BERETNING 2005 FREMTID I FÆLLESSKAB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BERETNING 2005 FREMTID I FÆLLESSKAB"

Transkript

1 BERETNING 2005 FREMTID I FÆLLESSKAB

2 VELKOMMEN TIL BERETNING 2005 Et år er nu gået siden fusionen mellem KAD og SiD. Det er et år siden, vi dannede Fagligt Fælles Forbund, 3F, landets største fagforening. I lighed med sidste år er beretning 2005 struktureret efter de seks politiske udvalg, som er nedsat af 3F s hovedbestyrelse, samt et afsnit om det faglige arbejde i 3F s grupper. Derfor er der syv hovedafsnit, nemlig: Det faglige arbejde i grupperne Social og miljø Ligestilling Det internationale arbejde Uddannelse og arbejdsmarked Oplysning Arbejdsløshedskassen Hertil kommer afsnit om 3F s organisation, ungdomsarbejdet, med mere. Langt fra alle 3F s aktiviteter og indsatser i 2005 er af pladsmæssige hensyn indeholdt i beretningen. I stedet har vi valgt at beskrive årets primære indsatser og aktiviteter, i år 0 efter fusionen. Desuden indeholder beretningen 3F s regnskab for 2005, og væsentlige tal og fakta om 3F i 2005.

3 3F FAGLIGT FÆLLES FORBUND BERETNING 2005 TEKST: 02 Et sundt og levende barn 02 Tilbud om lønforsikring gode grunde 06 1,28 milliarder kroner tilbage til medlemmerne 08 Den globale tillidsrepræsentant 10 Vi kom godt i gang FAGLIGT ARBEJDE 12 Den faglige rygrad 14 Danfoss blev Årets Arbejdsplads 16 Kampagnedag i granplantager 16 Offentligt netværk 21 Dorthe tog volden med 21 Sikkerhedsbussen 22 Her er 3F s seks faglige grupper SOCIAL OG MILJØ 24 Social og miljø - med hjerte og fornuft 26 Postbude bukker under af stress nye grønne job LIGESTILLING 30 Vi tager ligestillingsbrillerne på INTERNATIONALT ARBEJDE 32 Bistandsarbejde fastholdt trods modvind UDDANNELSE OG ARBEJDSMARKEDPOLITIK 34 Uddannelse og arbejdsmarked 34 3F s repræsentation i lokale beskæftigelsesråd OPLYSNING 38 Oplysning: Rekrut 3F AKASSEN 40 Bedre og billigere a-kasse ORGANISATION 42 En moderne organisation 43 Priser til Fagbladet 44 Fokus på lærlinge REGNSKAB 46 En kontingentkrone blev fordelt således i 3F Hoved- og nøgletal 48 Anvendt praksis for beretning 49 Revisors erklæring 50 Afdelingskontorer 51 Daglig ledelse TAL: 04 Medlemsudviklingen i 3F 06 Inddrevne midler fra Fordeling af inddrevne midler fra Fagligt Fælles Forbunds overenskomster 38 Antal kursusuger Antal tillidshverv i 3F Administrationsudgifter i 3FA 41 Ledighedsprocent Medlemmer berørt af ledighed Antal medlemmer i 3FA 44 Antal medarbejdere i 3F Regnskabstal

4 SIDE 02 BERETNING 2005 FAGLIGT FÆLLES FORBUND LEDELSENS BERETNING Et sundt og levende barn AF POUL ERIK SKOV CHRISTENSEN Det nye forbund har nu holdt et års fødselsdag, og lad mig straks slå fast: Barnet er velskabt og sundt - men også et meget levende væsen, der nok skal vokse op og blive en stor stærk organisation. Jeg tror, at alle tillidsvalgte i det nye forbund er enige med mig i den betragtning. Naturligvis har der været rynkede pander og søvnlæse nætter, måske især blandt medarbejderne i afdelingerne, for en fusion og sammenlægning af over 300 lokalafdelinger til først 85 og siden 76 store velfungerende afdelinger kan naturligvis ikke gennemføres uden, at der opstår situationer, man ikke havde forventet, og som kræver ekstra overvejelser, før de bliver løst på den rette måde. Fusionen For selv om både KAD og SiD havde mere end 100 års erfaring som faglige organisationer, så blev 2005 på mange måder år 0 i den nye organisation. Det betyder ikke, at alt er nyt og uprøvet. Heldigvis har barnets forældre stor erfaring og viden at bygge på, som i rigt mål er givet videre til den nye organisation. Fusionen og opstarten af 3F har sat sit præg på alt arbejde i organisationen, og har påvirket alle tillidsvalgte på alle niveauer. Der skulle etableres nye samarbejdsrelationer. Mange har skiftet ansvarsområder og fået nye opgaver, nye kolleger og nye rammer at fungere i. De cirka 270 SiD-afdelinger og de godt 30 KAD-afdelinger blev smeltet sammen til først 85 og siden 76 afdelinger. Også her var der brug for markant vilje til forandring og fleksibilitet. Der har været problemer. Men det er min klare opfattelse, at vi både i forbundshuset og i de lokale afdelinger har haft en stor vilje til at tænke nyt og vilje til, at vores nye forbund skulle blive en succesfuld, stærk faglig organisation. Jeg er stolt over, at vi har en organisation, hvor så mange valgte personer uden at kny afgav deres post, fordi de kunne se, at det gavnede fællesskabet. Ingen kan påstå, at vores folk er taburetklæbere. Medlemsudviklingen Fusionen blev besluttet på et tidspunkt, hvor begge forbund mistede medlemmer, og den tendens er fortsat i 3F, hvor vi i løbet af 2005 har konstateret en medlemsnedgang på Det kan lyde voldsomt, men i virkeligheden svarer det til vores forventninger, og der er flere naturlige forklaringer på medlemsfaldet. Vores medlemmer er generelt kortere tid på arbejdsmarkedet. De, der nu går på pension, kom på arbejdsmarkedet som årige. I dag starter mange først på arbejdsmarkedet som 20-årige. Dertil kommer, at pensionsalderen er nedsat fra 67 til 65 år, hvilket også afkorter den aktive arbejdsperiode. En anden forklaring er, at de ufaglærte brancher er under forandring. Mange job forsvinder på grund af automatisering, eller fordi virksomhederne flytter produktion til udlandet. En vigtig tredje faktor er den individualisering, der sker i samfundet. De unge melder sig ikke automatisk ind i en fagforening, sådan som deres forældre måske gjorde. De unge vil vide, hvad de får for deres kontingent, og nogle vælger at spare nogle penge og prøve et af de lavpris-tilbud, der findes på markedet. En FORTSÆTTES SIDE 4 TILBUD OM LØNFORSIKRING Fra 1. oktober 2005 fik medlemmerne af 3F og 3F s Akasse mulighed for at tegne en 3F Lønforsikring. Beslutningen blev truffet af 3F s hovedbestyrelse tidligere på året. 3F mener principielt, at alle burde have en bedre dækning, når de bliver ledige, gennem højere arbejdsløshedsdagpenge. Medlemskabet af a-kassen er fort-

5 BERETNING 2005 SIDE 03 Medarbejderne på Sundby Kirkegård på Amager tog imod et tilbud fra Københavns Kommune om sundhed på arbejdspladsen. sat det vigtigste økonomiske sikkerhedsnet, og 3F Lønforsikring erstatter ikke dagpengene. Men forsikringen kan være et tilskud til dagpengene, og 3F har valgt at have dette tilbud til medlemmerne på hylderne, i samarbejde med forsikringsselskabet ALKA, også selv om eventuelt kun et mindre antal medlemmer tager imod tilbuddet. Den billigste dækning på kr. om måneden i tre måneder koster kun 26 kr. om måneden i præmie. Alt efter lønindtægt kan man forsikre sig for mellem kr. til kr. ekstra om måneden. Ikke alle medlemmer kan få glæde af ordningen. Tjener man mindre end cirka kr. om måneden er forsikringen ikke aktuel, fordi man i forvejen er dækket af dagpengene. Forsikringen + dagpenge må nemlig højst udgøre 80 procent af den løn, man havde før, man blev ledig. Ligeledes er det et problem, hvis man arbejder inden for et område med mange hjemsendelser, eller har mange kortvarige ansættelsesforhold. Man kan få mere at vide i de lokale afdelinger, eller læse mere på 3F s hjemmeside

6 SIDE 04 BERETNING 2005 FAGLIGT FÆLLES FORBUND LEDELSENS BERETNING del af dem fortryder senere og melder sig ind hos os, men i en periode står nogle af de unge altså uden for vores fællesskab. Det vil vi naturligvis ikke stiltiende acceptere, fordi de reelt nasser på det arbejde og de resultater, som vi skaber. Derfor er der i 2005 taget initiativ til en række projekter, der har til formål at forstærke medlemshvervningen ude på arbejdspladserne. Et led i dette arbejde bliver en forstærket indsats i forhold til synlighed. Ikke fordi 3F er usynlig, men fordi det bliver stadig mere vigtigt, at vi bruger kræfter på markedsføring, informationskampagner og kommunikation. Medieomtale og synlighed Faktisk har vi et godt udgangspunkt. Vores sponsorat med dansk kvindefodbold og navnlig vores sponsorat af kvindelandsholdet i fodbold har skabt øget synlighed omkring 3F, og det har bidraget til øget respekt omkring nogle af vores mærkesager, herunder ligestilling. Fodboldkvinderne er nogle seje tøser, der har præcis de værdier, der matcher vores i 3F. Derfor passer sponsoratet så godt til 3F, og det er uden tvivl baggrunden for, at medlemmer og tillidsvalgte har nikket anerkendende til denne satsning fra forbundets side. Vores medieomtale står stærkt. Gennem Fagbladet 3F s daglige nyhedsbrev bliver der sat mange fingeraftryk i medierne, og der går ikke en dag uden, at 3F bliver solidt citeret i medierne. Målinger fra 2005 viser, at 3F suverænt er den organisation inden for LO-familien, der får mest medieomtale. Set på arbejdsmarkedet som helhed, så er det faktisk kun Dansk Industri, der omtales mere end 3F. Det er vi lidt stolte over, men vi erkender også, at vi kan gøre det endnu bedre. Politisk debat 2005 blev også et meget politisk år med to valgkampe, formandsvalg i landets næststørste parti, fornyet debat om efterløn og pension, debat omkring velfærdskommissionens arbejde, globalisering og en ny uddannelsesreform. Forbundet har brugt mange kræfter på at deltage i de forskellige politiske debatter, og vi har ydet politisk støtte i de to valgkampe. I forbindelse med valget til Folketinget i starten af 2005 gav hovedbestyrelsen økonomisk støtte til de partier, der fremmer vores medlemmers sag. Desværre genvandt VK-regeringen magten, støttet af Dansk Folkeparti. I forbindelse med valg til de nye storkommuner og regioner støttede vi de mange hundrede 3F-medlemmer, der stillede op til disse valg, og det blev en succes. Mange 3F-medlemmer blev valgt ind, og der kom nye borgmestre i en række kommuner, herunder Århus, Viborg og Randers - samtidig med, at Ritt Bjerregaard i København vandt en formidabel flot sejr. Vi har været særdeles aktive i debatten om efterløn og forhøjelse af efterløns- og pensionsalderen. Vi synes ikke, der er brug for en reform. Dels er det kort tid efter, at man i 1998 sænkede efterløns- og pensionsalderen, dels er det fortsat et stort problem for mange af vores ældre medlemmer, der ikke kan finde et job. Vi har også deltaget i globaliseringsdebatten, hvor der blev gennemført en fin konference i København, og hvor der efterfølgende er sat gang i en række lokale dialogmøder om emnet. Vi har været meget optaget af planerne om en reform på uddannelsesområdet, de såkaldte VEUforhandlinger, og vi har været på stikkerne i forhold til Velfærdskommissionens arbejde. Men vi har også brugt kræfter på MEDLEMSUDVIKLINGEN I 3F 10 GODE GRUNDE KAD SiD 2001: : : : HER ER 10 GODE GRUNDE TIL VI SYNES, DET ER GODT AT VÆRE MEDLEM AF 3F. Ved overgangen til 3F: F 2005: * Note: Medlemstallet er opgjort som det aktuelle medlemstal i forbund og afdelinger samt seniorer ved udgangen af året, minus de medlemmer, der alene er medlem af a-kassen. * Bemærk, at i 2005-tallet er seniorer ikke længere opgjort som en særskilt gruppe. Da antallet af seniormedlemmer i 2004-opgørelsen var cirka , er det reelle medlemsfald fra 2004 til 2005 derfor ikke på cirka medlemmer, men på cirka medlemmer.

7 BERETNING 2005 SIDE 05 at skabe gode og sunde arbejdsforhold for vores medlemmer - ikke mindst med fortsættelse af arbejdet for sund mad på arbejdet. Vi har støttet konferencer omkring vold mod kvinder. Greenkeeperne i Søllerød Golfklub nord for København arbejder i idylliske omgivelser og har fået forhandlet en attraktiv lokalaftale hjem. Organisationen Sideløbende med alle ovennævnte aktiviteter tilpasser vi løbende vores organisation. Nedgangen i medlemstallet og ændrede teknologiske vilkår gør det nødvendigt, at vi løbende udvikler os og ser kritisk på det bestående. Det betød for eksempel i 2005, at vi så os nødsaget til at træffe beslutningen om at lukke Svendborgskolen. I forhold til den eksterne struktur arbejdes der fortsat på at sikre 3F en stærk placering i LO-familien, og der har været ført intensive forhandlinger med RBF om en snarlig sammenlægning. Venlig hilsen, Poul Erik Skov Christensen 3F OG PARTISTØTTE I 2005 har der været afviklet valg til Folketinget i februar og valg til kommuner og regioner i november måned. 3F yder ikke generelt støtte til politiske partier, men hovedbestyrelsen har i forbindelse med de to valg i 2005 besluttet at yde støtte til politiske partier. Samlet blev der ydet 7,2 mio. kr. i tilskud eller 21,60 kr. pr. medlem. Dette beløb skal reelt fordeles over fire år, da der ikke blev afholdt valg i og der er i de tre år ikke ydet støtte til politiske partier. Det betyder, at udgifterne i 2005 skal vurderes over fire år, og her er der tale om 5,40 kr. pr. medlem pr. år Du får en stærk, demokra- På mange arbejdspladser 3F er en fagforening med 3F tager sig ikke alene af tisk organisation i ryggen, har 3F-medlemmerne valgt nærhed via de mange løn- og arbejdsvilkår, men som er til for dig. Det gæl- en tillidsrepræsentant, som lokale afdelinger. hjælper også medlemmer- der både, når din overens- varetager dine interesser. Afdelingerne er altid parate ne med arbejdsskadesager, komst skal forhandles, hvis Det er 3F, der forhandler til at hjælpe og vejlede. erhvervssygdomme, revali- du får problemer i din dine løn- og arbejdsvilkår, dering og andet. ansættelse og meget og 3F har hundredvis af andet. overenskomster med enkeltvirksomheder og arbejdsgiverorganisationer.

8 SIDE 06 BERETNING 2005 FAGLIGT FÆLLES FORBUND INDDREVNE MIDLER 1,28 milliarder kroner tilbage til medlemmerne 3F skaffede i 2005 et stort beløb tilbage til medlemmerne. I alt har 3F s afdelinger i årets løb hentet 1,28 milliarder kroner hjem til medlemmerne i erstatninger og godtgørelser. Da medlemmerne i 2005 samlet set indbetalte 1,2 milliarder kr. i fagligt kontingent til forbund og afdelinger, betyder det, at medlemmerne i gennemsnit fik lige så mange penge tilbage i erstatninger og godtgørelser, som de indbetalte i fagligt kontingent. De inddrevne midler fordeler sig på flere typer af sager. 3F har opgjort tallene efter faglige sager, arbejdsmarkedspensionssager, arbejdsulykker og -skader, juridiske sager, forsikringssager og øvrige sager. Undersøgelsen er gennemført som en frivillig undersøgelse blandt 3F s 85 afdelinger. 76 afdelinger har svaret, hvilket er en svarprocent på 89. 3F finder det glædeligt, at afdelingerne gør så stor en indsats for at hjælpe medlemmerne med at få de penge hjem, de har krav på. Men samtidig er det meget bekymrende, at de penge, som er hentet hjem i arbejdsskader og - erstatninger udgør næsten tre fjerdedele af det samlede beløb. INDDREVNE MIDLER FRA FORDELING AF INDDREVNE MIDLER FRA (Tal er afrundet til hele mio. kr.) 2002: 768 millioner kr. 2003: millioner kr. 2004: millioner kr. * 2005: millioner kr. Note: Tallene dækker SiD. KAD havde ikke tradition for at opgøre inddrevne midler. *Tallet i 2004 var korrigeret for svarprocent og opgørelsesperiode Faglige sager Arbejdsmarkedspensionssager Arbejdsulykker/-skader Juridiske sager Forsikringssager Andre Note: To afdelinger har for 2005 ikke delt beløbet ud på sagstyper, men har indberettet et samlet tal. Derfor er der en difference på 27 millioner kr. mellem det totale inddrevne beløb, og en sammentælling af beløbene ud for sagstyperne. Note: Tallene for 2004 er her ikke korrigeret for svarprocent og opgørelsesperiode F har over 50 erhvervsud- Bliver du ledig, kan du få Du får adgang til 3F s Du får hver 14. dag et pro- dannelser for både unge og råd og vejledning i afde- medlemsservice på nettet. fessionelt fagblad, hvor du voksne, som 3F har været lingerne. Sammen med a- Her kan du blandt andet kan se, hvad der sker inden med til at etablere. 3F kan kassen kan de hjælpe dig indtaste dit dagpengekort for dit fag og andre bran- vejlede om din uddannelse med at søge nyt job. Flere elektronisk. cher i 3F. 3F s fagblad og og følger uddannelserne steder i landet er fagfor- nyhedsbrev er blandt de løbende. 3F arbejder for, at eningen anden aktør og mest citerede medier i den lærlingeuddannelserne er står for kontakten med landsdækkende presse og tidssvarende og af høj kva- ledige. Vores lokale afde- sætter ofte dagsorden i litet. linger har et godt kendskab den offentlige debat. til det lokale arbejdsmarked.

9 BERETNING 2005 SIDE 07 Den moderne bygningsarbejder stiller krav til sig selv, til sin arbejdsgiver og til sin fagforening, men er omvendt parat til at tage ansvar. Her er det brødrene René og Preben Behnsen, begge udlærte struktører og opmålere. 9 3F arbejder også politisk for dig. Vi giver lyd, når politikerne vil lave love og regler, der strider mod vores medlemmers interesser. Det gælder eksempelvis, når efterlønsordningen bliver angrebet. 3F arbejder for at bevare efterlønnen. 3F kæmper også for ligeløn. 10 3F har en bred vifte af tilbud til medlemmerne. Alle medlemmer under 65/67 år er omfattet af en gruppelivsforsikring. Når du er omfattet af en overenskomst, får du også en pensionsordning. Hertil kommer tilbud om en kollektiv og derfor billig ulykkesforsikring gennem ALKA, og tilbud om 3F Lønforsikring. Der er også tilbud, der omfatter fritiden. Eksempelvis LO Pluskortet, der giver dig rabat på forsikringer, rejser med videre. Murersvend Engin Turan er en af få nydanskere i byggebranchen. - Hvis du er god til dit arbejde, bliver du også accepteret af dine kolleger, siger han.

10 SIDE 08 BERETNING 2005 FAGLIGT FÆLLES FORBUND FAGLIGT ARBEJDE Den globale tillidsrepræsentant FÆLLESTILLIDSREPRÆSENTANT PÅ DANFOSS SVEND AAGE HANSEN HAR INDFLYDELSE PÅ DANFOSS PERSONALEPOLITIK OG VÆRDIER I HELE VERDEN. I en beskeden træbarak i et hjørne af det store kompleks, der udgør Danfoss bygninger i udkanten af Nordborg på Als, har fællestillidsrepræsentant Svend Aage Hansen kontor. Herfra koordinerer han og to andre tillidsfolk indsatsen for de i alt cirka 30 tillidsfolk på Danfoss - hvis han da ikke er i kontakt med Danfoss tillidsfolk i andre lande, ude i fabrikken, til møde med ledelsen, til konferencer eller andet. - At kalde mig global tillidsrepræsentant er ikke helt forkert. Danfoss er i gang med at indføre et nyt globalt HR-system, så vores personalepolitik, HR-afdeling og rekruttering dækker alle vores afdelinger verden over. Der oprettes også en international database over medarbejdernes kompetencer. Og da vi som tillidsfolk rådgiver ledelsen om personalepolitik, har vi derfor indflydelse på den globale politik på de områder. Såvel som virksomheden er global, skal også vi tillidsrepræsentanter arbejde globalt, siger Svend Aage Hansen, der sidder i Danfoss europæiske samarbejdsudvalg. Hans mål er at sikre, at den danske samarbejdsmodel også kommer til at gælde på Danfoss afdelinger i resten af verden. - I mange af de lande, hvor vi producerer, har man ikke tradition for et tillidsrepræsentantssystem. Men de er i gang med at bygge det op, og der er opbakning fra firmaet. For eksempel har vi lige haft besøg fra kinesisk LO for at de kan se, hvordan vi gør, fortæller Svend Aage Hansen. Tillidsfolk fra 25 lande I det europæiske samarbejdsudvalg sidder tillidsrepræsentanter fra 25 forskellige lande. Udvalget mødes fire dage en gang om året, hvor de lærer hinanden at kende, får oplæg fra ledelsen om fremtidsplanerne, og også har mulighed for at stille spørgsmål og diskutere med ledelsen og hinanden. - Kollegerne fra de øvrige lande er meget interesserede i at høre, hvordan vi gør tingene i Danmark, fordi hovedsædet ligger her, og fordi vi er længst fremme på mange områder. Selvfølgelig er det ikke alting, der kan overføres til andre lande på grund af kulturforskelle. Men det internationale samarbejde har været med til at hæve niveauet på vores virksomheder i andre lande, blandt andet med hensyn til arbejdsmiljø og sikkerhed. For der gælder de samme sikkerhedsregler, som vi har herhjemme, og derfor er standarden på Danfoss typisk højere end gennemsnittet i de enkelte lande. Det er klart en fordel for medarbejderne, forklarer Svend Aage Hansen. Globalisering har kostet Allerede i 1980 erne flyttede Danfoss en produktion til Tyskland. I perioden fra 2000 til 2003 udflyttede man produk- - I MANGE AF DE LANDE, HVOR VI PRODUCERER, HAR MAN IKKE TRADITION FOR ET TILLIDSREPRÆSENTANTSYSTEM. MEN DE ER I GANG MED AT BYGGE DET OP, OG DER ER OPBAKNING FRA FIRMAET. FOR EKSEMPEL HAR VI LIGE HAFT BESØG FRA KINESISK LO FOR AT DE KAN SE, HVORDAN VI GØR.

11 BERETNING 2005 SIDE 09 - Kollegerne fra de øvrige lande er meget interesserede i at høre, hvordan vi gør, fordi hovedsædet ligger her, og fordi vi er længst fremme på mange områder, siger Svend Aage Hansen. tion til Kina, Polen og Mexico, i 2004 og 2005 gik produktion til Kina, og i 2005 og 2006 er man i gang med at flytte produktion fra Mexico til Slovakiet. Det har kostet arbejdspladser i produktionen i Nordborg. Svend Aage Hansen er ikke med i A/Sbestyrelsen og har ikke været med til at træffe beslutningerne. Alligevel mærker han et pres. Pres fra kollegerne, der har svært ved at se det gode ved globaliseringen. Pres fra ledelsen, der skal bruge tillidsfolkene til at bakke op, og til at kommunikere beslutningerne ud til medarbejderne. - Det er ikke lykkedes godt nok. Derfor har vi lavet et projekt i virksomheden, hvor ledelsen skal være bedre til at orientere mellemledere og tillidsfolk. Min opgave er så at sikre, at folk forstår, hvad der er besluttet, og hvem der har ansvaret. Omvendt skal vi fortælle ledelsen, hvilke gode ressourcer og ideer der er blandt medarbejderne, fortæller han. Svend Aage Hansen synes, at det aktieselskab, der ejer Danfoss, kunne gøre mere for at udvikle nye produkter, der kunne skabe nye arbejdspladser på Danfoss. - Det er fint, at man investerer i det omgivende samfund. Men det er her i Nordborg, vi har eksperterne og kernen i virksomheden, og det er herfra, vi skal være kreative, og de nye ideer skal komme, så vi også kan skabe flere arbejdspladser her, siger han. KORT OM SVEND AAGE HANSEN 46-årige Svend Aage Hansen er udlært murer. Han blev ansat på Danfoss i 1984 og har haft forskelligt arbejde i virksomheden. I 1992 blev Svend Aage Hansen valgt som tillidsrepræsentant, og i 1999 formand for Fællesklubben. Svend Aage Hansens store fritidsinteresse er Hjemmeværnet, hvor han har taget en officersuddannelse og været kaptajn. Sommerferierne bliver normalt tilbragt i campingvognen i enten Danmark eller Sverige. Svend Aage Hansen er gift med Bente. Sammen har de døtrene Annemette på 21 år og Henriette på 13 år.

12 SIDE 10 BERETNING 2005 FAGLIGT FÆLLES FORBUND FAGLIGT ARBEJDE Vi kom godt i gang LENE HAUGBØLLES LOKAL- AFDELING, 3F MIDTFJORD, KOM GODT FRA START. ALLEREDE DEN FØRSTE MÅNED GIK AFDELINGEN I GANG MED OPSØGENDE ARBEJDE. Hvis Lene Haugbølle har tid, kan hun godt lide at gå en tur i den friske jyske natur omkring Aars og få blæst hovedet igennem. Men fritiden er knap, når man er formand for en nystartet 3F-afdeling og engageret i fagligt og politisk arbejde. Til gengæld har hun sørget for god vind i sin afdeling, 3F Midtfjord, der har hovedkontor i Løgstør. - Siden 2002 har vi næsten ikke snakket om andet end struktur, først internt i KAD, så kom sammenlægningen med SiD. Jeg tror, vi var lidt trætte af det og længtes efter at komme i gang med det egentlige fagforeningsarbejde. Derfor lavede vi i efteråret 2004 en strategi og handlingsplan for den nye afdeling. Vores hovedmål er at være mere synlige over for medlemmerne, og at komme ud på deres arbejdspladser. Desuden vil vi være bedre sparringspartnere for tillidsfolkene og opbygge netværk, både mellem afdeling og tillidsfolk, og indbyrdes mellem tillidsfolkene, fortæller Lene Haugbølle. Det første område, der blev udpeget til en særlig indsats, var de offentlige arbejdspladser. - Vi kunne ikke vente til februar, som planen egentlig var. Så allerede i januar gik den faglige medarbejder, der varetager området, i gang. I løbet af første halvår 2005 besøgte han cirka 50 offentlige arbejdspladser. Det har blandt andet resulteret i, at vi i to kommuner har fået valgt fællestillidsrepræsentanter på rengøringsområdet, fået tillidsrepræsentanter på flere materielgårde, og også fået valgt flere sikkerhedsrepræsentanter, siger hun. Fra august var det det grønne områdes tur, og i første halvår 2006 er det industriens arbejdspladser, der skal opsøges. - Industrien er vores største område med flere store arbejdspladser, og normalt kører tingene godt der. Men vi må ikke forsømme eller overse de store arbejdspladser. Vi skal have tæt kontakt, mener Lene Haugbølle og tilføjer, at det er bestyrelsen, der bestemmer, hvilke områder der skal i fokus. KORT OM LENE HAUGBØLLE Lene Haugbølle, 45 år, arbejdede på fjerkræslagteriet i Aars, da hun i 1987 blev næstformand i KAD Aars. I 1991 blev hun formand for afdelingen. 1. marts 2003 fusionerede afdelingen med KAD Hobro til KAD Himmerland. Fra 1. januar 2005 blev Lene Haugbølle formand for 3F Midtfjord, en fusion af KAD Himmerland, SiD Aars og SiD Midtfjord. Afdelingen har cirka medlemmer og i alt 21 medarbejdere. Hun er desuden bl.a. medlem af: 3F s hovedbestyrelse, FVU-rådet i Nordjylland, LO-amt, partiforeningen i Aars, og formand for 3F s regionale AMPU-udvalg. Privat bor Lene i Aars med sin mand Bent Aage og sønnen Anders på 19 år. Har løftet i flok Lene Haugbølle er ikke typen, der bruger store ord eller armbevægelser, men har en rolig, sikker stil. Det er vigtigt for hende at sige, at afdelingens flyvende start skyldes medarbejdernes samlede indsats. - Alle har været inddraget i processen fra begyndelsen, lige fra de første konferencer og møder. Alle har selv beskrevet, hvilke opgaver de gerne ville arbejde med i den ny afdeling, og hvilke udvalg de ville med i. Det er medarbejderne, der har villet det her. Vi har løftet i flok

13 BERETNING 2005 SIDE 11 - Vores hovedmål er at være mere synlige over for medlemmerne og komme mere ud på deres arbejdspladser. og undgået interne konflikter. Hvis nogen har været utilfredse med et eller andet, har de sagt det til mig, og så har vi løst det. Og hvis det ikke bliver værre, så går det nemt, smiler Lene Haugbølle. Ekspertise og uddannelse Internt i afdelingen har Lene og hendes kolleger tjek på tingene. Afdelingen har hovedkontor i Løgstør og fire servicekontorer, i Fjerritslev, Farsø, Nibe og Aars. Afdelingskontorerne var reelt klar til start efter nytår Nødvendige mindre ombygninger var færdige, vægge malet, telefoner virkede. Hvert kontor har både a-kasse- og faglige medarbejdere. De faglige medarbejdere har delt arbejdsområderne mellem sig, så medarbejderne har høj ekspertise på hvert sit overenskomstområde. Afdelingen har lavet personalepolitik. Der er faste personalemøder, a-kassemøder og møder i faglig afdeling. Der er lavet APV (arbejdspladsvurdering) på hver enkelt medarbejder, og i januar 2006 går Lene Haugbølle i gang med MUS-samtaler (medarbejderudvikling) med hver enkelt. Alle skal kompetence-afklares og efteruddannes efter ønsker og behov. Desuden har afdelingen opbygget fem lokalråd, som skal styrke kontakten til 3F Midtfjords lokalområde og profilere afdelingen lokalt. Visioner Afdelingsformanden har flere visioner: - Vi er kommet godt i gang, men vi skal være bedre. Vi skal have netværket for tillidsrepræsentanterne op og stå. Jeg kunne også forestille mig, at vi hjalp alle vores tillidsvalgte til at få en personlig uddannelsesplan. Desuden har vi tanker om at lave idé-cirkler, hvor tillidsfolk kan mødes lidt uformelt, eventuelt om bestemte emner, og også komme med ideer og tanker om, hvad de ønsker af os som afdeling, siger hun. Lene Haugbølle skal ud af døren. Hun skal videre til servicekontoret i Farsø. - Vi holder åbent hus for alle tillidsvalgte i hver af de fem kontorer, så de kan komme og få en snak. Det er også et nyt tiltag, siger hun, før hun sætter sig ud i bilen.

14 SIDE 12 BERETNING 2005 FAGLIGT FÆLLES FORBUND DET FAGLIGE ARBEJDE I GRUPPERNE FAGLIGT FÆLLES FORBUNDS OVERENSKOMSTER Industrigruppen: Hovedoverenskomster: 21 (Heraf 14 med arbejdsgiverforeninger og 7 med enkeltvirksomheder) Transportgruppen: Hovedoverenskomster: 53 Den Offentlige Gruppe: Hovedoverenskomster: 53 Lokal + tiltrædelsesoverenskomster: Cirka Lokal + tiltrædelsesoverenskomster: Cirka 137 lokaloverenskomster + cirka 500 tiltrædelsesoverenskomster Lokal + tiltrædelsesoverenskomster: Ikke opgjort Den faglige rygrad Fagligt Fælles Forbund skal arbejde for at sikre gode beskæftigelses-, løn-, miljø-, uddannelses- og arbejdsforhold og for social velfærd og en retfærdig fordeling af goderne. Dette skal sikres gennem opsøgende arbejde, organisering og overenskomstdækning samt ved inddragelse af medlemmerne i det faglige arbejde. Citat fra 3F s faglige og politiske grundlag. Globalisering Der handles med varer og virksomheder på tværs af landegrænserne som aldrig før. Især de seneste år er udviklingen gået stærkt. Mange produkter fremstilles ikke længere af én virksomhed, men af en international kæde af virksomheder i forskellige dele af verden. Globaliseringen har betydet omstrukturering af mange danske virksomheder og brancher, og konkurrencen mellem virksomhederne er skærpet. Man regner med, at der hvert år tabes omkring danske job på grund af udflytning til udlandet. Dette tal skal dog ses i lyset af, at der hvert år opstår og forsvinder omkring job. Globaliseringen skaber både tabere og vindere. For os i Danmark kan den være både en trussel og en mulighed. Det er en trussel, hvis virksomhederne ensidigt satser på at mindske produktionsomkostningerne ved at udflytte deres serviceopgaver, flytte produktionen helt eller delvist til lavtlønslande, eller ved at bruge udenlandske underleverandører med lavere priser, fordi lønnen og kravene til arbejdsmiljø og sikkerhed er lav. Hvis mange virksomheder dermed bringer danske løn- og arbejdsvilkår i direkte konkurrence med løn- og arbejdsvilkårene i de dele af verden, hvor lønnen udgør en brøkdel af lønnen i Danmark, kan det skabe en nedadgående spiral med pres på danske løn- og arbejdsvilkår. For 3F er det vigtigt at fokusere på den sociale dimension. International konkurrence må ikke gå ud over arbejdernes faglige rettigheder, arbejdsmiljø med mere. Omvendt kan globaliseringen være til gavn for Danmark, når virksomhederne klarer sig godt på de globale markeder. Og i stedet for at flytte produktionen ud, kan virksomhederne i stedet vælge at forbedre deres produktivitet og de ansattes kompetencer. Vi kan satse på fornyelse og investering i og udvikling af nye produkter. 3F s Industrigruppe har i 2005 forsøgt at tage udfordringen op. Gruppen har beskæftiget sig med emnet på flere konferencer for tillidsfolk og har desuden udarbejdet materiale, som kan hjælpe tillidsfolk med at få overblik. I januar og februar 2006 vil Industrigruppen orientere tillidsfolk i alle 3F s regioner om indholdet. Ofte kan tillidsfolkene få indflydelse på de valg, virksomhederne træffer. 3F s Industrigruppe mener, det er afgørende, at medarbejderne opkvalificeres i form af uddannelse, så de er parat til fremtidens arbejdsmarked. Flere faglige sager Den øgede konkurrence mærkes på flere måder. Industrigruppen har mærket en tendens til, at det bliver sværere og sværere at løse konflikter internt i virksomhederne. Mellem og faglige sager landede i 2005 i gruppen, hvilket er langt flere sager end tidligere år. Hertil kommer alle de sager, som løses med gruppens bistand, før de oprettes som en egentlig sag. Især har gruppen oplevet langt flere bortvisningssager end tidligere år. En af forklaringerne er formentlig, at som følge af den øgede konkurrence og effektivisering er virksomhedernes tolerance blevet mindre, samtidig med at

15 BERETNING 2005 SIDE 13 Byggegruppen: Hovedoverenskomster: 10 (Heraf en i Grønland) Den Grønne Gruppe: Hovedoverenskomster: 17 Den Private Servicegruppe: Hovedoverenskomster: 12 Lokal + tiltrædelsesoverenskomster: Cirka Lokal + tiltrædelsesoverenskomster: Tiltrædelsesoverenskomster: 300 Lokaloverenskomster: 96 Lokalaftaler: 116 Lokal + tiltrædelsesoverenskomster: 450 tiltrædelsesoverenskomster Julestjerner og elever på gartneriskolen Vilvorde under Roskilde Tekniske Skole.

16 SIDE 14 BERETNING 2005 FAGLIGT FÆLLES FORBUND DET FAGLIGE ARBEJDE I GRUPPERNE tempoet og effektiviteten er meget høj. Det skaber et pres på medarbejderne. Udenlandsk arbejdskraft Også på andre områder mærker 3F den øgede internationalisering. Nemlig når lønmodtagere fra udlandet kommer til Danmark for at arbejde. Opmærksomheden mod den udenlandske arbejdskraft fra ikke mindst de nye EU-lande fylder uforholdsmæssigt meget i Byggegruppen og i mange afdelinger. Det er især virksomheder og arbejdere fra Polen og Litauen, der giver anledning til de nye udfordringer. Reglerne for østeuropæiske firmaers virke i Danmark er mange og komplicerede, og i rigtig mange tilfælde overholdes reglerne ikke. Byggefagforeninger politianmelder mistanke om overtrædelse af lovgivning og regler, men venter ikke på politiets og andre myndigheders efterforskning. Kravet til de udenlandske firmaer, uanset om de er lovligt eller ulovligt i Danmark, er, at de skal tegne overenskomst for deres ansatte. Samme redskaber, som anvendes over for danske arbejdsgivere, tages i brug over for de udenlandske, det vil sige varsling af blokade og siden iværksættelse af sympatikonflikt. Til forskel fra konflikter med hjemlige firmaer er forskellen imidlertid ofte, at de udenlandske firmaers ansatte ikke betragter fagbevægelsen som en allieret. Mange frygter uden tvivl for deres job, hvis de sikres overenskomstmæssig aflønning, idet baggrunden for deres virke i Danmark oftest er, at de vil arbejde for en løn langt under dansk niveau. Der skal derfor i mange tilfælde bruges kræfter og pædagogisk indsats over for de involverede lønmodtagere for at fortælle, at kampen for overenskomst handler om både at sikre det danske arbejdsmarked mod dumping og om at sikre de udenlandske lønmodtagere arbejde på danske vilkår ved arbejde i Danmark. Det lykkes heldigvis i mange tilfælde. Der er tegnet et halvt hundrede overenskomster med udenlandske byggefirmaer. Der er tale om såkaldte BAT-overenskomster, der er bredere end forbundenes normale overenskomster. Det er et udtryk for fleksibilitet og hensyn over for det udenlandske firma, samt at mange af de udenlandske firmaer rent faktisk opererer med en slags multihåndværkere, der overskrider normale danske faggrænser. Ved årets udgang var 3F involveret i 77 blokader og sympatikonflikter, heraf 45 DANFOSS BLEV ÅRETS ARBEJDSPLADS 28. november kårede 3F og Fagbladet 3F industrivirksomheden Danfoss som Årets Arbejdsplads Virksomheden fik prisen blandt andet på grund af sin gode virksomhedskultur. Ib Andresen Industri fra Langeskov fik en flot andenplads og på tredjepladsen kom Bjert Busser fra Kolding. De tre virksomheder var udvalgt til finalen blandt 125 virksomheder, der var indstillet af medlemmerne. Vindere fra Danfoss.

17 BERETNING 2005 SIDE 15 med udenlandske virksomheder. Langt de fleste er firmaer, der opererer i byggebranchen. Vigtige kendelser Arbejdsretten og en faglig voldgift har med to uafhængige kendelser i 2006 gjort arbejdet med at overenskomstdække udenlandsk arbejdskraft på danske byggepladser lidt lettere. Arbejdsretten har i en kendelse slået fast, at en sympatikonflikt kan omfatte mere end bare det konkrete arbejde, som der er krævet overenskomst for. Det betyder, at eksempelvis samtlige aktører på en hel byggeplads kan omfattes af en sympatikonflikt. Det er en ny praksis, som LO i samarbejde med byggefagforbundene indledte i juli 2005, der havde fået Dansk Arbejdsgiverforening til at reagere. For at gøre sympatikonflikter effektive er ordlyden i konfliktvarslerne strammet, så de, der omfattes af konflikten ikke må beskæftige sig med arbejde eller leverancer til den konfliktramte virksomhed eller arbejde på eller bestemt for bygge- eller arbejdspladser, hvor firmaet udfører arbejde. Med de udvidede muligheder for sympatikonflikt har alle parter på en byggeplads en interesse i, at alle firmaer på byggepladsen er overenskomstdækket, så det ikke risikeres, at selv en nok så lille entreprenør uden overenskomst kan være skyld i, at en hel byggeplads går i stå. I en faglig voldgift har Byggegruppen i en konkret sag fået medhold i, at det er bygge- og anlægsoverenskomsten mellem 3F og Dansk Byggeri, der er gældende for en udenlandsk underentreprenør, hvis vedkommende reelt er underlagt dansk ledelse. Kendelsen betragtes som princi-

18 SIDE 16 BERETNING 2005 FAGLIGT FÆLLES FORBUND DET FAGLIGE ARBEJDE I GRUPPERNE KAMPAGNEDAG I GRANPLANTAGER piel og vigtig, idet der opleves en tendens til nye kontrakttyper, som har karakter af ren og skær mandskabsudleje, og hvor der ikke er tale om et normalt entrepriseforhold. I den konkrete sag fandt voldgiften det bevist, at det var en repræsentant for en virksomhed, der er medlem af Dansk Byggeri, der dagligt ledte og fordelte arbejdet for et sjak af polske jordarbejdere. Og med henvisning til overenskomstens bestemmelser om, at alt arbejde er omfattet af overenskomsten, hvis det udføres af en person, der er underlagt medlemsvirksomhedens ledelsesret, konkluderede voldgiften, at det polske sjak var omfattet af overenskomsten. 3F vurderer, at kun hvert tiende juletræ i dag er fældet af ansatte på regulære vilkår. Resten forarbejdes af illegale fra hovedsageligt Polen og Litauen. Ved en kampagnedag 17. november lykkedes det således en række faglige fra 3F s nordjyske afdelinger at finde 39 østeuropæiske arbejdere i juletræsplantager i Vendsyssel, Himmerland og Thy. Flere af disse kunne ikke redegøre for deres arbejdsforhold i Danmark, og derfor blev deres arbejdsgivere meldt til politiet. Omfanget af illegale i granplantagerne vurderes dog til at være langt større, da mange af arbejderne fra Østeuropa arbejder om natten for at skjule sig for 3F og politiet. OFFENTLIGT NETVÆRK Der er oprettet et netværk af valgte og ansatte i 3F-afdelinger, der har med det offentlige at gøre. Over 100 personer er tilsluttet, og de mødes cirka fem gange årligt til et éndagsmøde. Her drøftes alt fra medlemshvervning til lokale lønaftaler - alt efter hvad de lokale har på hjertet, for det er dem, der sætter dagsordenen. Netværket er dannet for at sikre løbende efteruddannelse og erfaringsudveksling mellem de ansatte og valgte og forbundet. Det er i støbeskeen, at repræsentanter for de landsklubber, der har medlemmer på offentlige arbejdspladser, også skal have en netværkskontakt i forhold til tillidsrepræsentanterne ude på arbejdspladserne. Dermed overføres de gode netværkserfaringer til virksomhedsniveau. Polske og baltiske chauffører Transportgruppen kan melde om stadigt flere sager om illegale arbejdere. Det drejer sig især om chauffører fra Polen og de baltiske lande. Både med og uden politiets hjælp er det lykkedes at dokumentere og stoppe ulovlige godstransporter udført af østeuropæiske chauffører uden arbejds- og opholdstilladelse i både danske og udenlandsk indregistrerede biler. Samarbejdet mellem lagerarbejdere og chauffører om kontroller af transporter i uge 38 viste, at der er behov for mere kontrol - og for endnu bedre sammenhold på tværs af brancher. Det er lykkedes at få Udlændingestyrelsen til at slå fast, at der skal arbejdsog opholdstilladelse til for østeuropæiske chauffører, der kører gods internt i Danmark. Og det uanset om chaufførerne kommer fra et dansk firma, datterselskab eller danskejet vikarbureau, der hører hjemme i Litauen, Polen eller andre lande mod øst. Det er vigtigt - også set med Transportgruppens øjne - at Østaftalen bliver opretholdt. Mindst lige så vigtigt er det at gøre os fagligt klar til den dag, Østaftalen ikke længere gælder. Derfor vil Transportgruppen i samarbejde med

19 BERETNING 2005 SIDE 17 Steen Jensen arbejder som terrazzosliber på Dalton Beton i Tilst ved Århus. Vinkeltrappen vandslibes ad flere omgange, så den renses helt fri for støberender og urenheder. vore søsterorganisationer i de andre nordiske lande nu støtte fagbevægelsen i de baltiske lande økonomisk. I første omgang handler det om at ansætte faglige medarbejdere til opsøgende arbejde lokalt i Estland, Letland og Litauen, hvor fagligt medlemskab ikke er en selvfølge. Bedre organisering og forstærket sammenhold blandt vore kolleger mod øst kan være med til at forhindre løndumping og til at stoppe den spiral mod laveste fællesnævner, som også danske vognmænd bidrager til i form af nyoprettede selskaber mod øst. Det er solidaritet - men også helt nødvendig hjælp til selvhjælp. Illegale på det grønne område I kølvandet på EU s østudvidelse 1. maj 2004 er der sket en stor vækst af østeuropæiske arbejdere inden for det grønne område. De kommer typisk til Danmark i forbindelse med den såkaldte Østaftale, som Folketinget har vedtaget. Det drejer sig primært om polakker og litauere, der arbejder som landbrugsmedhjælpere eller som sæsonarbejdere i bær- og juletræsplantager. Eller landbrugspraktikanter fra Ukraine, der ikke er en del af Østaftalen. En stor del af disse er enten i Danmark illegalt eller bliver underbetalt, fordi de arbejder under EU s udstationeringsdirektiv, der giver en dansk arbejdsgiver mulighed for gennem en østeuropæisk virksomhed at hyre arbejdskraft til lønninger på helt ned til kr. i timen. I samarbejde med politi og andre myndigheder gennemfører 3F et omfattende opsøgende arbejde for at organisere de østeuropæiske arbejdere.

20 SIDE 18 BERETNING 2005 FAGLIGT FÆLLES FORBUND DET FAGLIGE ARBEJDE I GRUPPERNE Chris Rostance, rutineret stilladsarbejder, er i gang med at pille stilladset ned på en byggeplads i København. Meget af dette arbejde foregår igennem Bygge- Anlægs- og Trækartellet (BAT), som Den Grønne Gruppe er blevet medlem af. Ingen mangel på arbejdskraft Efter tre år med alt for høj ledighed i byggebranchen kom der i 2005 fyr under kedlerne med stor aktivitet, høj beskæftigelse og den laveste ledighed siden slutningen af 1990 erne. Den lave ledighed og ventetiden hos de dygtige håndværkere fik allerede kort efter sommerferien økonomer og arbejdsgivere til at snakke om flaskehalse, risiko for lønpres og behov for reformer på arbejdsmarkedet. Men indtil videre har frygten for lønpres i byggebranchen været ubegrundet. Det skyldes blandt andet, at bygningsarbejdere i de seneste par lavkonjunkturer har lært at køre langt efter arbejdet. Fra 1993 til 2004 er antallet af daglige pendlere inden for bygge og anlæg steget med en tredjedel til På positivsiden har opsvinget betydet øget tilgang af lærlinge til byggeriet med murer- og tømrerfagene som de to øverste på hitlisten, mens entreprenørbranchens struktøruddannelser fortsat halter lidt bagud. Der er også gode udsigter for beskæftigelsen i byggeriet i udsigter, der meget gerne må benyttes til at presse ledigheden yderligere et hak nedad på ikke mindst entreprenørområdet, hvor der beskæftiges mange 3F ere. Den gennemsnitlige ledighed i byggeriet medio november 2005 var på 4,0 procent, men for 3F erne inden for entreprenørområdet var den 8,1 procent. Også i transportbranchen gjorde arbejdsgiverne i 2005 et stort nummer ud af at vifte medierne om næsen med undersøgelser om mangel på arbejdskraft. Det har blandt andet fået arbejdsgivere i vognmandsbranchen til at bede politikerne om lov til at ansætte chauffører fra Østeuropa. Nogle taler endda om et skattefrit internationalt lastbil-register i stil med det, vi kender fra søfarten.

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 Efter skat: 449 kr. Efter skat: 606 kr. Efter skat: 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 KONTINGENTER (priser ved betaling pr. måned - fuldtidskontingent) Emne Krifa Basis Gennemsnit for s afdelinger Fagforening

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

BERETNINGSFORSLAG Afdelingernes ændringsforslag Bemærkninger

BERETNINGSFORSLAG Afdelingernes ændringsforslag Bemærkninger 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave, faglige som politiske beslutninger, sætte medlemmet i centrum. Identitet Dansk El-Forbunds identitet skabes gennem

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj.

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige

Læs mere

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Diskussionsoplæg OK 2014 Det private arbejdsmarked Mine krav dine krav? n overenskomst Det er og skal være medlemmernes krav, der sætter dagsordenen for forhandlingerne om

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Midt-Vestjylland. Tillidsrepræsentanter er klare i spyttet. Noget af en øjenåbner. Jensens køkken 4/2015. Thise Mejeri: På besøg i Polen:

Midt-Vestjylland. Tillidsrepræsentanter er klare i spyttet. Noget af en øjenåbner. Jensens køkken 4/2015. Thise Mejeri: På besøg i Polen: 4/2015 Midt-Vestjylland Thise Mejeri: Tillidsrepræsentanter er klare i spyttet På besøg i Polen: Noget af en øjenåbner Arbejdstilsynets rådgivning spares væk: Jensens køkken Kaj Andersen er fællestillidsrepræsentant

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST NYE AFTALER FOR 3 ÅR Nu kan du stemme ja eller nej til den ny overenskomst. Den gælder i tre år fra 1. marts 2014 til 1. marts 2017, og den dækker chauffører, lagerarbejdere,

Læs mere

TILVALG Forbund: EU-værktøjer mod bedrageriske arbejdsgivere er ingen mirakelkur Af Morten Steensberg Tirsdag den 24. november 2015, 05:00

TILVALG Forbund: EU-værktøjer mod bedrageriske arbejdsgivere er ingen mirakelkur Af Morten Steensberg Tirsdag den 24. november 2015, 05:00 TILVALG Forbund: EU-værktøjer mod bedrageriske arbejdsgivere er ingen mirakelkur Af Morten Steensberg Tirsdag den 24. november 2015, 05:00 Del: EU-tilvalgsordningen skal gøre det lettere for fagforeninger

Læs mere

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre.

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. Vi skal huske at fejre både de store og de små sejre - som aldrig bliver nævnt i aviserne. Som for

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Fælles om fremtiden Jeg synes, det er en god og rammende overskrift, vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

Organisering på arbejdsmarkedet. A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i 3F? Kap

Organisering på arbejdsmarkedet. A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i 3F? Kap Kap.0.0 0 0 0 Organisering på arbejdsmarkedet A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i F? Stemmer du ja til overenskomstforslaget? Hvad mener man egentlig med den danske model? Husk,

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER Derfor har du brug for en overenskomst! Din overenskomst sikrer dig de mest basale rettigheder, når du er på arbejde. Uden overenskomst

Læs mere

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping!

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! Af Gitte Redder @GitteRedder Fredag den 24. november 2017 Seks ud af ti danske lønmodtagere mener i ny undersøgelse, at politikerne

Læs mere

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen!

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Lokal lønforhandling DIN TRUMF: Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Det er hverken frækt, uartigt eller for den sags

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og Sundhedssektoren FOA er dit sikkerhedsnet. FOA forhandler

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Social- og sundhedspersonale uden grunduddannelse FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst FÆLLESOVERENSKOMSTEN Stem om din nye overenskomst LAGERARBEJDERE, CHAUFFØRER OG HAVNEARBEJDERE 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for fremtiden Kære

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen

FOA din partner på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2007 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 205.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER 12/11 2013 INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER INDHOLD: Fremtidens vækst går gennem bredbånd... 2 Højeste offentlige investeringer i 30 år... 3 Kan DI levere praktikpladserne?... 4 København: S, SF og

Læs mere

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR BORGERGADE 111 1300 KØBENHAVN K TELEFON 7020 1271 WWW.BYGGERIETSSAMFUNDSANSVAR.DK 1 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste hus- og serviceassistenter i den offentlige sektor er medlem af FOA. Mange lignende grupper vælger det samme.

Læs mere

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Hvad bygger undersøgelsen på? Den samlede undersøgelse er bygget op omkring flere datasæt, der alle omhandler en undersøgelsesperiode, som strækker

Læs mere

DANSK METAL MEKANIKER I DANSK METAL

DANSK METAL MEKANIKER I DANSK METAL DANSK METAL MEKANIKER I DANSK METAL Indhold I denne folder kan du se, hvilke fordele du får for dit kontingent. Du kan læse om følgende: Sådan bruges dit kontingent....................... 4 Overenskomst.................................

Læs mere

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er helt specielle mennesker.

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 9.30 DET TALTE ORD GÆLDER Indledning: Jeg har en vigtig historie til jer i dag. En historie om arbejdsløshed. En af den slags, som

Læs mere

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark.

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. 1. maj tale 2006 - eftermiddag v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. Ikke mindst på grund af at regeringen og Dansk Folkeparti lystigt har svunget pisken

Læs mere

KORT & GODT OM MEDARBEJDERNES PENSIONSORDNING. pension.dk/virksomhedsservice

KORT & GODT OM MEDARBEJDERNES PENSIONSORDNING. pension.dk/virksomhedsservice KORT & GODT OM MEDARBEJDERNES PENSIONSORDNING pension.dk/virksomhedsservice KÆRE VIRKSOMHED Jeg er glad for at kunne byde jeres virksomhed velkommen i PensionDanmark. Ved at indbetale til en arbejdsmarkedspension

Læs mere

Østeuropæiske arbejdere i

Østeuropæiske arbejdere i Østeuropæiske arbejdere i bygge- og anlægssektoren Rekrutteringsstrategier og konsekvenser for løn-, ansættelses- og aftaleforhold Præsentation ved Jens Arnholtz Hansen Formålet med projektet er at beskrive

Læs mere

Af Ingerlise Buck Økonom i LO

Af Ingerlise Buck Økonom i LO ANALYSE Smerter og trælse hverdage for seniorer som må blive i job Torsdag den 25. januar 2018 Smerter og skrantende helbred. Det er ifølge ny undersøgelse hverdag for mange af de seniorer, der ikke kan

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG TA / ATV Stem om din nye overenskomst TAXICHAUFFØRER OG TURISTCHAUFFØRER 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Konference om et bedre psykisk arbejdsmiljø Velkomst ved: Jens Jensen Direktør for Arbejdstilsynet DET TALTE ORD GÆLDER Jeg vil gerne fra Arbejdstilsynets side byde velkommen til denne konference, hvor

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F BYGGEGRUPPE OG DANSK BYGGERI Stem om din nye overenskomst BYGGERIET 2017-2020 Pæne lønstigninger og nye redskaber i kampen mod social dumping Det er lykkedes at få et udmærket overenskomstresultat

Læs mere

Bo Henriksen Faglig medarbejder - Roskilde Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post

Bo Henriksen Faglig medarbejder - Roskilde Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post 130115 Ole Holtse Olsen Formand Tlf.: 88 92 45 78 Mobil: 27 87 11 05 Bo Henriksen Faglig medarbejder - Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post

Læs mere

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer 2/2017 Østjylland Unge talenter til forbundet OK 2017: Sådan kommer vi videre Høj pensionsalder kræver bedre rammer Flemmings leder Tilbagetrækningsalderen er stadig for høj Da det i slutningen af maj

Læs mere

Dansk El-Forbund Østjylland INDSATS Dansk El-Forbund Østjylland

Dansk El-Forbund Østjylland INDSATS Dansk El-Forbund Østjylland Dansk El-Forbund Østjylland INDSATS 2015-2018 Dansk El-Forbund Østjylland Rymarken 4, 3.sal, 8210 Århus V 02-09-2015 Indsats 2015 2018 Indsatsområder: 1. Afdelingens mål for indsatsen i kongresperioden

Læs mere

FORBUND. Mine krav dine krav. Temaer til diskussionsoplæg til privatansatte medlemmer

FORBUND. Mine krav dine krav. Temaer til diskussionsoplæg til privatansatte medlemmer FORBUND Mine krav dine krav Temaer til diskussionsoplæg til privatansatte medlemmer MINE KRAV DINE KRAV FOA 3 Indhold Hvad synes du? Hvad synes du? 3 FOA og det private område 4 Mere løn 6 Pension bedre

Læs mere

1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting

1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting 1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting Jeg var ung i 70 erne. Jeg er klar over, at mange af jer ikke en gang var født dengang! Men heldigvis kan jeg da spotte en enkelt eller to, som kan huske

Læs mere

*************************************************************

************************************************************* Sagsnr. Ref. Den 23. oktober 2003 +DQV-HQVHQVnEQLQJVWDOH YHG /2 VRUGLQ UHNRQJHVGHQRNWREHU ************************************************************* 'HWWDOWHRUGJ OGHU Velkommen til LO s kongres. Velkommen

Læs mere

DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR

DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR Folkeafstemning om at omdanne retsforbeholdet til en tilvalgsordning 3. december 2015 3. FOLKE AFSTEMNING HVAD SKAL VI STEMME OM? HVORFOR SKAL VI STEMME? Den 3. december 2015

Læs mere

Skal du skifte fagforening?

Skal du skifte fagforening? Skal du skifte fagforening? Du kan spare rigtig mange penge ved at skifte til en såkaldt gul fagforening fra de traditionelle fagforbund. Af Sanne Fahnøe. 29. Juli 2012 03 Skift og spar - eller bliv og

Læs mere

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007 FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen juni 2007 1 FOA Analysesektionen 17. juni 2007 FOAs samlede undersøgelser og breve om kvalitetsreformen Indledning om baggrunden for undersøgelserne op til

Læs mere

T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d

T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d Beskæftigelsesudvalget 2012-13 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 250 Offentligt T A L E T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d DET TALTE ORD GÆLDER

Læs mere

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer.

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer. Den 1. maj 2005 PDMWDOH Y/2VHNUHW U)LQQ6 UHQVHQ (Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer. I en tid hvor samfundet bliver mere og mere

Læs mere

Samrådet i dag handler om østeuropæisk arbejdskraft, og de udfordringer det kan give for det danske arbejdsmarked.

Samrådet i dag handler om østeuropæisk arbejdskraft, og de udfordringer det kan give for det danske arbejdsmarked. Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 441 Offentligt T A L E 20. maj 2016 Samrådstale om østeuropæisk arbejdskraft den 10. juni 2016 J.nr. 2016-3268 Center for Arbejdsmarkedspolitik

Læs mere

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Voerladegård, ved Skanderborg Thorkil Jansen Alder: 39 Lokalklub: Start i branchen: Nuværende firma: Århus Februar 1996 i Mars Stilladser i Århus Mars Stilladser Stilladsudd.:

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Indvandring en nødvendighed på arbejdsmarkedet

Indvandring en nødvendighed på arbejdsmarkedet Indvandring en nødvendighed på arbejdsmarkedet Indvandring har været et centralt politisk tema i Danmark i årevis, og diskussionerne centrerer sig ofte om, hvordan indvandringen særligt fra østeuropæiske

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG ATL / DANSK ERHVERV Stem om din nye overenskomst CHAUFFØRER, LAGERARBEJDERE EKSPORTCHAUFFØRER, SKRALDEMÆND OG FLYTTEMÆND 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din

Læs mere

Er du klædt på til et bedre miljø?

Er du klædt på til et bedre miljø? Er du klædt på til et bedre miljø? MiljøForum Fyn - ellers er det om at komme ud af fjerene! 2 MiljøForum Fyn Miljø og klima står højt på den globale dagsorden, fordi det er blevet tydeligt, at måden,

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad gør vi i dag? Status:

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

Alle unge skal have ret til et godt arbejde

Alle unge skal have ret til et godt arbejde Alle unge skal have ret til et godt arbejde Temaudtalelse til SFU s landsmøde 2012: Unges vilkår på arbejdsmarkedet Ungdomsarbejdsløsheden i Danmark er på niveau med 80 ernes ungdomskrise. I Europa er

Læs mere

FOA Horsens Når du er medlem af FOA...

FOA Horsens Når du er medlem af FOA... FOA Horsens F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s. 6 at hjælpe og

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Ændringsforslag til Målprogram for HK/Danmark 2010-2013

Ændringsforslag til Målprogram for HK/Danmark 2010-2013 Ændringsforslag til Målprogram for HK/Danmark 2010-2013 Side 3, linje 6, side 4 linje 5, side 5 linje 15 og side 6 linje 38: fagforening ændres til fagforbund. Side 3, linje 15: Medlemmernes krav og forventninger

Læs mere

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS F O A f a g o g a r b e j d e VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS Vi er glade for at skulle være kollega med dig, mens du er ansat hos os. Vi håber, at du vil falde godt til på arbejdspladsen, og at du kan

Læs mere

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... FOA er med sine 200.000 medlemmer i den offentlige sektor langt den største fagforening for tekniske servicemedarbejdere

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

Fagforening vendte alt på hovedet - så meldte udlændingene sig ind - UgebrevetA4.dk

Fagforening vendte alt på hovedet - så meldte udlændingene sig ind - UgebrevetA4.dk ERFARINGER FRA METROBYGGERIET Fagforening vendte alt på hovedet - så meldte udlændingene sig ind Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Fredag den 22. december 2017 Da byggeriet af metroen i København

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

GLOBALE SOLIDARITET INDENFOR SERVICE

GLOBALE SOLIDARITET INDENFOR SERVICE s GLOBALE SOLIDARITET INDENFOR SERVICE Globalisering og social dumping Mange af den private servicesektors arbejdsgivere er multinationale selskaber eller indgår i globale værdikæder. Offentlig service

Læs mere

BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING 2016

BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING 2016 BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING 2016 Så er der igen gået et år, tiden flyver bare af sted. Vejrguderne var ikke særligt rundhåndede med godt vejr i 2015, så vi må håbe, at de er i bedre humør i 2016.

Læs mere

Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi

Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi I dag vil jeg sige noget om værdien af arbejde. Og med værdi mener jeg ikke den lønseddel, vi modtager sidst på måneden. Nej. Jeg mener den værdi,

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand TEKNIK-SERVICE Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Citat Reiner Burgwald Formand, Teknik- og Servicesektoren En rimelig løn, et job med fornuftigt indhold, selvstændighed i jobbet og

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU 1 Indholdsfortegnelse 3 5 6 7 8 9 9 10 Overenskomstresultatet for 2015 Løn Minipension Styrket lokalt samarbejde Bedre

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2.

Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2. 1 Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2. december 2013 Godmorgen, og også et velkommen til dette møde fra mig.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Vedtaget på 31. kongres, den 21. til 24. oktober 2014. Målsætning for Dansk El-Forbund 2010-2014 Forbundets kongres fastlægger hvert 4. år de faglige og politiske

Læs mere

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked.

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked. Det danske arbejdsmarked er unikt. Vi evner at kombinere fleksibilitet og tryghed, og regulering af lønninger sker uden politisk indblanding. Det gør vores økonomi omstillingsparat i en tid, hvor den globale

Læs mere

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge ONDT I ARBEJDSMILJØET Håndværkere og SOSU'er slider sig syge på jobbet Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Onsdag den 14. oktober 2015, 05:00 Del: Risikoen for at komme på sygedagpenge er dobbelt

Læs mere

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken Harald Børsting 1. maj 2014 Fælledparken I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik. I debatten om social dumping, velfærdturisme,

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

indmeld dig her

indmeld dig her m e l d e M v i l B / k d. k www.h Indmeld dig her Whats in it for me Hvorfor Jeg har et professionelt talerør og optimal indflydelse på mit fag og min arbejdsplads Jeg har et kæmpe netværk og egne jurister

Læs mere

FOA Social- og Sundhedsafdelingen Når du er medlem af FOA...

FOA Social- og Sundhedsafdelingen Når du er medlem af FOA... FOA Social- og Sundhedsafdelingen F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din

Læs mere