Nuværende bemanding og ressourcer Erhvervsråd, Havneforum og Kommune har afsat følgende ressourcer til erhvervsudvikling (skema 1):

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nuværende bemanding og ressourcer Erhvervsråd, Havneforum og Kommune har afsat følgende ressourcer til erhvervsudvikling (skema 1):"

Transkript

1 Fremtidig erhvervsindsats i Thisted Kommune oplæg fra arbejdsgruppe Baggrund Thisted Byråd besluttede i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2012, at tilskuddene til Thy Erhvervsråd og Hanstholm Havneforum reduceres med 25% i 2012 og yderligere 25% i Samtidig tilføres den kommunale erhvervsservice 4 mio. kr., med det formål at styrke den samlede indsats på området. Thisted Kommunes Direktion fik til opgave at udarbejde et oplæg til, hvordan indsatsen kan styrkes. Kommunaldirektør og teknisk direktør påbegyndte opgaven med afholdelse af et møde, med deltagelse af Thy Erhvervsråd (formand og erhvervschef), Hanstholm Havneforum (formand og direktør), samt 3 repræsentanter for den kommunale forvaltning (planchefen, en udviklingskonsulent og en erhvervsmedarbejder). Her blev det besluttet, at en arbejdsgruppe bestående af chefen for Erhvervsrådet, direktøren for Havneforum samt de tre kommunale forvaltningsmedarbejdere skal udarbejde et oplæg til fremtidig erhvervsindsats. Oplægget behandles af Direktionen den 6. december, og efterfølgende af Arbejdsmarkeds- og kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet. Arbejdsgruppens udgangspunkt Ifølge bemærkningerne til budgetforliget for skal erhvervsindsatsen styrkes, blandt andet ved at man styrker det private erhvervslivs muligheder for at profitere af nationale vækstprogrammer. Desuden har der i den politiske proces været fokus på, at erhvervsservicen tilbydes alle virksomheder i kommunen. Nuværende bemanding og ressourcer Erhvervsråd, Havneforum og Kommune har afsat følgende ressourcer til erhvervsudvikling (skema 1): Organisation Ansatte ift. erhvervsindsatsen Samlet budget Kommunal andel af samlet budget Thy Erhvervsråd* Erhvervschef Erhvervskonsulent 2011: 1,7 mio. kr. 2012: 1,7 mio. kr. 1,1 mio. kr kr. Hanstholm Havneforum* Thisted Kommune, Planafdelingen** Direktør Konsulent Planchef (chef for enheden Plan, Byg, Erhverv og Kultur) Erhvervskonsulent Erhvervsmedarbejder 2013: (?) kr. 2011: 1,9 mio. kr. 2012: 1,9 mio. kr. 2013: (?) kr. 2011: 9 mio. kr. 2012: 11,3 mio. kr. 2013: 11,1 mio. kr kr kr kr kr. *2011-budget tilstræbes fastholdt på samme niveau i 2012, hvilket fordrer, at man tærer på egenkapitalen. **Personale og budget dækker både erhvervs-, landdistrikts- og turismeudvikling. Det kan tilføjes, at en fjerde vigtig aktør på erhvervsfremmeområdet er Væksthus Nordjylland, som har en basisdrift på cirka 10 mio. kr. årligt. Thisted Kommune betaler cirka kr. årligt til Væksthuset, som også er indregnet i ovennævnte budget. - Nuværende hovedopgaver De tre organisationer har fokus på følgende hovedopgaver (skema 2): 1

2 Organisation Hovedopgaver Thy Erhvervsråd Virksomhedsbesøg/kontakt Information til erhvervslivet Deltagelse i erhvervsfora Styrkelse af iværksættermiljø Gøre kommunen attraktiv for nye tilflyttere Støtte diverse netværk Formidling af projekter fra Væksthus, Universitet m.fl. Tiltrækning af højtuddannede Formidle behov mellem virksomheder og uddannelsessteder m.m. Erhvervsservice (virksomhedernes vej ind i erhvervssystemet) Vejledning for iværksættere og virksomheder. Samarbejde med Væksthus Nordjylland o.a. centrale erhvervsorganisationer Hanstholm Havneforum Drift af servicekontor Markedsføring Fiskerianalyser Bølgeenergi Samarbejder med kommunen, f.eks. Uddeling af Akvamanilepris Generalforsamlinger og arrangementer Fundraising og projektledelse. Udviklingsprojekter Virksomhedsservice Messer og events Thisted Kommune, Planafdelingen Myndigheds- og planopgaver - Områder som spiller en væsentlig rolle i Sagsbehandling forhold til erhvervsaktivitet, tiltrækning af Markedsføring arbejdskraft og nye tilflyttere er kultur, Udviklingsprojekter turisme og landdistriktsudvikling. Disse Rammevilkår for erhvervslivet områder er i dag tænkt ind i Thisted Tæt samarbejde med byråd/borgmester Kommunes Planafdeling. om politisk-administrative opgaver. Det kan tilføjes, at Thy Erhvervsråd er de lokale virksomheders indgang til erhvervsfremmesystemet. Erhvervsrådet yder en generel vejledning, og virksomhederne screenes i forhold til vækstpotentiale, relevante programmer, samt behov for uddannelse, erhvervsservice og rådgivning. Erhvervsrådet guider relevante virksomheder videre til Væksthus Nordjylland (eller andre aktører som f.eks. Eksportrådet og Aalborg Universitet). Væksthuset har fokus på følgende: Kortlægning af vækstpotentialer og udarbejdelse af vækstplaner Vejlede og give overblik over relevante muligheder for rådgivning Kompetenceudvikling i virksomhederne 2

3 At understøtte vækstmuligheder i virksomhederne via programmer som Nordjysk Iværksætternetværk, Vækst Iværksætter Programmet, Virksomheder i Teknologisk Udvikling, Flere Virksomheder i Vækst, GLOBAL, Yderlig Vækst (særligt for virksomheder i yderområder og med fokus på kompetence- og strategiudvikling, chef til leje m.m.). At understøtte virksomhederne via en række nationale initiativer som Early Warning, Kapital Gennem Rådgivning og Fornyelsesrådgivning. Væksthuset oplyser, at virksomhederne i Thisted Kommune i perioden hidtil har fået andel i den samlede udviklingsstøtte (ofte strategi- og kompetenceudvikling) svarende til 10,4 mio. kr. ud af en samlet nordjysk ramme på 128 mio. kr. Dette beløb medfinansieres af virksomhederne i form af timer eller penge, sådan at der samlet set er tilført godt og vel 20 mio. kr. til virksomhedsudvikling i perioden. Hvilke opgaver løser Havneforum og Erhvervsråd i 2012 og 2013? Som det ses af skema 1, bidrager Thisted Kommune i 2011 med en væsentlig del af Hanstholm Havneforums og Thy Erhvervsråds budgetter. Under hensyn til det reducerede kommunale tilskud i 2012 og 2013 har Havneforum og Erhvervsråd nu udarbejdet tilbud på de ydelser, man i 2012 og 2013 tilbyder Thisted Kommune (skema 3) (en detaljeret gennemgang kan ses i de tilknyttede bilag): Organisation Tilbud 2012 og 2013 Hanstholm Havneforum - Prisoverslaget fra Havneforum indeholder de opgaver, som man vurderer, vil have særlig interesse for Thisted Kommune. - Ved et kommunalt tilskud på ca kr. (hhv kr.) kan Havneforum holde timeprisen på 550 (hhv. 650) kr. + moms, mens man helt uden tilskud må operere med en timepris på 850 kr. + moms. - Havneforums indsats ift. DanWEC kan ikke fortsætte i 2012 og 2013 uden Thisted Kommunes køb af denne ydelse. Det kommunale grundtilskud vil gå til drift af servicekontoret: kr. i kr. i 2013 Herud over tilbydes køb af følgende 5 moduler (prisoverslag): Modul 1: DanWEC, herunder info-pavillon, besøgshåndtering, hjemmeside, matchmaking kr. i kr. i 2013 Modul 2: Messer m.m. Planlægning, opbygning m.m kr. i kr. i 2013 Modul 3: Produktudvikling, markedsføring, møder med kommune og erhvervsråd kr. i kr. i 2013 Modul 4: Lokale events, herunder Akvamanilepris, Fiskens Dag, markedsføring m.m kr. i

4 kr. i 2013 Modul 5: For kommunen i øvrigt, Nye virksomheder, fiskerianalyse m.m kr. i kr. i 2013 Thy Erhvervsråd - I kolonnen til højre, nævnes hovedpunkterne i tilbuddet samt priserne pr. modul - For hvert hovedpunkt er en række indsatser inkluderet i det kommunale grundtilskud; men for hvert hovedpunkt er der også givet tilbud på en nærmere specificeret række af yderligere indsatser, som kommunen kan tilkøbe (disse kan ses i bilaget). - Erhvervsrådet påpeger, at man i øvrigt løser en række opgaver, som ikke nødvendigvis falder ind under traditionel erhvervsservice. Det kan være håndtering af virksomheds- og delegationsbesøg fra udlandet, som kan eksponere lokale virksomheder, med fokus på nye forretningsmuligheder. I denne indsats ligger også formidling af særlige lokale erhvervsstyrker til relevante markeder. Udvikle medlemsgrundlaget Inkluderet i det kommunale tilskud i 2012 og 2013 Informere relevante aktører via hjemmeside, nyhedsbreve, s, temamøder, presse, markedsføring og virksomhedsbesøg kr. i kr. i 2013 Være rådgiver og bindeled mellem myndigheder, organisationer, private virksomheder m.fl kr. i kr. i 2013 Attraktiv etablerings- og iværksætterkommune (rådgivning, screening, kurser m.m.) kr. i kr. i 2013 Attraktiv bosætnings- og arbejdskommune (jobs til samlever m.m.) kr. i kr. i 2013 Virksomhedskontakt, netværksdannelse og informationsvirksomhed, samarbejde med Væksthus, Eksportråd m.fl kr. i kr. i 2013 Formidle projekter m.m. mellem væksthus og virksomheder kr. i kr. i 2013 Formidle projekter fra universiteter, kompetencecentre m.fl. til virksomheder kr. i

5 kr. i 2013 Samarbejde med Region Nordjylland, Vækstforum, Væksthus m.fl kr. i kr. i 2013 Samarbejde med uddannelsesinstitutioner i Thisted Kommune ift. erhvervets behov kr. i kr. i 2013 Rådgivning af tilflyttervirksomheder Inkluderet i det kommunale tilskud i kr. i 2013 Formidling af Thisted Kommunes projekter til virksomheder kr. i kr. i 2013 Havneforum og Erhvervsråd tilføjer, at tilbuddene forudsætter, at organisationernes aktivitetsniveau i 2012 og 2013 kan fastholdes på mindst 2011-niveau. Yder Thisted Kommune kun det reducerede grundtilskud, uden at gøre brug af tilkøbsydelser, vurderer begge organisationer, at de vil være nødt til at reducere deres aktivitetsniveau i større eller mindre omfang. Hanstholm Havneforum oplever her en markant udfordring, idet Hanstholm Havn har halveret sit årlige tilskud til Havneforum. Det er medvirkende til, at Havneforums tilbud til Thisted Kommune ligger på cirka 1,1 mio. kr. Havneforum tilføjer dog, at en væsentlig del af dette beløb (udover det kommunale grundtilskud på kr.) vedrører fortsættelse af DanWEC-tilbuddet ( kr.). Begge organisationer efterspørger en rimelig responstid i forhold til fremtidige ændringer af samarbejdsaftaler med Thisted Kommune. Er responstiden for kort, kan organisationerne ikke i god tid tilpasse bemanding, kompetencer, lokaleleje m.m. Havneforum foreslår en responstid på 1 år. Tilbuddene giver Thisted Kommune mulighed for at vurdere, om Havneforum og Erhvervsråd løser de efterspurgte opgaver for det kommunale tilskud, eller om byrådet ønsker en anden prioritering. Med baggrund i skema 3 og bilagene fra Havneforum og Erhvervsråd kan der træffes beslutning om, hvorvidt Thisted Kommune vil tilkøbe ydelser i 2012 og 2013, der ligger ud over dem, der i forvejen er inkluderet i det kommunale grundtilskud. Oplæg til nye indsatser Da Havneforum, Erhvervsråd og Kommune også i 2012 og 2013 vil være tre selvstændige organisationer, foreslår arbejdsgruppen følgende nye, fælles indsatser: Indsatser Her og nu (ultimo 2011): 1. Arbejdsgruppen henter inspiration udefra, i første omgang ved at Væksthus Nordjylland inviteres med til arbejdsgruppens møder. (Væksthus Nordjylland deltog i møde med 5

6 arbejdsgruppen den 21. november 2011). 2. Havneforum og Erhvervsråd tilbyder fremadrettet en markant del af deres erhvervsservice til alle virksomheder i kommunen. De to organisationer afklarer, hvilke ydelser der vil være forbeholdt betalende medlemmer. Begge organisationer har fokus på, at den tilbudte service i høj grad omhandler det at styrke virksomhedernes adgang til vejledning, rådgivning og udviklingsmidler. Dette vil ske i samarbejde med Væksthus Nordjylland. Havneforum og Erhvervsråd beskriver, om der herudover kan puljes nogle ressourcer indenfor deres indsatsområder. (Forslaget er p.t. et tættere samarbejde om at informere alle virksomheder om relevante programmer, på tværs af Erhvervsråd og Havneforum). 3. Havneforum og Erhvervsråd udarbejder hver især en oversigt over hvilke ydelser, der falder indenfor rammerne af den årlige kommunale støtte til de to aktører, samt hvilke ydelser der herudover kræver særskilt kommunal betaling. (Havneforum og Erhvervsrådet har udarbejdet de tilknyttede tilbud). Indsatser På lidt længere sigt (2012 ff.) 1. De indsatser, Thisted Byråd beslutter at bestille ved Erhvervsråd og Havneforum, vil blive præciseret i samarbejdskontrakter mellem kommunen og de to aktører. Kontrakterne vil danne grundlag for Havneforums og Erhvervsrådets årlige rapportering til Thisted Byråd over, hvilke konkrete opgaver der er løst for Thisted Kommune i årets løb. 2. Den tidligere Task Force Fundraising (som fungerede i regi af den tidligere erhvervs- og udviklingsafdeling i Thisted Kommune, med deltagelse af en række lokale erhvervs- og uddannelsesaktører), erstattes af en arbejdsgruppe bestående af Havneforum, Erhvervsråd og Kommune. Arbejdsgruppens fokus vil være: a. Samarbejde om at sikre virksomheder i Thisted Kommune adgang til vejledning og rådgivning om relevante virksomheds- og vækstprogrammer med fokus på forretningsudvikling og innovation i virksomhederne, og med nært samarbejde med Væksthus Nordjylland. b. Samarbejde om konkrete indsatser, der skal fremme det lokale erhvervsliv. Som eksempler kan nævnes fælles markedsundersøgelse af erhvervslivets efterspørgsel efter erhvervsservice (se nærmere herom i punkt 3 nedenfor), tiltrækning af højtuddannet arbejdskraft, pulje markedsføringsindsatser i konkrete sammenhænge, særligt fokus på udvikling af virksomheder i særlige brancher, f.eks. turisme og energi. Arbejdet i denne arbejdsgruppe vil blive nærmere konkretiseret, hvis Thisted Byråd beslutter at gå videre med denne model. Thisted Kommune vil indgå i samarbejdet i et samspil mellem udviklingsenhederne under Økonomikontoret og Planafdelingen (dvs. Udvikling og analyse samt Erhverv og i et vist omfang Kultur ). Thisted Kommune påtager sig tovholder-opgaven, i forventningen om, at alle parter i øvrigt bidrager aktivt i alle dele af arbejdet. 6

7 I forhold til byrådets forventning om at der skaffes flere nationale vækstmidler til lokale virksomheder, ser arbejdsgruppen forskellige muligheder: a. I et samarbejde mellem erhvervsrådene i Nordjylland og Væksthus Nordjylland kan der arbejdes på, at de lokale virksomheder får del i midler fra regionale og nationale vækstprogrammer. Herved kan virksomheder tildeles midler til konkrete udviklings- og kompetenceprojekter. Denne praksis benytter Thy Erhvervsråd allerede i dag, og arbejdsgruppen anbefaler dette som en model, Erhvervsrådet satser yderligere på fremover. b. Hvis enkeltstående virksomheder henvender sig til Havneforum, Erhvervsråd eller Kommune med en god projektidé, kan de tre aktører primært påtage sig rollen som vejleder og i øvrigt henvise til private aktører, der mod betaling kan yde den konkrete rådgivning. c. Havneforum, Erhvervsråd og Kommune kan selv tage initiativ til konkrete indsatser, som typisk vil omhandle styrkelse af rammevilkår. I sådanne indsatser må ingen virksomheder udelukkes fra at deltage. d. En fjerde indsats kan være systematisk at informere alle virksomheder i lokalområdet om de nye vækstprogrammer, herunder at koble interesserede virksomheder med for eksempel Væksthus Nordjylland. De tre organisationer vil desuden fortsat samarbejde om at repræsentere hele Thisted Kommune udadtil. 3. Havneforum, Erhvervsråd og Kommune bestiller i samarbejde en uvildig markedsanalyse af, hvilke erhvervsservice-indsatser erhvervslivet efterspørger. Analysen skal skabe en mere nuanceret viden om virksomhedernes behov, end DI s årlige analyse bidrager med. Analysen kan desuden danne grundlag for en løbende tilfredshedsvurdering fra det lokale erhvervsliv. Erhvervsrådet og Havneforum oplyser, at Danske Erhvervschefer kan tilbyde et billigt standard-analyseværktøj, som kan bruges i denne sammenhæng. 4. Thisted Kommune opretter et antal nye stillinger i Planafdelingen/Erhverv, indenfor en del af den ramme på 4 mio. kr., som byrådet har afsat til styrkelse af indsatsen. Efterspurgte kompetencer kan oplagt være inden for fundraising, projektledelse og ikke mindst erhvervsservice. Ligeledes kan der i forbindelse med de nye stillinger fokuseres på at støtte op om udviklingsplanerne for Hanstholm Havn, ligesom bølge-energiområdet kan tilføres øgede ressourcer. Sammenfatning Arbejdsgruppen vil gerne bede direktion, udvalg og byråd tage stilling til: 1. Ønsker man en anden prioritering af Havneforums og Erhvervsrådets opgavevaretagelse, inden for rammerne af det kommunale tilskud, i 2012 og 2013, end den, som fremgår af tilbuddene? 2. Vil man købe tillægsydelser fra Havneforum og Erhvervsråd i 2012 og 2013 (og i så fald hvilke ydelser, alternativt inden for hvilken økonomisk ramme der ønskes udmeldt en ramme inden 7

8 31. december 2011), eller vil man bestille de ønskede ydelser ved andre leverandører? 3. Er der opbakning til indsatserne nævnt under punkterne Her og nu samt På lidt længere sigt, som i hovedtræk er: a. Havneforum og Erhvervsråd lader en markant del af den service, der ydes inden for rammerne af det kommunale tilskud, stå til rådighed for alle virksomheder i Thisted Kommune. b. Der indgås samarbejdskontrakter mellem Havneforum/Erhvervsråd og Kommune for 2012 og 2013, og der følges årligt op på indfrielsen af aftalerne. c. Hvilket opsigelsesvarsel ønsker man i forhold samarbejdskontrakterne? d. Der etableres en arbejdsgruppe bestående af Havneforum, Erhvervsråd og Kommune, som arbejder med i. at give virksomheder bedst mulig adgang til vejledning, rådgivning og udviklingsmidler ii. konkrete indsatser inden for forskellige temaer som tiltrækning af arbejdskraft, fælles markedsføring, erhvervsservice for særlige brancher m.m. Thisted Kommune medvirker i arbejdsgruppen med ressourcer fra Udvikling og analyse, Erhverv og Kultur. e. Der udføres en markedsanalyse i forhold til erhvervslivets efterspørgsel efter erhvervsservice, og analysen danner grundlag for tilfredshedsundersøgelser. f. Et antal nye stillinger oprettes i Planafdelingen, med fokus på projektledelse, erhvervsservice og fundraising. Til sagsfremstillingen om oplægget til den fremtidige erhvervsindsats i Thisted Kommune er der udover nærværende dokument også vedlagt tre bilag, der omhandler: Tilbud på opgaveløsning 2012 og 2013 fra Thy Erhvervsråd Tilbud på opgaveløsning 2012 og 2013 fra Hanstholm Havneforum Indsatsliste fra Thisted Kommune. 8

Væksthus Nordjylland, økonomi og strategi for rolle og opgaver SAG NR.: 000182018 mie

Væksthus Nordjylland, økonomi og strategi for rolle og opgaver SAG NR.: 000182018 mie Væksthus Nordjylland, økonomi og strategi for rolle og opgaver SAG NR.: 000182018 mie Resume Ved årsskiftet 2007/08 godkendte de nordjyske kommuner en række økonomiske garantier for Væksthus Nordjyllands

Læs mere

Beskrivelse Tovholder Samarbejdspartnere Erhvervspolitik Nyt brug af land analyse af nye typer af iværksættere samt opfølgning

Beskrivelse Tovholder Samarbejdspartnere Erhvervspolitik Nyt brug af land analyse af nye typer af iværksættere samt opfølgning SAG 106919 DOK 1139842 DATO: 20.01.2012 Indkredsning af jobprofiler i den fremtidige erhvervsindsats Dette notat skitserer i hovedtræk, hvilke erhvervsopgaver der i dag løses i Planafdelingen inden for

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

Partnerskabsaftale / resultatkontrakt mellem FETC og Frederikssund kommune for 2009.

Partnerskabsaftale / resultatkontrakt mellem FETC og Frederikssund kommune for 2009. Frederikssund den??. februar 2009 Partnerskabsaftale / resultatkontrakt mellem FETC og Frederikssund kommune for 2009. 1 Baggrund og målsætning Denne aftale udgør grundlaget for samarbejdet mellem FETC

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Udvalg: Måloverskrift: Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Vækst med nye perspektiver Sammenhæng til vision 2018: Vækst og Udvikling understøttes via målrettede indsatser i den kommunale sagsbehandling,

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Maritimt Brancheudviklingscenter

Maritimt Brancheudviklingscenter 1(5) Projektrapport 2013-05-06 Anne Sofie Rønne Erhvervshus Nord Maritimt Brancheudviklingscenter Baggrund Etablering af det maritime brancheudviklingscenter udspringer af en række lokale forhold så som

Læs mere

Skema til ansøgers opstilling af detaljeret budget med samtlige udgifter og indtægter samt eventuel medfinansiering

Skema til ansøgers opstilling af detaljeret budget med samtlige udgifter og indtægter samt eventuel medfinansiering Skema til ansøgers opstilling af detaljeret budget med samtlige udgifter og indtægter samt eventuel medfinansiering Udviklingsprojekt: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg. Poster som er

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Holbæk Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen Arbejdsmarkedsstyrelsen Policycenteret Arbejdsmarkedscentre: Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen For at sikre en fremtidig udvikling af velfærdssamfundet, bliver det

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

Regional aftale. mellem. KKR Nordjylland og Væksthus Nordjylland

Regional aftale. mellem. KKR Nordjylland og Væksthus Nordjylland Regional aftale mellem KKR Nordjylland og Væksthus Nordjylland for 2013 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning/baggrund 2. De nordjyske kommuners rolle 3. Formål og målgruppe 4. Regionale operatørfunktioner

Læs mere

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune Center for Plan, HR og Udvikling Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 24.10.00-P22-1-15 Ref.: Michael Christiansen Direkte

Læs mere

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Indhold Baggrund s. 1 Formål - 2 Målgruppe - 3 Indhold - 3 Organisation - 4 Budget - 7 Finansiering - 7 Baggrund I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund -

Læs mere

Når myndighed udøves med et service-gen

Når myndighed udøves med et service-gen Når myndighed udøves med et service-gen v. Borgmester Carsten Kissmeyer De erhvervsmæssige udfordringer i Ikast- Brande Kommune Vi har det laveste uddannelsesniveau i Region Midtjylland Vi har mange fremstillingsarbejdspladser

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Odder Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Sammendrag af dialogmøder i Aalborg og Fjerritslev

Sammendrag af dialogmøder i Aalborg og Fjerritslev Regional udviklingsplan 2012 Sammendrag af dialogmøder i Aalborg og Fjerritslev Erhvervsudvikling og Innovation(Det Innovative Nordjylland). Hvordan får erhvervslivet, videns institutioner og offentlige

Læs mere

Indsats for forsikrede ledige. BSU d. 28. oktober 2014

Indsats for forsikrede ledige. BSU d. 28. oktober 2014 Indsats for forsikrede ledige BSU d. 28. oktober 2014 Status for ledigheden i Aalborg kommune 1/6 August 2014 Antal forsikrede ledige (fuldtidspersoner) Andel af arbejdsstyrken Aalborg 4.263 4,4 % København

Læs mere

Et notat der beskriver samarbejdet mellem IDAs regionale enheder, studenterkontakter og administrationen. (Notatet er revideret d. 3.

Et notat der beskriver samarbejdet mellem IDAs regionale enheder, studenterkontakter og administrationen. (Notatet er revideret d. 3. Samarbejdsnotat Et notat der beskriver samarbejdet mellem IDAs regionale enheder, studenterkontakter og administrationen. (Notatet er revideret d. 3. oktober 2011) Ingeniørforeningen, IDA Værkmestergade

Læs mere

Mulighedernes Nordjylland

Mulighedernes Nordjylland Mulighedernes Nordjylland Ansøgningsskema til små projekter Dette ansøgningsskema bruges til ansøgning om støtte til projekter med et budget på højest 500.000 kr., men på mindst 100.000 kr. (bagatelgrænse).

Læs mere

Udkast til samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn

Udkast til samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn Udkast til samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn Notat udarbejdet som baggrundsmateriale til en drøftelse af samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn for de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Turismepolitik 2009-2013 for Lemvig Kommune

Turismepolitik 2009-2013 for Lemvig Kommune Turismepolitik 2009-2013 for Lemvig Kommune "Turismen i Lemvig kommune er et vigtigt indsatsområde for kommunen og dens udvikling indenfor erhvervsudvikling, bosætning, kultur og uddannelse" Lemvig Kommune

Læs mere

forslag til indsatsområder

forslag til indsatsområder Dialogperiode 11. februar til 28. april 2008 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI forslag til indsatsområder DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT

Læs mere

5. Forslag til optimering af den beskæftigelsesrettede indsats på integrationsområdet

5. Forslag til optimering af den beskæftigelsesrettede indsats på integrationsområdet Ringkøbing-Skjern Kommune Beskæftigelsesudvalget 18. maj 2015 5. Forslag til optimering af den beskæftigelsesrettede indsats på integrationsområdet 15-006528 Sagsfremstilling Administrationen fremlægger

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Tønder Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Øget social- og uddannelsesmæssig indsats for udsatte unge over 18 år i Nørresundby.

Øget social- og uddannelsesmæssig indsats for udsatte unge over 18 år i Nørresundby. Punkt 3. Øget social- og uddannelsesmæssig indsats for udsatte unge over 18 år i Nørresundby. 2013-49283. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender, At

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Odense Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Aarhus Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Er du frivillig i Thisted Kommune?

Er du frivillig i Thisted Kommune? Er du frivillig i Thisted Kommune? Produceret af Thisted Kommune April 2015 Forord Der skal lyde en tak for din indsats som frivillig i Thisted Kommune. Et stærkt frivilligmiljø med aktive og engagerede

Læs mere

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Oplæg til drøftelse: Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Indledning Kommunalbestyrelsen har den 25. februar 2016 vedtaget, at Vordingborg Kommunes politikker skal

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Næstved Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014

Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014 27. september 2011 Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014 Byggeriets Arbejdsmiljøbus er en mobil konsulenttjeneste, som har til formål at formidle god arbejdsmiljøpraksis og viden om udvikling

Læs mere

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Kommunerne er hver dag i berøring med virksomheder i hele Danmark og hjælper virksomhederne med at finde arbejdskraft, sørger for at infrastrukturen

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Esbjerg Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

J.nr.: 10/4831. Forretningsudvikling indenfor velfærdsteknologi og service i Syddanmark. Projektnavn: Væksthus Syddanmark.

J.nr.: 10/4831. Forretningsudvikling indenfor velfærdsteknologi og service i Syddanmark. Projektnavn: Væksthus Syddanmark. Bilag 25 Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 899. 241 kr. 899. 241 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden kr. kr. Ansøger om Regionale

Læs mere

Evaluering af ressourcepædagoger

Evaluering af ressourcepædagoger Dagtilbud Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Evaluering af ressourcepædagoger Evalueringen tager udgangspunkt i den politiske

Læs mere

Mariagerfjord Kommune

Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

DOF GUIDE TIL STRATEGISK FUNDRAISING. Udarbejdet af TILSKUDSBASEN.DK

DOF GUIDE TIL STRATEGISK FUNDRAISING. Udarbejdet af TILSKUDSBASEN.DK DOF GUIDE TIL STRATEGISK FUNDRAISING Udarbejdet af TILSKUDSBASEN.DK 2014 STRATEGISK FUNDRAISING Strategisk fundraising bør være en integreret del af foreningens daglige kultur. Den strategiske fundraising

Læs mere

10. juni 2014 EM2014/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

10. juni 2014 EM2014/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 10. juni 2014 EM2014/XX Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Arbejdsløsheden i Grønland er voksende, og til trods for at størstedelen af de arbejdsløse er ufaglærte, ansætter

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben Mødedato 03. marts 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Erhvervs-

Læs mere

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2018 Hvordan fortsætter vi den stærke udvikling og griber mulighederne i udviklingen af en attraktiv detailhandel i Aalborg? 1

Læs mere

Frederikssund Kommune

Frederikssund Kommune Frederikssund Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik 2013-2017 Marts 2013 Forord Byrådet sætter med frivilligpolitikken en ny ramme for at styrke kommunens indsats på frivilligområdet, som bidrager til et styrket frivilligt

Læs mere

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik Overordnede mål og indsatsområder Udarbejdet Januar 2007 Arbejdsmarkedspolitikkens indhold: Visioner s.3 Lovgrundlag s.4 Udfordringer s.4 Grundlag s.4 Mål for

Læs mere

Tilbud om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2015 31. december 2015 for de deltagende kommuner i Iværksætterkontaktpunktet:

Tilbud om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2015 31. december 2015 for de deltagende kommuner i Iværksætterkontaktpunktet: 12. juni 2014 Tilbud om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2015 31. december 2015 for de deltagende kommuner i Iværksætterkontaktpunktet: Albertslund Brøndby Glostrup Herlev Hvidovre Ishøj

Læs mere

Job- og personprofil. Uddannelseschef til Campus

Job- og personprofil. Uddannelseschef til Campus Job- og personprofil Uddannelseschef til Campus Food College Aalborg Style & Wellness College Aalborg Dental College Aalborg Skolehjem December 2013 Udarbejdet af HR-afdelingen, Tech College Aalborg, i

Læs mere

Afstemningsresultater

Afstemningsresultater Afstemningsresultater Q1. Hvad er dit køn? Kvinde 83 49% Mand 86 51% Kan ikke/ ønsker ikke at svare 1 1% 170 100.00% Kan ikke/ ønsker ikke at svare 1% Kønsfordeling Mand 50% Kvinde 49% Q2. Hvad er din

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 05.03.2013 i Borgmesterens Mødelokale Afbud Charlotte Bøgelund Thomsen (F) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Pavillon Darumvej... 4 3 Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Resultatkontrakt 2015 2016. mellem. Ringkøbing Fjord Erhvervsråd. Ringkøbing-Skjern Kommune

Resultatkontrakt 2015 2016. mellem. Ringkøbing Fjord Erhvervsråd. Ringkøbing-Skjern Kommune Resultatkontrakt 2015 2016 mellem Ringkøbing Fjord Erhvervsråd og Ringkøbing-Skjern Kommune Side 1 9 Aftalens parter Nærværende kontrakt indgås mellem: Ringkøbing-Skjern Kommune Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing

Læs mere

SFs budgettale v. 2. behandling 10. oktober 2012 for budgettet 2013 og de 3 overslagsår

SFs budgettale v. 2. behandling 10. oktober 2012 for budgettet 2013 og de 3 overslagsår SFs budgettale v. 2. behandling 10. oktober 2012 for budgettet 2013 og de 3 overslagsår Vi har igen i år indgået et bredt budgetforlig. Det samlede resultat er økonomisk i balance vi respekterer aftalen

Læs mere

Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt alle efteruddannelsesudvalg

Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt alle efteruddannelsesudvalg Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt alle efteruddannelsesudvalg Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark. Januar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark. Januar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark Januar 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om etablering af nationalparker i Danmark (beretning

Læs mere

Præsentation af tilskudsordninger under Grøn Vækst 2011 Netværk og kvalitetsfødevarer - økologi

Præsentation af tilskudsordninger under Grøn Vækst 2011 Netværk og kvalitetsfødevarer - økologi Præsentation af tilskudsordninger under Grøn Vækst 2011 Netværk og kvalitetsfødevarer - økologi Netværksordningen Kvalitetsfødevarer - økologi Titel 2 Netværksordningen Har ansøgningsfrist 24.juni Pulje

Læs mere

Samarbejdsaftale om analysearbejde mellem Region Midtjylland og Beskæftigelsesregion Midtjylland

Samarbejdsaftale om analysearbejde mellem Region Midtjylland og Beskæftigelsesregion Midtjylland Samarbejdsaftale om analysearbejde mellem Region Midtjylland og Beskæftigelsesregion Midtjylland Indhold 1. Baggrund...1 2. Formål...1 3. Overvågningsopgaven...2 3.1 Overvågningsopgave for Region Midtjylland...2

Læs mere

Rammeaftale for Turist- og Erhvervsforeningen Langeland og Langeland Kommune vedrørende udførelsen af lokal erhvervsservice og turismeservice i 2013.

Rammeaftale for Turist- og Erhvervsforeningen Langeland og Langeland Kommune vedrørende udførelsen af lokal erhvervsservice og turismeservice i 2013. U D K A S T December 2012 Rammeaftale for Turist- og Erhvervsforeningen Langeland og Langeland Kommune vedrørende udførelsen af lokal erhvervsservice og turismeservice i 2013. Bestiller-Udfører-Model.

Læs mere

Danske Bank 9402 4800 1976 86

Danske Bank 9402 4800 1976 86 ANSØGNINGSSKEMA Pilotprojektet - Samtaler og indsatser, der modvirker langtidsledighed Ansøgningen må maksimalt fylde 6 sider i alt. Ansøgning sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering elektronisk

Læs mere

STRATEGI. Strategi for socialøkonomiske virksomheder 2016-2020

STRATEGI. Strategi for socialøkonomiske virksomheder 2016-2020 STRATEGI Strategi for socialøkonomiske virksomheder 2016-2020 Forord Baggrund Vækstudvalget drøftede på deres møde d. 3. februar 2015 socialøkonomiske virksomheder i forhold til at understøtte indsatsen

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes erhvervsindsats

Ikast-Brande Kommunes erhvervsindsats Ikast-Brande Kommunes erhvervsindsats Vi udøver myndighed med et servicegen v. Borgmester Carsten Kissmeyer Hvad er Ikast-Brande Kommune for en størrelse en landdistriktskommune? Vi har et af de laveste

Læs mere

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer VÆKSTFORUM Energi i Nordjylland Regionale styrkepositioner og potentialer INTRODUKTION Nordjylland har stærke kompetencer og et stort potentiale inden for vedvarende energi, som Vækstforum Nordjylland

Læs mere

OM BARRIERER FOR KOMPETENCEUDVIKLING

OM BARRIERER FOR KOMPETENCEUDVIKLING OM BARRIERER FOR KOMPETENCEUDVIKLING og hvordan man måske alligevel kan komme i gang 1. Baggrund for pjecen Det danske arbejdsmarked generelt, og ikke mindst den kommunale opgaveløsning, er under konstant

Læs mere

Fælles budget for skolens undervisnings- og DUS-virksomhed.

Fælles budget for skolens undervisnings- og DUS-virksomhed. Punkt 6. Fælles budget for skolens undervisnings- og DUS-virksomhed. 2011-40355. Skole- og Kulturforvaltningen fremsender til Skole- og Kulturudvalgets drøftelse sagsfremstilling vedr. fælles budget for

Læs mere

11. Tilskudssager ved annoncering: Fødevarer og oplevelser Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2900113

11. Tilskudssager ved annoncering: Fødevarer og oplevelser Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2900113 11. Tilskudssager ved annoncering: Fødevarer og oplevelser Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2900113 Resume Vækstforum Sjælland vedtog den 4. september 2015 at indkalde ansøgninger til indsatser under

Læs mere

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 116. Orientering fra formanden 332 117. Orientering fra administrationen 333

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Referat Tirsdag den 06/09 2016 kl. 08.00-10.00 Mødested: Business Park Nord Praktiske oplysninger: Kl. 08.00 10.00 Konferencelokalet BPN Mødets tema Ordinært møde

Læs mere

Positionering af Thyborøn havn som hub for opsætning og servicering af nærkystmøller

Positionering af Thyborøn havn som hub for opsætning og servicering af nærkystmøller Positionering af Thyborøn havn som hub for opsætning og servicering af nærkystmøller Baggrund Energistyrelsen har med sit udbud af 450 MW møller i en række kystnæreområder, skabt mulighed for øget havneaktivitet

Læs mere

Orientering fra projektsekretariatet vedr. Kort projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 4. marts 2011, dagsordenens pkt.

Orientering fra projektsekretariatet vedr. Kort projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 4. marts 2011, dagsordenens pkt. Orientering fra projektsekretariatet vedr. Kort projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 4. marts 2011, dagsordenens pkt. 4 Opsummering - indledning Den seneste periode har været kendetegnet ved

Læs mere

Årsberetning for året 2008.

Årsberetning for året 2008. Årsberetning for året 2008. Så er det igen blevet tid til at se tilbage på endnu et år i NOCA, og jeg vil derfor her gøre status over foreningens aktiviteter i 2008. Som også vil være temaet for konferencen

Læs mere

Dette notat omhandler en udvidet og mere fokuseret mønsterbryderindsats, som den kan se ud i Frederiksberg Kommunes daginstitutioner i 2016.

Dette notat omhandler en udvidet og mere fokuseret mønsterbryderindsats, som den kan se ud i Frederiksberg Kommunes daginstitutioner i 2016. Notat 11. november 2015 J.nr.: 28.09.00-P20-1-15 Dagtilbudsafdelingen Mønsterbryderindsats 2016 - beskrivelse af indsatsområder Dette notat omhandler en udvidet og mere fokuseret mønsterbryderindsats,

Læs mere

Vækst i Region Sjælland. hvorfra og hvordan?

Vækst i Region Sjælland. hvorfra og hvordan? Vækst i Region Sjælland hvorfra og hvordan? Vær med til at forme den nye vækststrategi Der skal udarbejdes en ny vækst- og udviklingsstrategi for regionen. Til dette arbejde ønsker vi input fra alle, der

Læs mere

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 26. maj 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 09.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/104 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Flere akademikere i job 2016

Flere akademikere i job 2016 Akademikeraftalen Flere akademikere i job 2016 Følgende partier er med i aftalen Det Konservative Folkeparti enhedslisten Liberal Alliance Radikale venstre socialdemokraterne socialistisk folkeparti venstre

Læs mere

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentpri...

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentpri... Side 1 af 6 45QR-9PZR-6SM1 KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

307. Forslag til Klimatilpasningsplan

307. Forslag til Klimatilpasningsplan 307. Forslag til Klimatilpasningsplan Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen. Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller, 1. at forslag til Klimatilpasningsplan, med tilhørende ændringsforslag

Læs mere

Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet

Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet Baggrund for projektet Projektet startede på idéplan i foråret 2014 og blev yderligere aktualiseret ved reformen på beskæftigelsesområdet, der blev

Læs mere

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen.

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen. Forligstekst Der er mellem partierne Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået budgetforlig, som danner rammerne for udviklingen af Varde Kommune for de kommende

Læs mere

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring:

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Notat Status på befordringsområdet Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Der skal frem mod budgetlægningen for 2015 arbejdes videre med at klarlægge, om KL og Regeringen har ret i, at der

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Region Midtjylland Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Opfølgning på handlingsplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune

Opfølgning på handlingsplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune Punkt 10. Opfølgning på handlingsplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune 2014-002592 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, i samarbejde med Familie- og Socialforvaltningen, at byrådet

Læs mere

Punkt nr. 2 - Ligestillingsredegørelse 2015 for Region Hovedstaden Bilag 1 - Side -1 af 8

Punkt nr. 2 - Ligestillingsredegørelse 2015 for Region Hovedstaden Bilag 1 - Side -1 af 8 Bilag 1 - Side -1 af 8 Bilag 1 REGION HOVEDSTADENS INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSE 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 07. september 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:30 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge.

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge. København, d. 19. november, 2014 Kære Byråd v/borgmesteren i Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommune. Ansøgning om støtte i 1 år, til at udvikle projektet: Nordsjællands Maritime Klynge (Maritime Cluster

Læs mere

UNGE- OG VOKSEN- UDDANNELSESMÅLSÆTNINGER

UNGE- OG VOKSEN- UDDANNELSESMÅLSÆTNINGER Unge i Norddjurs UNGE- OG VOKSEN- UDDANNELSESMÅLSÆTNINGER Foto fra Colourbox Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1. Indledning I de kommende år vil der foregå en stor

Læs mere

Borgerdefineret tovholder-funktion - og medarbejderspecificeret realisering

Borgerdefineret tovholder-funktion - og medarbejderspecificeret realisering Borgerdefineret tovholder-funktion - og medarbejderspecificeret realisering Udarbejdet af: Niels Henrik Kolmos Anne Cecilie Andersen Chris Tollak Olesen Kia Madsen Pernille Pedersen (Borgerrepræsentanter)

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 13. maj 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2212 Jour. nr.: M0/2004/01697 Ref.:

Læs mere

24-03-2014. Til direktionen KFF. Sagsnr. 2014-0059806. Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation. Dokumentnr.

24-03-2014. Til direktionen KFF. Sagsnr. 2014-0059806. Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Frontoffice NOTAT Til direktionen KFF Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation Borgerne, brugerne, tilflytterne og turisterne Hver dag har vores

Læs mere

Side 1 af 6 EE88-9NRM-6TTP KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

8000 Aarhus Kontaktperson: Søren Larsen T: 21660429 E: sl@lomidt.dk

8000 Aarhus Kontaktperson: Søren Larsen T: 21660429 E: sl@lomidt.dk Ansøgning til: RUMMELIG imidt Oplysninger om ansøger: LO Midtjylland 8000 Aarhus Kontaktperson: Søren Larsen T: 21660429 E: sl@lomidt.dk Projektbeskrivelse 1. Baggrund RUMMELIG i midt er et inklusionsprogram,

Læs mere

En intensiv indsats omkring alle unge, så flest mulige unge påbegynder og afslutter en uddannelse

En intensiv indsats omkring alle unge, så flest mulige unge påbegynder og afslutter en uddannelse Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplan 2016 er i sin form og i sit indhold reduceret i forhold til tidligere år. I planen fokuseres der i år alene på 3 udvalgte indsatsområder, som Jobcentret

Læs mere

Samarbejde mellem FRI og DI

Samarbejde mellem FRI og DI DANSK INDUSTRI Den 6. december 2007 PFo Samarbejde mellem FRI og DI 1. DI som erhvervslivets interessevaretager Kort om DI DI er Danmarks største erhvervs- og arbejdsgiverorganisation. DI samler internationalt

Læs mere

1.2 Effektiviseringer i det lille fællesskab (institutionsniveau)

1.2 Effektiviseringer i det lille fællesskab (institutionsniveau) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1 Handlingsplan... 2 1.1 Baggrund... 2 1.2 Effektiviseringer i det lille fællesskab (institutionsniveau)... 2 1.2.1 Systematisk videndeling... 2 1.2.2 Implementering

Læs mere

BRN Att. Sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen. Skagen, den 24. oktober Kære Carsten Sand Nielsen. Med venlig hilsen

BRN Att. Sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen. Skagen, den 24. oktober Kære Carsten Sand Nielsen. Med venlig hilsen BRN Att. Sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen Skagen, den 24. oktober 2016 Kære Carsten Sand Nielsen På vegne af bestyrelsen for Fonden Visit Nordjylland fremsender jeg hermed en officiel anmodning til

Læs mere