Brugermanual. totalkolesterol triglycerid glukose

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugermanual. totalkolesterol triglycerid glukose"

Transkript

1 Brugermanual totalkolesterol triglycerid glukose

2 INDHOLD Systemet bag multicare IN 1 multicare IN apparatet 2 Skærmen 3 Billederne på skærmen 3 Målinger 4 Indstilling af apparatet 4 En dråbe blod 6 Afsætning af bloddråben 7 Fremgangsmåde ved glukosetest 7 Fremgangsmåde ved kolesterol- og triglyceridtest 8 Advarsler 9 Teststrips 10 Kontrol opløsningerne 11 Hukommelsesfunktionen 12 Generelle indstillinger 13 Ændring af indstillingerne 13 Indstilling af alarm 14 Overførsel af data til en computer 15 Betingelser for god vedligeholdelse 16 Vedligehold og bevarelse af data 16 Fejl meddelelser 17 Udskiftning af batterier 20 Tekniske specifikationer 21 Symbolforklaringer 23

3 Metode & indhold Tak fordi du valgte et multicare IN apparat til måling af glukose, kolesterol og triglycerid i blodet. MultiCare anvender to forskellige teknologier: amperometrik, til bestemmelse af glukose reflektometrik, til bestemmelse af kolesterol- og triglycerid Pakningen indeholder: multicare IN glukose teststrips sterile lancetter samt lancetholder vejledning, quickguide Læs omhyggeligt brugsanvisning til såvel apparatet som teststrips. Kolesterol-, triglycerid- og glukose teststrips købes hos forhandleren. SYSTEM 1

4 Apparatet ❶ 1 Skærmen viser testresultater, div. meddelelser og tidligere resultater gemt i hukommelsen. ❷ 2 Tænd/sluk-knappen aktiveres for at: a. tænde og slukke for apparatet b. ændre fra Standby til Set funktion c. ændre tilbage fra Set til Standby funktion ❸ 3 + knappen aktiveres for at: a. se hukommelsesfunktionen b. se tidligere resultater i hukommelsen c. ændre værdier indtastet og øge værdierne i Set funktionen ❹ 4 - knappen aktiveres for at: a. se hukommelsesfunktionen b. se tidligere resultater i hukommelsen c. ændre værdier indtastet og mindske værdierne i Set funktionen d. nulstille testresultaterne ❺ 5 Teststrips indsættes her Apparatet skifter automatisk til testfunktion når teststrip indsættes ❻ 6 Udgang til PC, så data kan overføres fra apparatet til en PC (forh. ikke i DK!) ❼ 7 Låg som kan åbnes for rengøring ❽ 8 Batteridæksel. Skyd dækslet af med fingeren ❾ 9 Data chip indsættes her 10 ➓ Aktiveres for at udskyde brugte teststrips 2 Forside Front Bagside Rear

5 Skærmen 1. Data-chip information 2. Funktionsvalg 3. Batteri-advarsel 4. Resultater og meddelelser 5. Måleenheder 6. Analyse enhed 7. Advarsel om høj temperatur 8. Klokken 9. Dato 10. Alarm Funktioner MultiCare IN har tre funktioner: Du kan se den gældende funktion i toppen af skærmbilledet. 1. Standby funktionen Tryk en enkelt gang på tænd/sluk knappen. Et symbol for teststrips vil blinke og skærmen vil vise chip data (1) Chipnummer (4) klokkeslet (8) og dato (9). 2. Hukommelsesfunktionen Tryk en enkelt gang på + eller - når apparatet står i Standby, og funktionen skifter til MEM for hukommelse. 3. Set funktionen Tryk en enkelt gang på tænd/sluk knappen i Standby. Tryk igen på tænd/sluk knappen i 3 sekunder og skærmen vil vise SET symbolet øverst. 3

6 MÅLING Når du tænder apparatet så tjek at klokken og datoen er korrekt indstillet. Apparatets indstilling af koder MultiCare IN måleren anvender en data chip som ligger sammen med dine teststrips, til at kode apparatet. Du skal skifte data chippen når: - du åbner et nyt rør med teststrips - når du vil måle en anden parameter 1. Tag data chippen fra røret med teststrips 2. Indsæt datachippen i siden af apparatet 3. Tryk blidt data chippen helt i bund 4

7 4. Tryk på tænd/sluk knappen og tjek, at det trecifrede nummer på skærmen er det samme som på røret med teststrips. 5. Hvis data-chippen ikke er indsat er det ikke muligt at gennemføre målingen. 6. Analyseparametre GLC EL = Glukose Elektrode CH = Kolesterol TGL = Triglycerid (blå) (grøn) (gul) 5

8 Fremskaffelse af en dråbe blod For at udføre en måling med MultiCare IN er der behov for én dråbe kapillærblod (blod fra fingerspidsen). Hvis man vasker hænderne i varmt vand øges blodcirkulationen og det bliver nemmere at få fingeren til at afgive en dråbe blod. Tør hænderne omhyggeligt og vær særligt opmærksom på, at den finger du skal prikke er tør. Læs instruktionen for anvendelse af lancetholderen som er vedlagt sættet. Indsæt en ny lancet i lancetholderen og tjek at nålehovedets beskyttelseskappe er intakt således at nålen er steril. Når nålen er brugt kan kappen sættes på igen til beskyttelse mod rifter. Skift lancet for hver ny person der tester. 6

9 Anbringelse af bloddråben Læs omhyggeligt instruktionen som følger med de teststrips du skal bruge til at udføre målingen. 1. Tryk på tænd/sluk når du har indsat data-chippen. Nummeret der fremkommer på skærmen skal matche det nummer der står på røret med teststrips hvorfra du også har taget data-chippen. Hvis det ikke matcher kontakt leverandør. 2. Indsæt en teststrips i apparatet med den trykte/farvede side opad. Du vil høre et klik og apparatet vil afgive et lydsignal. Proceduren ved test af glukose 3a. Prik den varme og tørre finger med lancetten. Den bloddråbe der fremkommer sættes af på den del af teststrippen der stikker ud ad apparatet. Lad teststrippen optage blodet og afvent at symbolerne bevæger sig på skærmen. Målingen standser hvis bloddråben er for lille. 7

10 Proceduren ved test af kolesterol og triglycerid 3a. Sid stille i et minut med den hånd der skal prikkes ned langs med siden. Hvis den finger der skal prikkes ikke er varm kan man massére fingeren let for at øge blodomløbet. Prik nu fingeren og fjern den første dråbe blod med en ren serviet. Afvent en ny dråbe blod (massér evt. fingeren blidt). Afsæt den nye bloddråbe på det hvide cirkulære område på den del af teststrip - pen der stikker ud af apparatet uden at fingeren rører ved teststrippen. Afvent at symbolerne bevæger sig på skærmen. 4. Måleren udsender et akkustisk signal og lidt efter fremkommer resultatet. Efterfølgende bliver resultatet automatisk gemt i apparatets hukkommelse (med reference til brugsanvisningen som du anvender for at kende aflæsningstiden). 5. Fjern den brugte teststrip ved at trykke på knappen nederst på bagsiden af apparatet. 8

11 BEMÆRK: Hvis det resultat der fremkommer ikke stemmer overens med testpersonens almindelige helbredstilstand eller hvis resultatet er usædvanligt højt (Hi) eller usædvanligt lavt (Lo) tjek da først apparatet og kontakt efterfølgende lægen. Efter endt måling kan apparatet afbrydes. Hvis ikke apparatet afbrydes eller der foretages andre målinger slukker apparatet automatisk efter 60 sekunder. BEMÆRK SÆRLIGT Den registrerede værdi vil, sammen med dato og tidspunkt blive gemt i position 1, i apparatets hukommelse. Tidligere registrerede værdier vil blive gemt i positionerne 2,3 etc. med den seneste måling forrest. Hvordan man finder tidligere registrerede værdier og hvordan man sletter hukommelsen beskrives på side 12. Brugeren bør sikre sig at brugte teststrips og lancetter ikke er til fare for andre. Defekte og udtjente apparater bør bortskaffes i overensstemmelse med lokal lovgivning for bortskaffelse af elektriske apparater. På laboratorier og hospitaler skal gældende sikkerheds procedure for håndtering af potentielt smittefarligt materiale overholdes. Apparatet bør altid disinficeres efter endt brug hvis det anvendes til flere forskellige patienter. 9

12 Teststrip Teststrip For at opnå korrekte resultater er det meget vigtigt, at du opbevarer de tilhørende teststrips til multicare IN apparatet korrekt. Bemærk særligt: Teststrips er følsomme overfor lys og fugt og bør derfor kun opbevares under låg i den medfølgende emballage. Teststrips bør opbevares mellem 5 og 30 C (41-86 F). Teststrips der tages ud af emballagen bør anvendes med det samme og emballagen lukkes igen. Udløbne teststrips bør ikke anvendes. Når emballagen er anbrudt skal teststrips anvendes indenfor 90 dage. Brug ikke teststrips der er skadede. Læs brugsanvisningen omhyggeligt. Brug kun originale multicare teststrips. 10

13 Kontrol opløsninger (ikke standard) Når du har brugt apparatet gennem længere tid kan du tjekke, at apparatet fungere optimalt, ved hjælp af kontrolopløsninger, som kan bestilles som tilbehør hos forhandleren. Kontrolopløsninger lagerføres ikke. KONTROL OPLØSNINGER Læs omhyggeligt brugsanvisningerne for de kontrolopløsninger du påtænker at bruge. Kontrolopløsningerne påføres teststrippen i samme mængde og på samme sted som du påfører blod. Når testen er gennemført skal resultatet ligge indenfor det interval som er anført på teststrip-emballagen. Skriv dato for åbning på emballagen. Kontrolopløningerne skal anvendes indenfor 90 dage fra første anvendelsesdag. Du bør altid efterprøve apparatet med en kontrolopløsning når der er mistanke om defekter ved apparatet eller målingerne udviser særlige høje eller særlig lave værdier. De resultater som opnås med kontrolopløsninger bør slettes fra hukommelsen for ikke at påvirke gennemsnitsberegningerne. 11

14 HUKOMMELSES FUNKTIONEN Hukommelsesfunktioner: hvordan fremkaldes resultater og hvordan slettes resultater. multicare IN apparatet gemmer op til 500 resultater for hver testparameter. Alle resultater gemmes kronologisk fra det seneste resultat nr. 1 til det ældste resultat nr For at se tidligere kolesterol resultater indsættes kolesterol chippen og på samme måde gælder det for triglycerid og glukose resultaterne. 1. Tryk på + eller - knappen i STANDBY, hvorefter hukommelsesfunktionen aktiveres, og gennemsnittet af testresultaterne vises. 2. Hvis du holder + eller - knappen nede vil testnumrene vise sig og du vil kunne scrolle igennem til den test du ønsker at se. Først når du slipper knappen viser resultatet sig. 3. Gentag trin 2 for at se de resterende gemte resultater. 4. For at slette et resultat gemt i hukommelsen, hold tænd/sluk knappen nede og tryk samtidig på - knappen i 1 sek. 5. For at slette alle resultater, tryk på - knappen og tænd/sluk knappen samtidig i 5 sek. 12

15 Indstillinger 1. Tryk på tænd/sluk knappen for at vælge måned. Tryk på + eller - for at vælge den korrekte måned. GENERELLE INDSTILLINGER 2. Tryk på tænd/sluk knappen for at vælge dag. Tryk på tænd/sluk knappen for at ændre dag. 3. Tryk på tænd/sluk knappen for at vælge datoformat. Tryk på + eller - for at vælge mellem måned-dag (mm-dd) eller dag-måned (dd-mm). 4. Tryk på tænd/sluk knappen for at vælge år. Tryk på + eller - for at vælge det korrekte år. 5. Tryk på tænd/sluk knappen i 3 sekunder og programmet skifter til SET-funktion, hvorefter det vil være muligt at ændre timeslag. Tryk på + eller - for at vælge det korrekte timeslag. 6. Tryk på tænd/sluk knappen for at sætte minuttallet rigtigt. Tryk på + eller - for at vælge det korrekte klokkeslet i antal minutter. 13

16 7. Tryk på tænd/sluk knappen for at vælge tidsformatet. Tryk på + eller - for at vælge mellem 12 eller 24 timer. 8. Tryk på tænd/sluk knappen for at vælge måle enhederne. Tryk på + eller - for at vælge mellem mg/dl eller mmol/l 9. Tryk på tænd/sluk knappen for at vælge den periode du ønsker gennemsnittet af resultater. Tryk på + eller - for at vælge mellem måneddag (mm-dd) eller dag-måned (dd-mm). Ændring af det akustiske signal 1. Tryk på tænd/sluk knappen i 3 sekunder og programmet vil slå over i SET-funktion. Tryk på tænd/sluk knappen indtil du ser bp nederst på skærmen og et ON blinkende. 2. Tryk på + eller - for at aktivere det akustiske signal. Ændring af alarmen 1. Tryk på tænd/sluk knappen i 3 sekunder for at komme til SET-funktionen og sætte alarmen. Tryk og slip knappen indtil du ser alarm-ikonet og 0 blinke. 14

17 2. Tryk på + eller - for at vælge antallet af alarmer der skal aktiveres. 3. Tryk på tænd/sluk knappen igen for at vælge alarm-tidspunkterne. 4. Du kan til enhver tid forlade SET-funktionen ved at trykke på tænd/sluk knappen i 3 sek. Alarmen er ikke aktiv hvis den er sat til eller 0.00 Overførsel af data til en computer Alle testresultater gemt i hukommelsen på multicare IN kan overføres til en computer. 1. Installer programmet i overensstemmelse med brugsanvisningen (NB: programmet forhandles ikke i Danmark). 2. Sæt USB-stikket i computeren og Jack-stikket i multicare IN. 3. Tryk på tænd/sluk knappen, og PC vil vise sig på skærmen. 4. Indstil computeren til at modtage data fra multicare IN. Efter at data er blevet overført, kan du slukke for multicare IN ved at trykke tænd/sluk knappen og fjerne Jack-stikket fra apparatet. 15

18 VEDLIGEHOLDELSE BESKYTTELSE Vedligeholdelse og beskyttelse Da apparatets kolesterol- og triglycerid målinger anvender en optisk metode til måling er det nødvendigt at holde disse dele helt rene. For at rengøre de optiske dele løftes den lille klap på frontsiden af apparatet og glasoverfladen på de optiske dele tørres af med en fugtig klud uden at ridse glasset. Hvis der foretages målinger på flere forskellige mennesker skal apparatet rengøres mellem hver måling med en opløsning af 70% alkohol. For glukose målinger er det kun nødvendigt at rengøre apparatet hvis blod eller støv kommer i direkte kontakt med læseenheden. Brug en fugtig klud eller en 70% alkoholopløsning til at rengøre apparatet udenpå. For at sikre nøjagtige målinger er det nødvendigt at bestemte betingelser omkring temperatur er opfyldt. Målinger bør således kun udføres mellem C ( F). Både apparatet og teststrip skal opbevares mellem 5-30 C (41-86 F). Bemærk: Hvis apparatet er meget koldt eller varmt (fx. efter at have ligget i en bil) skal det akklimatiseres i ca 20 minutter. 16

19 Fejlmeddelelser FEJL MEDDELELSER Fejl Problem Løsning E01 E02 E02 E02 E03 E04 Temperaturen er udenfor det tilladte område. Teststrippen er brugt eller det reaktive område er farvet. Blodprøven blev afsat før der blev givet signal på skærmen. Aflæsningsfeltet er snavset. Teststrippen er fjernet uden at der er tilført blod. Den teststrip der anvendes passer ikke med data chippen. 17 Akklimatiser apparatet i 20 minutter mellem C ( F). Anvend en ny teststrip til en ny måling. Anvend en ny teststrip og afvent det blinkende klar-til-prøve-signal. Klappen på frontsiden af apparatet løftes og de optiske dele tørres af med en fugtig klud. Sluk/tænd apparatet og foretag en ny måling. Erstat data chippen med en som passer til teststrippen.

20 Fejlmeddelelser Fejl Problem Løsning E05 Data chip fejl. Tag data chip ud og indsæt den igen. Hvis E5 fortsætter kontakt forhandler. E06 Der er ikke nok blod. Gentag testen og tilføj en større blodprøve. E07 Data chippen er ikke på plads. Indsæt en data chip der hører til de anvendte tesrstrips. LO Resultatet er under den laveste grænse for pågældende parameter (se også strips instruktioner). Er resultatet ude af trit med den generelle tilstand måles én gang til. Er resultatet stadig LO kontaktes lægen. 18

21 Fejlmeddelelser Fejl Problem Løsning HI Resultatet er over den øverste grænse for pågældende parameter. Kontakt lægen og få foretaget en laboratorietest. Indsæt nye batterier. Indsæt nye batterier. Tjek udløbsdato på de anvendte teststrip. Blinkende resultater bliver ikke gemt i hukommelsen. 19

22 UDSKIFTNING AF BATTERIER Udskiftning af batterier Hvis ikonet for batterier blinker skal batteriet skiftes før der foretages en ny måling. multicare IN indeholder to lithium batterier 3V (type CR 2032). Anvend altid nye batterier, tjek at de nye batterier er den korrekte type og sluk apparatet inden de gamle batterier fjernes. ❶ 1 skub låget på apparatets bagside ud ❷ 2 fjern de brugte batterier 3❸ isæt de nye batterier med den negative side - op Skub låget på plads indtil du hører et klik. Bemærk: hvis apparatet er uden batterier i mere end 60 sek. er det nødvendigt at stille tid og dato igen. 20

23 Tekniske specifikationer Måleområde: Strømforsyning: Dimensioner: Vægt: Skærm: Temperatur: mg/dl (0,6-33,3 mmol/l) glukose mg/dl (3,3-10,2 mmol/l) kolesterol mg/dl (0,56-5,6 mmol/l) triglycerid 2x3V lithium batterier, type CR 2032 (holder til ca 1000 målinger) 97mm x 49mm x 20,5mm (LxHxD) 65 gr incl. batterier LCD Opbevares mellem C ( F) YDELSES Fugtighed: Hukommelse: Dataoverførsel: 0-90% relativ fugtighed (ikke kondenserende) 500 måleresultater incl. tid og dato Kabel Særlige regler for elektromagnetisk stråling: Kalibrering: CE-mærkningen garantere at apparatet overholder EC-direktivet 89/336/EEC med relation til 73/23/EEC vedrørende elektrisk udstyr anvendt indenfor et givent spændingsfelt. Apparatet bør kalibreres efter 3 års brug. Bortskafning: Overhold lokale regulativer for bortskafning. 21

24 Garantibetingelser GARANTI Biochemical Systems International SrL garanterer at multicare IN er uden produktionsfejl i en 3 årig periode gældende fra købsdatoen. I tilfælde af produktionsfejl erstatter Biochemical Systems International SrL det defekte apparat med et tilsvarende apparat. Garantienforpligtigelsen er begrænset hvis apparatet er anvendt forkert, der er foretaget ændringer i apparatet, manglende vedligeholdelse, tekniske indgreb udført af ikke autoriseret personel, uheld samt anvendelse af ikke autoriserede teststrips. Biochemical Systems International SrL forbeholder sig ret til at forbedre multicare IN s tekniske specifikationer uden forpligtigelse til at udføre tilsvarende forbedringer på apparater som allerede er solgt. Biochemical Systems International SrL frasiger sig ansvaret for indirekte skader eller følgeskader i forb. med brug af multicare IN. Biochemical Systems International SrL Via G. Ferrais, Arezzo Italia 22

25 Symbolforklaring YDELSES Følg instruktionerne In-vitro diagnostisering Udløbsdato Produktions nummer Opbevaringstemperatur 3V jævnstrøm og batteritype CE-mærket Ikke sammen med husholdningsaffald 23

26 Så nem er en måling med multicare IN 1. Indsæt en chip 2. Kontroler at chipnummer og teststrip nummer er det samme 3. Indsæt en teststrip og afsæt en bloddråbe på den synlige del af teststrippen 4. Aflæs resultatet 5. Skub teststrippen ud MediGroup Kajerødgade 38 DK-3460 Birkerød Tlf

UASure. Brugermanual. System til måling af urinsyre i blodet. In vitro diagnostisk udstyr til hjemmebrug

UASure. Brugermanual. System til måling af urinsyre i blodet. In vitro diagnostisk udstyr til hjemmebrug 1 UASure System til måling af urinsyre i blodet Brugermanual In vitro diagnostisk udstyr til hjemmebrug Læs brugervejledningen omhyggeligt før monitoren tages i brug 2 Indholdsfortegnelse: Kittet indeholder

Læs mere

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug Alkometer DA-8500E Brugsanvisning - DK Avanceret brændselscellesensor Alkometer til privat og professionelt brug Læs brugsanvisningen nøje inden brug Alkometer Brugsanvisning DK.indd 1 21/03/13 18:06:17

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %)

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %) Brugsanvisning Datalogger Model RHT10 Dataloggeren måler og gemmer op til 16.000 luftfugt- og temperaturmålinger fra 0-100 % RF og i temperaturområdet fra -40 til 70 ºC. Målefrekvens, alarm og start indstilles

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Accu-Chek Mobile SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING. Brugsanvisning

Accu-Chek Mobile SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING. Brugsanvisning Accu-Chek Mobile SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING Brugsanvisning Blodsukkermålesystemet inklusive alle bestanddele skal opbevares utilgængeligt for børn under 3 år. Der er fare for kvælning, hvis smådele (f.eks.

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Brugerpjece Forhandlet af: Abbott Scandinavia AB Abbott Diabetes Care Hemvärnsgatan 9 171 54 Solna Sverige 020-190 11 11

Brugerpjece Forhandlet af: Abbott Scandinavia AB Abbott Diabetes Care Hemvärnsgatan 9 171 54 Solna Sverige 020-190 11 11 Brugerpjece Forhandlet af: Abbott Scandinavia AB Abbott Diabetes Care Hemvärnsgatan 9 171 54 Solna Sverige 020-190 11 11 Abbott Oy Abbott Diabetes Care Pihatörmä 1 B 02240 Espoo Suomi 0 800 555 500 Abbott

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA Brugervejledning til K0382 Trådløst inden og udendørstermometer ur med vejrstation Figure English Danish FRONT VIEW PM INDICATOR TIME DATE / MONTH MAXIMUM / MINIMUM ICONS LOW BATTERY OF OUTDOOR SENSOR

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE NO SE FI DK Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

easypocket basic easypocket advanced

easypocket basic easypocket advanced easypocket basic easypocket advanced Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

APA 100. Installationsmanual

APA 100. Installationsmanual APA 100 Side 2 1. Generelt... 3 2. Sender... 3 2.1 Ledninger - stik ben 1-8... 3 2.2 Kaldeknap på senderenheden... 3 2.3 Hvid ledning IGN - Tænding... 3 3. Modtager... 4 3.1 Tænd/sluk knap på siden af

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater på markedet.

Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater på markedet. 334-22174 Danish 7/6/04 4:00 PM Page 1 Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater på markedet. Uanset om Accu-Chek Aviva er dit første blodsukkerapparat, eller du tidligere har

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380.

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. MVT380 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning NGE25/FS13 NGE26/FS18 Indledning PARK n GO elektronisk parkeringsskive er en elektronisk p skive, som indstiller parkeringstidspunktet uden komplicerede installationer

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

FW1201 BRUGSANVISNING

FW1201 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analyse Model: FW1201 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning Parkeringsskive Eco Brugervejledning 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 5 Inden montering 6 Montering af Park n go Eco 9 Hvordan virker Park n go Eco? 11 Park n go app - hvordan virker den?

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

Brugerhåndbog. 2. Systemoversigt. 1. Beregnet brug. Blodsukkermåler DANSK. 2.1 Måler FRONT. TESTSTRIMMEL PORT Teststrimmelen skal sættes ind her.

Brugerhåndbog. 2. Systemoversigt. 1. Beregnet brug. Blodsukkermåler DANSK. 2.1 Måler FRONT. TESTSTRIMMEL PORT Teststrimmelen skal sættes ind her. DANSK 2. Systemoversigt 2.1 Måler FRONT TESTSTRIMMEL PORT Blodsukkermåler ENTER ( ) KNAP OP/NED ( / ) KNAPPERNE TESTSTRIMMEL PORT Teststrimmelen skal sættes ind her. ENTER ( ) KNAP Tryk, og hold 2 sekunder

Læs mere

BW900. Brugervejledning for Bedwetting alarm

BW900. Brugervejledning for Bedwetting alarm Brugervejledning for Bedwetting alarm BW900 KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 0 DK-00 Struer knop@knop.dk www.knop.dk Tlf.: + 980 Fax.: + 980 Indhold: Tilsigtet anvendelse af BW900 side Før start side Opredning

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Connexx. Smart Remote. Click Dome. Accessories. Brugsanvisning

Connexx. Smart Remote. Click Dome. Accessories. Brugsanvisning Connexx Accessories Click Dome Smart Remote Brugsanvisning Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse 10 Batterier 11 Isætte batterier 11 Tjekke

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Eco-Drive Chronograph

Eco-Drive Chronograph Eco-Drive Chronograph Urets karakteristik Kaliber E860 Dette ur er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til at drive urværk og alarmlyde ved at omdanne lysenergien til elektrisk energi.

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING

SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING Tak, fordi du har valgt Contour -systemet til måling af blodsukker! Vi er stolte over, at du har valgt os til at hjælpe dig i behandlingen af din diabetes.

Læs mere

Brugervejledning for Røgalarm SD900

Brugervejledning for Røgalarm SD900 Brugervejledning for Røgalarm SD900 KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 20=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 9784 0444=Fax.: 9784 0666 Indhold: Tilsigtet anvendelse af SD900 side 3 Eksempler

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Nat- og dagkalender. Art.nr 402251. Rev C DK

Nat- og dagkalender. Art.nr 402251. Rev C DK Brugervejledning Nat- og dagkalender Art.nr 402251 Rev C DK 2 Indhold Indledning... 4 Kom godt igang... 4 Indstilling af ugedag, dato og tid... 5 Tidsintervallerne... 5 Batteribackup... 6 Skift batteri...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning - 1 - BESKRIVELSE (FIG. 1) 1. Bundplade 2. Vandret cirkel /gon-skala 3. Vandret cirkel referencemærke / gonskala-aflæsning 4. Kompensatorlås 5. Fokuseringsskruer

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK

BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK INTRODUKTION Tillykke med din nye Vetta V-30 cykelcomputer - den enkelste og mindste computer på markedet. V-30's Auto Scan-facilitet opdaterer automatisk hvert

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Dräger Alcotest 3000 Alkometer

Dräger Alcotest 3000 Alkometer Dräger Alcotest 3000 Alkometer Brugsanvisning ST-14138-2008_sw.eps Indhold Vedrørende din sikkerhed............................... 3 Anvendelsesformål.................................... 4 Hvad er hvad?........................................

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Mobil og tablets. Vejledning. Opsætning af ipad IT-AFDELINGEN. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12.

Mobil og tablets. Vejledning. Opsætning af ipad IT-AFDELINGEN. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12. november 2014 IT-AFDELINGEN Vejledning Mobil og tablets Opsætning af ipad Norddjurs Kommune. Torvet 3. 8500 Grenå Tlf.: 89 59 10 00. www.norddjurs.dk

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK

BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK INTRODUKTION Tillykke med din nye Vetta C-350 cykelcomputer. Enhver cykelentusiast vil have glæde af C-350, der er udstyret med de faciliteter og funktioner, som

Læs mere

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 1 2 INDHOLD Afsnit Omhandler Side 1 Kontakt information Ruko 3 2 Hvad og hvem er denne guide for? 3 3 Hvad indeholder pakken, når Traka21 leveres? 3 4 Montering af

Læs mere

BRUGSANVISNING OG MONTERINGSVEJLEDNING FOR ELEKTRONISK ALARM TIL GLASSKYDEDØRE

BRUGSANVISNING OG MONTERINGSVEJLEDNING FOR ELEKTRONISK ALARM TIL GLASSKYDEDØRE BRUGSANVISNING OG MONTERINGSVEJLEDNING FOR ELEKTRONISK ALARM TIL GLASSKYDEDØRE HOVEDKORT: Grønt kort: Det grønne kort har et stort grønt plus tegn på forsiden og bruges til at tilføje brugere til alarmen.

Læs mere

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt Brugermanual W 160 LANGTRÆKKENDE TRÅDLØS VEJRSTATION I FARVER Tak for dit køb af den nye vejrstation i farver. Apparatet er fremstillet med den nyeste teknologi af de mest avancerede materialer. Det leverer

Læs mere

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie Stick

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie Stick DENVER SBT-10BLACK Bluetooth Selfie Stick Læs denne vejledning grundigt før brug, og gem den til fremtidig brug. Erklæring om ansvarsfraskrivelse Denver Electronics A/S vil under ingen omstændigheder tage

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere