Rosemount 144 pc-programmerbare temperaturtransmittere Produktetfåsikkemere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rosemount 144 pc-programmerbare temperaturtransmittere Produktetfåsikkemere"

Transkript

1 Vejledning til hurtig installation Februar 2004 Rosemount 144 Rosemount 144 pc-programmerbare temperaturtransmittere Produktetfåsikkemere Start Trin 1: Konfigurer transmitteren Trin 2: Monter transmitteren Trin 3: Forbind ledningerne og sæt strøm til Produktcertificeringer Slut

2 Rosemount 144 Vejledning til hurtig installation Februar Rosemount Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Alle mærker tilhører ejeren. Rosemount Division 8200 Market Boulevard Chanhassen, MN USA Tlf. (US) (800) Tlf. (intnl) (952) Fax (952) Emerson Process Management Hejrevang Allerød Danmark Tlf Fax Emerson Process Management Temperature GmbH Frankenstrasse Karlstein Tyskland Tlf. 49 (6188) Fax 49 (6188) Emerson Process Management Asia Pacific Private Limited 1 Pandan Crescent Singapore Tlf. (65) Fax (65) /(65) VIGTIG MEDDELELSE Denne installationsvejledning yder grundlæggende anvisninger til Rosemount 144. Den yder ingen detaljerede anvisninger om konfiguration, diagnostik, vedligeholdelse, service, fejlsøgning eller installation. Flere anvisninger kan findes i referencemanualen til 144 (dokumentnummer ). Denne manual og denne vejledning til hurtig installation findes også i elektronisk udgave på ADVARSEL Eksplosioner kan medføre død eller alvorlige kvæstelser: Installation af denne transmitter i eksplosive omgivelser skal overholde lokale, nationale og internationale standarder, forskrifter og praksis. Produktcertificeringerne skal gennemgås for eventuelle begrænsninger i forbindelse med sikker installation. Transmitterens dæksler må ikke fjernes fra en eksplosionssikker/brandsikker installation, når der sættes strøm til enheden. Proceslækager kan forårsage personskade eller dødsulykker Installer og spænd termolommerne eller følerne, inden der påføres tryk. Termolommen må ikke fjernes under drift. Elektrisk stød kan medføre død eller alvorlige kvæstelser Undgå kontakt med ledninger og klemmer. Højspænding, som kan være til stede i ledninger, kan forårsage elektrisk stød. 2

3 Vejledning til hurtig installation Februar 2004 Rosemount 144 TRIN 1: KONFIGURER TRANSMITTEREN 144 er konfigureret med en Microsoft Windows-kompatibel pc, som kører med 144 konfigurationssoftwareprogrammet. For at konfigurationssoftwaren kan fungere ordentligt, skal følgende minimumskrav til pc en opfyldes: Hardware/software Minimumskrav IBM-kompatibel pc: Pentiumprocessor Hukommelse: 16 MB tilgængelig hukommelse Harddisk: 10 MB Display (monitor): CGA, HCG, EGA eller VGA Opløsning: 800 x 600 Operativsystem: Microsoft Windows 95, Windows 98 eller Windows NT Printer (ekstraudstyr): Epson- eller IBM-kompatibel ASCII-printer Mus (ekstraudstyr): Microsoft-kompatibel mus Sprog: Engelsk og tysk 144C konfigurationsgrænsefladesoftwaren gør følgende parametre tilgængelige: Følertype Reaktionstid (dæmpning) Følerfejlhandling (fejltilstand) Linearisering Øvre og nedre områdeværdier Transmitterens tagnummer (elektronisk tag) Temperaturenheder (Celsius, Fahrenheit, Kelvin og Rankine) Lær mere om konfiguration i Figur 1 og vha. hjælpefunktionen i 144C konfigurationsgrænsefladesoftwaren. Standard konfiguration Medmindre andet er bestilt, vil fabrikken konfigurere temperaturtransmitter 144H efter følgende: Pt100 0 til 100 C Effektniveauerne opfylder NAMUR-anbefalingerne, NE43; fejlindstillingen er høj (opskaleret) fra fabrikkens side 5 sekunders reaktionstid (dæmpning) Installering af 144 konfigurationssoftwaren 1. Sæt 144C konfigurationsgrænsefladesoftwaren i cd-rom-drevet. Vælg cd-rom-drevet. 2. Klik på Installer. Vejledning på skærmen leder dig igennem installationen. 3. Hvis automatisk-kør ikke aktiveres i Windows 95/98/NT, skal du klikke på Start -knappen, vælge Kør og indtaste [Install.exe]. 4. Konfiguration skal finde sted i et ikke-farligt miljø. 5. Klik på ikonet for 144C konfigurationsgrænsefladen, som kommer frem på skrivebordet. 6. Konfigurer skærmbillederne General (generelt), Input, Output og Option (mulighed). 3

4 Rosemount 144 Vejledning til hurtig installation Februar 2004 TRIN 1 FORTSAT 7. Fra værktøjsmenuen vælges Download the configuration to the transmitter (download konfigurationen til transmitteren). Figur 1. Transmitterens konfigurationssystem. Transmitter 144H Rød (+) Afbryd *Gul *Grøn Sort ( ) Pc Konfigurationsgrænsefladeprogrammering Konnektor *Ingen forbindelse TRIN 2: MONTER TRANSMITTEREN Monter transmitteren på et højt punkt i installationsrørløbet for at undgå, at der løber fugt ind i transmitterhuset. Typisk forbindelseshovedinstallation Hovedmonteret transmitter med en føler med DIN-plade 1. Fastgør termolommen på røret eller procesbeholderens væg. Installer og tilspænd termolommen, inden der påføres procestryk. 2. Saml transmitteren til føleren. Skub transmitterens monteringsskruer gennem følerens monteringsplade, og sæt låseringene (ekstraudstyr) ind i transmitterens monteringsskruefordybning. 3. Tilslut transmitteren til føleren. 4. Sæt transmitterfølersamlingen ind i forbindelseshovedet. Skru transmitterens monteringsskrue ind i forbindelseshovedets monteringshuller. Sæt forlængerstykket til forbindelseshovedet. Sæt samlingen ind i termolommen. 5. Skub det skærmede kabel gennem kabelforskruningen. 6. Sæt en kabelforskruning ind i det skærmede kabel. 7. Sæt de skærmede kabelledninger ind i forbindelseshovedet gennem kabelindgangen. Tilslut og tilspænd kabelforskruningen. 8. Tilslut det skærmede strømkabels ledninger til transmitterens strømklemmer. Undgå kontakt med følerens ledninger og forbindelser. 9. Monter og tilspænd forbindelseshovedets dæksel. Indkapslingsdækslerne skal være helt lukkede for at imødekomme eksplosionssikringskravene. A B C D A = 144 transmitter B = Forbindelseshoved C = Termolomme 4 E F D = Transmitterens monteringsskruer E = Integreret monteret føler med løse ledningsender F = Forlængerstykke

5 Vejledning til hurtig installation Februar 2004 Rosemount 144 TRIN 2 FORTSAT Typisk universalhovedinstallation Hovedmonteret transmitter med gevindføler 1. Fastgør termolommen på røret eller procesbeholderens væg. Installer og tilspænd termolommerne, inden der påføres tryk. 2. Fastgør de påkrævede forlængernipler og mellemstykker på termolommen. Forsegl niplen og mellemstykkegevindene med silikonetape. 3. Skru føleren ind i termolommen. Monter drænforseglinger, hvis dette er påkrævet i barske miljøer eller for at imødekomme lovkrav. 4. Træk følerledningerne igennem universalhovedet og transmitteren. Monter transmitteren i universalhovedet ved at skrue transmitterens monteringsskruer ind i universalhovedets monteringshuller. 5. Monter transmitterfølerenheden i termolommen. Forsegl mellemstykkegevindene med silikonetape. 6. Installer installationsrør til feltledninger på installationsrørindgangen på universalhovedet. Forsegl installationsrørgevindene med silikonetape. 7. Træk feltledningerne gennem installationsrøret og ind i universalhovedet. Fastgør føleren og strømledningerne på transmitteren. Undgå berøring med andre klemmer. 8. Monter og tilspænd universalhovedets dæksel. Indkapslingsdækslerne skal være helt lukkede for at imødekomme eksplosionssikringskravene. A B D C A = Gevindtermolomme B = Føler med gevind C = Standardforlængerstykke E D = Universalhoved E = Installationsrørindgang 5

6 Rosemount 144 Vejledning til hurtig installation Februar 2004 TRIN 3: FORBIND LEDNINGERNE OG SÆT STRØM TIL Strømforsyning 144H kan yde analog 2-ledningsstrømeffekt på 4 20 ma. Effekten kan omskiftes til et 20 4 ma-signal eller indstilles til at forsyne et fastsat ma-signal (input er deaktiveret). Den maksimale belastning afhænger af forsyningsspændingen, da R belastning max (Ω) = (Vforsyning 8 V) / (0,023 A). Hvis 144C konfigurationsgrænsefladeprogrammeringen ikke virker, kan det være, at batterierne skal skiftes ud. Skema 1. Batteriparametre Batteritype: Mål: Forskellige navne: 9 volt 26 x 17 x 66 mm 6GF122, MN1604, 6LR61, 6AM6, Eblock BEMÆRK 144C konfigurationsgrænsefladeprogrammeringsenheden er forbundet til farlige elektriske spændinger, der gør det nødvendigt at demontere det installerede kommunikationskabel. Slut transmitteren til Tilslut transmitteren med følgende trin 1. Forbind den positive ledning fra strømforsyningen til transmitterklemme 1 og den negative ledning til transmitterklemme Stram klemmetrykskruerne for at sikre tilstrækkelig kontakt. Der kræves ingen yderligere strømtilslutninger. 3. Efter der er blevet foretaget forbindelser, skal det igen kontrolleres, at disse forbindelser er korrekte, og at de har den rette polaritet. 4. Sæt strøm til. Figur 2. Transmitterens ledningsdiagram (+) ( ) Transmitterklemmenummer 1 2 Følerforbindelser 144H-følerforbindelsen er altid en forbindelse med 3 ledninger med kabelkompensation på op til 10 Ω i hver ledning. I forbindelser med 2 ledninger kortsluttes klemme 3 og 4 (ingen kabelkompensation). 144H kan modtage en række input fra RTD med 2 og 3 ledninger. Figur 3 viser korrekt følerledningsføring. 6

7 Vejledning til hurtig installation Februar 2004 Rosemount 144 TRIN 3 FORTSAT Figur 3. Ledningsdiagram Transmitteren set ovenfra RTD med 2 ledninger Forbind ledningerne til klemme 3 og 6. Kortslut klemme 3 og 4. RTD RTD med 3 ledninger Forbind ledningerne til klemme 3, 4 og 6. RTD RTD med 4 ledninger Skær den fjerde ledning over så tæt på epoxy som muligt, så ingen del af ledningen er blotlagt. Forbind de resterende ledninger som en RTD med 3 ledninger. Transmitterklemmenummer Transmitterklemmenummer Transmitterklemmenummer RTD Skær den fjerde ledning over. Forbind transmitteren til jord RTD/ohm-input Hver procesinstallation har forskellige krav til jordforbindelser. Brug de jordforbindelsesmuligheder, som anbefales af faciliteten, til den specifikke følertype, eller start med jordforbindelsesmulighed 1 (den mest almindelige). 7

8 Rosemount 144 Vejledning til hurtig installation Februar 2004 TRIN 3 FORTSAT Mulighed 1 (hus med jordforbindelse): 1. Forbind følerens ledningsafskærmning til transmitterhuset. 2. Sørg for, at følerafskærmningen er el-isoleret fra omgivende apparater, som er forbundet til jord. 3. Forbind signalledningsafskærmningen til jord ved strømforsyningsenden. Følerledninger Transmitter 4 20 ma sløjfe Jordforbindelsespunkt på afskærmingen Mulighed 2 (hus uden jordforbindelse): 1. Forbind signalledningsafskærmingen til følerledningsafskærmningen. 2. Sørg for, at de to afskærmninger er bundet sammen og er el-isolerede fra huset. 3. Forbind kun afskærmningen til jord ved strømforsyningensenden. 4. Sørg for, at følerafskærmningen er el-isoleret fra omgivende apparater, som er forbundet til jord. Følerledninger Transmitter 4 20 ma sløjfe Jordforbindelsespunkt på afskærmingen Forbind afskærmningerne, som er el-isolerede fra transmitteren Mulighed 3 (til hus med eller uden jordforbindelse): 1. Forbind følerledningsafskærmningen til jord ved føleren, hvis det er muligt. 2. Sørg for, at følerlednings- og signalledningsafskærmningerne er el-isolerede fra huset. 3. Signalledningsafskærmningen må ikke forbindes til følerledningsafskærmningen. 4. Forbind signalledningsafskærmningen til jord ved strømforsyningsenden. Følerledninger Transmitter 4 20 ma sløjfe Jordforbindelsespunkt på afskærmingen 8

9 Vejledning til hurtig installation Februar 2004 Rosemount 144 PRODUKTCERTIFICERINGER Godkendte fremstillingssteder Emerson Process Management Rosemount Division Chanhassen, Minnesota, USA Emerson Process Management Temperature GmbH Tyskland Emerson Process Management Asia Pacific Singapore Direktivoplysninger fra den Europæiske Union Overensstemmelseserklæringen fra EF om alle europæiske direktiver, som gør sig gældende for dette produkt, kan findes på Rosemounts websted på En papirkopi kan fås ved at kontakte den lokale salgsrepræsentant. ATEX-direktiv (94/9/EF) Rosemount Inc. overholder ATEX-direktivet. Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) (89/336/EØF) 144H temperaturtransmitter og 144C konfigurationsenhed EN : 1992; EN :1995 Certifikater vedrørende placering i eksplosionsfarligt miljø Amerikanske certificeringer Factory Mutual (FM) godkendelser K5 Kombineret Factory Mutual egensikkerheds- og eksplosionssikkerhedsgodkendelse Egensikker for klasse I, division 1; gruppe A, B, C, D. Ikke-antændende for klasse I, division 2, gruppe A, B, C, D når installeret ifølge Rosemount installationstegning Omgivende temperaturbegrænsninger ligger mellem 40 og 85 C. FM enhedsparametre findes på installationstegningen ( ), som er identificeret på transmitterens godkendelsesmærkat. Eksplosionssikker for klasse I, division 1; gruppe B, C, D. Støveksplosionssikker for klasse II, division 1, gruppe E, F og G. Støveksplosionssikker for klasse III, division 1, placering i eksplosionsfarligt miljø, når installeret ifølge Rosemount tegning Der kræves ingen installationsrørforsegling for at opfylde kravene i NEC 501-5a(1). T5 (T amb = 40 til 85 C) BEMÆRK Godkendelse K5 kan kun fås sammen med indkapslingskode J5 eller J6. Canadian Standards Association (CSA) godkendelser C6 Kombination af CSA-egensikker, ikke-antændende og eksplosionssikker: Eksplosionssikker for klasse I, division 1, gruppe B, C og D. Støveksplosionssikker for klasse II, division 1, gruppe E, F og G. Støveksplosionssikker for klasse III, division 1, placering i eksplosionsfarligt miljø, når installeret ifølge Rosemount tegning og fabriksforseglet. Egnet til brug i klasse 1, division 2, gruppe A, B, C og D. Egensikker for klasse 1, division 1, gruppe A, B, C og D, når installeret ifølge Rosemount tegning Temperaturkoder: T4 (T amb = 40 til 85 C); T6 (T amb = 40 til 60 C) BEMÆRK: Godkendelse C6 kan kun fås sammen med indkapslingskode J5 eller J6. 9

10 Rosemount 144 Vejledning til hurtig installation Februar 2004 Europæiske certificeringer CENELEC ATEX godkendelser I1 Certificering om egensikkerhed DEMKO 00 ATEX ATEX-mærkning: II 1 G EEx ia IIC T6 (T amb = 40 til 60 C) EEx ia IIC T4 (T amb = 40 til 85 C) Enhedsparametre: U i = 28VDC, I i = 120 ma, L i = 10 µh, C i = 1nF, P i = 0,84W Direktiver: ATEX: 94/9/EF EMC: 89/336EØF Særlige forhold for sikker brug (x): 1. For at sikre korrekt brug og installation skal fabrikantens manual følges. 2. Apparatet skal installeres i en indkapsling med en tæthed på mindst IP Klemme 1 og 2 på udstyret skal være elektrisk forbundet til en barriere i det ufarlige område. 4. Transmitteren må kun anvendes sammen med transducere, som lever op til kravene for enkle apparater EN klausul 5.4. ED Brandsikker certificering KEMA 99 ATEX 8715 ATEX-mærkning: II 2 G EEx d IIC T6 (T amb = 40 til 65 C) Maksimum indgangsstrøm: 42,4 V Direktiver: ATEX: 94/9/EF BEMÆRK Kan kun fås sammen indkapslingskode J5 eller J6. Kombinationsgodkendelse KC Kombineret Factory Mutual/CSA egensikkerhedsgodkendelse Factory Mutual Egensikker for klasse I, II, III: Division 1, gruppe A, B, C, D. Ikke-antændende for klasse I, division 2, gruppe A, B, C, D, når installeret ifølge Rosemount installationstegning Omgivende temperaturbegrænsninger ligger mellem 40 C og 85 C. FM enhedsparametrene findes på installationstegningen. CSA Egensikker for klasse I, division 1, gruppe A, B, C, D når forbundet ifølge Rosemount installationstegning T4 ( 40 C T a 85 C), T6 ( 40 C T amb 60 C). 10

Rosemount 848L Diskret logisk temperaturtransmitter med FOUNDATION feltbus

Rosemount 848L Diskret logisk temperaturtransmitter med FOUNDATION feltbus Diskret logisk temperaturtransmitter med FOUNDATION feltbus Start Trin 1: Monter transmitteren Trin 2: Ledningsføring og strømtilslutning Trin 3: Bekræft transmitterens konfiguration Produktcertificeringer

Læs mere

Rosemount 3244MVF MultiVariable temperaturtransmitter

Rosemount 3244MVF MultiVariable temperaturtransmitter F MultiVariable temperaturtransmitter Start Trin 1: Monter transmitteren Trin 2: Tilslut ledningerne og sæt strøm til Trin 3: Kontrollér mærkaterne Trin 4: Bekræft transmitterkonfiguration Slut www.rosemount.com

Læs mere

Rosemount 644H temperaturtransmittere med FOUNDATION Fieldbus

Rosemount 644H temperaturtransmittere med FOUNDATION Fieldbus Installationsvejledning Juli 2010 Rosemount 644 Rosemount 644H temperaturtransmittere med FOUNDATION Fieldbus Start Trin 1: Montering af transmitteren Trin 2: Ledningsføring og strømtilslutning Trin 3:

Læs mere

Rosemount 702 trådløs diskret transmitter

Rosemount 702 trådløs diskret transmitter September 2007 Rosemount 702 Rosemount 702 trådløs diskret transmitter Start Trin 1: Fysisk installation Trin 2: Kontrol af drift Trin 3: Referenceinformation Slut www.rosemount.com Rosemount 702 September

Læs mere

Installationsvejledning , Rev EB Februar Rosemount 248 temperaturtransmitter

Installationsvejledning , Rev EB Februar Rosemount 248 temperaturtransmitter Installationsvejledning 00825-0108-4825, Rev EB Rosemount 248 temperaturtransmitter Installationsvejledning MEDDELELSE Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount

Læs mere

Installationsvejledning 00825-0108-4728, Rev BD Maj 2014. Rosemount 644H og 644R intelligente temperaturtransmittere

Installationsvejledning 00825-0108-4728, Rev BD Maj 2014. Rosemount 644H og 644R intelligente temperaturtransmittere Installationsvejledning 00825-0108-4728, Rev BD Rosemount 644H og 644R intelligente temperaturtransmittere Installationsvejledning MEDDELELSE Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende retningslinjer

Læs mere

Installationsvejledning , Rev EA Februar Rosemount 148 temperaturtransmitter

Installationsvejledning , Rev EA Februar Rosemount 148 temperaturtransmitter 00825-0108-4148, Rev EA Rosemount 148 temperaturtransmitter MEDDELELSE Denne installationsvejledning giver grundlæggende anvisninger vedr. Rosemount 148. Den giver ingen detaljerede anvisninger om konfiguration,

Læs mere

Rosemount 644H Profibus PA temperaturtransmittere

Rosemount 644H Profibus PA temperaturtransmittere Installationsvejledning Juli 2010 Rosemount 644 Rosemount 644H Profibus PA temperaturtransmittere Start Trin 1: Montering af transmitteren Trin 2: Ledningsføring og strømtilslutning Trin 3: Kontrol af

Læs mere

Rosemount 3490-serien 4-20 ma + HART-kompatibel controller

Rosemount 3490-serien 4-20 ma + HART-kompatibel controller 00825-0108-4841, Rev BA Rosemount 3490-serien 4-20 ma + HART-kompatibel controller Installationsvejledning ADVARSEL Følges retningslinjer for sikker installation ikke, kan det resultere i død eller alvorlige

Læs mere

Tryktransmitter til tørgasapplikationer

Tryktransmitter til tørgasapplikationer Vejledning til hurtig installation September 2004 Rosemount 951 Tryktransmitter til tørgasapplikationer Start Bænkkalibrering Ja Nej Konfigurer/Bekræft Trin 1: Monter transmitteren Trin 2: Forbind ledningerne

Læs mere

Rosemount 752 Fjernindikator FOUNDATION Fieldbus-protokol

Rosemount 752 Fjernindikator FOUNDATION Fieldbus-protokol Installationsvejledning Rosemount 752 Rosemount 752 Fjernindikator FOUNDATION Fieldbus-protokol Start Trin 1: Ledningsføring Trin 2: Konfigurering af transducerblokken Produktcertificeringer Slut www.rosemount.com

Læs mere

Rosemount 753R webbaseret fjernovervågningsindikator

Rosemount 753R webbaseret fjernovervågningsindikator Vejledning til hurtig installation Indikator Rosemount 753R Rosemount 753R webbaseret fjernovervågningsindikator Start Oversigt Rosemount 753R med indbygget tryktransmitter model 3051S Rosemount 753R med

Læs mere

Produktetfåsikkemere

Produktetfåsikkemere Installationsvejledning Juli 2009 Rosemount 1151 Rosemount 1151 Analog Tryktransmitter Produktetfåsikkemere Start Trin 1: Montering af transmitteren Trin 2: Tag højde for husets rotation Trin 3: Tilslutning

Læs mere

Produktetfåsikkemere

Produktetfåsikkemere Vejledning til hurtig installation Juni 2007 Rosemount 4500 Rosemount 4500 sanitetstryktransmitter Produktetfåsikkemere Start Trin 1: Montering af transmitteren Trin 2: Indstil kontakterne Trin 3: Forbind

Læs mere

Rosemount 0065/0185 føler. Installationsvejledning , Rev BB_dan Juni 2014

Rosemount 0065/0185 føler. Installationsvejledning , Rev BB_dan Juni 2014 Rosemount 0065/0185 føler 00825-0208-2654, Rev BB_dan MEDDELELSE Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount følere, model 0065 og 0185. Den indeholder ikke anvisninger

Læs mere

Mobrey MCU900-serien 4-20 ma + HART-kompatibel kontrolenhed

Mobrey MCU900-serien 4-20 ma + HART-kompatibel kontrolenhed IP2030-DA/QS, Rev AA Mobrey MCU900-serien 4-20 ma + HART-kompatibel kontrolenhed Installationsvejledning ADVARSEL Hvis retningslinjerne for sikker installation ikke følges, kan det resultere i død eller

Læs mere

Rosemount 585 Main Steam Annubar med støtte på modsatte side

Rosemount 585 Main Steam Annubar med støtte på modsatte side Installationsvejledning 585 Main Steam Annubar Rosemount 585 Main Steam Annubar med støtte på modsatte side Start Trin 1: Placering og retning Trin 2: Bor monteringshuller i røret Trin 3: Påsvejsning af

Læs mere

Rosemount 415 brandpumpe

Rosemount 415 brandpumpe Vejledning til hurtig installation 0025-010-30, Rev AA Januar 200 Rosemount 15 brandpumpe Rosemount 15 brandpumpe Trin 1: Placering og orientering Trin 2: Bor huller i røret Trin 3: Svejs monteringsdelene

Læs mere

Rosemount 3095FC MultiVariable -masseflowtransmitter

Rosemount 3095FC MultiVariable -masseflowtransmitter Vejledning til hurtig installation MultiVariable -masseflowtransmitter Trin 1: Installer transmitteren Trin 2: Tilslut ledninger Trin 3: Indstil kontakter og sæt strøm til Trin 4: Opret forbindelse Trin

Læs mere

Rosemount 3144P temperaturtransmittere med FOUNDATION Fieldbus-protokol. Installationsvejledning 00825-0108-4834, Rev.

Rosemount 3144P temperaturtransmittere med FOUNDATION Fieldbus-protokol. Installationsvejledning 00825-0108-4834, Rev. Rosemount 3144P temperaturtransmittere med FOUNDATION Fieldbus-protokol 00825-0108-4834, Rev. CA MEDDELELSE MEDDELELSE Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount

Læs mere

Installationsvejledning , Rev BA Februar Rosemount 0085 føler med rørbeslag

Installationsvejledning , Rev BA Februar Rosemount 0085 føler med rørbeslag Installationsvejledning 00825-0108-4952, Rev BA Rosemount 0085 føler med rørbeslag Installationsvejledning MEDDELELSE Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount

Læs mere

Trådløs Guided Wave Radar 3308A i Rosemount 3308-serien

Trådløs Guided Wave Radar 3308A i Rosemount 3308-serien 00825-0308-4308, rev. AD Trådløs Guided Wave Radar 3308A i Rosemount 3308-serien Installationsvejledning ADVARSEL Eksplosioner kan resultere i død eller alvorlige kvæstelser. Installation af denne enhed

Læs mere

Trådløs Guided Wave Radar 3308A i Rosemount 3308-serien

Trådløs Guided Wave Radar 3308A i Rosemount 3308-serien Installationsvejledning 00825-0108-4308, rev. AD Trådløs Guided Wave Radar 3308A i Rosemount 3308-serien Installationsvejledning, udstyrskode WU Installationsvejledning ADVARSEL Eksplosioner kan resultere

Læs mere

Installationsvejledning , rev. GA September Rosemount 248 temperaturtransmitter

Installationsvejledning , rev. GA September Rosemount 248 temperaturtransmitter Installationsvejledning 00825-0108-4825, rev. GA Rosemount 248 temperaturtransmitter Installationsvejledning BEMÆRK Denne vejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount 248. Den indeholder

Læs mere

Rosemount tryktransmitter med trådløst aktiverede HART -løsninger i 3051S-serien

Rosemount tryktransmitter med trådløst aktiverede HART -løsninger i 3051S-serien Rosemount tryktransmitter med trådløst aktiverede HART -løsninger i 3051S-serien Rosemount flowmålertransmitter med trådløst aktiverede HART -løsninger i 3051SF-serien Start Trin 1: Montering af transmitteren

Læs mere

Rosemount 848T trådløs temperaturtransmitter. Installationsvejledning 00825-0108-4848, Rev DA December 2014

Rosemount 848T trådløs temperaturtransmitter. Installationsvejledning 00825-0108-4848, Rev DA December 2014 Rosemount 848T trådløs temperaturtransmitter Installationsvejledning 00825-0108-4848, Rev DA Installationsvejledning MEDDELELSE Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for

Læs mere

Installationsvejledning P/N MMI , Rev. A Februar ATEX installationsvejledning til Micro Motion model LFT, transmittere med lavt flow

Installationsvejledning P/N MMI , Rev. A Februar ATEX installationsvejledning til Micro Motion model LFT, transmittere med lavt flow Installationsvejledning P/N MMI-20011737, Rev. A Februar 2009 ATEX installationsvejledning til Micro Motion model LFT, transmittere med lavt flow Bemærk: Ved montering i Europa i farlige områder henvises

Læs mere

Rosemount 5400 niveautransmitter

Rosemount 5400 niveautransmitter 00825-0608-4026, Rev AA Rosemount 5400 niveautransmitter Monteringsanvisninger for parabolantenne 1.0 Om denne vejledning Denne installationsvejledning indeholder anvisninger for niveautransmitter Rosemount

Læs mere

Installationsvejledning P/N MMI , Rev. AA Juli ATEXinstallationsvejledning. Micro Motion transmittere, model 9701/9703

Installationsvejledning P/N MMI , Rev. AA Juli ATEXinstallationsvejledning. Micro Motion transmittere, model 9701/9703 Installationsvejledning P/N MMI-20011735, Rev. AA Juli 2009 ATEXinstallationsvejledning til Micro Motion transmittere, model 9701/9703 Bemærk: Ved montering i Europa i farlige områder henvises til standard

Læs mere

Micro Motion model 775

Micro Motion model 775 Tillæg vedr. ledningsopkobling P/N MMI-20016033, Rev. AA September 2009 Micro Motion model 775 Smart trådløs indbygget THUM -adapter Indhold Oversigt over THUM-adapteren.....................................

Læs mere

Rosemount 751 feltsignalindikator. Installationsvejledning , Rev. AB Februar 2014

Rosemount 751 feltsignalindikator. Installationsvejledning , Rev. AB Februar 2014 Rosemount 751 feltsignalindikator Installationsvejledning 00825-0108-4378, Rev. AB Installationsvejledning FORSIGTIG Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount

Læs mere

Rosemount 285 Annubar Kanalmonteret

Rosemount 285 Annubar Kanalmonteret Vejledning til hurtig installation Kanalmonteret 285 nnubar Rosemount 285 nnubar Kanalmonteret Start Trin 1: Placering og retning Trin 2: Klargøring til installation Trin 3: Installation Trin 4: Installer

Læs mere

RADARNIVEAUMÅLER SPECIEL SIKKERHEDSANVISNING

RADARNIVEAUMÅLER SPECIEL SIKKERHEDSANVISNING Speciel sikkerhedsanvisning da RADARNIVEAUMÅLER SPECIEL SIKKERHEDSANVISNING Indhold TankRadar Pro information om det europæiske ATEX-direktiv....................... 2 ATEX-mærkning og Ex-certificeringskode............................................

Læs mere

Rosemount 485 Annubar Flo-Tap-samling med gevind

Rosemount 485 Annubar Flo-Tap-samling med gevind Installationsvejledning 00825-0508-809, Rev DB 85 Annubar med Rosemount 85 Annubar Flo-Tap-samling med gevind Trin 1: Placering og orientering Trin 2: Svejsning af monteringsdele Trin 3: Montering af afspærringsventil

Læs mere

Micro Motion Klargøring og installation af 9-leder flowmålerkabel

Micro Motion Klargøring og installation af 9-leder flowmålerkabel Brugsvejledning P/N 1004399, Rev. H Marts 2005 Micro Motion Klargøring og installation af 9-leder flowmålerkabel Installationsvejledning 2005, Micro Motion, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Micro Motion

Læs mere

Rosemount 644 temperaturtransmitter

Rosemount 644 temperaturtransmitter Installationsvejledning 00825-0208-4728, rev. DB Rosemount 644 temperaturtransmitter med 4-20 ma HART -protokol (revision 5 og 7) Bemærk Inden transmitteren installeres, skal det kontrolleres, at den rette

Læs mere

Installationsvejledning P/N MMI , Rev. A Juli ATEX-installationsvejledning for Micro Motion transmittere model 1500 og 2500

Installationsvejledning P/N MMI , Rev. A Juli ATEX-installationsvejledning for Micro Motion transmittere model 1500 og 2500 Installationsvejledning P/N MMI-20011731, Rev. A Juli 2008 ATEX-installationsvejledning for Micro Motion transmittere model 1500 og 2500 Bemærk: Ved montering i Europa i farlige områder henvises til standard

Læs mere

Rosemount 214C føler. Installationsvejledning , Rev AD Juli 2016

Rosemount 214C føler. Installationsvejledning , Rev AD Juli 2016 Rosemount 214C føler 00825-0408-2654, Rev AD BEMÆRK Denne vejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount følermodeller 214C. Hvis føleren blev bestilt monteret på en temperaturtermolomme

Læs mere

3308A trådløs niveautransmitter med Guided Wave Radar i 3308-serien

3308A trådløs niveautransmitter med Guided Wave Radar i 3308-serien 00825-0208-4308, rev. AD 3308A trådløs niveautransmitter med Guided Wave Radar i 3308-serien ADVARSEL Eksplosioner kan resultere i dødsfald eller alvorlige kvæstelser. Kontroller, at måleenhedens driftsmiljø

Læs mere

Rosemount 3490-serien 4-20 ma + HART-kompatibel kontrolenhed

Rosemount 3490-serien 4-20 ma + HART-kompatibel kontrolenhed 00825-0208-4841, Rev AA Rosemount 3490-serien 4-20 ma + HART-kompatibel kontrolenhed ADVARSEL Hvis retningslinjerne for sikker installation ikke følges, kan det resultere i død eller alvorlige kvæstelser.

Læs mere

Rosemount 848T FOUNDATION Fieldbus kompakt temperaturtransmitter

Rosemount 848T FOUNDATION Fieldbus kompakt temperaturtransmitter Installationsvejledning 00825-0108-4697, Rev EA Rosemount 848T FOUNDATION Fieldbus kompakt temperaturtransmitter Enhed revision 7 kræver ny DD/CFF-revision Installationsvejledning MEDDELELSE Denne installationsvejledning

Læs mere

Model 3700 transmitter (9-leder) eller Model 3350 controller

Model 3700 transmitter (9-leder) eller Model 3350 controller Lynvejledning P/N 3300747, Rev. C April 2003 Model 3700 transmitter (9-leder) eller Model 3350 controller Installationsvejledning for feltmontering For online teknisk support, brug EXPERT 2 systemet på

Læs mere

Flowmålertransmitter i Rosemount 2051CF-serien med PROFIBUS PA

Flowmålertransmitter i Rosemount 2051CF-serien med PROFIBUS PA Installationsvejledning Rosemount 2051 Rosemount 2051 tryktransmitter med PROFIBUS PA Flowmålertransmitter i Rosemount 2051CF-serien med PROFIBUS PA Start Trin 1: Montering af transmitteren Trin 2: Tag

Læs mere

VIGTIG MEDDELELSE ADVARSEL

VIGTIG MEDDELELSE ADVARSEL IBRUGTAGNING DAN 2 Introduktion 3 VIGTIG MEDDELELSE Ibrugtagningsdokumentet indeholder elementære retningslinjer for 375 feltkommunikatorer. Den indeholder ikke dybdegående anvisninger angående konfiguration,

Læs mere

Referencemanual 00809-0108-4601, Rev AB Juli 2011 Rosemount 9901. Rosemount 9901. Sikkerhedsinstruktioner. www.rosemount.com

Referencemanual 00809-0108-4601, Rev AB Juli 2011 Rosemount 9901. Rosemount 9901. Sikkerhedsinstruktioner. www.rosemount.com Referencemanual 00809-0108-4601, Rev AB Juli 2011 Rosemount 9901 Rosemount 9901 Sikkerhedsinstruktioner www.rosemount.com Referencemanual Juli 2011 Rosemount 9901 Sikkerhedsinstruktioner Disse sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

Rosemount 2130. ATEX og IECEx sikkerhedsinstruktioner om flammesikring

Rosemount 2130. ATEX og IECEx sikkerhedsinstruktioner om flammesikring Supplement til brugervejledning 00809-0408-4130, Rev. AA Maj 2009 Rosemount 2130 Rosemount 2130 ATEX og IECEx sikkerhedsinstruktioner om flammesikring www.rosemount.com Rosemount 2130 Supplement til brugervejledning

Læs mere

Bølgelederradar med Rosemount 9901 kamre

Bølgelederradar med Rosemount 9901 kamre 00825-0108-4601, Rev AA Bølgelederradar med Rosemount 9901 kamre Monteringsvejledning for valgmulighed XC Sikkerhedsmeddelelser Procedurer og instruktioner i dette dokument kan kræve særlige forholdsregler

Læs mere

Temperaturprocesværdier. ved et øjekast. 7501 Feltmonteret HART-temperaturtransmitter med display og optiske knapper PERFORMANCE MADE SMARTER

Temperaturprocesværdier. ved et øjekast. 7501 Feltmonteret HART-temperaturtransmitter med display og optiske knapper PERFORMANCE MADE SMARTER Temperaturprocesværdier ved et øjekast PERFORMANCE MADE SMARTER COMMUNIC AT I ON F OUND AT I O N TEMPERATUR EX-BARRIERER KOMMUNIKATIONSINTERFACES MULTIFUNKTIONEL ISOLATION DISPLAYS 7501 Feltmonteret HART-temperaturtransmitter

Læs mere

Trådløs gateway 1420. Installationsvejledning 00825-0108-4420, Rev DA August 2009 Trådløs gateway 1420

Trådløs gateway 1420. Installationsvejledning 00825-0108-4420, Rev DA August 2009 Trådløs gateway 1420 Installationsvejledning August 2009 Trådløs gateway 1420 Trådløs gateway 1420 Start Trin 1: Indledende opkobling til konfiguration Trin 2: Grundlæggende sikkerhed og tidskonfiguration Trin 3: Grundlæggende

Læs mere

Installationsvejledning 00825-0208-4410, Rev. CB Januar 2015. Emerson Smart Wireless Gateway 1410

Installationsvejledning 00825-0208-4410, Rev. CB Januar 2015. Emerson Smart Wireless Gateway 1410 Installationsvejledning 00825-0208-4410, Rev. CB Emerson Smart Wireless Gateway 1410 Installationsvejledning MEDDELELSE Denne vejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Smart Wireless Gateway

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

Micro Motion -sensorer i F-serien med certifikat DMT 01 ATEX E 158 X

Micro Motion -sensorer i F-serien med certifikat DMT 01 ATEX E 158 X Installationsvejledning P/N MMI-20010180, Rev. A Juni 2007 ATEXinstallationsvejledning for Micro Motion -sensorer i F-serien med certifikat DMT 01 ATEX E 158 X Til ATEX-godkendte sensorinstallationer Bemærk:

Læs mere

475 Field Communicator

475 Field Communicator 475 Field Communicator 2 Introduktion 3 ADVARSEL Eksplosioner kan medføre død eller alvorlige kvæstelser: Brug i eksplosive omgivelser skal overholde lokale, nationale og internationale standarder, forskrifter

Læs mere

Rosemount magnetiske flowmålersystem (transmitter og flowrør)

Rosemount magnetiske flowmålersystem (transmitter og flowrør) Rosemount magnetiske flowmålersystem (transmitter og flowrør) Start Trin 1: Inden installation Trin 2: Håndtering Trin 3: Montering Trin 4: Installation (flowrør med flanger) Trin 4: Installation (flowrør

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Smart Wireless THUM -adapter

Smart Wireless THUM -adapter Installationsvejledning Smart Wireless Smart Wireless THUM -adapter Start Vigtigt vedr. trådløs tilslutning Konfiguration til brug i testbænk Trin 1: Fysisk installation Trin 2: Bekræftelse af funktion

Læs mere

Model RFT9739 sender Installationsvejledning

Model RFT9739 sender Installationsvejledning Lynvejledning P/N 3002232, Rev. D Februar 2003 Model RFT9739 sender Installationsvejledning For online teknisk support, brug EXPERT 2 systemet på www.expert2.com. For at tale med en kundeservicemedarbejder

Læs mere

SmartPower Solutions. Installationsvejledning 00825-0108-4701, Rev BA December 2014

SmartPower Solutions. Installationsvejledning 00825-0108-4701, Rev BA December 2014 SmartPower Solutions 00825-0108-4701, Rev BA MEDDELELSE Denne vejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for produkter i SmartPower-serien. Den indeholder ikke anvisninger angående detaljeret konfiguration,

Læs mere

Rosemount 5408 og 5408:SIS niveautransmittere

Rosemount 5408 og 5408:SIS niveautransmittere 00825-0108-4408, re v. AB Rosemount 5408 og 5408:SIS niveautransmittere Kegleantenne 1.0 Om denne vejledning Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount transmittere

Læs mere

Micro Motion -sensorer i R-serien og model CNG050

Micro Motion -sensorer i R-serien og model CNG050 Installationsvejledning P/N MMI-20010130, Rev. A Juni 2007 ATEXinstallationsvejledning for Micro Motion -sensorer i R-serien og model CNG050 Til ATEX-godkendte sensorinstallationer Bemærk: Ved montering

Læs mere

Smart Wireless Gateway 1420. Installationsvejledning 00825-0208-4420, Rev. FB Januar 2015

Smart Wireless Gateway 1420. Installationsvejledning 00825-0208-4420, Rev. FB Januar 2015 Smart Wireless Gateway 1420 00825-0208-4420, Rev. FB MEDDELELSE Denne vejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Smart Wireless Gateway. Den indeholder ikke anvisninger vedrørende diagnosticering,

Læs mere

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132 DK Installationsvejledning devireg 130, 131 og 132 Indhold: 1. Anvendelsesområde og funktion. 2. Installationsvejledning. a. Installation af føler for devireg 130, 131 og 132. b. Placering af devireg 130,

Læs mere

Rosemount 5408 og 5408:SIS niveautransmittere

Rosemount 5408 og 5408:SIS niveautransmittere 00825-0308-4408, rev. AA Rosemount 5408 og 5408:SIS niveautransmittere Parabolantenne 1.0 Om denne vejledning Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount transmittere

Læs mere

Rosemount 2088 med valgbar HART-tryktransmitter

Rosemount 2088 med valgbar HART-tryktransmitter 00825-0108-4108, Rev AB Rosemount 2088 med valgbar HART-tryktransmitter med 4 20 ma HART- og 1 5 Vdc HART-protokol med lav effekt (version 5 og 7) Bemærkninger MEDDELELSE Denne installationsvejledning

Læs mere

Rosemount 1151 tryktransmitter med 4 20 ma HART-protokol

Rosemount 1151 tryktransmitter med 4 20 ma HART-protokol Installationsvejledning Juli 2009 Rosemount 1151 Rosemount 1151 tryktransmitter med 4 20 ma HART-protokol Dette produkt tages snarligst ud af produktion. Kun en begr nset antal af instrumenterne er til

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Rosemount 3051S MultiVariable transmitter. Rosemount MultiVariable transmitter i flowmålerserie 3051SF

Rosemount 3051S MultiVariable transmitter. Rosemount MultiVariable transmitter i flowmålerserie 3051SF 00825-0108-4803, Rev. CA Rosemount 3051S MultiVariable transmitter Rosemount MultiVariable transmitter i flowmålerserie 3051SF MEDDELELSE Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende retningslinjer

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

mobile PhoneTools Brugerhåndbog

mobile PhoneTools Brugerhåndbog mobile PhoneTools Brugerhåndbog Indhold Systemkrav...2 Før installering...3 Installering af mobile PhoneTools...4 Installering og konfigurering af mobiltelefon...5 Registrering på Internet...7 Fjerne mobile

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

Micro Motion CNG050-sensorer

Micro Motion CNG050-sensorer Monteringsmanual P/N 20002592, Rev. B Maj 2006 Micro Motion CNG050-sensorer Monteringsmanual Før du begynder Før du begynder Manualen beskriver, hvordan en Micro Motion CNG050 sensor skal monteres. Manualen

Læs mere

Installationsvejledning PLA Option FLX series

Installationsvejledning PLA Option FLX series MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning PLA Option FLX series www.danfoss.com/solar Sikkerhed og overensstemmel... Sikkerhed og overensstemmelse Typer af sikkerhedsmeddelelser

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

Solar Inverters Sensor Interface Option

Solar Inverters Sensor Interface Option SMA Solar Technology AG Solar Inverters Sensor Interface Option Installationsvejledning FLX series www.sma.de Sikkerhed Sikkerhed Typer af sikkerhedsmeddelelser ADVARSEL Advarsler (med symbol) anvendes

Læs mere

Installationsvejledning , rev. HA September Guidet niveau- og grænsefladetransmitter til bølgeradar i Rosemount 3300-serien

Installationsvejledning , rev. HA September Guidet niveau- og grænsefladetransmitter til bølgeradar i Rosemount 3300-serien 00825-0108-4811, rev. HA Guidet niveau- og grænsefladetransmitter til bølgeradar i Rosemount 3300-serien Om denne vejledning Denne startvejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount

Læs mere

Sensorer. Temperatur transmitter - Type 2211. Målskitse

Sensorer. Temperatur transmitter - Type 2211. Målskitse 4-20 ma transmitter for Pt100 følere, termokoblere, mv og indgang. Isolationsspændning 3,75 kv ac 2-vejs programmering via FlexProgrammer Nøjagtighed < (Pt100) Valgfri linearisering, dæmpning og tilstandsindikation.

Læs mere

Rosemount 405 kompakt primærelement. Installationsvejledning 00825-0108-4810, Rev FF December 2014

Rosemount 405 kompakt primærelement. Installationsvejledning 00825-0108-4810, Rev FF December 2014 Rosemount 405 kompakt primærelement 00825-0108-4810, Rev FF MEDDELELSE Denne vejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount 405 primærelementer. Den indeholder ikke anvisninger angående

Læs mere

JUMO dtrans T04 4-tråds transmitter med indstilling via DIP-kontakter/pc-setup-program

JUMO dtrans T04 4-tråds transmitter med indstilling via DIP-kontakter/pc-setup-program JUMO GmbH & Co. KG Leveringsadresse: Mackenrodtstraße 14, 36039 Fulda, Tyskland Postadresse: 36035 Fulda, Tyskland Telefon: +49 661 6003-0 Telefax: +49 661 6003-607 E-Mail: mail@jumo.net Internet: www.jumo.net

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER REGLER VEDRØRENDE KOMMUNIKATION RADIO- OG TV-STØJ Det udstyr, som er beskrevet i denne instruktionsbog, kan generere og udstråle radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning KOM GODT I GANG MED INSTALLATIONEN Denne vejledning giver dig et overblik over, hvad startpakken indeholder og hjælper dig med installationen trin for trin. 1 gateway 1 netværkskabel

Læs mere

Rosemount 3095 masseflowmålerelektronik. Start

Rosemount 3095 masseflowmålerelektronik. Start Vejledning til hurtig installation Rosemount 3095 MultiVariable Rosemount 3095 MultiVariable masseflowtransmitter med HART eller FOUNDATION feltbusprotokol Rosemount 3095 masseflowmålerelektronik ProductDiscontinued

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

Rosemount 485 Annubar Pak-Lok-samling

Rosemount 485 Annubar Pak-Lok-samling Installationsvejledning 00825-0308-809, Rev EA Pak-Lok 85 Annubar Rosemount 85 Annubar Pak-Lok-samling Start Trin 1: Placering og retning Trin 2: Bor huller i røret Trin 3: Påsvejsning af monteringsbeslag

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Installationsvejledning 00825-0108-4840, Rev CA Februar 2013. Rosemount ultralydsniveautransmitter til væsker, model 3101, 3102 og 3105

Installationsvejledning 00825-0108-4840, Rev CA Februar 2013. Rosemount ultralydsniveautransmitter til væsker, model 3101, 3102 og 3105 00825-0108-4840, Rev CA Rosemount ultralydsniveautransmitter til væsker, model 3101, 3102 og 3105 MEDDELELSE Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for ultralydsniveautransmittere,

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Micro Motion -sensorer i H-serien

Micro Motion -sensorer i H-serien Installationsvejledning P/N MMI-20010104, Rev. A Juni 2007 ATEXinstallationsvejledning for Micro Motion -sensorer i H-serien Til ATEX-godkendte sensorinstallationer Bemærk: Ved montering i Europa i farlige

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning MFC-8220 Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

RAC 531 BETJENINGSVEJLEDNING. Niveauregistrering til. olie-/vandudskillere NIV. Sikkerhedsforskrifter. Beskrivelse. Tekniske egenskaber

RAC 531 BETJENINGSVEJLEDNING. Niveauregistrering til. olie-/vandudskillere NIV. Sikkerhedsforskrifter. Beskrivelse. Tekniske egenskaber BETJENINGSVEJLEDNING Niveauregistrering til Sikkerhedsforskrifter Montering, ledningsføring, indledende opstart og vedligeholdelse skal udføres af uddannede teknikere. Apparatet må kun tilsluttes til kredsløb,

Læs mere

Vibranivo. Serie VN 1000 VN 2000 VN 5000 VN Betjeningsvejledning

Vibranivo. Serie VN 1000 VN 2000 VN 5000 VN Betjeningsvejledning Vibranivo Serie VN 1000 VN 2000 VN 5000 VN 6000 Betjeningsvejledning 010516 1 UWT GmbH Westendstraße 5 Tel.: +49 (0)831 57123-0 Internet:www.uwt.de D-87488 Betzigau Fax: +49 (0)831 76879 E-Mail: info@uwt.de

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

N150 trådløs mikro-usb-adapter WNA1000M Installationsvejledning. N150 trådløs mikro-usb-adapter Ressource-cd

N150 trådløs mikro-usb-adapter WNA1000M Installationsvejledning. N150 trådløs mikro-usb-adapter Ressource-cd N150 trådløs mikro-usb-adapter WNA1000M Installationsvejledning N150 trådløs mikro-usb-adapter Ressource-cd Varemærker NETGEAR, NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede

Læs mere

Rosemount 705 Wireless Totalizing-transmitter

Rosemount 705 Wireless Totalizing-transmitter Installationsvejledning 00825-0208-4705, Rev AA Rosemount 705 Wireless Totalizing-transmitter En installationsklar løsning, som muliggør enkel tilslutning til en turbinemåler Måler gennemsnitligt flow

Læs mere