Folkeoplysningsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folkeoplysningsudvalget"

Transkript

1 Dagsorden Folkeoplysningsudvalget Dato 31. oktober 2013 Tid 16:30 Sted NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer ML 0.23 (byrådslounge) Ordinært møde Pia Karlsen, Bent H. Pedersen, Jens Porsborg, Peter Laigaard, Jørgen Tousgaard Frode Thule Jensen (V) Pia Karlsen (V) Bent H. Pedersen Steen Klarup Elin Hovedskov - Formand Henrik Carlsen Renate Weilov Karina Gajhede Bo Christensen Jens Porsborg (C) Peter Laigaard (I) Jørgen Tousgaard (A) Irene Hjortshøj (V) John Christensen (V) Asger Mortensen

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening - MTB Frederikshavn Ansøgning fra Dybvad Idrætsklub til afvandingsanlæg samt dispensation for ubenyttede tilskudsmidler Ansøgning fra Frederikshavn Tennisklub om refusion af halleje Ansøgning fra DCH Sæby vedrørende akutskade på gulv Diskussion af brug af faciliteter i ferieperioder Drøftelse af nyt administrationssystem til håndtering af nøgletal mellem foreninger og kommune Beslutning om fordeling af anlægsmidler Orientering om status på tildelte anlægsmidler for perioden Orientering om struktur for nyt Folkeoplysningsudvalg Godkendelse af vedtægtsændring for Folkeoplysningsudvalget Center for Kultur og Fritid har udarbejdet forslag til mødekalender for Orientering: Vedr. Facilitetsanalyse ved Henrik Carlsen Vedtægtsændringer for Ældre Idrættens Samvirke Henvendelser og invitationer til Folkeoplysningsudvalget Orientering fra Center for Kultur og Fritid Eventuelt Underskrifter: Folkeoplysningsudvalget - Dagsorden oktober 2013 Side 2 af 29

3 Bilagsfortegnelse Punkt nr. Dok.nr. Tilgang Titel /13 Åben Ansøgningsskema MTB godkendelse af forening og voksenundervisning /13 Åben Vedtægter - MTB Frederikshavn /13 Åben Ansøgning - Folkeoplysningsudvalget doc /13 Åben Ansøgning - Tilbud Rørholt.pdf /13 Åben Ansøgning - Park & Vejs vurdering Dybvad Atletikstadion.doc /13 Åben Ansøgningen fra FrederikshavnTennisklub - Refusion af halleje - ansøgning om refusion /13 Åben Ansøgning Frederikshavns kommune.doc /13 Åben Ansøgning fra DcH, Vedr. Hul i gulvet /13 Åben Lejeaftale /13 Åben DcH - Driftregnskab /13 Åben Diskussion af brug af faciliteter i ferieperioder /13 Åben WinKAS - Kommuneløsning /13 Åben WinKas: Frederikshavn Kommuneløsning tilbud /13 Åben WinKas: Frederikshavn Kommune bilag A /13 Åben WinKas: Leveringsanalyse - Frederikshavn kommune /13 Åben Anlægspuilje - arbejdsgruppens indstilling inkl. tilbageførte midler /13 Åben Anlægsmidler /13 Åben Reviderede vedtægter for Folkeoplysningsudvalget /13 Åben Brev til Sundhedsudvalgsformand - vedtægtsændring ÆIS 2013.doc /13 Åben 2013 Vedtægter for Ældreidrættens Samvirke i Frederikshavn Kommune.docx /13 Åben Spørgsmål til Sundhedsudvalget fra ÆIS /13 Åben CKF Notat vedr SUU henvendelse ang ældreidræts Samvirke /13 Åben Kommentar til udvalget behandling af ny vedtægter for Ældre Idrættens Samvirke /13 Åben Fitnessbranchen - foreningsfitness /13 Åben Undersøgelse af folkeoplysningspolitikker - F&S Pressemeddelelse folkeoplysningspolitik sep 2013.pdf /13 Åben Årets Jyske Fodboldkommune - Årets Jyske Fodboldkommune (rangering).pdf Folkeoplysningsudvalget - Dagsorden oktober 2013 Side 3 af 29

4 1. Ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening - MTB Frederikshavn MBT Frederikshavn ansøger om godkendelse som folkeoplysende forening under folkeoplysningsloven og "Frederikshavner Ordningen". Sagsnr: 13/18323 Forvaltning: BKF Sbh: lbso Foreningens formål er at skabe en samlet forening for medlemmer med samme fællesinteresse for mountainbike i Frederikshavn og omegn. Foreningens mål er med mountainbiken som ramme at skabe sociale bånd gennem fælles sportslige interesser og oplevelser, samt motion og udfordringer for det enkelte medlem. Af foreningens vedtægter fremgår det at som aktive medlemmer kan optages unge og voksne, som vedkender sig foreningens vedtægter og formål. Center for kultur og fritid har gennemgået foreningens vedtægter og finder dem i overensstemmelse med Folkeoplysningsloven og bestemmelserne i Frederikshavner Ordningen Foreningen efterspørger hjælp til et klublokale og har forespurgt center for kultur og fritid om den tidligere spejderhytte på Toftegårdsvej. Center for Kultur og Fritid har oplyst foreningen at bygningen skal sættes til salg og at det på den baggrund ikke er realistisk at leje bygningen ud. Centeret har efterfølgende henvist foreningen til den fritidsundersøgelse som paraplyorganisationerne har udarbejdet, herunder det oversigtskort over lokaler og faciliteter i kommunen og bedt foreningen om at undersøge om der er mulige lokaler/bygninger som vil være velegnede til foreningen at låne. Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid, at Folkeoplysningsudvalget godkender MTB Frederikshavn som folkeoplysende forening Supplerende sagsfremstilling Punkt videreført fra aflyst møde d. 29. sep Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 31. oktober 2013 Folkeoplysningsudvalget godkender foreningen som folkeoplysende forening. Folkeoplysningsudvalget - Dagsorden oktober 2013 Side 4 af 29

5 Bilag Ansøgningsskema MTB godkendelse af forening og voksenundervisning (dok.nr /13) Vedtægter - MTB Frederikshavn (dok.nr /13) Folkeoplysningsudvalget - Dagsorden oktober 2013 Side 5 af 29

6 2. Ansøgning fra Dybvad Idrætsklub til afvandingsanlæg samt dispensation for ubenyttede tilskudsmidler Folkeoplysningsudvalget har modtaget en ansøgning fra Dybvad Atletikklub, der gennem en årrække har haft problemer med drænforholdene på det kommunale atletikstadion i Dybvad. Det har betydet at foreningen har oplevet perioder, hvor dele af banen har været under vand i en længere periode. Sagsnr: 13/20666 Forvaltning: BKF Sbh: lbso Foreningen har løbende haft dialog med Park og Vej omkring en løsning af drænproblemerne og der er også foretaget mindre justeringer på anlægget i gennem flere år, men det har ikke virket efter hensigten. Efter ny henvendelse til Frederikshavn Kommune har Center for Kultur og Fritid og Park og Vej haft møde med foreningen og gennemgået anlægget. Park og Vej har efterfølgende bestilt privat entreprenør til at gennemgå drænsystemets nuværende tilstand og komme med en anbefaling på løsning af problemet. Anbefalingen lyder på oprettelse af et separat afvandingssystem på indersiden af begge langsider, men entreprenøren gør også opmærksom på at kapaciteten fortsat er en anelse for lille, så man vil kunne opleve at vandet, i forbindelse med kraftige regnskyl, vil være mere end 20 minutter om at komme væk. Park og Vej har på baggrund af undersøgelsen vurderet og anbefalet denne løsning så længe foreningen er opmærksom på udfordringen ved skybrud. Foreningen har i den forbindelse udvist forståelse for dette. Foreningen har på baggrund heraf taget kontakt til entreprenøren og bedt om et tilbud, der beløber sig til kr. for afvandingssytem i begge sider af stadion. Tilbud, ansøgning og anbefaling fra Park og Vej er vedlagt som bilag til sagen. Ansøgningen fra Dybvad Atletikklud kan ses i sammenhæng med den vedtagne budgetbemærkning 2013 angående kortlægning og effektiv ressourceudnyttelse af landsbyernes offentlige bygningsmasse og fremsendes til Kultur og Fritidsudvalget med henblik på at lade renoveringen indgå i projektplanen Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget - drøfter ansøgningen og beslutter om udvalget ønsker at støtte etablering af dræningsløsning til afvanding af løbebane eller videresende den til Kultur og Fritidsudvalget med henblik på at lade henvendelsen indgå i arbejdet med udmøntning af budgetbemærkningen Folkeoplysningsudvalget - Dagsorden oktober 2013 Side 6 af 29

7 Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 31. oktober 2013 Ansøgning fra Dybvad Idrætsklub til afvandingsanlæg samt dispensation for ubenyttede tilskudsmidler udsættes til ekstraordinært folkeoplysningsmøde d. 14. november kl Bilag Ansøgning - Folkeoplysningsudvalget doc (dok.nr /13) Ansøgning - Tilbud Rørholt.pdf (dok.nr /13) Ansøgning - Park & Vejs vurdering Dybvad Atletikstadion.doc (dok.nr /13) Folkeoplysningsudvalget - Dagsorden oktober 2013 Side 7 af 29

8 3. Ansøgning fra Frederikshavn Tennisklub om refusion af halleje Frederikshavn Tennisklub har den 30. september 2013 fremsendt ansøgning om refusion for lokaleudgifter til leje af FFK Hallen i vintersæsonen 2013/2014. Sagsnr: 13/20985 Forvaltning: BFK Sbh: lbso Frederikshavn Tennisklub ansøgte i sidste sæson om lokaletilskud for vintersæson 2012/2013. På møde den 31. januar 2013, besluttede Folkeoplysningsudvalget at imødekomme ansøgningen delvist, således at udgifter vedrørende 2012 ikke blev medtages som tilskudsberettigede lokaleudgifter, mens udgifter fra januar til april 2013 kunne medtages i Det fremgår endvidere at beslutningen at foreningen på lige fod med andre foreninger, skal ansøge om lån af kommunale lokaler til kommende sæson 2013/14. Frederikshavn Tennisklub har i efteråret kontaktet administrationen og forespurgt på kommunale haller, men det har ikke været muligt at finde egnede haller/tider til indendørs tennis. Frederikshavn Tennisklub oplyser i den forbindelse, at de ikke har søgt rettidigt da ansøgningsfristen ligger før de har overblik over, om der er ansøgere for inde værende sæson. De fortæller endvidere at deres erfaring igennem en årrække har været, at det ikke er muligt at få tider i kommunale haller, og derfor har fået accept af udvalget til at benytte FFK hallen, der med udvalgets støtte i 2006 fik optegnet tennislinjer i hallen. Foreningen oplyser at de til den kommende sæson har tilmeldt 18 unge til indendørs træning og at de som sidste år kan få 2 timer om ugen i FFK hallen, der vil dække foreningens behov. De forventer at udgiften til halleje vil udgøre 50 timer á 350 kr. pr. time (timelejepris i FFK hal 1) fordelt i perioden 1. oktober 2013 til 1. april Den samlede halleje vil forventeligt beløbe sig til kr. I den nye Frederikshavner Ordning fremgår det at, Overstiger udgifterne 235,85 kr. pr. time for haller ( ) ydes der tilskud med 75 % af de(t) nævnte beløb pr. time (satser for 2011). Beløbene reguleres årligt med den procentsats, der anvendes ved regulering af statens generelle tilskud til kommuner. Med den årlige efterregulering vil lokaletilskudstaksten i 2014 være på 248,60 kr. for haller. I henhold til ovenstående vil foreningen således kun kunne få maximalt 75 % af 248,60 kr. refunderet og ikke 75 % af den reelle timepris på 350 kr. for halleje i FFK hallen som det var tilfældet den forrige sæson. Foreningen oplyser, at de tidligere har fået refusion på 75 % af de 350 kr. og anmoder derfor om, at få refusion på den samlede lejeudgift for at holde timeprisen Folkeoplysningsudvalget - Dagsorden oktober 2013 Side 8 af 29

9 nede. Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter om udvalget skal fravige den tidligere beslutning fra mødet den 31. januar 2013 om at foreningen skal søge rettidigt på lige fod med andre foreninger og beslutter om ansøgningen fra Frederikshavn Tennisklub kan imødekommes. Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 31. oktober 2013 Ansøgning fra Frederikshavn Tennisklub om refusion af halleje udsættes til ekstraordinært folkeoplysningsmøde d. 14. november kl Bilag Ansøgningen fra FrederikshavnTennisklub - Refusion af halleje - ansøgning om refusion (dok.nr /13) Folkeoplysningsudvalget - Dagsorden oktober 2013 Side 9 af 29

10 4. Ansøgning fra DCH Sæby vedrørende akutskade på gulv Den folkeoplysende forening DCH Sæby har fremsendt en ansøgning om støtte til renovering af gulv i klubhuset på Søndermarksvej 5 i Sæby. Sagsnr: 13/19660 Forvaltning: BKF Sbh: lbso Foreningen har oplevet at gulvet i klubhuset pludseligt er sunket 4-5 cm på et område svarende til 6-7 kvadratmeter. Klubhuset er ejet af Frederikshavn Kommune og DCH Sæby lejer sig ind i lokalerne. Ifølge Ejendomscenteret fremgår det af lejekontrakten at kommunen afholder udgifter til materialer til understøtning af gulvet, mens foreningen selv afholder udgift til arbejdsløn. Ejendomscenteret har tilbudt foreningen kr. til materialer til understøtning af gulv. Der er imidlertid behov for ny gulvbelægning efter udbedring af skade. Foreningen har indhentet pris på kr. + moms. og ansøger hermed Folkeoplysningsudvalget om støtte til ny belægning Vedlagt er lejekontrakt mellem gl. Sæby Kommune og DCH Sæby samt tilbud på ny gulvbelægning. Såfremt udvalget beslutter er støtte ny belægning på gulvet kan dette evt. finansieres ved en revurdering af fordeling af anlægsmidler 2013 jf. dagsordenspunkt 7. Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter ansøgningen og beslutter om udvalget vil støtte ny gulvbelægning. Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 31. oktober 2013 Ansøgning fra DCH Sæby vedrørende akutskade på gulv udsættes til ekstraordinært folkeoplysningsmøde d. 14. november kl Bilag Ansøgning Frederikshavns kommune.doc (dok.nr /13) Ansøgning fra DcH, Vedr. Hul i gulvet (dok.nr /13) Lejeaftale (dok.nr /13) DcH - Driftregnskab 2012 (dok.nr /13) Folkeoplysningsudvalget - Dagsorden oktober 2013 Side 10 af 29

11 5. Diskussion af brug af faciliteter i ferieperioder Folkeoplysningsudvalget har modtaget en henvendelse fra Frederikshavn Sportsdanserforening der spørger til muligheden for at anvende offentlige lokaler i skoleferien. Sagsnr: 13/18324 Forvaltning: BKF Sbh: lbso Foreningen benytter til daglig gymnastiksalene ved Håndbækcenteret/10.klassecenteret, men har et stort behov for at foreningens elitedansere har mulighed for at træne i ferieperioderne i løbet af skoleåret. Praksis har igennem en årrække været at skolernes faciliteter har været lukket i ferieperioder (undtagelse herfor har været cupper og større arrangementer), men at der har været mulighed for at lave lokale aftaler med servicemedarbejderne ud på skolerne, hvis der var et særligt behov. I forbindelse med omorganiseringen af serviceleder og medarbejderfunktionerne fra skoleområdet til Ejendomscenteret er der sket en omfordeling af opgaver, der har betydet at den praksis som tidligere har fungeret ikke kan videreføres med mindre der laves faste aftaler om blandt andet serviceniveau, økonomi til vagtordning, rengøring m.v. Center for Kultur & Fritid har anmodet ejendomscenteret om at udarbejde en pakkeløsning. Direktøren for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter henvendelsen og tager en principiel diskussion om anvendelse af offentlige lokaler i skolernes ferier. Supplerende sagsfremstilling Punkt videreført fra aflyst møde d. 29. sep Folkeoplysningsudvalget - Dagsorden oktober 2013 Side 11 af 29

12 Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 31. oktober 2013 Folkeoplysningsudvalget har drøftet sagen og valgt at der afholdes et møde mellem Folkeoplysningsudvalgets Formand Elin Hovedskov, Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget Mogens Brag og Ejendomscenteret. Bilag Diskussion af brug af faciliteter i ferieperioder (dok.nr /13) Folkeoplysningsudvalget - Dagsorden oktober 2013 Side 12 af 29

13 6. Drøftelse af nyt administrationssystem til håndtering af nøgletal mellem foreninger og kommune Folkeoplysningsudvalget anmodede på møde den 25. april 2013 at den etablerede arbejdsgruppen på foreningsområdet genoptager dialog med lokal IT-leverandør med henblik på at undersøge muligheden for at indkøbe et elektronisk selvbetjeningssystem, der skal sikre at data og fx regnskabstal kan overføres automatisk til/ mellem foreningerne og kommunen. Sagsnr: 11/7797 Forvaltning: BKF Sbh: ufbo Arbejdsgruppen har haft møder med repræsentanter fra WinKAS og drøftet forskellige løsningsmuligheder og er fremkommet med følgende model: En pris for foreninger med medlemmer under 100 og én pris for foreninger over 100 medlemmer. For foreninger med mindre end 100 bliver den årlige pris 1000 kr. inkl. moms for en standardløsning med sms, selvbetjeningskartotek og for foreninger med mere end 100 bliver prisen 3000 kr. inkl. moms. Det er et krav fra WinKAS at Frederikshavn Kommune udbreder anvendelsen af WinKAS Pro fra aftalens begyndelse til 200 foreninger der enten anvender eller ikke i forvejen anvender systemet (online). Eksisterende bruger indgår således i det samlede antal på 200 brugere.implementeres der færre løsninger skal prisen genforhandles på de leverancer der sket i løbet af det første år. Det har været et ønske fra Frederikshavn Kommune at et nyt system skal kunne fungere om det kommunale økonomisystem OPUS. WinKAS kan bekræfte, efter samtale med KMD (udbyder af OPUS), at det vil være muligt at udvide OPUS, således at dette vil kunne modtage data fra WinKAS Pro systemet. Det er ikke afklaret hvilke omkostninger der vil være forbundet med denne udvidelse da det vil kræve en konkret kravspecifikation til KMD. Prisen for kommunens system er kr. pr. måned. Denne pris indeholder alle udviklingsomkostninger i forbindelse med udvikling og tilretning af datapumpesystemet, samt tilretninger i fremtiden. WinKAS kan levere uddannelse i systemet efter aftale ligesom de vil understøtte etablering af et kvartalsmøde for kasserere i kommunens foreninger. Kvartalsmødet afholdes uden omkostninger for kommunen, mens uddannelse i systemet ikke er inkluderet. Arbejdsgruppen anbefaler, at den kommunale udgift på kr. årligt samt udgift til uddannelse søges finansieret via den kommunale digitaliseringspulje. Udgiften til tilkøb af modul, der kan sikre at OPUS og WinKAS Pro kan fungere sammen, søges ligeledes finansieret via puljen. Arbejdsgruppen anmoder Folkeoplysningsudvalget om at godkende indstillingen, og anbefaler at der føres realitetsforhandlinger med WinKAS om indkøb af Folkeoplysningsudvalget - Dagsorden oktober 2013 Side 13 af 29

14 WinKAS-pro-løsning. Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget beslutter, at ansøge den kommunale digitaliseringspulje om finansiering af den kommunale udgift til årlig licens, uddannelse samt OPUS-modul. principgodkender tilbud fra WinKAS og giver arbejdsgruppen tilladelse til at føre realitetsforhandlinger med WinKAS om en endelig aftale. Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 29. august 2013 Arbejdsgruppen arbejder videre med tilbuddet fra WinKAS. Arbejdsgruppe: Uffe Borg Henrik Carlsen Bo Christensen Supplerende sagsfremstilling Folkeoplysningsudvalget besluttede på mødet den 29. august at give arbejdsgruppen mulighed for at gå videre med tilbud fra WinKAS om indkøb af nyt administrationssystem. Arbejdsgruppen har i mellemtiden haft møder med repræsentanter fra WinKAS og har involveret kommunens IT afdelingen samt indkøbskontor for at få afklaring på tekniske spørgsmål samt regler for indkøb og udbud. WinKAS vil til mødet den 31. oktober udarbejde købstilbud som udvalget kan forholde og beslutte sig til samt udarbejde tids- og handleplan for implementering af administrationssystemet. Finansieringen Arbejdsgruppen lægger op til 3 finansieringsmuligheder, som Folkeoplysningsudvalget kan beslutte ud fra: Mode1: Den kommunale udgift på 4000 kr. pr. måned finansieres indenfor Folkeoplysningsudvalgets egen ramme fra 2014 og i en 3-årig periode frem til udgangen af Den samlede kommunale udgift vil beløbe sig til kr. over tre år. Foreningslivet kan købe WinKAS Pro grundkonfiguration til en årlig pris for kr. inkl. moms til foreninger under 100 medlemmer og en årlig pris på 3000 kr. inkl. moms til foreninger over 100 medlemmer. Folkeoplysningsudvalget - Dagsorden oktober 2013 Side 14 af 29

15 Model 2: Den kommunale udgift forøges væsentligt i forhold til model 1 og finansiers indenfor Folkeoplysningsudvalgets egen ramme fra 2014 i en 3-årig periode frem til udgangen af Foreningslivet kan købe WinKAS Pro grundkonfiguration til en reduceret årlig pris i forhold til model 1. Model 3: Folkeoplysningsudvalget anmoder Kultur og Fritidsudvalget om at få rammen udvidet til løsning af model 1 eller 2. Det vil i så fald være en budgetudfordring for 2015 og frem. Bilagsmateriale i form af tilbud og tids- og handleplan for implementering vil blive forelagt på mødet den 31. oktober Direktøren for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget - godkender tilbud om indkøb af nyt administrationssystem fra WinKAS - beslutter, hvilken finansieringsmodel der skal anvendes - godkender tids- og handleplan for implementering af WinKAS administrationssystem Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 31. oktober 2013 Folkeoplysningsudvalget godkender tilbuddet om indkøb af nyt administrationssystem WinKas. Udvalget vælger finansieringsmodel 2, desuden godkendes tids- og handleplanen for implementering for WinKas. Bilag WinKAS - Kommuneløsning. (dok.nr /13) WinKas: Frederikshavn Kommuneløsning tilbud (dok.nr /13) WinKas: Frederikshavn Kommune bilag A. (dok.nr /13) WinKas: Leveringsanalyse - Frederikshavn kommune (dok.nr /13) Folkeoplysningsudvalget - Dagsorden oktober 2013 Side 15 af 29

16 7. Beslutning om fordeling af anlægsmidler 2013 I forbindelse med den årlige ansøgningsrunde om tilskud fra anlægspuljen, besluttede Folkeoplysningsudvalget på mødet den 29. august at nedsætte en underudvalgsgruppe bestående af Elin Hovedskov, Karina Gajhede, Asger Mortensen og Henrik Carlsen samt repræsentant fra Center fra Kultur og Fritid. Sagsnr: 13/18259 Forvaltning: BKF Sbh: evao Underudvalget har på møde den 10. september 2013 gennemgået ansøgningerne og blev enige om vedlagte forslag til fordeling af anlægsmidler På baggrund af indkomne ansøgninger om anlægstilskud og underarbejdsgruppens anbefalinger beslutter Folkeoplysningsudvalget sig for hvilke projekter, der skal støttes indenfor udvalgets afsatte beløbsrammer. I 2013 er den samlede afsatte ramme på kr. I forbindelse med ansøgning til GrønVækst-puljen besluttede Folkeoplysningsudvalget på møde den 31. januar 2013 at afsætte kr. pr. år over en 2 årige periode som kommunal medfinansiering. Der er endnu ikke afklaring på om Frederikshavn Kommune opnår projekttilskud fra NaturErhvervsstyrelsen, hvorfor det er nødvendigt at båndlægge kr. af den samlede ramme til fordeling af tilskud fra Anlægspuljen. Der ud over er anlægspuljen for 2013 blev tilført kr. i forbindelse med tilbagebetaling af ubrugte midler fra Frederikshavn Sportsdanserforening til deres klublokale på 10. klassecenteret ved Håndbæk. Til fordeling er hermed kr. Tilskud fra anlægspuljen ydes til forandringer og nyetableringer af klub- eller foreningsfaciliteter samt til energibesparende foranstaltninger i klub- eller foreningsregi. Retningslinjer for anlægspuljen er vedlagt. Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget godkender underudvalgs forslag til fordeling af anlægsmidler Supplerende sagsfremstilling Punkt videreført fra aflyst møde d. 29. sep Folkeoplysningsudvalget - Dagsorden oktober 2013 Side 16 af 29

17 Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 31. oktober 2013 Arbejdsgruppens fordelingsforslag godkendt. Bilag Anlægspuilje - arbejdsgruppens indstilling inkl. tilbageførte midler (dok.nr /13) Folkeoplysningsudvalget - Dagsorden oktober 2013 Side 17 af 29

18 8. Orientering om status på tildelte anlægsmidler for perioden Folkeoplysningsudvalget valgte på møde den 29. august 2013, at bede administrationen om at udarbejde et statusnotat på, hvordan de tildelte anlægsmidler for perioden , er blevet anvendt. Sagsnr: 13/21918 Forvaltning: BKF Sbh: lbso Administrationen for Børn og Kultur har valgt at kontakte de foreninger, som siden 2010 har modtaget tilskud fra anlægspuljen under Folkeoplysningsudvalget og bedt dem om komme med en kort status på de støttede projekter. Vedlagt sagen er et skema der viser om de pågældende foreninger har afsluttet deres projekter eller om de er uafsluttede samt begrundelse herfor. Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 31. oktober 2013 Orientering om status på tildelte anlægsmidler for perioden udsættes til ekstraordinært folkeoplysningsmøde d. 14. november kl Bilag Anlægsmidler (dok.nr /13) Folkeoplysningsudvalget - Dagsorden oktober 2013 Side 18 af 29

19 9. Orientering om struktur for nyt Folkeoplysningsudvalg. Kultur og Fritidsudvalget besluttede på møde den 7. oktober 2013 ny struktur for det kommende Folkeoplysningsudvalg, der nedsættes efter kommunalvalget den 19. november Sagsnr: 12/9524 Forvaltning: BKF Sbh: lbso Udvalget besluttede at godkende oplæg til ny struktur, dog således at den politiske repræsentation fra henholdsvis Børne- og Ungdomsudvalget og Sundhedsudvalget får stemmeret på lige fod med repræsentanten for Kultur og Fritidsudvalget. Udvalget besluttede endvidere, at de frivillige folkeoplysende foreninger får 4 repræsentanter og den folkeoplysende voksenundervisning får 1 repræsentant i det kommende udvalg. Det nye Folkeoplysningsudvalg vil blive sammensat af: 3 medlemmer der vælges af byrådet blandt dets medlemmer, dog således at medlemmer skal være repræsenteret i henholdsvis Børne- og Ungdomsudvalget, Sundhedsudvalget samt Kultur og Fritidsudvalget, hvor den siddende formand er født medlem af Folkeoplysningsudvalget. 1 medlem udpeges af byrådet efter indstilling fra foreninger, hvis virksomhed hovedsageligt omfatter folkeoplysende voksenundervisning. 4 medlemmer udpeges af byrådet efter indstilling fra foreninger, hvis virksomhed hovedsageligt omfatter frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Her ud over lægges der op til at folkeoplysningsudvalget supplere sig med 2 ekstra personer, der efter behov kan indkaldes i forbindelse med eksempelvis projektudvikling eller temadrøftelse. Udvalget har ligeledes mulighed at nedsætte underudvalg med repræsentation af eksterne personer samt udpege en sekretær, der kan udarbejde referat. Vedkommende er uden stemmeret. Der afholdes 6 møder årligt og administrationen deltager på alle møder med én repræsentant uden stemmeret. Vedkommende sikre de praktiske opgaver med udsendelse af dagsorden, mødeindkaldelse samt sikre administrativ godkendelse af foreninger og deres driftstilskud. Udvalget orienteres i den forbindelse løbende om foreningsgodkendelser. Det nye Folkeoplysningsudvalg vil fremadrettet få lejlighed til kvartalsvis at få foretræde for Kultur og Fritidsudvalget og der ligges også op til at der en gang om året holdes temadrøftelse mellem de to udvalg om udviklingsperspektiver på det folkeoplysende område. Folkeoplysningsudvalget skal her ud over have fokus på følgende opgaver: Folkeoplysningsudvalget - Dagsorden oktober 2013 Side 19 af 29

20 designe og gennemføre udviklingsprojekter skabe samarbejdsmuligheder til relevante råd, nævn og paraplyer afholde Folkemøde hvert andet år bestyre og uddele midler fra anlægspuljen og udviklingspuljen inddrages i forbindelse med udvikling og revidering af folkeoplysningspolitikken, kommunens budget for det folkeoplysende område samt i forhold til udformning og justering af regler for tilskud på det folkeoplysende område høres ift. nybyggeri, renovering og lejemål Den nye struktur for Folkeoplysningsudvalget kræver en revidering af udvalgets vedtægter, der efterfølgende skal fremsendes via Kultur og Fritidsudvalget til byrådets godkendelse. Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget tager orientering til efterretning. Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 31. oktober 2013 Folkeoplysningsudvalget tager orientering til efterretning. Folkeoplysningsudvalget - Dagsorden oktober 2013 Side 20 af 29

21 10. Godkendelse af vedtægtsændring for Folkeoplysningsudvalget I forlængelse af Kultur og Fritidsudvalgets beslutning på møde den 7. oktober 2013 om ny struktur for Folkeoplysningsudvalget er det nødvendigt at foretage ændring af de gældende vedtægter så de er tilpasset den vedtagne struktur der træder i kræft den 1. januar Sagsnr: 12/9524 Forvaltning: BKF Sbh: lbso Udkast til ændring i vedtægter for Folkeoplysningsudvalget fremlægges udvalget til kommentering og anbefaling over for Kultur og Fritidsudvalget på møde den 13. november 2013 og til endelig godkendelse i Frederikshavn Byråd den 27. november Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter udkast til reviderede vedtægter for Folkeoplysningsudvalget og anbefaler det overfor Kultur og Fritidsudvalget og Frederikshavn Byråd. Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 31. oktober 2013 Folkeoplysningsudvalget har ændringer til de revideret vedtægter. Administrationen gennemgår vedtægterne og ændringerne, vedtægterne sættes på dagsorden på det næste folkeoplysningsudvalgsmøde. Bilag Reviderede vedtægter for Folkeoplysningsudvalget. (dok.nr /13) Folkeoplysningsudvalget - Dagsorden oktober 2013 Side 21 af 29

22 11. Center for Kultur og Fritid har udarbejdet forslag til mødekalender for 2014 Center for Kultur og Fritid har udarbejdet forslag til mødekalender for 2014: Sagsnr: 10/818 Forvaltning: BKF Sbh: tasv Torsdag den 30. januar 2014 Torsdag den 27. marts 2014 Torsdag den 29. maj 2014 Torsdag den 28. august 2014 Torsdag den 25. september 2014 Torsdag den 27. november 2014 Mødetidspunkt er kl Møderne afholdes som udgangspunkt på Frederikshavn Rådhus med mindre andet aftales Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget godkender mødeplanen for Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 31. oktober 2013 Center for Kultur og Fritid har udarbejdet forslag til mødekalender for 2014 udsættes til ekstraordinært folkeoplysningsmøde d. 14. november kl Folkeoplysningsudvalget - Dagsorden oktober 2013 Side 22 af 29

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 24. juni 2010 Tid 16:30 Sted Maskinhallen NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Frode Thule Jensen, Pia Karlsen, Steen Klarup, Jens Porsborg,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Folkeoplysningsudvalget 14-11-2013 - Ekstraordinært møde Dato 14. november 2013 Tid 16:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Ekstraordinært møde Frode Thule Jensen, Bent H. Pedersen,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 22. april 2010 Tid 16:30 Sted NB. Fraværende ML-FRE-Rådhus 0.23 Presse, borger, VIP rum Ordinært møde Renate Weilov, Steen Klarup kl.18.00 Stedfortræder

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 13. maj 2015 Tid 16:00 Sted Kulturhuset Kappelborg, Skagen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A)

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 1. juni 2015 Tid 17:30 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Bent H. Pedersen Stedfortræder Medlemmer Bent H. Pedersen (A (Børne- og Ungdomsudvalget)

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Kurt Sorknæs, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder Referat Teknisk Udvalg Ordinært møde Dato 3. december 2009 Tid 15:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Hans Rex Christensen Stedfortræder Medlemmer Jens Hedegaard Kristensen (A) - Formand

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Page 1 of 6 Referat Folkeoplysningsudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. Fraværende Til stede 22. november 2004 17:30 Mødelokale 2 Hans Krarup Olesen med afbud Indholdsfortegnelse 1. Budget 2005 for

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden Kultur- og Fritidsudvalget Ekstraordinært møde Dato 30. april 2014 Tid 16:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Frode Thule Jensen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget n Ordinært møde Dato 6. september 2011 Tid 14:30 Sted Himmerigsvej 10, Jerup NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009 Referat fra møde i onsdag den 22. april 2009 Mødet fandt sted hos Missionsforbundets Børn og Unge, Missionskirken, Hovedvejen 219, Osted, kl. 19.00. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg J.NR.: Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg 6 J.NR.: 18.14.00

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21. juni 2011 Mødested: Hansborg, mødelokale 3-2 Mødet starter kl. 16.30. Der startes med besøg ved Haderslev Kamp Kunst Klub, og derefter Haderslev

Læs mere

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune.

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune. Page 1 of 9 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 7. juni 2005 17:00 Mødelokale 8 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget Ordinært møde Dato 8. maj 2014 Tid 15:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Christina Lykke Eriksen (F) - Formand Pia Karlsen (V)

Læs mere

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato 25. oktober 2012. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB.

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato 25. oktober 2012. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 25. oktober 2012 Tid 15:30 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Som suppleant for Bruno Müller deltog Irene Hjortshøj. Flemming Klougart deltog ikke i behandlingen

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Mødetidspunkt 22-04-2015 17:00 Mødeafholdelse Kulturskolerne Duntzfelts Allé 8, 2 sal, 2900 Hellerup Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40 ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Mødedato: 15. juni 2010 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: 18:40 Deltagere: Just Eiskjær Sørensen, Rita Primdahl, Erik Preisler, Ebba Lund, Finn

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Mandag den 22. juni 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Svømmeklubben Pilehaveskolen Horsbred 197 A Indgang til højre for svømmehallen

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Plan- og Miljøudvalget Ekstraordinært møde Dato 24. juni 2009 Tid 18:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Erik Janum (V)

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

Folkeoplysningsudvalg

Folkeoplysningsudvalg REFERAT Folkeoplysningsudvalg Mødedato: Tirsdag den 19-01-2010 Mødested: Ny Hansborg Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:15 Afbud: Morten Jørgensen, John Lauridsen, Connie Andersen Fraværende:

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget 11-01-2010 Dato 11. januar 2010 Tid 15:00 Sted NB. Fraværende Parallelvej 27, 1. sal, mødelokalet ved kantinen Ingen Stedfortræder Medlemmer Jens Ole Jensen Søren Visti Jensen

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 19. marts 2014 Tid 14:30 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Partnerskaber mellem foreningslivet og kommunen om løsning af konkrete opgaver Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Partnerskaber mellem foreningslivet

Læs mere

Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger

Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger Indhold Forord...3 Ansøgningsfrister og skemaer... 4 Ansøgning om medlemstilskud...5 Budget/Fordeling af tilskud... 7 Egne notater... 15 Fordeling af

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser...

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser... Møde i tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Foreningsberetninger 2004... 2 3... Godkendelse af internt kursus for FDF Ballerup...

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Godkendt i EKFU120814 (dok 480-2014-901417) 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud til...

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Hækkerupsvej Hækkerupsvej 1 Medlemmer Erik Schaumann (ES) - Formand Palle

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 20. november 2014 Tid 16:30 Sted Skagen NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Bent H. Pedersen (A (Sundhedsudvalget) Henrik Carlsen

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 9 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 13. oktober 2004 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Renovering af

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden:

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden: Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth Radoor Steen

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Forud for borgmesterens deltagelse i mødet bedes medlemmerne overveje følgende spørgsmål:

Forud for borgmesterens deltagelse i mødet bedes medlemmerne overveje følgende spørgsmål: Referat af mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 3. januar 2012 kl. 15:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Jens Riise Dalgaard deltog fra kl. 15.40 og pkt. 2. Mødet sluttede

Læs mere

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Skanderborg Kommune Vedtaget af Skanderborg Kommune den 27. marts 2014 1 Tilskud til den folkeoplysende virksomhed Indledende bemærkninger Nærværende regelsæt

Læs mere

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 28. september 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 28. september 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Mødedato: 28. september 2010 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Just Eiskjær Sørensen, Rita Primdahl, Erik Preisler, Ebba Lund, Finn

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Vejledning, vedtægter - frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Den 16. maj 2000

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB Bestyrelsen. 1. Valg af bestyrelse. a. Valg til bestyrelse sker i henhold til bestemmelserne i klubbens vedtægter. b. Suppleanter indtræder i bestyrelsen

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Elinor Harder, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Sundhedsudvalget. Ordinært møde. Dato 15. maj 2012. Tid 15:00. Sted Mødelokale 0.28 NB. Fraværende. Carsten Sørensen. Stedfortræder.

Sundhedsudvalget. Ordinært møde. Dato 15. maj 2012. Tid 15:00. Sted Mødelokale 0.28 NB. Fraværende. Carsten Sørensen. Stedfortræder. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 15. maj 2012 Tid 15:00 Sted Mødelokale 0.28 NB. Fraværende Carsten Sørensen Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Carsten Sørensen (O) Frode Thule

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Dagsorden åben Mødedato 17. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Gentofte Sportspark, lokale 24 ved Ishallen Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud... 4 Medlemstilskud... 7 Fifty-Fifty-puljen... 9 Tilskud til lokaler

Læs mere

Åbent møde i Folkeoplysningsudvalget, tirsdag den 17. december 2002.

Åbent møde i Folkeoplysningsudvalget, tirsdag den 17. december 2002. Åbent møde i, tirsdag den 17. december 2002. Dagsorden (omfter punkterne 1-7) Meddelelser a) BMSI frafalder ansøgning om tilskud i 2003 b) Orientering om sager fra KFU, herunder pjecen "Ballerupmodellen"

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard.

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 19. september 2012 kl. 16.00, i afdeling Buen, Buen 11 i Hjørring. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget. tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1.

Møde i Folkeoplysningsudvalget. tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Møde i tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Godkendelse af Ballerup Wildhorse Lindedancers * 3. Udvalgets konference den 5. - 6. september

Læs mere

10-02-2014. Dato 10. februar 2014. Tid 16:00. Sted ML 0.28 NB.

10-02-2014. Dato 10. februar 2014. Tid 16:00. Sted ML 0.28 NB. Referat Teknisk Udvalg 10-02-2014 Dato 10. februar 2014 Tid 16:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen Karsten Drastrup Lars Mejlvang Møller (V) - Formand Anders Broholm

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

Ordinært møde. Dato 26. juni 2014. Tid 09:00. Sted ML 2.77. NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10.

Ordinært møde. Dato 26. juni 2014. Tid 09:00. Sted ML 2.77. NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10. Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 26. juni 2014 Tid 09:00 Sted ML 2.77 NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10 Fraværende Poul-Erik Andersen Stedfortræder Medlemmer

Læs mere

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus 1 Foreningens navn, adresse & hjemsted: Foreningens navn: Foreningens adresse: Foreningens hjemsted: Taekwondo Klub Do, Aarhus. Taekwondo Klub Do, Aarhus Randersvej115 8200 Aarhus N Aarhus Kommune Foreningens

Læs mere

Ordinært møde. Dato 26. februar 2014. Tid 09:00. Sted ML 0.28

Ordinært møde. Dato 26. februar 2014. Tid 09:00. Sted ML 0.28 Dagsorden Ældrerådet Ordinært møde Dato 26. februar 2014 Tid 09:00 Sted ML 0.28 NB. Gæster: Kl. 9.30 Under pkt. 6 deltager socialudvalgsformand Jørgen Tousgaard Kl. 12 Under pkt. 13 deltager centerchef

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Folkeoplysningsrådet, 03-09-2014 Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 3. september 2014 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia

Læs mere

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Revision Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. REVISIONSVEJLEDNING... 3 KRAV TIL FORENINGEN...

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: KCL, Spøttrupsalen 12-08-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 8.30 17.15 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen,

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Program Program: 16.00-16.45 Velkomst ved fritidschef Morten Menné, samt orientering fra Fritidsafdelingen 16.45-17.00 Oplæg ved Annette Krogh fra Sundhedsforvaltningen om at gøre brug af foreninger til

Læs mere

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder.

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder. Skiveordningen 2007 Formål 1. Skive-ordningens formål er i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning at yde tilskud til foreninger, herunder idrætsforeninger, børne- og ungdomsorganisationer og andre,

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl.

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Indhold 1. Udgangspunkt 2. Lovgrundlag 2.1 Generelle bestemmelser 2.2 Prioriteringer 3.

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet.

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet. Mødeindkaldelse 18. juni 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Tirsdag den 24. juni Tid: 16.00 18.00 Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Regler for tilskud

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Regler for tilskud Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Regler for tilskud 1 INDHOLD GENERELLE OPLYSNINGER 3 Formål. 3 Betingelser.. 4 Særlige bestemmelser.. 4 Ansøgning 4 Regnskab og revision 4 Ansøgningsfrister 4

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen side 2 Kaare Jørgensen deltog ikke i punkt 214-222 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Foreninger og Kolding Kommune

Foreninger og Kolding Kommune Foreninger og styres af et politisk valgt Byråd, som består af 25 medlemmer Administrativ organisering Direktion Centralforvaltningen Arbejdsmarked (Jobcenter) Koncernstabe - Økonomi, HR, IT og Kommunikation

Læs mere

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 1. Folkeoplysningsloven. Disse regler fastsættes efter lov om Folkeoplysning. 2. Undervisningens formål. Formålet

Læs mere