Overskrift DK-Herning: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder. Ordregiver Herning Kommune. Sammenfatning af opgaven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overskrift DK-Herning: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder. Ordregiver Herning Kommune. Sammenfatning af opgaven"

Transkript

1 DK-Herning: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder Herning Kommune

2 DK-Holstebro: Begrænset udbud - totalrådgivning vedr. Om- og tilbygning til Idrætscenter Vest, Holstebro Holstebro Kommune

3 Danmark-Aalborg: Apparatur til endoskopi og endokirurgi REGION NORDJYLLAND Skopisøjler og skoper samt dokumentationssystem. 3 skopisøjler til Gastro Enterologisk Operationsafsnit, AalborgSygehus. Herudover 2 skopisøjler og 6 skoper samt dokumentationssystem til Organkirurgisk Afdeling, Sygehus Thy/Mors. Det nævnte udstyr er supplerende udstyr til delvis fornyelse af installationer og eksisterende udstyr. Derfor er det et krav, at der er kompabilitet mellem nyt og eksisterende udstyr. Dokumentationssystemet skal installeres på eksisterende produktspecifik server og bl.a. integreres med eksisterende blodtryksapparater således at målinger kan gemmes i patienthistorikken. Derudover er det essentielt at der kan foretages statiske udtræk fra databasen. I forhold til afdelingernes udnyttelse af udstyrets fulde funktionalitet gennem udstyrets levetid, er det afgørende, at der nødvendigvis er forenelighed mellem nyt og eksisterende udstyr. CPV: , Olympus Danmark A/S Tempovej Ballerup Telefon:

4 Danmark-Aalborg: Diverse medicinske apparater og produkter REGION NORDJYLLAND, INDKØBSKONTORET Udbud på smertepumper og tilbehør. Indkøb af smertepumper og tilbehør. CPV: Smiths Medical Danmark ApS Smiths Medical Danmark ApS Ferdinand Medical Micrel Medical Devices SA

5 Danmark-Aalborg: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder REGION NORDJYLLAND, KONCERN ØKONOMI Ansøgning om prækvalifikation for afgivelse af tilbud på Hovedentreprise vedr. 2 nye byggerier Skovbo og Bakkebo, ved Sødisbakke Havnedalvej i Mariager. Hovedentreprise omfattende opførelse af hhv. 24 og 6 boliger, med tilhørende fælles- og servicearealer. bruttoetageareal for byggerierne er henholdsvis for Skovbo 2 0 m² og Bakkbo 640 m². Målgruppen for Skovbo på 24 boliger til voksne udviklingshæmmede med en omfattende udviklingsforstyrrelse indenfor autismespektret. Bygningen er udformet med 3 fløje som indeholder 8 boliger og fællesarealer som forgrener sig fra et centralt knudepunkt indeholdende servicearealer. Målgruppen for Bakkebo på 6 boliger til voksne udviklingshæmmede med forskellige tillægsdiagnoser, det kan være ADHD, Borderline, OCD, psykopati, maniodepression. Bygningen er udformet som vinkelbygning med to fløje indeholdende 8 boliger og fællesarealer og en mellemliggende fløj som indeholder servicearealer. På begge bygninger fremstår facader med skalmur i teglsten og vinduer i træ/alu. Taget er fladt tagpaptag og udhæng på ca. 0,8 m. beklædt med trælister på sternkant. der monteres solceller på taget. Udenomaraelerne opføres med sansehaver og aktivitetsarealer samt med små flisebelagte terrasser foran boligerne og fællesaraeler. Der udføres diverse skure til affald, cyklerog depot. CPV: , Arne Andersen Vrå A/S Nordre Ringvej Vrå Mailadresse: Telefon: Fax:

6 Danmark-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder REGION MIDTJYLLAND, DET NYE UNIVERSITETSHOSPITAL, PROJEKTAFDELINGEN F DNU Udbudsområde B4, Vare + Affaldscentral. Nærværende kontrakt omfatter udførelsen af en forsyningsbygning indeholdende varemodtagelseog affaldscentral til Aarhus Universitetshospital, Skejby i forbindelse med opførelsen af Det Nye Universitetshospital, Aarhus (DNU). Byggeriet hører under delprojektet»vareforsyning BYG«. Delprojektet omfatter etablering af vareforsynings bygninger, der skal understøtte den overordnede varetransport og distribution på det samlede DNU. Som en del af vareforsynings bygningerne er Vare + Affaldscentralen. Herudover indeholder delprojektetbyggeri af Overbygning på eksisterende C-gang, der indeholder logistiktracé og som forbinder nordligt og sydligtnybyggeri. Projektet logistikbro forbinder logistiktracéet med Vare + Affaldscentralen. Etablering af rørpostanlæger ligeledes et projekt under Vareforsyning BYG. De nævnte projekter er udbudt i eget udbud. Vare + Affaldscentral: Vareindlevering og affaldscentral for det samlede DNU er centraliseret i en bygning. Bygningen strækker sigover to etager fra plan 2 til plan 4. Vare + Affaldscentralen udgør i alt ca m2. Bygningen ligger langs ringvejen, og den disponeres på grunden så den forholder sig til disponeringen afde fremtidige forsyningsbygninger, der forventes etableret langs ringen, med adgang fra Busvejen mod syd. Bygningen anlægges med køregård for lastbiler indtil bygningen. Dimensionsgivende forudsætninger for bygningen er den areal krævende vognhåndtering og funktionskrav til lastbiler og affaldstekniske komponenter (bygherreleverancer) der skal installeres. Etagehøjderne er bestemt af sammenbygning med logistikbroen til eksisterende sygehus, samt krav om lastbildock. Det medfører krav om atplan 2 skal hæves,2 m over terræn. Den samlede bygning udføres et fodaftryk på ca 46 x 49 m. Byggemetoderne baserer sig på en kombination af præfabrikation og opførelse på stedet for at opnå et byggeri i god velkendt kvalitet, og samtidig en rationel byggeproces. For Vare + Affaldscentralen er moduleringen til de bærende konstruktioner styret af den bagvedliggende funktion. De bærende betonkonstruktioner er således placeret, så de tilgodeser bygningens funktioner og flow. Facaderne udføres som bærende betonsandwich elementer i et modul på 3,6 m. Uden på sandwichelementet monteres en perforeret aluminiumsplade i modul der er tilpasset bygningens facader, og udføres demonterbart. Indvendige vægge i områder hvor der er trucktrafik og vognhåndtering udføres som betonvægge. I personale- og kontorområderne udføres vægge i gips med filt og maling. Vare + Affaldsbygningen udbydes i hovedentreprise og omfatter bl.a. følgende arbejder: Terræn- og landskabsarbejder Råhus- og betonarbejder Lukningsarbejder Apteringsarbejder Installationsarbejder. CPV: ,

7 Nisgaard + Christoffersen A/S Ladegårdsvej Vejle Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

8 Danmark-Aarhus: Jernsulphat AARHUS VAND A/S Leverance af kemikalier til fosforfjernelse og til hygiejnisering på Aarhus Vands renseanlæg. Leverance af kemikalier til fosforfjernelse og til hygiejnisering på Aarhus Vands renseanlæg. CPV: , , dankalk K/S Aggersundvej Løgstør Telefon: Mailadresse: Internetadresse: dankalk K/S Aggersundvej Løgstør Telefon: Mailadresse: Internetadresse: Chr. Krogh aps Hellerupvej 7A 2900 Hellerup Telefon: Mailadresse:

9 Danmark-Aarhus: Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) REGION MIDTJYLLAND, INDKØB OG MEDICOTEKNIK Supplerende anskaffelse til erstatning for nedbrudte moduler (Modular), samt opdatering af nuværende Cobas 6000 moduler på eksisterende båndløsning med præanalytiske enhed til almen kemi, immunkemi og på Centrallaboratoriet, Reghionshospitalet Horsens. Til opgradering af automatiserede analysesystemer til almen kemi, immunkemi på Centrallaboratoriet, Regionshospitalet Horsens anskaffes 2 stk. identiske Cobas 8000 til kemi og immunkemi (2 stk cobas modul og 4 stk cobas modul). En sådan opgradering vil betyde, at analysesystemet på Centrallaboratoriet, Regionshospitalet Horsens vil kunne kobles på eksisterende båndløsning med præanalytisk moduler/streng. CPV: , Roche Diagnostics A/S Industriholmen Hvidovre

10 Danmark-Aarhus: Regnskabs- og revisionsvirksomhed, skatterådgivning AARHUS UNIVERSITET Revisionsydelser. Revisionsydelser til Aarhus Universitet. CPV: PricewaterhouseCoopers Jens Chr. Skous Vej 8000 Aarhus Telefon:

11 Danmark-Albertslund: Rengøring af boliger, bygninger og vinduer KONGSHOLM GYMNASIUM OG HF Rengøringsservice. Rengøringsservice på Kongsholm Gymnasium og HF: Rengøringsservice omfatter indvendig lokalerengøring. Opgaven udbydes samlet i en aftale. Der indgås en kontrakt for institutionen. CPV: DANREN A/S Bogdol Gebäude-management GmbH Lumbyvej, Bygn. 5H 5000 Odense C

12 Danmark-Assens: Personbiler ASSENS KOMMUNE Operationel leasing af 2 biler til hjemmeplejen og andre institutioner i Assens Kommune. Udbuddet omfatter operationel leasing, inklusiv service og administration, af i alt 2 fabriksnye biler til hjemmeplejen og andre institutioner i Assens Kommune. Der er option på operationel leasing, inklusiv service og administration, af yderligere 25 biler. CPV: KommuneLeasing Kultorvet 6 75 København K Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

13 Danmark-Ballerup: Post- og telekommunikationstjenester BALLERUP KOMMUNE Leveringsaftale indgået iht. SKI Rammeaftale 0200 om indkøb af netværk (WAN). Leveringsaftale indgået iht. SKI Rammeaftale 0200 om indkøb af netværk (WAN). CPV: , , , , TDC A/S 0900 København C

14 Danmark-Brøndby: Elektroniske meddelelses- og informationstjenester DANSKE SPIL A/S SMS Kommunikation SMS Kommunikation. Afsendelse og modtagelse af den sms kommunikation, der indgår i DanskeSpils formidling og håndtering af informationstjenester og sms køb. CPV: , , Unwire ApS Vermundsgade 38A 200 København Ø

15 Danmark-Brøndby: PABC-udstyr BRØNDBY KOMMUNE Kontrakt om anskaffelse, implementering og service af telefoniplatform. Brøndby Kommune har i dag en telefoniplatform baseret på MD 0 platformen med fremskudte LIM på egne fiberforbindelser. MD0 telefonsystemet dækker rådhuset samt flere eksterne adresser. På øvrige eksterne adresser er der mindre telefonsystemer af varierende fabrikat og størrelse. Hensigten med dette udbud er en udskiftning af telefoniplatformen til en ny, moderne og fremtidssikret løsning, der understøtter samtlige ca. 45 kommunale adresser med i alt 700 brugere med enten fastnet- og/eller mobiltelefonifaciliteter. Ud over selve telefoniplatformen skal løsningen indeholde fastnettelefoner, softphones, integration af mobiltelefoni, PC omstillingsapplikation samt optioner på bl.a. redundans, Fax understøttelse, Unified Messaging applikation, Unified Communications og Contact Center applikation. Løsningen skal modsvare alle kommunens nuværende telefonibehov og samtidig understøtte fremtidige kommunikationsmuligheder. Der ønskes udelukkende tilbud på en in-house løsning. Det vil sige en løsning, hvor udstyr er ejet af Brøndby Kommune og hvor udstyr er installeret på Brøndby Kommunes adresse. Teleabonnementer og -trafik er ikke en del af dette udbud. Ligeledes er anskaffelse af mobile devices heller ikke en del af dette udbud. Brøndby Kommune anvender i dag TDC som teleoperatør. Den tilbudte løsning skal understøtte dette, men skal også understøtte et eventuelt skift til anden teleoperatør på sigt. CPV: , , Eltel Networks A/S Stationsparken Glostrup

16 Danmark-Dragør: Bygge- og anlægsarbejder DRAGØR KOMMUNE Begrænset udbud Totalentreprise Om- og tilbygning på St. Magleby Skole. Totalentreprisen omfatter om- og tilbygninger på St. Magleby Skole i forbindelse med implementering af en ny skolestruktur. Tilbygningerne på samlet ca. 300 m² omfatter klasselokaler, gangforløb ved alle klassefløje, fællesarealer, toiletter og garderobeområder samt etablering af ny cykelparkering og legeplads. Ombygningen omfatter bl.a. 6 klasselokaler, hvor gangforløb inddrages i klassernes areal, ombygning af personalerum, ombygning af SFO-område, etablering af mekanisk ventilation samt reetablering af udearealerne. Nedrivning af eksisterende bygning samt dele af cykelparkering er inkluderet i totalentreprisen. Opgaven udbydes på baggrund af et byggeprogram samt et skitseprojekt svarende til et dispositionsforslag. Totalentreprenørens rådgivere skal således færdigprojektere frem til hovedprojekt. CPV: , Elindco Byggefirma A/S Nordmarksvej Jyllinge

17 Danmark-Esbjerg: Bank- og investeringstjenesteydelser BOLIGFORENINGEN FREMAD AFDELING 4 Finansiering Boligforeningen Fremad afdeling 4 renovering. Bygherren anmoder om at få tilsendt kombinationstilbud på den foreløbige finansiering (byggelån) og endelig finansiering (støttede og ustøttede kreditforeningslån) vedrørende gennemførelse af renoveringsarbejder. Projektet gennemføres med ydelsesstøtte fra Landsbyggefonden jævnfør lov om almene boliger 9. I den samlede finansieringsskitsen indgår desforuden kapitaltilførsel med et samlet depot på DKK. Tilbudsgiver skal, jævnfør Landsbyggefondens normale praksis, løfte realkreditinstituttets andel på /5 af kapitaltilførselen svarende til DKK. Alle arbejder bliver finansieret med støtte efter almenboligloven dvs. det støttede lån og kapitaltilførsel følger den til enhver tid gældende lovgivning. CPV: Nordea Bank Danmark A/S Kongensgade Esbjerg BRFKredit a/s Klampenborgvej Lyngby Internetadresse:

18 Danmark-Gentofte: Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning DONG NATURGAS A/S CPV: Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning. Malmbeg Water AB Gamla Byvägen 4 SE Åhus SVERIGE

19 Danmark-Gentofte: Energimålere DONG ENERGY SALES & DISTRIBUTION A/S CPV: Energimålere. Flonidan A/S Islandsvej Horsens Flonidan A/S Islandsvej Horsens Flonidan A/S Islandsvej Horsens

20 Danmark-Gentofte: Gaskompressorer DONG GAS DISTRIBUTION A/S CPV: Gaskompressorer. Neuman & Esser GmbH & Co. KG Werkstrasse o. Nr Übach-Palenberg TYSKLAND

21 Danmark-Gentofte: Installation af udstyr til gastryksregulering DONG GAS DISTRIBUTION A/S CPV: , , , , Installation af udstyr til gastryksregulering. Gasanalyseapparatur. Installation af gasarmaturer. Installation af gasmålere. Gaskromatografer. Biogast Sustainable Energy BV Korte Spaarne 3 20 AJ Haarlem NEDERLANDENE

22 Danmark-Glostrup: Brandkøretøjer med vandtank VESTEGNENS BRANDVÆSEN Tankvogn ekskl. chassis. Udbuddet vedrører montering af en materialekasse placeret på et fabriksnyt chassis, samt indregistrering med Euronorm 5 og syning, således at der leveres en fuldt færdig tankvogn. Vestegnens Brandvæsen har allerede indkøbt chassis'et som materialekassen skal monteres på. Den færdige Tankvogn skal anvendes til udrykningskørsel, og dens primære opgaver vil være indsatser mod brande, forurenings- og færdselsuheld. Grundet tankvognens særlige anvendelse, har den særlig risiko for korrosion. Det er derfor meget vigtigt for Vestegnens Brandvæsen, at tilbudsgiver undervejs i opbygningsfasen sikrer hele tankvognen mod korrosion. Det er et ultimativt krav, at tilbudsgiver sørger for at køretøjet bliver synet og indregistreret med Euronorm 5 (skal være sket senest d ). CPV: GKV Brandmateriel ApS Kirkegårdsvej Gråsten Mailadresse: Telefon:

23 Danmark-Grindsted: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed BILLUND KOMMUNE, TEKNIK OG MILJØ Totalrådgivning- vedr., etablering af idrætshal og børnehave på Hejnsvig Skole. Totalrådgivning vedr. teknisk rådgivning og bistand Børne og ungeuniverset, ny børnehave, ny multihal og ombygning af fællesarealer på Hejnsvig skole. CPV:

24 Danmark-Hobro: Arbejder til vandløbsregulering og sikring mod oversvømmelser MARIAGERFJORD KOMMUNE Vedligeholdelse af kommunale vandløb. Vedligeholdelse af kommunale vandløb. Tjenesteydelsen er fordelt på følgende tre entrepriser: Entreprise : Inderfjord Syd, 99 km vandløbsvedligehold (66 km vandløb) Entreprise 2: Inderfjord Nord, 29 km vandløbsvedligehold (67 km vandløb) Entreprise 3: Yderfjord Nord, 95 km vandløbsvedligehold (83 km vandløb). De tre entrepriser indeholder alle en eller flere typer af vandløbsvedligehold. Der er tale om manuel og maskinel vedligehold samt gennemgang af vandløbsstrækninger. CPV: Laursen Group A/S Karmark Skovvej Ulstrup Kristian Kristensen Herredsvejen Møldrup Laursen Group A/S Karmark Skovvej Ulstrup

25 Danmark-Horsens: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til højere uddannelse LEARNMARK HORSENS Totalentreprise vedr. projektering og udførelse af ny HTX fagbygning og multisal. Totalentreprise vedr. projektering og udførelse af HTX fagbygning og multisal. CPV: Dansk Boligbyg A/S Erhvervsbyvej, 2. sal 8700 Horsens

26 Danmark-Horsens: Kemikalier til vandbehandling HORSENS VAND A/S M.FL. Rammeaftale Fællesindkøb af kemikalier til renseanlæg. Levering af hjælpestoffer til renseanlæg under de 5 ordregivende virksomheder: Horsens Vand A/S. Alrøvej 0, 8700 Horsens Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. Døjsøvej, 8660 Skanderborg Odder Spildevand A/S. Rude Havvej 9, 8300 Odder Vejle Spildevand. Toldbodvej 20, 700 Vejle Thisted Vand. Kirkevej 9, 7760 Hurup Opgaven udbydes i 6 delaftaler (for hver gruppering af hjælpestoffer). Der indgås én kontrakt pr. delaftale. Der er mulighed for at ansøge om prækvalifikation på en, flere eller alle delaftaler. Den ansøgende virksomhedskal påansøgningsskemaet i CTM systemet (se afsnit VI.3) Yderligere oplysninger) angive, hvilke delaftalerder ansøges omprækvalifikation på. Kun på de delaftaler, hvor det af ansøgningen fremgår, at der ansøges omprækvalifikation, vil denansøgende virksomhed kunne komme i betragtning til prækvalifikation CPV: Kemira Oyj Porkkalankatu 3, P.O. Box 330 FI-000 Helsinki FINLAND Kemira Oyj Porkkalankatu 3, P.O. Box 330 FI-000 Helsinki FINLAND Kemira Oyj Porkkalankatu 3, P.O. Box 330 FI-000 Helsinki FINLAND Danskaquakemi A/S Ny Munkegade 92 kld Århus C Afridana A/S Blokken Birkerød Danskaquakemi A/S

27 Ny Munkegade 92 kld Århus C 2

28 Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support SKATTEMINISTERIET, KONCERNCENTRET Mini One Stop Shop (MSS). Foranlediget af ny EU-lovgivning skal virksomheder fra og med den..205, der har solgt en elektronisk ydelse til en forbruger (ikke erhvervskøb) i et andet medlemsland, beregne momsen efter reglerne i købers/forbrugers medlemsland. Derfor skal virksomheden fremadrettet enten være momsregistreret, indgive momsangivelse of foretage betaling i købers medlemsland, eller virksomheden skal tilmelde sid den såkaldte»one Stop Shop ordning«, hvor moms angives samlet til ét medlemsland (Member State of Identification MSID). SKAT ønsker at indkøbe (herunder udvikling, drift, vedligehold, support og videreudvikling) et system, der understøtter de nye momsregler fra EU. CPV: , , , , , , CGI Danmark A/S

29 Danmark-København: Konsulentvirksomhed i forbindelse med forretningsanalyser KØBENHAVNS KOMMUNE, TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN Udbud af managementydelser til»sammen om byen 2.0«. Udbud af tværgående managementydelser (facilitering, sparring samt analyse) indenfor et strategisk og organisatorisk udviklingsprojekt, der har 2 hovedområder: En organisationsanalyse samt udvikling af ny strategisk retning. Teknik- og Miljøforvaltningen ønsker konsulentassistance i form af facilitering, sparring samt bidrag til det metodiske grundlag og udvalgte leverancer i projektet»sammen om byen 2.0«. Projektet består af 2 dele: ) TMF skal have nye strategiske pejlemærker. 2) Der skal laves et servicetjek af forvaltningen som arbejdsplads og organisation. Analysen anlægger et bredt syn på organisation og ser både på struktur, processer, kultur, modeller, ledelse, osv. Løsningsrummet vil være tilsvarende bredt. Der ønskes konsulentbistand på følgende hovedaktiviteter: ) Opstilling af ramme for strategien 2) Prioritering af forbedringsområder på det organisatoriske område og opstilling af løsningsforslag 3) Planlægning og facilitering af diverse seminarer. Aftalens varighed. august til primo oktober 203. CPV: Valcon A/S Christianshusvej Hørsholm

30 Danmark-København: Uddannelse og undervisning UNDERVISNINGSMINISTERIET Kontrakt om evaluering af hvordan kommuner bedst understøtter omstillingen til øget inklusion i dagtilbud, skoler og fritidstilbud. Kontrakten omfatter gennemførelse af en evaluering af, hvordan kommuner bedst kan understøtte omstillingen til øget inklusion i dagtilbud, skoler og fritidstilbud. Arbejdet med inklusion er forankret i Inklusionsudvikling, som er en udgående konsulentenhed i Undervisningsministeriet. Inklusionsudvikling understøtter kommuners arbejde med styrket inklusion i dagtilbud, skoler og fritidstilbud. Inklusionsudvikling indgår i et forpligtende samarbejde med 20 kommuner og yder desuden en landsdækkende indsats for alle landets kommuner. Inklusionsudvikling skal i den forbindelse gennemføre en evaluering, som overordnet har til formål at skabe viden om, hvordan kommuner bedst understøtter omstillingen til øget inklusion i dagtilbud, skoler og fritidstilbud. Evalueringen tager udgangspunkt i Inklusionsudviklings igangværende samarbejde med 20 kommuner. Evalueringen skal bidrage med resultater, der primært vil kunne bidrage med viden om, hvordan kommuner bedst understøtter omstillingen til øget inklusion i dagtilbud, skoler og fritidstilbud, og at resultater og konklusioner er af generisk karakter således, at de er anvendelige for de 20 samarbejdskommuner såvel som resten af landets kommuner og øvrige parter medinteresse for omstillingen til øget inklusion sekundært vil kunne bidrage med viden om, hvordan konsulenter i Undervisningsministeriets udgående enheder som Inklusionsudvikling bedst understøtter kommunerne i omstillingen til øget inklusion. CPV: , , , Cubion A/S Storegade 2,. th Bjerringbro Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

31 Danmark-København: Vaske- og tørremaskiner til tøj FREDERIKSBERG FORENEDE BOLIGSELSKABER, AFDELING SØNDERMARKEN V/ KAB Levering og service af vaskeriudstyr til Frederiksberg forenede Boligselskaber, afdeling Søndermarken. Levering og opstilling af 4 vaskemaskiner og 3 tørretumblere pr. vaskeri til 5 vaskerier. Herudover omfatter kontrakten 0 års service af vaskerierne dvs. service af de nye vaskemaskiner og tørretumblere samt eksisterende strygeruller og sæbedoserings-, reservations- og betalingsanlæg. CPV: , Nortec Systems A/S Arnold Nielsens Boulevard 68C 2650 Hvidovre

32 Danmark-København: Videokonferenceudstyr DOMSTOLSSTYRELSEN Video3-løsningen. Domstolsstyrelsen ønsker at anskaffe en centralt driftet løsning til videokonference på tværs af justitssektoren (betegnet Video3-løsningen). Løsningen skal stilles til rådighed for Anklagemyndigheden, Politiet og Kriminalforsorgen. Domstolsstyrelsen er kontraktholder, og leverandøren indgår kontrakt med Domstolsstyrelsen. Udstyret installeres i retssale, afhøringslokaler og arresthuse, således at fristforlængelsessager kan gennemføres, uden at arrestanter skal transporteres mellem de involverede parter. Løsningen skal være konstrueret således, at det i hver retssal er muligt at styre en videokonference. Således skal det være muligt at foretage opkald til et eller flere afhøringslokaler og/eller arresthuse, styre visning af billeder, justere kamerafokus og lydstyrke med videre. Dette skal kunne gøres ved hjælp af en styringsenhed (eksempelvis et touchpanel) betjent af dommeren. På sigt er det meningen, at der skal kunne kobles eksterne aktører til løsningen, eksempelvis ambassader. Således skal løsningen indeholde standardiserede grænseflader, der vil muliggøre opkobling af eksterne aktører i fremtiden. Leverandøren skal varetage alle elementer af installation og drift af løsningen, hvilket blandt andet omfatter projektering og projektledelse under installation, etablering af nødvendige føringsveje (herunder skjulte som underboringer/-føring, fræsning af kabelriller m.m.) kabling, etablering af lokalnetværk, installation af udstyr (herunder projektorer, lærreder og mørklægning) i bygninger, bygningsarbejde og efterbehandling (herunder lydisolering), eksempelvis el-, maler- eller murerarbejder i forbindelse med installation, implementering af løsningen samt driften og support af såvel centralt placeret udstyr som udstyr installeret i lokaler. Løsningens komponenter skal driftes og overvåges af leverandøren og skal omfatte en enhed, der kan fordele opkald mellem lokaler (betegnet nær- og fjernender), der er opkoblet på løsningen. Løsningen skal installeres i ca. 200 lokaler i hele Danmark og på Færøerne, og derudover skal der installeres centralt placeret driftsudstyr. Lokalerne vil være fordelt over hele landet og på brofaste øer, med undtagelse af Ærø, Bornholm og Færøerne (Thorshavn). Løsningen forventes at være fuldt implementeret og taget i brug på samtlige lokationer senest den , hvilket fordrer, at den vindende tilbudsgiver påbegynder installationsarbejdet straks efter at der er indgået kontrakt og at der installeres i flere lokaler parallelt. Derudover forventes det, at den vindende tilbudsgiver vil kunne etablere en pilotudrulning tidligt i projektet, der kan fungere som et proof-of-concept. Løsningen skal fungere med og dermed genanvende udstyr, der blev anskaffet i forbindelse med gennemførelsen af et pilotprojekt ved retterne i Esbjerg og Sønderborg og omkringliggende arresthuse og afhøringslokaler (det såkaldte Video2 projekt). Løsningen skal understøtte flowet for styring af retsmøder og retsmødeprocesserne. Betjening af løsningen skal ske via en brugergrænseflade, som er velegnet og målrettet til dommerne, som er de primære brugere. Ydelserne omfatter: Etablering af en løsning baseret på standard hardware komponenter, herunder levering af udstyr og eventuel konfiguration og/eller udvikling til styringsenhed, enhed til fordeling af opkald og

33 telefonbogsfunktionalitet Lokaleændringer, herunder kabelføring, etablering af netværk, installation af udstyr i bygninger og efterbehandling, dog eksklusiv bygningsarbejder i Kriminalforsorgen og muligvis eksklusiv kabelføring i Kriminalforsorgen Udrulning og implementering af løsningen, herunder dokumentation og uddannelse Vedligeholdelse, support og drift af løsningen Etablering af grænseflader til eksterne systemer/netværk til: ) udtræk af digital lyd, 2) videokonferenceudstyr på Færøerne og 3) netværk mellem myndighederne. Således omfatter udbuddet både tjenesteydelser og varekøb. Ydelserne omfatter ikke etablering af netværk. Nogle af lokaleændringerne vil skulle ske i fredede bygninger, ligesom der i nogle lokaler vil være særlige krav til sikring af udstyret mod hærværk og lignende. Udstyret i Video2-projektet er følgende: 25 styringsenheder model Tandberg Management Suite, en ISDN gateway model Tandberg Codian ISDN GW 324 pri ISDN h.320 to h323 Gateway, en VCS model Tandberg VCS Control Application/gatekeeper, codecsne Tandberg C90 og Tandberg C20, samt kameraer fra Tandberg. Der benyttes touchpaneler fra Crestron model TPS-2G-QM 2" og switche til lokalnetværk fra HP model Procurve switch Derudover benyttes en række forskellige projektorer, mikrofoner, forstærkere, højtalere med videre. Tilsvarende udstyr findes på Grønland. CPV: , , , , , , ElTel Networks A/S Stationsparken Glostrup Mailadresse: Telefon: Internetadresse: eltelnetworks.com Fax:

34 Danmark-København: Ydertøj KØBENHAVNS KOMMUNE, V/KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN, SERVICECENTRET Erhvervsbeklædning, sportsbeklædning, arbejdssko/støvler og sikkerhedssko/støvler. Københavns Kommune har indgået Rammeaftaler vedr. levering af erhvervsbeklædning, sportsbeklædning samt arbejdssko/støvler og sikkerhedssko/støvler. Rammeaftalen er opdelt i 7 delaftaler med en leverandør på hver delaftale. Rammeaftalerne er inddelt på følgende vis: Delaftale : Arbjdsbeklædning Delaftale 2: Skærebeklædning og andet sikkerhedsudstyr Delaftale 3: Sportsbeklædning, løbe og joggingsko Delaftale 4: Regørings- og kantinebeklædning Delaftale 5: Arbejdssko/støvler og sikkerhedssko/støvler Delaftale 6: Profilbeklædning og strik Delaftale 7: Flourescerende arbejdstøj Rammeaftalen er af 2-årig varighed med mulighed for 2 x års forlængelse. Rammeaftalerne vil ikke kunne forlænges yderligere. CPV: , , , , , , , , , , , Baca Direct Abildager Brøndby Internetadresse: Brdr. Høyer A/S Nordholmen Hvidovre Internetadresse: Brdr. Høyer A/S Nordholmen Hvidovre Internetadresse: Kwintet Denmark A/S Blangstedgaardsvej Odense SØ Internetadresse: Grene Danmark A/S Kobbervej Skjern Internetadresse: Orloff Firmatøj A/S

35 Roholmsvej 0A 2620 Albertslund Internetadresse: Baca Direct Abildager Brøndby Internetadresse: 2

36 Danmark-Køge: Udstyr til biblioteksautomation KØGE KOMMUNE Offentligt udbud af RFID-udstyr til KøgeBibliotekerne. Nærværende udbudsforretning vedrører udbud af en engangslevering af en komplet RFID-baseret løsning, herunder selvbetjeningsautomater, sikkerhedsgates, leje af konverteringsudstyr, RFID-læse/skriveudstyr og tilhørende programmel. Derudover ønsker KøgeBibliotekerne tilbud på RFID-tags til boglige materialer. CPV: , , , , , Axiell Danmark A/S Stamholmen 57, 4. sal 2650 Hvidovre Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Mk Sorting Systems GmbH Glockenstraße Troisdorf TYSKLAND Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

37 Danmark-Nykøbing: Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S Underhåndsbud: NO-DIG arbejder og tilknyttede ydelser. Guldborgsund Spildevand A/S (herefter»bygherre«) har et løbende behov for at foretage renoveringer af det eksisterende ledningsnet i Guldborgsund Kommune ved hjælp af NO-DIG metoder. For at sikre denne renovering ønsker Bygherre at indgå en rammeaftale med entreprenør om varetagelsen af renoveringsopgaverne. De opgaver, som Bygherre forventer, at rammeaftalen skal omfatte, er som følger: () Foringer: Bygherre ønsker gennemført renoveringer ved NO-DIG metoder på alle ledningsdimensioner. (2) Traditionel brøndrenovering: Erfaringer har vist, at mange af Bygherres brønde og dobbeltbrønde er utidssvarende eller i ringe forfatning. Rammeaftalen indeholder aktiviteter, herunder støbning af bunde til sikring af genopretning af kvaliteten af brønde og dobbeltbrønde. (3) Overgangsprofiler: Bygherre ønsker mulighed for at anvende den seneste teknologiske udvikling af overgangsprofiler både ved korte stik og længere ledningsanlæg. (4) Punktrenoveringer: Bygherre forventer at benytte sig af både partliner-metode og traditionelle opgravninger. (5) TV-inspektioner: Til brug for afklaring af ledningernes aktuelle tilstand og dokumentationsopfølgning på afsluttede arbejder omfatter rammeaftalen udførelse af TV-inspektioner. Rammeaftalen indgås for en 2-årig periode. CPV: , Per Aarsleff A/S Lokesvej Åbyhøj Internetadresse:

Ordregiver Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge- og anlægsarbejder

Ordregiver Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge- og anlægsarbejder DanmarkAalborg: Hoved eller fagentrepriser i forbindelse med bygge og anlægsarbejder Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge og anlægsarbejder

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

DK-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 104-170311 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 104-170311 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:170311-2011:text:da:html DK-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 104-170311 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Bygge- og anlægsarbejde

Læs mere

Rammeaftale om mindre håndværksydelser

Rammeaftale om mindre håndværksydelser Rammeaftale om mindre håndværksydelser PRÆKVALIFIKATION Københavns Kommune,, udbyder i begrænset licitation med prækvalifikation Rammeaftale om mindre håndværksydelser Sted Københavns Kommune, s pladser

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279370-2014:text:da:html Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nbaherik NO_DOC_EXT: 2017-014988 SOFTWARE VERSION: 9.4.0 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: heba@advodan.dk

Læs mere

TOTALRÅDGIVNING. Billund Kommune Januar dinesen & partnere a/s PRÆKVALIFIKATION. Nybygning af Centralkøkken ved Sydtoften i Grindsted

TOTALRÅDGIVNING. Billund Kommune Januar dinesen & partnere a/s PRÆKVALIFIKATION. Nybygning af Centralkøkken ved Sydtoften i Grindsted TOTALRÅDGIVNING PRÆKVALIFIKATION Nybygning af Centralkøkken ved Sydtoften i Grindsted Billund Kommune Januar 2013 dinesen & partnere a/s bygherrerådgivning boligadministration 1 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:426394-2014:text:da:html Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen.

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen. BILAG 2 Notat Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Skrevet af: Skoleafdelingen og it-afdelingen Dato: 12-01-2016 Forslag til prioritering af it-investeringer på

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 TEMASTATISTIK 2017:1 Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 Der er anvist 83.910 boliger i den almene boligsektor i løbet af 2016. Størstedelen af boligerne anvises til personer på ekstern venteliste

Læs mere

Løntabel 1. oktober Årsløn i alt inkl. områdetillæg

Løntabel 1. oktober Årsløn i alt inkl. områdetillæg Årsløn i alt inkl. områdetillæg Løntrin Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 28 302.243 305.955 308.524 312.237 314.805 29 307.283 310.820 313.267 316.802 319.250 30 312.432 315.780 318.099 321.446

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Retningslinjer for naturrådene fastættes i bekendtgørelse og vejledning om etablering af lokale naturråd, som forventes udstedt primo august 2017.

Retningslinjer for naturrådene fastættes i bekendtgørelse og vejledning om etablering af lokale naturråd, som forventes udstedt primo august 2017. Dato 28. juni 2017 Side 1 af 5 Til Foreningsformænd og -sekretærer Nedsættelse af naturråd frist 1. september Med revisionen af planloven, der blev vedtaget den 1. juni 2017, er det slået fast, at der

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Iværksætterate 2011 Sorø den 3. januar 2011 Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for 2011 Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Kolonne 2: Det samlede antal CVR numre der er, inden for

Læs mere

VEKS Vores Rens Spildevandscenter Avedøre I/S Albertslund Varmeforsyning. Vores Rens Spildevandscenter Avedøre I/S

VEKS Vores Rens Spildevandscenter Avedøre I/S Albertslund Varmeforsyning. Vores Rens Spildevandscenter Avedøre I/S Kommune Albertslund Kommune Allerød Kommune Assens Kommune Ballerup Kommune Billund Kommune Bornholms Regionskommune Brøndby Kommune Brønderslev Kommune Dragør Kommune Egedal Kommune Esbjerg Kommune Fanø

Læs mere

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet 1 - Borgmesterbrev om nyeste nøgletal på skoleområdet. Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-31-16 Til borgmesteren Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet KL s bestyrelse

Læs mere

OPP UDBREDELSE OG STATUS. ØDF Kreds Midtjylland, 8. juni 2017

OPP UDBREDELSE OG STATUS. ØDF Kreds Midtjylland, 8. juni 2017 OPP UDBREDELSE OG STATUS ØDF Kreds Midtjylland, 8. juni 2017 Samarbejdsformer Drift Totalentreprise/partnering Driftspartnerskab Design Opførelse Vedligehold Finansiering Projektkonkurrence Entreprise

Læs mere

DK-Odense: Byggearbejde: lejligheder 2012/S 51-082714. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

DK-Odense: Byggearbejde: lejligheder 2012/S 51-082714. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:82714-2012:text:da:html DK-Odense: Byggearbejde: lejligheder 2012/S 51-082714 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

KOMMUNEKREDITS ROLLE I FORSYNINGSSEKTOREN

KOMMUNEKREDITS ROLLE I FORSYNINGSSEKTOREN KOMMUNEKREDITS ROLLE I FORSYNINGSSEKTOREN Jens Lundager ENERGI PÅ TOPPEN 29. marts 2017 HVAD VIL JEG SIGE NOGET OM? 1. Noget om KommuneKredit 2. Noget om fordeling af lån hos os 3. Noget om Forsyningsstrategi

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde

Tal for klamydiatilfælde Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2016 2017 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2012-2016 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:328412-2010:text:da:html DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016 MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016 Albertslund Kommune (Region Hovedstaden) august 2016 Genoptræningscenteret i Albertslund (5790001387389 // CSC Sundhed) Meddelelse Hospitalsafd.

Læs mere

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse.

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106559-2012:text:da:html DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Markedsundersøgelse af kommunale madordninger i Danmark

Markedsundersøgelse af kommunale madordninger i Danmark Markedsundersøgelse af kommunale madordninger i Danmark Forudsætningen for markedsanalyse Analyse er baseret på baggrund af data indsamling fra alle 98 kommuner i Danmark. Data er indsamlet fra den 25.

Læs mere

Budgetår Hele kr priser

Budgetår Hele kr priser Social-udvalg Driftsønske Skema DRI Budgettering af Værdighedsmilliarden Forslag nr. 2 Budgetår Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 0 0 0 8.740 Indtægtsbudget vedr. Værdighedsmilliarden

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20453044

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt Ministeren Finansudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Finansudvalget har den 25. oktober 2016 stillet følgende

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

Danmark-Odense: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 053-088753. Udbudsbekendtgørelse.

Danmark-Odense: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 053-088753. Udbudsbekendtgørelse. 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:88753-2014:text:da:html Danmark-Odense: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 053-088753

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Oversigt over kommunehandling på PCB

Oversigt over kommunehandling på PCB Oversigt over kommunehandling på PCB Kommuner der har foretaget systematiske målinger af indeklimaet Stevns Vesthimmerland Kommuner der har foretaget systematisk screening uden målinger Lejre Rudersdal

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 26. november 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 26. november 2010 Finansudvalget - FIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt Lovtidende A Udgivet den 6. november. november. Nr. 85. Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse,

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud. DK-Hvidovre: Vejtransport 2011/S 77-126784 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud. DK-Hvidovre: Vejtransport 2011/S 77-126784 UDBUDSBEKENDTGØRELSE 1/7 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:126784-2011:text:da:html DK-Hvidovre: Vejtransport 2011/S 77-126784 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Tjenesteydelser DEL I: ORDREGIVENDE

Læs mere

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne Økonomisk analyse 1. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fødevareklyngen sikrer n i yderområderne Danmark er på flere måder et stort

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278689-2011:text:da:html DK-Aarhus: Reparation og vedligeholdelse af elektriske og mekaniske installationer i bygninger

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Danmark-Køge: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2016/S Udbudsbekendtgørelse.

Danmark-Køge: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2016/S Udbudsbekendtgørelse. 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:226608-2016:text:da:html -Køge: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2016/S 126-226608 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

Fraflytninger i den almene boligsektor

Fraflytninger i den almene boligsektor TEMASTATISTIK 2016:6 Fraflytninger i den almene boligsektor 2011-2015 Antallet af eksterne fraflytninger i den almene boligsektor i 2015 udgør knap 74.000, og er næsten 2 % lavere sammenlignet med 2011.

Læs mere

Danmark-København: Ingeniørmæssig projektering 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Ingeniørmæssig projektering 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:175201-2016:text:da:html Danmark-København: Ingeniørmæssig projektering 2016/S 098-175201 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt 10. januar 2017 J.nr. 16-1844169 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 135 af 13. december 2016

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION. Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION. Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium 1 Indledning: 1.1 Disse betingelser gælder for prækvalifikation til Støvring Gymnasiums ombygning af gymnasiet.

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

UDBUDSBREV - KRAVDATABASE

UDBUDSBREV - KRAVDATABASE Nyt Hospital Hvidovre Hvidovre Hospital Kettegård Allé 30 2650 Hvidovre UDBUDSBREV - KRAVDATABASE Opgang 1 Afsnit 139 Til: Interesserede tilbudsgivere Dato: 4. december 2013 Udbud af kravdatabase mv.:

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere