Dette dokument beskriver SUMOshop Backend v3, med fokus på ændringer ift. v2.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dette dokument beskriver SUMOshop Backend v3, med fokus på ændringer ift. v2."

Transkript

1 1 SUMOshop Backend v3 Dette dokument beskriver SUMOshop Backend v3, med fokus på ændringer ift. v2. Backend v3 er primært en visuel opdatering i et mere rent og moderne design. Hertil er der en række helt nye menupunkter og forskellige små forbedringer rundt omkring. Fra først på året 2014 oprettes alle nye shops med Backend v3. Eksisterende shops med Backend v2 opdateres efter aftale. Der er kun begrænset arbejde ifm. opdateringen og dermed ingen udgift hertil. I det følgende beskrives specifikke punkter der er nye eller markant ændrede i v3. 1. Design Backend v3 er først og fremmest en opdatering af design og udseende med forsimpling af stil og grafiske elementer, hvormed backend er lettere at overskue og bruge i det daglige.

2 2 1.a Menu Hovedmenuen i venstre side af skærmen er blevet tydeligere adskilt fra indholdet, og det er lettere at se hvilket menupunkt man aktuelt befinder sig på. De enkelte grupper af menupunkter kan foldes ind og ud, således at man kan nøjes med at se de menupunkter, man oftest bruger. Det gemmes lokalt i browseren, hvilke menugrupper man har foldet ind. Hvis der er flere menupunkter end der kan vises på skærmen, er det muligt at scrolle individuelt i menupunkterne. 1.b Lister Listevisninger er generelt forbedret. Der er paginering både øverst og nederst, så man ikke behøves scrolle ned i lange lister, for at skifte side. Det er heller ikke længere nødvendigt at trykke på Ret-knappen for at rette et element, da man nu kan trykke direkte på elementet for at rette det. For lister med elementer hvor rækkefølgen kan vælges manuelt, er man ikke længere begrænset til flyt op/ned-knapper. Med den nye Draggable-knap (symboliseret ved buede pile), er det muligt at flytte elementerne direkte med musen, og placere dem hvor det ønskes. Droppes elementet på et sidetal i pagineringen, så flyttes elementet til den pågældende side. Det er endvidere muligt at eksportere indholdet af alle lister som CSV-filer. Dette gøres med Eksport-knappen, som også tager hensyn til den aktuelle søgning og filtrering, så der kun eksporteres den gruppe af elementer, man ønsker.

3 3 1.c Handlingsknapper i lister Handlingsknapper i lister og andre steder er nu generelt lavet som links. Det vil sige at de kan åbnes i nye faneblade, således at man fx hurtigt kan se eller rette fem ordrer i fem forskellige faneblade direkte fra oversigten. Handlingsknapperne er endvidere flyttet til venstre side af listerne, så de altid er let tilgængelige. Dette gælder primært Ret symboliseret ved blyantsikonet og Vis symboliseret ved øjeikonet. Handlinger der ikke bruges ofte, fx Slet, er samlet i en dropdown-menu, som åbnes og lukkes ved at trykke på tandhjulsikonet. 1.d Søgefiltre i lister Der er generelt tilføjet mange nye søge- og filtreringsmuligheder på alle lister. For at bevare overblikket er disse samlet i en dropdown som åbnes og lukkes ved at trykke på Søgefiltre øverst i listerne.

4 4 1.e Popups Popup-sider (fx ved valg af mærker og kategorier på varer eller specialtilbud) åbner ikke længere i nye vinduer, som kunne give problemer med popup-blokkere og lignende. I stedet åbnes popup-indhold nu i overliggende elementer via Fancybox. 1.f Hjælp Hjælpetekster ved felter i redigering skal ikke længere åbnes og lukkes ved klik, men vises nu automatisk når man holder musen over beskrivelsen af felter. Ligeledes er der også altid nem adgang til brugervejledningen til SUMOshop ved klik på Hjælp-linket øverst, som straks viser det relevante afsnit i et overliggende element via Fancybox.

5 5 1.g Feltgrupper Sammenhørende felter er i højere grad grupperet ( feltgrupper ), og det er muligt at lukke disse sammen og åbne dem ligesom grupperne i menuen. 1.h Responsive Hele Backend v3 er lavet i responsive layout, hvormed det virker og er brugbart i alle opløsninger og på alle enheder. Således kan man fx bruge en smartphone, hvor menuen i venstre side af skærmen vises og skjules via SUMOshop-logoet øverst.

6 6 2. Dashboard Dashboardet er den nye standard forside i backend. Siden giver et hurtigt overblik over ordrer, omsætning og besøg på shoppen indenfor den sidste dag, uge, måned eller år. Dashboardet indeholder også de seneste beskeder om driftsstatus etc. fra SUMOshop.

7 7 3. Nye funktioner Backend v3 indeholder en række nye sider og funktioner. 3.a Dagsoversigt Dagsoversigt er en statistikside, som viser dag for dag hvordan det er gået i webshoppen. Siden giver et overblik over både salg, omsætning, avance og dækningsgrad. 3.b Prognose Prognose er en fremskrivning af salget over den seneste tid, som resulterer i en fremskrivning over de varer/varianter, som der vil opstå mangel på. Prognosen baserer sig primært på salgstallet for den sidste måned, og sammenligner dette med det aktuelle lagerantal. Hvis der er blevet solgt mere, end der er tilbage på lager, er prognosen negativ. Evt. varer/varianter der er markeret som "altid på lager" vises med grøn baggrund.

8 8 3.c Udtræk Udtræk er en samling af vidt forskellige dynamiske data og statistikker, der kan trækkes ud som CSV eller XML, eller ses direkte i browseren som HTML. Først vælges det ønskede udtræk, og derefter udfyldes evt. X, Y og Z som parametre - det er forklaret i det enkelte udtræks beskrivelse, hvad hvert parameter dækker over. Det er i mange tilfælde muligt at begrænse udtrækket til at omhandle ordrer der kommer fra en specifik side, hvis man sælger fra flere forskellige sider. Bemærk venligst at det kræver en vis teknisk forståelse og indblik at benytte Udtræk, og at det som sådan ikke er tænkt som en letanvendelig eller brugervenlig side. Derfor ydes der som udgangspunkt heller ikke support på Udtræk, hvis man benytter den forkert og får fejl som følge heraf. 3.d Opgaver Opgaver er en oversigt over de automatiske systemopgaver, som kører på webshoppen. Dette vil typisk være systematiske integrationer til lagersystem og eksterne handelssteder. Sidens formål er primært at man kan sikre sig at alle opgaver kører korrekt - alle skal opdatere mindst dagligt, så hvis dette ikke er sket, er der et problem. For visse typer af opgaver er det også muligt manuelt at opdatere opgaven. Dette bør bruges varsomt, og gerne kun efter aftale.

9 9 3.e Filer Filer er en adgang til at oprette, rette, slette og på anden måde administrere filer på serveren. Sådanne filer vil normalt være billeder og dokumenter som indsættes manuelt på faste sider eller indholdsblokke via WYSIWYG-editoren, da der i de fleste andre tilfælde allerede findes dedikerede systemer til at håndtere filerne. Der opfordres generelt til at man strukturerer sine filer i passende foldere og sletter udgåede filer, for at sikre hastighed og trafik bedst muligt. 3.f Redirects Redirects giver mulighed for manuelt at opsætte redirects fra én URL til en anden URL. Redirects bruges normalt i forbindelse med flytning af sider, således at besøgende og søgemaskiner ved hvor siden er flyttet hen. Redirects kan være enten midlertidige (302) eller permanente (301). Det anbefales at bruge redirects med måde, og ikke ændre unødvendigt. Hvis der rettes ID eller URL på en fast side, mærke, kategori, ankomstside eller andet, som medfører at en side skifter URL, vil systemet automatisk spørge, om der skal oprettes en ny redirect fra den gamle URL til den nye URL.

10 10 3.g Adminlog Adminlog er en log over de handlinger, som administratorer udfører i backend. Det registreres når der oprettes, rettes eller slettes elementer, og når ordrer afsluttes og afvises etc. Det registreres hvornår handlingen er udført og hvem der har udført den, så eventuelle fejl er nemmere at opspore. I den forbindelse opfordres der til at man sørger for at forskellige brugere eller grupper af administratorer arbejder fra forskellige brugerprofiler. 3.h Maillog Maillog er tracking og log af alle udsendte s fra systemet, herunder nyhedsbreve, ordrebekræftelser og actionmails. Hver eneste sendte registreres, og via trackingbilleder og returbehandling noteres det om og hvornår en er læst eller bouncet. Der føres statistik over hvordan de enkelte udsendelser og de enkelte modtagere har behandlet deres s. Det registreres også hvilke eventuelle links der klikkes på. Maillog er ikke aktiveret som standard, da det kræver en vis mængde opsætning med s, og kan være uønsket hvis man allerede opererer med en anden tracking eller lignende. Maillog kan derfor aktiveres efter aftale.

11 11 3.i Salg Den gamle oversigt over de bedstsælgende mærker og kategorier er udgået, og erstattet af nye Salg-faneblade som figurerer under både Varer, Mærker, Kategorier, Sektioner mm. Herfra er det muligt at se den samlede omsætning, kostpris, avance og dækningsgrad fordelt over de enkelte elementer. Statistikken kan opdeles i perioder, filtreres efter forskellige betingelser, sorteres efter kolonner og eksporteres til CSV-format. 3.j Gennemsnit Gennemsnit er en ny side under Ordrer som viser gennemsnitstal for alle ordrer såsom total, avance, dækningsgrad, rabatter osv. Siden indeholder også en graf der viser udviklingen indenfor de forskellige områder. Der kan skiftes mellem hvilke data grafen skal vise, ved at trykke på den relevante overskrift i oversigten.

12 12 4. Indstillinger Indstillinger erstatter Opsætning som siden hvor de grundlæggende indstillinger vælges for webshoppen. Det er muligt at lave en række forskellige indstillinger, som der ikke tidligere var adgang til. 4.a Valutaer Valutaer er en ny side hvor det er muligt at oprette og rette de forskellige valutakurser, man ønsker at bruge. Hvis man opererer med danske kroner som standardvaluta, så er det muligt at vælge autoopdatering på de øvrige valuta, hvormed de hver nat opdateres med de aktuelle kurser fra Nationalbanken, evt. med en multiplikationsfaktor så kursen automatisk bliver lavere eller højere. Den aktuelle valutakurs gemmes nu på alle ordrer, således at man kan gå tilbage og se, hvilken kurs ordren blev solgt til.

13 13 5. Diverse 5.a WYISWYG WYSIWYIG-editoren er udskiftet til Redactor, som er en hurtigere, simplere og mere kompatibel editor. Se evt. mere om Redactor: 5.b Grafer Grafer er udskiftet til Flot, som er hurtigere og mere kompatible grafer, der ikke benytter Flash og dermed også virker på ios-enheder mm.

14 14 5.c Meta-preview Meta-preview er et realtime opdateret preview af, hvordan den aktuelle sides titel, link og meta-beskrivelse vil præsenteres på Google. Bemærk at linket heri som udgangspunkt er beregnet til webshops der kører med Frontend v3. 5.d Link-vælger Udover manuelt at indtaste en URL i link-felter, er det muligt at bruge link-vælgeren. Således kan der vælges en specifik kategori, side, mærke eller andet, og systemet indsætter selv den korrekte URL. 5.e Ændrede menupunkter Info er forsimplet og indeholder ikke længere de mange forskellige statistikker, som nu er flyttet ud på de relevante steder, herunder Dashboard. Momssatser er flyttet fra Ordrebehandling til Diverse sammen med Valutaer og Indstillinger.

15 15 6. Kommende funktionalitet I tiden efter indfasningen af Backend v3 er der planlagt yderligere en række funktionalitet til backend. Dette inkluderer blandt andet: Simpel billedredigering, så man kan beskære, skalere og ændre lys og kontrast på uploadede billeder i backend. Mulighed for at opsætte automatiske udtræk, der således fast genereres og udsendes af systemet som rapporter per til valgfrie modtagere og tidspunkter. Inline masseredigering så man fra filtrerede lister kan rette i relevante felter på fx flere varer direkte fra oversigten. Ny sprogfane med "Alle sprog", som på én samlet side viser alle sprogversionerede felter for fx en vare i alle sprog, så man nemt kan sammenligne og oversætte, når man opererer med mange sprog. Mulighed for at rette alle shoppens systematiske tekster og oversættelser i backend. Mulighed for at vælge hvilke kolonner, og hvilken rækkefølge af kolonner, man ønsker på eksportering fra backend. Forgrenet draggable-sortering i redigering af menuer, så det er nemt at flytte menupunkter ind og ud under andre menupunkter. Forbedret cache-system som i højere og mere detaljeret grad kan styres og opdateres fra backend. Der vil løbende blive informeret om disse nye tiltag, og vi er altid åbne for yderligere idéer.