Brugermanual. In vitro-diagnostisk udstyr til selvtestning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugermanual. In vitro-diagnostisk udstyr til selvtestning"

Transkript

1 Brugermanual In vitro-diagnostisk udstyr til selvtestning

2 APPARAT 1. DISPLAY 2. NAVIGERINGSPANEL 3. STRIMMELHOLDER 4. TIL PC-FORBINDELSE 5. TEMPERATURFØLER NAVIGERINGSPANEL 1. TÆND/SLUK KNAP 2. INDSTILLINGER 3. SLETNING AF HUKOMMELSE 4. PIL TIL VENSTRE 5. PIL TIL HØJRE DISPLAY 1. APPARATETS STATUS 2. RESULTAT OG DATA-CHIPNUMMER 1 3. MÅLEENHED 4. BATTERI 2 5. DATO OG GENNEMSNIT AF MÅLINGER 6. ALARM 7. TID 8. TESTPARAMETER

3 Indholdsfortegnelse Introduktion 5 Hvad er multicare 5 Generel information om multicare-produktlinien 5 Tænd apparatet for første gang 6 Foretagelse af målingen 7 Indsættelse af data-chippen 7 Hvordan tages blodprøven 9 Hvordan udføres testen 13 multicare-teststrimlerne 16 Kontrolafprøvning af multicare 17 Generelle indstillinger 19 Ændring af de nødvendige indstillinger 19 Indstilling af gennemsnittet af målingerne 19 Indstilling af det akustiske signal 20 Indstilling af alarmerne 21 Sletning af resultaterne fra hukommelsen 22 Genkalde resultater og gennemsnittet af resultaterne fra hukommelsen 23 Hvordan slettes en måling fra hukommelsen 23 3

4 Indholdsfortegnelse Overførsel af data til en computer 24 Vedligeholdelse 25 Opbevarings- og målebetingelser 26 Fejlmeldinger 27 Mulige fejlårsager 30 Udskiftning af batterier 32 Nødvendige indstillinger 33 Ydeevne 36 Symbolforklaringer 37 Garantibetingelser 38 4

5 Introduktion Tak, fordi du har valgt multicare. I denne manual finder du information om korrekt anvendelse af apparatet. Det er meget vigtigt, at du læser instruktionerne nøje. Hvad er multicare? multicare er et system, der måler koncentrationen af glukose, kolesterol og triglycerider i blod (fuldblod). Multiparameterteknologien giver dig mulighed for at måle forskellige parametre ved brug at ét apparat, multicare-apparatet, og blot skifte typen af teststrimler samt isætte den tilhørende data-chip for hver parameter. Generel information om multicare-produktlinien multicare- produktlinien inkluderer alt, der er nødvendigt for dagligt tjek af de ønskede parametre: multicare-apparat multicare-teststrimler Autolancet Sterile nåle multicare-kontrolopløsning skal bestilles separat multicare-databehandlingssoftware skal bestilles separat 5

6 Tænd for apparatet første gang Når du tænder apparatet første gang, skal du tjekke at dato, klokkeslæt og måleenhed (mmol/l eller mg/dl) er korrekt, før du udfører testen. Når du skifter eller fjerner batterierne, er det nødvendigt at indstille klokkeslæt og dato for at udføre testen (se side 32) Apparatet kræver, at du indstiller dato, klokkeslæt og måleenhed. Disse indstillinger er obligatoriske. Det betyder, at apparatet vil kræve den manglende information for at kunne foretage en test, hvis disse indstillinger ikke er foretaget. Det er meget vigtigt at indstille dato, klokkeslæt og måleenhed for at få den rigtige lagring af resultaterne og for at få signalet for udløbne teststrimler. Det er nødvendigt at indstille sommer- og vintertid såvel som 29. februar, når det er skudår. Hver gang et batteri udskiftes, skal de nødvendige indstillinger af dato, klokkeslæt og måleenhed gentages. 6

7 Foretagelse af målingen Det er nødvendigt at indsætte data-chippen fra den tilhørende teststrimmelpakning for at kunne foretage den ønskede måling. Indsættelse af data-chippen Åbn bagdækslet på apparatet for at komme ind til datachipholderen. Isæt data-chippen ved at følge illustrationen Sæt bagdækslet på igen, og tænd apparatet 7

8 Når apparatet tændes, viser displayet: Et trecifret digitalt tal, som er specifikt for den pågældende teststrimmelproduktion. Symbolet for parameteren (GLC for glukose, CH for kolesterol, TGL for triglycerider). Et ikon, der indikerer, at data-chippen er isat i apparatet.! ADVARSEL! Hver gang en ny teststrimmel-pakning til måling af den samme parameter eller til måling af en anden parameter tages i brug, skal den gamle data-chip fjernes, og den nye data-chip fra den nye pakning skal isættes. Hvis denne procedure ikke følges, vil resultatet af målingen blive forkert. 8

9 Når data-chippen isættes, vil displayet vise et trecifret digitalt tal, som skal være i overensstemmelse med det, der er trykt på teststrimmelrørets etiket. Hvis ikke, betyder det, at du anvender den forkerte data-chip, og teststrimlerne, du anvender, hører ikke til det pågældende produktions-nummer. Tjek altid at farven på data-chippen og parametersymbolet, der vises på apparatets display, stemmer overens med den parameter, du ønsker at måle. GLC CH TGL Hvordan tages blodprøven For at kunne udføre målingen med multicare-apparatet er det nødvendigt at udtage en dråbe blod (kapillærblod) fra fingerspidsen ved at følge nedenstående procedure: Vask hænderne med varmt vand for at øge blodgennemstrømningen i fingrene. Det vil gøre processen lettere. 9

10 Tør hænderne grundigt. Kontroller, at den finger der skal stikkes i, er fuldstændig tør Forbered autolancetten, som findes i multicarekittet, ved at isætte den sterile nål. Anvend en ny intakt nål til hver blodprøvetagning, og anvend altid autolancetten til den samme person. Skru toppen af autolancetten ved at dreje den mod uret, mens du holder fast på den nederste del af autolancetten. Isæt nålen i autolancetten ved at skubbe den i, indtil den stopper. Før du isætter nålen, skal du sikre dig, at nålen og beskyttelseshætten ikke er beskadigede. Kun en ubeskadiget hætte sikrer, at nålen er steril. Efter isætning af nålen fjernes beskyttelseshætten forsigtigt, mens du holder fast på nålen med pege- og tommelfinger. Gem beskyttelseshætten, så den kan anvendes til sikker bortskaffelse af nålen efter brug. 10

11 Skru toppen af autolancetten omhyggeligt på igen. Advarsel! Undgå at røre ved nålens spids! Ved at dreje på autolancettens top er det muligt at justere nålens dybde. En indstilling på 1 er egnet til særlig fin hud f.eks. barnehud, mens en indstilling på 5 er mere velegnet til tyk hud. Vælg mellemindstillingen (niveau 3), når du anvender autolancetten første gang. Efter brug vil det være muligt at finde den korrekte indstilling. Det anbefales dog, altid at sætte autolancetten på 5, når man skal måle kolesterol og triglycerid for at få nok blod. Træk skaftet på autolancetten tilbage, indtil det stopper. Autolancetten er dermed "ladt". For at indsamle en bloddråbe placeres autolancetten omhyggeligt mod siden af fingerspidsen, og der trykkes på knappen. Hvis der ikke kommer nok blod, masseres fingeren let med den anden hånd for at øge blodgennemstrømningen. 11

12 ! ADVARSEL! For at udføre en kolesterol- eller en triglyceridmåling er det nødvendigt at anbringe en stor bloddråbe, mindst 10 mikroliter, på teststrimlen. Til en glukosemåling er det tilstrækkeligt at anbringe 3 mikroliter fuldblod. For at undgå, at huden bliver hård, prikkes fingeren forskellige steder ved hver test. Fjernelse af en brugt nål: Skru hætten af autolancetten igen. Tryk autolancetten (med nål) ned i nålens beskyttelseshætte. Fjern nålen ved at bruge tommel- og pegefinger. Når nålen sidder i beskyttelseshætten, kan den bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald. Hvis beskyttelseshætten ikke er tilgængelig, skal du sørge for, at nålen bortskaffes i et velegnet rør. 12

13 GLC GLC GLC GLC GLC GLC Hvordan udføres testen Tag en teststrimmel fra røret, og luk straks røret igen for at beskytte de andre teststrimler mod fugt og lys. Isæt teststrimlen i apparatets strimmelholder i pilens retning og med siden med trykt tekst vendende opad. Tryk, indtil der høres et klik. Hvis teststrimlen er korrekt isat, fremkommer der et bloddråbe-symbol på displayet efter ca. 1 1 /2 sekund. Tag derefter en bloddråbe fra fingerspidsen (procedure, se side 9) Anvend ikke den første dråbe blod. Placer den anden dråbe på det runde hvide område på teststrimlen. 13

14 Hvis der skal foretages kolesterol- og triglyceridmåling, er det nødvendigt med en stor dråbe blod (10 mikroliter). Bloddråben skal dække hele det hvide runde område på teststrimlen. Målingen påvirkes ikke af, at det reaktive område berøres let med fingeren. Displayet viser, at målingen er i gang. Resultatet af målingen fremkommer efter få sekunder. Resultatet kan vises i mmol/l eller mg/dl (ændring af måleenhed, se side 19). 14

15 BEMÆRK! Hvis det fremkomne resultat ikke svarer til brugerens velbefindende, fortsættes med et tjek af apparatet (se side 18), og lægen kontaktes. Hvis du får et ekstremt resultat, for højt (Hi) eller for lavt (Lo), skal du straks kontakte lægen. Når målingen er færdig, kan du slukke apparatet ved at trykke på den røde knap. Apparatet slukker automatisk efter 1 1 /2 minut. Målingen vil sammen med dato og klokkeslæt blive gemt i apparatets hukommelse. De værdier, der er målt tidligere, gemmes i position 2, 3 osv. startende med den seneste. Hvordan man genkalder en måling, og hvordan man sletter en måling, er beskrevet på side 22 og 23. Teststrimler samt andre brugte materialer (undtagen selve apparatet) kan bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald. På laboratorier og hospitaler skal procedurerne for biologisk sikkerhed følges for potentielt inficeret materiale. Efter brug skal alt dette materiale deponeres i en velegnet beholder. For at undgå infektioner skal apparatet rengøres regelmæssigt, og brugte teststrimler skal bortskaffes, således at der ikke er risiko for at inficere andre mennesker. 15

16 GLC GLC GLC GLC multicare-teststrimlerne Det er meget vigtigt at anvende teststrimlerne rigtigt for at få en korrekt måling. Derfor skal følgende retningslinjer følges: Teststrimlerne er følsomme over for lys og fugt: opbevar dem derfor kun i det originale rør. Beskyt røret mod direkte sollys, og opbevar det ved en temperatur mellem 10 og 35 C. Anvend teststrimlen umiddelbart efter, at den er taget ud af røret, og sæt straks låget på røret igen. Teststrimlerne må ikke anvendes efter udløbsdatoen. Efter første åbning af røret skrives åbningsdatoen på røret: teststrimlerne skal anvendes inden for 90 dage efter åbning af røret. Anvend ikke beskadigede teststrimler. Rifter, flænger, farveændringer osv. giver forkerte resultater. Læs instruktionerne i pakken med teststrimler omhyggeligt. Foretag kun målingen med originale multicare teststrimler. 16

17 Kontrolafprøvning af multicare Det er muligt at kontrollere apparatets funktion ved hjælp af multicare-kontrolopløsningerne. Disse opløsninger kan fås ved henvendelse til distributøren. Kontrolopløsningerne påføres teststrimlerne på samme måde som blod. Når der testes med kontrolopløsningerne, skal resultatet ligge inden for det interval, der er angivet på teststrimmelrørets etiket. På den måde kan man lære at anvende multicare korrekt og samtidig kontrollere, at apparatet virker. Når kontrolopløsningen åbnes første gang, noteres datoen på røret. Hvornår skal man udføre en måling med kontrolopløsning: Ved mistanke om, at apparatet har en defekt. Ved mistanke om, at apparatet giver forkerte resultater. 17

18 Bemærk! Anvend kun multicare-kontrolopløsninger. Kontroller udløbsdatoen, der er trykt på hvert rør. Anvend ikke kontrolopløsningen, hvis den er udløbet. Kontrolopløsningen skal anvendes inden for 90 dage efter første åbning. Opbevar kontrolopløsningerne ved stuetemperatur (10-35 C) Kontrolopløsningerne må ikke anvendes til at rengøre apparatet. Kontrolopløsningerne må ikke indtages og skal opbevares utilgængeligt for børn. De målinger, der opnås med kontrolopløsningerne, skal slettes fra hukommelsen, således at gennemsnitsresultatet ikke påvirkes (på side 21 findes oplysninger om, hvordan en måling slettes, og oplysninger om gennemsnitsresultater). Yderligere information findes i pakningen med kontrolopløsningerne. 18

19 Generelle indstillinger Efter at have tændt apparatet I (den røde knap) kommer du ved at trykke på S-knappen ind i indstillingsprogrammet, og på den øvre del af displayet fremkommer symbolet SET (Indstil), og datoen blinker. Ændring af de nødvendige indstillinger Det er muligt at ændre følgende indstillinger: Dato visualisering af dato år klokkeslæt visualisering af tidspunkt måleenhed. Som beskrevet nedenfor: Vælg den ønskede indstilling ved at trykke på S-knappen For at ændre den valgte indstilling anvendes pil til højre eller venstre. Tryk på S for at bekræfte ændringen og for at vælge den næste indstilling. For at komme ud af "indstillinger" trykkes på den røde knap I Indstilling af gennemsnittet af målingerne multicare-apparatet kan vise gennemsnittet af målingerne over 1, 2, 3 eller 4 uger. Denne funktion er vigtig for glukosemålingerne for at få vished for, om glukosekoncentrationen er under kontrol. 19

20 Tænd apparatet Tryk på S-knappen, indtil 0 begynder at blinke og "days AVG" (Gns. dage) fremkommer på displayet. Tryk på pil til højre eller venstre for at vælge 7, 14, 21 eller 28 dage. Tryk på den indstillingen. røde knap for at bekræfte Indstilling af det akustiske signal multicare er indstillet således, at et akustisk signal ("bip") kan høres: når en teststrimmel isættes når SEGMENTS (Segmenter) vises på displayet når den målte værdi vises på displayet når en data-chip isættes i et tændt apparat når en fejlmelding vises på displayet For et aktivere eller deaktivere det akustiske signal: Tænd apparatet Tryk på S-knappen, indtil bp fremkommer på displayet. Ved at trykke på en af pilene kan det akustiske signal vælges aktiveres (on) eller deaktiveres (off). Bekræft ved at trykke på den røde knap. I 20

21 Indstilling af alarmerne Det er muligt at indstille 4 forskellige alarmer til at påminde om, hvornår målingerne skal tages i løbet af dagen. Det er muligt at indstille 4 forskellige alarmer for 4 forskellige tidspunkter (f.eks. om morgenen, før frokost, efter frokost, før sengetid osv.). For at indstille alarmen følges nedenstående procedure: Tryk på S-knappen, indtil "0" blinker på displayet. Tryk på en af pilene for at vælge antallet af alarmer (0, 1, 2, 3). Tryk på S-knappen igen for at vælge time- og minuttal. Ved at trykke på S-knappen igen kan klokkeslættet for den tilsvarende alarm indstilles. For de øvrige alarmer følges ovenstående procedure. Ved at trykke på den I røde knap forlades og bekræftes indstillingerne. 21

22 Sletning af resultaterne fra hukommelsen Det er muligt at slette en eller alle målinger fra hukommelsen. Sletning af alle resultater: Tænd apparatet. Tryk på S-knappen, indtil "del" (Slet) begynder at blinke på displayet. Tryk på C-knappen: "CLr" (Ryd) fremkommer på displayet. Tryk på den I røde knap for at bekræfte. For at slette én måling følges instruktionerne på side 23.! Alle resultater, der opnås med kontrolopløsninger, skal slettes. I modsat fald vil de blive medtaget i gennemsnitsmålingerne. 22

23 Genkalde resultater og gennemsnittet af resultaterne fra hukommelsen multicare-apparatet kan huske 250 målinger. Hvert resultat huskes med: klokkeslæt og dato, parametersymbol (f.eks. GLC) Måleenhed (mg/dl eller mmol/l) Symbolet MEM (Hukommelse) øverst i displayet Hvis du vil genkalde resultater, skal du blot trykke på pil til højre, mens apparatet er tændt, og der ikke er isat teststrimmel. Nummer 1 bliver synlig (det sidst opnåede resultat), og når piletasten slippes, fremkommer resultatet. Hvis du trykker på den samme piletast igen, vises nummer 2, og når tasten slippes, vil det tilhørende resultat fremkomme. Hvis du trykker på den anden piletast, er det muligt at få vist resultat nr. 1. Ved at holde en af piletasterne nede, vil en gemt værdi blive vist hvert sekund. Hvis apparatet er indstillet til at kunne vise gennemsnittet af målingerne, vil det første tal, der vises, efter apparatet er blevet tændt, og der er trykket på en af piletasterne, være gennemsnitsværdien. Hvis du trykker på den samme pil igen, vises nr. 1, og når tasten slippes, fremkommer den tilhørende værdi. Hvordan slettes en måling fra hukommelsen Hvis du vil slette en enkelt måling fra hukommelsen, skal du følge nedenstående procedure: Tænd apparatet. Find den måling, der skal slettes, ved at bruge en af piletasterne. Tryk på C-knappen for at slette målingen. 23

24 Overførsel af data til en computer multicare-systemet giver mulighed for at overføre de målte værdier, der er gemt i apparatets hukommelse, til en computer og læse dem med softwareanalyse og ved hjælp af et kabel. Kablet og softwaren er en del af multicare Data Manager og kan købes gennem distributøren. Procedure: Installer softwaren iht. instruktionerne. Sæt kablet i computerens serielle port, og sæt konnektoren i apparatet. Tryk på den I røde knap. "PC" fremkommer på displayet. Installer softwaren for at modtage information fra apparatet. Efter dataoverførsel er det muligt at slukke for apparatet på den I røde knap og fjerne kablet fra det. Detaljeret information findes i manualen til multicare Data Manager. 24

25 Vedligeholdelse Det er vigtigt at rengøre multicare-apparatet omhyggeligt mindst 1 gang ugentligt. Det er også nødvendigt straks at rengøre frontdækslet eller de optiske dele, hvis de er blevet kontamineret med blod eller andet materiale (stumper, støv osv.). Anvend kun et vådt klæde til rengøringen. Apparatet må ikke gennemvædes med rengøringsmidler. Hold ikke apparatet under rindende vand. Efter rengøring af frontdækslet tørres dette uden at ridse. Det er muligt at fjerne frontdækslet, så man kan komme til at rengøre optikkens glasoverflade. Efter rengøring foretages en afprøvning med kontrolopløsningerne. Når der foretages målinger på forskellige personer, fx på et hospital, rengøres apparatet med 70% alkohol, før næste måling foretages. 25

26 Opbevarings- og målebetingelser For at sikre hver målings nøjagtighed er det nødvendigt at opfylde visse betingelser. Det er muligt at foretage målinger med multicare inden for et temperaturinterval på 5-45 C. Ved en temperatur over 45 C og mindre end 5 C vises fejlmeddelelsen E01 på displayet. multicare-apparatet må ikke opbevares ved temperaturer under 25 C eller over 60 C. BEMÆRK! Hvis apparatet er for varmt eller for koldt (fx efter ophold i en bil ved meget lav eller meget høj temperatur), skal man lade det køle langsomt ned eller varme langsomt op ved stuetemperatur. 26

27 Fejlmeldinger Fejlmeldinger Problem Løsning ER1 ER2 ER2 ER2 ER2 ER3 ER4 Temperaturen er under 5 C eller over 45 C Teststrimlen er brugt, eller reagensområdet er farvet Teststrimlen er ikke sat rigtigt i Blodet blev påført teststrimlen, inden dråbesymbolet blinkede på displayet Frontdækslet eller aflæsningsvinduet er snavset Teststrimlen blev taget ud af apparatet inden påføring af blodet Teststrimlen er isat med den forkerte side opad. Anbring apparatet et sted, hvor temperaturen er mellem 5 C og 45 C, og afvent, at apparatet kommer i ligevægt med den omgivende temperatur, før målingen foretages. Brug en ny teststrimmel til målingen. Tag teststrimlen ud, og sæt den i igen. Kontroller, at den ligger plant i strimmelholderen. Sæt en ny teststrimmel i apparatet, og påfør først teststrimlen en ny dråbe, når dråbesymbolet blinker på displayet. Tag frontdækslet af, og rengør glasset med en fugtig klud. Tør glasset uden at ridse det. Der må ikke anvendes opløsningsmidler eller sæbe. Sæt frontdækslet på igen, og gentag testen. Sluk apparatet på tænd/slukknappen. Sæt teststrimlen i igen, og påfør blodet på teststrimlen uden at fjerne denne fra strimmelholderen. Isæt teststrimlen igen, og kontroller, at det parametersymbol, der er trykt på teststrimlen, vender opad. 27

28 Fejlmeldinger Problem Løsning ER4 ER5 ER6 ER7 LO LO Den anvendte teststrimmel passer ikke til data-chippen Tag data-chippen ud, og brug den data-chip, der passer til den teststrimmel, der skal anvendes. Kontroller, at parametersymbolet på displayet er det samme som på teststrimlen. Data-chipfejl Tag data-chippen ud, og indsæt den i igen. Kontakt distributøren, hvis dette ikke løser problemet. Der er ikke blod nok Gentag testen med mere blod. Data-chippen er Sæt den data-chip i, der svarer til ikke isat den teststrimmel, der skal anvendes. Værdien ligger Gentag testen, hvis resultatet ikke under den laveste er i overensstemmelse med din værdi, der kan egen fornemmelse. Kontakt lægen aflæses (se også for at få yderligere oplysninger, instruktionerne vedrørende anvendelse hvis resultatet igen er for lavt (LO). af teststrimlerne). Ved kolesterol- og Gentag testen med en stor mængde blod. Kontakt lægen for at få triglyceridtesten, hvor der skal bruges meget blod, tatet igen er for lavt (LO). yderligere oplysninger, hvis resul- kan resultatet vise LO, hvis den anvendte mængde blod er for lille. 28

29 Fejlmeldinger Problem Løsning HI Værdien ligger over den højeste værdi, der kan aflæses. Kontakt straks din læge, og få gentaget testen på hospitalet. Batterierne er næsten afladede. Der er strøm nok til at udføre ca. 30 målinger. Fremskaf nye batterier. Batterierne er afladede. Sæt nye batterier i, inden der foretages en ny måling. mg/dl Resultatet bliver afbrudt, hvis teststrimlerne er udløbet. Kontroller teststrimlernes udløbsdato, og anvend nye teststrimler til at udføre målingerne. Blinkende resultater gemmes ikke i hukommelsen. 29

30 Mulige fejlårsager I første omgang kontrolleres flg. punkter: De nødvendige indstillinger er fulgt nøje (se s. 6) Data-chipnummeret, der fremgår af rørets etiket, er i overensstemmelse med det, der fremgår af displayet (se s. 9) Er data-chippen i pakken i overensstemmelse med den parameter, der skal måles? (se side 9) Er teststrimlen isat med den korrekte side opad? (se side 13) Er bloddråben stor nok? (se side 14) Er resultaterne af målingerne med kontrolopløsningerne inden for det referenceinterval, der er trykt på røret (se side 17)? Er apparatet og frontdækslet rengjort iht. instruktionerne på side 25? 30

31 Er udløbsdatoen for kontrolopløsningerne og teststrimlerne overskredet (se side 16)? Har teststrimlerne været anvendt mere end 90 dage efter åbning af røret (se side16)? Har teststrimlerne været opbevaret i den originale beholder (se side16)? Har teststrimlerne været udsat for ekstreme temperaturer og/eller fugt? (se side 16) Er batterierne afladede? (se side 32) Hvis apparatet efter gennemgang af ovennævnte punkter ikke fungerer korrekt, kontaktes MediGroup, tlf.: Yderligere information om multicare systemet kan findes på 31

32 Udskiftning af batterier multicare-apparatet skal bruge to 3V-lithiumbatterier (type CR 2032) Hvis batteri ikonet blinker, er batterierne afladede, og batterierne skal udskiftes, før en måling foretages. BEMÆRK! Hver gang batteriet udskiftes eller fjernes, skal klokkeslæt og dato indstilles igen. Isæt altid et nyt batteri, og ikke et brugt. Sluk apparatet, før batteriet fjernes. Kontroller, at det nye batteri er af den rette type, før det isættes. Hvordan udskiftes batteriet Åbn bagdækslet ved at trykke på håndtaget og løfte det op. Fjern batteriet ved at trække i plasticbåndet. Placer det nye batteri således, at typen kan aflæses. Batteriets positive pol skal vende opad. Luk bagdækslet, indtil der høres et klik. Brugte batterier skal afleveres til genbrug. 32

33 Nødvendige indstillinger Den blinkende linje indikerer måneden. Vælg måned med en af piletasterne. Bekræft ved at trykke på den røde knap. De to blinkende linjer indikerer dagen. Vælg dag med en af piletasterne. Tryk på den røde knap for at bekræfte. Måneden og dagen blinker samtidig. Med en af piletasterne vælges den ønskede datovisning MM/DD (måned-dag) eller DD/MM (dag-måned). Tryk på den I I røde knap for at bekræfte. I 33

34 De 4 blinkende linjer indikerer årstallet. Vælg årstal med en af piletasterne. Tryk på den røde knap for at bekræfte. Timetallet blinker. Vælg timetal ved at trykke på en af piletasterne. Tryk på den røde knap for at bekræfte. Minuttallet blinker. Vælg minuttal ved at trykke på en af piletasterne. Tryk på den I I I røde knap for at bekræfte. 34

35 Det komplette klokkeslæt blinker, og 12h fremkommer på displayet. Vælg visning af 12- eller 24- timersformat (12h eller 24h) ved at trykke på en af piletasterne. Tryk på den røde knap for at bekræfte. Måleenheden mg/dl blinker på displayet. Vælg måleenheden mg/dl eller mmol/l ved at trykke på en af piletasterne. (I Danmark anvendes oftest mmol/l). Tryk på den I I røde knap for at bekræfte. Efter bekræftelse af måleenheden, blinker symbolet for data-chippen på displayet : Apparatet kræver en data-chip for at kunne udføre målingen. 35

36 Ydeevne Måleområde: Energikilde: Dimensioner: Vægt: Display: mg/dl (1,4-28 mmol/l) glukose mg/dl (3,3-10,2 mmol/l) kolesterol mg/dl (0,56-5,6 mmol/l) triglycerider 2 x 3V-lithiumbatterier, type CR Batteriet kan anvendes i ca.1 år ved 3 målinger dagligt (ca målinger) 105 mm længde 20,5 mm højde 52 mm bredde 65 g (inkl. Batteri) LCD Klimatiske betingelser Temperaturgrænser: Fugtighedsgrænser: Hukommelseskapacitet: Interface for databehandling: Særlige krav til elektromagnetisk stråling: Råd til sundhedspersonale: Destruering: 5-45 C 0-90% relativ fugtighed (ikke-kondenserende) 250 målinger med tidspunkt og dato Forbindelseskabel bestilles separat CE-mærket på udstyret indikerer, at det opfylder kravene i Rådets direktiv 89/336/EØF om elektromagnetisk kompatibilitet og Rådets direktiv 73/23/EØF om elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser. De passende lovmæssige forholdsregler gælder for multicare. Apparatets nøjagtighed bør kontrolleres efter 3 år I henhold til nationale regler 36

37 Symbolforklaringer Følg instruktionerne Kun til In-Vitro-Diagnostik Anvendes inden Batch nummer Opbevares ved temperatur mellem... 3V batteritype Identifikation af bemyndiget organ Apparatet må ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald. Skal bortskaffes som elektrisk affald eller afleveres til forhandleren, når du køber et nyt eller ønsker at udskifte det. Vi henviser til nationale regler. 37

38 Garantibetingelser Biochemical Systems International Srl garanterer, at apparatet er frit for fejl i 3 år efter købsdatoen. I denne periode erstattes et defekt apparat med en tilsvarende version af apparatet, når defekten er bekræftet. Denne garanti er underlagt undtagelser og begrænsninger som beskrevet nedenfor. Garantien er begrænset til erstatninger, der skyldes defekter i nogle dele samt brug. Apparater, der får defekter, som skyldes forkert brug, manipulation, forsømmelighed, teknisk hjælp fra uautoriseret personale, uheld, misbrug eller brug af teststrimler, der er forskellige fra multicare-teststrimler, vil ikke blive erstattet med et nyt. Biochemical Systems International Srl forbeholder sig ret til at foretage tekniske ændringer af multicare-apparatet uden forpligtelse til at implementere sådanne specifikationer for de produkter, der allerede er på markedet. Enhver anden garanti gives for dette produkt, medmindre det drejer sig om en af ovenstående erstatningsmuligheder. Ethvert ansvar for særlige skader, indirekte skader eller følgeskader er undtaget. 38

39 39 ED2006-DK-REV002

40 Fladså Grafisk Distributør: MG MEDIGROUP MediGroup ApS Kajerødgade 38, DK-3460 Birkerød Producent: Biochemical Systems International Srl via G. Ferraris, Arezzo Italien

Brugermanual. totalkolesterol triglycerid glukose

Brugermanual. totalkolesterol triglycerid glukose Brugermanual totalkolesterol triglycerid glukose INDHOLD Systemet bag multicare IN 1 multicare IN apparatet 2 Skærmen 3 Billederne på skærmen 3 Målinger 4 Indstilling af apparatet 4 En dråbe blod 6 Afsætning

Læs mere

UASure. Brugermanual. System til måling af urinsyre i blodet. In vitro diagnostisk udstyr til hjemmebrug

UASure. Brugermanual. System til måling af urinsyre i blodet. In vitro diagnostisk udstyr til hjemmebrug 1 UASure System til måling af urinsyre i blodet Brugermanual In vitro diagnostisk udstyr til hjemmebrug Læs brugervejledningen omhyggeligt før monitoren tages i brug 2 Indholdsfortegnelse: Kittet indeholder

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde,

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde, BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning Garanti Kære kunde, Vi er glade for, at du har købt vores termometer BS-37 og vi håber du bliver tilfreds med dit køb. Såfremt der, imod alle forventninger,

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug Alkometer DA-8500E Brugsanvisning - DK Avanceret brændselscellesensor Alkometer til privat og professionelt brug Læs brugsanvisningen nøje inden brug Alkometer Brugsanvisning DK.indd 1 21/03/13 18:06:17

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Bruger vejledning model MyGlucoHealth meter MGH-BT 1 og MGH-1 Forhandles i Skandinavien af

Bruger vejledning model MyGlucoHealth meter MGH-BT 1 og MGH-1 Forhandles i Skandinavien af Bruger vejledning model MyGlucoHealth meter MGH-BT 1 og MGH-1 Forhandles i Skandinavien af CuraTec Aps Scandinavian Trade Building Gydevang 39 41 DK -3450 Allerød curatec@mail.dk www.curatec.dk Hurtigt

Læs mere

Elma 716 Differens Termometer med datalogger

Elma 716 Differens Termometer med datalogger Elma 716 Differens Termometer med datalogger El-nr. 63 98 204 907 Elma 716 side 2 1. INTRODUTION Instrumentet er et digital differenstermometer, der arbejder med type J,, T, E, N, R og S-følere. Temperatur

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9052611 Dæktrykssensor (til motorcykel og ATV) Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Dæktrykssensor - Varenr. 9052611 Beskrivelse: Tyredog

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KING-METER. Bruger manual J-LCD. Indhold

KING-METER. Bruger manual J-LCD. Indhold KING-METER Bruger manual J-LCD Indhold 1. Forord 2. Udseende og størrelse 2.1. Materiale og farve 2.2. Display størrelse og installation 3. Funktionsoversigt og knap funktion 3.1. Kort introduktion til

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Brugerpjece Forhandlet af: Abbott Scandinavia AB Abbott Diabetes Care Hemvärnsgatan 9 171 54 Solna Sverige 020-190 11 11

Brugerpjece Forhandlet af: Abbott Scandinavia AB Abbott Diabetes Care Hemvärnsgatan 9 171 54 Solna Sverige 020-190 11 11 Brugerpjece Forhandlet af: Abbott Scandinavia AB Abbott Diabetes Care Hemvärnsgatan 9 171 54 Solna Sverige 020-190 11 11 Abbott Oy Abbott Diabetes Care Pihatörmä 1 B 02240 Espoo Suomi 0 800 555 500 Abbott

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

OPBEVAR ALTID DENNE INSTRUK- TIONSMANUAL SAMMEN MED VÅBEN- ET, OG VIDEREGIV DEN SAMMEN MED VÅBENET, HVIS VÅBENET VIDERE- SÆLGES.

OPBEVAR ALTID DENNE INSTRUK- TIONSMANUAL SAMMEN MED VÅBEN- ET, OG VIDEREGIV DEN SAMMEN MED VÅBENET, HVIS VÅBENET VIDERE- SÆLGES. INSTRUKTIONSMANUAL OPBEVAR ALTID DENNE INSTRUK- TIONSMANUAL SAMMEN MED VÅBEN- ET, OG VIDEREGIV DEN SAMMEN MED VÅBENET, HVIS VÅBENET VIDERE- SÆLGES. ADVARSEL: Før GunPod tages i brug skal du sikre dig,

Læs mere

FZ2011-8 BRUGSANVISNING

FZ2011-8 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analysis Model: FZ2011-8 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes De venligst

Læs mere

Brugsanvisning, oversættelse

Brugsanvisning, oversættelse Brugsanvisning, oversættelse Funktionsbeskrivelse Top 1. Display (LCD) 2. Read =tryk for Aflæsning 3. Zero =Nulstil 4. ON/Off Tænd/ sluk 5. Primær display 6. Sekundær display 7. Rustfri stål brønd til

Læs mere

Parkeringsskive. Brugervejledning

Parkeringsskive. Brugervejledning Parkeringsskive Brugervejledning 2 - DK Indhold Introduktion 4 Produktoversigt 7 Inden montering 8 Montering af Park Deluxe 11 Hvordan virker Park Deluxe? 13 Manuel indstilling af parkeringstiden 14 Vedligeholdelse

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Fjernbetjening Brugervejledning

Fjernbetjening Brugervejledning Fjernbetjening Brugervejledning Indhold Tilsigtet anvendelse 3 Generelt om sikkerhed 4 Udskiftning af batterier 8 Standard fjernbetjening (med display) 9 Standard fjernbetjening (med lysdiode) 11 epen

Læs mere

BRUGSANVISNING MODEL

BRUGSANVISNING MODEL BRUGSANVISNING MODEL Tillykke med Deres nye multimeter, før De går igang med at bruge produktet, bedes De læse denne brugsanvisning grundigt. I. ANVENDELSE Dette kategori III multimeter kan anvendes til

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

Diabetesmålesystem. Brugervejledning

Diabetesmålesystem. Brugervejledning Diabetesmålesystem Brugervejledning Indholdsfortegnelse Velkommen 1 1 Vigtige ting, som du skal vide om dit Precision Xceed diabetesmålesystem 3 Tilsigtet brug 3 Sådan fungerer dit Precision Xceed diabetesmålesystem

Læs mere

Velkommen til dit nye ihealth produkt

Velkommen til dit nye ihealth produkt Velkommen til dit nye ihealth produkt Tak fordi du købte ihealth trådløs blodsukkermåler (BG5). Din blodsukkermåler er designet til at skulle bruges med den gratis ihealth Gluco-Smart App til din telefon.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation Danish BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation KOM GODT I GANG 1. Åben dækslet på bagsiden af det trådløse termometer-ur ved at skubbe

Læs mere

LED lampe m. bevægelsessensor

LED lampe m. bevægelsessensor Original brugsanvisning Varenr.: 9054449 LED lampe m. bevægelsessensor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk LED lampe - Varenr. 9054449 Beskrivelse: Udendørs

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Ibrugtagning... 6 Drift... 7

Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Ibrugtagning... 6 Drift... 7 Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Korrekt brug... 4 Generelt... 4 Korrekt håndtering af batterierne... 5 Reparer ikke selv... 5 Ibrugtagning... 6 Kontroller pakkens indhold... 6 Udskiftning af batteriet...

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Spiromagic brugermanual. Indhold

Spiromagic brugermanual. Indhold Spiromagic brugermanual Indhold 1 Introduktion... 1 2 Pakkens indhold... 2 3 Forventet anvendelse... 2 4 Vigtig ekstrainfo for brugere... 2 5 Brug... 2 6 Elektroniske dele:... 3 7 Opsætningskrav... 3 8

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

System til blodsukkermåling. Br u g e r - vejledning. Anvisninger.

System til blodsukkermåling. Br u g e r - vejledning. Anvisninger. System til blodsukkermåling Br u g e r - vejledning. Anvisninger. System til blodsukkermåling Brugervejledning 1 Brugervejledning Tak fordi du har valgt OneTouch! OneTouch Verio Pro systemet til blodsukkermåling

Læs mere

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning NGE25/FS13 NGE26/FS18 Indledning PARK n GO elektronisk parkeringsskive er en elektronisk p skive, som indstiller parkeringstidspunktet uden komplicerede installationer

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning Parkeringsskive Eco Brugervejledning 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 5 Inden montering 6 Montering af Park n go Eco 9 Hvordan virker Park n go Eco? 11 Park n go app - hvordan virker den?

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

VIGTIGT INFORMATION Kære Kunde. Tak fordi du valgte UMA digitale vægt fra Casa Bugatti. Som ethvert andet produkt, skal dette produkt benyttes med omsorg og forsigtighed for ikke at skade vægten. FØR ANVENDELSE

Læs mere

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk trådløs dørklokke DK brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECT DOOR funktion.......................... 1 DETECT DOOR indstillinger....................... 2

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

Læser- og sensordemokit. Lommeguide

Læser- og sensordemokit. Lommeguide Læser- og sensordemokit Lommeguide Indhold Tilsigtet anvendelse... 1 Systemoversigt... 1 Læser.................................................... 3 Sensor...................................................

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

K 6050. Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester. El-nr. 63 98 720 737

K 6050. Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester. El-nr. 63 98 720 737 K 6050 Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester El-nr. 63 98 720 737 Kyoritsu K6050 Side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Sikkerhed...3 2. Beskyttelseslåg...3 3. Beskrivelse...4 3.1. Instrumentbeskrivelse...4

Læs mere

Dansk Kvikguide Version 1.0HCT

Dansk Kvikguide Version 1.0HCT Version 1.0HCT HaemoMedtec ApS Granlyvej 4 6920 Videbæk Tlf. 53 50 15 16 Fax 31 73 29 21 info@haemomedtec.dk www.haemomedtec.dk HSC, marts 2014 Indhold Tænd Lactate Scout+ Side 5 Sluk Lactate Scout+ Side

Læs mere

Seagull fedtmålervægt med touchskærm

Seagull fedtmålervægt med touchskærm Seagull fedtmålervægt med touchskærm Læs brugsvejledningen grundigt, før produktet tages i brug. Videodemonstration kan ses på: www.seagull-healthcare.dk samt Hvad er fedtprocent? Fedtprocenten er forholdet

Læs mere

Brugsanvisning Seagull Infrarødt Øretermometer med hætter

Brugsanvisning Seagull Infrarødt Øretermometer med hætter Brugsanvisning Seagull Infrarødt Øretermometer med hætter Model ST-100A Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Seagull Infrarødt Øretermometer med hætter...1 OBS Læs brugsvejledningen nøje før brug...1 Beskrivelse...1

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053292 Metaldetektor GC-1065 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Metaldetektor - Varenr. 9053292 Beskrivelse: Metaldetektor med max.

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling DALI KATCH MANUAL INDHOLD 1.0 Udpakning...3 2.0 DALI KATCH Knapper og Tilslutninger.4 2.1 DALI KATCH Knap Oversigt....4 2.2 DALI KATCH Tilslutnings Oversigt...5 3.0 Tænd/Sluk...6 3.1 Tænd...6 3.2 Sluk....6

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Til brugere af tipstim BRUGSANVISNING KVIKGUIDE

Til brugere af tipstim BRUGSANVISNING KVIKGUIDE Til brugere af tipstim BRUGSANVISNING KVIKGUIDE Hjernestimulation med fingerspidspåvirkning: Velkommen til genoptræning med tipstim, der er et apparat, der sammen med din professionelle vejleder, kan sikre

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Personvægt Digital Body Analyse Model: 42011 BRUGSANVISNING

Personvægt Digital Body Analyse Model: 42011 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analyse Model: 42011 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Chefon. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes

Læs mere

Knappernes navne og funktioner: Tryk og hold i 3 sekunder CLOCK Viser tid, dato ug ugedag Indstiller tid og dato

Knappernes navne og funktioner: Tryk og hold i 3 sekunder CLOCK Viser tid, dato ug ugedag Indstiller tid og dato Brugervejledning til Model # W157 Tak fordi du har valgt denne nye farve-vejrstation. Denne vejrstation er fremstillet med den allernyeste teknologi og tilsvarende komponenter og giver præcise og pålidelige

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250e

Installationsvejledning Countertop ict250e Installationsvejledning Countertop ict250e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 2.0 (2016-01-13). Software version 20.20 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

2. Samling af IONSYS

2. Samling af IONSYS Oplysninger til læger og sundhedspersonale: Instruktioner til anvendelse og bortskaffelse Lampe Doseringsknap Visning af tilført dosis IONSYS (transdermalt system til fentanyl 40 mikrogram pr. dosis op

Læs mere

DS Multi-8 S ET 328_DA / /7

DS Multi-8 S ET 328_DA / /7 DS Multi-8 FUNKTIONER Funktion Beskrivelse A1 A2 S ET VALG AF FUNKTIONER Visning Side DATO Evighedskalender (skudår og månedsafslutning programmeret indtil 2099) med: dag, ugedag, kalenderuge, måned, år.

Læs mere

Brugsvejledning. Trådløs MP3 dørklokke

Brugsvejledning. Trådløs MP3 dørklokke Brugsvejledning Trådløs MP3 dørklokke Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD Funktioner... 4 Beskrivelse af dørklokke... 5 Beskrivelse af modtager... 6 Dørklokke... 8 Melodier... 8 Melodivalg... 8 Lydjustering...

Læs mere

FZ2011-6 BRUGSANVISNING

FZ2011-6 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analysis Model: FZ2011-6 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes De venligst

Læs mere

Patientvejledning. Tilhører:

Patientvejledning. Tilhører: Patientvejledning Tilhører: Icare HOME (Model: TA022) PATIENTVEJLEDNING TA022-35 DA-3.1 3 Introduktion I denne vejledning får du instruktion i brugen af Icare HOME tonometer. Sørg for at læse alle vejledningens

Læs mere

Falsemaskine IDEAL 8305

Falsemaskine IDEAL 8305 Falsemaskine IDEAL 8305 Sikkerhedsforskrifter Læs denne brugsanvisning igennem inden maskinen tages i brug og vær opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. Lad ikke børn betjene maskinen! - 2 - Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Alt-i-én-fugtmåler. Brugsanvisning

Alt-i-én-fugtmåler. Brugsanvisning Brugsanvisning Alt-i-én-fugtmåler Model MO290 Måler fugt i træ og byggematerialer uden at skade overfladen eller med ekstern stikbensmåler. Hygrometeret måler luftfugtighed og luftens temperatur. Måleren

Læs mere

System til blodsukkermåling BRUGERGUIDE

System til blodsukkermåling BRUGERGUIDE System til blodsukkermåling BRUGERGUIDE AW 06657401A Revisionsdato: 09/2009 Indhold: Lær systemet at kende 1 Sådan indstiller du klokkeslæt og dato og koder apparatet 4 Sådan tester du dit blodsukker 8

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Information og vejledning i brug af Elpha II i forbindelse med træning af muskulatur

Information og vejledning i brug af Elpha II i forbindelse med træning af muskulatur Information og vejledning i brug af Elpha II 3000 - i forbindelse med træning af muskulatur Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien, KT El-stimulation kan, i samarbejde

Læs mere

Accu-Chek Mobile SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING. Brugsanvisning

Accu-Chek Mobile SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING. Brugsanvisning Accu-Chek Mobile SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING Brugsanvisning Blodsukkermålesystemet inklusive alle bestanddele skal opbevares utilgængeligt for børn under 3 år. Der er fare for kvælning, hvis smådele (f.eks.

Læs mere

Eco-Drive Chronograph

Eco-Drive Chronograph Eco-Drive Chronograph Urets karakteristik Kaliber E860 Dette ur er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til at drive urværk og alarmlyde ved at omdanne lysenergien til elektrisk energi.

Læs mere

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia Canny hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Golf Laser Afstandsmåler MAX 400. Brugermanual

Golf Laser Afstandsmåler MAX 400. Brugermanual Golf Laser Afstandsmåler MAX 400 Brugermanual Læs venligst manualen grundigt igennem før afstandsmåleren tages i brug og gem manualen til fremtidig brug. 1. INTRODUKTION Golf Laser Afstandsmåler er en

Læs mere

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-716 Danish KNAPPER OG KONTROLLER 1. DISPLAY 2. DISPLAY AUTO OFF (display autosluk) 3. VOL +/ ALARM 2 TIL/ OFF SET 4.

Læs mere

2015 NSE Products, Inc. Provo, Utah, USA ageloc Galvanic Body Spa

2015 NSE Products, Inc. Provo, Utah, USA  ageloc Galvanic Body Spa 205 NSE Products, Inc. Provo, Utah, 8460. USA www.nuskin.com ageloc Galvanic Body Spa Vigtige advarsler Læs venligst følgende vigtige advarsler før du begynder. Undersøg altid spaen og lederhovedet før

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9056424 Spækmåler RENCO LEAN-MEATER Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Spækmåler - Varenr. 9056424 Beskrivelse: Ultralydsspækmåler

Læs mere

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA Brugervejledning til K0382 Trådløst inden og udendørstermometer ur med vejrstation Figure English Danish FRONT VIEW PM INDICATOR TIME DATE / MONTH MAXIMUM / MINIMUM ICONS LOW BATTERY OF OUTDOOR SENSOR

Læs mere

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Indholdsfortegnelse Tænd/slukknap...2 Sluk...2 Log på, og vælg en profil...2 Batteristatus...2 Skift profil...2 Start/stop blodtryk...2 Start intervaller...2

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

System til blodsukkermåling. Brugerguide. Erstatter brugervejledningen

System til blodsukkermåling. Brugerguide. Erstatter brugervejledningen System til blodsukkermåling Brugerguide Erstatter brugervejledningen AW 06647502A Revisionsdato: 11/2010 Indhold: Lær systemet at kende 1 Sådan indstilles apparatet 4 Sådan måler du dit blodsukker 8 Sådan

Læs mere

MultiSport DV609 Dansk

MultiSport DV609 Dansk ! MultiSport DV609 Dansk Notifikation: Videoudstyr med høj definition og høj rammehastighed belaster hukommelseskort meget. Afhængigt af dine indstillinger, anbefales det, at der bruges et 4 GB (eller

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict220e

Installationsvejledning Countertop ict220e Installationsvejledning Countertop ict220e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-08). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0118 1. Indledning Før

Læs mere

Digitalt hygro/termometer med dugvisning FHT 100 Betjeningsvejledning

Digitalt hygro/termometer med dugvisning FHT 100 Betjeningsvejledning Digitalt hygro/termometer med dugvisning FHT 100 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse I. Indledning II. Egenskaber III. Tastatur og funktioner IV. Gennemførsel af målinger V. Udskiftning af batteri

Læs mere

BC06 BETJENINGSVEJLEDNING TERMOHYGROMETER TRT-BA-BC06-TC-002-DA

BC06 BETJENINGSVEJLEDNING TERMOHYGROMETER TRT-BA-BC06-TC-002-DA BC06 DA BETJENINGSVEJLEDNING TERMOHYGROMETER TRT-BA-BC06-TC-002-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 4

Læs mere

Præanalytiske fejlkilder ved brug af POC udstyr

Præanalytiske fejlkilder ved brug af POC udstyr Præanalytiske fejlkilder ved brug af POC udstyr LKO temadag 2012 POC udstyr hvor der anvendes Kuvette/Kasette/Strips/Kapillærrør Fyldning af kuvetter/strips/kapillærrør Skal fyldes helt op, der må ikke

Læs mere