19. juni Radio24syv Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "19. juni 2015. Radio24syv Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov"

Transkript

1 19. juni 2015 Radio24syv Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. Att.: Jørgen Ramskov Klage over ulovlig sponsorering af programmerne All Inclusive i Alanya sendt på Radio24syv Sammendrag Jan Gindrup har ved mail af 6. april 2015 klaget over programmerne All Inclusive i Alanya sendt på Radio24syv. Radio- og tv-nævnet har nu taget stilling i sagen og truffet afgørelse om, at Radio24syvs kreditering af Star Tour i begyndelsen og slutningen af programmerne All Inclusive i Alanya er udformet i overensstemmelse med reklamebekendtgørelsens 26, stk. 1, 1. pkt. Nævnet har endvidere afgjort, at angivelserne af Star Tour inde i programmerne er i strid med reklamebekendtgørelsens 26, stk. 1, 2. pkt. hvorefter sponsorangivelser ikke må forekomme inde i et program. Nævnet har endvidere afgjort, at programmerne ikke indeholder tilskyndelser til køb af sponsors produkter i strid med reklamebekendtgørelsens 28, stk. 1. Nævnet har endelig afgjort, at programmerne ikke indeholder skjult reklame for de virksomheder m.fl., der medvirker i programmerne, i strid med 72 i radio- og fjernsynsloven og reklamebekendtgørelsens 2, stk. 1. Sagens oplysninger Klagen vedrører programmerne All Inclusive i Alanya, der er sendt på Radio24syv. Seneste konkrete udsendelsestidspunkt er ifølge klager den 17. marts Jour.nr.:

2 Side 2 Klager anfører, at programmerne er i strid med 26, stk. 1, 2. pkt., i bekendtgørelse nr. 801 af 21. juni 2013 om reklamer og sponsorering mv. af programmer i radio, fjernsyn og on demand-audiovisuelle medietjenester samt indgåelse af partnerskaber (reklamebekendtgørelsen), fordi sponsoren får sit navn nævnt løbende gennem programmerne. Endvidere anfører klager, at programmerne indeholder skjult reklame for de restauranter m.fl., der medvirker i programmerne. Beskrivelse af programsammendraget All Inclusive i Alanya er en programserie på i alt fire afsnit. Radio24syv har som bilag til høringssvar af 23. april 2015 vedlagt et sammendrag af de sidste to programafsnit, herunder det påklagede, der har en samlet varighed af 55 minutter. Programsammendraget indledes med intromusik og speaket: Du lytter til Radio24syv fordi det er den helt originale taleradio. Velkommen til 24syv-dokumentar. Den ene programvært spørger den anden, om han er klar til at lave en bombe i swimmingpoolen. Værternes samtale afbrydes af musik og et speak lyder: 24syv-dokumentar har i samarbejde med Star Tour sendt reporterne Anders Olling og Jesper Henriksen til den tyrkiske feriedestination, Alanya. Værternes samtale om at lave bombe i swimmingpoolen høres atter i baggrunden, og speaket fortsætter: Vi sender nu All Inclusive i Alanya. Herefter fortsætter programværternes samtale fra swimmingpoolen. Programmerne følger de to programværter i Alanya, der bl.a. besøger forskellige steder i byen og forskellige danskere, der på forskellig vis er bosiddende i Alanya. Programmerne skifter løbende frem og tilbage mellem programværternes forskellige besøg, herunder et besøg hos en dansker bosiddende i Alanya på en lystyacht, to studerende kvinder, der bor i Alanya og studerer på fjernstudie i Danmark, den eneste danske restaurant i byen m.fl.

3 Side 3 Det første besøg er hos danskeren Buller, der bor på en lystyacht i Alanya. Programværten præsenterer besøget: Vi har været meget heldige. Vi er via Star Tours velvillighed kommet til at bo på det her hotel med All inclusive. Vi er blevet fløjet herned. Vi har været på besøg i Amin Jensens hus, og nu skal vi ud og se Bullers kæmpestore lystyacht. Herefter skiftes over til et interview med to unge studerende, der bor i Alanya. Interviewet handler bl.a. om, hvorfor de har fravalgt at bo i Danmark, mens de læser, gode ting ved Alanya som f.eks. hvor det er godt at shoppe etc. Programværterne besøger også den eneste danske restaurant i byen. Ejeren interviewes, der læses op fra menukortet, og værterne prøver maden. På en taxatur har værterne en samtale med taxachaufføren, hvor de bl.a. fortæller ham navnet på deres hotel, og at de rejser med Star Tour. Efter et interview med en dansker, der bor fast i Alanya, har programværterne følgende samtale: - Vi er på sponsortur med Star Tours i Alanya. - Du sagde Tours - Arh fuck. Vi er på sponsortur i Alanya med Star Tour. Mens tåregassen - Ludertur - Med Star Tour - Ludertur Den ene vært rømmer sig. - Det er jo det, der inden for journalistikken hedder en ludertur. Der, hvor man på en eller anden måde har et problem, fordi man kan betvivle ens integritet i forhold til det, man siger. Det ved jeg ligesom ikke, om er tilfældet på den her tur indtil videre. - Jeg har ikke haft den store grund til at sige noget ondt om Star Tours. Eller Star Tour. - Ja, for det hedder vel egentlig Star Tour? - Vi kunne have dækket oprøret i Istanbul, men vi dækker buffeten i Alanya. - Det er korrekt. Sådan kan journalistik være mange forskellige ting.

4 Side 4 - Men altså, jeg lagde et billede op på Facebook her den anden dag fra vores tur i Alanya, og der fik jeg faktisk et like fra en journalist på Information. - Så er alt i orden. Et par minutter senere har værterne endnu en samtale: - Vi skal lige huske at sige, hvem der er vores godgører her på rejsen. - Det synes jeg faktisk ikke, at vi har gjort tilstrækkeligt. - Årh ja, jo jo, okay. Vi er i Alanya, og vi bor på Marguerita Hotel, og vi har ligesom, ja vi har jo faktisk fået en del rabat af Star Tour Stig Ellings selskab, som har været så venlige at give os nogle billige fly- og hotelbilletter. Og så er det sådan, at vi begge to har blå armbånd om vores ene håndled, og det betyder, at vi kan spise gratis tre gange om dagen plus kaffe og kage om eftermiddagen henne på hotellet, og det synes jeg, at vi har gjort godt. - Så tak til Star Tours. Efter programsammendraget kommer der en melodi og følgende end credits: Vi har sendt i samarbejde med Star Tour All Inclusive i Alanya. Optagelse, aircondition og pomfritter: Anders Olling og Jesper Henriksen. Klip og musik: Kim G. Hansen. Høringssvar Radio24syv: Radio24syv har i høringssvar af 23. april 2015 oplyst, at intentionen med programmerne er at beskrive én af danskernes mest benyttede ferieformer, all inclusive konceptet. Programmerne er en reportage, der giver et indblik i, hvordan en række forskellige feriegæster på godt og ondt opfatter denne ferieform og ferieoplevelser mere generelt. Det er således en radioreportage, der skildrer både de positive, men bestemt også de negative oplevelser og holdninger fra gæsterne. Radio24syv anfører, at Radio24syv ikke på nogen måde har haft til hensigt at lave en reportage, der reklamerer for en bestemt ferieform eller en bestemt rejsearrangør. Endvidere anfører Radio24syv, at programmerne i sin endelige form ikke kan opfattes som en reklame for en rejsearrangør.

5 Side 5 Endvidere ønsker Radio24syv at understrege, at Star Tours på ingen måde og på intet tidspunkt har haft nogen indflydelse på programmernes indhold og heller ikke på nogen måde stillet krav om dette. Radio24syv må med beklagelse anerkende, at samarbejdet med rejsearrangøren Star Tour i den konkrete form ikke er i overensstemmelse med reglerne i reklamebekendtgørelsen. Dette skyldes, at Star Tour har ydet et økonomisk tilskud i form af en betalt flybillet til rejsemålet Alanya og samtidig nævnes med navn flere gange i selve programmerne. Radio24syvs ledelse har på baggrund af denne sag indskærpet reklamebekendtgørelsens regler. Radio- og tv-nævnets vurdering Radio- og tv-nævnet har i henhold til 44, nr. 1, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 255 af 20. marts 2014, på sit møde den 18. juni 2015 behandlet sagen og skal udtale: Sponsorkreditering af Star Tour: Programmerne er efter det oplyste sponsoreret af Star Tour. Det er derfor reglerne om sponsorering, der finder anvendelse. Det fremgår af 26, stk. 1, i reklamebekendtgørelsen, at sponsorerede programmer i bl.a. radio klart skal kunne identificeres ved, at sponsorens navn, logo eller andet symbol, herunder en angivelse af sponsorens produkt, tjenesteydelse eller et kendemærke herfor, er angivet ved programmets begyndelse, slutning eller begge steder. Sådanne angivelser må derimod ikke forekomme i programmet. Star Tour krediteres i begyndelsen og slutningen af programmerne. Radio- og tv-nævnet finder, at krediteringen sker på neutral vis og placeres i overensstemmelse med 26, stk. 1, 1. pkt., i reklamebekendtgørelsen. Imidlertid må angivelser af sponsor ikke forekomme inde i selve programmet, jf. reklamebekendtgørelsens 26, stk. 1, 2. pkt. Radio24syv erkender i høringssvaret, at stationen har begået en fejl i denne henseende, eftersom Star Tour, der har sponsoreret rejsen til Alanya, nævnes flere gange i programmerne. Det er Radio- og tv-nævnets opfattelse, at programværternes drøftelse af den sponsorbetalte tur mv. omfatter gentagne angivelser af sponsor inde i programmerne. På denne baggrund finder Radio- og tv-nævnet,

6 Side 6 at programmerne er i strid med reklamebekendtgørelsens 26, stk. 1, 2. pkt. Det kan herefter overvejes, om programmerne er udformet i strid med 28, stk. 1, i reklamebekendtgørelsen, hvorefter et sponsoreret program ikke må tilskynde til køb eller leje af sponsorens eller andres produkter og tjenesteydelser, navnlig må disse ikke fremhæves med henblik på at fremme afsætningen af dem. Programværterne nævner flere forhold vedrørende den sponsorbetalte tur, herunder eksempelvis buffeten på hotellet, at hotelværelset har aircondition mv. Radio- og tv-nævnet finder ikke, at disse udtalelser har en anprisende karakter. Udtalelserne er tværtimod af så useriøs og latterliggørende en karakter, at de ikke kan opfattes som tilskyndelser til lytterne om at købe en rejse hos Star Tour. På denne baggrund finder Radio- og tv-nævnet ikke, at programmerne er udformet i strid med reklamebekendtgørelsens 28, stk. 1. Skjult reklame for den danske restaurant i Alanya: Programmerne indeholder bl.a. forskellige besøg hos danskere, der af den ene eller anden årsag bor i Alanya. I den forbindelse besøger programværterne den eneste danske restaurant i Alanya. Det skal derfor vurderes, om programmerne indeholder skjult reklame for restauranten. Det følger af 72 i radio- og fjernsynsloven og 2, stk. 1, i reklamebekendtgørelsen, at reklamer klart skal kunne identificeres som sådanne, således at de i indhold og præsentation adskiller sig fra ordinære programmer. Reklamer, der udsendes i strid med reglerne, udgør skjult reklame. Det fremgår af Radio- og tv-nævnets praksis på området, som er baseret på reglerne herom i artikel 1, litra j), i direktiv 2010/13/EU, at præsentationer i ord eller billeder af varer eller tjenesteydelser m.v. udgør skjult reklame, når denne fra medietjenesteudbyderens side er ment som en reklame og vil kunne vildlede offentligheden med hensyn til sin art. Eftersom det kan være svært at afgøre, hvorvidt en given henvisning mv. er tilsigtet, er det i henhold til Kommissionens fortolkningsmeddelelse 2004/C 102/02 om visse aspekter ved bestemmelserne i direktivet om Fjernsyn uden grænser, berettiget at anvende kriteriet uberettiget fremhævelse. I den konkrete vurdering kan der således lægges vægt på, hvorvidt en fremhævelse af en vare eller tjenesteydelse

7 Side 7 mv. er berettiget under hensyntagen til udsendelsens redaktionelle indhold. Direktivets definition af skjult reklame finder efter sin ordlyd udelukkende anvendelse på tv. Kommissionens fortolkningsmeddelelse, herunder indførelsen af begrebet uberettiget fremhævelse, finder ligeledes efter sin ordlyd udelukkende anvendelse på tv. Det er imidlertid Radio- og tv-nævnets faste praksis, at de samme betragtninger er relevante for vurderingen af eventuel skjult reklame i radio. Spørgsmålet er derfor, om der er sket en fremhævelse af den danske restaurant og i bekræftende fald, om denne fremhævelse er redaktionelt berettiget. Programværterne besøger Alanyas eneste danske restaurant, hvor de interviewer den danske ejer om restauranten. På denne baggrund finder Radio- og tv-nævnet, at der er tale om en fremhævelse af den danske restaurant. Spørgsmålet er herefter, om fremhævelsen af den danske restaurant er berettiget under hensyntagen til programmernes redaktionelle indhold og formål. Programmerne består af forskellige interviews med danskere i Alanya. Radio- og tv-nævnet finder, at et besøg på den danske restaurant i Alanya i et program, der handler om danskere i Alanya har den fornødne redaktionelle sammenhæng. Interviewet indeholder bl.a. en oplæsning af restaurantens menukort, der udelukkende indeholder gammeldags dansk mad. Radio- og tvnævnet finder, at oplæsningen af menukortet er redaktionelt berettiget. Samlet set finder Radio- og tv-nævnet ikke, at programmerne indeholder skjult reklame for den danske restaurant i strid med reklamebekendtgørelsens 2, stk. 1. Radio- og tv-nævnet har alene taget stilling til det sammendrag af programserien, som indeholder de sidste to programafsnit, herunder det påklagede. På baggrund heraf har Radio- og tv-nævnet truffet følgende

8 Side 8 AFGØRELSE Sponsorkrediteringen af Star Tour i begyndelsen og slutningen af programmerne All Inclusive i Alanya er udformet i overensstemmelse med reklamebekendtgørelsens 26, stk. 1, 1. pkt., hvorefter sponsorer skal krediteres ved programmets begyndelse, slutning eller begge steder. Angivelserne af Star Tour inde i programmerne er i strid med reklamebekendtgørelsens 26, stk. 1, 2. pkt., hvorefter sponsorangivelser ikke må forekomme inde i et program. Programmerne indeholder ikke tilskyndelser til køb eller leje af Star Tours produkter i strid med reklamebekendtgørelsens 28, stk. 1. Programmerne indeholder ikke skjult reklame for den danske restaurant i Alanya i strid med 72 i radio- og fjernsynsloven og 2, stk. 1, i reklamebekendtgørelsen, idet besøget på og omtalen af den danske restaurant er redaktionelt berettiget. Caroline Heide-Jørgensen Næstformand Louise Nygaard Andersen Nævnssekretær Kopi sendt til: Jan Gindrup

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt

Læs mere

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE INDHOLD AT VÆRE SIG SELV. TEMAMATERIALE TIL 6.-7. KLASSE................................. 3 1. HVEM ER VI? ICEBREAKER.................................................

Læs mere

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed Sig nej 1 Brug din ytringsfrihed Kommunernes økonomi er under lup som aldrig før, og vi har set spareplaner, som ifølge juridiske eksperter er på kant med loven, fordi der formuleres så konkrete mål for

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 13.3 Remonstration og tilbagekaldelse, se også Skatter 6-26.1 Arbejdsskadeforsikring, se også Erstatning

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter

Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter Indholdsfortegnelse GENEREL VEJLEDNING AFSNIT 1-6 4 1. Indledning 4 2. Fremgangsmåden ved pålæggelse af parkeringsafgifter 2.1. Hvor mange undersøgelser

Læs mere

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke?

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 5 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? Rapporten er udarbejdet af: Katja Krabbe, cand.scient.soc Louise Dam, stud.comm Nikolaj Stagis, mdd, stud.md AnneMarie Herold

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN 2012 Signe Ravn AARHUS UNIVERSITET Business and Social Sciences Center for Rusmiddelforskning Kvalitativ delevaluering af Stofrådgivningen Signe Ravn Center

Læs mere

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Kolofon Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser Chefkonsulent Rikke Gut Evalueringskonsulent

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

God adfærd i det offentlige. Juni 2007

God adfærd i det offentlige. Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 Personalestyrelsen KL Danske Regioner God adfærd i det offentlige Udgivet Juni 2007 Udgivet af Personalestyrelsen, KL og Danske

Læs mere

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse Af landsdommer Oliver Talevski og direktør for Voldgiftsinstituttet Steffen Pihlblad Voldgiftsinstituttet modtager ofte forespørgsler om, hvordan man rent praktisk udformer en voldgiftskendelse. For at

Læs mere

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Finanstilsynet Forbrugerstyrelsen Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Indledning Det følger af 353, stk. 2 i lov om finansiel

Læs mere

Regler og medbestemmelse i børnehaven

Regler og medbestemmelse i børnehaven Regler og medbestemmelse i børnehaven En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Regler og medbestemmelse i børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Enheden for Brugerundersøgelser Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet

Læs mere

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Vejen ud En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus Der gælder særlige regler, når en spiludbyder tilbyder sine spillere en bonus for at deltage i spil. Bl.a. skal alle vilkår være oplyst på en

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF Europa-Kommissionen - Generaldirektoratet for Miljø Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF April 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...7 1.1. ARTIKLEN SET I RELATION

Læs mere