Brugermanual. totalkolesterol triglycerid glukose

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugermanual. totalkolesterol triglycerid glukose"

Transkript

1 Brugermanual totalkolesterol triglycerid glukose

2 INDHOLD Systemet bag multicare IN 1 multicare IN apparatet 2 Skærmen 3 Billederne på skærmen 3 Målinger 4 Indstilling af apparatet 4 En dråbe blod 6 Afsætning af bloddråben 7 Fremgangsmåde ved glukosetest 7 Fremgangsmåde ved kolesterol- og triglyceridtest 8 Advarsler 9 Teststrips 10 Kontrol opløsningerne 11 Hukommelsesfunktionen 12 Generelle indstillinger 13 Ændring af indstillingerne 13 Indstilling af alarm 14 Overførsel af data til en computer 15 Betingelser for god vedligeholdelse 16 Vedligehold og bevarelse af data 16 Fejl meddelelser 17 Udskiftning af batterier 20 Tekniske specifikationer 21 Symbolforklaringer 23

3 Metode & indhold Tak fordi du valgte et multicare IN apparat til måling af glukose, kolesterol og triglycerid i blodet. MultiCare anvender to forskellige teknologier: amperometrik, til bestemmelse af glukose reflektometrik, til bestemmelse af kolesterol- og triglycerid Pakningen indeholder: multicare IN glukose teststrips sterile lancetter samt lancetholder vejledning, quickguide Læs omhyggeligt brugsanvisning til såvel apparatet som teststrips. Kolesterol-, triglycerid- og glukose teststrips købes hos forhandleren. SYSTEM 1

4 Apparatet ❶ 1 Skærmen viser testresultater, div. meddelelser og tidligere resultater gemt i hukommelsen. ❷ 2 Tænd/sluk-knappen aktiveres for at: a. tænde og slukke for apparatet b. ændre fra Standby til Set funktion c. ændre tilbage fra Set til Standby funktion ❸ 3 + knappen aktiveres for at: a. se hukommelsesfunktionen b. se tidligere resultater i hukommelsen c. ændre værdier indtastet og øge værdierne i Set funktionen ❹ 4 - knappen aktiveres for at: a. se hukommelsesfunktionen b. se tidligere resultater i hukommelsen c. ændre værdier indtastet og mindske værdierne i Set funktionen d. nulstille testresultaterne ❺ 5 Teststrips indsættes her Apparatet skifter automatisk til testfunktion når teststrip indsættes ❻ 6 Udgang til PC, så data kan overføres fra apparatet til en PC (forh. ikke i DK!) ❼ 7 Låg som kan åbnes for rengøring ❽ 8 Batteridæksel. Skyd dækslet af med fingeren ❾ 9 Data chip indsættes her 10 ➓ Aktiveres for at udskyde brugte teststrips 2 Forside Front Bagside Rear

5 Skærmen 1. Data-chip information 2. Funktionsvalg 3. Batteri-advarsel 4. Resultater og meddelelser 5. Måleenheder 6. Analyse enhed 7. Advarsel om høj temperatur 8. Klokken 9. Dato 10. Alarm Funktioner MultiCare IN har tre funktioner: Du kan se den gældende funktion i toppen af skærmbilledet. 1. Standby funktionen Tryk en enkelt gang på tænd/sluk knappen. Et symbol for teststrips vil blinke og skærmen vil vise chip data (1) Chipnummer (4) klokkeslet (8) og dato (9). 2. Hukommelsesfunktionen Tryk en enkelt gang på + eller - når apparatet står i Standby, og funktionen skifter til MEM for hukommelse. 3. Set funktionen Tryk en enkelt gang på tænd/sluk knappen i Standby. Tryk igen på tænd/sluk knappen i 3 sekunder og skærmen vil vise SET symbolet øverst. 3

6 MÅLING Når du tænder apparatet så tjek at klokken og datoen er korrekt indstillet. Apparatets indstilling af koder MultiCare IN måleren anvender en data chip som ligger sammen med dine teststrips, til at kode apparatet. Du skal skifte data chippen når: - du åbner et nyt rør med teststrips - når du vil måle en anden parameter 1. Tag data chippen fra røret med teststrips 2. Indsæt datachippen i siden af apparatet 3. Tryk blidt data chippen helt i bund 4

7 4. Tryk på tænd/sluk knappen og tjek, at det trecifrede nummer på skærmen er det samme som på røret med teststrips. 5. Hvis data-chippen ikke er indsat er det ikke muligt at gennemføre målingen. 6. Analyseparametre GLC EL = Glukose Elektrode CH = Kolesterol TGL = Triglycerid (blå) (grøn) (gul) 5

8 Fremskaffelse af en dråbe blod For at udføre en måling med MultiCare IN er der behov for én dråbe kapillærblod (blod fra fingerspidsen). Hvis man vasker hænderne i varmt vand øges blodcirkulationen og det bliver nemmere at få fingeren til at afgive en dråbe blod. Tør hænderne omhyggeligt og vær særligt opmærksom på, at den finger du skal prikke er tør. Læs instruktionen for anvendelse af lancetholderen som er vedlagt sættet. Indsæt en ny lancet i lancetholderen og tjek at nålehovedets beskyttelseskappe er intakt således at nålen er steril. Når nålen er brugt kan kappen sættes på igen til beskyttelse mod rifter. Skift lancet for hver ny person der tester. 6

9 Anbringelse af bloddråben Læs omhyggeligt instruktionen som følger med de teststrips du skal bruge til at udføre målingen. 1. Tryk på tænd/sluk når du har indsat data-chippen. Nummeret der fremkommer på skærmen skal matche det nummer der står på røret med teststrips hvorfra du også har taget data-chippen. Hvis det ikke matcher kontakt leverandør. 2. Indsæt en teststrips i apparatet med den trykte/farvede side opad. Du vil høre et klik og apparatet vil afgive et lydsignal. Proceduren ved test af glukose 3a. Prik den varme og tørre finger med lancetten. Den bloddråbe der fremkommer sættes af på den del af teststrippen der stikker ud ad apparatet. Lad teststrippen optage blodet og afvent at symbolerne bevæger sig på skærmen. Målingen standser hvis bloddråben er for lille. 7

10 Proceduren ved test af kolesterol og triglycerid 3a. Sid stille i et minut med den hånd der skal prikkes ned langs med siden. Hvis den finger der skal prikkes ikke er varm kan man massére fingeren let for at øge blodomløbet. Prik nu fingeren og fjern den første dråbe blod med en ren serviet. Afvent en ny dråbe blod (massér evt. fingeren blidt). Afsæt den nye bloddråbe på det hvide cirkulære område på den del af teststrip - pen der stikker ud af apparatet uden at fingeren rører ved teststrippen. Afvent at symbolerne bevæger sig på skærmen. 4. Måleren udsender et akkustisk signal og lidt efter fremkommer resultatet. Efterfølgende bliver resultatet automatisk gemt i apparatets hukkommelse (med reference til brugsanvisningen som du anvender for at kende aflæsningstiden). 5. Fjern den brugte teststrip ved at trykke på knappen nederst på bagsiden af apparatet. 8

11 BEMÆRK: Hvis det resultat der fremkommer ikke stemmer overens med testpersonens almindelige helbredstilstand eller hvis resultatet er usædvanligt højt (Hi) eller usædvanligt lavt (Lo) tjek da først apparatet og kontakt efterfølgende lægen. Efter endt måling kan apparatet afbrydes. Hvis ikke apparatet afbrydes eller der foretages andre målinger slukker apparatet automatisk efter 60 sekunder. BEMÆRK SÆRLIGT Den registrerede værdi vil, sammen med dato og tidspunkt blive gemt i position 1, i apparatets hukommelse. Tidligere registrerede værdier vil blive gemt i positionerne 2,3 etc. med den seneste måling forrest. Hvordan man finder tidligere registrerede værdier og hvordan man sletter hukommelsen beskrives på side 12. Brugeren bør sikre sig at brugte teststrips og lancetter ikke er til fare for andre. Defekte og udtjente apparater bør bortskaffes i overensstemmelse med lokal lovgivning for bortskaffelse af elektriske apparater. På laboratorier og hospitaler skal gældende sikkerheds procedure for håndtering af potentielt smittefarligt materiale overholdes. Apparatet bør altid disinficeres efter endt brug hvis det anvendes til flere forskellige patienter. 9

12 Teststrip Teststrip For at opnå korrekte resultater er det meget vigtigt, at du opbevarer de tilhørende teststrips til multicare IN apparatet korrekt. Bemærk særligt: Teststrips er følsomme overfor lys og fugt og bør derfor kun opbevares under låg i den medfølgende emballage. Teststrips bør opbevares mellem 5 og 30 C (41-86 F). Teststrips der tages ud af emballagen bør anvendes med det samme og emballagen lukkes igen. Udløbne teststrips bør ikke anvendes. Når emballagen er anbrudt skal teststrips anvendes indenfor 90 dage. Brug ikke teststrips der er skadede. Læs brugsanvisningen omhyggeligt. Brug kun originale multicare teststrips. 10

13 Kontrol opløsninger (ikke standard) Når du har brugt apparatet gennem længere tid kan du tjekke, at apparatet fungere optimalt, ved hjælp af kontrolopløsninger, som kan bestilles som tilbehør hos forhandleren. Kontrolopløsninger lagerføres ikke. KONTROL OPLØSNINGER Læs omhyggeligt brugsanvisningerne for de kontrolopløsninger du påtænker at bruge. Kontrolopløsningerne påføres teststrippen i samme mængde og på samme sted som du påfører blod. Når testen er gennemført skal resultatet ligge indenfor det interval som er anført på teststrip-emballagen. Skriv dato for åbning på emballagen. Kontrolopløningerne skal anvendes indenfor 90 dage fra første anvendelsesdag. Du bør altid efterprøve apparatet med en kontrolopløsning når der er mistanke om defekter ved apparatet eller målingerne udviser særlige høje eller særlig lave værdier. De resultater som opnås med kontrolopløsninger bør slettes fra hukommelsen for ikke at påvirke gennemsnitsberegningerne. 11

14 HUKOMMELSES FUNKTIONEN Hukommelsesfunktioner: hvordan fremkaldes resultater og hvordan slettes resultater. multicare IN apparatet gemmer op til 500 resultater for hver testparameter. Alle resultater gemmes kronologisk fra det seneste resultat nr. 1 til det ældste resultat nr For at se tidligere kolesterol resultater indsættes kolesterol chippen og på samme måde gælder det for triglycerid og glukose resultaterne. 1. Tryk på + eller - knappen i STANDBY, hvorefter hukommelsesfunktionen aktiveres, og gennemsnittet af testresultaterne vises. 2. Hvis du holder + eller - knappen nede vil testnumrene vise sig og du vil kunne scrolle igennem til den test du ønsker at se. Først når du slipper knappen viser resultatet sig. 3. Gentag trin 2 for at se de resterende gemte resultater. 4. For at slette et resultat gemt i hukommelsen, hold tænd/sluk knappen nede og tryk samtidig på - knappen i 1 sek. 5. For at slette alle resultater, tryk på - knappen og tænd/sluk knappen samtidig i 5 sek. 12

15 Indstillinger 1. Tryk på tænd/sluk knappen for at vælge måned. Tryk på + eller - for at vælge den korrekte måned. GENERELLE INDSTILLINGER 2. Tryk på tænd/sluk knappen for at vælge dag. Tryk på tænd/sluk knappen for at ændre dag. 3. Tryk på tænd/sluk knappen for at vælge datoformat. Tryk på + eller - for at vælge mellem måned-dag (mm-dd) eller dag-måned (dd-mm). 4. Tryk på tænd/sluk knappen for at vælge år. Tryk på + eller - for at vælge det korrekte år. 5. Tryk på tænd/sluk knappen i 3 sekunder og programmet skifter til SET-funktion, hvorefter det vil være muligt at ændre timeslag. Tryk på + eller - for at vælge det korrekte timeslag. 6. Tryk på tænd/sluk knappen for at sætte minuttallet rigtigt. Tryk på + eller - for at vælge det korrekte klokkeslet i antal minutter. 13

16 7. Tryk på tænd/sluk knappen for at vælge tidsformatet. Tryk på + eller - for at vælge mellem 12 eller 24 timer. 8. Tryk på tænd/sluk knappen for at vælge måle enhederne. Tryk på + eller - for at vælge mellem mg/dl eller mmol/l 9. Tryk på tænd/sluk knappen for at vælge den periode du ønsker gennemsnittet af resultater. Tryk på + eller - for at vælge mellem måneddag (mm-dd) eller dag-måned (dd-mm). Ændring af det akustiske signal 1. Tryk på tænd/sluk knappen i 3 sekunder og programmet vil slå over i SET-funktion. Tryk på tænd/sluk knappen indtil du ser bp nederst på skærmen og et ON blinkende. 2. Tryk på + eller - for at aktivere det akustiske signal. Ændring af alarmen 1. Tryk på tænd/sluk knappen i 3 sekunder for at komme til SET-funktionen og sætte alarmen. Tryk og slip knappen indtil du ser alarm-ikonet og 0 blinke. 14

17 2. Tryk på + eller - for at vælge antallet af alarmer der skal aktiveres. 3. Tryk på tænd/sluk knappen igen for at vælge alarm-tidspunkterne. 4. Du kan til enhver tid forlade SET-funktionen ved at trykke på tænd/sluk knappen i 3 sek. Alarmen er ikke aktiv hvis den er sat til eller 0.00 Overførsel af data til en computer Alle testresultater gemt i hukommelsen på multicare IN kan overføres til en computer. 1. Installer programmet i overensstemmelse med brugsanvisningen (NB: programmet forhandles ikke i Danmark). 2. Sæt USB-stikket i computeren og Jack-stikket i multicare IN. 3. Tryk på tænd/sluk knappen, og PC vil vise sig på skærmen. 4. Indstil computeren til at modtage data fra multicare IN. Efter at data er blevet overført, kan du slukke for multicare IN ved at trykke tænd/sluk knappen og fjerne Jack-stikket fra apparatet. 15

18 VEDLIGEHOLDELSE BESKYTTELSE Vedligeholdelse og beskyttelse Da apparatets kolesterol- og triglycerid målinger anvender en optisk metode til måling er det nødvendigt at holde disse dele helt rene. For at rengøre de optiske dele løftes den lille klap på frontsiden af apparatet og glasoverfladen på de optiske dele tørres af med en fugtig klud uden at ridse glasset. Hvis der foretages målinger på flere forskellige mennesker skal apparatet rengøres mellem hver måling med en opløsning af 70% alkohol. For glukose målinger er det kun nødvendigt at rengøre apparatet hvis blod eller støv kommer i direkte kontakt med læseenheden. Brug en fugtig klud eller en 70% alkoholopløsning til at rengøre apparatet udenpå. For at sikre nøjagtige målinger er det nødvendigt at bestemte betingelser omkring temperatur er opfyldt. Målinger bør således kun udføres mellem C ( F). Både apparatet og teststrip skal opbevares mellem 5-30 C (41-86 F). Bemærk: Hvis apparatet er meget koldt eller varmt (fx. efter at have ligget i en bil) skal det akklimatiseres i ca 20 minutter. 16

19 Fejlmeddelelser FEJL MEDDELELSER Fejl Problem Løsning E01 E02 E02 E02 E03 E04 Temperaturen er udenfor det tilladte område. Teststrippen er brugt eller det reaktive område er farvet. Blodprøven blev afsat før der blev givet signal på skærmen. Aflæsningsfeltet er snavset. Teststrippen er fjernet uden at der er tilført blod. Den teststrip der anvendes passer ikke med data chippen. 17 Akklimatiser apparatet i 20 minutter mellem C ( F). Anvend en ny teststrip til en ny måling. Anvend en ny teststrip og afvent det blinkende klar-til-prøve-signal. Klappen på frontsiden af apparatet løftes og de optiske dele tørres af med en fugtig klud. Sluk/tænd apparatet og foretag en ny måling. Erstat data chippen med en som passer til teststrippen.

20 Fejlmeddelelser Fejl Problem Løsning E05 Data chip fejl. Tag data chip ud og indsæt den igen. Hvis E5 fortsætter kontakt forhandler. E06 Der er ikke nok blod. Gentag testen og tilføj en større blodprøve. E07 Data chippen er ikke på plads. Indsæt en data chip der hører til de anvendte tesrstrips. LO Resultatet er under den laveste grænse for pågældende parameter (se også strips instruktioner). Er resultatet ude af trit med den generelle tilstand måles én gang til. Er resultatet stadig LO kontaktes lægen. 18

21 Fejlmeddelelser Fejl Problem Løsning HI Resultatet er over den øverste grænse for pågældende parameter. Kontakt lægen og få foretaget en laboratorietest. Indsæt nye batterier. Indsæt nye batterier. Tjek udløbsdato på de anvendte teststrip. Blinkende resultater bliver ikke gemt i hukommelsen. 19

22 UDSKIFTNING AF BATTERIER Udskiftning af batterier Hvis ikonet for batterier blinker skal batteriet skiftes før der foretages en ny måling. multicare IN indeholder to lithium batterier 3V (type CR 2032). Anvend altid nye batterier, tjek at de nye batterier er den korrekte type og sluk apparatet inden de gamle batterier fjernes. ❶ 1 skub låget på apparatets bagside ud ❷ 2 fjern de brugte batterier 3❸ isæt de nye batterier med den negative side - op Skub låget på plads indtil du hører et klik. Bemærk: hvis apparatet er uden batterier i mere end 60 sek. er det nødvendigt at stille tid og dato igen. 20

23 Tekniske specifikationer Måleområde: Strømforsyning: Dimensioner: Vægt: Skærm: Temperatur: mg/dl (0,6-33,3 mmol/l) glukose mg/dl (3,3-10,2 mmol/l) kolesterol mg/dl (0,56-5,6 mmol/l) triglycerid 2x3V lithium batterier, type CR 2032 (holder til ca 1000 målinger) 97mm x 49mm x 20,5mm (LxHxD) 65 gr incl. batterier LCD Opbevares mellem C ( F) YDELSES Fugtighed: Hukommelse: Dataoverførsel: 0-90% relativ fugtighed (ikke kondenserende) 500 måleresultater incl. tid og dato Kabel Særlige regler for elektromagnetisk stråling: Kalibrering: CE-mærkningen garantere at apparatet overholder EC-direktivet 89/336/EEC med relation til 73/23/EEC vedrørende elektrisk udstyr anvendt indenfor et givent spændingsfelt. Apparatet bør kalibreres efter 3 års brug. Bortskafning: Overhold lokale regulativer for bortskafning. 21

24 Garantibetingelser GARANTI Biochemical Systems International SrL garanterer at multicare IN er uden produktionsfejl i en 3 årig periode gældende fra købsdatoen. I tilfælde af produktionsfejl erstatter Biochemical Systems International SrL det defekte apparat med et tilsvarende apparat. Garantienforpligtigelsen er begrænset hvis apparatet er anvendt forkert, der er foretaget ændringer i apparatet, manglende vedligeholdelse, tekniske indgreb udført af ikke autoriseret personel, uheld samt anvendelse af ikke autoriserede teststrips. Biochemical Systems International SrL forbeholder sig ret til at forbedre multicare IN s tekniske specifikationer uden forpligtigelse til at udføre tilsvarende forbedringer på apparater som allerede er solgt. Biochemical Systems International SrL frasiger sig ansvaret for indirekte skader eller følgeskader i forb. med brug af multicare IN. Biochemical Systems International SrL Via G. Ferrais, Arezzo Italia

25 Symbolforklaring YDELSES Følg instruktionerne In-vitro diagnostisering Udløbsdato Produktions nummer Opbevaringstemperatur 3V jævnstrøm og batteritype CE-mærket Ikke sammen med husholdningsaffald 23

26 Så nem er en måling med multicare IN 1. Indsæt en chip 2. Kontroler at chipnummer og teststrip nummer er det samme 3. Indsæt en teststrip og afsæt en bloddråbe på den synlige del af teststrippen 4. Aflæs resultatet 5. Skub teststrippen ud MediGroup Kajerødgade 38 DK-3460 Birkerød Tlf

Brugermanual. In vitro-diagnostisk udstyr til selvtestning

Brugermanual. In vitro-diagnostisk udstyr til selvtestning Brugermanual In vitro-diagnostisk udstyr til selvtestning APPARAT 1. DISPLAY 2. NAVIGERINGSPANEL 3. STRIMMELHOLDER 4. TIL PC-FORBINDELSE 5. TEMPERATURFØLER 1 5 2 3 4 NAVIGERINGSPANEL 1. TÆND/SLUK KNAP

Læs mere

Velkommen til dit nye ihealth produkt

Velkommen til dit nye ihealth produkt Velkommen til dit nye ihealth produkt Tak fordi du købte ihealth trådløs blodsukkermåler (BG5). Din blodsukkermåler er designet til at skulle bruges med den gratis ihealth Gluco-Smart App til din telefon.

Læs mere

UASure. Brugermanual. System til måling af urinsyre i blodet. In vitro diagnostisk udstyr til hjemmebrug

UASure. Brugermanual. System til måling af urinsyre i blodet. In vitro diagnostisk udstyr til hjemmebrug 1 UASure System til måling af urinsyre i blodet Brugermanual In vitro diagnostisk udstyr til hjemmebrug Læs brugervejledningen omhyggeligt før monitoren tages i brug 2 Indholdsfortegnelse: Kittet indeholder

Læs mere

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug Alkometer DA-8500E Brugsanvisning - DK Avanceret brændselscellesensor Alkometer til privat og professionelt brug Læs brugsanvisningen nøje inden brug Alkometer Brugsanvisning DK.indd 1 21/03/13 18:06:17

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Brugervejledning for Man Down sender MD900

Brugervejledning for Man Down sender MD900 Brugervejledning for Man Down sender MD900 SW 2.1-1 - Indhold: KNOP ELEKTRONIK A/S Tilsigtet anvendelse af MD900 side 2 Fabriksvej 20 DK-7600 Struer knop@knop.dk www.knop.dk Tlf: +45 97840444 Fax: +45

Læs mere

FZ2011-8 BRUGSANVISNING

FZ2011-8 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analysis Model: FZ2011-8 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes De venligst

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Diabetesmålesystem. Brugervejledning

Diabetesmålesystem. Brugervejledning Diabetesmålesystem Brugervejledning Indholdsfortegnelse Velkommen 1 1 Vigtige ting, som du skal vide om dit Precision Xceed diabetesmålesystem 3 Tilsigtet brug 3 Sådan fungerer dit Precision Xceed diabetesmålesystem

Læs mere

OPBEVAR ALTID DENNE INSTRUK- TIONSMANUAL SAMMEN MED VÅBEN- ET, OG VIDEREGIV DEN SAMMEN MED VÅBENET, HVIS VÅBENET VIDERE- SÆLGES.

OPBEVAR ALTID DENNE INSTRUK- TIONSMANUAL SAMMEN MED VÅBEN- ET, OG VIDEREGIV DEN SAMMEN MED VÅBENET, HVIS VÅBENET VIDERE- SÆLGES. INSTRUKTIONSMANUAL OPBEVAR ALTID DENNE INSTRUK- TIONSMANUAL SAMMEN MED VÅBEN- ET, OG VIDEREGIV DEN SAMMEN MED VÅBENET, HVIS VÅBENET VIDERE- SÆLGES. ADVARSEL: Før GunPod tages i brug skal du sikre dig,

Læs mere

Alt-i-én-fugtmåler. Brugsanvisning

Alt-i-én-fugtmåler. Brugsanvisning Brugsanvisning Alt-i-én-fugtmåler Model MO290 Måler fugt i træ og byggematerialer uden at skade overfladen eller med ekstern stikbensmåler. Hygrometeret måler luftfugtighed og luftens temperatur. Måleren

Læs mere

Bruger vejledning model MyGlucoHealth meter MGH-BT 1 og MGH-1 Forhandles i Skandinavien af

Bruger vejledning model MyGlucoHealth meter MGH-BT 1 og MGH-1 Forhandles i Skandinavien af Bruger vejledning model MyGlucoHealth meter MGH-BT 1 og MGH-1 Forhandles i Skandinavien af CuraTec Aps Scandinavian Trade Building Gydevang 39 41 DK -3450 Allerød curatec@mail.dk www.curatec.dk Hurtigt

Læs mere

Dansk Kvikguide Version 1.0HCT

Dansk Kvikguide Version 1.0HCT Version 1.0HCT HaemoMedtec ApS Granlyvej 4 6920 Videbæk Tlf. 53 50 15 16 Fax 31 73 29 21 info@haemomedtec.dk www.haemomedtec.dk HSC, marts 2014 Indhold Tænd Lactate Scout+ Side 5 Sluk Lactate Scout+ Side

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Brugsanvisning, oversættelse

Brugsanvisning, oversættelse Brugsanvisning, oversættelse Funktionsbeskrivelse Top 1. Display (LCD) 2. Read =tryk for Aflæsning 3. Zero =Nulstil 4. ON/Off Tænd/ sluk 5. Primær display 6. Sekundær display 7. Rustfri stål brønd til

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

- Forøg værdien i SETUP tilstand og Alarm funktionen

- Forøg værdien i SETUP tilstand og Alarm funktionen Introduktion Denne digitale skridttæller viser antal skridt gået, afstand tilbagelagt, kalorier forbrændt, den totale træningstid, og har 30 dages hukommelse, blandt andre nyttige funktioner. Det er også

Læs mere

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde,

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde, BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning Garanti Kære kunde, Vi er glade for, at du har købt vores termometer BS-37 og vi håber du bliver tilfreds med dit køb. Såfremt der, imod alle forventninger,

Læs mere

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %)

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %) Brugsanvisning Datalogger Model RHT10 Dataloggeren måler og gemmer op til 16.000 luftfugt- og temperaturmålinger fra 0-100 % RF og i temperaturområdet fra -40 til 70 ºC. Målefrekvens, alarm og start indstilles

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

1. PWR: Tænder (kort tryk) og slukker (langt tryk) for analysatoren Tænder og slukker for lys i displayet når apparatet er tændt

1. PWR: Tænder (kort tryk) og slukker (langt tryk) for analysatoren Tænder og slukker for lys i displayet når apparatet er tændt Brugermanual Fyrite Insight Tastatur 1. PWR: Tænder (kort tryk) og slukker (langt tryk) for analysatoren Tænder og slukker for lys i displayet når apparatet er tændt 2. Piletaster bruges til at bevæge

Læs mere

VIGTIGT INFORMATION Kære Kunde. Tak fordi du valgte UMA digitale vægt fra Casa Bugatti. Som ethvert andet produkt, skal dette produkt benyttes med omsorg og forsigtighed for ikke at skade vægten. FØR ANVENDELSE

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING

BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING Side 2 til din LOCKON fjernbetjening Introduktion Før du starter, skal du have installeret og aktiveret din LOCKON centralenhed. Tips: Brug fjernbetjeningen som en nem

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

Spiromagic Brugermanual

Spiromagic Brugermanual Spiromagic Brugermanual Spiromagic ApS 1 Oversigt over indhold Spiromagic Brugermanual... 1 1 Introduktion... 2 2 Pakkens indhold... 3 3 Forventet anvendelse... 3 4 Vigtig ekstrainfo for brugere... 3 5

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

Spiromagic brugermanual. Indhold

Spiromagic brugermanual. Indhold Spiromagic brugermanual Indhold 1 Introduktion... 1 2 Pakkens indhold... 2 3 Forventet anvendelse... 2 4 Vigtig ekstrainfo for brugere... 2 5 Brug... 2 6 Elektroniske dele:... 3 7 Opsætningskrav... 3 8

Læs mere

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual KCG 17-001 Brugermanual - installationsmanual Indholdsfortegnelse Installation... 3 Test... 3 Klimaanlæggets model... 3 Nulstil GSM modulet tilbage til fabriksindstilling... 3 Fejlmelding... 3 Sikkerhed...

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

FZ2011-6 BRUGSANVISNING

FZ2011-6 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analysis Model: FZ2011-6 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes De venligst

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

PHEP 4. Vandtæt ph- og temperaturmåler

PHEP 4. Vandtæt ph- og temperaturmåler PHEP 4 Vandtæt ph- og temperaturmåler PHEP 4 er enkel at anvende. Alligevel anbefales det at gennemlæse denne instruktion nøje, før instrumentet tages i brug. Nærværende instruktion vil forsyne Dem med

Læs mere

Brugsanvisning Seagull Infrarødt Øretermometer med hætter

Brugsanvisning Seagull Infrarødt Øretermometer med hætter Brugsanvisning Seagull Infrarødt Øretermometer med hætter Model ST-100A Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Seagull Infrarødt Øretermometer med hætter...1 OBS Læs brugsvejledningen nøje før brug...1 Beskrivelse...1

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk trådløs dørklokke DK brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECT DOOR funktion.......................... 1 DETECT DOOR indstillinger....................... 2

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Lommy Personal. Brugsvejledning. Lommy Personal overblik. Personlig sikkerhed og tryghed. Tillykke med din nye Lommy Personal.

Lommy Personal. Brugsvejledning. Lommy Personal overblik. Personlig sikkerhed og tryghed. Tillykke med din nye Lommy Personal. Personlig sikkerhed og tryghed Lommy Personal Tillykke med din nye Lommy Personal. Denne vejledning giver dig en kort introduktion i Lommy Personals mange funktioner. Lommy Personal overblik 4 5 1. Lystårn

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Rider 40 Rider 40 har fire knapper, som bruges til forskellige funktioner.

Rider 40 Rider 40 har fire knapper, som bruges til forskellige funktioner. 40 Brugermanual Rider 40 Rider 40 har fire knapper, som bruges til forskellige funktioner. Hovedfunktioner 2 1 Varm op Mål Min. Varighed spm Maks. min. 2 3 4 Tilbehør Rider 40 kommer med følgende tilbehør:

Læs mere

K 6050. Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester. El-nr. 63 98 720 737

K 6050. Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester. El-nr. 63 98 720 737 K 6050 Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester El-nr. 63 98 720 737 Kyoritsu K6050 Side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Sikkerhed...3 2. Beskyttelseslåg...3 3. Beskrivelse...4 3.1. Instrumentbeskrivelse...4

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Accu-Chek Mobile SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING. Brugsanvisning

Accu-Chek Mobile SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING. Brugsanvisning Accu-Chek Mobile SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING Brugsanvisning Blodsukkermålesystemet inklusive alle bestanddele skal opbevares utilgængeligt for børn under 3 år. Der er fare for kvælning, hvis smådele (f.eks.

Læs mere

Fjernbetjening Brugervejledning

Fjernbetjening Brugervejledning Fjernbetjening Brugervejledning Indhold Tilsigtet anvendelse 3 Generelt om sikkerhed 4 Udskiftning af batterier 8 Standard fjernbetjening (med display) 9 Standard fjernbetjening (med lysdiode) 11 epen

Læs mere

APA 100. Installationsmanual

APA 100. Installationsmanual APA 100 Side 2 1. Generelt... 3 2. Sender... 3 2.1 Ledninger - stik ben 1-8... 3 2.2 Kaldeknap på senderenheden... 3 2.3 Hvid ledning IGN - Tænding... 3 3. Modtager... 4 3.1 Tænd/sluk knap på siden af

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

BRUGERMANUAL. ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod

BRUGERMANUAL. ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod BRUGERMANUAL ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod. 11132320 GENERAL INFORMATION Tak for dit køb denne Hydrogen (brint) gas lækage detektor (H2). Læs brugsanvisningen før ibrugtagning for at sikker korrekt

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA Brugervejledning til K0382 Trådløst inden og udendørstermometer ur med vejrstation Figure English Danish FRONT VIEW PM INDICATOR TIME DATE / MONTH MAXIMUM / MINIMUM ICONS LOW BATTERY OF OUTDOOR SENSOR

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation Danish BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation KOM GODT I GANG 1. Åben dækslet på bagsiden af det trådløse termometer-ur ved at skubbe

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Brugerpjece Forhandlet af: Abbott Scandinavia AB Abbott Diabetes Care Hemvärnsgatan 9 171 54 Solna Sverige 020-190 11 11

Brugerpjece Forhandlet af: Abbott Scandinavia AB Abbott Diabetes Care Hemvärnsgatan 9 171 54 Solna Sverige 020-190 11 11 Brugerpjece Forhandlet af: Abbott Scandinavia AB Abbott Diabetes Care Hemvärnsgatan 9 171 54 Solna Sverige 020-190 11 11 Abbott Oy Abbott Diabetes Care Pihatörmä 1 B 02240 Espoo Suomi 0 800 555 500 Abbott

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI

BRAVO  Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon Bruger manual Side 1 af 11 1. Overordnede funktioner Stort håndsæt med store taster og display Håndfri betjening Høj ringestyrke Lyssigal ved tilringning Høj lydstyrke

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Elma 716 Differens Termometer med datalogger

Elma 716 Differens Termometer med datalogger Elma 716 Differens Termometer med datalogger El-nr. 63 98 204 907 Elma 716 side 2 1. INTRODUTION Instrumentet er et digital differenstermometer, der arbejder med type J,, T, E, N, R og S-følere. Temperatur

Læs mere

Brugsanvisning Bidette R3 Art. nr. 11 122 DK

Brugsanvisning Bidette R3 Art. nr. 11 122 DK Brugsanvisning Bidette R Art. nr. DK Efter installation skal brugsanvisningen og monteringsvejledningen efterlades hos brugeren. SC 08 B Bidette R med armlæn (ekstraudstyr) Produktbeskrivelse Bidette R

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

Dansk brugsanvisning. Airon Wireless Kropsanalysevægt. Airon Wireless Aktivitetstracker Trin Kalorier Afstand Søvn Ur

Dansk brugsanvisning. Airon Wireless Kropsanalysevægt. Airon Wireless Aktivitetstracker Trin Kalorier Afstand Søvn Ur Versjon: 1.0 Andre Airon Wireless produkter Airon Wireless system er en serie af produkter, der giver dig et godt overblik over nogle af dine vigtigste sundhedsrelaterede data i samme program. Prøv også:

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053293 Infrarødt termometer Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Infrarødt termometer - Varenr. 9053293 Beskrivelse: Infrarødt termometer.

Læs mere

FORE-CARE FULDT AUTOMATISERET DIGITAL BLODTRYKSMÅLER SE-9400 BRUGSVEJLEDNING. Klinisk valideret og godkendt af BHS

FORE-CARE FULDT AUTOMATISERET DIGITAL BLODTRYKSMÅLER SE-9400 BRUGSVEJLEDNING. Klinisk valideret og godkendt af BHS FORE-CARE FULDT AUTOMATISERET DIGITAL BLODTRYKSMÅLER SE-9400 BRUGSVEJLEDNING Klinisk valideret og godkendt af BHS! Læs vejledningen grundigt 1 før apparatet tages i brug Indholdsfortegnelse: 1. Forholdsregler

Læs mere

Patientvejledning. Tilhører:

Patientvejledning. Tilhører: Patientvejledning Tilhører: Icare HOME (Model: TA022) PATIENTVEJLEDNING TA022-35 DA-3.1 3 Introduktion I denne vejledning får du instruktion i brugen af Icare HOME tonometer. Sørg for at læse alle vejledningens

Læs mere

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380.

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. MVT380 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

BRUGSANVISNING MODEL

BRUGSANVISNING MODEL BRUGSANVISNING MODEL Tillykke med Deres nye multimeter, før De går igang med at bruge produktet, bedes De læse denne brugsanvisning grundigt. I. ANVENDELSE Dette kategori III multimeter kan anvendes til

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Impulse Trainer. Brugsanvisning. skal læses før brug. Model GY-208Y

Impulse Trainer. Brugsanvisning. skal læses før brug. Model GY-208Y Impulse Trainer Brugsanvisning skal læses før brug Model GY-208Y NextGear Impulse Trainer giver hurtigt resultater. Det kan ikke blive nemmere at stimulere flere muskelgrupper som abs, triceps, biceps

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Leica IP C og IP S - Printer til histologikassetter og objektglas

Leica IP C og IP S - Printer til histologikassetter og objektglas Supplement til brugsanvisning Leica IP C og IP S - Printer til histologikassetter og objektglas Supplement til brugsanvisning Leica IP C og Leica IP S, V 1.9 RevD, dansk 05/2013 2013-01 Supplement IP C

Læs mere

Parkeringsskive. Brugervejledning

Parkeringsskive. Brugervejledning Parkeringsskive Brugervejledning 2 - DK Indhold Introduktion 4 Produktoversigt 7 Inden montering 8 Montering af Park Deluxe 11 Hvordan virker Park Deluxe? 13 Manuel indstilling af parkeringstiden 14 Vedligeholdelse

Læs mere

Præanalytiske fejlkilder ved brug af POC udstyr

Præanalytiske fejlkilder ved brug af POC udstyr Præanalytiske fejlkilder ved brug af POC udstyr LKO temadag 2012 POC udstyr hvor der anvendes Kuvette/Kasette/Strips/Kapillærrør Fyldning af kuvetter/strips/kapillærrør Skal fyldes helt op, der må ikke

Læs mere

Personvægt Digital Body Analyse Model: 42011 BRUGSANVISNING

Personvægt Digital Body Analyse Model: 42011 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analyse Model: 42011 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Chefon. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes

Læs mere

Golf Laser Afstandsmåler MAX 400. Brugermanual

Golf Laser Afstandsmåler MAX 400. Brugermanual Golf Laser Afstandsmåler MAX 400 Brugermanual Læs venligst manualen grundigt igennem før afstandsmåleren tages i brug og gem manualen til fremtidig brug. 1. INTRODUKTION Golf Laser Afstandsmåler er en

Læs mere

LED lampe m. bevægelsessensor

LED lampe m. bevægelsessensor Original brugsanvisning Varenr.: 9054449 LED lampe m. bevægelsessensor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk LED lampe - Varenr. 9054449 Beskrivelse: Udendørs

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 1 2 INDHOLD Afsnit Omhandler Side 1 Kontakt information Ruko 3 2 Hvad og hvem er denne guide for? 3 3 Hvad indeholder pakken, når Traka21 leveres? 3 4 Montering af

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning

Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning BETJENINGSELEMENTER: 1) Scanner 2) Display 3) Tænd/sluk tast 4) Baggrundsbelysning 5) Låg til batterirum 6) MEAS tast 7) Max./min. tast BRUG TIL FORMÅLET FFM

Læs mere

MultiSport DV609 Dansk

MultiSport DV609 Dansk ! MultiSport DV609 Dansk Notifikation: Videoudstyr med høj definition og høj rammehastighed belaster hukommelseskort meget. Afhængigt af dine indstillinger, anbefales det, at der bruges et 4 GB (eller

Læs mere