Nyhedsbrev nr. 39 November 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev nr. 39 November 2011"

Transkript

1 Nyhedsbrev nr. 39 November 2011 Kære Danish Farmers Abroad Hermed nyhedsbrev nr. 39. Dette nyhedsbrev har sat fokus på Farm Production Manager uddannelsen. Under nyheder orienteres om indberetning fra statskonsulent i Warszawa, jordhandel i Rumænien og ny lovgivning pr , indberetning fra statskonsulenten i Rusland, Kina, som kan blive det helt store væksteventyr for danske fødevarer, knowhow fra Videncentret til serbisk landbrug, fødevaremesse i Tyskland i 2012 samt EU s landbrugsstøtte. God fornøjelse. Erik Jantzen Formand Særlige informationer FPM Farm Production Manager Tirsdag til fredag i uge 40 var hold 2 af FPM kurset for vores østeuropæiske driftsledere på deres andet studieophold på Jordbrugets Uddannelsescenter Aarhus. De 10 deltagere er nu knapt halvvejs igennem uddannelsen, som strækker sig over 1½ år og bl.a. har fokus på produktionsstyring, økonomistyring og personaleledelse. Sidstnævnte emne HRM eller Human Resource Management var hovedtemaet for undervisningen, der blev varetaget af konsulent Povl Nørgaard og Henrik Dethlefsen. Anders Højlund fungerede på sidelinjen som en allestedsnærværende Course Manager, der også inviterede kursisterne på middag i præstegården i Thise onsdag aften. Foruden undervisningen blev der også tid til et særdeles givende gårdbesøg hos Erik Poulsen i Ødum, hvor Sis udlagde moderne danske ledelsesprincipper på forbilledlig vis. Og fredag morgen konfronterede Mie Jakobsen deltagerne med en såkaldt DISC personlighedstest, som utvivlsomt vil give stof til eftertanke. Holdet mangler nu to afsluttende seminarer, som finder sted i Gdańsk i Polen i januar og i Ukraine i maj. På seminaret i Ukraine præsenterer og forsvarer deltager- 1

2 ne hver især en afsluttende opgave, som tager udgangspunkt i en konkret problemstilling fra deres dagligdag. Hold 2 fotograferet ved et tidligere FPM-seminar, hvor holdet bl.a. besøgte PremiumPorc Farm i Focani 160 km nordøst for Bukarest i Rumænien, juni 2011 FPM hold 3 ny dato for kursusstart! Arbejdet med at rekruttere deltagere til FPM hold 3 er gået i gang. Hvis der kan opnås tilstrækkelig tilslutning, starter hold 3 med et 4-dages studieophold på Jordbrugets Uddannelsescenter Aarhus i slutningen af januar 2012 (og altså ikke i slutningen af november 2011 som oprindeligt planlagt). Deltagerprisen er Euro for et kursusforløb af 1½ års varighed, som omfatter 2 studieophold i Danmark af 4 dages varighed, 4 seminarer & workshops på forskellige lokationer i Østeuropa samt personlighedstest, individuel vejledning og eksamination. I prisen er inkluderet kursusafgift samt indkvartering og bespisning i forbindelse med studieophold og seminarer. For at kunne fastholde en høj undervisningskvalitet og den yderst favorable kursuspris, er det imidlertid vigtigt, at FPM gennemføres med en passende holdstørrelse. Vi skal derfor opfordre medlemmerne til at kontakte sekretariatet snarest muligt mhp. tilmelding til kursusstarten i januar. Kontakt gerne Torben Rifbjerg på: Bestyrelsestur oktober 2011 Laurids Søndergård, der er næstformand i bestyrelsen, har sendt følgende rapport fra turen: Bestyrelsestur til Estland og Letland den oktober med deltagelse af hele bestyrelsen. 2

3 Formålet med en sådan tur er at skabe idéudvikling og større kendskab til de forskellige landes særpræg og indblik i vore medlemmers projekter i landene Ankomst til Tallinn, Estland ved middagstid Efter en lille rundtur og kik på stedet, hvor Dannebrog "faldt ned fra himlen", gik turen mod Jens Ulrik Tarpgaards ejendom i Tartu. Jens Ulrik driver en ejendom med 2100 ha og 650 køer under udvidelse til 1000 køer. En veldrevet ejendom/besætning med stigende ydelsestal. Han og medarbejdere fortalte om de udfordringer, der er ved at drive landbrug i Estland, som ikke adskiller sig væsentligt fra store dele i de øvrige lande i Østeuropa. Det er dog min opfattelse, at der generelt er en positiv stemning i landet, og at der er økonomiske og politiske fremskridt. Vi havde stor fokus på ledelsesopgaven og det vigtige i at have et godt og solidt forhold mellem de lokale medarbejdere og ledelsen, uanset om den er dansk eller lokalt. Den af Danish Farmers Abroad etablerede uddannelse i samarbejde med Green Academy skal hermed varmt anbefales. Uddannelsen henvender sig som bekendt til lokale engelsktalende ledere, som igennem et forløb på 1,5 år bliver uddannet/får indsigt i ledelsesmæssige funktioner såvel som relevante faglige og lettere økonomiske regnemodeller. Om aftenen spiste vi middag med Lars Christensen, DLG, som orienterede og DLG s arbejde i de 2 lande. Jens Ulrik er jo medlem af bestyrelsen og i gang med at etablere et netværk i DFA-regi med fokus på mælkeproduktion. Interesserede kan henvende sig til ham på tlf.: / , eller på mail Han er selvfølgelig også interesseret i en snak med folk, der har interesse i Estland Vi tog turen ned gennem Estland og Letland til Henrik Gøttrups ejendom syd for Riga Også en velpasset ejendom med nyopført silo- og lageranlæg og 2000 ha i drift. Henrik er selv meget involveret i det daglige arbejde, og ejendommen drives meget effektivt og med gode resultater Bestyrelsesmøde og hjemrejse 3

4 Nyheder Særlige informationer Polen Rapport fra statskonsulenten i Warszawa: Landbrugsjord bliver dyrere I dag koster landbrugsjord ca. halvdelen. Og det kan kun blive dyrere har vi læst i Official Gazette of Legal Affairs. Landbrugsjord bliver dyrere. I de seneste 9 måneder er priserne gennemsnitligt steget med 10%. Og i nogle regioner som f.eks. lubuskie świętokrzyskie endda med mere end 20%. Dette er sket på trods af, at Agricultural Property Agency i år har sat rekord med at sælge ha jord. Det er omkring ha mere end for et år siden. Ifølge eksperter vil firmaet Wealth Solution få dyrere landbrugsarealer i nærheden af større byer (op imod 65 km). Dette vil blive knyttet til en konsolidering af landbruget, tilstrømningen af befolkning fra land til by samt byudvikling. Demografer forudser, at næsten 80 procent af det polske samfund vil flytte til udkanten af storbyerne i 2030 læser vi i Official Gazette of Legal Affairs. Rumænien Henning Laue, Nutcrackers, skriver den : Jordhandel i Rumænien og indflydelsen herpå af lovændringen pr Den nye gennemgribende generelle lovgivning ( civil code ), som blev vedtaget , er en fornyelse af den hidtidige generelle lovgivning fra Dette lovgivningsarbejde har stået på igennem de sidste par år, og er derfor ikke nogen overraskelse. En sådan omfattende opdatering af lovgivningen får selvfølgelig konsekvenser på mange områder og derfor også for forhold, der vedrører ejendomsmarkedet herunder forholdene vedrørende landbrugsjord. Konsekvenser for investorer: Den nye lovgivning har som sådan ingen konsekvenser for eksisterende ejerforhold til jord i Rumænien, men den har konsekvenser for den fremtidige omsætning og salg af jorden. 4

5 Nedenfor er foretaget en opsummering af situationen vedrørende handel med jord i Rumænien: 1. Foreløbige salgs-/købskontrakter (antecontract de vanzare-comparare) I henhold til såvel gammel som ny lovgivning er en foreløbig kontrakt i realiteten blot en skriftlig aftale om på et senere tidspunkt at indgå en endelig kontrakt En foreløbig kontrakt giver, som de normalt er udformede, ikke nogen form for sikkerhed i den jord, som kontrakten omfatter, idet den omhandlende jord til hver en tid juridisk bliver betragtet som tilhørende den, der besidder en notarpåtegnet endelig kontrakt eller lignende Disse forhold gælder, uanset om kontrakten er indgået med ejeren af jordstykket, indehaveren af en fuldmagt til at sælge jorden eller med én eller anden form for mægler repræsenterende ejeren Med mindre man har sørget for én eller anden form for sikkerhed i forbindelse med en eventuel betaling, har man ingen sikkerhed for, at pengene ikke er tabt Juridisk set har man ikke foretaget en investering i jord i Rumænien, men har blot foretaget en forudbetaling i forventning om, at man på et eller andet tidspunkt kan overtage ejerskabet 2. Endelige salgs-/købskontrakter (contract de vanzare-cumparare): I henhold til såvel gammel som ny lovgivning er en sådan kontrakt gyldig, såfremt den er udfærdiget før Dette gælder i princippet, uanset om den er notarpåtegnet og registreret eller ej, men såfremt den ikke er notarpåtegnet og registreret, kan der opstå problemer med bevisbyrden til ejerforholdet F.eks. kan det samme jordstykke være solgt flere gange på en salgs- /købskontrakt notarpåtegnet eller ej uden at være officielt registreret. I sådanne tilfælde er det den, der først kan fremvise matrikelnummer og officiel registrering, der bliver betragtet som ejer uanset datoen på salgs-/købskontrakten Juridisk set er man ejer af jordstykket i Rumænien, indtil det modsatte er bevist, og man har som sådan foretaget en investering i fast ejendom a) Parceller eller titler kan efter under ingen omstændigheder videresælges, før de opnår matrikelnummer og bliver officielt registreret i ejerens navn b) Kun parceller, der er opmålt og registreret med matrikelnummer, kan videresælges uden restriktioner, såfremt en køber kan findes Se hele artiklen her Rusland Statskonsulenten i Rusland skriver den : Ruslands Landbrugsstøtte og WTO-optagelse 5

6 Den russiske landbrugsstøtte vil være uændret i Det fastslog Ruslands Premierminister Vladimir Putin under et møde med regionerne fredag den 21. oktober. Rusland havde i 2011 budgetteret med at give 140 mia. rubler i støtte til landbruget. Der er blevet bevilget yderligere 30 mia. rubler i løbet af året og den samlede støtte til landbruget når dermed op på 170 mia. rubler. De 170 mia. rubler er regeringen klar til at give i støtte til landbruget igen i Der vil ikke blive ændret i de nuværende støtteordninger, forklarede Putin. Dette indebærer at støtte til indkøb af gødning og energi, rente på investeringer og leasing af landbrugsredskaber opretholdes også i EU og Rusland fik i fredags afklaret de sidste bilaterale uoverensstemmelser i forbindelse med Ruslands optagelse i WTO. Det meddeler EU s kommissær for handel Karel De Gucht. Kun Georgien har nu et bilateralt mellemværende med Rusland. EU opfordrer de to lande til at finde en hurtig løsning på uoverensstemmelserne. Hvis disse forhandlinger kommer på plads og de afsluttende multilaterale forhandlinger går som forventet, vil vejen være banet for at Ruslands endelige optagelse kan ske ved det store WTO møde i december. Link til EU-kommissionens pressemeddelelse vedrørende WTO forhandlingerne: ML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en Bemærkning: Rammebetingelserne for udviklingen af den russiske landbrugsproduktion og fødevaremarkedet for 2012 og fremefter begynder hermed at tage form. Rusland forventes på kort sigt at opretholde beskyttelsesforanstaltninger for produktion af kød og mælk. Kvotesystemet for kødimport opretholdes ligeledes i en overgangsperiode. Der foreligger en større opgave, der skal sikre overensstemmelse mellem de russiske SPS regler og internationale standarder. Der er lidt usikkerhed omkring konsekvenser, herunder behov for at aftale nye certifikater mellem EU/Rusland-Toldunionen. Umiddelbart er der en overgangsperiode indtil 2013, hvor gamle certifikater kan anvendes, hvis ikke der er aftalt nye certifikater med toldunionen. For investorer i russisk fødevareproduktion forventes opretholdelsen af omfanget af landbrugsstøtten, sammenholdt med opretholdelsen af beskyttelsesforanstaltninger for den russiske fødevareproduktion på kort sigt at betyde gunstige investeringsmuligheder. Kina Kineserne vil have danske fødevarer Kina kan blive det helt store væksteventyr for danske fødevarer. I år og næste år forventes eksporten til Kina at vokse med hele 20% pr. år, vurderer Landbrug & Fødevarer Ny rapport fra Landbrug & Fødevarer viser, at Kina de kommende år bliver et af de store væksteventyr for Danmark. Især landbrugs- og fødevareeksporten, som allerede står for 42% af den samlede danske eksport til Kina, vokser stødt. De nye tal 6

7 viser en stigning til 11 milliarder kroner i 2011 og til 14 milliarder kroner i 2012, hvilket svarer til en stigning på 20% pr. år. - Det er måske paradoksalt, at man i et meget fattigt land køber danske varer, som er dyrere at producere. Årsagen er, at der er en stor indkomstspredning i Kina deriblandt nogle meget rige mennesker. Derudover vokser middelklassen stadig, og væksten i den gruppe er med til at drive efterspørgslen frem, siger Leif Nielsen, cheføkonom i Landbrug & Fødevarer, til Berlingske Tidende den 19. oktober. Kvalitetsfødevarer efterlyses Den kinesiske middelklasse vokser i ekspresfart og efterspørger blandt andet pels og svinekød fra danske landmænd og fødevareproducenter. Især den høje danske kvalitet, i forhold til eksempelvis fødevaresikkerhed, er i høj kurs. - Evnen til at spore sikkerheden og følge historikken på produkterne er høj. Det er helt unikt, og den evne er meget efterspurgt. For danskerne er det et basalt krav til fødevarerne, men det er en særlig kvalitet på det globale marked, siger Leif Nielsen. Serbien Den danske model for at indsamle landbrugsstatistik skal indføres i Serbien for at gøre landet klar til et kommende EU-medlemskab. Videncentret for Landbrugs internationale afdeling har skrevet kontrakt om at opbygge et system for regnskabsstatistik for serbisk landbrug. Et sådant system er en betingelse for det EU-medlemskab, som landet har ambitioner om. Seniorkonsulent Henry Jørgensen skal med titel af Team Leader i de kommende to år lede arbejdet med domicil i Beograd. Han skal i samarbejde med de lokale myndigheder og landbrugsrådgivningen i Serbien opbygge systemet til at indsamle og analysere landbrugets indtjening, omkostninger og overskud. En væsentlig del af arbejdet bliver at opbygge organisationen, som skal indsamle data, rådgive landmændene ud fra økonomitallene og efterfølgende udarbejde statistikken. Derfor vil projektet fokusere på uddannelse og træning af lokale medarbejdere og at lave rammer og rutiner for indsamlingen af data. - EU har et system kaldet FADN. Det står for Farm Accountancy Data Network, hvilket er en teknisk betegnelse for det, vi i Danmark kalder regnskabsstatistik i landbruget. FADN er skabt for at have overblik over indkomsterne i landbruget i de forskellige EU-lande og for at kunne vurdere de økonomiske konsekvenser af ændringer i landbrugsstøtte, fortæller Henry Jørgensen, der tidligere med succes har gennemført samme øvelse i Rumænien, Tyrkiet og Kroatien. - I Danmark har vi en god struktur for dataindsamlingen, som sker via landmandens rådgivere. Den model sikrer på en billig måde pålidelige data. Jeg tror, at det er årsagen til, at vi bliver valgt til at hjælpe med at opbygge regnskabsstatistikken i flere lande, siger Henry Jørgensen. 7

8 8

9 Tyskland Hamborg er igen i 2012 vært for Europas førende fødevaremesse INTERNORGA. Den danske ambassade i Berlin arrangerer en dansk fællesstand i samarbejde med DI Fødevarer. Den tyske fødevarebranche er i vækst. I de første fem måneder af 2011 var den samlede omsætning 11 procent højere end samme periode sidste år. Samtidig viser studier fra den tyske brancheorganisation, at de tyske forbrugere interesserer sig stadig mere for bæredygtighed, sundhed og regionale produkter. Hver ottende tyske forbruger vælger fødevarer ud fra et sundhedsaspekt, og omsætningen på økologiske varer er Europas højeste med 45 milliarder kroner om året. Det er områder, hvor danske virksomheder står stærkt. På messen INTERNORGA i Hamborg har danske virksomheder mulighed for at blive eksponeret for tyske kunder. Messen foregår fra den 9. til den 14. marts 2012 og er Europas førende grossist- og foodservicemesse. I 2011 havde messen stande fra 35 lande og besøgende. Den danske ambassade i Berlin arrangerer i samarbejde med DI Fødevarer en dansk fællesstand ved messen, og ambassaden vil i samarbejde med deltagerne udvikle stand designet og foretage PRaktiviteter. For yderligere information, kontakt venligst: Den danske ambassade i Berlin Jan Nicolaysen Tlf.: EU Færre synes, at landmænd får for meget fra EU Flere danskere er ifølge ny undersøgelse mere velvilligt indstillet overfor landbrugsstøtten nu end for ni måneder siden. TV reklamer og mere krisebevidste danskere gør udslaget, mener kommunikationsekspert. Det er kun få dage siden, at EU lancerede en ny omfordelende landbrugsreform, som i grove træk betyder, at danske landmænd og fødevarevirksomheder fremover vil gå glip af ca. en halv milliard EU-kroner om året. Nyheden blev ikke overraskende genstand for delt begejstring i den danske befolkning, men ifølge en ny befolkningsundersøgelse, som Carat har foretaget for Landbrug & Fødevarer, har sympatien for EU-støtte til de danske fødevarevirksomheder udviklet sig i en positiv retning i forhold til ved årets start. Det skriver Landbrug & Fødevarers webmagasin foodculture.dk I januar og i september har vi spurgt lidt over tusinde, repræsentativt udvalgte danskere, om hvor enige de er i, at dansk landbrug og danske fødevarevirksomheder modtager for meget EU-støtte. Der skulle svares på en skala fra 0-10, hvor 9

10 0 betyder helt uenig og 10 betyder helt enig, og her er der sket, som det hedder, en statistisk signifikant udvikling i positiv retning, siger senior marketing researcher i Carat Ole Werner til foodculture.dk Der er for det første flere, som har taget stilling til spørgsmålet, og for det andet er der sket en signifikant stigning i andelen, der ikke er enige i, at landbruget modtager for meget EU-støtte fra 36 til 40. På en skala fra 0-10 med 5 som skillelinjen mellem uenig og enig viser det samlede resultat på 5,53 og 5,31 i hhv. januar og september, at befolkningen generelt dog stadig er mere uenig end enig i, at danske fødevarevirksomheder modtager for meget EU-støtte. Han har nærstuderet tallene og blandt andet fundet frem til, at kvinderne er mindre skeptiske end mænd, mens det målt på uddannelsesniveau er de højtuddannede, der er mest skeptiske. Og de, som sværger mest til økologi, synes, at fødevarevirksomhederne i forvejen får rigeligt fra EU. 10

Dansk Maskinhandlerforening. 90-års jubilæum i 2008

Dansk Maskinhandlerforening. 90-års jubilæum i 2008 Dansk Maskinhandlerforening 90-års jubilæum i 2008 2 Dansk Maskinhandlerforening 90-års jubilæum i 2008 Udgivet af Dansk Maskinhandlerforening i november 2008 i anledning af foreningens 90-års jubilæum.

Læs mere

Beretning fra formanden

Beretning fra formanden Årsberetning 2009 Beretning fra formanden 2009 Et år præget af finanskrise Allerede fra starten af 2009 var året præget af den finanskrise, der for alvor slog igennem i anden halvdel af 2008, og hermed

Læs mere

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 1 - febr. 2007 PAUL MOLLERUP - INTERVIEW MED HÅNDVÆRKSRÅDETS NYE ADM. DIREKTØR... SIDE 4-7 Hvordan ansætter du udenlandsk

Læs mere

Beretning fra formanden

Beretning fra formanden Årsberetning 2010 Beretning fra formanden 2010 et udfordrende år Allerede ved indgangen til det nye årti var 2010 et udfordrende år fortsat præget af den finanskrise, der for alvor slog igennem to år tidligere.

Læs mere

Aktiviteter i Danish Farmers Abroad:

Aktiviteter i Danish Farmers Abroad: Nyhedsbrev nr. 69 Februar 2015 Generalforsamling og konference med stor deltagelse. Den 14. januar afholdtes som bekendt generalforsamling i Danish Farmers Abroad på Hotel Pejsegården i Brædstrup. Det

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 40 December 2011

Nyhedsbrev nr. 40 December 2011 Nyhedsbrev nr. 40 December 2011 Den 26. januar afholdes foreningens generalforsamling på Hotel Pejsegården, Brædstrup. Generalforsamlingen kombineres med en konference, som vil være åbent for alle. Se

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 56 December 2013. Sæt kryds ved den 16. januar og kom til Brædstrup.

Nyhedsbrev nr. 56 December 2013. Sæt kryds ved den 16. januar og kom til Brædstrup. Nyhedsbrev nr. 56 December 2013, Sæt kryds ved den 16. januar og kom til Brædstrup. Medlemstallet i Danish Farmers Abroad har i de senere år været markant stigende. Det er dejligt og til stor glæde for

Læs mere

01.01.2007 31.12.2007

01.01.2007 31.12.2007 Vores mission er at tilbyde moderne forbrugere naturlige mælkebaserede fødevarer, som skaber inspiration, tryghed og velvære. Derved skaber vi den højest mulige mælkepris for vores ejere. årsrapport 2008

Læs mere

Referat: Ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger den 28. april 2014

Referat: Ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger den 28. april 2014 Referat: Ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger den 28. april 2014 Formalia Antal fremmødte 53 Fuldmagter til bestyrelsen 7 Fuldmagter til 3. mand 0 Instruktionsfuldmagter

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Landbocenter.dk. Syd-Østsjællands Landboforening December 2013. Læs bl.a om: Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter.

Landbocenter.dk. Syd-Østsjællands Landboforening December 2013. Læs bl.a om: Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter. Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter.dk Landbocenter.dk Syd-Østsjællands Landboforening December 2013 Læs bl.a om: Sådan optimerer jeg driften af markbruget på Tybjerggaard Interview

Læs mere

Ny selskabslovgivning skal gøre livet lettere for danske virksomheder

Ny selskabslovgivning skal gøre livet lettere for danske virksomheder Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Marts 2008 Ny selskabslovgivning skal gøre livet lettere for danske virksomheder Et udvalg nedsat af regeringen arbejder på at modernisere

Læs mere

Dansk Maskinhandlerforening. Beretning 2010 2011

Dansk Maskinhandlerforening. Beretning 2010 2011 Dansk Maskinhandlerforening Beretning 2010 2011 2 Indholdsfortegnelse DANSK MASKINHANDLERFORENING... 3 ÅRET I BRANCHEN NYE UDFORDRINGER FOR MANGE... 4 VERDENEN OMKRING OS... 9 AFSÆTNING AF TRAKTORER OG

Læs mere

VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER. udfordringer for familieejede virksomheder

VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER. udfordringer for familieejede virksomheder VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER udfordringer for familieejede virksomheder september 2013 Det anslås, at der er mellem 40-60.000 familieejede virksomheder i Danmark, som hver dag producerer og udvikler

Læs mere

vores ansvar ARLA FOODS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2010

vores ansvar ARLA FOODS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2010 vores ansvar ARLA FOODS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2010 INDHOLD OM ARLA 4 FORRETNINGSPRINCIPPER 6 VIRKSOMHEDSPRINCIPPER 8 Eksempel 10 FØDEVARESIKKERHED 12 ERNÆRING OG SUNDHED 14 MILJØ OG KLIMA

Læs mere

Dansk Pelsdyravl. i Sydkorea. Kopenhagen Fur i nyt salgsfremstød:

Dansk Pelsdyravl. i Sydkorea. Kopenhagen Fur i nyt salgsfremstød: Dansk Pelsdyravl Medlemsblad for dansk pelsdyravlerforening #5 juni 2012 Nyt forretningsområde i Kina / Åben Farm var en succes / Avlsdyrtælling 2012 Søren Gade er ny direktør for Landbrug & Fødevarer

Læs mere

TEAMVIKAREN.DK. Dansk energiteknologi stormer frem. Tema: COP - sidste stop før klimatopmødet i København. > side. > side -

TEAMVIKAREN.DK. Dansk energiteknologi stormer frem. Tema: COP - sidste stop før klimatopmødet i København. > side. > side - Tema: COP - sidste stop før klimatopmødet i København > Ny lokal klimafond Energibyen Skive allierer sig med det lokale erhvervsliv for at spare mere på energien. > side Find det i Forsvaret Den -årige

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Finland. Sverige Estland. Letland. Polen. Ungarn Rumænien. Bulgarien. Grækenland Tyrkiet. Cypern

Finland. Sverige Estland. Letland. Polen. Ungarn Rumænien. Bulgarien. Grækenland Tyrkiet. Cypern EU Finland De 15 nuværende medlemslande i EU Sverige Estland De 10 lande, som efter planen bliver fuldgyldige medlemmer af EU i maj 2004. Irland Danmark Letland UK Litauen De to lande, som efter planen

Læs mere

Dansk Pelsdyravl. og røgede sild. Folkemødet på Bornholm:

Dansk Pelsdyravl. og røgede sild. Folkemødet på Bornholm: Dansk Pelsdyravl Medlemsblad for dansk pelsdyravlerforening #5 juni 2014 Rekordsalg af avlsdyr til udlandet / Ungt par vil i gang med minkavl trods nyt marked / Status på toldfrit lager i Kina / Skridtet

Læs mere

VIL DU SÆLGE DINE ANPARTER?

VIL DU SÆLGE DINE ANPARTER? GODE EJENDOMSKØB I STORBRITANNIEN GANG I EJENDOMSSALGET VIL DU SÆLGE DINE ANPARTER? Nr. 4 Oktober 2014 www.habrofinansgruppen.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER Finanskrisen er afblæst... Side 3 INVESTERING

Læs mere

INVESTERING I ØSTEUROPA

INVESTERING I ØSTEUROPA ANNONCE ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET INVESTERING I ØSTEUROPA - en guide til de østeuropæiske vækstmarkeder JANUAR 2007 Finansiering af firmaets østudvidelse Der er flere fonde

Læs mere

KREDITKLEMME ELLER BLOT NYE TIDER? Vi har spurgt professoren, cheføkonomen fra Finansrådet og Ejerledernes direktør. Side 4

KREDITKLEMME ELLER BLOT NYE TIDER? Vi har spurgt professoren, cheføkonomen fra Finansrådet og Ejerledernes direktør. Side 4 venture VÆKSTFONDENS MAGASIN / NR. 1 / JUNI 2011 KREDITKLEMME ELLER BLOT NYE TIDER? Vi har spurgt professoren, cheføkonomen fra Finansrådet og Ejerledernes direktør. Side 4 EJERSKIFTE SKABER VÆKST Læs

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Dansk Maskinhandlerforening. Beretning 2011 2012

Dansk Maskinhandlerforening. Beretning 2011 2012 Dansk Maskinhandlerforening Beretning 2011 2012 2 Indholdsfortegnelse DANSK MASKINHANDLERFORENING... 3 ÅRET I BRANCHEN... 8 VERDEN OMKRING OS... 11 AFSÆTNING AF TRAKTORER OG MASKINER i 2011/2012... 14

Læs mere

eksportfokus innovation giver resultater eksport til down under SYDNEY BRYSSEL SARAJEVO LYON BRASILIA SOFIA MONTREAL OTTAWA TORONTO VERDEN VENTER

eksportfokus innovation giver resultater eksport til down under SYDNEY BRYSSEL SARAJEVO LYON BRASILIA SOFIA MONTREAL OTTAWA TORONTO VERDEN VENTER eksportfokus innovation giver resultater Hos Ferrosan i Søborg arbejder Malene Metz Mørch (billedet) og hendes kolleger målrettet med innovation. Mød Ferrosan og andre danske virksomheder, og læs om Danmarks

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Danske Ejerledere. Connie Hedegaard: Europa skal satse mere på alternativ energi. Magasinet for

Danske Ejerledere. Connie Hedegaard: Europa skal satse mere på alternativ energi. Magasinet for Magasinet for Danske Ejerledere ErhvervsCentrum August / September 2014 Basel III Nye regler for bankerne påvirker udlånsmuligheder Side 4 Lendino Danmarks nye markedsplads for lån til virksomheder Side

Læs mere

Beretning fra DRFs formand

Beretning fra DRFs formand Årsberetning 2012 Beretning fra s formand 2012 endnu et udfordrende år i en lang række 2012 blev om ikke et vendepunkt så et år, hvor det i det store hele er gået tilfredsstillende for den danske rejsebranche.

Læs mere

Projektgruppe 1, Udenlandske Investeringer i Afrikansk Landbrugsjord

Projektgruppe 1, Udenlandske Investeringer i Afrikansk Landbrugsjord Projektgruppe 1, Udenlandske Investeringer i Afrikansk Landbrugsjord 30. maj 2011 Side 0 af 89 1.0 ORDLISTE 4 2.0 INDLEDNING 5 2.1 Problemfelt 5 2.1.1 Problemformulering 6 2.2 Afgrænsning 6 2.2.1 Økonomisk

Læs mere