Nydanskere i Jobcenter Vordingborg. Marts 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nydanskere i Jobcenter Vordingborg. Marts 2008"

Transkript

1 Nydanskere i Jobcenter Vordingborg Marts 2008

2 1. Indledning Dette er et notat med fakta om nydanskere i det område, som jobcenteret omfatter. Notatet har flere formål: Input til beslutningstagere og beskæftigelsesplan Notatet indeholder en detaljeret beskrivelse af nydanskernes arbejdsmarkedstilknytning og en opgørelse af den aktive beskæftigelsesindsats over for nydanskerne. Det kan fungere som god baggrundsviden for beslutningstagere i jobcenter, kommune og det lokale beskæftigelsesråd. Konkret kan notatet bruges som input til beskæftigelsesplanen og efterfølgende mere specifikke handlingsplaner for i højere grad at målrette både beskrivelsen af og indsatsen for nydanskere. Baggrundsviden til frontmedarbejdere Notatet kan bruges i jobcenteret til orientering og oplysning af frontmedarbejderne. Redskab i dialogen med Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Notatet vil blive anvendt af beskæftigelsesregionen i dialogen med jobcenteret. Det kan fungere som et fælles udgangspunkt for dialogen om indsats og målsætninger i integrationsarbejdet og beskæftigelsesindsatsen for nydanskere. 1.2 Notatets opbygning Notatet består af to hovedafsnit. 1) Beskrivelse af nydanskere i jobcenteret. Hvor mange er der? Hvor tæt er de på arbejdsmarkedet? Hvad kendetegner dem? Og hvordan ser gruppen af nydanskere ud sammenlignet med nydanskerne i resten af Østdanmark/jobcentergruppen? 2) Mål og resultater af den aktive beskæftigelsesindsats for nydanskere. Beskrivelse af de tre hovedmål for indsatsen i jobcenteret. Hvad er status i opfyldelsen af dem, og hvad er effekten af aktiveringsindsatsen for nydanskere? 2

3 2. Nydanskere i jobcenteret 2.1 Befolkningssammensætning Figur 2.1: Befolkningen fordelt efter herkomst, ,7% 2,1% 0,3% 0,4% Indvandrere fra vestlige lande Indvandrere fra ikke-vestlige lande Efterkommere fra vestlige lande Efterkommere fra ikke-vestlige lande Personer med dansk oprindelse 95,5% Kilde: New Insight A/S på baggrund af Danmarks Statistik, RAS Figuren viser befolkningssammensætningen i jobcenteret fordelt efter herkomst. Det fremgår, hvor mange indvandrere og efterkommere fra hhv. vestlige og ikkevestlige lande der er i jobcenteret. Til sammenligning er 5,5 pct. af befolkningen i hele Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland indvandrere fra ikke-vestlige lande og 2,5 pct. efterkommere fra ikke-vestlige lande. Indvandrere og efterkommere fra vestlige lande udgør tilsammen 3,1 pct. af befolkningen i Østdanmark. Definitioner Nydanskere er defineret som indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande. Indvandrere er personer født i udlandet af forældre, der begge er udenlandske statsborgere eller født i udlandet. Efterkommere er personer født i Danmark af forældre, hvoraf ingen er dansk statsborger født i Danmark. Ikke-vestlige lande er lande udenfor EU og OECD. I Østdanmark er de ti største ikke-vestlige indvandringslande: Tyrkiet, Pakistan, Irak, Eks-Jugoslavien, Libanon, Marokko, Iran, Bosnien- Hercegovina, Somalia og Kina. Vestlige lande er bl.a. EU-landene, USA, Canada og Australien. De fem største vestlige indvandringslande i Østdanmark er Tyskland, Sverige, Polen, Norge og Storbritannien. 3

4 2.2 Nydanskere i den erhvervsaktive del af befolkningen Tabellen viser, hvor stor en andel nydanskerne udgør af befolkningen mellem 16 og 64 år (den erhvervsaktive alder) i det område, som jobcenteret omfatter. Tabellen viser også udviklingen fra 1996 til Tabellen fortæller, hvor stor en gruppe af nydanskerne der potentielt vil kunne indgå i arbejdsstyrken. I hele Østdanmark udgør nydanskerne 8,3 pct. af den erhvervsaktive del af befolkningen. Fra 1996 til 2006 er der kommet 65 pct. flere nydanskere i Østdanmark i den erhvervsaktive alder. Tabel 2.1: Nydanskere i den erhvervsaktive alder (16-64 år) 2006 og udvikling fra 1996 og Østdanmark Østdanmark Antal i Andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder 2,9 8,3 Udvikling, 1996 til Antal Udvikling, 1996 til Procent. 65,2 64,6 Kilde: New Insight A/S på baggrund af Danmarks Statistik, RAS 2.3 Nydanskernes erhvervsfrekvens Erhvervsfrekvensen viser, hvor stor en andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder der er i arbejdsstyrken og altså enten er i beskæftigelse eller er arbejdsmarkedsparate ledige. Nydanskerne har en lavere erhvervsfrekvens end danskere. Det er næsten 80 pct. af danskerne mod knap 60 pct. af nydanskere i den erhvervsaktive alder i hele Østdanmark, der er en del af arbejdsstyrken. Der er væsentlig forskel på nydanskernes erhvervsfrekvens, som svinger mellem 50 og 70 afhængig af jobcenterområde. Tabel 2.2: Erhvervsfrekvenser for nydanskere og danskere (16-64 år), 2006 og jobcentergruppen Herkomst Jobcentergruppen Nydanskere 0,48 0,53 Danskere 0,76 0,75 Kilde: New Insight A/S på baggrund af Danmarks Statistik, RAS Note vedr. jobcentergrupper: Jobcentergruppe 1: København og Frederiksberg Jobcentergruppe 2: Allerød, Egedal, Furesø, Gentofte, Hørsholm, Lejre, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Solrød Jobcentergruppe 3: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Hillerød, Holbæk, Roskilde, Sorø, Stevns og Tårnby Jobcentergruppe 4: Faxe, Halsnæs, Gladsaxe, Greve, Helsingør, Køge, Næstved og Ringsted Jobcentergruppe 5: Albertslund, Brøndby, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Rødovre og Vallensbæk Jobcentergruppe 6: Bornholm, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Odsherred, Slagelse og Vordingborg 4

5 2.3.1 Erhvervsfrekvenser fordelt på køn og oprindelsesland Figuren viser erhvervsfrekvenserne for kvinder og mænd for de største ikkevestlige indvandringslande i jobcenteret. Det fremgår, at der er store forskelle både mellem mænd og kvinders erhvervsfrekvens og mellem de enkelte lande. Figur 2.2: Erhvervsfrekvenser for nydanskere (16-64 år), fordelt på udvalgte oprindelseslande og køn, 2006 Oprindelsesland Danmark og vestlige lande Øvrige ikke-vestlige lande Tyrkiet Somalia Pakistan Marokko Libanon Mænd Kvinder Kina Jugoslavien Iran Irak Bosnien-Hercegovina 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 Erhvervsfrekvens Note: Øvrige lande tæller danskere og indvandrere samt efterkommere fra vestlige lande. Kilde: New Insight A/S på baggrund af Danmarks Statistik, RAS 5

6 2.3.2 Nydanskernes oprindelsesland Tabellen viser, hvor mange nydanskere der er fra udvalgte ikke-vestlige indvandringslande i jobcenteret. Det er de ti lande, som flest ikke-vestlige indvandrere oprinder fra i hele Østdanmark. Tabel 2.3: Antal nydanskere i den erhvervsaktive alder (16-64 år) fra udvalgte oprindelseslande, 2006 Oprindelsesland Antal Procent Bosnien-Hercegovina ,9 Irak ,5 Iran 12 1,4 Jugoslavien 16 1,9 Kina 34 4,1 Libanon 46 5,5 Marokko 13 1,6 Pakistan 6 0,7 Somalia.... Tyrkiet 79 9,5 Øvrige ikke-vestlige lande ,5 I alt ,0 Kilde: New Insight A/S på baggrund af Danmarks Statistik, RAS 6

7 2.4 Nydanskernes tilknytning til arbejdsmarkedet I denne tabel beskrives nydanskernes tilknytning til arbejdsmarkedet ud fra deres socioøkonomiske status. Det fremgår, at omkring halvdelen af nydanskerne i den erhvervsaktive alder er i arbejde som lønmodtagere eller selvstændige. Nydanskere midlertidigt uden for arbejdsstyrken omfatter personer, som er på barsel, orlov, modtager sygedagpenge, i revalidering eller er kontanthjælpsmodtagere i aktivering. Øvrige uden for arbejdsstyrken er personer under uddannelse, kontanthjælpsmodtagere der ikke er arbejdsmarkedsparate eller personer der er på førtidspension eller på efterløn. Tabel 2.4: Nydanskere og danskere i den erhvervsaktive alder (16-64 år), fordelt på socioøkonomisk status, 2006 Socioøkonomisk status Nydanskere Danskere Antal Andel Andel Beskæftigede lønmodtagere ,9 66,8 Selvstændige 33 4,0 6,4 Arbejdsløse 50 6,0 2,6 Midl. uden for arbejdsstyrken 71 8,5 2,4 Øvrige uden for arbejdsstyrken ,6 21,8 I alt ,0 100,0 Kilde: New Insight A/S på baggrund af Danmarks Statistik, RAS 7

8 2.5 Nydanskeres uddannelsesniveau De formelle kompetencer i form af uddannelse er væsentlige for beskæftigelsesmulighederne. Alt andet lige så stiger sandsynligheden for, at en person er i beskæftigelse med uddannelsesniveauet. Tabel 2.5: Nydanskeres og danskeres uddannelsesniveau (16-64 år), 2006 Uddannelse Nydanskere Danskere Antal Andel Andel Grundskole ,2 36,4 Gymnasium/erhvervsgymnasium 74 8,9 5,1 EUD ,1 38,3 KVU 26 3,1 3,6 MVU 60 7,2 12,1 LVU/Bachelor/Forsker 26 3,1 3,5 Øvrige, inkl. uoplyst ,3 1,2 I alt ,0 100,0 Kilde: New Insight A/S på baggrund af Danmarks Statistik, RAS Note: De nydanskere, som ikke har en uddannelse, der svarer til grundskole, eller hvor der ikke er nogen uddannelsesoplysninger, er placeret i kategorien Øvrige, inkl. uoplyst. I tabel 2.6 er der fokus på de unge og på den problemstilling, at flere unge efterkommere fra ikke-vestlige lande i forhold til danske unge ikke får en erhvervskompetencegivende uddannelse. Tabellen viser, at mange unge mellem 16 og 29 år ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse. Noget kan forklares med, at der stadig er flere, der er i gang med en uddannelse, men der er stadig en stor restgruppe blandt unge indvandrere og efterkommere uden uddannelse. Det er et vigtigt uddannelses- og beskæftigelsespolitisk indsatsområde for at undgå overledighed blandt efterkommerne på sigt. Tabel 2.6: Unges uddannelsesniveau (16-29-årige), indvandrere og efterkommere fra ikkevestlige lande og danskere, 2006 Uddannelse Efterkommere fra ikkevestlige lande Antal Indvandrere fra ikkevestlige lande Dansk oprindelse Efterkommere fra ikkevestlige lande Procent Indvandrere fra ikkevestlige lande Dansk oprindelse Grundskole ,3 32,6 58,4 Gymnasium/erhvervsgymnasium ,5 12,1 Erhvervskompetencegivende uddannelse ,0 6,8 28,4 Øvrige og uoplyst ,0 54,1 1,0 I alt ,0 100,0 100,0 Kilde: New Insight A/S på baggrund af Danmarks Statistik, RAS 8

9 2.6 Erhvervsstruktur Tabellen herunder illustrerer, hvilke hovedbrancher nydanskerne er beskæftiget inden for. Generelt kan man konkludere, at det primært er inden for de offentlige og private serviceerhverv. Tabel 2.7: Nydanskeres beskæftigelse fordelt på brancher, 2006 og jobcentergruppen Branche Antal beskæftigede Antal beskæftigede nydanskere Andel nydanskere Jobcentergruppen Andel nydanskere Landbrug, gartneri og skovbrug ,9 2,0 Industri ,8 3,2 Energi- og vandforsyning ,0 0,2 Bygge- og anlægsvirksomhed ,9 1,2 Handel, hotel og restauration ,4 3,9 Transport, post og tele ,9 1,6 Finansiering og forretningsservice ,8 3,4 Offentlige og personlige tjenester ,1 1,5 Uoplyst erhverv ,1 I alt ,7 2,3 Kilde: New Insight A/S på baggrund af Danmarks Statistik, RAS 9

10 2.7 Nydanskere på offentlig forsørgelse Det fremgår af tabellen, at de største grupper på offentlig forsørgelse er personer på dagpenge og kontanthjælp. Tabel 2.8: Personer på offentlig forsørgelse, fordelt på herkomst, uge 39, 2007 og jobcentergruppen Jobcentergruppen Danskere Nydanskere Danskere Nydanskere Forsørgelsestype Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Dagpenge , , , ,9 Sygedagpenge ,6 18 9, , ,9 Jobnet-tilmeldt kontanthjælp , , , ,8 Kontanthjælp , , , ,3 Starthjælp 7 0, ,6 21 0, ,4 Introduktionsydelse 0 0, ,6 0 0, ,0 (For)revalidering 94 4, ,2 51 2,3 Ledighedsydelse 115 5,2 4 2, ,6 31 1,4 I alt Kilde: New Insight A/S på baggrund af DREAM-registret. Note: Tabellen omfatter udvalgte typer af midlertidig offentlig forsørgelse (de nævnte ydelser). Andet er f.eks. de borgere, der er på SU. Personer på varige ydelser som pension, efterløn, førtidspension er ikke medtaget i tabellen. Tabellen viser et øjebliksbillede af, hvordan nydanskere og danskere fordeler sig på forskellige typer af midlertidig, offentlig forsørgelse (dvs. ikke personer der er på pension, efterløn mv.) i uge 39, Det ses også, at der er ret få borgere på introduktionsydelse og starthjælp. 10

11 2.8 Matchkategori Matchkategorierne illustrerer, hvor arbejdsmarkedsparate borgerne på midlertidig, offentlig forsørgelse er. Figuren viser nydanskernes matchkategorisering fordelt på jobcenter, jobcentergruppe og Østdanmark. Figur 2.3: Nydanskernes matchkategorisering, uge 39, 2007 Matchkategori Ingen matchkategori Andel Vordingborg Jobcentergruppe 6 Region Kilde: New Insight A/S på baggrund af DREAM-registret. Note: Matchkategori 1-3 er udtryk for de personer, der er blevet straks matchet. I ingen matchkategori indgår de personer, der endnu ikke er blevet matchet. I Østdanmark er ca. 35 pct. af nydanskerne kategoriseret som ikkearbejdsmarkedsparate, dvs. i matchkategori 4 og 5. Halvdelen af nydanskerne er arbejdsmarkedsparate (dvs. i matchkategori 1-3), og 15 pct. er ikke matchet. 11

12 3. Mål for den aktive indsats Der er tre centrale mål for jobcentrenes og Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjællands beskæftigelsesindsats i Disse mål er med til at fokusere den aktive indsats overfor de ledige. 3.1 Mål 1: Nedbringelse af arbejdskraftreserven Mål 1:Arbejdskraftreserven Antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed skal nedbringes til ca ledighedsberørte i december I september 2007 var arbejdskraftreserven på i Østdanmark. Kilde: Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland og udtræk fra forløbsdatabasen DREAM, berørte DREAM-uger. Tabel 3.1: Arbejdskraftreserven fordelt på herkomst, september, 2007 Danskere Nydanskere Jobcenter Jobcentergruppe Note: Arbejdskraftreserven er målt som antallet af arbejdsmarkedsparate ledige, der har mere end 13 ugers sammenhængende ledighed. Kilde: New Insight A/S på baggrund af DREAM-registret. Arbejdskraftreserven omfatter i tabellen de arbejdsmarkedsparate ledige, som har været ledige i sidste måleuge, er arbejdsmarkedsparate (dvs. matchet 1-3 eller straksmatchet) og har været ledige i minimum 13 sammenhængende uger. Nydanskerne udgør ca. 30 pct. af arbejdskraftreserven i Østdanmark. 12

13 3.2 Mål 2: Ny chance til alle Mål 2: Ny chance til alle Ny chance til alle målgruppen er kontant- eller starthjælpsmodtagere, der har været på passiv offentlig forsørgelse i minimum 65 af de seneste 69 uger. De er målgruppen for den særlige indsats Ny chance til alle, som løber fra den til den Der er tre delmål for denne målgruppe, som skal realiseres pr Delmål 1: Andelen i job eller uddannelse bliver minimum 25 pct. I 3. kvartal 2007 var den 14,5 pct. i hele Østdanmark. Delmål 2: Selvforsørgelsesgraden stiger til minimum 15 pct. Den var 8,6 pct. i 3. kvartal 2007 i hele Østdanmark. Delmål 3: Aktiveringsgraden stiger til 40 pct. Den var 20,6 pct. i 3. kvartal 2007 i hele Østdanmark. Kilde: New Insight A/S på baggrund af DREAM-registret og Kontrakt ml. Det Regionale Beskæftigelsesråd/Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland og Beskæftigelsesministeren. Om beskæftigelsesindsatsen i Østdanmark i 2008 Nedenstående to tabeller viser alle tre delmål for hhv. nydanskere og danskere 1. Mål 1 (andelen i job eller uddannelse) er udregnet som den andel af nydanskerne/danskerne, der er i job eller uddannelse på opgørelsestidspunktet. Mål 2 (selvforsørgelsesgraden) opgøres som den andel af indsatsperioden, hvor nydanskerne/danskerne forsørger sig selv. Mål 3 (aktiveringsgraden) udregnes som den andel af indsatsperioden, hvor nydanskerne/danskerne er i aktivering. Tabel 3.2 viser de nydanskere, der er i ny chance til alle gruppen. Tabel 3.2: Ny chance til alle, 3. kvt og 3. kvt Udvikling og status for nydanskere Jobcenter Østdanmark Mål 3. kvt kvt kvt kvt Pr Mål 1 1,6 12,9 2,6 12,9 25 Mål 2 1,8 9,8 1,6 7,3 15 Mål 3 8,0 17,7 7,1 21,3 40 Kilde: New Insight A/S på baggrund af DREAM-registret. Note: Andelen af nydanskere/danskere i job eller uddannelse er udregnet som et nedslag i den sidste DREAM-uge i kvartalet. Selvforsørgelsesgraden er udregnet som den andel af indsatsperioden, hvor nydanskerne/danskerne forsørger sig selv. Aktiveringsgraden opgøres som den andel af indsatsperioden, hvor nydanskerne/danskerne er i aktivering. I Østdanmark som helhed er der en positiv udvikling fra 3. kvt til 3. kvt 2007 for alle tre delmål. De etniske danskere klarer sig lidt bedre end nydanskere ift. mål 1, andel i job eller uddannelse og mål 2, selvforsørgelse. På mål 3, aktiveringsgraden, klarer nydanskerne sig bedst. 1 Tallene kan ikke direkte sammenlignes med tal fra hhv. jobindsats.dk og nychance.dk. Det skyldes, at tallene stammer fra forskellige kildedata. Det har ikke været muligt for New Insight at benytte de samme kilder. 13

14 Tabel 3.3 viser de danskere, der er i ny chance til alle gruppen. Tabel 3.3: Ny chance til alle, 3. kvt og 3. kvt Udvikling og status for danskere Jobcenter Østdanmark Mål 3. kvt kvt kvt kvt Pr Mål 1 6,8 18,9 3,8 15,3 25 Mål 2 3,4 11,3 2,0 9,4 15 Mål 3 7,5 18,5 8,4 20,4 40 Kilde: New Insight A/S på baggrund af DREAM-registret. Note: Andelen af nydanskere/danskere i job eller uddannelse er udregnet som et nedslag i den sidste DREAM-uge i kvartalet. Selvforsørgelsesgraden er udregnet som den andel af indsatsperioden, hvor nydanskerne/danskerne forsørger sig selv. Aktiveringsgraden opgøres som den andel af indsatsperioden, hvor nydanskerne/danskerne er i aktivering. 3.3 Mål 3: Unges ledighed Mål 3: Nedbringelse af ledigheden blandt unge Antallet af unge fuldtidsledige under 30 år skal nedbringes med 16 pct. i 2008 svarende til fuldtidsledige i Østdanmark. Målet er, at antallet af unge ledige under 30 år er under i december I november 2007 var der fuldtidsledige under 30 år i Østdanmark. I 2009 og 2010 skal der være et yderligere fald på 10 pct. årligt. Målet er, at antallet af unge ledige under 30 år skal ligge under i december Kilde: New Insight på baggrund af jobindsats.dk og Kontrakt ml. Det Regionale Beskæftigelsesråd/Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland og Beskæftigelsesministeren. Om beskæftigelsesindsatsen i Østdanmark i 2008 Tabel 3.4: Ledige unge under 30 år fordelt på herkomst, november 2007 Antal Andel Nydanskere 21 6 Alle Kilde: Jobindsats.dk Tabellen viser fuldtidsledige under 30 år på dagpenge eller kontanthjælp. Gruppen omfatter både ledige og aktiverede. 14

15 4. Omfang og effekt af den aktive indsats Aktiveringsgraden er den procentvise del af tiden, hvor nydanskere/danskere på offentlig forsørgelse i gennemsnit er aktiverede. En aktiveringsgrad på f.eks. 33,1 betyder, at 33,1 pct. af tiden er samtlige personer med mindst 26 ugers sammenhængende ledighed i gennemsnit aktiveret. Nedenfor vises aktiveringsgraden for 2007 sammenlignet med aktiveringsgraden for 2006 på udvalgte offentlige ydelser. Tabel 4.1 viser nydanskeres aktivering. Tabel 4.1: Aktivering af nydanskere, fordelt på udvalgte ydelser, uge 1 til og uge 1 til sammenlignet med jobcentergruppen Antal aktiverede 2007 Aktiveringsgrad 2007 Aktiveringsgrad 2006 Udvikling siden 2006 Aktiveringsgrad 2007 Jobcentergruppen Aktiveringsgrad 2006 Udvikling siden 2006 Dagpenge 17 30,3 37,0-6,7 31,9 39,7-7,8 Kontanthjælp mv ,7 38,3 1,4 39,0 37,5 1,5 Jobnet-tilmeldte kontanthjælp mv ,8 34,4 4,4 40,0 45,4-5,4 Kilde: New Insight A/S på baggrund af DREAM-registret. Note: Jobnet-tilmeldte kontanthjælp mv. dækker over kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 1-3 og straks-match. Note: Aktiveringsgraden er beregnet som den andel af tiden med offentlig forsørgelse, hhv. i år 2006 og 2007, hvor personerne i gennemsnit er i aktivering. Der ses kun på personer med mindst 26 ugers sammenhængende ledighed. Kontanthjælp mv. dækker ud over kontanthjælp også personer på starthjælp, personer omfattet af 300-timers reglen mv. Tabellen viser antal aktiverede i 2007 samt aktiveringsgraderne for 2006 og Tabel 4.2 viser danskeres aktivering. Tabel 4.2: Aktivering af danskere, fordelt på udvalgte ydelser, uge 1 til og uge 1 til sammenlignet med Jobcentergruppen Antal aktiverede 2007 Aktiveringsgrad 2007 Aktiveringsgrad 2006 Udvikling siden 2006 Aktiveringsgrad 2007 Jobcentergruppen Aktiveringsgrad 2006 Udvikling siden 2006 Dagpenge ,0 37,6-10,6 27,6 32,2-4,6 Kontanthjælp mv ,8 27,3 5,5 34,4 33,9 0,5 Jobnet-tilmeldte kontanthjælp mv ,2 26,8 5,4 32,9 30,5 2,4 Kilde: New Insight A/S på baggrund af DREAM-registret. Note: Jobnet-tilmeldte kontanthjælp mv. dækker over kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 1-3 og straks-match. Note: Aktiveringsgraden er beregnet som den andel af tiden med offentlig forsørgelse, hhv. i år 2006 og 2007, hvor personerne i gennemsnit er i aktivering. Der ses kun på personer med mindst 26 ugers sammenhængende ledighed. Kontanthjælp mv. dækker ud over kontanthjælp også personer på starthjælp, personer omfattet af 300-timers reglen mv. s aktiveringsgrader og udviklingen kan sammenlignes med jobcentergruppen. Det giver et billede af: 1) Hvordan niveauet i jobcenteret adskiller sig fra jobcentergruppens samlede niveau og 2) Hvordan udviklingen i jobcenterets aktiveringsgrad har været sammenlignet med udviklingen for jobcentergruppen. 15

16 4.1 Brug af redskaber i indsatsen og effekt Effekten af aktiveringsredskaberne er defineret som forbedring i selvforsørgelsesgraden målt 26 uger efter, at aktivering er afsluttet i forhold til selvforsørgelsesgraden 52 uger før, aktivering blev påbegyndt. En selvforsørgelsesgrad på 0,5 svarer til, at borgeren har været selvforsørgende i 50 procent mere i de 26 uger efter aktivering sammenholdt med de forudgående 52 uger. Det er samme effektmål, som anvendes på Den kommunale del af jobcenteret Figur 4.1 viser aktiveringsredskaber og effekter for nydanskere i kommunale aktiveringsforløb, dvs. nydanskere på kontanthjælp mv. Figur 4.1: Effekt af de anvendte redskaber i aktiveringen af nydanskere på kontant- og starthjælp, 2006 Redskab Opkvalificering Vejledning og afklaring Virksomhedspraktik Offentlig løntilskud Privat løntilskud 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 Effekt Vordingborg Jobcentergruppe 6 Region Kilde: New Insight A/S på baggrund af DREAM-registret. Note: Effekt er forbedring af selvforsørgelsesgraden 26 uger efter aktivering sammenlignet med 52 uger før aktiveringsstart. Der er udtrukket data om personer, der i løbet af 2006 har været i et aktiveringsforløb og som har været ledige i minimum 26 sammenhængende uger. Det fremgår, at de redskaber, der har den højeste effekt, er de virksomhedsnære tilbud: privat og offentlig løntilskud. 16

17 4.1.2 Den statslige del af jobcenteret I dette afsnit ses på brug af aktiveringsredskaber og effekter for nydanskere på dagpenge dvs. den statslige del af jobcenteret. Figur 4.2: Effekt af de anvendte redskaber i aktiveringen af nydanskere på dagpenge, 2006 Redskab Opkvalificering Vejledning og afklaring Virksomhedspraktik Offentlig løntilskud Privat løntilskud -0,20 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 Effekt Vordingborg Jobcentergruppe 6 Region Kilde: New Insight A/S på baggrund af DREAM-registret. Note: Effekt er forbedring af selvforsørgelsesgraden 26 uger efter aktivering sammenlignet med 52 uger før aktiveringsstart. Der er udtrukket data om personer, der i løbet af 2006 har været i et aktiveringsforløb og som har været ledige i minimum 26 sammenhængende uger. Det fremgår af figuren, at de redskaber, der har den højeste effekt for aktivering af nydanskere på dagpenge, er de virksomhedsnære tilbud: offentligt og privat løntilskud. 17

18 Notatet er udarbejdet af New Insight A/S for Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland. Notatet kan med fordel læses sammen med New Insight A/S rapport: Analyse af nydanskeres tilknytning til arbejdsmarkedet i Østdanmark Download af notatet for de enkelte jobcentre og rapporten kan ske på: 18

Nydanskere i Jobcenter Ringsted. Oktober 2008

Nydanskere i Jobcenter Ringsted. Oktober 2008 Nydanskere i Jobcenter Ringsted Oktober 8 Indholdsfortegnelse. Indledning.... Befolkningens sammensætning ud fra herkomst...3 3. Uddannelsesniveau...5 4. Tilknytning til arbejdsmarkedet...6 5. Ledighed...9

Læs mere

Nydanskere i Region Hovedstaden. November 2008

Nydanskere i Region Hovedstaden. November 2008 Nydanskere i Region Hovedstaden November 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Befolkningens sammensætning ud fra herkomst...4 2.1 Befolkningssammensætning...4 3. Uddannelsesniveau...5 4. Tilknytning

Læs mere

Nydanskere i Østdanmark. November 2008

Nydanskere i Østdanmark. November 2008 Nydanskere i Østdanmark November 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Befolkningens sammensætning ud fra herkomst...4 2.1 Befolkningssammensætning...4 3. Uddannelsesniveau...5 4. Tilknytning til

Læs mere

Temamøde Vækstforum Region Hovedstaden om beskæftigelse, arbejdskraft og uddannelse

Temamøde Vækstforum Region Hovedstaden om beskæftigelse, arbejdskraft og uddannelse Temamøde Vækstforum Region Hovedstaden om beskæftigelse, arbejdskraft og uddannelse Vil manglen på arbejdskraft bremse væksten i Region Hovedstaden De fremtidige beskæftigelsespolitiske udfordringer Oplæg

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 5

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 5 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for gruppe 5 Albertslund Brøndby Glostrup Herlev Hvidovre Østdanmark Høje-Taastrup Vallensbæk Rødovre Vallensbæk Rødovre

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

Bilag til Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 1-6

Bilag til Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 1-6 Bilag til Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 1-6 April 2014 De 6 jobcenternetværk Bilagsoversigt 1. STRUKTURELLE KENDETEGN FOR RAMMERNE FOR INDSATSEN I JOBCENTRENE... 3 2. UDVIKLING

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

Udviklingen i unge ydelsesmodtagere

Udviklingen i unge ydelsesmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 17. august 2009 J.nr.: Udviklingen i unge ydelsesmodtagere Konklusion Udviklingen i antallet af unge ydelsesmodtagere under 30 år i Østdanmark fra juni

Læs mere

Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Østdanmark

Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Marts 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE OM ANALYSEN Fokus på de unge mellem 15-17 år, som ikke er i gang med en uddannelse baseret på kvantitativ data Hvad er sandsynligheden for at de ender i jobcentret

Læs mere

Resultatoversigt - Holbæk

Resultatoversigt - Holbæk Resultatoversigten Data opdateret den 09-02-2011 Resultatoversigt - Holbæk Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Arbejdskraftreserve i alt Dec 2010 921 2 14-6 12 A-dagpenge Dec

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2012

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Februar 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2013 Marts 2014 Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED

Læs mere

Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen?

Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen? Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato: 10. september 2010 Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen? Der sættes i notatet fokus på, om manglende rettidighed i de enkelte jobcentre

Læs mere

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 11. november 2011 J.nr. : Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregionen følger i øjeblikket omfanget af

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for Jobcentergruppe 5

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for Jobcentergruppe 5 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for gruppe 5 Albertslund Brøndby Glostrup Herlev Hvidovre Østdanmark Høje-Taastrup Vallensbæk Rødovre Rødovre Høje-Taastrup

Læs mere

Nøgletal for Beskæftigelsesindsatsen hos

Nøgletal for Beskæftigelsesindsatsen hos Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal for Beskæftigelsesindsatsen hos Andre Aktører (ny betalingsmodel) Serviceudbuddet 3. kvartal 2009 Indholdsfortegnelse Side: Tabel: Antal ledige i forløb

Læs mere

OVERBLIK MINISTERMÅL 2

OVERBLIK MINISTERMÅL 2 OVERBLIK MINISTERMÅL 2 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 21. september 2011 J.nr.: / ESO Ledige på kanten af arbejdsmarkedet - Status efter 2. kvartal 2011 Resultater af indsatsen for at begrænse

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Køge Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Køge Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

ETNISK LEDIGHED - AKTUELT

ETNISK LEDIGHED - AKTUELT ETNISK LEDIGHED - AKTUELT BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE NIVEAU OG UDVIKLING FOR ETNISKE GRUPPER 1 STIGENDE LEDIGHED, ISÆR BLANDT IKKE-VESTLIGE NYDANSKE 2

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 17. januar 2012 J.nr. : Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregionen følger i øjeblikket omfanget af

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 13. maj 2011 J.nr. : Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Afkortningen af dagpengepengeperioden

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. statusnotat 2008

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. statusnotat 2008 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2008 /MGR Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. statusnotat 2008 Notatet beskriver Jobcenter Københavns resultater af indsatsen baseret på:

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 3. kvartal 2008 for Jobcentergruppe 4

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 3. kvartal 2008 for Jobcentergruppe 4 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 3. kvartal 2008 for Jobcentergruppe 4 Faxe Gladsaxe Greve Halsnæs Helsingør Køge Næstved Østdanmark Ringsted Østdanmark Ringsted Næstved

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lejre Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lejre Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Fredensborg Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Fredensborg Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

LBR NØGLETAL 1/2012 ALBERTSLUND HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL 1/2012 ALBERTSLUND HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 1/2012 ALBERTSLUND HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk www.da.dk HVORFOR

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Ledighedstal og Resultatopfølgning for september Halsnæs Kommune. Job og Arbejdsmarked

Ledighedstal og Resultatopfølgning for september Halsnæs Kommune. Job og Arbejdsmarked Notat Sagsnr.: 2012/0005116 Dato: 20. september 2013 Titel: Ledighedstal og Resultatopfølgning Sept. 2013 Sagsbehandler: Karsten Guldbæk Borg Arbejdsmarkedskonsulent Ledighedstal og Resultatopfølgning

Læs mere

Den sociale arv i Østdanmark.

Den sociale arv i Østdanmark. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den sociale arv i Østdanmark. Andelen af unge fra ufaglærte hjem, der ikke har eller er i gang med en ungdomsuddannelse Januar 2012 Den sociale arv i Østdanmark.

Læs mere

Resultatrevision Furesø Kommune

Resultatrevision Furesø Kommune Resultatrevision 2008 Furesø Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Opsummering...1 3. Resultatoversigt primo 2009...2 3.1. Resultater af indsatsen for særlige grupper... 2 3.1.1. Arbejdskraftreserven...

Læs mere

LBR NØGLETAL 2/2011 BORNHOLM JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL 2/2011 BORNHOLM JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 2/2011 BORNHOLM JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk www.da.dk

Læs mere

LBR NØGLETAL 4/2010 GULDBORGSUND JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL 4/2010 GULDBORGSUND JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 4/2010 GULDBORGSUND JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk www.da.dk

Læs mere

LBR NØGLETAL 1/2011 BORNHOLM JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL 1/2011 BORNHOLM JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 1/2011 BORNHOLM JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk www.da.dk

Læs mere

LBR NØGLETAL 3/2011 BORNHOLM JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL 3/2011 BORNHOLM JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 3/2011 BORNHOLM JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk www.da.dk

Læs mere

LBR NØGLETAL HILLERØD JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL HILLERØD JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 2. KVARTAL 2010 HILLERØD JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for 1. UDKAST Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 2. kvartal 2008 Side 1 af 40 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A* Arbejdskraftreserven:

Læs mere

Resultatrevision 2008 for Jobcenter Guldborgsund

Resultatrevision 2008 for Jobcenter Guldborgsund Guldborgsund Resultatrevision 2008 for Jobcenter Guldborgsund Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats (lov nr. 522 af 24. juni 2005) skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Startrapport Jobcenter Svendborg April 2007

Startrapport Jobcenter Svendborg April 2007 Startrapport April 27 Side 1 af 2 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 3 2. SITUATIONEN PÅ DET SYDDANSKE ARBEJDSMARKED... 3 3. MINISTERENS MÅL OG REGIONALE RESULTATKRAV... 4 4. SITUATIONEN FOR JOBCENTER

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Tilgang til førtidspension udvikling og tendenser v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Tilgang til førtidspension udvikling og tendenser v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Tilgang til førtidspension udvikling og tendenser v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz Begrænsning af tilgangen til førtidspension Seminar d. 25. marts 2011 09.00-09.30

Læs mere

AMK-Øst. Nøgletal for Integrationsindsats RAR Sjælland

AMK-Øst. Nøgletal for Integrationsindsats RAR Sjælland AMK-Øst Nøgletal for Integrationsindsats RAR Sjælland Juni 2017 Hovedpointer vedr. integrationsindsatsen i RAR Sjælland Flygtninge og asylansøgere Flygtningekvoten i RAR Sjællands kommuner er i 2017 på

Læs mere

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet NOTAT 2. september 29 Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet J.nr. 28-2796 2/dbh/lj Indledning Selvom konjunkturerne i øjeblikket strammer til, og ledigheden stiger

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Odsherred

Resultatrevision Jobcenter Odsherred Jobcenter Odsherred Område: Odsherred Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2008

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Perspektiver i uddannelse i beskæftigelsesindsatsen 19. september 2012. Kontorchef Kirsten Thomsen

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Perspektiver i uddannelse i beskæftigelsesindsatsen 19. september 2012. Kontorchef Kirsten Thomsen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Perspektiver i uddannelse i beskæftigelsesindsatsen 19. september 2012 Kontorchef Kirsten Thomsen Befolkningen opgjort på uddannelsesbaggrund pr. okt. 2010 (16-66-årige)

Læs mere

Netværksmøde for ledere og medarbejdere på sygedagpenge området. Tema: Den virksomhedsrettede indsats

Netværksmøde for ledere og medarbejdere på sygedagpenge området. Tema: Den virksomhedsrettede indsats Netværksmøde for ledere og medarbejdere på sygedagpenge området Tema: Den virksomhedsrettede indsats Program 09.00-09.05 Velkomst og præsentation af dagens program 09.05-10.00 Status på implementering

Læs mere

Statistik om arbejdsmarkedet Slagelse Kommune

Statistik om arbejdsmarkedet Slagelse Kommune Statistik om arbejdsmarkedet Slagelse Kommune Arbejdsmarkedsbalance Offentlig forsørgelse Aldersstruktur Etnisk struktur Uddannelsesstruktur Erhvervs- og beskæftigelsesstruktur og pendling September 2009

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for 1. UDGAVE Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 3. kvartal 2007 Side 1 af 32 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A* Arbejdskraftreserven:

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

Indsatsen hos Andre Aktører i Østdanmark - 1. kvartal 2008

Indsatsen hos Andre Aktører i Østdanmark - 1. kvartal 2008 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Indsatsen hos Andre Aktører i Østdanmark - 1. kvartal 2008 2. juli 2008 1. Indledning I dette notat gennemgås resultaterne af indsatsen i Østdanmark hos Andre

Læs mere

Ledighedsydelse og fleksjob i Østdanmark

Ledighedsydelse og fleksjob i Østdanmark HOVEDS TADEN & SJÆLLAND Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ledighedsydelse og fleksjob i Østdanmark - Udvikling fra februar 2008 til februar 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland April

Læs mere

Statistik om arbejdsmarkedet Greve Kommune

Statistik om arbejdsmarkedet Greve Kommune Statistik om arbejdsmarkedet Greve Kommune Arbejdsmarkedsbalance Offentlig forsørgelse Aldersstruktur Etnisk struktur Uddannelsesstruktur Erhvervs- og beskæftigelsesstruktur og pendling September 2009

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2011 December 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSE, LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE 1 BEFOLKNING OG UDDANNELSE

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 1 Indledning Rapporten indeholder en konkret analyse af, hvordan Jobcentret performer i forhold til beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Scorecard Brønderslev

Scorecard Brønderslev Resultatrevision for 2008 Resultatrevisionen har ændret form i forhold til sidste års resultatrevision. Resultatrevisionen indeholder 4 dele som Jobcentret skal kommentere på: Et scorecard, med resultater

Læs mere

Statistik om arbejdsmarkedet Helsingør Kommune

Statistik om arbejdsmarkedet Helsingør Kommune Helsingør Region Hovedstaden Statistik om arbejdsmarkedet Helsingør Kommune Arbejdsmarkedsbalance Offentlig forsørgelse Aldersstruktur Etnisk struktur Uddannelsesstruktur Erhvervs- og beskæftigelsesstruktur

Læs mere

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn Opfølgningsrapport Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Bilagsrapport klynge 1

Bilagsrapport klynge 1 Bilagsrapport Klynge 1 Side 1 af 5 Indhold 1. Ministermål og resultatkrav fra kontrakt 2007...3 2. Oversigt over kvartalsrapportens målinger...5 3. Ministermål 1...7 3.1 Arbejdskraftreserven for dagpenge-

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 2. statusnotat 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk - 2. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Resultatrevision Slagelse

Resultatrevision Slagelse Resultatrevision 2009 - Slagelse Område: Sammenligningsgrundlag: Slagelse Jobcentre med rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Haderslev, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers,

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

Spot på langtidsledigheden i Østdanmark

Spot på langtidsledigheden i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 12. september 2013 J.nr.: Spot på langtidsledigheden i Østdanmark Jobcentrene har i indsatsen over for jobklare ledige et særligt fokus på begrænsningen

Læs mere

Pendling i Østdanske kommuner

Pendling i Østdanske kommuner Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Pendling i Østdanske kommuner November 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222 3400 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data Kvartalsrapport Udarbejdet i februar 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Resultatrevisionen er blevet justeret og forbedret i forhold til sidst år, men formål og koncept er grundlæggende stadig det samme.

Resultatrevisionen er blevet justeret og forbedret i forhold til sidst år, men formål og koncept er grundlæggende stadig det samme. Resultatrevision Resultatrevisionen er blevet justeret og forbedret i forhold til sidst år, men formål og koncept er grundlæggende stadig det samme. Resultatrevisionen udgør en del af beslutningsgrundlaget

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

AMK-Øst August Nøgletal for ungeindsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst August Nøgletal for ungeindsats RAR Hovedstaden AMK-Øst August 2016 Nøgletal for ungeindsats RAR Hovedstaden August 2016 Unge på offentlig forsørgelse Jobcentrenes indsats for at få unge under 30 år væk fra offentlig forsørgelse og videre til ordinær

Læs mere

Resultatrevision 2009 Jobcenter Høje-Taastrup

Resultatrevision 2009 Jobcenter Høje-Taastrup NOTAT 30. marts 2010 Resultatrevision 2009 Jobcenter Høje-Taastrup Sagsbehandler Doknr. Journalnr. DIDDEHE 2748566 15.00.15 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD 3 2. RESULTATOVERSIGTEN

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HERNING

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HERNING BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HERNING 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 22 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Startrapport Jobcenter Nordfyn April 2007

Startrapport Jobcenter Nordfyn April 2007 Startrapport April 27 Side 1 af 2 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING...2 2. SITUATIONEN PÅ DET SYDDANSKE ARBEJDSMARKED...3 3. MINISTERENS MÅL OG REGIONALE RESULTATKRAV...4 4. SITUATIONEN FOR JOBCENTER...7

Læs mere

AKTUEL GRAF 9 Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13

AKTUEL GRAF 9 Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13 AKTUEL GRAF 9 opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13 Yosef Bhatti, adjunkt Center for Valg og Partier Institut for Statskundskab Københavns Universitet Mail: yb@ifs.ku.dk Jens Olav Dahlgaard, Ph.d.-studerende

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SØNDERBORG 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 25 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER GLOSTRUP

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER GLOSTRUP BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER GLOSTRUP 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 20 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HEDENSTED

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HEDENSTED BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HEDENSTED 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 20 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS 26 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

AMK-Øst 25. august Status på integrationsindsats RAR Sjælland

AMK-Øst 25. august Status på integrationsindsats RAR Sjælland AMK-Øst 25. august 2016 Status på integrationsindsats RAR Sjælland August 2016 Asylansøgere og flygtninge En asylansøger er en udlænding, der søger om ret til at opholde sig som flygtning i et andet land

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Notat - Forsørgertrykket.

Notat - Forsørgertrykket. SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Notat - Forsørgertrykket. Indledning. BSK Sekretariat Rådhuset, Torvet 7400 Tlf.: 9628 2828 bskps@herning.dk www.herning.dk Kontaktperson: Peter Sønderby Dato: 10. februar

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Err:504. Udvikling i antal Ringsted Kommune Bruttoledige 1) bruttoledige

Err:504. Udvikling i antal Ringsted Kommune Bruttoledige 1) bruttoledige $ # R E F!. $ BC D $ 1 8 Err:504 Udvikling i antal Ringsted Kommune Bruttoledige 1) bruttoledige Err:504 Err:504 Bruttoledige i alt 964 2.7 16-24 år 145 21.8 25-29 år 110-2.7 30-39 år 237-4.4 40-49 år

Læs mere