Prisbog. for Ringkjøbing Landbobank

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prisbog. for Ringkjøbing Landbobank"

Transkript

1 Prisbog for Ringkjøbing Landbobank Pr. 1. februar 2016

2 Indholdsfortegnelse 1. Lån og kredit Lån og kredit - Oprettelse Lån og kredit - Ændringer i lånevilkår og sikkerhed Lån og kredit - Diverse, herunder bevilget overtræk Kreditforening Garantier Års- og kontoudskrifter, overførsler, checks, Nets og FI-kort Kort VISA / Dankort MasterCard Privat (med kredit) MasterCard Privat Debit Indlån Depot / fonds Depot/Fonds Depotgebyr og Formuepleje-produkter Pensionsformuepleje og Fri Formuepleje Danske værdipapirer Udenlandske aktier og obligationer Pantebrev og andre effekter Depot/Fonds - Kurtage Kurtage - Danske værdipapirer Handlet i banken Kurtage - Udenlandske værdipapirer Handlet i banken Kurtage - Handel via NetBank Depot/Fonds - Pantebreve, fonds og depot Pantebreve Rejsevaluta Forsikring Betalinger til udlandet Betalinger fra udlandet Flyttegebyr, kundeboks m.m NetBank Privat og Mobilbank Private Banking Rentesatser indlån Opsparing Anfordring Rentesatser udlån februar 2016 Prisbog for Ringkjøbing Landbobank Side 2

3 1. Lån og kredit 1.1. Lån og kredit - Oprettelse Dokumentgebyr Dokument- og oprettelsesgebyr af ramme til finansielle instrumenter Dokumentgebyr 2for1 (der beregnes ikke stiftelsesprovision). Stiftelsesprovision Lån og kredit - ej billån Billån Lånesagskonto Ekspeditionsgebyr vedr. pant (ejer-løsøre-skbr.) Ekspeditionsgebyr vedr. kautionsdokument Ekspeditionsgebyr vedr. anden sikkerhed - f.eks. transporter aktier, obl. bankkonti og livsforsikringspol. (dog ej PFA m.v.) Panthaverdeklaration mærke - F-deklaration - D og E-deklaration ,75 % 2,00 % 0,50 % Lån og kredit - Ændringer i lånevilkår og sikkerhed Ydelsesoverspring inkl. lånebegæring I NetBank (Frimåned) Ekstraordinært afdrag dog vedr. RL Prioritetslån Konvertering/tillægslån RL Prioritetslån Dokumentgebyr: Stiftelsesprovision: Øvrige ændringer, som kræver erklæring/dokument Forlængelser af udløbne kassekreditter, privat Studielånsændringer, ydelsesnedsættelse/udsættelse Oprettelse/ændringer/forhøjelser af sikkerhedsdokumenter, pr. dokument Relaksationer: Håndtering og dokumentudfærdigelse, uanset antal panter Pantebrevsomdannelse: Omdannelse af realkreditlån til afgiftspantebrev Aktivering af afgiftspantebrev Overførsel af stempel fra ejerpantebrev til realkreditpantebrev Oprettelse af pantebrev, hvor der laves stempeloverførsel fra en kreditforening der senere omdannes til ejerpantebrev *) Oprettelse af pantebrev i EUR, der senere omdannes til ejerpantebrev eller til kreditforeningspantebrev i EUR *) Oprettelse af pantebrev, der skal vedblive at være pantebrev *) kr % af forhøjelsen, dog min % af det overførte beløb + eksp.gebyr dokumentgebyr dokumentgebyr Standard oprettelsesomkostninger for øvrige lån *) et tages for selve transaktionen omkring selve omdannelsen. Andre gebyrer (f.eks. 2 x tinglysningsafgift) og gebyrer i forbindelse med oprettelse af lånoptagelse i kreditforening, opkræves særskilt. 1. februar 2016 Prisbog for Ringkjøbing Landbobank Side 3

4 1.3. Lån og kredit - Diverse, herunder bevilget overtræk Rykkerbreve om restancer, forsikringspræmie, edb-udskrifter, herunder studielån Rykker nr til private kunder Rykker til kautionist, pr. kautionist Noteringer Undertransport og respektpåtegning fra andre pengeinstitutter, pr. stk. Udlæg pr. stk. Sekundære transporter, deponering og håndpantsætning Ydelsesbetaling på garanterede udlandslån Førtidige indfrielser Udlandslån - variabel rente lån + evt. penalty beregnet af udenlandsk pengeinstitut Udlandslån - fastrentelån Fastrentelån i egne bøger - erhverv Fastrentelån i egne bøger - privat Bemærk, at der desuden altid vil være kursreguleringer i.h.t. fastrenteaftalen. Bestilling af ydelser hos Erhvervs & Selskabsstyrelsen Kopi af regnskab Tegningsudskrift Sammenskrevet resume Fuldstændig udskrift Bevilget overtræk Under kr Kr og derover ,5%, min. 10 0,5%, min februar 2016 Prisbog for Ringkjøbing Landbobank Side 4

5 2. Kreditforening Lånesagsgebyr Ændring af refinansieringsaftaler Lånesagsgebyr privatkunder, uanset sagsgaranti eller kronegaranti Yderligere indfrielse af lån, pr. stk. Bestilling af yderligere lånetilbud, pr. stk. 1. tilbud gratis Kurskontrakt Tingbogsattest håndteringsgebyr (gælder alle former - telefonisk, papir og elektronisk) BBR-ejermeddelelse Ejendomsvurdering Indfrielse af kreditforeningslån inkl. aflysning af pantebrev uden samtidig optagelse af Totalkredit/banklån Rykningspåtegning på ejerpantebrev i Ringkjøbing Landbobank i forbindelse med lånesag Rykningspåtegning for fremmed kreditforening på ejerpantebrev Transport af ejerpantebrev til købers pengeinstitut, pr. ejerpantebrev Obligationsoverførsel VP ved udbetaling af Totalkreditlån Boligsalg inkl. håndtering, indfrielse, deponering m.v. Gældsovertagelse realkredit/prioritetslån kr pr. lån Garantier Provision Dokumentgebyr Garanti konvertering Af beløbet mellem 0 og 2 mio. kr. Af beløbet over 2 mio. kr. Prioriteringsgaranti øvrige Af beløbet mellem 0 og 2 mio. kr. Af beløbet over 2 mio. kr. Annullationsgaranti Kronegaranti Indeståelse Garanti - forhåndslån (nybyggeri, udstykning, om- og tilbygning) Købesumsgarantier Privat, løbetid < 6 mdr. <= kr. 1 mio. > kr. 1 mio. Privat, løbetid > 6 mdr., uanset beløbsstørrelse Erhverv, uanset beløbsstørrelse Privatkunder: min Erhvervskunder: min ,50 %, dog maks Privatkunder: min Erhvervskunder: min ,50 %, dog maks Betales via sagsgebyr - se afsnit 2. Kreditforening 2,00 % p.a. opkræves månedsvis forud ,50 % p.a. 2,50 % p.a. Privatkunder: 1.20 Erhvervskunder: Betalingsgarantier: (alle satser forud.) 4,00 % p.a. (min. 5) 1,00 % (min. 95) Betalingsgarantier 4,00 % p.a. (min. 5) 1,00 % (min. 95) Øvrige garantier 4,00 % p.a. (min. 5) 1,00 % (min. 95) Arbejdsgaranti 3,00 % p.a. (min. 5) 1,00 % (min. 95) Told- og Leverandørgaranti 4,00 % p.a. (min. 5) 1,00 % (min. 95) Finansgaranti, indland 4,00 % p.a. (min. 5) 1,00 % + 95 Fiskeribankgaranti 4,50 % p.a. (min. 5) 1,00 % + 95 Udlandslån, erhverv/private 1,50 % februar 2016 Prisbog for Ringkjøbing Landbobank Side 5

6 4. Års- og kontoudskrifter, overførsler, checks, Nets og FI-kort Årsudskrift på papir dog, for kunder under 25 år i Netboks Kontoudskrifter papir fuld side konto udgået årsultimo kontoudskrift udover standard udskrift til kunder Kontoudskrifter Netboks fuld side og konto udgået årsultimo kontoudskrift udover standard Renteændringsbrev Investeringsoversigt periodisk oversigt ad-hoc Indbetalingskort indbetalingskort ved kassen indbetalingskort i KonvoLet fremsendelse af særskilt kvittering rekvirering af elektronisk indbetalingskort på papir Overførsler, konto-til-konto, udført af banken Mellem egne konti Til tredjemand i Ringkjøbing Landbobank Til tredjemand i andet pengeinstitut - Standard (til rådighed hos modtager næste bankdag) Til tredjemand i andet pengeinstitut - Sammedag (til rådighed hos modtager samme dag) Til tredjemand i andet pengeinstitut - Straks (til rådighed hos modtager straks) Indbetaling ved kassen til tredjemands konto Kvittering Udlevering af FI-kort Kunder under Foreningskonto Ungdom - koncept Nets godkendelsesgebyr - kunden trykker selv: Kortart 71 Kortart 73/75 Interbankgebyr ved returnering af uanbringeligt beløb i andre p.i. Tilbageførsel / afvisning af Nets-betaling i.h.t. kreditorreglerne Checks udlevering, spærring, returnering m.m. Lommechecks Brevchecks (kun udlevering i bundter af 10 stk.) uden navn med navn + trykomkostninger Udstedelse af bank- og gavechecks Returnering af checks, dankorttransaktioner og Nets-betaling pga. manglende dækning Spærring (kontramandering) af checks Rekvirering af indløste checks, dankorttransaktioner, kreditnota m.v. Checks i gældssaneringssager, hvor RL administrerer udlodningskontoen 2 pr. stk. pr. stk. pr. stk. 2 pr. stk. pr. stk. 2 pr. stk. 2 pr. stk. 2 pr. stk. pr. stk. pr. stk. pr. stk. 2 pr. brev 2 pr. stk. 25 kr. pr. stk. 4 pr. stk. 2 pr. stk. 12 kr. pr. stk. 5,25 kr. pr. stk. 2 + evt. kvittering 35 kr. + evt. kvittering 35 kr. + evt. kvittering 35 kr. + evt. kvittering 5 + evt. kvittering 4 pr. stk. 1 pr. kvittering 2 kr. pr. stk. pr. stk (EUR 5,35) 39,76 kr. 25 kr. pr. stk. 2,0 pr. stk. 2,0 pr. stk. + trykomkostninger (+ 7 kr. pr. stk.) 5 pr. stk. inkl. evt. porto 225 kr. pr. postering 15 pr. check 15 pr. bilag 6 pr. check 1. februar 2016 Prisbog for Ringkjøbing Landbobank Side 6

7 5. Kort 5.1. VISA / Dankort Årligt kortgebyr ved VISA Kunder tilmeldt 2for1-konceptet Hastebestilling Fremsendelse med kurér Nulstilling af forbrug. Kan kun ske undtagelsesvis og ifølge aftale med banken Erstatningskort Individuelt kortdesign: - Kunder tilmeldt 2for1- eller Jackpot-konceptet Brug af VISA/Dankort og Dankort som hævekort i Danmark - I bankens pengeautomater - I en af bankens egne kasser - I andre pengeinstitutters pengeautomater og kasser Brug af VISA/Dankort i udlandet - Som hævekort - Som betalingskort i forretninger, der er tilsluttet VISA-systemet Køb af euro i bankens pengeautomater - Bankens kunder - Andre Omregningskurs ved brug i udlandet: Europæiske valutaer offentliggjort på : Referencekurs på bankdagen før transaktionen cleares hos Nets tillagt 1%. Andre valutaer offentliggjort på Referencekurs på bankdagen før transaktionen cleares hos Nets tillagt 1,5%. Undtagelser kan forekomme. Øvrige valutaer: Omregning til USD, der herefter omregnes til danske kroner som ovenfor. Undtagelser kan forekomme. Almindelig spærring (på foranledning af kunden) Spærring på grund af misbrug/overtræk (Visa/Dankort) Fremstilling af nota. Betales kun, hvis nota er i overensstemmelse med det bogførte kr. Gratis for 1. foto 5 kr. Til Nets: Pr. rekvi. bilag februar 2016 Prisbog for Ringkjøbing Landbobank Side 7

8 5.2. MasterCard Privat (med kredit) Årligt kortgebyr Standard Guld Platinum MasterCard Privat (med kredit) inkl. Priority Pass (3 gratis loungebesøg pr. kvartal) Familiekort til privat 95 kr kr kr kr kr. 195 kr. Hævebegrænsninger ved kontanthævning *) Standard Guld Platinum Kontanthævninger pr. dag Kontanthævninger pr. løbende måned *) I udlandet kan der være fastsat lokale begrænsninger på kontantudbetalinger Øvrige priser Standard Guld Platinum Oprettelsesgebyr Hastebestilling Opsigelsesgebyr (inden 6 mdr.) Indsigelsesgebyr (ved uberettiget indsigelse) Kurérforsendelse uden for Europa Nødkontanter (hvis kortet bortkommer i udlandet) Kopi af nota (hvis nota er i overensstemmelse med det fakturerede) Erstatningskort Priority Pass, pr. besøg pr. person kr besøg pr. kvartal:, herefter 20 pr. kontanthævning Standard Guld Platinum Eget pengeinstitut samt øvrige kontanthævninger Betalingsmodtagere kan opkræve et gebyr for brug af kortet. 2%, min. 5 ved manglende betaling Standard Guld Platinum Betalingspåmindelser pr. stk. Inkassomeddelelse Referencekurs ved brug i udlandet Standard Guld Platinum Europæiske valutaer offentliggjort på Andre valutaer offentliggjort på Øvrige valutaer Referencekurs på bankdagen før transaktionen cleares hos Nets tillagt 1,5% Referencekurs på bankdagen før transaktionen cleares hos Nets tillagt 2%. Undtagelser kan forekomme. Omregning til USD, der herefter omregnes til danske kroner som ovenfor. Undtagelser kan forekomme. Rentesats: Renten er for tiden 1,00% pr. måned, svarende til en debitorrente på 12,68% Årlige omkostninger i procent (ÅOP) på baggrund af ovenstående rentesats: MasterCard typer Årligt kortgebyr Kreditmaksimum ÅOP ved udnyttelse af kreditten på: 100% 50% 25% Standard uden forsikringer 95 kr ,1% 15,6% 18,6% Guld 795 kr ,1% 27,9% 44,6% Platinum kr eller ,7% 15,0% 25,2% 17,5% 39,4% 22,5% Platinum inkl. Priority Pass kr eller ,2% 15,6% 28,3% 18,6% 46,7% 25,0% Noter: Da det normalt er aftalt, at kortkontoens kreditmaksimum er gældende indtil videre, er opgørelsen i henhold til lovens krav opgjort, som om kreditmaksimum er gældende for 3 mdr. Renten beregnes af gælden og tilskrives hver måned. Renten beregnes fra forfaldsdagen. ÅOP er beregnet på grundlag af kreditmaksimum inkl. årligt kortgebyr for hele perioden. ÅOP ved de øvrige udnyttelsesgrader er beregnet af udnyttelsesmaksimum inkl. kortgebyr for hele perioden. Renten beregnes af gælden og tilskrives hver måned. Der kan opnås rentefri kredit dage. Der tages ikke højde for rentefrihed i beregningerne af ÅOP. Vi gør opmærksom på, at Ringkjøbing Landbobank modtager provision af kortomsætningen. 1. februar 2016 Prisbog for Ringkjøbing Landbobank Side 8

9 5.3. MasterCard Privat Debit Årligt kortgebyr Standard / Young Guld Platinum MasterCard Privat Debit inkl. Priority Pass (3 gratis loungebesøg pr. kvartal) MasterCard Privat Debit for kunder med Basis konto MasterCard Young (13-17 år) 95 kr kr kr kr. - - Hævebegrænsninger ved kontanthævning *) Standard Guld Platinum Kontanthævninger pr. dag *) I udlandet kan der være fastsat lokale begrænsninger på kontantudbetalinger Øvrige priser Standard Guld Platinum Oprettelsesgebyr Hastebestilling Indsigelsesgebyr (ved uberettiget indsigelse) Kurérforsendelse uden for Europa Kopi af nota (hvis nota er i overensstemmelse med det fakturerede) Erstatningskort pr. kontanthævning Standard Guld Platinum I Ringkjøbing Landbobanks automater Gratis I andre pengeinstitutters automater 5 kr. I udlandet 1%, dog min. 3 Betalingsmodtagere kan opkræve et gebyr for brug af kortet. ved manglende betaling Standard Guld Platinum Betalingspåmindelser pr. stk. 10 Referencekurs ved brug i udlandet Standard Guld Platinum Europæiske valutaer offentliggjort på Andre valutaer offentliggjort på Øvrige valutaer Referencekurs på bankdagen før transaktionen cleares hos Nets tillagt 1,5% Referencekurs på bankdagen før transaktionen cleares hos Nets tillagt 2%. Undtagelser kan forekomme. Omregning til USD, der herefter omregnes til danske kroner som ovenfor. Undtagelser kan forekomme. Noter: Vi gør opmærksom på, at Ringkjøbing Landbobank modtager provision af kortomsætningen. 6. Indlån Dekort på Opsparingskonto, 1 års opsigelse Er det hævede beløb opsagt, men opsigelsesdatoen endnu ikke indtruffet, beregnes der forholdsmæssig dekort. Oprettelse af deponeringskonto og deponering af købesum ved salg af ejendom Opgørelse af pensionskonti i utide, herunder bodeling Deludbetaling af pensionskonto Overførsel af kapitalpension til Alderspension. Pr. konto Dekort Millionærkonto Hvis der udbetales uden opsigelse, skal der i h.t. ordningens samarbejdsaftale tilskrives 0,5% dekort. Kun ved overførsel til andet pengeinstitut, der er med i ordningen beregnes ingen dekort. Mortifikation og erklæring om bortkomne bankbøger, pr. mortifikation pr. kunde Budget - Budget i NetBank - Budget af Ringkjøbing Landbobank (pr. år, betales forud) Basis konto, inkl. 5 kasseekspeditioner pr. måned, herudover 4 pr. styk. 0,75 % Reguleres automatisk i renten ,50 % Pr. år, februar 2016 Prisbog for Ringkjøbing Landbobank Side 9

10 7. Depot / fonds 7.1. Depot/Fonds Depotgebyr og Formuepleje-produkter Depotgebyr: Moms: Depotgebyr beregnes kvartalsvis pr. papirtype og debiteres halvårligt på kundens konto i juni og december måned. Det opkrævede gebyr specificeres på årsudskriften. De med *) markerede priser er momspligtige, og til den oplyste pris skal der tillægges den til enhver tid gældende momssats Pensionsformuepleje og Fri Formuepleje Årsabonnement. Abonnementet opkræves halvårligt sammen med depotgebyr. Beregnes af ordningens værdi (konto & depot) *) Abonnement 0,4 % p.a Danske værdipapirer Obligationer/aktier registeret i VP VP-kontogebyr, pr. kvartal *) VP-fondskodegebyr, pr. kvartal (obl.) *) Omsætningsgebyr, pr. mio. kr. nom. *) Beholdningsændring, pr. stk. Beholdningsændringsadvisering pr. stk. Øvrige udskrifter *) Rentenotaer *) Enkelte effekter i depot, pr. kvartal *) Ejerpantebreve m.v. gebyr pålægges ikke i sikkerhedsdepoter, pr. kvartal *) Udtræksmeddelelser, pr. stk. *) Danske aktier, konvertible obligationer, der ikke er VP-papirer Indtil *) Over *) (Altid af højeste kursværdi) Præmieobligationer 11,25 kr. 5,5 20,0 18,0 15,0 18,7 15,0 6,25 kr. 6,25 kr. 20,0 3,00 (min. 20) 1,75 (min. 20) Udenlandske aktier og obligationer Kursværdi indtil *) Kursværdi over *) Beregnes altid af højeste kursværdi Corporate action pr. transaktion 3,00 (min. 20) 1,75 (min. 20) 25 kr Pantebrev og andre effekter Pantebreve < kr restgæld *) > kr restgæld *) Effekter i depot Bundgrænse for gebyrtilskrivning Depotudskrift *) 2,00 1,20 10,0 18,7 1. februar 2016 Prisbog for Ringkjøbing Landbobank Side 10

11 7.2. Depot/Fonds - Kurtage Beregning af kurtagen Kurtage beregnes altid af kursværdien. Eventuelle udenlandske omkostninger vil blive opkrævet udover, og svarer til det banken selv skal betale. Afregningskurser ved værdipapirhandel Der afregnes altid til markedspriser. Prisen fastsættes på det tidspunkt banken køber eller sælger de pågældende værdipapirer. Ved strakshandel med obligationer noteret på Nasdaq OMX, beregner banken et tillæg/fradrag på 0,20 kurspoint Kurtage - Danske værdipapirer Handlet i banken Fondsafregninger danske obligationer reg. i VP Kursværdi < 3 mio. kr. Kursværdi > 3 mio. kr. Kurtagen beregnes altid af kursværdien Fondsafregninger danske obl., der IKKE er reg. i VP Kursværdi < 5 mio. kr. Kursværdi > 5 mio. kr. Kurtagen beregnes altid af kursværdien Fondsafregninger noterede danske aktier Kursværdi < Kursværdi > Kurtagen beregnes altid af kursværdien Pensionsformuepleje og Fri Formue Pleje: Fondsafregninger noterede danske aktier Kursværdi < Kursværdi > Kurtagen beregnes altid af kursværdien Pensionsformuepleje og Fri Formue Pleje: Fondsafregninger danske obligationer reg. i VP Kursværdi < 3 mio. kr. Kursværdi > 3 mio. kr. Kurtagen beregnes altid af kursværdien Fondsafregninger unoterede danske aktier. Beregnes altid af kursværdien Kurtage for handel mellem kunders egne depoter (prisen for et køb og et salg) Kurtage for handel mellem kunders + evt. ægtefælles depot (prisen for et køb og et salg) Fondsafregninger på præmieobligationer. Beregnes altid af kursværdien Aktie- og tegningsretter på aktier noteret på Nasdaq OMX Copenhagen. Beregnes altid af kursværdien. Kunden vil altid minimum skulle betale den pris som vi skal betale for at sælge dem på børsen. 1,50 1,00 1,50 1,00 0,75 % 0,50 % 0,375 % 0,25 % 1,50 1,00 (min. 175 kr., max. 3.00) (min. 50, max. 5.00) (min. 175 kr., max. 50) (min. 29 kr., max. 25) (min. 29 kr. max. 3.00) 1,00 % (min. 175 kr.) 175 kr. 175 kr. 1,00 % (min. 5 pr. fondskode) 1,00 % (min. 5) Kurtage - Udenlandske værdipapirer Handlet i banken Kurtage ved handel med udenlandske obligationer 0,25 % (min evt. udl. omk.) Kurtage ved handel med udenlandske aktier 1,00 % (min evt. udl. omk.) Kurtage - Handel via NetBank Se venligst priser for NetBank, afsnit februar 2016 Prisbog for Ringkjøbing Landbobank Side 11

12 7.3. Depot/Fonds - Pantebreve, fonds og depot *) et er momspligtigt og til den oplyste sats skal der tillægges den til enhver tid gældende momssats Pantebreve Opkrævningsgebyr - betales af kreditor *) Rykkerbreve Betales af kreditor. Debitor betaler til kreditor 2% af ydelsen, min. 5 *) Respektpåtegninger på pantebreve Minimum Maksimum Pantebrevspåtegninger, en enkelt *) Påkravsskrivelse på pantebreve i depot Pantebreve Gældsbreve *) Opgørelse af pantebrev i depot til retslig inkasso Overførsel af pantebrev i depot til andet PI Ejerskifteafdrag/gebyr på pantebreve i depot Ekstraordinære afdrag på pantebreve i depot Ekstraordinær indfrielse af pantebreve i depot Påtegning på pantebreve i depot Minimum Maksimum Påtegning på pantebreve i egenbeholdning Minimum Maksimum pr. kunde 90 pr. kunde 30 2 % af ydelsen 75 kr pr. kunde 90 pr. kunde 30 pr. kunde 90 pr. kunde 8. Rejsevaluta Kontant valuta - køb/salg For bankens kunder, når køb/salg sker via konto i banken For bankens 2for1-kunder For ikke-kunder Vedr. køb af euro i bankens pengeautomater, se venligst afsnit Forsikring PFA årsgebyr Oprettelse/etablering af forsikringer i Letsikring og PFA februar 2016 Prisbog for Ringkjøbing Landbobank Side 12

13 10. Betalinger til udlandet Tekst - NetBank Erhverv Udstedelse af checks 20 pr. check 20 pr. check - inkl. forsendelse 25 pr. check 25 pr. check Indløsning af kunders egne checks udstedt i udland Fremsendt til incasso af udenlandsk bank Spærring af checks på kunders foranledning Tilbagekøb af check Overførsler via S.W.I.F.T. EU-overførsel Almindelige Ekspres Særlig ekspres Tilbagekaldelse på kundens foranledning evt. udl. omk. 25 pr. check + evt. udl. omk pr. overførsel 20 pr. overførsel ,50 pr. overf ,00 pr. overf. 35 pr. overf. + evt. udl. omk. 25 kr. pr. overførsel 5 pr. overførsel ,50 pr. overf ,00 pr. overf. 35 pr. overf..+evt. udl. omk. Advisering af beneficiant/kunden via telefax 20 pr. overf./check 20 pr. overførsel/check Ændring af overf.oplysn. på kundens foranledning Tillæg for manglende oplysninger (SWIFT/BIC-kode el. IBAN) SEPA Direct Debit Afvisning af et træk Udfærdigelse af anbefalingsskrivelse 25 pr. overf. +evt. udl. omk. 25 pr. overf. +evt. udl. omk. 5 pr. overførsel 5 pr. overførsel 25 kr. pr. træk Betalinger fra udlandet Tekst Checks trukket på udlandet i Europæisk valuta (inkl. gl. eurochecks) Anden valuta Danske kroner Tredjelands-valuta Checks trukket på Danmark i Fremmed valuta Danske kroner - kodelinie-clearing Danske kroner - manuel clearing Returnering af checks + evt. udenlandske omkostninger gældende for alle typer af checks Overførsler via S.W.I.F.T. EU-overførsler Alm. overførsler: Til kundekonti hos Ringkjøbing Landbobank Telefonadv. af kunde Alm. overførsler: Bankforbindelse ikke opgivet Til videre forsendelse Overførsler modtaget via andet dansk pengeinstitut Forespørgsler m.v. Returnering af overførsler SEPA Direct Debit Afvisning af et træk 1,5, min 20 pr. valuta 3, min 20 pr. valuta 7, min 30 pr. check Incassotarif 20 pr. check Franco 20 pr. check 25 pr. check + evt. udl. omk. 25 kr. pr. overførsel 4 pr. overførsel 10 pr. overførsel 10 pr. overførsel beregnes af andet pengeinstitut 25 + evt. udl. omk. 20 pr. overførsel 25 kr. pr. træk februar 2016 Prisbog for Ringkjøbing Landbobank Side 13

14 12. Flyttegebyr, kundeboks m.m. Kundebokse (beløbene er inkl. moms og pr. år.) Mini bokse Små bokse Store bokse Herning (lille) Herning (mellem) Herning (stor) Viborg Boks - etablering Boks - ændring eller opboring (+ eksterne omk. for opboring, ansl ) Fotokopier for kunder Dokumenter til underskrift Erklæringer (ambassade og rådighedserklæring) Timebetaling ifbm. arbejde udover normal service for kunder. (Der skal gøres opmærksom på, at der vil ske fakturering af tidsforbruget ved modtagelsen af bestillingen) PAL-skat fritagelse (valutaudlænding): Registrering af PAL-skattefritagelse Registrering af PAL-skattepligtens genindtræden Flytning af pensionsengagement Pr. konto Pr. dansk fondskode pr. dag Pr. udenlandsk fondskode *) Aktiekreditdepoter/investeringsaftaler, dog Flytning af alm. kundeengagement Pr. udlån Pr. depot (undtagen børneopsparing, der er gratis og pension, der opkræves særskilt) Pr. dansk fondskode pr. dag Pr. udenlandsk fondskode *) Aktiekreditdepoter/investeringsaftaler, dog Flytning/overførsel af enkeltfondskoder Pr. dansk fondskode pr. dag Pr. udenlandsk fondskode *) Aktiekreditdepoter/investeringsaftaler, dog Flytning/overførsel af depot/enkeltfondskoder inden for banken Inden for familien/husstanden Flytning til 3. mand pr. fondskode (danske og udenlandske) Stop af Dataløn, Nets Stop af Dataløn i øvrigt Optælling af mønter bankens kunder andre Vekselpenge til andre end bankens kunder Boopgørelse Midlertidigt kundeforhold 275 kr. 375 kr. 525 kr. 375 kr. 525 kr kr kr. pr. stk pr. time kr., dog max. 675 kr. *) 20 + udl. omk., ansl. 65 max , dog max kr., dog max. 675 kr. *) 20 + udl. omk., ansl. 65 max kr., dog max. 675 kr. *) 20 + udl. omk., ansl. 65 max kr., max kr., max kr februar 2016 Prisbog for Ringkjøbing Landbobank Side 14

15 13. NetBank Privat og Mobilbank Tilslutning Månedsgebyr inkl. hotline NemID nøglekort, pr. stk. Indbetalingskort i DKK pr. betaling Overførsel i DKK (ikke Swipp) Standard til rådighed hos modtager næste bankdag Straks til rådighed hos modtager straks Overførsel via Swipp, inkl. sms-kvittering EU-betaling i EUR Indenlandsk overførsel i EUR med meddelelse på modtagers kontoudskrift Indenlandsk overførsel i EUR med særskilt meddelelse til modtager Overførsel i anden valuta end EUR BeskedService via sms eller Papir kvittering på overførsel Handel med børsnoterede danske og nordiske aktier, aktiebaserede investeringsforeninger: under til ,99 kr og derover Handel med øvrige børsnoterede aktier Handel med danske obligationer Kursværdi < : 0,75 promille, dog min. Kursværdi > Realtidskurser fra Nasdaq OMX Copenhagen (kurslister) pr. påbegyndt måned Realtidskurser fra Nasdaq OMX Copenhagen (markedsdybde) pr. klik 1,25 kr. 1,25 kr. 25 kr. 25 kr. 35 kr. 75 kr. 1 0,20 %, min. 39 kr. 0,15 % 0,10 % 0,50 %, min kr. 0,50 promille 6 0,25 kr. 14. Private Banking Realtidsabonnement fra Nasdaq OMX Copenhagen pr. påbegyndt måned Realtidsabonnement fra Nasdaq OMX Copenhagen pr. klik 6 0,25 kr. 1. februar 2016 Prisbog for Ringkjøbing Landbobank Side 15

16 15. Rentesatser indlån Opsparing Konto Kapital-, rate- og selvpension samt Aldersopsparing Årlig nominel rente i % Bemærkninger 0,10 Kontotyperne er underlagt særlige lovmæssige begrænsninger. Se mere på Opsparingskonto 0,20 1 års opsigelse. Udbetaling uden opsigelse kan ske mod betaling af dekort på p.t. 0,50 % af det hævede beløb. Fri Opsparing 0,00 0,10 0,25 0,00 Børneopsparingskonto Etableringskonto Iværksætterkonto Indestående mindre end Indestående mindst , men under Indestående mindst , men under 5 mio. kr. Indestående på 5 mio. kr. og derover. Renten gives af samlet indestående op til 5 mio. kr. (trapperente), men derudover af det enkelte interval (knækrente). For privatkunder på min. 25 år. Der kan hæves gratis én gang pr. kalenderkvartal, derudover 25 kr. pr. hævning. 1,50 Kontoen er underlagt særlige lovmæssige begrænsninger. Se mere på 0,30 Renten gives af den samlede saldo på samtlige etableringskonti og iværksætterkonti tilhørende en kunde. Kontoen er underlagt særlige lovmæssige begrænsninger. Se mere på 3 og 6 mdrs konto 0,00 Pga. generelt lavt renteniveau, er der p.t. ingen opsigelse. Boligkonto Opsparing 0,30 Opsparing til boligkøb, forbedring eller vedligeholdelse af en bolig. Minimum indskud på kr. 300 pr. måned, maks. kr om året og kr i alt. Pengene skal stå i mindst 2 år efter første indbetaling. Udbetaling mod dokumentation for anvendelse til boligen. Ung Opsparing 0,70 Minimums bindingsperiode på 3 år. Alder ved oprettelse: Maksimum 22 år. Børnebørnskonto 1,50 Kontoen kan oprettes til alle under 21 år. Opsparingen kan tidligst udbetales ved det fyldte 14. år. Maksimalt indskud er kr pr. kalenderår og kr i alt. Fri Formue Konto 0,10 Se venligst næste side for noter vedrørende indlån. 1. februar 2016 Prisbog for Ringkjøbing Landbobank Side 16

17 15.2. Anfordring Konto Årlig nominel rente i % Check-, anfordrings- og Basiskonto 0,00 Bemærkninger Foreningskonto 0,00 Tilbydes foreninger. Sammenslutningen skal være: "foreningsagtig", ikke-kommerciel, ikke-erhverv, ikke institutioner og bygninger. Foreningskonto Ungdom 0,00 Tilbydes til foreninger der har: til formål at fremme fritids- og idrætsarbejde blandt unge. (Det er en betingelse, at flertallet af medlemmer er unge). Foreningen skal have åben medlemstilgang, en valgt bestyrelse, vedtægter og regnskab. Jackpot- og 2for1-konto 0,25 0,50 0,25 Økonomikonto 0,00 Indskudskonto Likviditet 0,00 Indskudskonto Opsparing 0,00 Indestående under Indestående mindst og under Indestående på og derover JackpotKonto: Til alle privatkunder under 18 år. 2for1-konto: Til alle privatkunder på år. Renten gives af saldoen i de enkelte intervaller (knækrente). Ved det fyldte 26. år omlægges kontoen automatisk til en Økonomikonto med de vilkår og satser, der gælder for denne kontoform. Seniorkonto 0,00 Til privatkunder på mindst 60 år, der er pensionister eller efterlønnere. Budgetkonto 0,00 Noter vedr. indlån: 1. Renten beregnes hver dag af det til enhver tid indestående beløb og tilskrives årligt bagud, hver den 20/12 - dog med undtagelse af kapital-, rate- og selvpension, indekskontrakter, 3 mdr. ops., Ung Opsparing, Boligkonto samt Indskudskonto, hvor renten tilskrives årligt bagud hver den 30/ Rentesatserne er variable, hvis intet andet er anført og gælder for kontant indestående. 3. er vedr. indlånskonti fremgår andetsteds i denne Prisbog. 4. Renter under 1 pr. år tilskrives ikke. Dette gælder dog ikke renter på Jackpotkonti. 5. Beløb over euro (svarende til ca ) er ikke dækket af Garantifonden for indskydere og investorer. De nærmere regler og dækningsomfang fremgår af en brochure, der fås i bankens afdelinger. Se mere på i bankens afdelinger eller på 6. Sker der overtræk på indlån, skal der betales overtræksrente på p.t. 7,19% i debitorrente som beregnes som et tillæg til debetrenten for indlån. 7. Ved bevilget overtræk på indlån, skal der betales merrente på p.t. 3,03% i debitorrente som beregnes som et tillæg til renten. 8. Regler for validering fremgår af bankens almindelige forretningsbetingelser for privatkunder som kan udleveres i banken og læses på bankens hjemmeside 1. februar 2016 Prisbog for Ringkjøbing Landbobank Side 17

18 16. Rentesatser udlån Lånetyper A A1 Lønkassekredit - 100% udnyttelse - 50% udnyttelse - 25% udnyttelse Lønkassekredit med udnyttelse af eksisterende sikkerhed (note c) - 100% udnyttelse - 50% udnyttelse - 25% udnyttelse Debitorrente i % Stiftelsesomkostninger ÅOP før skat (note g) Laveste Højeste til banken (note b) Laveste Højeste 8,509 17,549 6,136 12,551 Dokumentgebyr: stiftelsesprovision: 1,75% A2 2for1 kassekredit 9,148 13,483 Dokumentgebyr: ,1 13,8 B Billån 4,835 7,978 6,4 9,8 Dokumentgebyr: B1 Billån med udnyttelse af eksisterende sikkerhed (note c og 4,835 7,978 stiftelsesprovision: 2,00% 5,5 8,9 h) C Boliglån 7,978 13,373 C2 Boliglån 0-80% belåning 5,875 7,978 Dokumentgebyr: ,4 8,6 C3 Boliglån % belåning 8,775 13,098 stiftelsesprovision: 1,75% 9,4 13,9 9,0 9,4 10,3 6,6 7,0 7,8 18,9 20,3 22,9 13,8 14,9 17,2 8,6 14,2 C1 Boliglån <60% belåning (note d) 5,354 6,923 5,9 7,5 C4 Boliglån 80-94% belåning 7,978 11,191 8,6 11,9 C5 Øvrige annuitets-boliglån 14,199 15,0 15,1 C6 C7 C8 RL-Prioritetslån bolig/ejerlejlighed, 0-60% belåning, (note i) RL-Prioritetslån bolig/ejerlejlighed, 0-80% belåning (note i) RL-Prioritetslån fritidshus, 0-60% belåning (note i) 1,407 4,421 1,6 4,9 1,762 4,783 1,9 5,2 Dokumentgebyr: ,762 4,783 stiftelsesprovision: 1,00% 1,9 5,2 C10 Andelsboliglån 0-60% belåning 2,983 4,525 3,2 4,8 C11 Andelsboliglån 60-80% belåning 4,525 6,608 5,0 7,1 C9 Boligkøbslån (note e) 3,239 6,713 3,5 7,3 Dokumentgebyr: D Forbrugslån 9,844 17,549 10,7 20,1 stiftelsesprovision: 1,75% D1 Forbrugslån med fuldgod sikkerhed 7,186 13,923 8,0 16,3 Årlige omkostninger i procent (note g) er beregnet på grundlag af nedenstående standardforudsætninger: Samlet kreditbeløb, Lånetyper kr. (note f) Løbetid Afdragsform Sikkerhedsstillelse A og A år Stående lån Ingen A år Stående lån Udnyttelse af eksisterende sikkerhed. B år Annuitetslån Etablering af nyt ejerpantebrev (bil) på lånets hovedstol = kr stiftelsesomkostninger. Udbetaling på 20% forudsættes. B1 (note c og h) år Annuitetslån Udnyttelse af eksisterende sikkerhed samt helkundeforhold C, C1, C2, C3, C5 (note d) år Annuitetslån Etablering af nyt ejerpantebrev på lånets hovedstol = kr stiftelsesomkostninger C6, C7 og C8 (note i) år Annuitetslån Etablering af pantebrev på lånets hovedstol på kr C9 (note e) år Annuitetslån Pantsætningsforbud eller ejerpantebrev på kr ud fra konkret kreditvurdering. C år Annuitetslån Etablering af nyt ejerpantebrev på lånets hovedstol = kr stiftelsesomkostninger samt udnyttelse af supplerende sikkerhed. C10 (note a) år Annuitetslån Ejerpantebrev på lånets hovedstol = kr C11 (note a) år Annuitetslån stiftelsesomkostninger D år Annuitetslån Ingen D år Annuitetslån Udnyttelse af eksisterende sikkerhed. Se venligst næste side for noter vedrørende udlån. 1. februar 2016 Prisbog for Ringkjøbing Landbobank Side 18

19 Specifikke noter vedrørende udlånstyper og beregninger på foregående side: a. Andelsboliglån. Ved lån på kr. tillægges der 0,50 procentpoint til den pålydende rentesats. b. Ud fra en samlet vurdering ved nykundeforhold /fuldkunde, kan stiftelsesprovisionen afviges. c. Med udnyttelse af eksisterende sikkerhed for engagementet. d. Boliglån C1 kan tilbydes uden pant efter en samlet kundevurdering. e. Sikkerheder er tinglysning af pantsætningsforbud eller tinglysning af pant efter en konkret kreditvurdering. Banken foretager konkret vurdering af ejendommen til brug ved låneudmåling., stiftelsesprovision og honorar efter bankens gældende satser og forretningsbetingelser. f. Samlet kreditbeløb er det beløb der netto udbetales. Lånets hovedstol består af samlet kreditbeløb plus stiftelsesomkostninger. g. ÅOP (Årlige Omkostninger i Procent) udtrykker den samlede omkostning/pris for et lån udtrykt i procent per år. Alle omkostninger, herunder stiftelsesomkostninger og andre engangsomkostninger samt rentebetalinger indgår i beregningen af ÅOP. Beregningsmåden følger h. Forudsætter helkundeforhold. i. Sikkerheder er tinglysning af pantebrev på lånets hovedstol. Banken foretager konkret vurdering af ejendommen til brug ved låneudmåling., stiftelsesprovision og honorar efter bankens gældende satser og forretningsbetingelser. Generelle noter vedr. udlån: 1. Alle lån er annuitetslån med mindre andet er anført. 2. Afgifter til det offentlige er ikke anført, men indgår i de årlige omkostninger i procent (ÅOP). 3. Alle rentesatser er variable. 4. Renter og provision beregnes dagligt af det til enhver tid skyldige beløb og tilskrives kvartårligt bagud, hver den 20/3, 20/6, 20/9 og 20/12, hvis andet ikke er anført. 5. Indlånsrente på lønkassekredit og byggelån beregnes hver dag af det til enhver tid indestående beløb og tilskrives årligt bagud, hver den 20/ Regler for validering, beregning og tilskrivning af rente fremgår af bankens almindelige forretningsbetingelser for privatkunder som kan udleveres i banken og læses på bankens hjemmeside 7. Overtræk på kassekreditter, skal betales med overtræksrente på p.t. 7,19% i debitorrente der beregnes som et tillæg til renten. 8. Ved bevilget overtræk, skal der betales merrente på p.t. 3,03% i debitorrente som beregnes som et tillæg til renten. 9. Udover de oplyste omkostninger til banken ved oprettelse af lån og kreditter, kan der være afgifter til staten. Disse afgifter oplyses ved henvendelse i banken. 10. Der er ingen løbende provisioner på udlån til privatkunder for1-kassekredit tilbydes bankens 2for1-kunder, der er alle privatkunder år. 12. Nye kunder, der flytter deres samlede engagement til Ringkjøbing Landbobank, betaler ikke det første år stiftelsesprovision, dokumentgebyr og VISA/Dankort abonnement til banken. Risikoklassifikation af lån ydet af Ringkjøbing Landbobank I henhold til bekendtgørelse om risikoklassifikation af lån kan vi oplyse, at bankens udlån i denne prisbog er omfattet af GUL risikoklasse. Reglerne farveinddeler lånene, med henblik på at vise om der er forhold ved lånet, som du skal være særlig opmærksom på. Farverne viser de overordnede risiko- og produktbetragtninger, men erstatter ikke rådgivning. De 3 risikoklasser Et låne- eller kredittilbud er i kategorien grøn, når det i hele lånets løbetid afdrages løbende og det er fast forrentet eller variabelt forrentet med renteloft. Et låne- eller kredittilbud er i kategorien gul, når det er variabelt forrentet eller afdragsfrit i hele eller dele af lånets løbetid. Et låne- eller kredittilbud er i kategorien rød, når det udbydes som en pakke bestående af et lån og et selvstændigt finansielt instrument, bortset fra en fastkursaftale og kurskontrakt, når lånet optages i en anden valuta end DKK og EUR, eller når lånet ikke kan indfries til kurs 105, eller derunder efter 9 år eller senere. Risikoklassifikation af lån ydet af kreditforeninger Der henvises til hhv og vedr. risikomærkning. 1. februar 2016 Prisbog for Ringkjøbing Landbobank Side 19

Prisbog. for Ringkjøbing Landbobank

Prisbog. for Ringkjøbing Landbobank Prisbog for Ringkjøbing Landbobank Pr. 12. august 2015 Indholdsfortegnelse 1. Lån og kredit... 3 1.1. Lån og kredit - Oprettelse... 3 1.2. Lån og kredit - Ændringer i lånevilkår og sikkerhed... 3 1.3.

Læs mere

Serviceydelser 23.12.2015

Serviceydelser 23.12.2015 Serviceydelser 23.12.2015 Konti Det er gratis for andelshavere at have konti i Fælleskassen. Du er velkommen til at få flere konti, så du får bedre overblik over din økonomi. Kontoudskrifter og årsoversigter

Læs mere

Samlet oversigt over rentesatser for udlån for Standardkunder, NordikSolo samt Nordik360 fordelsprogram

Samlet oversigt over rentesatser for udlån for Standardkunder, NordikSolo samt Nordik360 fordelsprogram Prisbog Rente og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du naturligvis

Læs mere

Rentefolder. - Rentesatser gældende fra 1. februar 2016 - 28-01-2016. Fanø Sparekasse, Tinghustorvet 51, 6720 Fanø, CVR nr.

Rentefolder. - Rentesatser gældende fra 1. februar 2016 - 28-01-2016. Fanø Sparekasse, Tinghustorvet 51, 6720 Fanø, CVR nr. 28-01-2016 Rentefolder - Rentesatser gældende fra 1. februar 2016 - Design: Jean Marc Wolf Fanø Sparekasse, Tinghustorvet 51, 6720 Fanø, CVR nr. 32285015 Indholdsfortegnelse Rentesatser Indlån Ansvarlig

Læs mere

Basisbanks prisliste. Priser

Basisbanks prisliste. Priser Basisbanks prisliste Netbanken... 2 Basispakken... 3 Visa/Dankort... 5 MasterCard Debet... 6 MasterCard Guld (kan ikke nyoprettes)... 7 MasterCard (kan ikke nyoprettes)... 10 Omregningskurser kortbetalinger

Læs mere

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort 3 - Dankort og Visa Dankort - MasterCard - MasterCard Debit Overførsler 8 Pension 8 Selvbetjening

Læs mere

PRISER PRIVAT GENERELT

PRISER PRIVAT GENERELT INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort 2 - Dankort og Visa Dankort - MasterCard - MasterCard Debit Overførsler 5 Pension 5 Selvbetjening

Læs mere

Indholdsfortegnelse I denne prisbog kan du se priserne, som Nordfyns Bank beregner overfor forbrugere.

Indholdsfortegnelse I denne prisbog kan du se priserne, som Nordfyns Bank beregner overfor forbrugere. Prisinformation Indholdsfortegnelse I denne prisbog kan du se priserne, som Nordfyns Bank beregner overfor forbrugere. Indlån Udlån Investering Betalinger Serviceydelser Kort og mobilpenge Netbank / Mobilbank

Læs mere

Priser for serviceydelser - Privatkunder Gælder fra 21. oktober 2008. Den daglige økonomi

Priser for serviceydelser - Privatkunder Gælder fra 21. oktober 2008. Den daglige økonomi Priser for serviceydelser - Privatkunder Gælder fra 21. oktober 2008 Prislisten omfatter de mest almindelige serviceydelser til privatkunder i Nordea Bank (Danmark) En del af priserne afhænger af, om du

Læs mere

Rentesatser og priser kan ændres af Jutlander Bank A/S i henhold til bankens almindelige forretningsbetingelser.

Rentesatser og priser kan ændres af Jutlander Bank A/S i henhold til bankens almindelige forretningsbetingelser. Prisoplysninger om ind-og udlån, gældende pr. 7. april 2016 Generelt Denne information indeholder prisoplysninger om udvalgte og de mest almindeligt forekommende ind-, og udlånsprodukter, som Bank A/S

Læs mere

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk Prisinformation Almindelige serviceydelser www.sparv.dk Prisinformation Denne prisinformation indeholder oplysninger om de priser, som Sparekassen Vendsyssel beregner over for primært forbrugere for diverse

Læs mere

Prisblad for Frøs Herreds Sparekasse 01.01.2013

Prisblad for Frøs Herreds Sparekasse 01.01.2013 Bøger Bog glemt gentagne gange - pr. gang 25,00 straks Bortkomsterklæring 150,00 straks Mortifikation 250,00 straks Spærring 200,00 straks Udskiftning af bogkort 10,00 straks Checktransaktionsgebyrer Indløsning

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015 Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr Erstatningskort Varekøb Køb i Coop butikker i Danmark

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015 Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr Erstatningskort Varekøb Køb i Coop butikker i Danmark

Læs mere

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. maj 2015. Gebyr Min. Max. Frekvens

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. maj 2015. Gebyr Min. Max. Frekvens Kontogebyr Kontogebyr - oprettelse 0 Kontogebyr løbende pr. måned 0 Kopi af kontoudskrifter og kundeuddata pr. stk 50 Udskrifter, fast bestilling på papir pr. stk. 12 Udskrifter, fast bestilling via e-boks

Læs mere

Prisliste. 1. maj 2016. Side 1 af 13

Prisliste. 1. maj 2016. Side 1 af 13 Prisliste 1. maj 2016 Side 1 af 13 Service / ekspedition Boks Boks, oprettelse Pr. boks 375,00 * Boks, opboring Pr. opboring 1.500,00 * Boks, ny lås med nøgle + kort Pr. sæt 3.000,00 * Boksleje, betales

Læs mere

19. november 2014 GEBYRSATSER

19. november 2014 GEBYRSATSER 19. november 2014 GEBYRSATSER Betalingsformidling Beløbsoverførsel til fremmed pengeinstitut (gratis via Netbank 30,00 pr. overførsel og ved faste betalinger) Beløbsoverførsel, fremsendelse af kvittering

Læs mere

Gældende fra 01.10.2014: Ny pris fra Priser for særlige ydelser 01.05.2015: Gratis ydelser:

Gældende fra 01.10.2014: Ny pris fra Priser for særlige ydelser 01.05.2015: Gratis ydelser: Priser for særlige ydelser 01.05.2015: Gratis ydelser: Oprettelse af konto: Der beregnes heller ikke løbende kontogebyr Hævning i kassen: Udbetaling af kontanter Mellem konti i sparekassen og faste overførsler

Læs mere

Priser for særlige ydelser

Priser for særlige ydelser Priser for særlige ydelser Gældende fra 01.12.2013: Gratis ydelser: Oprettelse af konto: Der beregnes heller ikke løbende kontogebyr Hævning i kassen: Udbetaling af kontanter Mellem konti i sparekassen

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste

Coop Bank Samlet prisliste Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. september 2015 (Gælder fra 27. februar 2015 for nye kunder og produkter) 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr

Læs mere

Prisbog. Rente- og gebyrsatser

Prisbog. Rente- og gebyrsatser Prisbog Rente- og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du

Læs mere

Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr

Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Andelskassen J.A.K. Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Checks: Check kr. 4,00 Check med følgeskr. (brevcheck) kr. 5,00 Udstedelse af check/gavecheck kr. 20,00 Fremsendelse af check/gavecheck

Læs mere

Nye Priser pr. 1. marts 2016

Nye Priser pr. 1. marts 2016 øns Bank A/S, Storegade 29, 4780 Stege CVRnr. 65746018. 01.03.2016 Nye Priser pr. 1. marts 2016 Du kan opnå fordele som kunde i øns Bank, hvis du vælger at samle alle dine bankforretninger hos os. Hvis

Læs mere

PRIVAT FRI 3. Lån og kreditter 4. Betalinger og overførsler 9. Betalingskort 10. Værdipapirhandel/Investeringspleje 15. Netbank/mobilbank 20

PRIVAT FRI 3. Lån og kreditter 4. Betalinger og overførsler 9. Betalingskort 10. Værdipapirhandel/Investeringspleje 15. Netbank/mobilbank 20 Indhold PRIVAT FRI 3 Lån og kreditter 4 Betalinger og overførsler 9 Betalingskort 10 Værdipapirhandel/Investeringspleje 15 Netbank/mobilbank 20 Forsikringer 22 Kundeboks 22 Øvrige serviceydelser 22 Pantebreve

Læs mere

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. oktober 2013. Gebyr Min. Max. Frekvens

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. oktober 2013. Gebyr Min. Max. Frekvens Kontogebyr Checkhæfte kontogebyr, uanset kontoform Kopi af kontoudskrifter og kundeuddata pr. stk 50 Udskrifter, fast bestilling på papir pr. stk. 12 Udskrifter, fast bestilling via e-boks pr. stk. 4 Udskrifter,

Læs mere

Nordjyske Bank Prisbog del 1 - pr. 15.12.2015

Nordjyske Bank Prisbog del 1 - pr. 15.12.2015 Nordjyske Bank Prisbog del 1 - pr. 15.12.2015 Emne Pris i % eller kr. Min/max Moms Bemærkninger 2. Betalinger 2.1 Betalinger ved skranken 2.2 Øvrige betalinger i danske kroner 2.3 Indenlandske betalinger

Læs mere

Coop MasterCard Kredit

Coop MasterCard Kredit Coop MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr Erstatningskort Varekøb Køb i Coop butikker i Danmark Køb på Coop.dk Køb på Internet, postordre (ved fjernsalg) mv. Køb i Coop butikker

Læs mere

Serviceydelser Privat

Serviceydelser Privat Serviceydelser Privat Konto Kontogebyr Kontoudskrift på papir (inkl. forsendelse): - v/årsskifte - v/rentetilskrivning, fuld side, samt opgørelse - v/aftalt frekvens - v/brug af Visa/Dankort Kopi af tidligere

Læs mere

Gebyrer 1. september 2013

Gebyrer 1. september 2013 Gebyrer 1. september 2013 Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Checks: Check kr. 4,00 Check med følgeskr. (brevcheck) kr. 5,00 Udstedelse af check/gavecheck kr. 25,00 Fremsendelse af check/gavecheck

Læs mere

Prisliste 12. maj 2014

Prisliste 12. maj 2014 Prisliste 12. maj 2014 Side 1 af 12 Service / ekspedition Bankbog Bankbog Pr. kvartal 30,00 Boks Boks, oprettelse Pr. boks 375,00 * Boks, opboring Pr. opboring 1.500,00 * Boks, ny lås med nøgle + kort

Læs mere

Priser pr. 01.07.2013

Priser pr. 01.07.2013 Priser pr. 01.07.2013 Overførsler og betalinger Overførsel mellem egne konti gratis Overførsel til konti i andre pengeinstitutter 15,00 Overførsel til konti i andre pengeinstitutter, stående overførsel

Læs mere

Serviceydelser Privat

Serviceydelser Privat Serviceydelser Privat Konto Kontogebyr Kontoudskrift på papir (inkl. forsendelse): - v/årsskifte - v/rentetilskrivning, fuld side, samt opgørelse - v/aftalt frekvens - v/brug af Visa/Dankort Kopi af tidligere

Læs mere

Almindelige serviceydelser pr. 1. september 2012. J.A.K Andelskasse Østervrå. Indholdsfortegnelse: 1. Kontogebyr og budgetskema

Almindelige serviceydelser pr. 1. september 2012. J.A.K Andelskasse Østervrå. Indholdsfortegnelse: 1. Kontogebyr og budgetskema Almindelige serviceydelser pr. 1. september 2012 J.A.K Andelskasse Østervrå Indholdsfortegnelse: 1. Kontogebyr og budgetskema 2. Oversigter og udskrifter 3. Check 4. Flyttegebyr til andet pengeinstitut

Læs mere

Gebyrfolder. - Gebyr er gældende pr. 1. februar 2016 - 28-01-2016. Design: Jean Marc Wolf

Gebyrfolder. - Gebyr er gældende pr. 1. februar 2016 - 28-01-2016. Design: Jean Marc Wolf 28-01-2016 folder - er gældende pr. 1. februar 2016 - Design: Jean Marc Wolf Indholdsfortegnelse Konto- og boliggebyr indlån udlån og kredit bolig / bil Betalingsformidling Betalingsformidling Betalingsformidling

Læs mere

PRISOVERSIGT - gældende fra 1. marts 2016

PRISOVERSIGT - gældende fra 1. marts 2016 PRISOVERSIGT - gældende fra. marts 206. Gratis ydelser Side 2 2. Ydelser ved kassen side 2 3. Diverse ydelser side 3 4. Indlån, pension mv. side 3 5. Netbank side 3 6. Unge kunder Side 4 7. Udenlandske

Læs mere

Serviceydelser 1.12.2013

Serviceydelser 1.12.2013 Serviceydelser 1.12.2013 V131213 Konti Det er gratis for andelshavere at have konti i Fælleskassen. Du er velkommen til at få flere konti, så du får bedre overblik over din økonomi. Kontoudskrifter og

Læs mere

Rentesatser indlån Transaktionskonti (lønkonto m.v.) Nominel årlig rente i % 0,000% Rente af indestående til og med 25.000 kr.

Rentesatser indlån Transaktionskonti (lønkonto m.v.) Nominel årlig rente i % 0,000% Rente af indestående til og med 25.000 kr. Rentesatser indlån Transaktionskonti (lønkonto m.v.) Produkttype Fakkel-konto 1) Nominel årlig rente i % Bemærkninger Rente af indestående til og med 25.000 kr. Rente af den del af indestående der overstiger

Læs mere

Prisoversigt - gældende fra 1. januar 2016

Prisoversigt - gældende fra 1. januar 2016 Prisoversigt - gældende fra. januar 206. Gratis ydelser Side 2 2. Ydelser ved kassen side 2 3. Diverse ydelser side 3 4. Indlån, pension mv. side 3 5. Netbank side 3 6. Unge kunder Side 4 7. Udenlandske

Læs mere

Obligationer: Kursværdi til og med kr ,00 0,15 %; min. kr. 150 og maks. kr Kursværdi over kr ,00 0,10 %

Obligationer: Kursværdi til og med kr ,00 0,15 %; min. kr. 150 og maks. kr Kursværdi over kr ,00 0,10 % Gebyroversigt Nedenstående gebyrer er gældende pr. 01.7.2017 Gebyroversigten indeholder oplysninger om BIL Danmarks standard gebyrer. Banken kan uden varsel sætte gebyrer ned. Banken kan også uden varsel

Læs mere

Serviceydelser 1.12.2013 Gebyrsatser, som ændres pr. 1.12.2013 er markeret med rød skrift.

Serviceydelser 1.12.2013 Gebyrsatser, som ændres pr. 1.12.2013 er markeret med rød skrift. Serviceydelser 1.12.2013 Gebyrsatser, som ændres pr. 1.12.2013 er markeret med rød skrift. Konti Det er gratis for andelshavere at have konti i Fælleskassen. Du er velkommen til at få flere konti, så du

Læs mere

Priser. KORT Udstedelse og årligt kortgebyr WEB BANK SMS SERVICE. MasterCard Young. Visa/dankort og MasterCard Debet 150,00

Priser. KORT Udstedelse og årligt kortgebyr WEB BANK SMS SERVICE. MasterCard Young. Visa/dankort og MasterCard Debet 150,00 Priser KORT Udstedelse og årligt kortgebyr MasterCard Young Dankort Visa/dankort og MasterCard Debet 150,00 Hastebestilling 250,00 pr. bestilling Brug af alle korttyper i Danmark I automat og ved kasse

Læs mere

Rentesatser og priser kan ændres af Jutlander Bank A/S i henhold til vores almindelige forretningsbetingelser.

Rentesatser og priser kan ændres af Jutlander Bank A/S i henhold til vores almindelige forretningsbetingelser. Prisinformation Generelt Denne prisinformation indeholder oplysninger om de priser, som Jutlander Bank A/S beregner overfor primært forbrugere af diverse typer af serviceydelser mv. Områder Rentesatser

Læs mere

Prisblad for Frøs Herreds Sparekasse 1.4.2014

Prisblad for Frøs Herreds Sparekasse 1.4.2014 Bøger Bog glemt gentagne gange - pr. gang 50,00 straks Bortkomsterklæring 150,00 straks Spærring 200,00 straks Udskiftning af bogkort 10,00 straks Checktransaktionsgebyrer Indløsning af brevcheck 10,00

Læs mere

Rentefolder. - Rentesatser gældende fra 10. februar 2015 - 01-07-2015. Fanø Sparekasse, Tinghustorvet 51, 6720 Fanø, CVR nr.

Rentefolder. - Rentesatser gældende fra 10. februar 2015 - 01-07-2015. Fanø Sparekasse, Tinghustorvet 51, 6720 Fanø, CVR nr. 01-07-2015 Rentefolder - Rentesatser gældende fra 10. februar 2015 - Design: Jean Marc Wolf Fanø Sparekasse, Tinghustorvet 51, 6720 Fanø, CVR nr. 32285015 Indholdsfortegnelse Rentesatser Indlån Ansvarlig

Læs mere

Pris- og gebyrliste. Gebyr for udstedelse af restkøbesumsgaranti kr ,- Garanti ved forhåndslån ombygning/nybyggeri kr. 2.

Pris- og gebyrliste. Gebyr for udstedelse af restkøbesumsgaranti kr ,- Garanti ved forhåndslån ombygning/nybyggeri kr. 2. Pris- og gebyrliste Børneopsparing Pensionskonti Overførsel til andet pengeinstitut: Lån og kreditter Ydelsesfritagelse kr. 50,- Tilbageførsel af låneydelse kr. 50,- Rykkerskrivelse kr. 100,- Forlængelse

Læs mere

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort 3 - Dankort og Visa Dankort - MasterCard - MasterCard Debit Overførsler 10 Pension 10 Selvbetjening

Læs mere

Samlet oversigt over rentesatser for udlån for Standardkunder, NordikSolo samt Nordik360 fordelsprogram

Samlet oversigt over rentesatser for udlån for Standardkunder, NordikSolo samt Nordik360 fordelsprogram Prisbog Rente og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du naturligvis

Læs mere

Gældende pr. den Pris- og gebyrliste

Gældende pr. den Pris- og gebyrliste Gældende pr. den 1.11.2017 Pris- og gebyrliste Lån og kreditter Forlængelse af kreditaftale kr. 750,- Forlængelse af kreditaftale, Erhverv kr. 1.000,- Oprettelse af lån/kredit 2% af hovedstol, minimum

Læs mere

Gældende pr. den Pris- og gebyrliste

Gældende pr. den Pris- og gebyrliste Gældende pr. den 1.11.2017 Pris- og gebyrliste Lån og kreditter Forlængelse af kreditaftale kr. 750,- Forlængelse af kreditaftale, Erhverv kr. 1.000,- Oprettelse af lån/kredit 2% af hovedstol, minimum

Læs mere

Serviceydelser 2013. Indholdsfortegnelse

Serviceydelser 2013. Indholdsfortegnelse Serviceydelser 2013 Andelskassen F æ l l e s k a s s e n Bülowsvej 48A, 1870 Frederiksberg C Tlf. 35 39 45 40 Fax 35 39 68 40 e-mail: faelleskassen@faelleskassen.dk www.faelleskassen.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort 3 - Dankort og Visa Dankort - MasterCard - MasterCard Debit Overførsler 8 Pension 8 Selvbetjening

Læs mere

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort 3 - Dankort og Visa Dankort - MasterCard - MasterCard Debit Overførsler 10 Pension 10 Selvbetjening

Læs mere

Prisbog pr. 1. maj 2015. Indhold

Prisbog pr. 1. maj 2015. Indhold Pr. 1. maj 2015 Indhold Indlån og opsparing... 3 Noter Indlån og opsparing... 4 Lån og kreditter - Privatkunder... 5 Lån og kreditter Erhvervskunder... 11 *Noter lån og kreditter:... 12 Serviceydelser...

Læs mere

Serviceydelser, prisliste pr

Serviceydelser, prisliste pr Indbetalingskort Omgående betaling - via Sparekassen Betaling min. 3 dage senere end indlevering - via Sparekassen Betaling - via netbank uden kvittering gratis Betaling - via netbank med kvittering eller

Læs mere

Serviceydelser for Dronninglund Sparekasse Gældende pr. 01.08.2015 Indholdsfortegnelse

Serviceydelser for Dronninglund Sparekasse Gældende pr. 01.08.2015 Indholdsfortegnelse Serviceydelser for Dronninglund Sparekasse Gældende pr. 01.08.2015 Indholdsfortegnelse Side Almindelig serviceydelser 1-3 Opb.af værdipapirer i depot 4 Værdipapirhandel 5 Kort 6-8 Lån og kreditter generelt

Læs mere

Rentefolder. - Rentesatser gældende fra 15. november 2013 - 15-11-2013. Fanø Sparekasse, Tinghustorvet 51, 6720 Fanø, CVR nr.

Rentefolder. - Rentesatser gældende fra 15. november 2013 - 15-11-2013. Fanø Sparekasse, Tinghustorvet 51, 6720 Fanø, CVR nr. 15-11-2013 Rentefolder - Rentesatser gældende fra 15. november 2013 - Design: Jean Marc Wolf Fanø Sparekasse, Tinghustorvet 51, 6720 Fanø, CVR nr. 32285015 Indholdsfortegnelse Rentesatser Indlån Ansvarlig

Læs mere

Prisliste over bankens serviceydelser Priser i danske kroner

Prisliste over bankens serviceydelser Priser i danske kroner liste over bankens serviceydelser er i danske kroner Særlig Indlån - Pensionsopsparing Administration af pensionskonti Overførsel 75 Delvis udbetaling i utide. Delvis udbetaling efter 60 år. Ophæv i utide

Læs mere

OVERSIGT OVER SERVICEYDELSER

OVERSIGT OVER SERVICEYDELSER OVERSIGT OVER SERVICEYDELSER CHECKS Procentsats Beløb Salg af egne checks... 35,- Salg af egne checks, incl. forsendelse... 40,- Salg af egne checks, incl. telegram... 40,- Reklamechecks... 160,- dog gratis

Læs mere

Indholdsfortegnelse. I denne prisbog kan du se Den Jyske Sparekasses priser, som opkræves hos forbrugerne.

Indholdsfortegnelse. I denne prisbog kan du se Den Jyske Sparekasses priser, som opkræves hos forbrugerne. Indholdsfortegnelse I denne prisbog kan du se s priser, som opkræves hos forbrugerne. Almindelige serviceydelser... Side 1 Betalinger Betalingsservice Overførsler via medarbejderbetjening Overførsler via

Læs mere

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort 3 - Dankort og Visa Dankort - MasterCard - MasterCard Debit Overførsler 11 Pension 11 Selvbetjening

Læs mere

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk Prisinformation Almindelige serviceydelser www.sparv.dk Prisinformation Denne prisinformation indeholder oplysninger om de priser, som Sparekassen Vendsyssel beregner over for primært forbrugere for diverse

Læs mere

2. februar 2015 RENTESATSER

2. februar 2015 RENTESATSER 2. februar 2015 RENTESATSER Indlånssatser 2. februar 2015 Produkter Pålydende rente Nominel årlig rente Bemærkninger Standardkonto 0,125 % 0,125 % Kvartårlig rentetilskrivning Budgetkonto 0,125 % 0,125

Læs mere

1. Rentesatser indlån... 2-6 2. Rentesatser udlån... 7-12 3. Kort... 12-14 4. Konti og betalinger... 15-17 5. Valuta... 18-20

1. Rentesatser indlån... 2-6 2. Rentesatser udlån... 7-12 3. Kort... 12-14 4. Konti og betalinger... 15-17 5. Valuta... 18-20 1. Rentesatser indlån... 2 6 2. Rentesatser udlån... 7 12 2.1 Privatkunder... 7 11 3. Kort... 12 14 3.1 VISA / Dankort / Hævekort... 12 3.2 MasterCard Debit... 13 3.3 MasterCard Credit... 14 4. Konti og

Læs mere

2. februar 2015 PRISINFORMATION

2. februar 2015 PRISINFORMATION 2. februar 2015 PRISINFORMATION Indlånssatser 2. februar 2015 Produkter Pålydende rente Nominel årlig rente Bemærkninger Standardkonto 0,125 % 0,125 % Kvartårlig rentetilskrivning Budgetkonto 0,125 % 0,125

Læs mere

Kontogebyr løbende pr. måned - Basiskonto. Kopi af kontoudskrifter og kundeuddata pr. stk

Kontogebyr løbende pr. måned - Basiskonto. Kopi af kontoudskrifter og kundeuddata pr. stk Kontogebyr Kontogebyr løbende pr. måned - Basis Betalingskonto NetBank tilknyttet Basis Betalingskonto koster 50 pr. md. Kontogebyr løbende pr. måned - Basiskonto Gældende pr. 1. oktober 2016 for bestående

Læs mere

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk Prisinformation Almindelige serviceydelser www.sparv.dk Denne prisinformation indeholder oplysninger om de priser, som Sparekassen Vendsyssel beregner over for primært forbrugere for diverse typer af serviceydelser

Læs mere

19. november 2014 RENTESATSER

19. november 2014 RENTESATSER 19. november 2014 RENTESATSER Indlånssatser 19. november 2014 Produkter Pålydende rente Nominel årlig rente Bemærkninger Standardkonto 0,125 % 0,125 % Kvartårlig rentetilskrivning Budgetkonto 0,125 % 0,125

Læs mere

Indholdsfortegnelse. I denne prisbog kan du se Den Jyske Sparekasses priser, som opkræves hos forbrugerne.

Indholdsfortegnelse. I denne prisbog kan du se Den Jyske Sparekasses priser, som opkræves hos forbrugerne. Indholdsfortegnelse I denne prisbog kan du se s priser, som opkræves hos forbrugerne. Almindelige serviceydelser... Side 1 Betalinger Betalingsservice Overførelser via medarbejderbetjening Check Konto

Læs mere

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk Prisinformation Almindelige serviceydelser www.sparv.dk Denne prisinformation indeholder oplysninger om de priser, som Sparekassen Vendsyssel beregner over for primært forbrugere for diverse typer af serviceydelser

Læs mere

Prisbog. Rente- og gebyrsatser

Prisbog. Rente- og gebyrsatser Prisbog Rente- og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du

Læs mere

Indholdsfortegnelse. I denne prisbog kan du se Den Jyske Sparekasses priser, som opkræves hos forbrugerne.

Indholdsfortegnelse. I denne prisbog kan du se Den Jyske Sparekasses priser, som opkræves hos forbrugerne. Indholdsfortegnelse I denne prisbog kan du se s priser, som opkræves hos forbrugerne. Almindelige serviceydelser... Side 1 Betalinger Betalingsservice Overførelser via medarbejderbetjening Overførelser

Læs mere

Priser. KORT Udstedelse og årligt kortgebyr WEB BANK SMS SERVICE. MasterCard Young. Visa/dankort og MasterCard Debet 150,00

Priser. KORT Udstedelse og årligt kortgebyr WEB BANK SMS SERVICE. MasterCard Young. Visa/dankort og MasterCard Debet 150,00 Priser KORT Udstedelse og årligt kortgebyr MasterCard Young Dankort Visa/dankort og MasterCard Debet 150,00 Hastebestilling 250,00 pr. bestilling Brug af alle korttyper i Danmark I automat og ved kasse

Læs mere

Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr

Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Andelskassen J.A.K. Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Checks: Check kr. 4,00 Check med følgeskr. (brevcheck) kr. 5,00 Udstedelse af check/gavecheck kr. 20,00 Fremsendelse af check/gavecheck

Læs mere

Indholdsfortegnelse I denne prisbog kan du se priserne, som Nordfyns Bank beregner overfor forbrugere.

Indholdsfortegnelse I denne prisbog kan du se priserne, som Nordfyns Bank beregner overfor forbrugere. Prisinformation Indholdsfortegnelse I denne prisbog kan du se priserne, som Nordfyns Bank beregner overfor forbrugere. Indlån Udlån Investering Betalinger Serviceydelser Kort og mobilpenge Netbank / Mobilbank

Læs mere

Prisliste. 1. januar 2015. Side 1 af 12

Prisliste. 1. januar 2015. Side 1 af 12 Prisliste 1. januar 2015 Side 1 af 12 Service / ekspedition Bankbog Konti med bankbog Pr. kvartal forud 30,00 Boks Boks, oprettelse Pr. boks 375,00 * Boks, opboring Pr. opboring 1.500,00 * Boks, ny lås

Læs mere

Prisbog. Gebyr. Djurslands Bank A/S Torvet 5 8500 Grenaa CVR.nr. 40713816

Prisbog. Gebyr. Djurslands Bank A/S Torvet 5 8500 Grenaa CVR.nr. 40713816 Prisbog Gebyr Djurslands Bank A/S Torvet 5 8500 Grenaa CVR.nr. 40713816 Indhold 1. Lån og kredit 1... 3 1.1 Noter Lån og Kredit... 4 2. Realkredit 1... 5 2.1 Noter Realkredit... 5 3. Indlån og koncepter

Læs mere

Udland Priser for udenlandske betalinger pr. 04.08.2014

Udland Priser for udenlandske betalinger pr. 04.08.2014 Priser for udenlandske betalinger pr. 04.08.2014 Betalinger til udlandet Overførsler EUR-betaling indenfor EU/EØS: EU-betaling via webbank (1 bankdage) (indenfor EU/EØS, i EUR, maks. 50.000, ikke haste,

Læs mere

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk Prisinformation Almindelige serviceydelser www.sparv.dk Denne prisinformation indeholder oplysninger om de priser, som Sparekassen Vendsyssel beregner over for primært forbrugere for diverse typer af serviceydelser

Læs mere

Prisbog. Rente- og gebyrsatser

Prisbog. Rente- og gebyrsatser Prisbog Rente- og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du

Læs mere

Prisbog. Rente- og gebyrsatser

Prisbog. Rente- og gebyrsatser Prisbog Rente- og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du

Læs mere

Variabel Kvartårligt (bagud)

Variabel Kvartårligt (bagud) Rentesatser udlån Gældende fra den 1. juli 2015. Generelt Rente (hvis ikke andet angivet) Rentetilskrivning (hvis ikke andet nævnt) Variabel Kvartårligt (bagud) Kontoform/produktnavn a1 Kassekredit 12,75

Læs mere

Basisbanks prisliste. Priser og satser pr Sidst redigeret

Basisbanks prisliste. Priser og satser pr Sidst redigeret Basisbanks prisliste Netbanken... 2 Lønkonto og budgetkonto... 3 Visa/Dankort... 5 MasterCard Debet... 6 Omregningskurser kortbetalinger i udlandet... 7 Forbrugsgrænser kort... 8 Overtræk... 9 Udenlandske

Læs mere

Prisbog for Gældende fra 01.09.2015

Prisbog for Gældende fra 01.09.2015 Prisbog for Gældende fra 01.09.2015 Indhold 1. Rentesatser indlån... 3 1.1. Indlån Privat... 3 1.2. Indlån Erhverv... 5 2. Rentesatser udlån Privat... 5 2.1. Udlån Privat... 5 2.2. Kreditter Privat...

Læs mere

Priser for SEB Private Banking Juni 2009

Priser for SEB Private Banking Juni 2009 er for SEB Private Banking Juni 2009 er for SEB Private Banking, 17. april 2009 Alle satser er gældende, indtil SEB fastsætter nye. Skandinaviska Enskilda Banken A/S, Landemærket 10 Telefon Telefax Internet

Læs mere

Nordjyske Bank, Prisbog del 2 - pr. 16.11.2015

Nordjyske Bank, Prisbog del 2 - pr. 16.11.2015 11. Rentesatser indlån 11.1 Transaktionskonti (lønkonto m.v.) Produkttype Nominel årlig rente i % Bemærkninger Fakkel- og Fakkel+konto 1) 0,000% Privatkonto m/u kredit 0,000% Checkomkostning pr. indløst

Læs mere

Prisliste Fynske Bank

Prisliste Fynske Bank Kontooprettelse Oprettelse af konto til privat 0,00 kr. pr. 07.07.14 Oprettelse af konto til erhverv 500,00 kr. pr. 07.07.14 Oprettelse af konto til foreninger 500,00 kr. pr. 07.07.14 FI/girokort ved skranken

Læs mere

SAXO PRIVATBANK PRISINFORMATION

SAXO PRIVATBANK PRISINFORMATION SAXO PRIVATBANK PRISINFORMATION Saxo Privatbank - Prisinformation 7. august 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE SERVICEYDELSER Check... 3 Betalingsformidling... 3 Øvrige priser... 3 Kontoudskrift... 3

Læs mere

Samlet oversigt over rentesatser for udlån for Standardkunder, NordikSolo samt Nordik360 fordelsprogram

Samlet oversigt over rentesatser for udlån for Standardkunder, NordikSolo samt Nordik360 fordelsprogram Prisbog Rente og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du naturligvis

Læs mere

Prisbog. for Sparekassen Fyn

Prisbog. for Sparekassen Fyn Prisbog for Sparekassen Fyn Pr. 1. oktober 2014 1. oktober 2014 Side 2 af 45 Indholdsfortegnelse Klik i indholdsfortegnelsen for at gå direkte til den oversigt, du vil vide mere om. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Prisbog. for Sparekassen Faaborg

Prisbog. for Sparekassen Faaborg Prisbog for Sparekassen Faaborg Pr. 17. oktober 2012 17. oktober 2012 Side 2 af 48 Indholdsfortegnelse Klik i indholdsfortegnelsen for at gå direkte til den oversigt, du vil vide mere om. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

PRISER INVESTERING. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06.

PRISER INVESTERING. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06.2014/SIDE 1 DEPOTADMINISTRATION DEPOTADMINISTRATION PRIS BEMÆRKNINGER Obligationer registreret

Læs mere

Samlet oversigt over rentesatser for udlån for Standardkunder, NordikSolo samt Nordik360 fordelsprogram

Samlet oversigt over rentesatser for udlån for Standardkunder, NordikSolo samt Nordik360 fordelsprogram Prisbog Rente og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du naturligvis

Læs mere

PRISER OG VILKÅR GENERELT

PRISER OG VILKÅR GENERELT INDHOLD Side DOKUMENTGEBYR OG BEVILLINGSPROVISION 2 Dokumentgebyr 2 Bevillingsprovision 2 HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER 2 KLAGEVEJLEDNING 2 RENTE, LØBENDE PROVISION OG DEKORT 2 Renteberegning 2 Tillæg

Læs mere

UDLÅN. Rentetilskrivning Indlån Renten tilskrives helårligt pr. 31. december.

UDLÅN. Rentetilskrivning Indlån Renten tilskrives helårligt pr. 31. december. 2. juli 2010 Rentesatser INDLÅN Pålydende rente P.A. UDLÅN Pålydende rente P.A. Nominel rente P.A. Løbende prov. Etabl. prov. Årlige omk. ALMINDELIGE INDLÅN uden bankbog Lønkonto Privat Aktionær DiBa Plus

Læs mere

Fynske Bank PRISLISTE pr. 01.07.2013 pct. gebyr min.

Fynske Bank PRISLISTE pr. 01.07.2013 pct. gebyr min. Fynske Bank PRISLISTE pr. 01.07.2013 pct. gebyr min. Overførsel af konti Indlånskonti el. udlånskonti, pr. konto 0,00 til andet P.I. Øvrigt særligt indlån - herunder Børneopsparing 0,00 Særlig indlån Overførsel

Læs mere

Hals Sparekasse. Prisinformation Gældende fra 1. juli 2014

Hals Sparekasse. Prisinformation Gældende fra 1. juli 2014 Hals Sparekasse Prisinformation Gældende fra 1. juli 2014 Prisinformation I denne prisinformationen finder du en oversigt over priserne på rentesatser og serviceydelser for hovedsagelig privatkunder i

Læs mere

GEBYRER M. M. Gældende fra 01.03.2012. Højevej 18 Astrup 6900 Skjern Telefon 9648 7000 Telefax 9648 7019 Web-site: www.faan.dk E-mail: info@faan.

GEBYRER M. M. Gældende fra 01.03.2012. Højevej 18 Astrup 6900 Skjern Telefon 9648 7000 Telefax 9648 7019 Web-site: www.faan.dk E-mail: info@faan. GEBYRER M. M. Gældende fra 01.03.2012 Højevej 18 Astrup 6900 Skjern Telefon 9648 7000 Telefax 9648 7019 Web-site: www.faan.dk E-mail: info@faan.dk Åbningstider: Mandag - fredag kl. 9.30-16.00 Torsdag til

Læs mere

Kontopakker Pris i DKK Bemærkning

Kontopakker Pris i DKK Bemærkning Kontopakker Prisliste - Forbrugere Bolig Danmark Løn skal indgå på kontoen samt have finansiering af dansk ejereller andelsbolig igennem Swedbank Danmark Sundspendlere 35,00/måned* Løn skal indgå på kontoen

Læs mere

Boks Oprettelse kundeboks kr 275,00

Boks Oprettelse kundeboks kr 275,00 øns Bank A/S, Storegade 29, 4780 Stege CVRnr. 65746018. 01.05.2015 Pris Bankbøger Bankbog pr. kvartal kr 80,00 Betalinger, overførsler for egne kunder Indbetalingskort kr 35,00 Indbetalingskort, i kuvert,

Læs mere

Generelle priser for betalingstjenester

Generelle priser for betalingstjenester Generelle priser for betalingstjenester Generelt Denne prisinformation indeholder generelle priser for betalingstjenester (i henhold til betalingstjenesteloven). Rentesatser og priser kan ændres af Jutlander

Læs mere