You can have both - International strategi for Københavns Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "You can have both - International strategi for Københavns Kommune"

Transkript

1 Økonomiforvaltningen Bilag 1 You can have both - International strategi for Københavns Kommune 1) Fortællingen om København Det internationale arbejde skal understøtte kommunens fælles fortælling om byen historien om København som byen, der har forstået at klare sig godt i den internationale konkurrence ved både at satse på den globale udvikling og sikre velfærd samt trygge rammer for sine borgere. Vi har formået både at skabe en dynamisk storby - og en rar og menneskelig storby. Dette er der grund til at være stolt over - både for københavnerne, når de selv færdes og lever i byen, og for københavnerne, når de enten rejser rundt i verden og fortæller, hvor de kommer fra - eller når de får besøg udefra og skal vise København frem. København er fuld af modsætninger, som kan forenes. København er en effektiv by samtidig med, at der er plads til kreativitet. Der bliver på samme tid skabt vækst og dynamik i København og passet på miljøet og skabt bæredygtige løsninger. Der bliver fokuseret på teknologi og de mest optimale løsninger samtidig med, at produkterne har stil og godt design. Som københavner kan du både have et spændende og krævende arbejde, samtidig med at du har tid til og gode rammer for et velfungerende familieliv. København er en travl og pulserende storby samtidigt med, at det er gode muligheder for at komme frem med de offentlige transportmidler eller som de fleste Københavnere foretrækker på cykel. København er en livlig og spændende storby med mange tilbud og er samtidig tryg og sikker at færdes i. Til forskel fra mange andre storbyer, er der med andre ord i København tale om et både-ogsamfund et samfund hvor you can have both!, hvis man vil have det. Det gør os konkurrencedygtige i forhold til at tiltrække turisme, investeringer og kvalificeret arbejdskraft. Det er vigtigt at få skabt en unik fortælling om København, der kan få København til at stå ud fra mængden af succesfulde europæiske storbyer. Det internationale arbejde i kommunen skal understøtte udviklingen med fortsat at skabe betingelserne for både at være en dynamisk, bæredygtig og menneskelig storby i vækst. Vi skal ikke blot vise andre, de gode resultater, vi har skabt. Vi skal blive endnu bedre og det gør vi ved at lære af andre storbyer, der står overfor tilsvarende udfordringer og problemer. Alle storbyer bliver mødt af konsekvenserne af globaliseringen - globaliseringen er slået igennem på det lokale plan! Men håndteringen af udfordringerne kan være meget forskellig fra storby til storby. Det gælder om at møde globaliseringens udfordringer på det helt 1

2 konkrete og lokale plan. Her har kommunen en central rolle i at finde de bedste løsninger til byens borgere. Københavns Kommune skal finde frem til de rette strategiske samarbejdsrelationer for byen, så det internationale arbejde kan inspirere os til at udvikle nye og innovative måder at håndtere det moderne storbylivs udfordringer på. Det handler om at ruste København til at stå sig godt i fremtidens konkurrence. De traditionelle parametre for vækst (kapital og arbejdskraft) er ved at vige pladsen for en række nye vækstdrivere (menneskelige ressourcer, innovation og iværksætteri). København skal udgøre et kraftcenter for innovation og vidensmiljøer samtidigt med, at København skal være en attraktiv by at bo i. I den globale kamp om kapital og human kapital tiltrækkes både den kvalificerede arbejdskraft i form af den veluddannede og kreative klasse samt investeringer og virksomheder til København - til gavn for København og københavnerne, men bestemt også til gavn for hele Danmark. Vi skal altså med andre ord udbrede budskabet om, at det kan betale sig at investere i København! Den internationale profilering af og vision for København skal fokusere på tre overordnede områder, hvor København står særligt stærkt i konkurrencen med andre storbyer om turister, investeringer og human kapital og hvor København har en komparativ fordel, som skal bevares og styrkes. Dette arbejde skal i høj grad koordineres med nuværende aktører på området såsom Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity. København som oplevelsernes hovedstad Vi skal skabe en by med oplevelser både konkrete oplevelser med flere events og happenings inden for særligt kultur og sport. Det internationale arbejde skal være med til at understøtte en progressiv udvikling i byen og tiltrække internationale events, begivenheder eller personligheder til København, der kan smitte positivt af på byen. Det skal også være en oplevelse i sig selv at gå en tur igennem København. København skal være en mangfoldig storby, hvor der er plads til alle, og hvor kreativiteten har højt til loftet! Derfor skal der også fokuseres på de kreative erhverv. De er mange og små og skal klare sig i den internationale konkurrence fra de andre storbyer. De spænder over et bredt felt - fra virksomheder der udvikler animations- og computerspil til tøjdesignere. De skal sikres gode vilkår. Den kreative industri er i vækst og har stadig et stort vækstpotentiale i København, og den bidrager også til at skabe en spændende og attraktiv by. København som menneskelig og miljøvenlig storby I København kan man leve et rigtigt godt og sundt liv samtidig med, at man bor i en pulserende storby. Man kan bade i havnen og indånde frisk luft, når man går ud af sin hoveddør. Det internationale arbejde skal være med til at sætte dagsorden i 2

3 miljødebatten, således at København også i fremtiden er en storby med ren luft, mange badesteder, rig på grønne områder og fokus på bæredygtige løsninger. Det er nemt og overskueligt at komme rundt i byen alt kan nås til fods eller på cykel. Vi har et unikt bybillede med de mange cykler, som transporterer byens borgere byen rundt. Det er også nemt at komme til og fra København fra udlandet. På 20 minutter kan man komme fra byens centrum til lufthavnen og på 35 minutter til Malmø centrum. Københavns lufthavn fungerer som bindeled for hele Skandinavien. Det er trygt og sikkert at færdes i København. Vi er også gode til at tage os af hinanden i København både børn, unge, syge og ældre har gode vilkår. Vi skal sikre os, at vi fortsætter med at have et højt serviceniveau og et velfungerende, mangfoldigt velfærdssamfund med plads til alle, som ønsker at være en del af byen. Grundlaget for et godt velfærdssamfund er, at vi har engagerede medarbejdere i kommunen. Velfærdssamfundets nøglepersoner såsom hjemmehjælpere, politi og skolelærere skal kunne både arbejde og bo i København og føle, at det også er deres by. Vi skal derfor sikre os, at det er muligt at have råd til at bo i København, og at det kan betale sig både økonomisk og tidsmæssigt at tage til og fra arbejde i København også hvis det drejer sig om vores svenske naboer. Vi skal sikre, at alle grupper i samfundet kommer på arbejdsmarkedet, hvilket både skaber glæde og fordele for den enkelte og for samfundet som helhed. København som vidensby København har her en stærk position, da vi har fremragende vidensinstitutioner og dygtige erhvervsfolk. Men for at skabe et kraftcenter for innovation og vidensmiljøer, der kan sammenligne sig med andre europæiske byer, så har vi brug for at blive endnu bedre. Samarbejdet mellem vidensinstitutioner og virksomheder skal styrkes, så de gensidige fordele udnyttes. En forudsætning for vækst er, at vi er i stand til at tiltrække investeringer og anden form for kapital til København herunder human kapital. I den internationale konkurrence om talentmassen skal vi tænke ud over byens grænse og se os som en del af Øresundsregionen. Et godt eksempel på dette er Øresundsuniversitet, der samarbejder på tværs af landegrænsen til fordel for den samlede region. Vi kommer til at stå stærkere, når vi samler kræfterne og ser på regionen som helhed ift. niveau og udbud af vidensinstitutioner og virksomheder. En anden vigtig forudsætning for vækst er, at København har en veludviklet velfærdssektor, hvortil der også skal tiltrækkes arbejdskraft både på tværs af landet og grænsen til Sverige. Det internationale arbejde skal understøtte udviklingen og profileringen af København som vidensby og som del af en stærk region og et centrum for viden og innovation. 3

4 Det er en forudsætning for, at København kan forblive en dynamisk og menneskelig storby i fremtiden, at vi er i stand til at være konkurrencedygtige internationalt og komme med gode og kloge opgaveløsninger indenfor disse områder i kommunen. 2) Principper og indsatsområder Følgende principper skal være grundlag for Københavns internationale strategi: Københavns internationale strategi skal have som formål at understøtte den politiske dagsorden i København Vi skal trække på erfaringer fra andre storbyer, så vi bliver bedre til vores opgaveløsning i kommunen til glæde for byens borgere Vi skal gøre kommunens internationale aktiviteter synlige, nærværende og vedkommende for byens borgere Vi skal sælge Københavns succeshistorier med henblik på at tiltrække den nødvendige internationale interesse og fokus til København Vi skal arbejde for at få indflydelse på den internationale scene på de områder, hvor beslutningerne kommer til at få indflydelse på byens borgere Vi skal deltage aktivt og fremstå professionelle i de internationale fora, hvor København har påtaget sig politiske hverv Vi skal vælge vores internationale strategiske samarbejdspartnere ud fra hvilke temaer og problematikker, de arbejder med, der er interessante og relevante for København, frem for ud fra geografi Vi skal skabe og styrke alliancer med strategiske samarbejdspartnere ud fra logikken om, at begge parter skal have noget ud af samarbejdet Vi skal selv gøre os klart, hvad vi vil med et samarbejde og samtidig være gode til at fortælle samarbejdspartnere, hvad de får ud af at samarbejde med os Det internationale arbejde i kommunen skal løbende være med til at understøtte en progressiv udvikling i byen ved at drage viden og inspiration hjem fra udlandet. Det internationale arbejde skal være med til at sætte eller opretholde en dagsorden i den hjemlige debat med fokus på løsninger af særlige problemer og udfordringer for København, ved at understøtte debatten med en international viden om fx mere hensigtsmæssige løsninger af lignende problemer i andre storbyer. En international strategi, som understøtter Københavns lokale dagsorden, skal derfor være fleksibel og dynamisk samtidigt med, at den opretholder fokus på de centrale betingelser for København som en konkurrencedygtig og attraktiv storby. Der skal derfor være plads til, at den internationale strategi for København løbende kan opdateres i forhold til, hvilke temaer der er relevante for den lokale dagsorden og hvilke muligheder, der åbner sig på den internationale scene. Temaer, som med fordel kan trækkes op på et internationalt niveau for at skabe fremdrift lokalt, skal blive en aktiv del af Københavns internationale arbejde. 4

5 Endeligt kan der være en aktuel europæisk eller global dagsorden, der sætter fokus på nogle emner og problematikker, som man også må forholde sig til i København. Det kan være et window of opportunity for, at København kan komme på banen i en bestemt debat og evt. påvirke den i en bestemt retning til fordel for København og københavnerne. Eksempelvis er både USA, EU og den danske regering for nyligt kommet med energi- og klimaudspil, der sætter gang i en global klimadagsorden, der også omhandler storbyerne og deres rolle og muligheder i kampen mod den globale opvarmning. Hvis vi har et godt internationalt udsyn, kan vi også blive bedre til at sikre, at København er på forkant i debatten. For at sikre at det internationale arbejde skaber værdi både for København og for københavnerne, er der nedenfor udpeget nogle mulige aktiviteter indenfor hvert indsatsområde, hvor det internationale arbejde på forskellige måder kan skabe merværdi. København som oplevelsernes hovedstad Det internationale arbejde kan bl.a. være med til at fremme følgende aktuelle projekter og initiativer, der fremmer København som oplevelsernes hovedstad: Tema Formål Mulige aktiviteter Udvidet samarbejde med Berlin og eventuelt Amsterdam på kulturområdet og inden for kreativt erhverv København som centrum for internationale events særligt på kultur- og idrætsområdet Øge antallet af kulturevents, forbedre netværk for københavnske kunstnere, iværksættere og kreative erhverv samt arbejde for at øge antallet af kunstnere, som besøger/ opholder sig i København o og omvendt. Være dagsordensættende ift. internationale events eksempelvis ved at få internationale events og/eller internationale personligheder til København. - Styrket samarbejde med Berlin og eventuelt Amsterdam - Besøg af Berlins Overborgmester, Wowereit i København januar Underskrivelse af ny samarbejdsaftale med Berlin - Eventuel samrbejdsaftale med Amsterdam eller udvikling af en ABC-model F.eks. - Cykel-VM - MTV-awards - Outgames - IOC-konference - Skabe interesse for at deltage i store events i København - CPH Fashionweek Evt. - videnskabs-konference - UEFA-finale 5

6 Sælge budskabet om, at det godt kan betale sig at investere i Københavns erhvervsliv Kreative erhverv Metropolzoner The Thinking City (designer og arkitektmøde) Øge udenlandske investeringer i Københavns erhvervsliv Samle viden om kreative erhverv og skabe mulighed for vidensudveksling samt øget netværksdannelse Nytænkning og løft af byens centrum Visioner til byudvikling i international klasse - Samarbejde med OECD og andre storbyer med lignende OECD-analyse via deltagelse i OECDnetværk vedr. storbyer og globalisering - Evt. konference om storbyernes rolle i globaliseringen i København (afholdes primo 2009) Fokus på dette aspekt i revision af samarbejdsaftale med Berlin - Etablering af kontakt til netværket Create Berlin Kontakt til internationale arkitekter. Masterclass med international toparkitekt Kontakt til internationale toparkitekter samt bistå med internationale aspekter København som en menneskelig og miljøvenlig storby Det internationale arbejde kan bl.a. være med til at fremme følgende aktuelle projekter og initiativer, der fremmer København som menneskelig og miljøvenlig storby: Tema Formål Internationale aktiviteter Øget samarbejde med Malmø Klimaudspil Styrke relationerne mellem de to byer inden for fælles interesser, fx forbedre forudsætningerne for mobilitet i Øresundsregionen med henblik på at imødekomme efterspørgsel efter arbejdskraft Reducere kommunens CO2 udslip - Temamøder og fælles strategier og initiativer omkring fælles interesser, fx mobilitet i Øresundsregionen - Miljø/Klima som tværgående tema på BR s studietur 2007/2008 6

7 Klimatopmøde i København 2009 København som cykel-by Trængselsafgifter Boligudvikling Sælge budskabet om, at København er en god og miljøvenlig by at investere, bo og arbejde i Profilere København som en miljøvenlig storby Øge antallet af københavnere, som tager cyklen i stedet for bilen Reducere antallet af biler i indre by Etablere 5000 boliger til velfærdssamfundets kernemedarbejdere Styrke Københavns konkurrenceevne ift. at tiltrække arbejdskraft og turisme til byen - Deltagelse i storbynetværket C40 vedr. klima - Koordinere relaterede internationale aktiviteter i København - Profilere København som miljøvenlig storby i relevante internationale netværk - Profilering af København som cykel-by - Understøtte TMF s formandskab for Mobility Forum under Eurocities Miljø/Klima som tværgående tema på BR s studietur - Understøtte TMF s formandskab for Mobility Forum under Eurocities - Vedligeholdelse af kontakt til London, Stockholm og New York, der alle har eller planlægger trængselsafgifter - Dialog med London og Malmø - Indsamling af internationale erfaringer - International Forum for Housingplanning - Samarbejde med OECD og andre storbyer med lignende OECD-analyse via deltagelse i OECD-netværk vedr. storbyer og globalisering - Evt. konference om storbyernes rolle i globaliseringen i København (afholdes primo 2009) Styrket integrationsindsats Øge beskæftigelsesgraden Tværgående tema på BR s 7

8 blandt indvandrere, med henblik på at imødekomme efterspørgsel efter arbejdskraft studieture 2007/2008 København som vidensby Det internationale arbejde kan bl.a. være med til at fremme følgende aktuelle projekter og initiativer, der fremmer København som vidensby: Tema Hvad vil vi? Int. Aktivitet Styrke samarbejdet i Øresundsregionen Danne videns-cluster i Øresundsregionen - Øresunds Science Region - Dialog med Malmø - evt. samarbejde med Vidensparken Adlerhof (med inddragelse af Symbion, DTU el. lign) International tænketank Sælge budskabet om, at det godt kan betale sig at investere i København Udvidet samarbejde med Berlin Tænketanken kommer med konkrete initiativer, som kan øge sammenhængen mellem viden og erhverv og derved understøtte Københavns internationale position og konkurrenceevne. Øge udenlandske investeringer i København Trække på Berlins erfaringer vedr. samspil mellem forskning, virksomheder og iværksætteri, samt styrke dialog med det kreative - Understøtte de konkrete initiativer fra Tænketanken der tilgodeser udenlandske studerende og forskere - Samarbejde med OECD og andre storbyer med lignende OECD-analyse via deltagelse i OECD-netværk vedr. storbyer og globalisering - Evt. konference om storbyernes rolle i globaliseringen i København (afholdes primo 2009) - mulig inddragelse i revision af samarbejdsaftalen med Berlin - netværksdannelse 8

9 miljø 3) Kommunens nuværende internationale netværk og centrale samarbejdspartnere Københavns Kommune deltager allerede i en række internationale aktiviteter, netværk og organisationer, som anvendt på den rigtige måde kan være med til positivt at understøtte principperne i den nye internationale strategi som beskrevet ovenfor. Det er således væsentligt at være repræsenteret i en række politiske internationale fora, hvor kommunens interesser kan varetages, og der kan skabes netværk og alliancer. Men samtidigt er det også vigtigt, at resultatet står mål med indsatsen, og at der sker en konkret prioritering af kommunens deltagelse i internationale aktiviteter og netværk. Ved en eksplicit prioritering sikrer man, at ressourcerne på det internationale område udnyttes bedst muligt til at understøtte de højst prioriterede netværk og organisationer i kommunen. Endeligt er det også vigtigt, at man får gjort klart, hvilket formål kommunen har med den politiske deltagelse i de forskellige internationale fora, og hvilke mål kommunen skal forfølge inden for disse medlemskaber. Nedenfor gennemgås kort de større, internationale fora, som Københavns Kommune for øjeblikket deltager i. Herefter gives en oversigt over kommunens centrale samarbejdspartnere på det internationale område. Kommunens deltagelse i internationale netværk Det internationale arbejde i kommunen skal understøtte den politiske deltagelse i de prioriterede internationale fora og netværk ved en professionel servicering. Dette indebærer bl.a. forberedelse af mødemateriale, mødeledsagelse og opretholdelse af netværk på embedsmandsplan. Her nævnes nogle af de centrale internationale netværk, som Københavns kommune deltager aktivt i. Dette er dog ikke en udtømmende eller en afgrænsende liste: - Eurocities - Mobility Forum (under Eurocities) - KL s Internationale Udvalg - Regionsudvalget - Den Skandinaviske Arena - Internationalt klima-netværk - Storbynetværk i OECD-regi Storbyer og globalisering Centrale samarbejdspartnere Nedenfor nævnes en række umiddelbart centrale samarbejdsparter og deres relation til Københavns Kommune. Dette er dog ikke en udtømmende eller en afgrænsende liste. 9

10 - Europæiske eller andre internationale storbyer - EU-institutioner særligt EU-Kommissionen - OECD - Den danske repræsentation i Bruxelles. - Copenhagen Capacity og Wonderful Copenhagen. - Vidensinstitutioner - Region Hovedstaden - Malmø - Regionale samarbejde i Sydsverige og Nordtyskland 4) Kommunikation og formidling til borgerne En af de væsentligste udfordringer er at formidle kommunens internationale aktiviteter til borgerne, da det internationale arbejde ikke umiddelbart en kommunal kerneopgave. Der er behov for at gøre kommunens internationale aktiviteter synlige, nærværende og vedkommende for byens borgere. Dette kræver både, at fokus på værdien for københavnerne tænkes ind i det internationale arbejde, og at det internationale arbejde også formidles til borgerne. Dette kan bl.a. gøres via offentlige præsentationer, hvor politikerne og forvaltningerne kan møde borgerne i øjenhøjde og forklare, hvad det internationale arbejde kan bruges til, og hvordan kommunen har sikret bedre betingelser for byens borgere ved at engagere sig internationalt. Dette kan f.eks. gøres på Europadagen i maj. Herudover skal Københavns Kommunens hjemmeside være et centralt sted for information og kommunikation også vedr. de internationale aktiviteter. Både den danske og den engelsksprogede hjemmeside skal bruges til at formidle internationale forhold og viden til borgerne. Hjemmesiden kan fremadrettet anvendes mere dynamisk af forvaltninger bl.a. til at orientere internationale samarbejdsparter om aktuelle aktiviteter og prioriter på det internationale område i kommunen. Man kunne endvidere udarbejde forskellige konkurrencer, der øger opmærksomheden på fordelen af Københavns internationale aktiviteter for den enkelte københavners hverdag, f.eks. månedens internationale idé. Her kunne hele kommunen løbende præsentere københavnerne for de gode idéer og inspiration, som vi får fra de internationale aktiviteter. Dette ville bidrage til at understrege værdien af det internationale arbejde og gøre det nærværende for den enkelte københavner. 10

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

forslag til indsatsområder

forslag til indsatsområder Dialogperiode 11. februar til 28. april 2008 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI forslag til indsatsområder DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT

Læs mere

fællesskab København

fællesskab København fællesskab København Teknik- og Miljøforvaltningen Københavns Kommune En by med liv, kant og ansvar Et København for mennesker Vi kan være stolte af København. Vi har skabt en by, hvor livskvaliteten i

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Punkt nr. 1 - Fokuseret Vækstdagsorden - fællesregionalt samarbejde om vækst 18. februar 2013

Punkt nr. 1 - Fokuseret Vækstdagsorden - fællesregionalt samarbejde om vækst 18. februar 2013 18. februar 2013 Bilag 1 - Side 1 af 4 Kommissorium for arbejdsgruppe om en fokuseret dagsorden for vækst i hovedstadsregionen Baggrund Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Hovedstadsregionen

Læs mere

gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune Gladsaxe er en moderne og velfungerende bykommune. Vi vil udnytte Gladsaxes muligheder for vækst til at udvikle vores position som en moderne

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling. Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010

Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling. Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010 Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010 Fælles politikkoncept i Odense Kommune Vision: (Hvor skal vi hen? Meget langt sigte) - Fælles

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1 Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at

Læs mere

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune På vej mod 2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune 25.01.2007 På vej mod 2017 Haderslev Kommune 25.01.2007 Side 2

Læs mere

På forkant med fremtiden

På forkant med fremtiden : 31-05-2016 : 2015-009367-23 På forkant med fremtiden Formål Fortællingen På forkant med fremtiden skal skabe mening, motivation og fælles forståelse. Det er fortællingen om, hvorfor vi er her, hvad vi

Læs mere

Personalepolitisk grundlag

Personalepolitisk grundlag Personalepolitisk grundlag Baggrund Køge Kommune er rammen om en mangfoldighed af opgaver og fagligheder, som ledes af ét byråd valgt af kommunens borgere. Vi er én arbejdsplads med meget forskellige arbejdsvilkår

Læs mere

Job- og personprofil. Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune

Job- og personprofil. Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune Job- og personprofil Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune 1 1. Indledning Vores nuværende afdelingschef i Natur og Miljø gennem de sidste godt otte år er blevet ansat som forvaltningsdirektør

Læs mere

Afstemningsresultater

Afstemningsresultater Afstemningsresultater Q1. Hvad er dit køn? Kvinde 83 49% Mand 86 51% Kan ikke/ ønsker ikke at svare 1 1% 170 100.00% Kan ikke/ ønsker ikke at svare 1% Kønsfordeling Mand 50% Kvinde 49% Q2. Hvad er din

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune Center for Plan, HR og Udvikling Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 24.10.00-P22-1-15 Ref.: Michael Christiansen Direkte

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

KKR den 11. juni 2014

KKR den 11. juni 2014 KKR den 11. juni 2014 Erhverv, vækst og beskæftigelse Fokuseret Vækstdagsorden Regional erhvervs- og udviklingsstrategi, herunder turisme Klimastrategi (punkt 2.2) KKR SJÆLLAND En brændende platform OECD

Læs mere

Hvad har du af planer for de næste 10 år?

Hvad har du af planer for de næste 10 år? Hvad har du af planer for de næste 10 år? Fremtiden for Region Hovedstaden er til debat. Vi har brug for din mening. Fra kanalerne ved Christiansborg til Kronborg ved Øresund og fra Rådhuspladsens duer

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt

Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt 1. Aftalens parter Denne aftale er den første af sin art i Odense. Aftalens parter

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR Nordjylland 11 kommuner De 5 KKR er KKR Midtjylland 19 kommuner KKR Hovedstaden 29 kommuner

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 November 2013 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision

Læs mere

Rektors tale ved Aalborg Universitets Årsfest 2016. Kære Minister, kære repræsentanter fra Den Obelske familiefond, Roblon Fonden og Spar Nord Fonden.

Rektors tale ved Aalborg Universitets Årsfest 2016. Kære Minister, kære repræsentanter fra Den Obelske familiefond, Roblon Fonden og Spar Nord Fonden. Kære Minister, kære repræsentanter fra Den Obelske familiefond, Roblon Fonden og Spar Nord Fonden. Kære gæster, kollegaer og ikke mindst studerende. Velkommen til årsfesten 2016 på Aalborg Universitet.

Læs mere

AC s bidrag til Videnskabsministeriets Fremtidspanel om kvalitet og relevans af uddannelserne

AC s bidrag til Videnskabsministeriets Fremtidspanel om kvalitet og relevans af uddannelserne Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 2. oktober 2007 BBA/DINA AC s bidrag til Videnskabsministeriets Fremtidspanel om kvalitet og relevans af uddannelserne Arbejdsmarkedets kompetencebehov

Læs mere

Vision for Favrskov Kommune Favrskov Kommune vil være

Vision for Favrskov Kommune Favrskov Kommune vil være VISION 2 0 1 2 Vision for Favrskov Kommune Favrskov Kommune vil være Visionen for Favrskov Kommune fastlægger de overordnede pejlemærker for den kommunale servicevirksomhed og beskriver de rammer, som

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

MapMyClimate består af en stærk og kompetent gruppe partnere, der på flere niveauer kan tilbyde strategiske partnere og sponsorer værdi og viden.

MapMyClimate består af en stærk og kompetent gruppe partnere, der på flere niveauer kan tilbyde strategiske partnere og sponsorer værdi og viden. SYNLIGGØR DIT KLIMA De globale klimaforandringer er nogle af vor tids største udfordringer. Indsatsen for at bekæmpe klimaændringer og finde nye miljøvenlige energiløsninger berører alle dele af samfundet

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommunes kulturpolitik har til formål at støtte og stimulere borgernes trivsel og aktive deltagelse i lokalsamfundets

Læs mere

Erhvervspolitik 2015-2019

Erhvervspolitik 2015-2019 Erhvervspolitik 2015-2019 Forord Allerød Kommunes erhvervspolitik skal sikre overensstemmelse med Allerød Byråds overordnede mål i kommuneplanen om afbalanceret udvikling. Det betyder, at der skal være

Læs mere

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 Sådan gør vi I Næstved Kommune har vi en vision med fokus på bosætning der hedder Mærk Næstved Godt liv for familien 2014-17. Visionen

Læs mere

Strategi 2015-2020. - bolig med nærhed

Strategi 2015-2020. - bolig med nærhed Strategi 2015-2020 - bolig med nærhed Indhold Før strategiplan 2015-2020...5 Missionen...6 Om BOLIGNÆSTVED...7 Værdierne Troværdighed...8 Nærvær og engagement...8 Handlekraft...9 Visionen...10 Målsætningerne

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

TALE. 26. maj 2008. Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder. Et lysglimt eller en dynamo

TALE. 26. maj 2008. Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder. Et lysglimt eller en dynamo TALE 26. maj 2008 Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder Et lysglimt eller en dynamo Tak for invitationen til at tale her i dag. Jeg er glad for

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Maglegårdsskolen Marts 2015 Generelle oplysninger Adresse Maglegårdsskolen Maglegård Skolevej 1 2900 Hellerup Telefon: 39 98 56 00 Stilling Skoleleder Reference Ansættelsesvilkår

Læs mere

Job- og personprofil for den nye skolechef til Holstebro Kommune

Job- og personprofil for den nye skolechef til Holstebro Kommune Job- og personprofil for den nye skolechef til Holstebro Kommune Indledning: Vores afholdte skolechef gennem 12 år har valgt at gå på pension. Vi søger derfor hans afløser til tiltrædelse 1. april 2015

Læs mere

Det globale perspektiv i den regionale udviklingsplan Dato: 04.03.2009

Det globale perspektiv i den regionale udviklingsplan Dato: 04.03.2009 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Sekretariatet Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 0000 Regionaludvikling@ru.rm.dk www.regionmidtjylland.dk Det globale perspektiv i den regionale udviklingsplan

Læs mere

Sammendrag af dialogmøder i Aalborg og Fjerritslev

Sammendrag af dialogmøder i Aalborg og Fjerritslev Regional udviklingsplan 2012 Sammendrag af dialogmøder i Aalborg og Fjerritslev Erhvervsudvikling og Innovation(Det Innovative Nordjylland). Hvordan får erhvervslivet, videns institutioner og offentlige

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

EU som løftestang for vækst i Danmark. - arrangementet i billeder

EU som løftestang for vækst i Danmark. - arrangementet i billeder EU som løftestang for vækst i Danmark - arrangementet i billeder Godt 130 deltog i DAcoB og EU-repræsentationens debatarrangement om EU som løftestang for vækst i Danmark. Debatpanellet bestod af uddannelses-

Læs mere

Copenhagen hele Danmarks hovedstad. Diskussionsoplæg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen (ReVUS)

Copenhagen hele Danmarks hovedstad. Diskussionsoplæg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen (ReVUS) Copenhagen hele Danmarks hovedstad Diskussionsoplæg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen (ReVUS) August 2014 Copenhagen hele Danmarks hovedstad Hovedstaden har en særlig

Læs mere

Udkast til Strategi for Ribe - Version 1.0: Ikke flere ændringer

Udkast til Strategi for Ribe - Version 1.0: Ikke flere ændringer Udkast til Strategi for Ribe - Version 1.0: Ikke flere ændringer 1. Indledning En rapport fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter slog i 2015 fast, at en af årsagerne til Ribes succes er, at nogle

Læs mere

Turismestrategi 2013-2017

Turismestrategi 2013-2017 Turismestrategi 2013-2017 1 Indhold Forord... 4 Vision... 5 Strategi... 6 Fokus Stærke værdikæder... 7 Fokus Nem tilgængelighed... 8 Fokus Smart markedsføring... 9 2 Vision: Køge vil overraske dig Strategi:

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

Samarbejde mellem FRI og DI

Samarbejde mellem FRI og DI DANSK INDUSTRI Den 6. december 2007 PFo Samarbejde mellem FRI og DI 1. DI som erhvervslivets interessevaretager Kort om DI DI er Danmarks største erhvervs- og arbejdsgiverorganisation. DI samler internationalt

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Horsens Kommune og Horsens Erhvervsråd

Partnerskabsaftale mellem Horsens Kommune og Horsens Erhvervsråd Kultur og Stab Udvikling og Kommunikation Partnerskabsaftale mellem Horsens Kommune og Horsens Erhvervsråd 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke

Læs mere

Skanderborg en international kommune

Skanderborg en international kommune Skanderborg en international kommune I Skanderborg Kommune ønsker vi at tage del i de muligheder, som et samspil med vores internationale omgivelser byder os. Vi er åbne for at se tingene med andre briller

Læs mere

International attraktiv videnserviceregion

International attraktiv videnserviceregion International attraktiv videnserviceregion Styrker, udfordringer og et muligt område for en klyngeindsats? Oplæg g for Vækstforum V Hovedstaden 17. april 2008 v/ Torben Vad, Partner, DAMVAD København Århus

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør. By- og Pendlercykel Fonden

Stillings- og personprofil. Direktør. By- og Pendlercykel Fonden Stillings- og personprofil Direktør By- og Pendlercykel Fonden December 2015 Opdragsgiver By- og Pendlercykel Fonden Adresse By- og Pendlercykel Fonden Bredgade 36B, 3. sal 1260 København K Stilling Direktør

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 Fokusområder 2016-2017 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN OG BOLIGUDVALGET 2014 BAGGRUND Denne udvalgspolitik for Plan- og Boligudvalget er skabt i fællesskab af

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Erhvervspolitik i Høring Opsamlingsnotat med forvaltningens kommentarer og konsekvens NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Kommunaldirektørens område Udvikling og Kommunikation Sagsbehandler: Karen Brehm Sørensen

Læs mere

Velkommen til nytårskur. Og velkommen tilbage til Pakhuset, som igen danner rammen om den traditionsrige nytårskur her i Odder Kommune.

Velkommen til nytårskur. Og velkommen tilbage til Pakhuset, som igen danner rammen om den traditionsrige nytårskur her i Odder Kommune. Borgmesterens tale ved nytårskuren den 20. Januar 2014 Velkomst Velkommen til nytårskur. Og velkommen tilbage til Pakhuset, som igen danner rammen om den traditionsrige nytårskur her i Odder Kommune. Men

Læs mere

Arbejdsgruppemøde de den 10. oktober 2008 LYS & LYD PROJEKT

Arbejdsgruppemøde de den 10. oktober 2008 LYS & LYD PROJEKT Arbejdsgruppemøde de den 10. oktober 2008 LYS & LYD PROJEKT Styregruppe Woco Workshop Metropolis 1 arb.gr møde 7. aug 08 Eventmøder Kulturerhverv workshop 12. sep 08 Arbejdswebside 2 arb.gr møde 10. okt

Læs mere

MEDBORGERSKABSPOLITIK

MEDBORGERSKABSPOLITIK MEDBORGERSKABSPOLITIK INTRODUKTION Et fælles samfund kræver en fælles indsats For at fastholde og udvikle et socialt, økonomisk og bæredygtigt velfærdssamfund kræver det, at politikere, borgere, virksomheder,

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Frederiksberg Kommunes HR-strategi

Frederiksberg Kommunes HR-strategi Frederiksberg Kommunes HR-strategi FREDERIKSBERG KOMMUNES HR-STRATEGI 1 Forord I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj kvalitet, og samtidig skal vi være i front

Læs mere

Erhvervs- og Turismepolitik

Erhvervs- og Turismepolitik Erhvervs- og Turismepolitik Fredensborg Kommune 2013-2016 l Godkendt af Byrådet den 24. juni 2013 1 Forord Det er med stor fornøjelse og glæde, at vi på vegne af Fritids- og Erhvervsudvalget og Kultur-

Læs mere

1 of 6. Strategi for Kalø Campus

1 of 6. Strategi for Kalø Campus 1 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-2016 2 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-16 Vision Vi skaber rammerne for, at Syddjurs Kommune får det bredest mulige udbud af attraktive uddannelses- og vidensinstitutioner

Læs mere

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025 1 of 7 Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg vusmidt@ru.rm.dk Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Læs mere

INDHOLD. Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning. Redaktion Østjysk Bolig

INDHOLD. Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning. Redaktion Østjysk Bolig 02 MÅLSÆTNINGSPROGRAM 2015 ØSTJYSK BOLIG INDHOLD 4 5 6 8 9 11 12 13 14 15 Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning Udgiver Organisationsbestyrelsen

Læs mere

Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015

Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015 Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015 Indhold 1. Vækst i Holbæk Kommune 4 2. Hvor skal vi hen? 6 Hvem vil være med? 6 3. Indsatsområder for vækst 8 Samarbejde og rigtige udbud løfter erhvervsudviklingen 8

Læs mere

TEKNIQ-råd Sjælland Handlingsplan 2014

TEKNIQ-råd Sjælland Handlingsplan 2014 TEKNIQ-råd Sjælland Handlingsplan 2014 Handlingsplanen tager udgangspunkt i de to primære opgaver for TEKNIQ-rådene: Politisk interessevaretagelse og synlighed via pressekontakt til lokale og regionale

Læs mere

Kultur for alle. Kulturpolitik for Glostrup Kommune

Kultur for alle. Kulturpolitik for Glostrup Kommune Kultur for alle Kulturpolitik for Glostrup Kommune Et rigt lokalt kulturliv er: mangfoldighed fælleskab identitetsdannende frivillighed læring udfoldelse leg inddragelse tradition kreativitet oplevelser

Læs mere

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN Er jeres virksomhed klar til at skalere? Gennemgå fundament-kortene for at sikre, at jeres virksomhed har grundlaget i orden, før skaleringsprocessen går

Læs mere

JAs arbejdsmarkedspolitik

JAs arbejdsmarkedspolitik JAs arbejdsmarkedspolitik Oktober 2015 Formål JAs arbejdsmarkedspolitik tegner foreningens holdning til arbejdsmarkedsforhold og ansættelsesvilkår. Arbejdsmarkedspolitikken er det fælles grundlag, der

Læs mere

Ko m Va rd e. VISIONSSTRATEGI for skoleområdet 2014

Ko m Va rd e. VISIONSSTRATEGI for skoleområdet 2014 En dn u dre skole e b 3 = + 7 B A C Ko m Va rd e mu ne VISIONSSTRATEGI for skoleområdet 2014 FREMTIDENS SKOLE I VARDE KOMMUNE At stræbe højt og skue mod nye horisonter Formålet med Varde Kommunes visionsstrategi

Læs mere

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE 1 Odense Kommune Bystrategisk Stab Oktober 2014 Indledning De almene boliger

Læs mere

Politik for unges uddannelse og job

Politik for unges uddannelse og job Politik for unges uddannelse og job Indhold Forord Forord... 2 Fremtidens platform - uddannelse til alle... 3 Job- og Uddannelsestilbud med mening... 4 Et rummeligt uddannelsestilbud... 5 En god start

Læs mere

Tilskud til opstart af CPH Food Loft et kreativt madhus

Tilskud til opstart af CPH Food Loft et kreativt madhus Tilskud til opstart af CPH Food Loft et kreativt madhus Den københavnske madbranche har været igennem en stor udvikling de sidste 10 år. Med forfatningen for Ny Nordisk Mad og åbningen af Noma er København

Læs mere

VISION. Ringsted - midt i mulighederne

VISION. Ringsted - midt i mulighederne VISION Ringsted - midt i mulighederne VISION Ringsted - midt i mulighederne Ringsted - nærhed, medansvar, medbestemmelse og mangfoldighed I Ringsted er vi midt i et fællesskab, hvor vi løfter i flok, udvikler

Læs mere

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Job- og kravprofil HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge søger en forvaltningschef til at stå i spidsen for det strategiske arbejde med mennesker, kultur og samarbejde i hele

Læs mere

Bilag til ansøgning om udbud af Serviceøkonom på Erhvervsakademi SydVest:

Bilag til ansøgning om udbud af Serviceøkonom på Erhvervsakademi SydVest: Bilag til ansøgning om udbud af Serviceøkonom på Erhvervsakademi SydVest: Bilag 1: Uddrag af Kystturismen i Danmark Udarbejdet af Center for Regional- og Turismeforskning for Videncenter for Kystturisme

Læs mere

Internationalisering af universitetsuddannelserne

Internationalisering af universitetsuddannelserne Internationalisering af universitetsuddannelserne ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

VÆKST I JYLLAND-FYN & BALANCE i danmark

VÆKST I JYLLAND-FYN & BALANCE i danmark VÆKST I JYLLAND-FYN & BALANCE i danmark Udkast juni 00 FORSLAG TIL STRATEGI DET JYSK-FYNSKE ERHVERVSSAMARBEJDE 00-00 FORORD Vestdanmark er et dynamisk område, hvor der skabes vækst. Det er et godt udgangspunkt

Læs mere

Vækst med grøn og bæredygtig turisme Idekatalog

Vækst med grøn og bæredygtig turisme Idekatalog Side 1 af 10 Vækst med grøn og bæredygtig turisme Idekatalog Side 2 af 10 Indledning På verdensplan er turismen i vækst, men Danmark taber markedsandele. Danmark skal tilbagevinde markedsandele og få del

Læs mere

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI UD KA ST ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI MANGFOLDIGHED BRINGER VÆKST TIL ODENSE Mangfoldighed handler om forskellighed. Mangfoldighed kan bidrage til virksomheder og organisationers udvikling, succes

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

Ilisimatusarfik strategi 2015-2020

Ilisimatusarfik strategi 2015-2020 Forord Ilisimatusarfik strategi 2015-2020 Ilisimatusarfik Grønlands Universitet - er anerkendt som et arktisk universitet, der bedriver forskning og uddannelse med arktiske kultur-, sprog-, sundheds- og

Læs mere

Frivilligrådets mærkesager 2015-16

Frivilligrådets mærkesager 2015-16 Frivilligrådets mærkesager 2015-16 September 2015 FÆLLESSKAB OG DELTAGELSE GIVER ET BEDRE SAMFUND OG BEDRE VELFÆRD Forord Frivilligrådet mener, at vi i dagens Danmark har taget de første og spæde skridt

Læs mere

Service-, viden- og oplevelsessamfundet

Service-, viden- og oplevelsessamfundet KAPITEL 1 Service-, viden- og oplevelsessamfundet Den berømte danske forfatter Hans Christian Andersen sagde: At rejse er at leve. Hvad var egentlig meningen med dette? Han mente, at hvis man rejser ud

Læs mere

Vinge Vækst og udvikling for fremtidens virksomheder BÆREDYGTIG ERHVERVSUDVIKLING I FREDERIKSSUND KOMMUNE

Vinge Vækst og udvikling for fremtidens virksomheder BÆREDYGTIG ERHVERVSUDVIKLING I FREDERIKSSUND KOMMUNE Vækst og udvikling for fremtidens virksomheder BÆREDYGTIG ERHVERVSUDVIKLING I FREDERIKSSUND KOMMUNE Hovedstadens største byudviklingsområde Bliv en del af Danmarks bæredygtige fremtid I vil vi fremtiden.

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE. Indledning. 28. april 2006

DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE. Indledning. 28. april 2006 DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE Gøsta Knudsen tlf. (+45) 3527 7508 28. april 2006 fax (+45) 3527 7601 gkn@dkds.dk Indledning I erhvervsredegørelser og i regeringens designpolitik fremhæves design

Læs mere

Innovativ planstrategi -samskabelse og vækst

Innovativ planstrategi -samskabelse og vækst Innovativ planstrategi -samskabelse og vækst Niels Ågesen, Kommunaldirektør i Vejle, 25.09.2014 Men hvad skaber samskabelse og vækst? Men hvad skaber samskabelse og vækst? Hvordan bruger vi vores planstrategi?

Læs mere

Region Hovedstaden et attraktivt sted at forske? Koncerndirektør Kim Høgh 2. november 2012 - Christiansborg

Region Hovedstaden et attraktivt sted at forske? Koncerndirektør Kim Høgh 2. november 2012 - Christiansborg Region Hovedstaden et attraktivt sted at forske? Koncerndirektør Kim Høgh 2. november 2012 - Christiansborg Hvorfor er det godt at forske her? Vi er hjemsted for landets eneste virkelige globale klynge

Læs mere

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Oplæg til drøftelse: Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Indledning Kommunalbestyrelsen har den 25. februar 2016 vedtaget, at Vordingborg Kommunes politikker skal

Læs mere

Rammerne for udvikling af lokalsamfund stedets betydning forskellige kapitalformer - integrerende entreprenører

Rammerne for udvikling af lokalsamfund stedets betydning forskellige kapitalformer - integrerende entreprenører Rammerne for udvikling af lokalsamfund stedets betydning forskellige kapitalformer - integrerende entreprenører Resume af Hanne Tanvig, Skov og Landskab, Københavns Universitet spændende oplæg på Ildsjælekonferencen

Læs mere

Årsberetning for året 2008.

Årsberetning for året 2008. Årsberetning for året 2008. Så er det igen blevet tid til at se tilbage på endnu et år i NOCA, og jeg vil derfor her gøre status over foreningens aktiviteter i 2008. Som også vil være temaet for konferencen

Læs mere

Elisabeth Dreier Stridsgyden 17, Allested-Vejle 5672 Broby allestedvejle@yahoo.com Aktionsgruppen Allested-Vejle

Elisabeth Dreier Stridsgyden 17, Allested-Vejle 5672 Broby allestedvejle@yahoo.com Aktionsgruppen Allested-Vejle Navn Adresse By E-mail Repræsenterer du et udvalg, forening, råd eller bestyrelse? Hvilket fagområde vil du indgive hørinssvar til? Høringssvar - skriv eller kopier dit/jeres høringssvar ind her Vi vil

Læs mere

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Odder Parkhotel, den 12. januar 2015 Velkomst Velkommen til nytårskur. Det er dejligt at se den store opbakning til den traditionsrige nytårskur i Odder

Læs mere