Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?"

Transkript

1 Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4

2 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer, og alene de seneste år har synet på ledelse og værdien af god ledelse ændret sig markant. Der er i dag langt mere fokus på værdibaseret ledelse, motivation, dialog og samarbejde. Alligevel er der langt mellem studierne af, hvilken betydning det har for virksomhederne, om de vælger den ene eller anden ledelsesstil. Ledernes Hovedorganisation har derfor ønsket at analysere, hvilke faktorer der påvirker virksomhedernes resultater, når det gælder blandt andet overskud, medarbejdertilfredshed, sygefravær, medarbejdergennemstrømning og effektivitet. Denne del af undersøgelsen beskæftiger sig med virksomhedskultur, strategi og visioner. Der er allerede udkommet tilsvarende rapporter om lederuddannelse, ledelsesstil og løn som ledelsesværktøj, og der forventes at komme rapporter om virksomhedens organisation samt konflikt/samarbejde. Derudover vil der komme en særlig rapport om ledelse i den offentlige sektor. I rapporten bruges ordet virksomhed både for private virksomheder og offentlige institutioner med mindre andet er nævnt. Kultur og værdier Lederne i undersøgelsen er blevet bedt om at karakterisere virksomhedskulturen. Spørgsmålene er koncentreret omkring medarbejdernes vilje og evne til at handle og omstille sig. Svarene er vist i tabel 1. Tabel 1: Hvordan er virksomhedskulturen? Der er en udbredt frygt for at begå fejl Den er præget af en vi gør, som vi plejer kultur Der er modvilje mod forandringer blandt medarbejderne Der langt fra tanke til handling I meget høj grad 1% 4% 3% 3% I høj grad 9% 16% 13% 11% I nogen grad 27% 36% 32% 3% I mindre grad 42% 3% 36% 34% Slet ikke 21% 14% 16% 21% I alt 1% 1% 1% 1% For at kunne analysere omstillingsevnen på virksomhederne, er der dannet tre grupper af virksomheder. Den første gruppe er kendetegnet ved høj. Konkret er det defineret som de virksomheder, hvor lederne svarer slet ikke til alle de fire udsagn, der er vist i tabel 1. De mener altså ikke, at der på deres virksomhed hverken er udbredt frygt for at begå fejl, er en vi-gør-som-vi-plejer-kultur, er modvilje mod forandringer eller er langt fra tanke til handling. Omvendt er der en anden gruppe af virksomheder, der tilsyneladende er en meget lille. På de virksomheder nikker lederne genkendende til alle fire udsagn i høj eller i nogen grad. Den tredje og sidste gruppe er mellemgruppen, hvor der er nogen, men ikke så meget som i gruppen med høj. Med de definitioner har 19 procent af virksomhederne en høj, mens der omvendt er 12 procent, som er meget lidt omstillingsparate. 2

3 Tabel 2: Virksomhedernes Høj 19% Middel 69% Lav 12% I alt 1% Et andet fokusområde, når det drejer sig om virksomhedskulturen, er arbejdet med mål og værdier. Det må formodes at virksomheder, hvor målene er uklare for større eller mindre dele af leder- og medarbejdergruppen, kan have sværere ved at gennemføre større omstillinger lige som de kan være sværere at motivere medarbejderne, hvis de ikke ved hvilke mål, de arbejder hen imod. Et udtryk for virksomhedskulturen er også, om der arbejdes med værdier. Stadig flere virksomheder supplerer de mere forretningsorienterede ledelsesprincipper med bløde værdier og værdibaseret ledelse i erkendelse af, at arbejdsklima samt motivation og engagement blandt medarbejderne afhænger af de værdier, der er i virksomheden. Samtidig kan klare værdier have stor værdi for virksomhedens image eller brand og dermed dens relationer til omverdenen i form af kunder, myndigheder og potentielle medarbejdere. Lederne i undersøgelsen er blevet spurgt om mål- og t på deres virksomhed. Svarene er vist i tabel 3. Tabel 3: Har virksomheden mål og strategier? Det er klart for Man har diskuteret hvilke værdier, Virksomheden har ledere og medarbejdere, hvilke formuleret en vision og strategi der gælder for virksomheden mål virksomheden arbejder efter I høj grad 61% 51% 52% I nogen grad % 24% 3% I ringe grad 19% 26% 18% I alt 1% 1% 1% I denne undersøgelse er der valgt at definere meget aktive virksomheder med hensyn til målog som dem, der både har formuleret vision og strategi, har diskuteret hvilke værdier, der gælder for virksomheden, og hvor det er klart for ledere og medarbejdere, hvilke mål virksomheden arbejder efter. Som det fremgår af tabel 4, gælder dette for 35 procent af virksomhederne. Omvendt er der defineret en gruppe af passive virksomheder, der udgør 19 procent af virksomhederne i undersøgelsen. Tabel 4: Virksomhedernes arbejde med mål og værdier Meget aktive 35% Middel 46% Passive 1 19% I alt 1% Sammenhæng mellem virksomhedskulturen og virksomhedens resultater 1 Svarer i ringe grad til to ud af de tre udsagn i tabel 3, og som ikke svarer i høj grad til nogen af udsagnene. 3

4 Et af hovedformålene med denne undersøgelse har været at analysere sammenhængen mellem, hvordan virksomhederne handler og en række resultater. De resultater, der behandles nærmere, er spørgsmålet om medarbejdertilfredshed, medarbejdergennemstrømning, sygefravær, effektivitet og indtjening. Medarbejdertilfredshed Figur 1 viser sammenhængen mellem virksomhedernes og medarbejdertilfredsheden. På virksomheder med lille evne til omstilling er der væsentlig flere utilfredse medarbejdere. Man kan selvfølgelig diskutere, hvad der kom først: Utilfredsheden blandt medarbejderne eller den ringe. Formentlig er det en selvforstærkende proces, hvor en arbejdskultur med få udfordringer og langt fra tanke til handling giver mindre motiverede medarbejdere, som bliver sværere at engagere i at lave om på det bestående. Dermed er grunden lagt til en arbejdskultur med uengagerede medarbejdere, der ikke er klar til de omstillinger, som flere og flere virksomheder møder oftere og oftere. Det betyder formentlig også at virksomheder, der ikke er i stand til at engagere deres medarbejdere og skabe større medarbejdertilfredshed, også vil have sværere ved at klare konkurrencen i en verden med stigende globalisering. Figur 1: Sammenhæng mellem virksomhedens og medarbejdertilfredsheden Virksomheder med lav *Lederens bedømmelse af den generelle medarbejdertilfredshed på arbejdspladsen Netop det at skabe engagerede medarbejdere, der ved, hvilke mål virksomheden styrer efter, kan være en vigtig del af virksomhedens arbejde med mål og værdier. Figur 2 viser sammenhængen mellem virksomhedernes mål- og og medarbejdertilfredsheden. Billedet må siges at være meget klart. Af de virksomheder, der aktivt arbejder med mål og værdier, er der 76 procent, der generelt har en meget tilfreds medarbejderstab, og kun 2 procent hvor medarbejderne er decideret utilfredse. I den anden gruppe af virksomheder, med en passiv tilgang til arbejdet med mål og værdier, er der kun 3 procent af virksomhederne, som kan prale af stor medarbejdertilfredshed. 1 Virksomheder med høj Lille tilfredshed Middel tilfredshed Stor tilfredshed 4

5 Figur 2: Sammenhæng mellem virksomhedens mål- og og medarbejdertilfredsheden Virksomheder med passivt mål - og 2 22 Virksomheder med aktivt mål- og Lille tilfredshed Middel tilfredshed Stor tilfredshed *Lederens bedømmelse af den generelle medarbejdertilfredshed på arbejdspladsen Medarbejdergennemstrømning En høj medarbejdergennemstrømning risikerer at dræne virksomheden for dygtige medarbejdere og betyder samtidig store omkostninger til annoncering og oplæring af nye medarbejdere. Samtidig kan der være kortere eller længere perioder, hvor virksomheden ikke er i stand til at præstere, hvad den plejer, fordi der enten er ubesatte stillinger, eller fordi de nyansatte ikke er så effektive som de medarbejdere, der forlod virksomheden. På den anden side kan det være sundt med en vis medarbejderudskiftning for at tilføre virksomheden dynamik og inspiration. Figur 3: Sammenhæng mellem virksomhedens og medarbejdergennemstrømningen* Virksomheder med lav Virksomheder med høj Lav gennemstrømning Middel gennemstrømning Høj gennemstrømning *Lav medarbejdergennemstrømning er, når under 5 procent af medarbejderne siger op i løbet af et år, høj medarbejdergennemstrømning er, når over 1 procent af medarbejderne siger op i løbet af et år. 5

6 Undersøgelsen viser, at der tilsyneladende er en snæver sammenhæng mellem virksomhedens arbejdskultur, og i hvilket tempo medarbejderne vælger at søge væk. Af de virksomheder, der har en høj grad af, er det 71 procent, hvor det er mindre end 5 procent af medarbejderne, som søger væk i løbet af et år. Omvendt er det kun 1 procent af virksomhederne, som har sagt farvel til mere end 1 procent af medarbejderne inden for det seneste år. På de virksomheder, hvor omstillingsevnen er lav, er det næsten hver fjerde virksomhed, som har en høj medarbejdergennemstrømning. Evnen til omstilling og arbejdspladskulturens påvirkning af medarbejdergennemstrømningen understreges af, at virksomheder med lav medarbejdertilfredshed som forventet har meget stor udskiftning i medarbejderstaben. Sammenhængen mellem medarbejdertilfredshed og medarbejdergennemstrømning fremgår af tabel 5. Tabel 5: Sådan påvirker medarbejdertilfredsheden medarbejdergennemstrømningen Høj tilfredshed Lav tilfredshed Så mange virksomheder har høj gennemstrømning 14% 48% Så mange virksomheder har middel gennemstrømning 22% 18% Så mange virksomheder har lav gennemstrømning 64% 34% I alt 1% 1% Lav medarbejdergennemstrømning er, når under 5 procent af medarbejderne siger op i løbet af et år, høj medarbejdergennemstrømning er, når over 1 procent af medarbejderne siger op i løbet af et år. Også sammenhængen mellem virksomhedens mål- og er tydelig om end knap så markant som de tidligere resultater. Svarene fra lederne i undersøgelsen peger kun i én retning, nemlig at et aktivt mål- og kan være med til at engagere medarbejderne og dermed også nedsætte medarbejdergennemstrømningen. Figur 4: Sammenhæng mellem virksomhedens mål- og og medarbejdergennemstrømningen* Virksomheder med passivt mål - og Virksomheder med aktivt mål- og Lav gennemstrømning Middel gennemstrømning Høj gennemstrømning *Lav medarbejdergennemstrømning er, når under 5 procent af medarbejderne siger op i løbet af et år, høj medarbejdergennemstrømning er, når over 1 procent af medarbejderne siger op i løbet af et år. 6

7 Sygefravær Et højt sygefravær er en betydelig omkostning for omkostning for danske virksomheder i både den private og offentlige sektor. I blev udgifterne til løn eller offentlig forsørgelse i forbindelse med sygefravær skønnet til 34 mia. kroner 2. En betydelig del af de udgifter betales af virksomhederne. Derudover har virksomhederne indirekte omkostninger ved sygefravær i kraft af mindre produktion og forringet konkurrenceevne. Disse udgifter lader sig vanskeligt opgøre. Sidst men ikke mindst er der selvfølgelig en række personlige omkostninger i forbindelse med længerevarende sygefravær. Her kan eksempelvis nævnes psykiske problemer, forringede sociale netværk og generel nedsat livskvalitet. Derfor må virksomhederne også have et selvstændigt mål i at nedbringe sygefraværet. En tidligere undersøgelse fra Ledernes Hovedorganisation 3 har vist, at virksomheder med dårligt psykisk arbejdsmiljø har et markant højere sygefravær. Figur 5: Sammenhæng mellem virksomhedens og sygefraværet* Virksomheder med lav 12 Virksomheder med høj 1 Lavt sygefravær Middel sygefravær Højt sygefravær * Højt sygefravær: Når medarbejderne er væk fra arbejdet over 1% af arbejdstiden. Lavt sygefravær: Når medarbejderne højst er væk fra arbejdet 5% af arbejdstiden. Som det fremgår af figur 5, har virksomheder med en lav væsentlig større risiko for at have et højt sygefravær. 49 procent har et årligt sygefravær på mellem 5 og 1 procent, mens 12 procent har et sygefravær på over 1 procent om året. Af de virksomheder med en høj er det kun 23 procent, som har et sygefravær mellem 5 og 1 procent. Groft sagt peger resultaterne på, at en stivnet og uengageret arbejdskultur på virksomheden er medvirkende til et højere sygefravær. 2 Arbejdsmarkedsrapport, Dansk Arbejdsgiverforening, 2 3 Psykisk Arbejdsmiljø, august 3. Ledernes Hovedorganisation 7

8 Resultaterne fra figur 6 nedenfor viser også, at de virksomheder der arbejder aktivt med mål og værdier, også er dem, der har det laveste sygefravær. Der er flere mulige forklaringer. For det første vil tydelige mål og inddragelse af medarbejderne i værdidiskussionerne formentlig skabe flere engagerede medarbejdere. For det andet kan en del af de værdier, der opstilles for virksomheden, rette sig mod det psykiske arbejdsmiljø på virksomheden, og dermed ad den vej give lavere sygefravær. Man kunne for eksempel forestille sig en værdi, hvor der kom mere fokus på gensidig respekt for andres arbejde eller anden værdi, hvor man forpligtiger sig til en bedre omgangstone. Figur 6: Sammenhæng mellem virksomhedens mål- og og sygefraværet* Virksomheder med passivt mål - og Virksomheder med aktivt mål- og 3 Lavt sygefravær Middel sygefravær Højt sygefravær * Højt sygefravær: Når medarbejderne er væk fra arbejdet over 1% af arbejdstiden. Lavt sygefravær: Når medarbejderne højst er væk fra arbejdet 5% af arbejdstiden. Effektivitet Effektiviteten på virksomheden afhænger af mange forhold, og det er ikke denne undersøgelses formål at kortlægge, hvad der er bestemmende for, hvor effektive medarbejderne er. Hvad denne analyse kan bidrage med er at dokumentere, at der tilsyneladende er en markant højere effektivitet på virksomheder, hvor der er en omstillingsparat arbejdskultur. Med udgangspunkt i ledernes vurdering af effektiviteten på deres egen virksomhed, viser det sig, at det er forsvindende få (én procent) af de forandringsparate virksomheder, som bliver betegnet som ineffektive og kun 14 procent har en effektivitet på middel. Samme mønster gør sig gældende, når det drejer sig om virksomhedens arbejde med mål og værdier. Ledere ansat på virksomheder med en mere passiv tilgang til mål- og t betegner også i væsentlig højere grad arbejdspladsen som ineffektiv (jvf. figur 8). 8

9 Figur 7: Sammenhæng mellem virksomhedens og effektiviteten* på arbejdspladsen Virksomheder med lav *Lederens bedømmelse af den generelle effektivitet på arbejdspladsen Figur 8: Sammenhæng mellem virksomhedens mål- og og effektiviteten* på arbejdspladsen 1 Virksomheder med høj Lille effektivitet Middel effektivitet Høj effektivtet Virksomheder med passivt mål - og *Lederens bedømmelse af den generelle effektivitet på arbejdspladsen 1 Virksomheder med aktivt mål- og Lille effektivitet Middel effektivitet Høj effektivtet Indtjening Undersøgelsen har hidtil vist ganske tydelige sammenhænge mellem arbejdskultur og forhold som medarbejdertilfredshed, medarbejdergennemstrømning, sygefravær og effektivitet. Når det gælder ledere i den private sektor, vil mange ledere formentlig især være interesseret i det endelige resultat på bundlinien. 9

10 Derfor er det også ekstra interessant at undersøge sammenhængen mellem virksomhedens og indtjeningen. Som det fremgår af figur 9, har de fleste virksomheder været i stand til at tjene penge i løbet af de seneste tre år uanset deres. Alligevel er der en klar tendens til, at de virksomheder, hvor omstillingsevnen er høj, også klarer sig bedre. Det fremgår således, at af de virksomheder med lille er det 24 procent, som kan fremvise et overskud på over 5 procent, mens det er 56 procent af de virksomheder med høj, som kan præstere et stort overskud. Tilsvarende fremgår det af figur 1, at de virksomheder, som arbejder aktivt med mål og værdier, også er dem der har mindst risiko for at ende med røde tal på bundlinien. Figur 9: Sammenhæng mellem virksomhedens og indtjeningen de seneste tre år Virksomheder med lav Virksomheder med høj Underskud Lille overskud Stort overskud *Lille overskud er under 5% om året, stort overskud er over 5% om året Figur 1: Sammenhæng mellem virksomhedens mål- og og indtjeningen de seneste tre år Virksomheder med passivt mål - og Virksomheder med aktivt mål- og Underskud Lille overskud Stort overskud *Lille overskud er under 5% om året, stort overskud er over 5% om året 1

11 Om undersøgelsen Ledernes Hovedorganisation har et fast panel af ledere, som er bredt sammensat med hensyn til brancher, ledelsesniveau og virksomhedens placering i landet. Der er 1882 deltagere i Lederpanelet. I denne undersøgelse er der kommet 952 svar, hvilket giver en svarprocent på 51. Bilag 1: Opsummering af sammenhængen mellem de enkelte spørgsmål i undersøgelsen Virksomhedens overskud Medarbejdergennemstrømning Medarbejdertilfredshed Sygefravær Effektivitet på virksomheden Der er en udbredt frygt for at begå fejl Virksomheden er præget af en vi gør som vi plejer Der er modvilje mod foran- dringer blandt medarbejderne Der er langt fra tanke til handling Virksomheden har formuleret en vision og strategi Man har diskuteret og af- talt hvilke værdier der gælder for virksomheden Det er klart for ledere og medarbejdere hvilke mål virksomheden arbejder efter 11

Velkommen ORIENTERING MANGEL PÅ FOKUS I LEDELSESKVALITETEN. om ledelse I DETTE NUMMER

Velkommen ORIENTERING MANGEL PÅ FOKUS I LEDELSESKVALITETEN. om ledelse I DETTE NUMMER ORIENTERING om ledelse I DETTE NUMMER - Mangel på fokus i ledelseskvaliteten 1 - Hvad betyder ledelsesstilen? 3 - Det stof topchefen er gjort af 4 - Fokus på virksomhedens kultur og værdier 6 2014-2. MANGEL

Læs mere

Rekruttering og evaluering af ledere

Rekruttering og evaluering af ledere Rekruttering og evaluering af ledere Ledernes Hovedorganisation August 2005 Rekruttering af ledere Lederne har en nøglerolle på virksomhederne, og er helt afgørende for resultatet og den videre eksistens.

Læs mere

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Ledernes Hovedorganisation Februar 2006 Indledning I løbet af de seneste år er der kommet betydelig fokus på medarbejdernes sundhed, og der er på mange

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Rygning på arbejdspladsen

Rygning på arbejdspladsen Rygning på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation August 2005 Sammenfatning Undersøgelsen viser, at der er sket et dramatisk skifte i rygepolitikken på danske arbejdspladser. Det viser denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

God ledelse og god performance i danske virksomheder og organisationer

God ledelse og god performance i danske virksomheder og organisationer AARHUS UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES INSTITUT FOR ØKONOMI God ledelse og god performance i danske virksomheder og organisationer Tor Eriksson og Valdemar Smith Institut for økonomi Aarhus Universitet

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering september 2011 Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering Resume Vilkårene for at drive og udvikle virksomheder i Danmark bliver stadigt mere komplekse, og det giver ekstra udfordringer i

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Ergoterapeutforeningen.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Ergoterapeutforeningen. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Ergoterapeutforeningen Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

E-mail og internet. En undersøgelse af hvordan danske virksomheder takler medarbejderes brug af e-mail og internet

E-mail og internet. En undersøgelse af hvordan danske virksomheder takler medarbejderes brug af e-mail og internet E-mail og internet En undersøgelse af hvordan danske virksomheder takler medarbejderes brug af e-mail og internet Ledernes Hovedorganisation August 2002 Indhold Indhold...2 Indledning...2 Sammenfatning...3

Læs mere

Dansk ledelse anno 2008

Dansk ledelse anno 2008 Dansk ledelse anno 2008 Det Danske Ledelsesbarometer Statusrapport Det Danske Ledelsesbarometer Dansk ledelse anno 2008 Statusrapport Handelshøjskolen, Århus Universitet Ledernes Hovedorganisation Rapporten

Læs mere

Aktieløn blandt topledere i Danmark

Aktieløn blandt topledere i Danmark Aktieløn blandt topledere i Danmark Ledernes Hovedorganisation Marts 2001 (opdateret november 2002) 1 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Udbredelse i Danmark og på internationalt

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Det uforløste potentiale. - 10 udfordringer til dansk personaleledelse. Hovedrapport. Mandagmorgen. NyhedernesTænketank

Det uforløste potentiale. - 10 udfordringer til dansk personaleledelse. Hovedrapport. Mandagmorgen. NyhedernesTænketank NyhedernesTænketank Det uforløste potentiale - 10 udfordringer til dansk personaleledelse. Hovedrapport Det uforløste potientale - 10 udfordringer til dansk personaleledelse Udgivet af Mandag Morgen Copyright

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Lever du en andens liv?

Lever du en andens liv? Lever du en andens liv? Fra FO/fremtidsorientering 2/2008 De fleste mennesker jagter anerkendelsen i arbejdslivet, men kun de færreste opnår den. Vores virksomheder og organisationer har endnu ikke belønningssystemer,

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

Et godt arbejdsmiljø er en god investering

Et godt arbejdsmiljø er en god investering Et godt arbejdsmiljø er en god investering B A T K A R T E L L E T Januar 2003 1 Indholdsfortegnelse 1. Resumé...3 2. Indledning...4 3. Formål...5 4. Handelshøjskolens og PricewaterhouseCoopers undersøgelse

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008 Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Finansforbundet Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk - www.ftf.dk

Læs mere

FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014

FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014 Danske Services Brancheundersøgelse af små og mellemstore virksomheder i servicebranchen 2014: FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014 D a n s k e S e r v i c e s B r a n c h e a n a l y s e 2 0 1 4 S i d

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og helbred

Psykisk arbejdsmiljø og helbred NR. 4 - Maj 2012 Psykisk arbejdsmiljø og helbred Undersøgelse af FTF ernes psykiske arbejdsmiljø 2012 Udarbejdet af: Flemming Pedersen, Karen Albertsen og studentermedhjælp Lisa Kludt, TeamArbejdsliv Ansvarshavende

Læs mere

Rammer og vilkår for forskere og forskning på universiteterne

Rammer og vilkår for forskere og forskning på universiteterne Rammer og vilkår for forskere og forskning på universiteterne Juli 2010 Resume Den universitetsbaserede forskning er et af grundelementerne i vidensamfundet. For det første skal den nyeste viden være en

Læs mere

Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, Kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Marts 2008 ISBN-nummer: 978-87-7356-112-6

Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, Kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Marts 2008 ISBN-nummer: 978-87-7356-112-6 Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, Kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Marts 2008 ISBN-nummer: 978-87-7356-112-6 Rapporten kan downloades på www.ftf.dk/lederpejling FTF-Hovedorganisation

Læs mere

chance for et fælles ansvar HOVEDRAPPORT FRA FAMILIE- OG ARBEJDSLIVSKOMMISSIONEN

chance for et fælles ansvar HOVEDRAPPORT FRA FAMILIE- OG ARBEJDSLIVSKOMMISSIONEN chance for et fælles ansvar HOVEDRAPPORT FRA FAMILIE- OG ARBEJDSLIVSKOMMISSIONEN Familie- og Arbejdslivskommissionen Linda Nielsen Formand, dr. jur., professor i familieret ved Københavns Universitet Esma

Læs mere

Rammer og vilkår for god ledelse. Rapport fra en lederpanelundersøgelse FTF 2007

Rammer og vilkår for god ledelse. Rapport fra en lederpanelundersøgelse FTF 2007 Rammer og vilkår for god ledelse Rapport fra en lederpanelundersøgelse FTF 2007 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvem er de offentlige ledere? 4 Ledelse og arbejdsmiljø 8 Hvem tager initiativ til innovation?

Læs mere

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen, samt svarprocenter

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 88% (198 besvarelser ud af 224 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere