Indledning. Go læselyst! Torben R. Hansen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning. Go læselyst! Torben R. Hansen"

Transkript

1 Indledning Vores kultur, den vestlige, er Disneyfikseret - der lefles for ungdommen - lidelse er noget, som man helst ikke snakker om - alderdommen undsiges (har du det svært med din rynker, så få en botox behandling) - ondt i livet medicineres med lykkepiller - døende skjules bag hospitalernes gardiner Livet skal være let, være underholdende, blottet for tyngende alvor. Vi har alle krav på det perfekte liv. Vi har alle X-faktor. Det gælder blot om at opdage det! Videnskaben og teknologien, der har været med til at skabe et liv i overflod, lover mere. Det er blot et spørgsmål om tid, så er vi blevet rigere, kan endnu mere, har det endnu bedre. Der er ingen ende på vores udviklingsmuligheder - som enkeltpersoner og som kultur! Vi er blevet en kultur af himmelstormere. Vores vinger er foldet ud og vi flyver opad, opad. Ikke for at møde Gud eller forstå livet i dets kompleksitet. Nej, for selv at blive guder. Gud er død siger Nietzsche i. I sandhed, vi har selv taget overherredømmet! Men det kan gå os som Ikaros. Hans kommer for tæt på solen, og vokset mellem hans vinger smelter ii. Derfor ender han i havet. Myten siger, at han dør heraf. Jeg vil i det følgende lege med tanken om, at han overlever og reder sig i land, for som en anden Sisyfos iii igen og igen, at forsøge sig med himmelflugten! Hvorfor inddrage Sisyfos? For jeg har ikke tal på, hvor mangen gange har jeg forsøgt at nå lykkehimmelen for endnu en gang at ende i depressionens hav og må redde mig i landet på forhåbningens ø. Thi også jeg er et barn af vores kulturs fremtidstro! Jeg er blevet opdraget til, at man kan, hvad man vil, og hvis man arbejder tilstrækkelig hårdt, så skimtes lykken i det fjerne ja, den er faktisk at finde lige om hjørnet MEN er det sandt? Go læselyst! Torben R. Hansen

2 Disneyfikseringen Hvad mener jeg egentlig, når jeg bruger ordet Disneyfiksering? For helt at forstå, hvad jeg sigter til, så vil jeg bede dig om at tænke på en af Walt Disneys tegnefilm. Det kan være en hvilken som helst, men da der er produceret rigtig mange, så vil jeg for nemheds skyld bede dig om, at du vælger en af de film, hvor Anders And og de to egern Chip og Chap optræder iv Hvis der er en grundlæggende konflikt mellem Anders And og Chip og Chap, så er det den, at en af parterne, oftest uforvaret, er kommet til at bevæge sig ind på den andens eller det som opleves som den andens, territorium. Og fra at konflikten kan løses i al fordragelighed, accelerere den til en form for nabokrig, hvor alle tænkelige (lovlige og ulovlige) midler tages i brug. Målet er at få den anden part sat til vægs eller latterliggjort. Selv om filmene på alle måder er sjove, kreative, fantasifulde og godt tegnede, så kan man konstatere følgerne: på trods af de grove løjer, ofte meget grove løjer (som det at man griber til brug af våben), så kommer ingen af parterne til skade, bliver handicappede, må være sengeliggende i længere tid eller dør. I tegnefilmuniverset kan alt lade sig gøre både at man, unden alvorlige skræmmer, klarer fald fra store højde og til at hovedpersonerne nærmest genopstår fra de døde (hvilket sker øjeblikkeligt). De begrænsninger, der er i en konkret dagligdags kontekst, er ikke her. Ingen af parterne får men af de strabadser, de går igennem. Når jeg bruger begrebet Disneyfiksering, så er det for at påpege, at fysisk og psykisk lidelse tit skjules eller bagatelliseres i vores kultur. Selv om det ikke sker på samme måde som i tegnefilmene, hvor recovery v sker umiddelbart og på stedet, så er lidelse et område, som vores kultur har

3 berøringsangst over for. Vi er til det sjove, det uforpligtende. Lidelse tynger, så den vil vi helst være foruden. Desuden: når vi nu har fået skabt et sundhedsvæsen, som er skabt til at tage sig heraf, hvorfor så ikke bruge det? Vi betaler jo til det! Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at Disneyfiksering ikke går på at se tegnefilm. Jeg nyder at se tegnefilm og føler mig godt underholdt heraf. Ordet Disneyfiksering er derfor er udtryk for vores kulturs forfladigelse og eskapisme. Vi ønsker at være On the Sunny Side of the Street vi og væk fra livets mørke side. Hvilket er både forståeligt og meget menneskeligt. Og når vi nu har fået en velstand, som muliggør at vi kan opholde os på solside, hvorfor så ikke gøre det? Det skader jo ikke nogen Eller hvad?! Men helt så enkelt er det ikke. Selv om der ikke er nogen grund til, at vi, når vi nu kan noget andet, skal vade i lidelse, så har det en høj pris, at vi ikke inkludere lidelsens realitet i vores liv. Prisen er blandt andet, at vi ikke modnes psykisk og åndeligt. Vender vi tilbage til Anders And og de mange år, hvor han har optrådt i blade og film, så er det slående, at han aldrig er blevet ældre, aldrig har fået en eneste rynke. Samtidig er der heller ikke sket noget med hans meget ilter og opfarende temperament. Han når altid op i det røde felt, og han er lige så frembrusende og kolerisk, som han plejer at være. Han går ikke til psykolog eller i terapi for at få bedre styr på et let antændeligt følelsesliv. Han lærer ikke noget af sin hændelser. Han udvikler sig ikke. Hertil kan man sige, at det jo netop det, der er det sjove! Nu vel, men skal vi set det i forhold til vores verden, vores hverdagsliv, så er vi faktisk vidne til en tragedie. For selv om hel managementbølgen kan ses som et ekstrem, hvor vi hele tiden skal være proaktiv, udadvendt, omstillingsparat etc., så er dets modsætning, hvor der absolut ingen udvikling sker, lige så ekstremt. Og her kommer Anders And ind i billedet. Sagt med andre ord: når vi ikke vil livets mangfoldighed, så får vi ikke den dybde, som et større perspektiv kan give. Det er den ene side af sagen. Den anden er, at vi er rimeligt forsvarsløse, når så krisen rammer. Og det gør den for os alle. Sker det ikke som traumatiserende kriser, der på et spildt sekund ændrer vores liv (ved ulykker, dødsfald, invaliditet o. lign.), så sker det i overgangen fra et livsområde til det næste (fra barndom til pubertet, fra pubertet til voksen etc.) i det, der er kaldes livs- eller udviklingskriser. Så ingen af os kommer igennem et liv uden at få skræmmer. Problemet er ikke, at vi får dem, problemet er, at vi ikke forholder os til dem ansvarsfuldt. Hvilket jeg nu vil uddybe.

4 Den vestlige kultur En konsekvens af Disneyfikseringen er, at vores kultur ikke er blevet voksen. Denne opfattelse er jeg ikke ene om. Da jeg for nogle år siden var til et foredrag om konceptet: Simpel Living, fortalte de to talere, at de, når de holdt foredrag, havde spurgt ind til publikums oplevelse af den vestlige kulturs modenhedsniveau. Publikum fik 4 valgmuligheder: ville de karakterisere vores kultur som befindende sig på barndommens-, pubertetens-, den modne alders- eller til pensionisttilværelsens niveauet? Den aften, hvor jeg var der, svarede 78 %, at de oplevede vores kulturen som pubertetsagtig. Foredragsholderne fortalte, at det var det samme billede, der gjorde sig gældende de andre steder, hvor de havde holdt foredrag. Ca. ¾ del af tilhørerne mente, at vores kultur ikke var nået til den modne alder. Når denne konstatering er interessant, fordi den faktisk siger, at vi godt ved, at vores kultur (samfund) ikke forholder sig aldersvarende til det, der sker! Her for nyligt læste jeg om trenden dinky (står for: Dual income, no kids yet ) blandt yngre ressourcestærke par. Disse par, der begge har fuldtidsjob, udskyder stiftelse af familie og det at få børn, til fordel for en luksuriøs livsstil med cocktails, nye biler og eksotiske strande. Konsekvensen af, at ungdommen forlænger perioden mellem studietiden og familiedannelsen, kan læses af tallene. Ifølge Danmarks Statistik var gennemsnitsalderen for førstegangsfødende kvinder 24 år i 1970 og i dag er den 29 år vii. At vores kulturs ideal er de unge og de smukke, fremgår af reklamerne. Her optræder sjældent overvægtige, ældre mennesker, handicappede eller psykiske syge. For her sælges ikke bare en dims, men en livsstil for vi bliver (med garanti!) gladere og mere ungdommeligere af at eje dimsen. Ikke noget med, om vi reelt har brug for den, eller at et køb er med til at tære på jordens ressourcer, er uetisk, uøkologisk etc. Vi, du og jeg, fortjener at få det bedre derfor, skal vi købe. For som det bliver sagt i en kosmetikreklame. Du skal eje produktet Because I'm (you re) worth it viii. Vi mødes som forbrugere, og evangeliet er: forbrug er godt, endnu mere forbrug er endnu bedre! Som en anden Idun med sine æbler ix tilbyder reklameindustrien os evig ungdom. Selv om der forekommer reklamer med et andet indhold, så er de i mindretal. OG kom nu ikke at sige, at du har gennemskuet reklamerne, at du ikke bidder på krogen! For det er ikke sandheden. Det skønhedsbillede og den ungdomsdyrkelse, der fremmanes, får du meget svært ved helt at undsige dig. Tag f.eks. tidens forhold til motion. P.t. bliver motion fremstillet som et

5 ubetinget gode, og den halve time, som Sundhedsstyrelsen dagligt anbefaler, rækker ikke. Hvis du virkeligt vil vise, at du er med på noderne, skal du helst kunne løbe en maraton x eller endnu bedre: tage en Ironman xi. Vælger du at være rund og buttet, er du ikke i høj kurs. Så sender du det helt forkerte signal f.eks. til en jobsamtale. For du bedømmes på dit udseende og din dynamiske fremtoning. Du skal være på, vise at du vil og er til noget. Desuden: hvis reklamerne overhovedet ikke virkede, så ville de ikke blive produceret! Selv om de nogle gange kan forekomme at være for meget, for langt ude så ligger der en klar og planlagt strategi bag. Intet er tilfældig, selv om det kan ses sådan ud. I ungdomskulturen er det mig, mig, mig, og hvad jeg har lyst til, der står i centrum. Hvis der stilles krav, så er det, som udgangspunkt, mig der bestemmer, og hvornår jeg evt. vil honorerer dem. Selv om det at stifte familie stiller høje krav om ansvarlighed (i det mindste over for familien), så indikerer den høje skilsmisseprocenten xii og de mange sammenbragte familier, at faktoren hvad er der i det her - for mig spiller ind. Skal det nu ikke længere være i orden at have det sjovt, at more sig, slappe af og have det rart? Jo, det skal det; problemet er bare, som jeg ser det, at det har taget overhånd. For det har en høj pris, når alt helst - skal være underholdende, et show. Når vi stikker hovedet i et hul, som strudsen, og foregiver, at vi ikke ser noget, for der er ikke noget at se så forholder vi os ikke til det faktum, at der faktisk er nogle der lider, er i krise og at velfærd ikke er ligeligt fordelt. Lidelse og hvad vi kan lære heraf I den vestlige kultur er vi således generelt afvisende over for lidelse af enhver art. Vi ser den som noget uvedkommende, som noget, der blokere vores vej til lykke. Derfor skal den bekæmpes med alle til rådighed stående midler, medicineres væk etc. Som psykologen Tal Ben-Shahar skriver i sin bog Jagten på det perfekte liv : Vi er blevet en kultur, som er besat af det perfekte behag, og vi tror, at et lykkeligt og tilfredsstillende liv er blottet for smertefulde følelser. Ethvert ubehag, som bryder, eller truer med at bryde, den ubrudte strøm af positive følelser, opfattes som tegn på en iboende fejl, en fejl, som straks må rettes xiii. Vores tilgang til lidelse adskiller sig fra andres kulturer. I den buddhistiske tro kan man lære heraf. I den første offentlige tale (Benares- prædiken), som Buddha holder efter at han er blevet oplyst,

6 kommer han ind på lidelsens oprindelse og lidelsens ophør. Buddhisten Sakyong Mipham udtrykker det på denne måde: Vi lider, fordi vi ønsker, at tilværelsen skal være anderledes, end den er. Vi lider, fordi vi forsøger at gøre det smertefulde behageligt, gøre det flydende fast og gør det, som konstant ændrer sig, til noget uforanderligt xiv Når vi har det svært med lidelse, er det bl.a. fordi vi ikke respekterer og værdsætter de gamle og kloge af dage. For vi ved bedre og de er ikke på beatet, er ikke opdateret med hensyn til det sidste nye isenkram inden for teknologien, er ikke så hurtige, effektive og fysisk stærke, som os. MEN gad vi lægge øre til, så kunne hører disse kloge mænd og kvinder fortælle: at det høre med til livet at såres, og det er vores sår, der gør, at vi kan modnes som mennesker. Så i stedet for at skjule og skamme os over dem, skal vi i stedet ære dem. For gør vi ikke det, så kan vi ende i det overmodige, det depressive eller stivner i det robotagtige. Før i tiden blev piger og drenge, når de kommer i puberteten, indviet i den verden som tilhører de ældre mænd og kvinder. Det sker ikke længere. Vores kulturs mangel på moderne indvielsesritualer, gør, at vi ikke bliver indført i og får et realistisk billede af livet. Derfor har vi svært ved at orientere os, når lidelsen rammer. Robets Blys skriver i sin bog Jern Hans, der handler om den moderne mands individuations-proces, følgende: Gamle indvielsesriter virker på (den) måder.. at de betyder et nyt sår, eller et nøje beregnet nyt sår der på forhånd er sådan at det gør ondt og kan mærkes, selv om det er mindre; det indebærer at den unge mand husker sine sår i sjælen. Indvielsesceremonier lærer således drengen hvordan han skal forholde sig til sår, både gamle og unge xv Da vi har været omme af, at det kan være hensigtsmæssigt at møde lidelsen, når den kommer, så kan vi med rette spørge, hvad vi kan lære heraf. Mit bud er: 1. Vi kan blive klogere på os selv og livet 2. Vi kan blive mere robuste, bedre til at tackle lidelse 3. Vores evne til at udtrykke empati og medfølelse kan forøges 4. Vi kommer til at sætte mere pris på virkeligheden, som den er Ad 1

7 Passer det, at vi, hvis vi bare får fjernet al lidelse, bliver lykkeligere? Er det ikke ofte sådan, at vi først udvikler os, når vi møder modgang! Så forestillingen om, at alt er godt, når vi er fri for lidelse, passer ikke. Det problemløse fører i længden ikke til frelse, som man kunne tro, men til stagnation. Eller som den danske mystiker Martinus udtrykker det: det tilsyneladende ond opstår, når ting eller forhold, som på et givent tidspunkt har været gode og rigtig, ikke har fulgt med udviklingen. Sagt med andre ord: der er ved at trænge ind i og forsøge på at forstå livets tildragelser, at vi har mulighed for at blive klog på livet. Derfor kan det anbefales at vælge livets storme frem for gravens stille ro som den danske skjald Grundtvig udtrykker det xvi. Ad 2 Det er således, at vi, ved at vi forholde os til og gøre noget ved lidelsen, bliver stærkere. Efter samme recept som inde for homøopatien. Lige tilføres til lige. Ved at få noget af det, som vi vil håndtere, her lidelse i små portioner, bliver vi bedre til at tackle lidelse i en større målestok. Lever vi derimod i hermetiske lukkede rum, afsondret fra al form for konflikt og fra almindelige hverdagsliv, bliver vi svagelige og mister på lang sigt vores modstandsdygtighed. Ad 3 Når vi kender lidelsen fra os selv, er vi i langt højere grad i stand til at sætte os ind i andres lidelse. Vores empati og vores lyst til at hjælpe øges, når vi møder andre, der står i en situation, der lignede den, vi selv stod i. Resultat: vi bliver kort fortalt mere menneskelige! Ad 4 I perioder, hvor der bare kører, er vi tilbøjelige til at falde i søvn, at tage livets tildragelser for givet. Det mysterium, som livet dybest set er, forfladiges og bliver til rå hverdag. Selv om ikke alt skal være strid, så kan et lange tidsspand uden udfordringer blive triviel og åndsforladt. Lidelsen er med til at holde os vågen, at få os til at sætte pris på de små tildragelse i tilværelsen. Selv om jeg snakker om det, som lidelsen kan give os, så er det ikke ensbetydende med, at jeg mener, at den skal forherliges. På ingen måder! Jeg opfordrer ikke til, at vi bevidst opsøger den eller provokere den frem for at opleve dens positive virkninger. Selvlemlæstelse og vold m.v. er mig inderligt imod. Min opfordring går derimod på, at vi bevidst og åbent møder lidelsen, når den kommer - og ikke før. Samtidig går jeg ind for, at svære tilfælde af fysisk og psykisk lidelse bliver behandlet af sundhedsvæsenet. Mit fokusområde er på de erkendelsesmæssige gevinster, vi kan få, når vi konfronterer lidelsen direkte. Derfor gælder det ikke for mig om at fjerne al form for lidelse. For gør vi det, så har det en pris, hvilket vi åbent og redeligt må forholde os til. I forhold til tidlige tider, hvor de ikke havde samme mulighed, som vi har i dag, er vores sundhedspotentiale stort. Problemet er nu: skal vi (i

8 alle tilfælde, også de lette ) fjerne den psykiske lidelse, fordi vi kan. Var det ikke bedre, at vi så den som en naturlig del af menneskelivet og så seriøst og ansvarsfuldt forholder os hertil!

9 Depressionsspøgelset For at konkretisere overstående, vil jeg nu beskæftige mig med fænomenet depression. Der er flere grunde til. For det første siger en epokes dårligdomme (lidelse) noget om den kultur, som den er opstået i. Hvor neurosen var mine forældre udfordring, så er depressionen vor tids (kan ses som et produkt af individualismen) xvii. For det andet kender jeg den fra mig selv og for det tredje: WHO (Verdenssundhedsorganisationen) spår, at depression om få år bliver verdens største sundhedsproblem! Angående den sidste oplysning: Allerede i 2004 var depression xviii (på verdensplan) den vigtigste årsag til sygdomsbyrden for kvinder i alderen år. Figurerede på 3 pladsen over ledende årsager til verdens sygdomsbyrde xix, kun overgået af diarrésygdomme og luftvejsinfektioner. Ikke kun for lav- og mellemindkomstlande, men også for højindkomst lande! xx Med hensyn til fremtiden: WHO forudsiger, at depression vil rykke op på førstepladsen i år 2030 xxi! Dvs. at depression dermed bliver den lidelse, der vil påvirke verdens samlede sundhedssystem mest! Spørgsmålet er nu: forholder vi, vores kultur, sig til WHO s forudsigelse? Svaret er et rungende NEJ! Depression ses primært som et individuelt fænomen og behandles som sådan. At antallet af depression stiger proportionalt med velstandstigningen, forholdes der ikke til, hvilket kan undre, når man tager i betragtning, at det ifølge den herskende materialistiske logik burde forholde sig omvendt: at mere velstand giver mindre grund til at blive deprimeret! Så der er noget her, som slet ikke stemmer! Det er på den baggrund, at jeg introducerer begrebet depressionsspøgelse. Et spøgelse er ikke noget, vi rigtigt forholder os til. Måske er det der, måske er det ikke. Med andre ord: Der er ikke nogen bydende grund til at vi forholder os til det! Eller er der? Hvad er depression? Selv om det kan lyde utroligt, så er der stor uenigheden om, hvad depression egentlig er. I professionelle kredse (blandt psykiatere) forlyder det:

10 Begrebet depression er og bliver uklart og det tilføjes: Det er stadig tilfældet, at vi bliver bedre og bedre til at behandle den, men mindre og mindre gode til at forstå, hvad det er, vi behandler xxii Nu kan det diskuteres, om psykiatrien er blevet bedre og bedre til at behandle depression. Det vil jeg vende tilbage til. Men at vi ikke, hvis vi skal lægge vores lid til psykiatrien, er kommet nærmere en forståelse af fænomenet depression, det kan ikke betvivles. I mangel på en fælles forståelse, er depression er blevet gjort til et spørgsmål om forekommende symptomer, bl.a. ud fra ønske om et fælles kvalifikationssystem, så der bruges på tværs af landegrænser. Helt sådan er det ikke gået. Amerikanerne har udviklet DSM systemet xxiii og europæerne ICD xxiv Hvis vi holder os til det officielle system i vores del af verdenen (ICD-10), så deles symptomer på depression op i 3 kernesymptomer og 7 ledsagesymptomer xxv. De kernesymptomer er: tristhed, nedsat lyst, nedsat energi og træthed. Ledsagesymptomerne er: nedsat selvtillid, selvbebrejdelser, selvmordstanker, kognitive symptomer, psykomotorisk hæmning, søvnforstyrrelser, appetitændring. Problemet med de 3 kernesymptomer er, at de er meget generelle. Hvem har ikke haft en dag, hvor man var trist til mode, ikke havde lyst til noget (har nedsat lyst) og er så energiforladt /træt, at man dejser om på sofaen og ikke vil fjerne sig fra den igen? Er det så ensbetydende med, at man er på vej ind i eller har fået en depression? Ja, hvis du har haft det sådan i 2 uger ifølge det officielle system! Er alt om det, der karakteriserer en depressions hermed sagt? Hvorfor siges der ikke noget om, hvad der udløser en depression? Depressionsbehandling Lad os se på den traditionel behandler af depression. Måske gør det os klogere på, hvad der udløser den! Der er primært to spor, som man følger i behandlingen. Det ene er det somatiske, og det andet er det psykologiske. I nogle tilfælde kombineres tilgangene. Rationalet bag den somatisk behandling, hvis vi forholder os til SSRI erne xxvi (populært kaldt lykkepiller ), er, at klienten har problem med serotoninen (et signalstoffer i hjerne) og det er så det, pillerne skal hjælpe med at få reguleret. Samtidig er behandlingen hurtig og bekvem, da pillerne er billige og er med til at regulere klientens sindstilstand.

11 i Friedrich Wilhelm Nietzsche (15. oktober august 1900) var en indflydelsesrig tysk filosof. ii Ikaros er søn af Daidalos i græsk mytologi. Daidalos byggede Labyrinten i Knossos på Kreta for kong Minos. Far og søn flygter fra labyrinten, og flyver på vinger dannet af fjer og bivoks. Men Ikaros svinger sig i overmod så højt mod Solen, at vokset smelter, og han falder i det hav, Det Ikariske Hav, som har navn efter ham. iii I den græsk mytologi er Sisyfos en sagnkonge fra Korinth, der er kendt for at opholde sig i Hades, og her for evigt at skulle trille en kæmpestor sten op ad en bakke, en sten, der hele tiden triller ned igen. iv F.eks.: Anders And Chip og Chap i popcornfeber https://www.youtube.com/watch?v=m- WSoOi0O6Q&feature=player_detailpage#t=31. Kan ses på bl.a. You Tube v Recovery = bedring, helbredelse vi er en sang, der er skrevet af Dorothy Fields i 1930og som Jimmy McHugh har skrevet musikken til. Bl.a. sunget af Louis Armstrong vii MX metroxpress onsdag d. 11. september 2013 viii Udarbejdet af L'Oréal ix Idun er en gudinde, i den Nordiske mytologi. I den Yngre Edda omtales hun som vogter af de livgivende og foryngende æbler, uden hvilke guderne vil ældes og dø x 42,195 km xi Hvor man skal svømme 3800 meter, cykle 180 km og afslutte med en maraton. xii Ifølge Danmarks Statistik var tallet i ,47% xiii Tal Ben-Shahar: Jagten på det perfekte liv. Dansk Psykologisk Forlag 2010 s. 235 xiv Sakyong Mipham Slip sindet fri med mindfulness Forlaget Klim 2010 s. 25 xv Robert Bly: Jern-Hans. Lindhardt og Ringhof s.41 xvi Fra N.F.S. Grundtvigs sang: Nu skal det åbenbares - offentliggjort i 1834 xvii En uddybning af denne problematik findes i Alain Ehrenbergs bog: Det udmattede selv. Informations Forlag xviii Unipolær lidelse xix World Health Organization: Global Burden of Disease 2004 Part 4 page 44 xx World Health Organization: Global Burden of Disease 2004 Part 4 page 46 xxi Burden of Disease: DALYs Part 4 page 51 xxii Det udmattede selv s. 134 hvor der henvises til J.-C.Scotto, Editorial, L Encéphale, XXII, særnummer I, maj 1996, s 1. xxiii Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders xxiv International Classification of Disceases xxv Jes Gerlach (red): Depression. Symptomer, årsager og behandling PsykiatriFondens Forlag 2006 s. 28

12 xxvi SSRi er (selective serotonin reuptake inhibitors) specifikke serotoninoptagelseshæmmere

DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015

DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015 DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015 Arbejdet med mennesker med psykiske lidelser gennem mange år. Undervist både

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

Hyldespjældet anno 2035 BILAG. En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035.

Hyldespjældet anno 2035 BILAG. En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035. Hyldespjældet anno 2035 BILAG En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035. Udarbejdet af DTU BYG ved Diana Lauritsen Jun nov 2012 Bilag

Læs mere

SKizofreNi viden og gode råd

SKizofreNi viden og gode råd Skizofreni viden og gode råd Hvad er skizofreni? Skizofreni er en alvorlig psykisk sygdom, som typisk bryder ud, mens man er ung. Men det er ikke automatisk en livstidsdom. Hver femte kommer sig af sygdommen

Læs mere

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN, Psykolog., Ph.D., Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Selvtillid og selvværd Personlig styrke

Læs mere

Bilag 8 Benchmark analyse, Common size, Resultatopgørelse. Bilag 9 Benchmark analyse, Common size, Balance aktiv

Bilag 8 Benchmark analyse, Common size, Resultatopgørelse. Bilag 9 Benchmark analyse, Common size, Balance aktiv Bilag oversigt: Bilag 1 Tidslinje, Tidslinje til ledelsesberetning Bilag 2 Årsregnskab, Resultatopgørelse Bilag 3 Årsregnskab, Balance aktiv Bilag 4 Årsregnskab, Balance passiv Bilag 5 Korrigeret årsregnskab,

Læs mere

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Psykolog Casper Aaen Lev med dine følelser Svært ved at håndtere følelser Man viser glæde, selvom man er trist Man overbevise sig selv om at man ikke

Læs mere

Guide: Sådan tackler du stress

Guide: Sådan tackler du stress Guide: Sådan tackler du stress Et nyt dansk forskningsprojekt viser, at den bedste stressbehandling er at bevare kontakten til arbejdet Af Trine Steengaard, 16. oktober 2012 03 Arbejd dig ud af stress

Læs mere

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: Lihme 9.00 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Rødding 10.30 615.1-9 (dansk visemel.)

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere

Forebyg stress af Bjarne Toftegård

Forebyg stress af Bjarne Toftegård Forebyg stress af Bjarne Toftegård Hej, jeg hedder Bjarne Toftegård. Jeg hjælper mennesker med at forebygge stress, så de får et bedre arbejdsliv, et bedre familieliv og et bedre helbred. At forebygge

Læs mere

Information om skizofreni Til patienter og pårørende

Information om skizofreni Til patienter og pårørende 1 2 Information om skizofreni Til patienter og pårørende Hvad er skizofreni? Skizofreni er en psykisk sygdom, der påvirker hjernens normale funktion. Sygdomsbilledet er meget varierende, men påvirker ofte

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Der er afsat ca. 30 minutter til leverandørs disposition.

Der er afsat ca. 30 minutter til leverandørs disposition. Dagsorden - Parykker 1. Velkommen og præsentation Præsentation af KomUdbud Udbudsplan 2. Teknisk Dialog formål og afgrænsning 3. Præsentation af området - ved leverandør Der ønskes en præsentation af produktområdet

Læs mere

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre Sund psykisk udvikling hos børn til forældre Ingen enkle svar Alle forældre er optaget af, hvordan man bedst muligt ruster sit barn til at møde verdens udfordringer. Hvordan sikrer man barnet en sund,

Læs mere

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer 2005 Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer I forbindelse med udviklingen af tre-dækker II har vi lagt vægt på at udvikle korte skalaer til brug for forskningen ( forskerskemaet

Læs mere

FORBYGGENDE INDSATSER ANGST OG DEPRESSION. Underviser: Wilma Walther-Hansen, Psykiatrifondens børne-unge projekt

FORBYGGENDE INDSATSER ANGST OG DEPRESSION. Underviser: Wilma Walther-Hansen, Psykiatrifondens børne-unge projekt FORBYGGENDE INDSATSER ANGST OG DEPRESSION Underviser: Wilma Walther-Hansen, Psykiatrifondens børne-unge projekt Tanker Handling Følelser Krop Rask/syg kontinuum Rask Mistrivsel Psykiske problemer Syg Hvad

Læs mere

SELVHJÆLP. Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende.

SELVHJÆLP. Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende. PSYKISK SELVHJÆLP Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende. NORMALE, ALMINDELIGE MÅDER AT REAGERE PÅ EFTER EN VOLDSOM OPLEVELSE. Hvis du ikke kender til

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, litra a-d, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG Når døden er en overgang Et menneskes liv består af mange overgange, hvor vi går fra én tilstand til en anden. Overgangene markerer, at en person har bevæget sig fra ét sted i livet til et andet: Vi bliver

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

De unges fortællinger

De unges fortællinger De unges fortællinger Det perfekte liv Konference arrangeret af Generator Scandic Odense d. 29.1.2015 Anna Fjeldsted I det terapeu*ske samfund kan vi al*d lige komme med en smart psykologisk forklaring.

Læs mere

AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom. Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital

AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom. Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital Gennem de seneste årtier er: opfattelser af kronisk sygdom forandret vores forventninger til behandling og til

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Fødselsreaktioner. Vores sårbarhed som nybagte forældre er forskellige

Fødselsreaktioner. Vores sårbarhed som nybagte forældre er forskellige Fødselsreaktioner Vores sårbarhed som nybagte forældre er forskellige Hvad er en fødselsreaktion * Efter en fødsel gennemlever mange forældre både en psykisk og legemlig forandring. * Stiller store krav

Læs mere

Mænd har også psykiske problemer: Hvordan har du det

Mænd har også psykiske problemer: Hvordan har du det Mænd har også psykiske problemer: Hvordan har du det? DK 2013 Mænds mentale sundhed fordi: Mange mænd med psykiske problemer får ikke behandling for det Kun halvdelen af de mænd, der har depression, er

Læs mere

Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng

Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng Præsentation Den røde tråd Kernen i mit arbejde Dynamiske samspilsprocesser Relationer Integritet procesbevidsthed og udvikling www.broeng.dk

Læs mere

Stress Symptomer og årsager

Stress Symptomer og årsager Stress Symptomer og årsager Stress koster penge: Stress koster 10 mia. kr. om året. Ca. 200.000 mennesker på det danske arbejdsmarked har psykiske problemer eller sygdom. Nogle af dem er en direkte følge

Læs mere

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog UNGE OG DEPRESSION Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup krisstra@rm.dk Ambulatorium for Mani og Depression Aarhus Universitetshospital Risskov Dagsorden Forekomst og forløb

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning............................................ 6 2. Læsevejledning......................................... 14 3. Min egen historie.......................................

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx Lindvig Osmundsen Side 1 Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Mark. 7,31-37. Kan du høre mig? Jeg kan ikke høre dig. Når man bliver over 60 så får lyden på fjernsynet en ekstra streg eller

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Mental sundhed i skolen

Mental sundhed i skolen TRIVSEL OG MENTAL SUNDHED JANUAR 2011 Mental sundhed i skolen Af Professor Karen Wistoft Hvad vil det sige at kunne se mening med tingene, at have et positivt selvbillede og samtidig kunne indgå i ordentlige

Læs mere

Diagnosesamfundet. Resultatet fra en undersøgelse om fænomenet

Diagnosesamfundet. Resultatet fra en undersøgelse om fænomenet Diagnosesamfundet Resultatet fra en undersøgelse om fænomenet NB! Rapport om Diagnosesamfundet Rapporten om Diagnosesamfundet udgives sidst i juni 2015 og kan downloades på Ikast-Brande Kommunes hjemmside

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG DØDEN SOM EN OVERGANG OPGAVE TIL: TIR NAN OG PUNKT 3 Hvad sker der, når vi dør? Døden er fravær af liv. Livet er en forudsætning for døden. Det, der ikke er eller har været i live, kan heller ikke dø.

Læs mere

Ungdom og skoleliv I Seoul

Ungdom og skoleliv I Seoul Uddannelsesfeber Ungdom og skoleliv I Seoul Testokrati Børns kundskaber Velfærdssamfundets overlevelse Vesten Jeg har hørt, at I Vesten der kan unge mennesker rejse. Rejse verden rundt, hvis de vil. Det

Læs mere

Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Scleroseforeningen Stress og sclerose. hvordan håndteres det af den enkelte og i familien?

Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Scleroseforeningen Stress og sclerose. hvordan håndteres det af den enkelte og i familien? Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Scleroseforeningen I SAMARBEJDE MED SCLEROSEFORENINGEN hvordan håndteres det af den enkelte og i familien? Henrik Lyng Cand.psych., autoriseret krise- og

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Rollespil til institutioner. et par ideer fra Rollespilsakademiet

Rollespil til institutioner. et par ideer fra Rollespilsakademiet Rollespil til institutioner et par ideer fra Rollespilsakademiet En flyer til jer Denne flyer handler om rollespil på institutionen, så hvis du er tilknyttet en institution og gerne vil vide mere om rollespil

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

Portræt af en pårørende

Portræt af en pårørende SIND Portræt af en pårørende Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien SINDs Pårørenderådgivning Skovagervej 2, indgang 76, 8240 Risskov Telefonrådgivning: 86 12 48 22, 11-17 Administration:

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Overlæge Jannie Nørnberg Nielsen Gerontopsykiatrisk afdeling Århus Universitetshospital i Risskov

Overlæge Jannie Nørnberg Nielsen Gerontopsykiatrisk afdeling Århus Universitetshospital i Risskov Overlæge Jannie Nørnberg Nielsen Gerontopsykiatrisk afdeling Århus Universitetshospital i Risskov Depressionsdiagnosen Differentialdiagnoser CASE Skal man behandle med medicin? CASE Andre behandlingsmuligheder

Læs mere

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15 om Stress hos unge Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge PsykiatriFonden Børn og Unge Unge og stress Stressniveau

Læs mere

Lad være med at blande dig udenom. - at være tæt på depressionsramte. Psykologens indspark.

Lad være med at blande dig udenom. - at være tæt på depressionsramte. Psykologens indspark. Lad være med at blande dig udenom - at være tæt på depressionsramte. Psykologens indspark. Hvem er jeg? Psykolog, Ansat i Region Sjælland. Også uddannet sygeplejerske. Har ikke privat klinik såjeg skal

Læs mere

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus 4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og

Læs mere

Hvad er stress? skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb

Hvad er stress?  skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb Hvad er stress? Kender du til at gå rundt om dig selv og sige, at du har travlt og ikke kan nå alt det, du skal og gerne vil?! Bliver du mere fortravlet over at skulle holde fri?! Når vi stresser eller

Læs mere

Opgavekort til Stjerneløb

Opgavekort til Stjerneløb Opgavekort til Stjerneløb Her finder du otte opgavekort, som kan bruges til et stjerneløb enten i forløbet Fit for fight eller Træk vejret. Til en klasse på 25-30 elever er det en god ide at lave et løb

Læs mere

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd?

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Psykolog, aut. Aida Hougaard Andersen Sædden kirke, aleneforældrenetværket 27. feb. 2015 Aftenens underemner 1. Definitioner

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Elsk dig selv. en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle

Elsk dig selv. en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle Elsk dig selv en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle Indhold Forord Indledning Kapitel 1 Det særligt sensitive karaktertræk To forskellige typer inden for samme art Vi tager flere indtryk

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

Fredericia Bibliotek 27.10.2014. Socialfobi. Chefpsykolog Michael R. Danielsen mrd@psykiatrifonden.dk 2484 0966

Fredericia Bibliotek 27.10.2014. Socialfobi. Chefpsykolog Michael R. Danielsen mrd@psykiatrifonden.dk 2484 0966 Fredericia Bibliotek 27.10.2014 Socialfobi Chefpsykolog Michael R. Danielsen mrd@psykiatrifonden.dk 2484 0966 Program Hvad er angst Angstens funktion Hvad er socialfobi Hvorfor får nogle mennesker socialfobi

Læs mere

Nedenstående undersøgelse, der er mere aktuel end nogensinde, blev lavet for nogle år siden af den engelske forening Action for M.E. Den er nu udgivet som pjece og forholdene, som er beskrevet i pjecen,

Læs mere

Hvad er sygdom. og hvorfor virker behandling? IRF 2012. Peter W. Jepsen Overlæge, lic.med.

Hvad er sygdom. og hvorfor virker behandling? IRF 2012. Peter W. Jepsen Overlæge, lic.med. Hvad er sygdom og hvorfor virker behandling? IRF 2012 Peter W. Jepsen Overlæge, lic.med. Det etiske spørgsmål Er (psykiske) sygdomme ikke-andet-end tilstande, som er uønskede for samfundet? Suiting the

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

Når skizofreni er en del af familien roller og muligheder

Når skizofreni er en del af familien roller og muligheder Når skizofreni er en del af familien roller og muligheder Jens Einar Jansen Psykolog og Ph.d.-studerende Kompetencecenter for debuterende psykose jenj@regionsjaelland.dk Oversigt Syn på Skizofreni tidligere

Læs mere

Klubben s Ungdoms- og Kærestehåndbog

Klubben s Ungdoms- og Kærestehåndbog Klubben s Ungdoms- og Kærestehåndbog Ungdom: Når du starter i Klubben Holme Søndergård (Klubben), er du på vej til at blive ung. At være ung betyder at: - Du ikke er barn længere, og at du er på vej til

Læs mere

VEJLE den 6. november 2014

VEJLE den 6. november 2014 VEJLE den 6. november 2014 Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D. Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 1 retten til at blive elsket uden at skulle gøre noget for

Læs mere

AT Synopsis. Titel. Kampen for det gode liv

AT Synopsis. Titel. Kampen for det gode liv AT Synopsis Titel Fagkombination Problemformulering Metode Kampen for det gode liv Bioteknologi A og psykologi C Flere og flere får diagnosticeret depression, og man regner med, at hele fem procent af

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Øget risiko For begyndere

Øget risiko For begyndere Øget risiko For begyndere Vi ser det dagligt i medierne: Ny undersøgelse viser 20 % øget risiko for at udvikle (et eller andet ubehageligt eller dødeligt) hvis man (gør noget som Sundhedsstyrelsen eller

Læs mere

Projekt: Mænd med ADHD

Projekt: Mænd med ADHD Projekt: Mænd med ADHD Handicapidrættens Videnscenter www.handivid.dk Inge Sørensen Anne-Merete Kissow Projektets idé At udvikle et kursusforløb, hvor voksne mænd med ADHD (30+ år) får mulighed for at

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

KRONISK SYGDOM & SEKSUALITET

KRONISK SYGDOM & SEKSUALITET KRONISK SYGDOM & SEKSUALITET KOMMUNIKATION Torsdag 22.01.2009 Åshild Skogerbø Psykolog Specialist i klinisk sexologi, NACS PhD-studerende Københavns Universitet aask@pubhealth.ku.dk PÅSTANDE INTIMITET,

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en

Læs mere

Sundhed: Det handler også om mig

Sundhed: Det handler også om mig x x Sporets navn Mål og formål Sundhed: Det handler også om mig Formålet er at få dybere indsigt i de ting der handler om os selv og vores velbefindende, både i de små hverdagsting, men også i en overordnet

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

v12 Derfor: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne.

v12 Derfor: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne. Prædiken til d.1. maj 2015 St. bededag. Lemvig Bykirke kl. 10.30. Konfirmation v/brian Christensen Tekster: Sl 67; Matt 7,7-12 Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes

Læs mere

Svære følelser. Af Pia Melander Guilbert. Ellen Hillingsø om selvmedlidenhed: Smerten skal anerkendes

Svære følelser. Af Pia Melander Guilbert. Ellen Hillingsø om selvmedlidenhed: Smerten skal anerkendes Svære følelser Forbudte følelser findes ikke, siges det. Kun handlinger kan være forbudte. Alligevel er visse følelser mere vanskelige at håndtere end andre. Vi har bedt tre store skuespillere stille ind

Læs mere

Fakta & Depression LANDSINDSATSEN MOD DEPRESSION I KØBENHAVNS AMT. Psykiatrisk Center Gentofte Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Tlf.

Fakta & Depression LANDSINDSATSEN MOD DEPRESSION I KØBENHAVNS AMT. Psykiatrisk Center Gentofte Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Tlf. Psykiatrisk Center Gentofte Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Tlf. 39 77 76 00 Psykiatrisk Center Ballerup Ballerup Boulevard 2 2750 Ballerup Tlf. 44 88 44 03 Psykoterapeutisk Center Stolpegård Stolpegårdvej

Læs mere

Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015

Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015 Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015 Baggrund WHO forudser, at psykisk sygdom de kommende år vil rykke op på andenpladsen over de meste belastende sygdomme både for den enkelte og for samfundet.

Læs mere

Ungdom, udfordringer og de sårbare unge Studievejlederkonference i Nyborg D. 16 november 2011 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen rl@tabu.

Ungdom, udfordringer og de sårbare unge Studievejlederkonference i Nyborg D. 16 november 2011 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen rl@tabu. Ungdom, udfordringer og de sårbare unge Studievejlederkonference i Nyborg D. 16 november 2011 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen rl@tabu.dk Børne- og Ungeafdelingen PsykiatriFondens Børne- og Ungeafdeling

Læs mere

Selvtillid refererer til vores fornemmelse og tro på, at vi kan gøre noget succesfuldt.

Selvtillid refererer til vores fornemmelse og tro på, at vi kan gøre noget succesfuldt. Lavt selvværd Er du meget selvkritisk, og bekymrer du dig konstant for alt det, der kan gå galt? Er du bange for at fejle og blive afvist, og føler du dig inderst inde usikker på, om du er god nok? - Måske

Læs mere

Det eksistentielle perspektiv

Det eksistentielle perspektiv Det eksistentielle perspektiv 'Det eksistentielle' handler om at være til. Det kan lyde banalt: enten er man vel til eller også er man ikke? Men vi er ikke bare, vi har det altid på bestemte måder. Dels

Læs mere

Stress - definition og behandling

Stress - definition og behandling Stress - definition og behandling fra en psykologs vindue Af Aida Hougaard Andersen Stress er blevet et af vor tids mest anvendte begreber. Vi bruger det i hverdagssproget, når vi siger: vi er stressede

Læs mere

GUDRUN BOOST. Styrken er inden i dig. Det har den altid været. Er du villig til at udvide din tænkemåde og vække denne styrke til live? Louise L.

GUDRUN BOOST. Styrken er inden i dig. Det har den altid været. Er du villig til at udvide din tænkemåde og vække denne styrke til live? Louise L. GUDRUN BOOST Føler du dig låst fast i livet? Tror du på at du fortjener et godt liv? Saboterer din underbevidsthed din fremgang? Trænger du til et skud kærlighed fra dig selv? Skal de pessimistiske briller

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Fremtidens patient hos tandlægen og hvordan de vil behandles? Jesper Bo Jensen, ph.d., fremtidsforsker

Fremtidens patient hos tandlægen og hvordan de vil behandles? Jesper Bo Jensen, ph.d., fremtidsforsker Fremtidens patient hos tandlægen og hvordan de vil behandles? Jesper Bo Jensen, ph.d., fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 8000 Mængdeindeks 7000 6000 5000 4000 3000 2000

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG Tir Nan Og Punkt 1 Se filmen Punkt 2 Tal om filmen i gruppen TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG Punkt 3 Læs om forskellige opfattelser af hvad der sker, når vi dør i teksterne nedenfor. Svar på de spørgsmål,

Læs mere

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Michael Rohde var stødt på vej op ad karrierestigen, inden han valgte at ændre kurs. I dag hjælper han andre mennesker med at leve et bedre liv i pagt med deres

Læs mere

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen "..." angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere.

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen ... angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere. Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen Skrevet af Johnny Boesen http://www.bedremedicin.dk/ Det følgende er en afskrift at en debat mellem Peter

Læs mere

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Den første psykose Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Oversigt Den første psykose og vejen til behandling Relationer og Psykose Hvordan påvirker psykosen familien? Hvad

Læs mere

Efterfødselsreaktion kan jeg få det? Til kvinden: www.libero.dk

Efterfødselsreaktion kan jeg få det? Til kvinden: www.libero.dk Til kvinden: kan jeg få det? Hvad er en efterfødselsreaktion? Hvordan føles det? Hvad kan du gøre? Hvordan føles det? Hvad kan jeg gøre? Vigtigt at huske på Tag imod hjælp. Bed om hjælp. www.libero.dk

Læs mere

MÆND SUNDHEDSPOLITIK I DANMARK FORSLAG TIL GRUNDLAG FOR EN FORSLAG OM, AT DANMARK FÅR EN SUNDHEDSPOLITIK FOR MÆND

MÆND SUNDHEDSPOLITIK I DANMARK FORSLAG TIL GRUNDLAG FOR EN FORSLAG OM, AT DANMARK FÅR EN SUNDHEDSPOLITIK FOR MÆND FORSLAG TIL GRUNDLAG FOR EN SUNDHEDSPOLITIK FOR MÆND I DANMARK FREMSÆTTES I FORBINDELSE MED MEN S HEALTH WEEK 2011 TIL POLITIKERE OG ANDRE BESLUTNINGSTAGERE I SUNDHEDSVÆSNET - OG TIL BEFOLKNINGEN FORSLAG

Læs mere

Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser Risskov 2011 Psykiater Lone Overby Fjorback lonefjor@rm.dk Psykiater Emma Rehfeld emmarehf@rm.dk Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital www.funktionellelidelser.dk Funktionelle

Læs mere

HEALING HVAD ER DET? HEALING 1

HEALING HVAD ER DET? HEALING 1 HEALING HVAD ER DET? HEALING 1 Lyset kan kun opleves. Hvis jeg tør opleve mørket. Mørket kan kun forløses ved lyset. 2 HEALING Healing betyder at gøre hel. Skabe balance. Healeren er en kanal for en energi,

Læs mere

Rapport om undersøgelser af hvad der påvirker de udsendte soldater og deres pårørende (USPER PSYK)

Rapport om undersøgelser af hvad der påvirker de udsendte soldater og deres pårørende (USPER PSYK) Rapport om undersøgelser af hvad der påvirker de udsendte soldater og deres pårørende (USPER PSYK) Undersøgelsesperiode september 2007 - september 2010 Forsvarsakademiet Institut for Militærpsykologi 1

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere