Brugermanual. totalkolesterol triglycerid glukose

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugermanual. totalkolesterol triglycerid glukose"

Transkript

1 Brugermanual totalkolesterol triglycerid glukose

2 INDHOLD Systemet bag multicare IN 1 multicare IN apparatet 2 Skærmen 3 Billederne på skærmen 3 Målinger 4 Indstilling af apparatet 4 En dråbe blod 6 Afsætning af bloddråben 7 Fremgangsmåde ved glukosetest 7 Fremgangsmåde ved kolesterol- og triglyceridtest 8 Advarsler 9 Teststrips 10 Kontrol opløsningerne 11 Hukommelsesfunktionen 12 Generelle indstillinger 13 Ændring af indstillingerne 13 Indstilling af alarm 14 Overførsel af data til en computer 15 Betingelser for god vedligeholdelse 16 Vedligehold og bevarelse af data 16 Fejl meddelelser 17 Udskiftning af batterier 20 Tekniske specifikationer 21 Symbolforklaringer 23

3 Metode & indhold Tak fordi du valgte et multicare IN apparat til måling af glukose, kolesterol og triglycerid i blodet. MultiCare anvender to forskellige teknologier: amperometrik, til bestemmelse af glukose reflektometrik, til bestemmelse af kolesterol- og triglycerid Pakningen indeholder: multicare IN glukose teststrips sterile lancetter samt lancetholder vejledning, quickguide Læs omhyggeligt brugsanvisning til såvel apparatet som teststrips. Kolesterol-, triglycerid- og glukose teststrips købes hos forhandleren. SYSTEM 1

4 Apparatet ❶ 1 Skærmen viser testresultater, div. meddelelser og tidligere resultater gemt i hukommelsen. ❷ 2 Tænd/sluk-knappen aktiveres for at: a. tænde og slukke for apparatet b. ændre fra Standby til Set funktion c. ændre tilbage fra Set til Standby funktion ❸ 3 + knappen aktiveres for at: a. se hukommelsesfunktionen b. se tidligere resultater i hukommelsen c. ændre værdier indtastet og øge værdierne i Set funktionen ❹ 4 - knappen aktiveres for at: a. se hukommelsesfunktionen b. se tidligere resultater i hukommelsen c. ændre værdier indtastet og mindske værdierne i Set funktionen d. nulstille testresultaterne ❺ 5 Teststrips indsættes her Apparatet skifter automatisk til testfunktion når teststrip indsættes ❻ 6 Udgang til PC, så data kan overføres fra apparatet til en PC (forh. ikke i DK!) ❼ 7 Låg som kan åbnes for rengøring ❽ 8 Batteridæksel. Skyd dækslet af med fingeren ❾ 9 Data chip indsættes her 10 ➓ Aktiveres for at udskyde brugte teststrips 2 Forside Front Bagside Rear

5 Skærmen 1. Data-chip information 2. Funktionsvalg 3. Batteri-advarsel 4. Resultater og meddelelser 5. Måleenheder 6. Analyse enhed 7. Advarsel om høj temperatur 8. Klokken 9. Dato 10. Alarm Funktioner MultiCare IN har tre funktioner: Du kan se den gældende funktion i toppen af skærmbilledet. 1. Standby funktionen Tryk en enkelt gang på tænd/sluk knappen. Et symbol for teststrips vil blinke og skærmen vil vise chip data (1) Chipnummer (4) klokkeslet (8) og dato (9). 2. Hukommelsesfunktionen Tryk en enkelt gang på + eller - når apparatet står i Standby, og funktionen skifter til MEM for hukommelse. 3. Set funktionen Tryk en enkelt gang på tænd/sluk knappen i Standby. Tryk igen på tænd/sluk knappen i 3 sekunder og skærmen vil vise SET symbolet øverst. 3

6 MÅLING Når du tænder apparatet så tjek at klokken og datoen er korrekt indstillet. Apparatets indstilling af koder MultiCare IN måleren anvender en data chip som ligger sammen med dine teststrips, til at kode apparatet. Du skal skifte data chippen når: - du åbner et nyt rør med teststrips - når du vil måle en anden parameter 1. Tag data chippen fra røret med teststrips 2. Indsæt datachippen i siden af apparatet 3. Tryk blidt data chippen helt i bund 4

7 4. Tryk på tænd/sluk knappen og tjek, at det trecifrede nummer på skærmen er det samme som på røret med teststrips. 5. Hvis data-chippen ikke er indsat er det ikke muligt at gennemføre målingen. 6. Analyseparametre GLC EL = Glukose Elektrode CH = Kolesterol TGL = Triglycerid (blå) (grøn) (gul) 5

8 Fremskaffelse af en dråbe blod For at udføre en måling med MultiCare IN er der behov for én dråbe kapillærblod (blod fra fingerspidsen). Hvis man vasker hænderne i varmt vand øges blodcirkulationen og det bliver nemmere at få fingeren til at afgive en dråbe blod. Tør hænderne omhyggeligt og vær særligt opmærksom på, at den finger du skal prikke er tør. Læs instruktionen for anvendelse af lancetholderen som er vedlagt sættet. Indsæt en ny lancet i lancetholderen og tjek at nålehovedets beskyttelseskappe er intakt således at nålen er steril. Når nålen er brugt kan kappen sættes på igen til beskyttelse mod rifter. Skift lancet for hver ny person der tester. 6

9 Anbringelse af bloddråben Læs omhyggeligt instruktionen som følger med de teststrips du skal bruge til at udføre målingen. 1. Tryk på tænd/sluk når du har indsat data-chippen. Nummeret der fremkommer på skærmen skal matche det nummer der står på røret med teststrips hvorfra du også har taget data-chippen. Hvis det ikke matcher kontakt leverandør. 2. Indsæt en teststrips i apparatet med den trykte/farvede side opad. Du vil høre et klik og apparatet vil afgive et lydsignal. Proceduren ved test af glukose 3a. Prik den varme og tørre finger med lancetten. Den bloddråbe der fremkommer sættes af på den del af teststrippen der stikker ud ad apparatet. Lad teststrippen optage blodet og afvent at symbolerne bevæger sig på skærmen. Målingen standser hvis bloddråben er for lille. 7

10 Proceduren ved test af kolesterol og triglycerid 3a. Sid stille i et minut med den hånd der skal prikkes ned langs med siden. Hvis den finger der skal prikkes ikke er varm kan man massére fingeren let for at øge blodomløbet. Prik nu fingeren og fjern den første dråbe blod med en ren serviet. Afvent en ny dråbe blod (massér evt. fingeren blidt). Afsæt den nye bloddråbe på det hvide cirkulære område på den del af teststrip - pen der stikker ud af apparatet uden at fingeren rører ved teststrippen. Afvent at symbolerne bevæger sig på skærmen. 4. Måleren udsender et akkustisk signal og lidt efter fremkommer resultatet. Efterfølgende bliver resultatet automatisk gemt i apparatets hukkommelse (med reference til brugsanvisningen som du anvender for at kende aflæsningstiden). 5. Fjern den brugte teststrip ved at trykke på knappen nederst på bagsiden af apparatet. 8

11 BEMÆRK: Hvis det resultat der fremkommer ikke stemmer overens med testpersonens almindelige helbredstilstand eller hvis resultatet er usædvanligt højt (Hi) eller usædvanligt lavt (Lo) tjek da først apparatet og kontakt efterfølgende lægen. Efter endt måling kan apparatet afbrydes. Hvis ikke apparatet afbrydes eller der foretages andre målinger slukker apparatet automatisk efter 60 sekunder. BEMÆRK SÆRLIGT Den registrerede værdi vil, sammen med dato og tidspunkt blive gemt i position 1, i apparatets hukommelse. Tidligere registrerede værdier vil blive gemt i positionerne 2,3 etc. med den seneste måling forrest. Hvordan man finder tidligere registrerede værdier og hvordan man sletter hukommelsen beskrives på side 12. Brugeren bør sikre sig at brugte teststrips og lancetter ikke er til fare for andre. Defekte og udtjente apparater bør bortskaffes i overensstemmelse med lokal lovgivning for bortskaffelse af elektriske apparater. På laboratorier og hospitaler skal gældende sikkerheds procedure for håndtering af potentielt smittefarligt materiale overholdes. Apparatet bør altid disinficeres efter endt brug hvis det anvendes til flere forskellige patienter. 9

12 Teststrip Teststrip For at opnå korrekte resultater er det meget vigtigt, at du opbevarer de tilhørende teststrips til multicare IN apparatet korrekt. Bemærk særligt: Teststrips er følsomme overfor lys og fugt og bør derfor kun opbevares under låg i den medfølgende emballage. Teststrips bør opbevares mellem 5 og 30 C (41-86 F). Teststrips der tages ud af emballagen bør anvendes med det samme og emballagen lukkes igen. Udløbne teststrips bør ikke anvendes. Når emballagen er anbrudt skal teststrips anvendes indenfor 90 dage. Brug ikke teststrips der er skadede. Læs brugsanvisningen omhyggeligt. Brug kun originale multicare teststrips. 10

13 Kontrol opløsninger (ikke standard) Når du har brugt apparatet gennem længere tid kan du tjekke, at apparatet fungere optimalt, ved hjælp af kontrolopløsninger, som kan bestilles som tilbehør hos forhandleren. Kontrolopløsninger lagerføres ikke. KONTROL OPLØSNINGER Læs omhyggeligt brugsanvisningerne for de kontrolopløsninger du påtænker at bruge. Kontrolopløsningerne påføres teststrippen i samme mængde og på samme sted som du påfører blod. Når testen er gennemført skal resultatet ligge indenfor det interval som er anført på teststrip-emballagen. Skriv dato for åbning på emballagen. Kontrolopløningerne skal anvendes indenfor 90 dage fra første anvendelsesdag. Du bør altid efterprøve apparatet med en kontrolopløsning når der er mistanke om defekter ved apparatet eller målingerne udviser særlige høje eller særlig lave værdier. De resultater som opnås med kontrolopløsninger bør slettes fra hukommelsen for ikke at påvirke gennemsnitsberegningerne. 11

14 HUKOMMELSES FUNKTIONEN Hukommelsesfunktioner: hvordan fremkaldes resultater og hvordan slettes resultater. multicare IN apparatet gemmer op til 500 resultater for hver testparameter. Alle resultater gemmes kronologisk fra det seneste resultat nr. 1 til det ældste resultat nr For at se tidligere kolesterol resultater indsættes kolesterol chippen og på samme måde gælder det for triglycerid og glukose resultaterne. 1. Tryk på + eller - knappen i STANDBY, hvorefter hukommelsesfunktionen aktiveres, og gennemsnittet af testresultaterne vises. 2. Hvis du holder + eller - knappen nede vil testnumrene vise sig og du vil kunne scrolle igennem til den test du ønsker at se. Først når du slipper knappen viser resultatet sig. 3. Gentag trin 2 for at se de resterende gemte resultater. 4. For at slette et resultat gemt i hukommelsen, hold tænd/sluk knappen nede og tryk samtidig på - knappen i 1 sek. 5. For at slette alle resultater, tryk på - knappen og tænd/sluk knappen samtidig i 5 sek. 12

15 Indstillinger 1. Tryk på tænd/sluk knappen for at vælge måned. Tryk på + eller - for at vælge den korrekte måned. GENERELLE INDSTILLINGER 2. Tryk på tænd/sluk knappen for at vælge dag. Tryk på tænd/sluk knappen for at ændre dag. 3. Tryk på tænd/sluk knappen for at vælge datoformat. Tryk på + eller - for at vælge mellem måned-dag (mm-dd) eller dag-måned (dd-mm). 4. Tryk på tænd/sluk knappen for at vælge år. Tryk på + eller - for at vælge det korrekte år. 5. Tryk på tænd/sluk knappen i 3 sekunder og programmet skifter til SET-funktion, hvorefter det vil være muligt at ændre timeslag. Tryk på + eller - for at vælge det korrekte timeslag. 6. Tryk på tænd/sluk knappen for at sætte minuttallet rigtigt. Tryk på + eller - for at vælge det korrekte klokkeslet i antal minutter. 13

16 7. Tryk på tænd/sluk knappen for at vælge tidsformatet. Tryk på + eller - for at vælge mellem 12 eller 24 timer. 8. Tryk på tænd/sluk knappen for at vælge måle enhederne. Tryk på + eller - for at vælge mellem mg/dl eller mmol/l 9. Tryk på tænd/sluk knappen for at vælge den periode du ønsker gennemsnittet af resultater. Tryk på + eller - for at vælge mellem måneddag (mm-dd) eller dag-måned (dd-mm). Ændring af det akustiske signal 1. Tryk på tænd/sluk knappen i 3 sekunder og programmet vil slå over i SET-funktion. Tryk på tænd/sluk knappen indtil du ser bp nederst på skærmen og et ON blinkende. 2. Tryk på + eller - for at aktivere det akustiske signal. Ændring af alarmen 1. Tryk på tænd/sluk knappen i 3 sekunder for at komme til SET-funktionen og sætte alarmen. Tryk og slip knappen indtil du ser alarm-ikonet og 0 blinke. 14

17 2. Tryk på + eller - for at vælge antallet af alarmer der skal aktiveres. 3. Tryk på tænd/sluk knappen igen for at vælge alarm-tidspunkterne. 4. Du kan til enhver tid forlade SET-funktionen ved at trykke på tænd/sluk knappen i 3 sek. Alarmen er ikke aktiv hvis den er sat til eller 0.00 Overførsel af data til en computer Alle testresultater gemt i hukommelsen på multicare IN kan overføres til en computer. 1. Installer programmet i overensstemmelse med brugsanvisningen (NB: programmet forhandles ikke i Danmark). 2. Sæt USB-stikket i computeren og Jack-stikket i multicare IN. 3. Tryk på tænd/sluk knappen, og PC vil vise sig på skærmen. 4. Indstil computeren til at modtage data fra multicare IN. Efter at data er blevet overført, kan du slukke for multicare IN ved at trykke tænd/sluk knappen og fjerne Jack-stikket fra apparatet. 15

18 VEDLIGEHOLDELSE BESKYTTELSE Vedligeholdelse og beskyttelse Da apparatets kolesterol- og triglycerid målinger anvender en optisk metode til måling er det nødvendigt at holde disse dele helt rene. For at rengøre de optiske dele løftes den lille klap på frontsiden af apparatet og glasoverfladen på de optiske dele tørres af med en fugtig klud uden at ridse glasset. Hvis der foretages målinger på flere forskellige mennesker skal apparatet rengøres mellem hver måling med en opløsning af 70% alkohol. For glukose målinger er det kun nødvendigt at rengøre apparatet hvis blod eller støv kommer i direkte kontakt med læseenheden. Brug en fugtig klud eller en 70% alkoholopløsning til at rengøre apparatet udenpå. For at sikre nøjagtige målinger er det nødvendigt at bestemte betingelser omkring temperatur er opfyldt. Målinger bør således kun udføres mellem C ( F). Både apparatet og teststrip skal opbevares mellem 5-30 C (41-86 F). Bemærk: Hvis apparatet er meget koldt eller varmt (fx. efter at have ligget i en bil) skal det akklimatiseres i ca 20 minutter. 16

19 Fejlmeddelelser FEJL MEDDELELSER Fejl Problem Løsning E01 E02 E02 E02 E03 E04 Temperaturen er udenfor det tilladte område. Teststrippen er brugt eller det reaktive område er farvet. Blodprøven blev afsat før der blev givet signal på skærmen. Aflæsningsfeltet er snavset. Teststrippen er fjernet uden at der er tilført blod. Den teststrip der anvendes passer ikke med data chippen. 17 Akklimatiser apparatet i 20 minutter mellem C ( F). Anvend en ny teststrip til en ny måling. Anvend en ny teststrip og afvent det blinkende klar-til-prøve-signal. Klappen på frontsiden af apparatet løftes og de optiske dele tørres af med en fugtig klud. Sluk/tænd apparatet og foretag en ny måling. Erstat data chippen med en som passer til teststrippen.

20 Fejlmeddelelser Fejl Problem Løsning E05 Data chip fejl. Tag data chip ud og indsæt den igen. Hvis E5 fortsætter kontakt forhandler. E06 Der er ikke nok blod. Gentag testen og tilføj en større blodprøve. E07 Data chippen er ikke på plads. Indsæt en data chip der hører til de anvendte tesrstrips. LO Resultatet er under den laveste grænse for pågældende parameter (se også strips instruktioner). Er resultatet ude af trit med den generelle tilstand måles én gang til. Er resultatet stadig LO kontaktes lægen. 18

21 Fejlmeddelelser Fejl Problem Løsning HI Resultatet er over den øverste grænse for pågældende parameter. Kontakt lægen og få foretaget en laboratorietest. Indsæt nye batterier. Indsæt nye batterier. Tjek udløbsdato på de anvendte teststrip. Blinkende resultater bliver ikke gemt i hukommelsen. 19

22 UDSKIFTNING AF BATTERIER Udskiftning af batterier Hvis ikonet for batterier blinker skal batteriet skiftes før der foretages en ny måling. multicare IN indeholder to lithium batterier 3V (type CR 2032). Anvend altid nye batterier, tjek at de nye batterier er den korrekte type og sluk apparatet inden de gamle batterier fjernes. ❶ 1 skub låget på apparatets bagside ud ❷ 2 fjern de brugte batterier 3❸ isæt de nye batterier med den negative side - op Skub låget på plads indtil du hører et klik. Bemærk: hvis apparatet er uden batterier i mere end 60 sek. er det nødvendigt at stille tid og dato igen. 20

23 Tekniske specifikationer Måleområde: Strømforsyning: Dimensioner: Vægt: Skærm: Temperatur: mg/dl (0,6-33,3 mmol/l) glukose mg/dl (3,3-10,2 mmol/l) kolesterol mg/dl (0,56-5,6 mmol/l) triglycerid 2x3V lithium batterier, type CR 2032 (holder til ca 1000 målinger) 97mm x 49mm x 20,5mm (LxHxD) 65 gr incl. batterier LCD Opbevares mellem C ( F) YDELSES Fugtighed: Hukommelse: Dataoverførsel: 0-90% relativ fugtighed (ikke kondenserende) 500 måleresultater incl. tid og dato Kabel Særlige regler for elektromagnetisk stråling: Kalibrering: CE-mærkningen garantere at apparatet overholder EC-direktivet 89/336/EEC med relation til 73/23/EEC vedrørende elektrisk udstyr anvendt indenfor et givent spændingsfelt. Apparatet bør kalibreres efter 3 års brug. Bortskafning: Overhold lokale regulativer for bortskafning. 21

24 Garantibetingelser GARANTI Biochemical Systems International SrL garanterer at multicare IN er uden produktionsfejl i en 3 årig periode gældende fra købsdatoen. I tilfælde af produktionsfejl erstatter Biochemical Systems International SrL det defekte apparat med et tilsvarende apparat. Garantienforpligtigelsen er begrænset hvis apparatet er anvendt forkert, der er foretaget ændringer i apparatet, manglende vedligeholdelse, tekniske indgreb udført af ikke autoriseret personel, uheld samt anvendelse af ikke autoriserede teststrips. Biochemical Systems International SrL forbeholder sig ret til at forbedre multicare IN s tekniske specifikationer uden forpligtigelse til at udføre tilsvarende forbedringer på apparater som allerede er solgt. Biochemical Systems International SrL frasiger sig ansvaret for indirekte skader eller følgeskader i forb. med brug af multicare IN. Biochemical Systems International SrL Via G. Ferrais, Arezzo Italia 22

25 Symbolforklaring YDELSES Følg instruktionerne In-vitro diagnostisering Udløbsdato Produktions nummer Opbevaringstemperatur 3V jævnstrøm og batteritype CE-mærket Ikke sammen med husholdningsaffald 23

26 Så nem er en måling med multicare IN 1. Indsæt en chip 2. Kontroler at chipnummer og teststrip nummer er det samme 3. Indsæt en teststrip og afsæt en bloddråbe på den synlige del af teststrippen 4. Aflæs resultatet 5. Skub teststrippen ud MediGroup Kajerødgade 38 DK-3460 Birkerød Tlf

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning Seniortelefon GSP-100 www.facebook.com/denverelectronics Betjeningsvejledning 1 4 Ilægning/ Udtagning af batteri 4 Isætning/ Udtagning af SIM-kort 7 Opladning af batteriet 8 Sådan tændes og slukkes telefonen

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning DA IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Indholdsfortegnelse Før du bruger enheden Indledning...3 Vigtige sikkerhedsoplysninger...4 1. Oversigt...6

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

1.1. Betjeningsvejledning

1.1. Betjeningsvejledning 1.1 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 4 2. Lær Roger Pen at kende 6 2.1 Æskens indhold 6 2.2 Sådan fungerer Roger Pen 7 2.3 Beskrivelse af enheden 8 2.4 Indikatorlys (LED-status) 9

Læs mere

Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed

Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed DK Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed 1 Indholdsfortegnelse 1: Brugermanual Brugermanual 2 System overblik 2 Generel anvendelse 4 Knapper 5 Display 5 Menu system 5 Mulige alarmer når

Læs mere

brugervejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED

brugervejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED brugervejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED 2009 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

Pilleovnen SARA. Brugsanvisning og vedligeholdelse

Pilleovnen SARA. Brugsanvisning og vedligeholdelse Pilleovnen SARA Brugsanvisning og vedligeholdelse Indledning Bemærk: Vi råder Dem til at gennemlæse denne manual omhyggeligt, da den omhandler den nødvendige fremgangsmåde, for at Deres pilleovn SARA kan

Læs mere

Digitalt blodtryksapparat UA-852 Betjeningsvejledning

Digitalt blodtryksapparat UA-852 Betjeningsvejledning Digitalt blodtryksapparat UA-852 Betjeningsvejledning Kan bruges med 3 størrelser manchetter 1 Beskrivelse af apparatet Tolkning af symboler Luftstuds Indstillinger Ur Display Memory/ hukommelse Symboler

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

AF-3210 Manual til løbebånd

AF-3210 Manual til løbebånd AF-3210 Manual til løbebånd 1 Tak Tak fordi du købte dette produkt. Produktet vil hjælpe dig med at træne dine muskler på korrekt måde og forbedre din form - og alt dét under hjemlige forhold. Implicit

Læs mere

horsealarm DK Brugervejledning - 1 -

horsealarm DK Brugervejledning - 1 - horsealarm DK Brugervejledning - 1 - 1. Dansk...3 2. Declaration of Conformity...25 Copyright LUDA Elektronik AB This guide is published by LUDA Elektronik AB. All rights reserved. Any rights not expressly

Læs mere

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt.

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Brugsanvisning Førsteklasses designtelefon med touchscreen Model nr. KX-PRX150NE Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Læs dette dokument, og gem det til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

421D. Brugsanvisning. Distance Meter

421D. Brugsanvisning. Distance Meter 421D Distance Meter Brugsanvisning September 2009 Rev.1, 3/10 (Danish) 2009, 2010 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30

Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30 Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30 Brug nogle minutter på at læse brugermanualen igennem. Det vil give dig en introduktion i sikker og nem anvendelse af produktet. Pas godt på brugermanualen til

Læs mere

velvære i dagligdagen Infrarød Sauna Installations- og brugsvejledning Se-Serien. Produktet er CE-mærket. Infrarød sauna

velvære i dagligdagen Infrarød Sauna Installations- og brugsvejledning Se-Serien. Produktet er CE-mærket. Infrarød sauna Infrarød Sauna Installations- og brugsvejledning Se-Serien. Produktet er CE-mærket. 1 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: 2 Emballage og indhold 3 Information omkring installationen 4 Instruktion

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Version 6.50

NBE PILLEFYR. Black Star Version 6.50 NBE PILLEFYR INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering af forbrænding. Side 14: Rensning

Læs mere

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

Forerunner 205 & 305. Manual - dansk brugervejledning og reference. Forerunner dansk brugervejledning

Forerunner 205 & 305. Manual - dansk brugervejledning og reference. Forerunner dansk brugervejledning Forerunner 205 & 305 Manual - dansk brugervejledning og reference Forerunner dansk brugervejledning GARMIN Forerunner 205 & 305 Eftertryk forbudt. Denne manual må ikke videregives eller reproduceres i

Læs mere

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning Kom godt i gang med Zaptor Brugervejledning Fold ud og få et hurtigt overblik over din Zaptor tilslutning (med kort) Zaptor-boks (med kort) ETHERNET Computer USB RF-IN Switch er kun nødvendig hvis du har

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

Version 1.3 Dansk. Leica Brugervejledning

Version 1.3 Dansk. Leica Brugervejledning Version 1.3 Dansk Leica Brugervejledning Leica mojortk, Introduktion Introduktion 2 Køb Tillykke med købet af et mojortk system. Denne brugervejledning indeholder vigtige sikkerhedsanvisninger og instruktioner

Læs mere

Easy Fit Alarm System EF-400I and EF-1000I

Easy Fit Alarm System EF-400I and EF-1000I Easy Fit Alarm System EF-400I and EF-1000I Installation Programmering Brug Dansk Opbevar denne vejledning sikkert som opslagsbog og fremtidig vedligeholdelse Introduktion Indhold Tak, fordi du valgte Wireless

Læs mere

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes Indholdsfortegnelse Indsæt til dansk sprog 4 Mange tak 5 Pakkens indhold 5 Funktioner 6 Lær Coby

Læs mere

HouseGuard GSM-alarm (basis)

HouseGuard GSM-alarm (basis) HouseGuard GSM-alarm (basis) Dansk manual www.houseguard.dk Side 0 af 51 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN

Læs mere

Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model:

Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model: Slick Fit alarm Betjeningsvejledning Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model: 2SF23/9HI, 2SF23/9HIR, 2SF23/9HIRE, 3SF23/9HI, 3SF23/9HIR og 3SF23/9HIRE Alarmer fra KIDDE Fyrnetics

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere