Guide til sikker it. Daglig brug Programmer Internet Databehandling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guide til sikker it. Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling"

Transkript

1 Guide til sikker it Daglig brug Programmer Internet Databehandling

2 Hvilke retningslinjer skal du følge som it-bruger i Hillerød Kommune? Indhold Daglig brug af din computer 4 Computere, programmer m.m Internet 8 Behandling af data 9 Logning og overvågning 11 Hold øje med symbolerne Hold øje med symbolerne - så kan du nemt se, hvilke rettigheder og forpligtelser du har Som it-bruger i Hillerød Kommune er du ansvarlig for det, du foretager dig på din computer og for de oplysninger, som du gemmer. Det betyder, at du skal følge kommunens retningslinjer for bl.a. password, pauseskærm, , digital signatur, computerudstyr, virus og surf på internettet. Reglerne for brug af it i Hillerød Kommune er fastsat i vores it-sikkerhedspolitik og gælder for alle ansatte i Hillerød Kommune dvs. ansatte i administration, på skoler, i institutioner m.m. Denne folder beskriver de vigtigste retningslinjer på it-området hvad du skal gøre, hvad du må gøre og hvad du ikke må gøre. Hele kommunens it-sikkerhedspolitik ligger på intranettet, og den giver en uddybning af retningslinjerne. Er du i tvivl om retningslinjerne og om de også dækker dig, så kontakt Per Tromborg på 2 3

3 Daglig brug af din computer Password Pauseskærm Anvendelse af drev Virus Din computer indeholder fortrolige oplysninger, og derfor er der regler for, hvordan oplysningerne bliver beskyttet. Det drejer sig både om den direkte adgang til oplysningerne og sikring af data. Have et password på mindst 8 tegn. Have et password af høj standard, dvs. at det skal være nemt at huske, men ikke give mening for andre. Forsyne din computer med pauseskærm med password, som opfylder Hillerød Kommunes krav til passwords. Din pauseskærm skal være aktiv senest 5 minutter efter du forlader din computer. Gemme dine arbejdsdokumenter, regneark og andre data på kommunens fællesdrev eller i kommunens sags- og journalsystem. Persondata må kun gemmes i systemer, som er beregnet til det. Omgående trække netværksstikket ud af computeren, hvis du tror den har fået virus. Kontakte It drift, hvis din computer har virus eller opfører sig mærkeligt. For at undgå virus råder Hillerød Kommune over en række forsvarsværktøjer, bl.a. programmer som kan finde og fjerne virus fra både computere og servere. Programmerne bliver løbende opdateret, så de nyeste vira kan findes og fjernes. Anvende oplysninger som relaterer sig til dig selv, fx. familiens navne, fødselsdatoer, bilnummer, hundens navn m.v. Bruge dine passwords til systemer udenfor kommunen, fx. til din private mailboks ude på internettet. Slukke for din computer, når du går hjem. Gemme arbejdsdata på dit C-drev, dels fordi de kan blive slettet, hvis din computer skal repareres, dels fordi data kan komme i andres hænder, hvis computeren bliver stjålet. Kontakte It drift, hvis du har mistanke om, at anti-virusprogrammet ikke virker korrekt. Ændre i opsætningen i det installerede antivirusprogram uden godkendelse fra It drift. Skrive dit password ned. Videregive dit password til andre (undtagen ansatte i It drift). benytte disketter eller cdromer, hvor oprindelsen ikke kendes. 4 Guide til it-sikkerhed 5

4 Computere, programmer m.m. For at sikre driftsstabilitet må du kun benytte computere, der er godkendt af It drift. Det gælder også for computere uden forbindelse til netværket. Hvis du bliver i tvivl om dit it-udstyr lever op til gældende krav og standarder, skal du kontakte It drift. - husk de er kommunens ejendom s, der bliver modtaget eller sendt fra kommunens postsystem, bliver betragtet som kommunens ejendom. Programmer Trådløse netværk Bærbare computere Kun anvende programmer, som itgruppen har godkendt. Kun anvende programmer, som Hillerød Kommune har licens til. Fjerne de sikkerhedskontroller (antivirus, adgangskontrol m.v.), som er installeret på computeren. Installere netværksudstyr uden forudgående sikkerhedsgodkendelse fra It drift. Opsætte trådløse netværk på kommunens lokationer. Hjemme må opsætning kun ske med It drifts godkendelse og opsætning og skal følge It drifts retningslinjer. Efterlade bærbare computere med mindre de opbevares forsvarligt sikret fx. i et aflåst skab eller aflåst lokale. Efterlade din bærbare computer og andet medbragt it-udstyr uovervåget under rejser. medbringe din bærbare computer og andet it-udstyr som håndbagage under rejser. Tjekke din elektroniske postkasse - helst dagligt. Svare på almindelige henvendelser inden for 1-2 dage. Svare inden for samme tidsfrist som andre skriftlige henvendelser, hvor e- mails sidestilles med et brev. Sende en elektronisk kvittering eller en , som angiver hvornår du svarer - hvis du ikke svarer med det samme. Kun sende følsomme og fortrolige oplysninger i en , hvis du benytter digital signatur. Bruge postsystemet til at sende og modtage privat e-post. Hvis du vil sikre dig, at de s du sender forbliver privat, så skriv privat i emnefeltet. Sende eller skrive s, der er anstødelige, grove og sjofle eller som har pornografisk eller racistisk karakter. Læse, kopiere, ændre eller slette andre brugeres personlige s. Sende masseinformation ud til alle i kommunen uden at det er godkendt af it-afdelingen, kommunens kommunikationsrådgivere eller én i ledelsesgruppen. Hjemmeopkobling De computere, der bruges til hjemmeopkoblinger, skal være godkendt af It drift. Derfor gælder der også samme regler for hjemmeopkoblinger som for andre computere i Hillerød Kommune. Sikre dig, at borgeren forventer at modtage en som svar. Videresende post, der er fejladresseret. Sikre at fraværsagenten aktiveres, når du er sygemeldt, har ferie eller er fraværende af andre grunde. Sende billeder, vittigheder o.lign. ud til en større gruppe i organisationen. 6 Guide til it-sikkerhed 7

5 Internet - surf med omtanke Din internetadgang er oprettet for, at du kan søge oplysninger, der er relevante for dit arbejde i Hillerød Kommune. Det betyder, at du kan søge oplysninger, kommunikere med leverandører, kollegaer og borgere og på den måde være med til at gøre administrationen af kommunen så smidig som mulig. Behandling af data Dette er de overordnede retningslinjer for Hillerød Kommune - vær opmærksom på forvaltningsloven og persondataloven samt om der gælder særlige regler for dit fagområde. Den registrerede skal som udgangspunkt give samtykke til behandling af alle typer data. Data om personer Bruge din sunde fornuft på internettet. Være opmærksom på sikkerhedsprocedurerne for mistanke ved virus, hvis du henter filer ned på din computer. Opretholde en vis net-etikette, når du bevæger dig ud på internettet. Tænk på at du repræsenterer Hillerød Kommune. Være varsom med at give din e-post adresse væk på nettet den kan blive brugt til spam. Surfe i privat øjemed. Brug af internet sidestilles med brug af telefonen - det kan ske lejlighedsvis. Indgå private aftaler - fx. med din bank - forudsat at der ikke er tvivl om, hvem der har indgået aftalen. Kun downloade programmer og opdateringer fra internettet, som er godkendt af it-gruppen, fx. Acrobat Reader. Downloade billeder og musik, hvis de ikke er beskyttet med copyright. Billeder og musik må ikke være diskriminerende og have et racistisk eller pornografisk præg. Husk også at omfanget af billeder og musik ikke må reducere kapaciteten på din computer eller andet it-udstyr væsentligt. Downloade, opbevare eller surfe på sider, som har diskriminerende karakter, fx. et racistisk eller pornografisk præg. være opmærksom på, at Hillerød Kommune logger dine bevægelser på internettet. Hvis der opstår mistanke om ulovligheder, uhensigtsmæssig opførsel m.v. vil Hillerød Kommune benytte sig af logningen til at dokumentere de handlinger, der er foretaget. Det skal understreges, at det kun er medarbejdere fra it-afdelingen, der har adgang til logningen. De få medarbejdere i it-afdelingen, der arbejder med logning til dagligt, er underlagt tavshedspligt. Behandle data om personer (personhenførbare oplysninger) i systemer, der er beregnet til det, fx. Profilesystemerne og særlige fagsystemer. Benytte digital signatur, hvis du sender fortrolige eller følsomme personoplysninger via , når det ikke er internt i kommunen. Som udgangspunkt have samtykke fra personen til at behandle oplysninger om den pågældende. Udveksle fortrolige oplysninger (fx. om gæld til det offentlige eller skattemæssige forhold) internt med dine kollegaer i kommunen, når det er nødvendigt for de arbejdsopgaver, du udfører. Behandle oplysninger omfattet af persondataloven uden at underrette den registrerede. Skaffe dig oplysninger om personer, der ikke har betydning for udførelsen af dine arbejdsopgaver. Indhente følsomme oplysninger i ansøgningssager (herunder jobansøgninger) heller ikke fra andre dele af kommunen, med mindre ansøger har givet sit samtykke. Behandle, herunder læse, følsomme oplysninger uden samtykke fra den registrerede, når det drejer sig om oplysninger om race, etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold, oplysninger om helbredsmæssige og seksuelle forhold. Behandle andre følsomme oplysninger, medmindre det er nødvendigt for udførelsen af dine arbejdsopgaver, når det drejer sig om fx. oplysninger om strafbare forhold og væsentlige sociale problemer. Medtage sager eller dokumenter, der indeholder personoplysninger uden for dit arbejdssted, med mindre du har sagerne under opsyn eller kan opbevare dem forsvarligt. Tage sager eller dokumenter, der indeholder personoplysninger med hjem, med mindre du kan opbevare dem forsvarligt. Opbevare eller behandle oplysninger om personer på din private computer. Gemme oplysninger om personer på C-drevet. 8 Guide til it-sikkerhed 9

6 Digital signatur Logning og overvågning Benytte digital signatur, hvis du sender følsomme eller fortrolige oplysninger via . Beskytte din digitale signatur på samme måde, som du beskytter din adgangskode til din computer. Straks kontakte It drift, hvis du har mistanke om, at din digitale signatur benyttes af andre eller at din adgangskode er brudt. Bruge din digitale signatur til at underskrive elektroniske dokumenter, som du ikke har bemyndigelse til. Som medarbejder skal du være opmærksom på, at Hillerød Kommune har værktøjer til at overvåge, hvad der foregår på de enkelte computere og netværk, herunder afsendelse og modtagelse af s, installation af programmer m.m. Det er ikke Hillerød Kommunes politik at overvåge medarbejderne, men i konkrete tilfælde ved mistanke om misbrug, ulovligheder eller brud på it-sikkerheden, vil muligheden blive benyttet. Logning og overvågning kan kun foretages efter aftale med den direktør, der er ansvarlig for medarbejderen, og med itafdelingen. Direktøren inddrager om nødvendigt Personaleservice i sagen. Logning og overvågning kan kun foretages, når medarbejderen er orienteret af Personaleservice. I Hillerød Kommune er den digitale signatur sidestillet med den traditionelle underskrift. Borgere og virksomheder kan sende signerede mails til vores fire hovedpostkasser: og 10 Guide til it-sikkerhed 11

7 Teknik Frederiksværksgade Hillerød Tlf wanek-myrner.dk

Instrukser for brug af dataudstyr ved OUH

Instrukser for brug af dataudstyr ved OUH Skal Kan Må ikke Instrukser for brug af dataudstyr ved OUH Afdelingen for Driftsoptimering og IT Vi er til for borgerne, og bruger dataudstyr for at sikre effektivitet og kvalitet. Vi skal have en høj

Læs mere

Kære medarbejder og leder

Kære medarbejder og leder Kære medarbejder og leder Adgang til informationer i it-systemer og elektronisk kommunikation er for de fleste medarbejdere i Region Hovedstaden en selvfølgelig del af arbejdsdagen. Hvis vi ikke har adgang

Læs mere

Vedtaget og gældende for UC Lillebælt pr. 09.12.2007 Revideret 13.04.2011

Vedtaget og gældende for UC Lillebælt pr. 09.12.2007 Revideret 13.04.2011 Vedtaget og gældende for UC Lillebælt pr. 09.12.2007 Revideret 13.04.2011 IT-Politik Retningsliner og regler for medarbejderes, studerendes og kursisters brug af it-faciliteter hos University College Lillebælt

Læs mere

Pc-, internet- og mail-politik

Pc-, internet- og mail-politik Pc-, internet- og mail-politik Group 4 Falck A/S SSC IT Danmark - oktober 2003 Indhold 1 Indledning... 3 2 Vedrørende adgang til internettet... 5 2.1 Generelle retningslinier for brug af internettet....5

Læs mere

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen.

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen. Personalehåndbog Personalehåndbogens målsætning Strategi og mål m.m. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen Bestyrelse 1 Organisationsdiagram 6. Vores målsætning Politikker

Læs mere

Sikkerhed ved e-post og Internet. hacking og virus

Sikkerhed ved e-post og Internet. hacking og virus Sikkerhed ved e-post og Internet hacking og virus IT-Sikkerhedsrådet Marts 2001 Sikkerhed ved e-post og Internet hacking og virus Publikationen kan rekvireres gratis så længe lager haves ved henvendelse

Læs mere

ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS

ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS EN GUIDE TIL SKOLEN, ORDENSREGLER OG RETNINGSLINIER December 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 4 Generelt om skolen... 5 Skolens styrelse...

Læs mere

INDLEDNING FREMTONING

INDLEDNING FREMTONING ETIK I POLITIET INDLEDNING At være polititjenestemand er en tillidssag. Det er derfor vigtigt, at du i tjenesten agerer og fremstår professionel og ordentlig men også uden for tjenesten undgår at gøre

Læs mere

Hvad du søgte efter Identiteten på det websted, du besøgte umiddelbart før vores websted (henvisende websted).

Hvad du søgte efter Identiteten på det websted, du besøgte umiddelbart før vores websted (henvisende websted). Brugervilkår og andre gode ting, som du bør vide for at være sikker online. Sikkerhed er alles ansvar En del af IKEA ånden er "jeg gør min del, du gør din del, og sammen gør vi en masse." Dette gælder

Læs mere

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur Digital Signatur IT- og Telestyrelsen December 2002 Resumé Myndigheder, der ønsker at indføre digital signatur, må ikke overse de vigtige interne sikkerhedsspørgsmål, som teknologien rejser. Det er vigtigt,

Læs mere

SIKKER PÅ NETTET - TRYG SELVBETJENING

SIKKER PÅ NETTET - TRYG SELVBETJENING SIKKER PÅ NETTET - TRYG SELVBETJENING Din kontakt med det offentlige starter på nettet www.borger.dk DET OFFENTLIGE BLIVER MERE DIGITALT Oplysninger om folkepension og andre offentlige ydelser, ændringer

Læs mere

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger har stor praktisk betydning, da vi som medarbejdere i kommunen behandler mange personfølsomme

Læs mere

1. Direkte (Til) - hovedmodtagere af e-mailen. Husk at tydeliggøre, hvis der forventes en reaktion eller et svar.

1. Direkte (Til) - hovedmodtagere af e-mailen. Husk at tydeliggøre, hvis der forventes en reaktion eller et svar. Tips og tricks Til gode mailvaner HVAD: De fleste af os bruger computeren rigtig meget til at sende og modtage mails. Mails er hoveddøren til din computer, og derfor interessant for dem, der sender spam-mails.

Læs mere

Indhold. Digital post. Digital Post

Indhold. Digital post. Digital Post Indhold Digital Post Hvad modtager jeg i min digitale postkasse? Hvem er det, der står bag den digitale postkasse? Hvilke oplysninger registrerer vi om dig? Kan jeg sende digital post til det offentlige?

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ RANUM EFTERSKOLE

RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ RANUM EFTERSKOLE RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ RANUM EFTERSKOLE Som elev erklærer jeg herved, at jeg til enhver tid vil optræde som ansvarsbevidst bruger af it -udstyr på Ranum Efterskole (herefter benævnt Skolen ).

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser Kapitel 2 - Generelle sikkerhedsbestemmelser Kapitel 3 - Supplerende sikkerhedsforanstaltninger for anmeldelsespligtige behandlinger

Læs mere

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011 Kommunikationspolitik Revideret august 2011 Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både når

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort og Visa/Dankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 7 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Hvad du bør vide om computervirus. Hvad du bør vide om computervirus

Hvad du bør vide om computervirus. Hvad du bør vide om computervirus er en pjece for dig, der vil vide, hvordan du undgår virus. Du finder også information om, hvad du skal gøre, når skaden er sket. Du skal sikre dig mod virus, fordi: du risikerer at miste dine data du

Læs mere

Sikkerhedsanbefaling. It-sikkerhed på rejsen

Sikkerhedsanbefaling. It-sikkerhed på rejsen Sikkerhedsanbefaling It-sikkerhed på rejsen Juni 2015 2 It-sikkerhed på rejsen En sikkerhedsanbefaling fra Center for Cybersikkerhed 3 4 Om sikkerhedsanbefalingen Denne sikkerhedsanbefaling fra Center

Læs mere

Aftale om fuldmagtsforhold og tilslutning til Nykredit Internetbank Erhverv

Aftale om fuldmagtsforhold og tilslutning til Nykredit Internetbank Erhverv Aftale om fuldmagtsforhold og tilslutning til Nykredit Internetbank Erhverv Gebyr- og afregningskonto Cvr/CPR-nr. Kontohaver Adresse Postnr. By indgår aftale med Nykredit Bank om tilslutning til Nykredit

Læs mere

REGLER FOR DANKORT OG VISA/DANKORT

REGLER FOR DANKORT OG VISA/DANKORT REGLER FOR DANKORT OG VISA/DANKORT ALM. SUND FORNUFT ALM. BRAND Indholdsfortegnelse 1. Regler for Visa/Dankort... 3 2. Hvad kan du bruge kortet til?... 3 3. Opbevaring af kort, PIN-kode og Verified by

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du

Læs mere

it sikkerhed UCC IT-Sikkerhedspolitik 2011 IT

it sikkerhed UCC IT-Sikkerhedspolitik 2011 IT it sikkerhed UCC IT-Sikkerhedspolitik 2011 IT It-sikkerhedspolitik i UCC It-sikkerhedspolitikken gælder for alle medarbejdere (uanset ansættelsesforhold), studerende og gæster, der anvender UCC s it-resurser.

Læs mere

Privatlivsimplikationsanalyse (PIA) for GovCERT IDS v3.

Privatlivsimplikationsanalyse (PIA) for GovCERT IDS v3. Notat Privatlivsimplikationsanalyse (PIA) for GovCERT IDS v3. 15. februar 2011 Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon 3545 0000 Telefax 3545 0010 E-post itst@itst.dk Netsted www.itst.dk CVR-nr. 26769388

Læs mere

Vejledninger når man er logget ind Indhold

Vejledninger når man er logget ind Indhold Vejledninger når man er logget ind Indhold Arbejde med Indbakke og arkiv...2 Sådan får du vist din post...2 Åbne, flytte, slette og omdøbe post...2 Gem kopi af post lokalt...3 Oprette og vedligeholde mapper...3

Læs mere