Jobindsats.dk en verden af nye muligheder. Maj 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jobindsats.dk en verden af nye muligheder. Maj 2008"

Transkript

1 Maj 2008 Jobindsats.dk en verden af nye muligheder

2

3 En verden af nye muligheder Nu er det snart et år siden, vi lancerede Jobindsats.dk. Et antal besøg på mellem og hver måned vidner om, at vi med portalen har ramt en rigtig åre. Mange bruger Jobindsats.dk som et arbejdsredskab i det daglige, fordi portalen har gjort det enkelt at skabe overskuelighed, gennemsigtighed og klar ledelsesinformation. Med Jobindsats.dk er det lykkedes at realisere en central beskæftigelsespolitisk ambition, nemlig at skabe fuld synlighed om beskæftigelsesindsatsen. Det er konkret sket ved, at vi har samlet statistiske informationer om stort set alt, hvad der er værd at vide om overførselsmodtagere i den erhvervsaktive alder. Hvis man i en kommune vil vide, om udgifterne til kontanthjælp stiger mere eller mindre end i nabokommunerne, så kan man gå på Jobindsats.dk. Hvis man som jobcenter vil have svar på, om antallet af førtidspensionister stiger eller falder, så findes svaret på Jobindsats.dk. Eller hvad med udviklingen i de samlede kommunale udgifter til overførsler? Svaret er på Jobindsats.dk. Jobindsats.dk har ikke krævet nye registreringer. Målingerne trækker på de data, som jobcentre og kommuner registrerer i forvejen. Tallene er blot stillet op på ens form, og de er opgjort efter samme metode på tværs af jobcentre. For mig at se, er portalen lidt af en revolution. Den giver langt bedre muligheder end tidligere for at træffe oplyste beslutninger, fordi det er blevet enkelt at følge med i resultater og effekter. Med den nye gennemsigtighed er grundlaget skabt for at erstatte tro med sikker viden. Det er mit håb, at portalen fortsat vil blive brugt ivrigt. Claus Hjort Frederiksen 3

4 Viden om overførselsindkomster Jobindsats.dk er en portal, der samler en række data, der har en ting til fælles: Det handler om mennesker i den erhvervsaktive alder, der, af den ene eller anden grund, ikke er i job. Viden om ni ydelser Udgangspunktet for portalen er de ydelser, som i Danmark kan kompensere for manglende lønindkomst. Det vil sige arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, starthjælp, introduktionsydelse, forrevalidering, revalidering, sygedagpenge, ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension. For hver af ydelserne giver portalen mulighed for at lave en lang række dataudtræk og analyser, f.eks. ved at sammenligne den enkelte kommune eller det enkelte jobcenter med andre. Mulighederne for analyse er ikke uendelige. Men det er lige ved. Ønsker man f.eks. i en kommune at vide noget om de, der modtager kontanthjælp, så kan man, blandt mange andre ting, umiddelbart finde svar på: Hvor mange er på ydelsen, og hvor længe har de været det? Hvor meget koster det kommunen og staten? Hvordan er kontanthjælpsmodtagerne fordelt på matchkategorier, køn, alder og herkomst? Hvor stor en andel er i beskæftigelse 1, 3, 6 og 12 måneder efter afsluttet forløb? Hvor mange kontanthjælpsmodtagere er i aktivering, hvilke redskaber anvendes, og hvordan virker aktiveringen? Får ledige jobsamtaler og aktivering til tiden? Alle disse, og mange flere, spørgsmål kan man få belyst på Jobindsats.dk. 4

5 Man kan enten bruge Overblik, hvor man med få klik får en rapport med vigtige nøgletal for det valgte område. Eller man kan vælge Databank, hvor der er flere valgmuligheder og mere detaljeret information. For hvert af spørgsmålene kan man gå nogle måneder, kvartaler eller år tilbage i tiden, så man får mulighed for at tage stilling til, om pilen peger i den ene eller anden retning går det bedre eller værre i dag i forhold til tidligere? Alle målinger i Jobindsats.dk er opgjort ens på tværs af kommuner og jobcentre. Og på tværs af ydelsesområder er opgørelsesmetoderne også de samme. Fra tro til viden Slut med undskyldninger Vi har i årevis manglet sikker viden om vores beskæftigelsesindsats. Den har vi fået med Jobindsats.dk. Nu kan man rent faktisk se, hvad der virker, hvor folk bevæger sig hen, og hvordan sammenhængen mellem ydelser og alt muligt andet er. Med Jobindsats.dk er vi ganske enkelt langt bedre klædt på til effektivt at gøre en forskel i borgernes liv. Simon Pihl Sørensen, formand for beskæftigelsesudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vi bruger primært Jobindsats.dk til at sammenligne os med andre. På mange måder går det godt hos os, men målingerne pirker til vores selvforståelse af, at vi på alle områder er de bedste. Vi kan ikke fastholde gamle undskyldninger f.eks. den med, at vi er mindre end andre, eller at vi har en anden befolkningssammensætning. At man kan benchmarke sig i forhold til sammenlignelige jobcentre giver et helt nyt perspektiv. Erik Schrøder, kommunal jobcenterchef i Gribskov 5

6 Benchmark på tværs af Danmark På Jobindsats.dk kan man sammenligne på tværs af geografiske grænser. Dermed er der for alvor skabt mulighed for, at kommuner, jobcentre og beskæftigelsesregioner kan lære af hinanden. Hvor mange? Et eksempel er antal personer på førtidspension. På landsplan udgjorde førtidspensionisterne 6,6 pct. af de årige i befolkningen i Men med Jobindsats er det enkelt at lave et udtræk, der illustrerer, at det dækker over meget store variationer kommunerne imellem. Som det fremgår af figur 1, udgør førtidspensionisterne i nogle kommuner, f.eks. Solrød, Dragør og Gentofte, ca. 3 pct. af befolkningen, mens de i andre kommuner, f.eks. Lolland, Langeland og Odsherred, udgør over 11 pct. På samme måde kan man få tal for f.eks. udviklingen i de kommunale udgifter til førtidspension eller for, hvor mange der inden for en bestemt periode, f.eks. et år eller en måned, er påbegyndt eller ophørt med at modtage førtidspension. Og man kan sammenligne med en hvilken som helst kommune eller gruppe af kommuner, man måtte ønske. Figur 1 Førtidspensionister som andel af befolkningen i Danmarks 98 kommuner Note: Førtidspensionister som andel af befolkningen mellem 16 og 66 år. Den vandrette kurve viser landsgennemsnittet. 6

7 Hvor længe? En anden mulighed for benchmarking er at se på, hvor længe borgere er på bestemte ydelser. Det har selvsagt betydning for, hvor store kommunens udgifter er. Ser man f.eks. på længden af forløb på ledighedsydelse, så viser et simpelt træk på Jobindsats.dk, at forløbene i 2007 havde en gennemsnitlig varighed på 24,5 uger. Størrelsen af variationen får man svar på med få klik med musen i Jobindsats.dk. Det viser sig, at modtagere af ledighedsydelse i nogle jobcentre, f.eks. Halsnæs, Vallensbæk/Ishøj, Fredensborg og København, får ydelsen i mere end 30 uger, mens der i andre jobcentre, f.eks. Hørsholm, Allerød, Gentofte, Høje Tåstrup og Hedensted, er tale om mindre end 20 uger. Umiddelbart vil man nok forvente en vis variation på tværs af jobcetre. Figur 2 Hvor længe varer forløb på ledighedsydelse i landets 91 jobcentre? Note: Den vandrette kurve viser landsgennemsnittet. 7

8 Sammenlign med dem, der ligner På Jobindsats.dk er der en række foruddefinerede muligheder for at sammenligne sig med andre. Et jobcenter kan sammenligne sig med hele landet, med nabojobcentre, jobcentre af samme størrelse, jobcentre inden for samme beskæftigelsesregion eller med et hvilket som helst andet jobcenter. Et simpelt træk på Jobindsats.dk vil kunne vise, at der blandt borgerne i jobcentret i det velstående nordsjællandske Rudersdal er færre syge, ledige og førtidspensionister, end der er i et mindre velstående udkantsområde som Bornholm. Det er ikke overraskende. Det er forventeligt, fordi rammevilkårene er forskellige. Og det er begrænset, hvad man kan bruge en sådan sammenligning til. Det giver meget mere mening at sammenligne sig med sammenlignelige jobcentre. Det kan man på Jobindsats. dk, hvor jobcentrene er opdelt i klynger af jobcentre med samme rammevilkår.* Jobcentre inden for samme klynge har en række grundlæggende træk til fælles, som har betydning for antallet af modtagere af offentlig forsørgelse og for, hvor længe de modtager denne, f.eks. nogenlunde samme andel indvandrere, samme andel lavtuddannede og samme andel enlige forsørgere. Derfor kan borgerne inden for samme klynge forvente gennemsnitligt at være nogenlunde lige mange dage på overførselsindkomst i løbet af et år. Hvis man alligevel finder forskelle, kan det skyldes, at jobcentrene gør noget forskelligt i beskæf tigelsesindsatsen. Sammenligninger inden for klyngerne på Jobindsats.dk er et godt udgangspunkt for, at jobcentre kan lære af hinanden. Gentofte bør således ikke bryste sig af, at a-dagpenge koster borgerne inden for jobcentrets område kr pr. år mod kr i Frederikshavn/Læsø. En betydelig del af forklaringen er nemlig, at Gentofte har et langt bedre udgangspunkt. * Til grund for klyngerne i Jobindsats ligger en omfattende statistisk undersøgelse af rammevilkårene på kommuneniveau af alle personer mellem 18 og 60 år, hvilket er mere end tre millioner personer. Undersøgelsen er udført af forskere fra AKF og SFI. 8

9 Gentofte bør i stedet interessere sig for, hvad man gør i jobcentre som Egedal, Allerød og Lejre, der både har omtrent samme rammevilkår som Gentofte og har lavere udgifter til a-dagpenge pr. borger. Omvendt bør Frederikshavn/Læsø skele til jobcentre som Kalundborg og Haderslev. De har omtrent samme rammevilkår som Frederikshavn/Læsø, men langt lavere udgifter pr. borger. Tabel 1 Udgifter til A-dagpenge pr. person i befolkningen Frederikshavn/Læsøs klynge Gentoftes klynge Bornholm Gentofte Frederikshavn/Læsø Solrød Svendborg/Langeland/Ærø Rudersdal Lolland Lyngby-Taarbæk Slagelse Hørsholm Norddjurs Lejre Randers Allerød Nyborg Egedal Guldborgsund Vordingborg Haderslev Kalundborg Note: Udgifterne er opgjort som offentlige udgifter til forsørgelse af passive a-dagpenge modtagere samt a-dagpengemodtagere i aktiveringsforløb, hvor de ledige fortsat modtager a-dagpenge. I udgifterne til a-dagpenge indgår ikke perioder, hvor ledige modtager aktiveringsydelse eller løntilskud. Udgifterne til a-dagpenge er sat i forhold til antal personer i befolkningen mellem 16 og 66 år. 9

10 Jobindsats er levende Arbejdsmarkedsstyrelsen vil løbende udbygge Jobindsats.dk med nye målinger og analysemuligheder. Portalen vil til stadighed være kilden til aktuel og relevant viden om beskæftigelsespolitikken. Der vil komme nye muligheder for målinger i forhold til de ydelser, der allerede er på portalen. Og så vil der komme en række nye indgange med tværgående informationer om særlige grupper af personer. Der vil bl.a. være tale om data for personer på kanten af arbejdsmarkedet, personer med anden etnisk herkomst end dansk samt arbejdsmarkedsparate og ikke-arbejdsmarkedsparate ledige. Disse nye indgange vil give viden om personer med særlige karakteristika på tværs af ydelsesgrupper. Hvor mange er der? Hvor længe har de været der? Hvordan går det i forhold til tidligere år? Etc. Arbejdsmarkedsstyrelsen vil fra maj 2008 udsende et kvartalsvist nyhedsbrev, Nyhedsbrevet Jobindsats, så brugerne hele tiden får information om nye tiltag, og får eksempler på, hvordan Jobindsats.dk kan bruges. Det vil blive muligt, at tilmelde sig nyhedsbrevet, så man automatisk får det tilsendt, når det udkommer. 10

11

12 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal København K Telefon Fax Tekst Slotsholm A/S Layout Grafik/Design

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.dk sådan og derfor II Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Med udgangen af 1. kvartal 2010 skal sagsbehandlere i landets

Læs mere

Ind på arbejdsmarkedet Fakta og analyse

Ind på arbejdsmarkedet Fakta og analyse Ind på arbejdsmarkedet Fakta og analyse Ind på arbejdsmarkedet Fakta og analyse KL 1. udgave, 1. oplag 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Colourbox Sats: Kommuneforlaget A/S Tryk:

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Hurtigt i gang. det betaler sig

Hurtigt i gang. det betaler sig Hurtigt i gang det betaler sig Arbejdsmarkedsstyrelsen Maj 2008 Sikker viden Denne pjece indeholder en klar opfordring til landets jobcentre: Tag hurtigt kontakt til nye ledige og fasthold en intensiv

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP JANUAR 2014 DET CENTRALE HANDICAPRÅD SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56

Læs mere

Hvem er de unge ledige?

Hvem er de unge ledige? Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Anne Görlich, Mette Pless, Noemi Katznelson og Pia Olsen Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Hvem

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Udgivet af Danmarks Statistik November 2013 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Colourbox Papirudgave Pris 150 kr.

Læs mere

Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet

Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet September 2013 Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet September 2013 Henvendelse om publikationen kan

Læs mere

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet April 2012 Afrapportering Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet Indholdsfortegnelse Resumé og forslag 3 Resultater af analysen 3 Deloittes forslag til en styrket anvendelse af

Læs mere

Konsekvenser af de laveste sociale ydelser

Konsekvenser af de laveste sociale ydelser Konsekvenser af de laveste sociale ydelser - Forsørgelsesgrundlag og afsavn Finn Kenneth Hansen og M. Azhar Hussain August 2009 Forskningsprojektet: Konsekvenser af at have de laveste sociale ydelser som

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET

IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET September 212 IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET Dansk Arbejdsgiverforening Ansvarsh. red. Berit Toft Fihl Grafisk produktion: DA Forlag Tryk: DA Forlag

Læs mere

Middelklassen i Danmark skrumper ind

Middelklassen i Danmark skrumper ind fordeling og levevilkår kapitel 4 Middelklassen i Danmark skrumper ind Mens antallet af rige og fattige stiger år for år i Danmark, så svinder middelklassen ind. Alene siden 2001 er middelklassen faldet

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Udgivet af Danmarks Statistik November 2014 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Imageselect Papirudgave Pris 160

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse Torben Pilegaard Jensen & Søren Haselmann Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse En beskrivende analyse Publikationen Tilgang til professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere. Evaluering af metodeafprøvningsprojekt

Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere. Evaluering af metodeafprøvningsprojekt Helle Bendix Kleif og Leif Olsen Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere Evaluering af metodeafprøvningsprojekt Publikationen Nye metoder til at finde veje ud af

Læs mere

HER ER FAMILIEN DANMARK

HER ER FAMILIEN DANMARK HER ER FAMILIEN DANMARK Der er cirka 800.000 børnefamilier i Danmark, men en børnefamilie er faktisk et vidt begreb, og det kan man for alvor få syn for, hvis man dykker ned i Danmarks Statistiks tal om

Læs mere

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser Nyt fra December 2012 Svære r har massive sociale konsekvenser Mange svære psykiske lidelser slår igennem tidligt i livet, og lidelserne har i sig selv meget stor betydning for, hvordan det siden går.

Læs mere

Initiativ for førtidspensionister, der ønsker at arbejde

Initiativ for førtidspensionister, der ønsker at arbejde Januar 2012 EVALUERING Initiativ for førtidspensionister, der ønsker at arbejde Indhold Intro 3 Sammenfatning 4 Resultater 11 Resultater af informationsindsatsen...11 Førtidspensionisters interesse for

Læs mere

Voldsom forskel i kommunernes byggesagsgebyr

Voldsom forskel i kommunernes byggesagsgebyr NR. 9 NOVEMBER 2012 Voldsom forskel i kommunernes byggesagsgebyr Når man skal bygge et parcelhus på 150 kvm., koster det penge at indhente en tilladelse fra kommunen. Det er billigst i Herlev, her koster

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Hvad ved vi om modtagerne af kontanthjælp?

Hvad ved vi om modtagerne af kontanthjælp? Hvad ved vi om modtagerne af kontanthjælp? Hvad ved vi om modtagerne af kontanthjælp? Udgivet af: Rockwool Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag. Sats og opsætning: Satsen aps. Omslagsfoto:

Læs mere

Kenneth Lykke Sørensen og Jacob Nielsen Arendt. Effekter af ansættelse som jobrotationsvikar

Kenneth Lykke Sørensen og Jacob Nielsen Arendt. Effekter af ansættelse som jobrotationsvikar Kenneth Lykke Sørensen og Jacob Nielsen Arendt Effekter af ansættelse som jobrotationsvikar Effekter af ansættelse som jobrotationsvikar kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre

Læs mere

Har vi tid til velfærd? om danskernes brug af deres tid ude og hjemme

Har vi tid til velfærd? om danskernes brug af deres tid ude og hjemme Har vi tid til velfærd? om danskernes brug af deres tid ude og hjemme Jens Bonke Har vi tid til velfærd? om danskernes brug af deres tid ude og hjemme med bidrag af Bent Jensen GYLDENDAL Har vi tid til

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed

Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed Ungeanalyse Marts 2013 Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed Hedensted Beskæftigelsesregion Midtjylland Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg

Læs mere