DDS uniformsknapper. Stenlændernes Spejdermuseum, aug. 2015, ver. 1.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DDS uniformsknapper. Stenlændernes Spejdermuseum, aug. 2015, ver. 1.0"

Transkript

1 DDS uniformsknapper Stenlændernes Spejdermuseum, aug. 2015, ver. 1.0

2 Tidsfastsættelse af uniformer i DDS ved hjælp af knapper Navnlig i perioden fra 1909 til medio 50'erne kan det være svært at tidsfastsætte uniformer ud fra mærkerne alene. Det var ikke så udbredt med arrangementsmærker med årstal og lignende. Samtidig var der en stor variation af de uniformer, der blev anvendt, uanset om der i reglementerne stod anført "korpsets model". Fra 1936 blev de autoriserede uniformer udstyret med et særligt mærke 1. I 1945 oprettede DDS sit eget Depot, som egentlig forretning. Først fra begyndte man imidlertid at sælge uniformer grundet varemanglen efter krigen. Fra 1952/53 3 indførte Depotet navnet Spejder Sport og logoet med spejderhatten på S'et. En måde til at få afgrænset den periode, hvorfra en uniform sandsynligvis stammer, er bl.a. ved hjælp af de knapper, som den er udstyret med. Her tænkes ikke på de almindelige uniformsknapper, der har skiftet form, udseende og størrelse uden at det er blevet noteret i reglementer eller andre steder. Jeg vil sidst i artiklen gennemgå de forskellige almindelige uniformsknapper, og herunder forsøge at tidsfastsætte dem på nogle perioder. De knapper der primært vil blive behandlet i denne artikel er årsstjerner, PF/korporal knapper, rekrutknap og tropsudmærkelsestegnet. Disse bliver indført og ændret i udseende mv på temmelig afgrænsede tidspunkter, og giver derfor en god rettesnor, når alderen på en uniform skal fastslås. Det er selvfølgelig vigtigt at have for øje, at - uanset at gamle spejdere påstår det modsatte - har uniformsreglementer altid være underkastet lokale fortolkninger, ligesom mærker ses anvendt efter at de officielt er blevet afskaffet. Det vil derfor aldrig være muligt, at tidsfastsætte en uniform helt eksakt. Men den er jo ikke ældre end det nyeste mærke Andre gode pejlepile er 1. og 2. klasseprøverne, roverprøven, skovmandssnor/mærke og førerdistinktioner. Disse vil blive gennemgået i en senere artikel. Alle knapper er brugte, hvorfor farvegengivelsen mv. skal tages med det forbehold. Knapperne er alle gengivet i forstørrelse, men de korrekte mål er anført. Artiklen skal læses med det forbehold, at jeg med sikkerhed ikke er i besiddelse af alle knapper, reglementer, cirkulærer mv, hvorfor der er mindre unøjagtigheder. Til den generelle tidsfastsættelse skønnes artiklen dog at være retvisende. Supplerende materiale modtages meget gerne på mail. Stenlændernes Spejdermuseum Morten Frederiksen Møllevejen Køge, tlf Nordisk Spejdersport feb Depotets historie 1945 til Depotets historie 1945 til

3 Indhold Trops(flok)udmærkelsestegnet... 4 Årsstjerner... 5 Rekrutmærket Patruljefører- og korporalknapper Korpsmærket Uniformsknapper Mødeknapper Eksempel på datering

4 Trops(flok)udmærkelsestegnet Tegnet blev indført i og er en forgyldt knap, der bæres på venstre brystlomme. Mærket ses umiddelbart at være udgået i 1969 i forbindelse med indførelsen af den nye uniform 5. I 1926 bliver en del mærker indregistrerede og forsynet med korpsets navn og mærke 6, hvorfor de ældste tropsudmærkelsestegn formodes at være dem, der således er mærkede på bagsiden. Mærket er i øvrigt identisk med PF/korporalknapperne, bortset fra at tropsudmærkelsestegnet er forgyldt, mens PF/korporalknapperne er i hvidt metal. Mærket ses nogle gange båret på grønt underlag, selvom dette ikke fremgår af reglementerne. 1. udgave, Forside. Dimension: Ø 13 mm Bagside, bemærk tekst Bagside, Bemærk tekst Variant # 2, Forside Dimension: Ø 13 mm Variant # 2, Bagside Flad m. fordybning Variant # 2, Bagside Flad m. fordybning Variant # 3, Forside Dimension: Ø 13 mm Skålformet bagside Skålformet bagside 4 Spejderprøverne DDS håndbog, afsn. D, 4/70 6 Nordisk Spejdersport, okt

5 Variant # 4, Forside Dimension: Ø 14 mm Variant # 4, Bagside Let buet bagside Eksempel på placering af knap. Bemærk, at den har grønt underlag. Årsstjerner Første gang årsstjerner er omtalt, er i 1911, hvor det fremgår, at der bæres en metalstjerne på venstre overærme over emblemet (formentlig 1./2. klassesmærket) 7, for hvert år man har været spejder. Der er ikke en gengivelse af, hvordan stjernerne ser ud. I 1914 udvides dette til, at efter 4 års tjeneste i korpset bortfalder stjernerne og erstattes af et særligt mærke (der anføres ikke hvilket særligt mærke), der anbringes på stjernernes plads. 5-7 år tilføjes atter stjerner og det 8. år forgyldes 4 års mærket. 8 Det er tvivlsomt, om der nogensinde blev indført et sådan særligt mærke, der alene er omtalt i det foreløbige uniformsreglement. Allerede senere på året kom det endelige reglement 9 og her er det særlige mærke beskrevet som en større stjerne, der forgyldes ved det 8. år. I omtales at mærkerne bæres på farvet underlag, her i relation til ulveungerne, der bærer sølvstjernerne på gult klæde. I fremgår det, at årsstjernerne er: 1-3 år lille stjerne, 4 år: større stjerne. 5-7 år tilføjes yderligere små stjerner. 8 år: yderligere stor stjerne. Bæres på venstre brystlomme under tropsmærket. Stjernerne bæres med gult, grønt og rødt underlag henholdsvis efter de år spejderen har været ulv, spejder og rover. I ændres det til at 1-4 år er lille stjerne og 5 år større stjerne. I Spejderbogen fra 1924 er der en illustration af årsstjernen, en sekstakket riflet stjerne. Stjernerne bæres over højre brystlomme. Det skal dog bemærkes, at netop denne udgave af 7 Fri, nr. 11, 7/ Spejderliljen nr. 5, 31/5-1914, Foreløbigt uniformsreglement 9 Spejderliljen, sept Nordisk Spejdersport, juni Uniforms- og Udrustningsreglement af 4/ Nordisk Spejdersport, marts-april

6 Spejderbogen udkom på et tidspunkt, hvor Lembcke var i unåde og ikke nødvendigvis kan tages som udtryk for det officielle DDS reglement. I Spejderdepotets prisliste pr. 1. september 1925 er årsstjernerne i hvert fald rykket tilbage over venstre brystlomme, og er beskrevet som henholdsvis 1 års stjerne - lille stjerne i hvidt metal, og 4 års stjerne - større stjerne i hvidt metal. Stjernerne er gengivet på forsiden af Spejdernes Magasin i januar Samtidig bestemmes det, at alle årsstjerner herefter anbringes under det nyindførte korpsmærke under tropskendetegnet på lommeklappens faste læg. Eksempel på årsstjerner over højre brystlomme. Burde have været en kombination af én stor og flere små stjerner Disse stjerner er af udseende tilsvarende dem som DDP har anvendt gennem hele perioden, ligesom kombinationen af store og små stjerner svarer til, hvad DDP har anvendt. Dog skal det bemærkes, at for DDS' vedkommende ses de små stjerner ofte anvendt alene, således at fx 5 spejderår vises ved fem små stjerner og ikke en kombination af en stor og små stjerner. Om dette er et lokalt fænomen eller generelt blev anvendt på denne måde, er uvist, men indtil videre har jeg ikke set uniformer med store stjerner. Nedenfor vises en række af de varianter af de årsstjerner, der udkom i denne periode. Der er formentlig andre varianter, end dem der vises her. Jeg modtager meget gerne oplysninger om uniformer med denne type årsstjerner. Eksempel på årsstjerner over venstre brystlomme. Burde have været en kombination af én stor og flere små stjerner 6

7 "Ø" Variant # 1, Forside Dimension, Ø 12 mm Variant # 1, Bagside Mål af dimension Variant # 2, Forside Dimension, Ø 12 mm Variant # 2, Bagside Variant # 2, Bagside Variant # 3, Forside Dimension, Ø 13 mm Variant # 4, Forside Dimension, Ø 12 mm Variant # 4, Bagside Variant # 5, Forside Dimension, Ø 12 mm Variant # 5, Bagside Stor stjerne, Forside Dimension, Ø 17 mm 7

8 I sker der drastiske ændringer i mange mærkers udseende, herunder bliver en del mærker indregistrerede og forsynet med korpsets navn og mærke 14. Årsstjernerne ændrer udseende til en rund hvid metalknap med 5 takket stjerne båret på farvet underlag. Hvert tredje år ombyttes etårsstjernerne med en forgyldt treårsstjerne. Ulve har gult underlag, spejdere grønt underlag og rovere rødt underlag. Rovere har kun stjerner for hvert tredje år de har stået i korpset, der bæres sammen med deres ulve- og spejderstjerner. Også her ses uniforms-eksempler på, at der ikke er sket udskiftning til forgyldte stjerner, således som foreskrevet. Sølv, Variant # 1, Forside Ø: 14 mm, lille stjerne Variant # 1, Bagside Flad m. fordybning og indskript. Sølv, Variant # 2, Forside Ø: 13 mm, lille stjerne Variant # 2, Bagside Flad bagside m. indskript. Sølv, Variant # 3, Forside Ø: 14 mm, stor stjerne Flad bagside Gul filt-ulv Guld, Variant # 1, Forside Ø: 14 mm, lille stjerne Variant # 1, Bagside Flad m. fordybning og indskript. Variant # 1, Bagside Grøn filt-spejder 13 Uniforms- og Udrustningsreglement af 1/ Nordisk Spejdersport, okt

9 Guld, Variant # 2, Forside Ø: 13 mm, stor stjerne Variant # 2, Bagside Flad bagside m. indskript. Guld, Variant # 3, Forside Ø: 14 mm, stor stjerne Skålformet bagside Guld, Variant # 4, Forside Ø: 14 mm, stor stjerne Variant # 4, Bagside Flad m. fordybning Variant # 4, Bagside Flad m. fordybning Guld, Variant # 5, Forside Ø: 14 mm, stor stjerne Variant # 5, Bagside Let buet bagside Variant # 5, Bagside Grøn filt-spejder 9

10 Eksempel på enkelt sølvstjerne # 2 Rester af grønt filt på bagsiden Eksempel på guld- og sølvstjerner på grønt underlag Eksempel på guld- og sølvstjerner på grønt underlag. Nærbillede I ændres årsstjernerne på ny. Der indføres 6 takkede hvide metalstjerner med årstal anført på sort baggrund. Stjernerne bæres på venstre lommeklap på farvet stofunderlag (gul for ulve, grøn for spejdere og rød for rovere). Spejdere bærer endvidere på gult underlag deres ulvestjerner, og rovere bærer deres ulve- og spejderstjerner på farvet underlag. Selvom disse årsstjerner kun blev anvendt i en kortere årrække, er der en række varianter, herunder forskellige taltyper. Alle disse varianter vil ikke blive gengivet her. "Ø" Variant # 1, Forside Ø: 16 mm, sort baggrund Variant # 1, Bagside grøn filt-spejder Mål af dimension Variant # 2, Forside Ø: 16 mm, sort baggrund Variant # 2, Bagside Grøn filt-spejder. Splitfæste 15 Uniformsreglement, 1937/Nordisk Spejdersport feb

11 Variant # 3, Forside Ø: 16 mm, sort baggrund Gul filt-ulv Variant # 4, Forside Ø: 16 mm, sort baggrund Variant # 4, Bagside Gul filt-ulv. Splitfæste Variant # 5, Forside Ø: 16 mm, sort baggrund Variant # 5, Bagside Variant # 5, Bagside Rød filt-rover Eksempel på årsstjerner med grønt underlag. Burde have været to forskellige farver. Roveruniform 11

12 I sker der en ny ændring, idet stjernerne får tal på farvet bund efter gren, således gul bund for ulve, grøn bund for spejdere og rød bund for rovere. Spejdere og rovere bærer fortsat tidligere erhvervede ulve/spejder årsstjerner med farvet bund. Variant # 1, Forside Ø: 16 mm, gul baggrund - ulv Variant # 1, Bagside Eksempel på årsstjerne med grøn baggrund (spejder) ( ) I meddeles det, at depotet nu har alle årsstjerner fra 1-20 år på lager. I ændres det således, at spejdere altid vil bære årsstjerner med grønt underlag og ikke have to slags stjerner, der angiver ulve-år og spejder-år. Om dette betyder, at de forskelligt farvede stjerner er afskaffet, eller om det blot er, at man fremover kun har én type årsstjerner på uniformen, er usikkert. I har alle grene fra ulve til rovere samme årsstjerner, hvide 6 takkede metalstjerner med tal på grøn bund. Disse stjerner anvendes frem til sammenlægningen, dog således at det i blev bestemt, at førere ikke går med årsstjerner. Årsstjernerne findes med flere forskellige taltyper og forskellige grønne farvenuancer, der ikke alle vises her. Der er også eksempler på at årsstjernerne har været brugt med farvet underlag, selvom dette ikke længere var reglementeret. Stjernerne fandtes op til 50 år (angiveligt fik Jens Hvass en 51-års stjerne). 16 Uniformsreglement, 2. udgave Spejdernes Magasin, dec Spejdernes Magasin, marts Uniformsreglement, 4. udgave Referat fra DAU-kursus møde 8/

13 Variant # 1, Forside Ø: 18 mm, grøn baggrund Variant # 1, Bagside Variant # 2, Forside Ø: 16 mm, mellemgrøn baggrund Variant # 2, Bagside Ureglementeret grøn filt Variant # 2, Bagside Variant # 3, Forside Ø: 18 mm, lysgrøn baggrund Ureglementeret grøn filt Variant # 4, Forside Ø: 16 mm, grøn baggrund Variant # 4, Bagside Ureglementeret rød filt Variant # 1, Bagside Eksempel på "fælles" årsstjerne, visende samlet antal spejderår 13

14 Rekrutmærket Et mærke for rekrutter (spejdere, der ikke har taget 1. eller 2. klassesprøven) blev indført i og beskrevet som en roset på venstre overarm. Samtidig beskrives korporal og patruljefører distinktionen som henholdsvis en/to roset(ter) på skulderstroppen. At det næppe er de samme, fremgår af depotets prisliste fra , hvor emblemerne til PF/korporal betegnes som knapper, mens rekrutmærket fortsat benævnes som en roset. DDP havde ligeledes en rekrutknap, der i beskrives som knap med lilje, og i som hvid metalknap med påtrykt spejderlilje. Da DDS og DDP i vidt omfang i starten havde fælles emblemer, er det sandsynligt, at det er samme knap. Det har betydning aht udseendet, idet DDP videreførte rekrutmærket/iii klassesprøven, efter at DDS ophørte med det, og i senere udgivelser har illustrationer af mærket (dog med kløver). Det er derfor sandsynligt, at rekrutmærket har haft det angivne udseende. Rekrutmærke , Forside Dimension, Ø: 16 mm Bagside, skålformet Eksempel på placering af rekrutmærke på venstre ærme 21 Spejderliljen, sept Under Liljemærket, 1/ Uniforms- og udrustningsreglement (Pigespejderne) 15/ DDP Spejderbogen

15 I Spejderbogen fra 1918 og 1919 anføres det, at rekrutter ikke har emblem. Det skal hertil bemærkes, at denne bog ikke specifikt er rettet mod DDS, men er en generel beskrivelse af spejderlivet. I beskrives rekrutmærket som en knap med lilje, der bæres på højre side af brystet. I indføres et korpsemblem (civilemblem), som beskrives som den lille spejderlilje med "vær beredt". Denne benyttes også som rekrutlilje, og den tidligere rekrutlilje bortfalder. Jeg har ingen illustration eller foto af dette mærke. Jeg ved ikke, hvordan det har set ud. I Spejderbogen fra 1924 beskrives placeringen af denne rekrutlilje som højre side af brystet. I beskrives det, at menige spejdere [rekrutter] bærer civilmærke - lille 1. og 2. klasses mærke. I forbindelse med indførelsen af det nummererede emaljekorpsmærke i 1926 bortfalder rekrutprøvemærket, og er ikke gengivet i reglementet fra Patruljefører- og korporalknapper Indtil 1914 havde Patruljeførere og deres assistenter (kaldet korporaler) forskellige striber på skulderstropperne. I indførtes knapper på skulderstropperne; to knapper for PF og en knap for korporal. Knapperne beskrives som en roset. I beskrives mærkerne i en prisliste fra depotet som knapper. I Spejderbogen fra 1918 og 1919 omtales de på ny som rosetter. Det skal hertil bemærkes, at denne bog ikke specifikt er rettet mod DDS, men er en generel beskrivelse af spejderlivet. I beskrives mærkerne som knapper. I Spejderbogen fra 1924 er PF og "Næstkommanderende" beskrevet som havende to/en lodrette hvide striber på venstre brystlomme. Det skal dog bemærkes, at netop denne udgave af Spejderbogen udkom på et tidspunkt, hvor Lembcke var i unåde og ikke nødvendigvis kan tages som udtryk for det officielle DDS reglement. I beskrives emblemerne som en knap med lilje, der bæres på skulderstropperne. I bæres knapperne på grønt underlag, og beskrives som lille hvid metalknap med lilje. Samtidig bliver en del spejdermærker indregistrerede og forsynet med korpsets navn og mærke Uniforms- og Udrustningsreglement af 4/ Nordisk Spejdersport, maj-juni Prisliste for Spejder Depotet 1/ Uniforms- og Udrustningsreglement 1/ Spejderliljen, 31/ Under Liljemærket, 1/ Uniforms- og Udrustningsreglement 4/ Prisliste for Spejder Depotet 1/ Uniforms- og Udrustningsreglement 1/

16 Knapperne er gengivet på forsiden af Spejdernes Magasin 35. Knappen er af udseende magen til Tropsudmærkelsestegnet, der dog er forgyldt. Variant # 1, Forside Dimension, Ø: 13 mm Variant # 1 Bagside, skålformet Variant # 1 Bagside, skålformet Variant # 2, Forside Dimension, Ø: 13 mm Variant # 2 Bagside, svag buet m. indskript Variant # 3, (1926), Forside Dimension, Ø: 13 mm Flad bagside m. indskript Flad bagside m. indskript Variant # 4, Forside Ø: 14 mm Variant # 4 Bagside, svag buet 34 Nordisk Spejdersport, okt Spejdernes Magasin, nov

17 Eksempel på korporalknap # 3 på skuldersløjfe Eksempel på korporalknap # 1 uden underlag Eksempel på PF-knapper # 3 på grønt underlag I afskaffes knapperne og der indføres hvide snore, 1 cm brede og 10 cm lange, der bæres på venstre brystlomme, henholdsvis en for patruljeassistenter (tidligere korporaler) og to for patruljeførere. Patruljeassistentmærket bæres midt på lommen. 36 Uniformsreglement Nordisk Spejdersport, feb

18 Korpsmærket En meget skarp skillepæl fsva datering er emaljekorpsmærket, hvorfor dette også vil blive beskrevet her, selvom det næppe kan betegnes som en "knap". Korpsmærket blev indført i På bagsiden af mærket var anført spejderens medlemsnummer. Mærket, der var af metal, blev fæstet med en ring gennem tre øjer på bagsiden af uniformen. Såfremt en uniform således ikke har huller til de tre øjer, må den formodes at være ældre end På de første uniformer med korpsmærke, ses hullerne at være lavet efterfølgende og ikke samtidig med uniformen. Hvornår man begyndte at producere uniformer med præfabrikerede huller vides ikke. Korpsmærket kendes i fire udgaver, samt en udgave til brug i Grønland, som dog muligvis aldrig har været anvendt. Der er ikke en sikker datering på de fire udgaver, bortset fra den første og den tredje udgave. Som følge af varemanglen under 2. verdenskrig var det ikke muligt at lave korpsmærkerne i emalje, men de blev, som mange andre metalmærker lavet i malet zink. Da disse mærker ikke var særlig populære, blev der, så snart det var muligt i 1950, lavet nye ombytningsmærker (3. udgave) 39. Imidlertid var heller ikke 3. udgaven tilfredsstillende, idet denne var meget mørkegrøn og man havde svært ved at se prikkerne i den grønne emalje. Ret kort tid efter kom derfor 4. udgave, der bevaredes frem til sammenlægningen. Ud fra korpsmærker modtaget af kendte givere, kan det fastlægges, at 4. udgaven kom før 1960, måske endda så tidligt som midt i 1950'erne. Alle udgaver (formentlig bortset fra 2. udgaven (krigsudgaven)) er blevet anvendt sideløbende, og på uniformer helt frem til sammenlægningen ses således også 1. udgave-korpsmærker. Modsat hvad mange tror, er det ikke muligt ud fra medlemsnumrene at afgøre hvilken udgave, der er tale om. I takt med at korpsmærker bortkom, blev hullerne suppleret med nye udgaver. Det viste eksemplar af 4. udgaven har som eksempel et relativt lavt nummer. Forskellene skal ses på bagsiden, samt navnlig på teksten i båndet under liljen, hvor placeringen af teksten i 1. og 4. udgaven omtrent er ens, mens den er lidt forskudt i 2. og 3. udgaven. Alle korpsmærker har formatet 45x45 mm. 38 Spejdernes Magasin, jan Spejdersport okt og nov

19 1. udgave, forside Tekst i bånd: "N" over "V" 1. udgave, bagside Tekst: OCO, LE 2. udgave (Krigsudgave), forside Tekst i bånd: "S" over "V" 2. udgave, bagside Tekst: OCO, LE 3. udgave, forside Tekst i bånd: "S" over "V" 3. udgave, bagside Tekst: OCO, LE 19

20 4. udgave, forside Tekst i bånd: "N" over "V" 4. udgave, bagside Tekst: V. BAHNER DANMARK Grønlandsudgave, forside Grønlandsudgave, bagside Tekst: GRØNLAND V. BAHNER DANMARK 20

21 Uniformsknapper Uniformsknapper kan kun i meget begrænset omfang anvendes til at tidsfæste uniformer, da disse kun meget sporadisk er beskrevet i reglementer mv. Endvidere er der her i stor udstrækning anvendt knapper fra forskellige perioder på forskellige tidspunkter, således at knapper er anvendt længe efter, at nye versioner er kommet på markedet. Vi har på museet eksempler på uniformer med tre forskellige typer knapper på samme uniform. Ud fra en gennemgang af Stenlændernes Spejdermuseums uniformsbeholdning, er de anførte perioder formentlig nogenlunde retvisende. Første gang knapper omtales er i , hvor det anføres at uniformen er med læderknapper. I tilføjes at læderknapperne er brune med spejderlilje. For søspejderne er det sorte læderknapper. I betegnes knapperne blot som brune/sorte knapper med spejderlilje. Dette kan næppe tages som udtryk for, at det ikke længere er læderknapper. I indføres der ny uniform af "Grækenlandsstof" med fastsyede skjorteknapper. De angivne mål på læderknapperne er kun vejledende, da det givet ikke har været muligt at lave helt præcise størrelser, ligesom slid og almindeligt brug har ændret i størrelse og facon. Der eksisterer med sikkerhed andre knapper, end de her viste. Jeg vil være taknemmelig for at få tilsendt eksempler på andre knapper, sammen med en datering, hvor dette haves. 40 Uniforms- og udrustningsreglement 1/ Uniformsreglement Uniformsreglement Spejdernes Magasin, sept. - okt

22 Læderknapper Variant # 1, Forside Ø: 23 mm, Brun Læder Variant # 1, Bagside Øjet sidder i metalhæfte Periode: 20'erne Variant # 2, Forside Ø: 16 mm, Brun Læder Periode: 20'erne Variant # 3, Forside Ø: 17 mm, Brun Læder Øjet sidder i læder Periode: 20'erne-40'erne Variant # 4, Forside Ø: 17 mm, Sort Læder (Søspejd) Variant # 4, Bagside Øjet sidder i læder Variant # 4, Bagside Øjet sidder i læder Variant # 5, Forside Ø:? mm, Brun Læder 22

23 Variant # 6, Forside Ø: 17 mm, Brun Læder Variant # 6, Bagside Øjet sidder i metalhæfte Variant # 7, Forside Ø: 17 mm, Brun Læder Variant # 7, Bagside Øjet sidder i læder Variant # 7, Bagside Øjet sidder i læder Variant # 8, Forside Ø: 16 mm, Brun Læder Variant # 8, Bagside Øjet sidder i læder Variant # 8, Bagside Øjet sidder i læder Variant # 9, Forside (Vær Beredt) Ø: 17 mm, Brun Læder Variant # 9, Bagside Øjet sidder i læder Periode: 50'erne - midt 60'erne 23

24 Plastikknapper Variant # 1, Forside Ø: 16 mm, Brun Plastik/bakelit Variant # 1, Bagside Knap til påsyning Variant # 1, Bagside Knap til påsyning Variant # 2, Forside Ø: 16 mm, Brun Plastik/bakelit Variant # 2, Bagside Knap til påsyning Variant # 2, Bagside Knap til påsyning Variant # 3, Forside Ø: 16 mm, Brun Plastik Knap til påsyning. Inskription: Hamolith, Copenhagen Knap til påsyning Variant # 4, Forside Ø: 20 mm, Brun Plastik Variant # 4, Bagside Knap til påsyning. Inskription: Hamolith, Copenhagen 24

25 Variant # 5, Forside Ø: 16 mm, Transperant Brun Plastik Variant # 5, Bagside Knap til påsyning. Inskription: Hamolith, København Periode: 40'erne - 50'erne Variant # 6, Forside Ø: 19 mm, Brun Plastik Variant # 6, Bagside Knap til påsyning Variant # 6, Bagside Knap til påsyning Periode: slut 60-70'erne Variant # 7, Forside Ø: 17 mm, Lysbrun Plastik Variant # 7, Bagside Knap til øjefæste Periode: 60'erne Variant # 8, Forside Ø: 17 mm, Mørkbrun Plastik Variant # 8, Bagside Knap til øjefæste Periode: 60'erne Variant # 9, Forside Ø: 16 mm, Sort Plastik (Søspejd) Variant # 9, Bagside Knap til påsyning Variant # 9, Bagside Knap til påsyning 25

26 Variant # 10, Forside Ø: 16 mm, Sort Plastik (Søspejd) Variant # 10, Bagside Knap til påsyning. Inskription: Hamolith, Copenhagen Variant # 10, Bagside Knap til påsyning Opsummering: læderknapper uden "Vær Beredt": frem til 40'erne læderknapper med "Vær Beredt": 50'erne - 60'erne plastikknapper (variant # 7 og 8): 60'erne 26

27 Mødeknapper Der er tilsyneladende ingen beskrivelse eller omtale af mødeknapper i DDS reglementer mv, bortset fra at disse bæres i bæltet, hvorfor mødeknapper ikke er velegnede til at tidsfæste uniformer (selvom de også ses båret på lommen). Alligevel vil jeg gennemgå varianterne her. Der findes tre forskellige varianter - forskellig lilje samt en flad og en buet, hvor den buede er ældst. Men altså ingen oplysninger om hvornår (eller hvorfor) ændringen indtraf. Ingen af knapperne er med inskription på bagsiden (indregistrerede), hvorfor alle formodes at være senere end 1926 (og 1931, se ovenfor vedr. tropsudmærkelsestegn). Ud fra de modtagne samlinger mv., skønnes det, at skiftet mellem variant # 1 og # 2, sker i 50'erne. Bronze, Variant # 1, Forside, lille lilje Dimension, Ø: 17 mm Bronze, Variant # 1, Bagside Skålformet bagside Bronze, Variant # 1, Bagside Skålformet bagside Bronze, Variant # 2, Forside, stor lilje Dimension, Ø: 17 mm Bronze, Variant # 2, Bagside Let buet bagside Bronze, Variant # 2, Bagside Let buet bagside Bronze, Variant # 3, Forside, stor lilje Dimension, Ø: 17 mm Bronze, Flad bagside 27

28 Sølv, Variant # 1, Forside, lille lilje Dimension, Ø: 17 mm Sølv, Variant # 1, Bagside Skålformet bagside Sølv, Variant # 1, Bagside Skålformet bagside Sølv, Variant # 2, Forside, stor lilje Dimension, Ø: 17 mm Sølv, Variant # 2, Bagside Let buet bagside Sølv, Variant # 2, Bagside Let buet bagside Sølv, Variant # 3, Forside, stor lilje Dimension, Ø: 17 mm Sølv, Flad bagside Guld, Variant # 1, Forside, lille lilje Dimension, Ø: 17 mm Guld, Variant # 1, Bagside Skålformet bagside Guld, Variant # 1, Bagside Skålformet bagside Guld, Variant # 2, Forside, stor lilje Dimension, Ø: 17 mm Guld, Variant # 2, Bagside Let buet bagside Guld, Variant # 2, Bagside Let buet bagside 28

29 Guld, Variant # 3, Forside, stor lilje Dimension, Ø: 17 mm Guld, Flad bagside Guld, Flad bagside Eksempel på datering Her følger et eksempel på hvordan oplysningerne i artiklen kan anvendes til at tidsfæste en uniform: 1. Der er huller til korpsmærke, men ikke præfabrikerede: Fra tiden lige før 1926 og fremefter 2. Årsstjerner over venstre brystlomme: Indtil okt Læderknap variant # 3. Periode 20'erne - 40'erne 4. PF-knapper # 3 på grønt underlag: Fra "Bonus" - Duelighedstegn: indtil "Bonus" - Jamboreeknap 1924 Konklusion: Uniformen som den ses her, er formentlig fra 1926, men taget i brug nogle år før. 29

Hvad sker der med Christan IV s skillingemønter under den store kroneudmøntning 1618-1622

Hvad sker der med Christan IV s skillingemønter under den store kroneudmøntning 1618-1622 numismatisk rapport 95 5 Hvad sker der med Christan IV s skillingemønter under den store kroneudmøntning 1618-1622 Der er ingen tvivl om, at den mest urolige periode i Christian IV s mønthistorie er årene

Læs mere

PENGEKAT. Se mønsterark B, rød streg

PENGEKAT. Se mønsterark B, rød streg PENGEKAT Når man rejser, er en pengekat helt uundværlig til pas, penge, billetter, boardingpas osv. Den kan selvfølgelig også bruges som en lille taske, når man er i byen. 17 cm et langt stykke skind 20

Læs mere

Fisets artikler om de overdækkede gange. -en scrapbog

Fisets artikler om de overdækkede gange. -en scrapbog Fisets artikler om de overdækkede gange -en scrapbog Introduktion Der er 9 gange i Morbærhaven som skiller sig ud fra de andre, nemlig de 9 "overdækkede" eller "lukkede" gange. Hver af disse gange består

Læs mere

Opsætning af eksponater - En markedsundersøgelse på Nordia 2002 Af: Lars Engelbrecht

Opsætning af eksponater - En markedsundersøgelse på Nordia 2002 Af: Lars Engelbrecht Opsætning af eksponater - En markedsundersøgelse på Nordia 2002 Af: Lars Engelbrecht Når jeg besøger en frimærkeudstilling, kan jeg ikke lade være med at blive imponeret over de tusinder af timer, der

Læs mere

Dette er et elektronisk eksemplar af Gnisten.

Dette er et elektronisk eksemplar af Gnisten. D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Gnisten Dette er et elektronisk eksemplar af Gnisten. Brug det i planlægning og til at kopiere fra, men hvis du eller andre har brug for en trykt udgave, er det

Læs mere

SPEJDERNES ORDBOG. Besnøring Knob bundet med besnøringsreb/sisal. Holder rafter sammen. Skal typisk kunne bære vægten af et byggeprojekt med rafter.

SPEJDERNES ORDBOG. Besnøring Knob bundet med besnøringsreb/sisal. Holder rafter sammen. Skal typisk kunne bære vægten af et byggeprojekt med rafter. SPEJDERNES ORDBOG Adventurespejd Udfordrende løb for tropsspejdere findes over hele landet, året rundt. Afbud Man skal melde afbud, når man ikke kan deltage på møder, ture og arrangementer. Besnøring Knob

Læs mere

Gå til forside: Klik HER. Plantekuvøse

Gå til forside: Klik HER. Plantekuvøse Plantekuvøse Gå til forside: Klik HER Beskrivelse af dyrkningsmetoder og resultater I virkeligheden er det kun få af årets måneder, at vi har tomater, agurker, peberfrugte osv. i vores drivhuse. Juli og

Læs mere

Opdage styrken ved Bézier maskering

Opdage styrken ved Bézier maskering Opdage styrken ved Bézier maskering Gary Rebholz Tilbage i februar 2007 rate af denne kolonne, jeg talte om at skabe maskering spor i Vegas Pro software. Jeg vil gerne bruge denne måneds kolonne til en

Læs mere

Speich Design KURSUSPROGRAM EFTERÅR 2013 FORÅR 2014 ARBEJDENDE VÆRKSTED. www.speichdesign.dk

Speich Design KURSUSPROGRAM EFTERÅR 2013 FORÅR 2014 ARBEJDENDE VÆRKSTED. www.speichdesign.dk KURSUSPROGRAM ARBEJDENDE VÆRKSTED EFTERÅR 2013 FORÅR 2014 Speich Design Likørstræde 5 2800 Lyngby Tlf.: 45 93 31 31 info@speichdesign.dk www.speichdesign.dk Kære kunde. Endnu en patchwork sæson står for

Læs mere

Pressemeddelelse den 3. august 2012. Hesteværnsag i Farsø i Nordjylland

Pressemeddelelse den 3. august 2012. Hesteværnsag i Farsø i Nordjylland Pressemeddelelse den 3. august 2012 Hesteværnsag i Farsø i Nordjylland Der står 5 afmagrede heste hos en hesteejer i Farsø. Hesteejeren er blevet politianmeldt i sidste uge, og Preben Møller fra Aars politi

Læs mere

Anamorphic Widescreen

Anamorphic Widescreen Anamorphic Widescreen Fuldskærm og widescreen For at kunne forklare hvad anamorphic widescreen egentlig er, vælger jeg at starte helt fra begyndelsen af filmhistorien. Som alle nok ved så er billedformatet

Læs mere

Prøveudtagning i forbindelse med bestemmelse af fugt i materialer

Prøveudtagning i forbindelse med bestemmelse af fugt i materialer Prøveudtagning i forbindelse med bestemmelse af fugt i materialer Når du skal indsende prøver af materiale til analyse i Teknologisk Instituts fugtlaboratorium, er det vigtigt, at du har udtaget prøverne

Læs mere

DANMARKS POSTSTEMPLER

DANMARKS POSTSTEMPLER København-Helsingør startede som en enkelt bureaulinie, men da Kystbanen åbnede blev det to linier med fælles endestationer (i København dog to forskellige, (Kystbanen kørte til 1917 normalt til Østerport

Læs mere

I N D H O L D F O R O R D G R Ø N L A N D S K E S T R E G E R A N N E - B I R T H E H O V E S G R A F I S K E V Æ R K V Æ R K F O R T E G N E L S E

I N D H O L D F O R O R D G R Ø N L A N D S K E S T R E G E R A N N E - B I R T H E H O V E S G R A F I S K E V Æ R K V Æ R K F O R T E G N E L S E G R Ø N LA N D S K N 6 Y. R S G P T R A M F B I K R A 2 F 0 A 0 8 N N S T R G R 4. B I J R A T N H U A H R 2 O 0 V 0 9 I N D H O L D 3 4 6 7 8 10 14 18 20 20 20 22 F O R O R D G R Ø N L A N D S K S T R

Læs mere

Tredje kapitel i serien om, hvad man kan få ud af sin håndflash, hvis bare man bruger fantasien

Tredje kapitel i serien om, hvad man kan få ud af sin håndflash, hvis bare man bruger fantasien Tredje kapitel i serien om, hvad man kan få ud af sin håndflash, hvis bare man bruger fantasien For nogen tid siden efterlyste jeg i et forum et nyt ord for håndflash, da det nok ikke er det mest logiske

Læs mere

Objektivet er i øvrigt næsten identisk med 55mm f/1,8 eneste forskel er, at f/2 eren er fysisk begrænset imod at åbne blænden til 1,8.

Objektivet er i øvrigt næsten identisk med 55mm f/1,8 eneste forskel er, at f/2 eren er fysisk begrænset imod at åbne blænden til 1,8. Generelt indtryk Asahi Takumar objektiver er for mig efterhånden gået hen og blevet lidt af en udfordring. En udfordring, fordi jeg har så svært ved at lade være med at købe dem, når jeg ser et objektiv

Læs mere

Hvis bortkommet, venligst retunér til:

Hvis bortkommet, venligst retunér til: Hvis bortkommet, venligst retunér til: Navn: Adresse: Indhold: Mindnotes historie 8-9 Blødt omslag med papir 10-13 Blødt omslag med PU 14-17 Hårdt omslag med papir 18-21 6 Hårdt omslag med PU 22-25 Hårdt

Læs mere

Men det er da et nydeligt objektiv, ik?

Men det er da et nydeligt objektiv, ik? Generelt indtryk Macro Takumar 50mm f/4 blev produceret fra 1964, og blev i 1966 afløst af en redesignet udgave. Afløseren (Super Macro Takumar 50mm f/4) blev i 1971 jo afløst af Super-Multi-Coated Macro

Læs mere

Stamps Færøerne. Nr. 13. September 2012

Stamps Færøerne. Nr. 13. September 2012 Stamps Færøerne Nr. 13 September 2012 ISSN 1603-0036 Fem dage i paradis Julen 2012 Nye posttakster 1. oktober 2012 Fotos: Wang Jiayi Fem dage i paradis Hvert år har vi en afstemning om årets smukkeste

Læs mere

Helios er en fællesbetegnelse for en lang række objektiver, der blev produceret på forskellige fabrikker både i Rusland og Japan.

Helios er en fællesbetegnelse for en lang række objektiver, der blev produceret på forskellige fabrikker både i Rusland og Japan. Generelt indtryk Helios er en fællesbetegnelse for en lang række objektiver, der blev produceret på forskellige fabrikker både i Rusland og Japan. 135mm f/2,8 er ikke et stort objektiv. Det vejer og fylder

Læs mere

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium. d. 23. marts 2015 kl. 16.00 ca. 17.30.

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium. d. 23. marts 2015 kl. 16.00 ca. 17.30. Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium d. 23. marts 2015 kl. 16.00 ca. 17.30. Peter Nørrevang, Deloitte og Svend F. Sørensen deltager i punkterne 1,2 og 3. Velkommen til Adam Dam, der som

Læs mere

Aarhus Brandvæsen. Uniformsreglement 2011

Aarhus Brandvæsen. Uniformsreglement 2011 Aarhus Brandvæsen Uniformsreglement 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord Uniformskonceptet Regler for brug af uniformen Tiltrædelse og fratrædelse Pointsystemet Uniformsudvalget Bilag 1: uniformstyper Indsatsbeklædning

Læs mere

Fakta om KFUM-Spejderne i Danmark og Nr. Aaby

Fakta om KFUM-Spejderne i Danmark og Nr. Aaby Fakta om KFUM-Spejderne i Danmark og Nr. Aaby Spejderarbejde handler om at lære børn at føle ansvar for sig selv, hinanden og naturen. Gennem spejderarbejdet vil vi gerne lære børnene at danne deres egen

Læs mere

U H R E V I N D M Ø L L E L A U G I/S

U H R E V I N D M Ø L L E L A U G I/S ORIENTERINGSBREV NR. 13, MARTS 2013 ORDINÆRT INTERESSENTSKABSMØDE Der indkaldes hermed til ordinært interessentskabsmøde, der holdes på Uhre Kro mandag den 25. marts 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

DET TYSKE MASKINGEVÆR-MÆRKE FRA 1. VK.

DET TYSKE MASKINGEVÆR-MÆRKE FRA 1. VK. DET TYSKE MASKINGEVÆR-MÆRKE FRA 1. VK. Tekst og billeder: Dan Obling, fotos N. J. Amorsen Blandt de våbentyper, der især kendetegner 1. verdenskrig, er maskingeværet. Utallige er de overlevende soldaters

Læs mere

Generelle data Tenderlokomotiv med akselrækkefølge C. DB Baureihe 89, Sort, Kunststof overdel, metalstøbt undervogn. Længde over puffer (LOP): 11 cm

Generelle data Tenderlokomotiv med akselrækkefølge C. DB Baureihe 89, Sort, Kunststof overdel, metalstøbt undervogn. Længde over puffer (LOP): 11 cm Märklin katalog nummer 3000 m.fl. (1) Märklin katalog nummer CM 800, 3000, 3028 og senest 30000 er produceret i mere end 5.000.000 (5 millioner!) eksemplarer siden 1953. Det gør modellen til den mest producerede

Læs mere

Opdateret Lederskab. Når afvikling sker ud fra en god etik. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Nr. 7 2008

Opdateret Lederskab. Når afvikling sker ud fra en god etik. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Nr. 7 2008 ISSN 1901- Nr. 7 2008 Tema: Medarbejder-udvikling eller -afvikling Når afvikling sker ud fra en god etik Ledelse af medarbejdere er en kongedisciplin for ledere. Medarbejder-udvikling er et plus-ord. Afvikling

Læs mere

Papirsposer i små - og mellemstore formater - fra lager og efter opgave - også med tryk.

Papirsposer i små - og mellemstore formater - fra lager og efter opgave - også med tryk. Papirsposer i små - og mellemstore formater - fra lager og efter opgave - også med tryk. www.trykogide.dk Papirsposer i små - og mellemstore formater - med eller uden hank - med eller uden tryk - med eller

Læs mere

HURLUMHEJHUS. med masser af muligheder LEGEHUS I LUKSUSUDGAVE. Klatreribbe

HURLUMHEJHUS. med masser af muligheder LEGEHUS I LUKSUSUDGAVE. Klatreribbe LEGEHUS I LUKSUSUDGAVE Klatreribbe HURLUMHEJHUS med masser af muligheder 10 Af Søren Stensgård. Idé: Birgitte Matthiesen. Foto: Lasse Hansen. Tegninger: Christian Raun Gør Det Selv 10/2004 Det flotte legehus

Læs mere

Ejermærkning af Universitetsbibliotekets (ekskl. UB1) bøger og tidsskrifter af Torsten Schlichtkrull

Ejermærkning af Universitetsbibliotekets (ekskl. UB1) bøger og tidsskrifter af Torsten Schlichtkrull Ejermærkning af Universitetsbibliotekets (ekskl. UB1) bøger og tidsskrifter af Torsten Schlichtkrull Der har i tidens løb været brugt mange forskellige stempler på UB / UB2 / DNLB (Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige

Læs mere

RUTS KIRKE. Omkring 1900 KIRKENS FORVANDLING. Historisk redegørelse NIELS-HOLGER LARSEN NOVEMBER 2014

RUTS KIRKE. Omkring 1900 KIRKENS FORVANDLING. Historisk redegørelse NIELS-HOLGER LARSEN NOVEMBER 2014 RUTS KIRKE Omkring 1900 KIRKENS FORVANDLING Historisk redegørelse NIELS-HOLGER LARSEN NOVEMBER 2014 1 Indledning Ruts Kirke står overfor en indvendig vedligeholdelse i de kommende år. Menighedsrådet har

Læs mere

Rudersdal kommune 22-11-2012. Ansøgning om placering af infostander og renovering af Porten mellem golfbanen og Hestkøbgaard.

Rudersdal kommune 22-11-2012. Ansøgning om placering af infostander og renovering af Porten mellem golfbanen og Hestkøbgaard. Hestkøbvænge 4 DK-3460 Birkerød +45 4581 7444 www.fggolf.dk kontor@fggolf.dk Rudersdal kommune 22-11-2012 Ansøgning om placering af infostander og renovering af Porten mellem golfbanen og Hestkøbgaard.

Læs mere

2Orienteringsløb træningsbaner med få poster og mange stræk af Rolf Andersen

2Orienteringsløb træningsbaner med få poster og mange stræk af Rolf Andersen 2Orienteringsløb træningsbaner med få poster og mange stræk af Rolf Andersen Orienteringsløb Træningsbaner med få poster og mange stræk af Rolf Andersen Amager Orienteringsklub Side 2 af 7 1Orienteringsløb

Læs mere

Den grønlandske varmestue Naapiffik Statistik

Den grønlandske varmestue Naapiffik Statistik Statistik Denne statistik viser hovedtal fra den grønlandske varmestue Naapiffik Statistikken er udarbejdet ud fra anonyme besøgslister, der føres hver dag af de medarbejdere der er på arbejde Statistikken

Læs mere

Det historiske museum i Kutaisi

Det historiske museum i Kutaisi Det historiske museum i Kutaisi Niko Berdzenishvilis historiske museum ligger i den vestlige del af Georgien. Her opbevares georgiske guldsmedearbejder fra det 10. til 18. århundrede, som hørte hjemme

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11015

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11015 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11015 Besigtigelsesdato: 28. juni 2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab

Læs mere

M.OE. Designmanual December 2014 1. udgave

M.OE. Designmanual December 2014 1. udgave M.OE Designmanual December 2014 1. udgave INDHOLDFORTEGNELSE ANVENDELSE 3 Rammer for anvendelse 4 GRUNDELEMENTER 5 Logo 6 Varianter 7 Skalering 8 Respektafstand 9 Farver 10 Typografi 11 Ikoner 12 BREVLINJE

Læs mere

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Indhold Salgspakkens indhold...2 Knapper og stik...2 På forsiden...2 På bagsiden...3 Langs overkanten...3 Opladning...3

Læs mere

Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Antallet af afholdte CV-samtaler i a-kasserne

Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Antallet af afholdte CV-samtaler i a-kasserne Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Alle ledige både forsikrede og ikke-forsikrede skal, indenfor 3 uger efter at have meldt sig ledig til jobcentret, deltage i en CV-samtale med fokus

Læs mere

2. Kravspecifikation. 2.1 Generelt. 2.1.1 Papirsække. 2.2 Fejl og mangler

2. Kravspecifikation. 2.1 Generelt. 2.1.1 Papirsække. 2.2 Fejl og mangler 2. Kravspecifikation 2.1 Generelt Sække til dagrenovation (herunder såkaldte ekstrasække) skal kunne holde til opsamling og transport af dagrenovation både fra fritstående stativer og fra nedfaldsskakte.

Læs mere

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind.

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind. Årgang 22 Nr. 1/2013 Medlemsblad for foreningen Legetøjets venner Næste møde: Torsdag den 3. januar 2013 kl. 14.30 Lyshøjgårdsvej 103, kælderen 2500 Valby Månedens emne: Det samler jeg også på. NB. Hvis

Læs mere

Nyuddannedes ledighed 2004-2006

Nyuddannedes ledighed 2004-2006 Nyuddannedes ledighed 24-26 - Målt ud fra AC s ledighedsstatistik Supplement til VTU s nøgletal for nyuddannede for 23-24 Resume: Nye tal fra AC viser, at det både for hele den akademiske arbejdsstyrke

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Galten kirke. Nyrenoveret og med ny kirkekunst

Galten kirke. Nyrenoveret og med ny kirkekunst Galten kirke Nyrenoveret og med ny kirkekunst Kunstner: Peter Brandes Peter Brandes har lavet altertavlen, altertæppet og de 10 glasmalerier i vinduerne. Arkitekt: Jane Havshøj Jane Havshøj har designet

Læs mere

PLASTTAGRENDER. Tagrender og tilbehør, som forskønner husets udseende

PLASTTAGRENDER. Tagrender og tilbehør, som forskønner husets udseende PLASTTAGRENDER Tagrender og tilbehør, som forskønner husets udseende plasttagrender Rodena tagrendeprogram er et komplet system til den, som ønsker at gøre det selv og til den professionelle håndværker.

Læs mere

Praktisk træning. Bakke. & bagpartskontrol. 16 Hund & Træning

Praktisk træning. Bakke. & bagpartskontrol. 16 Hund & Træning Praktisk træning Tekst: Karen Strandbygaard Ulrich Foto: jesper Glyrskov, Christina Ingerslev & Jørgen Damkjer Lund Illustrationer: Louisa Wibroe Bakke & bagpartskontrol 16 Hund & Træning Det er en fordel,

Læs mere

Månedens emne: Bondegårdsliv ( dyr og redskaber ) NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind.

Månedens emne: Bondegårdsliv ( dyr og redskaber ) NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind. Årgang 23 Nr.7/2014. Medlemsblad for foreningen Legetøjets venner Næste møde: Torsdag den 2. okt. 2014 kl. 14.30 Lyshøjgårdsvej 103, kælderen 2500 Valby Månedens emne: Bondegårdsliv ( dyr og redskaber

Læs mere

Kapitel I til Grafisk design. Kromatisk/akromatisk opbygning af gråkomponenten

Kapitel I til Grafisk design. Kromatisk/akromatisk opbygning af gråkomponenten Kapitel I til Grafisk design opbygning af gråkomponenten Kapitel I 2 opbygning af gråkomponenten Det følgende kapitel er en præcisering af side 101 i bogen»grafisk design«. De seks første lodrette farvefelter

Læs mere

LEGO minifigs byg kolleger/kendte personer

LEGO minifigs byg kolleger/kendte personer 1 LEGO minifigs byg kolleger/kendte personer Idé/kilde: Heine Højrup Olsen 2 6 deltagere pr. hold 6 99 år 10 20 minutter LEGO klodser til at bygge minifigs dvs. ben, torsoer, hoveder, hatte/hår og evt.

Læs mere

Mødelokalet 2. sal Danasvej 30B 2000 Frederiksberg

Mødelokalet 2. sal Danasvej 30B 2000 Frederiksberg Årgang 21 Nr. 2/2012 Medlemsblad for foreningen Legetøjets venner Næste møde: Torsdag den 2. februar 2012 kl. 14.30 Mødelokalet 2. sal Danasvej 30B 2000 Frederiksberg Månedens emne: Trolde Side 2 Kære

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

Planetstier. Glyngøre/Durup

Planetstier. Glyngøre/Durup Planetstier En planetsti er kort fortalt solsystemet formindsket i et eller andet målestoksforhold. Ved en planetsti har man, for de flestes vedkommende, anbragt planeterne i den relative rigtige middelafstand

Læs mere

Udstilling med spånkurve. Per-Olof Johansson, DK og lokal indsamling Svenska Vävstolsmuseum, Glimåkra 2012

Udstilling med spånkurve. Per-Olof Johansson, DK og lokal indsamling Svenska Vävstolsmuseum, Glimåkra 2012 Katalog Udstilling med spånkurve Per-Olof Johansson, DK og lokal indsamling Svenska Vävstolsmuseum, Glimåkra 2012 1 Per-Olof Johansson KATALOG Udstilling med spånkurve Per-Olof Johansson, DK og Lokal indsamling

Læs mere

Bilag A.1.1.1. Billeddokumentation Guldbroderede, broderede, vævede genstande og filtunderlag

Bilag A.1.1.1. Billeddokumentation Guldbroderede, broderede, vævede genstande og filtunderlag Bilag A.1.1.1 Guldbroderede, broderede, vævede genstande og filtunderlag Side 1 af 37 1. Indledning For at give tilbudsgivere et indtryk af genstandende i aftalen er her en række billeder af dem. Billederne

Læs mere

Frede Tønnesen. Kanariefugle. - til udstilling. Atelier

Frede Tønnesen. Kanariefugle. - til udstilling. Atelier ISBN 87-7857-447-1 9 788778 574473 Kanariefugle findes i mange forskellige varianter, som er fremavlet gennem mange år. Få et overblik over de mange varianter, og læs om hvordan man fremavler særlige former

Læs mere

STAVGANG Gå rigtigt læs og gør det!

STAVGANG Gå rigtigt læs og gør det! STAVGANG Gå rigtigt læs og gør det! DANMARKS STAVGANGSSKOLE Udgiver Redaktion Forfattere Foto Layout Tryk Distribution Danmarks Idræts-Forbund Jan Milandt Sanne Honoré, DGF Bente Nørgaard, DAI Sportsfoto/Jan

Læs mere

Det traditionelle eksponat Af: Henrik Mouritsen

Det traditionelle eksponat Af: Henrik Mouritsen Det traditionelle eksponat Af: Henrik Mouritsen Grundet den positive respons jeg har fået fra andre samlere og udstillere i forbindelse med min artikel i DFT kaldet Vejen til Guld, synes der at være interesse

Læs mere

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind.

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind. Årgang 23 Nr.6/2014. Medlemsblad for foreningen Legetøjets venner Næste møde: Torsdag den 4. sept. 2014 kl. 14.30 Lyshøjgårdsvej 103, kælderen 2500 Valby Månedens emne: Nyanskaffelser ( Sommerfristelser

Læs mere

Demontering af div. karosseridele er ikke beskrevet i detaljer; her er du bedst hjulpet med den officielle Workshop Manual.

Demontering af div. karosseridele er ikke beskrevet i detaljer; her er du bedst hjulpet med den officielle Workshop Manual. Udskiftning af rear cross-member, Range Rover Classic Svogerslev, 17. april 2009 Et klassisk problem med Range Rover Classic er at den bagerste tværvange som holder hængslerne til den nedre bagklap ruster

Læs mere

Rapport. Tilvækstproblematik Slutrapport. Hardy Christensen. Sammendrag. Baggrund

Rapport. Tilvækstproblematik Slutrapport. Hardy Christensen. Sammendrag. Baggrund Rapport Tilvækstproblematik Slutrapport 18. august 2010 Proj.nr. 1379712 Version 01 HCH/LHAN Hardy Christensen Sammendrag Baggrund Der er gennemført en række forsøg i forbindelse med marinering af kyllingeprodukter.

Læs mere

Riv tæppet væk under dine gæster

Riv tæppet væk under dine gæster .DK/PLUS Riv tæppet væk under dine gæster Hvor stort skal tæppet være? Hvor skal det ligge? Og hvordan skal tæppet placeres, hvis man ønsker at todele sit værelse? Følgende guide giver et overblik over

Læs mere

Læsetræning 2B. Margaret Maggs & Jørgen Brenting. - læs og forstå. illustration: Birgitte Flarup

Læsetræning 2B. Margaret Maggs & Jørgen Brenting. - læs og forstå. illustration: Birgitte Flarup Læsetræning 2B - læs og forstå Margaret Maggs & Jørgen Brenting illustration: Birgitte Flarup Denne bog er hentet fra Baskervilles Depot som e-bog til udskrivning på egen printer. Ved at købe adgang til

Læs mere

sammenhänge for C-niveau i stx 2013 Karsten Juul

sammenhänge for C-niveau i stx 2013 Karsten Juul LineÄre sammenhänge for C-niveau i stx y 0,5x 2,5 203 Karsten Juul : OplÄg om lineäre sammenhänge 2 Ligning for lineär sammenhäng 2 3 Graf for lineär sammenhäng 2 4 Bestem y når vi kender x 3 5 Bestem

Læs mere

Undervisningsmateriale - Rapport

Undervisningsmateriale - Rapport Kom/IT Undervisningsmateriale - Rapport Klasse 1.7 Mathias Saxe H. Jensen 10-05-2011 Side 1 af 10 Indhold Forside... 1 Indledning... 3 Problemstilling... 3 Målgruppe... 3 Problemformulering... 4 Kommunikationsplan...

Læs mere

Niels Iuel under dansk kommando. Niels Iuel på grund ca. 100m fra land i Issefjorden.

Niels Iuel under dansk kommando. Niels Iuel på grund ca. 100m fra land i Issefjorden. Niels Iuel under dansk kommando. Niels Iuel på grund ca. 100m fra land i Issefjorden. Efter kampen i Issefjorden ændre skibets historie sig. Tyskerne slæber det fri af grunden, ned til Kiel hvor det kommer

Læs mere

OBM7125 Munken, Middelfart sogn, Vends herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.07.13. Sb.nr. 40. Indhold

OBM7125 Munken, Middelfart sogn, Vends herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.07.13. Sb.nr. 40. Indhold OBM7125 Munken, Middelfart sogn, Vends herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.07.13. Sb.nr. 40. Indhold Abstract... 2 Undersøgelsens forhistorie... 2 Administrative data... 2 Topografi, terræn og undergrund...

Læs mere

Højeste spaghettitårn

Højeste spaghettitårn Højeste spaghettitårn I skal bygge jeres eget tårn af spaghetti og skumfiduser på 15 minutter. Tårnet skal være så højt som muligt, men i har kun spaghetti og en pose skumfiduser. Husk det også skal være

Læs mere

MANUAL I HENHOLD TIL EN-1298

MANUAL I HENHOLD TIL EN-1298 MANUAL I HENHOLD TIL EN-1298 CUSTERS RULLESTILLADS Materielhuset A/S, Havdrup - DK, March 2005 Med forbehold af alle rettighederingen dele af denne publikation må reproduceres/kopieres eller publiceres

Læs mere

Afgiftslettelser slår endelig igennem på ølpriserne

Afgiftslettelser slår endelig igennem på ølpriserne Afgiftslettelser slår endelig igennem på ølpriserne Afgifterne på øl og sodavand blev reduceret fra 1. juli 2013 i forbindelse med Vækstplan DK. Mens der hele tiden har været en synlig effekt på sodavand,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. LÆS MERE PÅ www.forlaget.ingersen.dk

Indholdsfortegnelse. LÆS MERE PÅ www.forlaget.ingersen.dk Gratis prøveversion Sjov med hænder Copyright: 2004 Agnes Ingersen 1. udgave, 1. oplag. Forfatter: Agnes Ingersen Udgiver: Forlaget Ingersen Assentorpvej 42 4295 Stenlille Epost: forlaget@ingersen.dk Internet:

Læs mere

Eksempler på elevbesvarelser af gådedelen:

Eksempler på elevbesvarelser af gådedelen: Eksempler på elevbesvarelser af gådedelen: Elevbesvarelser svinger ikke overraskende i kvalitet - fra meget ufuldstændige besvarelser, hvor de fx glemmer at forklare hvad gåden går ud på, eller glemmer

Læs mere

BRUGSANVISNING KARMA

BRUGSANVISNING KARMA 1 BRUGSANVISNING KARMA Inden du kører ud på din Karma scooter venligst læs denne vejledning nøje igennem. Karma scooteren er forsynet med drejesæde, som kan låses i 4 positioner. Når man forflytter sig

Læs mere

Ho Bugt Distrikt. Sendt til: DT-staben Gruppeledere i Ho Bugt Distrikt Udviklingskonsulenterne Lars Kjeld Jensen Ejendomsfonden M.fl.

Ho Bugt Distrikt. Sendt til: DT-staben Gruppeledere i Ho Bugt Distrikt Udviklingskonsulenterne Lars Kjeld Jensen Ejendomsfonden M.fl. Sendt til: DT-staben Gruppeledere i Ho Bugt Distrikt Udviklingskonsulenterne Lars Kjeld Jensen Ejendomsfonden M.fl. Den 30-09-2010 REFERAT af Distriktsstabsmøde den 30-09-2010 hos Søren Til stede: Afbud:

Læs mere

Alt, hvad I skal vide som arrangører på Kulturnatten 2016

Alt, hvad I skal vide som arrangører på Kulturnatten 2016 Alt, hvad I skal vide som arrangører på Kulturnatten 2016 Vi forventer, at I som arrangør er indforstået med nedenstående deadlines og kriterier. Har I spørgsmål, så er I selvfølgelig velkomne til at kontakte

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

Snakkemoster uden verbal tale

Snakkemoster uden verbal tale Marianne Westhausen, mor til Katja, Kokkedal Snakkemoster uden verbal tale - med hjælp af Tegn-Til-Tale og Boardmaker i perfekt harmoni I artiklen beskriver Katjas moder, hvordan de sammen har konstrueret

Læs mere

TURISME. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2. Flystatistikken 1997. Indholdsfortegnelse.

TURISME. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2. Flystatistikken 1997. Indholdsfortegnelse. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2 TURISME Flystatistikken 1997 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Resultaterne for 1997...2 Endagsbesøg...5 Metode...6

Læs mere

Navn, klasse. Skriftlig dansk. Antal ark i alt: 5. Rekruttering

Navn, klasse. Skriftlig dansk. Antal ark i alt: 5. Rekruttering Rekruttering Sammenhold er en stor del livet. Om det er i et kollektiv eller i forsvaret, om det er der hjemme eller på arbejdet, fungerer det bedst, hvis der er et godt sammenhold. Allerede som barn lærer

Læs mere

14. HÆDERSTEGN, FORENINGSEMBLEMER OG HÆDERSBEVISNINGER

14. HÆDERSTEGN, FORENINGSEMBLEMER OG HÆDERSBEVISNINGER 14. HÆDERSTEGN, FORENINGSEMBLEMER OG HÆDERSBEVISNINGER a. Indledning 1. Enhver forening, der fungerer på basis af ulønnet frivilligt arbejde, har et ønske om at anerkende de medlemmer, der udfører en særlig

Læs mere

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Indhold Formalia, opsætning og indhold... Faser i opgaveskrivningen... Første fase: Idéfasen... Anden fase: Indsamlingsfasen... Tredje fase: Læse- og bearbejdningsfasen...

Læs mere

FORBRUGERPANELET JUNI 2010. Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter

FORBRUGERPANELET JUNI 2010. Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter Forbrugerrådet har lavet en undersøgelse af forbrugernes viden om, og holdninger til, fødevareanprisninger, dvs. udsagn, som fremhæver en fødevares

Læs mere

1. Hvilket navn får han, da han blev døbt? Hvilket navn bruger han hele livet?

1. Hvilket navn får han, da han blev døbt? Hvilket navn bruger han hele livet? 1. På hjemmesiden http://jensvaever.skive.dk under punktet s historie kan du finde nogle vigtige oplysninger og link. Find noget om Jens s navn i filmklip x. Link finder du. (følger senere) og på hjemmesiden.

Læs mere

Windows XP. Tilpasning af computeren

Windows XP. Tilpasning af computeren Side 1 af 12 Windows XP Tilpasning af computeren Indhold Indhold...1 Indledning...2 Mus...2 Venstrehåndet...2 Dobbeltklikke...2 Musemarkøren...3 Musens følsomhed...3 Scrollehjul...4 Indstilling af Skærm...4

Læs mere

Efterårsferie-kampagne 2011: Evaluering!

Efterårsferie-kampagne 2011: Evaluering! Efterårsferie-kampagne 2011: Evaluering! Baggrund: Der var flere grunde til at lave Efterårsferie kampagnen 2011. 1) Skabe en øget opmærksomhed omkring Efterårsferie-tilbud fra Linkpakkekunder 2) At vise,

Læs mere

Kan dit arkiv bruge bogen Trap Danmark topografisk atlas?

Kan dit arkiv bruge bogen Trap Danmark topografisk atlas? LASS. Indhold: 1. Fra LASS Styrelse. 2. Kurser og møder i LASS. 3. Fra medlemmerne. 4. Hjemmesiden & Nyhedsbrevet. 5. Andre arrangementer. Ad 1: Fra LASS Styrelse: Styrelsens næste møde er planlagt til

Læs mere

Made to move. L.Brador har opbygget et sortiment af arbejdsbukser, som er helt unikt. Kollektionen har vi døbt WorkMove

Made to move. L.Brador har opbygget et sortiment af arbejdsbukser, som er helt unikt. Kollektionen har vi døbt WorkMove Made to move L.Brador har opbygget et sortiment af arbejdsbukser, som er helt unikt. Kollektionen har vi døbt WorkMove At flytte grænserne har været en af vores ledestjerner længe. Det var næsten symbolsk,

Læs mere

AFD. FR.NR. SB.NR. BESKRIVELSE BEMÆRKNINGER BILLEDE

AFD. FR.NR. SB.NR. BESKRIVELSE BEMÆRKNINGER BILLEDE 1 På alle enhedens arealer gælder: At sten- og jorddiger skal betragtes som fredede fortidsminder. Det er tilstræbt at få indtegnet samtlige sten- og jorddiger på skovkortene, men der findes uden tvivl

Læs mere

Planlægning af den offentlige belysning

Planlægning af den offentlige belysning Planlægning af den offentlige belysning Belysningsplan for Frederiksberg Kommune. Af Allan Ruberg alr@hansen-henneberg.dk Offentlig udendørs belysning etableres og drives, som navnet antyder, til gavn

Læs mere

flyt fødderne og løb let!

flyt fødderne og løb let! Dansk Håndbold Forbund s Håndboldskoler for børn og unge 2002 flyt fødderne og løb let! - koordinations- og bevægelsestræning - DET TEKNISKE SATSNINGSOMRÅDE 2002: Koordinations- og bevægelsestræning Som

Læs mere

Jobcenter designmanual Version 02.00 09.10.2006. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2006

Jobcenter designmanual Version 02.00 09.10.2006. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2006 Jobcenter designmanual Version 02.00 09.10.2006 Arbejdsmarkedsstyrelsen 2006 Indhold: Forord 03 Logo 04 Logo med kommunenavn 05 Logovariationer 06 Logofarver 07 Baggrundsfarver 09 Typografi 10 Brevpapir

Læs mere

Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning. Pistol 15 m

Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning. Pistol 15 m Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning Pistol 15 m Pistol 15 m Opdateret september 2014 Generelle bestemmelser 1. Tilmeldelse 1.1. Deltagerberettigede er alle,

Læs mere

Øjebliksbillede. 4. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 4. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for. kvartal 13 Det afsluttende kvartal for 13 viste ikke tegn på fremgang, her faldt BNP med, % og efterlader 13 uden det store løft. Dog er der flere nøgletal,

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 3. KVARTAL 2015 NR. 3 NYT FRA NATIONALBANKEN SKÆRPEDE KRAV TIL FINANSPOLITIKKEN Der er gode takter i dansk økonomi og udsigt til fortsat vækst og øget beskæftigelse de kommende år. Men hvis denne udvikling

Læs mere

SR-information. Arbejde mellem stations og rangergrænse. Sikkerhedsafstand forsvinder. Udgivet af Trafiksikkerhed Nr.

SR-information. Arbejde mellem stations og rangergrænse. Sikkerhedsafstand forsvinder. Udgivet af Trafiksikkerhed Nr. SR-information Udgivet af Trafiksikkerhed Nr. 2, september 2007 Arbejde mellem stations og rangergrænse I dag står der i SR 86 pkt. 1 blandt andet: Hvis sporet mellem stationsgrænsen og rangergrænsen på

Læs mere

Dansk kvalitet. Designradiatorer. www.tvs.dk. TVS Totale Varmesystemer A/S Jyllandsvej 4-6 DK-5400 Bogense Tlf. +45 64 81 37 05

Dansk kvalitet. Designradiatorer. www.tvs.dk. TVS Totale Varmesystemer A/S Jyllandsvej 4-6 DK-5400 Bogense Tlf. +45 64 81 37 05 Dansk kvalitet Designradiatorer www.tvs.dk TVS Totale Varmesystemer A/S Jyllandsvej 4-6 DK-5400 Bogense Tlf. +45 64 81 37 05 DANO 9 HVID DANO 12 BLANKCHROM DANO 15 HVID Vi henviser til TVS prisliste for

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SPORVEJSFUNKTIONÆRENES FRIMÆRKEKLUB ÅRHUS

MEDLEMSBLAD FOR SPORVEJSFUNKTIONÆRENES FRIMÆRKEKLUB ÅRHUS MEDLEMSBLAD FOR SPORVEJSFUNKTIONÆRENES FRIMÆRKEKLUB ÅRHUS At dyrke filateli, er at samle frimærker På den måde DU bedst kan li!! NR. 2. 2015 27. Årgang SPORVEJSFUNKTIONÆRERNES FRIMÆRKEKLUB ÅRHUS Marselis

Læs mere

Arbejde med motorkædesave

Arbejde med motorkædesave Arbejde med motorkædesave At-vejledning B.5.1.1 September 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 2.07.2 af november 1983 Arbejde med motorkædesave skal tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med Atvejledningen

Læs mere

Mai, Louise og Betina, fik pladsen på forsiden. Fastelavn. Væbnermesterskabet 2008. Tirsdag den 1. januar 2008 kl. 01:01

Mai, Louise og Betina, fik pladsen på forsiden. Fastelavn. Væbnermesterskabet 2008. Tirsdag den 1. januar 2008 kl. 01:01 Januar/Februar 2008 Mai, Louise og Betina, fik pladsen på forsiden 3 på stribe Her ser I så vores 3 Seniorvæbner tøser, med hænderne fulde. Ud over dem var også Roberto og Mikkel med til at lave det største

Læs mere

Dyrker du også. ekstrem sport? En pjece for elektrikere og blikkenslagere om risikoen ved arbejde i højden.

Dyrker du også. ekstrem sport? En pjece for elektrikere og blikkenslagere om risikoen ved arbejde i højden. Dyrker du også ekstrem sport? En pjece for elektrikere og blikkenslagere om risikoen ved arbejde i højden. Hvem siger at arbejde i højden er farligt? Det siger Henriette på 7 år - og hun ved hvad hun

Læs mere