Erhverv. Iværksættere Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August Data om iværksætterkandidater

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater"

Transkript

1 Erhverv Rekvireret opgave August 2004 Iværksættere Resultater fra et pilotprojekt Hermed bringes resultaterne fra et pilotprojekt om iværksættere, som oprindeligt blev aftalt mellem Sulisa A/S, Landsstyrets Sekretariat/Erhvervsafdelingen og Grønlands Statistik. Sulisa A/S har som Grønlands Erhvervsudviklingsselskab til formål at støtte udviklingen af det landbaserede erhvervsliv i Grønland og yder bl.a. rådgivning og kapitalformidling til iværksættere. Rapporten er baseret på data om projekter, hvor der er søgt om garanti for lån til etablering af virksomhed hos Sulisa A/S, jf. Landstingslov nr. 14 af 12. november 2001 om erhvervsfremme inden for turismeerhvervet og landbaserede erhverv. Ved ansøgning til Sulisa A/S om lånegaranti udfyldes der en Formular til indtastning i iværksætterdatabasen. Der indhentes data for såvel det enkelte projekt som for hver deltager i projektet. Sulisa A/S har herefter indtastet data om 79 projekter med i alt 96 tilknyttede personer, hvor Sulisa A/S behandling af ansøgninger om garanti for lån er påbegyndt og afsluttet i løbet af perioden 1. januar december 2003 inkl. Registreringen er sket i et Excel-regneark, der er sendt til Grønlands Statistik til statistisk behandling. Projekter, hvor sagsbehandlingen er påbegyndt i løbet af den nævnte periode, men endnu ikke er blevet afsluttet eller først afsluttet senere, er ikke omfattet af opgørelsen. Forskellige opstartsproblemer hos Sulisa A/S har medført, at registreringerne for 2001 er noget begrænsede. Det skal bemærkes, at Sulisas sagsbehandling i forbindelse med iværksætterprojekter kun er en del af Sulisas samlede rådgivningsindsats. Det ligger uden for denne rapports omfang at skildre den rådgivning mv., som kommuner og banker mv. yder overfor iværksættere. Datamaterialets begrænsede størrelse medfører, at resultaterne skal fortolkes med varsomhed. 1. Data om iværksætterkandidater Personer, der er knyttet til et projekt, betegnes i det følgende som iværksætterkandidate eller blot kandidater.

2 Iværksætterkandidater, der får realiseret deres projekt, kaldes i det følgende for iværksættere. 39 iværksætterkandidater eller lidt over 40 pct. af de i alt 96 kandidater blev iværksættere. I det følgende undersøges det, hvad der karakteriserer iværksætterkandidater og iværksættere mht. demografiske og socioøkonomiske forhold. Køn Alder Syv ud af ti iværksætterkandidater er mænd. Blandt iværksætterne er mændenes andel endnu højere, nemlig knap 80 pct.: Kun omkring hver fjerde iværksætter er en kvinde. Fire ud af ti iværksætterkandidater er i alderen år. Den gennemsnitlige alder for en iværksætterkandidat er knap 38 år. Iværksætterne er i gennemsnit lidt yngre end de kandidater, der ikke har fået realiseret deres projekt. Civilstand Omkring ¾ af såvel iværksætterne som kandidaterne lever i parforhold. Det fremgår ikke af materialet om to kandidater af modsat køn, der er fælles om et projekt, er gift eller samlevende med hinanden. Fødested Bopælskommune Ni ud af 10 kandidater er født i Grønland. Lidt over 40 pct. af kandidaterne bor i Nuuk, Maniitsoq eller Sisimiut, men blandt iværksætterne er den tilsvarende andel knap 60 pct. I modsætning til kandidater fra alle andre kommuner får hovedparten af kandidaterne fra disse tre kommuner realiseret deres projekter. Sulisa A/S ligger i Maniitsoq med Nuuk og Sisimiut som de nærmeste store byer. Om denne geografiske og trafikale nærhed kan spille en rolle for ovennævnte forhold, er ikke søgt belyst. Hverken Qaanaaq, Ammassalik eller Ittoqqortoormiit Kommune er repræsenteret i materialet. Lidt over 20 pct. af iværksætterne bor i bygder. Erhvervsuddannelse Uddannelsessted Årstal for færdiggørelse af uddannelse Beskæftigelsesbaggrund Den typiske iværksætter eller kandidat er faglært. Blandt ufaglærte kandidater realiseres projektet ikke i langt de fleste tilfælde. Kandidater, som har taget deres erhvervsuddannelse i Danmark eller i både Grønland og Danmark, synes at få realiseret deres projekt i større omfang end kandidater, som har taget deres erhvervsuddannelse i Grønland. Forholdet hænger formentlig sammen med andre demografiske og socioøkonomiske forskelle mellem de to grupper, men det er ikke søgt belyst pga. materialets begrænsede omfang. Kandidater, der nyligt har afsluttet deres erhvervsuddannelse, får realiseret deres projekt i større omfang end kandidater, hvor afslutningen er sket længere tilbage i tiden. Den typiske iværksætter eller kandidat er beskæftiget, men har ikke i forvejen erfaringer med selvstændig virksomhed. Kandidater med beskæftigelse i et aktieselskab ejet af hjemmestyret får i større omfang end kandidater med en anden beskæftigelsesmæssig sektorplacering realiseret deres projekt. Hovedparten af kandidaterne har service, rådgivning eller oplevelsesformidling som nuværende eller seneste hovedbeskæftigelse. Side 2 Resultater fra et pilotprojekt om iværksættere i Grønland

3 Den typiske iværksætter eller kandidat har mindre end 10 års erhvervserfaring. Gennemsnitlig har såvel iværksættere som kandidater omkring 12 år erhvervserfaring. Bruttoindkomst Realiseringen af et projekt sker i større omfang jo højere kandidatens bruttoindkomst er. Tabel 1. Iværksætterkandidater fordelt efter demografiske og socioøkonomiske karakteristika samt efter om projektet er realiseret eller ej Realiseret realiseret I alt Realiseret realiseret I alt Antal Procent Antal deltagere i alt Køn Kvinde Mand Alder Mindre end 30 år år år år Gnsntl. alder... 36,9 år 38,3 år 37,7 år Civilstand Enlig, inkl. 1 uoplyst Gift/samlevende Uoplyst Fødested Danmark Grønland Bopælskommune 01. Nanortalik Qaqartoq Narsaq Paamiut Nuuk Maniitsoq Sisimiut Kangaatsiaq Aasiaat Qasigiannguit Ilulissat Qeqertarsuaq Uummannaq Upernavik Ammassalik Byer i alt Bygder i alt Almen skoleuddannelse Mindre end 10 år /11./12. klasses almen afgangseksamen /11./12. klasses udvidet afgangseksamen Andet/uoplyst Fortsættes Resultater fra et pilotprojekt om iværksættere i Grønland Side 3

4 Tabel 1 (fortsat). Iværksætterkandidater fordelt efter demografiske og socioøkonomiske karakteristika samt efter om projektet er realiseret eller ej Realiseret realiseret I alt Realiseret realiseret I alt Antal deltagere i alt Erhvervsuddannelse Faglært Ufaglært Andet Uddannelsessted Danmark Grønland Grønland og Danmark Uoplyst Årstal for afsluttet uddannelse Før eller senere Uoplyst Selvstændig virksomhed Ja, stadigvæk Ja, tidligere Nej Beskæftiget Ja Nej, ledig Sektorplacering ved nuv./seneste hovedbeskæftigelse Offentlig (Hjemmestyret, kommune, stat) Hjemmestyreejet aktieselskab Privat, inkl. Selvstændige Andet Brancheplacering ved nuv./seneste hovedbeskæftigelse Fiskeri, fangst, husflid, råstof, produktion/fremstilling Håndværk (bygge & anlæg) Handel (engros, detail) Service, rådgivning, oplevelsesformidling Andet Samlet erhvervserfaring Mindre end 10 år år år eller mere Uoplyst Gnsntl. antal år (oplyst)... 12,4 12,0 Personlig bruttoindkomst Mindre end kr kr kr kr kr kr. eller mere Ved ikke Antal Procent Side 4 Resultater fra et pilotprojekt om iværksættere i Grønland

5 2. Data om iværksætterprojekter 28 eller ca. 1/3 af de i alt 79 projekter blev realiseret. Antal deltagere Branche Arbejdspladser Virksomhedsform Eget indskud Langt de fleste projekter omkring 85 pct. omfatter kun en enkelt deltager. Gennemsnitlig er der 12 kandidater for hver 10 projekter. Det typiske projekt vedrører servicebranchen. Der er tale om en bred vifte af aktiviteter, bl.a. en del transportvirksomhed, inkl. taxikørsel. For hver 10 realiserede projekter forventes der ved start at blive etableret i gennemsnit 36 arbejdspladser, inkl. iværksætterne selv. Enkeltmandsvirksomhed er den typiske virksomhedsform. Det er en form, som stiller de mindste kapitalkrav ved etablering, men også en form, der medfører at iværksætteren hæfter personligt med hele sin formue. Blandt de realiserede projekter er iværksætternes eget indskud på lidt over kr. gennemsnitligt, hvilket er 2,5 gange mere end det gennemsnitlige indskud, som de vragede kandidater har stillet i udsigt. Det skal bemærkes, at i disse gennemsnit indgår projekter, hvor kandidaterne ikke bidrager med eget indskud. Forekomsten af disse projekter uden eget indskud er betydeligt højere blandt de vragede projekter end blandt de realiserede. Eget indskud er kun oplyst beløbsmæssigt for lidt over 25 pct. af projekterne, hvor det i gennemsnit andrager omkring kr. Samlet kapitalbehov Blandt de realiserede projekter er det samlede kapitalbehov knap kr. gennemsnitlig, altså ca kr. udover den kapital, som iværksætterne selv forventer at bidrage med, afhængig af om man medregner projekter uden eget indskud eller ej. Det samlede kapitalbehov for samtlige realiserede projekter udgjorde ca. 12,5 mio. kr. Forventede resultater Blandt de realiserede projekter er det gennemsnitlige forventede resultat det 1. år på lidt over kr., stigende til knap kr. det 2. år og lidt over kr. det 3. år. Det skal bemærkes, at der pga. overtagelse af eksisterende virksomheder med underskud indgår enkelte negative beløb i disse gennemsnit for hhv. 1. og 2. års resultater. Ser man bort fra disse virksomheder, stiger det forventede resultat det 1. år til knap kr. blandt de realiserede projekter. Resultater fra et pilotprojekt om iværksættere i Grønland Side 5

6 Tabel 2. Projekter fordelt efter forskellige karakteristika samt efter om projektet er realiseret eller ej Realiseret realiseret I alt Realiseret realiseret I alt Antal projekter Antal projektdeltagere Branche Fangst- eller husflidsproduktion, råstof Produktion/fremstilling (ekskl. Fisk/fangst) Håndværk (bygge & anlæg) Handel (engros, detail) Service Rådgivning, oplevelsesformidling, hotel og restauration Forventet antal arbejdspladser Under 1 arbejdsplads (dvs. bibeskæftigelse) arbejdsplads (dvs. iværksætteren alene) arbejdspladser arbejdspladser arbejdspladser Mere end 10 arbejdspladser Uoplyst Antal arbejdspladser i alt ekskl. uoplyst/blank Gnsntl. antal arbejdspladser... 3,6 2, Virksomhedsform Aktieselskab Anpartsselskab Enkeltmandsvirksomhed Forening/organisation Interessentskab Uoplyst Eget indskud til projektet 0 kr Mindre end kr kr kr. eller mere Uoplyst Indskud i alt i kr. ekskl. uoplyst Gnsntl. indskud pr. projekt i kr. med oplyst indskud Samlet kapitalbehov Mindre end kr kr kr kr kr. eller mere Uoplyst Kapitalbehov i alt i kr., ekskl. uoplyst Gnsntl. kapitalbehov pr. projekt i kr., ekskl. uoplyst Antal Procent Fortsættes Side 6 Resultater fra et pilotprojekt om iværksættere i Grønland

7 Tabel 2 (fortsat). Projekter fordelt efter forskellige karakteristika samt efter om projektet er realiseret eller ej Realiseret realiseret I alt Realiseret realiseret I alt Antal projekter Forventet resultat 1. år Mindre end kr kr kr kr kr. eller mere Uoplyst Samlet forventet resultat i kr., ekskl. uoplyst Gnsntl. forventet resultat pr. projekt, ekskl. uoplyst... kr kr kr Forventet resultat 2. år Mindre end kr kr kr kr kr. eller mere Uoplyst Samlet forventet resultat i kr., ekskl. uoplyst Gnsntl. forventet resultat pr. projekt i kr., ekskl. uoplyst Forventet resultat 3. år Mindre end < kr kr kr kr kr. eller mere Uoplyst Samlet forventet resultat i kr., ekskl. uoplyst Gnsntl. forventet resultat pr. projekt i kr., ekskl. uoplyst Antal Procent 3. Iværksættere og erhvervsudvikling Der er en stor og voksende interesse for iværksættere i Grønland. Således anbefaler fx Fællesudvalget for Erhvervsudvikling i Grønland i sin rapport Uden Erhvervsudvikling Ingen Velfærdsudvikling, okt. 2003, at iværksætteri er et af seks indsatsområder. Målsætningen er, at antallet af nyetablerede virksomheder skal være 50 pct. højere i 2014 end i Denne udvikling skal ske ved bl.a. at gå fra støtte til virksomhederne til udvikling af rammerne for virksomhederne. Grønlands Erhvervsregister GER udgør det primære datagrundlag til en kommende belysning af den generelle udvikling i bestanden af virksomheder, herunder nyetableringer. Resultater fra et pilotprojekt om iværksættere i Grønland Side 7

8 Signatur forklaring: Oply sninger foreligger ikke.. Oplysninger for usikre til at angives eller diskretionshensyn. Tal kan efter sagens natur ikke forekomme 0 Mindre end halvdelen af den anvendte enhed - Nul * Foreløbigt eller anslået tal Eventuel henvendelse Gert Schmidt Erhverv 2004:2 16. august 2004 Grønlands Statistik Postboks Nuuk Tlf.: Fax:

Iværksættere og nye virksomheder

Iværksættere og nye virksomheder Tema 5 Iværksættere og nye virksomheder Af Dorte Koch og Peter Bøegh Nielsen Flest nye virksomheder bliver etableret i 2000 Nye virksomheder udvikler nye produkter Figur 1 I perioden 1990 til 2000 blev

Læs mere

Hjemløs i Grønland. - et skøn over samtlige kommuners hjemløse

Hjemløs i Grønland. - et skøn over samtlige kommuners hjemløse Hjemløs i Grønland - et skøn over samtlige kommuners hjemløse Departementet for Familie og Sundhed november 2008 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Baggrund for undersøgelsen af hjemløse...3 Undersøgelse

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Socialstatistik Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Grundbeløb i december måned 2011-2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af pensioner i december i årene 2011-2014... 4 3. Tilgang- og afgang

Læs mere

Vielser og skilsmisser

Vielser og skilsmisser Vielser og skilsmisser - børn i skilsmisser Annemette Lindhardt Olsen Dorthe Larsen Anita Lange Vielser og skilsmisser - børn i skilsmisser Udgivet af Danmarks Statistik November 25 Oplag: 5 Danmarks Statistiks

Læs mere

Ufaglærtes bevægelser fra ledighed til beskæftigelse

Ufaglærtes bevægelser fra ledighed til beskæftigelse Kræn Blume Jensen & Vibeke Tornhøj Christensen Ufaglærtes bevægelser fra ledighed til beskæftigelse Resultater og konklusioner Publikationen Ufaglærtes bevægelser fra ledighed til beskæftigelse Resultater

Læs mere

Turisme. Turismestatistik i perioden 1. okt. 2006-30. sep. 2011 2011:3. Sammenfatning

Turisme. Turismestatistik i perioden 1. okt. 2006-30. sep. 2011 2011:3. Sammenfatning Turisme 2011:3 Turismestatistik i perioden 1. okt. 2006-30. sep. 2011 Sammenfatning Flere flypassagerer Færre overnattende gæster Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober 2010 30.

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse Torben Pilegaard Jensen & Søren Haselmann Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse En beskrivende analyse Publikationen Tilgang til professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK The North Atlantic Group in the Danish Parliament Norðuratlantsbólkurin á Fólkatingi Atlantikup Avannaani Suleqatigiit DEL 2: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE APRIL 2011

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2003:66 25. november 2003. Befolkningens brug af internet 2. halvår 2003. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2003:66 25. november 2003. Befolkningens brug af internet 2. halvår 2003. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2003:66 25. november 2003 Befolkningens brug af internet 2. halvår 2003 Stadigt flere har adgang til internet. I 2. halvår 2003 er der 81 pct. af befolkningen som har adgang til internettet

Læs mere

Demografi og boligbehov frem mod 2040

Demografi og boligbehov frem mod 2040 Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Demografi og boligbehov frem mod 24 Teknisk baggrundsrapport 214-2 1 1.1 Sammenfatning Boligpolitikken står overfor store udfordringer i form af udpræget

Læs mere

DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE

DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2013

Læs mere

Elektrikernes arbejdsmiljø

Elektrikernes arbejdsmiljø Elektrikernes arbejdsmiljø - en spørgeskemaundersøgelse af det psykiske og fysiske arbejdsmiljø, ulykker og helbred Oktober 010 Jørgen Møller Christiansen, Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen CASA

Læs mere

Ledige unge på Lolland

Ledige unge på Lolland Jobcenter Lolland og Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Ledige unge på Lolland Maj 2010 Lolland COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Jobcenter

Læs mere

A N A LYSE. Det inkluderende arbejdsmarked omfang, tendenser og sektorer

A N A LYSE. Det inkluderende arbejdsmarked omfang, tendenser og sektorer A N A LYSE Det inkluderende arbejdsmarked omfang, tendenser og sektorer I dette analysenotat beskrives udviklingen og omfanget af personer i særlige ordninger fleksjob, skånejob, seniorjob, jobrotation,

Læs mere

Early Warning evaluering

Early Warning evaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BAGGRUND, RESULTATER OG ANBEFALINGER... 3 1.1 Baggrund...3 1.2 Resultater...5 1.2.1 DEL I Deltagerprofil...5 1.2.2 DEL II - Basisgruppen...6 1.2.3 DEL III Effektmåling...8 1.3 Anbefalinger...9

Læs mere

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:42 10. juli 2007. Befolkningens brug af internet 2007

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:42 10. juli 2007. Befolkningens brug af internet 2007 STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2007:42 10. juli 2007 Rettet 31. juli kl. 16. Figur 11 på side 13 er rettet i forhold til oprindelig version Befolkningens brug af internet 2007 Resumé: I 2007

Læs mere

Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem

Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater...3 1.1 Samlet set...3

Læs mere

MODTAGERE AF KONTANTHJÆLP

MODTAGERE AF KONTANTHJÆLP 06:30 Anders Rosdahl Kirstine Nærvig Petersen MODTAGERE AF KONTANTHJÆLP EN LITTERATUROVERSIGT OM KONTANTHJÆLPSMODTAGERE OG DEN OFFENTLIGE INDSATS FOR AT HJÆLPE DEM 06:30 MODTAGERE AF KONTANTHJÆLP EN LITTERATUROVERSIGT

Læs mere

Grønlands Arbejdsgiverforenings undersøgelse af manglen på arbejdskraft Februar 2008

Grønlands Arbejdsgiverforenings undersøgelse af manglen på arbejdskraft Februar 2008 Grønlands Arbejdsgiverforenings undersøgelse af manglen på arbejdskraft Februar 28 Homepage: www.ga.gl E-mail: ga@ga.gl Indholdsfortegnelse Indledning Side 2 Mangel på uddannet arbejdskraft en sammenfatning

Læs mere

Den uforsikrede restgruppe og forsikringssvindel

Den uforsikrede restgruppe og forsikringssvindel Den uforsikrede restgruppe og forsikringssvindel belyst ved Forbrugsundersøgelsen 2 Christina Gordon Stephansen Rasmus Mikkelsen Philip Heymans Allé 1, 29 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk

Læs mere

Virksomheder med udvidet socialt ansvar

Virksomheder med udvidet socialt ansvar September 2013 Virksomheder med udvidet socialt ansvar Rasmus Højbjerg Jacobsen CEBR CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet

Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet KVI NDEROGMÆND PÅARBEJ DSMARKEDET 2013 Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet 2013 Indhold 1 Sammenfatning... 5 2 Deltagelse på arbejdsmarkedet... 7 2.1 Befolkningsudvikling... 7 2.2 Arbejdsstyrkens sammensætning...

Læs mere

Iværksætteri og iværksættere i landdistrikter og byer i Danmark

Iværksætteri og iværksættere i landdistrikter og byer i Danmark Iværksætteri og iværksættere i landdistrikter og byer i Danmark Jesper Manniche og Carl Henrik Marcussen Center for Regional- og Turismeforskning Udarbejdet for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

Analyse vedrørende voksen-, efter- og videreuddannelse: Brugerundersøgelse

Analyse vedrørende voksen-, efter- og videreuddannelse: Brugerundersøgelse 6. juli 2005 J.nr. 2720 bc/kr 33145949 29 e-mail bc@akf.dk Notat Analyse vedrørende voksen-, efter- og videreuddannelse: Brugerundersøgelse L:\WP\FORLAG\BC\Notater\VEU.doc Forord I notatet belyses omfanget

Læs mere

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået?

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Indholdsfortegnelse Side Hovedresultater og perspektiver 2 Afgrænsning 6 Hvem kom i restgruppen 2001? - de enkelte baggrundsfaktorer 8 Udviklingen 1981-2001

Læs mere

til at forværre den i forvejen svære situation.

til at forværre den i forvejen svære situation. Nr. 8 / Marts 2013 Forsikring ved kritisk sygdom er et vigtigt element i Pension- Danmarks tilbud til medlemmerne. Udbetalingen kan være med til at sikre ro om familiens økonomi i en situation, hvor der

Læs mere

Livslønninger for udvalgte grupper af offentligt ansatte i Grønland. Strukturen i rapporten er som følger: 2. Generelle forudsætninger

Livslønninger for udvalgte grupper af offentligt ansatte i Grønland. Strukturen i rapporten er som følger: 2. Generelle forudsætninger Livslønninger 29. september 2003 Livslønninger for udvalgte grupper af offentligt ansatte i Grønland 1. Indledning Nærværende rapport er udarbejdet af Grønlands Statistik for Akademikernes Sammenslutning

Læs mere

Studerende i SU-uddannelser

Studerende i SU-uddannelser A N A L Y S E Studerende i SU-uddannelser støtte- og studiemæssig adfærd 1989 1997 Oktober 2000 SUstyrelsen Danasvej 30 DK 1780 København V www.su.dk ISBN: 87-90750-21-7 Forord I denne rapport redegøres

Læs mere