Vidensdeling og BIM. Går de hånd i hånd?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vidensdeling og BIM. Går de hånd i hånd?"

Transkript

1 Går de hånd i hånd? University College Nordjylland Kenneth Højbjerg Bygningskonstruktøruddannelsen 7. semester februar marts 2012 Vejleder: Henriette Knak

2 1 Titelblad: Rapportens titel: Går de hånd i hånd? Udarbejdet af: Kenneth Højbjerg Pontoppidansgade 11, 4.tv 8900 Randers Studie: Bygningskonstruktør UCN Nordjylland Porthusgade Aalborg Projekttype: 7. semesters bachelor speciale Projektperiode: 1. februar 13. marts 2012 Afleveringsdato: 13. marts 2012 Vejleder: Henriette Knak Oplæg: 3. Elektronisk form: Vedlagt cd der indeholder et eksemplar af specialet, bilag og interviews Antal sider: 43 Antal anslag: 85,820

3 2 Forord: Valget af emne til dette speciale er kommet igennem min praktikperiode på 6. semester, som foregik i 10 uger hos aarhus arkitekterne. Igennem de 10 ugers praktik, fik jeg set hvordan en mellemstor arkitekt tegnestue forsøgte at implementere BIM på et overordnet plan, og helt ned til de enkelte arbejdsprocesser, som i at arbejde med et program som Autodesk Revit. Uanset hvilken arbejdsproces man forsøgte at implementere, så var den altid forbundet med en vis portion forsigtighed, da fejl helst skal undgås. Et af de punkter der fyldte mest i denne implementering, var objekt opbygningen, samt hvilke og hvordan man integrerede informationer på dem. Ved at have set hvordan strategien for opbygning af objekter kunne ændres på næsten ugentlig basis, da man bliver klogere. Samt at have været med til at optimere objekterne, har jeg undret mig en del over at man ikke har nogle fælles retningslinjer, eller i det mindste en form for kogebog i denne branche. Ud fra denne praktikperiode står jeg derfor med en masse ubesvarede spørgsmål, om hvorfor man ikke bruger nogle fælles retningslinjer eller bare en simpel kogebog til at gøre noget af BIM implementeringen nemmere. Dette speciale er rettet mod studerende der gerne vil have en bedre indsigt i hvordan 6 større tegnestuer i Danmark, tænker og udarbejder objekter til deres daglige projektering, samt et indblik i hvordan man tænker vidensdeling og samarbejde mellem tegnestuerne. Specialet retter sig derudover også til branchen og de interesserede tegnestuer som er i gang eller overvejer at starte en BIM implementering, hvor objekt opbygningen ligger indenfor rækkevidde. Interesserede tegnestuer vil kunne bruge dette speciale til at se hvad der er god objekt- opbygning, og hvad de generelle træk er iblandt de 6 spurgte tegnestuer. Jeg vil gerne sige tak til: Henriette Knak Specialevejleder Aarhus arkitekterne, Aarhus afd. Søren Sti Andersen Arkitekt MMA Arkitema, Aarhus afd. Mads Valentin Årstiderne, Silkeborg afd. Anders W. Kaas Bygningskonstruktør og BIM Project Manager Bygningskonstruktør BTH Schmidt Hammer Lassen, Aarhus afd. Troels S. Olsen Bygningskonstruktør MAK C.F. Møller, Aarhus afd. Jan S. Bundgaard CAD Manager Bjerg arkitektur, Aalborg afd. Kristian Henriksen Bygningskonstruktør MAK

4 3 Resume: BIM udviklingen brager der ud af for mange firmaer, og de har stille og roligt bevæget sig fra det grafiske B et i BIM og over til det informationsmæssige I et. Samtidig står vi med en stat, der har opstillet de fem bygherrekrav, dog uden at have udarbejdet nogen former for standarder til hvordan informationerne på objekterne og modellen skal udføres. Dette har medført mange firmaer forsøger sig frem individuelt med informations udvikling, i stedet for at satse på større vidensdelings- samarbejder. Da mange af branchens aktører er presset rent økonomisk for tiden, så er det uforståeligt at de tør udvikle den dybe tallerken selv frem for at udvikle standarder i samarbejde. Denne problematik tages op i dette speciale, hvor der analyseres på, om der er stor afstand mellem firmaernes forståelse for objekternes informationer, og hvordan de ser vidensdeling som et værktøj for standarder i fremtiden. Konklusionen er langt hen af vejen, at tegnestuerne er i samme retning, hvad angår objekterne og deres informationer, samt vidensdelingen er ved at blomstre op. Dog i små mængder indtil videre.

5 4 Indholdsfortegnelse Indledning:... 6 Problemstilling... 6 Problemafgrænsning... 7 Problemformulering... 7 Metode... 8 Analyse - Objekt kriterier... 8 Analyse - Interview kriterier... 9 Introduktion af deltagende tegnestuer Introduktion til BIM og vidensdeling BIM Building Information Modeling Hvad er BIM? Hvad bruges BIM til? Hvem bruger BIM? Definitionen af 3D objekter med informationer Vidensdeling Hvad er vidensdeling? Hvad bruges vidensdeling til? og hvem bruger det? Analyse - Objekter Hvad er et godt objekt egentlig? Fil opbygning Informations opbygning Sammenligning af tegnestuernes objekter Fil opbygning Informations opbygning Analyse- Tegnestuer Hvordan optimeres BIM udviklingen i branchen, ved hjælp af vidensdeling og standarder? Hvor langt er tegnestuerne fra hinanden i forståelse af informationer på 3D objekter? Går tegnestuerne i samme retning, hvad angår informations- udviklingen? Hvor står branchen for tiden, i forhold til vidensdeling og standarder? Løsningsforslag Optimere vidensdelings- samarbejde Erfaringsgruppe optimering... 38

6 5 Opstille mikro- problematikker til studerende Konklusion Perspektivering Litteraturliste Henvisninger... 42

7 6 Indledning: Problemstilling Igennem min uddannelse som bygningskonstruktør, har jeg fulgt med i byggebranchens stigende interesse for det digitale byggeri, og specielt BIM projekteringsmetodikkerne. De sidste 3 år har man som studerende læst om, hvor svært det er at implementere denne BIM metodik på tegnestuerne, og hvor dyrt det kan blive, hvis man ikke griber tingene rigtigt an i sin implementerings strategi. Et af de helt store BIM implementerings problematikker, som mange i branchen er stødt på for tiden, er opbygningen af informationer på sine 3D objekter. Vi kan fra skolen af, følge med i hvor stort fokus dette emne har fået hos mange producenter og tegnestuer. Igennem mit praktikforløb hos aarhus arkitekterne oplevede jeg netop dette fokus, for at få opbygget et godt standard bibliotek. Men samtidig kunne man se og føle en vis usikkerhed i om man gjorde tingene rigtigt. Denne usikkerhed som jeg oplevede, har jeg sidenhen fået bekræftet af andre praktikanter, sker hos rigtig mange tegnestuer. At opbygge objekter der er tilpasset ens tegnestue, er en proces som ikke klares over et projekt, men typisk over flere projekter. Hvis BIM implementering er så svær og kostbar, undrer det mig, at man ikke har fået udarbejdet nogen standarder for opbygning af informationer på 3D objekter på brancheniveau. Eller sågar begyndt at vidensdele / samarbejde med andre tegnestuer, så den enkelte tegnestue ikke står alene med denne implementering af BIM værktøjer. Igennem min opvækst har jeg på nærmeste hold, set hvordan mine forældres virksomhed konstant har implementeret nye arbejdsprocesser eller nye værktøjer, til at gøre tingene nemmere. Både for dem selv og de ansatte, men så sandelig også for at gøre sig selv mere konkurrence dygtige og på forkant med udviklingen. Denne succesfulde og konstante udvikling har været hjulpet godt på vej af værktøjer som, Vidensdeling og Samarbejde. Jeg har altid været fascineret af hvor stor effekt, vidensdeling og samarbejde med andre kollegaer har, selvom man ikke besidder samme niveau af viden eller erfaring. Det står mig derfor fjernt, at man igennem de seneste 3 år af mit studie, ikke har oplevet officielle samarbejder mellem eksempelvis tegnestuer, for netop at fremme egen udvikling, ved at løfte problematikkerne sammen. Jeg undrer mig, over at man på overordnet branche niveau, ikke har udarbejdet standarder for eksempelvis hvordan man opbygger informationer på 3D objekter. Men at man i stedet for efterlader den enkelte tegnestue med unødvendige omkostninger, da alle opfinder den dybe tallerken selv. Derudover undrer det mig, at tegnestuerne vil bruge så mange ressourcer, på at implementere BIM selv, i stedet for at vidensdele og samarbejde, så længe at der ikke forefindes standarder for implementeringen.

8 7 Problemafgrænsning Dette speciale behandler problemstillingerne en tegnestue oplever med implementering af BIM. Dertil ligger mit fokus på de problemstillinger der opstår når en tegnestue skal udvikle 3D objekter, uden konkrete branche standarder eller samarbejdspartnere at vidensdele med. Der vil undervejs være referencer til andre konkrete problemstillinger en tegnestue oplever ved at implementere BIM, disse bruges til besvarelse af min problemformulering. Specialet vil gøre brug af teoretiske og praktiske forsøg, samt sammenligninger til at påvise, hvordan det kan lade sig gøre for en tegnestue at udvikle 3D objekter, uden der opstår typiske problematikker. Problemformulering De største aktører indenfor DDB og BIM i Danmark, er så småt begyndt at hælde informationer på deres objekter, dog virker det til alle vil opfinde den dybe tallerken selv, i stedet for på brancheniveau. Dette afleder følgende hovedspørgsmål som jeg gerne vil ind og undersøge for til sidst at besvare via arbejdsspørgsmål: Hvordan optimeres BIM udviklingen i branchen, ved hjælp af vidensdeling og standarder? o Hvor langt er tegnestuerne fra hinanden i forståelse af informationer på 3D objekter? o Går tegnestuerne i samme retning, hvad angår informations- udviklingen? o Hvor står branchen for tiden, i forhold til vidensdeling og standarder?

9 8 Metode Specialets overordnede formål, er at undersøge hvordan optimeres BIM udviklingen i branchen, ved hjælp af vidensdeling og standarder. Der vil til dette speciale blive brugt 3D objekter fra de 6 tegnestuer, som grundlag for mine undersøgelser om der kan udarbejdes branche standarder. 3D objekterne består af en dør og indervæg objekt med tilhørende informationer bygget på. Analysen og sammenligningen af objekterne vil blive underbygget via interviews med tegnestuerne, hvor deres svar vil blive brugt som citater, fremfor sammendrag. Der er til dette speciale blevet brugt mindmap som værktøj til at holde styr på processen og udarbejdelse af brainstorm. Mindmappen er blevet brugt i de indledende faser af specialet til en udskillelsesproces af relevante emner. Dermed får specialet det ønskede fokus uden at der er glemt noget af relevans. Analyse - Objekt kriterier Halvdelen af analysen indebærer tegnestuernes objekter. For at sikrer tegnestuerne udleverer objekter der kan analyseres og sammenlignes, er der blevet udarbejdet nogle kriterier som skal sikre at objekterne er ensartet iht. type, informationer og fase anvendelse. Følgende kriterier er blevet oplyst til tegnestuerne: Objekterne skal være standard- objekter, der mest muligt er gengangere i tegnestuens projekter. Objekterne skal så vidt muligt være tiltænkt projektering i hovedprojekts- fasen. Dør objektet skal helst være inder-dørs objekt, som har krav til brand og lyd. Væg objektet skal helst være indervægs objekt, som har krav til brand og lyd. Da der ikke forefindes fælles standarder eller branche guider til hvad et godt objekt består af og hvordan det skal bygges op, er disse kriterier derfor valgt ud fra egne erfaringer igennem 3 år på bygningskonstruktør studiet, hvor BIM udviklingen har oplevet en markant stigning. Specielt opbygningen af objekter har været et af de større samtale emner, da objekterne udgør en af grundstene for netop at udnytte informationerne i modellen. Derudover har deltagelse i De Digitale Dage 2010 og 2011 været en vigtig erfaring, for hvad et godt objekt bør indeholde, så flere parter får nytte af dens geometri og informationer. Grundlaget for objekterne skal være standard objekter og så vidt muligt være designet til hovedprojekts niveau, er fordi standard objekter oftest repræsentere selve firmaets måde at opbygge dem på, og ikke den individuelle medarbejders måde til det enkelte projekt. Samtidig er hovedprojekts fasen typisk den hvor man gør objekterne specifikke og ikke længere generiske uden nogen form for information.

10 9 Der er blevet valgt inder- dør og indervægs objekter, da dørene bliver beskrevet som værende et af de mest komplekse objekter der findes. Mens indervæg objekterne er nogle af de mest simple objekter der findes. Denne udvælgelse er netop taget for at se på forskellighederne i hver ende af skalaen. Analyse - Interview kriterier Ud over objekt analysen, så vil den anden halvdel af analysen bestå af lydoptagede interviews med alle seks tegnestuer. Grundlaget for interviewene er for bedre at kunne forstå deres opbygning af objekterne og hvordan de bruger dem i deres projekter, eksempelvis med henblik på informationer. Derudover hvordan de har samarbejdet / videns delt igennem deres BIM implementering, eller om de sågar samarbejder med andre tegnestuer på nuværende tidspunkt både officielt og uofficielt. Opbygningen af interviewene bliver løse samtaler på en times varighed, hvor den enkelte tegnestues repræsentant vil blive vurderet i starten af interviewet, om repræsentanten er tilbageholdende eller initiativtageren. Grundlaget for denne vurdering, er at få mest muligt ud af interviewene, da nogle tegnestuer har sat direkte tid af til speciale interviews, og derfor gerne vil give præsentationer af materiale som er relevant for specialeskriverens emne. Mens andre tegnestuer hælder imod at lade specialeskriveren tage initiativet og besvare spørgsmålene som de kommer hen af vejen. Opbygningen af samtalen vil ud fra dette forløbe på to måder: 1. Tilbageholdende a. Udarbejdede spørgsmål bliver samtalegrundlaget og vil være struktureret igennem samtalen. Dermed sikres at alle spørgsmål bliver stillet i korrekt rækkefølge. 2. Initiativtageren a. Repræsentanten vil formegentlig have noget på hjertet og have en masser at byde ind med. Udarbejdede spørgsmål vil derfor kun være med til at holde samtalen i den ønskede retning, så de alligevel vil blive besvaret, dog ikke lige så direkte som hvis repræsentanten var tilbageholdende. De udarbejde spørgsmål er lavet ud fra følgende emner: Deres objekters generelle opbygninger og forståelse af hvad et objekt skal kunne. Hvordan de bruger objekterne i projekterne og hvordan de udnytter gode objekter. Deres samarbejds/vidensdelings historik, da de implementerede BIM Fremtidige samarbejder indenfor BIM udvikling. Deres holdninger og forståelse af hvad branche standarder er og kan gøre for udviklingen.

11 10 Introduktion af deltagende tegnestuer De seks tegnestuer der har indvilget i at deltage i dette speciale med både udleverede objekter og en times interview præsenteres her med deres egne beskrivelser: Aarhus arkitekterne aarhus arkitekterne er en erfaren og uformel tegnestue med en stor grad af indlevelse. Vi beskæftiger os med arkitektur, design og planlægning i alle faser fra konceptudvikling til byggeledelse og fagtilsyn. Vi har stærke faglige kompetencer og et godt socialt miljø. Vi opfatter dialogen og videns-udvekslingen, som det vigtigste procesværktøj og et helt grundlæggende element i tegnestuens arbejde og fundament. Tegnestuen har kontor i Aarhus og København og beskæftiger ca. 50 medarbejdere. Årstiderne Hos Årstiderne Arkitekter er innovationen en af vores vigtigste drivkræfter. Innovation i processen. Innovation i designet. Innovation i materialerne. Et af resultaterne er, at vi i dag er blandt de førende i Norden inden for digitalt byggeri og 3Dprojektering. Årstiderne Arkitekter er i dag en af Danmarks største tegnestuer. Vi er ca. 100 medarbejdere fordelt på seks afdelinger i Danmark, Sverige og Norge. Arkitema Vi arbejder med specifik faglighed og evidensbaseret design inden for områderne byggeri, sundhed, plan og landskab, innovation og procesledelse, undervisning og restaurering/renovering. Med disse ekspertiser dækker vi et meget bredt felt og sikrer, at vi kommer hele vejen rundt om arkitekturen. Arkitema bygger på en tværfaglig horisont. En horisont, der aktiveres og sættes i spil, hver gang vi starter et nyt projekt. Med ca. 260 ansatte er Arkitema en af Danmarks og nordens største tegnestuer. Schmidt Hammer Lassen Schmidt hammer lassen architects internationale anerkendelse er baseret på projekter, der spiller sammen med deres bymæssige omgivelser. Virksomheden sætter særligt fokus på brugen af naturligt lys som en integreret del af designprocessen. Funktionaliteten i det enkelte projekt, herunder opfyldelsen af brugerens specifikke behov, er essentiel, ligesom alle aspekter af bæredygtighed er det. Hvor det er muligt, udforsker virksomheden det vitale samspil mellem kunst, design og arkitektur. Virksomheden, som er dedikeret til innovativt og bæredygtigt design, har kontorer i Aarhus, København, London og Shanghai og har i dag 140 ansatte. C.F. Møller Arkitektfirmaet C. F. Møller er en af Skandinaviens ældste og største arkitektvirksomheder. Vi arbejder med et meget bredt spekter af opgaver - fra programanalyse, byplanlægning, arkitektur og landskab til udvikling af byggekomponenter og design. Vi arbejder ud fra idealet om det enkle, det klare og det uprætentiøse. Idealet har fulgt tegnestuen, siden den blev grundlagt i 1924, og det ny fortolkes fortsat i de enkelte projekter - med udgangspunkt i stedet og i dialog med internationale strømninger og regionale karakteristika. I dag har tegnestuen ca. 320 medarbejdere. Vi har hovedkontor i Aarhus og afdelinger i København, Aalborg, Oslo, Stockholm og London, samt et aktieselskab i Island. Bjerg arkitektur Vi er en tegnestue med en traditionsrig historie. Tegnestuen blev startet i Hjørring i 1987 af arkitekt Kjeld Bjerg, og har siden udviklet sig til at være en af Danmarks førende indenfor arkitektur og energidesign. Tegnestuen har siden åbnet afdelinger i både Aalborg, København og Warszawa og ansætter nu 22 engagerede medarbejdere.

12 11 Introduktion til BIM og vidensdeling Der vil i dette speciale blive brugt udtryk, begreber og illustrationer, som stammer fra BIM metodikkerne. Dette gør sig også gældende for begrebet videndeling. Nogle af udtrykkende og begreberne vil ikke blive uddybet i løbet af specialet, så det er derfor vigtigt at man kender til de grundlæggende værdier indenfor BIM og vidensdelings metodikkerne. Inden analyse og behandling af problemformuleringen begynder, vil der komme en forklaring på hvad BIM er, samt nogle af de vigtigste underværktøjer i BIM. Der vil ligeledes blive beskrevet hvad vidensdeling er, og hvilke værktøjer der kan defineres som vidensdeling. BIM Building Information Modeling Hvad er BIM? Alle i byggebranchen kender til den traditionelle projekteringsmetodik, hvor digitaliserede 2D tegninger bruges som grundlag for opførelse af en given bygning. BIM (Building Information Modeling) er en ny måde at tænke projekteringsmetodik på, hvor man bruger 3D modellen som grundlag for hele projekteringsprocessen, fra ide oplæg og frem til aflevering, og sågar efterfølgende i drift & vedligeholds fasen. BIM er en integreret metode til at digitalisere byggeprocessen. Igennem hele byggeriets livscyklus, fra ide til nedrivning, vil digitale bygningsmodeller være omdrejningspunkt for alle byggeprojektets aktiviteter og samarbejdet mellem de forskellige parter. BIM er både en model og en arbejdsmetode. BIM betyder tættere samarbejde mellem parter og forgrener sig ud til hver aktør, der deltager i et projekt. Den dybe forgrening medfører både at fuld implementering af BIM kan være omstændelig og samtidig at en enkelt aktør, der ikke har kendskab til BIM, vil være ude af stand til at deltage i et integreret projektforløb. Kilde: Mlab/Hvad-er-BIM.aspx Figur 1 - BIM proces I Kilde:

13 12 Hvad bruges BIM til? BIM kan opdeles i 3 større områder. Software, 3D model / data og proces. Den nemmeste måde at beskrive hvad BIM kan bruges til, er ved at uddybe hvad BIM består af, hvordan det bruges og hvem der bruger det. Software En vital del af BIM processen er absolut software værktøjerne. Selvom man primært definerer BIM som en proces, så kommer man ikke udenom at software værktøjerne netop skaber processen, da denne er bundet op på de data, modellen giver. Uanset hvilken rolle man har i byggeprojektet, så skal man være indstillet på at bruge nye former for software, end hvad der var hidtil var krævet. Typisk forstås det sådan at arkitekt og ingeniør, er de der skal biddrage til at BIM modellen fungerer og at den kan bruges. Dette er udbredt i branchen lige pt. da implementeringen ikke er nået længere end til projekterings fasen og disse parter oftest er dem der er længst med BIM implementeringen. Figur 2 - Egen definition af nødvendige programmer til BIM projektering i den nærmeste fremtid Egen illustration Illustrationen herover viser en række programmer, som kan dække behovet, hvis man vælger at projektere med fuld BIM. Bygherre, rådgiver, entreprenører og andre parter der ikke er med til at udarbejde 3D modellen og projektets tegningsmateriale vil typisk benytte sig af programmer så som projektweb, CoreFM og Design Review. Programmer der mest af alt kan beskrives som styrings redskaber. De projekterende som udarbejder selve modellen og dens geometri og parametri står typisk og skal kende til alle fasernes programmer, da valg taget i starten kan påvirke modellens opbygning senere hen, når andre programmer kommer i brug. Set ud fra hvor vigtigt de projekterendes proces er lige for tiden i denne BIM udvikling, så hælder de også til de mest garvede producenter på markedet, så som Autodesk, Tekla og Grapichsoft.

14 13 3D model og data Over de sidste par år, er man stødt og roligt gået fra en dum 3D model, hvor informationer og data ikke var en del af modellen. Nu hvor BIM er på vej ind i de danske projekter, så har 3D modellen fået en langt større betydning. 3D modellen er ikke længere en dum model bestående af nogle grafiske dele. Den er nu begyndt at være lige dele 3D model og lige dele database. For mange er 3D modellen blevet lig med hvad BIM er, da den er BIMs ansigt ud ad til. Dette er selvfølgelig ikke korrekt, men det er 3D modellen som alle i branchen får først øje på, når der snakkes om hvad BIM er. Figur 3 - Emner som en BIM model kan give informationer om. II Link: Illustrationen herover viser de emner en ordentlig modelleret 3D model med informationer, geometri og parametri kan gå ind og give fordele til. Ud over det grafiske udtryk og de tegninger som modellen kan generere, så er der betydelige fordele ved at opbygge nok informationer på modellen, til at man kan trække data ud af den og dermed komme mange problematikker i forkøbet. Priser, tid, vejr forhold og energi bliver pludselig emner, som modellen selv kan give data på, og derved spare mange parter for blinde veje undervejs i projektets forløb. Ud over de helt store og åbenlyse emner, som berører projektet under projekteringen. Så har en god 3D model med korrekt data integreret i sig nogle klare fordele ved drift & vedligeholds fasen. Dette er helt klart et punkt man vil se mere til over de næste år, hvor specielt mange store statslige og regions byggeprojekter skal projekteres.

15 14 Proces Processen i BIM er væsentlig anderledes end hvad man er vant til fra en standard projekterings proces. Man har normalt et tidslinje at gå ud fra og en faseopdeling der viser hvornår de forskellige parter skal ind i processen. Den normale proces og faseopdeling må ikke bruges alene i et projekt med BIM inde over. Den traditionelle faseopdeling er stadig ryggraden i projektets beslutningsproces og danner stadig grundlag for rådgivernes ydelsesbeskrivelser. Men det er nødvendigt at bruge informationsniveauer til at styre processen i sin BIM model. Figur 4 - Traditionel faseopdeling Egen illustration Ved brug af BIM modeller i sin projektering opsætter man forskellige informationsniveauer, der bedst kan beskrives som milepæle. De forskellige informationsniveauer er defineret ud fra detaljeringsgraden og anvendelse. Figur 5 - Illustration over de forskellige informationsniveauer ved brug af BIM modeller i sin projektering. III Link: Illustrationen herover viser de 7 informationsniveauer som bruges. De indeholder følgende: A Niveau 0 Bygherres program, krav, optegning af terræn og byggegrund Niveau 1 Generisk model med volumen og rum Niveau 2 Generisk model med funktionelle egenskaber og bygningsfysik Niveau 3 Generisk model, dog opbygges til myndighedssæt Niveau 4 Detaljeret model som bruges til udbud og kalkulationer Niveau 5 Detaljeret model som bruges til udførelse Niveau 6 Detaljeret model i hen hold til bygherres drifts krav. De syv modelniveauer beskriver således det fremadskridende forløb af beslutninger og informationsopbygnin g gennem processen, hvor summen af valg og data skabt i én fase danner grundlag for at igangsætte den næste. Struktureringen understøtter informationsdelingen og er med til at holde fokus på, at de data, som skabes ikke bare skal understøtte den aktuelle fase, men tillige være til nytte i senere faser og kunne genbruges af de efterfølgende parter. Kilde: lebyggeri.dk/techarticle/informationsni veauer

16 15 Hvem bruger BIM? BIM skal bruges af alle på en byggesag. Tanken bag BIM er at alle involverede parter skal kunne udnytte fordelene som ligger i en BIM model Illustrationen til højre viser de mest normale parter som benytter sig af en BIM model og dens fordele. Som illustreret så kan alle lige fra bygherre der er første led i et byggeprojekt, til drift & vedligehold som er sidste led bruge BIM modellen. Der er indenfor de seneste par års pilot projekter, hvor BIM er involveret, blevet opdaget en ny rolle som ikke figurere over i illustrationen til højre, da den kan være en del af flere primære parter. BIM-koordinator. Det er for mange virksomheder der starter op på deres BIM implementering et helt nyt ord, og en rolle man ikke forventer, er nødvendig i deres virksomhed. Den nye rolle er blevet bindeledet mellem de mange Figur 6 - Illustration over hvilke parter som bruger BIM i en byggesag. Egen illustration parters interesse for BIM projektering. Det er ikke unormalt at både ingeniør og arkitekt har en mand tilknyttet samme projekt, så alle informationer, data, geometri og de juridiske aftaler bliver overholdt. B Den nye rolle som BIM-koordinator skal også dæmre op for den misforståelse byggebranchen har haft de senere år om hvornår man kan definere sit byggeprojekt, som et rigtigt BIM projekt. Det er ikke unormalt at læse om byggesager, hvor kun arkitekt og ingeniør delvist bruger BIM i deres projektering, men hvor hele byggesagen bliver udnævnt som BIM projekt. Et projekt bruger først BIM når alle parter er inde over og de alle indarbejder deres fagmodeller med alt geometri og informationer i modellen. Først der kan man begynde at kalde det en BIM model, da bygningen på mange måder skal stå som en 1:1 model af den færdige bygning. Ikke nødvendigvis som en grafisk replika, men med alle data og informationer implementeret. Der var et centralt behov for en person, som kunne forstå alle omkring bordet. Der var behov for en BIMkoordinator der ingeniørfagligt og IT-teknisk var med på sidelinjen hele vejen Mikkel Nygaard Hansen, Niras Kilde: eri.dk/case/behov-nye-rollermed-bim

17 16 Definitionen af 3D objekter med informationer 3D objekter. For ethvert firma der vil implementere BIM har disse objekter det med at være et stop på vejen. Ikke fordi man ikke kan udarbejde dem, men fordi man ikke er sikker på hvordan de helt præcist skal opbygges med informationer og gøres så vedligeholdelsesfrie som muligt. Objekterne er en af de helt store styrker i BIM. IV Ikke alene danner de byggeklodserne i modellen, men de er også med til at opbygge de mængder informationer og udtræks- data som er så vigtige undervejs i projektet, for alle parter. Nogle ser dem typisk kun som 3D objekter der er gode til rendering og som er så fotorealistiske som muligt. Dette er ikke hensigten med objekterne, da man skal væk fra vektorbaserede C programmer så som AutoCAD. Man skal ikke søge efter mange hjemmesider hvor der sælges 3D objekter, for at kunne se misforståelsen omkring et godt objekt er stor fra eksempelvis producenternes side. Figur 7 - Virtuel byggeklods. Definitionen af hvad et objekt skal indeholde af data IV Link: Det er ikke unormalt at finde VVS objekter, der er overfyldte med grafiske overflader, en masse geometri og fantastiske til rendering, men som mangler informationer. Hvis man skal dykke lidt ned i hvad et 3D objekt indeholder, så viser illustrationen her over, et rigtig godt eksempel på hvad et objekt bør indeholde. Det er ikke bare lidt dimensioner og en beskrivelse af bygningsdelen som objektet skal indeholde. Nej det skal i bund og grund indeholde alle nødvendige informationer, som så skal kunne omdannes til data. Objektet skal i bund og grund indeholde alle de informationer man kræver, når man ringer til producenten og beder om et komplet sæt datablade. Et godt objekt giver også en mulighed for at have en hel produktserie i et objekt. Der kan nemt ligge en vindues producents fulde sortiment i samme objekt, som så frit kan vælges iblandt. Denne funktion gør også at vedligeholdelse af objekterne gøres nemmere, da man kan vide sig sikker på om krav, funktioner eller andet ændres indenfor de næste par år. BIM-objekterne giver os muligheden for at tegne mange bygningsdele i få steger, og derefter lade computeren/programmet regne ud, hvor mange klodser der skal anvendes, og hvor de enkelte dele er placeret. Det er i objekterne BIMs styrke ligger, og det er også derfor, BIM betegnes som objektorienteret modellering Tove Hvidegaard, 3dbyggeri Link: 10/11/03/virtuellebyggeklodser/

18 17 Vidensdeling Hvad er vidensdeling? Vidensdeling er et værktøj til at udvikle sin egen viden, ved at dele sin viden ud til andre, som så forhåbentligt giver deres viden til en. Vidensdeling er også en metode til at få belyst nogle problematikker som man har i sit arbejde, som andre kan hjælpe med, eller sågar bruges til at andre ikke falder i de samme problematikker. Vidensdeling er blomstret en del op under krise perioden, da dette værktøj er en måde på at spare ressourcer i sin udvikling. V Figur 8 - Illustration over hvordan vidensdeling kobler mange mennesker Hvad bruges vidensdeling til? og sammen V hvem bruger det? Link: Alle mennesker har en vis portion viden, der variere i størrelse fra person til person. At opnå ny viden koster oftest penge eller mandetimer. Ved at bruge vidensdeling kan man tilgå ny viden hurtigere og billigere ved at dele sin egen viden ud til parter der besidder den viden man selv mangler. På branche niveau er vidensdeling specielt relevant i forhold til den store BIM implementering som foregår for tiden i byggebranchen. Flere og flere tegnestuer har uofficielt lavet vidensdeling, som kun foregår via personlige relationer til hinandens medarbejdere eller på ledelsesplan. Ikke desto mindre har det en positiv effekt for disse firmaer i en lang periode, men oftest stopper denne aktive vidensdeling når den nye viden pludselig bliver en konkurrence faktor. På det personlige plan kan vidensdeling også bruges. Mange virksomheder bruger såkaldte MUS samtaler, til at hjælpe de ansatte med at udvikle sig selv i forhold til hvor branchen bevæger sig hen. Den enkelte medarbejder kan bruge vidensdeling + netværk til at sætte fart på sin personlige udvikling og dermed sikre sig selv bedre vilkår igennem sin karriere, da den viden som gjorde en værdifuld den ene dag er ikke nødvendigvis værdifuld den næste dag. Knowledge is information that changes something or somebody -- either by becoming grounds for actions, or by making an individual (or an institution) capable of different or more effective action." Peter F. Drucker in The New Realities Kilde: sforum.dk/artikler/videndeli ng-hvorfor-og-hvordan

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk DDB IKT BIM Revit Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk Agenda Bygherrekravene iht. DDB Det Digitale Byggeri Cuneco.dk Principperne omkring IKT specifikation

Læs mere

24-03-2009. Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S

24-03-2009. Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S 24-03-2009 Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Domæner og aspekter Det domæne, der primært

Læs mere

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Statens Byggevirksomhed Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) Forsvarsministeriet Universitets-

Læs mere

NTI BIM Tools 2011 - installationer

NTI BIM Tools 2011 - installationer NTI BIM Tools 2011 - installationer NTI BIM Tools er en meget omfattende samling hjælpeværktøjer henvendt til byggebranchen. NTI CADcenter har valgt at udgive en lang række af vores populære CAD- og BIM

Læs mere

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator Kolofon 2015-05-08 < Forrige side IKT-projektroller Vejledning 2 bips Lyskær 1 2730

Læs mere

Behovsanalysens perspektiver for cuneco

Behovsanalysens perspektiver for cuneco Behovsanalysens perspektiver for cuneco Seminar Ballerup 5. marts/aarhus 8. marts cunecos antagelser Antagelser bag ansøgningen om midler til cuneco Branchen har for at kunne samarbejde mere effektivt

Læs mere

LÆRINGSMANUAL 3D PROJEKTERING

LÆRINGSMANUAL 3D PROJEKTERING LÆRINGSMANUAL 3D PROJEKTERING på baggrund af Concert & Conference Centre, Reykjavik, Island Indhold 1. INDLEDNING...3 2. HVORFOR 3D PROJEKTERER?...4 2.1. Projektets udformning...4 2.2. De Digitale Bygherrekrav...4

Læs mere

NTI BIM Tools 2011 konstruktion

NTI BIM Tools 2011 konstruktion NTI BIM Tools 2011 konstruktion NTI BIM Tools er en meget omfattende samling hjælpeværktøjer henvendt til byggebranchen. NTI CADcenter har valgt at udgive en lang række af vores populære CAD- og BIM værktøjer

Læs mere

MERE VÆRDI FOR PENGENE space management l driftsoptimering l digitalisering af bygningsmassen

MERE VÆRDI FOR PENGENE space management l driftsoptimering l digitalisering af bygningsmassen MERE VÆRDI FOR PENGENE space management l driftsoptimering l digitalisering af bygningsmassen MERE VÆRDI FOR PENGENE Få mere værdi for færre penge med effektiv space management, digital drift og vedligeholdelse.

Læs mere

Årsmøde i Lean Construction - DK

Årsmøde i Lean Construction - DK Årsmøde i Lean Construction - DK Fra digitalt byggeri til bedre byggeprocesser muligheder og perspektiver v/michael H. Nielsen, direktør Dansk Byggeri Disposition Status Det Digitale Byggeri De udmeldte

Læs mere

Vi starter med BIM i Konkurrencer.

Vi starter med BIM i Konkurrencer. Klima- Energi- og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen - BYGST ved Marianne Thorbøll - projektleder 4. november 2013 BYGST implementering af BIM i konkurrencer. Hos BYGST vil vi sikre en projektgennemførelse

Læs mere

Implementering af BIM

Implementering af BIM Dan Nissen Speciale 7.semester 13 03 2012 1 Titelblad: Titel: Forfatter: Dan Nissen Lille Thorupvej 17 8860 Ulstrup dn42130@ucn.dk / dk@lykkenissen.dk Udarbejdet som: 7. semesters speciale, med valgfrit

Læs mere

DIGITALISERING PROJEKTLEDELSENS ERFARINGER FRA PANUM PROJEKTET HANS KRAGH

DIGITALISERING PROJEKTLEDELSENS ERFARINGER FRA PANUM PROJEKTET HANS KRAGH DIGITALISERING PROJEKTLEDELSENS ERFARINGER FRA PANUM PROJEKTET HANS KRAGH AGENDA Intro Panum projektet kort orientering Krav - Valg Projektledelsesmæssige overvejelser Projektledelsesmæssige erfaringer

Læs mere

De nye formelle bygherrekrav og fusion af de statslige bygherrer i Danmark

De nye formelle bygherrekrav og fusion af de statslige bygherrer i Danmark De nye formelle bygherrekrav og fusion af de statslige bygherrer i Danmark 22. april 2012 Clars Danvold Arkitekt, IT-projektleder DATO: 01-05-2012 1 Landets største ejendomsvirksomhed 1 mio. m 2 statsejendomme

Læs mere

IKT YDELSESSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.

IKT YDELSESSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx. KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT YDELSESSPECIFIKATION PROJEKT ID: KU (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: DATO:.. VERSION: 1.1 VERSIONSDATO: 28.03.2014 02 BILAG A) IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION Side

Læs mere

Det Digitale Fundament. Digitalisering af byggeriet resultater og eksempler ved Gunnar Friborg, bips til årsmøde i Lean Construction DK 2007-03-30

Det Digitale Fundament. Digitalisering af byggeriet resultater og eksempler ved Gunnar Friborg, bips til årsmøde i Lean Construction DK 2007-03-30 Det Digitale Fundament Digitalisering af byggeriet resultater og eksempler ved Gunnar Friborg, bips til årsmøde i Lean Construction DK 2007-03-30 Det Digitale Byggeri de færdige resultater efter 3 år De

Læs mere

7 SEMESTERS SPECIALE

7 SEMESTERS SPECIALE 7 SEMESTERS SPECIALE IMPLEMENTERINGEN AF BIM PROJEKTERING 7 semesters speciale Bygningskonstruktøruddannelsen Vejleder: Kirsten Sommerlade Mikkel Møller Terkelsen Via University College Campus Horsens

Læs mere

En stærk kombination Informationshåndtering i byggeriet

En stærk kombination Informationshåndtering i byggeriet En stærk kombination Informationshåndtering i byggeriet NTI CADcenter A/S www.mdoc.dk Agenda Kort om Mdoc løsningen og forretningsmæssige gevinster Mdoc platformen ved Anna Sørensen Mdoc gennemgang af

Læs mere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere Lær BIM koordinering Samarbejde kræver styring og struktur. De data, der produceres, skal udnyttes optimalt og bindes sammen, så de bliver værdiskabende

Læs mere

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 IKT-lederuddannelsen på www.iktuddannelse.dk www.iktuddannelse.dk IKT-lederuddannelsen Formål At gøre IKT-lederen

Læs mere

Image size: 7,94 cm x 25,4 cm BYGHERRERÅDGIVNING IT I BYGGERIET - HVAD GÅR DET UD PÅ?

Image size: 7,94 cm x 25,4 cm BYGHERRERÅDGIVNING IT I BYGGERIET - HVAD GÅR DET UD PÅ? Image size: 7,94 cm x 25,4 cm Utzon Center - Aalborg BYGHERRERÅDGIVNING IT i byggeriet Kristian Birch Pedersen BYGHERRERÅDGIVNING IT I BYGGERIET - HVAD GÅR DET UD PÅ? Rambølls definition: Formålet med

Læs mere

Til parterne på høringslisten. Høring over IKT-bekendtgørelsen

Til parterne på høringslisten. Høring over IKT-bekendtgørelsen Til parterne på høringslisten 10. juni 2010 Sag nr. 10/02028 /ebst Høring over IKT-bekendtgørelsen Vedlagt fremsendes i offentlig høring revideret bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations-

Læs mere

Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen

Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen Tema: IKT-bekendtgørelsen Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen K-Jacobsen A/S 24-10-2014 2 Vores 3 ydelsesområder Rådgivning Uddannelse

Læs mere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere Lær BIM koordinering Samarbejde kræver styring og struktur. De data, der produceres, skal udnyttes optimalt og bindes sammen, så de bliver værdiskabende

Læs mere

East Harbour Project---

East Harbour Project--- East Harbour Project--- Concert and Conference Centre, Reykjavik Baggrund East Harbour Project har været diskuteret i Island i 15-20 år. Primært mål: At sætte Island/Reykjavik på det kulturelle verdenskort.

Læs mere

cuneco en del af bips

cuneco en del af bips cuneco en del af bips Agenda Brug af egenskaber i dag Nyt Revit modul til Be10 energiberegning med Rockwool Energy Design BIM Checker ved aflevering Egenskaber i fremtiden Det er nødvendigt med standardisering

Læs mere

Vi bygger løsninger til

Vi bygger løsninger til InCom Tværfaglige brancheløsninger Vi bygger løsninger til Boligadministrationer InCom IT Group BRANCHELØSNINGER SKABT AF TVÆRFAGLIGE KOMPETENCER InCom IT Group er en innovativ leverandør af Software,

Læs mere

bips konference 2011 Forandringer i byggebranchen er = forandringer i den enkelte virksomhed

bips konference 2011 Forandringer i byggebranchen er = forandringer i den enkelte virksomhed bips konference 2011 Forandringer i byggebranchen er = forandringer i den enkelte virksomhed Hvordan håndteres forandringer i små og mellemstore virksomheder, således at virksomhedens langsigtede strategier

Læs mere

NTI CADcenter A/S Telefon: 70 10 14 00 www.nti.dk Værløse Ringsted Vejle Århus Aalborg 1

NTI CADcenter A/S Telefon: 70 10 14 00 www.nti.dk Værløse Ringsted Vejle Århus Aalborg 1 NTI CADcenter A/S Telefon: 70 10 14 00 www.nti.dk Værløse Ringsted Vejle Århus Aalborg 1 Peter Tranberg Revit Architecture - Templates Systemkonsulent Bygningskonstruktør En ide der forbliver en ide er

Læs mere

Opkvalificering hos bygherren

Opkvalificering hos bygherren Opkvalificering hos bygherren - når BIM er et krav Hvor og hvordan skal man starte, når man kan se fordelene ved at digitalisere sine arbejdsprocesser? Hvordan får man overblik over muligheder og udfordringer,

Læs mere

Samarbejde mellem arkitekter og ingeniører i Revit

Samarbejde mellem arkitekter og ingeniører i Revit VIA UNIVERSITY COLLEGE AARHUS Samarbejde mellem arkitekter og ingeniører i Revit Morten Aaskov 26-11-2012 TITELBLAD TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE SPECIALE TITEL: VEJLEDER: Stig Ilkrone FORFATTER: Morten Aaskov

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet.

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet. 4 LEVERANCEKÆDEN Dette kapitel har til formål at danne et overblik over den nuværende situation i leverancemarkedet. Beskrivelsen tager udgangspunkt i et antal af projektgruppen opstillede procesmodeller,

Læs mere

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 LEAN i byggeriet INTERVIEW med Ph. D. Kenneth Brinch Jensen, Center for ledelse i byggeriet / CBS I byggeprojekter

Læs mere

BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME

BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME TEKST AGENDA Dansk Industri Byggevare Baggrunden for digitalisering KØBENHAVNS EJENDOMME Lov om offentlig byggevirksomhed IKT-bekendtgørelsen Forvalter Københavns Kommunes

Læs mere

CUNECO PROJEKT 17021 IMPLEMENTERING AF CUNECOS STANDARDER I INGENIØRUDDANNELSERNE AALBORG UNIVERSITET INSTITUT FOR BYGGERI OG ANLÆG

CUNECO PROJEKT 17021 IMPLEMENTERING AF CUNECOS STANDARDER I INGENIØRUDDANNELSERNE AALBORG UNIVERSITET INSTITUT FOR BYGGERI OG ANLÆG CUNECO PROJEKT 17021 IMPLEMENTERING AF CUNECOS STANDARDER I INGENIØRUDDANNELSERNE AALBORG UNIVERSITET INSTITUT FOR BYGGERI OG ANLÆG Medvirkende i projektet Aktive i implementeringen: Flemming Vestergaard,

Læs mere

En digital fremtid? 1 Mattias Straub

En digital fremtid? 1 Mattias Straub En digital fremtid? 1 En digital fremtid? Grundlæggende forudsætninger Statens rolle Mulige scenarier Rum og handlemuligheder 2 Produktivitet og kvalitet Lean Systemleverancer Digitalisering 3 Lean Nøgleord

Læs mere

Fakta, forudsætninger og case Begin with the end in mind fra FM til udbud Konkretisering af digitale bygherrekrav Taktisk planlægning af BIM proces

Fakta, forudsætninger og case Begin with the end in mind fra FM til udbud Konkretisering af digitale bygherrekrav Taktisk planlægning af BIM proces Fakta, forudsætninger og case Begin with the end in mind fra FM til udbud Konkretisering af digitale bygherrekrav Taktisk planlægning af BIM proces Konkretisering af digital aflevering til drift Projektets

Læs mere

E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen

E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen Tema: IKT- bekendtgørelsen E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen 2 Vores 3 ydelsesområder Rådgivning Uddannelse Forskning IKT rådgivning

Læs mere

01/14. Agenda. E. Pihl & Søn A.S. Tekla Central European BIM Forum 2013. - BIM / VDC organization - BIM / VDC services - Case studies

01/14. Agenda. E. Pihl & Søn A.S. Tekla Central European BIM Forum 2013. - BIM / VDC organization - BIM / VDC services - Case studies Agenda - BIM / VDC organization - BIM / VDC services - Case studies E. Pihl & Søn A.S. - Stefan Brandt - BIM Manager - sbj@pihl-as.dk 01/14 Pihl Engineering, organisation Pihl Engineering Pihl Engineering

Læs mere

BIM modelstrategi for FM systemer. IDM-netværksmøde: IDM hvorfor?!

BIM modelstrategi for FM systemer. IDM-netværksmøde: IDM hvorfor?! IDM-netværksmøde: IDM hvorfor?! Udfordringen i aflevering af drift informationer Fra papir til BIM 2 DTU, Campus Service 2012.12.17, Udfordringen i aflevering af drift informationer Fra papir til BIM 3

Læs mere

Digitale redskaber Rapport

Digitale redskaber Rapport Digitale redskaber Rapport 14 Indhold Det Digitale Byggeri... 3 Digital renovering... 4 Planlægning og projektering... 5 Udbud og udførelse... 6 Drift og administration... 7 Digital bygningsmodel... 8

Læs mere

Skitsering og rendering med Revit - BIM workflow fra skitse til præsentation

Skitsering og rendering med Revit - BIM workflow fra skitse til præsentation BIM University 2012 Skitsering og rendering med Revit - BIM workflow fra skitse til præsentation v/ André Andersen, Supporter, Arkitekt Indhold i Building Design Suites Workflow i Building Design Suite

Læs mere

LEAN og BIM Praktiske erfaringer

LEAN og BIM Praktiske erfaringer Praktiske erfaringer LEAN Fastlæg og optimer værdier Gennem processer som skaber værdien Reducere spild Pull ikke push Løbende forbedringer PAGE 2 Hvad er BIM BIM = Bygnings Informations Modeller buildingsmart

Læs mere

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri sådan kommer du godt i gang FÅ DE BEDSTE RESULTATER TIL TIDEN Har du lyst til at: At forbedre dine faglige kompetencer? Mindske fejl og

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

Karen Dilling, Helsingør Kommune

Karen Dilling, Helsingør Kommune IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at

Læs mere

Whitepaper: Kvaliteten af designmateriale i Danmark

Whitepaper: Kvaliteten af designmateriale i Danmark Whitepaper: Kvaliteten af designmateriale i Danmark Vers. 1 7 4 2014 Whitepaper: Kvaliteten af designmateriale i Danmark Vers. 1-7-4-2014 Executive summary MT Højgaard har undersøgt designmaterialet til

Læs mere

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol)

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Udarbejdet efter international standard ISO/DIS 29481-1 Information Delivery Manual (IDM) Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Denne vejledning beskriver formål, procedure

Læs mere

IKT bekendtgørelsen. - Hvad skal vi med den?

IKT bekendtgørelsen. - Hvad skal vi med den? Bygningsstyrelsen, Klima- Energi- og Bygningsministeriet - ved Marianne Thorbøll - projektleder Konstruktørdagen i Vejle 25. oktober 2014 IKT bekendtgørelsen - Hvad skal vi med den? Introduktion til Bygningsstyrelsen

Læs mere

Archiwise Aps: Stiftet i 2008 Udskilt af Triarc Arkitekter A/S Oprindeligt BIM support

Archiwise Aps: Stiftet i 2008 Udskilt af Triarc Arkitekter A/S Oprindeligt BIM support Archiwise Aps: Stiftet i 2008 Udskilt af Triarc Arkitekter A/S Oprindeligt BIM support Nicolaj Hvid BIM konsulent Uddannet arkitekt/designer CEO Archiwise Aps Modelbaseret bygherrerådgivning Formål: At

Læs mere

Institutioner dag De Digitale Dage

Institutioner dag De Digitale Dage Hvordan uddanner vi de nye i branchen i de nye værktøjer? DBF, 6.11.2013 Mads Carlsen Civilingeniør i byggeledelse, AAU, 2003 Konsulent i UCN act2learn Teknologi Underviser på UCN bygningskonstruktør Ekstern

Læs mere

Hvordan entreprenøren får gavn af et digitalt projekt. - Baseret på B. Nygaard Sørensen A/S erfaringer

Hvordan entreprenøren får gavn af et digitalt projekt. - Baseret på B. Nygaard Sørensen A/S erfaringer Hvordan entreprenøren får gavn af et digitalt projekt - Baseret på B. Nygaard Sørensen A/S erfaringer 1 Hvem står bag denne miniguide? Denne miniguide er udgivet af Implementeringsnetværket for Det Digitale

Læs mere

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Vejledning i anvendelsen af skabeloner til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation i byggeriet Marts 2013 Byggeriets Evaluerings Center SOLIDARISK

Læs mere

Kurser for ledige med ret til 6 ugers selvvalg i samarbejde med Haslev byggetekniske højskole.

Kurser for ledige med ret til 6 ugers selvvalg i samarbejde med Haslev byggetekniske højskole. Kurser for ledige med ret til 6 ugers selvvalg i samarbejde med Haslev byggetekniske højskole. Revit Architecture: På dette kursus vil du lære de grundlæggende funktioner som gør dig effektiv på den moderne

Læs mere

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation Bilag til IKT Ydelsesspecifikation Dato 2012-10-01, Revisionsdato: 2013-04-15 Samarbejdsdokument for byggesagens parter Projekt: Byggesag: Projektledelse: IKT Koordinator: Dato: Revision: Revision dato:

Læs mere

Opstart af firma midt i finanskrisen 2 ½ år senere maj 2015 Udvalgte projekter Kommende udbud Building_Information_Modeling (BIM) Projektering

Opstart af firma midt i finanskrisen 2 ½ år senere maj 2015 Udvalgte projekter Kommende udbud Building_Information_Modeling (BIM) Projektering Opstart af firma midt i finanskrisen 2 ½ år senere maj 2015 Udvalgte projekter Kommende udbud Building_Information_Modeling (BIM) Projektering Digitalt udbudsmateriale Opstart af firma midt i finanskrisen

Læs mere

FEBRUAR 2014 SIDE 1. BIM+Be10

FEBRUAR 2014 SIDE 1. BIM+Be10 FEBRUAR 2014 SIDE 1 BIM+Be10 Disposition Vision Tankerne bag udviklingen Problemstillinger Workflow Energi Template Cases Erfaringer og konklusion Videre udvikling BIM-model Energiberegning FEBRUAR 2014

Læs mere

Semesterbeskrivelse 2. BK

Semesterbeskrivelse 2. BK Konstruktøruddannelsen i Odense Erhvervsakademiet Lillebælt Januar 2014 Semesterbeskrivelse 2. BK Gældende fra januar 2012 Revision 20-01-2014 Undervisningens organisering Undervisningen omfatter tre

Læs mere

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen Om RenProces Hvorfor RenProces Modellen Kommende brugere Kontakter Hjemmesiden RenProces er en værktøjskasse til at lede et renoveringsprojekt igennem

Læs mere

2015-02-17. bim survey 2014. rapport

2015-02-17. bim survey 2014. rapport bim survey 2014 rapport Indhold < Forrige side Næste side > 2 Indhold Indledning...3 Sammenfatning...4 Om undersøgelsen...5 Resultater... 7 1. Brugen af tegninger, modeller og beskrivelser... 7 bips Lyskær

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Resume.

Indholdsfortegnelse. Resume. Dette er et aktivt dokument. TRYK F5 for at starte. Klik herefter på resume eller punkterne i indholdsfortegnelsen. Nogle af punkterne linker til pdffiler, luk disse pdf-filer for at komme tilbage til

Læs mere

KØBENHAVNS EJENDOMME - FORELØBIGE ERFARINGER MED

KØBENHAVNS EJENDOMME - FORELØBIGE ERFARINGER MED KØBENHAVNS EJENDOMME - FORELØBIGE ERFARINGER MED IMPLEMENTERING AF IKT-REGLERNE 18. marts 2014 1 Morten Steffensen IKT-koordinator/specialkonsulent, Analyse&Udvikling, Team IKT/data Sikre værdiskabende

Læs mere

NTItools 2012. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør Ved NTI CADcenter A/S i 5 år pt@nti.dk

NTItools 2012. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør Ved NTI CADcenter A/S i 5 år pt@nti.dk NTItools 2012 Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør Ved NTI CADcenter A/S i 5 år pt@nti.dk 3 forskellige fagpakker NTItools Arkitekt 2012 NTItools Konstruktion 2012 NTItools Installation

Læs mere

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse om udbudsmaterialer i byggeriet Håndværksrådets Bygge- & Anlægsudvalg September 2009 1. HVAD SKAL DER TIL FOR AT FORBEDRE BYGGEPROCESSEN Håndværksrådets Bygge- og

Læs mere

Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan?

Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan? Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan? Emnet er højaktuelt, da der nu kommer nye IKTbekendtgørelser, som stiller krav om digitalisering til både stat, regioner, kommuner og almene boligorganisationer

Læs mere

VDC i udførelsen 25.10.2014

VDC i udførelsen 25.10.2014 VDC i udførelsen 25.10.2014 Frederiks Plads 25.10.2014 Konstruktørdag 1 Agenda - IKT hos NCC - BIM i en konservativ branche - BIM/VDC hos NCC - Samarbejdsformer - Værdi af VDC hos NCC - Opsummering - Spørgsmål

Læs mere

På de følgende sider har vi beskrevet nogle forslag til projektopgaver. Har du andre ideer er du altid velkommen til at kontakte os.

På de følgende sider har vi beskrevet nogle forslag til projektopgaver. Har du andre ideer er du altid velkommen til at kontakte os. Rambøll Danmark er toneangivende på det danske marked for teknisk rådgivning. Vi leverer videnbaserede helhedsløsninger inden for hovedområderne: byggeri, transport og trafik, vand og miljø, energi, Olie/Gas,

Læs mere

Cad - Manual. Center for Ejendomme og Intern Service. Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup

Cad - Manual. Center for Ejendomme og Intern Service. Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Cad - Manual Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 275 0155 Journal nr. 82.00.00 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. FORORD... 3 2. PROJEKTORGANISATIONS

Læs mere

Cuneco Classifica-on System (ccs) Byggesektorens nye klassifika-onssystem

Cuneco Classifica-on System (ccs) Byggesektorens nye klassifika-onssystem Cuneco Classifica-on System (ccs) Byggesektorens nye klassifika-onssystem NTI CADcenter konference bips Byggeriets IKT- specifika-oner En revideret udgave udkommer, når den nye bekendtgørelse træder i

Læs mere

Krav nr. 1 Brug af projektweb i byggeprojekter

Krav nr. 1 Brug af projektweb i byggeprojekter De relevante projektdeltagere er de parter, der i et traditionelt papirbaseret system kommunikerer skriftligt, dvs. sender breve, tegninger, faxer og sender mails. Primære parter (fx bygherre, rådgiver,

Læs mere

Analyse af problemstillingerne

Analyse af problemstillingerne Analyse af problemstillingerne I dette kapitel analyseres de i kapitel 3 udvalgte problemstillinger med problemtræer, for at fastlægge hvad der er årsagerne til problemstillingerne. 4.1 Analyse med problemtræer...

Læs mere

- Går du rundt og. skaber dig?

- Går du rundt og. skaber dig? - Går du rundt og skaber dig? 2 Hvis du går rundt og skaber dig, er din organisation Arkitektforbundet er for skabende mennesker. Dvs. for arkitekter, designere og planlæggere. Ja, for alle, der arbejder

Læs mere

RAPPORT. Udredningsarbejde vedr. IKT-anvendelse i det almene byggeri Udført for Byggeskadefonden

RAPPORT. Udredningsarbejde vedr. IKT-anvendelse i det almene byggeri Udført for Byggeskadefonden RAPPORT Udredningsarbejde vedr. IKT-anvendelse i det almene byggeri Udført for Byggeskadefonden MANUAL NEW Januar 2011 MANUAL NEW Skovbakken 2 7800 Skive Tlf: 97 52 54 52 Mail: manew@mail.dk 2 Indhold

Læs mere

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge For skive Kommune har projektet Genbyg Skive, som er støttet af Region Midtjyllands projekt Rethink Business, været startskuddet

Læs mere

Start i Hvidovre Kommune, Teknisk Forvaltning, 15. november 2012

Start i Hvidovre Kommune, Teknisk Forvaltning, 15. november 2012 Start i Hvidovre Kommune, Teknisk Forvaltning, 15. november 2012 1. Status d. 15.11.12 2. Tegningshåndtering 3. Viewerløsning 4. Opdeling af en ejendom 5. Navngivning af 6. KlassifikaKon af brugsrum 7.

Læs mere

Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning

Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse relateret til FRI, PLR og Danske Ark s ydelsesbeskrivelser (Bilag A til totalrådgivningsaftale) 1 1 Afgrænsning af rådgiverydelser Rådgivernes

Læs mere

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Projektarbejde AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Ønske for dagen Jeg håber, at i får et indblik i: Hvad studieprojekter er for noget Hvordan projektarbejdet

Læs mere

Modelbaseret kalkulation. Erfaringer fra projektering og udførelse af Nyt Himmelev Behandlingshjem

Modelbaseret kalkulation. Erfaringer fra projektering og udførelse af Nyt Himmelev Behandlingshjem Modelbaseret kalkulation Erfaringer fra projektering og udførelse af Nyt Himmelev Behandlingshjem 1 Hvad er Implementeringsnetværket for Det Digitale Byggeri? Implementeringsnetværket for Det Digitale

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Den nye bane København-Ringsted. Bentleyusers.dk 11. November 2013

Den nye bane København-Ringsted. Bentleyusers.dk 11. November 2013 Den nye bane København-Ringsted Bentleyusers.dk 11. November 2013 Den nye bane København-Ringsted Udbudspakker Udbudsorganisation 5 rådgiver kontrakter ART: Jernbane, veje, broer og konstruktioner SNC:

Læs mere

PHP kode til hjemmeside menu.

PHP kode til hjemmeside menu. PHP kode til hjemmeside menu. Home Hovedmenu 1 Hovedmenu 2 Hovedmenu 3 Hovedmenu 4 Undermenu 1 Breadcrumb Her vises indholdet af den valgte side Undermenu 2 Undermenu 3 Undermenu 4 Evt. en mulighed for

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

IMPLEMENTERINGEN AF REVIT DEN GODE TEMPLATE

IMPLEMENTERINGEN AF REVIT DEN GODE TEMPLATE 2011 IMPLEMENTERINGEN AF REVIT DEN GODE TEMPLATE 7. semester speciale bygningskonstruktøruddannelsen VIA University College, Campus Horsens Af: Jesper Engvang Steensen Studie nr.: 124685 Vejl. Kirsten

Læs mere

BIM. - Et værktøj til bedre Projektering

BIM. - Et værktøj til bedre Projektering 7. semester afgangsspeciale Afleveret d. 28. november 2011 Bygningskonstruktøruddannelsen VIA University College Campus Horsens BIM - Et værktøj til bedre Projektering Jesper Bredkær-Sørensen Stud. Nr.124365

Læs mere

Bygge udvalgets rolle og ansvar

Bygge udvalgets rolle og ansvar Bygge udvalgets rolle og ansvar Velkommen i byggeudvalget Din boligafdeling skal gennemgå en omfattende renovering støttet af Landsbyggefonden. En plads i byggeudvalget giver dig mulighed for at få indflydelse

Læs mere

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel Nøgletal og ygge Rating - yggesektorens kvalitetsstempel Hvorfor Hvad skal din virksomhed med Nøgletal er et resultat af evalueringer af byggesager for entreprenører, rådgivere og bygherrer. Hvis din virksomhed

Læs mere

BIM/ Ændrede processer/arbejdsmetoder/ Organisatoriske forhold ud over BIM Teknologien

BIM/ Ændrede processer/arbejdsmetoder/ Organisatoriske forhold ud over BIM Teknologien BIM/ Ændrede processer/arbejdsmetoder/ Organisatoriske forhold ud over BIM Teknologien Organisatoriske forhold ud over BIM teknologien/ Organisatoriske forhold: The difficulties you might experience do

Læs mere

3D modellering af anlægsprojekter - bygherrekrav. -af Gita Monshizadeh og Lone Skaaning Blach

3D modellering af anlægsprojekter - bygherrekrav. -af Gita Monshizadeh og Lone Skaaning Blach 3D modellering af anlægsprojekter - bygherrekrav -af Gita Monshizadeh og Lone Skaaning Blach Indhold Hvem er vi! Kort præsentation af projektet Den nye bane Kh-Rg Udbudsformer for projektet Bygherrekrav

Læs mere

KOMFORT HUSENE. - Erfaringer fra designprocesserne. Per Heiselberg Professor Architectural Engineering, University of Aalborg, Denmark

KOMFORT HUSENE. - Erfaringer fra designprocesserne. Per Heiselberg Professor Architectural Engineering, University of Aalborg, Denmark KOMFORT HUSENE - Erfaringer fra designprocesserne Camilla Brunsgaard Ph.D. Fellow Architectural Engineering, University of Aalborg, Denmark Supported by: Saint-Gobain Isover A/S Mary-Ann Knudstrup Associated

Læs mere

Hvad skal vi i dag digitalt byggeri mv.

Hvad skal vi i dag digitalt byggeri mv. Digitale Byggeri mobile enheder 21. september 2011 i København Chefkonsulent Flemming Grangaard Kursus og udvikling Kursus og udvikling Hvad skal vi i dag digitalt byggeri mv. Det handler ikke om 2 1 Kursus

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Det Digitale Byggeri

Det Digitale Byggeri ARTIKLER Det Digitale Byggeri Af Jonas Maaløe Jespersen, Implementerings:netværket Rapporten kan bestilles hos Erhvervs- og Byggestyrelsen: http://www.ebst.dk/det_digitale_byggeri/22490/9/0 Kapitel 1 -

Læs mere

Det Nye Universitetshospital. Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Kursus og udvikling. Chefkonsulent Flemming Grangaard

Det Nye Universitetshospital. Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Kursus og udvikling. Chefkonsulent Flemming Grangaard Det Nye Universitetshospital Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Chefkonsulent Flemming Grangaard Kursus og udvikling Rådgivning i forbindelse med juridiske spørgsmål Vejledning mv. omkring overenskomstmæssige

Læs mere

NTI CADcenter A/S Telefon: 70 10 14 00 www.nti.dk Værløse Ringsted Vejle Aarhus Aalborg

NTI CADcenter A/S Telefon: 70 10 14 00 www.nti.dk Værløse Ringsted Vejle Aarhus Aalborg Velkommen til BIM Universe 2014 NTI CADcenter A/S Hvorfor er vi her BIM Universe Programmet Programmet Dag I giver et overblik over vigtige områder Dag II er mere teknisk og ændret i år, således at cases

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

Helhedsorienteret Projektledelse

Helhedsorienteret Projektledelse Helhedsorienteret Projektledelse I århundreder har vi spillet ludo og dygtiggøre os i spillet. Moderne ledelsesudvikling - dans på bordene Gode ledere tør og har evnerne til at sætte sig mål, som andre

Læs mere

virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge

virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge tegnestuen Tegnestuen Triarc A/S Arkitekter bygger på social, økonomisk og miljømæssig forståelse uanset om vi arbejder

Læs mere