Overskrift DK-Herning: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder. Ordregiver Herning Kommune. Sammenfatning af opgaven

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overskrift DK-Herning: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder. Ordregiver Herning Kommune. Sammenfatning af opgaven"

Transkript

1 DK-Herning: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder Herning Kommune

2 DK-Holstebro: Begrænset udbud - totalrådgivning vedr. Om- og tilbygning til Idrætscenter Vest, Holstebro Holstebro Kommune

3 Danmark-Aalborg: Apparatur til endoskopi og endokirurgi REGION NORDJYLLAND Skopisøjler og skoper samt dokumentationssystem. 3 skopisøjler til Gastro Enterologisk Operationsafsnit, AalborgSygehus. Herudover 2 skopisøjler og 6 skoper samt dokumentationssystem til Organkirurgisk Afdeling, Sygehus Thy/Mors. Det nævnte udstyr er supplerende udstyr til delvis fornyelse af installationer og eksisterende udstyr. Derfor er det et krav, at der er kompabilitet mellem nyt og eksisterende udstyr. Dokumentationssystemet skal installeres på eksisterende produktspecifik server og bl.a. integreres med eksisterende blodtryksapparater således at målinger kan gemmes i patienthistorikken. Derudover er det essentielt at der kan foretages statiske udtræk fra databasen. I forhold til afdelingernes udnyttelse af udstyrets fulde funktionalitet gennem udstyrets levetid, er det afgørende, at der nødvendigvis er forenelighed mellem nyt og eksisterende udstyr. CPV: , Olympus Danmark A/S Tempovej Ballerup Telefon:

4 Danmark-Aalborg: Diverse medicinske apparater og produkter REGION NORDJYLLAND, INDKØBSKONTORET Udbud på smertepumper og tilbehør. Indkøb af smertepumper og tilbehør. CPV: Smiths Medical Danmark ApS Smiths Medical Danmark ApS Ferdinand Medical Micrel Medical Devices SA

5 Danmark-Aalborg: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder REGION NORDJYLLAND, KONCERN ØKONOMI Ansøgning om prækvalifikation for afgivelse af tilbud på Hovedentreprise vedr. 2 nye byggerier Skovbo og Bakkebo, ved Sødisbakke Havnedalvej i Mariager. Hovedentreprise omfattende opførelse af hhv. 24 og 6 boliger, med tilhørende fælles- og servicearealer. bruttoetageareal for byggerierne er henholdsvis for Skovbo 2 0 m² og Bakkbo 640 m². Målgruppen for Skovbo på 24 boliger til voksne udviklingshæmmede med en omfattende udviklingsforstyrrelse indenfor autismespektret. Bygningen er udformet med 3 fløje som indeholder 8 boliger og fællesarealer som forgrener sig fra et centralt knudepunkt indeholdende servicearealer. Målgruppen for Bakkebo på 6 boliger til voksne udviklingshæmmede med forskellige tillægsdiagnoser, det kan være ADHD, Borderline, OCD, psykopati, maniodepression. Bygningen er udformet som vinkelbygning med to fløje indeholdende 8 boliger og fællesarealer og en mellemliggende fløj som indeholder servicearealer. På begge bygninger fremstår facader med skalmur i teglsten og vinduer i træ/alu. Taget er fladt tagpaptag og udhæng på ca. 0,8 m. beklædt med trælister på sternkant. der monteres solceller på taget. Udenomaraelerne opføres med sansehaver og aktivitetsarealer samt med små flisebelagte terrasser foran boligerne og fællesaraeler. Der udføres diverse skure til affald, cyklerog depot. CPV: , Arne Andersen Vrå A/S Nordre Ringvej Vrå Mailadresse: Telefon: Fax:

6 Danmark-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder REGION MIDTJYLLAND, DET NYE UNIVERSITETSHOSPITAL, PROJEKTAFDELINGEN F DNU Udbudsområde B4, Vare + Affaldscentral. Nærværende kontrakt omfatter udførelsen af en forsyningsbygning indeholdende varemodtagelseog affaldscentral til Aarhus Universitetshospital, Skejby i forbindelse med opførelsen af Det Nye Universitetshospital, Aarhus (DNU). Byggeriet hører under delprojektet»vareforsyning BYG«. Delprojektet omfatter etablering af vareforsynings bygninger, der skal understøtte den overordnede varetransport og distribution på det samlede DNU. Som en del af vareforsynings bygningerne er Vare + Affaldscentralen. Herudover indeholder delprojektetbyggeri af Overbygning på eksisterende C-gang, der indeholder logistiktracé og som forbinder nordligt og sydligtnybyggeri. Projektet logistikbro forbinder logistiktracéet med Vare + Affaldscentralen. Etablering af rørpostanlæger ligeledes et projekt under Vareforsyning BYG. De nævnte projekter er udbudt i eget udbud. Vare + Affaldscentral: Vareindlevering og affaldscentral for det samlede DNU er centraliseret i en bygning. Bygningen strækker sigover to etager fra plan 2 til plan 4. Vare + Affaldscentralen udgør i alt ca m2. Bygningen ligger langs ringvejen, og den disponeres på grunden så den forholder sig til disponeringen afde fremtidige forsyningsbygninger, der forventes etableret langs ringen, med adgang fra Busvejen mod syd. Bygningen anlægges med køregård for lastbiler indtil bygningen. Dimensionsgivende forudsætninger for bygningen er den areal krævende vognhåndtering og funktionskrav til lastbiler og affaldstekniske komponenter (bygherreleverancer) der skal installeres. Etagehøjderne er bestemt af sammenbygning med logistikbroen til eksisterende sygehus, samt krav om lastbildock. Det medfører krav om atplan 2 skal hæves,2 m over terræn. Den samlede bygning udføres et fodaftryk på ca 46 x 49 m. Byggemetoderne baserer sig på en kombination af præfabrikation og opførelse på stedet for at opnå et byggeri i god velkendt kvalitet, og samtidig en rationel byggeproces. For Vare + Affaldscentralen er moduleringen til de bærende konstruktioner styret af den bagvedliggende funktion. De bærende betonkonstruktioner er således placeret, så de tilgodeser bygningens funktioner og flow. Facaderne udføres som bærende betonsandwich elementer i et modul på 3,6 m. Uden på sandwichelementet monteres en perforeret aluminiumsplade i modul der er tilpasset bygningens facader, og udføres demonterbart. Indvendige vægge i områder hvor der er trucktrafik og vognhåndtering udføres som betonvægge. I personale- og kontorområderne udføres vægge i gips med filt og maling. Vare + Affaldsbygningen udbydes i hovedentreprise og omfatter bl.a. følgende arbejder: Terræn- og landskabsarbejder Råhus- og betonarbejder Lukningsarbejder Apteringsarbejder Installationsarbejder. CPV: ,

7 Nisgaard + Christoffersen A/S Ladegårdsvej Vejle Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

8 Danmark-Aarhus: Jernsulphat AARHUS VAND A/S Leverance af kemikalier til fosforfjernelse og til hygiejnisering på Aarhus Vands renseanlæg. Leverance af kemikalier til fosforfjernelse og til hygiejnisering på Aarhus Vands renseanlæg. CPV: , , dankalk K/S Aggersundvej Løgstør Telefon: Mailadresse: Internetadresse: dankalk K/S Aggersundvej Løgstør Telefon: Mailadresse: Internetadresse: Chr. Krogh aps Hellerupvej 7A 2900 Hellerup Telefon: Mailadresse:

9 Danmark-Aarhus: Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) REGION MIDTJYLLAND, INDKØB OG MEDICOTEKNIK Supplerende anskaffelse til erstatning for nedbrudte moduler (Modular), samt opdatering af nuværende Cobas 6000 moduler på eksisterende båndløsning med præanalytiske enhed til almen kemi, immunkemi og på Centrallaboratoriet, Reghionshospitalet Horsens. Til opgradering af automatiserede analysesystemer til almen kemi, immunkemi på Centrallaboratoriet, Regionshospitalet Horsens anskaffes 2 stk. identiske Cobas 8000 til kemi og immunkemi (2 stk cobas modul og 4 stk cobas modul). En sådan opgradering vil betyde, at analysesystemet på Centrallaboratoriet, Regionshospitalet Horsens vil kunne kobles på eksisterende båndløsning med præanalytisk moduler/streng. CPV: , Roche Diagnostics A/S Industriholmen Hvidovre

10 Danmark-Aarhus: Regnskabs- og revisionsvirksomhed, skatterådgivning AARHUS UNIVERSITET Revisionsydelser. Revisionsydelser til Aarhus Universitet. CPV: PricewaterhouseCoopers Jens Chr. Skous Vej 8000 Aarhus Telefon:

11 Danmark-Albertslund: Rengøring af boliger, bygninger og vinduer KONGSHOLM GYMNASIUM OG HF Rengøringsservice. Rengøringsservice på Kongsholm Gymnasium og HF: Rengøringsservice omfatter indvendig lokalerengøring. Opgaven udbydes samlet i en aftale. Der indgås en kontrakt for institutionen. CPV: DANREN A/S Bogdol Gebäude-management GmbH Lumbyvej, Bygn. 5H 5000 Odense C

12 Danmark-Assens: Personbiler ASSENS KOMMUNE Operationel leasing af 2 biler til hjemmeplejen og andre institutioner i Assens Kommune. Udbuddet omfatter operationel leasing, inklusiv service og administration, af i alt 2 fabriksnye biler til hjemmeplejen og andre institutioner i Assens Kommune. Der er option på operationel leasing, inklusiv service og administration, af yderligere 25 biler. CPV: KommuneLeasing Kultorvet 6 75 København K Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

13 Danmark-Ballerup: Post- og telekommunikationstjenester BALLERUP KOMMUNE Leveringsaftale indgået iht. SKI Rammeaftale 0200 om indkøb af netværk (WAN). Leveringsaftale indgået iht. SKI Rammeaftale 0200 om indkøb af netværk (WAN). CPV: , , , , TDC A/S 0900 København C

14 Danmark-Brøndby: Elektroniske meddelelses- og informationstjenester DANSKE SPIL A/S SMS Kommunikation SMS Kommunikation. Afsendelse og modtagelse af den sms kommunikation, der indgår i DanskeSpils formidling og håndtering af informationstjenester og sms køb. CPV: , , Unwire ApS Vermundsgade 38A 200 København Ø

15 Danmark-Brøndby: PABC-udstyr BRØNDBY KOMMUNE Kontrakt om anskaffelse, implementering og service af telefoniplatform. Brøndby Kommune har i dag en telefoniplatform baseret på MD 0 platformen med fremskudte LIM på egne fiberforbindelser. MD0 telefonsystemet dækker rådhuset samt flere eksterne adresser. På øvrige eksterne adresser er der mindre telefonsystemer af varierende fabrikat og størrelse. Hensigten med dette udbud er en udskiftning af telefoniplatformen til en ny, moderne og fremtidssikret løsning, der understøtter samtlige ca. 45 kommunale adresser med i alt 700 brugere med enten fastnet- og/eller mobiltelefonifaciliteter. Ud over selve telefoniplatformen skal løsningen indeholde fastnettelefoner, softphones, integration af mobiltelefoni, PC omstillingsapplikation samt optioner på bl.a. redundans, Fax understøttelse, Unified Messaging applikation, Unified Communications og Contact Center applikation. Løsningen skal modsvare alle kommunens nuværende telefonibehov og samtidig understøtte fremtidige kommunikationsmuligheder. Der ønskes udelukkende tilbud på en in-house løsning. Det vil sige en løsning, hvor udstyr er ejet af Brøndby Kommune og hvor udstyr er installeret på Brøndby Kommunes adresse. Teleabonnementer og -trafik er ikke en del af dette udbud. Ligeledes er anskaffelse af mobile devices heller ikke en del af dette udbud. Brøndby Kommune anvender i dag TDC som teleoperatør. Den tilbudte løsning skal understøtte dette, men skal også understøtte et eventuelt skift til anden teleoperatør på sigt. CPV: , , Eltel Networks A/S Stationsparken Glostrup

16 Danmark-Dragør: Bygge- og anlægsarbejder DRAGØR KOMMUNE Begrænset udbud Totalentreprise Om- og tilbygning på St. Magleby Skole. Totalentreprisen omfatter om- og tilbygninger på St. Magleby Skole i forbindelse med implementering af en ny skolestruktur. Tilbygningerne på samlet ca. 300 m² omfatter klasselokaler, gangforløb ved alle klassefløje, fællesarealer, toiletter og garderobeområder samt etablering af ny cykelparkering og legeplads. Ombygningen omfatter bl.a. 6 klasselokaler, hvor gangforløb inddrages i klassernes areal, ombygning af personalerum, ombygning af SFO-område, etablering af mekanisk ventilation samt reetablering af udearealerne. Nedrivning af eksisterende bygning samt dele af cykelparkering er inkluderet i totalentreprisen. Opgaven udbydes på baggrund af et byggeprogram samt et skitseprojekt svarende til et dispositionsforslag. Totalentreprenørens rådgivere skal således færdigprojektere frem til hovedprojekt. CPV: , Elindco Byggefirma A/S Nordmarksvej Jyllinge

17 Danmark-Esbjerg: Bank- og investeringstjenesteydelser BOLIGFORENINGEN FREMAD AFDELING 4 Finansiering Boligforeningen Fremad afdeling 4 renovering. Bygherren anmoder om at få tilsendt kombinationstilbud på den foreløbige finansiering (byggelån) og endelig finansiering (støttede og ustøttede kreditforeningslån) vedrørende gennemførelse af renoveringsarbejder. Projektet gennemføres med ydelsesstøtte fra Landsbyggefonden jævnfør lov om almene boliger 9. I den samlede finansieringsskitsen indgår desforuden kapitaltilførsel med et samlet depot på DKK. Tilbudsgiver skal, jævnfør Landsbyggefondens normale praksis, løfte realkreditinstituttets andel på /5 af kapitaltilførselen svarende til DKK. Alle arbejder bliver finansieret med støtte efter almenboligloven dvs. det støttede lån og kapitaltilførsel følger den til enhver tid gældende lovgivning. CPV: Nordea Bank Danmark A/S Kongensgade Esbjerg BRFKredit a/s Klampenborgvej Lyngby Internetadresse:

18 Danmark-Gentofte: Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning DONG NATURGAS A/S CPV: Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning. Malmbeg Water AB Gamla Byvägen 4 SE Åhus SVERIGE

19 Danmark-Gentofte: Energimålere DONG ENERGY SALES & DISTRIBUTION A/S CPV: Energimålere. Flonidan A/S Islandsvej Horsens Flonidan A/S Islandsvej Horsens Flonidan A/S Islandsvej Horsens

20 Danmark-Gentofte: Gaskompressorer DONG GAS DISTRIBUTION A/S CPV: Gaskompressorer. Neuman & Esser GmbH & Co. KG Werkstrasse o. Nr Übach-Palenberg TYSKLAND

21 Danmark-Gentofte: Installation af udstyr til gastryksregulering DONG GAS DISTRIBUTION A/S CPV: , , , , Installation af udstyr til gastryksregulering. Gasanalyseapparatur. Installation af gasarmaturer. Installation af gasmålere. Gaskromatografer. Biogast Sustainable Energy BV Korte Spaarne 3 20 AJ Haarlem NEDERLANDENE

22 Danmark-Glostrup: Brandkøretøjer med vandtank VESTEGNENS BRANDVÆSEN Tankvogn ekskl. chassis. Udbuddet vedrører montering af en materialekasse placeret på et fabriksnyt chassis, samt indregistrering med Euronorm 5 og syning, således at der leveres en fuldt færdig tankvogn. Vestegnens Brandvæsen har allerede indkøbt chassis'et som materialekassen skal monteres på. Den færdige Tankvogn skal anvendes til udrykningskørsel, og dens primære opgaver vil være indsatser mod brande, forurenings- og færdselsuheld. Grundet tankvognens særlige anvendelse, har den særlig risiko for korrosion. Det er derfor meget vigtigt for Vestegnens Brandvæsen, at tilbudsgiver undervejs i opbygningsfasen sikrer hele tankvognen mod korrosion. Det er et ultimativt krav, at tilbudsgiver sørger for at køretøjet bliver synet og indregistreret med Euronorm 5 (skal være sket senest d ). CPV: GKV Brandmateriel ApS Kirkegårdsvej Gråsten Mailadresse: Telefon:

23 Danmark-Grindsted: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed BILLUND KOMMUNE, TEKNIK OG MILJØ Totalrådgivning- vedr., etablering af idrætshal og børnehave på Hejnsvig Skole. Totalrådgivning vedr. teknisk rådgivning og bistand Børne og ungeuniverset, ny børnehave, ny multihal og ombygning af fællesarealer på Hejnsvig skole. CPV:

24 Danmark-Hobro: Arbejder til vandløbsregulering og sikring mod oversvømmelser MARIAGERFJORD KOMMUNE Vedligeholdelse af kommunale vandløb. Vedligeholdelse af kommunale vandløb. Tjenesteydelsen er fordelt på følgende tre entrepriser: Entreprise : Inderfjord Syd, 99 km vandløbsvedligehold (66 km vandløb) Entreprise 2: Inderfjord Nord, 29 km vandløbsvedligehold (67 km vandløb) Entreprise 3: Yderfjord Nord, 95 km vandløbsvedligehold (83 km vandløb). De tre entrepriser indeholder alle en eller flere typer af vandløbsvedligehold. Der er tale om manuel og maskinel vedligehold samt gennemgang af vandløbsstrækninger. CPV: Laursen Group A/S Karmark Skovvej Ulstrup Kristian Kristensen Herredsvejen Møldrup Laursen Group A/S Karmark Skovvej Ulstrup

25 Danmark-Horsens: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til højere uddannelse LEARNMARK HORSENS Totalentreprise vedr. projektering og udførelse af ny HTX fagbygning og multisal. Totalentreprise vedr. projektering og udførelse af HTX fagbygning og multisal. CPV: Dansk Boligbyg A/S Erhvervsbyvej, 2. sal 8700 Horsens

26 Danmark-Horsens: Kemikalier til vandbehandling HORSENS VAND A/S M.FL. Rammeaftale Fællesindkøb af kemikalier til renseanlæg. Levering af hjælpestoffer til renseanlæg under de 5 ordregivende virksomheder: Horsens Vand A/S. Alrøvej 0, 8700 Horsens Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. Døjsøvej, 8660 Skanderborg Odder Spildevand A/S. Rude Havvej 9, 8300 Odder Vejle Spildevand. Toldbodvej 20, 700 Vejle Thisted Vand. Kirkevej 9, 7760 Hurup Opgaven udbydes i 6 delaftaler (for hver gruppering af hjælpestoffer). Der indgås én kontrakt pr. delaftale. Der er mulighed for at ansøge om prækvalifikation på en, flere eller alle delaftaler. Den ansøgende virksomhedskal påansøgningsskemaet i CTM systemet (se afsnit VI.3) Yderligere oplysninger) angive, hvilke delaftalerder ansøges omprækvalifikation på. Kun på de delaftaler, hvor det af ansøgningen fremgår, at der ansøges omprækvalifikation, vil denansøgende virksomhed kunne komme i betragtning til prækvalifikation CPV: Kemira Oyj Porkkalankatu 3, P.O. Box 330 FI-000 Helsinki FINLAND Kemira Oyj Porkkalankatu 3, P.O. Box 330 FI-000 Helsinki FINLAND Kemira Oyj Porkkalankatu 3, P.O. Box 330 FI-000 Helsinki FINLAND Danskaquakemi A/S Ny Munkegade 92 kld Århus C Afridana A/S Blokken Birkerød Danskaquakemi A/S

27 Ny Munkegade 92 kld Århus C 2

28 Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support SKATTEMINISTERIET, KONCERNCENTRET Mini One Stop Shop (MSS). Foranlediget af ny EU-lovgivning skal virksomheder fra og med den..205, der har solgt en elektronisk ydelse til en forbruger (ikke erhvervskøb) i et andet medlemsland, beregne momsen efter reglerne i købers/forbrugers medlemsland. Derfor skal virksomheden fremadrettet enten være momsregistreret, indgive momsangivelse of foretage betaling i købers medlemsland, eller virksomheden skal tilmelde sid den såkaldte»one Stop Shop ordning«, hvor moms angives samlet til ét medlemsland (Member State of Identification MSID). SKAT ønsker at indkøbe (herunder udvikling, drift, vedligehold, support og videreudvikling) et system, der understøtter de nye momsregler fra EU. CPV: , , , , , , CGI Danmark A/S

29 Danmark-København: Konsulentvirksomhed i forbindelse med forretningsanalyser KØBENHAVNS KOMMUNE, TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN Udbud af managementydelser til»sammen om byen 2.0«. Udbud af tværgående managementydelser (facilitering, sparring samt analyse) indenfor et strategisk og organisatorisk udviklingsprojekt, der har 2 hovedområder: En organisationsanalyse samt udvikling af ny strategisk retning. Teknik- og Miljøforvaltningen ønsker konsulentassistance i form af facilitering, sparring samt bidrag til det metodiske grundlag og udvalgte leverancer i projektet»sammen om byen 2.0«. Projektet består af 2 dele: ) TMF skal have nye strategiske pejlemærker. 2) Der skal laves et servicetjek af forvaltningen som arbejdsplads og organisation. Analysen anlægger et bredt syn på organisation og ser både på struktur, processer, kultur, modeller, ledelse, osv. Løsningsrummet vil være tilsvarende bredt. Der ønskes konsulentbistand på følgende hovedaktiviteter: ) Opstilling af ramme for strategien 2) Prioritering af forbedringsområder på det organisatoriske område og opstilling af løsningsforslag 3) Planlægning og facilitering af diverse seminarer. Aftalens varighed. august til primo oktober 203. CPV: Valcon A/S Christianshusvej Hørsholm

30 Danmark-København: Uddannelse og undervisning UNDERVISNINGSMINISTERIET Kontrakt om evaluering af hvordan kommuner bedst understøtter omstillingen til øget inklusion i dagtilbud, skoler og fritidstilbud. Kontrakten omfatter gennemførelse af en evaluering af, hvordan kommuner bedst kan understøtte omstillingen til øget inklusion i dagtilbud, skoler og fritidstilbud. Arbejdet med inklusion er forankret i Inklusionsudvikling, som er en udgående konsulentenhed i Undervisningsministeriet. Inklusionsudvikling understøtter kommuners arbejde med styrket inklusion i dagtilbud, skoler og fritidstilbud. Inklusionsudvikling indgår i et forpligtende samarbejde med 20 kommuner og yder desuden en landsdækkende indsats for alle landets kommuner. Inklusionsudvikling skal i den forbindelse gennemføre en evaluering, som overordnet har til formål at skabe viden om, hvordan kommuner bedst understøtter omstillingen til øget inklusion i dagtilbud, skoler og fritidstilbud. Evalueringen tager udgangspunkt i Inklusionsudviklings igangværende samarbejde med 20 kommuner. Evalueringen skal bidrage med resultater, der primært vil kunne bidrage med viden om, hvordan kommuner bedst understøtter omstillingen til øget inklusion i dagtilbud, skoler og fritidstilbud, og at resultater og konklusioner er af generisk karakter således, at de er anvendelige for de 20 samarbejdskommuner såvel som resten af landets kommuner og øvrige parter medinteresse for omstillingen til øget inklusion sekundært vil kunne bidrage med viden om, hvordan konsulenter i Undervisningsministeriets udgående enheder som Inklusionsudvikling bedst understøtter kommunerne i omstillingen til øget inklusion. CPV: , , , Cubion A/S Storegade 2,. th Bjerringbro Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

31 Danmark-København: Vaske- og tørremaskiner til tøj FREDERIKSBERG FORENEDE BOLIGSELSKABER, AFDELING SØNDERMARKEN V/ KAB Levering og service af vaskeriudstyr til Frederiksberg forenede Boligselskaber, afdeling Søndermarken. Levering og opstilling af 4 vaskemaskiner og 3 tørretumblere pr. vaskeri til 5 vaskerier. Herudover omfatter kontrakten 0 års service af vaskerierne dvs. service af de nye vaskemaskiner og tørretumblere samt eksisterende strygeruller og sæbedoserings-, reservations- og betalingsanlæg. CPV: , Nortec Systems A/S Arnold Nielsens Boulevard 68C 2650 Hvidovre

32 Danmark-København: Videokonferenceudstyr DOMSTOLSSTYRELSEN Video3-løsningen. Domstolsstyrelsen ønsker at anskaffe en centralt driftet løsning til videokonference på tværs af justitssektoren (betegnet Video3-løsningen). Løsningen skal stilles til rådighed for Anklagemyndigheden, Politiet og Kriminalforsorgen. Domstolsstyrelsen er kontraktholder, og leverandøren indgår kontrakt med Domstolsstyrelsen. Udstyret installeres i retssale, afhøringslokaler og arresthuse, således at fristforlængelsessager kan gennemføres, uden at arrestanter skal transporteres mellem de involverede parter. Løsningen skal være konstrueret således, at det i hver retssal er muligt at styre en videokonference. Således skal det være muligt at foretage opkald til et eller flere afhøringslokaler og/eller arresthuse, styre visning af billeder, justere kamerafokus og lydstyrke med videre. Dette skal kunne gøres ved hjælp af en styringsenhed (eksempelvis et touchpanel) betjent af dommeren. På sigt er det meningen, at der skal kunne kobles eksterne aktører til løsningen, eksempelvis ambassader. Således skal løsningen indeholde standardiserede grænseflader, der vil muliggøre opkobling af eksterne aktører i fremtiden. Leverandøren skal varetage alle elementer af installation og drift af løsningen, hvilket blandt andet omfatter projektering og projektledelse under installation, etablering af nødvendige føringsveje (herunder skjulte som underboringer/-føring, fræsning af kabelriller m.m.) kabling, etablering af lokalnetværk, installation af udstyr (herunder projektorer, lærreder og mørklægning) i bygninger, bygningsarbejde og efterbehandling (herunder lydisolering), eksempelvis el-, maler- eller murerarbejder i forbindelse med installation, implementering af løsningen samt driften og support af såvel centralt placeret udstyr som udstyr installeret i lokaler. Løsningens komponenter skal driftes og overvåges af leverandøren og skal omfatte en enhed, der kan fordele opkald mellem lokaler (betegnet nær- og fjernender), der er opkoblet på løsningen. Løsningen skal installeres i ca. 200 lokaler i hele Danmark og på Færøerne, og derudover skal der installeres centralt placeret driftsudstyr. Lokalerne vil være fordelt over hele landet og på brofaste øer, med undtagelse af Ærø, Bornholm og Færøerne (Thorshavn). Løsningen forventes at være fuldt implementeret og taget i brug på samtlige lokationer senest den , hvilket fordrer, at den vindende tilbudsgiver påbegynder installationsarbejdet straks efter at der er indgået kontrakt og at der installeres i flere lokaler parallelt. Derudover forventes det, at den vindende tilbudsgiver vil kunne etablere en pilotudrulning tidligt i projektet, der kan fungere som et proof-of-concept. Løsningen skal fungere med og dermed genanvende udstyr, der blev anskaffet i forbindelse med gennemførelsen af et pilotprojekt ved retterne i Esbjerg og Sønderborg og omkringliggende arresthuse og afhøringslokaler (det såkaldte Video2 projekt). Løsningen skal understøtte flowet for styring af retsmøder og retsmødeprocesserne. Betjening af løsningen skal ske via en brugergrænseflade, som er velegnet og målrettet til dommerne, som er de primære brugere. Ydelserne omfatter: Etablering af en løsning baseret på standard hardware komponenter, herunder levering af udstyr og eventuel konfiguration og/eller udvikling til styringsenhed, enhed til fordeling af opkald og

33 telefonbogsfunktionalitet Lokaleændringer, herunder kabelføring, etablering af netværk, installation af udstyr i bygninger og efterbehandling, dog eksklusiv bygningsarbejder i Kriminalforsorgen og muligvis eksklusiv kabelføring i Kriminalforsorgen Udrulning og implementering af løsningen, herunder dokumentation og uddannelse Vedligeholdelse, support og drift af løsningen Etablering af grænseflader til eksterne systemer/netværk til: ) udtræk af digital lyd, 2) videokonferenceudstyr på Færøerne og 3) netværk mellem myndighederne. Således omfatter udbuddet både tjenesteydelser og varekøb. Ydelserne omfatter ikke etablering af netværk. Nogle af lokaleændringerne vil skulle ske i fredede bygninger, ligesom der i nogle lokaler vil være særlige krav til sikring af udstyret mod hærværk og lignende. Udstyret i Video2-projektet er følgende: 25 styringsenheder model Tandberg Management Suite, en ISDN gateway model Tandberg Codian ISDN GW 324 pri ISDN h.320 to h323 Gateway, en VCS model Tandberg VCS Control Application/gatekeeper, codecsne Tandberg C90 og Tandberg C20, samt kameraer fra Tandberg. Der benyttes touchpaneler fra Crestron model TPS-2G-QM 2" og switche til lokalnetværk fra HP model Procurve switch Derudover benyttes en række forskellige projektorer, mikrofoner, forstærkere, højtalere med videre. Tilsvarende udstyr findes på Grønland. CPV: , , , , , , ElTel Networks A/S Stationsparken Glostrup Mailadresse: Telefon: Internetadresse: eltelnetworks.com Fax:

34 Danmark-København: Ydertøj KØBENHAVNS KOMMUNE, V/KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN, SERVICECENTRET Erhvervsbeklædning, sportsbeklædning, arbejdssko/støvler og sikkerhedssko/støvler. Københavns Kommune har indgået Rammeaftaler vedr. levering af erhvervsbeklædning, sportsbeklædning samt arbejdssko/støvler og sikkerhedssko/støvler. Rammeaftalen er opdelt i 7 delaftaler med en leverandør på hver delaftale. Rammeaftalerne er inddelt på følgende vis: Delaftale : Arbjdsbeklædning Delaftale 2: Skærebeklædning og andet sikkerhedsudstyr Delaftale 3: Sportsbeklædning, løbe og joggingsko Delaftale 4: Regørings- og kantinebeklædning Delaftale 5: Arbejdssko/støvler og sikkerhedssko/støvler Delaftale 6: Profilbeklædning og strik Delaftale 7: Flourescerende arbejdstøj Rammeaftalen er af 2-årig varighed med mulighed for 2 x års forlængelse. Rammeaftalerne vil ikke kunne forlænges yderligere. CPV: , , , , , , , , , , , Baca Direct Abildager Brøndby Internetadresse: Brdr. Høyer A/S Nordholmen Hvidovre Internetadresse: Brdr. Høyer A/S Nordholmen Hvidovre Internetadresse: Kwintet Denmark A/S Blangstedgaardsvej Odense SØ Internetadresse: Grene Danmark A/S Kobbervej Skjern Internetadresse: Orloff Firmatøj A/S

35 Roholmsvej 0A 2620 Albertslund Internetadresse: Baca Direct Abildager Brøndby Internetadresse: 2

36 Danmark-Køge: Udstyr til biblioteksautomation KØGE KOMMUNE Offentligt udbud af RFID-udstyr til KøgeBibliotekerne. Nærværende udbudsforretning vedrører udbud af en engangslevering af en komplet RFID-baseret løsning, herunder selvbetjeningsautomater, sikkerhedsgates, leje af konverteringsudstyr, RFID-læse/skriveudstyr og tilhørende programmel. Derudover ønsker KøgeBibliotekerne tilbud på RFID-tags til boglige materialer. CPV: , , , , , Axiell Danmark A/S Stamholmen 57, 4. sal 2650 Hvidovre Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Mk Sorting Systems GmbH Glockenstraße Troisdorf TYSKLAND Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

37 Danmark-Nykøbing: Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S Underhåndsbud: NO-DIG arbejder og tilknyttede ydelser. Guldborgsund Spildevand A/S (herefter»bygherre«) har et løbende behov for at foretage renoveringer af det eksisterende ledningsnet i Guldborgsund Kommune ved hjælp af NO-DIG metoder. For at sikre denne renovering ønsker Bygherre at indgå en rammeaftale med entreprenør om varetagelsen af renoveringsopgaverne. De opgaver, som Bygherre forventer, at rammeaftalen skal omfatte, er som følger: () Foringer: Bygherre ønsker gennemført renoveringer ved NO-DIG metoder på alle ledningsdimensioner. (2) Traditionel brøndrenovering: Erfaringer har vist, at mange af Bygherres brønde og dobbeltbrønde er utidssvarende eller i ringe forfatning. Rammeaftalen indeholder aktiviteter, herunder støbning af bunde til sikring af genopretning af kvaliteten af brønde og dobbeltbrønde. (3) Overgangsprofiler: Bygherre ønsker mulighed for at anvende den seneste teknologiske udvikling af overgangsprofiler både ved korte stik og længere ledningsanlæg. (4) Punktrenoveringer: Bygherre forventer at benytte sig af både partliner-metode og traditionelle opgravninger. (5) TV-inspektioner: Til brug for afklaring af ledningernes aktuelle tilstand og dokumentationsopfølgning på afsluttede arbejder omfatter rammeaftalen udførelse af TV-inspektioner. Rammeaftalen indgås for en 2-årig periode. CPV: , Per Aarsleff A/S Lokesvej Åbyhøj Internetadresse:

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279370-2014:text:da:html Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370

Læs mere

Rammeaftale om mindre håndværksydelser

Rammeaftale om mindre håndværksydelser Rammeaftale om mindre håndværksydelser PRÆKVALIFIKATION Københavns Kommune,, udbyder i begrænset licitation med prækvalifikation Rammeaftale om mindre håndværksydelser Sted Københavns Kommune, s pladser

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse.

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106559-2012:text:da:html DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559

Læs mere

DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:328412-2010:text:da:html DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:57875-2011:text:da:html DK-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2011/S 35-057875 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:377512-2012:text:da:html DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136345-2011:text:da:html DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Bygge- og anlægsarbejde

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4.

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4. Herning Kommune opfordrer herved investorer, totalentreprenører og konsortier til at søge prækvalifikation i forbindelse med et projekt for en ny busterminal samt helhedsplan for Banegårdspladsen i Herning.

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

Prækvalifikation. Aarhus Kommune. Begrænset udbud. Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj. Side 1

Prækvalifikation. Aarhus Kommune. Begrænset udbud. Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj. Side 1 Prækvalifikation Begrænset udbud Aarhus Kommune Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj Side 1 Prækvalifikationsmateriale Marts 2014 Side 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Danmark-Jyderup: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2015/S 077-136312. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Jyderup: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2015/S 077-136312. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136312-2015:text:da:html Danmark-Jyderup: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2015/S 077-136312 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED Bjarne S. Petersen, indkøbskoordinator v. FFV Energi & Miljø og Andreas Christensen, partner v. Horten Onsdag d. 18 juni 2014 AGENDA side 2 Præsentationaf

Læs mere

Danmark-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder. 45231110 Rørlægningsarbejde. 34928230 Støjskærm

Danmark-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder. 45231110 Rørlægningsarbejde. 34928230 Støjskærm Udbudsbekendtgørelse Udbudsresumé Overskrift Dokumenttype Fremgangsmåde Ordregiver Ordregivers by Frist for indhentning af materiale -Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder Udbudsbekendtgørelse Begrænset udbud

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Danmark-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2015/S 076-134192. Udbudsbekendtgørelse.

Danmark-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2015/S 076-134192. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134192-2015:text:da:html Danmark-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2015/S 076-134192

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

- vi bygger på værdier og synergi! Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger. Ungdomsboliger. At løfte i flok. Men tag ikke fejl: værd at stræbe efter!

- vi bygger på værdier og synergi! Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger. Ungdomsboliger. At løfte i flok. Men tag ikke fejl: værd at stræbe efter! ERHVERVSBYGGERI Etagebyggeri Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger Renovering Skoler og institutioner Ungdomsboliger - vi bygger på værdier og synergi! Som familie løfter vi i flok... At løfte i flok

Læs mere

Den 10. januar 2012. Aarhus Kommune

Den 10. januar 2012. Aarhus Kommune Den 10. januar 2012 Annoncering af prækvalifikation vedr. indkøb af konsulentbistand til indkøb af kunstnerisk udsmykning i tilknytning til projektet Urban Mediaspace Aarhus 1. Beskrivelse af indkøbet

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:277124-2013:text:da:html Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Beskrivelse af totalrådgivers opgave

Beskrivelse af totalrådgivers opgave Bydende ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk SIDE 1/5 Udbudsbrev Engparken Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7 Som tidligere meddelt er De blevet prækvalificeret

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere

Webløsning til Skive Kommune

Webløsning til Skive Kommune Udbud efter tilbudsloven (nationalt udbud) Anmodningsmateriale til prækvalifikation på levering af Webløsning til Skive Kommune Februar 2013 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet Skive Kommune

Læs mere

Kommunen er medejer af

Kommunen er medejer af Kommune Albertslund Kommune Allerød Kommune Assens Kommune Ballerup Kommune Billund Kommune Bornholm Regionskommune Brøndby Kommune Brønderslev Kommune Kommunen er medejer af Albertslund Varmeforsyning

Læs mere

Lillian Kristensen projektdirektør

Lillian Kristensen projektdirektør Jens Anton Dalgaard Lillian Kristensen projektdirektør projektchef KVALITETSFONDSBYGGERIET - REGIONSHOSPITALET VIBORG Informationsmøde oprensningsentreprise 16.12.2013 SWECO AART MIDTCONSULT WSP Dagsorden

Læs mere

Udbudsbeskrivelse. Prækvalifikation. GEV A/S Maj 12014. Forsyning Helsingør A/S

Udbudsbeskrivelse. Prækvalifikation. GEV A/S Maj 12014. Forsyning Helsingør A/S Udbudsbeskrivelse Orientering Montage af om fjernaflæste målerudbud elmålere Prækvalifikation GEV A/S Maj 12014 Forsyning Helsingør A/S Juli 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Stor variation i de kommunale affaldsordninger

Stor variation i de kommunale affaldsordninger En ny organisering af affaldssektoren betyder, at der etableres en tilmeldeordning i kommunerne, hvor virksomhederne kan tilmelde sig, hvis de ønsker at bruge den kommunale genbrugsplads. Selvom kommunerne

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Dines Jørgensen & Co. A/S. DJ Miljø & Geoteknik P/S

Dines Jørgensen & Co. A/S. DJ Miljø & Geoteknik P/S Dines Jørgensen & Co. A/S Hillerød og Sorø 54 ansatte DJ Miljø & Geoteknik P/S Hillerød og Sorø 24 ansatte Dines Jørgensen & Co. A/S er et ingeniørfirma med rådgivning indenfor Anlæg og Byggeri. Firmaet

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Spørgsmål og svar til EU-udbud af Callcenterløsning (inkl. licens), implementering og drift, LYNC (ekskl. licens), implementering og drift.

Spørgsmål og svar til EU-udbud af Callcenterløsning (inkl. licens), implementering og drift, LYNC (ekskl. licens), implementering og drift. Dato for revision: 13. november 2014 Spørgsmål og svar til EU-udbud af Callcenterløsning (inkl. licens), implementering og drift, LYNC (ekskl. licens), implementering og drift. Spørgsmål 1: En del af udbudsbetegnelsen

Læs mere

Dagsorden. Orientering om udbud ved Thisted Vand

Dagsorden. Orientering om udbud ved Thisted Vand Dagsorden Orientering om udbud ved Thisted Vand 1. Beskrivelse af licitations-og entrepriseformer og baggrunden for valg af de forskellige udbudsformer 2. Udbud gennemført i 2015 3. Forventede udbud i

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

DK-Roskilde: Bygge- og anlægsarbejder 2013/S 029-045071. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

DK-Roskilde: Bygge- og anlægsarbejder 2013/S 029-045071. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:45071-2013:text:da:html DK-Roskilde: Bygge- og anlægsarbejder 2013/S 029-045071 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbudsbekendtgørelsen - Version 3 af 7. november 2013

Spørgsmål og svar til udbudsbekendtgørelsen - Version 3 af 7. november 2013 Aarhus November 2013 Sagsnr. 057017-0001 tbr/tbr/hai Spørgsmål og svar til udbudsbekendtgørelsen - Version 3 af 7. november 2013 Lolland forsyning A/S har modtaget følgende spørgsmål til udbudsbekendtgørelsen

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018. Mandag d. 17. august 2015 kl. 15

Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018. Mandag d. 17. august 2015 kl. 15 Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018 Mandag d. 17. august 2015 kl. 15 Introduktion Leder for Ejendom, Vej & Park: Projektleder: Rådgiver (Rambøll): Erhvervskonsulent:

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:91612-2011:text:da:html DK-Gentofte: Elektriske apparater til at slutte, afbryde eller beskytte elektriske kredsløb 2011/S

Læs mere

DK-Esbjerg: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed 2013/S 078-131552. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-Esbjerg: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed 2013/S 078-131552. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:131552-2013:text:da:html DK-Esbjerg: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed 2013/S 078-131552 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Udbud.dk. https://www.udbud.dk/pages/tenders/showtender?tenderid=23176. Luk udbudsdetaljer (gældende version 27-03-2015)

Udbud.dk. https://www.udbud.dk/pages/tenders/showtender?tenderid=23176. Luk udbudsdetaljer (gældende version 27-03-2015) Side 1 af 5 Udbud.dk Tip en ven Udbud af projektkonkurrence vedr. totalrådgivning Region Nordjylland "Ny Kærvang" Region Nordjylland (herefter Ordregiver) udbyder hermed projektkonkurrence med efterfølgende

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Danmark-Glostrup: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed 2015/S 086-156034. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Glostrup: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed 2015/S 086-156034. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:156034-2015:text:da:html Danmark-Glostrup: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed 2015/S 086-156034 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende:

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 02.12.2013 Indkøb af testsystem Jens Ole Nielsen joni@vd.dk 7244 3035 ANNONCERING AF INDKØB I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt

Læs mere