Kinesisk for danskere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kinesisk for danskere"

Transkript

1 Kinesisk for danskere 中 文 skrevet med danske bogstaver i pīnyīn lydskrift 148 nemme ord med huskefif (cháng chéng = den Kinesiske Mur) 2014 Niels Mejlhede Jensen

2 2 Kinesisk: de første nemme ord - med huske-fif. Du har det mon? eller på svensk: ni har det mon? Sådan kan vi måske lidt frisk hilse hinanden i døren til kursuslokalet. For du benytter vi så det svenske ord ni, og har lyder nogenlunde som hǎo og mon bliver til ma. Dermed har vi en kort meget benyttet kinesisk hilse-sætning: nǐ hǎo ma? = hvordan har du det? ( du har det mon? ) nǐ = du ( huskes som ni på svensk ), også: nǐ = dig, din hǎo = godt, god (udtale a = dybt a, som har) ma =? = gør en sætning til et spørgsmål ( mon ) Lidt kortere og nemmere siger man: nǐ hǎo = goddag ( du har det, eller: ha det du ) Kinesisk er et fjernt og vanskeligt sprog, så for at komme i gang vil vi begynde med nogle ord som måtte være nemme at huske - med passende huskefif i det danske sprog. Kinesiske skrifttegn er mangfoldige og komplicerede så derfor kan kinesisk også skrives med vore latinske bogstaver: med pīnyīn lydskrift som fx har været officielt i kinesiske skoler siden pīnyīn = stave lyd (udtale: pinjin) ( for at pinde det ud, nej: pinde ind ) nǐ māma hǎo = din mor er god (ordet er behøves ikke, det er inkluderet i hǎo) māma = mor: ( naturligt baby-sprog for mor rundt om i verden ) bàba eller bà = far: ( naturligt baby-sprog for far, dady ) bàba hǎo = goddag far, eller: far er god wǒ māma lyder som: vor mor, men så hedder det wǒmen māma der lyder som: vor mænds mor wǒ māma = min mor ( ligner: vor moder ) wǒ = jeg, mig, min wǒmen = vi, os, vor, vores wǒmen ( we men = vi mænd ); i wǒmen betegner stavelsen -men flertal. Således fås også: nǐmen = I, jer, jeres nǐmen bàba = jeres far tā = han, ham, hans, hun, hende, hendes, den, det ( baby peger på ham og siger: ta, ta, tā ) tāmen bàba = deres far: ( de mænds far ) nǐ pyntes med endelsen -n til den mere formelle tiltaleform: nín = De, Dem, Deres nín hǎo = goddag Dermed klarede vi de første vigtige kinesiske ord med en form for mere eller mindre plausibelt huskefif.

3 3 De personlige stedord i resumé: wǒ = jeg, mig, min nǐ = du, dig, din nín = De, Dem, Deres tā = han, ham, hans, hun, hende, hendes, den, det, dens, dets wǒmen = vi, os, vor, vores nǐmen = I, jer, jeres tāmen = de, dem, deres Hilse-udtryk: nǐ hǎo = goddag nín hǎo = goddag (til en lærer, til overordnet person, til en kunde, til en ældre person) nǐmen hǎo = goddag (til flere personer) māma hǎo = goddag mor Disse vigtige ord og udtryk skal vi have parat i vores aktive ordforråd. Vi går lidt videre med hilse-udtryk: nǐ hǎo ma? = hvordan har du det? ( du har det mon? ) hilste vi i første sætning. Svaret er: wǒ hǎo = jeg har det godt ( jeg har det ) eller: jeg er henne og ha det : wǒ hěn hǎo = jeg har det godt, jeg har det meget godt (very good) hěn = meget (very) hěn betyder mindre på kinesisk end very og bliver ofte udeladt i oversættelse: nǐ māma hǎo ma? = hvordan har din mor det? tā hěn hǎo = hun har det godt (På dansk har vi problemer med meget godt ; er det mere eller mindre end blot godt?) nǐ hǎo ma? = hvordan har du det? Svar og returspørgsmål: jeg har det, og du: nå-åh? eller: og du: næ-æh? (ne) wǒ hěn hǎo = jeg har det godt nǐ ne? = og du? ( og du, nåh? ) ne = giver samme spørgsmål tilbage (udtale nö eller næ) ( nåh? næh? ) og vi svarer: jæh (yě), jeg, jæh, har det også godt : wǒ yě hěn hǎo = jeg har det også godt yě = også (udtale jæh) wǒ bàba hěn hǎo = min far har det godt nǐ bàba ne? = hvad med din far? tā yě hěn hǎo = han har det også godt ( jæh, yě hěn hǎo, henne og ha det ) (Med lidt specielle huskefif ind imellem, men hvis det virker )

4 4 gěi wǒ kāfēi = giv mig kaffe Det siger barnebarnet til sine bedsteforældre: jæ jæ (ja ja) siger den rare bestefar; men det er bedstemor som bestemmer og hun siger: nej nej. (Se også side 24, bagsiden af hæftet). yéye = farfar (yé udtales: jæ) ( jæ jæ, ja ja ) nǎinai = farmor (nǎi udtales: nej) ( nej nej ) gěi = giv, give, giver, gav, vil give, i alle personer (jeg, du, han, vi, I, de giver); også: gěi = til kāfēi = kaffe Barnebarnet, sønnesønnen, ønsker kaffe, men nej, det forslag buh er farmor, ligesom når publikum ved et politisk møde råber buh: bù, wǒ bù gěi wǒ sūnzi kāfēi = nej, jeg giver ikke min sønnesøn kaffe bù = nej, ikke ( buh ) sūnzi = sønnesøn ( sunsøn, sønnesøn ) zǐ = søn (zi udtales som sö) gěi nǐ kāfēi ma? = give dig kaffe mon? vil du have kaffe? Svar: tja? jeg foretrækker te = chá chá = te (udtales tja, ch udtales tj) (chá = på russisk: tjai) wǒ de kāfēi ma? = er det min kaffe? ( min det kaffe mon? ) de = (udtale dö) genitiv: bàba de shāfā = fars sofa shāfā = sofa (udtale sjafa, sh udtales sj) tā nǐ māma ma? = er hun din mor? de- genitiv udelades ofte ved familiemedlemmer tā de bàba eller tā bàba = hendes far (begge udtryk kan benyttes, se fx internettet) dìdi = lillebror ( dikke dikke dì under hagen på kære lillebror) gēge = storebror (udtale gögö) ( lillebror baby siger gē ge ge ) mèimei = lillesøster ( lillesøster siger også mig mig: mæj mæj ) (ei udtales æj) jiějie = storesøster ( lillesøster siger dig dig: djæ djæ ) (j udtales dj, som engelsk jeep) bóbo = ældre farbror ( bóbo siger baby om bàba storebror ) wàigōng = morfar ( hen af vejen og gong på døren, der er morfar ) wàipó = mormor ( mormor bor også der på vejen, po vejen ) wài = udenfor, fremmed (udtale vej) ( af vejen ) Morforældre er mere fremmed end farforældre; den nygifte kone flyttede hen til sin mand og hans forældre i det traditionelle Kina. wàisūnzi = dattersøn ( hen af vejen søn ) gōng på døren til morfar; så gōng gong på døren til farfar: gōnggong = farfar Dvs. farfar kan hedde både yéye og gōnggong Lad os huske og benytte det ene ord i vores aktive ordforråd, og så evt. nøjes med at forstå det andet i vores passive ordforråd.

5 5 Nogle familie-medlemmer i resumé: māma = mor bàba = far zǐ = søn (se nedenfor: søn og datter) dìdi = lillebror ( dikke dikke dì ) gēge = storebror ( baby siger gē ge ge ) mèimei = lillesøster ( mig mig: mæj mæj ) jiějie = storesøster ( dig dig: djæ djæ ) jiěmèi = søstre yéye = farfar ( jæ jæ, ja ja ) nǎinai = farmor ( nej nej ) wàigōng = morfar ( af vejen og gong ) wàipó = mormor ( po vejen ) sūnzi = sønne-søn ( sunsøn ) wàisūnzi = datter-søn ( hen af vejen søn ) (se nedenfor: flere børnebørn) bóbo = ældre farbror ( bàba s storebror ) Når det er en søn hedder det også: érzi = søn ( er søn ) Blev det en datter er situationen ny: nǚ ér = datter ( ny er hun ) Det ord kan også vendes til: érnǚ = søn og datter ér = barn (ér udtales med a ligesom engelsk are they are children ) nǚ = kvinde, female (udtale ny) nǚrén = kvinde háizi = barn (udtale hejsö) ( hejsa med jer børn ) (et mere anvendt udtryk for børn) sūnnǚ = sønnedatter wàisūnnǚ = datterdatter Hermed er den nærmeste familie angivet: forældre, bedsteforældre, brødre og søstre, børnebørn. Husk de vigtigste navne, og beskriv evt. de øvrige ud fra dem (wǒ nǚ ér de érzi = min datters søn). På kinesisk er der detaljerede betegnelser for forgreninger af den store familie, som er omfattende især i sammenligning med de begrænsede udtryk på engelsk.

6 6 Udtale med 4 eller 5 toner Den nærmere udtale fås fra internettet. Her følger nogle eksempler: mā = mor ( ā med høj flad tone, mor er helt deroppe ) mǎ = hest ( mor arbejder som en hest med at passe dìdi, ǎ med ned-opad tone, galop ned-op ) māma = mor (mā fordobles dels for at forsøde ordet dels for at ikke at tage fejl af mā og mǎ) bà = far (= bàba) ( à med faldende tone, far ser ned til dìdi ) bā = 8, ( så tegn far som et 8-tal med høj flad hat, 8 har høj flad tone ) (8 er et lykketal) bǎ = holde i hånden ( denne 8-tals far holder dìdi ned og op i hånden, og ) bá = plukke ( og plukker en blomst op (op-tone) med den anden hånd ) huā = blomst (udtale hva) ( plukker hva? ) dìdi, bǎ nǐ de shǒu ba = lillebror, lad os holde i hånd ba = lad os, skal vi ikke? (a er neutral tone, eller 5 tone) shǒu = hånd (udtale show) ( show me your hand, så vi kan holde hånd) ā á ǎ à a er de 5 toner i officiel rækkefølge, dermed: 1 tone bā = 8 ( bare to nuller stillet på højkant, til høj tone ) 2 tone bá = plukke 3 tone bǎ = holde (fx i hånden), holde fast i 4 tone bà = far 5, eller neutral tone ba = lad os, skal vi ikke? bà = far fordobles til bàba = far, for så ved vi at der ikke siges fx bā = 8 Ord fordobles tit på kinesisk, med samme eller med forskellige stavelser, bl.a. for klarhed. (bǎ benyttes også i den specielle kinesiske grammatik; men det behøver vi ikke her). (Benytter vi en forkert tone, går det vel an; vi er jo kun en udlænding). Eksempler på tone: sǐ = død ( udtale sö, den evige søvn ) sì = 4 ( da udtalen ligner sǐ = død er 4 et uheldigt ulykkestal man helst undgår ) Der er ofte ikke et værelse nr 4 eller nr 14 på hoteller, og værelse nr 8, lykketallet, betaler man gerne ekstra for at få. De olympiske lege i Běijīng var i 2008 med start den 8 i 8 måned. māo = kat ( katten siger māo, mjav, højt mjav ) (og katten har: ) máo = hår, efternavn: formand Mao (udtale dyb a diftong) ( med hår der stritter opad ) gǒu = hund (hunden siger gou, gou, wouv, vov) wǒ yǒu gǒu = jeg har en hund ( jeg, jow, har en hund ) yǒu gǒu = der er en hund ( jow, der er en hund ) yǒu = der er, har (udtale jow diftong) gǒushǐ = hundelort shǐ = lort, møg (udtales sjø) ( shit på engelsk ) (vi har shi -ord der ligner:) shí = 10 ( tone opad til 10 ) shì = er ( er det godt nok? Det sjøh er det vel ) gǒushǐ shì shǐ = hundelort er noget møg

7 7 人 = rén = person, menneske ( en person render, som det kinesiske tegn viser ) 一 = yī = 1 (et), (yī udtales i, præcis det samme som kendeordet en i hankøn på vendelbomål ) 口 = kǒu = mund ( baby åbner munden og peger og siger ke, ke, kǒu ) 中 = zhòng = rammer ( rammer med et zhòng, i midten ) 中 = zhōng = midten (udtale djong/ tjong, zh som dj/tj) 人 口 = rénkǒu = befolkning, indbyggere (der er provinser med over 100 mill. indb.) I vores lille hæfte her skriver vi kinesiske ord og sætninger med latinske bogstaver i pīnyīn lydskrift. Kinesere benytter kinesiske skrifttegn og her ser vi nogle meget nemme skrifttegn. Flere simple skrifttegn kan ses i 3 hæfter med simpel pædagogik som jeg har skrevet sammen med Tian i Kina. nǐ de mángguǒ = din mango (din mango frugt, fra et fjernt land:) guǒ = frugt guó = land (lidt anderledes udtale-tone: stigende tone) zhōngguó = Kina, riget i midten zhōngguórén = kineser ( Kina + person ) yīngguó = England ( yīng udtales som engelsk Eng- ) yīngguórén = englænder měiguó = Amerika, USA ( měi fra A-měi-rika) měiguórén = amerikaner měi = smuk (udtale mæj) ( smukt pyntet, smukt měi-et ud ) Navne på adskillige lande ligner vores lande-navne, hvor man benytter lyd-stavelser som man har i forvejen i tale og i skrifttegn: dānmài = Danmark (eller: Dānmài; man kan også skrive landenavne og byer mv. med stort) mài = hvede, byg, korn ( korn man mejer ) dānmàirén = dansker (Danmark person) gēběnhāgēn = København gē = storebror hā = ha!, grine kraftigt běn = rod (plante-rod plantens ben ), oprindelse ( i gēběnhāgēn har jeg rod, hvis jeg er: ) gēběnhāgēnrén = københavner déguó = Tyskland (Deutschland) fǎguó = Frankrig fǎ = lov, metode ( fǎ som i fakta ) yìdàlì = Italien dà = stor ( da-me-størrelse ) (dà indgår også i:) jiānádà = Canada wàiguó = udland wàiguórén = udlænding ( af vejen se side 4) wǒmen shì wàiguórén = vi er udlændige (og taler derfor ikke så godt kinesisk)

8 8 wǒ xìng Jensen = jeg hedder Jensen (udtale sjing, x som sj) ( jeg sjunger, sing, Jensen ) xìng = hedde (gælder efternavn) wǒ jiào Niels = jeg hedder Niels ( så jawer det at også få fornavnet ) jiào = hedde (gælder fornavn eller fulde navn) wǒ jiào Jensen Niels (efternavn før fornavn på kinesisk) (vi præsenterer med: xìng før jiào for at undgå uklarhed om for- og efter-navne) wǒ zài = jeg er til stede ( jeg er sej ) Jensen zài ma? = er Jensen til stede? (ved navneopråb i klassen) zài jiā = være hjemme ( sejt ja at være hjemme, ja det er ) jiā = hjem, familie zài = i, være i, være (udtale sej) På fabrikken hamrer og larmer man med et gong og tjang på en stålbjælke 工 : gōngchǎng = fabrik (udtale ch som tj (al udtale: hør og se internettet)) 厂 = chǎng = fabrik ( en lille fabrik af kun en væg med et halvtag til smeden at hamre chǎng ) 工 = gōng = arbejde, arbejder (gōng-er på 工 ) 工 人 = gōngrén = arbejder (gōngrén udtales: gōng rén) En forretningsmand chancer på at tjene en gevinst, chancer shāng: shāngrén = forretningsmand, købmand shāng = handel, business (udtale sh som sj) Hvis handlen foregår over en disk og andet, dian, har vi en butik: shāngdiàn = butik, forretning diàn = butik shāngdiàn mài = en butik sælger ( butikken sælger meget, tager meget ned fra hylderne ) mǎi = købe ( man køber meget, tager meget ned og putter op i tasken ) (se side 14) mǎimai = handel, køb - salg (det ene ord er ved sammensætning blevet toneløs: neutral tone 5) kàn = se, læse ( kan læse ) hǎokàn = smuk ( godt at se ) juéde = synes, bedømmer (udtale djyædö) ( judge ) tā juéde tā shì tāmen de gǒu = hun tror / mener det er deres hund wǒ juéde nǐ měi = wǒ juéde nǐ hǎokàn = jeg synes du er smuk wǒ ài nǐ = jeg elsker dig ( du ejer mine følelser ) ài = elske (udtale aj) àiren = ægtefælle, kæreste dǒng = forstå ( nu ringer klokkerne, dong ) wǒ dǒng nǐ = jeg forstår dig wǒ bù dǒng = jeg forstår ikke ( og gokker panden med knoerne: dong dong ) shuì = sove (udtale svæj) ( snork - shuì ), ( jeg sidder og sover, derfor forstår jeg ikke )

9 9 Præsentation resumé: wǒ xìng Jensen = jeg hedder Jensen (først siges efternavn) wǒ jiào Niels = jeg hedder Niels (så siges fornavn, eller fulde navn:) wǒ jiào Jensen Niels (efternavn før fornavn på kinesisk) wǒ shì dānmàirén = jeg er dansker wǒ shì gōngrén = jeg er arbejder wǒ zài gōngchǎng = jeg er på fabrikken chǎng zài gēběnhāgēn = fabrikken er i København wǒ māma yě xìng Jensen = min mor hedder også Jensen jiào Jensen Astrid = hedder Jensen Astrid tā shì shāngrén = hun er forretningsmand tā zài jiā = hun er hjemme tā shì déguórén = hun er tysker nǐ ne? = og du er? xíng = OK, det går an ( den er sjing (= OK, fint), kunne man sige i min barndom ) xíng bù xíng? = er det i orden?, (= er det i orden eller ikke i orden?) hǎo bù hǎo? = er det i orden?, er det godt nok? Her benyttes bù til at stille spørgsmål. Man kan også sige: hǎo ma? = er det i orden? og svare: hǎo = ja eller: shì de = det er det, ja Man kan stille spørgsmål ved at benytte bù eller ved at benytte ma. Vil man vise at man lige kan sige nogle kinesiske lyde siger man fx: tjang tjang tjang tjeng: Man spørger: hvad besøger du ofte? svar: cháng cháng cháng chéng = ofte den Kinesiske Mur (se forsiden af dette hæfte) cháng = ofte, tit cháng cháng = ofte, tit (fordobling af cháng) cháng chéng = den Kinesiske Mur, the Great Wall, den lange mur cháng = lang chéng = mur, bymur (chéng udtales næsten ligesom cháng, eng udtales ang/ öng) Hvad ønsker du spørger plastikkirurgen den flade kvinde? Hun svarer genert: xíng xiǎng xiōng = OK, jeg ønsker en barm (sjing, sjang, sjong, vi husker det rette tone-forløb) xíng = OK xiǎng = ønsker, kunne tænke sig, vil gerne xiōng = barm, bryst (bosom, chest) ràng wǒ xiǎngxiang = lad mig tænke over det ( rangere mine tanker ) (svarer kirurgen?) ràng = tillade, give efter (gør kirurgen?)

10 10 Hvis man vil komme igennem med at vende et spørgsmål med kinesisk læreren kan man ringe med en lille klokke: tjingeling min ven, tjing, qǐng : qǐng wèn = undskyld må jeg spørge om wèn = spørgsmål, spørge qǐng wèn, nín yǒu kāfēi ma? = undskyld, har De kaffe? yǒu = ja ( jo, jow ) qǐng gěi wǒ yī bēi kāfēi = vær så venlig at give mig én kop kaffe, giv me one cup of coffee please hǎo, qǐng jìn = OK, vær venlig at komme ind qǐng = vær så venlig, please, må jeg bede om (udtale tjing) ( tjingeling tjing ) bēi = bæger, kop (udtale bæj) chábēi = tekop bēizi = kop, glas jìn = ind, kom ind Vi vender her igen spørgsmålet om betydningen af forskellige toner i udtalen: wèn = spørgsmål (faldende tone, tonen vender nedad (altså ikke stigende som i Vestens spørgsmål)) Hvis sproget vender tonen opad fås: 文 = wén = sprog, litteratur (stigende tone) 中 文 = zhōngwén = kinesisk sprog (og litteratur) (se forsiden af dette hæfte) yīngwén = engelsk sprog (og litteratur) měiguówén = amerikansk sprog (og litteratur) dānmàiwén = dansk sprog (og litteratur) Vi vender os mod hinanden med den lidt længere spændende tone til et kys: wěn = kys (ned-op tone) ( bare man vender og spørger vænner man sig til kys blandt venner ) qǐng wèn wǒ = spørg mig please qǐng wěn wǒ = kys mig please qǐng wén wǒ = snus til mig please (i dit kys) wén = lugte, snuse ( vænne sig til lugten, vende næsen op ) (igen: stigende tone, ligeledes i:) wén = moskito-myg ( dem vænner man sig ikke til, man vender sig og de flyver op ) (stigende tone) wēn = sardiner ( der vender rundt i havet, svømmer højt ) (høj tone) Vi benytter sproget til at spørge og bede om at få lov til at snuse og kysse, og håber at undgå lugten af sardiner og undgå moskitoer. Det var 4 forskellige toner i udtalen af wen, som giver ikke bare 4 forskellige betydninger, men en del flere. Ofte har et ord med samme udtale og tone forskellige skrifttegn til de forskellige betydninger. Men 2 ord med forskellig betydning og udtale og tone kan have samme skrifttegn, som vi så med fx: 中 = zhōng = midten, 中 = zhòng = rammer (se side 7).

11 11 En gris siger øf i Danmark. I USA siger den oynk. Begge dele synes plausibelt når man lytter. Og lytter man nøje efter kan man også høre den sige tju eller dju, og det lyder netop sådan i Kina: zhū = gris ( tju, zhū, siger grisen ) Og hvad siger koen? Er det muh, eller mooh, eller er det niú?: niú = ko, okse (niú udtales de fleste steder nióu) ( muh, niú, nióu, siger koen ) Når vi er godt tørstige hvad siger vi så? Så hoster vi nok et hē med en tør hals, og vil drikke: hē kělè = drikke en cola hē = drikke (hē udtales hö og med tydeligt h hoste ) kělè = cola kě = tørstig ( tør hoste ) Der drikkes også andet end kělè når danske unge fx rejser en uge til ølfest i Prag: pivo som øl hedder også på russisk, hvilken efter lang tid og 9 øl får krøllet tungen til kinesisk: píjiǔ = øl jiǔ = vin, spiritus (jiǔ udtales de fleste steder som jióu) jiǔ = 9 bái jiǔ = hvidvin ( og altså ikke bajer-øl ) bái = hvid ( hvid-bleg ) gānbēi = skål ( ganen bejdset ) Får man píjiǔ (øl) fra niú (koen)? Nej: nǎi får man fra niú (koen): nǎi = mælk (nǎi udtales nej) (så farmor nǎinai giver nǎi til barnebarnet sūnzi og ikke kāfēi) niúnǎi = mælk Nej koen giver mælk: nǎi, og jo, jow, den giver også fløde: nǎiyóu = fløde ( nej jow ) Fløde er den fede del af mælken nǎi: yóu = fedt, smørelse, olie ( med smørelse og olie kører man godt, kører jowt ) nǎi betyder også bryst naij, nǎi, siger baby glad, og sutter på bryst-tåen tóu, (teat på engelsk) : nǎi = bryst nǎitóu = bryst, brystvorte tóu = hoved ( han er tóu-lig, tovlig i hovedet )

12 12 zhù nǐ shēngri kuàilè = ønsker dig tillykke med fødselsdagen ( tju med dig dit kvaj til en middag på den kinesiske restaurant shēngri ) zhù = ønske ( tju ) shēngri = fødselsdagen ( shēngri kinesiske restauranter ses rundt om ) kuàilè = tillykke zhù nǐ shēngri kuàilè gentaget 4 gange bliver sunget på Happy Birthday melodien. zhù = bo ( tju her bor jeg ) wǒ zhù zài nánjīng = jeg bor i Nánjīng (Kinas tidligere hovedstad i syd, nær Shànghǎi) wǒ zài nánjīng = jeg er i Nánjīng nán = syd běijīng = Kinas hovedstad i nord běi = nord jīng = hovedstad, short for běijīng zài hǎi tān = ved stranden ( sej haj-tand ) hǎi tān = strand ( med haj tand ) hǎi = hav ( high sea ) bōlàng = bølge ( bølgerne bryder med et langt boh ) shā = sand ( bølger rammer sandet med et sha shask sjask ) bǐjīní = bikini chuán = båd ( motoren som på en fiskerkutter siger tjan, tjan, ) fān chuán = sejlbåd ( fan (engelsk) blæser på båden, eller sejl som en vifte ) Man rammer ned på havet hǎi med et sjang: shàng hǎi: shànghǎi = Shànghǎi, på havet, hvor man kommer ud på havet, ved havet shàng = på, oven på, gå op bàba zuò shàng shāfā = far sidder oven på sofaen zuò = sidder ( og zuò betyder altså ikke her at han sover zzz på sofaen ) bàba zuò shāfā = far sidder i sofaen fēijī = flyvemaskine ( fejer gennem luften) huǒchē = tog ( hvo tjø, hvo tjø, siger damplokomotivet ) chē = køretøj, vogn, bil ( svensk köre ) mótuōchē = motorcykel bàba zuò huǒchē = far kører i tog pīng pāng qiú = bordtennis ( først høres: ping pang og så slaskes der til bolden med tjouw ) qiú = bold (qiú udtales qióu, udtale tjou, q som tj = engl ch ( rammer bolden med et tjouw ) xiū = stop, pause (udtales xiūo) xiūxi = holde pause (udtale sjousji) ( holde sjouv, sjov )

13 13 huà = tale, sprog ( hva taler du om ) dānmàihuà = dansk sprog (= dānmàiwén) shuō = tale, sige ( engelsk shout = råbe ) tā shuō dānmàihuà = hun taler dansk qǐng wèn, nín shuō déguóhuà ma? = undskyld, taler De tysk? Når man åbner for en flaske med vand og brus siger det shuǐ: shuǐ = vand Hvis vandet er frossent som en istap og man slår til det siger det bīng: bīng = is wǒ è = jeg er sulten ( jeg, øh, er sulten ) è = sulten (udtale ö) chī = spise (udtale tjö) ( chī, tjø, tygge maden ) wǒ yào mǎi chī fàn = jeg ønsker at købe mad ( jeg jawer meget med at købe mad fanme ) yào = vil, ønsker chī fàn = spise mad fàn = mad, kogt ris Grise = zhū er slagtet og hænger på række (= row) på slagteriet som svinekød: zhūròu = svinekød ròu = kød niúròu = oksekød lái yí gè zhūròu = bring mig en ret svinekød ( lad (lái) mig få en gang (gè) svinekød ) lái = bringe, lade komme, kom, ankomme gè = stk., (udtale gö) et såkaldt måleord som er gramatisk nødvendigt fx ved tal: sì gè rén = 4 stk. personer = 4 personer gè er det mest anvendte måleord. Der er mange forskellige måleord (= stk.) til forskellige navneord. For os begyndere er det nok bedre at benytte gè overalt end at benytte et forkert vanskeligt måleord. wàn = , et meget stort antal, myriader, så afgjort, absolutely ( en vane at sige ) wàn er et rundt tal på kinesisk ligesom tusind er hos os. Det kinesiske talsystem er simplere end vores: shí yī = 11 (10+1), sì shí = 40 (4x10), sì shí sì = 44 (firti fire), bā shí bā = 88 Man skriver ofte tallene som vores (arabiske tal) i stedet for som kinesiske skrifttegn. shǔ shù = tælle tal ( shoot the numbers )

14 14 Tone-ændringer mài = sælge ( sælgeren på markedet er meget ivrig for at sælge ) (fra side 8) mǎi = købe ( meget ivrig for at du skal købe ) Der er kun en lille forskel på de to ord: mài = sælge har faldende tone, tone 4 mǎi = købe har ned-op tone, tone 3 (som endda kan forkortes af det følgende ord) Som begyndere i det kinesiske sprog bør vi tale langsomt og tydeligt og håbe på at vores kinesiske samtalepartner vil forsøge at gøre ligeså. Når vi således udtaler hvert ord eller stavelse for sig kan vi gøre det med dets oprindelige tone, og ikke tænke på tone-ændringer. nǐ hǎo bù hǎo? = har du det godt? bù, wǒ bù hǎo = nej, jeg har det ikke godt nǐ hǎo udtales i farten: ní hǎo fordi en 3 tone før en næste 3 tone bliver til en 2 tone, men uden at det skrives. Men hvis vi taler langsomt hvert ord for sig så er det OK at tydeligt udtale 2 stk 3 toner. nǐ shì tā gēge ma? = er du hans storebror? bù, wǒ búshì tā gēge = bù, wǒ bú shì tā gēge = nej, jeg er ikke hans storebror Her ser vi at bù ændres fra faldende tone 4 til bú stigende tone 2 fordi det følgende ord (stavelse) har faldende tone 4, og for bù skrives ændringen i pīnyīn. Men hvis vi taler langsomt hvert ord for sig så er det for os OK at tydeligt udtale bú som bù. yī = 1 skrives og udtales yí og yì afhængigt af næste ord: yì bēi. Men yī bēi er OK i langsom tale. Sådan er der en del tilfælde af tone-ændringer i det hurtigt flydende sprog. Så lad os hellere tale langsomt hvert ord for sig, i korte sætninger med begrænset grammatik. Vi har måske hovedet fyldt med faglige emner som teknik og handel mv. med sprog på 2 pladsen. Hvis vi så i begejstring for den righoldige kultur i det kinesiske sprog senere ønsker at bevæge os ud over begynder-kommunikation har vi her en flerårig interessant opgave. (Jeg beundrer den kinesiske forsker og ingeniør der kan dimensionere verdens største betondæmning, samtidigt med at kunne skrive smukke kinesiske skrifttegn i 4 typografier). Hvor adskiller man ord og stavelser? búshì eller bú shì? Kinesiske skrifttegn skrives lige efter hinanden uden specielle mellemrum mellem ord og sætninger. Pīnyīn lydskrift er nyt og ses skrevet forskelligt angående anvendelse af mellemrum: bedstefar = yéye = yé ye = yé yé (eller bare = yé). Vi i Vesten synes måske at det vi opfatter som ord bestående af flere stavelser kan skrives sammen, som fx: wàisūnzi = wài sūn zǐ = dattersøn pīnyīn = pīn yīn = stave, sætte sammen som det lyder = lydskrift yīn = lyd ( når man knipser en streng så høres lyden: yīn yīn ) yīnyuè = yīn yuè = musik yuè = musik ( når man gnider eller stryger en streng så høres: yuè yuè )

15 15 Nogle navne fra Kinas geografi Zhōngguó = Kina, riget i midten De 4 verdenshjørner indgår i navne på byer og provinser: běi = nord nán = syd dōng = øst xī = vest Běijīng = Kinas hovedstad i nord Nánjīng = syd hovedstad Dōngjīng = Tokyo, øst hovedstad Xī ān = vest fredelig, tidligere vest hovedstad Dāndōng = grænsebyen til Nordkorea (dān som i Dānmài = Danmark) Shànghǎi = ved havet Guǎngzhōu = bredt distrikt (= Canton) Chóngqìng = igen fejre (celebrate) Xiānggǎng = Hong Kong gǎng = havn (short for Xiānggǎng) Nogle provinser: Héběi = nord for floden, Huánghé (ved Běijīng) Hénán = syd for floden, Huánghé (ved Huánghé) Jiāngxī = vest på floden, Chángjiāng (= Yangtze) Húběi = nord for søen Húnán = syd for søen Shāndōng = øst for bjerge (ved Huánghé udløb) Shānxī = vest for bjerge Shǎnxī (med byen Xī ān) Guǎngdōng = bred øst (med byen Guǎngzhōu nær Xiānggǎng = Hong Kong) Guǎngxī = bred vest (grænser til Vietnam) Sìchuān = 4 floder (tidligere med byen Chóngqìng) Hǎinán = syd hav (sydlig tropeø) Yúnnán = syd for skyen (grænser til Vietnam, Laos, Myanmar) Xīzàng = Tibet, vest med buddhistiske inskriptioner (grænser: Myanmar, Indien, Bhutan, Nepal) Xīnjiāng = nye grænse (grænser: Indien, Pakistan, Afghanistan, tidl USSR, Mongoliet) Huánghé = Den gule flod (kinesisk kulturs oldtids-vugge) Chángjiāng = den lange flod = Yangtze floden huáng = gul hé = flod jiāng = flod hú = sø shān = bjerg

16 16 Det er ikke alle ord her i dette hæfte der er lige vigtige. Nu kan du markere de ord du gerne vil lære. Som en nybegynder i sproget må man prøve at klare sig med de få ord man kender ved at benytte omskrivninger og ved at udtrykke sig tydeligt og langsomt i korte sætninger uden indviklet grammatik, og ved at benytte kropssprog. Hvis man ikke husker ordet: wàipó = mormor så kan man sige: wǒ māma de māma = min mors mor wǒ shì wàiguórén = udlænding det vil man gerne sige for at få en langsom samtale; det kan erstattes af: wǒ bú shì zhōngguórén = jeg er ikke kineser Ord med flere stavelser der er skrevet sammen kan splittes op til tydeliggørelse: wàisūnzi = dattersøn er et langt ord der består af 3 stavelser = 3 ord = 3 kinesiske skrifttegn; men det kan også skrives: wài sūn zǐ = dattersøn og sådan vil vi begyndere gerne udtale det og høre det tydeligt og langsomt, med zǐ i stedet for zi. I stedet kan man forklarende sige: wǒmen nǚ ér de zǐ = vores datters søn Som begyndere er vi ikke stærke i grammatikken, men hvis vi alligevel bliver forstået, så : nǐmen yǒu háizi ma? = har I børn? bù, wǒmen bù yǒu háizi = nej vi har ikke børn Det finder jeg OK at svare: kineseren forstår det, og forstår at du er en udlænding. For i korrekt kinesisk hedder svaret: méi yǒu, wǒmen méi yǒu háizi = nej vi har ikke børn fordi med ordet yǒu bliver nægtelsen bù = ikke erstattet med nægtelsen méi = ikke Til slut medtager vi en sætning samt et par vigtige ord, her uden hjælp fra huskefif: rènshi nǐ wǒ hěn gāoxìng = at lære dig at kende er jeg lykkelig for = det glæder mig at hilse på dig zài jiàn = farvel xiè xie = tak Den del af pīnyīn lydskrift alfabetet der svarer til vores vokaler er: pīnyīn: ā á ǎ à a ē é ě è e ō ó ǒ ò o ī í ǐ ì i ū ú ǔ ù u ǖ ǘ ǚ ǜ ü

17 17 Sætninger wǒ xìng Hansen, jiào Hansen Peter Jeg hedder Peter Hansen wǒ shì dānmàirén, shì gēběnhāgēnrén Jeg er dansker, fra København wǒ shì shāngrén, wǒ mài dānmài de píjiǔ Jeg er forretningsmand og sælger dansk øl wǒ zuò fēijī Jeg rejser med fly zhōngguó dà, shànghǎi dà, dānmài bú dà Kina er stor, Shànghǎi er stor, Danmark er ikke stor nǐmen hǎo shāngrén hǎo zhù nín shēngri kuàilè nín de háizi hǎo ma? tāmen hěn hǎo, nǐmen ne? wǒmen yě hěn hǎo wǒmen chī zhūròu, hē bái jiǔ, gānbēi nín yě yào chī fàn ma? yào, wǒ è qǐng gěi wǒ yī gè niúròu wǒ yě kě qǐng lái kāfēi, qǐng lái chá yě guǒ ba xiè xie bú xiè Goddag med jer Goddag forretningsmand De ønskes tillykke med fødselsdagen Hvordan har Deres børn det? De har det godt, hvad med jer? Vi har det også godt Vi spiser svinesteg og drikker hvidvin, skål Vil De også have noget at spise? Ja, jeg er sulten Jeg vil gerne have en oksesteg, tak Jeg er også tørstig Kom med kaffe, tak, og kom med te, tak Og også gerne frugt Tak Derfor ingen tak, det var så lidt, you are welcome gōngrén gōng. zài gōngchǎng ma? (2 sætn.) Arbejder arbejdsmanden på fabrikken? bù, tā zài jiā Nej, han er hjemme tā juéde tā àiren bù hǎo, Han synes hans ægtefælle ikke har det godt tā cháng cháng shuì Hun sover ofte tāmen nǚ ér bú zài jiā tā zài nánjīng mǎi huā tā zuò huǒchē huā hěn hǎokàn tāmen érzi zhù zài xiānggǎng tā yào mǎi shāngdiàn tā yǒu fān chuán tā ài yīnyuè yě ài pīng pāng qiú tā àiren shì guǎngdōngrén tā shuō yīngwén, dǒng déguóhuà yǒu māo, yě yǒu mǎ zài jiā māo shāfā shàng jiějie mǎ shàng jiějie mǎ shàng lái qǐng jiějie mǎ shàng lái bīng Deres datter er ikke hjemme Hun er i Nánjīng for at købe blomster Hun kører med tog Blomsterne er smukke Deres søn bor i Hong Kong Han ønsker at købe en butik Han har en sejlbåd Han elsker musik Og også bordtennis Hans ægtefælle er fra Guǎngdōng provinsen Hun taler engelsk og forstår tysk Der er en kat og også en hest hos familien Katten er på sofaen Storesøster er på hesten Storesøster kommer straks (= kommer ligeså hurtigt som til hest ) Be storesøster straks komme med is (bringe is)

18 18 wǒmen yào zài hǎi tān bóbo, qǐng wǒmen zuò nǐ de chē wǒmen jiā yǒu sì kǒu rén (sì gè rén): nǎinai, bóbo, dìdi, wǒ wǒmen gěi nǎinai shuǐ ba wǒmen yě gěi dìdi mǎi niúnǎi hǎo bù hǎo? bōlàng bú dà hǎi shàng yǒu chuán kàn měi nǚrén tā zuò shā shàng tā yǒu huáng bǐjīní qǐng nǐ gěi wǒmen bái qiú xíng bù xíng? Vi vil gerne til stranden Farbror, vi vil gerne køre med dig i din bil Vores familie er på 4 (4 munde-personer) (4 stk personer) farmor, farbror, lillebror, og mig Lad os give farmor noget vand Vi køber også mælk til lillebror Er det OK? (er det ikke udmærket?) Bølgerne er ikke store Der er et skib ude på vandet Se den smukke kvinde Hun sidder på sandet Hun har en gul bikini Vi beder dig give os den hvide bold Er det OK? (går det ikke an?) shí bā gè yìdàlì rén jiào wǒ de gǒu 18 italienere kalder på min hund (eller råber efter) (jiào = hedde, kalde, råbe efter (sammenlign: I call: I am called John = jeg hedder John)) tāmen shuō yīngwén De taler engelsk wǒ bù dǒng tāmen, wǒ shì zhōngguórén Jeg forstår dem ikke, jeg er kineser měiguórén dǒng yīngguórén Amerikanere forstår englændere Jeg vil gerne bede om at få lov til at spise min peking-and med kniv og gaffel. Daw do; tja, kniv og gaffel fik vi ikke lært at sige her i dette lille hæfte, så det må vi slå op i parløren/ internettet eller kvaje os med spisepinde til vores rap-ja-ja-and. Ligeså med mange andre daglige ord, kinesiske ord som vi synes er fremmedartede for os og dermed vanskelige at huske. Men hvis vi nu med mere eller mindre skøre hjælpefif fik lært 148 ord, så ser vi her at vi kan sige adskillige små kinesiske sætninger og dermed måske imponere vores kinesiske samtalepartnere og vise lidt imødekommenhed og forståelse for sprogvanskeligheder i vores videre samtale på engelsk. (kniv = dāo, gaffel = chā, spisepinde = kuài, and = yā (vores peking-and rapper: ja-yā)). Kinesisk sætning - til engelsk - til dansk: nǚ ér bú shuō: nǐ shuō nǐ māma de wén ma? = The girl does not say: do you speak your mother s language? = Direkte oversat til dansk: Pigen gør ikke sige: gør du/i tale din/jeres mors sprog? Og prøv så at stave fx girl på engelsk: dji-aj-ar-el, lyder det som: göl? Bør England ikke overveje at skifte til pīnyīn skrift? (så nødvendigvis i udvidet form idet engelsk har flere lyde end kinesisk). Og hvilket europæisk sprog kommer så næst? Forside-foto af den Kinesiske Mur ved Ole Mejlhede Jensen, professor i byggematerialer. Den lange imponerende mur har holdt i flere hundrede år med dets byggematerialer. Det kinesisk sprog har holdt i flere tusinde år med dets skrifttegn.

19 19 Ordliste side 8 ài = elske 8 àiren = ægtefælle, kæreste 6 bā = 8 6 bá = plukke 6 bǎ = holde 2 bà = far 6 ba = lad os, skal vi ikke? 2 bàba = far 11 bái = hvid 11 bái jiǔ = hvidvin 10 bēi = bæger, kop 12 běi = nord 10 bēizi = kop, glas 7 běn = rod 12 bǐjīní = bikini 13 bīng = is 4 bóbo = ældre farbror 12 bōlàng = bølge 4 bù = nej, ikke 4 chá = te 10 chábēi = tekop 9 cháng = ofte, tit 9 cháng cháng = ofte, tit (fordobling af cháng) 9 cháng chéng = den Kinesiske Mur, the Great Wall, den lange mur 9 cháng = lang 8 chǎng = fabrik 12 chē = køretøj, vogn, bil 9 chéng = mur, bymur (chéng udtales næsten ligesom cháng) 13 chī = spise 13 chī fàn = spise mad 12 chuán = båd 7 dà = stor 7 dānmài = Danmark 13 dānmàihuà = dansk sprog (= dānmàiwén) 7 dānmàirén = dansker 10 dānmàiwén = dansk sprog (og litteratur) 4 de = genitiv 7 déguó = Tyskland 13 déguóhuà = tysk 8 diàn = butik 4 dìdi = lillebror 15 dōng = øst 8 dǒng = forstå

20 20 13 è = sulten 5 ér = barn 5 érnǚ = søn og datter 5 érzi = søn 7 fǎ = lov, metode 7 fǎguó = Frankrig 13 fàn = mad, kogt ris 12 fān chuán = sejlbåd 12 fēijī = flyvemaskine 11 gānbēi = skål 16 gāoxìng = lykkelig, glad 7 gē = storebror 13 gè = stk., et såkaldt måleord som er gramatisk nødvendigt fx ved tal 7 gēběnhāgēn = København 7 gēběnhāgēnrén = københavner 4 gēge = storebror 4 gěi = giv, give, giver, gav, vil give; til 8 gōng = arbejde, arbejder 8 gōngchǎng = fabrik 4 gōnggong = farfar 8 gōngrén = arbejder 6 gǒu = hund 7 guó = land 7 guǒ = frugt 7 hā = ha!, grine kraftigt 12 hǎi = hav 12 hǎi tān = strand 5 háizi = barn 2 hǎo = godt, god 8 hǎokàn = smuk 11 hē = drikke 15 hé = flod 3 hěn = meget (very) 15 hú = sø 6 huā = blomst 13 huà = tale, sprog 15 huáng = gul 12 huǒchē = tog 8 jiā = hjem, familie 7 jiānádà = Canada 15 jiāng = flod 8 jiào = hedde (gælder fornavn eller fulde navn), kalde på 4 jiějie = storesøster 5 jiěmèi = søstre

Gruppe 1. Kapitel 11: Penge Kinesisk møntfod: Kinesisk møntfod yuán, kuǎi i daglig tale. 1/10 yuán kaldes jiǎo=máo 1/100 yuán kaldes fēn

Gruppe 1. Kapitel 11: Penge Kinesisk møntfod: Kinesisk møntfod yuán, kuǎi i daglig tale. 1/10 yuán kaldes jiǎo=máo 1/100 yuán kaldes fēn Gruppe 1 Dette bruges når handlingen er kortvarig, finder sted få gange, hvis man vil være høflig F.eks. Nimen kankan. F.eks: Congming de - den intelligente. Bestemmer substantivet. ge=det mest brugte

Læs mere

Kinesisk med 50 nemme skrifttegn

Kinesisk med 50 nemme skrifttegn Kinesisk med 50 nemme skrifttegn 上 Hæfte 1 三 个 大 人 入 山 太 大 人 工 土 木 2013 Niels Mejlhede Jensen, Danmark 田 Tián (English: Qian Tian), Nanjing 2 人 叫 白 Kinesiske skrifttegn: 50 nemme tegn 人 叫 白 Med denne lille

Læs mere

Kinesisk med 99 simple skrifttegn

Kinesisk med 99 simple skrifttegn Kinesisk med 99 simple skrifttegn 中 Hæfte 2 三 个 大 人 入 山 太 大 人 工 土 木 2013 Niels Mejlhede Jensen, Danmark 田 Tián (English: Qian Tian), Nanjing 2 汉 语 五 Næste 50 kinesiske skrifttegn 汉 字 I hæftet Kinesisk

Læs mere

Kina i dag. Kina i dag

Kina i dag. Kina i dag Kina i dag Kina i dag I Kina bor der cirka 1,3 milliard indbyggere. 300 millioner af dem er lige så rige eller meget rigere end folk i Danmark. 1 milliard kinesere er fattige. Der er stor forskel på, hvordan

Læs mere

Dansk-Kinesisk Parlør

Dansk-Kinesisk Parlør . Dansk-Kinesisk Parlør Shaola J. G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør Samfundslitteratur Shaola J.G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør 1. udgave 2001 Samfundslitteratur, 2001 Omslag: Torben Lundsted Sats: Forfatteren

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

"KØD" 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43

KØD 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43 "KØD" 4. Draft af Niels H. F. Jensby Station Next Toppen niels@falk.dk 27 64 46 43 2. EXT. S HUS - AFTEN En 70 er forstadsvilla. Gående ned af indkørselen kommer (30). Han er klædt i et par jeans og en

Læs mere

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under.

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Filmens optakt (læs og forstå) Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Lars Hansen er en ung mand. Han har ikke nogen kæreste. Han er

Læs mere

December 2014 Niveau B

December 2014 Niveau B December 2014 Niveau B Navn: Klasse: 1 Sætninger Skriv en sætning der passer til hvert billede. Husk at starte med stort bogstav og slutte med punktum. 2 Synonymer Ord med næsten samme betydning hedder

Læs mere

Opgave 1: Find forholdsordene i sætningerne

Opgave 1: Find forholdsordene i sætningerne Forholdsord fortæller os, hvor noget er i forhold til en anden ting. Fx: Bogen lå på bordet Haven var foran huset Forholdsord kan være: I, under, over, ved siden af, foran, ved, bagved, fra, på, igennem

Læs mere

Produceret med støtte fra Direktoratet for Fødevareerhverv.

Produceret med støtte fra Direktoratet for Fødevareerhverv. Fødselsdag med økobanden er udgivet og produceret af Økologisk Landsforening. Læs mere om økologi og Økologisk Landsforening på www.okologi.dk Tekst & Idé: Agnete Friis & Morten Telling Illustrationer

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen. OPGAVER TIL Tre venner NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene

Læs mere

Bilag nr. 4 Transskribering af interview 3. Van

Bilag nr. 4 Transskribering af interview 3. Van Bilag nr. 4 Transskribering af interview 3. Van Van virker fra starten ret nervøs. Hun sidder fremadlænet med foldede hænder, mens hun nervøst kigger på skiftevis interviewer og informant. Før optageren

Læs mere

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune Barnet skal føle sig værdifuldt Barnet skal have mulighed for læring Barnet skal kunne håndtere modspil Barnet skal blive selvhjulpen Barnet udvikler indlevelsesevne Jeg aflæser og handler på barnets signaler

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Rejsebrev 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Changzhou Vi er to piger, som har valgt at tage vores 3 praktikperiode i Kina i byen Changzhou, som

Læs mere

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen.

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen. LÆSERÅD FOR BØRN Gennemgå de 26 læseråd med dit barn. Efter hvert punkt snakker I om hvordan det kan anvendes i forbindelse med læsning. Lyt til hinanden, og bliv enige før I går videre til næste punkt.

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Born i ghana 4. hvad med dig

Born i ghana 4. hvad med dig martin i ghana 1 2 indhold Børn i Ghana 4 Martin kommer til Ghana 6 Børnene i skolen Landsbyen Sankt Gabriel 12 Martin besøger en høvding 16 Zogg en lille klinik på landet 1 På marked i Tamale 20 Fiskerne

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Restaurant Petit. Før du læser bogen

Restaurant Petit. Før du læser bogen OPGAVER TIL Restaurant Petit NAVN: Før du læser bogen OPGAVE 1 1. Læs teksten på bagsiden af bogen Hvor er Jacob og Lone henne? Hvad laver de? Hvorfor tænker Lone på at rejse hjem? Snak om, hvad I synes

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Du danske sommer. Du danske sommer jeg elsker dig Skønt du så ofte har sveget mig. Hold kæft. Snart kolde farver i sky og vand. Hold kæft deroppe!

Du danske sommer. Du danske sommer jeg elsker dig Skønt du så ofte har sveget mig. Hold kæft. Snart kolde farver i sky og vand. Hold kæft deroppe! Du danske sommer Du danske sommer jeg elsker dig Skønt du så ofte har sveget mig Snart kolde farver i sky og vand Snart nøgne piger ved hver en strand Hold kæft. Hold kæft deroppe! Mer, mer, I skal holde

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum)

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Kære børn Jeg er dyrepasser i zoologisk have. Jeg elsker mit arbejde og dyrene er mine allerbedste venner. Er der nogen af jer, der har været i zoologisk

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

12: Morfars far. 4: Farfar 5: Farmor 6: Morfar 7: Mormor

12: Morfars far. 4: Farfar 5: Farmor 6: Morfar 7: Mormor 8: Farfars far 9: Farfars mor 10: Farmors far 11: Farmors mor 12: Morfars far 13: Morfars mor 14: Mormors far 15: Mormors mor 4: Farfar 5: Farmor 6: Morfar 7: Mormor 2: Far 3: Mor 1 Proband 1 Proband Ane

Læs mere

Lær at læse. 1. 120-ord som ordbilleder. 2. Bogstavlyde sæt lydene sammen. 3. Andre regler. hund. om der. dig. ikke. vil. med

Lær at læse. 1. 120-ord som ordbilleder. 2. Bogstavlyde sæt lydene sammen. 3. Andre regler. hund. om der. dig. ikke. vil. med Lær at læse 1. 120-ord som ordbille ikke dig om vil med 2. Bogstavlyde sæt lye sammen 3. Andre regler Fx vokalforvekslinger, stumme bogstaver kage hest hund 1. 120 ord som ordbille Hvis man kan dem, kan

Læs mere

Test din viden om Adjektiver

Test din viden om Adjektiver Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Adjektiver 8 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 1 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din viden

Læs mere

Test din viden om Konjunktioner

Test din viden om Konjunktioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Konjunktioner 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Opgaveskyen.dk. Sætninger. Navn. Punktum Store bogstaver Udsagnsled Grundled Komma Biord

Opgaveskyen.dk. Sætninger. Navn. Punktum Store bogstaver Udsagnsled Grundled Komma Biord Sætninger Navn Punktum Store bogstaver Udsagnsled Grundled Komma Biord 1 Sætning En sætning er en samling af ord. For alle sætninger gælder: 1) De starter med STORT bogstav. 2) De slutter med punktum,

Læs mere

Registreringsskema børnehaveklasse (individuel)

Registreringsskema børnehaveklasse (individuel) Registreringsskema børnehaveklasse (individuel) PILOT 3 > REGISTRERINGSSKEMA > 1 Rim Dato: INDEN DU GÅR I GANG Beskrivelse af testen Denne test siger noget om barnets lydlige opmærksomhed. Barnet skal

Læs mere

Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen?

Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen? Julesøndag 2013 Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen? Dette hellige evangelium skrives af evangelisten Matthæus: Da de vise mænd var rejst, se, da viser Herrens engel sig i en

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Den største kunst er kærlighed

Den største kunst er kærlighed Claus Holm Thomsen Den største kunst er kærlighed TORGARD Den største kunst er kærlighed Claus Holm Thomsen 2010 www.clausholmthomsen.dk Omslag: Henrik Koitzsch Bogen er sat med Utopia hos BookPartnerMedia

Læs mere

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften?

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften? SOLAR PLEXUS af Sigrid Johannesen Lys blændet ned. er på toilettet, ude på Nørrebrogade. åbner døren til Grob, går ind tydeligt fuld, mumlende. Tænder standerlampe placeret på scenen. pakker mad ud, langsomt,

Læs mere

SPROG bruger vi. når vi vil meddele os til vores omgivelser. Sprog er ikke bare ord! Det er også gråd, latter, smil, mimik og bevægelser.

SPROG bruger vi. når vi vil meddele os til vores omgivelser. Sprog er ikke bare ord! Det er også gråd, latter, smil, mimik og bevægelser. SPROG bruger vi når vi vil meddele os til vores omgivelser Sprog er ikke bare ord! Det er også gråd, latter, smil, mimik og bevægelser. til at tænke med Det er vigtigt at holde sig for øje, at udvikling

Læs mere

Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark

Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark Introduktion: Hej og velkommen til mit fokusgruppeinterview. Fokusgruppeinterviewet handler om, hvilket kendskab respondenterne, altså jer har til tøjkæden Primark.

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

VALGFAG i Ungdomsskolen

VALGFAG i Ungdomsskolen Tilmelding til Valgfag 2015/16 i Ungdomsskolen Dit navn Din skoles navn Dit klassetrin 1. valgfag 2. valgfag Husk: Din tilmelding skal afleveres på skolens kontor, eller tilmeld dig på www.fusweb.dk 2015/16

Læs mere

Lærervejledning. www.5emner.dk

Lærervejledning. www.5emner.dk Lærervejledning 5 emner er bygget op omkring emnerne: familie, rejser, uddannelse, arbejde og bolig. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside er

Læs mere

Hjælp dit barn med at udvikle sit sprog

Hjælp dit barn med at udvikle sit sprog Hjælp dit barn med at udvikle sit sprog Mor, and Ja, anden spiser dit brød Dit barn lærer af dig Denne folder henvender sig til alle forældre, der ønsker viden om barnets sproglige udvikling og forslag

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

Små historier. sø ro so så tå. Rim

Små historier. sø ro so så tå. Rim Rim ko so mus hus får hår is ris lo to ti ni få lå se fe min din far har hat kat te le på gå at nat nu du by sy ny ly bi si mel hel mas las i hi tø sø ro so så tå Dyre-rim En hest får hø En fugl får frø

Læs mere

Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling

Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling ? Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling Laurits hus 1. Hvor sover Laurits? A. På gulvet ved ildstedet B. På bordet, der kan klappes sammen. C. På en bænk langs væggen 2. Sover Gertrud i en seng?

Læs mere

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2 Tællesange TÆLLERIM Tælleremser indhold 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej........................... Side 2 5. Ente bente 6. Skorstensfejer Iverlund

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

Her er samlet alle de indsendte vers fra skoleelever i hele landet. - udvalgte vers blev sunget i Aktionsugen.

Her er samlet alle de indsendte vers fra skoleelever i hele landet. - udvalgte vers blev sunget i Aktionsugen. Her er samlet alle de indsendte vers fra skoleelever i hele landet. - udvalgte vers blev sunget i Aktionsugen. I landet skinner solen, og himlen den er blå. Der drømmer børn om skolen, der ønsker de at

Læs mere

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923.

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. Den 10. Maj 1923 giver SS OSCAR II et gigantisk trut i skibsfløjten, da den stævner ud fra Københavns Havn. Ombord på emigrantskibet

Læs mere

UNDERVISERARK / FACIT

UNDERVISERARK / FACIT Fantastiske dyr (blåhval, giraf, kolibri, søhest) Blåhval Giraf Kolibri Søhest Er verdens største dyr Lever på savannen i Afrika Er en fugl Er en fisk Kan blive op til 33 meter lang Er verdens højeste

Læs mere

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 Herre, lær mig at søge dit rige og din retfærdighed og giv mig så alt andet i tilgift. AMEN Ja, den er god med dig, Jesus! Sådan fristes

Læs mere

Gud er min far -2. Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden;

Gud er min far -2. Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; Gud er min far -2 Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; Mål: Børnene oplever forventningsglæde: Guds rige vokser der, hvor Guds vilje sker. Gud ønsker at vi er med til at opbygge

Læs mere

Praktiske råd ved besøg i Kina

Praktiske råd ved besøg i Kina Praktiske råd ved besøg i Kina Når du rejser til Kina, er der en række praktiske ting, der er gode at have styr på. Her kommer en liste med vores anbefalinger til din forberedelse. Vi håber du finder den

Læs mere

DANMARK-KINA NR. 96-97 VINTER 2011-12 PH.D. I TEKULTUR OPVÆKST

DANMARK-KINA NR. 96-97 VINTER 2011-12 PH.D. I TEKULTUR OPVÆKST DANMARK-KINA NR. 6-7 VINTER 2011-12 3!"# $% &% $#' # ( () % # & * "# $ %# $+ ( '$! $ $$, ' -.! #+ /012345230623 OPVÆKST 7 : ; < = > >?@ A BC ^_`_abc 4 VWYZ[\PWIEYRGQSGPKH\VTWTPNJEN] VWGUETWKHJENSEJVXETTHKIEJESQTLET

Læs mere

DEN VIETNAMESISKE BUDDHISTISKE VOVI ENERGI MEDITATION. www.voviland.com

DEN VIETNAMESISKE BUDDHISTISKE VOVI ENERGI MEDITATION. www.voviland.com SALME Velkommen til Vo Vi land Velkommen til alle venner Velkommen til hele verden Det kan vi godt, at kende det Og vi er alle venner Med venlig hilsen Thanh Loi Le www.voviland.com Åbent hver søndag Kl.

Læs mere

Test din viden om Verber

Test din viden om Verber Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Verber 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 2 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din viden

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 14 16 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov1 Flyv, smukke svaler, flyv! Europa-Kommissionen BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov2 Denne publikation udgives

Læs mere

I landet med den store ordfabrik

I landet med den store ordfabrik I landet med den store ordfabrik Af Agnés de Lestrade og Valeria Docampo På dansk v/dal Michaelsen En meget poetisk billedbog, der sætter fokus på sprog og ord. Den får os til at tænke over alt det, der

Læs mere

Sheik flytter ind, men...

Sheik flytter ind, men... Sheik flytter ind, men... - Heste burde ligge på en stegepande, driller far. - Det er da det dummeste, jeg nogensinde har hørt, fnyser Mia. - Du kan da selv ligge på en stegepande, og du skal slet ikke

Læs mere

Vi er et orkester! Vi er et orkester, Der spiller til fester. Kan I være stille? -for nu skal alle spille.

Vi er et orkester! Vi er et orkester, Der spiller til fester. Kan I være stille? -for nu skal alle spille. Vi er et orkester! Vi er et orkester, Der spiller til fester. Kan I være stille? -for nu skal alle spille. D A D Vi er et orkester, der spiller til fester. D A D Kan I være stille, for nu skal alle spille.

Læs mere

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014 denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven uettens legeplads Swing q=130 Omkvæd # # et var den hvi en hvide hest fra "uettens" legeplads de hest min bed œ j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ j œ œ ste ven det

Læs mere

Indhold. 120 Dyrekort (hund, ko, æsel, ged, kat, papegøje) 5 Tarantelkort 1 Tango-tarantel (femkantet) Spilleregler.

Indhold. 120 Dyrekort (hund, ko, æsel, ged, kat, papegøje) 5 Tarantelkort 1 Tango-tarantel (femkantet) Spilleregler. DK Forfatter: Jaques Zeimet Grafik: Rolf Vogt Illustrationer: Rolf Vogt Redaktion: Claudia Wieczorek Copyright: DREI MAGIER SPIELE by Schmidt Spiele GmbH Spillere: 2 5 Alder: Fra 7 år Spilletid: 15 20

Læs mere

Fantastiske dyr (blåhval, giraf, kolibri, søhest)

Fantastiske dyr (blåhval, giraf, kolibri, søhest) Fantastiske dyr (blåhval, giraf, kolibri, søhest) Blåhval Giraf Kolibri Søhest Er verdens største dyr Lever på savannen i Afrika Er en fugl Er en fisk Kan blive op til 33 meter lang Er verdens højeste

Læs mere

Kæreste nej tak- opgaver

Kæreste nej tak- opgaver Kapitler Spørgsmål teori med eksempler side 2 Kapitel 1 Mikkel side 3 Kapitel 2 Sport side 4 Kapitel 3 Arbejde side 5 Kapitel 4 Posthuset side 6 Kapitel 5 Chefen side 7 Kapitel 6 Postbud side 8 Kapitel

Læs mere

PROGRAM FOR MILJØ- OG PLANLÆGNINGSUDVALGETS BESØG I KINA DEN 3.-11. SEPTEMBER 2010

PROGRAM FOR MILJØ- OG PLANLÆGNINGSUDVALGETS BESØG I KINA DEN 3.-11. SEPTEMBER 2010 Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 705 Offentligt August 27, 2010 PROGRAM FOR MILJØ- OG PLANLÆGNINGSUDVALGETS BESØG I KINA DEN 3.-11. SEPTEMBER 2010 Fredag, den 3. september København

Læs mere

Hverdagen i dit barns daginstitution

Hverdagen i dit barns daginstitution Hverdagen i dit barns daginstitution 2 Indhold Hverdagen i dit barns daginstitution... 1 Hvad er en daginstitution?... 3 Derfor er det vigtigt at gå i daginstitution... 3 Hverdagen i daginstitutionen...

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Til Akino og Caitlyn, mine søde små galninge

Til Akino og Caitlyn, mine søde små galninge En dag finder Gris en magisk kasse der kan kopiere alt der bliver lagt i den. Gris beskytter den så meget og bliver så mistænktsom af enhver der vil bruge den at han tyger til drastiske metoder. Han tvinger

Læs mere

1000 bornholmske ord. En besværlig samtale en sommerdag RIGSDANSK -- BORNHOLMSK BORNHOLMSK -- RIGSDANSK. LEIF HENRIKSEN 1000 bornholmske ord

1000 bornholmske ord. En besværlig samtale en sommerdag RIGSDANSK -- BORNHOLMSK BORNHOLMSK -- RIGSDANSK. LEIF HENRIKSEN 1000 bornholmske ord Turisten: Sig mig, min gode mand, bor der en hr. Kjærgaard her i byen? Fiskeren: Kjærregårinj liggjer ver kjærkan, å om ni ska dærhæn, må ni gå a gâdan ver dænj rø huzakâtan dærhænna Turisten: Jeg forstår

Læs mere

A: Jeg er lige flyttet sammen med min kæreste på Nørrebro for, ja den 1. - to uger siden.

A: Jeg er lige flyttet sammen med min kæreste på Nørrebro for, ja den 1. - to uger siden. Interview med Agni I = Interviewer A = Agni I: Ok ja, så hvis du vil starte med at fortælle lidt om dig selv, hvor gammel du er og sådan... A: Ja, men jeg er lige blevet færdig som pædagog, her i januar,

Læs mere

vil så gerne gå i skole, men de har ikke råd. Selvfølgelig vil hun også gerne arbejde på hospitalet for at være tættere på Katrine.

vil så gerne gå i skole, men de har ikke råd. Selvfølgelig vil hun også gerne arbejde på hospitalet for at være tættere på Katrine. Kapitel 1 Hun strækker sig på madrassen og gaber. Så sætter hun sig op på den tynde madras på gulvet, gnider øjnene og ser rundt i rummet. Madrasserne ligger tæt. Ved hendes side i det smalle rum er tæpperne

Læs mere

Observationer i vuggestuen

Observationer i vuggestuen 1 Observationer i vuggestuen 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Lotte = Mommy Maria = Mor Mille og Ida= Ida og Marias døtre Institutionen: Vuggestuen er en del

Læs mere

Tale til sommerafslutning 2013

Tale til sommerafslutning 2013 Tale til sommerafslutning 2013 Velkommen først og fremmest til 9. årgang, der er æresgæster i dag. Men selvfølgelig også til alle andre elever, til forældre og pårørende og til alle medarbejdere. 10. klasserne

Læs mere

Leg og læring i bevægelsesbåndet. Kom lad os lege!

Leg og læring i bevægelsesbåndet. Kom lad os lege! Leg og læring i bevægelsesbåndet Kom lad os lege! Kom lad os lege! er en inspirationsplakat til børn i indskolingen. Dette hæfte indeholder gamle og nye lege samt reglerne på legene. Vi synes, at der er

Læs mere

1 Vi har valgt at bruge betegnelsen mennesker, da IUP en har en stor og ikke homogen målgruppe. IUP en henvender

1 Vi har valgt at bruge betegnelsen mennesker, da IUP en har en stor og ikke homogen målgruppe. IUP en henvender Lærervejledning til det interaktive udtaleprogram Til underviser På denne side vil du kunne få et hurtigt overblik over, hvad vores interaktive udtaleprogram er, og hvad programmet kan bruges til. På siderne

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen.

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen. Steensgaard rundt Mød vores lokale guide Regnormen Steno der har boet på Steensgaard hele sit liv, og som vil tage dig og dine voksne med på en spændende rejse fra hans jord til vores bord. Derfor er hele

Læs mere

4. oktober 1956. Bare hun nu er der. Tredje sal til venstre. Hr. Burma? Nestor Burma? Ja, det er mig.

4. oktober 1956. Bare hun nu er der. Tredje sal til venstre. Hr. Burma? Nestor Burma? Ja, det er mig. 4. oktober 1956 Bare hun nu er der Tredje sal til venstre. Hr. Burma? Nestor Burma? Ja, det er mig. 3 Mit navn er Colin, Auguste Colin, eller Nikolson med K, det er mit kunstner navn Siger det Dem noget?

Læs mere

Steen Steensen Blicher (1772 1848): Hosekræmmeren (1829) for en del år siden. i sidste måned. i sidste uge

Steen Steensen Blicher (1772 1848): Hosekræmmeren (1829) for en del år siden. i sidste måned. i sidste uge Side 10 af 28 Navn: Steen Steensen Blicher (1772 1848): Hosekræmmeren (1829) 1. Fortællerens første besøg hos hosekræmmeren finder sted for en del år siden i sidste måned i sidste uge 2. Fortællerens første

Læs mere

Sprogtur til Canada i sommerferien 2015

Sprogtur til Canada i sommerferien 2015 Sprogtur til Canada i sommerferien 2015 Da sprogskolen blev slået op på forældreintra, tilbød mine forældre mig at komme med og høre om Destination Canada, der er en sprogskole på Carleton University i

Læs mere

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT Sidan 1 av 12 NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT 0 1 FORÆLDREMØDET 2 Man løser ikke problemerne ved at stikke af. Man må tale om det. 3 Selv om det kan være hårdt. 4 - Gør

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Skolelæreren har ingen søster og hedder derfor ikke Hansen. Skolelæreren hedder heller ikke Sørensen, så skolelæreren hedder Jensen.

Skolelæreren har ingen søster og hedder derfor ikke Hansen. Skolelæreren hedder heller ikke Sørensen, så skolelæreren hedder Jensen. 1. Hansen, Jensen og Sørensen er enten læge, advokat eller skolelærer. Skolelæreren, der er enebarn, tjener færrest penge. Sørensen, der er gift Hansen's søster, tjener mere end advokaten. Hvilket arbejde

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

Relation til Fælles Mål. skrive enkle ord, udtryk og sætninger inden for nære emner som familie og fritid.

Relation til Fælles Mål. skrive enkle ord, udtryk og sætninger inden for nære emner som familie og fritid. Fagårsplan 10/11 Fag: engelsk Klasse: 5.a Lærer: MC Fagområde/ emne Periode Mål Eleverne skal: Family/myself, numbers August Arbejde med familien, beskrive sig selv og en ven. Repetere tallene fra 0-100

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Lollandsk vinbonde i Amarone-eventyr

Lollandsk vinbonde i Amarone-eventyr SØNDAG 2. NOVEMBER NR. 44 / 2014 SØNDAG Lollandsk vinbonde i Amarone-eventyr På Lolland producerer ingeniøruddannede Preben Jørgensen flere hundrede flasker rødvin om året efter samme principper som i

Læs mere