Nyhedsbrev nr. 39 November 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev nr. 39 November 2011"

Transkript

1 Nyhedsbrev nr. 39 November 2011 Kære Danish Farmers Abroad Hermed nyhedsbrev nr. 39. Dette nyhedsbrev har sat fokus på Farm Production Manager uddannelsen. Under nyheder orienteres om indberetning fra statskonsulent i Warszawa, jordhandel i Rumænien og ny lovgivning pr , indberetning fra statskonsulenten i Rusland, Kina, som kan blive det helt store væksteventyr for danske fødevarer, knowhow fra Videncentret til serbisk landbrug, fødevaremesse i Tyskland i 2012 samt EU s landbrugsstøtte. God fornøjelse. Erik Jantzen Formand Særlige informationer FPM Farm Production Manager Tirsdag til fredag i uge 40 var hold 2 af FPM kurset for vores østeuropæiske driftsledere på deres andet studieophold på Jordbrugets Uddannelsescenter Aarhus. De 10 deltagere er nu knapt halvvejs igennem uddannelsen, som strækker sig over 1½ år og bl.a. har fokus på produktionsstyring, økonomistyring og personaleledelse. Sidstnævnte emne HRM eller Human Resource Management var hovedtemaet for undervisningen, der blev varetaget af konsulent Povl Nørgaard og Henrik Dethlefsen. Anders Højlund fungerede på sidelinjen som en allestedsnærværende Course Manager, der også inviterede kursisterne på middag i præstegården i Thise onsdag aften. Foruden undervisningen blev der også tid til et særdeles givende gårdbesøg hos Erik Poulsen i Ødum, hvor Sis udlagde moderne danske ledelsesprincipper på forbilledlig vis. Og fredag morgen konfronterede Mie Jakobsen deltagerne med en såkaldt DISC personlighedstest, som utvivlsomt vil give stof til eftertanke. Holdet mangler nu to afsluttende seminarer, som finder sted i Gdańsk i Polen i januar og i Ukraine i maj. På seminaret i Ukraine præsenterer og forsvarer deltager- 1

2 ne hver især en afsluttende opgave, som tager udgangspunkt i en konkret problemstilling fra deres dagligdag. Hold 2 fotograferet ved et tidligere FPM-seminar, hvor holdet bl.a. besøgte PremiumPorc Farm i Focani 160 km nordøst for Bukarest i Rumænien, juni 2011 FPM hold 3 ny dato for kursusstart! Arbejdet med at rekruttere deltagere til FPM hold 3 er gået i gang. Hvis der kan opnås tilstrækkelig tilslutning, starter hold 3 med et 4-dages studieophold på Jordbrugets Uddannelsescenter Aarhus i slutningen af januar 2012 (og altså ikke i slutningen af november 2011 som oprindeligt planlagt). Deltagerprisen er Euro for et kursusforløb af 1½ års varighed, som omfatter 2 studieophold i Danmark af 4 dages varighed, 4 seminarer & workshops på forskellige lokationer i Østeuropa samt personlighedstest, individuel vejledning og eksamination. I prisen er inkluderet kursusafgift samt indkvartering og bespisning i forbindelse med studieophold og seminarer. For at kunne fastholde en høj undervisningskvalitet og den yderst favorable kursuspris, er det imidlertid vigtigt, at FPM gennemføres med en passende holdstørrelse. Vi skal derfor opfordre medlemmerne til at kontakte sekretariatet snarest muligt mhp. tilmelding til kursusstarten i januar. Kontakt gerne Torben Rifbjerg på: Bestyrelsestur oktober 2011 Laurids Søndergård, der er næstformand i bestyrelsen, har sendt følgende rapport fra turen: Bestyrelsestur til Estland og Letland den oktober med deltagelse af hele bestyrelsen. 2

3 Formålet med en sådan tur er at skabe idéudvikling og større kendskab til de forskellige landes særpræg og indblik i vore medlemmers projekter i landene Ankomst til Tallinn, Estland ved middagstid Efter en lille rundtur og kik på stedet, hvor Dannebrog "faldt ned fra himlen", gik turen mod Jens Ulrik Tarpgaards ejendom i Tartu. Jens Ulrik driver en ejendom med 2100 ha og 650 køer under udvidelse til 1000 køer. En veldrevet ejendom/besætning med stigende ydelsestal. Han og medarbejdere fortalte om de udfordringer, der er ved at drive landbrug i Estland, som ikke adskiller sig væsentligt fra store dele i de øvrige lande i Østeuropa. Det er dog min opfattelse, at der generelt er en positiv stemning i landet, og at der er økonomiske og politiske fremskridt. Vi havde stor fokus på ledelsesopgaven og det vigtige i at have et godt og solidt forhold mellem de lokale medarbejdere og ledelsen, uanset om den er dansk eller lokalt. Den af Danish Farmers Abroad etablerede uddannelse i samarbejde med Green Academy skal hermed varmt anbefales. Uddannelsen henvender sig som bekendt til lokale engelsktalende ledere, som igennem et forløb på 1,5 år bliver uddannet/får indsigt i ledelsesmæssige funktioner såvel som relevante faglige og lettere økonomiske regnemodeller. Om aftenen spiste vi middag med Lars Christensen, DLG, som orienterede og DLG s arbejde i de 2 lande. Jens Ulrik er jo medlem af bestyrelsen og i gang med at etablere et netværk i DFA-regi med fokus på mælkeproduktion. Interesserede kan henvende sig til ham på tlf.: / , eller på mail Han er selvfølgelig også interesseret i en snak med folk, der har interesse i Estland Vi tog turen ned gennem Estland og Letland til Henrik Gøttrups ejendom syd for Riga Også en velpasset ejendom med nyopført silo- og lageranlæg og 2000 ha i drift. Henrik er selv meget involveret i det daglige arbejde, og ejendommen drives meget effektivt og med gode resultater Bestyrelsesmøde og hjemrejse 3

4 Nyheder Særlige informationer Polen Rapport fra statskonsulenten i Warszawa: Landbrugsjord bliver dyrere I dag koster landbrugsjord ca. halvdelen. Og det kan kun blive dyrere har vi læst i Official Gazette of Legal Affairs. Landbrugsjord bliver dyrere. I de seneste 9 måneder er priserne gennemsnitligt steget med 10%. Og i nogle regioner som f.eks. lubuskie świętokrzyskie endda med mere end 20%. Dette er sket på trods af, at Agricultural Property Agency i år har sat rekord med at sælge ha jord. Det er omkring ha mere end for et år siden. Ifølge eksperter vil firmaet Wealth Solution få dyrere landbrugsarealer i nærheden af større byer (op imod 65 km). Dette vil blive knyttet til en konsolidering af landbruget, tilstrømningen af befolkning fra land til by samt byudvikling. Demografer forudser, at næsten 80 procent af det polske samfund vil flytte til udkanten af storbyerne i 2030 læser vi i Official Gazette of Legal Affairs. Rumænien Henning Laue, Nutcrackers, skriver den : Jordhandel i Rumænien og indflydelsen herpå af lovændringen pr Den nye gennemgribende generelle lovgivning ( civil code ), som blev vedtaget , er en fornyelse af den hidtidige generelle lovgivning fra Dette lovgivningsarbejde har stået på igennem de sidste par år, og er derfor ikke nogen overraskelse. En sådan omfattende opdatering af lovgivningen får selvfølgelig konsekvenser på mange områder og derfor også for forhold, der vedrører ejendomsmarkedet herunder forholdene vedrørende landbrugsjord. Konsekvenser for investorer: Den nye lovgivning har som sådan ingen konsekvenser for eksisterende ejerforhold til jord i Rumænien, men den har konsekvenser for den fremtidige omsætning og salg af jorden. 4

5 Nedenfor er foretaget en opsummering af situationen vedrørende handel med jord i Rumænien: 1. Foreløbige salgs-/købskontrakter (antecontract de vanzare-comparare) I henhold til såvel gammel som ny lovgivning er en foreløbig kontrakt i realiteten blot en skriftlig aftale om på et senere tidspunkt at indgå en endelig kontrakt En foreløbig kontrakt giver, som de normalt er udformede, ikke nogen form for sikkerhed i den jord, som kontrakten omfatter, idet den omhandlende jord til hver en tid juridisk bliver betragtet som tilhørende den, der besidder en notarpåtegnet endelig kontrakt eller lignende Disse forhold gælder, uanset om kontrakten er indgået med ejeren af jordstykket, indehaveren af en fuldmagt til at sælge jorden eller med én eller anden form for mægler repræsenterende ejeren Med mindre man har sørget for én eller anden form for sikkerhed i forbindelse med en eventuel betaling, har man ingen sikkerhed for, at pengene ikke er tabt Juridisk set har man ikke foretaget en investering i jord i Rumænien, men har blot foretaget en forudbetaling i forventning om, at man på et eller andet tidspunkt kan overtage ejerskabet 2. Endelige salgs-/købskontrakter (contract de vanzare-cumparare): I henhold til såvel gammel som ny lovgivning er en sådan kontrakt gyldig, såfremt den er udfærdiget før Dette gælder i princippet, uanset om den er notarpåtegnet og registreret eller ej, men såfremt den ikke er notarpåtegnet og registreret, kan der opstå problemer med bevisbyrden til ejerforholdet F.eks. kan det samme jordstykke være solgt flere gange på en salgs- /købskontrakt notarpåtegnet eller ej uden at være officielt registreret. I sådanne tilfælde er det den, der først kan fremvise matrikelnummer og officiel registrering, der bliver betragtet som ejer uanset datoen på salgs-/købskontrakten Juridisk set er man ejer af jordstykket i Rumænien, indtil det modsatte er bevist, og man har som sådan foretaget en investering i fast ejendom a) Parceller eller titler kan efter under ingen omstændigheder videresælges, før de opnår matrikelnummer og bliver officielt registreret i ejerens navn b) Kun parceller, der er opmålt og registreret med matrikelnummer, kan videresælges uden restriktioner, såfremt en køber kan findes Se hele artiklen her Rusland Statskonsulenten i Rusland skriver den : Ruslands Landbrugsstøtte og WTO-optagelse 5

6 Den russiske landbrugsstøtte vil være uændret i Det fastslog Ruslands Premierminister Vladimir Putin under et møde med regionerne fredag den 21. oktober. Rusland havde i 2011 budgetteret med at give 140 mia. rubler i støtte til landbruget. Der er blevet bevilget yderligere 30 mia. rubler i løbet af året og den samlede støtte til landbruget når dermed op på 170 mia. rubler. De 170 mia. rubler er regeringen klar til at give i støtte til landbruget igen i Der vil ikke blive ændret i de nuværende støtteordninger, forklarede Putin. Dette indebærer at støtte til indkøb af gødning og energi, rente på investeringer og leasing af landbrugsredskaber opretholdes også i EU og Rusland fik i fredags afklaret de sidste bilaterale uoverensstemmelser i forbindelse med Ruslands optagelse i WTO. Det meddeler EU s kommissær for handel Karel De Gucht. Kun Georgien har nu et bilateralt mellemværende med Rusland. EU opfordrer de to lande til at finde en hurtig løsning på uoverensstemmelserne. Hvis disse forhandlinger kommer på plads og de afsluttende multilaterale forhandlinger går som forventet, vil vejen være banet for at Ruslands endelige optagelse kan ske ved det store WTO møde i december. Link til EU-kommissionens pressemeddelelse vedrørende WTO forhandlingerne: ML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en Bemærkning: Rammebetingelserne for udviklingen af den russiske landbrugsproduktion og fødevaremarkedet for 2012 og fremefter begynder hermed at tage form. Rusland forventes på kort sigt at opretholde beskyttelsesforanstaltninger for produktion af kød og mælk. Kvotesystemet for kødimport opretholdes ligeledes i en overgangsperiode. Der foreligger en større opgave, der skal sikre overensstemmelse mellem de russiske SPS regler og internationale standarder. Der er lidt usikkerhed omkring konsekvenser, herunder behov for at aftale nye certifikater mellem EU/Rusland-Toldunionen. Umiddelbart er der en overgangsperiode indtil 2013, hvor gamle certifikater kan anvendes, hvis ikke der er aftalt nye certifikater med toldunionen. For investorer i russisk fødevareproduktion forventes opretholdelsen af omfanget af landbrugsstøtten, sammenholdt med opretholdelsen af beskyttelsesforanstaltninger for den russiske fødevareproduktion på kort sigt at betyde gunstige investeringsmuligheder. Kina Kineserne vil have danske fødevarer Kina kan blive det helt store væksteventyr for danske fødevarer. I år og næste år forventes eksporten til Kina at vokse med hele 20% pr. år, vurderer Landbrug & Fødevarer Ny rapport fra Landbrug & Fødevarer viser, at Kina de kommende år bliver et af de store væksteventyr for Danmark. Især landbrugs- og fødevareeksporten, som allerede står for 42% af den samlede danske eksport til Kina, vokser stødt. De nye tal 6

7 viser en stigning til 11 milliarder kroner i 2011 og til 14 milliarder kroner i 2012, hvilket svarer til en stigning på 20% pr. år. - Det er måske paradoksalt, at man i et meget fattigt land køber danske varer, som er dyrere at producere. Årsagen er, at der er en stor indkomstspredning i Kina deriblandt nogle meget rige mennesker. Derudover vokser middelklassen stadig, og væksten i den gruppe er med til at drive efterspørgslen frem, siger Leif Nielsen, cheføkonom i Landbrug & Fødevarer, til Berlingske Tidende den 19. oktober. Kvalitetsfødevarer efterlyses Den kinesiske middelklasse vokser i ekspresfart og efterspørger blandt andet pels og svinekød fra danske landmænd og fødevareproducenter. Især den høje danske kvalitet, i forhold til eksempelvis fødevaresikkerhed, er i høj kurs. - Evnen til at spore sikkerheden og følge historikken på produkterne er høj. Det er helt unikt, og den evne er meget efterspurgt. For danskerne er det et basalt krav til fødevarerne, men det er en særlig kvalitet på det globale marked, siger Leif Nielsen. Serbien Den danske model for at indsamle landbrugsstatistik skal indføres i Serbien for at gøre landet klar til et kommende EU-medlemskab. Videncentret for Landbrugs internationale afdeling har skrevet kontrakt om at opbygge et system for regnskabsstatistik for serbisk landbrug. Et sådant system er en betingelse for det EU-medlemskab, som landet har ambitioner om. Seniorkonsulent Henry Jørgensen skal med titel af Team Leader i de kommende to år lede arbejdet med domicil i Beograd. Han skal i samarbejde med de lokale myndigheder og landbrugsrådgivningen i Serbien opbygge systemet til at indsamle og analysere landbrugets indtjening, omkostninger og overskud. En væsentlig del af arbejdet bliver at opbygge organisationen, som skal indsamle data, rådgive landmændene ud fra økonomitallene og efterfølgende udarbejde statistikken. Derfor vil projektet fokusere på uddannelse og træning af lokale medarbejdere og at lave rammer og rutiner for indsamlingen af data. - EU har et system kaldet FADN. Det står for Farm Accountancy Data Network, hvilket er en teknisk betegnelse for det, vi i Danmark kalder regnskabsstatistik i landbruget. FADN er skabt for at have overblik over indkomsterne i landbruget i de forskellige EU-lande og for at kunne vurdere de økonomiske konsekvenser af ændringer i landbrugsstøtte, fortæller Henry Jørgensen, der tidligere med succes har gennemført samme øvelse i Rumænien, Tyrkiet og Kroatien. - I Danmark har vi en god struktur for dataindsamlingen, som sker via landmandens rådgivere. Den model sikrer på en billig måde pålidelige data. Jeg tror, at det er årsagen til, at vi bliver valgt til at hjælpe med at opbygge regnskabsstatistikken i flere lande, siger Henry Jørgensen. 7

8 8

9 Tyskland Hamborg er igen i 2012 vært for Europas førende fødevaremesse INTERNORGA. Den danske ambassade i Berlin arrangerer en dansk fællesstand i samarbejde med DI Fødevarer. Den tyske fødevarebranche er i vækst. I de første fem måneder af 2011 var den samlede omsætning 11 procent højere end samme periode sidste år. Samtidig viser studier fra den tyske brancheorganisation, at de tyske forbrugere interesserer sig stadig mere for bæredygtighed, sundhed og regionale produkter. Hver ottende tyske forbruger vælger fødevarer ud fra et sundhedsaspekt, og omsætningen på økologiske varer er Europas højeste med 45 milliarder kroner om året. Det er områder, hvor danske virksomheder står stærkt. På messen INTERNORGA i Hamborg har danske virksomheder mulighed for at blive eksponeret for tyske kunder. Messen foregår fra den 9. til den 14. marts 2012 og er Europas førende grossist- og foodservicemesse. I 2011 havde messen stande fra 35 lande og besøgende. Den danske ambassade i Berlin arrangerer i samarbejde med DI Fødevarer en dansk fællesstand ved messen, og ambassaden vil i samarbejde med deltagerne udvikle stand designet og foretage PRaktiviteter. For yderligere information, kontakt venligst: Den danske ambassade i Berlin Jan Nicolaysen Tlf.: EU Færre synes, at landmænd får for meget fra EU Flere danskere er ifølge ny undersøgelse mere velvilligt indstillet overfor landbrugsstøtten nu end for ni måneder siden. TV reklamer og mere krisebevidste danskere gør udslaget, mener kommunikationsekspert. Det er kun få dage siden, at EU lancerede en ny omfordelende landbrugsreform, som i grove træk betyder, at danske landmænd og fødevarevirksomheder fremover vil gå glip af ca. en halv milliard EU-kroner om året. Nyheden blev ikke overraskende genstand for delt begejstring i den danske befolkning, men ifølge en ny befolkningsundersøgelse, som Carat har foretaget for Landbrug & Fødevarer, har sympatien for EU-støtte til de danske fødevarevirksomheder udviklet sig i en positiv retning i forhold til ved årets start. Det skriver Landbrug & Fødevarers webmagasin foodculture.dk I januar og i september har vi spurgt lidt over tusinde, repræsentativt udvalgte danskere, om hvor enige de er i, at dansk landbrug og danske fødevarevirksomheder modtager for meget EU-støtte. Der skulle svares på en skala fra 0-10, hvor 9

10 0 betyder helt uenig og 10 betyder helt enig, og her er der sket, som det hedder, en statistisk signifikant udvikling i positiv retning, siger senior marketing researcher i Carat Ole Werner til foodculture.dk Der er for det første flere, som har taget stilling til spørgsmålet, og for det andet er der sket en signifikant stigning i andelen, der ikke er enige i, at landbruget modtager for meget EU-støtte fra 36 til 40. På en skala fra 0-10 med 5 som skillelinjen mellem uenig og enig viser det samlede resultat på 5,53 og 5,31 i hhv. januar og september, at befolkningen generelt dog stadig er mere uenig end enig i, at danske fødevarevirksomheder modtager for meget EU-støtte. Han har nærstuderet tallene og blandt andet fundet frem til, at kvinderne er mindre skeptiske end mænd, mens det målt på uddannelsesniveau er de højtuddannede, der er mest skeptiske. Og de, som sværger mest til økologi, synes, at fødevarevirksomhederne i forvejen får rigeligt fra EU. 10

Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad.

Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad. Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad. Tid: Torsdag den 16. januar 2014 kl. 09:30 Sted: Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

Læs mere

Konference i Danish Farmers Abroad.

Konference i Danish Farmers Abroad. Konference i Danish Farmers Abroad. Dato: Torsdag 19. juni 2014 Sted: Hotel, Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup - - Mødet holdes i Teatersalen www.pejsegaarden.dk Program: Kl. 09:00-09:30: Ankomst,

Læs mere

Konference i Danish Farmers Abroad.

Konference i Danish Farmers Abroad. Konference i Danish Farmers Abroad. Dato: Torsdag 19. juni 2014 Sted: Hotel, Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup - - Mødet holdes i Teatersalen www.pejsegaarden.dk Program: Kl. 09:00-09:30: Ankomst,

Læs mere

Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort

Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort BRIEF Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk De østeuropæiske lande er Europas svar på de asiatiske tigerøkonomier. Siden deres

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 67 Oktober 2014. Mange tilbud om uddannelse og Networking

Nyhedsbrev nr. 67 Oktober 2014. Mange tilbud om uddannelse og Networking Nyhedsbrev nr. 67 Oktober 2014 Mange tilbud om uddannelse og Networking Som det vil fremgå ved læsning af dette Nyhedsbrev, så har Danish Farmers Abroad iværksat en række tiltag med hensyn til kursus aktivitet

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Penge og papir bremser økologisk fremdrift

Penge og papir bremser økologisk fremdrift Penge og papir bremser økologisk fremdrift Efterspørgslen på økologisk svinekød stiger, men der mangler økologiske grise. Miljøgodkendelser og manglende finansiering gør det besværligt at omlægge en traditionel

Læs mere

Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020?

Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020? Fodringsseminar 2014 Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020? Bjarne Kornbek Pedersen Danish Farm Design A/S DANISH FARM DESIGN Udviklingstendenser Udvikling i befolkning 1950-2050 (Kilde: FN) Halvdelen

Læs mere

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES BRIEF DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +4 21 4 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME I denne uge skal der være møde mellem grækerne og eurogruppen, og efter alt at

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

Vil regeringen tage selvejet af danske landbrug som udgangspunkt i den aktuelle finansielle situation?

Vil regeringen tage selvejet af danske landbrug som udgangspunkt i den aktuelle finansielle situation? Vil regeringen tage selvejet af danske landbrug som udgangspunkt i den aktuelle finansielle situation? v/ Heidi Alsing, Landbrug & Fødervarer Børge Sørensen, Landrbugsrådgivning Syd Hvorfor Selveje? Fordi:

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget.

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget. Kilde Denne traktat mellem Nazityskland og Sovjetunionen var grundlaget for den tyske invasion af Polen en uge senere, som indvarslede den 2. Verdenskrig i Europa. Den anden del af traktaten forblev hemmelig

Læs mere

Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd

Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd Organisation for erhvervslivet juni Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd AF KONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK OG KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK Danske fødevarevirksomheder

Læs mere

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Tale til Øresund Food Network Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Først og fremmest tak for invitationen. Ministeren er desværre blevet

Læs mere

Det er nu, den russiske fødevareindustri skal moderniseres - vær med!

Det er nu, den russiske fødevareindustri skal moderniseres - vær med! Teknologitræf : Innovative, miljørigtige og bærdygtige løsninger indenfor Fødevare- og Landbrugssektor Det er nu, den russiske fødevareindustri skal moderniseres - vær med! Business Trip, hvor danske mellemstore

Læs mere

Klik for at redigere titeltypografi i masteren

Klik for at redigere titeltypografi i masteren Succes i samarbejdet med østeuropæiske medarbejdere V. Kestutis Bielskis og Claus Quiding TEMAER Hvorfor må vi stå her? Hvad har østeuropæerne med i rygsækken? Hvorfor ansætte en østeuropæer? Hvordan kommunikerer

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Danish Water Technology Group DANISH EXPORT ASSOCIATION DANISH WATER TECHNOLOGY GROUP WWW.DK-WATER.DK

Danish Water Technology Group DANISH EXPORT ASSOCIATION DANISH WATER TECHNOLOGY GROUP WWW.DK-WATER.DK Danish Water Technology Group Agenda 1. Hvem er Eksportforeningen? 2. Hvad er Danish Water Technology Group? 3. Hvad kan vi tilbyde? 1. Eksportforeningen Stiftet - 11 fremsynede vandvirksomheder Non-profit,

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Velkommen til Dalum Landbrugsskole

Velkommen til Dalum Landbrugsskole Miljø- og Fødevareudvalget 2014-15 (2. samling) (Omtryk - 21-09-2015 - Yderligere materiale vedlagt) MOF Alm.del Bilag 61 Offentligt Velkommen til Dalum Landbrugsskole Agenda Kort om Dalum Landbrugsskole

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 40 December 2011

Nyhedsbrev nr. 40 December 2011 Nyhedsbrev nr. 40 December 2011 Den 26. januar afholdes foreningens generalforsamling på Hotel Pejsegården, Brædstrup. Generalforsamlingen kombineres med en konference, som vil være åbent for alle. Se

Læs mere

mod børsnotering Webcast

mod børsnotering Webcast mod børsnotering Webcast Børsintroduktion 2006 Baggrund for børsnoteringen Investering hidtil forbeholdt mindre kreds af landbrugsinvestorer Stort udviklingspotentiale i østeuropæisk landbrug Unikt investeringskoncept

Læs mere

GØR EN GOD FORRETNING

GØR EN GOD FORRETNING GØR EN GOD FORRETNING -Biblioteket hjælper dig på vej ONLINE LIGE HER Forsidebillede: colourbox Brug bibliotekets baser kvit og frit! Biblioteket er meget mere end bøger. Vi har fx en række online baser,

Læs mere

Årsmøde LVK. Den 3. februar 2015 Erhvervspolitisk direktør Lone Saaby

Årsmøde LVK. Den 3. februar 2015 Erhvervspolitisk direktør Lone Saaby Årsmøde LVK Den 3. februar 2015 Erhvervspolitisk direktør Lone Saaby Disposition Politisk indflydelse Økonomien i landbruget Svinesektoren Kvægsektoren Ejer- og generationsskifte Spørgsmål Politisk inflydelse

Læs mere

INVITATION. In search of Export Excellence in the CIS It s Easier than you think!

INVITATION. In search of Export Excellence in the CIS It s Easier than you think! INVITATION In search of Export Excellence in the CIS It s Easier than you think! Export Seminar about the Russian Market, Opportunities, Trends, Financing and Bottlenecks. October 22 nd & 23 rd, 2012 Copenhagen

Læs mere

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os?

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? FREMTIDENS EUROPA NØGLESPØRGSMÅL DEN FØRSTE MAJ 2004 ER EN ENESTÅENDE HISTORISK MILEPÆL I DEN EUROPÆISKE UNIONS (EU'S) HISTORIE.

Læs mere

nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt!

nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt! nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt! Status for året 2012 Et succesfuldt år 2012 for Danish Agro-koncernen Her ved

Læs mere

Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab

Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab (prototype) Erik Fog, Videncentret for Landbrug December 2013 En vigtig milepæl i MultiTrust-projektet 1 var afholdelsen

Læs mere

Dansk Landbrug i dag og i fremtiden. Erhvervspolitisk konsulent Niels K. Østergård Scheel Landbrug & Fødevarer

Dansk Landbrug i dag og i fremtiden. Erhvervspolitisk konsulent Niels K. Østergård Scheel Landbrug & Fødevarer Dansk Landbrug i dag og i fremtiden Erhvervspolitisk konsulent Niels K. Østergård Scheel Landbrug & Fødevarer Disposition Landbrug & Fødevarer Landbrugs- og fødevareerhvervet Økonomiske og finansielle

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere

Fremtidens landbrug er mindre landbrug

Fremtidens landbrug er mindre landbrug Fremtidens landbrug er mindre landbrug Af Sine Riis Lund 17. februar 2015 kl. 5:55 FORUDSIGELSER: Markant færre ansatte og en betydelig nedgang i landbrugsarealet er det realistiske scenarie for fremtidens

Læs mere

DEN FREMTIDIGE LANDBRUGSPOLITIK I EU

DEN FREMTIDIGE LANDBRUGSPOLITIK I EU DEN FREMTIDIGE LANDBRUGSPOLITIK I EU PROREKTOR SØREN E. FRANDSEN DEN AKTUELLE DISKUSSION I EU Fortsat et behov for en CAP-reform en post 2013-CAP (mål og midler) Marked vs. offentlig regulering? EU vs.

Læs mere

Nyhedsbrev fra Statskonsulenten i New Delhi

Nyhedsbrev fra Statskonsulenten i New Delhi Nyhedsbrev fra Statskonsulenten i New Delhi 12. februar 2014 Øget efterspørgsel efter mælk tvinger industrien på jagt efter nye innovative løsninger Den første hvide revolution har betydet, at Indien har

Læs mere

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk NR. 6 JUNI 2010 Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk tumult I den senere tid har usikkerheden omkring den græske gældssituation skabt uro på mange finansielle markeder, men danske realkreditobligationer

Læs mere

Fondsfinansiering i Dansk Landbrug

Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Henrik Mordhorst Dansk Farm Management A/S hos: Økonomidag den 4. marts 2014 1 Dansk Farmland K/S Navn: Dansk Farmland K/S Stiftet: Juli 2013. Eneinvestor: AP Pension

Læs mere

Program. 22.00 Tak for i aften

Program. 22.00 Tak for i aften Program Cirka tider Oplægsholder 20.30 Hvor vil vi hen med økologien? v. Hans Erik Jørgensen og Michael Svane, Økologisektionen 20.45 Økologi på SEGES v. Kirsten Holst Sørensen DLBR-Økologi v. Erik Andersen

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

Det er knap to måned siden, jeg gav udvalget en udførlig redegørelse for de. principper, der gælder for miljøkravene til IØ Fondens engagementer.

Det er knap to måned siden, jeg gav udvalget en udførlig redegørelse for de. principper, der gælder for miljøkravene til IØ Fondens engagementer. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Svar på Spørgsmål 98 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET TALEPUNKTER Til: Udenrigsministeren J.nr.: 73.D.204.i CC: Bilag: Fra: Emne: Erhvervsinstrumenter

Læs mere

Mest storbyferie for pengene

Mest storbyferie for pengene Mest storbyferie for pengene Se hvor dine lommepenge rækker til flest middage, øl og museumsbesøg. Af Trine Steengaard, 24. september 2012 03 Guide: Mest storbyferie for pengene 04 Spar på ferien 07 Rejseredaktørens

Læs mere

Landbrugsprojekter i udlandet Sale and lease back koncept. - Likviditetsfrigørelse for Sælger - Sikker investering for Køber

Landbrugsprojekter i udlandet Sale and lease back koncept. - Likviditetsfrigørelse for Sælger - Sikker investering for Køber Landbrugsprojekter i udlandet Sale and lease back koncept - Likviditetsfrigørelse for Sælger - Sikker investering for Køber Udarbejdet af: DLBR ADVICE Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Udkærsvej 15,

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Hvad lærte vi om Large Scale Farming i Rusland 6-12. oktober. v. Ted Kallehave og Knut Langeteig

Hvad lærte vi om Large Scale Farming i Rusland 6-12. oktober. v. Ted Kallehave og Knut Langeteig Hvad lærte vi om Large Scale Farming i Rusland 6-12. oktober v. Ted Kallehave og Knut Langeteig Rusland Tambov- Lipetsk - Voronezh 06.10: Trafikken i Moskva 07:10: Fog Agroteknik v. Jens L. Rasmussen Fog

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2013 1 De fem segmenter I rapporten skelnes

Læs mere

Fødevaresikkerhed i Kina

Fødevaresikkerhed i Kina Shanghai - central Denmark Fødevaresikkerhed i Kina Kan dansk teknologi og viden medvirke til øget fødevaresikkerhed og sporbarhed i Kina? MIDTNET arrangerer i samarbejde med Videncentret for Landbrug

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden 1. januar 3. juni 214 18. august 214 1 Indledning: Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Procedure for indrejsende studerende

Procedure for indrejsende studerende INFORMATION OM ERASMUS TRAINEESHIP TIL VIDENSKABELIGT PERSONALE Procedure for indrejsende studerende INTRODUKTION Med et Erasmus Traineeship får den studerende mulighed for at komme i praktik hos en afdeling

Læs mere

Fødevarer. Din organisation og talerør

Fødevarer. Din organisation og talerør DI Fødevarer Din organisation og talerør » FEM gode grunde til at melde sig ind i DI fødevarer Ekspertise når du har brug for hjælp, sparring eller vejledning Indflydelse på rammerne for at drive fødevarevirksomhed

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Købekraften i Polen. Den Danske Ambassade i Warszawa, Polen. 4. juni, 2013

Købekraften i Polen. Den Danske Ambassade i Warszawa, Polen. 4. juni, 2013 Købekraften i Polen Den Danske Ambassade i Warszawa, Polen 4. juni, 2013 Agenda Overblik Fordomme/selvopfattelse Polen kontrasternes land Økonomiske nøgletal Markedsmuligheder Kulturforskelle Vi kan hjælpe

Læs mere

Internasjonalt perspektiv på norske målprioriteringer

Internasjonalt perspektiv på norske målprioriteringer Landbruks og matressurcer i samfunnsperspektiv NFR/NILF, Oslo, den 7. april 2010 Internasjonalt perspektiv på norske målprioriteringer Professor, Niels Kærgård, Fødevareøkonomisk Institut, Det Biovidenskabelige

Læs mere

FOODBOOSTER NETWORK FACILITERET MENTORNETVÆRK FOR MINDRE VÆKSTVIRKSOMHEDER INDENFOR FOOD

FOODBOOSTER NETWORK FACILITERET MENTORNETVÆRK FOR MINDRE VÆKSTVIRKSOMHEDER INDENFOR FOOD FOODBOOSTER NETWORK FACILITERET MENTORNETVÆRK FOR MINDRE VÆKSTVIRKSOMHEDER INDENFOR FOOD HVORFOR FOODBOOSTER? Analyser (fx MAPP, Aarhus Universitet, 2014) peger bl.a. på følgende kompetencebehov i forhold

Læs mere

HR/Personalerekruttering

HR/Personalerekruttering HR/Personalerekruttering VI HJÆLPER JER MED REKRUTTERING AF NYE MEDARBEJDERE Kandidatprofiler et udvalg September 2012 Side 1 af 10 Søger I kvalificeret, flersproget personale i Tyskland eller Danmark?

Læs mere

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige

Læs mere

NYETABLERET MED SUCCES! Cheføkonom Morten Dahl Thomsen Mail: mdt@hflc.dk. Virksomhedsrådgiver Jacob Schmidt Rossen Mail: jro@hflc.

NYETABLERET MED SUCCES! Cheføkonom Morten Dahl Thomsen Mail: mdt@hflc.dk. Virksomhedsrådgiver Jacob Schmidt Rossen Mail: jro@hflc. NYETABLERET MED SUCCES! Cheføkonom Morten Dahl Thomsen Mail: mdt@hflc.dk Virksomhedsrådgiver Jacob Schmidt Rossen Mail: jro@hflc.dk NYETABLERING - MED HEDEN & FJORDEN Sådan kommer du succesfuldt ind i

Læs mere

Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens

Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens university of copenhagen Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens Publication date: 2011 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

EJERITEKNOLOGISK NETVÆRK Danmark-Thailand siden 1962

EJERITEKNOLOGISK NETVÆRK Danmark-Thailand siden 1962 M EJERITEKNOLOGISK NETVÆRK Danmark-Thailand siden 1962 MARKEDSMULIGHEDER: På nuværende tidspunkt er der omkring 20,000 mindre mejerier spredt ud over hele Thailand. Mælkeproduktionen er steget med ca.

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Danish Agro og Vestjyllands Andel køber aktiemajoriteten i Finlands største grovvareselskab. Galten, 7.

PRESSEMEDDELELSE. Danish Agro og Vestjyllands Andel køber aktiemajoriteten i Finlands største grovvareselskab. Galten, 7. PRESSEMEDDELELSE Danish Agro a.m.b.a. Køgevej 55 4653 Karise www.danishagro.dk Galten, 7. september 2012 Vestjyllands Andel Vesterkær 16 6950 Ringkøbing www.vja.dk Danish Agro og Vestjyllands Andel køber

Læs mere

Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10)

Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10) Til Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10) Kære udvalgsmedlemmer,

Læs mere

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Den 22. maj 2012 Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Danske virksomheder oplever få udfordringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslan- de og emerging markets uden for Europa kan

Læs mere

IT OG LOGISTIK. Intern brug af it 2. Kampagnestyring 3. Butikssystem 4. Logistik 5. Distributionscentre 6. Hjemmesiden 7 JYSK TV 8.

IT OG LOGISTIK. Intern brug af it 2. Kampagnestyring 3. Butikssystem 4. Logistik 5. Distributionscentre 6. Hjemmesiden 7 JYSK TV 8. IT OG LOGISTIK Intern brug af it 2 Kampagnestyring 3 Oms 3,9b Butikssystem 4 Logistik 5 Distributionscentre 6 Hjemmesiden 7 JYSK TV 8 Kilde: JW Luftfoto Online salg 9 1 INTERN BRUG AF IT I JYSK har man

Læs mere

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU 19-09-2014 UDFORDRINGEN 1.000.000.000 2.500.000.000 PAGE 2 HVAD ER IFU? Selvejende statslig investeringsfond, der drives på

Læs mere

Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse. NGO Forum Rapport, oktober 2012

Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse. NGO Forum Rapport, oktober 2012 Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2012 1 De fire segmenter Vundne Alle dem, der allerede er medlem af en ulandsorganisation 2 60% 50% 49% 45% Motiverede Mulige

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Studietur til Sverige, Finland, Rusland og Letland 27. oktober til onsdag 6. november (begge dage inkl.)

Studietur til Sverige, Finland, Rusland og Letland 27. oktober til onsdag 6. november (begge dage inkl.) ndhtxtfoto fra idé til virkelighed Studietur til Sverige, Finland, Rusland og Letland 27. oktober til onsdag 6. november (begge dage inkl.) Den årlige studietur - den femte af slagsen - går til Sverige,

Læs mere

East Export Network Øst Magasinet

East Export Network Øst Magasinet . East-X-Net Videnpark Trekantområdet Vesterballevej 5, 7000 Fredericia tlf.: 26-926554 mail: mail@east-x-net.dk web: www.east-x-net.dk East Export Network Øst Magasinet Udarbejdet af: East-X-Net Odinsgade

Læs mere

Tysk økonomi vokser med en procent i 2012

Tysk økonomi vokser med en procent i 2012 En printervenlig PDF-version finder du HER Januar 2012 Deutsch Abonnement Tilmeld dig Legal & Tax Tilmeld dig News & Jobs Afbestil Members Update Arrangementer 25. Januar 2012 Handelskammerets nytårsreception

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Vi stræber også efter at etablere en investeringsfond, der kan hjælpe spejderbevægelsen I Central- og Østeuropa på lang sigt bæredygtig støtte.

Vi stræber også efter at etablere en investeringsfond, der kan hjælpe spejderbevægelsen I Central- og Østeuropa på lang sigt bæredygtig støtte. Slide 1 The Friends of Scouting in Europe Velkommen til denne præsentation af Friends of Scouting in Europe. Vi søger din finansielle støtte til udviklingen af spejderarbejdet. Men FOSE er ikke kun et

Læs mere

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Indlæg v. Hans Henrik Bruhn, Nordjysk FødevareErhverv Projekt Fødevareindsatsen - et unikt

Læs mere

Brugergruppen for rådgivning af deltidslandmænd 4. november 2010. Nye kunder. Hvordan får vi fat i dem, som bor på landet, som ikke er kunder i DLBR?

Brugergruppen for rådgivning af deltidslandmænd 4. november 2010. Nye kunder. Hvordan får vi fat i dem, som bor på landet, som ikke er kunder i DLBR? Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Brugergruppen for rådgivning af deltidslandmænd 4. november 2010 Nye kunder Hvordan

Læs mere

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag Fremtidens fødevareforbrugere vil have nemme løsninger via mobil og Internet Af chefkonsulent Lise Walbom, licw@di.dk den 14. juli 2010 Fremtidens fødevareforbruger er i dag mellem 13 og 18 år gammel.

Læs mere

Vi kender dine muligheder i Tyskland. Gør du? Dansk-Tysk Handelskammer

Vi kender dine muligheder i Tyskland. Gør du? Dansk-Tysk Handelskammer Vi kender dine muligheder i Tyskland. Gør du? Dansk-Tysk Handelskammer DANSK-TYSK HANDELSKAMMER netværker. Vi er centrum for handlen og det erhvervsøkonomiske samarbejde mellem Danmark og Tyskland. Vores

Læs mere

Investering i landbrug

Investering i landbrug Investering i landbrug Fondsfinansiering i Dansk Landbrug, Gråkjær 13. januar 2015 Farm Management A/S Torben Andersen H.C. Jørgensen Mail: toa@agrofond.dk Tel: +45 4010 7877 Mail: hcj@agrofond.dk Tel:

Læs mere

Dansk Forening For Udbudsret. Sociale Klausuler. Oplæg ved Sune Troels Poulsen. Advokat, partner, Andersen Partners. Side 1

Dansk Forening For Udbudsret. Sociale Klausuler. Oplæg ved Sune Troels Poulsen. Advokat, partner, Andersen Partners. Side 1 Dansk Forening For Udbudsret Sociale Klausuler Oplæg ved Sune Troels Poulsen Advokat, partner, Andersen Partners 1 Sociale Klausuler og Arbejdsklausuler Arbejdsklausuler søger at sikre mod social dumping

Læs mere

06-02-2014. Handels ERFA Forår 2014 KHL 06/02 2014. Afgrøder Kornmarkedet. Spidskompetencer. John Jensen. Bestyrelsesarbejde.

06-02-2014. Handels ERFA Forår 2014 KHL 06/02 2014. Afgrøder Kornmarkedet. Spidskompetencer. John Jensen. Bestyrelsesarbejde. 06-02-2014 Spidskompetencer Bestyrelsesarbejde Gårdråds, bestyrelsesarbejde og ledelse Rådgivning Handels ERFA Forår 2014 KHL 06/02 2014 John Jensen Handels Rådgiver Certificeret Rådgiver røde investerings

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN

LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN Bureau Veritas Netværksgruppe LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN Vil du: Have indsigt i, hvordan andre virksomheder arbejder med deres kunders krav inden for disse brancher? Vide mere

Læs mere

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15.

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15. Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 106 Offentligt Samrådsspørgsmål E [samrådet finder sted den 25.2.2010 kl. 13] Vil ministeren redegøre for, hvorledes man fra dansk side påtænker

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Dansk på Canadisk! BM Silo ApS Grundlagt 1965. Dorte Martinsen Adm. Direktør. Claus Martinsen Exportchef/Ejer

Dansk på Canadisk! BM Silo ApS Grundlagt 1965. Dorte Martinsen Adm. Direktør. Claus Martinsen Exportchef/Ejer Dansk på Canadisk! Dorte Martinsen Adm. Direktør Claus Martinsen Exportchef/Ejer BM Silo ApS Grundlagt 1965 Virksomhedens historie Bent & Elsebeth Martinsen Bent grundlagde virksomheden i 1965 Interesse

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Kvægøkonomisk nyhedsbrev

Kvægøkonomisk nyhedsbrev Kvægøkonomisk nyhedsbrev Af Jannik Toft Andersen Videncentret for Landbrug, Kvæg, Team Bedrifts- og sektorstrategi jta@vfl.dk nr. 2, april 2010 Tingenes tilstand i kvægbruget nu og her Sammenfatning af

Læs mere

RUSLAND RYKKER NÆRMERE

RUSLAND RYKKER NÆRMERE RUSLAND RYKKER NÆRMERE Konference torsdag den 30. oktober 2008 i DI Industriens Hus, H. C. Andersens Boulevard 18, København V Rusland er et nærmarked med en kolossal efterspørgsel og en stærk vækst. Mange

Læs mere

Årsmøde og kongres 2011 for svineproducenter i verdensklasse Onsdag d. 26. oktober 2011. Hvilken gris kan vi sælge til en højere pris?

Årsmøde og kongres 2011 for svineproducenter i verdensklasse Onsdag d. 26. oktober 2011. Hvilken gris kan vi sælge til en højere pris? Årsmøde og kongres 2011 for svineproducenter i verdensklasse Onsdag d. 26. oktober 2011 Hvilken gris kan vi sælge til en højere pris? Danish Crown Nordic DC Nordic Friland K-Pack AB Nordic Randers KLS

Læs mere

Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt?

Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt? Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt? Fødevarer og den måde, vores mad producereres på, optager mange, og projekter, der beskæftiger sig med disse problemstillinger, udgør over en tredjedel af de initiativer,

Læs mere

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011)

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011) Økonomisk temperaturmåling og prognose for og samt skøn for (december ) NOTAT NR. 1132 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 83 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere