C720. Installationsvejledning. November

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "C720. Installationsvejledning. November 2000. www.lexmark.com."

Transkript

1 C720 Installationsvejledning November

2 Udgave: November 2000 Følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne regler ikke er i overensstemmelse med dette lands lov: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. UDSENDER DETTE DOKUMENT "SOM DET ER OG FOREFINDES" UDEN GARANTI AF NOGEN ART, ENTEN UDTRYKKELIG ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DE STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL SÆRLIGE FORMÅL. Nogle stater tillader ikke ansvarsfraskrivelse for udtrykkeligt eller stiltiende ansvar ved bestemte transaktioner, og derfor er denne erklæring måske ikke gældende for dig. Dokumentet kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl. Der foretages regelmæssige ændringer af oplysningerne heri. Ændringerne vil blive medtaget i senere udgaver. Forbedringer og ændringer af det eller de beskrevne produkter eller programmer kan foretages på et hvilket som helst tidspunkt. Kommentarer kan sendes til Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, U.S.A. I Storbritannien og Irland skal de sendes til Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark kan frit bruge eller distribuere alle de indsendte oplysninger, som Lexmark måtte finde passende, uden at det medfører nogen som helst form for forpligtelse over for dig. Du kan købe yderligere dokumenter angående dette produkt ved at ringe til I Storbritannien og Irland skal du ringe til I andre lande skal du kontakte forhandleren. Henvisninger i dette dokument til produkter, programmer eller serviceydelser indebærer ikke, at producenten har til hensigt at markedsføre disse i alle de lande, hvori producenten opererer. Henvisninger til et produkt, program eller en serviceydelse har ikke til hensigt at fastslå eller antyde, at kun dette produkt, dette program eller denne serviceydelse kan bruges. Produkter, programmer eller serviceydelser med lignende funktionalitet, som ikke krænker eksisterende ejendomsrettigheder, kan bruges i stedet. Evaluering og verifikation af produktets evne til at fungere sammen med andre produkter, programmer eller serviceydelser, undtagen dem der er udpeget af producenten, er brugerens eget ansvar. Lexmark og Lexmark med diamantdesign, MarkNet og MarkVision er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., og de er registreret i USA og/ eller andre lande. PCL er et registreret varemærke tilhørende Hewlett-Packard Company. PCL er Hewlett-Packard Companys betegnelse for et sæt printerkommandoer (sprog) og -funktioner, der findes i firmaets printerprodukter. Denne printer er kompatibel med PCL-sproget. Det betyder, at printeren genkender PCL-kommandoer, der bruges i forskellige applikationsprogrammer, og at printeren emulerer de funktioner, der svarer til kommandoerne. PostScript er et registreret varemærke tilhørende Adobe Systems Incorporated. PostScript 3 er Adobe Systems betegnelse for et sæt printerkommandoer (sprog) og -funktioner, der findes i firmaets softwareprodukter. Denne printer er kompatibel med PostScript 3-sproget. Det betyder, at printeren genkender PostScript 3-kommandoer, der bruges i forskellige applikationsprogrammer, og at printeren emulerer de funktioner, der svarer til kommandoerne. Andre varemærker tilhører deres respektive ejere. Copyright 2000 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. BEGRÆNSEDE RETTIGHEDER I HENHOLD TIL BESTEMMELSER UDSTEDT AF REGERINGEN I USA Denne software og dokumentation leveres med BEGRÆNSEDE RETTIGHEDER. Regeringens brug, kopiering eller offentliggørelse er underlagt begrænsningerne i nummer (c)(1)(ii) i klausulen Rights in Technical Data and Computer Software i DFARS og i gældende FARbestemmelser: Lexmark International, Inc., Lexington, KY Sikkerhedsoplysninger Hvis dit produkt IKKE er markeret med dette symbol, SKAL det sluttes til en stikkontakt med jordforbindelse. Ledningen skal sluttes til en stikkontakt, der er let tilgængelig, i nærheden af produktet. Service og reparationer, som ikke er beskrevet i brugsanvisningen, skal udføres af en kvalificeret tekniker. Dette produkt er udviklet, testet og godkendt i overensstemmelse med Lexmark's verdensomspændende standarder for sikkerhed. Delenes sikkerhedsfunktioner kan være skjulte. Lexmark påtager sig intet ansvar for brugen af uoriginale reservedele. Produktet indeholder en laserenhed, vær FORSIGTIG: Brug af andre kontroller eller justeringer eller udførelse af andre procedurer end dem, der er angivet i dette dokument kan medføre skadelig stråling. I produktet anvendes en printprocedure, hvorved udskriftsmediet opvarmes, og varmen kan medføre, at mediet udsender stråling. Du skal forstå det afsnit i brugervejledningen, der beskriver retningslinjerne for valg af udskriftsmedie, for at forhindre skadelig stråling. FCC-overensstemmelse Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC-reglerne for en digital enhed af Klasse B (uden netværk) eller Klasse A (med netværk). Yderligere oplysninger finder du under Bekendtgørelser i Lexmark C720-onlineoplysninger.

3 Indholdsfortegnetse Brug af dokumentationen Trin 1: Valg af en placering til printeren Trin 2: Udpakning og placering af den valgfrie skuffe Trin 3: Udpakning og placering af printeren Trin 4: Installation af en valgfri skuffe Trin 5: Installation af hukommelse og netværksudvidelser Trin 6: Installation af den valgfri dupleksenhed Trin 7: Installation af forbrugsstoffer Trin 8: Tilslutning af kablerne Trin 9: Ilægning af papir i papirskuffen Trin 10: Kontrol af installationen Trin 11: Indlæsning af MarkVision og drivere Trin 12: Konfiguration af netværksprinteren Stikordsregister iii

4 iv

5 Brug af dokumentationen Om denne bog Bemærk: Læs sikkerhedsoplysningerne forrest i bogen, inden du installerer printeren. Denne Installationsvejledning indeholder alle de oplysninger, du skal bruge for at installere din nye Lexmark TM C720-farvelaserprinter. Denne håndbog indeholder detaljerede instruktioner i udpakning af printeren, installationsmuligheder, ilægning af papir eller medie i skufferne og start af cd'en for at installere drivere og hjælpeprogrammer. Når du har afsluttet installation, finder du yderligere oplysninger om printeren i Lexmark C720- onlineoplysninger på cd'en Publications eller på Lexmarks hjemmeside på adressen Der findes oplysninger om printerindstillinger, farvefunktioner, mediespecifikationer, forbrugsstoffer til printeren, krav til hukommelse og fejlfinding. Lexmark tilbyder andre informationskilder med oplysninger om printeren og Lexmark-produkter og - tjenester. Cd'en Drivers, MarkVision and Utilities, der følger med printeren, indeholder mange onlinedokumenter. Du kan også besøge vores hjemmeside på World Wide Web, Brug af dokumentationen 1

6 Konventioner Det kan være nyttigt at kende de konventioner, der benyttes i denne bog: Kontrolpanelknapper er trykt med fed skrift. Eksempel: Tryk på Start, når du har ændret en menuindstilling. De meddelelser, der vises på kontrolpanelets display, skrives også med fede typer: Hvis meddelelsen 88 Sort toner næsten tom vises på kontrolpanelets display, bør du bestille en ny Sort-tonerkassette på dette tidspunkt. Bemærk: Bemærk indeholder yderligere oplysninger, der kan være nyttige. Bemærkninger, advarsler og vigtige punkter vises i venstre kolonne, hvilket giver et større overblik. Advarsel! Advarsel henviser til noget, der kan skade printerhardwaren eller - softwaren. FORSIGTIG! Forsigtig henviser til noget, der kan være til skade for dig. På nogle sider vises de trin, du kan springe over, eller oplysninger om trin, du skal udføres, med en farvet pil og tabel. I tabellen kan du se, hvad du nu skal gøre. Hvis du skal... Se side... Vurdere pladskravene til din printer 3 Udpakke og placere den valgfrie 7 skuffeenhed Udpakke og placere printeren 11 2 Brug af dokumentationen

7 Trin 1: Valg af en placering til printeren Valget af den rette placering til den nye Lexmark C720-printer er vigtig for at sikre, at printeren giver dig den bedste kvalitet og tjeneste. Når du skal vælge et sted at placere printeren, skal du overveje følgende: Den mængde plads printeren og eventuelle optioner kræver Den type miljø, der er nødvendig for optimal printerydeevne Tilstrækkelig plads Sørg for, at der er plads nok til printeren og de optioner, du måtte have købt. Giv plads nok til, at printerens papirbakker og øverste og bageste døre kan åbnes. Giv plads nok til korrekt ventilation omkring printeren. Valg af en placering til printeren 3

8 102 mm (4") For en basisprinter 710 mm (28") Når du vælger en placering til printeren, skal du sørge for mindst at have den mængde plads, der er angivet i figuren til venstre. 203 mm (8") 1110 mm (44") 508 mm (20") 711 mm (28") 1434 mm (57") 102 mm (4") For en printer ned en valgfri skuffe 862 mm (34") Når du vælger en placering til en printer, der er konfigureret med en valgfri skuffe til 500 ark, skal du sørge for mindst at have den mængde plads, der er angivet i figuren til venstre. 203 mm (8") 1110 mm (44") 508 mm (20") 711 mm (28") 1434 mm (57") 4 Valg af en placering til printeren

9 102 mm (4") For en printer ned en valgfri skuffe og dupleksenhed 912 mm (36") Når du vælger en placering til en printer, der er konfigureret med en valgfri skuffe til 500 ark og dupleksenhed, skal du sørge for mindst at have den mængde plads, der er angivet i figuren til venstre. 711 mm (28") 1110 mm (44") 508 mm (20") 711 mm (28") 1434 mm (57") Overvejelse af miljømæssige spørgsmål Bemærk: Tilstrækkelig ventilation er især vigtig, hvis du vil udskrive en stor mængde materiale, eller hvis printeren skal bruges i længere tid uden afbrydelse. Når du vælger et sted at placere printeren, skal du sørge for, at placeringen opfylder følgende krav: En fast, vandret og stabil overflade God ventilation Ikke i nærheden af direkte luftstrøm fra ventilationsanlæg, varmekilder eller ventilatorer Uden ekstreme udsving i temperatur eller luftfugtighed Rent, tørt og støvfrit Uden direkte sollys Valg af en placering til printeren 5

10 Flytning af printeren Hvis du senere skal flytte printeren, skal du huske på følgende: Printeren vejer ca. 39 kg, og der skal to personer til at løfte den forsvarligt. Når du løfter printeren, skal du bruge de håndtag, der findes i siderne. Fjern tonerkassetter, fotofremkalderkassette og olieflaske, før du flytter printeren. Fjern olien fra oliesumpen, når du har fjernet olieflasken. Beskyt fotofremkalderkassetten fra lys ved at dække den med et klæde. Lås den valgfrie skuffe op fra printeren ved at fjerne den bageste låseclips og skubbe den forreste lås mod venstre. Sørg for at tilslutte printeren til en korrekt jordforbundet stikkontakt. I tabellen kan du se, hvad du nu skal gøre. Hvis du skal... Se side... Udpakke og placere den valgfrie skuffe 7 Udpakke og placere printeren 11 6 Valg af en placering til printeren

11 Trin 2: Udpakning og placering af den valgfrie skuffe Printeren understøtter en valgfri skuffe med en enkelt skuffe med 500 ark. Sådan installeres den valgfrie skuffe: FORSIGTIG! Hvis du installerer den valgfrie skuffe, efter at printeren er installeret, skal du slukke for printeren og koble netledningen og printerkablerne fra. 1 Fjern den valgfri skuffer og siderne til adgangspanelet fra kassen. Gem kassen og emballagen i tilfælde af, at du får brug for at emballere skuffen igen. Hvis én eller flere dele mangler eller er beskadiget, kan du på registreringskortet finde telefonnummeret til Lexmark Danmark. Udpakning og placering af den valgfrie skuffe 7

12 2 Fjern eventuel forsendelsestape og emballeringsmateriale fra skuffen og bakken. Side på adgangspanel 3 Sæt siderne til adgangspanelet til side. Ekstra skuffe Valgfri skuffebasis 4 Placer den valgfri skuffe på det sted, du har valgt til placering af printeren. Lås 8 Udpakning og placering af den valgfrie skuffe

13 5 Frigør låseclipsens fingerskruer ved at rotere den mod uret. 6 Roter låseclipsen, så den hænger nedad. Hvis du roterer låseclipsen, forhindrer du, at stikkets dæksel beskadiges, og det bliver lettere at fjerne dækslet. Bemærk: Installer siderne til adgangspanelet, efter den valgfrie skuffe eller dupleksenhedens elektriske tilslutning er foretaget. Udpakning og placering af den valgfrie skuffe 9

14 10 Udpakning og placering af den valgfrie skuffe

15 Trin 3: Udpakning og placering af printeren FORSIGTIG! Denne printer vejer 39 kg, og der skal mindst to personer til at løfte den. Sørg for at have nogen til at hjælpe dig, når du flytter eller løfter printeren. Når du løfter printeren, skal du bruge de håndtag, der findes i siderne. 1 Fjern boksen med forbrugsstoffer og posen med tilbehør fra kassen med printeren. Gem kassen og emballagen i tilfælde af, at du får brug for at emballere printeren igen. Boks til forbrugsstoffer Pose med tilbehør Printer Udpakning og placering af printeren 11

16 Bemærk: Tag ikke olieflasken, fotofremkalderen eller tonerkassetterne ud af deres egen indpakning, før du er klar til at bruge dem. 2 Åbn boksen med forbrugsstoffer, og kontroller, at du har følgende emner: Renserulle Fotofremkalderkassette Sort, magenta, cyan og gul tonerkassette Olieflaske Fotofremkalderkassette Tonerkassetter Renserulle Olieflaske Installationsvejledning Cd'er 3 Åbn posen med tilbehør, og kontroller, at du har følgende emner: Installationsvejledning og Oversigtskort Cd'en Publications Cd'en Drivers, MarkVision and Utilities Netledning Hvis én eller flere dele mangler eller er beskadiget, kan du på registreringskortet finde telefonnummeret til Lexmark Danmark. Oversigtskort og plastiklomme Netledning 12 Udpakning og placering af printeren

17 Udover cd'en Publications, kan du få adgang til C720-onlineoplysninger på vores Websted på adressen Her kan du hente opdaterede oplysninger om Lexmark og Lexmark-produkter. Bemærk: Placer printeren et sted, hvor du nemt kan fjerne emballagen og installere komponenterne. Placering af printeren Følg procedurerne under Printer med valgfri skuffe, hvis du har en valgfri skuffe. Ellers skal du følge procedurerne under Printer uden valgfri skuffe på side 15. Printer med valgfri skuffe FORSIGTIG! Denne printer vejer 39 kg, og der skal mindst to personer til at løfte den. Sørg for at have nogen til at hjælpe dig, når du flytter eller løfter printeren. Når du løfter printeren, skal du bruge de håndtag, der findes i siderne på printeren. 1 Få en til at hjælpe med at løfte printeren ud af kassen. Når du løfter printeren, skal du bruge de håndtag, der findes i siderne. Udpakning og placering af printeren 13

18 Bemærk: Hvis du justerer siderne og printerens hjørner ind efter den valgfri skuffe og derefter sænker printeren, er det nemmere at rette tappene og stikket ind. 2 Ret tappene på oversiden af den valgfri skuffe ind efter hullerne på undersiden af printeren. 3 Sænk printeren ned på skuffen. 4 Fjern forsendelsestapen og anden emballage fra printerens yderside. 5 Fortsæt med Identifikation af printerens dele på side Udpakning og placering af printeren

19 Printer uden valgfri skuffe FORSIGTIG! Denne printer vejer 39 kg, og der skal mindst to personer til at løfte den. Sørg for at have nogen til at hjælpe dig, når du flytter eller løfter printeren. Når du løfter printeren, skal du bruge de håndtag, der findes i siderne på printeren. 1 Få en til at hjælpe med at løfte printeren ud af kassen. Når du løfter printeren, skal du bruge de håndtag, der findes i siderne. 2 Placer printeren på en plan, stabil overflade, hvor du nemt kan fjerne emballagen og installere optionerne. 3 Fjern forsendelsestapen og anden emballage fra printerens yderside. 4 Fortsæt med Identifikation af printerens dele på side 16. Udpakning og placering af printeren 15

20 Identifikation af printerens dele Bliv fortrolig med navnene på og placeringen af de forskellige dele på din nye printer. Det får du glæde af, når du installerer printeren. Vi bruger de samme betegnelser i denne bog, på cd'en Publications og i onlineoplysningerne til Lexmark C720. Kontrolpanel Øverste dør Udløser til øverste dør Øverste dør og udskriftsbakke Papirstyr Papirstop Bageste dør Håndtag Sokkel til netledning Håndtag Dæksel til udvidelsessokkel Afbryderknap Papirskuffe Forreste dør Parallelstik og Ethernet-stik I tabellen kan du se, hvad du nu skal gøre. Hvis du skal... Se side... Installation af en valgfri skuffe 17 Installation af hukommelse og 25 nettilslutninger Installation af forbrugsstoffer Udpakning og placering af printeren

21 Trin 4: Installation af en valgfri skuffe 1 Fjern skuffe 1. Installation af en valgfri skuffe 17

22 2 Skub låsen på skuffeenheden til højre, indtil den klikker på plads. Låsen er placeret mellem den valgfrie skuffe og printeren. Du skal række ind gennem åbningen til printerskuffen for at flytte låsen. 3 Skub papirskuffen ind. 18 Installation af en valgfri skuffe

23 4 Fjern dækslet over stikket. Dækslet over stikket er placeret som vist. Tryk dækslet ind og drej det nedad eller brug en flad skruetrækker til at fjerne dækslet over stikket. Installation af en valgfri skuffe 19

24 Sokkel 5 Sørg for, at låseclipsens fingerskruer er løsnet tilstrækkeligt, så låseclipsen kan drejes. 6 Drej låseclipsen og placer toppen af clipsen i soklen. 7 Spænd fingerskruen på låseclipsen. 20 Installation af en valgfri skuffe

25 8 Juster, og tilslut det hvide stik på skuffen til det hvide stik på printeren. 9 Hvis du har en valgfri dupleksenhed, skal du springe over trin 10 og 11. Find næste trin ved hjælp af tabellen på side 23. Installation af en valgfri skuffe 21

26 Bemærk: Du skal ikke installere siderne til adgangspanelet på dette tidspunkt, hvis du har en dupleksenhed. Sokkel Tap 10 Installer venstre side af adgangspanelet. a Sæt den sokkel, der sidder bag på panelet, ind i den tap, der sidder bag på printeren. b Roter panelet mod det forreste af printeren, indtil det klikker på plads. 22 Installation af en valgfri skuffe

27 11 Installer højre side af adgangspanelet. a Sæt det bageste af panelet ind i det bageste af printeren. b Roter panelet mod det forreste af printeren, indtil det klikker på plads. Hvis du har installeret den valgfrie skuffeenhed efter opsætningen af printeren, skal du tilslutte printerkablerne og netledningen, og derefter tænde printeren. I tabellen kan du se, hvad du nu skal gøre. Hvis du skal... Se side... Installere hukommelse og nettilslutninger 25 Installere den valgfri dupleksenhed 45 Installere forbrugsstoffer 51 Installation af en valgfri skuffe 23

28 24 Installation af en valgfri skuffe

29 Trin 5: Installation af hukommelse og netværksudvidelser Du kan føje hukommelse og interfaceporte til printeren ved at installere følgende optioner: Printerhukommelse Harddisk Printserver (INA) Tri-Port-adapter Interfacekort til parallelport Interfacekort til parallelport Fjernelse af systemkort Du skal fjerne systemkortet for at installere hukommelseskort, en harddisk, printserver, tri-port-adapter eller et interfacekort til parallelporten. Du skal bruge en Philips-skruetrækker nummer 2 til at fjerne systemkortet. Bemærk: Placer printeren et sted, hvor du nemt kan fjerne systemkortet til installation af interne optioner. FORSIGTIG! Denne printer vejer 39 kg, og der skal mindst to personer til at løfte den. Sørg for at have nogen til at hjælpe dig, når du flytter eller løfter printeren. Når du løfter printeren, skal du bruge de håndtag, der findes i siderne. Installation af hukommelse og netværksudvidelser 25

30 FORSIGTIG! Hvis du installerer interne optioner efter installation af printeren, skal du slukke printeren og koble netledningen fra. Hvis du har andre enheder tilsluttet til printeren, skal du også slukke for dem og trække de ledninger ud, der måtte føre til printeren. 1 Fjern de to skruer på systemkortets dæksel som vist. Placer skruerne på et sikkert sted, så du kan finde dem, når du geninstallerer systemkortet. 26 Installation af hukommelse og netværksudvidelser

31 Bemærk: Du skal udskifte systemkortet, før du kan betjene printeren. 2 Træk systemkortet ud af printeren. I tabellen kan du se, hvad du nu skal gøre. Hvis du skal... Se side... Installere et hukommelseskort 28 Installere et flashhukommelseskort 31 Installere en harddisk 35 Installere et printerudvidelseskort 39 Installere systemkortet 41 Installation af hukommelse og netværksudvidelser 27

32 Installation af hukommelseskort Bemærk: Hukommelsesudvidelser, der er designet til andre Lexmark-printere, fungerer måske ikke sammen med din printer. Yderligere oplysninger finder du i Lexmark C720-onlineoplysninger. Hukommelsesstik Indbygget kodekort MÅ IKKE FJERNES Printeren leveres med mindst 32 MB hukommelse. (Nogle printermodeller har måske en større standardhukommelse). Du kan købe mange forskellige hukommelsesudvidelser hos Lexmark til de tre hukommelsesstik i printeren. Den maksimale mængde brugbar hukommelse er 384 MB. Brug SDRAM DIMM-hukommelseskort, der opfylder følgende kriterier: 100 MHz eller mere 100 ben 4 KB opdateringsfrekvens Unbuffered, ikke-ecc x32 3,3 V Hvis du har brug for at fjerne et hukommelseskort, kan du finde oplysninger i Lexmark C720-onlineoplysninger. Sådan installeres ekstra hukommelse: 1 Følg fremgangsmåden under Fjernelse af systemkort på side 25, hvis systemkortet stadig er monteret. 2 Find hukommelsesstik på systemkortet. Hvert stik kan understøtte enten et printerhukommelseskort eller et flashhukommelseskort. Printeren virker ikke, hvis der er mere end et flashhukommelseskort installeret. Dæksel til udvidelsessokkel Udvidelsessokkel Bemærk: Printeren har måske ikke et indbygget kodekort. 28 Installation af hukommelse og netværksudvidelser

33 3 Åbn metalclipsene i hver ende af det stik, der skal bruges. Advarsel! Hukommelseskortet kan nemt beskadiges af statisk elektricitet. Rør ved en metalgenstand, inden du rører ved hukommelseskortet. 4 Pak hukommelseskortet ud. Pak hvert hukommelseskort ud særskilt, umiddelbart inden det installeres. Undgå at berøre tilslutningspunkterne langs kanten af kortet. Gem emballagen. Tilslutningspunkter 5 Hold hukommelseskortet, så tilslutningspunkterne peger mod systemkortet som vist. Installation af hukommelse og netværksudvidelser 29

34 6 Skub hukommelseskortet ind i stikket, indtil metalclipsene på stikket klikker på plads. Kortet skal muligvis tvinges for at komme helt på plads. 7 Kontroller, at metalclipsene passer i hakkene i hver ende af kortet i stikket. 8 Gentag trin 3 til 7 for at installere andre hukommelseskort. I tabellen kan du se, hvad du nu skal gøre. Hvis du skal... Se side... Installere et flashhukommelseskort 31 Installere en harddisk 35 Installere et printerudvidelseskort 39 Installere systemkortet Installation af hukommelse og netværksudvidelser

35 Flashhukommelseskort Bemærk: Printeren virker ikke, hvis der er mere end et flashhukommelseskort installeret. Flashhukommelse er praktiske til lagring af oplysninger, f.eks. indlæste skrifttyper og makroer. Du kan bruge printerdriveren eller hjælpeprogrammet MarkVision TM til at indlæse skrifttyper, symbolsæt og makroer til flashhukommelsen. De oplysninger, der lagres i flashhukommelsen, bevares, når printeren slukkes. Du kan installere flashhukommelseskort i størrelsen 2 MB, 4 MB, 8 MB eller 16 MB. I Technical Reference finder du flere oplysninger om brugen af flashhukommelseskort. Installation af et flashhukommelseskort Hvis du har brug for at fjerne et flashhukommelseskort, kan du finde oplysninger i Lexmark C720-onlineoplysninger. 1 Følg fremgangsmåden under Fjernelse af systemkort på side 25, hvis systemkortet stadig er monteret. Bemærk: Hvert stik kan understøtte enten et printerhukommelseskort eller et flashhukommelseskort. Hvis du installerer et flashhukommelseskort, reduceres den maksimale RAMhukommelsesfunktion. Installation af hukommelse og netværksudvidelser 31

36 Hukommelsesstik Indbygget kodekort MÅ IKKE FJERNES 2 Find hukommelsesstik på systemkortet. Hvert stik kan understøtte enten et printerhukommelseskort eller et flashhukommelseskort. Dæksel til udvidelsessokkel Udvidelsessokkel Bemærk: Printeren har måske ikke et indbygget kodekort. 3 Åbn metalclipsene i hver ende af det stik, der skal bruges. Hvert stik kan understøtte enten et printerhukommelseskort eller et flashhukommelseskort. Printeren virker ikke, hvis der er mere end et flashhukommelseskort installeret. 32 Installation af hukommelse og netværksudvidelser

37 Advarsel! Flashhukommelseskortet kan nemt beskadiges af statisk elektricitet. Rør ved en metalgenstand, inden du rører ved hukommelseskortet. 4 Pak flashhukommelseskortet ud. Tilslutningspunkter Du kan installere et flashhukommelseskort i størrelsen 2 MB, 4 MB, 8 MB eller 16 MB. Pak flashhukommelseskortet ud, umiddelbart inden det skal installeres. Undgå at berøre tilslutningspunkterne langs kanten af kortet. Gem emballagen. 5 Hold flashhukommelseskortet, så tilslutningspunkterne peger mod systemkortet, som vist. Installation af hukommelse og netværksudvidelser 33

38 6 Skub flashhukommelseskortet ind i stikket, indtil metalclipsene på stikket klikker på plads. Kortet skal muligvis tvinges for at komme helt på plads. 7 Kontroller, at metalclipsene passer i hakkene i hver ende af kortet i stikket. I tabellen kan du se, hvad du nu skal gøre. Hvis du skal... Se side... Installere en harddisk 35 Installere et printerudvidelseskort 39 Installere systemkortet Installation af hukommelse og netværksudvidelser

39 Installation af en harddisk Du kan købe en ekstra harddisk fra Lexmark. Du skal montere den ekstra harddisk og tilslutte den til systemkortet. Hvis du anvender en harddisk fra tredjepart, skal den opfylde følgende kriterier: 2,5" plade ATA-2 (IDE)-interface Maksimal tykkelse på 13 mm Minimum harddiskkapacitet på 3,2 GB Maksimum harddiskkapacitet på 10 GB Du skal bruge en Philips-skruetrækker nummer 2 til at fastspænde harddisken til monteringspladen. Advarsel! De elektriske komponenter på systemkortet kan nemt beskadiges af statisk elektricitet. Du skal røre ved noget metal, før du rører ved elektroniske komponenter eller stik på systemkortet. Skruer Båndkabel 1 Følg fremgangsmåden under Fjernelse af systemkort på side 25, hvis systemkortet stadig er monteret. Placer systemkortet på en flad, jævn og stabil overflade. 2 Fjern monteringspladen, harddisken, båndkablet og skuerne fra pakken. Monteringsplade Harddisk Installation af hukommelse og netværksudvidelser 35

40 3 Juster stikket på båndkablet til stikbenene på harddisken. Stikkene i hver ende af båndkablet er lidt forskellige. Stikket i den ende med hul til ben, der ikke er boret, skal tilsluttes til harddisken. 4 Skub kabelstikket ind i harddisken. 5 Juster skruehullerne i harddisken med hullerne på monteringspladen. Sørg for, at harddiskstikket og hakket på monteringspladen er justeret som vist. 6 Indsæt de fire skruer i hullerne på monteringspladen. Hak 7 Spænd skruerne forsigtigt for at fastgøre harddisken til monteringspladen. Harddiskstik 36 Installation af hukommelse og netværksudvidelser

41 Systemkortstik 8 Juster stikket på båndkablet med stikbenene på systemkortet. 9 Tryk harddiskens kabelstik ind i systemkortstikket. Harddiskstik Bemærk: Hvis hullerne på monteringspladen ikke flugter med hullerne på systemkortet, er monteringspladen blevet installeret forkert på harddisken. Se trin 5 på side 36 for få oplysninger om korrekt installation af monteringspladen. 10 Roter harddisken og monteringspladen som vist for at få de tre poster på monteringspladen til at flugte med hullerne på systemkortet. Installation af hukommelse og netværksudvidelser 37

42 11 Skub monteringspladens tre poster ind i de tre huller på systemkortet, indtil de klikker på plads. Monteringshuller I tabellen kan du se, hvad du nu skal gøre. Hvis du skal... Se side... Installere et printerudvidelseskort 39 Installere systemkortet Installation af hukommelse og netværksudvidelser

43 Installation af printerudvidelseskort Du kan installere et af følgende printerudvidelseskort i printeren: Printserver Tri-Port-adapter Interfacekort til parallelport USB-interfacekort Med en printserver (ofte kaldet en intern netværksadapter eller INA (Internal Network Adapter)), f.eks. MarkNet TM N2001e, kan du tilslutte printeren til et lokalt netværk (LAN). MarkNet N2000-printservere understøtter følgende LAN-udvidelser: Ethernet 10BaseT og 10Base2 Ethernet 10/100BaseTX Token-Ring Tri-port-adapteren har stik til følgende: Seriel interface (RS-232C eller RS-422) LocalTalk-netværk En infrarød adapter Interfacekortet til parallelporten har en ekstra parallelport. IEEE 1284C-stikket kræver et kabel af typen 1284 A C. Du kan købe et kabel på 3 m, Lexmark varenummer 43H5171, der overholder disse specifikationer. I dokumentationen, der fulgte med interfacekortet, finder du flere oplysninger. Systemkortet har én udvidelsessokkel. Udvidelsessoklen understøtter netværk, tri-port, parallelport, USB- og faxmodemudvidelseskort. Instruktionerne på side 40 forklarer, hvordan et printerudvidelseskort installeres. Installation af hukommelse og netværksudvidelser 39

44 Advarsel! Printerudvidelseskort kan nemt beskadiges af statisk elektricitet. Rør ved en metalgenstand, inden du rører ved et printerudvidelseskort. Du skal bruge en Philips-skruetrækker nummer 2 til at installere et printerudvidelseskort. Hvis du vil fjerne et printerudvidelseskort, skal du se Lexmark C720-onlineoplysningerne. 1 Følg fremgangsmåden under Fjernelse af systemkort på side 25, hvis systemkortet stadig er installeret. Systemkort 2 Fjern skruen i øverste ende af udvidelsessoklen. Udvidelsessokkel Gem skruen. Du kan få brug for den til at fastgøre printerudvidelseskortet til stikkets hængsel. 3 Fjern dækslet til udvidelsessoklen. Gem udvidelsessoklen, så du kan geninstallere den igen, hvis du fjerner printerudvidelseskortet. 4 Pak printerudvidelseskortet ud. Gem emballagen. Skrue Dæksel til udvidelsessokkel 5 Juster printerudvidelseskortets stik med stikket på systemkortet. 6 Skub printerudvidelseskortet ind i stikket, indtil stikket sidder fast på systemkortet. De to stik skal passe nøjagtigt sammen. Stik 40 Installation af hukommelse og netværksudvidelser

45 7 Indsæt den skrue, du gemte under trin 2 (eller de ekstra skruer, der blev leveret sammen med printerudvidelseskortet) i hullerne i hver ende af udvidelsessoklen og ind i printerudvidelseskortet. 8 Spænd skruerne forsigtigt for at fastgøre udvidelseskortet. Skruer Installation af det bageste dæksel og systemkort Når du har installeret hukommelses- og printerudvidelseskortene, skal du fuldføre følgende trin for at installere det bageste dæksel og systemkort. Du skal bruge en Philips-skruetrækker nummer 2 til at montere dækslet. 1 Kontroller, at printeren er slukket. Installation af hukommelse og netværksudvidelser 41

46 Bemærk: Du skal udskifte systemkortet, før du kan betjene printeren. 2 Juster systemkortet med de øverste og nederste sokler inde i bagsiden af printeren som vist. 3 Indsæt systemkortet printeren. 42 Installation af hukommelse og netværksudvidelser

47 4 Ret de to skruer på bageste dæksel ind efter hullerne på printerrammen. 5 Stram de to skruer for at fastgøre det bageste dæksel og systemkortet til printeren. Hvis du har installeret interne optioner efter opsætningen af printeren, skal du tilslutte printerkablerne og netledningen og tænde printeren. I tabellen kan du se, hvad du nu skal gøre. Hvis du skal... Se side... Installere den valgfri dupleksenhed 45 Fortsætte med printerinstallationen 51 Installation af hukommelse og netværksudvidelser 43

48 44 Installation af hukommelse og netværksudvidelser

49 Trin 6: Installation af den valgfri dupleksenhed Bemærk: Det er nemmere at montere dupleksenheden, hvis du har adgang til printerens bagside og sider. FORSIGTIG! Hvis du installerer den valgfrie dupleksenhed, efter at printeren er installeret, skal du slukke for printeren, før du installerer dupleksenheden. Printeren understøtter en valgfri dupleksenhed, der giver mulighed for tosidet farve- eller monokromudskrivning. Hvis du vil installere en dupleksenhed, skal du tidligere have installeret den valgfrie skuffe (se side 17 for at få instruktioner). Sådan installeres den valgfrie dupleksenhed: 1 Tag dupleksenheden ud af emballagen. Installation af den valgfri dupleksenhed 45

50 2 Fjern eventuel forsendelsestape og yderligere emballage fra dupleksenhedens komponenter. Åbn alle døre og dæksler, og fjern eventuel tape eller emballage inde fra dupleksenheden. 46 Installation af den valgfri dupleksenhed

51 Bemærk: Hvis du installerer dupleksenheden, efter at printeren er installeret, skal du tidligere have installeret en valgfri skuffe. Øverste adgangsdør 3 Fjern det øverste adgangspanel. Skub nederste kant på øverste adgangspanel ind. Løft det derefter opad for at fjerne det. 4 Træk dækslerne på den bageste tap udad, og fjern dem. Du skal bruge en lille, flad skruetrækker til at fjerne dækslet på den bageste tap. Tapper Installation af den valgfri dupleksenhed 47

52 Lås 5 Tryk på venstre lås på dækslet, og lad dækslet glide af. 6 Tryk på højre lås på dækslet, og lad dækslet glide af. Tap 7 Sæt nederste og venstre tapper i dupleksenheden i soklerne på den valgfrie skuffe som vist. 8 Løft dupleksenheden, og sæt tapperne ind i hullerne på printeren. Tap 9 Sænk dupleksenheden på plads. 48 Installation af den valgfri dupleksenhed

53 10 Åbn dupleksenhedens øverste dæksel. 11 Juster fingerskruerne på dupleksenheden med hullerne på printeren. 12 Stram fingerskruerne for at sætte dupleksenheden forsvarligt på printeren. 13 Luk dupleksenhedens øverste dæksel. 14 Tilslut det sorte stik på dupleksenheden til det sorte stik på printeren. Installation af den valgfri dupleksenhed 49

54 Sokkel Tap 15 Installer venstre side af adgangspanelet. a Sæt den sokkel, der sidder bag på panelet, ind i tappen som vist. b Roter panelet mod det forreste af printeren, indtil det klikker på plads. 16 Installer højre side af adgangspanelet. a Sæt det bageste af panelet ind i det bageste af printeren. b Roter panelet mod det forreste af printeren, indtil det klikker på plads. Hvis du har installeret dupleksenheden efter opsætningen af printeren, skal du tilslutte printerkablerne og netledningen og tænde printeren. 17 Fortsæt med Installation af forbrugsstoffer på side Installation af den valgfri dupleksenhed

55 Trin 7: Installation af forbrugsstoffer Installation af olieflasken og renserullen Advarsel! Det tager ca. 30 minutter for olien at nå til fuseren efter den første installation af olieflasken. Sørg for, at olieflasken har være installeret i mindst 30 minutter, før du starter med at udskrive. Printeren leveres sammen med en olieflaske og renserulle, som du skal installere for at betjene printeren. Olie smører fuseren, og renserullen fjerner overflødig toner og snavs fra fuseren. Fuseren fungerer ikke korrekt uden olie. Hvis der ikke er smørelse nok, kan der opstå papirstop, hvilket nedsætter fuserens levetid. Du skal vente i 30 minutter efter installation af olieflasken, før du starte udskrivning. Installation af forbrugsstoffer 51

56 Bemærk: Hvis en dupleksenhed er installeret, skal du også åbne dupleksenhedens øverste dør. Sådan installeres olieflasken og renserullen: 1 Skub den øverste dørs udløser mod printerens forside. 2 Løft den øverste dør. Udløser til øverste dør 52 Installation af forbrugsstoffer

57 Advarsel! Når olieflasken er blevet installeret, må du ikke vippe eller flytte printeren. Olie kan spildes og forårsage skade. Yderligere oplysninger om fjernelse af olieflasken finder du i Lexmark C720-onlineoplysninger. 3 Drej venstre og højre grønne låsehåndtag for at låse olieflasken og renserullesoklerne op. 4 Tag olieflasken ud af emballagen. Låsehåndtag til olieflasken Installation af forbrugsstoffer 53

58 Vigtigt! Olie kan tilsmudse tøjet. 5 Juster olieflasken med soklerne i printeren. 6 Sænk olieflasken ned i printeren. Rulleudløserhåndtag 7 Flyt de grønne udløserhåndtag til fuserrullen mod det bageste af printeren. Du skal muligvis tvinge håndtagene for at flytte dem. 54 Installation af forbrugsstoffer

59 8 Tag renserullen ud af emballagen. 9 Fjern eventuel emballage eller tape fra renserullen. 10 Juster renserulle med soklen i printeren. 11 Sænk renserullen ned i printeren. 12 Drej venstre og højre grønne låsehåndtag for at låse olieflasken og renserullen i printeren. Installation af forbrugsstoffer 55

60 Installation af fotofremkalderkassette Printeren leveres med en fotofremkalderkassette, der skal installeres, inden du kan bruge printeren. Fotofremkalderkassetten opretter og fører billedet fra tonerkassetten til overførselstromlen. Sådan installeres fotofremkalderkassetten: 1 Løft venstre og højre grønne låsehåndtag til fotofremkalder. Låsehåndtag til fotofremkalder 56 Installation af forbrugsstoffer

61 Advarsel! Rør ikke ved den blanke, grønne film i fotofremkalderkassetten. Hvis du berører fotofremkalderfilmen, kan du beskadige den og nedsætte udskriftskvaliteten. Metalspænde til forsendelse Fotofremkalderfilm 2 Tag fotofremkalderkassetten ud af emballagen. 3 Træk de to metalspænder til forsendelse væk fra fotofremkalderkassetten for at fjerne dem. Metalspænderne har orange tape på. 4 Fjern omslaget og eventuel emballage fra fotofremkalderkassetten. Omslag Metalspænde til forsendelse Kassetten må ikke udsættes for lys i mere end 10 minutter. Hvis kassetten skal udsættes for lys i mere end 10 minutter, skal den placeres i kassen eller dækkes til. Sørg for ikke at ridse overfladen på fotofremkalderfilmen. Ridser eller revner har stor indflydelse på udskriftskvaliteten. 5 Bortskaf metalspænderne til forsendelse og omslaget. Installation af forbrugsstoffer 57

62 6 Juster fotofremkalderkassetten med soklerne i de grønne låsehåndtag. 7 Skub fotofremkalderkassetten ind i printeren, indtil den sidder fast. 8 Roter de grønne låsehåndtag til fotofremkalderen nedad. Låsehåndtag til fotofremkalder 58 Installation af forbrugsstoffer

63 9 Luk den øverste dør. Hvis en dupleksenhed er installeret, skal du også lukke dupleksenhedens øverste dør. Installation af forbrugsstoffer 59

64 Installation af tonerkassetter Printeren leveres med fire farvekodede tonerkassetter. Disse kassetter skal placeres forrest i printeren. Hver kassette har sin egen farvekodede plads i printeren. Sådan installeres de fire tonerkassetter: 1 Skub den forreste dørs udløser mod printerens forside. 2 Åbn den forreste dør. 3 Fjern eventuel forsendelsestape og emballeringsmateriale fra printerens forreste del. Kontroller, om der findes emballage i tonerkassetterummet. 4 Tag en tonerkassette ud af emballagen. Du kan installere kassetterne i enhver rækkefølge. Det kan dog være nemmere at installere dem nedefra i følgende rækkefølge: cyan, magenta, gul og sort. Udløser til forreste dør 5 Ryst forsigtigt tonerkassetten for at fordele toneren jævnt. 60 Installation af forbrugsstoffer

65 6 Fjern dækslet og anden emballage eller tape fra tonerkassetten. Dæksel Advarsel! Rør ikke ved tonerrullens overflade under dækslet. Hvis du berører tonerrullens overflade, kan du beskadige den. Rulle Installation af forbrugsstoffer 61

66 Bemærk: Hver kassetten er kodet, så den passer til et bestemt sted i printeren. Hvis kassetten ikke passer, skal du kontrollere, at du er ved at placere den det rigtige sted. 7 Juster tonerkassetten med den rette sokkel i den forreste del af printeren. Bogstavet C, M, Y eller K på tonerkassetten svarer til bogstavet inde i printeren. 8 Lad den nye tonerkassette glide på plads i printeren. 62 Installation af forbrugsstoffer

67 9 Gentag trin 4 til 8 for at installere de sidste kassetter. 10 Luk den forreste dør. Påsætning af oversigtskortet 1 Find et passende sted at placere oversigtskortet. 2 Fjern det beskyttende papir fra bagsiden af oversigtskortets lomme. 3 Sæt lommens bagside med klæbestof fast på den valgte sted. Lomme til oversigtskort Bemærk: Udluftningshullerne på printeren må ikke dækkes til. Installation af forbrugsstoffer 63

68 64 Installation af forbrugsstoffer

69 Trin 8: Tilslutning af kablerne Du kan tilslutte printeren til et lokalnetværk (LAN) ved at: Tilslutte printeren direkte til serveren med et parallelt, serielt eller USB-kabel. Der kræves et IEEE-1284-kompatibelt parallelt kabel til den port på printeren, der som standard er den parallelle port. Vi anbefaler Lexmark varenummer (10 fod) eller (20 fod). Hvis du bruger et kabel, der ikke er IEEEkompatibelt, har du måske ikke adgang til alle printerens funktioner. Hvis du tilslutter et serielt kabel, anbefaler vi Lexmark varenummer (50 fod). Tilslut kablet til det serielle stik på det valgfrie tri-port-interfacekort, du har installeret i printeren. FORSIGTIG! Når du tilslutter et kabel til printeren fra en anden komponent, der er tilsluttet strøm, f.eks. en computer eller et eksternt faxmodem, skal du sørge for at slukke for denne komponent og trække netledningen ud, inden du tilslutter kabler til printeren. Tilslutte printeren direkte til lokalnetværket: Brug en ekstern printserver, f.eks. Lexmark's MarkNet Pro Brug en printserver, f.eks. serveren i serien MarkNet N2000, der er beskrevet på side 39. Brug det valgfrie tri-port-interfacekort til at tilslutte til et LocalTalk-netværk. I dokumentationen, der fulgte med interfacekortet, finder du flere oplysninger om kortet. Tilslutning af kablerne 65

70 Bemærk: Tilslut kun ét netværkskabel, også selvom den interne printserver har mere end én netværksport. Parallelt forbindelsesstik Sådan tilsluttes et kabel til printeren: 1 Find stikket til parallelporten eller den valgfrie port til højre på printerens bagside. Afhængigt af hvilke optioner, du har installeret, kan der være andre parallelle, serielle, USB- eller netværksstik tilgængelige. 2 Tilslut det korrekte kabel. Valgfri Ethernetstik 66 Tilslutning af kablerne

71 3 Sæt netledningen fast bagpå printeren og i en stikkontakt med jordforbindelse. 4 Tænd for printeren. 5 Fortsæt med Ilægning af papir i papirskuffen på side 69. Tilslutning af kablerne 67

72 68 Tilslutning af kablerne

73 Trin 9: Ilægning af papir i papirskuffen Printeren har en standard skuffe - skuffe 1 - der kan rumme op til 250 ark papir i størrelserne A4, letter og executive. Der fås også en valgfri skuffe, der kan rumme op til 250 ark i størrelsen legal. Du kan også lægge transparenter, konvolutter og karton i skuffe 1. Yderligere oplysninger om de typer medier, printeren understøtter, finder du i onlineoplysningerne til Lexmark C720. Bemærk: Husk at ændre papirtypeindstillingen til Transparenter, hvis du lægger transparenter i skuffe 1. Se Ændring af indstillingen Papirtype på side 81 for at få yderligere oplysninger. Hvis du har installeret en valgfri papirskuffe, er instruktionerne de samme for ilægning af papir i denne skuffe. Der må dog kun ilægges papir i skuffe 2. Ilægning af papir i papirskuffen 69

74 Sådan ilægges medie i skuffen: 1 Træk skuffen helt ud af printeren. 2 Placer skuffen på en plan overflade. 70 Ilægning af papir i papirskuffen

75 Bemærk: Hvis du ilægger papir i størrelsen A4 eller Letter, er skuffen måske allerede indstillet til denne papirstørrelse. 3 Klem tryklåsen sammen i enden af det forreste papirstyr. 4 Skub det forreste papirstyr på plads i forhold til placeringen af den papirstørrelse, du ilægger. 5 Åbn tryklåsene. Placeringen af det forreste papirstyr fortæller printeren, hvilken størrelse papir der er lagt i skuffen. Hvis det forreste papirstyr er placeret forkert, kan det resultere i problemer med indføringen af papir eller forkert formatering af siden. 6 Klem tryklåsene sammen i enden af papirstyret på venstre side. 7 Skub papirstyret på venstre side på plads i forhold til placeringen af den papirstørrelse, du ilægger. 8 Åbn tryklåsene. 9 Bøj arkene frem og tilbage for at løsne dem, og luft derefter papiret, inden du lægger det i skuffen. Ret kanterne ind på en plan overflade. Ilægning af papir i papirskuffen 71

76 10 Læg papiret i med den anbefalede udskrivningside opad. Maksimal stakhøjde Overskrid ikke det øverste kapacitetsmærke på etiketten på indersiden af papirskuffen. Hvis du ilægger fortrykt brevpapir, skal du placere toppen af siden bagerst i skuffen. 11 Lad papirskuffen glide ind i printeren. 72 Ilægning af papir i papirskuffen

77 Ilægning af konvolutter Læg kun konvolutter i skuffe 1. Sådan ilægges medie i skuffen: 1 Træk skuffen helt ud af printeren. 2 Placer skuffen på en plan overflade. 3 Klem tryklåsen sammen i enden af det forreste papirstyr. 4 Skub det forreste papirstyr på plads i forhold til placeringen af den konvolutstørrelse, du ilægger. 5 Åbn tryklåsene. Tryklåse Placeringen af det forreste papirstyr fortæller printeren, hvilken størrelse konvolut der er lagt i skuffen. Ved nogle konvolutter er du muligvis nødt til at indstille konvolutstørrelsen via kontrolpanelet. Hvis det forreste papirstyr er placeret forkert, kan det resultere i problemer med indføringen af konvolutter eller forkert formatering. 6 Klem tryklåsene sammen i enden af papirstyret på venstre side. Ilægning af papir i papirskuffen 73

78 7 Skub papirstyret på venstre side på plads i forhold til placeringen af den konvolutstørrelse, du ilægger. 8 Åbn tryklåsene. 9 Bøj konvolutterne frem og tilbage for at løsne dem, og luft konvolutterne, inden du lægger dem i skuffen. Ret kanterne ind på en plan overflade. Maksimal stakhøjde 10 Læg konvolutterne med klappen mod højre, den anbefalede udskrivningsside opad, og den del af konvolutten, der rummer returadressen, mod det bageste af printeren. Ilæg ikke konvolutter med frimærker på. Overskrid ikke det øverste kapacitetsmærke på etiketten på indersiden af papirskuffen. 74 Ilægning af papir i papirskuffen

79 11 Lad papirskuffen glide ind i printeren. Ilægning af papir i den valgfri papirskuffe til størrelsen legal Den valgfri skuffe til papir af størrelsen legal erstatter skuffe 1, standardskuffen til 250 ark. Udover papir af størrelsenlegalkanduilægge papir af alle størrelser og typer, der understøttes af standardskuffe 1. Sådan ilægges medie i skuffen: 1 Placer skuffen til papir af størrelsen legal på en plan overflade. Ilægning af papir i papirskuffen 75

80 2 Løft det forreste skuffedæksel. Bemærk: Papirskuffen er muligvis allerede indstillet til den korrekte papirstørrelse. 3 Klem tryklåsen sammen i enden af det forreste papirstyr. 4 Skub det forreste papirstyr på plads i forhold til placeringen af den papirstørrelse, du ilægger. 5 Åbn tryklåsene. Placeringen af det forreste papirstyr fortæller printeren, hvilken størrelse papir der er lagt i skuffen. Hvis det forreste papirstyr er placeret forkert, kan det resultere i problemer med indføringen af papir eller forkert formatering af siden. 6 Klem tryklåsene sammen i enden af papirstyret på venstre side. 7 Skub papirstyret på venstre side på plads i forhold til placeringen af den papirstørrelse, du ilægger. 8 Åbn tryklåsene. 76 Ilægning af papir i papirskuffen

81 9 Bøj arkene frem og tilbage for at løsne dem, og luft derefter papiret, inden du lægger det i skuffen. Ret kanterne ind på en plan overflade. 10 Læg papiret i med den anbefalede udskrivningside opad. Maksimal stakhøjde Overskrid ikke det øverste kapacitetsmærke på etiketten på indersiden af papirskuffen. Hvis du ilægger fortrykt brevpapir, skal du placere toppen af siden bagerst i skuffen. 11 Sænk det forreste skuffedæksel. Ilægning af papir i papirskuffen 77

82 12 Lad papirskuffen glide ind i printeren. 78 Ilægning af papir i papirskuffen

83 Trin 10: Kontrol af installationen Udskriv en side med menuindstillinger, så du kan gennemse standardindstillingerne for printeren og identificere alle installerede optioner. På siden med menuindstillingerne angives også, om optionerne fungerer korrekt. 1 Tænd for printeren. Når du tænder printeren, udføres en selvtest, og printeren varmer op. Mens dette sker, vises meddelelserne Udfører selvtest og Maskinen varmer op på kontrolpanelets display. Under printerens selvtest og opvarmning kontrolleres, at alle komponenter fungerer, og at printeren har den rette driftstemperatur. Hvis du ser en fejlkode på kontrolpanelets display, skal du se afsnittet Fejlfinding i onlineoplysningerne til Lexmark C720. Når printeren har udført de interne tests, og opvarmningen er færdig, vises statusmeddelelsen Klar. I onlineoplysningerne til Lexmark C720 finder du flere oplysninger om brug af printerens kontrolpanel, ændring af displaysprog og ændring af menuindstillingerne. Kontrol af installationen 79

84 Klar 1 Menu 2 Vælg 3 Start 5 Stop 6 Retur 4 Strømbesparer er indstillet til 20 minutter (fabriksstandarden). Du kan indstille Strømbesparer til en værdi mellem 0 og 240 minutter. Strømbesparer erstatter statusmeddelelsen Klar efter et nærmere angivet tidsrum. Begge meddelelser angiver, at printeren er klar til at modtage udskriftsjobs. I onlineoplysningerne til Lexmark C720 finder du flere oplysninger om ændring af indstillingen Strømbesparer. 2 Tryk på Menu> på printerens kontrolpanel eller på <Menu for at komme til menuerne i kontrolpanelet. TESTMENU Udskriv menuer 1 Menu 2 Vælg 3 Retur 4 3 Tryk på Menu> eller <Menu, og slip knappen, når TESTMENUvises på kontrolpanelet. 4 Tryk på Vælg. TESTMENU vises på første linje og Udskriv menuer på den anden linje. Start 5 Stop 6 Bemærk: Inden du udskriver siden med menuindstillinger, skal du kontrollere, at den valgte papirkilde indeholder papir i størrelsen A4 eller letter. Hvis du bruger en anden type papir end almindeligt papir, skal du indstille printeren til den korrekte type. I onlineoplysningerne til Lexmark C729 finder du flere oplysninger om papirstørrelser og -kilder. 5 Tryk på Vælg igen for at udskrive siden med menuindstillinger. Meddelelsen Udskriver menuindstillinger vises. Når siden med menuindstillinger er skrevet ud, vender printeren tilbage til status Klar. Se afsnittet Fejlfinding i onlineoplysninger for at få flere oplysninger, hvis der vises en fejlmeddelelse i displayet. 80 Kontrol af installationen

Din brugermanual LEXMARK C720 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260292

Din brugermanual LEXMARK C720 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260292 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Lexmark W820. Installationsvejledning. Marts 2001. www.lexmark.com

Lexmark W820. Installationsvejledning. Marts 2001. www.lexmark.com Lexmark W820 Installationsvejledning Marts 2001 www.lexmark.com Udgave: Marts 2001 Følgende afsnit er ikke gældende for lande, hvor sådanne bestemmelser er i modstrid med gældende lov: LEXMARK INTERNATIONAL,

Læs mere

Bekendtgørelse om version. Sikkerhedsoplysninger. Vigtige punkter og advarsler. Bekendtgørelser om elektronisk stråling.

Bekendtgørelse om version. Sikkerhedsoplysninger. Vigtige punkter og advarsler. Bekendtgørelser om elektronisk stråling. Bekendtgørelse om version Varemærker Sikkerhedsoplysninger Vigtige punkter og advarsler 1 om elektronisk stråling Energy Star Lasererklæring Bekendtgørelse om version 2 April 2001 Følgende afsnit gælder

Læs mere

T420. Installationsvejledning. Juni 2002. www.lexmark.com

T420. Installationsvejledning. Juni 2002. www.lexmark.com T420 Installationsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Udgave: Juni 2002 Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands lovgivning:

Læs mere

Installation af hukommelses- og udvidelseskort

Installation af hukommelses- og udvidelseskort Denne vejledning hjælper dig med at fjerne hukommelses- eller udvidelseskort. Brug følgende illustration til at finde stikket til det kort, du vil fjerne. Stik til harddisk 1 Stik til udvidelseskort Stik

Læs mere

W812. Installationsvejledning. Juli 2002. www.lexmark.com

W812. Installationsvejledning. Juli 2002. www.lexmark.com W812 Installationsvejledning Juli 2002 www.lexmark.com Udgave: Juli 2002 Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands lovgivning:

Læs mere

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden

Læs mere

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8141, 8142, 8145 Type 8420, 8421, 8426

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8141, 8142, 8145 Type 8420, 8421, 8426 ThinkCentre Vejledning i udskiftning af hardware Type 8141, 8142, 8145 Type 8420, 8421, 8426 ThinkCentre ThinkCentre Vejledning i udskiftning af hardware Type 8141, 8142, 8145 Type 8420, 8421, 8426 Første

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Brugervejledning til Mac OS X Fejlfinding af installationsprogrammet En kontrolliste til brug ved løsning af almindelige installationsproblemer. Printeroversigt Lær om printerdelene

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Inspiron 20 Brugervejledning

Inspiron 20 Brugervejledning Inspiron 20 Brugervejledning Computermodel: Inspiron 20 Model 3048 Forordningsmodel: W09B Forordningstype: W09B001 Bemærk, Forsigtig, og Advarsel BEMÆRK: BEMÆRK: angiver vigtige oplysninger om, hvordan

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION A6000 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Bekendtgørelse om version. Bekendtgørelse om licens. Sikkerhedsoplysninger. Vigtige punkter og advarsler. Bekendtgørelser om elektronisk stråling

Bekendtgørelse om version. Bekendtgørelse om licens. Sikkerhedsoplysninger. Vigtige punkter og advarsler. Bekendtgørelser om elektronisk stråling Bekendtgørelse om version Varemærker Bekendtgørelse om licens Sikkerhedsoplysninger 1 Vigtige punkter og advarsler om elektronisk stråling Støjniveau Energy Star Lasererklæring Bekendtgørelse om version

Læs mere

Bekendtgørelse om version. Bekendtgørelse om licens. Sikkerhedsoplysninger. Vigtige punkter og advarsler. Bekendtgørelser om elektronisk stråling

Bekendtgørelse om version. Bekendtgørelse om licens. Sikkerhedsoplysninger. Vigtige punkter og advarsler. Bekendtgørelser om elektronisk stråling Bekendtgørelse om version Varemærker Bekendtgørelse om licens Sikkerhedsoplysninger 1 Vigtige punkter og advarsler om elektronisk stråling Energy Star Lasererklæring Bekendtgørelse om version 2 Januar

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

E321-, E323-printer. Brugervejledning. Oktober 2002. www.lexmark.com

E321-, E323-printer. Brugervejledning. Oktober 2002. www.lexmark.com E321-, E323-printer Brugervejledning Oktober 2002 www.lexmark.com Udgave: Oktober 2002 Følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne regler ikke er i overensstemmelse med den lokale lovgivning: LEXMARK

Læs mere

Opgraderings- og servicevejledning. Printed in

Opgraderings- og servicevejledning. Printed in Opgraderings- og servicevejledning Printed in Afmontering og udskiftning af harddisk Egenskaberne varierer fra model til model. Afmontering og udskiftning af harddisk 20 til 40 minutter Før du begynder

Læs mere

105SLPlus Kort funktionsoversigt

105SLPlus Kort funktionsoversigt 05SLPlus Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Printerkomponenter Figur viser komponenterne i printerens

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK Z45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne

Læs mere

Din brugermanual EPSON FX-890 http://da.yourpdfguides.com/dref/1120381

Din brugermanual EPSON FX-890 http://da.yourpdfguides.com/dref/1120381 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

Valg af fortrykte formularer og brevpapir. Valg af for-hullet papir

Valg af fortrykte formularer og brevpapir. Valg af for-hullet papir Printerens og dens optioners udskriftskvalitet og indføringsstabilitet afhænger af den type og størrelse udskriftsmateriale, du bruger. Dette afsnit indeholder en vejledning i valg af udskriftsmateriale.

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden

Læs mere

Løsning af udskrivningsproblemer

Løsning af udskrivningsproblemer Kontakt serviceudbyderen, hvis den foreslåede løsning ikke løser problemet. 1 Et job er ikke udskrevet, eller der udskrives forkerte tegn. Kontroller, at der står Klar i kontrolpanelet, inden jobbet sendes

Læs mere

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU HP Photosmart 6220 Dok til digitalt kamera Dansk Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU Dette symbol på produktet eller på emballagen angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk Denne vejledning indeholder: Sikkerhedsoplysninger på side 11. Fejlfinding i forbindelse med installation på side 12. Yderligere oplysninger på side 16. Sikkerhedsoplysninger Brug kun den strømforsyning

Læs mere

Udskiftning af overførselsbæltet

Udskiftning af overførselsbæltet Printeren overvåger overførselsbæltets levetid. Når overførselsbæltet er opbrugt, viser printeren 80 Bælte opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte overførselsbæltet. Hvis du vil

Læs mere

E321, E323. Installationsvejledning. Marts 2003. www.lexmark.com

E321, E323. Installationsvejledning. Marts 2003. www.lexmark.com E321, E323 Installationsvejledning Marts 2003 www.lexmark.com Udgave: Oktober 2002 Følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne regler ikke er i overensstemmelse med den lokale lovgivning: LEXMARK

Læs mere

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning Oversigtsvejledning Printeroversigt 7 6 5 4 1 1 Udskriftsbakke til 150 ark 2 Skuffe til 250 ark (til påsætning) 3 Skuffeoption til 250 ark eller skuffeoption til 550 ark (ekstraudstyr) 4 Manuel arkføder

Læs mere

Identificerer områder med papirstop

Identificerer områder med papirstop Ved omhyggeligt at udvælge udskriftsmateriale og ilægge det korrekt burde du kunne undgå de fleste papirstop. (Se forslag i Tip til undgåelse af papirstop.) Følg trinene i dette afsnit, hvis der opstår

Læs mere

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brug af kontrolpanelet

Brug af kontrolpanelet Dette afsnit indeholder oplysninger om kontrolpanelet, ændring af printerindstillinger og forklaring på kontrolpanelets menuer. De fleste printerindstillinger kan ændres fra programmet eller printerdriveren.

Læs mere

Når du køber hukommelse til printeren, skal du sikre dig, at SDRAM DIMMhukommelseskortet

Når du køber hukommelse til printeren, skal du sikre dig, at SDRAM DIMMhukommelseskortet Printerhukommelse 1 Printeren leveres med mindst 64 MB hukommelse. Du kan konstatere størrelsen på den hukommelse, der aktuelt er installeret i printeren, ved at vælge Udskriv menuer i Testmenu. Den samlede

Læs mere

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Brugervejledning HP Photosmart 6220 dok til digitalt kamera Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i denne vejledning

Læs mere

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Lexmark 350 Series Brugervejledning 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Indhold Brug af printeren...5 Ilægning af papir...5 Brug af understøttede papirtyper...5

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-1840C Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren. Husk at læse denne Hurtig installationsanvisning, som indeholder de relevante instruktioner i opsætning. Opsætning af maskinen Opsætning

Læs mere

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Brugervejledning til Mac OS 9 Fejlfinding af installationsprogrammet En kontrolliste til brug ved løsning af almindelige installationsproblemer.

Læs mere

Bekendtgørelse om version. Bekendtgørelse om licens. Sikkerhedsoplysninger. Vigtige punkter og advarsler. Bekendtgørelser om elektronisk stråling

Bekendtgørelse om version. Bekendtgørelse om licens. Sikkerhedsoplysninger. Vigtige punkter og advarsler. Bekendtgørelser om elektronisk stråling Bekendtgørelse om version Varemærker Bekendtgørelse om licens Sikkerhedsoplysninger 1 Vigtige punkter og advarsler om elektronisk stråling Støjniveau Energy Star Bekendtgørelse om version 2 Oktober 2001

Læs mere

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning Oversigtsvejledning Oversigtsvejledning Printeroversigt 1 2 3 1 Udskriftsbakke til 150 ark 2 Papirstøtte 3 Kontrolpanel og menuknapper 4 Frontpanel 5 MP-arkføder 6 Skuffe til 250 (til påsætning) 7 Skuffeoption

Læs mere

Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation. Manuale d istruzioni. Gebruiksaanwijzing.

Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation. Manuale d istruzioni. Gebruiksaanwijzing. Bose 161 Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Her findes Opstilling.............................................

Læs mere

Hurtig reference. Beskrivelse af kontrolpanelet. Beskrivelse af indikatorerne på kontrolpanelet. Hurtig reference

Hurtig reference. Beskrivelse af kontrolpanelet. Beskrivelse af indikatorerne på kontrolpanelet. Hurtig reference Hurtig reference Beskrivelse af kontrolpanelet Printerens kontrolpanel har to knapper og seks indikatorer. Der er både en knap og en indikator for funktionen Fortsæt. Lys angiver printerens status. Knapperne

Læs mere

Stikordsregister. Numeriske. Udskrivning. Brug af farve. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration.

Stikordsregister. Numeriske. Udskrivning. Brug af farve. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. 1 Numeriske 1565 Emul-fejl. Isæt emul-option 2 Papirstop 30 udskriftsenhed mangler 30 Coating-rulle mangler 32 Uunderstøt. kassette 33 Konfig.fejl i skuffe 34 Papiret er for kort

Læs mere

Valg af fortrykte formularer og brevpapir

Valg af fortrykte formularer og brevpapir Printerens og dens optioners udskriftskvalitet og indføringsstabilitet afhænger af den type og størrelse udskriftsmedie, du anvender. Dette afsnit indeholder en vejledning i valg af udskriftsmedie. Oplysninger

Læs mere

350 Series. Introduktion

350 Series. Introduktion 350 Series Introduktion Maj 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med det rhombeformede design er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., som er registreret i USA og/eller andre lande. Alle

Læs mere

Modem og lokale netværk Brugervejledning

Modem og lokale netværk Brugervejledning Modem og lokale netværk Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Opgraderings- og servicevejledning

Opgraderings- og servicevejledning Opgraderings- og servicevejledning De eneste garantier for Hewlett-Packard-produkter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser. Intet

Læs mere

Forms Composer. Brug af Forms Composer. Oktober 2002. www.lexmark.com

Forms Composer. Brug af Forms Composer. Oktober 2002. www.lexmark.com Forms Composer Brug af Forms Composer Oktober 2002 www.lexmark.com Udgave: Oktober 2002 Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende

Læs mere

E220 Printer. Installationsvejledning. September 2003. www.lexmark.com

E220 Printer. Installationsvejledning. September 2003. www.lexmark.com E220 Printer Installationsvejledning September 2003 www.lexmark.com Udgave: September 2003 Følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne regler ikke er i overensstemmelse med den lokale lovgivning:

Læs mere

Udskrivningsvejledning

Udskrivningsvejledning Side 1 af 19 Ilægning af papir i bakken til 250 ark eller 550 ark FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Isæt hver enkelt bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabilt. Sørg for, at alle

Læs mere

Første udgave (januar 1999) Det følgende afsnit gælder ikke i lande, hvor sådanne forholdsregler ikke er i overensstemmelse med lokal lovgivning:

Første udgave (januar 1999) Det følgende afsnit gælder ikke i lande, hvor sådanne forholdsregler ikke er i overensstemmelse med lokal lovgivning: Første udgave (januar 1999) Det følgende afsnit gælder ikke i lande, hvor sådanne forholdsregler ikke er i overensstemmelse med lokal lovgivning: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERER DETTE DOKUMENT SOM

Læs mere

Vejledning i udskiftning af hardware Type 9300, 9301, 9636, 9638, 9640 Type 9641, 9642, 9643, 9644, 9645

Vejledning i udskiftning af hardware Type 9300, 9301, 9636, 9638, 9640 Type 9641, 9642, 9643, 9644, 9645 Vejledning i udskiftning af hardware Type 9300, 9301, 9636, 9638, 9640 Type 9641, 9642, 9643, 9644, 9645 Vejledning i udskiftning af hardware Type 9300, 9301, 9636, 9638, 9640 Type 9641, 9642, 9643, 9644,

Læs mere

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8012, 8794, 8798, 8802 Type 8806, 8811, 8816

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8012, 8794, 8798, 8802 Type 8806, 8811, 8816 Vejledning i udskiftning af hardware Type 8012, 8794, 8798, 8802 Type 8806, 8811, 8816 Vejledning i udskiftning af hardware Type 8012, 8794, 8798, 8802 Type 8806, 8811, 8816 Første udgave (juli 2006)

Læs mere

Datacard SR200 & SR300 Card Printers. Brugermanual

Datacard SR200 & SR300 Card Printers. Brugermanual Datacard SR200 & SR300 Card Printers Brugermanual Januar 2015 Brug af printeren SR200 & SR300 Forbrugsstoffer Ilægning af kort Isætning af farvebånd Isætning af retransfer film Tænde for printeren Kontrol

Læs mere

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8013, 8702, 8706, 8716, 8970 Type 8972, 8976, 8980, 8982, 8986 Type 8992, 8994, 9266, 9276, 9278 Type 9282,

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8013, 8702, 8706, 8716, 8970 Type 8972, 8976, 8980, 8982, 8986 Type 8992, 8994, 9266, 9276, 9278 Type 9282, Vejledning i udskiftning af hardware Type 8013, 8702, 8706, 8716, 8970 Type 8972, 8976, 8980, 8982, 8986 Type 8992, 8994, 9266, 9276, 9278 Type 9282, 9286, 9288, 9374, 9378 Type 9380, 9384, 9628, 9632

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er,

Læs mere

Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual

Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel hardware PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Mhp. sikker brug af dette produkt bør du læse denne instruktionsvejledning

Læs mere

Lexmark Z53. Color Jetprinter. Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z53. Color Jetprinter. Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z53 Color Jetprinter Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98 Første udgave (februar 2001) Det følgende afsnit gælder ikke i lande, hvor sådanne bestemmelser er i modstrid med lokal lov: LEXMARK

Læs mere

Inspiron 15. Servicehåndbog. 5000 Series. Computermodel: Inspiron 5548 Forordningsmodel: P39F Forordningstype: P39F001

Inspiron 15. Servicehåndbog. 5000 Series. Computermodel: Inspiron 5548 Forordningsmodel: P39F Forordningstype: P39F001 Inspiron 15 5000 Series Servicehåndbog Computermodel: Inspiron 5548 Forordningsmodel: P39F Forordningstype: P39F001 Bemærk, forsigtig og advarsel BEMÆRK: BEMÆRK! angiver vigtige oplysninger om, hvordan

Læs mere

ThinkCentre. Vejledning i udskiftning af hardware Type 8143, 8144, 8146 Type 8422, 8423, 8427

ThinkCentre. Vejledning i udskiftning af hardware Type 8143, 8144, 8146 Type 8422, 8423, 8427 ThinkCentre Vejledning i udskiftning af hardware Type 8143, 8144, 8146 Type 8422, 8423, 8427 ThinkCentre Vejledning i udskiftning af hardware Type 8143, 8144, 8146 Type 8422, 8423, 8427 Første udgae (april

Læs mere

Dell XPS 14 Brugervejledning

Dell XPS 14 Brugervejledning Dell XPS 14 Brugervejledning Computermodel: XPS L421X Regulatorisk model: P30G Regulatorisk type: P30G001 Bemærk, Forsigtig, og Advarsel BEMÆRK: Angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger computeren

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

Ilægning af papir. Udskrivning I skuffe 1. 1 Træk den bageste papirstøtte ud, indtil du hører et klik. Papirhåndtering. Vedligeholdelse.

Ilægning af papir. Udskrivning I skuffe 1. 1 Træk den bageste papirstøtte ud, indtil du hører et klik. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. I skuffe 1 1 1 Træk den bageste papirstøtte ud, indtil du hører et klik. 2 Bøj arkene frem og tilbage for at løsne dem, og luft dem. 3 Hvis du ilægger brevpapir, skal du indføre brevpapiret, så toppen

Læs mere

Kontrolpanelets indikatorer

Kontrolpanelets indikatorer betyder forskellige ting, afhængigt af rækkefølgen. Indikatorer, som er slukket, tændt og/eller blinker, angiver printertilstande, f.eks. printerstatus, indgriben (f.eks. Mangler papir) eller service.

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

Copyright. Varemærker

Copyright. Varemærker Copyright 2015 Sanford, L.P. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette dokument eller af softwaren må gengives eller overføres i nogen form eller på nogen måde, eller oversættes til et andet sprog,

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

Opdatering af brugermanual til instrumentet RAM195ADA

Opdatering af brugermanual til instrumentet RAM195ADA Opdatering af brugermanual til instrumentet ABX Pentra 60C+, Pentra 80, Pentra XL 80, Pentra 400, ABC Vet OKI B4350 Printer Vær opmærksom på ændringerne, der er beskrevet på de følgende sider. Overstreg

Læs mere

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift 2014 Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE)) Søgårdparken20 7250Hejnsvig

Læs mere

Stoppe al printeraktivitet. 7 Knappen Tilbage Vend tilbage til det forrige skærmbillede. 8 Knappen Hjem Gå til startsiden.

Stoppe al printeraktivitet. 7 Knappen Tilbage Vend tilbage til det forrige skærmbillede. 8 Knappen Hjem Gå til startsiden. Oversigtsvejledning Brug af printermodellen med 2,4"-display Lær om printeren Brug af printerens kontrolpanel 1 2 3 4 5 Brug dette 5 Knappen Dvale Aktivering af slumre- eller dvaletilstand. Gør følgende

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, det lever op til dine forventninger, og at du får glæde af det i mange år. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi

Læs mere

Xi4Kort funktionsoversigt

Xi4Kort funktionsoversigt Xi4Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Printerkomponenter Figur viser komponenterne i printerens etiketrum.

Læs mere

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM Side INTRODUKTION... Inderside af forside OM SOFTWAREN... FØR INSTALLATIONEN... INSTALLATION AF SOFTWARE... TILSLUTNING TIL EN COMPUTER.. KONFIGURATION

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

The Bose 251 TM Environmental Speakers. Owner s Guide. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation

The Bose 251 TM Environmental Speakers. Owner s Guide. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation The Bose 251 TM Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Til Deres optegnelser

Læs mere

Lexmark E460dn, E460dw og E462dtn

Lexmark E460dn, E460dw og E462dtn Lexmark E460dn, E460dw og E462dtn Brugervejledning Januar 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4513 Model(ler): 630, 63W, 6EW Indhold Sikkerhedsoplysninger...9 Lær om printeren...11 Tak, fordi du valgte

Læs mere

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave Bilsæt CK-10 Brugervejledning 9233638, 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-7-bilsæt er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Send driver. Administratorvejledning

Send driver. Administratorvejledning Send driver Administratorvejledning Januar 2013 www.lexmark.com Oversigt 2 Oversigt Send driver giver dig mulighed for nemt at hente en printerdriver til en specifik printermodel. Programmet sender dig

Læs mere

Lexmark MFP. Installationsvejledning

Lexmark MFP. Installationsvejledning Lexmark MFP Installationsvejledning April 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med det rhombeformede design er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., som er registreret i USA og/eller andre

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 10 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen.

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen. Oversigtsvejledning Kopiering Kopiering 1 Læg et originaldokument i den automatiske dokumentføder Bemærkninger: For at undgå et beskåret billede, skal du kontrollere, at størrelsen af originaldokumentet

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ EVO D500 ULTRA-SLIM DESKTOP http://da.yourpdfguides.com/dref/869450

Din brugermanual HP COMPAQ EVO D500 ULTRA-SLIM DESKTOP http://da.yourpdfguides.com/dref/869450 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne

Læs mere

Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning.

Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt Pakkens indhold Printeropsætning/ oversigt Brugervejledning Registreringskort Dansk Netledning Farvebåndskassette 1 Printeropsætning 1 b a c 2 a

Læs mere

Xi4 /RXi4 Kort funktionsoversigt

Xi4 /RXi4 Kort funktionsoversigt Xi4 /RXi4 Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Printerkomponenter Figur viser komponenterne i printerens

Læs mere

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Dansk MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Kontrol af pakkens indhold papirstøtte cd-rom med printersoftwaren og referenceguide daglig brug opstilling pakke

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04 DEUTSCH D SILENT COMBI 8211-3452-04 45 45 S S B SVENSKA 1. A 2. 2 1 3 4 5 5 6 2 1 3. 4. 5. 6. 2 SVENSKA S 7. 8. 9. 10. 11. P S 12. 3 DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde

Læs mere