Rosemount 144 pc-programmerbare temperaturtransmittere Produktetfåsikkemere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rosemount 144 pc-programmerbare temperaturtransmittere Produktetfåsikkemere"

Transkript

1 Vejledning til hurtig installation Februar 2004 Rosemount 144 Rosemount 144 pc-programmerbare temperaturtransmittere Produktetfåsikkemere Start Trin 1: Konfigurer transmitteren Trin 2: Monter transmitteren Trin 3: Forbind ledningerne og sæt strøm til Produktcertificeringer Slut

2 Rosemount 144 Vejledning til hurtig installation Februar Rosemount Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Alle mærker tilhører ejeren. Rosemount Division 8200 Market Boulevard Chanhassen, MN USA Tlf. (US) (800) Tlf. (intnl) (952) Fax (952) Emerson Process Management Hejrevang Allerød Danmark Tlf Fax Emerson Process Management Temperature GmbH Frankenstrasse Karlstein Tyskland Tlf. 49 (6188) Fax 49 (6188) Emerson Process Management Asia Pacific Private Limited 1 Pandan Crescent Singapore Tlf. (65) Fax (65) /(65) VIGTIG MEDDELELSE Denne installationsvejledning yder grundlæggende anvisninger til Rosemount 144. Den yder ingen detaljerede anvisninger om konfiguration, diagnostik, vedligeholdelse, service, fejlsøgning eller installation. Flere anvisninger kan findes i referencemanualen til 144 (dokumentnummer ). Denne manual og denne vejledning til hurtig installation findes også i elektronisk udgave på ADVARSEL Eksplosioner kan medføre død eller alvorlige kvæstelser: Installation af denne transmitter i eksplosive omgivelser skal overholde lokale, nationale og internationale standarder, forskrifter og praksis. Produktcertificeringerne skal gennemgås for eventuelle begrænsninger i forbindelse med sikker installation. Transmitterens dæksler må ikke fjernes fra en eksplosionssikker/brandsikker installation, når der sættes strøm til enheden. Proceslækager kan forårsage personskade eller dødsulykker Installer og spænd termolommerne eller følerne, inden der påføres tryk. Termolommen må ikke fjernes under drift. Elektrisk stød kan medføre død eller alvorlige kvæstelser Undgå kontakt med ledninger og klemmer. Højspænding, som kan være til stede i ledninger, kan forårsage elektrisk stød. 2

3 Vejledning til hurtig installation Februar 2004 Rosemount 144 TRIN 1: KONFIGURER TRANSMITTEREN 144 er konfigureret med en Microsoft Windows-kompatibel pc, som kører med 144 konfigurationssoftwareprogrammet. For at konfigurationssoftwaren kan fungere ordentligt, skal følgende minimumskrav til pc en opfyldes: Hardware/software Minimumskrav IBM-kompatibel pc: Pentiumprocessor Hukommelse: 16 MB tilgængelig hukommelse Harddisk: 10 MB Display (monitor): CGA, HCG, EGA eller VGA Opløsning: 800 x 600 Operativsystem: Microsoft Windows 95, Windows 98 eller Windows NT Printer (ekstraudstyr): Epson- eller IBM-kompatibel ASCII-printer Mus (ekstraudstyr): Microsoft-kompatibel mus Sprog: Engelsk og tysk 144C konfigurationsgrænsefladesoftwaren gør følgende parametre tilgængelige: Følertype Reaktionstid (dæmpning) Følerfejlhandling (fejltilstand) Linearisering Øvre og nedre områdeværdier Transmitterens tagnummer (elektronisk tag) Temperaturenheder (Celsius, Fahrenheit, Kelvin og Rankine) Lær mere om konfiguration i Figur 1 og vha. hjælpefunktionen i 144C konfigurationsgrænsefladesoftwaren. Standard konfiguration Medmindre andet er bestilt, vil fabrikken konfigurere temperaturtransmitter 144H efter følgende: Pt100 0 til 100 C Effektniveauerne opfylder NAMUR-anbefalingerne, NE43; fejlindstillingen er høj (opskaleret) fra fabrikkens side 5 sekunders reaktionstid (dæmpning) Installering af 144 konfigurationssoftwaren 1. Sæt 144C konfigurationsgrænsefladesoftwaren i cd-rom-drevet. Vælg cd-rom-drevet. 2. Klik på Installer. Vejledning på skærmen leder dig igennem installationen. 3. Hvis automatisk-kør ikke aktiveres i Windows 95/98/NT, skal du klikke på Start -knappen, vælge Kør og indtaste [Install.exe]. 4. Konfiguration skal finde sted i et ikke-farligt miljø. 5. Klik på ikonet for 144C konfigurationsgrænsefladen, som kommer frem på skrivebordet. 6. Konfigurer skærmbillederne General (generelt), Input, Output og Option (mulighed). 3

4 Rosemount 144 Vejledning til hurtig installation Februar 2004 TRIN 1 FORTSAT 7. Fra værktøjsmenuen vælges Download the configuration to the transmitter (download konfigurationen til transmitteren). Figur 1. Transmitterens konfigurationssystem. Transmitter 144H Rød (+) Afbryd *Gul *Grøn Sort ( ) Pc Konfigurationsgrænsefladeprogrammering Konnektor *Ingen forbindelse TRIN 2: MONTER TRANSMITTEREN Monter transmitteren på et højt punkt i installationsrørløbet for at undgå, at der løber fugt ind i transmitterhuset. Typisk forbindelseshovedinstallation Hovedmonteret transmitter med en føler med DIN-plade 1. Fastgør termolommen på røret eller procesbeholderens væg. Installer og tilspænd termolommen, inden der påføres procestryk. 2. Saml transmitteren til føleren. Skub transmitterens monteringsskruer gennem følerens monteringsplade, og sæt låseringene (ekstraudstyr) ind i transmitterens monteringsskruefordybning. 3. Tilslut transmitteren til føleren. 4. Sæt transmitterfølersamlingen ind i forbindelseshovedet. Skru transmitterens monteringsskrue ind i forbindelseshovedets monteringshuller. Sæt forlængerstykket til forbindelseshovedet. Sæt samlingen ind i termolommen. 5. Skub det skærmede kabel gennem kabelforskruningen. 6. Sæt en kabelforskruning ind i det skærmede kabel. 7. Sæt de skærmede kabelledninger ind i forbindelseshovedet gennem kabelindgangen. Tilslut og tilspænd kabelforskruningen. 8. Tilslut det skærmede strømkabels ledninger til transmitterens strømklemmer. Undgå kontakt med følerens ledninger og forbindelser. 9. Monter og tilspænd forbindelseshovedets dæksel. Indkapslingsdækslerne skal være helt lukkede for at imødekomme eksplosionssikringskravene. A B C D A = 144 transmitter B = Forbindelseshoved C = Termolomme 4 E F D = Transmitterens monteringsskruer E = Integreret monteret føler med løse ledningsender F = Forlængerstykke

5 Vejledning til hurtig installation Februar 2004 Rosemount 144 TRIN 2 FORTSAT Typisk universalhovedinstallation Hovedmonteret transmitter med gevindføler 1. Fastgør termolommen på røret eller procesbeholderens væg. Installer og tilspænd termolommerne, inden der påføres tryk. 2. Fastgør de påkrævede forlængernipler og mellemstykker på termolommen. Forsegl niplen og mellemstykkegevindene med silikonetape. 3. Skru føleren ind i termolommen. Monter drænforseglinger, hvis dette er påkrævet i barske miljøer eller for at imødekomme lovkrav. 4. Træk følerledningerne igennem universalhovedet og transmitteren. Monter transmitteren i universalhovedet ved at skrue transmitterens monteringsskruer ind i universalhovedets monteringshuller. 5. Monter transmitterfølerenheden i termolommen. Forsegl mellemstykkegevindene med silikonetape. 6. Installer installationsrør til feltledninger på installationsrørindgangen på universalhovedet. Forsegl installationsrørgevindene med silikonetape. 7. Træk feltledningerne gennem installationsrøret og ind i universalhovedet. Fastgør føleren og strømledningerne på transmitteren. Undgå berøring med andre klemmer. 8. Monter og tilspænd universalhovedets dæksel. Indkapslingsdækslerne skal være helt lukkede for at imødekomme eksplosionssikringskravene. A B D C A = Gevindtermolomme B = Føler med gevind C = Standardforlængerstykke E D = Universalhoved E = Installationsrørindgang 5

6 Rosemount 144 Vejledning til hurtig installation Februar 2004 TRIN 3: FORBIND LEDNINGERNE OG SÆT STRØM TIL Strømforsyning 144H kan yde analog 2-ledningsstrømeffekt på 4 20 ma. Effekten kan omskiftes til et 20 4 ma-signal eller indstilles til at forsyne et fastsat ma-signal (input er deaktiveret). Den maksimale belastning afhænger af forsyningsspændingen, da R belastning max (Ω) = (Vforsyning 8 V) / (0,023 A). Hvis 144C konfigurationsgrænsefladeprogrammeringen ikke virker, kan det være, at batterierne skal skiftes ud. Skema 1. Batteriparametre Batteritype: Mål: Forskellige navne: 9 volt 26 x 17 x 66 mm 6GF122, MN1604, 6LR61, 6AM6, Eblock BEMÆRK 144C konfigurationsgrænsefladeprogrammeringsenheden er forbundet til farlige elektriske spændinger, der gør det nødvendigt at demontere det installerede kommunikationskabel. Slut transmitteren til Tilslut transmitteren med følgende trin 1. Forbind den positive ledning fra strømforsyningen til transmitterklemme 1 og den negative ledning til transmitterklemme Stram klemmetrykskruerne for at sikre tilstrækkelig kontakt. Der kræves ingen yderligere strømtilslutninger. 3. Efter der er blevet foretaget forbindelser, skal det igen kontrolleres, at disse forbindelser er korrekte, og at de har den rette polaritet. 4. Sæt strøm til. Figur 2. Transmitterens ledningsdiagram (+) ( ) Transmitterklemmenummer 1 2 Følerforbindelser 144H-følerforbindelsen er altid en forbindelse med 3 ledninger med kabelkompensation på op til 10 Ω i hver ledning. I forbindelser med 2 ledninger kortsluttes klemme 3 og 4 (ingen kabelkompensation). 144H kan modtage en række input fra RTD med 2 og 3 ledninger. Figur 3 viser korrekt følerledningsføring. 6

7 Vejledning til hurtig installation Februar 2004 Rosemount 144 TRIN 3 FORTSAT Figur 3. Ledningsdiagram Transmitteren set ovenfra RTD med 2 ledninger Forbind ledningerne til klemme 3 og 6. Kortslut klemme 3 og 4. RTD RTD med 3 ledninger Forbind ledningerne til klemme 3, 4 og 6. RTD RTD med 4 ledninger Skær den fjerde ledning over så tæt på epoxy som muligt, så ingen del af ledningen er blotlagt. Forbind de resterende ledninger som en RTD med 3 ledninger. Transmitterklemmenummer Transmitterklemmenummer Transmitterklemmenummer RTD Skær den fjerde ledning over. Forbind transmitteren til jord RTD/ohm-input Hver procesinstallation har forskellige krav til jordforbindelser. Brug de jordforbindelsesmuligheder, som anbefales af faciliteten, til den specifikke følertype, eller start med jordforbindelsesmulighed 1 (den mest almindelige). 7

8 Rosemount 144 Vejledning til hurtig installation Februar 2004 TRIN 3 FORTSAT Mulighed 1 (hus med jordforbindelse): 1. Forbind følerens ledningsafskærmning til transmitterhuset. 2. Sørg for, at følerafskærmningen er el-isoleret fra omgivende apparater, som er forbundet til jord. 3. Forbind signalledningsafskærmningen til jord ved strømforsyningsenden. Følerledninger Transmitter 4 20 ma sløjfe Jordforbindelsespunkt på afskærmingen Mulighed 2 (hus uden jordforbindelse): 1. Forbind signalledningsafskærmingen til følerledningsafskærmningen. 2. Sørg for, at de to afskærmninger er bundet sammen og er el-isolerede fra huset. 3. Forbind kun afskærmningen til jord ved strømforsyningensenden. 4. Sørg for, at følerafskærmningen er el-isoleret fra omgivende apparater, som er forbundet til jord. Følerledninger Transmitter 4 20 ma sløjfe Jordforbindelsespunkt på afskærmingen Forbind afskærmningerne, som er el-isolerede fra transmitteren Mulighed 3 (til hus med eller uden jordforbindelse): 1. Forbind følerledningsafskærmningen til jord ved føleren, hvis det er muligt. 2. Sørg for, at følerlednings- og signalledningsafskærmningerne er el-isolerede fra huset. 3. Signalledningsafskærmningen må ikke forbindes til følerledningsafskærmningen. 4. Forbind signalledningsafskærmningen til jord ved strømforsyningsenden. Følerledninger Transmitter 4 20 ma sløjfe Jordforbindelsespunkt på afskærmingen 8

9 Vejledning til hurtig installation Februar 2004 Rosemount 144 PRODUKTCERTIFICERINGER Godkendte fremstillingssteder Emerson Process Management Rosemount Division Chanhassen, Minnesota, USA Emerson Process Management Temperature GmbH Tyskland Emerson Process Management Asia Pacific Singapore Direktivoplysninger fra den Europæiske Union Overensstemmelseserklæringen fra EF om alle europæiske direktiver, som gør sig gældende for dette produkt, kan findes på Rosemounts websted på En papirkopi kan fås ved at kontakte den lokale salgsrepræsentant. ATEX-direktiv (94/9/EF) Rosemount Inc. overholder ATEX-direktivet. Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) (89/336/EØF) 144H temperaturtransmitter og 144C konfigurationsenhed EN : 1992; EN :1995 Certifikater vedrørende placering i eksplosionsfarligt miljø Amerikanske certificeringer Factory Mutual (FM) godkendelser K5 Kombineret Factory Mutual egensikkerheds- og eksplosionssikkerhedsgodkendelse Egensikker for klasse I, division 1; gruppe A, B, C, D. Ikke-antændende for klasse I, division 2, gruppe A, B, C, D når installeret ifølge Rosemount installationstegning Omgivende temperaturbegrænsninger ligger mellem 40 og 85 C. FM enhedsparametre findes på installationstegningen ( ), som er identificeret på transmitterens godkendelsesmærkat. Eksplosionssikker for klasse I, division 1; gruppe B, C, D. Støveksplosionssikker for klasse II, division 1, gruppe E, F og G. Støveksplosionssikker for klasse III, division 1, placering i eksplosionsfarligt miljø, når installeret ifølge Rosemount tegning Der kræves ingen installationsrørforsegling for at opfylde kravene i NEC 501-5a(1). T5 (T amb = 40 til 85 C) BEMÆRK Godkendelse K5 kan kun fås sammen med indkapslingskode J5 eller J6. Canadian Standards Association (CSA) godkendelser C6 Kombination af CSA-egensikker, ikke-antændende og eksplosionssikker: Eksplosionssikker for klasse I, division 1, gruppe B, C og D. Støveksplosionssikker for klasse II, division 1, gruppe E, F og G. Støveksplosionssikker for klasse III, division 1, placering i eksplosionsfarligt miljø, når installeret ifølge Rosemount tegning og fabriksforseglet. Egnet til brug i klasse 1, division 2, gruppe A, B, C og D. Egensikker for klasse 1, division 1, gruppe A, B, C og D, når installeret ifølge Rosemount tegning Temperaturkoder: T4 (T amb = 40 til 85 C); T6 (T amb = 40 til 60 C) BEMÆRK: Godkendelse C6 kan kun fås sammen med indkapslingskode J5 eller J6. 9

10 Rosemount 144 Vejledning til hurtig installation Februar 2004 Europæiske certificeringer CENELEC ATEX godkendelser I1 Certificering om egensikkerhed DEMKO 00 ATEX ATEX-mærkning: II 1 G EEx ia IIC T6 (T amb = 40 til 60 C) EEx ia IIC T4 (T amb = 40 til 85 C) Enhedsparametre: U i = 28VDC, I i = 120 ma, L i = 10 µh, C i = 1nF, P i = 0,84W Direktiver: ATEX: 94/9/EF EMC: 89/336EØF Særlige forhold for sikker brug (x): 1. For at sikre korrekt brug og installation skal fabrikantens manual følges. 2. Apparatet skal installeres i en indkapsling med en tæthed på mindst IP Klemme 1 og 2 på udstyret skal være elektrisk forbundet til en barriere i det ufarlige område. 4. Transmitteren må kun anvendes sammen med transducere, som lever op til kravene for enkle apparater EN klausul 5.4. ED Brandsikker certificering KEMA 99 ATEX 8715 ATEX-mærkning: II 2 G EEx d IIC T6 (T amb = 40 til 65 C) Maksimum indgangsstrøm: 42,4 V Direktiver: ATEX: 94/9/EF BEMÆRK Kan kun fås sammen indkapslingskode J5 eller J6. Kombinationsgodkendelse KC Kombineret Factory Mutual/CSA egensikkerhedsgodkendelse Factory Mutual Egensikker for klasse I, II, III: Division 1, gruppe A, B, C, D. Ikke-antændende for klasse I, division 2, gruppe A, B, C, D, når installeret ifølge Rosemount installationstegning Omgivende temperaturbegrænsninger ligger mellem 40 C og 85 C. FM enhedsparametrene findes på installationstegningen. CSA Egensikker for klasse I, division 1, gruppe A, B, C, D når forbundet ifølge Rosemount installationstegning T4 ( 40 C T a 85 C), T6 ( 40 C T amb 60 C). 10

Rosemount 644H Profibus PA temperaturtransmittere

Rosemount 644H Profibus PA temperaturtransmittere Installationsvejledning Juli 2010 Rosemount 644 Rosemount 644H Profibus PA temperaturtransmittere Start Trin 1: Montering af transmitteren Trin 2: Ledningsføring og strømtilslutning Trin 3: Kontrol af

Læs mere

Rosemount 2088, 2090P og 2090F Tryktransmittere

Rosemount 2088, 2090P og 2090F Tryktransmittere Installationsvejledning April 2013 Rosemount 2088 og 2090 Rosemount 2088, 2090P og 2090F Tryktransmittere med 4-20 ma HART- og 1-5 VDC HART-protokol med lav effekt Start Trin 1: Monter transmitteren Trin

Læs mere

Rosemount 3051 tryktransmitter

Rosemount 3051 tryktransmitter 00825-0108-4001, rev. JA Rosemount 3051 tryktransmitter med 4 20 ma HART- og 1 5 VDC-protokol med lav effekt Flowtransmitter i Rosemount 3051CF-serien med 4 20 ma HART- og 1 5 VDC-protokol med lav effekt

Læs mere

Rosemount 585 Main Steam Annubar med støtte på modsatte side

Rosemount 585 Main Steam Annubar med støtte på modsatte side Installationsvejledning 585 Main Steam Annubar Rosemount 585 Main Steam Annubar med støtte på modsatte side Start Trin 1: Placering og retning Trin 2: Bor monteringshuller i røret Trin 3: Påsvejsning af

Læs mere

Rosemount 405 kompakt primærelement. Installationsvejledning 00825-0108-4810, Rev FF December 2014

Rosemount 405 kompakt primærelement. Installationsvejledning 00825-0108-4810, Rev FF December 2014 Rosemount 405 kompakt primærelement 00825-0108-4810, Rev FF MEDDELELSE Denne vejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount 405 primærelementer. Den indeholder ikke anvisninger angående

Læs mere

MIC Alarm-Washer Interface Unit

MIC Alarm-Washer Interface Unit MIC Alarm-Washer Interface Unit MIC-ALM-WAS-24 da Installation Manual MIC Alarm-Washer Interface Unit Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed 4 1.1 Om denne vejledning 4 1.2 Juridiske

Læs mere

VIDEOJET connect 7000

VIDEOJET connect 7000 VIDEOJET connect 7000 VJC-7000-90 da Installation Manual_da VIDEOJET connect 7000 da 3 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4. Om denne vejledning 4.2 Juridiske oplysninger 4.3 Sikkerhedsforskrifter 4.4 Vigtige

Læs mere

Standard Encore icontrol konsol Hardwaremanual Installation, fejlfinding, reparation, reservedele

Standard Encore icontrol konsol Hardwaremanual Installation, fejlfinding, reparation, reservedele Standard Encore icontrol konsol Hardwaremanual Installation, fejlfinding, reparation, reservedele - Danish - Udgivet 06/11 Dette dokument er tilgængeligt på internettet på http://emanuals.nordson.com/finishing

Læs mere

AutoDome Modulbaseret kameraløsning

AutoDome Modulbaseret kameraløsning AutoDome Modulbaseret kameraløsning VG4-serien da Installationsvejledning AutoDome, Bilinx, Bosch, Bosch-logoet, DiBos, FastAddress og VIDOS er registrerede varemærker tilhørende Bosch Security Systems,

Læs mere

Varenummer: 08090695 Version: 02.01. www.devi.com

Varenummer: 08090695 Version: 02.01. www.devi.com Varenummer: 08090695 Version: 02.01 www.devi.com Før du går i gang Tilslutning og grundopsætning af Devireg 550 termostater skal udføres af en autoriseret el-installatør. Ukorrekt installation og grundopsætning

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Brugervejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Brugervejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX Brugervejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS Danfoss kan ikke drages til ansvar for eventuelle fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale.

Læs mere

Oversættelse af original manual Push & Pull B

Oversættelse af original manual Push & Pull B Oversættelse af original manual Push & Pull B DK Push & Pull B 1 Rev. 2 / 03-2011 Push & Pull B: A < 10,0 m 2 Push & Pull B 2 Rev. 2 / 03-2011 M8 x 40mm Push & Pull B 3 Rev. 2 / 03-2011 VIGTIGT: Brug ikke

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Topvex SC03-11. Ventilationsaggregat

Topvex SC03-11. Ventilationsaggregat Ventilationsaggregat 207575-DK 20-04-2012V.A001 (C.3.1) Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Produktoplysninger... 2 3.1 Generelt... 2 3.2 Tekniske data... 3 3.2.1 Mål og vægt Topvex

Læs mere

Version 1.3 Dansk. Leica Brugervejledning

Version 1.3 Dansk. Leica Brugervejledning Version 1.3 Dansk Leica Brugervejledning Leica mojortk, Introduktion Introduktion 2 Køb Tillykke med købet af et mojortk system. Denne brugervejledning indeholder vigtige sikkerhedsanvisninger og instruktioner

Læs mere

COMMANDER 50 Regulator/alarmenhed. Brugervejledning 47.5 50.8. ABB Instrumentation

COMMANDER 50 Regulator/alarmenhed. Brugervejledning 47.5 50.8. ABB Instrumentation COMMANDER 50 Regulator/alarmenhed Brugervejledning 47.5 50.8 ABB Instrumentation Brug af vejledningen Advarsel. En vejledning, der gør opmærksom på en risiko for kvæstelse eller død. Forsigtighed. En vejledning,

Læs mere

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-8W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler. Lamper

Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler. Lamper Side 1 HWAT-ECO Version II Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler Beskrivelse af lamper, taster og skærm Illustration A Lamper 1. (grøn LED) Spænding

Læs mere

FGC 313/323. Installationsmanual

FGC 313/323. Installationsmanual FGC 313/323 Installationsmanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Læs dette kapitel inden installation... 3... 3 Produktdokumentation...3 Sikkerhedsregler for ejeren/operatøren... 3 Garanti... 3

Læs mere

Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed

Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed DK Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed 1 Indholdsfortegnelse 1: Brugermanual Brugermanual 2 System overblik 2 Generel anvendelse 4 Knapper 5 Display 5 Menu system 5 Mulige alarmer når

Læs mere

GSM port styring for 400 brugere

GSM port styring for 400 brugere 1 29-1-2015 GSM port styring for 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere kan modtage alarm beskeder via SMS Bruger / Installations vejledning for 6000.0170 Program version GSM

Læs mere

Infant Flow SiPAP. Brugervejledning

Infant Flow SiPAP. Brugervejledning Infant Flow SiPAP Brugervejledning ii Infant Flow SiPAP Dette dokument er beskyttet af nordamerikansk og international lovgivning om ophavsretsbeskyttelse. Dette dokumentet må ikke hverken helt eller delvist

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

D413,579; D413,867; D421,031; D472,568; D472,910;D473,573; D473,574; D474,215;

D413,579; D413,867; D421,031; D472,568; D472,910;D473,573; D473,574; D474,215; Wayne-Dalton Europe Noter vedr. Installation, Brug og Vedligeholdelse 1 Rue Maurice Hollande 51100 Reims, France +33-(0)3-26-09-19-20 Modeller: E3763-433 Dækket af et eller flere af de følgende patenter

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Driftsvejledning SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Driftsvejledning SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Driftsvejledning SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-da-13 98-109200.03 Version 1.3 DANSK Juridiske bestemmelser SMA Solar Technology AG Juridiske

Læs mere

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2)

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) 2.4. udgave DA Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Indholdsfortegnelse Kom godt i gang 3 Binding og tilslutning 5 Konfigurer din sensor 7 Find din sensor

Læs mere

ASUS Desktop PC M32 Serie Brugervejledning

ASUS Desktop PC M32 Serie Brugervejledning ASUS Desktop PC M32 Serie Brugervejledning DA8658 Første udgave December 2013 Ophavsret 2013 ASUSTeK Computer Inc. Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne manual, herunder produkterne og softwaret

Læs mere

Insight Instruments, Inc.

Insight Instruments, Inc. Insight Instruments, Inc. Brugervejledning Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 SYMBOLFORKLARING... 4 1. INDIKATIONER FOR BRUG OG BEREGNET ANVENDELSE... 5 1.1 INDIKATIONER FOR BRUG...5 1.2 BEREGNET ANVENDELSE...5

Læs mere

INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER

INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER Indholdsfortegnelse OVERSIGT... 3 INSTALLATION... 5 KONTROLPANELSFUNKTIONER... 12 INVERTER START-UP OG DRIFT... 15 KOMMUNIKATION... 16 VEDLIGEHOLDELSE...

Læs mere