SBS Radio A/S / Nova FM A/S H.C Andersens Boulevard København V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SBS Radio A/S / Nova FM A/S H.C Andersens Boulevard 1 1553 København V"

Transkript

1 SBS Radio A/S / Nova FM A/S H.C Andersens Boulevard København V Radio- og tv-nævnet 1. maj 2013 Sagsnr.: Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. Direkte tlf.: Vedr. sponsorering af programrækken Kina Ekspressen sendt på The Voice og Nova FM I henhold til 5, stk. 1, 3. led, i bekendtgørelse nr. 199 af 9. marts 2011 om forretningsorden for Radio- og tv-nævnet besluttede Radio- og tvnævnet på sit møde den 25. januar 2013 at tage spørgsmålet om overholdelse af reglerne om sponsorering i programrækken Kina Ekspressen, sendt på radiostationerne The Voice og Nova FM, op til behandling af egen drift. Ved brev af 28. januar 2013 anmodede nævnet radiostationerne om at redegøre for den aftale, der er indgået med produktionsselskabet bag programmerne, samt for øvrige forhold, der kan have relevans for vurderingen af, om bl.a. reglerne om sponsorering er overholdt. Stationerne blev endvidere bedt om at indsende to eksempler på programmet samt optagelser af evt. foromtaler af programmerne. Beskrivelse SBS Radio A/S og Nova FM A/S har som bilag til høringssvar af 12. februar 2013 fremsendt optagelser af to eksempler af programmet Kina Ekspressen, sendt hhv. den 9. og 12. december 2012 på Nova FM, samt optagelser af to egenreklamer for programmet sendt på hhv. The Voice og Nova FM. Programmet Kina Ekspressen sendt den 9. december 2012 Programmet har en varighed af ca. en time. Optagelsen begynder med en række reklamer. Efter få minutter indledes med følgende speak, som er ledsaget af en jingle: Bliv klogere på Kina med GB Times Henvisningen varer ca. 13 sekunder. Herefter siger studieværten: Velkommen til Kina Ekspressen, en times kineserier fra GB Times.. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V

2 Herefter følger programmet, som bl.a. indeholder et indslag om danske ordsprog med relation til Kina, kinesiske popmusiknumre, en Rejsefortælling, hvor en journalist fortæller om brugen af kulkraft i Kina m.v. Efter et indslag om tv i Kina, hvor der interviewes en korrespondent i Kina, siger speakeren:.. Du kan høre John Artman udbrede sig om nærmest hvad som helst, der har med Kina at gøre Kina på dk.gbtiimes.com. Og hvis du har noget du gerne vil spørge ham om, så skriv endelig til os Efter reklamerne er jeg er tilbage med lækker Hongkong-mad og nyheder fra Kina - så lad være med at gå alt for langt væk fra din radio. Efter en afspilning af den samme henvisning til GB Times med tilhørende jingle, som blev sendt i programmets begyndelse, følger en række reklamer. Herefter begynder programmet igen med en afspilning af samme henvisning til GB Times. I anden del af programmet indgår bl.a. et indslag om mad i Kina, hvor det bliver nævnt, at den interviewede forfatter af en bog om mad er en af GB Times bloggere. I indslagets slutning henviser studieværten til, at der vil blive sat en link til bloggen på GB Times hjemmeside. Herefter følger nyheder fra Kina, som omhandler stridigheder mellem forskellige nationer på det sydkinesiske hav. Den interviewede journalist bliver præsenteret som Mr. News fra GB Times. Efter indslaget følger en henvisning til GB Times hjemmeside om dette og øvrige emner vedr. Kina. Efter et musiknummer afsluttes programmet med følgende speak med samme speaker, og ledsaget af samme jingle som ved de henvisninger, der blev sendt ved programmets begyndelse og i forbindelse med reklameafbrydelsen: Kina Ekspressen. Du bliver klogere på Kina på dk.gbtimes.com. Vi er tilbage igen på næste søndag. Det var alt fra Kina-Ekspressen. Henvisningen varer ca. 13 sekunder. Programmet Kina Ekspressen sendt den 18. december 2012 Programmet har en varighed af ca. en time. Optagelsen begynder med en række reklamer, hvorefter der indledes med samme henvisning til GB Times med tilhørende jingle som ved begyndelsen af det program, der blev udsendt den 9. december. 2

3 Herefter følger et program med lignende opbygning og indhold som det, der blev udsendt den 9. december. Der indgår således indslag om danske ordsprog relateret til Kina, et indslag med titlen Kom tættere på Kina, et indslag om kinesisk mad, nyheder fra Kina, vejret i Kina samt enkelte kinesiske og andre musiknumre m.v. På samme måde som ved programmet udsendt den 9. december afbrydes med reklamer. I denne forbindelse sendes henvisninger til GB Times med tilhørende jingle, svarende til den, som blev sendt i programmets begyndelse. Der indgår endvidere flere henvisninger til GB Times og yderligere information om nogle af de behandlede emner på GB Times hjemmeside, svarende til dem i programmet sendt den 9. december. Programmet afsluttes med samme speak med tilhørende jingle som sendt efter programmet den 9. december. Egenreklamer for Kina Ekspressen Foromtalerne sendt på hhv. Nova FM og The Voice har følgende indhold: Kina Ekspressen: Kina er verdens mest folkerige land med en befolkning på over 1,3 mia. mennesker. Hør om kulturforskellene, få rejsefortællinger, kinesisk musik og nyheder fra Kina hver uge i Kina Ekspressen. Søndag aften kl. 21 på Nova FM // Søndag morgen kl. 9 på The Voice. Høringssvar SBS Radio A/S og Nova FM A/S har i fælles høringssvar af 12. februar 2013 oplyst, at SBS Radio A/S har indgået en aftale med FutuVision Media Ltd., Finland, hvorefter dette selskab har ret til indrykning af reklamer hos SBS Radio A/S, og at SBS Radio A/S vil udsende programmet China Express på radiostationerne Radio Nova FM og The Voice. Programmerne produceres af produktionsselskabet Radio86.se, og programmerne skal ifølge kontrakten om leveringen indeholde redaktionelt materiale og musik. Det oplyses endvidere, at hverken SBS Radio A/S eller Radio Nova FM A/S er bekendt med ejerforholdene til FutuVision Media Ltd., idet selskaberne ikke har fundet det nødvendigt at undersøge ejerforhold på sponsorer af programmer forud for kontraktens indgåelse. FutuVision Media Ltd. s nyhedsprogrammer er benævnt GB Times. På baggrund af den stigende interesse for Kina har stationerne valgt at sende et program, hvis primære indhold omhandler kulturlivet i Kina. Programmets titel er valgt for tydeligt at indikere, hvad programmet omhand- 3

4 ler, og programmet er produceret i et andet lydunivers end resten af sendefladen på The Voice og Nova FM. Stationerne oplyser endvidere, at programmet ikke sendes direkte. Ifølge kontrakten leveres det onsdagen, før det sendes i den efterfølgende weekend, for at sikre stationernes redaktionelle selvstændighed. Stationernes programansvarlige lytter hver uge programmet igennem for at sikre, at man kan stå inde for det i henseende til emner, vinklinger og holdninger i programmet. Programmet udsendes først efter godkendelse af den overordnende programansvarlige. Stationerne har endvidere beskrevet programmernes overordnede indhold med musik og interviews. Programmerne forholder sig kritisk til bl.a. kinesisk kultur, erhvervsliv og medier. De sendes i to blokke af hver ca. 25 minutter, afbrudt af en reklameblok. Det er SBS Radio A/S og Nova FM A/S opfattelse, at stationerne ved udsendelse af programmet fuldt ud overholder reglerne i reklamebekendtgørelsens 28, idet de på enhver måde har den fulde redaktionelle frihed, herunder friheden til ikke at udsende programmet helt eller delvis. Stationerne oplyser endvidere, at indledningen og afslutningen af programmerne ledsages følgende: Bliv klogere på Kina med GB Times. GB Times er FutuVision Media Ldt. s nyhedsprodukt. Derfor opfylder denne indledning reklamebekendtgørelsens regler om sponsorkreditering. Uanset dette har stationerne i anledning af den presseomtale, der har været, foreløbigt ændret sponsorkrediteringen til Programmet er sponsoreret og præsenteret af FutuVision. Høringssvaret oplyser, at der sendes 15 foromtaler for programmet hver uge på hver station. På baggrund af deres indhold med en blanding af musik og interviews må programmerne betegnes som magasinprogrammer og ikke som et aktualitets- eller nyhedsprogrammer. Da der ikke er tale om et nyhedsmagasin, jf. Nova FM s public service-forpligtelser, er det ikke i strid med reklamebekendtgørelsens 31, stk. 2, at programmet sponsoreres på Nova FM. I supplerende høringssvar af 12. marts 2013 har SBS Radio A/S og Nova A/S endvidere oplyst, at det af aftalen med FutuVision Media Ltd. fremgår, at FutuVision køber reklamer for et specificeret beløb fra SBS Radio, og at reklamerne bliver udsendt på radiostationer i SBS Radio-gruppen. Samtidig er det aftalt, at programmerne vil blive promoveret i løbet af ugen. Det oplyses, at begge parter har forstået dette således, at de reklamer, som FutuVision har købt, udgøres af foromtalerne til programmerne. Foromtalerne bringes i tilslutning til øvrige reklamer på radiostationerne, men radiostationerne har ikke registreret dem som reklamer. Derfor kan disse 4

5 foromtaler både betragtes som egentlige foromtaler, som skulle være sponsorkrediteret, eller som sædvanlige reklamespots. SBS Radio A/S og Nova A/S bemærker afslutningsvis, at stationerne er klar over, at aftalens formulering forekommer uhensigtsmæssig. Aftalen er udløbet. I en ny aftale med FutuVision vil stationerne sørge for at formulere således, at der ikke kan opstå denne tvivl. Radio- og tv-nævnets vurdering Radio- og tv-nævnet har i henhold til 44, nr. 4, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober 2011, på sit møde den 30. april 2013 behandlet sagen og skal udtale: Sagen omhandler spørgsmålet, om programrækken Kina Ekspressen, sendt på radiostationerne Nova FM og The Voice, overholder reglerne om sponsorering af programmer i radio- og fjernsynsloven og bekendtgørelse nr. 338 af 16. april 2011 om reklamer og sponsorering m.v. af programmer i radio, fjernsyn og on-demand audiovisuelle medietjenester samt indgåelse af partnerskaber, som ændret ved bekendtgørelse nr. 864 af 23. august 2012 (reklamebekendtgørelsen). Spørgsmål om sponsorering Ved sponsorering af programmer forstås i henhold til radio- og fjernsynslovens 79 og reklamebekendtgørelsens 26 enhver form for ydelse af direkte eller indirekte tilskud til finansieringen af programmer i radio, fjernsyn, herunder tekst-tv-sider, og on-demand audiovisuelle medietjenester fra en fysisk eller juridisk person, der ikke selv udøver virksomhed ved udsendelse, udbud eller produktion af programmer i radio, fjernsyn eller on-demand audiovisuelle medietjenester, film, fonogrammer m.v., med henblik på at fremme den pågældendes navn, logo, image, aktiviteter eller produkter. Efter det oplyste foreligger der en sponsoraftale mellem SBS Radio S/S og FutuVision Media Ltd., idet FutuVision Media Ltd. leverer programrækken China Express ( Kina Ekspressen ). Modydelsen udgøres af en forpligtelse til at udsende programrækken på radiostationerne The Voice og Nova FM samt en ret til indrykning af reklamer hos SBS. Stationerne har endvidere oplyst, at de reklamer, som FutuVision har købt, er foromtaler af programmerne. Disse reklamer er således omfattet af den samlede aftale med FutuVision. Foromtalerne er ikke blevet registreret som reklamer af radiostationerne. Radio- og tv-nævnet lægger på baggrund af det oplyste til grund, at det i lighed med selve programmet er FutuVision, der har afholdt produktionsomkostningerne for foromtalerne. 5

6 Radio- og tv-nævnet finder på denne baggrund, at der er ydet et indirekte tilskud til programrækken Kina Ekspressen og de udsendte formtaler fra FutuVision Media Ltd., hvorfor radio- og fjernsynslovgivningens regler om sponsorering af programmer finder anvendelse på begge dele. Forbud mod sponsorering I radio, som ikke indgår i den samlede public service-virksomhed, jf. radioog fjernsynslovens 11, kan nyheds- og aktualitetsprogrammer sponsoreres. Dette fremgår af reklamebekendtgørelsens 31, skt. 2. Ved aktualitetsprogrammer forstås, jf. 31, stk. 3, alene programmer, der direkte vedrører nyheder af politisk eller samfundsmæssige betydning, såsom programmer, der består af kommentarer til nyheder eller politiske holdninger. Ifølge radio- og fjernsynslovens 11, stk. 3, indgår bl.a. nyhedsdækningen på den femte FM-radiokanal i den samlede public service-virksomhed. Da Radio Nova FM bl.a. sender på den femte FM-radiokanal, må det afklares, om Kina Ekspressen er omfattet af Nova FM s public servicenyhedsdækning, og om sponsoreringen af programmerne derfor er i strid med 31, stk. 2. Public service-nyhedsdækningen på den femte radiokanal omfatter bl.a. udsendelse af mindst 1000 timer nyhedsudsendelser og magasinprogrammer pr. år, jf. 2, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 168 af 17. marts 2003, om Radio- og tv-nævnets udbud af den femte og sjette jordbaserede FM-radiokanal. I stationens programtilladelse under pkt. 3, nr. ii., fremgår det nærmere, at der ved magasinprogrammer bl.a. forstås nyhedsmagasiner, der bl.a. giver en uddybende dækning af aktuelle emner. Programmerne indeholder visse elementer, der vedrører samfundsrelevante emner relateret til Kina, herunder et indslag, der har titlen Nyheder fra Kina. Radio Nova FM /AS har i høringssvaret oplyst, at programmerne efter stationens opfattelse ikke er et nyhedsmagasin i sendetilladelsens forstand, og at sponsoreringen derfor ikke er i strid med reklamebekendtgørelsen. De omhandlede programmer indeholder ud over de nævnte nyheds- eller aktualitetsrelaterede emner både musik og indslag om mad, kultur m.v. Efter Radio- og tv-nævnets vurdering er der ikke tale om indslag, der går bag aktuelle nyheder. Programmerne fremtræder som sammensat med henblik på at formidle forskellige typer information om Kina, idet der tillige er en stor andel af bl.a. kinesisk popmusik, indslag om kinesisk mad, ord- 6

7 sprog m.v. Hertil kommer, at programmerne i Radio Nova FM /AS public service-redegørelse for 2012 ikke medregnes til de timer med nyhedsudsendelser og magasiner, stationen er forpligtet til at sende pr. år. Radio- og tv-nævnet finder på denne baggrund ikke, at programmerne er magasinprogrammer, som er omfattet af Radio Nova FM s public servicenyhedsdækning, jf. radio- og fjernsynslovens 11, hvorfor reklamebekendtgørelsens 31, stk. 2, ikke er overtrådt. Sponsorkrediteringer Spørgsmålet er herefter, om henvisningerne til GB times, som er placeret i begyndelsen og slutningen af programmerne samt i forbindelse med reklameafbrydelser midt i programmerne, er i overensstemmelse med reglerne om sponsorkrediteringers placering og udformning. Det følger af 80, stk. 1, i radio- og fjernsynsloven og 27, stk. 1, i reklamebekendtgørelsen, at sponsorerede programmer i fjernsyn klart skal kunne identificeres ved, at sponsors navn, logo eller andet symbol, herunder en angivelse af sponsors produkt, tjenesteydelse eller kendemærke herfor, er angivet ved programmets begyndelse, slutning eller begge steder. Sådanne angivelser må derimod ikke forekomme i programmet. Såfremt programmet i radio og fjernsyn har en eller to sponsorer, må den samlede varighed af angivelsen af sponsor ikke overstige 10 sekunder, jf. reklamebekendtgørelsens 27, stk. 3, første pkt. I henhold til reklamebekendtgørelsens 27, stk. 4, skal angivelsen af sponsorer i radio finde sted i neutral form. Angivelsen må ikke ledsages af en særlig lydbaggrund, der har tilknytning til sponsor eller dennes produkter m.v. I forbindelse med de udsendte foromtaler for programmet blev der ikke sendt sponsorkrediteringer. Eftersom foromtalerne som ovenfor anført må anses som sponsorerede, er denne manglende kreditering i strid med reklamebekendtgørelsens 27, stk. 1. Sponsorkrediteringernes udformning Ved programmernes begyndelse og i forbindelse med en reklameafbrydelse i cirka midtvejs i programmet sendes en kreditering, som er ledsaget af en jingle, og med ordlyden: Bliv klogere på Kina med GB Times. Efter det oplyste er GB Times sponsors (FutuVision Media Ltd s) nyhedsprodukt. Der er derfor tale om en angivelse af sponsors produkt. 7

8 Ifølge 27, stk. 1, i reklamebekendtgørelsen, skal sponsorerede programmer i fjernsyn klart kunne identificeres ved, at sponsors navn, logo eller andet symbol, herunder en angivelse af sponsors produkt, tjenesteydelse eller kendemærke herfor, er angivet ved programmets begyndelse, slutning eller begge steder. Ud over kravet om angivelse af sponsors logo, produkt m.v. skal det fremgå, at der er tale om et sponsoreret program. Spørgsmålet er herefter, om henvisningen til GB Times i tilstrækkelig grad overfor lytteren indikerer, at der er tale om krediteringer for sponsorbidrag. Det anvendte speak oplyser ikke om sponsors eller produktets rolle i forhold til programmet Kina Ekspressen. Radio- og tv-nævnet finder derfor ikke, at den valgte formulering med tilstrækkelig klarhed oplyser lytteren om, at programmet er sponsoreret. I slutningen af programmerne sendes en anden udgave af krediteringen med samme ledsagende jingle, men med følgende ordlyd: Kina Ekspressen. Du bliver klogere på Kina på dk.gbtimes.com. Vi er tilbage igen på næste søndag. Det var alt fra Kina Ekspressen. Ligesom vedr. den ovenfor behandlede udgave af krediteringen finder Radio- og tv-nævnet ikke, at denne formulering tydeligt oplyser lytteren om, at programmet er sponsoreret. Endvidere er henvisningen til GB Times hjemmeside i en sponsorkreditering ikke tilladt i medfør af reklamebekendtgørelsens 27, stk. 1. Begge udgaver af krediteringen varer ca. 13 sekunder og overstiger dermed de tilladte 10 sekunder for sponsorkrediteringer ved programmer med en eller to sponsorer. Nævnet finder på denne baggrund, at udformningen af begge udgaver af sponsorkrediteringerne er i strid med reklamebekendtgørelsens 27, stk. 1, første pkt., og 27, stk. 3, første pkt. Placeringen af krediteringerne De indledende og afsluttende krediteringer er placeret i overensstemmelse med ovennævnte regler herom i reklamebekendtgørelsens 27, stk. 1, første pkt. Der forekommer imidlertid også sponsorkrediteringer i forbindelse med en reklameafbrydelse cirka midtvejs i begge indsendte programmer. 8

9 For lovligheden af de nævnte krediteringer er det afgørende, om de to dele af Kina Ekspressen hhv. før og efter reklameafbrydelserne skal betragtes som to selvstændige programmer. Såfremt dette er tilfældet, kan der her lovligt indsættes sponsorkrediteringer. Hvis der derimod er tale om ét samlet program, er sponsorkrediteringen placeret inde i programmet og dermed i strid med reklamebekendtgørelsens 27, stk. 1, andet pkt. 1 I nærværende sag har stationerne oplyst, at programmet Kina Ekspressen sendes i to blokke af hver ca. 25 minutter afbrudt af en reklameblok. Stationen har således ikke gjort gældende, at der er tale om to selvstændige programmer. Radio- og tv-nævnet finder, at de to indsendte eksempler på programmet viser, at programmernes opbygning, herunder indledning og afslutning, og det indholdsmæssige forløb, tydeligt indikerer, at der ikke er tale om to selvstændige programmer, men ét samlet program. I den forbindelse henvises tillige til værtens bemærkninger til lytteren lige inden reklameafbrydelsen i programmet sendt den 9. december, som tydeliggør, at der er tale om en reklameafbrydelse, og at programmet fortsættes efter reklamerne. Radio- og tv-nævnet finder derfor, at placeringen af krediteringerne i forbindelse med reklameafbrydelserne er i strid med 27, stk. 1, andet pkt., i reklamebekendtgørelsen. Påvirkning af indholdet og programsætningen Indholdet og programsætningen af et sponsoreret program må ikke påvirkes af sponsor på en sådan måde, at det indvirker på radioforetagendets eller medietjenesteudbyderens ansvar og redaktionelle selvstændighed med hensyn til programmerne. Det fremgår af reklamebekendtgørelsens 28, stk. 1. I nærværende sag er der tale om sponsorerede programmer, som produceres af et eksternt produktionsselskab. Det er oplyst, at radiostationerne får de færdige programmer leveret nogle dage, før de udsendes. Radio- og tv-nævnet lægger efter det oplyste til grund, at det er sponsor, FutuVision Media Ltd., der leverer de færdige programmer til radiostationerne, således at stationen ikke har nogen forudgående indflydelse på indholdet af programmerne bortset fra de i sponsoraftalen nævnte overordnede bestemmelser om, at programmerne skal indeholde redaktionelt materiale og musik m.v. 1 Jf. fx Radio- og tv-nævnets afgørelse af 20. december 2012 vedr. klage over reklamer i forbindelse med transmission af sportsbegivenheder sendt på DR s tv-kanaler (EM i fodbold) 9

10 Radio- og tv-nævnet finder, at den foreliggende aftale efter sin karakter medfører, at sponsor har en afgørende indflydelse på programmernes indhold. Uanset, at programmerne i henhold til det oplyste gennemlyttes og først udsendes efter godkendelse af stationernes programansvarlige, indebærer en sådan aftalemodel, at sponsor uundgåeligt påvirker programmernes indhold i meget høj grad. Radio- og tv-nævnet finder derfor, at der foreligger en indvirkning på stationernes ansvar og redaktionelle selvstændighed i strid med reklamebekendtgørelsens 28, stk. 1. Henvisninger til GB Times hjemmeside i programmet I forbindelse med forskellige indslag i programmerne nævnes sponsors produkt GB Times, og der henvises gentagne gange til GB Times hjemmeside. Spørgsmålet er således, om der er tale om angivelser af sponsors produkt inde i programmet i strid med 27, stk. 1, 2. pkt., i reklamebekendtgørelsen. Det er oplyst, at GB Times er sponsors nyhedsprodukt. På den nævnte hjemmeside dk.gbtimes.com findes information og nyheder om Kina samt en webshop m.v. Angivelserne af GB Times og hjemmesiden er tydelige og gentagne. Radio- og tv-nævnet finder derfor, at de gentagne henvisninger til GB Times og GB Times hjemmeside udgør angivelser af sponsors produkt inde i programmet i strid med 27, stk. 1, 2. pkt., i reklamebekendtgørelsen. Spørgsmålet er herudover, om der tillige er tale om en overtrædelse af reklamebekendtgørelsens 29, stk. 1, hvorefter et sponsoreret program ikke må tilskynde til køb eller leje af sponsorens eller andres produkter eller tjenesteydelser, og hvorefter disse navnlig ikke må fremhæves på særlig måde med henblik på at fremme afsætningen af dem. Efter Radio- og tv-nævnets tidligere praksis skal der ved fortolkningen af reklamebekendtgørelsens 29, stk. 1, anlægges de samme synspunkter, som benyttes ved stillingtagen til, om et program indeholder skjult reklame. 2 Spørgsmålet er herefter, om der foreligger fremhævelser af GB Times hjemmeside, som går ud over, hvad der er redaktionelt berettiget i forhold til programmets redaktionelle indhold. 2 Jf. Radio- og tv-nævnets afgørelse af 22. december 2006 vedrørende klage over skjult reklame for Oddset i VM-transmission på DR1 10

11 I et sponsoreret program kan der godt forekomme en redaktionel berettiget, neutral og saglig omtale af sponsors produkter. Dette fremgår bl.a. af Radio- og tv-nævnets afgørelse af 1. september 2006, hvor et tema om vinterdæk i TV 2 s vejrudsigt ikke var i strid med reklamebekendtgørelsens 29, stk. 1, selvom programmet var sponsoreret af et dækfirma. Nævnet lagde herved bl.a. vægt på, at der var tale om en saglig omtale af emnet vinterdæk, og at sponsors navn ikke nævntes i indslaget. I nærværende sag er der tale om gentagne, tydelige henvisninger til GB Times og GB Times hjemmeside. I den forbindelse oplyses der bl.a., hvilke typer informationer m.v. lytteren kan finde på hjemmesiden. Radio- og tvnævnet finder, at der hermed er sket en fremhævelse af GB Times samt den angivne hjemmeside og det indhold, hjemmesiden tilbyder. Spørgsmålet er herefter, om fremhævelsen er uberettiget i forhold til programmets redaktionelle indhold. De fleste henvisninger til GB Times og GB Times hjemmeside i programmerne har relation til de i programmerne omtalte emner og personer, idet det oplyses, at lytteren kan finde mere information herom på hjemmesiden. Der henvises imidlertid stort set alene til personer med tilknytning til GB Times, ligesom der kun forekommer henvisninger til GB Times hjemmeside som kilde til yderligere informationer. Samlet set bevirker de gentagne henvisninger dermed en ensidig og positiv fremhævelse af GB Times. Uanset, at henvisningerne sker i en indholdsmæssig sammenhæng med programmet, finder Radio- og tv-nævnet, at der er tale om en fremhævelse af GB Times, der går ud over, hvad der kan betegnes som nødvendigt og berettiget i forhold til programmets redaktionelle indhold. Nævnet finder på denne baggrund tillige, at programmerne indeholder overtrædelser af reklamebekendtgørelsens 29, stk. 1. På baggrund af ovenstående har Radio- og tv-nævnet truffet følgende AFGØRELSE: Programrækken Kina Ekspressen sendt på Nova FM og The Voice samt foromtaler for programmerne indeholder overtrædelser af 27, stk. 1, før- 11

12 ste og andet pkt., 27, stk. 3, første pkt., samt af 28 og 29 i reklamebekendtgørelsen. Mads Bryde Andersen formand /Ulrike Clade Christensen nævnssekretær 12

DR Byen Emil Holms Kanal København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 3. december 2012 Sagsnr.: 2012-013815 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

TV 2 Danmark A/S Teglholms Allé 16 2450 København S. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklameafbrydelser i nyhedsprogrammer sendt på TV 2

TV 2 Danmark A/S Teglholms Allé 16 2450 København S. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklameafbrydelser i nyhedsprogrammer sendt på TV 2 TV 2 Danmark A/S Teglholms Allé 16 2450 København S Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 22. august 2013 Sagsnr. 2013-005896 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over reklamer for Cirkus Summarum sendt på DR Ramasjang

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over reklamer for Cirkus Summarum sendt på DR Ramasjang DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 11. marts 2013 Sagsnr.: 2012-011019 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

..." EAN: 5798000793989

... EAN: 5798000793989 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 20. december 2012 Sagsnr: 2012-010999 Henrik Bang Nielsen Chefkonsulent, cand.jur. hbn@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 30. september 2013 Sagsnr: 2013-009058 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

24 Sjællandske Sjællandske Medier Dania 38 4700 Næstved. Klage over skjult reklame for Falck i nyhedsudsendelse sendt på 24 Sjællandske

24 Sjællandske Sjællandske Medier Dania 38 4700 Næstved. Klage over skjult reklame for Falck i nyhedsudsendelse sendt på 24 Sjællandske 24 Sjællandske Sjællandske Medier Dania 38 4700 Næstved Radio- og tv-nævnet 8. maj 2012 Sagsnr.: 2012-00248 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3334

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over skjult reklame for fodboldmærket Select i nyhedsudsendelse

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over skjult reklame for fodboldmærket Select i nyhedsudsendelse TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV RADIO- OG TV-NÆVNET 24. november 2011 Sagsnr: 2010-018591 Att.: TV 2 Jura Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

25. marts 2015. TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro. Att.: Mikael Justesen

25. marts 2015. TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro. Att.: Mikael Justesen 25. marts 2015 TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Mikael Justesen Klage over sponsorerede

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. over reklamer for X-Factor -finalen sendt på DR.

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. over reklamer for X-Factor -finalen sendt på DR. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 30. september 2013 Sagsnr. 2013-007591 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet 29. januar 2013 Sagsnr.: 2012-018919 Att.: DR Jura, Politik og Strategi Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 22. november 2013 Sagsnr: 2013-010561 Grace Nguyen Suhadi Fuldmægtig, cand.jur. gns@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi. Klage over skjult reklame for Apple ipad sendt på DR Update

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi. Klage over skjult reklame for Apple ipad sendt på DR Update DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 25. marts 2011 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. lvl@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

Mandag-fredag: hver time mellem kl. 6-10 og ellers når der er meldinger efter behov

Mandag-fredag: hver time mellem kl. 6-10 og ellers når der er meldinger efter behov Vejret Alle personer 18-49 Eksponeringer/md. 260 Placering Mandag til fredag: hver time kl. 6-18 Pris/md. Kr. 24.000 En vigtig informationskilde, som alle nordjyder nyder godt af. Sponsor nævnes efter

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura RADIO- OG TV-NÆVNET 1. juli 2011 Sagsnr: 2009-021369 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat Radio- og tv-nævnet 6. januar 2012 Sagsnr: 2011-006335 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand.jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. Klage over reklame for indsamlingskampagnen Knæk Cancer vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. Klage over reklame for indsamlingskampagnen Knæk Cancer vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C Radio- og tv-nævnet 16. juli 2013 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3334 Klage over reklame for indsamlingskampagnen

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C. København den 21. juni 2004

TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C. København den 21. juni 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C København den 21. juni 2004 Udsendelsesrækken Shopping vist på TV 2 Foranlediget af omtale i pressen besluttede Radio- og tv-nævnet i henhold

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 29. januar 2013 Sagsnr: 2012-020676 Henrik Bang Nielsen Chefkonsulent, cand.jur. hbn@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.:

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej Odense C. Klage over reklamer for satireprogrammet Radio Karen vist på TV 2 ZULU

TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej Odense C. Klage over reklamer for satireprogrammet Radio Karen vist på TV 2 ZULU TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C Radio- og tv-nævnet 31. januar 2012 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 3373 3334 Klage over reklamer for

Læs mere

Klage over skjult reklame for Facebook i Aftenshowet, vist på DR1

Klage over skjult reklame for Facebook i Aftenshowet, vist på DR1 6. september 2016 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. 6. april 2016

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. 6. april 2016 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk 6. april 2016 AFP-samarbejde

Læs mere

10. oktober 2014. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

10. oktober 2014. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 10. oktober 2014 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 29. januar 2013 Sagsnr: 2012-018949 Henrik Bang Nielsen Chefkonsulent, cand.jur. hbn@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.:

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr.: 2013-013880 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand. jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

28. september 2015. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

28. september 2015. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 28. september 2015 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

2. marts 2015. TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura

2. marts 2015. TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura 2. marts 2015 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: TV 2 Jura Klage over

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi. Klage over skjult reklame for Nyfortuna Danmark i TV-Avisen sendt på DR1

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi. Klage over skjult reklame for Nyfortuna Danmark i TV-Avisen sendt på DR1 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 27. juni 2013 Sagsnr: 2013-005767 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

4. juni 2015. TV 2 DANMARK Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura

4. juni 2015. TV 2 DANMARK Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura 4. juni 2015 TV 2 DANMARK Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Klage over

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 12. november 2012 Sagsnr: 2012-012574 Henrik Bang Nielsen Chefkonsulent, cand.jur. hbn@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Fitness World vist i nyhederne på DR1

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Fitness World vist i nyhederne på DR1 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr. 2013-014871 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over ulovlig opdeling af programmet Tour de France

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over ulovlig opdeling af programmet Tour de France TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 03. april 2012 Sagsnr: 2011-016247 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. Klage over ulovlig sponsorering i nyhedsudsendelse sendt på TV 2 Østjylland

TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. Klage over ulovlig sponsorering i nyhedsudsendelse sendt på TV 2 Østjylland TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C Radio- og tv-nævnet 21. marts 2013 Sagsnr: 2012-002485 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3334 Klage

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé København SV. Att.: TV 2 Jura. 28. november 2016

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé København SV. Att.: TV 2 Jura. 28. november 2016 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk 28. november 2016 Klage

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé København SV. Att.: TV 2 Jura. 2. maj 2016

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé København SV. Att.: TV 2 Jura. 2. maj 2016 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk 2. maj 2016 Klage over

Læs mere

DR TV-BYEN 2860 Søborg. København den 16. juni 2006

DR TV-BYEN 2860 Søborg. København den 16. juni 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET DR TV-BYEN 2860 Søborg København den 16. juni 2006 Klage over skjult reklame for modemagasinet Woman i en trailer for DR2 programmet Normalerweize vist på DR1 Nanna Gersov har ved mail

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over henvisning til Sputnik.dk i en udsendelse på TV 2 NEWS.

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over henvisning til Sputnik.dk i en udsendelse på TV 2 NEWS. TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 2. juli 2012 Sagsnr.: 2011-027308 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. Reklamejura RADIO- OG TV-NÆVNET 10. februar 2010 Sagsnr: 2009-016994 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 28. januar 2015 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

25. november 2015. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

25. november 2015. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 25. november 2015 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Jan B. Jans Specialkonsulent, cand.jur. jbj@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og Strategi

Læs mere

26. august 2015. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

26. august 2015. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 26. august 2015 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og Strategi

Læs mere

Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør

Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør Radio- og tv-nævnet 22. november 2013 Sagsnr. 2013-008563 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 20. december 2012 Sagsnr.: 2012-013815 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. Hanne Bolbjerg. Klage over skjult reklame for Forsvaret i programmet OBS sendt på DR1

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. Hanne Bolbjerg. Klage over skjult reklame for Forsvaret i programmet OBS sendt på DR1 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. Hanne Bolbjerg RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 30. april 2009 Sagsnr: 2009-003348 Lill-Jana Vandmose Larsen Fuldmægtig, cand. jur. lvl@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

TV 2 SPORT A/S Jenagade 22 2300 København S. Klage over produktplacering i NFL-programmer sendt på TV 2 SPORT

TV 2 SPORT A/S Jenagade 22 2300 København S. Klage over produktplacering i NFL-programmer sendt på TV 2 SPORT TV 2 SPORT A/S Jenagade 22 2300 København S Radio- og tv-nævnet 2. juli 2012 Sagsnr: 2012-000227 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand.jur. mma@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3335 Klage over produktplacering

Læs mere

28. maj 2015. TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro. Att.: Mikael Justesen

28. maj 2015. TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro. Att.: Mikael Justesen 28. maj 2015 TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Mikael Justesen Klage over den fortsatte

Læs mere

TV 2 Lorry Allégade 7-9 2000 Frederiksberg. Vedr. sponsorering af programrækken Metropol sendt på TV 2 Lorry

TV 2 Lorry Allégade 7-9 2000 Frederiksberg. Vedr. sponsorering af programrækken Metropol sendt på TV 2 Lorry TV 2 Lorry Allégade 7-9 2000 Frederiksberg Radio- og tv-nævnet 28. oktober 2013 Sagsnr.: 2013-012360 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3334 Vedr.

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 12. november 2012 Sagsnr.: 2012-010993 Henrik Bang Nielsen Chefkonsulent, cand.jur. hbn@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat RADIO- OG TV-NÆVNET 5. juli 2010 Sagsnr: 2009-012920 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Radio24syv Vester Farimagsgade 41, 2., 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov, CEO & Chefredaktør. 4. september 2017

Radio24syv Vester Farimagsgade 41, 2., 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov, CEO & Chefredaktør. 4. september 2017 Radio24syv Vester Farimagsgade 41, 2., 1606 København V Att.: Jørgen Ramskov, CEO & Chefredaktør Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 Michala Stampe Fuldmægtig,

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 3. september 2012 Sagsnr: 2012-007952 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand. jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

SBS Radio H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V. Att.: Anne Schyum. Klage over reklamer for 3F sendt på NOVA fm og på Radio 100

SBS Radio H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V. Att.: Anne Schyum. Klage over reklamer for 3F sendt på NOVA fm og på Radio 100 SBS Radio H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V Att.: Anne Schyum Radio- og tv-nævnet 21. marts 2013 Sagsnr: 2012-017748 Henrik Bang Nielsen Chefkonsulent, cand.jur. hbn@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om ophavsret 1)

Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om ophavsret 1) Bilag 6: Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om ophavsret LOV nr 1269 af 16/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 17-12-2009 Kulturministeriet Senere ændringer til forskriften

Læs mere

LUX 1 (landsdækkende) Mediehuset København Reventlowsgade 14, 3. sal 1651 København V

LUX 1 (landsdækkende) Mediehuset København Reventlowsgade 14, 3. sal 1651 København V LUX 1 (landsdækkende) Mediehuset København Reventlowsgade 14, 3. sal 1651 København V Radio- og tv-nævnet 16. november 2012 Sagsnr: 2012-008562 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

30. oktober 2014. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

30. oktober 2014. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 30. oktober 2014 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og Strategi

Læs mere

DR har med sit høringssvar indsendt to videobånd med udsendelsen Hvad er det værd? sendt henholdsvis den 27. april og den 4 maj. 2004.

DR har med sit høringssvar indsendt to videobånd med udsendelsen Hvad er det værd? sendt henholdsvis den 27. april og den 4 maj. 2004. RADIO- OG TV-NÆVNET DR Peter Grosell s Antikvariat TV-Byen Læderstræde 15 2860 Søborg 1201 København K. København den 17. juni 2004 Klage over skjult reklame i udsendelsen Hvad er det værd? sendt på DR

Læs mere

DR Generaldirektøren DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C. København den 31. august 2007

DR Generaldirektøren DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C. København den 31. august 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET DR Generaldirektøren DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C København den 31. august 2007 Klage over skjult reklame for Post Danmark A/S i programmet OBS sendt på DR1 Formand

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi. Klage over skjult reklame for Cult i programmet Cultpigerne

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi. Klage over skjult reklame for Cult i programmet Cultpigerne DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 22. august 2013 Sagsnr: 2013-007734 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

19. juni 2015. Radio24syv Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov

19. juni 2015. Radio24syv Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov 19. juni 2015 Radio24syv Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Jørgen Ramskov

Læs mere

Klage over reklame for www.århus.dk i nyhedsudsendelse på TV 2/Østjylland

Klage over reklame for www.århus.dk i nyhedsudsendelse på TV 2/Østjylland RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/Østjylland Skejbyparken 1 8200 Århus N København den 16. marts 2005 Klage over reklame for www.århus.dk i nyhedsudsendelse på TV 2/Østjylland Tom Flangel Nielsen har ved mail af

Læs mere

Ulovlig visning af sponsorlogoer i Sport 2003- Herning Messecenter

Ulovlig visning af sponsorlogoer i Sport 2003- Herning Messecenter RADIO- OG TV-NÆVNET DR TV-Byen 2860 Søborg København den 26. februar 2004 Ulovlig visning af sponsorlogoer i Sport 2003- Herning Messecenter På baggrund af DR s interne undersøgelser vedrørende for vidtgående

Læs mere

OVERSIGT OVER REGLER I RADIO- OG FJERNSYNSLOVGIVNINGEN OM AUDIOVISUELLE MEDIETJENESTER

OVERSIGT OVER REGLER I RADIO- OG FJERNSYNSLOVGIVNINGEN OM AUDIOVISUELLE MEDIETJENESTER OVERSIGT OVER REGLER I RADIO- OG FJERNSYNSLOVGIVNINGEN OM AUDIOVISUELLE MEDIETJENESTER AUDIOVISUELLE MEDIETJENESTER Oversigten handler om on-demand audiovisuel programvirksomhed, hvis hovedformål er at

Læs mere

29. august 2014. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

29. august 2014. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 29. august 2014 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33 73 33 51 Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Hanne Bolbjerg. København den 4. juni 2008

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Hanne Bolbjerg. København den 4. juni 2008 RADIO- OG TV-NÆVNET DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Hanne Bolbjerg København den 4. juni 2008 Klage over skjult reklame i tv-programmet "Dawson s Creek" sendt på DR Jørgen Larsen

Læs mere

TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N. København den 6. marts 2007. Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND

TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N. København den 6. marts 2007. Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N København den 6. marts 2007 Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND Kirsten Sparre har ved mail af 14. september

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal København C. Att. Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal København C. Att. Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. Juridisk Politisk Sekretariat Radio- og tv-nævnet 1. december 2010 Sagsnr. 2009-007339 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

TV SYD El-vej 2 B 6000 Kolding. Att. Hans Egon Lorenzen. Klager over sponsorering af nyheds- og aktualitetsprogrammer sendt på TV SYD.

TV SYD El-vej 2 B 6000 Kolding. Att. Hans Egon Lorenzen. Klager over sponsorering af nyheds- og aktualitetsprogrammer sendt på TV SYD. TV SYD El-vej 2 B 6000 Kolding Att. Hans Egon Lorenzen RADIO- OG TV-NÆVNET 1. december 2010 Sagsnr:2009-011126 2009-012044 2009-012043 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København. 7. november 2017

DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København. 7. november 2017 DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København Sendt pr. mail til: jurachef Peter Skov (pets@dr.dk) advokat Susanne Helbo (suhe@dr.dk) & juridisk seniorkonsulent Ulrike Rosenmejer (ulhe@dr.dk) Radio- og

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura. Klager over skjult reklame for Danske Spil A/S under sportskampe sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura. Klager over skjult reklame for Danske Spil A/S under sportskampe sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. Reklamejura RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 27. august 2009 Sagsnr: - 2009-006663 - 2009-003384 - 2009-012046 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig,

Læs mere

TV Mosaik (Hovedstaden) Reventlowsgade 14, 4. sal 1651 København V

TV Mosaik (Hovedstaden) Reventlowsgade 14, 4. sal 1651 København V TV Mosaik (Hovedstaden) Reventlowsgade 14, 4. sal 1651 København V Radio- og tv-nævnet 16. november 2012 Sagsnr: 2012-008573 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat RADIO- OG TV-NÆVNET 24. november 2011 Sagsnr: 2010-026433 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand.jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. DR Jura, Politik og Strategi RADIO- OG TV-NÆVNET 7. december 2011 Sagsnr: 2010-018591 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs public service-redegørelse

Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs public service-redegørelse Radio- og tv-nævnet 27. oktober 2015 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. Dir.tlf. 33 73 33 35 lvl@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs

Læs mere

v. Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll Billund, Brørup, Grindsted, Helle Klage fra Radio Holsted A/S over vilkår i tilladelse til lokal radiovirksomhed.

v. Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll Billund, Brørup, Grindsted, Helle Klage fra Radio Holsted A/S over vilkår i tilladelse til lokal radiovirksomhed. RADIO- OG TV-NÆVNET Radio Holsted A/S Lokalradionævnet for Bramming, v. Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll Billund, Brørup, Grindsted, Helle Kongensgade 70 Holsted, Vejen, Ribe og Ølgod Box 1094 Holsted

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: Reklamejura. Klage over skjult reklame for BMW i Go morgen Danmark vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: Reklamejura. Klage over skjult reklame for BMW i Go morgen Danmark vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV RADIO- OG TV-NÆVNET 26. marts 2010 Sagsnr: 2009-08228 Att.: Reklamejura Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

Oplæg om reglerne om skjult reklame ved Slots- og Kulturstyrelsen

Oplæg om reglerne om skjult reklame ved Slots- og Kulturstyrelsen Oplæg om reglerne om skjult reklame ved Slots- og Kulturstyrelsen Hvad vil jeg fortælle jer om i dag? Reglerne om skjult reklame - Ikkekommerciel lokalradio nu og fra 2018 - Ikkekommerciel lokal-tv - Generelle

Læs mere

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Radio- og tv-nævnet 18. december 2013 Sagsnr.: 2013-021914 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur.

Læs mere

TV 2/Danmark A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. København den 6. marts 2007

TV 2/Danmark A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. København den 6. marts 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/Danmark A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV København den 6. marts 2007 Klage over skjult reklame for Apples ipod i programmet Letterman Late Show sendt på TV 2 Zulu Torben

Læs mere

TV 2/Danmark A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 30. september 2005

TV 2/Danmark A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 30. september 2005 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/Danmark A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C København den 30. september 2005 Klage over reklameafbrydelser i børneudsendelsen Martin & Ketil sendt på TV 2/Danmark A/S Radio- og tv-nævnet

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 31. januar 2012 Sagsnr: 2011-014198 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

TV2 DANMARK A/S Teglholms Allé København SV. Att.: TV2 Jura. 6. oktober 2017

TV2 DANMARK A/S Teglholms Allé København SV. Att.: TV2 Jura. 6. oktober 2017 TV2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV2 Jura Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 Michala Stampe Fuldmægtig, cand.jur. mic@slks.dk www.slks.dk

Læs mere

I alt har 26 organisationer mv. afgivet høringssvar inden for høringsfristen, jf. bilag 1.

I alt har 26 organisationer mv. afgivet høringssvar inden for høringsfristen, jf. bilag 1. NOTAT Kommenteret høringsnotat vedr. lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om TV 2/DANMARK A/S (Ændrede must-carry -regler, DR s adgang til sponsorering, de regionale TV 2-virksomheders

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat RADIO- OG TV-NÆVNET Radio og TV 7. december 2011 Sagsnr: 2011-010742 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand.jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Københavns Ungdoms-TV Allégade Frederiksberg. Klage over reklame for politiske partier sendt på Københavns Ungdoms-TV.

Københavns Ungdoms-TV Allégade Frederiksberg. Klage over reklame for politiske partier sendt på Københavns Ungdoms-TV. Københavns Ungdoms-TV Allégade 12 2000 Frederiksberg Radio- og tv-nævnet 8. marts 2012 Sagsnr.: 2011-015719 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 3373 3334

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Hanne Bolbjerg. Klage over skjult reklame for Roundup i tv-program sendt på DR1

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Hanne Bolbjerg. Klage over skjult reklame for Roundup i tv-program sendt på DR1 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Hanne Bolbjerg Radio- og tv-nævnet 3. september 2008 Sagsnr:2008-0133 Birgitte Durhuus Nielsen Fuldmægtig bdn@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:3373

Læs mere

SBS TV A/S v. Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1 1570 København V

SBS TV A/S v. Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1 1570 København V SBS TV A/S v. Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1 1570 København V RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 30. april 2009 Sgsnr. 2009-005653 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat RADIO- OG TV-NÆVNET 7. januar 2010 Sagsnr: 2009-004365 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

DR TV-BYEN 2860 Søborg. København den 20. marts 2006. Klage over skjult reklame for Visa/Dankort i programmet OBS sendt på DR1

DR TV-BYEN 2860 Søborg. København den 20. marts 2006. Klage over skjult reklame for Visa/Dankort i programmet OBS sendt på DR1 RADIO- OG TV-NÆVNET DR TV-BYEN 2860 Søborg København den 20. marts 2006 Klage over skjult reklame for Visa/Dankort i programmet OBS sendt på DR1 Peter Niels har ved mail af 15. december 2004 indgivet en

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 8. maj 2012 Sagsnr.: 2012-011795 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over tv-reklame for Jesperhus Feriepark sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over tv-reklame for Jesperhus Feriepark sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 08. marts 2012 Sagsnr: 2012-002145 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

4. oktober Nova FM Att.: Jim Receaver Klage over omtale af lægemidlet Zyx sendt på radiostationen Nova FM

4. oktober Nova FM Att.: Jim Receaver Klage over omtale af lægemidlet Zyx sendt på radiostationen Nova FM 4. oktober 2016 Nova FM Att.: Jim Receaver jc@bauermedia.dk Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk Klage over omtale af lægemidlet

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 08. marts 2012 Sagsnr: 2011-020684 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør

Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør Radio- og tv-nævnet 22. november 2013 Sagsnr. 2013-009080 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

31. I fjernsyn må nyheds- og aktualitetsprogrammer ikke sponsoreres. Bekendtgørelse nr. 1368 af 15. december 2005 Bekendtgørelse

31. I fjernsyn må nyheds- og aktualitetsprogrammer ikke sponsoreres. Bekendtgørelse nr. 1368 af 15. december 2005 Bekendtgørelse TV SYD El-vej 2 B 6000 Kolding Att. Hans Egon Lorenzen RADIO- OG TV-NÆVNET 7. maj 2009 Sagsnr:2008-0185 2009-004004 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:3373

Læs mere

TV SYD Elbyvej 2b 6000 Kolding. Att.: Redaktionschef Ernst Møller. Klage over sponsorering i Gæt en by sendt på TV SYD

TV SYD Elbyvej 2b 6000 Kolding. Att.: Redaktionschef Ernst Møller. Klage over sponsorering i Gæt en by sendt på TV SYD TV SYD Elbyvej 2b 6000 Kolding Att.: Redaktionschef Ernst Møller Radio- og tv-nævnet 08. marts 2012 Sagsnr: 2011-010098 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 12. juni 2012 Sagsnr: 2012-006222 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

I slutning af The Daily Show sendt den 19. marts kl. 23.50 blev der sendt

I slutning af The Daily Show sendt den 19. marts kl. 23.50 blev der sendt DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. Hanne Bolbjerg RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 2. juli 2009 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:3373

Læs mere

Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal. Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal

Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal. Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal 1. Radio- og tv-nævnet giver hermed [tilladelseshaveren] tilladelse

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Klage over skjult reklame for Cocio i Go morgen Danmark sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Klage over skjult reklame for Cocio i Go morgen Danmark sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 1. oktober 2012 Sagsnr: 2012-009024 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand. jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefredaktør

Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefredaktør Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefredaktør Radio- og tv-nævnet 22. november 2013 Sagsnr. 2013-009080 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

2. september DR Emil Holms Kanal København C. Att.: DR Jura, Strategi & Politik

2. september DR Emil Holms Kanal København C. Att.: DR Jura, Strategi & Politik 2. september 2014 DR Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Strategi & Politik

Læs mere