Folkeoplysningsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folkeoplysningsudvalget"

Transkript

1 Dagsorden Folkeoplysningsudvalget Dato 31. oktober 2013 Tid 16:30 Sted NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer ML 0.23 (byrådslounge) Ordinært møde Pia Karlsen, Bent H. Pedersen, Jens Porsborg, Peter Laigaard, Jørgen Tousgaard Frode Thule Jensen (V) Pia Karlsen (V) Bent H. Pedersen Steen Klarup Elin Hovedskov - Formand Henrik Carlsen Renate Weilov Karina Gajhede Bo Christensen Jens Porsborg (C) Peter Laigaard (I) Jørgen Tousgaard (A) Irene Hjortshøj (V) John Christensen (V) Asger Mortensen

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening - MTB Frederikshavn Ansøgning fra Dybvad Idrætsklub til afvandingsanlæg samt dispensation for ubenyttede tilskudsmidler Ansøgning fra Frederikshavn Tennisklub om refusion af halleje Ansøgning fra DCH Sæby vedrørende akutskade på gulv Diskussion af brug af faciliteter i ferieperioder Drøftelse af nyt administrationssystem til håndtering af nøgletal mellem foreninger og kommune Beslutning om fordeling af anlægsmidler Orientering om status på tildelte anlægsmidler for perioden Orientering om struktur for nyt Folkeoplysningsudvalg Godkendelse af vedtægtsændring for Folkeoplysningsudvalget Center for Kultur og Fritid har udarbejdet forslag til mødekalender for Orientering: Vedr. Facilitetsanalyse ved Henrik Carlsen Vedtægtsændringer for Ældre Idrættens Samvirke Henvendelser og invitationer til Folkeoplysningsudvalget Orientering fra Center for Kultur og Fritid Eventuelt Underskrifter: Folkeoplysningsudvalget - Dagsorden oktober 2013 Side 2 af 29

3 Bilagsfortegnelse Punkt nr. Dok.nr. Tilgang Titel /13 Åben Ansøgningsskema MTB godkendelse af forening og voksenundervisning /13 Åben Vedtægter - MTB Frederikshavn /13 Åben Ansøgning - Folkeoplysningsudvalget doc /13 Åben Ansøgning - Tilbud Rørholt.pdf /13 Åben Ansøgning - Park & Vejs vurdering Dybvad Atletikstadion.doc /13 Åben Ansøgningen fra FrederikshavnTennisklub - Refusion af halleje - ansøgning om refusion /13 Åben Ansøgning Frederikshavns kommune.doc /13 Åben Ansøgning fra DcH, Vedr. Hul i gulvet /13 Åben Lejeaftale /13 Åben DcH - Driftregnskab /13 Åben Diskussion af brug af faciliteter i ferieperioder /13 Åben WinKAS - Kommuneløsning /13 Åben WinKas: Frederikshavn Kommuneløsning tilbud /13 Åben WinKas: Frederikshavn Kommune bilag A /13 Åben WinKas: Leveringsanalyse - Frederikshavn kommune /13 Åben Anlægspuilje - arbejdsgruppens indstilling inkl. tilbageførte midler /13 Åben Anlægsmidler /13 Åben Reviderede vedtægter for Folkeoplysningsudvalget /13 Åben Brev til Sundhedsudvalgsformand - vedtægtsændring ÆIS 2013.doc /13 Åben 2013 Vedtægter for Ældreidrættens Samvirke i Frederikshavn Kommune.docx /13 Åben Spørgsmål til Sundhedsudvalget fra ÆIS /13 Åben CKF Notat vedr SUU henvendelse ang ældreidræts Samvirke /13 Åben Kommentar til udvalget behandling af ny vedtægter for Ældre Idrættens Samvirke /13 Åben Fitnessbranchen - foreningsfitness /13 Åben Undersøgelse af folkeoplysningspolitikker - F&S Pressemeddelelse folkeoplysningspolitik sep 2013.pdf /13 Åben Årets Jyske Fodboldkommune - Årets Jyske Fodboldkommune (rangering).pdf Folkeoplysningsudvalget - Dagsorden oktober 2013 Side 3 af 29

4 1. Ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening - MTB Frederikshavn MBT Frederikshavn ansøger om godkendelse som folkeoplysende forening under folkeoplysningsloven og "Frederikshavner Ordningen". Sagsnr: 13/18323 Forvaltning: BKF Sbh: lbso Foreningens formål er at skabe en samlet forening for medlemmer med samme fællesinteresse for mountainbike i Frederikshavn og omegn. Foreningens mål er med mountainbiken som ramme at skabe sociale bånd gennem fælles sportslige interesser og oplevelser, samt motion og udfordringer for det enkelte medlem. Af foreningens vedtægter fremgår det at som aktive medlemmer kan optages unge og voksne, som vedkender sig foreningens vedtægter og formål. Center for kultur og fritid har gennemgået foreningens vedtægter og finder dem i overensstemmelse med Folkeoplysningsloven og bestemmelserne i Frederikshavner Ordningen Foreningen efterspørger hjælp til et klublokale og har forespurgt center for kultur og fritid om den tidligere spejderhytte på Toftegårdsvej. Center for Kultur og Fritid har oplyst foreningen at bygningen skal sættes til salg og at det på den baggrund ikke er realistisk at leje bygningen ud. Centeret har efterfølgende henvist foreningen til den fritidsundersøgelse som paraplyorganisationerne har udarbejdet, herunder det oversigtskort over lokaler og faciliteter i kommunen og bedt foreningen om at undersøge om der er mulige lokaler/bygninger som vil være velegnede til foreningen at låne. Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid, at Folkeoplysningsudvalget godkender MTB Frederikshavn som folkeoplysende forening Supplerende sagsfremstilling Punkt videreført fra aflyst møde d. 29. sep Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 31. oktober 2013 Folkeoplysningsudvalget godkender foreningen som folkeoplysende forening. Folkeoplysningsudvalget - Dagsorden oktober 2013 Side 4 af 29

5 Bilag Ansøgningsskema MTB godkendelse af forening og voksenundervisning (dok.nr /13) Vedtægter - MTB Frederikshavn (dok.nr /13) Folkeoplysningsudvalget - Dagsorden oktober 2013 Side 5 af 29

6 2. Ansøgning fra Dybvad Idrætsklub til afvandingsanlæg samt dispensation for ubenyttede tilskudsmidler Folkeoplysningsudvalget har modtaget en ansøgning fra Dybvad Atletikklub, der gennem en årrække har haft problemer med drænforholdene på det kommunale atletikstadion i Dybvad. Det har betydet at foreningen har oplevet perioder, hvor dele af banen har været under vand i en længere periode. Sagsnr: 13/20666 Forvaltning: BKF Sbh: lbso Foreningen har løbende haft dialog med Park og Vej omkring en løsning af drænproblemerne og der er også foretaget mindre justeringer på anlægget i gennem flere år, men det har ikke virket efter hensigten. Efter ny henvendelse til Frederikshavn Kommune har Center for Kultur og Fritid og Park og Vej haft møde med foreningen og gennemgået anlægget. Park og Vej har efterfølgende bestilt privat entreprenør til at gennemgå drænsystemets nuværende tilstand og komme med en anbefaling på løsning af problemet. Anbefalingen lyder på oprettelse af et separat afvandingssystem på indersiden af begge langsider, men entreprenøren gør også opmærksom på at kapaciteten fortsat er en anelse for lille, så man vil kunne opleve at vandet, i forbindelse med kraftige regnskyl, vil være mere end 20 minutter om at komme væk. Park og Vej har på baggrund af undersøgelsen vurderet og anbefalet denne løsning så længe foreningen er opmærksom på udfordringen ved skybrud. Foreningen har i den forbindelse udvist forståelse for dette. Foreningen har på baggrund heraf taget kontakt til entreprenøren og bedt om et tilbud, der beløber sig til kr. for afvandingssytem i begge sider af stadion. Tilbud, ansøgning og anbefaling fra Park og Vej er vedlagt som bilag til sagen. Ansøgningen fra Dybvad Atletikklud kan ses i sammenhæng med den vedtagne budgetbemærkning 2013 angående kortlægning og effektiv ressourceudnyttelse af landsbyernes offentlige bygningsmasse og fremsendes til Kultur og Fritidsudvalget med henblik på at lade renoveringen indgå i projektplanen Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget - drøfter ansøgningen og beslutter om udvalget ønsker at støtte etablering af dræningsløsning til afvanding af løbebane eller videresende den til Kultur og Fritidsudvalget med henblik på at lade henvendelsen indgå i arbejdet med udmøntning af budgetbemærkningen Folkeoplysningsudvalget - Dagsorden oktober 2013 Side 6 af 29

7 Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 31. oktober 2013 Ansøgning fra Dybvad Idrætsklub til afvandingsanlæg samt dispensation for ubenyttede tilskudsmidler udsættes til ekstraordinært folkeoplysningsmøde d. 14. november kl Bilag Ansøgning - Folkeoplysningsudvalget doc (dok.nr /13) Ansøgning - Tilbud Rørholt.pdf (dok.nr /13) Ansøgning - Park & Vejs vurdering Dybvad Atletikstadion.doc (dok.nr /13) Folkeoplysningsudvalget - Dagsorden oktober 2013 Side 7 af 29

8 3. Ansøgning fra Frederikshavn Tennisklub om refusion af halleje Frederikshavn Tennisklub har den 30. september 2013 fremsendt ansøgning om refusion for lokaleudgifter til leje af FFK Hallen i vintersæsonen 2013/2014. Sagsnr: 13/20985 Forvaltning: BFK Sbh: lbso Frederikshavn Tennisklub ansøgte i sidste sæson om lokaletilskud for vintersæson 2012/2013. På møde den 31. januar 2013, besluttede Folkeoplysningsudvalget at imødekomme ansøgningen delvist, således at udgifter vedrørende 2012 ikke blev medtages som tilskudsberettigede lokaleudgifter, mens udgifter fra januar til april 2013 kunne medtages i Det fremgår endvidere at beslutningen at foreningen på lige fod med andre foreninger, skal ansøge om lån af kommunale lokaler til kommende sæson 2013/14. Frederikshavn Tennisklub har i efteråret kontaktet administrationen og forespurgt på kommunale haller, men det har ikke været muligt at finde egnede haller/tider til indendørs tennis. Frederikshavn Tennisklub oplyser i den forbindelse, at de ikke har søgt rettidigt da ansøgningsfristen ligger før de har overblik over, om der er ansøgere for inde værende sæson. De fortæller endvidere at deres erfaring igennem en årrække har været, at det ikke er muligt at få tider i kommunale haller, og derfor har fået accept af udvalget til at benytte FFK hallen, der med udvalgets støtte i 2006 fik optegnet tennislinjer i hallen. Foreningen oplyser at de til den kommende sæson har tilmeldt 18 unge til indendørs træning og at de som sidste år kan få 2 timer om ugen i FFK hallen, der vil dække foreningens behov. De forventer at udgiften til halleje vil udgøre 50 timer á 350 kr. pr. time (timelejepris i FFK hal 1) fordelt i perioden 1. oktober 2013 til 1. april Den samlede halleje vil forventeligt beløbe sig til kr. I den nye Frederikshavner Ordning fremgår det at, Overstiger udgifterne 235,85 kr. pr. time for haller ( ) ydes der tilskud med 75 % af de(t) nævnte beløb pr. time (satser for 2011). Beløbene reguleres årligt med den procentsats, der anvendes ved regulering af statens generelle tilskud til kommuner. Med den årlige efterregulering vil lokaletilskudstaksten i 2014 være på 248,60 kr. for haller. I henhold til ovenstående vil foreningen således kun kunne få maximalt 75 % af 248,60 kr. refunderet og ikke 75 % af den reelle timepris på 350 kr. for halleje i FFK hallen som det var tilfældet den forrige sæson. Foreningen oplyser, at de tidligere har fået refusion på 75 % af de 350 kr. og anmoder derfor om, at få refusion på den samlede lejeudgift for at holde timeprisen Folkeoplysningsudvalget - Dagsorden oktober 2013 Side 8 af 29

9 nede. Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter om udvalget skal fravige den tidligere beslutning fra mødet den 31. januar 2013 om at foreningen skal søge rettidigt på lige fod med andre foreninger og beslutter om ansøgningen fra Frederikshavn Tennisklub kan imødekommes. Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 31. oktober 2013 Ansøgning fra Frederikshavn Tennisklub om refusion af halleje udsættes til ekstraordinært folkeoplysningsmøde d. 14. november kl Bilag Ansøgningen fra FrederikshavnTennisklub - Refusion af halleje - ansøgning om refusion (dok.nr /13) Folkeoplysningsudvalget - Dagsorden oktober 2013 Side 9 af 29

10 4. Ansøgning fra DCH Sæby vedrørende akutskade på gulv Den folkeoplysende forening DCH Sæby har fremsendt en ansøgning om støtte til renovering af gulv i klubhuset på Søndermarksvej 5 i Sæby. Sagsnr: 13/19660 Forvaltning: BKF Sbh: lbso Foreningen har oplevet at gulvet i klubhuset pludseligt er sunket 4-5 cm på et område svarende til 6-7 kvadratmeter. Klubhuset er ejet af Frederikshavn Kommune og DCH Sæby lejer sig ind i lokalerne. Ifølge Ejendomscenteret fremgår det af lejekontrakten at kommunen afholder udgifter til materialer til understøtning af gulvet, mens foreningen selv afholder udgift til arbejdsløn. Ejendomscenteret har tilbudt foreningen kr. til materialer til understøtning af gulv. Der er imidlertid behov for ny gulvbelægning efter udbedring af skade. Foreningen har indhentet pris på kr. + moms. og ansøger hermed Folkeoplysningsudvalget om støtte til ny belægning Vedlagt er lejekontrakt mellem gl. Sæby Kommune og DCH Sæby samt tilbud på ny gulvbelægning. Såfremt udvalget beslutter er støtte ny belægning på gulvet kan dette evt. finansieres ved en revurdering af fordeling af anlægsmidler 2013 jf. dagsordenspunkt 7. Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter ansøgningen og beslutter om udvalget vil støtte ny gulvbelægning. Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 31. oktober 2013 Ansøgning fra DCH Sæby vedrørende akutskade på gulv udsættes til ekstraordinært folkeoplysningsmøde d. 14. november kl Bilag Ansøgning Frederikshavns kommune.doc (dok.nr /13) Ansøgning fra DcH, Vedr. Hul i gulvet (dok.nr /13) Lejeaftale (dok.nr /13) DcH - Driftregnskab 2012 (dok.nr /13) Folkeoplysningsudvalget - Dagsorden oktober 2013 Side 10 af 29

11 5. Diskussion af brug af faciliteter i ferieperioder Folkeoplysningsudvalget har modtaget en henvendelse fra Frederikshavn Sportsdanserforening der spørger til muligheden for at anvende offentlige lokaler i skoleferien. Sagsnr: 13/18324 Forvaltning: BKF Sbh: lbso Foreningen benytter til daglig gymnastiksalene ved Håndbækcenteret/10.klassecenteret, men har et stort behov for at foreningens elitedansere har mulighed for at træne i ferieperioderne i løbet af skoleåret. Praksis har igennem en årrække været at skolernes faciliteter har været lukket i ferieperioder (undtagelse herfor har været cupper og større arrangementer), men at der har været mulighed for at lave lokale aftaler med servicemedarbejderne ud på skolerne, hvis der var et særligt behov. I forbindelse med omorganiseringen af serviceleder og medarbejderfunktionerne fra skoleområdet til Ejendomscenteret er der sket en omfordeling af opgaver, der har betydet at den praksis som tidligere har fungeret ikke kan videreføres med mindre der laves faste aftaler om blandt andet serviceniveau, økonomi til vagtordning, rengøring m.v. Center for Kultur & Fritid har anmodet ejendomscenteret om at udarbejde en pakkeløsning. Direktøren for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter henvendelsen og tager en principiel diskussion om anvendelse af offentlige lokaler i skolernes ferier. Supplerende sagsfremstilling Punkt videreført fra aflyst møde d. 29. sep Folkeoplysningsudvalget - Dagsorden oktober 2013 Side 11 af 29

12 Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 31. oktober 2013 Folkeoplysningsudvalget har drøftet sagen og valgt at der afholdes et møde mellem Folkeoplysningsudvalgets Formand Elin Hovedskov, Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget Mogens Brag og Ejendomscenteret. Bilag Diskussion af brug af faciliteter i ferieperioder (dok.nr /13) Folkeoplysningsudvalget - Dagsorden oktober 2013 Side 12 af 29

13 6. Drøftelse af nyt administrationssystem til håndtering af nøgletal mellem foreninger og kommune Folkeoplysningsudvalget anmodede på møde den 25. april 2013 at den etablerede arbejdsgruppen på foreningsområdet genoptager dialog med lokal IT-leverandør med henblik på at undersøge muligheden for at indkøbe et elektronisk selvbetjeningssystem, der skal sikre at data og fx regnskabstal kan overføres automatisk til/ mellem foreningerne og kommunen. Sagsnr: 11/7797 Forvaltning: BKF Sbh: ufbo Arbejdsgruppen har haft møder med repræsentanter fra WinKAS og drøftet forskellige løsningsmuligheder og er fremkommet med følgende model: En pris for foreninger med medlemmer under 100 og én pris for foreninger over 100 medlemmer. For foreninger med mindre end 100 bliver den årlige pris 1000 kr. inkl. moms for en standardløsning med sms, selvbetjeningskartotek og for foreninger med mere end 100 bliver prisen 3000 kr. inkl. moms. Det er et krav fra WinKAS at Frederikshavn Kommune udbreder anvendelsen af WinKAS Pro fra aftalens begyndelse til 200 foreninger der enten anvender eller ikke i forvejen anvender systemet (online). Eksisterende bruger indgår således i det samlede antal på 200 brugere.implementeres der færre løsninger skal prisen genforhandles på de leverancer der sket i løbet af det første år. Det har været et ønske fra Frederikshavn Kommune at et nyt system skal kunne fungere om det kommunale økonomisystem OPUS. WinKAS kan bekræfte, efter samtale med KMD (udbyder af OPUS), at det vil være muligt at udvide OPUS, således at dette vil kunne modtage data fra WinKAS Pro systemet. Det er ikke afklaret hvilke omkostninger der vil være forbundet med denne udvidelse da det vil kræve en konkret kravspecifikation til KMD. Prisen for kommunens system er kr. pr. måned. Denne pris indeholder alle udviklingsomkostninger i forbindelse med udvikling og tilretning af datapumpesystemet, samt tilretninger i fremtiden. WinKAS kan levere uddannelse i systemet efter aftale ligesom de vil understøtte etablering af et kvartalsmøde for kasserere i kommunens foreninger. Kvartalsmødet afholdes uden omkostninger for kommunen, mens uddannelse i systemet ikke er inkluderet. Arbejdsgruppen anbefaler, at den kommunale udgift på kr. årligt samt udgift til uddannelse søges finansieret via den kommunale digitaliseringspulje. Udgiften til tilkøb af modul, der kan sikre at OPUS og WinKAS Pro kan fungere sammen, søges ligeledes finansieret via puljen. Arbejdsgruppen anmoder Folkeoplysningsudvalget om at godkende indstillingen, og anbefaler at der føres realitetsforhandlinger med WinKAS om indkøb af Folkeoplysningsudvalget - Dagsorden oktober 2013 Side 13 af 29

14 WinKAS-pro-løsning. Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget beslutter, at ansøge den kommunale digitaliseringspulje om finansiering af den kommunale udgift til årlig licens, uddannelse samt OPUS-modul. principgodkender tilbud fra WinKAS og giver arbejdsgruppen tilladelse til at føre realitetsforhandlinger med WinKAS om en endelig aftale. Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 29. august 2013 Arbejdsgruppen arbejder videre med tilbuddet fra WinKAS. Arbejdsgruppe: Uffe Borg Henrik Carlsen Bo Christensen Supplerende sagsfremstilling Folkeoplysningsudvalget besluttede på mødet den 29. august at give arbejdsgruppen mulighed for at gå videre med tilbud fra WinKAS om indkøb af nyt administrationssystem. Arbejdsgruppen har i mellemtiden haft møder med repræsentanter fra WinKAS og har involveret kommunens IT afdelingen samt indkøbskontor for at få afklaring på tekniske spørgsmål samt regler for indkøb og udbud. WinKAS vil til mødet den 31. oktober udarbejde købstilbud som udvalget kan forholde og beslutte sig til samt udarbejde tids- og handleplan for implementering af administrationssystemet. Finansieringen Arbejdsgruppen lægger op til 3 finansieringsmuligheder, som Folkeoplysningsudvalget kan beslutte ud fra: Mode1: Den kommunale udgift på 4000 kr. pr. måned finansieres indenfor Folkeoplysningsudvalgets egen ramme fra 2014 og i en 3-årig periode frem til udgangen af Den samlede kommunale udgift vil beløbe sig til kr. over tre år. Foreningslivet kan købe WinKAS Pro grundkonfiguration til en årlig pris for kr. inkl. moms til foreninger under 100 medlemmer og en årlig pris på 3000 kr. inkl. moms til foreninger over 100 medlemmer. Folkeoplysningsudvalget - Dagsorden oktober 2013 Side 14 af 29

15 Model 2: Den kommunale udgift forøges væsentligt i forhold til model 1 og finansiers indenfor Folkeoplysningsudvalgets egen ramme fra 2014 i en 3-årig periode frem til udgangen af Foreningslivet kan købe WinKAS Pro grundkonfiguration til en reduceret årlig pris i forhold til model 1. Model 3: Folkeoplysningsudvalget anmoder Kultur og Fritidsudvalget om at få rammen udvidet til løsning af model 1 eller 2. Det vil i så fald være en budgetudfordring for 2015 og frem. Bilagsmateriale i form af tilbud og tids- og handleplan for implementering vil blive forelagt på mødet den 31. oktober Direktøren for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget - godkender tilbud om indkøb af nyt administrationssystem fra WinKAS - beslutter, hvilken finansieringsmodel der skal anvendes - godkender tids- og handleplan for implementering af WinKAS administrationssystem Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 31. oktober 2013 Folkeoplysningsudvalget godkender tilbuddet om indkøb af nyt administrationssystem WinKas. Udvalget vælger finansieringsmodel 2, desuden godkendes tids- og handleplanen for implementering for WinKas. Bilag WinKAS - Kommuneløsning. (dok.nr /13) WinKas: Frederikshavn Kommuneløsning tilbud (dok.nr /13) WinKas: Frederikshavn Kommune bilag A. (dok.nr /13) WinKas: Leveringsanalyse - Frederikshavn kommune (dok.nr /13) Folkeoplysningsudvalget - Dagsorden oktober 2013 Side 15 af 29

16 7. Beslutning om fordeling af anlægsmidler 2013 I forbindelse med den årlige ansøgningsrunde om tilskud fra anlægspuljen, besluttede Folkeoplysningsudvalget på mødet den 29. august at nedsætte en underudvalgsgruppe bestående af Elin Hovedskov, Karina Gajhede, Asger Mortensen og Henrik Carlsen samt repræsentant fra Center fra Kultur og Fritid. Sagsnr: 13/18259 Forvaltning: BKF Sbh: evao Underudvalget har på møde den 10. september 2013 gennemgået ansøgningerne og blev enige om vedlagte forslag til fordeling af anlægsmidler På baggrund af indkomne ansøgninger om anlægstilskud og underarbejdsgruppens anbefalinger beslutter Folkeoplysningsudvalget sig for hvilke projekter, der skal støttes indenfor udvalgets afsatte beløbsrammer. I 2013 er den samlede afsatte ramme på kr. I forbindelse med ansøgning til GrønVækst-puljen besluttede Folkeoplysningsudvalget på møde den 31. januar 2013 at afsætte kr. pr. år over en 2 årige periode som kommunal medfinansiering. Der er endnu ikke afklaring på om Frederikshavn Kommune opnår projekttilskud fra NaturErhvervsstyrelsen, hvorfor det er nødvendigt at båndlægge kr. af den samlede ramme til fordeling af tilskud fra Anlægspuljen. Der ud over er anlægspuljen for 2013 blev tilført kr. i forbindelse med tilbagebetaling af ubrugte midler fra Frederikshavn Sportsdanserforening til deres klublokale på 10. klassecenteret ved Håndbæk. Til fordeling er hermed kr. Tilskud fra anlægspuljen ydes til forandringer og nyetableringer af klub- eller foreningsfaciliteter samt til energibesparende foranstaltninger i klub- eller foreningsregi. Retningslinjer for anlægspuljen er vedlagt. Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget godkender underudvalgs forslag til fordeling af anlægsmidler Supplerende sagsfremstilling Punkt videreført fra aflyst møde d. 29. sep Folkeoplysningsudvalget - Dagsorden oktober 2013 Side 16 af 29

17 Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 31. oktober 2013 Arbejdsgruppens fordelingsforslag godkendt. Bilag Anlægspuilje - arbejdsgruppens indstilling inkl. tilbageførte midler (dok.nr /13) Folkeoplysningsudvalget - Dagsorden oktober 2013 Side 17 af 29

18 8. Orientering om status på tildelte anlægsmidler for perioden Folkeoplysningsudvalget valgte på møde den 29. august 2013, at bede administrationen om at udarbejde et statusnotat på, hvordan de tildelte anlægsmidler for perioden , er blevet anvendt. Sagsnr: 13/21918 Forvaltning: BKF Sbh: lbso Administrationen for Børn og Kultur har valgt at kontakte de foreninger, som siden 2010 har modtaget tilskud fra anlægspuljen under Folkeoplysningsudvalget og bedt dem om komme med en kort status på de støttede projekter. Vedlagt sagen er et skema der viser om de pågældende foreninger har afsluttet deres projekter eller om de er uafsluttede samt begrundelse herfor. Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 31. oktober 2013 Orientering om status på tildelte anlægsmidler for perioden udsættes til ekstraordinært folkeoplysningsmøde d. 14. november kl Bilag Anlægsmidler (dok.nr /13) Folkeoplysningsudvalget - Dagsorden oktober 2013 Side 18 af 29

19 9. Orientering om struktur for nyt Folkeoplysningsudvalg. Kultur og Fritidsudvalget besluttede på møde den 7. oktober 2013 ny struktur for det kommende Folkeoplysningsudvalg, der nedsættes efter kommunalvalget den 19. november Sagsnr: 12/9524 Forvaltning: BKF Sbh: lbso Udvalget besluttede at godkende oplæg til ny struktur, dog således at den politiske repræsentation fra henholdsvis Børne- og Ungdomsudvalget og Sundhedsudvalget får stemmeret på lige fod med repræsentanten for Kultur og Fritidsudvalget. Udvalget besluttede endvidere, at de frivillige folkeoplysende foreninger får 4 repræsentanter og den folkeoplysende voksenundervisning får 1 repræsentant i det kommende udvalg. Det nye Folkeoplysningsudvalg vil blive sammensat af: 3 medlemmer der vælges af byrådet blandt dets medlemmer, dog således at medlemmer skal være repræsenteret i henholdsvis Børne- og Ungdomsudvalget, Sundhedsudvalget samt Kultur og Fritidsudvalget, hvor den siddende formand er født medlem af Folkeoplysningsudvalget. 1 medlem udpeges af byrådet efter indstilling fra foreninger, hvis virksomhed hovedsageligt omfatter folkeoplysende voksenundervisning. 4 medlemmer udpeges af byrådet efter indstilling fra foreninger, hvis virksomhed hovedsageligt omfatter frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Her ud over lægges der op til at folkeoplysningsudvalget supplere sig med 2 ekstra personer, der efter behov kan indkaldes i forbindelse med eksempelvis projektudvikling eller temadrøftelse. Udvalget har ligeledes mulighed at nedsætte underudvalg med repræsentation af eksterne personer samt udpege en sekretær, der kan udarbejde referat. Vedkommende er uden stemmeret. Der afholdes 6 møder årligt og administrationen deltager på alle møder med én repræsentant uden stemmeret. Vedkommende sikre de praktiske opgaver med udsendelse af dagsorden, mødeindkaldelse samt sikre administrativ godkendelse af foreninger og deres driftstilskud. Udvalget orienteres i den forbindelse løbende om foreningsgodkendelser. Det nye Folkeoplysningsudvalg vil fremadrettet få lejlighed til kvartalsvis at få foretræde for Kultur og Fritidsudvalget og der ligges også op til at der en gang om året holdes temadrøftelse mellem de to udvalg om udviklingsperspektiver på det folkeoplysende område. Folkeoplysningsudvalget skal her ud over have fokus på følgende opgaver: Folkeoplysningsudvalget - Dagsorden oktober 2013 Side 19 af 29

20 designe og gennemføre udviklingsprojekter skabe samarbejdsmuligheder til relevante råd, nævn og paraplyer afholde Folkemøde hvert andet år bestyre og uddele midler fra anlægspuljen og udviklingspuljen inddrages i forbindelse med udvikling og revidering af folkeoplysningspolitikken, kommunens budget for det folkeoplysende område samt i forhold til udformning og justering af regler for tilskud på det folkeoplysende område høres ift. nybyggeri, renovering og lejemål Den nye struktur for Folkeoplysningsudvalget kræver en revidering af udvalgets vedtægter, der efterfølgende skal fremsendes via Kultur og Fritidsudvalget til byrådets godkendelse. Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget tager orientering til efterretning. Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 31. oktober 2013 Folkeoplysningsudvalget tager orientering til efterretning. Folkeoplysningsudvalget - Dagsorden oktober 2013 Side 20 af 29

21 10. Godkendelse af vedtægtsændring for Folkeoplysningsudvalget I forlængelse af Kultur og Fritidsudvalgets beslutning på møde den 7. oktober 2013 om ny struktur for Folkeoplysningsudvalget er det nødvendigt at foretage ændring af de gældende vedtægter så de er tilpasset den vedtagne struktur der træder i kræft den 1. januar Sagsnr: 12/9524 Forvaltning: BKF Sbh: lbso Udkast til ændring i vedtægter for Folkeoplysningsudvalget fremlægges udvalget til kommentering og anbefaling over for Kultur og Fritidsudvalget på møde den 13. november 2013 og til endelig godkendelse i Frederikshavn Byråd den 27. november Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter udkast til reviderede vedtægter for Folkeoplysningsudvalget og anbefaler det overfor Kultur og Fritidsudvalget og Frederikshavn Byråd. Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 31. oktober 2013 Folkeoplysningsudvalget har ændringer til de revideret vedtægter. Administrationen gennemgår vedtægterne og ændringerne, vedtægterne sættes på dagsorden på det næste folkeoplysningsudvalgsmøde. Bilag Reviderede vedtægter for Folkeoplysningsudvalget. (dok.nr /13) Folkeoplysningsudvalget - Dagsorden oktober 2013 Side 21 af 29

22 11. Center for Kultur og Fritid har udarbejdet forslag til mødekalender for 2014 Center for Kultur og Fritid har udarbejdet forslag til mødekalender for 2014: Sagsnr: 10/818 Forvaltning: BKF Sbh: tasv Torsdag den 30. januar 2014 Torsdag den 27. marts 2014 Torsdag den 29. maj 2014 Torsdag den 28. august 2014 Torsdag den 25. september 2014 Torsdag den 27. november 2014 Mødetidspunkt er kl Møderne afholdes som udgangspunkt på Frederikshavn Rådhus med mindre andet aftales Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget godkender mødeplanen for Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 31. oktober 2013 Center for Kultur og Fritid har udarbejdet forslag til mødekalender for 2014 udsættes til ekstraordinært folkeoplysningsmøde d. 14. november kl Folkeoplysningsudvalget - Dagsorden oktober 2013 Side 22 af 29

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 1. juni 2015 Tid 17:30 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Bent H. Pedersen Stedfortræder Medlemmer Bent H. Pedersen (A (Børne- og Ungdomsudvalget)

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 4. september 2013 Tid 16:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Jens Porsborg Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Jens Porsborg (C) Frode Thule

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 24. juni 2010 Tid 16:30 Sted Maskinhallen NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Frode Thule Jensen, Pia Karlsen, Steen Klarup, Jens Porsborg,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 16. marts 2015 Tid 16:30 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Bent H. Pedersen, Else Schaltz, Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Bent H. Pedersen (A

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 28. august 2014 Tid 16:30 Sted Østervrå Kultur- og Fritidscenter NB. Fraværende Mogens Brag Stedfortræder Medlemmer Bent H. Pedersen (A) Henrik

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Folkeoplysningsudvalget 14-11-2013 - Ekstraordinært møde Dato 14. november 2013 Tid 16:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Ekstraordinært møde Frode Thule Jensen, Bent H. Pedersen,

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 31. august 2015 Tid 11:00 Sted Feyersgate 7, Larvik NB. Fraværende Bjarne Kvist, Ole Rørbæk Jensen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand

Læs mere

Ordinært møde. Dato 8. februar 2011. Tid 16:00. Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Mogens Brag i punkt 3, 4, 6 og 7.

Ordinært møde. Dato 8. februar 2011. Tid 16:00. Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Mogens Brag i punkt 3, 4, 6 og 7. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 8. februar 2011 Tid 16:00 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Mogens Brag i punkt 3, 4, 6 og 7. Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Carsten

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 13. maj 2015 Tid 16:00 Sted Kulturhuset Kappelborg, Skagen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 22. april 2010 Tid 16:30 Sted NB. Fraværende ML-FRE-Rådhus 0.23 Presse, borger, VIP rum Ordinært møde Renate Weilov, Steen Klarup kl.18.00 Stedfortræder

Læs mere

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget 30-04-2014 Dato 30. april 2014 Tid 16:15 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 20. november 2014 Tid 16:30 Sted Skagen NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Bent H. Pedersen (A (Sundhedsudvalget) Henrik Carlsen

Læs mere

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 21. januar 2010 kl. 17:00 i Løgstør Kantine

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 21. januar 2010 kl. 17:00 i Løgstør Kantine åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 21. januar 2010 kl. 17:00 i Løgstør Kantine Indholdsfortegnelse 001. Idrætsforeningen KVIK - ansøgning om lokaletilskud til trænningsophold 3 002. Vældgård

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 30. november 2015 Tid 16:30 Sted Sæby Fritidscenter & Hostel NB. Fraværende Else Schaltz, Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Bent H. Pedersen

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Indholdsfortegnelse 001. Ansøgninger om tilskud til voksenundervisning for 2009 3 002. Mødekalender

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Page 1 of 7 Referat Folkeoplysningsudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 27. juni 2005 17:30 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Karl Henrik Hansen uden afbud Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af en

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 8 TORSDAG DEN 28. FEBRUAR 2008, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 28. februar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. april 2010

Referat Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. april 2010 Referat onsdag den 21. april 2010 Kl. 18:30 i Mødelokale 2 på Allerslev Rådhus, Lejrevej 15, 4320 Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagorden...1 2. FOU - Orientering...2 3. FOU - Tider

Læs mere

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 07. april 2011 kl. 17:00 i Løgstør 214

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 07. april 2011 kl. 17:00 i Løgstør 214 åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 07. april 2011 kl. 17:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 011. Orientering - Orienteringer fra administrationen 3 012. Lokaletilskud til foreningernes

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 9. februar 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Personsag 2. Fritidstilbud for vidtgående handicappede

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Kurt Sorknæs, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder Referat Teknisk Udvalg Ordinært møde Dato 3. december 2009 Tid 15:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Hans Rex Christensen Stedfortræder Medlemmer Jens Hedegaard Kristensen (A) - Formand

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. december 2011. Tid 17:30. Sted ML 0.27 NB. Bjarne Kvist. Fraværende. Stedfortræder. Lars M. Møller (V) - Formand

Ekstraordinært møde. Dato 21. december 2011. Tid 17:30. Sted ML 0.27 NB. Bjarne Kvist. Fraværende. Stedfortræder. Lars M. Møller (V) - Formand Referat Økonomiudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. december 2011 Tid 17:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Bjarne Kvist Stedfortræder Medlemmer Lars M. Møller (V) - Formand Per Nilsson (V) Jens Ole Jensen

Læs mere

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen)

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen) 1 REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen) Indholdsfortegnelse Åben - Ansøgning fra Dancing Friends Vesthimmerland om godkendelse

Læs mere

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. februar 2012 kl. 17:00 i Løgstør 214

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. februar 2012 kl. 17:00 i Løgstør 214 åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. februar 2012 kl. 17:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Orientering - Orienteringer fra administrationen 3 002. Folkeoplysningspolitik - udkast

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Page 1 of 9 Referat Folkeoplysningsudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 26. januar 2004 17:30 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Hans Krarup Olesen og Ingrid Hejslet med afbud. Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Referat åben Mødedato 23. august 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse A Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.20 Tilstede:

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. juni 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. juni 2009 Referat fra møde i onsdag den 17. juni 2009 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2 på Rådhuset i Allerslev. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 3 2. FOU - Orientering... 4 3. FOU

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 13-12-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Mødested: Mødelokale C Afbud til Marianne Olesen, maro@ringsted.dk eller på 5762

Læs mere

Ordinært møde. Dato 17. august 2015. Tid 14:30. Sted ML 0.27 NB. Anders Broholm, Peter E. Nielsen, Karl Falden. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 17. august 2015. Tid 14:30. Sted ML 0.27 NB. Anders Broholm, Peter E. Nielsen, Karl Falden. Stedfortræder Referat Teknisk Udvalg Ordinært møde Dato 17. august 2015 Tid 14:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Anders Broholm, Peter E. Nielsen, Karl Falden Stedfortræder Medlemmer Lars Mejlvang Møller (V) - Formand

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Page 1 of 6 Referat Folkeoplysningsudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. Fraværende Til stede 22. november 2004 17:30 Mødelokale 2 Hans Krarup Olesen med afbud Indholdsfortegnelse 1. Budget 2005 for

Læs mere

Sundhedsudvalget. Ekstraordinært møde

Sundhedsudvalget. Ekstraordinært møde Referat Sundhedsudvalget Ekstraordinært møde Dato 3. december 2012 Tid 17:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Carsten Sørensen (O) Frode Thule Jensen

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 1. juni 2015 Tid 17:30 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Bent H. Pedersen Stedfortræder Medlemmer Bent H. Pedersen (A (Børne- og Ungdomsudvalget)

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 11. oktober 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 11. oktober 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214 åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 11. oktober 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Aalestrup Skytteforening - beregning af medlemstilskud. 3 002. Hvalpsund Boldklub - udvidelse

Læs mere

Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 10. februar 2009 kl. 17:00 i administrationsbygningen i Løgstør mødelokale 214

Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 10. februar 2009 kl. 17:00 i administrationsbygningen i Løgstør mødelokale 214 Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 10. februar 2009 kl. 17:00 i administrationsbygningen i Løgstør mødelokale 214 Indholdsfortegnelse 001. Farsø Petanque Klub - ansøgning om tilskud til udvidelse

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:20. Rådhuset, Inka-værelset.

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:20. Rådhuset, Inka-værelset. Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 07-12-2010 Mødetidspunkt: 16:30-18:20 Mødested: Inkaværelset Rådhuset, Inka-værelset. Afbud til Flemming Christensen, fbc@ringsted.dk

Læs mere

REFERAT TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 20. AUGUST 2007 KL PÅ KNABERGÅRDEN I AALESTRUP

REFERAT TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 20. AUGUST 2007 KL PÅ KNABERGÅRDEN I AALESTRUP REFERAT TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 20. AUGUST 2007 KL. 17.00 PÅ KNABERGÅRDEN I AALESTRUP Indholdsfortegnelse 1. Aars Gymnastikforening Ansøgning om fritagelse for betaling af halgebyr. 2. Aftale

Læs mere

Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus)

Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus) Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 11. december 2012 Tid 09:00 Sted NB. Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus) Under pkt. 3 deltager afdelingsleder Birgitte Kvist, Sundhedsfremme og forebyggelse.

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Sonja Fladstrand, Annette Eriksen, Karin Gudbergsen,

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsudvalget 22. juni 2016 Hollænderhallen kl

Referat. Folkeoplysningsudvalget 22. juni 2016 Hollænderhallen kl Referat Folkeoplysningsudvalget 22. juni 2016 Hollænderhallen kl. 17.00 Indhold Side 1. Godkendelse af dagsorden... 2 2. Besøg af Dragør vandaktivitet... 2 3. Meddelelser... 3 4. Status på medlemmer...

Læs mere

Norddjurs Fritidsråd REFERAT

Norddjurs Fritidsråd REFERAT Norddjurs Fritidsråd REFERAT Sted: Auning Bibliotek Torvegade 1, 8963 Auning Dato: Onsdag den 2. december 2015 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Kai Hansen Tove Højlund Mogens Buhl

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009 Referat fra møde i onsdag den 22. april 2009 Mødet fandt sted hos Missionsforbundets Børn og Unge, Missionskirken, Hovedvejen 219, Osted, kl. 19.00. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1.

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 19. august 2014 Tid 15:30 Sted ML 0.28 NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 19 TIRSDAG DEN 20. OKTOBER 2009, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 20. oktober 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Dagsorden nr. 2 for mødet TIRSDAG den 13. februar 2007 kl på Otterup Rådhus, mødelokale 5

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Dagsorden nr. 2 for mødet TIRSDAG den 13. februar 2007 kl på Otterup Rådhus, mødelokale 5 Init.: Dato: 13.02.2007 Side: 4 FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Dagsorden nr. 2 for mødet TIRSDAG den 13. februar 2007 kl. 17.00 på Otterup Rådhus, mødelokale 5 Fraværende: Jørgen Meier Sørensen med afbud. MEDDELELSER

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Onsdag den 28. november 2012 Mødested: Hansborg, mødelokale 3-2 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl.

Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Onsdag den 28. november 2012 Mødested: Hansborg, mødelokale 3-2 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Onsdag den 28. november 2012 Mødested: Hansborg, mødelokale 3-2 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:50 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Astrid Refshauge,

Læs mere

Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. januar 2008 kl. 17:00 i Løgstør, Kantinen

Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. januar 2008 kl. 17:00 i Løgstør, Kantinen Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. januar 2008 kl. 17:00 i Løgstør, Kantinen Indholdsfortegnelse 1. Ansøgning om tilskud til voksenundervisning for 2008 3 2. Fortolkning af regler for

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forside. 1 Indholdsfortegnelse. 2 Ældreidrættens Samvirke (ÆIS) 3 Vedtægter. 4 ÆIS bestyrelse. 7 Godkendelsesbetingelser for ældreidrætsforeninger eller klubber. 8 Skema til forening-

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. marts 2007

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. marts 2007 Referat fra møde i onsdag den 21. marts 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Efterretningssager... 1 2. FOU - DGI Roskilde... 2 3. FOU - Godkendelse af Forældreforeningen

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 26. april 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 26. april 2012 Referat torsdag den 26. april 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. december 2014. Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter.

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. december 2014. Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter. Dagsorden onsdag den 17. december 2014 Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Orientering - December...

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 22. juni 2011. Tid 17:00. Sted ML 0.27 NB. Ingen. Fraværende. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 22. juni 2011. Tid 17:00. Sted ML 0.27 NB. Ingen. Fraværende. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget Ekstraordinært møde Dato 22. juni 2011 Tid 17:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Lars M. Møller (V) - Formand Per Nilsson (V) Jens Ole Jensen (V) Søren

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsudvalget 3. april 2017 Dragør Boldklub, Halvejen 5, 2791 Dragør kl

Referat. Folkeoplysningsudvalget 3. april 2017 Dragør Boldklub, Halvejen 5, 2791 Dragør kl Referat Folkeoplysningsudvalget 3. april 2017 Dragør Boldklub, Halvejen 5, 2791 Dragør kl. 17.00 Indhold Side 1. Godkendelse af dagsorden... 2 2. Meddelelser... 2 3. Banefordeling for 2017-2019 samt sæsonudlån

Læs mere

Referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den 26. marts 2008 kl. 18:00 i Aars Byrådssal

Referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den 26. marts 2008 kl. 18:00 i Aars Byrådssal Referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den 26. marts 2008 kl. 18:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 001. Forslag til regelsæt om det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 3 2 Medlemmer Benny

Læs mere

side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den kl. 16:30 Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den kl. 16:30 Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den 13.05.2009 kl. 16:30 Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Gitte Overgaard, Ole Olesen Indholdsfortegnelse: 169. Meddelelser og orientering... 3

Læs mere

Norddjurs Fritidsråd REFERAT

Norddjurs Fritidsråd REFERAT Norddjurs Fritidsråd REFERAT Sted: Ok Djurs klubhus, Klitten 1, 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 5. september 2017 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Kai Hansen Tove Højlund Gunnar Thode

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 3. september 2014 Tid 16:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A) Ole Rørbæk Jensen

Læs mere

Sundhedsudvalget. Ordinært møde. Dato 7. februar 2012. Tid 15:00. Sted Mødelokale 0.28 NB. Fraværende. Jørgen Tousgaard. Stedfortræder.

Sundhedsudvalget. Ordinært møde. Dato 7. februar 2012. Tid 15:00. Sted Mødelokale 0.28 NB. Fraværende. Jørgen Tousgaard. Stedfortræder. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 7. februar 2012 Tid 15:00 Sted Mødelokale 0.28 NB. Fraværende Jørgen Tousgaard Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Carsten Sørensen (O) Frode

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden Kultur- og Fritidsudvalget Ekstraordinært møde Dato 30. april 2014 Tid 16:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Frode Thule Jensen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 TIRSDAG DEN 1. APRIL 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 1. april 2008 Side: 2 Fraværende: Pia Longet

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Udkast til Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Folkeoplysningsudvalgets forslag af 10.11.11 1. Præsentation og målsætning 1 Det folkeoplysende arbejde, som foregår i kommunens foreningsliv aftenskolerne,

Læs mere

Referat Forenings- og Fritidsudvalget

Referat Forenings- og Fritidsudvalget Referat : Torsdag den 05. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders Glargaard (Undervisningsområdet) Karsten Bernstein (Undervisningsområdet)

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Torsdag den 19. juni 2014 Mødetidspunkt: 19:00 Møde afsluttet: 19:35 Særlige forhold: Spisning kl. 18.30 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Bemærkninger: Sollentuna I og II,5. sal,

Læs mere

Dagsorden. Folkeoplysningsudvalget 8. februar 2017 Dragør rådhus, Havnestuen kl

Dagsorden. Folkeoplysningsudvalget 8. februar 2017 Dragør rådhus, Havnestuen kl Dagsorden Folkeoplysningsudvalget 8. februar 2017 Dragør rådhus, Havnestuen kl. 17.00 Indhold Side 1. Godkendelse af dagsorden... 2 2. Meddelelser... 2 3. Konstituering af udvalget... 3 4. Tilskudsregler

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 23. februar 2005 17:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Johan Berg Jensen Indholdsfortegnelse 1. Skolerenovering 2005 Åben

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE

VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE KAPITEL 1 Kommunalbestyrelsen 1 I henhold til 35, stk. 2 i Folkeoplysningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juni 2011 nedsætter Nordfyns

Læs mere

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg J.NR.: Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg 6 J.NR.: 18.14.00

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: - 18:00 Mødested: Mødelokale C Hækkerupsvej 1, kælderen. Indgang via gavlen (handicapindgang).

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune.

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune. Page 1 of 9 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 7. juni 2005 17:00 Mødelokale 8 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den 08.12.2010 kl. 16:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den 08.12.2010 kl. 16:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den 08.12.2010 kl. 16:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 51. Meddelelser og orientering... 3 52. Fordeling af tilskud til aftenskoleundervisning

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget 11-01-2010 Dato 11. januar 2010 Tid 15:00 Sted NB. Fraværende Parallelvej 27, 1. sal, mødelokalet ved kantinen Ingen Stedfortræder Medlemmer Jens Ole Jensen Søren Visti Jensen

Læs mere

Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Vejen Kommune.

Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Vejen Kommune. Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Vejen Kommune. Ifølge Folkeoplysningslovens 35, stk. 2 (LBK 854) skal kommunalbestyrelsen oprette et udvalg med repræsentation for den virksomhed, der kan få tilskud

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget n Ordinært møde Dato 6. september 2011 Tid 14:30 Sted Himmerigsvej 10, Jerup NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 16. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune, Folkeoplysningsudvalgets møde den 10. oktober 2007

Vesthimmerlands Kommune, Folkeoplysningsudvalgets møde den 10. oktober 2007 Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde den 10. oktober 2007 Vesthimmerlands Kommune, Folkeoplysningsudvalgets møde den 10. oktober 2007 Indholdsfortegnelse 1. Tilskud til befordring af børn til træning

Læs mere

Socialudvalget. Ordinært møde. Dato 15. august 2012. Tid 09:00. Sted Mødelokale 0.23 NB. Fraværende. Jørgen Tousgaard. Stedfortræder.

Socialudvalget. Ordinært møde. Dato 15. august 2012. Tid 09:00. Sted Mødelokale 0.23 NB. Fraværende. Jørgen Tousgaard. Stedfortræder. Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 15. august 2012 Tid 09:00 Sted Mødelokale 0.23 NB. Fraværende Jørgen Tousgaard Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Vejen Kommune.

Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Vejen Kommune. Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Vejen Kommune. I henhold til Lov om støtte til folkeoplysning jf. lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 21. august 2014

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 21. august 2014 Referat torsdag den 21. august 2014 Kl. 18:00 i TOKE Lejre KFUM Spejderne,Klostergårdsvej 66,Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Besøg hos TOKE Lejre KFUM Spejderne...

Læs mere

Vedtægt. for. Folkeoplysningsudvalget. Assens Kommune

Vedtægt. for. Folkeoplysningsudvalget. Assens Kommune Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Assens Kommune 1. Formål med folkeoplysning. Stk. 1. Med respekt for forskellige holdninger at sikre offentligt tilskud med videre til den frie folkeoplysende virksomhed,

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 11. februar 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214

åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 11. februar 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214 åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 11. februar 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Landsbyudvalget udpegning af formand og valg af næstformand 3 002. Mødekalender for 2010 5 003.

Læs mere

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 17. februar 2014 kl. 16.00 i Lunden, Rådhuset Medlemmer Gitte Hemmingesen ( ) Morten Fenger ( ) Birgit Mortensen ( ) Hans-Henrik Blom ( )

Læs mere