Overskrift DK-Herning: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder. Ordregiver Herning Kommune. Sammenfatning af opgaven

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overskrift DK-Herning: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder. Ordregiver Herning Kommune. Sammenfatning af opgaven"

Transkript

1 DK-Herning: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder Herning Kommune

2 DK-Holstebro: Begrænset udbud - totalrådgivning vedr. Om- og tilbygning til Idrætscenter Vest, Holstebro Holstebro Kommune

3 Danmark-Aalborg: Apparatur til endoskopi og endokirurgi REGION NORDJYLLAND Skopisøjler og skoper samt dokumentationssystem. 3 skopisøjler til Gastro Enterologisk Operationsafsnit, AalborgSygehus. Herudover 2 skopisøjler og 6 skoper samt dokumentationssystem til Organkirurgisk Afdeling, Sygehus Thy/Mors. Det nævnte udstyr er supplerende udstyr til delvis fornyelse af installationer og eksisterende udstyr. Derfor er det et krav, at der er kompabilitet mellem nyt og eksisterende udstyr. Dokumentationssystemet skal installeres på eksisterende produktspecifik server og bl.a. integreres med eksisterende blodtryksapparater således at målinger kan gemmes i patienthistorikken. Derudover er det essentielt at der kan foretages statiske udtræk fra databasen. I forhold til afdelingernes udnyttelse af udstyrets fulde funktionalitet gennem udstyrets levetid, er det afgørende, at der nødvendigvis er forenelighed mellem nyt og eksisterende udstyr. CPV: , Olympus Danmark A/S Tempovej Ballerup Telefon:

4 Danmark-Aalborg: Diverse medicinske apparater og produkter REGION NORDJYLLAND, INDKØBSKONTORET Udbud på smertepumper og tilbehør. Indkøb af smertepumper og tilbehør. CPV: Smiths Medical Danmark ApS Smiths Medical Danmark ApS Ferdinand Medical Micrel Medical Devices SA

5 Danmark-Aalborg: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder REGION NORDJYLLAND, KONCERN ØKONOMI Ansøgning om prækvalifikation for afgivelse af tilbud på Hovedentreprise vedr. 2 nye byggerier Skovbo og Bakkebo, ved Sødisbakke Havnedalvej i Mariager. Hovedentreprise omfattende opførelse af hhv. 24 og 6 boliger, med tilhørende fælles- og servicearealer. bruttoetageareal for byggerierne er henholdsvis for Skovbo 2 0 m² og Bakkbo 640 m². Målgruppen for Skovbo på 24 boliger til voksne udviklingshæmmede med en omfattende udviklingsforstyrrelse indenfor autismespektret. Bygningen er udformet med 3 fløje som indeholder 8 boliger og fællesarealer som forgrener sig fra et centralt knudepunkt indeholdende servicearealer. Målgruppen for Bakkebo på 6 boliger til voksne udviklingshæmmede med forskellige tillægsdiagnoser, det kan være ADHD, Borderline, OCD, psykopati, maniodepression. Bygningen er udformet som vinkelbygning med to fløje indeholdende 8 boliger og fællesarealer og en mellemliggende fløj som indeholder servicearealer. På begge bygninger fremstår facader med skalmur i teglsten og vinduer i træ/alu. Taget er fladt tagpaptag og udhæng på ca. 0,8 m. beklædt med trælister på sternkant. der monteres solceller på taget. Udenomaraelerne opføres med sansehaver og aktivitetsarealer samt med små flisebelagte terrasser foran boligerne og fællesaraeler. Der udføres diverse skure til affald, cyklerog depot. CPV: , Arne Andersen Vrå A/S Nordre Ringvej Vrå Mailadresse: Telefon: Fax:

6 Danmark-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder REGION MIDTJYLLAND, DET NYE UNIVERSITETSHOSPITAL, PROJEKTAFDELINGEN F DNU Udbudsområde B4, Vare + Affaldscentral. Nærværende kontrakt omfatter udførelsen af en forsyningsbygning indeholdende varemodtagelseog affaldscentral til Aarhus Universitetshospital, Skejby i forbindelse med opførelsen af Det Nye Universitetshospital, Aarhus (DNU). Byggeriet hører under delprojektet»vareforsyning BYG«. Delprojektet omfatter etablering af vareforsynings bygninger, der skal understøtte den overordnede varetransport og distribution på det samlede DNU. Som en del af vareforsynings bygningerne er Vare + Affaldscentralen. Herudover indeholder delprojektetbyggeri af Overbygning på eksisterende C-gang, der indeholder logistiktracé og som forbinder nordligt og sydligtnybyggeri. Projektet logistikbro forbinder logistiktracéet med Vare + Affaldscentralen. Etablering af rørpostanlæger ligeledes et projekt under Vareforsyning BYG. De nævnte projekter er udbudt i eget udbud. Vare + Affaldscentral: Vareindlevering og affaldscentral for det samlede DNU er centraliseret i en bygning. Bygningen strækker sigover to etager fra plan 2 til plan 4. Vare + Affaldscentralen udgør i alt ca m2. Bygningen ligger langs ringvejen, og den disponeres på grunden så den forholder sig til disponeringen afde fremtidige forsyningsbygninger, der forventes etableret langs ringen, med adgang fra Busvejen mod syd. Bygningen anlægges med køregård for lastbiler indtil bygningen. Dimensionsgivende forudsætninger for bygningen er den areal krævende vognhåndtering og funktionskrav til lastbiler og affaldstekniske komponenter (bygherreleverancer) der skal installeres. Etagehøjderne er bestemt af sammenbygning med logistikbroen til eksisterende sygehus, samt krav om lastbildock. Det medfører krav om atplan 2 skal hæves,2 m over terræn. Den samlede bygning udføres et fodaftryk på ca 46 x 49 m. Byggemetoderne baserer sig på en kombination af præfabrikation og opførelse på stedet for at opnå et byggeri i god velkendt kvalitet, og samtidig en rationel byggeproces. For Vare + Affaldscentralen er moduleringen til de bærende konstruktioner styret af den bagvedliggende funktion. De bærende betonkonstruktioner er således placeret, så de tilgodeser bygningens funktioner og flow. Facaderne udføres som bærende betonsandwich elementer i et modul på 3,6 m. Uden på sandwichelementet monteres en perforeret aluminiumsplade i modul der er tilpasset bygningens facader, og udføres demonterbart. Indvendige vægge i områder hvor der er trucktrafik og vognhåndtering udføres som betonvægge. I personale- og kontorområderne udføres vægge i gips med filt og maling. Vare + Affaldsbygningen udbydes i hovedentreprise og omfatter bl.a. følgende arbejder: Terræn- og landskabsarbejder Råhus- og betonarbejder Lukningsarbejder Apteringsarbejder Installationsarbejder. CPV: ,

7 Nisgaard + Christoffersen A/S Ladegårdsvej Vejle Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

8 Danmark-Aarhus: Jernsulphat AARHUS VAND A/S Leverance af kemikalier til fosforfjernelse og til hygiejnisering på Aarhus Vands renseanlæg. Leverance af kemikalier til fosforfjernelse og til hygiejnisering på Aarhus Vands renseanlæg. CPV: , , dankalk K/S Aggersundvej Løgstør Telefon: Mailadresse: Internetadresse: dankalk K/S Aggersundvej Løgstør Telefon: Mailadresse: Internetadresse: Chr. Krogh aps Hellerupvej 7A 2900 Hellerup Telefon: Mailadresse:

9 Danmark-Aarhus: Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) REGION MIDTJYLLAND, INDKØB OG MEDICOTEKNIK Supplerende anskaffelse til erstatning for nedbrudte moduler (Modular), samt opdatering af nuværende Cobas 6000 moduler på eksisterende båndløsning med præanalytiske enhed til almen kemi, immunkemi og på Centrallaboratoriet, Reghionshospitalet Horsens. Til opgradering af automatiserede analysesystemer til almen kemi, immunkemi på Centrallaboratoriet, Regionshospitalet Horsens anskaffes 2 stk. identiske Cobas 8000 til kemi og immunkemi (2 stk cobas modul og 4 stk cobas modul). En sådan opgradering vil betyde, at analysesystemet på Centrallaboratoriet, Regionshospitalet Horsens vil kunne kobles på eksisterende båndløsning med præanalytisk moduler/streng. CPV: , Roche Diagnostics A/S Industriholmen Hvidovre

10 Danmark-Aarhus: Regnskabs- og revisionsvirksomhed, skatterådgivning AARHUS UNIVERSITET Revisionsydelser. Revisionsydelser til Aarhus Universitet. CPV: PricewaterhouseCoopers Jens Chr. Skous Vej 8000 Aarhus Telefon:

11 Danmark-Albertslund: Rengøring af boliger, bygninger og vinduer KONGSHOLM GYMNASIUM OG HF Rengøringsservice. Rengøringsservice på Kongsholm Gymnasium og HF: Rengøringsservice omfatter indvendig lokalerengøring. Opgaven udbydes samlet i en aftale. Der indgås en kontrakt for institutionen. CPV: DANREN A/S Bogdol Gebäude-management GmbH Lumbyvej, Bygn. 5H 5000 Odense C

12 Danmark-Assens: Personbiler ASSENS KOMMUNE Operationel leasing af 2 biler til hjemmeplejen og andre institutioner i Assens Kommune. Udbuddet omfatter operationel leasing, inklusiv service og administration, af i alt 2 fabriksnye biler til hjemmeplejen og andre institutioner i Assens Kommune. Der er option på operationel leasing, inklusiv service og administration, af yderligere 25 biler. CPV: KommuneLeasing Kultorvet 6 75 København K Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

13 Danmark-Ballerup: Post- og telekommunikationstjenester BALLERUP KOMMUNE Leveringsaftale indgået iht. SKI Rammeaftale 0200 om indkøb af netværk (WAN). Leveringsaftale indgået iht. SKI Rammeaftale 0200 om indkøb af netværk (WAN). CPV: , , , , TDC A/S 0900 København C

14 Danmark-Brøndby: Elektroniske meddelelses- og informationstjenester DANSKE SPIL A/S SMS Kommunikation SMS Kommunikation. Afsendelse og modtagelse af den sms kommunikation, der indgår i DanskeSpils formidling og håndtering af informationstjenester og sms køb. CPV: , , Unwire ApS Vermundsgade 38A 200 København Ø

15 Danmark-Brøndby: PABC-udstyr BRØNDBY KOMMUNE Kontrakt om anskaffelse, implementering og service af telefoniplatform. Brøndby Kommune har i dag en telefoniplatform baseret på MD 0 platformen med fremskudte LIM på egne fiberforbindelser. MD0 telefonsystemet dækker rådhuset samt flere eksterne adresser. På øvrige eksterne adresser er der mindre telefonsystemer af varierende fabrikat og størrelse. Hensigten med dette udbud er en udskiftning af telefoniplatformen til en ny, moderne og fremtidssikret løsning, der understøtter samtlige ca. 45 kommunale adresser med i alt 700 brugere med enten fastnet- og/eller mobiltelefonifaciliteter. Ud over selve telefoniplatformen skal løsningen indeholde fastnettelefoner, softphones, integration af mobiltelefoni, PC omstillingsapplikation samt optioner på bl.a. redundans, Fax understøttelse, Unified Messaging applikation, Unified Communications og Contact Center applikation. Løsningen skal modsvare alle kommunens nuværende telefonibehov og samtidig understøtte fremtidige kommunikationsmuligheder. Der ønskes udelukkende tilbud på en in-house løsning. Det vil sige en løsning, hvor udstyr er ejet af Brøndby Kommune og hvor udstyr er installeret på Brøndby Kommunes adresse. Teleabonnementer og -trafik er ikke en del af dette udbud. Ligeledes er anskaffelse af mobile devices heller ikke en del af dette udbud. Brøndby Kommune anvender i dag TDC som teleoperatør. Den tilbudte løsning skal understøtte dette, men skal også understøtte et eventuelt skift til anden teleoperatør på sigt. CPV: , , Eltel Networks A/S Stationsparken Glostrup

16 Danmark-Dragør: Bygge- og anlægsarbejder DRAGØR KOMMUNE Begrænset udbud Totalentreprise Om- og tilbygning på St. Magleby Skole. Totalentreprisen omfatter om- og tilbygninger på St. Magleby Skole i forbindelse med implementering af en ny skolestruktur. Tilbygningerne på samlet ca. 300 m² omfatter klasselokaler, gangforløb ved alle klassefløje, fællesarealer, toiletter og garderobeområder samt etablering af ny cykelparkering og legeplads. Ombygningen omfatter bl.a. 6 klasselokaler, hvor gangforløb inddrages i klassernes areal, ombygning af personalerum, ombygning af SFO-område, etablering af mekanisk ventilation samt reetablering af udearealerne. Nedrivning af eksisterende bygning samt dele af cykelparkering er inkluderet i totalentreprisen. Opgaven udbydes på baggrund af et byggeprogram samt et skitseprojekt svarende til et dispositionsforslag. Totalentreprenørens rådgivere skal således færdigprojektere frem til hovedprojekt. CPV: , Elindco Byggefirma A/S Nordmarksvej Jyllinge

17 Danmark-Esbjerg: Bank- og investeringstjenesteydelser BOLIGFORENINGEN FREMAD AFDELING 4 Finansiering Boligforeningen Fremad afdeling 4 renovering. Bygherren anmoder om at få tilsendt kombinationstilbud på den foreløbige finansiering (byggelån) og endelig finansiering (støttede og ustøttede kreditforeningslån) vedrørende gennemførelse af renoveringsarbejder. Projektet gennemføres med ydelsesstøtte fra Landsbyggefonden jævnfør lov om almene boliger 9. I den samlede finansieringsskitsen indgår desforuden kapitaltilførsel med et samlet depot på DKK. Tilbudsgiver skal, jævnfør Landsbyggefondens normale praksis, løfte realkreditinstituttets andel på /5 af kapitaltilførselen svarende til DKK. Alle arbejder bliver finansieret med støtte efter almenboligloven dvs. det støttede lån og kapitaltilførsel følger den til enhver tid gældende lovgivning. CPV: Nordea Bank Danmark A/S Kongensgade Esbjerg BRFKredit a/s Klampenborgvej Lyngby Internetadresse:

18 Danmark-Gentofte: Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning DONG NATURGAS A/S CPV: Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning. Malmbeg Water AB Gamla Byvägen 4 SE Åhus SVERIGE

19 Danmark-Gentofte: Energimålere DONG ENERGY SALES & DISTRIBUTION A/S CPV: Energimålere. Flonidan A/S Islandsvej Horsens Flonidan A/S Islandsvej Horsens Flonidan A/S Islandsvej Horsens

20 Danmark-Gentofte: Gaskompressorer DONG GAS DISTRIBUTION A/S CPV: Gaskompressorer. Neuman & Esser GmbH & Co. KG Werkstrasse o. Nr Übach-Palenberg TYSKLAND

21 Danmark-Gentofte: Installation af udstyr til gastryksregulering DONG GAS DISTRIBUTION A/S CPV: , , , , Installation af udstyr til gastryksregulering. Gasanalyseapparatur. Installation af gasarmaturer. Installation af gasmålere. Gaskromatografer. Biogast Sustainable Energy BV Korte Spaarne 3 20 AJ Haarlem NEDERLANDENE

22 Danmark-Glostrup: Brandkøretøjer med vandtank VESTEGNENS BRANDVÆSEN Tankvogn ekskl. chassis. Udbuddet vedrører montering af en materialekasse placeret på et fabriksnyt chassis, samt indregistrering med Euronorm 5 og syning, således at der leveres en fuldt færdig tankvogn. Vestegnens Brandvæsen har allerede indkøbt chassis'et som materialekassen skal monteres på. Den færdige Tankvogn skal anvendes til udrykningskørsel, og dens primære opgaver vil være indsatser mod brande, forurenings- og færdselsuheld. Grundet tankvognens særlige anvendelse, har den særlig risiko for korrosion. Det er derfor meget vigtigt for Vestegnens Brandvæsen, at tilbudsgiver undervejs i opbygningsfasen sikrer hele tankvognen mod korrosion. Det er et ultimativt krav, at tilbudsgiver sørger for at køretøjet bliver synet og indregistreret med Euronorm 5 (skal være sket senest d ). CPV: GKV Brandmateriel ApS Kirkegårdsvej Gråsten Mailadresse: Telefon:

23 Danmark-Grindsted: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed BILLUND KOMMUNE, TEKNIK OG MILJØ Totalrådgivning- vedr., etablering af idrætshal og børnehave på Hejnsvig Skole. Totalrådgivning vedr. teknisk rådgivning og bistand Børne og ungeuniverset, ny børnehave, ny multihal og ombygning af fællesarealer på Hejnsvig skole. CPV:

24 Danmark-Hobro: Arbejder til vandløbsregulering og sikring mod oversvømmelser MARIAGERFJORD KOMMUNE Vedligeholdelse af kommunale vandløb. Vedligeholdelse af kommunale vandløb. Tjenesteydelsen er fordelt på følgende tre entrepriser: Entreprise : Inderfjord Syd, 99 km vandløbsvedligehold (66 km vandløb) Entreprise 2: Inderfjord Nord, 29 km vandløbsvedligehold (67 km vandløb) Entreprise 3: Yderfjord Nord, 95 km vandløbsvedligehold (83 km vandløb). De tre entrepriser indeholder alle en eller flere typer af vandløbsvedligehold. Der er tale om manuel og maskinel vedligehold samt gennemgang af vandløbsstrækninger. CPV: Laursen Group A/S Karmark Skovvej Ulstrup Kristian Kristensen Herredsvejen Møldrup Laursen Group A/S Karmark Skovvej Ulstrup

25 Danmark-Horsens: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til højere uddannelse LEARNMARK HORSENS Totalentreprise vedr. projektering og udførelse af ny HTX fagbygning og multisal. Totalentreprise vedr. projektering og udførelse af HTX fagbygning og multisal. CPV: Dansk Boligbyg A/S Erhvervsbyvej, 2. sal 8700 Horsens

26 Danmark-Horsens: Kemikalier til vandbehandling HORSENS VAND A/S M.FL. Rammeaftale Fællesindkøb af kemikalier til renseanlæg. Levering af hjælpestoffer til renseanlæg under de 5 ordregivende virksomheder: Horsens Vand A/S. Alrøvej 0, 8700 Horsens Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. Døjsøvej, 8660 Skanderborg Odder Spildevand A/S. Rude Havvej 9, 8300 Odder Vejle Spildevand. Toldbodvej 20, 700 Vejle Thisted Vand. Kirkevej 9, 7760 Hurup Opgaven udbydes i 6 delaftaler (for hver gruppering af hjælpestoffer). Der indgås én kontrakt pr. delaftale. Der er mulighed for at ansøge om prækvalifikation på en, flere eller alle delaftaler. Den ansøgende virksomhedskal påansøgningsskemaet i CTM systemet (se afsnit VI.3) Yderligere oplysninger) angive, hvilke delaftalerder ansøges omprækvalifikation på. Kun på de delaftaler, hvor det af ansøgningen fremgår, at der ansøges omprækvalifikation, vil denansøgende virksomhed kunne komme i betragtning til prækvalifikation CPV: Kemira Oyj Porkkalankatu 3, P.O. Box 330 FI-000 Helsinki FINLAND Kemira Oyj Porkkalankatu 3, P.O. Box 330 FI-000 Helsinki FINLAND Kemira Oyj Porkkalankatu 3, P.O. Box 330 FI-000 Helsinki FINLAND Danskaquakemi A/S Ny Munkegade 92 kld Århus C Afridana A/S Blokken Birkerød Danskaquakemi A/S

27 Ny Munkegade 92 kld Århus C 2

28 Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support SKATTEMINISTERIET, KONCERNCENTRET Mini One Stop Shop (MSS). Foranlediget af ny EU-lovgivning skal virksomheder fra og med den..205, der har solgt en elektronisk ydelse til en forbruger (ikke erhvervskøb) i et andet medlemsland, beregne momsen efter reglerne i købers/forbrugers medlemsland. Derfor skal virksomheden fremadrettet enten være momsregistreret, indgive momsangivelse of foretage betaling i købers medlemsland, eller virksomheden skal tilmelde sid den såkaldte»one Stop Shop ordning«, hvor moms angives samlet til ét medlemsland (Member State of Identification MSID). SKAT ønsker at indkøbe (herunder udvikling, drift, vedligehold, support og videreudvikling) et system, der understøtter de nye momsregler fra EU. CPV: , , , , , , CGI Danmark A/S

29 Danmark-København: Konsulentvirksomhed i forbindelse med forretningsanalyser KØBENHAVNS KOMMUNE, TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN Udbud af managementydelser til»sammen om byen 2.0«. Udbud af tværgående managementydelser (facilitering, sparring samt analyse) indenfor et strategisk og organisatorisk udviklingsprojekt, der har 2 hovedområder: En organisationsanalyse samt udvikling af ny strategisk retning. Teknik- og Miljøforvaltningen ønsker konsulentassistance i form af facilitering, sparring samt bidrag til det metodiske grundlag og udvalgte leverancer i projektet»sammen om byen 2.0«. Projektet består af 2 dele: ) TMF skal have nye strategiske pejlemærker. 2) Der skal laves et servicetjek af forvaltningen som arbejdsplads og organisation. Analysen anlægger et bredt syn på organisation og ser både på struktur, processer, kultur, modeller, ledelse, osv. Løsningsrummet vil være tilsvarende bredt. Der ønskes konsulentbistand på følgende hovedaktiviteter: ) Opstilling af ramme for strategien 2) Prioritering af forbedringsområder på det organisatoriske område og opstilling af løsningsforslag 3) Planlægning og facilitering af diverse seminarer. Aftalens varighed. august til primo oktober 203. CPV: Valcon A/S Christianshusvej Hørsholm

30 Danmark-København: Uddannelse og undervisning UNDERVISNINGSMINISTERIET Kontrakt om evaluering af hvordan kommuner bedst understøtter omstillingen til øget inklusion i dagtilbud, skoler og fritidstilbud. Kontrakten omfatter gennemførelse af en evaluering af, hvordan kommuner bedst kan understøtte omstillingen til øget inklusion i dagtilbud, skoler og fritidstilbud. Arbejdet med inklusion er forankret i Inklusionsudvikling, som er en udgående konsulentenhed i Undervisningsministeriet. Inklusionsudvikling understøtter kommuners arbejde med styrket inklusion i dagtilbud, skoler og fritidstilbud. Inklusionsudvikling indgår i et forpligtende samarbejde med 20 kommuner og yder desuden en landsdækkende indsats for alle landets kommuner. Inklusionsudvikling skal i den forbindelse gennemføre en evaluering, som overordnet har til formål at skabe viden om, hvordan kommuner bedst understøtter omstillingen til øget inklusion i dagtilbud, skoler og fritidstilbud. Evalueringen tager udgangspunkt i Inklusionsudviklings igangværende samarbejde med 20 kommuner. Evalueringen skal bidrage med resultater, der primært vil kunne bidrage med viden om, hvordan kommuner bedst understøtter omstillingen til øget inklusion i dagtilbud, skoler og fritidstilbud, og at resultater og konklusioner er af generisk karakter således, at de er anvendelige for de 20 samarbejdskommuner såvel som resten af landets kommuner og øvrige parter medinteresse for omstillingen til øget inklusion sekundært vil kunne bidrage med viden om, hvordan konsulenter i Undervisningsministeriets udgående enheder som Inklusionsudvikling bedst understøtter kommunerne i omstillingen til øget inklusion. CPV: , , , Cubion A/S Storegade 2,. th Bjerringbro Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

31 Danmark-København: Vaske- og tørremaskiner til tøj FREDERIKSBERG FORENEDE BOLIGSELSKABER, AFDELING SØNDERMARKEN V/ KAB Levering og service af vaskeriudstyr til Frederiksberg forenede Boligselskaber, afdeling Søndermarken. Levering og opstilling af 4 vaskemaskiner og 3 tørretumblere pr. vaskeri til 5 vaskerier. Herudover omfatter kontrakten 0 års service af vaskerierne dvs. service af de nye vaskemaskiner og tørretumblere samt eksisterende strygeruller og sæbedoserings-, reservations- og betalingsanlæg. CPV: , Nortec Systems A/S Arnold Nielsens Boulevard 68C 2650 Hvidovre

32 Danmark-København: Videokonferenceudstyr DOMSTOLSSTYRELSEN Video3-løsningen. Domstolsstyrelsen ønsker at anskaffe en centralt driftet løsning til videokonference på tværs af justitssektoren (betegnet Video3-løsningen). Løsningen skal stilles til rådighed for Anklagemyndigheden, Politiet og Kriminalforsorgen. Domstolsstyrelsen er kontraktholder, og leverandøren indgår kontrakt med Domstolsstyrelsen. Udstyret installeres i retssale, afhøringslokaler og arresthuse, således at fristforlængelsessager kan gennemføres, uden at arrestanter skal transporteres mellem de involverede parter. Løsningen skal være konstrueret således, at det i hver retssal er muligt at styre en videokonference. Således skal det være muligt at foretage opkald til et eller flere afhøringslokaler og/eller arresthuse, styre visning af billeder, justere kamerafokus og lydstyrke med videre. Dette skal kunne gøres ved hjælp af en styringsenhed (eksempelvis et touchpanel) betjent af dommeren. På sigt er det meningen, at der skal kunne kobles eksterne aktører til løsningen, eksempelvis ambassader. Således skal løsningen indeholde standardiserede grænseflader, der vil muliggøre opkobling af eksterne aktører i fremtiden. Leverandøren skal varetage alle elementer af installation og drift af løsningen, hvilket blandt andet omfatter projektering og projektledelse under installation, etablering af nødvendige føringsveje (herunder skjulte som underboringer/-føring, fræsning af kabelriller m.m.) kabling, etablering af lokalnetværk, installation af udstyr (herunder projektorer, lærreder og mørklægning) i bygninger, bygningsarbejde og efterbehandling (herunder lydisolering), eksempelvis el-, maler- eller murerarbejder i forbindelse med installation, implementering af løsningen samt driften og support af såvel centralt placeret udstyr som udstyr installeret i lokaler. Løsningens komponenter skal driftes og overvåges af leverandøren og skal omfatte en enhed, der kan fordele opkald mellem lokaler (betegnet nær- og fjernender), der er opkoblet på løsningen. Løsningen skal installeres i ca. 200 lokaler i hele Danmark og på Færøerne, og derudover skal der installeres centralt placeret driftsudstyr. Lokalerne vil være fordelt over hele landet og på brofaste øer, med undtagelse af Ærø, Bornholm og Færøerne (Thorshavn). Løsningen forventes at være fuldt implementeret og taget i brug på samtlige lokationer senest den , hvilket fordrer, at den vindende tilbudsgiver påbegynder installationsarbejdet straks efter at der er indgået kontrakt og at der installeres i flere lokaler parallelt. Derudover forventes det, at den vindende tilbudsgiver vil kunne etablere en pilotudrulning tidligt i projektet, der kan fungere som et proof-of-concept. Løsningen skal fungere med og dermed genanvende udstyr, der blev anskaffet i forbindelse med gennemførelsen af et pilotprojekt ved retterne i Esbjerg og Sønderborg og omkringliggende arresthuse og afhøringslokaler (det såkaldte Video2 projekt). Løsningen skal understøtte flowet for styring af retsmøder og retsmødeprocesserne. Betjening af løsningen skal ske via en brugergrænseflade, som er velegnet og målrettet til dommerne, som er de primære brugere. Ydelserne omfatter: Etablering af en løsning baseret på standard hardware komponenter, herunder levering af udstyr og eventuel konfiguration og/eller udvikling til styringsenhed, enhed til fordeling af opkald og

33 telefonbogsfunktionalitet Lokaleændringer, herunder kabelføring, etablering af netværk, installation af udstyr i bygninger og efterbehandling, dog eksklusiv bygningsarbejder i Kriminalforsorgen og muligvis eksklusiv kabelføring i Kriminalforsorgen Udrulning og implementering af løsningen, herunder dokumentation og uddannelse Vedligeholdelse, support og drift af løsningen Etablering af grænseflader til eksterne systemer/netværk til: ) udtræk af digital lyd, 2) videokonferenceudstyr på Færøerne og 3) netværk mellem myndighederne. Således omfatter udbuddet både tjenesteydelser og varekøb. Ydelserne omfatter ikke etablering af netværk. Nogle af lokaleændringerne vil skulle ske i fredede bygninger, ligesom der i nogle lokaler vil være særlige krav til sikring af udstyret mod hærværk og lignende. Udstyret i Video2-projektet er følgende: 25 styringsenheder model Tandberg Management Suite, en ISDN gateway model Tandberg Codian ISDN GW 324 pri ISDN h.320 to h323 Gateway, en VCS model Tandberg VCS Control Application/gatekeeper, codecsne Tandberg C90 og Tandberg C20, samt kameraer fra Tandberg. Der benyttes touchpaneler fra Crestron model TPS-2G-QM 2" og switche til lokalnetværk fra HP model Procurve switch Derudover benyttes en række forskellige projektorer, mikrofoner, forstærkere, højtalere med videre. Tilsvarende udstyr findes på Grønland. CPV: , , , , , , ElTel Networks A/S Stationsparken Glostrup Mailadresse: Telefon: Internetadresse: eltelnetworks.com Fax:

34 Danmark-København: Ydertøj KØBENHAVNS KOMMUNE, V/KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN, SERVICECENTRET Erhvervsbeklædning, sportsbeklædning, arbejdssko/støvler og sikkerhedssko/støvler. Københavns Kommune har indgået Rammeaftaler vedr. levering af erhvervsbeklædning, sportsbeklædning samt arbejdssko/støvler og sikkerhedssko/støvler. Rammeaftalen er opdelt i 7 delaftaler med en leverandør på hver delaftale. Rammeaftalerne er inddelt på følgende vis: Delaftale : Arbjdsbeklædning Delaftale 2: Skærebeklædning og andet sikkerhedsudstyr Delaftale 3: Sportsbeklædning, løbe og joggingsko Delaftale 4: Regørings- og kantinebeklædning Delaftale 5: Arbejdssko/støvler og sikkerhedssko/støvler Delaftale 6: Profilbeklædning og strik Delaftale 7: Flourescerende arbejdstøj Rammeaftalen er af 2-årig varighed med mulighed for 2 x års forlængelse. Rammeaftalerne vil ikke kunne forlænges yderligere. CPV: , , , , , , , , , , , Baca Direct Abildager Brøndby Internetadresse: Brdr. Høyer A/S Nordholmen Hvidovre Internetadresse: Brdr. Høyer A/S Nordholmen Hvidovre Internetadresse: Kwintet Denmark A/S Blangstedgaardsvej Odense SØ Internetadresse: Grene Danmark A/S Kobbervej Skjern Internetadresse: Orloff Firmatøj A/S

35 Roholmsvej 0A 2620 Albertslund Internetadresse: Baca Direct Abildager Brøndby Internetadresse: 2

36 Danmark-Køge: Udstyr til biblioteksautomation KØGE KOMMUNE Offentligt udbud af RFID-udstyr til KøgeBibliotekerne. Nærværende udbudsforretning vedrører udbud af en engangslevering af en komplet RFID-baseret løsning, herunder selvbetjeningsautomater, sikkerhedsgates, leje af konverteringsudstyr, RFID-læse/skriveudstyr og tilhørende programmel. Derudover ønsker KøgeBibliotekerne tilbud på RFID-tags til boglige materialer. CPV: , , , , , Axiell Danmark A/S Stamholmen 57, 4. sal 2650 Hvidovre Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Mk Sorting Systems GmbH Glockenstraße Troisdorf TYSKLAND Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

37 Danmark-Nykøbing: Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S Underhåndsbud: NO-DIG arbejder og tilknyttede ydelser. Guldborgsund Spildevand A/S (herefter»bygherre«) har et løbende behov for at foretage renoveringer af det eksisterende ledningsnet i Guldborgsund Kommune ved hjælp af NO-DIG metoder. For at sikre denne renovering ønsker Bygherre at indgå en rammeaftale med entreprenør om varetagelsen af renoveringsopgaverne. De opgaver, som Bygherre forventer, at rammeaftalen skal omfatte, er som følger: () Foringer: Bygherre ønsker gennemført renoveringer ved NO-DIG metoder på alle ledningsdimensioner. (2) Traditionel brøndrenovering: Erfaringer har vist, at mange af Bygherres brønde og dobbeltbrønde er utidssvarende eller i ringe forfatning. Rammeaftalen indeholder aktiviteter, herunder støbning af bunde til sikring af genopretning af kvaliteten af brønde og dobbeltbrønde. (3) Overgangsprofiler: Bygherre ønsker mulighed for at anvende den seneste teknologiske udvikling af overgangsprofiler både ved korte stik og længere ledningsanlæg. (4) Punktrenoveringer: Bygherre forventer at benytte sig af både partliner-metode og traditionelle opgravninger. (5) TV-inspektioner: Til brug for afklaring af ledningernes aktuelle tilstand og dokumentationsopfølgning på afsluttede arbejder omfatter rammeaftalen udførelse af TV-inspektioner. Rammeaftalen indgås for en 2-årig periode. CPV: , Per Aarsleff A/S Lokesvej Åbyhøj Internetadresse:

Overskrift Danmark-Aabybro: Rottebekæmpelse. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabybro: Rottebekæmpelse. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE Danmark-Aabybro: Rottebekæmpelse JAMMERBUGT KOMMUNE EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune. Nærværende udbud vedrører den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg Ø: Mikroskoper. Ordregiver AALBORG UNIVERSITET // CVR:29102384

Overskrift DK-Aalborg Ø: Mikroskoper. Ordregiver AALBORG UNIVERSITET // CVR:29102384 DK-Aalborg Ø: Mikroskoper AALBORG UNIVERSITET // CVR:2902384 Raman mikroskop. Universitetet har indkøbt et raman mikroskop somo er specielt sammensat og kofigureret efter universitetsts særlige behov.

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Vinduespudsning. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Vinduespudsning. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Vinduespudsning AABENRAA KOMMUNE Vinduespolering Aabenraa Kommune. Vinduespoleringsservice på 2 lokaliteter i Aabenraa Kommune udbydes samlet. CPV: 909300. Forenede Service A/S Buddingevej

Læs mere

Overskrift DK-Haslev: Specialiseret personbefordring ad vej. Ordregiver Faxe Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder

Overskrift DK-Haslev: Specialiseret personbefordring ad vej. Ordregiver Faxe Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder DK-Haslev: Specialiseret personbefordring ad vej Faxe Kommune DK-Rudkøbing: Taxikørsel Langeland Kommune DK-Støvring: Om- og tilbygning til Øster Hornum Skole Rebild Kommune Danmark-Aabenraa: Rådgivning

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Kontorartikler. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift DK-Aabenraa: Kontorartikler. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE DK-Aabenraa: Kontorartikler AABENRAA KOMMUNE Levering af Kontor- og skoleartikler til Aabenraa Kommune. Levering af kontorartikler og skoleartikler til Aabenraa Kommunes forvaltninger, afdelinger og institutioner,

Læs mere

Overskrift CRM-løsning til Professionshøjskolen Metropol. Ordregiver Professionshøjskolen Metropol. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift CRM-løsning til Professionshøjskolen Metropol. Ordregiver Professionshøjskolen Metropol. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder CRM-løsning til Professionshøjskolen Metropol Professionshøjskolen Metropol - Danmark-Aabybro: Affaldskomprimatorer JAMMERBUGT KOMMUNE Indkøb af containere, komprimatorenheder og beholdere til brug på

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Forsikringstjenester. Ordregiver HIMMERLAND BOLIGFORENING

Overskrift DK-Aalborg: Forsikringstjenester. Ordregiver HIMMERLAND BOLIGFORENING DK-Aalborg: Forsikringstjenester HIMMERLAND BOLIGFORENING Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Himmerland Boligforening. Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Andels Bolig- og Byggeforeningen

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke AABENRAA KOMMUNE Levering og vedligehold af IT-Fagsystem til Sundhed og Omsorg. Aabenraa Kommune ønsker at få et fælles IT-Fagsystem til Sundhed

Læs mere

Overskrift DK-Aalestrup: Bygge- og anlægsarbejder. Ordregiver Vesthimmerlands Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder

Overskrift DK-Aalestrup: Bygge- og anlægsarbejder. Ordregiver Vesthimmerlands Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder DK-Aalestrup: Bygge- og anlægsarbejder Vesthimmerlands Kommune Danmark-Aalborg: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til videregående uddannelse UCN UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND Udvidelse

Læs mere

Overskrift Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter. Ordregiver REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED)

Overskrift Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter. Ordregiver REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED) Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED) Frisk frugt og grønt, snitgrønt og forarbejdet grønsager. Indkøb af frisk frugt og grønt til sygehuse og

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder AABENRAA KOMMUNE Vareindkøb af Dentalprodukter. Indkøb af dentalprodukter til brug i den kommunale ungdums- og omsorgstandpleje.

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver KOLSTRUP BOLIGFORENING, AFDELING NR.

Overskrift DK-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver KOLSTRUP BOLIGFORENING, AFDELING NR. DK-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed KOLSTRUP BOLIGFORENING, AFDELING NR. 29 () Kolstrup Boligforening Afdeling nr. 29 Ældrecenter Lergården Totalrådgivning. Totalrådgivning

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Motorkøretøjer. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Motorkøretøjer. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Motorkøretøjer AABENRAA KOMMUNE Anskaffelse af 22 fabriksnye biler. Anskaffelse af 22 fabriksnye biler. CPV: 3400000. Jes P. Jessen A/S Gasværksvej 34 6200 Aabenraa Telefon: +45 74623008

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen AABENRAA KOMMUNE Ud- og ombygning af Kongehøjskolen etape, offentligt udbud i fagentreprise. I forbindelse med den nye skolestruktur i Aabenraa Kommune er Brundlundskolen

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabybro: Personbiler. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabybro: Personbiler. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE Danmark-Aabybro: Personbiler JAMMERBUGT KOMMUNE 40 nye personbiler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale til ældreområdet i Jammerbugt Kommune. 40 nye personbiler inkl.

Læs mere

Overskrift Cateringprodukter til Ærø. Ordregiver Ærø Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift Cateringprodukter til Ærø. Ordregiver Ærø Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder Cateringprodukter til Ærø Ærø Kommune - Danmark-Aalborg: Apparatur til endoskopi og endokirurgi REGION NORDJYLLAND Skopiudstyr. Indkøbet omfatter nyinstallation og supplerende leveringer fra den oprindelige

Læs mere

Overskrift Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard. Ordregiver Statens Kunstfond. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard. Ordregiver Statens Kunstfond. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard Statens Kunstfond - Danmark-Aabybro: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support JAMMERBUGT KOMMUNE EU-udbud vedrørende Jobcentersystem

Læs mere

Overskrift DK-Hedehusene: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver Vejdirektoratet. Sammenfatning af opgaven

Overskrift DK-Hedehusene: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver Vejdirektoratet. Sammenfatning af opgaven DK-Hedehusene: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed Vejdirektoratet Danmark-Aalborg: Lastbiler med drejestige AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE, LAGER OG INDKØB Aftale

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Central monitorstation. Ordregiver REGION NORDJYLLAND

Overskrift DK-Aalborg: Central monitorstation. Ordregiver REGION NORDJYLLAND DK-Aalborg: Central monitorstation REGION NORDJYLLAND Levering af Patientmonitorer til Region Nordjylland Kontrakten vedrører levering af patientmonitorer, centraler samt kabler og sensorer i henhold til

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Rådgivning i forbindelse med byggeri. Ordregiver Aabenraa Kommune. Sammenfatning af opgaven.

Overskrift DK-Aabenraa: Rådgivning i forbindelse med byggeri. Ordregiver Aabenraa Kommune. Sammenfatning af opgaven. DK-Aabenraa: Rådgivning i forbindelse med byggeri Aabenraa Kommune DK-Aalborg: Artikler til badeværelser og køkkener ÆLDRE- OG HANDICAP FORVALTNINGEN I AALBORG KOMMUNE Levering af Elektrisk højdeindstillelig

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabybro: Hjælpemidler til ældre. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabybro: Hjælpemidler til ældre. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE Danmark-Aabybro: Hjælpemidler til ældre JAMMERBUGT KOMMUNE Levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune. Jammerbugt Kommunes udbyder følgende delaftaler:. Albuestok enkeltindstillelig.

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til uddannelse eller forskning UNIVERSITETS- OG BYGNINGSSTYRELSEN KUA 2. Byggeafsnit B. Råhus entreprisen. Kontrakt for udførelse af entreprise

Læs mere

Overskrift DK-Ballerup: Programmelsupport. Ordregiver THE DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION

Overskrift DK-Ballerup: Programmelsupport. Ordregiver THE DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION DK-Ballerup: Programmelsupport THE DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION CPV: 7226000. Programmelsupport. Thales UK Limited Air Operations Wookey Hole Road, Wells BA5 AA Somerset DET FORENEDE

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Finansiel leasing. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift DK-Aabenraa: Finansiel leasing. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE DK-Aabenraa: Finansiel leasing AABENRAA KOMMUNE Operationel leasing af 75 fabriks nye biler til Aabenraa Kommunes Hjemmepleje og Jobcenter. Operationel leasing af 75 fabriks nye biler til Aabenraa Kommunes

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-Odder: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder EGMONT HØJSKOLEN Egmont Højskolen - Bevæg Befri Beløn. Bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med nybyggeriet af en tilbygning

Læs mere

Indkøb af ERP Løsning

Indkøb af ERP Løsning Begrænset EU-UDBUD Tjenesteydelse Prækvalifikationsmateriale for Indkøb af ERP Løsning Bekendtgjort 15.6.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Ordregivers

Læs mere

Overskrift DK-Aarhus: Databehandlingsmaskiner (hardware) Ordregiver AARHUS UNIVERSITET

Overskrift DK-Aarhus: Databehandlingsmaskiner (hardware) Ordregiver AARHUS UNIVERSITET DK-Aarhus: Databehandlingsmaskiner (hardware) AARHUS UNIVERSITET Udbud af servere til Aarhus Universitets administrative platform. er, efter flere store fusioner indenfor de senere år, i færd med at geare

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-Korsør: Salt udvundet ved inddampning og ren natriumchlorid SLAGELSE KOMMUNE, DRIFT OG ANLAEG Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rammeaftale om levering af vejsalt. Rammeaftaler

Læs mere

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Februar 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Vedligeholdelse

Læs mere

Overskrift Danmark-Aalborg: Ambulancetjenester. Ordregiver REGION NORDJYLLAND

Overskrift Danmark-Aalborg: Ambulancetjenester. Ordregiver REGION NORDJYLLAND Danmark-Aalborg: Ambulancetjenester REGION NORDJYLLAND Udbud af ambulancetjenesten i Region Nordjylland. Kontrakt vedrørende den samlede ambulancetjeneste (kørsel ABC) i Region Nordjylland.Ambulancetjenesten

Læs mere