BERETNING 2005 FREMTID I FÆLLESSKAB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BERETNING 2005 FREMTID I FÆLLESSKAB"

Transkript

1 BERETNING 2005 FREMTID I FÆLLESSKAB

2 VELKOMMEN TIL BERETNING 2005 Et år er nu gået siden fusionen mellem KAD og SiD. Det er et år siden, vi dannede Fagligt Fælles Forbund, 3F, landets største fagforening. I lighed med sidste år er beretning 2005 struktureret efter de seks politiske udvalg, som er nedsat af 3F s hovedbestyrelse, samt et afsnit om det faglige arbejde i 3F s grupper. Derfor er der syv hovedafsnit, nemlig: Det faglige arbejde i grupperne Social og miljø Ligestilling Det internationale arbejde Uddannelse og arbejdsmarked Oplysning Arbejdsløshedskassen Hertil kommer afsnit om 3F s organisation, ungdomsarbejdet, med mere. Langt fra alle 3F s aktiviteter og indsatser i 2005 er af pladsmæssige hensyn indeholdt i beretningen. I stedet har vi valgt at beskrive årets primære indsatser og aktiviteter, i år 0 efter fusionen. Desuden indeholder beretningen 3F s regnskab for 2005, og væsentlige tal og fakta om 3F i 2005.

3 3F FAGLIGT FÆLLES FORBUND BERETNING 2005 TEKST: 02 Et sundt og levende barn 02 Tilbud om lønforsikring gode grunde 06 1,28 milliarder kroner tilbage til medlemmerne 08 Den globale tillidsrepræsentant 10 Vi kom godt i gang FAGLIGT ARBEJDE 12 Den faglige rygrad 14 Danfoss blev Årets Arbejdsplads 16 Kampagnedag i granplantager 16 Offentligt netværk 21 Dorthe tog volden med 21 Sikkerhedsbussen 22 Her er 3F s seks faglige grupper SOCIAL OG MILJØ 24 Social og miljø - med hjerte og fornuft 26 Postbude bukker under af stress nye grønne job LIGESTILLING 30 Vi tager ligestillingsbrillerne på INTERNATIONALT ARBEJDE 32 Bistandsarbejde fastholdt trods modvind UDDANNELSE OG ARBEJDSMARKEDPOLITIK 34 Uddannelse og arbejdsmarked 34 3F s repræsentation i lokale beskæftigelsesråd OPLYSNING 38 Oplysning: Rekrut 3F AKASSEN 40 Bedre og billigere a-kasse ORGANISATION 42 En moderne organisation 43 Priser til Fagbladet 44 Fokus på lærlinge REGNSKAB 46 En kontingentkrone blev fordelt således i 3F Hoved- og nøgletal 48 Anvendt praksis for beretning 49 Revisors erklæring 50 Afdelingskontorer 51 Daglig ledelse TAL: 04 Medlemsudviklingen i 3F 06 Inddrevne midler fra Fordeling af inddrevne midler fra Fagligt Fælles Forbunds overenskomster 38 Antal kursusuger Antal tillidshverv i 3F Administrationsudgifter i 3FA 41 Ledighedsprocent Medlemmer berørt af ledighed Antal medlemmer i 3FA 44 Antal medarbejdere i 3F Regnskabstal

4 SIDE 02 BERETNING 2005 FAGLIGT FÆLLES FORBUND LEDELSENS BERETNING Et sundt og levende barn AF POUL ERIK SKOV CHRISTENSEN Det nye forbund har nu holdt et års fødselsdag, og lad mig straks slå fast: Barnet er velskabt og sundt - men også et meget levende væsen, der nok skal vokse op og blive en stor stærk organisation. Jeg tror, at alle tillidsvalgte i det nye forbund er enige med mig i den betragtning. Naturligvis har der været rynkede pander og søvnlæse nætter, måske især blandt medarbejderne i afdelingerne, for en fusion og sammenlægning af over 300 lokalafdelinger til først 85 og siden 76 store velfungerende afdelinger kan naturligvis ikke gennemføres uden, at der opstår situationer, man ikke havde forventet, og som kræver ekstra overvejelser, før de bliver løst på den rette måde. Fusionen For selv om både KAD og SiD havde mere end 100 års erfaring som faglige organisationer, så blev 2005 på mange måder år 0 i den nye organisation. Det betyder ikke, at alt er nyt og uprøvet. Heldigvis har barnets forældre stor erfaring og viden at bygge på, som i rigt mål er givet videre til den nye organisation. Fusionen og opstarten af 3F har sat sit præg på alt arbejde i organisationen, og har påvirket alle tillidsvalgte på alle niveauer. Der skulle etableres nye samarbejdsrelationer. Mange har skiftet ansvarsområder og fået nye opgaver, nye kolleger og nye rammer at fungere i. De cirka 270 SiD-afdelinger og de godt 30 KAD-afdelinger blev smeltet sammen til først 85 og siden 76 afdelinger. Også her var der brug for markant vilje til forandring og fleksibilitet. Der har været problemer. Men det er min klare opfattelse, at vi både i forbundshuset og i de lokale afdelinger har haft en stor vilje til at tænke nyt og vilje til, at vores nye forbund skulle blive en succesfuld, stærk faglig organisation. Jeg er stolt over, at vi har en organisation, hvor så mange valgte personer uden at kny afgav deres post, fordi de kunne se, at det gavnede fællesskabet. Ingen kan påstå, at vores folk er taburetklæbere. Medlemsudviklingen Fusionen blev besluttet på et tidspunkt, hvor begge forbund mistede medlemmer, og den tendens er fortsat i 3F, hvor vi i løbet af 2005 har konstateret en medlemsnedgang på Det kan lyde voldsomt, men i virkeligheden svarer det til vores forventninger, og der er flere naturlige forklaringer på medlemsfaldet. Vores medlemmer er generelt kortere tid på arbejdsmarkedet. De, der nu går på pension, kom på arbejdsmarkedet som årige. I dag starter mange først på arbejdsmarkedet som 20-årige. Dertil kommer, at pensionsalderen er nedsat fra 67 til 65 år, hvilket også afkorter den aktive arbejdsperiode. En anden forklaring er, at de ufaglærte brancher er under forandring. Mange job forsvinder på grund af automatisering, eller fordi virksomhederne flytter produktion til udlandet. En vigtig tredje faktor er den individualisering, der sker i samfundet. De unge melder sig ikke automatisk ind i en fagforening, sådan som deres forældre måske gjorde. De unge vil vide, hvad de får for deres kontingent, og nogle vælger at spare nogle penge og prøve et af de lavpris-tilbud, der findes på markedet. En FORTSÆTTES SIDE 4 TILBUD OM LØNFORSIKRING Fra 1. oktober 2005 fik medlemmerne af 3F og 3F s Akasse mulighed for at tegne en 3F Lønforsikring. Beslutningen blev truffet af 3F s hovedbestyrelse tidligere på året. 3F mener principielt, at alle burde have en bedre dækning, når de bliver ledige, gennem højere arbejdsløshedsdagpenge. Medlemskabet af a-kassen er fort-

5 BERETNING 2005 SIDE 03 Medarbejderne på Sundby Kirkegård på Amager tog imod et tilbud fra Københavns Kommune om sundhed på arbejdspladsen. sat det vigtigste økonomiske sikkerhedsnet, og 3F Lønforsikring erstatter ikke dagpengene. Men forsikringen kan være et tilskud til dagpengene, og 3F har valgt at have dette tilbud til medlemmerne på hylderne, i samarbejde med forsikringsselskabet ALKA, også selv om eventuelt kun et mindre antal medlemmer tager imod tilbuddet. Den billigste dækning på kr. om måneden i tre måneder koster kun 26 kr. om måneden i præmie. Alt efter lønindtægt kan man forsikre sig for mellem kr. til kr. ekstra om måneden. Ikke alle medlemmer kan få glæde af ordningen. Tjener man mindre end cirka kr. om måneden er forsikringen ikke aktuel, fordi man i forvejen er dækket af dagpengene. Forsikringen + dagpenge må nemlig højst udgøre 80 procent af den løn, man havde før, man blev ledig. Ligeledes er det et problem, hvis man arbejder inden for et område med mange hjemsendelser, eller har mange kortvarige ansættelsesforhold. Man kan få mere at vide i de lokale afdelinger, eller læse mere på 3F s hjemmeside

6 SIDE 04 BERETNING 2005 FAGLIGT FÆLLES FORBUND LEDELSENS BERETNING del af dem fortryder senere og melder sig ind hos os, men i en periode står nogle af de unge altså uden for vores fællesskab. Det vil vi naturligvis ikke stiltiende acceptere, fordi de reelt nasser på det arbejde og de resultater, som vi skaber. Derfor er der i 2005 taget initiativ til en række projekter, der har til formål at forstærke medlemshvervningen ude på arbejdspladserne. Et led i dette arbejde bliver en forstærket indsats i forhold til synlighed. Ikke fordi 3F er usynlig, men fordi det bliver stadig mere vigtigt, at vi bruger kræfter på markedsføring, informationskampagner og kommunikation. Medieomtale og synlighed Faktisk har vi et godt udgangspunkt. Vores sponsorat med dansk kvindefodbold og navnlig vores sponsorat af kvindelandsholdet i fodbold har skabt øget synlighed omkring 3F, og det har bidraget til øget respekt omkring nogle af vores mærkesager, herunder ligestilling. Fodboldkvinderne er nogle seje tøser, der har præcis de værdier, der matcher vores i 3F. Derfor passer sponsoratet så godt til 3F, og det er uden tvivl baggrunden for, at medlemmer og tillidsvalgte har nikket anerkendende til denne satsning fra forbundets side. Vores medieomtale står stærkt. Gennem Fagbladet 3F s daglige nyhedsbrev bliver der sat mange fingeraftryk i medierne, og der går ikke en dag uden, at 3F bliver solidt citeret i medierne. Målinger fra 2005 viser, at 3F suverænt er den organisation inden for LO-familien, der får mest medieomtale. Set på arbejdsmarkedet som helhed, så er det faktisk kun Dansk Industri, der omtales mere end 3F. Det er vi lidt stolte over, men vi erkender også, at vi kan gøre det endnu bedre. Politisk debat 2005 blev også et meget politisk år med to valgkampe, formandsvalg i landets næststørste parti, fornyet debat om efterløn og pension, debat omkring velfærdskommissionens arbejde, globalisering og en ny uddannelsesreform. Forbundet har brugt mange kræfter på at deltage i de forskellige politiske debatter, og vi har ydet politisk støtte i de to valgkampe. I forbindelse med valget til Folketinget i starten af 2005 gav hovedbestyrelsen økonomisk støtte til de partier, der fremmer vores medlemmers sag. Desværre genvandt VK-regeringen magten, støttet af Dansk Folkeparti. I forbindelse med valg til de nye storkommuner og regioner støttede vi de mange hundrede 3F-medlemmer, der stillede op til disse valg, og det blev en succes. Mange 3F-medlemmer blev valgt ind, og der kom nye borgmestre i en række kommuner, herunder Århus, Viborg og Randers - samtidig med, at Ritt Bjerregaard i København vandt en formidabel flot sejr. Vi har været særdeles aktive i debatten om efterløn og forhøjelse af efterløns- og pensionsalderen. Vi synes ikke, der er brug for en reform. Dels er det kort tid efter, at man i 1998 sænkede efterløns- og pensionsalderen, dels er det fortsat et stort problem for mange af vores ældre medlemmer, der ikke kan finde et job. Vi har også deltaget i globaliseringsdebatten, hvor der blev gennemført en fin konference i København, og hvor der efterfølgende er sat gang i en række lokale dialogmøder om emnet. Vi har været meget optaget af planerne om en reform på uddannelsesområdet, de såkaldte VEUforhandlinger, og vi har været på stikkerne i forhold til Velfærdskommissionens arbejde. Men vi har også brugt kræfter på MEDLEMSUDVIKLINGEN I 3F 10 GODE GRUNDE KAD SiD 2001: : : : HER ER 10 GODE GRUNDE TIL VI SYNES, DET ER GODT AT VÆRE MEDLEM AF 3F. Ved overgangen til 3F: F 2005: * Note: Medlemstallet er opgjort som det aktuelle medlemstal i forbund og afdelinger samt seniorer ved udgangen af året, minus de medlemmer, der alene er medlem af a-kassen. * Bemærk, at i 2005-tallet er seniorer ikke længere opgjort som en særskilt gruppe. Da antallet af seniormedlemmer i 2004-opgørelsen var cirka , er det reelle medlemsfald fra 2004 til 2005 derfor ikke på cirka medlemmer, men på cirka medlemmer.

7 BERETNING 2005 SIDE 05 at skabe gode og sunde arbejdsforhold for vores medlemmer - ikke mindst med fortsættelse af arbejdet for sund mad på arbejdet. Vi har støttet konferencer omkring vold mod kvinder. Greenkeeperne i Søllerød Golfklub nord for København arbejder i idylliske omgivelser og har fået forhandlet en attraktiv lokalaftale hjem. Organisationen Sideløbende med alle ovennævnte aktiviteter tilpasser vi løbende vores organisation. Nedgangen i medlemstallet og ændrede teknologiske vilkår gør det nødvendigt, at vi løbende udvikler os og ser kritisk på det bestående. Det betød for eksempel i 2005, at vi så os nødsaget til at træffe beslutningen om at lukke Svendborgskolen. I forhold til den eksterne struktur arbejdes der fortsat på at sikre 3F en stærk placering i LO-familien, og der har været ført intensive forhandlinger med RBF om en snarlig sammenlægning. Venlig hilsen, Poul Erik Skov Christensen 3F OG PARTISTØTTE I 2005 har der været afviklet valg til Folketinget i februar og valg til kommuner og regioner i november måned. 3F yder ikke generelt støtte til politiske partier, men hovedbestyrelsen har i forbindelse med de to valg i 2005 besluttet at yde støtte til politiske partier. Samlet blev der ydet 7,2 mio. kr. i tilskud eller 21,60 kr. pr. medlem. Dette beløb skal reelt fordeles over fire år, da der ikke blev afholdt valg i og der er i de tre år ikke ydet støtte til politiske partier. Det betyder, at udgifterne i 2005 skal vurderes over fire år, og her er der tale om 5,40 kr. pr. medlem pr. år Du får en stærk, demokra- På mange arbejdspladser 3F er en fagforening med 3F tager sig ikke alene af tisk organisation i ryggen, har 3F-medlemmerne valgt nærhed via de mange løn- og arbejdsvilkår, men som er til for dig. Det gæl- en tillidsrepræsentant, som lokale afdelinger. hjælper også medlemmer- der både, når din overens- varetager dine interesser. Afdelingerne er altid parate ne med arbejdsskadesager, komst skal forhandles, hvis Det er 3F, der forhandler til at hjælpe og vejlede. erhvervssygdomme, revali- du får problemer i din dine løn- og arbejdsvilkår, dering og andet. ansættelse og meget og 3F har hundredvis af andet. overenskomster med enkeltvirksomheder og arbejdsgiverorganisationer.

8 SIDE 06 BERETNING 2005 FAGLIGT FÆLLES FORBUND INDDREVNE MIDLER 1,28 milliarder kroner tilbage til medlemmerne 3F skaffede i 2005 et stort beløb tilbage til medlemmerne. I alt har 3F s afdelinger i årets løb hentet 1,28 milliarder kroner hjem til medlemmerne i erstatninger og godtgørelser. Da medlemmerne i 2005 samlet set indbetalte 1,2 milliarder kr. i fagligt kontingent til forbund og afdelinger, betyder det, at medlemmerne i gennemsnit fik lige så mange penge tilbage i erstatninger og godtgørelser, som de indbetalte i fagligt kontingent. De inddrevne midler fordeler sig på flere typer af sager. 3F har opgjort tallene efter faglige sager, arbejdsmarkedspensionssager, arbejdsulykker og -skader, juridiske sager, forsikringssager og øvrige sager. Undersøgelsen er gennemført som en frivillig undersøgelse blandt 3F s 85 afdelinger. 76 afdelinger har svaret, hvilket er en svarprocent på 89. 3F finder det glædeligt, at afdelingerne gør så stor en indsats for at hjælpe medlemmerne med at få de penge hjem, de har krav på. Men samtidig er det meget bekymrende, at de penge, som er hentet hjem i arbejdsskader og - erstatninger udgør næsten tre fjerdedele af det samlede beløb. INDDREVNE MIDLER FRA FORDELING AF INDDREVNE MIDLER FRA (Tal er afrundet til hele mio. kr.) 2002: 768 millioner kr. 2003: millioner kr. 2004: millioner kr. * 2005: millioner kr. Note: Tallene dækker SiD. KAD havde ikke tradition for at opgøre inddrevne midler. *Tallet i 2004 var korrigeret for svarprocent og opgørelsesperiode Faglige sager Arbejdsmarkedspensionssager Arbejdsulykker/-skader Juridiske sager Forsikringssager Andre Note: To afdelinger har for 2005 ikke delt beløbet ud på sagstyper, men har indberettet et samlet tal. Derfor er der en difference på 27 millioner kr. mellem det totale inddrevne beløb, og en sammentælling af beløbene ud for sagstyperne. Note: Tallene for 2004 er her ikke korrigeret for svarprocent og opgørelsesperiode F har over 50 erhvervsud- Bliver du ledig, kan du få Du får adgang til 3F s Du får hver 14. dag et pro- dannelser for både unge og råd og vejledning i afde- medlemsservice på nettet. fessionelt fagblad, hvor du voksne, som 3F har været lingerne. Sammen med a- Her kan du blandt andet kan se, hvad der sker inden med til at etablere. 3F kan kassen kan de hjælpe dig indtaste dit dagpengekort for dit fag og andre bran- vejlede om din uddannelse med at søge nyt job. Flere elektronisk. cher i 3F. 3F s fagblad og og følger uddannelserne steder i landet er fagfor- nyhedsbrev er blandt de løbende. 3F arbejder for, at eningen anden aktør og mest citerede medier i den lærlingeuddannelserne er står for kontakten med landsdækkende presse og tidssvarende og af høj kva- ledige. Vores lokale afde- sætter ofte dagsorden i litet. linger har et godt kendskab den offentlige debat. til det lokale arbejdsmarked.

9 BERETNING 2005 SIDE 07 Den moderne bygningsarbejder stiller krav til sig selv, til sin arbejdsgiver og til sin fagforening, men er omvendt parat til at tage ansvar. Her er det brødrene René og Preben Behnsen, begge udlærte struktører og opmålere. 9 3F arbejder også politisk for dig. Vi giver lyd, når politikerne vil lave love og regler, der strider mod vores medlemmers interesser. Det gælder eksempelvis, når efterlønsordningen bliver angrebet. 3F arbejder for at bevare efterlønnen. 3F kæmper også for ligeløn. 10 3F har en bred vifte af tilbud til medlemmerne. Alle medlemmer under 65/67 år er omfattet af en gruppelivsforsikring. Når du er omfattet af en overenskomst, får du også en pensionsordning. Hertil kommer tilbud om en kollektiv og derfor billig ulykkesforsikring gennem ALKA, og tilbud om 3F Lønforsikring. Der er også tilbud, der omfatter fritiden. Eksempelvis LO Pluskortet, der giver dig rabat på forsikringer, rejser med videre. Murersvend Engin Turan er en af få nydanskere i byggebranchen. - Hvis du er god til dit arbejde, bliver du også accepteret af dine kolleger, siger han.

10 SIDE 08 BERETNING 2005 FAGLIGT FÆLLES FORBUND FAGLIGT ARBEJDE Den globale tillidsrepræsentant FÆLLESTILLIDSREPRÆSENTANT PÅ DANFOSS SVEND AAGE HANSEN HAR INDFLYDELSE PÅ DANFOSS PERSONALEPOLITIK OG VÆRDIER I HELE VERDEN. I en beskeden træbarak i et hjørne af det store kompleks, der udgør Danfoss bygninger i udkanten af Nordborg på Als, har fællestillidsrepræsentant Svend Aage Hansen kontor. Herfra koordinerer han og to andre tillidsfolk indsatsen for de i alt cirka 30 tillidsfolk på Danfoss - hvis han da ikke er i kontakt med Danfoss tillidsfolk i andre lande, ude i fabrikken, til møde med ledelsen, til konferencer eller andet. - At kalde mig global tillidsrepræsentant er ikke helt forkert. Danfoss er i gang med at indføre et nyt globalt HR-system, så vores personalepolitik, HR-afdeling og rekruttering dækker alle vores afdelinger verden over. Der oprettes også en international database over medarbejdernes kompetencer. Og da vi som tillidsfolk rådgiver ledelsen om personalepolitik, har vi derfor indflydelse på den globale politik på de områder. Såvel som virksomheden er global, skal også vi tillidsrepræsentanter arbejde globalt, siger Svend Aage Hansen, der sidder i Danfoss europæiske samarbejdsudvalg. Hans mål er at sikre, at den danske samarbejdsmodel også kommer til at gælde på Danfoss afdelinger i resten af verden. - I mange af de lande, hvor vi producerer, har man ikke tradition for et tillidsrepræsentantssystem. Men de er i gang med at bygge det op, og der er opbakning fra firmaet. For eksempel har vi lige haft besøg fra kinesisk LO for at de kan se, hvordan vi gør, fortæller Svend Aage Hansen. Tillidsfolk fra 25 lande I det europæiske samarbejdsudvalg sidder tillidsrepræsentanter fra 25 forskellige lande. Udvalget mødes fire dage en gang om året, hvor de lærer hinanden at kende, får oplæg fra ledelsen om fremtidsplanerne, og også har mulighed for at stille spørgsmål og diskutere med ledelsen og hinanden. - Kollegerne fra de øvrige lande er meget interesserede i at høre, hvordan vi gør tingene i Danmark, fordi hovedsædet ligger her, og fordi vi er længst fremme på mange områder. Selvfølgelig er det ikke alting, der kan overføres til andre lande på grund af kulturforskelle. Men det internationale samarbejde har været med til at hæve niveauet på vores virksomheder i andre lande, blandt andet med hensyn til arbejdsmiljø og sikkerhed. For der gælder de samme sikkerhedsregler, som vi har herhjemme, og derfor er standarden på Danfoss typisk højere end gennemsnittet i de enkelte lande. Det er klart en fordel for medarbejderne, forklarer Svend Aage Hansen. Globalisering har kostet Allerede i 1980 erne flyttede Danfoss en produktion til Tyskland. I perioden fra 2000 til 2003 udflyttede man produk- - I MANGE AF DE LANDE, HVOR VI PRODUCERER, HAR MAN IKKE TRADITION FOR ET TILLIDSREPRÆSENTANTSYSTEM. MEN DE ER I GANG MED AT BYGGE DET OP, OG DER ER OPBAKNING FRA FIRMAET. FOR EKSEMPEL HAR VI LIGE HAFT BESØG FRA KINESISK LO FOR AT DE KAN SE, HVORDAN VI GØR.

11 BERETNING 2005 SIDE 09 - Kollegerne fra de øvrige lande er meget interesserede i at høre, hvordan vi gør, fordi hovedsædet ligger her, og fordi vi er længst fremme på mange områder, siger Svend Aage Hansen. tion til Kina, Polen og Mexico, i 2004 og 2005 gik produktion til Kina, og i 2005 og 2006 er man i gang med at flytte produktion fra Mexico til Slovakiet. Det har kostet arbejdspladser i produktionen i Nordborg. Svend Aage Hansen er ikke med i A/Sbestyrelsen og har ikke været med til at træffe beslutningerne. Alligevel mærker han et pres. Pres fra kollegerne, der har svært ved at se det gode ved globaliseringen. Pres fra ledelsen, der skal bruge tillidsfolkene til at bakke op, og til at kommunikere beslutningerne ud til medarbejderne. - Det er ikke lykkedes godt nok. Derfor har vi lavet et projekt i virksomheden, hvor ledelsen skal være bedre til at orientere mellemledere og tillidsfolk. Min opgave er så at sikre, at folk forstår, hvad der er besluttet, og hvem der har ansvaret. Omvendt skal vi fortælle ledelsen, hvilke gode ressourcer og ideer der er blandt medarbejderne, fortæller han. Svend Aage Hansen synes, at det aktieselskab, der ejer Danfoss, kunne gøre mere for at udvikle nye produkter, der kunne skabe nye arbejdspladser på Danfoss. - Det er fint, at man investerer i det omgivende samfund. Men det er her i Nordborg, vi har eksperterne og kernen i virksomheden, og det er herfra, vi skal være kreative, og de nye ideer skal komme, så vi også kan skabe flere arbejdspladser her, siger han. KORT OM SVEND AAGE HANSEN 46-årige Svend Aage Hansen er udlært murer. Han blev ansat på Danfoss i 1984 og har haft forskelligt arbejde i virksomheden. I 1992 blev Svend Aage Hansen valgt som tillidsrepræsentant, og i 1999 formand for Fællesklubben. Svend Aage Hansens store fritidsinteresse er Hjemmeværnet, hvor han har taget en officersuddannelse og været kaptajn. Sommerferierne bliver normalt tilbragt i campingvognen i enten Danmark eller Sverige. Svend Aage Hansen er gift med Bente. Sammen har de døtrene Annemette på 21 år og Henriette på 13 år.

12 SIDE 10 BERETNING 2005 FAGLIGT FÆLLES FORBUND FAGLIGT ARBEJDE Vi kom godt i gang LENE HAUGBØLLES LOKAL- AFDELING, 3F MIDTFJORD, KOM GODT FRA START. ALLEREDE DEN FØRSTE MÅNED GIK AFDELINGEN I GANG MED OPSØGENDE ARBEJDE. Hvis Lene Haugbølle har tid, kan hun godt lide at gå en tur i den friske jyske natur omkring Aars og få blæst hovedet igennem. Men fritiden er knap, når man er formand for en nystartet 3F-afdeling og engageret i fagligt og politisk arbejde. Til gengæld har hun sørget for god vind i sin afdeling, 3F Midtfjord, der har hovedkontor i Løgstør. - Siden 2002 har vi næsten ikke snakket om andet end struktur, først internt i KAD, så kom sammenlægningen med SiD. Jeg tror, vi var lidt trætte af det og længtes efter at komme i gang med det egentlige fagforeningsarbejde. Derfor lavede vi i efteråret 2004 en strategi og handlingsplan for den nye afdeling. Vores hovedmål er at være mere synlige over for medlemmerne, og at komme ud på deres arbejdspladser. Desuden vil vi være bedre sparringspartnere for tillidsfolkene og opbygge netværk, både mellem afdeling og tillidsfolk, og indbyrdes mellem tillidsfolkene, fortæller Lene Haugbølle. Det første område, der blev udpeget til en særlig indsats, var de offentlige arbejdspladser. - Vi kunne ikke vente til februar, som planen egentlig var. Så allerede i januar gik den faglige medarbejder, der varetager området, i gang. I løbet af første halvår 2005 besøgte han cirka 50 offentlige arbejdspladser. Det har blandt andet resulteret i, at vi i to kommuner har fået valgt fællestillidsrepræsentanter på rengøringsområdet, fået tillidsrepræsentanter på flere materielgårde, og også fået valgt flere sikkerhedsrepræsentanter, siger hun. Fra august var det det grønne områdes tur, og i første halvår 2006 er det industriens arbejdspladser, der skal opsøges. - Industrien er vores største område med flere store arbejdspladser, og normalt kører tingene godt der. Men vi må ikke forsømme eller overse de store arbejdspladser. Vi skal have tæt kontakt, mener Lene Haugbølle og tilføjer, at det er bestyrelsen, der bestemmer, hvilke områder der skal i fokus. KORT OM LENE HAUGBØLLE Lene Haugbølle, 45 år, arbejdede på fjerkræslagteriet i Aars, da hun i 1987 blev næstformand i KAD Aars. I 1991 blev hun formand for afdelingen. 1. marts 2003 fusionerede afdelingen med KAD Hobro til KAD Himmerland. Fra 1. januar 2005 blev Lene Haugbølle formand for 3F Midtfjord, en fusion af KAD Himmerland, SiD Aars og SiD Midtfjord. Afdelingen har cirka medlemmer og i alt 21 medarbejdere. Hun er desuden bl.a. medlem af: 3F s hovedbestyrelse, FVU-rådet i Nordjylland, LO-amt, partiforeningen i Aars, og formand for 3F s regionale AMPU-udvalg. Privat bor Lene i Aars med sin mand Bent Aage og sønnen Anders på 19 år. Har løftet i flok Lene Haugbølle er ikke typen, der bruger store ord eller armbevægelser, men har en rolig, sikker stil. Det er vigtigt for hende at sige, at afdelingens flyvende start skyldes medarbejdernes samlede indsats. - Alle har været inddraget i processen fra begyndelsen, lige fra de første konferencer og møder. Alle har selv beskrevet, hvilke opgaver de gerne ville arbejde med i den ny afdeling, og hvilke udvalg de ville med i. Det er medarbejderne, der har villet det her. Vi har løftet i flok

13 BERETNING 2005 SIDE 11 - Vores hovedmål er at være mere synlige over for medlemmerne og komme mere ud på deres arbejdspladser. og undgået interne konflikter. Hvis nogen har været utilfredse med et eller andet, har de sagt det til mig, og så har vi løst det. Og hvis det ikke bliver værre, så går det nemt, smiler Lene Haugbølle. Ekspertise og uddannelse Internt i afdelingen har Lene og hendes kolleger tjek på tingene. Afdelingen har hovedkontor i Løgstør og fire servicekontorer, i Fjerritslev, Farsø, Nibe og Aars. Afdelingskontorerne var reelt klar til start efter nytår Nødvendige mindre ombygninger var færdige, vægge malet, telefoner virkede. Hvert kontor har både a-kasse- og faglige medarbejdere. De faglige medarbejdere har delt arbejdsområderne mellem sig, så medarbejderne har høj ekspertise på hvert sit overenskomstområde. Afdelingen har lavet personalepolitik. Der er faste personalemøder, a-kassemøder og møder i faglig afdeling. Der er lavet APV (arbejdspladsvurdering) på hver enkelt medarbejder, og i januar 2006 går Lene Haugbølle i gang med MUS-samtaler (medarbejderudvikling) med hver enkelt. Alle skal kompetence-afklares og efteruddannes efter ønsker og behov. Desuden har afdelingen opbygget fem lokalråd, som skal styrke kontakten til 3F Midtfjords lokalområde og profilere afdelingen lokalt. Visioner Afdelingsformanden har flere visioner: - Vi er kommet godt i gang, men vi skal være bedre. Vi skal have netværket for tillidsrepræsentanterne op og stå. Jeg kunne også forestille mig, at vi hjalp alle vores tillidsvalgte til at få en personlig uddannelsesplan. Desuden har vi tanker om at lave idé-cirkler, hvor tillidsfolk kan mødes lidt uformelt, eventuelt om bestemte emner, og også komme med ideer og tanker om, hvad de ønsker af os som afdeling, siger hun. Lene Haugbølle skal ud af døren. Hun skal videre til servicekontoret i Farsø. - Vi holder åbent hus for alle tillidsvalgte i hver af de fem kontorer, så de kan komme og få en snak. Det er også et nyt tiltag, siger hun, før hun sætter sig ud i bilen.

14 SIDE 12 BERETNING 2005 FAGLIGT FÆLLES FORBUND DET FAGLIGE ARBEJDE I GRUPPERNE FAGLIGT FÆLLES FORBUNDS OVERENSKOMSTER Industrigruppen: Hovedoverenskomster: 21 (Heraf 14 med arbejdsgiverforeninger og 7 med enkeltvirksomheder) Transportgruppen: Hovedoverenskomster: 53 Den Offentlige Gruppe: Hovedoverenskomster: 53 Lokal + tiltrædelsesoverenskomster: Cirka Lokal + tiltrædelsesoverenskomster: Cirka 137 lokaloverenskomster + cirka 500 tiltrædelsesoverenskomster Lokal + tiltrædelsesoverenskomster: Ikke opgjort Den faglige rygrad Fagligt Fælles Forbund skal arbejde for at sikre gode beskæftigelses-, løn-, miljø-, uddannelses- og arbejdsforhold og for social velfærd og en retfærdig fordeling af goderne. Dette skal sikres gennem opsøgende arbejde, organisering og overenskomstdækning samt ved inddragelse af medlemmerne i det faglige arbejde. Citat fra 3F s faglige og politiske grundlag. Globalisering Der handles med varer og virksomheder på tværs af landegrænserne som aldrig før. Især de seneste år er udviklingen gået stærkt. Mange produkter fremstilles ikke længere af én virksomhed, men af en international kæde af virksomheder i forskellige dele af verden. Globaliseringen har betydet omstrukturering af mange danske virksomheder og brancher, og konkurrencen mellem virksomhederne er skærpet. Man regner med, at der hvert år tabes omkring danske job på grund af udflytning til udlandet. Dette tal skal dog ses i lyset af, at der hvert år opstår og forsvinder omkring job. Globaliseringen skaber både tabere og vindere. For os i Danmark kan den være både en trussel og en mulighed. Det er en trussel, hvis virksomhederne ensidigt satser på at mindske produktionsomkostningerne ved at udflytte deres serviceopgaver, flytte produktionen helt eller delvist til lavtlønslande, eller ved at bruge udenlandske underleverandører med lavere priser, fordi lønnen og kravene til arbejdsmiljø og sikkerhed er lav. Hvis mange virksomheder dermed bringer danske løn- og arbejdsvilkår i direkte konkurrence med løn- og arbejdsvilkårene i de dele af verden, hvor lønnen udgør en brøkdel af lønnen i Danmark, kan det skabe en nedadgående spiral med pres på danske løn- og arbejdsvilkår. For 3F er det vigtigt at fokusere på den sociale dimension. International konkurrence må ikke gå ud over arbejdernes faglige rettigheder, arbejdsmiljø med mere. Omvendt kan globaliseringen være til gavn for Danmark, når virksomhederne klarer sig godt på de globale markeder. Og i stedet for at flytte produktionen ud, kan virksomhederne i stedet vælge at forbedre deres produktivitet og de ansattes kompetencer. Vi kan satse på fornyelse og investering i og udvikling af nye produkter. 3F s Industrigruppe har i 2005 forsøgt at tage udfordringen op. Gruppen har beskæftiget sig med emnet på flere konferencer for tillidsfolk og har desuden udarbejdet materiale, som kan hjælpe tillidsfolk med at få overblik. I januar og februar 2006 vil Industrigruppen orientere tillidsfolk i alle 3F s regioner om indholdet. Ofte kan tillidsfolkene få indflydelse på de valg, virksomhederne træffer. 3F s Industrigruppe mener, det er afgørende, at medarbejderne opkvalificeres i form af uddannelse, så de er parat til fremtidens arbejdsmarked. Flere faglige sager Den øgede konkurrence mærkes på flere måder. Industrigruppen har mærket en tendens til, at det bliver sværere og sværere at løse konflikter internt i virksomhederne. Mellem og faglige sager landede i 2005 i gruppen, hvilket er langt flere sager end tidligere år. Hertil kommer alle de sager, som løses med gruppens bistand, før de oprettes som en egentlig sag. Især har gruppen oplevet langt flere bortvisningssager end tidligere år. En af forklaringerne er formentlig, at som følge af den øgede konkurrence og effektivisering er virksomhedernes tolerance blevet mindre, samtidig med at

15 BERETNING 2005 SIDE 13 Byggegruppen: Hovedoverenskomster: 10 (Heraf en i Grønland) Den Grønne Gruppe: Hovedoverenskomster: 17 Den Private Servicegruppe: Hovedoverenskomster: 12 Lokal + tiltrædelsesoverenskomster: Cirka Lokal + tiltrædelsesoverenskomster: Tiltrædelsesoverenskomster: 300 Lokaloverenskomster: 96 Lokalaftaler: 116 Lokal + tiltrædelsesoverenskomster: 450 tiltrædelsesoverenskomster Julestjerner og elever på gartneriskolen Vilvorde under Roskilde Tekniske Skole.

16 SIDE 14 BERETNING 2005 FAGLIGT FÆLLES FORBUND DET FAGLIGE ARBEJDE I GRUPPERNE tempoet og effektiviteten er meget høj. Det skaber et pres på medarbejderne. Udenlandsk arbejdskraft Også på andre områder mærker 3F den øgede internationalisering. Nemlig når lønmodtagere fra udlandet kommer til Danmark for at arbejde. Opmærksomheden mod den udenlandske arbejdskraft fra ikke mindst de nye EU-lande fylder uforholdsmæssigt meget i Byggegruppen og i mange afdelinger. Det er især virksomheder og arbejdere fra Polen og Litauen, der giver anledning til de nye udfordringer. Reglerne for østeuropæiske firmaers virke i Danmark er mange og komplicerede, og i rigtig mange tilfælde overholdes reglerne ikke. Byggefagforeninger politianmelder mistanke om overtrædelse af lovgivning og regler, men venter ikke på politiets og andre myndigheders efterforskning. Kravet til de udenlandske firmaer, uanset om de er lovligt eller ulovligt i Danmark, er, at de skal tegne overenskomst for deres ansatte. Samme redskaber, som anvendes over for danske arbejdsgivere, tages i brug over for de udenlandske, det vil sige varsling af blokade og siden iværksættelse af sympatikonflikt. Til forskel fra konflikter med hjemlige firmaer er forskellen imidlertid ofte, at de udenlandske firmaers ansatte ikke betragter fagbevægelsen som en allieret. Mange frygter uden tvivl for deres job, hvis de sikres overenskomstmæssig aflønning, idet baggrunden for deres virke i Danmark oftest er, at de vil arbejde for en løn langt under dansk niveau. Der skal derfor i mange tilfælde bruges kræfter og pædagogisk indsats over for de involverede lønmodtagere for at fortælle, at kampen for overenskomst handler om både at sikre det danske arbejdsmarked mod dumping og om at sikre de udenlandske lønmodtagere arbejde på danske vilkår ved arbejde i Danmark. Det lykkes heldigvis i mange tilfælde. Der er tegnet et halvt hundrede overenskomster med udenlandske byggefirmaer. Der er tale om såkaldte BAT-overenskomster, der er bredere end forbundenes normale overenskomster. Det er et udtryk for fleksibilitet og hensyn over for det udenlandske firma, samt at mange af de udenlandske firmaer rent faktisk opererer med en slags multihåndværkere, der overskrider normale danske faggrænser. Ved årets udgang var 3F involveret i 77 blokader og sympatikonflikter, heraf 45 DANFOSS BLEV ÅRETS ARBEJDSPLADS 28. november kårede 3F og Fagbladet 3F industrivirksomheden Danfoss som Årets Arbejdsplads Virksomheden fik prisen blandt andet på grund af sin gode virksomhedskultur. Ib Andresen Industri fra Langeskov fik en flot andenplads og på tredjepladsen kom Bjert Busser fra Kolding. De tre virksomheder var udvalgt til finalen blandt 125 virksomheder, der var indstillet af medlemmerne. Vindere fra Danfoss.

17 BERETNING 2005 SIDE 15 med udenlandske virksomheder. Langt de fleste er firmaer, der opererer i byggebranchen. Vigtige kendelser Arbejdsretten og en faglig voldgift har med to uafhængige kendelser i 2006 gjort arbejdet med at overenskomstdække udenlandsk arbejdskraft på danske byggepladser lidt lettere. Arbejdsretten har i en kendelse slået fast, at en sympatikonflikt kan omfatte mere end bare det konkrete arbejde, som der er krævet overenskomst for. Det betyder, at eksempelvis samtlige aktører på en hel byggeplads kan omfattes af en sympatikonflikt. Det er en ny praksis, som LO i samarbejde med byggefagforbundene indledte i juli 2005, der havde fået Dansk Arbejdsgiverforening til at reagere. For at gøre sympatikonflikter effektive er ordlyden i konfliktvarslerne strammet, så de, der omfattes af konflikten ikke må beskæftige sig med arbejde eller leverancer til den konfliktramte virksomhed eller arbejde på eller bestemt for bygge- eller arbejdspladser, hvor firmaet udfører arbejde. Med de udvidede muligheder for sympatikonflikt har alle parter på en byggeplads en interesse i, at alle firmaer på byggepladsen er overenskomstdækket, så det ikke risikeres, at selv en nok så lille entreprenør uden overenskomst kan være skyld i, at en hel byggeplads går i stå. I en faglig voldgift har Byggegruppen i en konkret sag fået medhold i, at det er bygge- og anlægsoverenskomsten mellem 3F og Dansk Byggeri, der er gældende for en udenlandsk underentreprenør, hvis vedkommende reelt er underlagt dansk ledelse. Kendelsen betragtes som princi-

18 SIDE 16 BERETNING 2005 FAGLIGT FÆLLES FORBUND DET FAGLIGE ARBEJDE I GRUPPERNE KAMPAGNEDAG I GRANPLANTAGER piel og vigtig, idet der opleves en tendens til nye kontrakttyper, som har karakter af ren og skær mandskabsudleje, og hvor der ikke er tale om et normalt entrepriseforhold. I den konkrete sag fandt voldgiften det bevist, at det var en repræsentant for en virksomhed, der er medlem af Dansk Byggeri, der dagligt ledte og fordelte arbejdet for et sjak af polske jordarbejdere. Og med henvisning til overenskomstens bestemmelser om, at alt arbejde er omfattet af overenskomsten, hvis det udføres af en person, der er underlagt medlemsvirksomhedens ledelsesret, konkluderede voldgiften, at det polske sjak var omfattet af overenskomsten. 3F vurderer, at kun hvert tiende juletræ i dag er fældet af ansatte på regulære vilkår. Resten forarbejdes af illegale fra hovedsageligt Polen og Litauen. Ved en kampagnedag 17. november lykkedes det således en række faglige fra 3F s nordjyske afdelinger at finde 39 østeuropæiske arbejdere i juletræsplantager i Vendsyssel, Himmerland og Thy. Flere af disse kunne ikke redegøre for deres arbejdsforhold i Danmark, og derfor blev deres arbejdsgivere meldt til politiet. Omfanget af illegale i granplantagerne vurderes dog til at være langt større, da mange af arbejderne fra Østeuropa arbejder om natten for at skjule sig for 3F og politiet. OFFENTLIGT NETVÆRK Der er oprettet et netværk af valgte og ansatte i 3F-afdelinger, der har med det offentlige at gøre. Over 100 personer er tilsluttet, og de mødes cirka fem gange årligt til et éndagsmøde. Her drøftes alt fra medlemshvervning til lokale lønaftaler - alt efter hvad de lokale har på hjertet, for det er dem, der sætter dagsordenen. Netværket er dannet for at sikre løbende efteruddannelse og erfaringsudveksling mellem de ansatte og valgte og forbundet. Det er i støbeskeen, at repræsentanter for de landsklubber, der har medlemmer på offentlige arbejdspladser, også skal have en netværkskontakt i forhold til tillidsrepræsentanterne ude på arbejdspladserne. Dermed overføres de gode netværkserfaringer til virksomhedsniveau. Polske og baltiske chauffører Transportgruppen kan melde om stadigt flere sager om illegale arbejdere. Det drejer sig især om chauffører fra Polen og de baltiske lande. Både med og uden politiets hjælp er det lykkedes at dokumentere og stoppe ulovlige godstransporter udført af østeuropæiske chauffører uden arbejds- og opholdstilladelse i både danske og udenlandsk indregistrerede biler. Samarbejdet mellem lagerarbejdere og chauffører om kontroller af transporter i uge 38 viste, at der er behov for mere kontrol - og for endnu bedre sammenhold på tværs af brancher. Det er lykkedes at få Udlændingestyrelsen til at slå fast, at der skal arbejdsog opholdstilladelse til for østeuropæiske chauffører, der kører gods internt i Danmark. Og det uanset om chaufførerne kommer fra et dansk firma, datterselskab eller danskejet vikarbureau, der hører hjemme i Litauen, Polen eller andre lande mod øst. Det er vigtigt - også set med Transportgruppens øjne - at Østaftalen bliver opretholdt. Mindst lige så vigtigt er det at gøre os fagligt klar til den dag, Østaftalen ikke længere gælder. Derfor vil Transportgruppen i samarbejde med

19 BERETNING 2005 SIDE 17 Steen Jensen arbejder som terrazzosliber på Dalton Beton i Tilst ved Århus. Vinkeltrappen vandslibes ad flere omgange, så den renses helt fri for støberender og urenheder. vore søsterorganisationer i de andre nordiske lande nu støtte fagbevægelsen i de baltiske lande økonomisk. I første omgang handler det om at ansætte faglige medarbejdere til opsøgende arbejde lokalt i Estland, Letland og Litauen, hvor fagligt medlemskab ikke er en selvfølge. Bedre organisering og forstærket sammenhold blandt vore kolleger mod øst kan være med til at forhindre løndumping og til at stoppe den spiral mod laveste fællesnævner, som også danske vognmænd bidrager til i form af nyoprettede selskaber mod øst. Det er solidaritet - men også helt nødvendig hjælp til selvhjælp. Illegale på det grønne område I kølvandet på EU s østudvidelse 1. maj 2004 er der sket en stor vækst af østeuropæiske arbejdere inden for det grønne område. De kommer typisk til Danmark i forbindelse med den såkaldte Østaftale, som Folketinget har vedtaget. Det drejer sig primært om polakker og litauere, der arbejder som landbrugsmedhjælpere eller som sæsonarbejdere i bær- og juletræsplantager. Eller landbrugspraktikanter fra Ukraine, der ikke er en del af Østaftalen. En stor del af disse er enten i Danmark illegalt eller bliver underbetalt, fordi de arbejder under EU s udstationeringsdirektiv, der giver en dansk arbejdsgiver mulighed for gennem en østeuropæisk virksomhed at hyre arbejdskraft til lønninger på helt ned til kr. i timen. I samarbejde med politi og andre myndigheder gennemfører 3F et omfattende opsøgende arbejde for at organisere de østeuropæiske arbejdere.

20 SIDE 18 BERETNING 2005 FAGLIGT FÆLLES FORBUND DET FAGLIGE ARBEJDE I GRUPPERNE Chris Rostance, rutineret stilladsarbejder, er i gang med at pille stilladset ned på en byggeplads i København. Meget af dette arbejde foregår igennem Bygge- Anlægs- og Trækartellet (BAT), som Den Grønne Gruppe er blevet medlem af. Ingen mangel på arbejdskraft Efter tre år med alt for høj ledighed i byggebranchen kom der i 2005 fyr under kedlerne med stor aktivitet, høj beskæftigelse og den laveste ledighed siden slutningen af 1990 erne. Den lave ledighed og ventetiden hos de dygtige håndværkere fik allerede kort efter sommerferien økonomer og arbejdsgivere til at snakke om flaskehalse, risiko for lønpres og behov for reformer på arbejdsmarkedet. Men indtil videre har frygten for lønpres i byggebranchen været ubegrundet. Det skyldes blandt andet, at bygningsarbejdere i de seneste par lavkonjunkturer har lært at køre langt efter arbejdet. Fra 1993 til 2004 er antallet af daglige pendlere inden for bygge og anlæg steget med en tredjedel til På positivsiden har opsvinget betydet øget tilgang af lærlinge til byggeriet med murer- og tømrerfagene som de to øverste på hitlisten, mens entreprenørbranchens struktøruddannelser fortsat halter lidt bagud. Der er også gode udsigter for beskæftigelsen i byggeriet i udsigter, der meget gerne må benyttes til at presse ledigheden yderligere et hak nedad på ikke mindst entreprenørområdet, hvor der beskæftiges mange 3F ere. Den gennemsnitlige ledighed i byggeriet medio november 2005 var på 4,0 procent, men for 3F erne inden for entreprenørområdet var den 8,1 procent. Også i transportbranchen gjorde arbejdsgiverne i 2005 et stort nummer ud af at vifte medierne om næsen med undersøgelser om mangel på arbejdskraft. Det har blandt andet fået arbejdsgivere i vognmandsbranchen til at bede politikerne om lov til at ansætte chauffører fra Østeuropa. Nogle taler endda om et skattefrit internationalt lastbil-register i stil med det, vi kender fra søfarten.

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige

Læs mere

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked.

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked. Det danske arbejdsmarked er unikt. Vi evner at kombinere fleksibilitet og tryghed, og regulering af lønninger sker uden politisk indblanding. Det gør vores økonomi omstillingsparat i en tid, hvor den globale

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST NYE AFTALER FOR 3 ÅR Nu kan du stemme ja eller nej til den ny overenskomst. Den gælder i tre år fra 1. marts 2014 til 1. marts 2017, og den dækker chauffører, lagerarbejdere,

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Østeuropæiske arbejdere i

Østeuropæiske arbejdere i Østeuropæiske arbejdere i bygge- og anlægssektoren Rekrutteringsstrategier og konsekvenser for løn-, ansættelses- og aftaleforhold Præsentation ved Jens Arnholtz Hansen Formålet med projektet er at beskrive

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND

Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND F AGLIGT F ÆLLES F ORBUND Kampmannsgade 4 1790 København V Telefon 70 300 300 www.3f.dk Udgivet af Industrigruppen i 3F Januar 2006 Tekst: Irene

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Hvad bygger undersøgelsen på? Den samlede undersøgelse er bygget op omkring flere datasæt, der alle omhandler en undersøgelsesperiode, som strækker

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Vedtaget på HK/Danmarks 30. ordinære kongres Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforbund og arbejdspladsens foretrukne

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen!

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Lokal lønforhandling DIN TRUMF: Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Det er hverken frækt, uartigt eller for den sags

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF ØSTJYLLAND Østjylland Som fællestillidsrepræsentant skal man ind i kampen for kollegerne, siger Klaus Olesen. FRA DIN LOKALAFDELING Kampen for kollegerne Den nye

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Det er en fornøjelse at være blandt jer.

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Det er en fornøjelse at være blandt jer. Den 1. maj 2005 PDMWDOH Y/2VHNUHW U+DUDOG% UVWLQJ (Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Det er en fornøjelse at være blandt jer. Der er altid noget glædeligt over 1. maj. Det er en af de dage i

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d

T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d Beskæftigelsesudvalget 2012-13 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 250 Offentligt T A L E T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d DET TALTE ORD GÆLDER

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Dansk Metals servicenøgle

Dansk Metals servicenøgle Dansk Metals servicenøgle - et overblik over service, rettigheder og vigtige regler Velkommen i Metal Som medlem af Dansk Metal er du med i et stærkt fagligt fællesskab, der arbejder på at sikre alle medlemmer

Læs mere

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Velkommen Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3F byder dig velkommen som arbejdsmiljørepræsentant og ønsker dig held og lykke med tillidshvervet. At blive valgt til

Læs mere

Kartellet. for industriansatte

Kartellet. for industriansatte Kartellet for industriansatte 1 Kartellet udgives af CO-industri Vester Søgade 12, 2 1790 København V Telefon 3363 8000 Fax: 3363 8099 www.co-industri.dk e-mail: co@co-industri.dk September 2013 Redaktør:

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

1. maj tale 2006 - Fælles Fremtid. v/lo-sekretær Marie-Louise Knuppert. 1. maj er en tradition, som vi i fagbevægelsen er stolte over at holde i hævd.

1. maj tale 2006 - Fælles Fremtid. v/lo-sekretær Marie-Louise Knuppert. 1. maj er en tradition, som vi i fagbevægelsen er stolte over at holde i hævd. 1. maj tale 2006 - Fælles Fremtid v/lo-sekretær Marie-Louise Knuppert 1. maj er en tradition, som vi i fagbevægelsen er stolte over at holde i hævd. 1. maj er en hyldest til fremtiden. Det er den dag,

Læs mere

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER 1 06 DM Fagforening for højtuddannede INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER Ny lov om information og høring øger DM eres og akademikeres muligheder for formel indflydelse på deres private arbejdspladser.

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011)

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) Bilag 1 30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) INDSTILLING OG BESLUTNING Det foreslås, 1. at Borgerrepræsentationen pålægger

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

HALVE DAGPENGE TIL UNGE?

HALVE DAGPENGE TIL UNGE? HALVE DAGPENGE TIL UNGE? 3F siger nej. Vi holder regeringen fast på dens valgløfte Faglig Fælles Akasse LAVERE DAGPENGE VIL RAMME TUSINDER AF UNGE Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) har

Læs mere

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Voerladegård, ved Skanderborg Thorkil Jansen Alder: 39 Lokalklub: Start i branchen: Nuværende firma: Århus Februar 1996 i Mars Stilladser i Århus Mars Stilladser Stilladsudd.:

Læs mere

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 Del: Mens antallet af ledige falder, er antallet af private forsikringer

Læs mere

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er helt specielle mennesker.

Læs mere

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Vedtaget på 31. kongres, den 21. til 24. oktober 2014. Målsætning for Dansk El-Forbund 2010-2014 Forbundets kongres fastlægger hvert 4. år de faglige og politiske

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

SAMARBEJDE OM ARBEJDSMILJØ

SAMARBEJDE OM ARBEJDSMILJØ SAMARBEJDE OM ARBEJDSMILJØ Arbejdsmiljøkonferencen Dansk Jernbaneforbund v/ Lizette Risgaard, næstformand i LO Arbejdsmiljøet skrænter Mere end 40.000 anmeldte arbejdsulykker Mere end 20.000 anmeldte erhvervssygdomme

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø Enhedslisten Fælles om et bedre arbejdsmiljø 1 Enhedslistens arbejdsmiljøudvalg Maj 2009 Fælles om et bedre arbejdsmiljø Fælles om et bedre arbejdsmiljø Manglende opmærksomhed på arbejdsmiljøet afsløres

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

Dansk Facilities Management netværk. Renholdsworkshop 28. november 2006. HTS-A Arbejdsgiver- og Erhvervsorganisationen

Dansk Facilities Management netværk. Renholdsworkshop 28. november 2006. HTS-A Arbejdsgiver- og Erhvervsorganisationen Dansk Facilities Management netværk Renholdsworkshop 28. november 2006 HTS-A Arbejdsgiver- og Erhvervsorganisationen 1 HTS A - historisk i korte træk 1917 - dannelsen af Sammenslutningen af Havne- og Købmandsorganisation

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

ORGANISERING Fagbevægelsen og polakkerne nærmer sig hinanden Af Mathias Svane Kraft Mandag den 12. oktober 2015, 05:00

ORGANISERING Fagbevægelsen og polakkerne nærmer sig hinanden Af Mathias Svane Kraft Mandag den 12. oktober 2015, 05:00 ORGANISERING Fagbevægelsen og polakkerne nærmer sig hinanden Af Mathias Svane Kraft Mandag den 12. oktober 2015, 05:00 Del: 11 år efter EU's udvidelse mod øst er fagbevægelsen og de polske arbejdere så

Læs mere

Styr uden om social dumping. BDO tilbyder en metodisk tilrettelagt kontrol af løn og arbejdsvilkår for udenlandsk arbejdskraft hos leverandører.

Styr uden om social dumping. BDO tilbyder en metodisk tilrettelagt kontrol af løn og arbejdsvilkår for udenlandsk arbejdskraft hos leverandører. Styr uden om social dumping BDO tilbyder en metodisk tilrettelagt kontrol af løn og arbejdsvilkår for udenlandsk arbejdskraft hos leverandører. 2 BDO tilbyder en metodisk tilrettelagt kontrol af løn og

Læs mere

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR BORGERGADE 111 1300 KØBENHAVN K TELEFON 7020 1271 WWW.BYGGERIETSSAMFUNDSANSVAR.DK 1 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110 De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD En introduktion for nye medlemmer Juni 2007 Varenr. 6110 Praktisk vejledning til nye medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland)

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for W. Lynggaard Petersen A/S (afdelingschef

Læs mere

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014 Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dagsreferat onsdag den 22. oktober 2014 Der var hilsner til kongressen fra: Arbejdernes Landsbank Christian Juhl, Enhedslisten

Læs mere

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Definition af begreber v. Carsten D. Nielsen Arbejdsmarkedsmodeller Ofte nævnes de to begreber i flæng: Den danske Model Den danske flexicurity Model Men: både

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE 25/02 2015 NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE INDHOLD: FPU og Serviceforbundet varsler konflikt mod Ryanair... 2 Konflikt mod Cura Pleje A/S... 3 Gennembrud for den danske model på Metrobyggeriet...

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen.

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen. 'HQ,QWHUQDWLRQDOH$UEHMGVPLOM GDJDSULOL'DQPDUN 6LNNHUWRJVXQGWDUEHMGHIRUDOOH 6WDWXVRYHUDUEHMGVPLOM HWVWLOVWDQGL'DQPDUNRJXGODQGHW ,QGVDWVIRUVLNNHUWRJVXQGWDUEHMGH Globalt og nationalt udgør et dårligt arbejdsmiljø

Læs mere

Branchekursuskatalog 2014

Branchekursuskatalog 2014 Branchekursuskatalog 2014 Tillidsvalgte på det offentlige område ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2014 for det offentlige

Læs mere

Vi kan for tiden glæde os over alle de mange job, der er på det danske arbejdsmarked. Der er lige frem mangel på arbejdskraft i nogle områder.

Vi kan for tiden glæde os over alle de mange job, der er på det danske arbejdsmarked. Der er lige frem mangel på arbejdskraft i nogle områder. PDMWDOHYHG/2VHNUHW U7LQD0 OOHU.ULVWHQVHQ Første maj er en god tradition. Det er her vi gør status, og fejrer de resultater, vi har nået - og de resultater, modige mænd og kvinder nåede før os. Og det er

Læs mere

Beretning 2004. Fremtid i fællesskab

Beretning 2004. Fremtid i fællesskab Beretning 2004 Fremtid i fællesskab VELKOMMEN TIL BERETNING 2004 Fusionsforhandlingerne har sat sit kraftige præg på arbejdet i de to forbund, afdelinger og A-kasser i 2004. Det bærer denne beretning præg

Læs mere

BRANCHEKURSER BYGGEGRUPPEN

BRANCHEKURSER BYGGEGRUPPEN BYGGEGRUPPEN BRANCHEKURSER 2013 PRISLISTE/OVERENSKOMSTKURSER M.V. FOR: MURERE - MURERARBEJDSMÆND STRUKTØRER/JORD- OG BETONARBEJDERE TAGDÆKKERE, BROLÆGGERE, ISOLATØRER, ASFALTARBEJDERE, ELEMENTFABRIKKER/BETONVARER,

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 2.2.27 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 6 kaare@jobindex.dk

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Fagpolitiske målsætninger. Kost- og Servicesektor

F O A F A G O G A R B E J D E. Fagpolitiske målsætninger. Kost- og Servicesektor F O A F A G O G A R B E J D E Fagpolitiske målsætninger Kost- og Servicesektor Grafisk tilrettelæggelse af omslag: GraFOA Maja Honoré Forsidefotos: Mike Kollöffel Layout indhold: Kost- og Servicesektor

Læs mere

OK 2008: Resumé Det grønne områdes forhandlinn- ger

OK 2008: Resumé Det grønne områdes forhandlinn- ger OK 2008: Resumé Det grønne områdes forhandlinn- ger FAKTABOKS JESPER DUE og JØRGEN STEEN MADSEN 11. april 2008: Urafstemningen om mæglingsforslaget om fornyelsen af overenskomsten mellem 3F s Grønne Gruppe

Læs mere

vineproducent Henning Nielsen, Bramming, og afdelingsformand

vineproducent Henning Nielsen, Bramming, og afdelingsformand LOKALE LOKALE NYHEDER NYHEDER FRA FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF SYDJYLLAND LILLEBÆLT-FYN Sydjylland FRA DIN LOKALAFDELING Niels Peder rejser gerne efter arbejde Aldrig for sent at prøve noget nyt Unge har

Læs mere

2Adecco. Construction

2Adecco. Construction 2 Professionel adgang til faglært og rutineret arbejdskraft Byggeprojekter skal være i gang. De skal holde både tempo og tidsplan. Det kræver planlægning og den rette bemanding i både projekteringsfase

Læs mere

LØN- FORSIKRING - giver dig økonomisk tryghed, hvis du mister jobbet EN STÆRK MEDLEMS- FORDEL

LØN- FORSIKRING - giver dig økonomisk tryghed, hvis du mister jobbet EN STÆRK MEDLEMS- FORDEL LØN- FORSIKRING - giver dig økonomisk tryghed, hvis du mister jobbet EN STÆRK MEDLEMS- FORDEL Hvis du mister jobbet og skal leve af dagpenge, får du som fuldtidsforsikret 17.658 kroner om måneden. For

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2006 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 210.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 De nye overenskomster Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 Introduktion Kollektive overenskomster, herunder hovedaftaler, overenskomster, tiltrædelsesoverenskomster, lokalaftaler, kutymer Overenskomstparter,

Læs mere

De sociale tiltag i Københavns Kommune

De sociale tiltag i Københavns Kommune De sociale tiltag i Københavns Kommune Sociale kriterier og arbejdsløshed Lidt om Københavns Kommune 549.050 indbyggere opr. 1. januar 2012 Årligt indkøb på ca. 9 mia. kr. af vare- og tjenesteydelser København

Læs mere

Dansk Forening For Udbudsret. Sociale Klausuler. Oplæg ved Sune Troels Poulsen. Advokat, partner, Andersen Partners. Side 1

Dansk Forening For Udbudsret. Sociale Klausuler. Oplæg ved Sune Troels Poulsen. Advokat, partner, Andersen Partners. Side 1 Dansk Forening For Udbudsret Sociale Klausuler Oplæg ved Sune Troels Poulsen Advokat, partner, Andersen Partners 1 Sociale Klausuler og Arbejdsklausuler Arbejdsklausuler søger at sikre mod social dumping

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

Flere brancher fravælger dansk arbejdskraft

Flere brancher fravælger dansk arbejdskraft Flere brancher fravælger dansk arbejdskraft Brugen af østeuropæisk arbejdskraft stiger i Danmark. Ikke alene er østeuropæerne koncentreret i ganske få brancher, koncentrationen er stigende. Brancher, som

Læs mere

Velkommen til Danske Bioanalytikere

Velkommen til Danske Bioanalytikere Velkommen til Danske Bioanalytikere Copyright 2011 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.: 4695 3535 dbio@dbio.dk www.dbio.dk Redaktion: Danske Bioanalytikere Foto:

Læs mere

Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer

Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer, professor Startseminar: Samarbejde om forebyggelse - i en forandringstid Torsdag den 10. maj 2012 Den danske model på arbejdsmarkedet En lang tradition

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1 Medlemsundersøgelse 13 Side 1 Til: Fra: Hovedbestyrelsen Sekretariatet Notat 9.september 13 IDA Medlemsundersøgelse 13 IDA har i august 13 gennemført en undersøgelse af medlemmernes tilfredshed med IDA.

Læs mere

Vi gi r dig tryghed, udvikling og kontante fordele. 602 kr. pr. måned. Forening og a-kasse (402 kr. efter skat)

Vi gi r dig tryghed, udvikling og kontante fordele. 602 kr. pr. måned. Forening og a-kasse (402 kr. efter skat) Vi gi r dig tryghed, udvikling og kontante fordele 602 kr. pr. måned Forening og a-kasse (402 kr. efter skat) Business Danmark Business Danmark er landets eneste organisation med 100% fokus på salgs-,

Læs mere

Klubarbejdet. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund

Klubarbejdet. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund Klubarbejdet Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund Indholdsfortegnelse 1. Teknikerklub på arbejdspladsen hvorfor?...3 2. Hvordan starter

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Branchekursuskatalog 2015

Branchekursuskatalog 2015 Branchekursuskatalog 2015 Den Offentlige Gruppe ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2015 for det offentlige område. Vi tilbyder

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud FOA er til for dig Forbundet af Offentligt Ansatte FOA er et fagligt fællesskab, hvor

Læs mere