TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé København SV. Att.: TV 2 Jura

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura"

Transkript

1 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé København SV Att.: TV 2 Jura RADIO- OG TV-NÆVNET 1. juli 2011 Sagsnr: Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. Direkte tlf.: Klage over ulovlige sponsorkrediteringer i programmet Live fra Bremen sendt på TV 2 Klage Jørgen Larsen har ved af 5. oktober 2009 indgivet klage til Radioog tv-nævnet med anbringende om overtrædelse af reglerne om sponsorering i udsendelsen Live fra Bremen, sendt den 4. oktober 2009, kl , på TV 2. Klager har anført følgende: Programmet Live fra Bremen" søndag den 4. oktober kl blev afbrudt ca. kl midt i udsendelsen bl.a. med sponsorkreditering af Tuborg - Jeg mener at det er en omgåelse af reglerne for TV 2 som ikke må reklamere midt i selve deres udsendelser.... Beskrivelse TV 2 DANMARK A/S har som bilag til høringssvar af 16. november 2009 tilsendt Radio- og tv-nævnet en cd-rom med en optagelse af den påklagede udsendelse, sendt den 4. oktober, kl , på TV 2. Optagelserne på den indsendte cd-rom har en samlet længde på 47 minutter og 19 sekunder. Efter en egenreklame for et kommende program vises et skærmbillede med følgende tekst: TV 2 NU: Live fra Bremen I baggrunden siger en speaker: Lige om lidt er der gensyn med Live fra Bremen fra i fredags.

2 - 2 - Derefter følger en sponsorkreditering for Tuborg, som indeholder en visning af Tuborgs logo, samt Tuborg ølflasker og -dåser. Sponsorkrediteringen er animeret, og til sidst kan der under logoet læses følgende tekst: gør livet lidt grønnere. Krediteringen er underlagt følgende speak: Live fra Bremen præsenteres i samarbejde med Tuborg... Efter indledende krediteringer af de medvirkende skuespillere indikerer et skilt med teksten Live fra Bremen showets egentlige begyndelse. En speakerstemme byder velkommen: Mine damer og herrer, godaften og hjerteligt velkommen til Live fra Bremen. Herefter følger selve programmet med sketch-indslag m.v., herunder en karikeret nyhedsudsendelse med titlen Ugen fra sidelinjen, som foregår live i studiet. Speakeren i dette indslag afslutter med ordene: Vi ses lidt senere. Efter i alt ca. 8 minutter afslutter værten første del af udsendelsen, idet han siger: Godaften mine damer og herrer og endnu en gang velkommen til Live fra Bremen. Mit navn er Uffe Holm, og jeg er gæstevært i aften. Vi vender tilbage ligeså snart alt det der dansegejl er overstået med 200 km/t, så bliv hængende. Herefter vises to afsluttende skærmbilleder med følgende tekster: Live fra Bremen, Mere om lidt, og Produceret af BLU for TV 2. Efterfølgende vises en sponsorkreditering for Tuborg, svarende til den, der vistes i programmets begyndelse. En speakerstemme siger herefter: Anden del af Live fra Bremen kan du se lige om lidt.

3 - 3 - Derefter følger en række egenreklamer for kommende programmer på TV 2. Efter en yderligere tilsvarende sponsorkreditering for Tuborg starter den anden del af Live fra Bremen, idet de medvirkende skuespillere præsenteres svarende til begyndelsen af første del. Anden del af udsendelsen indledes med et musikalsk indslag, hvorefter en speaker siger: Mine damer og herrer. Direkte fra Kongens København er det Live fra Bremen, hovedstadens hyggeligste brandfælde, bygget af den excentriske elskling, Simon Spies. Tag godt imod den uartige charmør, den første originale champ, mine Damer og herrer, Uffe Holm! Uffe Holm står på scenen foran publikum og byder igen velkommen: Godaften mine damer og herrer, er I på toppen? Så fik vi fandeme sluttet det der Vild med Dans, mand. Det var også på tide, hvad? Jeg håber så meget, at det er en kendt kvinde, der vinder det i år, fordi de sidste år har det været mænd Uffe Holm lader velkomsten glide over i et par minutters stand-up show, inden de egentlige sketches begynder. Den næste halve time præsenteres en lang række forskellige sketches, herunder to yderligere udgaver af Ugen fra sidelinjen. Konceptet herfor svarer til udgaven vist i første del af programmet, uden at der er direkte indholdsmæssig sammenhæng eller hentydninger til første del. Som tidligere afslutter værten det første af de to indslag med ordene: Vi ses senere. Det andet indslag afsluttes med følgende bemærkning: Det var, hvad jeg havde i denne her uge. Efter ca. 40 minutter afslutter værten anden del af udsendelsen, idet han siger: Mine damer og herrer, tusinde tak for i aften: Lasse, Lars, Esben, Julie, Christina! Tak for i aften. Imens bukker skuespillerne for publikum, som giver bifald. Herefter vises end-credits. Efterfølgende vises en henvisning til programproducenten BLU samt en yderligere sponsorkreditering for Tuborg.

4 - 4 - Høring TV 2 DANMARK A/S TV 2 DANMARK A/S har i udtalelse af 16. november 2009 bl.a. anført følgende bemærkninger til Jørgen Larsens klage: ( ) Radio- og tv-nævnet har anmodet TV 2 DANMARK A/S om en udtalelse vedrørende en klage fra Jørgen Larsen over en sponsorkreditering for Tuborg under genudsendelsen af Live fra Bremen søndag den 4. oktober Klager finder, at krediteringen er i strid med reglen om, at reklamer kun må sendes i blokke mellem programmerne. Da der imidlertid er tale om en sponsorkreditering, lægges det til grund, at klager finder denne i strid med 80, stk. 1, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed ifølge hvilken, det ikke er tilladt at kreditere sponsor undervejs i et program. Live fra Bremen er et sketch-show, som sendes fredag aften på TV 2. Showet sendes i to dele, idet der i pausen inden afgørelsen af Vild med Dans stilles om til Live fra Bremen kl i ca. 10 minutter. Efter 2. del af Vild med Dans er slut kl. ca , følger 2. del af Live fra Bremen, der varer i ca. 40 minutter. Begge dele af showet er programsat som selvstændige programmer, og der vises reklamer imellem disse og Vild med Dans. Live fra Bremen er sponsoreret af Tuborg, og der vises således sponsorkrediteringer før og efter begge dele af showet. Det samme gør sig gældende ved genudsendelsen af programmerne søndag aften, idet showet også i dette tilfælde udsendes i to dele, og således også søndag den 4. oktober Den pågældende søndag var der imidlertid ingen reklameblok imellem de to udsendelser, men der blev i stedet vist et antal trailere for TV 2 s øvrige programmer. Udsendelserne søndag aften er som udgangspunkt programsat til henholdsvis kl og kl Den første del af showet afsluttes med, at aftenens gæstevært i dette tilfælde Uffe Holm oplyser, at showet fortsætter efter 2. del af Vild med Dans. Der vises herefter et skilt med logoet fra Live fra Bremen, og nedenunder står der Mere om lidt. Der afsluttes med et skilt med produktionsselskabets logo, og herefter følger sponsorskiltet for Tuborg.

5 - 5 - I fredagens udgave vises der som sagt herefter Vild med Dans Afgørelsen, og da Vild med Dans allerede genudsendes søndag eftermiddag, sendes de to dele af Live fra Bremen i umiddelbar forlængelse af hinanden ved genudsendelsen søndag aften, men stadig som to selvstændige programmer. Anden del af showet blev fredag den 2. oktober 2009 og dermed også den 4. oktober 2009 indledt med, at et rockband spillede et nummer, hvorefter én af de medvirkende, Lasse Rimmer, indledte showet således: Velkommen mine damer og herrer til Live fra Bremen, direkte fra kongens København... Det følger af 4, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 827 af 26. august 2009 om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn, at reklameblokke kan afbryde programmer, som er en direkte transmission af en forestilling eller en begivenhed med pauser for publikum. Det er således at dele sådanne programtyper op i flere dele, og dermed også tilladt at vise sponsoreksponeringer før og/eller efter de enkelte programdele. I dette tilfælde er der som sagt tale om en pause i forestillingen på ca. 25 minutter, og opsplitningen af Live fra Bremen i to dele ved den oprindelige udsendelse af showet fredag aften, er således efter TV 2 DANMARK A/S opfattelse i overensstemmelse med 4, stk. 2. Ved genudsendelsen af showet søndag aften har man valgt at fastholde denne opdeling, da den forekommer naturlig i forhold til, at der som nævnt er en speak- og indholdsmæssig afslutning på første program og ditto indledning til andet program. Da der således er tale om to separate programmer, vises der sponsorkrediteringer før og efter begge programmer. Dramaturgisk set er de to dele af showet uafhængige af hinanden, og det har således ingen betydning for seernes forståelse af de indlagte sketches, om man ser begge udsendelser eller blot den ene. Det fremgår af Radioog TV-nævnets Retningslinier vedr. reklameafbrydelser, at dette er én af de faktorer, der lægges vægt på ved vurderingen af, om programmet lovligt kan udsendes i to dele. Samlet set er det således TV 2 DANMARK A/S opfattelse, at det pågældende indslag ikke er i strid med radio- og fjernsynslovens 80, stk.1. TV 2 har på Radio- og tv-nævnets yderligere høring i sagen i skrivelse af 7. januar 2011 endvidere anført følgende:

6 - 6 - Radio- og tv-nævnet har anmodet TV 2 DANMARK A/S om en yderligere udtalelse vedrørende en klage fra Jørgen Larsen over en sponsorkreditering for Tuborg under genudsendelsen af Live fra Bremen søndag den 4. oktober Nævnet har i den anledning anmodet om at få oplyst, hvorvidt sloganet.. gør livet lidt grønnere er en fast bestanddel af sponsorens navn eller logo. Som det fremgår af det høringssvar, som Carlsberg Danmark den 4. januar 2011 har fremsendt til nævnet via mail, er..gør livet lidt grønnere et registreret varemærke. Det er samtidig oplyst, at sloganet bruges i den øvrige markedsføring af Grøn Tuborg, og at det er en integreret del af Tuborgs logo. Det skal imidlertid bemærkes, at TV 2 DANMARK A/S ikke er enig i den forholdsvis snævre fortolkning af radio- og fjernsynslovens 80, stk.1, samt 27, stk. 1, i bekendtgørelse om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn, som Radio- og TV-nævnet har lagt til grund i sin afgørelse af 1. december 2010 vedrørende en sponsorafmelding på TV Syd. Nævnet udtaler i afgørelsen: Idet sloganet således ikke er en del af sponsors logo, men udelukkende bruges i forbindelse med sponsorens øvrige markedsføring, er brug af sloganet i strid med ovennævnte regler, hvorefter kun angivelse af sponsors navn, logo, produkt eller tjenesteydelser er tilladt. Det fremgår af radio- og fjernsynslovens 80, stk.1, samt 27, stk. 1, i bekendtgørelse om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn, at sponsorerede programmer skal kunne identificeres ved, at sponsorens navn, logo eller andet symbol, herunder en angivelse af sponsorens produkt, tjenesteydelse eller et kendemærke herfor, er angivet ved programmets begyndelse, slutning eller begge steder. Af reklamebekendtgørelsens 27, stk. 5, følger det herudover, at angivelsen af sponsorer kan finde sted i form af bevægelige billeder indeholdende sponsors navn, logo, produkt og tjenesteydelse. Da der således ikke er fuldstændigt sammenfald mellem de to formuleringer, må det lægges til grund, at sidstnævnte udelukkende regulerer hvilke dele af sponsorafmeldingen, der må animeres. Dette understøttes af det faktum, at der indtil ændringen af bekendtgørelsen pr. 1. januar 2000, stod [sponsors] navn, mærke (logo) i både 25, stk. 1 (nu 27, stk. 1) og 25, stk. 3 (nu 27, stk. 5).

7 - 7 - Når man ved ændringen af bekendtgørelsen pr. 1. januar 2000 valgte at differentiere mellem identifikationsmulighederne efter den daværende 25, stk. 1, og 27, stk. 3, må det klart antages at være tilsigtet, at der fremover skulle sondres mellem selve angivelsen af sponsor og den del af afmeldingen, som må bestå af bevægelige billeder. For så vidt angår selve angivelsen af, hvem der er sponsor af programmet, er det som nævnt ikke blot sponsors navn, logo, produkt eller tjenesteydelse, der må angives, men ligeledes logo eller andet symbol samt tjenesteydelse eller et kendemærke herfor. Det må på denne baggrund lægges til grund, at hensigten med bestemmelsen har været at anlægge en forholdsvis bred definition af, hvorledes identifikationen af sponsor kan finde sted. Hvis lovgiver derimod havde haft til hensigt at begrænse identifikations-mulighederne til sponsors navn, logo (i form af et registreret varemærke), produkt eller tjenesteydelse, savner det mening, at man har valgt at tilføje de førnævnte kategorier til 27, stk. 1. Bestemmelsen bør efter TV 2 DANMARK A/S opfattelse fortolkes på linje med definitionen af forretningskendetegn i markedsføringslovens 18, hvilket betyder, at den ikke alene omfatter forretningskendetegn, der nyder beskyttelse efter særlovgivningen, men tillige omfatter alle forretningskendetegn, der af publikum eller konkurrenter opfattes som synonymt med vedkommende virksomhed. Afslutningsvist skal det bemærkes, at et givent slogan sjældent kan stå alene det vil som udgangspunkt altid blive nævnt og vist i forbindelse med navnet eller logoet på firmaet eller dets produkt. Sammensætningen af navn/logo og slogan vil således ofte være det kendetegn, som forbrugerne forbinder med firmaet eller produktet. Fremfor at lægge vægt på, hvorvidt sloganet er varemærkeregistreret, og om det er en integreret del af firmaets logo, bør det i stedet være afgørende, hvorvidt brugen af sloganet er en fast bestanddel af sponsors generelle markedsføring. Samlet set er det således TV 2 DANMARK A/S opfattelse, at visningen af sloganet gør livet lidt grønnere i forbindelse med sponsorafmeldingen før og efter Live fra Bremen er i overensstemmelse med radio- og fjernsynslovens 80, stk.1, samt 27, stk. 1, i bekendtgørelse om reklame og sponsorering, idet sloganet er en fast bestanddel af Tuborgs generelle markedsføring og identifikation.

8 - 8 - Carlsberg Danmark A/S Carlsberg Danmark har ved af 4. januar 2011 indsendt bl.a. følgende bemærkninger: Det gøres gældende, at den pågældende sponsorkreditering efter Tuborgs opfattelse ikke er i strid med reglerne om sponsorkrediteringer i reklamebekendtgørelsen. ( ) Indledningsvist kan det oplyses, at Tuborg og Gør livet lidt grønnere begge er registrerede varemærker. Tuborg blev registreret den 28. maj 1927 under varemærkenr. VR og Gør livet lidt grønnere blev registreret den 16. januar 1987 under varemærkenr. VR ( ) Gør livet lidt grønnere er en integreret del af Tuborgs logo, hvorfor det efter reklamebekendtgørelsen børe være tilladt i en sponsorkreditering. Sloganet har været anvendt i Tuborgs markedsføringsmateriale siden det i 1987 blev registreret som varemærke. Således fremgår sloganet på alle Tuborg øl øverst på dåse. Gør livet lidt grønnere fremgår endvidere i alle reklamefilm som Tuborg producerer, hvor sloganet altid fremgår som den sidste sætning i filmen. Endvidere indgår Gør livet lidt grønnere i alle reklamespots for Tuborg i radioen. På baggrund af ovenstående er det således min klare opfattelse, at Gør livet lidt grønnere er en reel og integreret del af Tuborgs logo, hvorfor den pågældende sponsorafmelding i Live fra Bremen er fuldt ud i overensstemmelse med lovgivningen. Radio- og tv-nævnets vurdering Radio- og tv-nævnet har i henhold til 44, stk. 1, nr. 2, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 477 af 6. maj 2010, som ændret ved lov nr af 8. december 2010, på sit møde den 21. juni 2011 behandlet sagen og skal udtale: Jørgen Larsen har den 4. oktober 2009 klaget til Radio- og tv-nævnet med anbringende om en ulovlig afbrydelse af programmet Live fra Bremen,

9 - 9 - vist den 4. oktober 2009 kl. 22:50-23:40 på TV 2, hvori der bl.a. vistes sponsorkrediteringer for Tuborg. Indledningsvis skal Radio- og tv-nævnet bemærke, at sagen afgøres efter de på udsendelsestidspunktet gældende regler, jf. lovbekendtgørelse nr. 827 af 26. august 2009 om radio- og fjernsynsvirksomhed og bekendtgørelse nr. 912 af 25. september 2009 om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn. Det fremgår af 80, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 827 af 26. august 2009 om radio- og fjernsynsvirksomhed og 27, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 912 af 25. september 2009 om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn, at sponsorerede programmer klart skal kunne identificeres ved, at sponsorens navn, mærke (logo), produkt eller tjenesteydelse, er angivet ved programmets begyndelse, slutning eller begge steder. Sådanne angivelser må derimod ikke forekomme i programmet. I henhold til lovens 73, skt. 1, og reklamebekendtgørelsens 4, stk. 1, må reklamer kun sendes i blokke, som skal placeres mellem programmerne. Det fremgår af begge bestemmelsers stk. 2, at reklameblokke dog kan afbryde sportsprogrammer, hvor der forekommer pauser, eller programmer, som er en direkte eller forskudt transmission af en forestilling eller en begivenhed med pauser for publikum. Placering af sådanne reklameblokke skal ske under hensyn til programmets naturlige pauser, varighed og karakter og på en sådan måde, at hverken programmets integritet og værdi eller indehaverens rettigheder krænkes. 1. Opdelingen af programmet Live fra Bremen Der vil i det følgende blive taget stilling til, hvorvidt indsættelsen af sponsorkrediteringer mellem de to dele af Live fra Bremen, sendt den 4. oktober 2004, er lovlig i henhold til reklamebekendtgørelsens regler. TV 2 anfører i sit høringssvar af 16. november 2009 bl.a., at programmet Live fra Bremen er et sketch show, som blev sendt første gang den 2. oktober 2009 i to dele, idet der i pausen inden afgørelsen af Vild med dans blev stillet om til Live fra Bremen i ca. 10 minutter, samt at anden del af Live fra Bremen sendtes efter afslutningen af Vild med Dans. Imellem de enkelte dele af begge udsendelser var der indsat reklameblokke. Den beskrevne førstegangsudsendelse er ikke genstand for nærværende sag. Nævnet foretager derfor ikke en vurdering af, hvorvidt indsættelse af reklameblokke mellem de enkelte dele af Vild med dans og Live fra Bremen har været i overensstemmelse med reglerne om indsættelse af reklameblokke. Nævnet tager herunder ikke stilling til, hvorvidt programmet

10 Vild med dans falder under anvendelsesområdet af radio- og fjernsynslovens 73, skt. 2, og reklamebekendtgørelsens 4, stk. 2, som i henhold til lovbemærkningerne til bestemmelsen forudsætter, at der er tale om en forestilling, der ikke er produceret alene med henblik på udsendelse i fjernsyn. Det er således afgørende, om de to afsnit af genudsendelsen kan betragtes som to selvstændige programmer, hvor der lovligt kan krediteres for sponsorer i start og slutning af programmerne, eller om der er tale om ét program, hvori der forekommer sponsorkrediteringer i strid med reglerne om placering af sponsorkrediteringer, jf. radio- og fjernsynslovens 80, stk. 1, og reklamebekendtgørelsens 27, stk. 1. TV 2 har i sit høringssvar oplyst, at afsnittene er programsat som selvstændige programmer. Fastholdelsen af opdelingen ved genudsendelsen begrundes med, at dette forekommer naturligt i forhold til den speak- og indholdsmæssige afslutning på hhv. første og andet program. Endvidere anføres det, at de to dele af showet dramaturgisk set er uafhængige af hinanden, og at det således ikke har betydning for seernes forståelse af de indlagte sketches, om man ser begge udsendelser eller blot den ene. Loven definerer ikke begrebet program, men i bemærkningerne til lov om radio- og fjernsynsloven jf. lovforslag L 40, som fremsat den 31. oktober 2002, hedder det:.. Som bemærket foran i afsnittet om gældende ret har der været rejst spørgsmål om, hvilke karakteristika der kendetegner et program. På den baggrund har Kulturministeriet overvejet, om der bør foretages en nærmere præcisering af programbegrebet. Som tidligere bemærket er der ikke hidtil i hverken lov eller forarbejder taget stilling til rækkevidden af begrebet, og udgangspunktet har derfor været, at det var op til den pågældende tv-stations programansvarlige ledelse at tage stilling til, hvornår der er tale om et program. Ministeriet har på denne baggrund afstået fra at tage stilling til, hvornår der var tale om et program eller ej. Baggrunden for ministeriets tilbageholdenhed har især været båret af, at en definition eller en nærmere beskrivelse af begrebet samtidig vil betyde en begrænsning af de redaktionelle overvejelser, som naturligt må foregå på enhver tv-station, samt at en nærmere ministeriel redegørelse højst sandsynligt ville koncentrere sig om varighed eller type, hvilket må anses som åbenbart uhensigtsmæssigt. Selv om ministeriet således er af den opfattelse, at den hidtidige praksis om, at spørgsmålet afgøres af den programansvarlige ledelse, bør videreføres, bemærkes det, at f.eks. en spillefilm eller en film produceret til fjernsyn må betragtes som ét program ligesom de enkelte afsnit i en tv-serie også må betragtes som et program. Det vil således ikke være

11 i overensstemmelse med intentionerne bag loven at opdele et indkøbt eller produceret afsnit i flere dele. Med hensyn til andre typer af programmer må det bero på en nærmere konkret og skønsmæssig præget vurdering, hvori bl.a. indgår programmets art, karakter, forløb og naturlige omfang. Ved vurderingen af, om der er tale om et eller flere programmer, når flere programelementer sendes i umiddelbar forlængelse af hinanden, lægges der i Nævnets praksis navnlig vægt på programmets opbygning, forløb, genre, tema, om der er tale om et naturligt afsluttet dramaturgisk forløb og endelig varigheden af programmet. Nævnet skal i denne forbindelse henvise til afgørelse af 12. august 2004 om opdelingen af programmet Rødderne vist på TV Danmark. Nævnet fandt her, at der var tale om ét samlet program. I Nævnets vurdering indgik navnlig, at der forelå forskel på opbygningen af første og anden del af Rødderne, idet første del i modsætning til anden del indeholdt en forholdsvis grundig indførelse af seeren i hvad udsendelsesrækken handler om, og hvad der var sket i de tidligere afsnit. Endvidere lagde Nævnet vægt på følgende udtalelser fra tv-værten: Se anden del af Rødderne lige om lidt, og Nu fortsætter rødderne. Nævnet lagde endeligt vægt på, at første del ikke indeholdt end-credits, men kun en visning af logoet for produktionsselskabet, mens anden del afsluttedes med end-credits og logoet for produktionsselskabet. Om programmers varighed har Nævnet endvidere i afgørelse af 24. februar 2005 vedr. Drømmekvinden udtalt, at udsendelse af flere afsnit af en udsendelsesrække i forlængelse i hinanden, hvor de enkelte afsnit har meget forskellig varighed, som ét blandt flere momenter kan indikere, at der er tale om en kunstig opsplitning af programmet. Et programs længde er imidlertid ikke i sig selv afgørende for, hvorvidt der er tale om ét eller flere programmer. Nævnet fandt således i afgørelse af 1. december 2010 vedr. sponsorkrediteringer på TV Syd bl.a., at en vejrudsigt på få minutter udgjorde et selvstændigt program. I afgørelse af 17. april 2007 om reklameafbrydelser i Station 2 sendt på TV 2/Danmark udtalte Nævnet endeligt, at navnlig følgende forhold talte for, at der forelå to selvstændige programmer, som lovligt kunne adskilles af en reklameblok: De relevante udsendelser havde forskellige værter, udsendelserne omhandlede overvejende forskellige temaer, og sendtes endvidere fra forskellige lokationer. I forhold til de nærværende to afsnit af Live fra Bremen skal Nævnet udtale følgende:

12 Begge afsnit af Live fra Bremen har efter Nævnets vurdering en ensartet begyndelse, og indholdet er i begge dele bygget op om en række sketches, der opføres i et studie med publikum. Yderligere sendes begge afsnit fra samme studie, og ledes af samme gæstevært. Udsendelsernes opbygning udgør dog ikke et egentligt samlet dramaturgisk handlingsforløb, der bygges videre på i anden del af udsendelsen. Begge dele af Live fra Bremen kan derfor som anført af TV 2 forståelsesmæssigt af seeren opleves uafhængigt fra hinanden. Heroverfor står følgende bemærkning, som Uffe Holm fremkommer med i slutningen af første del af udsendelsen: Godaften mine damer og herrer og endnu en gang velkommen til Live fra Bremen. Mit navn er Uffe Holm, og jeg er gæstevært i aften. Vi vender tilbage ligeså snart alt det der dansegejl er overstået med 200 km/t, så bliv hængende. Uanset at der er tale om en genudsendelse, hvor programmet Vild med dans ikke sendes imellem de to dele af Live fra Bremen finder Nævnet, at udtalelsen kan medføre det indtryk hos seeren, at anden del er fortsættelse af den påbegyndte første del. Dette indtryk forstærkes efter Nævnets vurdering af informationsteksten på skærmen efter første del, hvor der kan læses Mere om lidt, og at en speaker siger: Anden del af Live fra Bremen kan du se lige om lidt. Yderligere har Nævnet bemærket, at speakeren i sketchindslagene med titlen Ugen fra sidelinjen afslutter det indslag, der vises i første del af Live fra Bremen, med ordene: Vi ses lidt senere. Efter Nævnets vurdering må dette anses som en henvisning til anden del af udsendelsen, idet der heri indgår to yderligere indslag med samme titel og speaker. Det første af disse to indslag i anden del afsluttes tilsvarende med: Vi ses lidt senere. Efter det sidste af i de alt tre indslag, som vises i anden del af Live fra Bremen, tager speakeren derimod afsked med seeren med ordene:

13 Det var, hvad jeg havde i denne uge. Nævnet finder, at der herved sker en dramaturgisk sammenkædning af disse tre indslag, og at den egentlige afslutning af denne række af indslag med samme titel først finder sted i anden del af udsendelsen, selv om indslagene indholdsmæssigt kan opleves uafhængigt fra hinanden. Yderligere har Nævnet konstateret, at kun udsendelsens anden del indeholder en egentlig afslutning overfor publikum i studiet fra værtens side, idet han siger: Mine damer og herrer, det var det, tusind tak for i aften ( ). Værten takker yderligere skuespillerne ved at nævne dem ved navn, imens publikum klapper, og skuespillerne bukker. Herved formidles der efter Nævnets vurdering det indtryk, at det samlede show først slutter efter anden del af Live fra Bremen. Hertil kommer, at der i den første del af udsendelsen ikke indgår endcredits, men kun en henvisning til produktionsselskabet BLU. Først efter anden del vises der end-credits. Vurderingen understøttes videre af afsnittenes meget forskellige varighed, idet det skal anføres, at varigheden dog ikke i sig selv er afgørende for, hvorvidt der er tale om ét eller flere programmer. Afslutningen af første del af Live fra Bremen efter ca. 10 minutter forekommer imidlertid dramaturgisk set ubegrundet i forhold til programmets eget forløb. Det anføres således af værten, at motivationen herfor er det ved førstegangsudsendelse indsatte afsnit om afgørelsen i Vild med dans. Efter en samlet vurdering er det derfor Nævnets opfattelse, at den af TV 2 i høringssvaret anførte opdeling af Live fra Bremen i to selvstændige programmer ikke svarer til det indtryk, udsendelsen fremkalder hos seeren. Første del af udsendelsen kan på baggrund af den korte varighed og udformning efter Nævnets vurdering navnlig opfattes som en udvidet introduktion til anden del, som udgør det egentlige program. Nævnet vurderer derfor, at første del ikke kan anses som et selvstændigt program, som kan stå alene, mens anden del isoleret set opfylder denne betingelse. I overensstemmelse med ovennævnte lovbemærkninger og Nævnets praksis på området, finder Nævnet, at der ved de to dele af Live fra Bremen er tale om ét samlet program. Radio- og tv-nævnet finder på denne baggrund, at de sponsorkrediteringer, der vistes i forbindelse med programmets afbrydelse ved genudsen-

14 delsen den 4. oktober 2009, er vist i strid med radio- og fjernsynslovens 80, stk. 1, og reklamebekendtgørelsens 27, stk Sponsorkrediteringens udformning Radio- og tv-nævnet har endvidere bemærket, at der i sponsorkrediteringerne for Tuborg før og efter begge afsnit af Live fra Bremen indgår følgende slogan: gør livet lidt grønnere!! Det fremgår af de ovenfor angivne regler om sponsorkrediteringer, der var gældende på udsendelsestidspunktet, jf. radio- og fjernsynslovens 80, stk. 1, og reklamebekendtgørelsens 27, stk. 1, at sponsorerede programmer klart skal kunne identificeres ved, at sponsorens navn, mærke (logo), produkt eller tjenesteydelse, er angivet ved programmets begyndelse, slutning eller begge steder. Det er yderligere specificeret i dagældende bekendtgørelsens 27, stk. 5, 1. pkt., at angivelsen af sponsorer i fjernsyn kan finde sted i form af bevægelige billeder indeholdende sponsors navn, mærke (logo), produkt eller tjenesteydelse. Angående TV 2 s bemærkninger i høringssvar af 7. januar 2011 vedrørende anvendelsesområdet af 27, stk. 5, 1. pkt., skal Radio- og tv-nævnet udtale følgende: Bestemmelsen i reklamebekendtgørelsens 27, stk. 5, var allerede gældende inden bevægelige billeder blev tilladt i sponsorkrediteringer i fjernsyn. Bestemmelsen blev i 2000 ændret fra et forbud mod bevægelige billeder til at tillade sådanne i tv, mens angivelsen af de enkelte tilladte elementer i bestemmelsen ikke blev ændret i denne sammenhæng. Efter Radio- og tv-nævnets vurdering er formålet med angivelsen af de enkelte elementer i bestemmelsen i reklamebekendtgørelsens 27, stk. 5, derfor en specificeret regulering af udformningen af sponsorkrediteringer i tv, og ikke en angivelse af, hvilke elementer i sponsorkrediteringer i tv, der må være bevægelige. Nævnet har i afgørelse af 1. december 2010 om sponsorering af nyhedsog aktualitetsprogrammer sendt på TV SYD i overensstemmelse med tidligere praksis på området udtalt, at angivelse af et slogan i sponsorkrediteringer i tv kun er tilladt, for så vidt sloganet er del af sponsorens logo. Det afgørende vil i den forbindelse være, om sponsorens sædvanlige logo det logo, som identificerer sponsoren indeholder sloganet.

15 TV 2 refererer i svar på Nævnets høring herom bl.a. til annoncørens udtalelse i sagen. Det fremgår heraf, at annoncøren anser sloganet som en reel og integreret del af Tuborgs logo. Dette begrundes med, at det nævnte slogan ligesom navnet Tuborg er et registreret varemærke, og at det anvendes både på alle Tuborg øldåser, i reklamefilm og i reklamespots i radioen. Radio- og tv-nævnet skal hertil bemærke følgende: Ordet logo var i de på udsendelsestidspunkt gældende bestemmelser i reklamebekendtgørelsens 27, stk. 1 og 5, angivet som et synonym eller en forklaring på ordet mærke. Det er derfor Nævnets vurdering, at ordet mærke skal forstås som et kendemærke, der ligesom et logo identificerer sponsoren for forbrugeren. Det er således uden betydning, om der er tale om et registreret varemærke. I det foreliggende tilfælde bliver sætningen gør livet lidt grønnere brugt til forskellige former for markedsføring, herunder på øldåser og i reklamefilm. Sloganet bruges imidlertid ikke i al markedsføring for Tuborg, og findes således kun på øldåserne, imens det ikke er påtrykt flaskeetiketterne. På dåserne står sloganet skrevet på dåsens øverste kant, men er ikke en integreret bestanddel af det logo, der ses på dåsens forside. Sloganet er heller ikke en del af det logo, der fx anvendes på Tuborgs hjemmeside. Nævnet er derfor af den opfattelse, at sloganet ikke er en integreret del af sponsors logo. Nævnet vurderer endvidere ikke, at sloganet i sig selv har karakter af et mærke eller logo i radio- og fjernsynslovgivningens forstand, idet der er tale om et reklameslogan, som bruges i forbindelse med en begrænset del af markedsføringen for Tuborg. Radio- og tv-nævnet finder på denne baggrund, at visningen af sloganet gør livet til grønnere i sponsorkrediteringen for Tuborg er sket i strid med radio- og fjernsynslovens 80, stk. 1, og reklamebekendtgørelsens 27, stk. 1, og stk. 5. På denne baggrund har Radio- og tv-nævnet på sit møde den 21. juni 2011 truffet følgende AFGØRELSE: Programmet Live fra Bremen, sendt på TV 2 den 4. oktober 2009, indeholder overtrædelser af 80, stk. 1, i lov om radio- og fjernsynsvirksom-

16 hed, jf. lovbekendtgørelse nr. 827 af 26. august 2009, samt 27, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 912 af 25. september 2009 om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn. Christian Scherfig formand / Ulrike Clade Christensen nævnssekretær Kopi til: Klager Jørgen Larsen Annoncør Carlsberg Danmark A/S

TV 2 Danmark A/S Teglholms Allé 16 2450 København S. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklameafbrydelser i nyhedsprogrammer sendt på TV 2

TV 2 Danmark A/S Teglholms Allé 16 2450 København S. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklameafbrydelser i nyhedsprogrammer sendt på TV 2 TV 2 Danmark A/S Teglholms Allé 16 2450 København S Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 22. august 2013 Sagsnr. 2013-005896 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over ulovlig opdeling af programmet Tour de France

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over ulovlig opdeling af programmet Tour de France TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 03. april 2012 Sagsnr: 2011-016247 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over skjult reklame for fodboldmærket Select i nyhedsudsendelse

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over skjult reklame for fodboldmærket Select i nyhedsudsendelse TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV RADIO- OG TV-NÆVNET 24. november 2011 Sagsnr: 2010-018591 Att.: TV 2 Jura Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 3. december 2012 Sagsnr.: 2012-013815 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

TV 2/Danmark A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 30. september 2005

TV 2/Danmark A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 30. september 2005 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/Danmark A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C København den 30. september 2005 Klage over reklameafbrydelser i børneudsendelsen Martin & Ketil sendt på TV 2/Danmark A/S Radio- og tv-nævnet

Læs mere

TV Danmark V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 20. januar 2004

TV Danmark V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 20. januar 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV Danmark V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 20. januar 2004 Klage over reklameafbrydelser i diverse programmer på TV Danmark Ditlev Brodersen

Læs mere

Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 17. oktober 2006

Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 17. oktober 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V København den 17. oktober 2006 Klage over reklameafbrydelser i programserien De unge mødre sendt på TV Danmark

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 12. november 2012 Sagsnr.: 2012-010993 Henrik Bang Nielsen Chefkonsulent, cand.jur. hbn@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. over reklamer for X-Factor -finalen sendt på DR.

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. over reklamer for X-Factor -finalen sendt på DR. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 30. september 2013 Sagsnr. 2013-007591 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé København SV. Att.: TV 2 Jura

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé København SV. Att.: TV 2 Jura TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 3. september 2012 Sagsnr: 2012-002713 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand. jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 08. marts 2012 Sagsnr: 2011-020684 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. Klage over ulovlig sponsorering i nyhedsudsendelse sendt på TV 2 Østjylland

TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. Klage over ulovlig sponsorering i nyhedsudsendelse sendt på TV 2 Østjylland TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C Radio- og tv-nævnet 21. marts 2013 Sagsnr: 2012-002485 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3334 Klage

Læs mere

SBS Radio A/S / Nova FM A/S H.C Andersens Boulevard 1 1553 København V

SBS Radio A/S / Nova FM A/S H.C Andersens Boulevard 1 1553 København V SBS Radio A/S / Nova FM A/S H.C Andersens Boulevard 1 1553 København V Radio- og tv-nævnet 1. maj 2013 Sagsnr.: 2013-002342 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

TV23 Havbovej Vallensbæk Strand. København den 20. marts Reklameafbrydelser i pornografiske film sendt på TV23

TV23 Havbovej Vallensbæk Strand. København den 20. marts Reklameafbrydelser i pornografiske film sendt på TV23 RADIO- OG TV-NÆVNET TV23 Havbovej 28 2665 Vallensbæk Strand København den 20. marts 2006 Reklameafbrydelser i pornografiske film sendt på TV23 Foreningen Pornofrit Miljø har ved brev af 10. januar 2006

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet 29. januar 2013 Sagsnr.: 2012-018919 Att.: DR Jura, Politik og Strategi Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

TV 2/Danmark A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C Att.: Adm. direktør Peter Parbo. København den 22. august 2005

TV 2/Danmark A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C Att.: Adm. direktør Peter Parbo. København den 22. august 2005 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/Danmark A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C Att.: Adm. direktør Peter Parbo København den 22. august 2005 Reklameafbrydelser i Min Restaurant og Min Restaurant finalen sendt på TV

Læs mere

25. marts 2015. TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro. Att.: Mikael Justesen

25. marts 2015. TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro. Att.: Mikael Justesen 25. marts 2015 TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Mikael Justesen Klage over sponsorerede

Læs mere

24 Sjællandske Sjællandske Medier Dania 38 4700 Næstved. Klage over skjult reklame for Falck i nyhedsudsendelse sendt på 24 Sjællandske

24 Sjællandske Sjællandske Medier Dania 38 4700 Næstved. Klage over skjult reklame for Falck i nyhedsudsendelse sendt på 24 Sjællandske 24 Sjællandske Sjællandske Medier Dania 38 4700 Næstved Radio- og tv-nævnet 8. maj 2012 Sagsnr.: 2012-00248 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3334

Læs mere

..." EAN: 5798000793989

... EAN: 5798000793989 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 20. december 2012 Sagsnr: 2012-010999 Henrik Bang Nielsen Chefkonsulent, cand.jur. hbn@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

TV2 DANMARK A/S Teglholms Allé København SV. Att.: TV2 Jura. 6. oktober 2017

TV2 DANMARK A/S Teglholms Allé København SV. Att.: TV2 Jura. 6. oktober 2017 TV2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV2 Jura Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 Michala Stampe Fuldmægtig, cand.jur. mic@slks.dk www.slks.dk

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 12. november 2012 Sagsnr: 2012-012574 Henrik Bang Nielsen Chefkonsulent, cand.jur. hbn@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat Radio- og tv-nævnet 6. januar 2012 Sagsnr: 2011-006335 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand.jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 29. januar 2013 Sagsnr: 2012-018949 Henrik Bang Nielsen Chefkonsulent, cand.jur. hbn@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.:

Læs mere

31. I fjernsyn må nyheds- og aktualitetsprogrammer ikke sponsoreres. Bekendtgørelse nr. 1368 af 15. december 2005 Bekendtgørelse

31. I fjernsyn må nyheds- og aktualitetsprogrammer ikke sponsoreres. Bekendtgørelse nr. 1368 af 15. december 2005 Bekendtgørelse TV SYD El-vej 2 B 6000 Kolding Att. Hans Egon Lorenzen RADIO- OG TV-NÆVNET 7. maj 2009 Sagsnr:2008-0185 2009-004004 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:3373

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi. Klage over skjult reklame for Apple ipad sendt på DR Update

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi. Klage over skjult reklame for Apple ipad sendt på DR Update DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 25. marts 2011 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. lvl@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over reklamer for Cirkus Summarum sendt på DR Ramasjang

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over reklamer for Cirkus Summarum sendt på DR Ramasjang DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 11. marts 2013 Sagsnr.: 2012-011019 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

1570 København V 8000 Århus C. København den 5. maj 2004

1570 København V 8000 Århus C. København den 5. maj 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TvDanmark v/advokat Jan Christiansen Thor Clasen Jonasen Banegårdspladsen 1, 8. Mejlgade 69, st. th. 1570 København V 8000 Århus C København den 5. maj 2004 Reklameafbrydelse i Final

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. Hanne Bolbjerg. Klage over skjult reklame for Forsvaret i programmet OBS sendt på DR1

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. Hanne Bolbjerg. Klage over skjult reklame for Forsvaret i programmet OBS sendt på DR1 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. Hanne Bolbjerg RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 30. april 2009 Sagsnr: 2009-003348 Lill-Jana Vandmose Larsen Fuldmægtig, cand. jur. lvl@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej Odense C. Klage over reklamer for satireprogrammet Radio Karen vist på TV 2 ZULU

TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej Odense C. Klage over reklamer for satireprogrammet Radio Karen vist på TV 2 ZULU TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C Radio- og tv-nævnet 31. januar 2012 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 3373 3334 Klage over reklamer for

Læs mere

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV Danmark V/Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 21. oktober 2004

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV Danmark V/Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 21. oktober 2004 TV Danmark V/Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. RADIO- OG TV-NÆVNET København den 21. oktober 2004 Reklameafbrydelser og skjult reklame i Forunderlig forandring sendt på TV Danmark

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over TV-reklame vist på TV SYD for Region Syddanmark Regionsrådsvalget

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over TV-reklame vist på TV SYD for Region Syddanmark Regionsrådsvalget TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura RADIO- OG TV-NÆVNET 5. oktober 2011 Sagsnr: 2009-024971 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand.jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

10. oktober 2014. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

10. oktober 2014. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 10. oktober 2014 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

DR TV-BYEN 2860 Søborg. København den 16. juni 2006

DR TV-BYEN 2860 Søborg. København den 16. juni 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET DR TV-BYEN 2860 Søborg København den 16. juni 2006 Klage over skjult reklame for modemagasinet Woman i en trailer for DR2 programmet Normalerweize vist på DR1 Nanna Gersov har ved mail

Læs mere

TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 23. maj 2005

TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 23. maj 2005 RADIO- OG TV-NÆVNET TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 23. maj 2005 Reklameafbrydelse i Reportagen sendt på TV Danmark A/S Niels Kjølhede har

Læs mere

TV SYD Elbyvej 2b 6000 Kolding. Att.: Redaktionschef Ernst Møller. Klage over sponsorering i Gæt en by sendt på TV SYD

TV SYD Elbyvej 2b 6000 Kolding. Att.: Redaktionschef Ernst Møller. Klage over sponsorering i Gæt en by sendt på TV SYD TV SYD Elbyvej 2b 6000 Kolding Att.: Redaktionschef Ernst Møller Radio- og tv-nævnet 08. marts 2012 Sagsnr: 2011-010098 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. Reklamejura RADIO- OG TV-NÆVNET 10. februar 2010 Sagsnr: 2009-016994 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Hanne Bolbjerg. København den 4. juni 2008

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Hanne Bolbjerg. København den 4. juni 2008 RADIO- OG TV-NÆVNET DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Hanne Bolbjerg København den 4. juni 2008 Klage over skjult reklame i tv-programmet "Dawson s Creek" sendt på DR Jørgen Larsen

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 30. september 2013 Sagsnr: 2013-009058 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. 6. april 2016

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. 6. april 2016 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk 6. april 2016 AFP-samarbejde

Læs mere

Ulovlig visning af sponsorlogoer i Sport 2003- Herning Messecenter

Ulovlig visning af sponsorlogoer i Sport 2003- Herning Messecenter RADIO- OG TV-NÆVNET DR TV-Byen 2860 Søborg København den 26. februar 2004 Ulovlig visning af sponsorlogoer i Sport 2003- Herning Messecenter På baggrund af DR s interne undersøgelser vedrørende for vidtgående

Læs mere

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 28. januar 2015 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over tv-reklame for Kvickly sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over tv-reklame for Kvickly sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 31. januar 2012 Sagsnr: 2011-015714 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

4. juni 2015. TV 2 DANMARK Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura

4. juni 2015. TV 2 DANMARK Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura 4. juni 2015 TV 2 DANMARK Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Klage over

Læs mere

2. marts 2015. TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura

2. marts 2015. TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura 2. marts 2015 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: TV 2 Jura Klage over

Læs mere

DR Generaldirektøren DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C. København den 31. august 2007

DR Generaldirektøren DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C. København den 31. august 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET DR Generaldirektøren DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C København den 31. august 2007 Klage over skjult reklame for Post Danmark A/S i programmet OBS sendt på DR1 Formand

Læs mere

TV 2/Danmark A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. København den 6. marts 2007

TV 2/Danmark A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. København den 6. marts 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/Danmark A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV København den 6. marts 2007 Klage over skjult reklame for Apples ipod i programmet Letterman Late Show sendt på TV 2 Zulu Torben

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura. Klager over skjult reklame for Danske Spil A/S under sportskampe sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura. Klager over skjult reklame for Danske Spil A/S under sportskampe sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. Reklamejura RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 27. august 2009 Sagsnr: - 2009-006663 - 2009-003384 - 2009-012046 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig,

Læs mere

Klage over reklame for www.århus.dk i nyhedsudsendelse på TV 2/Østjylland

Klage over reklame for www.århus.dk i nyhedsudsendelse på TV 2/Østjylland RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/Østjylland Skejbyparken 1 8200 Århus N København den 16. marts 2005 Klage over reklame for www.århus.dk i nyhedsudsendelse på TV 2/Østjylland Tom Flangel Nielsen har ved mail af

Læs mere

TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 24. februar 2005

TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 24. februar 2005 RADIO- OG TV-NÆVNET TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 24. februar 2005 Reklameafbrydelser i Drømmekvinden sendt på TV Danmark A/S den 6. januar

Læs mere

DR TV-BYEN 2860 Søborg. København den 20. marts 2006. Klage over skjult reklame for Visa/Dankort i programmet OBS sendt på DR1

DR TV-BYEN 2860 Søborg. København den 20. marts 2006. Klage over skjult reklame for Visa/Dankort i programmet OBS sendt på DR1 RADIO- OG TV-NÆVNET DR TV-BYEN 2860 Søborg København den 20. marts 2006 Klage over skjult reklame for Visa/Dankort i programmet OBS sendt på DR1 Peter Niels har ved mail af 15. december 2004 indgivet en

Læs mere

TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N. København den 6. marts 2007. Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND

TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N. København den 6. marts 2007. Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N København den 6. marts 2007 Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND Kirsten Sparre har ved mail af 14. september

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 20. december 2012 Sagsnr.: 2012-013815 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. DR Jura, Politik og Strategi RADIO- OG TV-NÆVNET 7. december 2011 Sagsnr: 2010-018591 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV Danmark A/S SBS Broadcast Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V.

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV Danmark A/S SBS Broadcast Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. RADIO- OG TV-NÆVNET TV Danmark A/S SBS Broadcast Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 23. maj 2005 Reklameafbrydelse på TV Danmark A/S og SBS Broadcast

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 3. september 2012 Sagsnr: 2012-007952 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand. jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

I slutning af The Daily Show sendt den 19. marts kl. 23.50 blev der sendt

I slutning af The Daily Show sendt den 19. marts kl. 23.50 blev der sendt DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. Hanne Bolbjerg RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 2. juli 2009 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:3373

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over henvisning til Sputnik.dk i en udsendelse på TV 2 NEWS.

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over henvisning til Sputnik.dk i en udsendelse på TV 2 NEWS. TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 2. juli 2012 Sagsnr.: 2011-027308 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Vedrørende reklameafbrydelser i programmet Kessler night sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Vedrørende reklameafbrydelser i programmet Kessler night sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura RADIO- OG TV-NÆVNET 8. november 2011 Sagsnr: 2009-020080 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand.jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

25. november 2015. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

25. november 2015. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 25. november 2015 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Jan B. Jans Specialkonsulent, cand.jur. jbj@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og Strategi

Læs mere

28. maj 2015. TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro. Att.: Mikael Justesen

28. maj 2015. TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro. Att.: Mikael Justesen 28. maj 2015 TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Mikael Justesen Klage over den fortsatte

Læs mere

DR TV Byen Mørkhøjvej 500 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl. København den 23. november 2006

DR TV Byen Mørkhøjvej 500 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl. København den 23. november 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET DR TV Byen Mørkhøjvej 500 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl København den 23. november 2006 Klage over skjult reklame i videoen til sangen Vi redder Danmarks ære sendt på DR1 Forbrugerombudsmanden

Læs mere

TV SYD El-vej 2 B 6000 Kolding. Att. Hans Egon Lorenzen. Klager over sponsorering af nyheds- og aktualitetsprogrammer sendt på TV SYD.

TV SYD El-vej 2 B 6000 Kolding. Att. Hans Egon Lorenzen. Klager over sponsorering af nyheds- og aktualitetsprogrammer sendt på TV SYD. TV SYD El-vej 2 B 6000 Kolding Att. Hans Egon Lorenzen RADIO- OG TV-NÆVNET 1. december 2010 Sagsnr:2009-011126 2009-012044 2009-012043 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 29. januar 2013 Sagsnr: 2012-020676 Henrik Bang Nielsen Chefkonsulent, cand.jur. hbn@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.:

Læs mere

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 6. juli 2007

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 6. juli 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura København den 6. juli 2007 Klage over tv-reklamen Hjemve for Trust Film Distribution sendt på TV 2/DANMARK Nanna

Læs mere

DR har med sit høringssvar indsendt to videobånd med udsendelsen Hvad er det værd? sendt henholdsvis den 27. april og den 4 maj. 2004.

DR har med sit høringssvar indsendt to videobånd med udsendelsen Hvad er det værd? sendt henholdsvis den 27. april og den 4 maj. 2004. RADIO- OG TV-NÆVNET DR Peter Grosell s Antikvariat TV-Byen Læderstræde 15 2860 Søborg 1201 København K. København den 17. juni 2004 Klage over skjult reklame i udsendelsen Hvad er det værd? sendt på DR

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 17. april 2007. Klage over reklameafbrydelser i Station 2 sendt på TV 2/Danmark A/S

TV 2/DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 17. april 2007. Klage over reklameafbrydelser i Station 2 sendt på TV 2/Danmark A/S RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C København den 17. april 2007 Klage over reklameafbrydelser i Station 2 sendt på TV 2/Danmark A/S Poul Winther har ved mail af 11. oktober

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat RADIO- OG TV-NÆVNET 5. juli 2010 Sagsnr: 2009-012920 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi. Klage over skjult reklame for Nyfortuna Danmark i TV-Avisen sendt på DR1

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi. Klage over skjult reklame for Nyfortuna Danmark i TV-Avisen sendt på DR1 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 27. juni 2013 Sagsnr: 2013-005767 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. Klage over reklame for indsamlingskampagnen Knæk Cancer vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. Klage over reklame for indsamlingskampagnen Knæk Cancer vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C Radio- og tv-nævnet 16. juli 2013 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3334 Klage over reklame for indsamlingskampagnen

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C. København den 21. juni 2004

TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C. København den 21. juni 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C København den 21. juni 2004 Udsendelsesrækken Shopping vist på TV 2 Foranlediget af omtale i pressen besluttede Radio- og tv-nævnet i henhold

Læs mere

v. Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll Billund, Brørup, Grindsted, Helle Klage fra Radio Holsted A/S over vilkår i tilladelse til lokal radiovirksomhed.

v. Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll Billund, Brørup, Grindsted, Helle Klage fra Radio Holsted A/S over vilkår i tilladelse til lokal radiovirksomhed. RADIO- OG TV-NÆVNET Radio Holsted A/S Lokalradionævnet for Bramming, v. Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll Billund, Brørup, Grindsted, Helle Kongensgade 70 Holsted, Vejen, Ribe og Ølgod Box 1094 Holsted

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over tv-reklame for Jesperhus Feriepark sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over tv-reklame for Jesperhus Feriepark sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 08. marts 2012 Sagsnr: 2012-002145 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

LUX 1 (landsdækkende) Mediehuset København Reventlowsgade 14, 3. sal 1651 København V

LUX 1 (landsdækkende) Mediehuset København Reventlowsgade 14, 3. sal 1651 København V LUX 1 (landsdækkende) Mediehuset København Reventlowsgade 14, 3. sal 1651 København V Radio- og tv-nævnet 16. november 2012 Sagsnr: 2012-008562 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

dk4 Rådmandsgade København N. Att.: Frank Christensen København den 4. juli 2007 Klage over ulovlig reklame i shgopen sendt på dk4

dk4 Rådmandsgade København N. Att.: Frank Christensen København den 4. juli 2007 Klage over ulovlig reklame i shgopen sendt på dk4 RADIO- OG TV-NÆVNET dk4 Rådmandsgade 55 2200 København N. Att.: Frank Christensen København den 4. juli 2007 Klage over ulovlig reklame i shgopen sendt på dk4 Brian Steen har indgivet klage af 23. februar

Læs mere

26. august 2015. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

26. august 2015. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 26. august 2015 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og Strategi

Læs mere

Klage over skjult reklame for Facebook i Aftenshowet, vist på DR1

Klage over skjult reklame for Facebook i Aftenshowet, vist på DR1 6. september 2016 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 7. november 2007

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 7. november 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura København den 7. november 2007 Klage over tv-reklame for Panodil Zapp sendt på TV 2 Nycomed Danmark ApS v/medical

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé København SV. Att.: TV 2 Jura. 28. november 2016

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé København SV. Att.: TV 2 Jura. 28. november 2016 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk 28. november 2016 Klage

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 7. juni 2007

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 7. juni 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura København den 7. juni 2007 Klage over tv-reklame for Bravo Tours A/S sendt på TV 2/DANMARK Pål Fernvall har ved

Læs mere

TV Mosaik (Hovedstaden) Reventlowsgade 14, 4. sal 1651 København V

TV Mosaik (Hovedstaden) Reventlowsgade 14, 4. sal 1651 København V TV Mosaik (Hovedstaden) Reventlowsgade 14, 4. sal 1651 København V Radio- og tv-nævnet 16. november 2012 Sagsnr: 2012-008573 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

SBS TV A/S v. Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1 1570 København V

SBS TV A/S v. Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1 1570 København V SBS TV A/S v. Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1 1570 København V RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 30. april 2009 Sgsnr. 2009-005653 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. Reklamejura RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 28. januar 2009 Sagsnr: 2008-0233 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

TV 2 SPORT A/S Jenagade 22 2300 København S. Klage over produktplacering i NFL-programmer sendt på TV 2 SPORT

TV 2 SPORT A/S Jenagade 22 2300 København S. Klage over produktplacering i NFL-programmer sendt på TV 2 SPORT TV 2 SPORT A/S Jenagade 22 2300 København S Radio- og tv-nævnet 2. juli 2012 Sagsnr: 2012-000227 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand.jur. mma@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3335 Klage over produktplacering

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej 25 51000 Odense C. København den 17. januar 2006

TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej 25 51000 Odense C. København den 17. januar 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej 25 51000 Odense C København den 17. januar 2006 Klage over Rundfunk sendt på TV 2 DANMARK A/S Karin Søndergård har i brev modtaget den 16. september 2005

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 03. april 2012 Sagsnr.: 2012-000873 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

28. september 2015. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

28. september 2015. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 28. september 2015 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

TV 2 Danmark A/S Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Att.: Reklamejura. København den 23. november 2006

TV 2 Danmark A/S Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Att.: Reklamejura. København den 23. november 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Danmark A/S Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Att.: Reklamejura København den 23. november 2006 Klage over tv-reklamen Fresh for Tuborg sendt på TV 2/Danmark Pastor Hartvig Wagner

Læs mere

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV Danmark A/S SBS Broadcast Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, København V.

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV Danmark A/S SBS Broadcast Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, København V. RADIO- OG TV-NÆVNET TV Danmark A/S SBS Broadcast Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 23. maj 2005 Reklameafbrydelse på TV Danmark A/S og SBS Broadcast

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 23. august 2007

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 23. august 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura København den 23. august 2007 Klage over tv-reklame for Mercuri Urval A/S Skandinavisk Tobakskompagni sendt på

Læs mere

TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer. København den 8. januar 2008

TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer. København den 8. januar 2008 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer København den 8. januar 2008 Klage over ulovlig tv-reklame for Danske Spil A/S sendt på TV 2 Sport Henrik

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 31. januar 2012 Sagsnr: 2011-014198 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat RADIO- OG TV-NÆVNET 24. november 2011 Sagsnr: 2010-026433 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand.jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura. med anbringende om diskriminerende reklame for Skousen Husholdningsmaskiner

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura. med anbringende om diskriminerende reklame for Skousen Husholdningsmaskiner TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 28. januar 2009 Sagsnr: 2008-0195 Att. Reklamejura Lill-Jana Vandmose Larsen Fuldmægtig, cand. jur. lvl@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Københavns Ungdoms-TV Allégade Frederiksberg. Klage over reklame for politiske partier sendt på Københavns Ungdoms-TV.

Københavns Ungdoms-TV Allégade Frederiksberg. Klage over reklame for politiske partier sendt på Københavns Ungdoms-TV. Københavns Ungdoms-TV Allégade 12 2000 Frederiksberg Radio- og tv-nævnet 8. marts 2012 Sagsnr.: 2011-015719 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 3373 3334

Læs mere

2. september DR Emil Holms Kanal København C. Att.: DR Jura, Strategi & Politik

2. september DR Emil Holms Kanal København C. Att.: DR Jura, Strategi & Politik 2. september 2014 DR Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Strategi & Politik

Læs mere

TvDanmark2 har med sit høringssvar indsendt 1 videobånd med reklamen Dead Man Walking samt en udtalelse fra annoncøren.

TvDanmark2 har med sit høringssvar indsendt 1 videobånd med reklamen Dead Man Walking samt en udtalelse fra annoncøren. RADIO- OG TV-NÆVNET TvDanmark2 V/advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 22. marts 2004 Dead Man Walking På baggrund af debat om lovligheden af reklamen Dead Man

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Hanne Bolbjerg. Klage over skjult reklame for Roundup i tv-program sendt på DR1

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Hanne Bolbjerg. Klage over skjult reklame for Roundup i tv-program sendt på DR1 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Hanne Bolbjerg Radio- og tv-nævnet 3. september 2008 Sagsnr:2008-0133 Birgitte Durhuus Nielsen Fuldmægtig bdn@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:3373

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat RADIO- OG TV-NÆVNET 7. januar 2010 Sagsnr: 2009-004365 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Fitness World vist i nyhederne på DR1

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Fitness World vist i nyhederne på DR1 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr. 2013-014871 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 23. august 2007

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 23. august 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura København den 23. august 2007 Klage over tv-reklame for inkclub AB sendt på TV 2 Per Rasmussen har ved mail af

Læs mere