Valg af PI styreparametre til Vout Vout2, Heat output Vinduesfunktion Dødzone... 7 Mode 3, PI Regulator Vout1, VAV output Valg af PI styreparametre til Vout Vout2, Heat output Vinduesfunktion Dødzone... 8 Mode 4, Lokal PI regulator, avancerede funktioner via Modbus:... 9 Ændring af span og centerpunkt for temperatur potentiometer Lokale sætpunkter eller sætpunkter fra central enhed Dødzone... 9 Vout1, VAV output Minimum VAV output, Vou1, 0V eller vilkårlig spænding mellem 0 og 10,0V Ændring af PI parametre for VAV temperatur PI regulator Ændring af PI parametre for CO2 PI regulator Valg af PI styreparametre til Vout Vout2, Heat output Ændring af PI parametre for Vout2, varme PI regulator Vinduesfunktion Kuldenedfaldsfunktion Mode 5 Modbus transmitter mode Mode 7 Tvangsåbning af udgange Appendix Appendix Appendix 3, Dødszone Appendix 4, Kulde nedfald..... september 2013 InClimate funktionalitets og modbus setup version 7.1 Side 2

3 Funktionalitets ændringer Modbus beskrivelse Seriel opsætning Data adresser i modbus Opsætning af InClimate Protokol beskrivelse Modbus ændringer september 2013 InClimate funktionalitets og modbus setup version 7.1 Side 3

4 InClimate funktionalitet setup Dette dokument beskriver de forskellige modes InClimate PCB et kan sættes til at køre i. Opsætningen sker via en dip switch. Se tabel 1. I tabellen er listet de funktioner der er mulighed for at anvende i de forskellige modes. Mange af funktionerne skal sættes op via software. Der findes en mere detaljeret beskrivelse efterfølgende. Denne version skal læses sammen med Modbus Protokol version 7.1. I dette dokument bruges følgende benævnelser: CO2/VAV1 benævnes som Vout1. TEMP/VAV2 benævnes som Vout2. HUMIDITY benævnes som Vout3. Figur 1 Bagplade til InClimate.. september 2013 InClimate funktionalitets og modbus setup version 7.1 Side 4

5 Mode Switch position Mode beskrivelse 0 Transmitter mode. InClimate funktioner og diverse funktioner kan ændres via Modbus eller InClimate programmeringsværktøj (bestillings nummer ) a. Ingen justerings muligheder for temperatur, CO 2 og RH. Ren transmitter mode. CO2 VAV1 0 10V CO PPM Temp VAV2 0 10V Temp C Humidity 0 10V Fugt 0 100% 1 Transmitter mode med stiller funktion. 2 Standalone Tre PI regulatorer styrer VAV1 og VAV2 Der er PI parametre for henholdsvis CO 2 og temperatur til VAV1 og der er PI parametre til VAV2 temperatur for varme ventil reguleringen. 3 Standalone PI regulering Se mode 2. a. Ingen justerings muligheder for temperatur og CO 2. Ren transmitter mode. b. Skalaknap kan anvendes som stillerfunktion. 0 10V udlæses på Humidity/ VAV3 a. Fast setpoint på 21 C. og temperaturen kan justeres +/ 3 C. b. CO 2 kan justeres mellem ppm på intern potentiometer. Standard opsætning 800 PPM. c. Mulighed for valg af VAV1 kontrol parameter. 0=Vout1 (standard) styres ved hjælp af CO2 og temperatur, hvor det er den højeste beregnede PI værdi der bestemmer. 1=Vout1 styres udelukkende af temperatur, CO 2 set punkt ignoreres. 2=Vout1 styres udelukkende af CO 2, temperatur set punkt ignoreres. d. Mulighed for VAV1 minimum spænding 0 til 10,0V til ventilation spjæld. 0=Standard 0V, 20=2V, 55=5,5V, osv.. e. Mulighed for vinduesfunktionalitet. Vinduesfunktionen fungerer ved at temperatur sensoren undersøger temperaturændringen over en tidsperiode på fem minutter. Hvis temperaturen er faldet eksempelvis mere end fem grader indenfor denne periode vil sensoren lukke for varmen (VAV2). Der vil være lukket for varmen i 20 minutter. Den ønskede temperatur ændring kan indstilles, standard 5 C. f. Mulighed for valg dødszone funktionalitet. Standard 0 C, kan aktiveres og ændres til +/ 10 C. a. Temperaturen kan justeres mellem 5 C og 30 C. Andre indstillings muligheder se mode 2. CO PPM VAV styring. VAV styring. Temp C Temp. styring. Temp. styring. Stiller funk. Ingen output Ingen output 4 Modbus. (Også som Standalone) Data kommunikeres med CTS terminal. 5 Modbus. Styres fra CTS anlæg. a. Standard fast setpoint er 21 C. og temp. kan justeres +/ 3 C. Setpoint (temp og CO 2 ) kan være lokalt eller kan ændres via Modbus eller Lokalt Temperatur sætpunkt og CO2 via Modbus. 0=Standard lokalt, 1=via Modbus, 2 Lokalt Temperatur sætpunkt og CO2 sætpunkt via Modbus. b. Mulighed for ændring af centerposition og +/ span på temp. potentiometer. Standard 21 C, +/ 3. c. Lokal PI regulator. Tre PI regulatorer styrer VAV1 og VAV2 Der er PI parametre for henholdsvis CO2 og temperatur til VAV1 og der er PI parametre til VAV2 temperatur for varme ventil reguleringen d. Mulighed for valg af VAV1 kontrol parametre. 0=Vout1 (standard) styres ved hjælp af CO2 og temperatur, hvor det er den højeste beregnede PI værdi der bestemmer. 1=Vout1 styres udelukkende af temperatur, CO 2 set punkt ignoreres. 2=Vout1 styres udelukkende af CO 2, temperatur set punkt ignoreres. e. VAV minimum spænding 0 til 10,0V til ventilation spjæld. 0=Standard 0V, 20=2V, 55=5,5V, osv. f. Tvangsåbning af VAV1. 0=Standard, 1=Tvangsåbning af VAV1 i Unoccupied mode. g. Mulighed for valg af vinduesfunktion. Vinduesfunktionen fungerer ved at temperatur sensoren undersøger temperaturændringen over en tidsperiode på fem minutter. Hvis temperaturen er faldet eksempelvis mere end fem grader indenfor denne periode vil sensoren lukke for varmen (VAV2). Der vil være lukket for varmen i 20 minutter. Den ønskede temperatur ændring kan indstilles, standard 5 C. h. Mulighed for ekstra valg af 3 fuld dødszone funktionaliteter. 0=Occupied, standard +/ 1 C 1=Standby, standard +/ 3 C 2=Unoccupied, standard +/ 6 C, mulighed for tvungen åbning af VAV1 spjældet. i. Mulighed for valg af kuldenedfalds funktion. Mulighed for at åbner VAV2 varmeventilen % vis afhængighed af udendørstemperaturen. a. Ingen justerings muligheder for temperatur, RH og CO 2. Alle sensor værdier aflæses via Modbus og alle output til InClimate styres fra CTS terminal. VAV styring. Styres fra CTS. Temperatur styring. Styres fra CTS Ingen output Styres fra CTS 7 Tvangsstyring a. Tvangsåbning (VAV1, VAV2, VAV3) 10v VAV 1 VAV 2 VAV 3 Tabel 1 Dip switch setup på InClimate. september 2013 InClimate funktionalitets og modbus setup version 7.1 Side 5

6 Mode 0, Transmitter mode: I denne Mode kører InClimate som en transmitter. Målte data sendes ud på de tre udgange. Vout1 CO2 signal 0 til PPM Vout2 Temperatur 0 til 0 til 50 C. Vout3 Fugt 0 til 0 til 100 % RH. Mode 1, Transmitter med stiller funktion. I denne Mode kører InClimate som en simpel transmitter. Det er dog kun CO2 og temperatur der sendes ud på de to af udgangene. På Vout3 sendes temperatur skalaens position. Vout1 CO2 signal 0 til PPM Vout2 Temperatur 0 til 0 til 50 C. Vout3 Stiller funktion 0 til potentiometer position. Kan bruges til hvad som helst. Mode 2, PI Regulator 1: Følgende liste udgør de funktioner der er mulig i Mode 2. Vout1 og Vout2 styres af PI regulatorer. PI parametre sættes op via Modbus. Valg af hvilke parametre der skal styre Vout1, CO2 og temperatur eller CO2 alene eller temperatur alene. Valg om minimums VAV output (Vout1) kan være en spænding fra 0V (standard) til 10,0V. Vinduesfunktion der lukker for varmen (Vout2) hvis der detekteres en kraftigt faldende temperatur over en kort tidsperiode. I denne Mode anvendes der tre PI regulatorer der styrer 2 udgange. Der er en udgang til et VAV spjæld, Vout1, og en udgang til en varme ventil, Vout2. Parametrene til PI regulatorerne kan ændres for at finjustere PI reguleringen. Der er parametre for henholdsvis CO2 og temperatur til VAV PI regulatoren og der er PI parametre til temperatur for varme ventil reguleringen. Se appendix for nærmere beskrivelse. I Modbus protokol beskrivelsen kan de relevante telegrammer til MODE 2 findes. Vout1, VAV output. Vout1 er et 0 til 10V eller et Valgfrit niveau til 10V signal til et VAV spjæld, der styres af behov for køling/udluftning. Spændingen til VAV spjældet genereres af to PI regulatorer i softwaren, ud fra CO2 og temperatur sætpunkter og målinger. Valget om det skal være 0 til 10V eller et valgfrit niveau til 10V gøres ved at skrive til register er standard i Hvis der f.eks. skrives 35 i register vil outputtet på VAV udgangen være 3,5V. Standard sætpunktet for temperatur er 21 C. ±3 C. Sætpunktet for CO2 er 800 PPM, kan justeres mellem 600 PPM og 1200 PPM. Parametrene for VAV temperatur PI regulatoren kan ændres ved at skrive til registrene 40009, og Parametrene for VAV CO2 PI regulatoren kan ændres ved at skrive til registrene 40012, og september 2013 InClimate funktionalitets og modbus setup version 7.1 Side 6

7 Valg af PI styreparametre til Vout1. PI regulatoren til Vout1 kan indstilles på 3 forskellige måder. For at vælge hvilken måde PI regulatoren skal indstilles, skrives der til register Se Modbus protokollen. Vout1 styres ved hjælp af CO2 og temperatur, hvor det er den højeste beregnede PI værdi der bestemmer. Vout1 styres udelukkende ved hjælp af temperatur. CO2 sætpunkt ignoreres. Vout1 styres udelukkende ved hjælp af CO2. Temperatur sætpunkt ignoreres. Vout2, Heat output. Vout2 bruges til at styre en varmeventil ved hjælp af en software PI regulator. Input til denne PI regulator er sætpunktet og temperaturmålingen. Outputtet er et 0 10V signal. Sætpunktet kan justeres til 21 C. ±3 C. Parametrene til PI regulatoren kan ændres ved at skrive til registrene 40015, 400 og Vinduesfunktion. Til dette output er der knyttet en Vinduesfunktion. Vinduesfunktionen kan vælges/fravælges med register Vinduesfunktionen fungerer ved at sensoren hele tiden undersøger temperaturændringen over en tidsperiode på fem minutter. Hvis temperaturen er faldet eksempelvis mere end fem grader over denne periode vil sensoren lukke for varmen. Der må være et vindue åbnet. Der vil være lukket for varmen i 20 minutter. Den ønskede temperatur ændring kan indstilles med register Se Appendix 2. for detaljeret beskrivelse. Dødzone Der er implementeret en mulighed for at vælge at køre med dødzone eller komfortzone som det også benævnes. Der køres med 1 niveau af dødszone I MODE 2. For at aktivere funktionen skrives der til register I register angiver man hvornår man begynder at køle. Det vil sige et positivt offset fra sætpunktet. I register angiver man hvornår man begynder at varme. Det vil sige et negativt offset fra sætpunktet. Se Appendix 3, Dødszone. Mode 3, PI Regulator 2. Følgende liste udgør de funktioner der er mulig i Mode 3. Vout1 og Vout2 styres af PI regulatorer. PI parametre sættes op via Modbus. Valg af hvilke parametre der skal styre Vout1, CO2 og temperatur eller CO2 alene eller temperatur alene. Valg om minimums VAV output (Vout1) kan være en spænding fra 0V (standard) til 10,0V. Vinduesfunktion der lukker for varmen (Vout2) hvis der detekteres en kraftigt faldende temperatur over en kort tidsperiode. I denne Mode anvendes der tre PI regulatorer der styrer 2 udgange. Der er en udgang til et VAV spjæld, Vout1, og en udgang til en varme ventil, Vout2. Parametrene til PI regulatorerne kan ændres for at finjustere PI reguleringen. Der er parametre for henholdsvis CO2 og temperatur til VAV PI regulatoren og der er PI parametre til temperatur for. september 2013 InClimate funktionalitets og modbus setup version 7.1 Side 7

8 varme ventil reguleringen. Se Appendix 1 for nærmere beskrivelse. I Modbus protokol beskrivelsen kan de relevante telegrammer til MODE 3 findes. Vout1, VAV output. Vout1 er et 0 til 10V eller et Valgfrit niveau til 10V signal til et VAV spjæld, der styres af behov for køling/udluftning. Spændingen til VAV spjældet genereres af to PI regulatorer i softwaren, ud fra CO2 og temperatur sætpunkter og målinger. Valget om det skal være 0 til 10V eller et valgfrit niveau til 10V gøres ved at skrive til register er standard i Hvis der f.eks. skrives 35 i register vil outputtet på VAV udgangen være 3,5V. Sætpunktet for temperatur kan justeres fra 5 C. til 30 C. Sætpunktet for CO2 er 800 PPM, kan justeres mellem 600 PPM og 1200 PPM. Parametrene for VAV temperatur PI regulatoren kan ændres ved at skrive til registrene 40009, og Parametrene for VAV CO2 PI regulatoren kan ændres ved at skrive til registrene 40012, og Valg af PI styreparametre til Vout1. PI regulatoren til Vout1 kan indstilles på 3 forskellige måder. For at vælge hvilken måde PI regulatoren skal indstilles, skrives der til register Se Modbus protokollen. Vout1 styres ved hjælp af CO2 og temperatur, hvor det er den højeste beregnede PI værdi der bestemmer. Vout1 styres udelukkende ved hjælp af temperatur. CO2 sætpunkt ignoreres. Vout1 styres udelukkende ved hjælp af CO2. Temperatur sætpunkt ignoreres. Vout2, Heat output. Vout2 bruges til at styre en varmeventil ved hjælp af en software PI regulator. Input til denne PI regulator er sætpunktet og temperaturmålingen. Outputtet er et 0 10V signal. Sætpunktet kan justeres fra 5 C. til 30 C. Parametrene til PI regulatoren kan ændres ved at skrive til registrene 40015, 400 og Vinduesfunktion. Til dette output er der knyttet en Vinduesfunktion. Vinduesfunktionen kan vælges/fravælges med register Vinduesfunktionen fungerer ved at sensoren hele tiden undersøger temperaturændringen over en tidsperiode på fem minutter. Hvis temperaturen er faldet eksempelvis mere end fem grader over denne periode vil sensoren lukke for varmen. Der må være et vindue åbnet. Der vil være lukket for varmen i 20 minutter. Den ønskede temperatur ændring kan indstilles med register Se Appendix 2. for detaljeret beskrivelse. Dødzone Der er implementeret en mulighed for at vælge at køre med dødzone eller komfortzone som det også benævnes. Der køres med 1 niveau af dødszone I MODE 3. For at aktivere funktionen skrives der til register I register angiver man hvornår man begynder at køle. Det vil sige et positivt offset fra sætpunktet.. september 2013 InClimate funktionalitets og modbus setup version 7.1 Side 8

9 I register angiver man hvornår man begynder at varme. Det vil sige et negativt offset fra sætpunktet. Se Appendix 3, Dødszone. Mode 4, Lokal PI regulator, avancerede funktioner via Modbus: Følgende liste udgør de funktioner der er mulig i Mode 4. Vout1 og Vout2 styres af PI regulatorer. PI parametre sættes op via Modbus. Mulighed for ændring af span og centerpunkt for temperatur potentiometer. Valg om sætpunkter skal være lokale (potentiometre) eller via Modbus, kommunikation fra central enhed eller lokalt temperatur sætpunkt og CO2 sætpunkt via Modbus. Tilvalg af kuldenedfaldsfunktion. Tilvalg af avanceret dødszone håndtering. Valg af hvilke parametre der skal styre Vout1, CO2 og temperatur eller CO2 alene eller temperatur alene. Valg om minimums VAV output (Vout1) kan være en spænding fra 0V (standard) til 10,0V. Vinduesfunktion der lukker for varmen (Vout2) hvis der detekteres en kraftigt faldende temperatur over en kort tidsperiode. I denne Mode anvendes der tre PI regulatorer der styrer 2 udgange. Der er en udgang til et VAV spjæld, Vout1, og en udgang til en varme ventil, Vout2. Parametrene til PI regulatorerne kan ændres for at finjustere PI reguleringen. Der er parametre for henholdsvis CO2 og temperatur til VAV PI regulatoren og der er PI parametre til temperatur for varme ventil reguleringen. Se appendix for nærmere beskrivelse. I Modbus protokol beskrivelsen kan de relevante telegrammer til MODE 4 findes. Ændring af span og centerpunkt for temperatur potentiometer. Centerpositionen på sætpunktet til temperatur kan ændres. Det samme gælder spannet. Det kan gøres ved at skrive til register og Lokale sætpunkter eller sætpunkter fra central enhed. Man kan vælge at sætpunkterne skal være lokale eller at de distribueres fra en central enhed via Modbus eller at temperatur sætpunkt sættes lokalt via stilleren og CO2 sætpunkt distribueres via Modbus. I register kan man vælge dette. Relevante sætpunkter skrives til register og Hvis man vælger at sætpunkterne sendes fra central enhed kan man anvende temperaturpotentiometeret som en stiller funktion. Dødzone Der er implementeret en mulighed for at vælge at køre med dødzone der fungerer på 3 niveauer. Dødszone gør at der indføres en komfortzone hvor der hverken ventileres eller sættes varme på radiatorer. Der kræves kommunikation med et centralt anlæg for at drage fuldt udbytte af Dødszone funktionen. Det centrale anlæg skal styre niveauerne. Der arbejdes med 3 niveauer. Occupied, hvor dødzone parametrene er snævre. Det vil sige en snæver komfortzone. Standby, hvor dødzone parametrene er øget lidt. Det vil sige komfortzonen er lidt større. Unoccupied, hvor dødzone parametrene er yderligere øget. Komfortzonen er stor. I Unoccupied mode er derudover mulighed for tvungen åbning af VAV spjældet.. september 2013 InClimate funktionalitets og modbus setup version 7.1 Side 9

10 Opsætning af dødzone gøres ved at skrive til registrene til I skrives hvilken dødzoneniveau der ønskes og i skrives om man ønsker fuldt åben for VAV spjæld i Unoccupied zone. Hvis man ikke har et centralt anlæg, men vil køre med en form for dødszone kan man vælge dødzone. Systemet vil altid køre i Occupied zone med den komfortzone der er sat op i register Vout1, VAV output. Vout1 er et 0 til 10V eller et Valgfrit niveau til 10V signal til et VAV spjæld, der styres af behov for køling/udluftning. Spændingen til VAV spjældet genereres af to PI regulatorer i softwaren, ud fra CO2 og temperatur sætpunkter og målinger. Valget om det skal være 0 til 10V eller et valgfrit niveau til 10V gøres ved at skrive til register er standard i Hvis der f.eks. skrives 35 i register vil outputtet på VAV udgangen være 3,5V. Sætpunktet for temperatur er default sat op til 21 C. ±3 C. Vær opmærksom på at det kan være ændret således centerpunkt og span er anderledes.. Man kan også have valgt at sætpunkter kommunikeres fra centralt sted via Modbus. Sætpunktet for CO2 er 800 PPM, kan justeres mellem 600 PPM og 1200 PPM. Dette sætpunkt kan også sættes op til at blive kommunikeret via Modbus. Minimum VAV output, Vou1, 0V eller vilkårlig spænding mellem 0 og 10,0V. Man kan vælge om minimums spændingen skal være 0V eller en vilkårlig spænding mellem 0 og 10V. Nogle VAV controllere anvender 2V som minimumsspænding. Til det formål anvendes register Ændring af PI parametre for VAV temperatur PI regulator. Parametrene for VAV temperatur PI regulatoren kan ændres ved at skrive til registrene 40009, og Ændring af PI parametre for CO2 PI regulator. Parametrene for VAV CO2 PI regulatoren kan ændres ved at skrive til registrene 40012, og Valg af PI styreparametre til Vout1. PI regulatoren til Vout1 kan indstilles på 3 forskellige måder. For at vælge hvilken måde PI regulatoren skal indstilles, skrives der til register Se Modbus protokollen. Vout1 styres ved hjælp af CO2 og temperatur, hvor det er den højeste beregnede PI værdi der bestemmer. Vout1 styres udelukkende ved hjælp af temperatur. CO2 sætpunkt ignoreres. Vout1 styres udelukkende ved hjælp af CO2. Temperatur sætpunkt ignoreres. Vout2, Heat output. Vout2 bruges til at styre en varmeventil ved hjælp af en software PI regulator. Input til denne PI regulator er sætpunktet og temperaturmålingen. Outputtet er et 0 10V signal. Sætpunktet for temperatur er default sat op til 21 C. ±3 C. Vær opmærksom på at det kan være ændret således centerpunkt og span er anderledes. Man kan også have valgt at sætpunkter kommunikeres fra centralt sted via Modbus.. september 2013 InClimate funktionalitets og modbus setup version 7.1 Side 10

11 Ændring af PI parametre for Vout2, varme PI regulator. Parametrene til PI regulatoren kan ændres ved at skrive til registrene 40015, 400 og Vinduesfunktion. Til dette output er der knyttet en Vinduesfunktion. Vinduesfunktionen kan vælges/fravælges med register Vinduesfunktionen fungerer ved at sensoren hele tiden undersøger temperaturændringen over en tidsperiode på fem minutter. Hvis temperaturen er faldet eksempelvis mere end fem grader over denne periode vil sensoren lukke for varmen. Der må være et vindue åbnet. Der vil være lukket for varmen i 20 minutter. Den ønskede temperatur ændring kan indstilles med register Se Appendix 2. for detaljeret beskrivelse. Kuldenedfaldsfunktion. Der er implementeret en kuldenedfaldsfunktion. Den sørger for at der altid er en smule åbent for varmeventilen afhængig af udendørstemperaturen. Det kræver et centralt anlæg der har udendørs temperatur sensor. Denne temperatur skrives til register løbende. Opsætningen til kuldenedfaldsfunktionen skrives i registrene til Mode 5 Modbus transmitter mode. I Mode 5 styres InClimate fra central enhed. Den genererer ingen output spændinger selv. Løbende måler den CO2, temperatur og fugt. Disse parametre kan læses via Modbus. I Modbus protokol beskrivelsen kan de relevante telegrammer til MODE 5 findes. Outputspændinger fra InClimate styres fra central enhed. Outputspændinger styres ved at skrive til register 40201, og Man kan anvende temperatur potentiometeret som en stiller funktion. Mode 7 Tvangsåbning af udgange. Tvangsåbning af alle tre udgange. Denne mode anvendes i forbindelse med installation af systemerne. Alle udgange sættes til 10V. Det kan installatøren anvende til fejlfinding og test.. september 2013 InClimate funktionalitets og modbus setup version 7.1 Side 11

12 Appendix 1. Der er et ønske om et P bånd på 2 C og en integraltid på 15 minutter. Ud fra de oplysninger kan der sættes nogle teoretiske ligninger op. P bånd 2 C. Integral tid Ti 15 minutter = 900 sekunder. Gain beregnes ud fra følgende formel: Integral gain, Ki, kan nu udtrykkes ved proportional gain, Kp, sampletid, Ts, og integraltid, Ti. Alle tider er i sekunder ,2778 På same måde beregnes Kp og Ki for henholdsvis CO2 og varme. I praksis vil man måske tune PI regulatorerne ved hjælp af kendte metoder. Dette kunne være Ziegler Nichols metode. Eller man vil gøre det manuelt, alt afhængigt af temperament og erfaring.. september 2013 InClimate funktionalitets og modbus setup version 7.1 Side 12

13 Appendix 2. Der er implementeret mulighed for at lukke for varmen hvis t er < -XX grader inden for 5 minutter. Der lukkes for varmen i 20 minutter. Se eksempel på Figur Funktionaliteten kan vælges / fravælges via sætpunkt XX er grader der kan indstilles via sætpunkt Temperatur Varmekrav 100 % Vindue åbnes t < -4 over 5 min Vindue lukkes % Varmen genetableres Der lukkes for varmen i 20 min. 20 % Tid i minutter Figur 2 Tænkt eksempel på vindues funktionalitet. På figuren illustreres et eksempel på vinduesfunktionaliteten. Systemet er sat op til at hvis temperaturændringen t er ændret sig med mere end -4 C over 5 minutter lukkes der for varmen. Der er lukket i 20 minutter.. september 2013 InClimate funktionalitets og modbus setup version 7.1 Side 13

14 Appendix 3, Dødszone. Der er implementeret en dødzone med tre områder. Zone 1 kaldes Occupied, zone2 kaldes standby og zone 3 kaldes Unoccupied, se Figur 3. Det er muligt at kunne stille grænserne for zonerne asymmetrisk i forholdet til temperatur sætpunktet, Figur 4. Det skraverede område på de 2 figurer er også omtalt som komfortzonen. 1. Der er tre sætpunkter for hvornår det er tilladt at køle. Sætpunktet for køle aktivitet kan aldrig blive lavere en temperatur sætpunktet. Det er henholdsvis register 40026, og Der er tre sætpunkter for hvornår det er tilladt at sætte varme på. Sætpunktet for varme aktivitet kan aldrig blive højere en temperatur sætpunktet. Det er henholdsvis register 40027, og Indstillingerne på de tre zoner følger temperatur sætpunktet. Ændres temperatur sætpunktet fra 21 C. til 22 C. forskydes grænserne for de tre zoner også 1 C. i positiv retning og modsat hvis temperatur sætpunktet sænkes. Alle indstillinger foregår via modbus. 4. Et modbus telegram, 40208, definerer hvilken zone der skal køres i. 5. Der implementeres PIR funktion. Et modbus telegram fortæller at der er mennesker i rummet. Det skal medføre at dødszonen ændrer sig fra standby eller Unoccupied til Occupied. Dette styres fra centralt anlæg. Ændringen sker ved at skrive til register Der er mulighed for fuld ventilation med VAV spjældet når systemet er i Unoccupied zone. Dette gøres ved en skrivning til register Køle varme setpunkter Occupied Default s Cool 22º C. Heat 21º C. Standby Default s Cool 24º C. Heat 18º C. Unoccupied Default s Cool 27º C. Heat 15º C Setpunkt 21º C Figur 3 Forskellige dødzoner i InClimate.. september 2013 InClimate funktionalitets og modbus setup version 7.1 Side 14

15 Køle varme setpunkter Occupied Default s Cool 22º C. Heat 21º C. Standby Default s Cool 24º C. Heat 18º C. Unoccupied Default s Cool 27º C. Heat 15º C Setpunkt 20,2º C Figur 4 Zone s asymmetriske i forholdet til sætpunkt.. september 2013 InClimate funktionalitets og modbus setup version 7.1 Side 15

16 Appendix 4, Kulde nedfald. Der er implementeret kulde nedfalds funktion. Det er en funktionalitet der sætter minimumsvarmekravet afhængig af udendørstemperaturen. Denne funktionalitet vil i nogle tilfælde overrule PI regulatoren. Det betyder at der måske er varme på selvom PI regulatoren ikke beder om det. Det kan også være PI regulatoren der er bestemmende for niveauet af varmekrav. Det er den med det største krav der vinder. 1. Kulde nedfalds funktionalitet vælges ved at skrive til register Der er et sætpunkt hvori udendørstemperaturen kan skrives. Denne bruges til beregning af varmebehovet. Til det anvendes register Der er et sætpunkt der definerer minimum varmekrav, 0 100%. Til det anvendes register Der er et sætpunkt der definerer udendørstemperatur for minimum varmekrav. Til det anvendes register Der er et sætpunkt der definerer udendørstemperatur for 0% varmekrav. Til det anvendes register Minimum varmekrav % varmekrav Minimums udendørstemperatur for minimum varmekrav udendørstemperatur for 0% varmekrav Udendørstemperatur Figur 5 Kulde nedfalds funktion Figuren viser en typisk opsætning af kulde nedfalds funktionen. Denne InClimate er sat op til at starte ved 15 C og have fuld funktion ved -15 C. Fuld funktion er sat til 25%. Det betyder at hvis udendørstemperaturen er over 15 C. bidrager denne funktion ikke til opvarmning. Hvis temperaturen kommer under 15 C. og er over -15 C beregnes varmebidraget ud fra en lineær funktion der er bestemt af de værdier man har sat op i registrene. Og er man under - 15 C. vil der altid være minimum 25% åbent for varmeventilen. Den stiplede linje er tænkt som et eksempel. Udendørstemperaturen er 5 C. det vil medføre et varmekrav på ca. 8,3%.. september 2013 InClimate funktionalitets og modbus setup version 7.1 Side

17 Funktionalitets ændringer Version Dato Beskrivelse Udviklings versioner Initial release version Telegram henvisninger tilføjet Telegram opdateret. Telegram opdateret.. september 2013 InClimate funktionalitets og modbus setup version 7.1 Side 17

18 Modbus beskrivelse Denne protokol beskrivelse refererer til InClimate sensorer med version 6.0 protokol. Der findes 4 versioner af InClimate InClimate med CO2, Temperatur og fugt InClimate med CO2 og Temperatur InClimate med Temperatur og fugt InClimate med Temperatur. Seriel opsætning. Det fysiske lag i InClimate Modbus består af en 2-wire RS485 seriel linje. Default opsætningen af den serielle linje er følgende: 1 startbit, 8 databit, Lige paritet, 1 stopbit., Baudrate InClimate har som default adresse 247 (0xF7 HEX). Data adresser i modbus. Alle data adresser i modbus refererer til 0. Det betyder at Holding register refererer til adresse 0x0000 (0 decimal tal). Holding register refererer til 0x06B hex (107 decimal tal). Det betyder at Holding register til register vil referere til data register 0x0000 til 0x270E hex ( 0 til 9998 i decimaltal). Input registrene adresseres på samme måde. Opsætning af InClimate. Alle ændringer der skrives til EEprommen i InClimate betragtes som indstillingsændring. Derfor resettes InClimate i forbindelse med sådan en skrivning. Det medfører at data polled via Modbus i op til 5 sekunder efter et reset, kan være 0. Hvis der skrives til et EEprom register, men at data ikke er ændret i forholdet til de data InClimate indeholder, ignoreres disse data og der laves ikke et reset.. September 2013 InClimate funktionalitets og modbus setup version 7.1 Side 18

19 Protokol beskrivelse. FUNCTION CODE 03 - READ HOLDING REGISTERS (Holding registers, Settings) FUNCTION CODE WRITE MULTIPLE REGISTERS (Holding registers, Settings) Register Data address. Mode 0 Mode 1 Mode 2 Mode 3 Mode 4 Mode 5 Description Type Value Range (System value) Factory s Destination Read write mode Serial number High Serial number High Unit Number Device type Firmware version Baud Rate Unsigned Modbus Address Parity Proportional Gain KP VAV Temperature Integral Gain KI VAV Temperature Integral windup limit Unsigned Unsigned Production order number, upper part Production order number, lower part Unit number ,536 Build version 96, 192, 96 = 9600baud, 19200baud 384, 576, 192 =19200baud, = 38400baud, 576 = 57600baud 1152 = baud EEPROM EEPROM EEPROM EEPROM EEPROM EEPROM EEPROM = Even Parity 0 EEPROM 1 = Odd Parity 2 = No Parity ,5 500 EEPROM , EEPROM EEPROM Read only Read only Read only Read only Read only. September 2013 InClimate funktionalitets og modbus setup version 7.1 Side 19

20 FUNCTION CODE 03 - READ HOLDING REGISTERS (Holding registers, Settings) FUNCTION CODE WRITE MULTIPLE REGISTERS (Holding registers, Settings) Register Data address. Mode 0 Mode 1 Mode 2 Mode 3 Mode 4 Mode 5 Description Type Value Range (System value) Factory s Destination Read write mode VAV Temperature Proportional Gain KP CO Integral Gain KI CO Integral windup limit CO Proportional Gain KP Heat Integral Gain KI Heat Integral windup limit Heat Local Set point Center position of temperature potentiometer Span of temperature potentiometer Downdraft function active Unsigned Unsigned Unsigned Unsigned ,5 20 EEPROM , EEPROM EEPROM ,5 500 EEPROM , EEPROM EEPROM = Local Set point 1 = Set point from Modbus 2 = Local Temperature Set point, CO2 set point from Modbus C. Only in MODE ±20 C. Only in MODE 4. 0 EEPROM 21 EEPROM ±3 C. EEPROM = No downdraft 0 EEPROM function 1 = downdraft. September 2013 InClimate funktionalitets og modbus setup version 7.1 Side 20

21 FUNCTION CODE 03 - READ HOLDING REGISTERS (Holding registers, Settings) FUNCTION CODE WRITE MULTIPLE REGISTERS (Holding registers, Settings) Register Data address. Mode 0 Mode 1 Mode 2 Mode 3 Mode 4 Mode 5 Description Type Value Range (System value) Factory s Destination Read write mode Downdraft heat demand Downdraft low temperature Downdraft high temperature Deadzone function active Deadzone Occupied Cool temperature Deadzone Occupied Heat temperature Deadzone Standby Cool temperature Deadzone Standby Heat temperature Deadzone Unoccupied Cool function active % 10 EEPROM C - 50 C. -10 C. EEPROM C - 50 C. 10 C. EEPROM = No deadzone function 1 = deadzone function active C - 20 C. Can never be lower than temperature setpoint. Value is stored as temperature setpoint value value C - 0 C. Can never be higher than temperature setpoint C - 20 C. Can never be lower than temperature setpoint C - 0 C. Can never be higher than temperature setpoint C - 20 C. Can never be lower than temperature 0 EEPROM. September 2013 InClimate funktionalitets og modbus setup version 7.1 Side 21 1 C. -1 C. 3 C. -3 C. 6 C. EEPROM EEPROM EEPROM EEPROM EEPROM

22 FUNCTION CODE 03 - READ HOLDING REGISTERS (Holding registers, Settings) FUNCTION CODE WRITE MULTIPLE REGISTERS (Holding registers, Settings) Register Data address. Mode 0 Mode 1 Mode 2 Mode 3 Mode 4 Mode 5 Description Type Value Range (System value) Factory s Destination Read write mode temperature Deadzone Unoccupied Heat temperature VAV Output Control Minimum VAV output Window functionality active Window functionality level Temperature offset setpoint C - 0 C. -6 C. EEPROM Can never be higher than temperature setpoint : VAV controlled by 0 EEPROM CO2 and Temperature. 1: VAV controlled by temperature only. 2: VAV controlled by CO2 only V. 0 EEPROM = Not Active. 1 = Active C - -0,5 C. If t (falling temperature) > over a time period on 5 minutes, heat is turned off for 20 minutes. 0 EEPROM -5 C. EEPROM C - 10 C. 0 C EEPROM Rea d / Writ e Reserved Output Out1 (VAV) Set output 1 value ,0 100,0 (%) 0 Dynamic data Mode 5. September 2013 InClimate funktionalitets og modbus setup version 7.1 Side 22

23 FUNCTION CODE 03 - READ HOLDING REGISTERS (Holding registers, Settings) FUNCTION CODE WRITE MULTIPLE REGISTERS (Holding registers, Settings) Register Data address. Mode 0 Mode 1 Mode 2 Mode 3 Mode 4 Mode 5 Description Type Value Range (System value) Factory s Destination Read write mode Output Out2 (Heat source) Set output 2 value Output Out3 Set output 3 value Set point Temperature Set point CO Set point Humidity Outdoor temperature for downdraft function Deadzone level Deadzone force VAV open ,0 100,0 (%) 0 Dynamic data Mode ,0 100,0 (%) 0 Dynamic data Mode ,0 30,0 (C) 21 Dynamic data Mode (PPM) 800 Dynamic data Mode ,0 100,0 (%RH) 40 Dynamic data Mode C to 50 C. 20 C Dynamic data = Occupied zone 1 = Standby 2 = Unoccupied = VAV normal opr. 1 = VAV forced open if Deadzone level = Unoccupied. 0 Dynamic data 0 Dynamic data. September 2013 InClimate funktionalitets og modbus setup version 7.1 Side 23

24 FUNCTION CODE 04 READ INPUT REGISTERS ( Dynamic data) Register Data address. Description Type Value Range (System value) Temperature ,0 50,0 (C) CO2 Unsigned Calibrated range 400 to 2000 (PPM). However the sensor will provide data beyond this range RH ,0 100,0 (%) Set point Temperature ,0 30,0 (C) Set point CO (PPM) Set point Humidity(If present) ,0 100,0 (%RH) Output Out1 (VAV) ,0 100,0 (%) Output Out2 (Heat source) ,0 100,0 (%) Output Out ,0 100,0 (%) MODE Potentiometer value (%) Modbus ændringer Version Dato Beskrivelse Udviklings versioner Initial version Seriel opsætning og data adressering tilføjet Release af Protokol version Modes tilføjet Telegram opdateret. Telegram opdateret.. September 2013 InClimate funktionalitets og modbus setup version 7.1 Side 24

InClimate. Funktionalitets setup og Modbus beskrivelse. Version 7200 Software. Version Senmatic A/S.

InClimate. Funktionalitets setup og Modbus beskrivelse. Version 7200 Software. Version Senmatic A/S. InClimate Funktionalitets setup og Modbus beskrivelse Version 7200 Software Version 7.200 Senmatic A/S www.senmatic.dk: Indhold InClimate funktionalitet setup... 4 Digital input... 6 Udvælgelsesguide for

Læs mere

A. S1-knappen BEMÆRK! I M-modeller kan de viste målingsoplysninger også vælges via Modbus.

A. S1-knappen BEMÆRK! I M-modeller kan de viste målingsoplysninger også vælges via Modbus. V1.0.0 (20.02.201) 1 (10) ONTERING Enheden kan installeres i tørre omgivelse (I20) med skruer på væg eller en standardindbygningsboks. Den anbefalede installationshøjde er 1 180 cm. Enhedens placering

Læs mere

Modbus data modellen er opbygget af fire primære data typer. I nedenstående skema er en kort oversigt over disse.

Modbus data modellen er opbygget af fire primære data typer. I nedenstående skema er en kort oversigt over disse. Modbus RTU protokol Indledning Modbus er en application layer messaging protocol, placeret på 7. lag i OSI modellen, der sørger for client/server kommunikation mellem enheder koblet på forskellige typer

Læs mere

Variabel liste NETLON. RS1_variabelliste Side 1 af 8

Variabel liste NETLON. RS1_variabelliste Side 1 af 8 Variabel liste No. Variable name Dir SNVT Type NV Description Default 0 nvolampvalfbl2 Out SNVT_switch (95) Aktuel lys niveau lys 2 1 nvimasterin In SNVT_state (83) Bindes til, fra slave out, ved slave/master

Læs mere

MultiProgrammer Manual

MultiProgrammer Manual MultiProgrammer Manual MultiProgrammeren bruges til at læse og skrive værdier til ModBus register i LS Controls frekvensomformer E 1045. Dansk Version side 2 til 4 The MultiProgrammer is used for the writing

Læs mere

Q = mindste, påberegnede lufthastighed og k = irisspjældets k-værdi.

Q = mindste, påberegnede lufthastighed og k = irisspjældets k-værdi. V1..12 (1.1.215) 1 (6) Denne brugervejledning er beregnet til enheder med softwareversion 1..12 eller senere. MÅLING AF LUFTMÆNGDE Luftmængden kan måles fra: 1. Ventilatorer med gevind til måling af flow.

Læs mere

RS2 beskrivelse NETLON NETLON. Dette dokument indeholder en beskrivelse af en RS2 rumstyring fra Netlon.

RS2 beskrivelse NETLON NETLON. Dette dokument indeholder en beskrivelse af en RS2 rumstyring fra Netlon. NETLON Dette dokument indeholder en beskrivelse af en RS2 rumstyring fra Netlon. Kortbeskrivelse... 6 1.1 Anvendelse... 6 1.2 Lys 1 med dagslysstyring 1-10 volt.... 6 1.3 Lys 2 lysstyring On/Off.... 6

Læs mere

Beskrivelse af vejrstation OM1 NETLON NETLON. Dette dokument indeholder en beskrivelse af en vejrstation OM1 fra Netlon.

Beskrivelse af vejrstation OM1 NETLON NETLON. Dette dokument indeholder en beskrivelse af en vejrstation OM1 fra Netlon. Beskrivelse af vejrstation OM1 NETLON Dette dokument indeholder en beskrivelse af en vejrstation OM1 fra Netlon. Indholdsfortegnelse Kort beskrivelse... 4 1.1 Anvendelse... 4 1.2 Konstruktion... 4 Funktionsbeskrivelse...

Læs mere

RS4 beskrivelse NETLON NETLON. Dette dokument indeholder en beskrivelse af en RS4 rumstyring fra Netlon.

RS4 beskrivelse NETLON NETLON. Dette dokument indeholder en beskrivelse af en RS4 rumstyring fra Netlon. NETLON Dette dokument indeholder en beskrivelse af en RS4 rumstyring fra Netlon. Kort beskrivelse... 3 Funktionsbeskrivelse... 4 1.1 Lystænding... 4 1.2 Varmestyring... 4 1.3 Spjældstyring... 4 Plugin...

Læs mere

Montage og brugsanvisning

Montage og brugsanvisning Montage og brugsanvisning System JA 3000 Standalone styring for befugter og affugter for relativ fugtighed eller dugpunkt. Indholdsfortegnelse Ophavsrettigheder... 3 EU overensstemmelseserklæring... 4

Læs mere

PAR-600-CO2. Datablad. ØLAND A/S Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.

PAR-600-CO2. Datablad. ØLAND A/S Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland. -DK-17-01-08 Anvendelse Øland automatik PAR-600- anvendes, hvor der ønskes at måle og eller/regulerer rumluftens indhold, temperatur og relativ fugtighed. Automatikken er særdeles velegnet til styring

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

INSTRUKTION. OJ-DV Hterm. OJ Drives A DRIVES PROGRAMME DEDICATED TO VENTILATION SOLUTIONS. 67436 05/15 (OSH) 2015 OJ Electronics A/S

INSTRUKTION. OJ-DV Hterm. OJ Drives A DRIVES PROGRAMME DEDICATED TO VENTILATION SOLUTIONS. 67436 05/15 (OSH) 2015 OJ Electronics A/S INSTRUKTION 67436 05/15 (OSH) 2015 OJ Electronics A/S OJ-DV Hterm OJ Drives A DRIVES PROGRAMME DEDICATED TO VENTILATION SOLUTIONS GENERELT OJ-DV Hterm er en håndbetjeningsenhed, som anvendes til indstilling

Læs mere

Bruger manual AGAM kontrolboks

Bruger manual AGAM kontrolboks Bruger manual AGAM kontrolboks Kontrol boks set- up Front tavle (dør) 1. LED : Indikerer hvilke funktioner der er tilsluttet. (Lys tændt = funktion tændt ; lys slukket = funktion slukket). #1- Hovedpumpe

Læs mere

DIN modul eller færdig IBI boks

DIN modul eller færdig IBI boks Komfort og Lysregulering oct. 2004 DIN modul eller færdig IBI boks IBI boks arbejdsgang Finde DIN hardware Specificere software versioner Projektere bokse Producere bokse Komfort- og lysregulering Lonbox

Læs mere

CLIMATIX TM. GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual

CLIMATIX TM. GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual CLIMATIX TM GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual 1. Anvendelse 1.1. GBS Display til opsætning og overvågning Med GBS system, temperatur sensor i kanal, røgdetektor og pressostat sikrer korrekt

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FLTA

BRUGERVEJLEDNING FLTA V2.2 (5.06.202) () FUNKTIONSPRINCIP fungerer som en basisstation for trådløse transmittere. Controller og målinger kan transmitteres via basestationen til de kontrolsystemer, der understøtter Modbus RTU-protokollen.

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

Rumregulator, type NESL

Rumregulator, type NESL Indeklima lpasset brugerne Et op malt arbejdsmiljø a ænger af adskillige faktorer, herunder blandt andet et godt indeklima. Ved hjælp af systemet reguleres indeklimaet løbende e er behov. Rumregulatoren,

Læs mere

RS1 beskrivelse NETLON NETLON. Dette dokument indeholder en beskrivelse af en RS1 rumstyring fra Netlon.

RS1 beskrivelse NETLON NETLON. Dette dokument indeholder en beskrivelse af en RS1 rumstyring fra Netlon. RS1 beskrivelse NETLON Dette dokument indeholder en beskrivelse af en RS1 rumstyring fra Netlon. Kort beskrivelse... 8 1.1 Lys... 8 1.2 Stikkontakt... 8 1.3 Gardiner/solafskærmning... 8 1.4 Scenarier...

Læs mere

ES 899. CO og temperatur sensor. Styrer et ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges. 2 med indbygget regulator For montage på kanal

ES 899. CO og temperatur sensor. Styrer et ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges. 2 med indbygget regulator For montage på kanal ES 899 CO og temperatur sensor med indbygget regulator For montage på kanal Styrer et ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges Egenskaber: ES 899 er en kombineret føler og regulator med mange anvendelses

Læs mere

Dr.Heron BRUGERVEJLEDNING TEMPERATUR - STYRING VER. 2.30

Dr.Heron BRUGERVEJLEDNING TEMPERATUR - STYRING VER. 2.30 Dr.Heron TEMPERATUR - STYRING BRUGERVEJLEDNING VER. 2.30 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Beskrivelse... 4 2.0 INSTALLATION - indkodning af parametre..................................... 6 2.1 Funktionspotmeter

Læs mere

TX Controller Betjeningsvejledning

TX Controller Betjeningsvejledning TX Controller Betjeningsvejledning Version 1.7 Rev. 2015.05.29 Indholdsfortegnelse 1.0.0 Oversigt... 3 1.1.0 Forceret drift... 4 1.2.0 Forlænget drift... 4 1.3.0 Styringsmenu... 5 1.4.0 Temperatur Setpunkt...

Læs mere

Alarm og overvågning for din sikkerhed

Alarm og overvågning for din sikkerhed Alarm og overvågning for din sikkerhed Trykvagt (ventilationsalarm E) med ekstern pressostat Varenummer kr. Tryk områder ES-332-49292 1650 20-300Pa ES-332-49293 1650 100-1000Pa ES-332-49294 1650 500-2000Pa

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

NC_71 Quick Guide v1.0. CJ1W-NC_71 Mechatrolink-II Position Control Unit. Quick Guide

NC_71 Quick Guide v1.0. CJ1W-NC_71 Mechatrolink-II Position Control Unit. Quick Guide Quick Guide v1.0 CJ1W- Mechatrolink-II Position Control Unit Quick Guide Denne quick guide er ment som supplement til de respektive manualer for CJ1W- modulet og de monterede servodrev. Guiden beskriver

Læs mere

www.ojelectronics.com Alle specifikationer og oplysninger kan ændres uden yderligere varsel.

www.ojelectronics.com Alle specifikationer og oplysninger kan ændres uden yderligere varsel. www.ojelectronics.com Generelt Standard KNX produkter som eks. PIR følere, CO2-følere, fugtfølere (%rh), VOCog temperaturfølere kan anvende sammen med OJ GreenZone systemet. Følerne skal være placeret

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

NETLON NETLON 1.1 Variabel liste VSD1

NETLON NETLON 1.1 Variabel liste VSD1 1.1 Variabel liste VSD1 VSD1_1q.xif ProgramID: 90 56 53 44 31 5F 31 70 Generated at: 7. januar 2005, 12:16 No. Variable name Dir SNVT type Default Connect 0 nvioccmancmd In SNVT_occupancy (109) Start stop

Læs mere

Efter installation af GEM Drive Studio software fra Delta s CD-rom, skal hoved skærmbilledet se således ud: (koden til administrator adgang er: admin)

Efter installation af GEM Drive Studio software fra Delta s CD-rom, skal hoved skærmbilledet se således ud: (koden til administrator adgang er: admin) Hurtig opstart af Infranor XtrapulsPac-ak drev: Dette er en enkelt og kortfattet vejledning i opsætningen af XtrapulsPac-ak driver til anvendelse i stand-alone mode. Ingen Profibus forbindelse. For senere

Læs mere

AUTOMATIK G9000 INDSTILLINGER DK C E R A M A C E R A M A C E R A M A C E R A M A C E R A M A C E R A M A C E R A M A

AUTOMATIK G9000 INDSTILLINGER DK C E R A M A C E R A M A C E R A M A C E R A M A C E R A M A C E R A M A C E R A M A AUTOMATIK G9000 INDSTILLINGER DK Indholdsfortegnelse 1. Indstillinger........................................b 1.1 Indstilling af kode, sprog og reset af hukommelse........1 1.2 Indstilling af ovntype..............................1

Læs mere

System Arkitektur og Integration

System Arkitektur og Integration Mikael Svenstrup System Arkitektur og Integration 1/24 System Arkitektur og Integration MM11: Seriel kommunikation 2 (SW) Indhold Mikael Svenstrup System Arkitektur og Integration 2/24 Tidligere har i

Læs mere

Datamaters arkitektur og programmering

Datamaters arkitektur og programmering Mikael Svenstrup Datamaters arkitektur og programmering 1/24 Datamaters arkitektur og programmering MM11: Seriel kommunikation 2 (SW) Indhold Mikael Svenstrup Datamaters arkitektur og programmering 2/24

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

Overvågningsenhed AK-LM 330

Overvågningsenhed AK-LM 330 User Guide Overvågningsenhed AK-LM 330 ADAP-KOOL Refrigeration control systems Menuoversigt Denne menubetjening kan anvendes sammen med Systemsoftware type AKM. Beskrivelsen er delt op i de funktionsgrupper,

Læs mere

Kalibrering af Vejeceller og Flowmålere i processen INSA 1 / 48

Kalibrering af Vejeceller og Flowmålere i processen INSA 1 / 48 Kalibrering af Vejeceller og Flowmålere i processen INSA 1 / 48 INSA 2 / 48 Hvordan man bygger en flowvogn Målsætning: at udnytte tidligere erfaringer med bygning af flowvogne. Fokus på kompakt design

Læs mere

Regulator for komfortventilation, NOVA MANAGER

Regulator for komfortventilation, NOVA MANAGER Indeklima tilpasset brugerne Et optimalt arbejdsmiljø afhænger af adskillige faktorer, herunder blandt andet et godt indeklima. Ved hjælp af det digitale system reguleres indeklimaet løbende. Systemet

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Systemair Connect. Opsætning

Systemair Connect. Opsætning Systemair Connect Opsætning Opsætning af Systemair Connect Denne vejledning er lavet for at hjælpe dig i gang med opsætningen af Systemair Connect. Du kan bl.a. læse om, hvordan du opbygger en understruktur

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

Tryk Transmitter Model LV52X til trykmåling og overvågning med alarm af Lean Process Ventilation

Tryk Transmitter Model LV52X til trykmåling og overvågning med alarm af Lean Process Ventilation Tryk Transmitter Model LV52 til trykmåling og overvågning med alarm af Lean Process Ventilation Installationsvejledning for LV52 Manualen indeholder: Generel introduktion til Lean Process Ventilation Oversigt

Læs mere

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt.

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. KHV Maj 2012 Version 3.1 Brugsanvisning System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. Anderberg Fugtstyring A/S - Gl. Holbækvej 6-8 - 4200 Slagelse

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0 Side 1 af 14 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Bestillings nummer 6000.0165 Vejledning Manual version 2.0 Side 2 af 14 Indhold 1. Funktioner og Specifikationer... 3 1.1 Funktioner... 3 1.2 Specifikationer... 3

Læs mere

KOMPONENT BESKRIVELSE

KOMPONENT BESKRIVELSE Beskrivelse : S12-20-8A tegningsnummer 630014 Program som styrer 5 individuelle trykforløb på samme tid. Kan køre med intern tryk-reservoir. Kommunikerer med PC-program 714014 Dato Sign. Beskrivelse af

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

CLIMATIX TM. GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual

CLIMATIX TM. GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual LIMATIX TM Kontrolboks Display Installations manual . Anvendelse.. Display til opsætning og overvågning Med system, temperatur sensor i kanal, røgdetektor og pressostat sikrer korrekt drift af brand-,

Læs mere

MCE2040 SERIEL KOMMUNIKATIONSMODUL

MCE2040 SERIEL KOMMUNIKATIONSMODUL Kokkedal Industripark 4 DK-2980 Kokkedal DANMARK Tlf.: +45 49 18 01 00 Fax: +45 49 18 02 00 MCE2040 SERIEL KOMMUNIKATIONSMODUL Overførsel af status og vægt for digitale vejeceller via simpel PC/PLC protokol

Læs mere

Konfigurationsmanual. HBLC-XXX NIVEAUREGULATOR Til niveauregulering af NH3, CO 2 eller HFC i køleanlæg

Konfigurationsmanual. HBLC-XXX NIVEAUREGULATOR Til niveauregulering af NH3, CO 2 eller HFC i køleanlæg Konfigurationsmanual HBLC-XXX NIVEAUREGULATOR Til niveauregulering af NH3, CO 2 eller HFC i køleanlæg Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktion... 2 Installation af HB konfigurations Tool... 3 PC konfigurering...

Læs mere

ES 999. Co2+ NTC Sensor Basic for montage på kanal. Sensor til ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges

ES 999. Co2+ NTC Sensor Basic for montage på kanal. Sensor til ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges Co Sensor Basic for montage på kanal Sensor til ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges Egenskaber: har en 0- proportional udgang, på baggrund af det aktuelle CO niveau, beregnet som input til en

Læs mere

Belimo Gateway MP til Modbus RTU - UK24MOD

Belimo Gateway MP til Modbus RTU - UK24MOD MODBUS RTU Belimo Gateway MP til Modbus RTU - Indhold Side Produktoversigt 2 Tekniske data 3 Sikkerhed 3 Produkt-egenskaber 4 Installation og opsætning 4 Elektrisk installation 5 Dimensioner 7 Indstilling

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program nr. 1 Software version 5.0.3 PI-regulering Til parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse.

Læs mere

IDA 22. oktober Susanne Lundvald Direktør. Mads Møller Salgs- og projektingeniør. LeanVent okt

IDA 22. oktober Susanne Lundvald Direktør. Mads Møller Salgs- og projektingeniør. LeanVent okt IDA 22. oktober 2013 Susanne Lundvald Direktør og Mads Møller Salgs- og projektingeniør LeanVent okt 2013 1 Ryesgade opgang 30 B Energirenovering Rysgade projektet er et EUDP støttet projekt Fik Renover

Læs mere

Rumtryksregulator, URANOS ROOM PRESSURE REGULATOR

Rumtryksregulator, URANOS ROOM PRESSURE REGULATOR Regulering af rumtryk Med Uranos Room Pressure Regulator er det muligt at opretholde et konstant over- eller undertryk i et lokale i forhold til omgivelserne. Rumtrykket reguleres ved hjælp af et spjæld

Læs mere

Datablad KSO-M-TH Udsugningsventil

Datablad KSO-M-TH Udsugningsventil ØLAND udsugningsventil KSO-M-TH er udviklet og testet i tæt samarbejde med Teknologisk Institut Anvendelse Øland udsugningsventil KSO-M-TH anvendes til udsugning fra baderum, bryggers, toilet, køkken og

Læs mere

Total bygningsautomatik så enkelt kan det gøres

Total bygningsautomatik så enkelt kan det gøres Total bygningsautomatik så enkelt kan det gøres Indhold Total bygningsautomatik så enkelt kan det gøres Peter Christensen Brian Egeberg Lillian Andersen EcoBuilding EcoBuilding EcoBuilding Projektchef

Læs mere

INSTALLATION GOLDen GATE Lonworks FTT-10,

INSTALLATION GOLDen GATE Lonworks FTT-10, INSTALLATION GOLDen GATE Lonworks FTT10, TBLZ31141 og TBLZ12141 1. Generelt Kommunikationsenheden GOLDen GATE Lonworks fås i flere sæt til tilslutning til forskellige generationer af GOLD og COMPACT. De

Læs mere

MIO Modul (Modbus Input Output) til EXact automatik

MIO Modul (Modbus Input Output) til EXact automatik Produktvejledning MIO Modul (Modbus Input Output) til EXact automatik Tilslutning af: - Følere (RH, RLQ, CO 2, PIR, TS) - Timer Button - Ekstern styring af ventilatorhastigheder Original brugsanvisning

Læs mere

GSM REMOTE CONTROL AND MONITORING SYSTEM Model: GSM-220

GSM REMOTE CONTROL AND MONITORING SYSTEM Model: GSM-220 GSM REMOTE CONTROL AND MONITORING SYSTEM Model: GSM-220 For nyeste manual www.termalou.com Indholdsfortegnelse Intorduktion....... 4 Pakkens indhold......4 Enhedens design....5 Installations Diagram...5

Læs mere

Navn: DVG V 450EC/F400 varenr.: 95257

Navn: DVG V 450EC/F400 varenr.: 95257 DVG-V 450EC/F400 varenr. 95257 Document type: Product card Document date: 2012-11-08 Generated by: Systemair online katalog Beskrivelse Brand- og røgventilator 400 C / 120 min Normal ventilation op til

Læs mere

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller KBRC01A BRUGERVEJLEDNING 1. Beskrivelse af kontaktdisplay (Touch LCD Wall Controller) Kontakt LCD vægbetjening er et tilbehør til KKRP01A adapter som tillader

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

WT-1675B-8 GSM Alert and Monitoring System 9 inputs, 1 relay

WT-1675B-8 GSM Alert and Monitoring System 9 inputs, 1 relay VERSION: 1.2 UPDATED: AUG 2013 WT-1675B-8 GSM Alert and Monitoring System 9 inputs, 1 relay BRUGER MANUAL Feb 2015 Ver. 1 1 INTRODUKTION WT-1675B-8 GSM Er en smart lille GSM kontroller med 8 digitale indgange

Læs mere

GSM kontakt med temperaturføler. GSM kontakt med strømsvigt og temperaturføler funktion

GSM kontakt med temperaturføler. GSM kontakt med strømsvigt og temperaturføler funktion GSM kontakt med strømsvigt og temperaturføler funktion 1. Introduktion Denne GSM kontakt styres via sms kommandoer og kan, ved hjælp at en mobiltelefon, tænde og slukke for elektriske apparater og derved

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MPCC

BRUGERVEJLEDNING MPCC V1.0.0 (14.10.2015) 1 (7) LEDNINGSNET BEMÆRK: fungerer som en Modbus-master. Derfor skal eventuelle andre Modbus-masterenheder frakobles bussen, når der oprettes forbindelse mellem og et eksisterende Modbus-netværk.

Læs mere

STRA-04 VAV regulator

STRA-04 VAV regulator STRA-04 VAV regulator med display og kommunikationsmodul STRA-04 er en forprogrammeret rumregulator, der er beregnet til at regulere opvarmning og køling. Den er forprogrammeret med kommunikation og er

Læs mere

NETLON. 1.1 Variabel liste BL2_5B. BL2_5_variabelliste.doc Side 1 af 13

NETLON. 1.1 Variabel liste BL2_5B. BL2_5_variabelliste.doc Side 1 af 13 1.1 Variabel liste BL2_5B No. Variable name Dir SNVT type Default Connect 0 nvitimeset In SNVT_time_stamp (84) Indstilling af klokken 1 nviisholiday In SNVT_lev_disc (22) Signal ved ferie fra CTS-anlæg

Læs mere

Programsoftware Tebis

Programsoftware Tebis 5 Programsoftware Tebis STCC530E Tilstedeværelsessensor 2 kanal 360 A faire Produktreference Beskrivelse Produkt med ledning Trådløse komponenter TCC530E Tilstedeværelsessensor for to zoner TCC530E Udgangsmodul

Læs mere

Betjeningsmanual Aermec chiller unit AN

Betjeningsmanual Aermec chiller unit AN Betjeningsmanual Aermec chiller unit AN H. Jessen Jürgensen September 2007 1 Betjeningspanel Trykknap A B C D Funktion Programmering forøge formindske vælge Diode indikering Symbol Farve Dioden lyser konstant

Læs mere

Overvågning af punktsug, URANOS LOCAL EXHAUST GUARD

Overvågning af punktsug, URANOS LOCAL EXHAUST GUARD Sikkert arbejde ved brug af punktsug Uranos Local Exhaust Guard kan fungere efter to forskellige principper: 1. Flowovervågning. 2. Trykovervågning. Flowovervågning Anvendes fortrinvis når hvert enkelt

Læs mere

Version 0 revision 0. LCC 4 Brugermanual

Version 0 revision 0. LCC 4 Brugermanual Version 0 revision 0 LCC 4 Brugermanual Indhold Forord...6 Introduktion...6 Kort beskrivelse af LCC 4....7 Generelt...7 Temperatur Indstillinger...7 Tidszoner + Dag Nat...7 Fælles Varme Temperatur...7

Læs mere

Radiatortermostat TRV-1ZBS

Radiatortermostat TRV-1ZBS Radiatortermostat TRV-1ZBS TrueGuard radiatortermostat TRV-1ZBS er en smart tilbehørsenhed fra TrueGuard, der giver dig mulighed for at fjernstyre radiatorerne og dermed varmen i dit hjem. Du har alle

Læs mere

PAR-555-SYS Konstanttrykregulering

PAR-555-SYS Konstanttrykregulering PAR-555-SYS Konstanttrykregulering www.oeland.dk Side 1 af 16 1. Produktinformation... 3 2. Installation.. 4 3. Oversigtstegning.. 5 4. Funktioner.. 6 5. Tekniske data. 9 6. Tilslutning... 10 7. Problemløsning..

Læs mere

KNX løsninger til. Erhvervsbygninger. KNX Automatisk dagslysregulering med foldedørsstyring og manuel dæmp

KNX løsninger til. Erhvervsbygninger. KNX Automatisk dagslysregulering med foldedørsstyring og manuel dæmp KNX løsninger til Erhvervsbygninger KNX Automatisk dagslysregulering og manuel dæmp Tekniske specifikationer Funktioner KNX Automatisk dagslysregulering Styringen tager udgangspunkt i et stort lokale (A

Læs mere

GBS Display. GBS Kontrolboks IP class: IP54 Nominal Input current : 1A Efter 3 dage uden strøm er tiden tabt. Tiden indtastes på ny med display.

GBS Display. GBS Kontrolboks IP class: IP54 Nominal Input current : 1A Efter 3 dage uden strøm er tiden tabt. Tiden indtastes på ny med display. TM CLIMATIX GBS Display Installations manual Software version 3.2 GBS Kontrolboks IP class: IP54 Nominal Input current : 1A Efter 3 dage uden strøm er tiden tabt. Tiden indtastes på ny med display. 1.

Læs mere

NETLON. KV2_2b beskrivelse. Dette dokument indeholder en beskrivelse af en KV2 klasseværelsesstyring fra Netlon.

NETLON. KV2_2b beskrivelse. Dette dokument indeholder en beskrivelse af en KV2 klasseværelsesstyring fra Netlon. KV2_2b beskrivelse Dette dokument indeholder en beskrivelse af en KV2 klasseværelsesstyring fra Netlon. 1 Kortbeskrivelse... 4 1.1 Anvendelse... 4 1.2 Lys1 og 2med dagslysstyring 1-10 volt... 4 1.3 Lys3

Læs mere

MX2 Applikationsguide

MX2 Applikationsguide Applikationsguide v1.0 Applikationsguide Indholdsfortegnelse 1. PID REGULERING PÅ VENTILATION OG REN VANDSPUMPE... 4 1.1. VALG AF REGULERINGSMETODE (PARAMETERA044)...4 1.2. AKTIVERING AF PID REGULERING

Læs mere

Rev.: Juni 1997 Udgave: rel. 12/96 Produkt: EWPC 907

Rev.: Juni 1997 Udgave: rel. 12/96 Produkt: EWPC 907 BESKRIVELSE EWPC 907 er en temperaturstyring med dobbelt udgang, der fungerer enten uafhængigt eller afhængigt af hinanden (2-trins); den primære udgang giver mulighed for valg mellem ON/OFF, PD eller

Læs mere

Eksamens spørgsmål i Teknologi (Digital) 3. Semester (i)

Eksamens spørgsmål i Teknologi (Digital) 3. Semester (i) Eksamens spørgsmål i Teknologi (Digital) 3. Semester (i) 1. DS1821 1-WIRE KOMMUNIKATION (HERUNDER TIMING KRAV) ------------------------ 2 2. DS1821 SOFTWARE (OPBYGNING AF STYREPROGRAM I SYSTEM51 C) -----------

Læs mere

SLÆDEKANAL. S-Touch Styring INSTRUKTIONSMANUAL. type 25. Til aggregater med varmegenvinding. Version

SLÆDEKANAL. S-Touch Styring INSTRUKTIONSMANUAL. type 25. Til aggregater med varmegenvinding.  Version SLÆDEKANAL INSTRUKTIONSMANUAL type 25 S-Touch Styring Til aggregater med varmegenvinding Version 1.1 4.9.14 1 www.geovent.dk Indhold Dimensioner...2 Beskrivelse...2 Egenskaber...2 Montage og installation....3

Læs mere

Quick Setup Guide SB168-ES og M7CL Dansk version

Quick Setup Guide SB168-ES og M7CL Dansk version Quick Setup Guide SB168-ES og M7CL Dansk version February, 2009 SB168-ES og M7CL Quick Setup Guide Beskrivelse af denne guide. Denne guide indeholder en hurtig og enkelt opsætning af M7CL med digital stagebox.

Læs mere

Comfort: STRA-14 kontrolenhed. STRA-14 kontrolenhed

Comfort: STRA-14 kontrolenhed. STRA-14 kontrolenhed STRA-14 kontrolenhed STRA-14 er en forprogrammeret rumregulator, der er beregnet til at regulere temperaturen og CO2-niveauet i rum. Regulatoren er forprogrammeret med kommunikation og er beregnet til

Læs mere

4X29 ANALOG SYSTEM. Overførsel af vægt via analogt udgangssignal

4X29 ANALOG SYSTEM. Overførsel af vægt via analogt udgangssignal Kokkedal Industripark 4 DK-2980 Kokkedal Denmark info@eilersen.com Tel +45 49 180 100 Fax +45 49 180 200 4X29 ANALOG SYSTEM Overførsel af vægt via analogt udgangssignal Gælder for: Program nr.: STD.120322.0

Læs mere

Opsætning af Infranor CD1-a

Opsætning af Infranor CD1-a Opsætning af Infranor CD1-a Opsætning af Infranor CD1-a...1 Indledning...1 Opsætning af CD1a:...2 Motorvalg:...3 Maks hastighed:...5 Encoder output:...6 Regulering:...7 Gem data i EPROM:...10 Prøvekørsel:...11

Læs mere

Seriel kommunikation RS232 / RS485

Seriel kommunikation RS232 / RS485 (fortsat fra Positionering/standardfunktion med RS232/RS485) Speed Commanderen har indbygget en seriel kommunikationsenhed, som understøtter RS232 og RS485 kommunikation. Speed Commanderen skal monteres

Læs mere

Protokol interface AK-PI 300

Protokol interface AK-PI 300 User Guide Protokol interface AK-PI 300 ADAP-KOOL Refrigeration control systems Introduktion Funktion AK-PI 300 er et mellemled, så enheder af typen Daikin kan betjenes via en Systemmanager fx AK-SM 720

Læs mere

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold Instruktion SEEDER+ unit Revision 1.82 20140825 (last update) Software Version 8:32 Indhold Beskrivelse... 1 Program version... 1 Skift af værdier... 2 Justering af parametre... 2 Kalibrering... 4 Kalibrering

Læs mere

Programmeringseksempel tl BCxxxx (Seriel)

Programmeringseksempel tl BCxxxx (Seriel) APP-NOTE 600005 Beckhoff Application Note Date: 8/28/2006 Document Status: First Draft Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Programmeringseksempel

Læs mere

TX electronic controller

TX electronic controller TX electronic controller Version 1.1 Rev. 14. Dec. 2011 Side 1 af 20 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Oversigt... 3 3.0.0 Funktionsbeskrivelse... 4 3.1.0 Bruger funktioner... 4 3.1.1 Dagsdrift...

Læs mere

Alle dip 1 7 sættes til On for at opnå stand-alone operation fra PC.

Alle dip 1 7 sættes til On for at opnå stand-alone operation fra PC. Hurtig opstart af Infranor CD1 p og pm: Dette er en enkelt og kortfattet vejledning i opsætningen af CD 1 p og pm driver til anvendelse i stand-alone mode. Ingen Profibus forbindelse. For senere opkobling

Læs mere

NV Comfort Brugervejledning

NV Comfort Brugervejledning NV Comfort Brugervejledning Tillykke med Deres nye NV Comfort indeklimaløsning, der året rundt er med til at sikre et sundt og komfortabelt indeklima med en ekstrem lav CO-udledning. Med NV Comfort Standard

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1 Brugervejledning & instruktion MTW 12/1 Varenr. 572096 MTW 12/2 Varenr. 572099 MTW12/1101-1 INDHOLD 1.0 Beskrivelse 2.0 Installation 3.0 Programmering 4.0 Termostat / P.I.D. funktion 4.1 MTW 12/1 termostat

Læs mere

Komfort Ventilation Controller Model FV67X til balanceret Procesudsug og Rumudsug og Indblæsning i Lean Process Ventilation

Komfort Ventilation Controller Model FV67X til balanceret Procesudsug og Rumudsug og Indblæsning i Lean Process Ventilation Komfort Ventilation ler Model FV67X til balanceret Procesudsug og Rumudsug og Indblæsning i ean Process Ventilation Manualen indeholder følgende: Generel installationsvejledning for FV67X som Komfort Ventilation

Læs mere

User Guide AK-SM 720 Boolean logic

User Guide AK-SM 720 Boolean logic User Guide AK-SM 720 Boolean logic ADAP-KOOL Refrigeration control systems Anvendelse Funktionen er indeholdt i Systemmanager type AK-SM 720, og kan anvendes til brugerdefinerede funktioner. Funktionerne

Læs mere

LeanVent Produktoversigt

LeanVent Produktoversigt LeanVent Produktoversigt 05/2015 Hvorfor vælge et spjæld fra LeanVent? Ved første øjekast ligner et LeanVent spjæld et helt almindeligt spjæld, men ved nærmere øjesyn, ser man hurtigt det unikke design

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

LH-CD6(P) tykkelsessmåling

LH-CD6(P) tykkelsessmåling SUNX LH-50 serien Quickguide LH-CD6(P) tykkelsessmåling Tak fordi du har valgt SUNX. Denne quickguide er designet som hjælp til førstegangsbrugeren. Denne vejledning koncentrerer sig om brugere, der skal

Læs mere

KOMPONENT BESKRIVELSE

KOMPONENT BESKRIVELSE Beskrivelse : PC-program 714014 Program som kommunikerer med trykprøve stationer via. T-net/E-net. Fra programmet er det muligt at indstille parametre i de tilkoblede stationer. Programmet gemmer data

Læs mere