Kultur- og Fritidsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kultur- og Fritidsudvalget"

Transkript

1 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 3. september 2014 Tid 16:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A) Ole Rørbæk Jensen (A) Frode Thule Jensen (V) Karsten Drastrup (O)

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Budgetlægning 2015 og overslagsårene Godkendelse af årsregnskaber Kultur- og Fritidsudvalgets område Ophævelse af Frederikshavner Ordningen Ansøgning om værtsskab for Tall Ships Races Puljeansøgninger 3. kvartal Afrapportering Kunstnermøde i Vendsyssel Sygefravær Frederikshavn Kommune September Orientering fra Kultur- og fritidsudvalgets område...19 Underskrifter: Kultur- og Fritidsudvalget - Referat september 2014 Side 2 af 18

3 Bilagsfortegnelse Punkt nr. Dok.nr. Tilgang Titel /14 Åben Oversigt over reduktionskrav 2014 og frem.pdf /14 Åben Idekatalog KFU Budget pdf /14 Åben Besparelsesforslag på KFUs område Budget Høringsudgave.pdf /14 Åben FOU svar på henvendelse fra KFU - ekstraordinært møde den pdf /14 Åben Takstoversigt KFU /14 Åben Oversigt over omstilligsforslag til budget KFU /14 Åben Regnskab Ålbæk Idrætscenter /14 Åben Godkendt regnskab Frederikshavn Idrætscenter - Frederikshavn Idrætscenter IS revisionsprotokol 2013 side pdf /14 Åben Godkendt regnskab Frederikshavn Idrætscenter - Frederikshavn Idrætscenter IS årsrapport 2013.pdf /14 Åben Årsrapport Sæby Fritidscenter /14 Åben Årsrapport 2013 Østervrå Idræts- og kulturcenter /14 Åben Regnskab Fonden Sæby Svømmebad Årsrapport 2013.pdf /14 Åben Regnskab Fonden Sæby Svømmebad Revisionsprotokol 2013.pdf /14 Åben FFI Fodbold - årsregnskab /14 Åben Årsregnskab 2013 Lystfiskerforeningen Kassebog og Årsregnskab 2013.pdf /14 Åben Årsregnskab 2013 Lystfiskerforeningen - Referat Generalfors. d. 20 marts 2014.pdf /14 Åben Godkendt regnskab Maritim Historisk Forening - Årsrapport 2013 MHF.pdf /14 Åben Årsrapport /14 Åben Årsregskab Laterna Nordica /14 Åben Frederikshavn Teaterforening- Årsregnskab /14 Åben Årsrapport Frederikshavn Kunstforening og Kunstmuseum /14 Åben Beretning Frederikshavn Kunstmuseum og Exlibrissamling /14 Åben Regnskab Kunstner møde i Vendsyssel /14 Åben Kunstner møde i Vendsyssel - Afrapporteringsskema KulturKANten.pdf /14 Åben Sygefraværsstatistik Hoved MED Kultur- og Fritidsudvalget - Referat september 2014 Side 3 af 18

4 1. Budgetlægning 2015 og overslagsårene Sagsfremstilling Økonomiudvalget har på møde den 12. februar 2014 besluttet tidsplan og budgetproces for budgetlægningen Udgangspunktet for budgetlægningen er, at det vedtagne budget for 2014 overholdes for samtlige bevillingsområder. Derfor har økonomiudvalget besluttet at korrigere de enkelte fagudvalgs driftsrammer med den forholdsmæssige andel af reduktioner, som er indregnet i budget 2014, men som indtil nu har været placeret i centrale puljer. Åben sag Sagsnr: 14/430 Forvaltning: ØK C Sbh: sskr Besl. komp: KFU Reduktionerne på de centrale puljer er fordelt efter principper godkendt af Økonomiudvalget. Økonomiudvalget har i forhold til budget 2015 besluttet at forhåndsreducere fagudvalgenes serviceudgifter med 3 %. Herudover har Økonomiudvalget besluttet, på specifikke områder at reducere med 25 mio. kr. på serviceudgifterne. Der er udarbejdet et bilag med en oversigt over de udmeldte puljer for 2014 for udvalgets område samt de vedtagne reduktioner for Indstilling Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter sagen. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 14. maj 2014 Sagen drøftet. Supplerende sagsfremstilling Med baggrund i udvalgets bemærkninger på mødet den 14. maj 2014 har administrationen udarbejdet yderligere materiale. (Bilag eftersendes dagsordenen) Indstilling Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter sagen. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 27. maj 2014 Sagen drøftet. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at sende budgetmateriale i høring i relevante MED udvalg, bestyrelser og andre høringsorganer på følgende besparelser: Nr KFU 01 Reduktion i tilskud til museer, Arena Nord, Musikskolen KFU 02 Omstrukturering på Stadsarkivet 200 KFU 05 Rammereduktion på KFU"s samlede ramme (0,73%) KFU 06 Gældsomlægning selvejende idrætsanlæg 750 KFU 07 Områdeledelse af selvejende og kommunale idrætsanlæg KFU 08 Betaling og refusion for brug af haller 400 KFU 09 Rammereduktion aftenskolerne 200 Kultur- og Fritidsudvalget - Referat september 2014 Side 4 af 18

5 KFU 10 Reduktion på Frederikshavner Ordningen 300 KFU 11 Øget indtægt på overnatning på skoler og i haller 350 KFU 12 Reduktion, KAFBU, bibliotek og børnekultur 126 KFU 13 Nedlæggelse af bogbus 720 KFU 15 Gebyr for vielser på ikke autoriserede steder 32 KFU 16 Lukkedag/dage 200 KFU 17 Ensretning af lørdagsåbningstiden på bibliotekerne 21 KFU 18 Reduktion af åbningstiden på Ålbæk bibliotek 53 KFU 20 Reduktion i antallet af ekspeditionsskranker pas og kørekort i Frederikshavn 200 KFU 22 Besparelse på reduktion af fysisk musik og film 102 KFU 23 Frie midler og faste tilskud 200 KFU 24 Rammereduktion borgerservice 200 KFU 25 Stigning på Kultur- og Fritidsudvalgets takster 800 I alt (i 1000 kr.) Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11. juni 2014 Udvalget besluttede nedenstående besparelser: Nr KFU 01 Reduktion i tilskud til museer, Arena Nord, Musikskolen KFU 02 Omstrukturering på Stadsarkivet 200 KFU 05 Rammereduktion på KFU"s samlede ramme (1,135 %) KFU 06 Gældsomlægning selvejende idrætsanlæg 200 KFU 07 Områdeledelse af selvejende og kommunale idrætsanlæg KFU 08 Betaling og refusion for brug af haller 400 KFU 09 Rammereduktion aftenskolerne 200 KFU 10 Reduktion på Frederikshavner Ordningen 300 KFU 11 Øget indtægt på overnatning på skoler og i haller 350 KFU 12 Reduktion, KAFBU, bibliotek og børnekultur 126 KFU 13 Nedlæggelse af bogbus 720 KFU 15 Gebyr for vielser på ikke autoriserede steder 32 KFU 16 Lukkedag/dage 200 KFU 17 Ensretning af lørdagsåbningstiden på bibliotekerne 21 KFU 18 Reduktion af åbningstiden på Ålbæk bibliotek 53 KFU 20 Reduktion i antallet af ekspeditionsskranker pas og kørekort i Frederikshavn 200 KFU 22 Besparelse på reduktion af fysisk musik og film 202 KFU 23 Frie midler og faste tilskud 200 KFU 24 Rammereduktion borgerservice 200 KFU 25 Stigning på Kultur- og Fritidsudvalgets takster 800 I alt Udvalget havde følgende bemærkninger: Kultur- og Fritidsudvalget - Referat september 2014 Side 5 af 18

6 Vedr. KFU 01 besparelsen fordeles ved til Skagens Museum, til Nordjyllands Kystmuseum, til Musikskolen og til Arena Nord. Vedr. KFU 02 Alternative samarbejder undersøges nærmere. Vedr. KFU 08 - Det er foreslået at reducere loftet på halleje til de selvejende institutioner. I henhold til Frederikshavner Ordningen ydes 75 % af KL-satserne pr. time. En mulighed kunne være at reducere dette til 65 % som er i henhold til loven, svarende til omkring 0,4 mio. kr. En ændring i denne procentsats vil kunne have afsmittende virkning på de harmoniserede priser mellem kommunale og selvejende haller besluttet i 2012 således vil en ændring kræve et efterfølgende analysearbejde, der skal tilvejebringe information om, hvor stor en besparelse der i øvrigt skal findes via driftsoverenskomsterne. Vedr.. KFU Folkeoplysningsudvalget inviteres til at fremlægge forslag til udmøntning af yderligere besparelser i overslagsårene til Kultur- og Fritidsudvalgets endelige beslutning. Fraværende: Bjarne Kvist Supplerende sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 11. juni 2014 besparelser på udvalgets budgetområde i I bilag ses forslag til besparelser i overslagsårene ( ). Svar fra Folkeoplysningsudvalget vedr. besparelsesforslag på Folkeoplysningsudvalgets område for Budget 2015 samt forslag til overslagsårene kan ligeledes ses i bilag. Indstilling Direktøren med ansvar for Børn og Kultur indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget: 1. drøfter svar fra Folkeoplysningsudvalget 2. beslutter forslag til budget for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde 3. indstiller budgetforslaget til den videre politiske budgetproces Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 3. september Drøftet. 2. Udvalget besluttede forslag til budget på Kultur- og Fritidsudvalgets område, som det fremgår af nedenstående skema. 3. Godkendt. Nr KFU 01 Reduktion i tilskud til museer, * Kultur- og Fritidsudvalget - Referat september 2014 Side 6 af 18

7 Arena Nord, Musikskolen KFU 02 Omstrukturering på Stadsarkivet KFU 05 Rammereduktion på KFU"s * * samlede ramme (1,135 %) KFU 06 Gældsomlægning selvejende idrætsanlæg KFU 07 Områdeledelse af selvejende og kommunale idrætsanlæg KFU 08 Betaling og refusion for brug af * haller KFU 09 Rammereduktion aftenskolerne KFU 10 Reduktion på Frederikshavner * Ordningen KFU 11 Øget indtægt på overnatning på skoler og i haller KFU 12 Reduktion, KAFBU, bibliotek og børnekultur KFU 13 Nedlæggelse af bogbus KFU 15 Gebyr for vielser på ikke autoriserede steder KFU 16 Lukkedag/dage KFU 17 Ensretning af lørdagsåbningstiden på bibliotekerne KFU 18 Reduktion af åbningstiden på Ålbæk bibliotek KFU 20 Reduktion i antallet af ekspeditionsskranker pas og kørekort i Frederikshavn KFU 22 Besparelse på reduktion af fysisk musik og film KFU 23 Frie midler og faste tilskud KFU 24 Rammereduktion borgerservice KFU 25 Stigning på Kultur- og Fritidsudvalgets takster - Rammebesparelse I alt * FOU (05, 08,10) reduktion på henholdsvis aktivitetstilskud på kr. og rammereduktion på FOUs budgetramme på kr. (1,135%),som ligeledes tages på aktivitetstilskud, i alt kr. *2 KFU 01 Arena Nord kr. * FOU (05, 08, 10) reduktion på henholdsvis aktivitetstilskud på kr. og trænertilskud på Kultur- og Fritidsudvalget - Referat september 2014 Side 7 af 18

8 kr. Der hvor det er muligt vil takster på KFUs budgetramme hvert år stige med ca. 1%. Bilag Oversigt over reduktionskrav 2014 og frem.pdf (dok.nr /14) Idekatalog KFU Budget pdf (dok.nr.96574/14) Besparelsesforslag på KFUs område Budget Høringsudgave.pdf (dok.nr.98552/14) FOU svar på henvendelse fra KFU - ekstraordinært møde den pdf (dok.nr /14) Takstoversigt KFU (dok.nr /14) Oversigt over omstillingsforslag til budget KFU (dok.nr /14) Kultur- og Fritidsudvalget - Referat september 2014 Side 8 af 18

9 2. Godkendelse af årsregnskaber Kultur- og Fritidsudvalgets område Sagsfremstilling Hermed fremsendes årsregnskab for institutioner der modtager driftsstøtte fra Kultur- og Fritidsudvalget. Åben sag Sagsnr: 14/9124 Forvaltning: CKF Sbh: sskr Besl. komp: KFU Der fremlægges følgende årsregnskaber for 2013: 01. Aalbæk Idrætscenter 02. Frederikshavn Idrætscenter I/S 03. Den selvejende institution Sæby Fritidscenter 04. Den selvejende institution Østervrå Idræts- og Kulturcenter 05. Fonden Sæby Svømmebad 06. FFI Frederikshavn fodboldklub 07. Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og omegn 08. Maritim Historisk Forening 09. Den selvejende institution Aalbæk Kulturhus 10. Laterna Nordica 11. Frederikshavn Teaterforening 12. Frederikshavn Kunstforening & Kunstmuseum Økonomicentret har gennemlæst de indsendte regnskaber. Der er ikke gennemført en egentlig analyse eller på anden vis en tilbundsgående revision af bilag og konti. Økonomicentret udtrykker ikke en konklusion om de tekniske forhold i regnskaberne. En sådan konklusion kan ses i regnskabernes indledende bemærkninger, der er udarbejdet af revisionen (revisorerklæring, ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis). 01. Aalbæk Idrætscenter Aalbæk Idrætscenter havde i regnskabsåret 2013 et overskud på kr. Idrætscentret havde ultimo 2013 en egenkapital på kr. og Frederikshavn Kommunes tilskud i 2013 udgjorde i alt kr. 02. Frederikshavn Idrætscenter Frederikshavn Idrætscenter I/S havde i regnskabsåret 2013 et overskud på kr. Idrætscentret havde ved årets udgang en egenkapital på kr. Driftstilskud fra Frederikshavn Kommune i 2013 udgjorde i alt kr. 03. Den selvejende institution Sæby Fritidscenter Sæby Fritidscenter havde i regnskabsåret 2013 et overskud på kr. Sæby Fritidscenter havde ved årets udgang en egenkapital på kr. Driftstilskud fra Frederikshavn Kommune udgjorde i alt kr. 04. Den selvejende institution Østervrå Idræts- og Kulturcenter Kultur- og Fritidsudvalget - Referat september 2014 Side 9 af 18

10 Østervrå Idræts- og Kulturcenter havde i regnskabsåret 2013 et overskud på kr. Idræts- og Kulturhuset havde ved årets udgang en egenkapital på kr. Frederikshavn Kommunes tilskud i 2013 udgjorde i alt kr. 05. Fonden Sæby Svømmebad Fonden Sæby Svømmebad havde i regnskabsåret 2013 et underskud på kr. Svømmebadet havde ved årets udgang en egenkapital på kr. Frederikshavn Kommunes driftstilskud i 2013 udgjorde i alt kr. 06. FFI Frederikshavn Fodbold FFI Frederikshavn Fodbold havde i regnskabsåret 2013 et underskud på kr. FFI Frederikshavn Fodbold havde ved årets udgang en egenkapital på kr. Frederikshavn Kommunes driftstilskud i 2013 udgjorde kr. 07. Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn Lystfiskerforeningen havde i regnskabsåret 2013 et underskud på 266,08 kr. Lystfiskerforeningen havde ultimo 2013 en egenkapital på kr. Tilskud fra Frederikshavn Kommune i 2013 udgjorde kr. 08. Maritim Historisk Forening Maritim Historisk Forening havde i regnskabsåret 2013 et overskud på kr. Foreningen havde ved årets udgang en egenkapital på kr. Tilskud fra Frederikshavn Kommune i 2013 udgjorde i alt kr. 09. Den selvejende institution Aalbæk Kulturhus Den selvejende institution Aalbæk Kulturhus havde i regnskabsåret 2013 et underskud på kr. Egenkapitalen ved udgangen af 2013 var på kr. Driftstilskud fra Frederikshavn Kommune i 2013 udgjorde kr. 10. Laterna Nordica Laterna Nordica havde i regnskabsåret 2013 et underskud på kr. Laterna Nordica havde ved årets udgang en egenkapital på kr. Tilskud fra Frederikshavn Kommune i 2013 udgjorde kr. 11. Frederikshavn Teaterforening Frederikshavn Teaterforening havde i regnskabsåret 2012/2013 et underskud på kr. Frederikshavn Teaterforening havde pr. 30. juni 2013 en egenkapital på kr. Tilskud fra Frederikshavn Kommune i 2013 udgjorde kr. 12. Frederikshavn Kunstforening og Kunstmuseum Frederikshavn Kunstforening og Kunstmuseum havde i regnskabsåret 2013 et overskud på kr. Egenkapital ved udgangen af 2013 var på kr. Driftstilskud fra Frederikshavn Kommune i 2013 udgjorde kr. Kultur- og Fritidsudvalget - Referat september 2014 Side 10 af 18

11 Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender de indsendte regnskaber. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 3. september 2014 Regnskaberne godkendt. Til ovenstående regnskaber bemærkes, at udvalget er undervejs med nye driftsoverenskomster på området, hvor udvalget giver driftstilskud alene til hovedformålet, herunder ikke tilskud til fx cafeteriadrift. Bilag Regnskab Ålbæk Idrætscenter (dok.nr /14) Godkendt regnskab Frederikshavn Idrætscenter - Frederikshavn Idrætscenter IS revisionsprotokol 2013 side pdf (dok.nr /14) Godkendt regnskab Frederikshavn Idrætscenter - Frederikshavn Idrætscenter IS årsrapport 2013.pdf (dok.nr /14) Årsrapport Sæby Fritidscenter (dok.nr /14) Årsrapport 2013 Østervrå Idræts- og kulturcenter (dok.nr /14) Regnskab Fonden Sæby Svømmebad Årsrapport 2013.pdf (dok.nr /14) Regnskab Fonden Sæby Svømmebad Revisionsprotokol 2013.pdf (dok.nr /14) FFI Fodbold - årsregnskab 2013 (dok.nr.96634/14) Årsregnskab 2013 Lystfiskerforeningen Kassebog og Årsregnskab 2013.pdf (dok.nr /14) Årsregnskab 2013 Lystfiskerforeningen - Referat Generalfors. d. 20 marts 2014.pdf (dok.nr /14) Godkendt regnskab Maritim Historisk Forening - Årsrapport 2013 MHF.pdf (dok.nr /14) Årsrapport (dok.nr.93276/14) Årsregskab Laterna Nordica (dok.nr /14) Frederikshavn Teaterforening- Årsregnskab (dok.nr /14) Årsrapport Frederikshavn Kunstforening og Kunstmuseum (dok.nr /14) Beretning Frederikshavn Kunstmuseum og Exlibrissamling (dok.nr /14) Kultur- og Fritidsudvalget - Referat september 2014 Side 11 af 18

12 3. Ophævelse af Frederikshavner Ordningen Sagsfremstilling På Folkeoplysningsudvalgets møde den 13. august 2014, blev udvalget varslet om, at Frederikshavner Ordningen, sammen med kutyme om et omstillingsår ved ændringer i Frederikshavner Ordningen, måtte forventes opsagt senest pr Åben sag Sagsnr: 14/430 Forvaltning: BKF Sbh: sskr Besl. komp: KFU/BR Af hensyn til muligheden for at opnå fuld effekt i 2016 af eventuelle og nødvendige ændringer i Frederikshavner Ordningen, ophæves ordningen hermed pr. 1. januar 2014 i forhold til gældende regelsæt. Frederikshavnordningen s. 15 Ikrafttrædelse og ophævelse pkt 2: Frederikshavner Ordningen kan af byrådet ophæves eller ændres med 3 måneders varsel til den 1. januar Samtidig ophæves kutymen om et omstillingsår, således at det fremover vil være muligt at gennemføre ændringer i Frederikshavner Ordningen fra år til år, for eksempel i forbindelse med budgetlægning. De berørte foreninger og paraplyorganisationer vil blive informeret om ophævelsen. Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler ophævelse af Frederikshavner Ordningen overfor Byrådet. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 3. september 2014 Udvalget anbefaler ophævelsen til Byrådets beslutning. Kultur- og Fritidsudvalget - Referat september 2014 Side 12 af 18

13 4. Ansøgning om værtsskab for Tall Ships Races 2018 Sagsfremstilling Frederikshavn Kommune er blevet inviteret til at søge om at blive en af værtshavnene for The Tall Ships Races 2018, eller i årene fremover, hvorfor der er blevet arbejdet på at udarbejde en ansøgning til Sail Training International, som arrangør af The Tall Ships Races. Åben sag Sagsnr: 14/697 Forvaltning: CKF Sbh: doiv Besl. komp: KFU/ØU På grund af meget kort tidsfrist mellem invitation og ansøgningsfristen den 12. september vil der i mødet blive orienteret om økonomi og organisation bag ansøgningen samt få fremlagt materiale til ansøgningen. Eventuelt færdigt ansøgningsmateriale vil om muligt blive eftersendt dagsordenen. Den endelige tilmeldingsfrist er den 12. september 2014, og der træffes afgørelse om værtsskaber i løbet af oktober Hvem der tildeles værtsskab oplyses ved en konference i Spanien, hvor ansøgerbyer forventes at deltage. Til orientering oplyser Sail Training International, at organisationen er interesseret i en dialog med Frederikshavn Kommune om et fremtidigt Tall Ships Race uanset årstal. The Tall Ships Races har tidligere, under navnet Cutty Sark Tall Ships Race, besøgt Frederikshavn senest 1984 og Begge gange har det været en succes med meget stor folkelig opbakning og massiv medieomtale. I 2018 har Frederikshavn by 200 års købstadsjubilæum og vil efter planen have afsluttet 1. etape af havneudvidelsen, der vil sikre havnen topmoderne faciliteter. Et besøg af The Tall Ships Race vil kunne give et væsentligt bidrag til festligholdelse af byens jubilæum. Sail Training International oplyser, at den samlede investering fra en værtshavns side typisk ligger mellem 1,5 mio. og 3. mio. Euro svarende til mellem 11,2 mio. kr. og 22,4 mio. kr. og at det er normal procedure, at involvere lokale og nationale sponsorer, der kan bidrage til finansiering af arrangementet. Til sammenligning har Aalborg Kommune afsat 5,5 mio. kr. til The Tall Ships Race i 2015 i Aalborg, mens der er disponeret med et tilsvarende beløb fra ekstern side. Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler ansøgningen til Økonomiudvalget. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 3. september 2014 Videresendes uden stillingtagen. Kultur- og Fritidsudvalget - Referat september 2014 Side 13 af 18

14 5. Puljeansøgninger 3. kvartal 2014 Sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget besluttede 7. september 2011, at puljeansøgninger behandles på udvalgets ordinære møder i marts, juni, september og december måneder. Vedhæftet som bilag følger modtagne puljeansøgninger, 3. kvartal 2014 (september uddeling). Materialet forelægges udvalget til drøftelse og beslutning i forhold til tildeling af tilskud/underskudsgaranti. Pr. ultimo august 2014 udgør det samlede beløb vedrørende frie kulturmidler kr. Beløbet skal finansiere udvalgets tildelinger i september og december måned. Åben sag Sagsnr: 13/25168 Forvaltning: BKF Sbh: evao Besl. komp: KFU Der er ikke indkommet ansøgninger. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 3. september 2014 Ingen ansøgninger at behandle. Kultur- og Fritidsudvalget - Referat september 2014 Side 14 af 18

15 6. Afrapportering Kunstnermøde i Vendsyssel Sagsfremstilling Den 12. juni 2013 bevilligede Kultur- og Fritidsudvalget kr. til projektet Kunstnermøde i Vendsyssel. Åben sag Sagsnr: 13/25168 Forvaltning: BKF Sbh: evao Besl. komp: KFU Der foreligger afrapporteringsskema, regnskab for projektet til udvalget. Derudover er der fremsendt en bog til udvalget Kunstnermøde i Vendsyssel. Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget taget afrapporteringen til efterretning. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 3. september 2014 Taget til efterretning. Bilag Regnskab Kunstner møde i Vendsyssel (dok.nr /14) Kunstner møde i Vendsyssel - Afrapporteringsskema KulturKANten.pdf (dok.nr /14) Kultur- og Fritidsudvalget - Referat september 2014 Side 15 af 18

16 7. Sygefravær Frederikshavn Kommune Sagsfremstilling Sygefraværet i Frederikshavn Kommune har i de seneste to år overordnet ligget på et ensartet niveau. Dette fremgår af sygefraværsstatistikkens oversigt over Frederikshavn Kommune. Åben sag Sagsnr: 14/396 Forvaltning: HR Sbh: pkod Besl. komp: KFU Den vedhæftede sygefraværsstatistik viser udviklingen i den sygdomsrelaterede fraværsprocent i perioden 2012, 2013 samt første og andet kvartal 2014 i Frederikshavn Kommune. Derudover ses de enkelte centres sygdomsrelaterede fraværsprocent for første og andet kvartal 2014 samt til sammenligning også for år 2013 vist pr. måned. Sygefraværsprocenten inkluderer de sygdomsrelaterede fraværsårsager: Sygdom, delvis syg (sygemelding i løbet af dagen), nedsat tjeneste, arbejdsskade og fravær, hvortil der gives refusion fra første dag (fravær på grund af langvarig eller kronisk sygdom ( 56)). Alle ansatte er omfattet af statistikken, og den dækker samtlige medarbejderkredse som overenskomstansatte, tjenestemandsansatte, reglementsansatte, funktionæransatte, funktionærlignende ansættelser, elevansættelser, vikaransættelser, løntilskud, jobtræning og fleksjob. Ansættelser i løntilskud, fleksjob, vikar- og elevstillinger er organisatorisk placeret under de respektive centre. Indstilling Direktøren med ansvar for Økonomi & Personale indstiller, at sygefraværsstatistikken tages til efterretning. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 3. september 2014 Taget til efterretning. Bilag Sygefraværsstatistik Hoved MED (dok.nr /14) Kultur- og Fritidsudvalget - Referat september 2014 Side 16 af 18

17 8. September Orientering fra Kultur- og fritidsudvalgets område Sagsfremstilling Åben sag Sagsnr: 13/25426 Forvaltning: BK Sbh: evao Besl. komp: KFU Diverse information/orientering fra Kultur og Fritidsudvalgets område, herunde Orientering fra Kulturstyrelsen Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 3. september 2014 Orienteringen fra Kulturstyrelsen taget til efterretning. Kultur- og Fritidsudvalget - Referat september 2014 Side 17 af 18

18 Punkt oplæst og godkendt. Mødet hævet kl. Underskrifter: Mogens Brag Bjarne Kvist Ole Rørbæk Jensen Frode Thule Jensen Karsten Drastrup Kultur- og Fritidsudvalget - Referat september 2014 Side 18 af 18

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 4. september 2013 Tid 16:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Jens Porsborg Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Jens Porsborg (C) Frode Thule

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 13. maj 2015 Tid 16:00 Sted Kulturhuset Kappelborg, Skagen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 31. august 2015 Tid 11:00 Sted Feyersgate 7, Larvik NB. Fraværende Bjarne Kvist, Ole Rørbæk Jensen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 22. juni 2011. Tid 17:00. Sted ML 0.27 NB. Ingen. Fraværende. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 22. juni 2011. Tid 17:00. Sted ML 0.27 NB. Ingen. Fraværende. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget Ekstraordinært møde Dato 22. juni 2011 Tid 17:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Lars M. Møller (V) - Formand Per Nilsson (V) Jens Ole Jensen (V) Søren

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 1. oktober 2015 Tid 16:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A) Ole Rørbæk Jensen (A)

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 11. marts 2015 Tid 16:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A) Ole Rørbæk Jensen (A)

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget 30-09-2009 Dato 30. september 2009 Tid 15:00 Sted Kattegat Silo, etage 3a, lokale 6 NB. Fraværende Bjarne Kvist Stedfortræder Medlemmer Bjarne Kvist (A) - Formand Mogens

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 4. februar 2015 Tid 16:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Bjarne Kvist, Ole Rørbæk Jensen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 28. august 2014 Tid 16:30 Sted Østervrå Kultur- og Fritidscenter NB. Fraværende Mogens Brag Stedfortræder Medlemmer Bent H. Pedersen (A) Henrik

Læs mere

Kulturelt Samråd 15-2-2010. Dato 15. februar 2010. Tid 17:00. Sted. NB. Det Musiske Hus - Lille Sal Møde fra 17.00-18.00. Hanne Salling, Tove Therp

Kulturelt Samråd 15-2-2010. Dato 15. februar 2010. Tid 17:00. Sted. NB. Det Musiske Hus - Lille Sal Møde fra 17.00-18.00. Hanne Salling, Tove Therp Referat Kulturelt Samråd 15-2-2010 Dato 15. februar 2010 Tid 17:00 Sted. NB. Det Musiske Hus - Lille Sal Møde fra 17.00-18.00 Fraværende Hanne Salling, Tove Therp Stedfortræder Medlemmer Henrik Melchiorsen

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 16. marts 2015 Tid 16:30 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Bent H. Pedersen, Else Schaltz, Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Bent H. Pedersen (A

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 25. maj 2005 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Flemming Sten Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben

Læs mere

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1.

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 19. august 2014 Tid 15:30 Sted ML 0.28 NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders

Læs mere

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder Referat Teknisk Udvalg Ordinært møde Dato 3. december 2009 Tid 15:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Hans Rex Christensen Stedfortræder Medlemmer Jens Hedegaard Kristensen (A) - Formand

Læs mere

Oversigt over idékatalog 2015-2018 Kultur og Fritidsudvalget

Oversigt over idékatalog 2015-2018 Kultur og Fritidsudvalget Oversigt over idékatalog 2015-2018 Kultur og Fritidsudvalget Nr. 2015 KFU 01 Reduktion i tilskud til museer, Arena Nord, Musikskolen 1.200 KFU 02 Omstrukturering på Stadsarkivet 200 KFU 05 Rammereduktion

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 14. maj 2014 Tid 16:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A) Ole Rørbæk Jensen (A)

Læs mere

Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus)

Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus) Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 11. december 2012 Tid 09:00 Sted NB. Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus) Under pkt. 3 deltager afdelingsleder Birgitte Kvist, Sundhedsfremme og forebyggelse.

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget Ekstraordinært møde Dato 30. oktober 2013 Tid 17:30 Sted VIP - Kantinen Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Christina Lykke Eriksen (F) -

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget Ekstraordinært møde Dato 19. november 2015 Tid 16:00 Sted 0.23 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Christina Lykke Eriksen (F) - Formand Pia Karlsen (V) Kristina

Læs mere

06-11-08. Dato 6. november 2008. Tid 15:00. Sted. Fasanvej 1, udvalgslokalet. NB. Vand A/S afholder møde kl. 15.00 og derefter Teknisk Udvalg.

06-11-08. Dato 6. november 2008. Tid 15:00. Sted. Fasanvej 1, udvalgslokalet. NB. Vand A/S afholder møde kl. 15.00 og derefter Teknisk Udvalg. Referat Teknisk Udvalg 06-11-08 Dato 6. november 2008 Tid 15:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Vand A/S afholder møde kl. 15.00 og derefter Teknisk Udvalg. Fraværende Bruno Müller, Lars M. Møller

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 1. juni 2015 Tid 17:30 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Bent H. Pedersen Stedfortræder Medlemmer Bent H. Pedersen (A (Børne- og Ungdomsudvalget)

Læs mere

Ordinært møde. Dato 17. august 2015. Tid 14:30. Sted ML 0.27 NB. Anders Broholm, Peter E. Nielsen, Karl Falden. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 17. august 2015. Tid 14:30. Sted ML 0.27 NB. Anders Broholm, Peter E. Nielsen, Karl Falden. Stedfortræder Referat Teknisk Udvalg Ordinært møde Dato 17. august 2015 Tid 14:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Anders Broholm, Peter E. Nielsen, Karl Falden Stedfortræder Medlemmer Lars Mejlvang Møller (V) - Formand

Læs mere

Ordinært møde. Dato 8. februar 2011. Tid 16:00. Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Mogens Brag i punkt 3, 4, 6 og 7.

Ordinært møde. Dato 8. februar 2011. Tid 16:00. Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Mogens Brag i punkt 3, 4, 6 og 7. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 8. februar 2011 Tid 16:00 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Mogens Brag i punkt 3, 4, 6 og 7. Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Carsten

Læs mere

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget 30-04-2014 Dato 30. april 2014 Tid 16:15 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A)

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 01-08-2002

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 01-08-2002 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 01-08-2002 Mødedato: 01-08-2002 Mødetidspunkt: kl. 15.00-16.50 Mødested: B246 Knud Wilson og Steen Jørgensen. Cai Møller mødte kl. 15.10 og

Læs mere

Flemming Rasmussen, Jens Hedegaard Kristensen, Karl Falden

Flemming Rasmussen, Jens Hedegaard Kristensen, Karl Falden Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 7. oktober 2015 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Flemming Rasmussen, Jens Hedegaard Kristensen, Karl Falden Poul

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 1. oktober 2014 Tid 16:00 Sted Sæby Fritidscenter NB. Mødelokale lokale 1 - første sal Sæby Fritidscenter Sæbygaardvej 32 9300 Sæby Fraværende Ingen

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Referat Beredskabskommissionen Møde 24/9 2014 Dato 24. september 2014 Tid 16:00 Sted Beredskabet NB. Fraværende Per Nilsson, Allan Juul Jensen, Torben Christensen Stedfortræder Medlemmer Birgit Hansen

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 08. april 2010 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 08. april 2010 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 4 Mødet holdes torsdag den 08. april 2010 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A), Næstformand Jens Grønne (R),

Læs mere

Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3

Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 15.10 Indkaldte: kl. 13.00 repræsentanter fra Aftenskolesamrådet, pkt. 87 kl. 13.45

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget Ordinært møde Dato 8. maj 2014 Tid 15:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Christina Lykke Eriksen (F) - Formand Pia Karlsen (V)

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 19. august 2015 Tid 16:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A) Ole Rørbæk Jensen (A)

Læs mere

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2014-2017

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2014-2017 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2014 2015 2016 2017 A C V Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling Antal

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 8. april 2014 Tid 14:00 Sted Hjørring Rådhus NB. Mødet afholdes på Hjørring Rådhus, Springsvandspladsen 5, lokale 209. Henvendelse i receptionen ved

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm Page 1 of 10 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 12. september 2006 Tidspunkter 11:00-12:00 Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Tommy Thomsen med afbud Page

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 08.02.2011 på Ribe Kunstmuseum SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Ribe Kunstmuseum - orientering og rundvisning... 4 3 Forslag til anvendelse af bygningen

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden Kultur- og Fritidsudvalget Ekstraordinært møde Dato 30. april 2014 Tid 16:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Frode Thule Jensen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 12 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 6. juni 2006 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Lene Christiansen Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2006.

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget Ekstraordinært møde Dato 11. december 2012 Tid 17:45 Sted Mødelokale 5, Kattegatsiloen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Paul Rode Andersen (F) - Formand Anders

Læs mere

SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET (side 60-79) 60 Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af tværgående udvikling og

Læs mere

Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4

Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4 Afbud/fraværende: Per Jakobsen fraværende ved behandling af pkt. 36-38. Mødet hævet kl.: 17.40. Indkaldte: Kl. 15.00 - Kunstudvalget,

Læs mere

Sundhedsudvalget. Ekstraordinært møde

Sundhedsudvalget. Ekstraordinært møde Referat Sundhedsudvalget Ekstraordinært møde Dato 3. december 2012 Tid 17:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Carsten Sørensen (O) Frode Thule Jensen

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C), Steffen

Læs mere

Kulturunderudvalg 30. marts 2006, Kl. 16.30 Møde nr. 4 Mødelokale: Salen, Det lille Kulturhus, Værløse

Kulturunderudvalg 30. marts 2006, Kl. 16.30 Møde nr. 4 Mødelokale: Salen, Det lille Kulturhus, Værløse FURESØ KOMMUNE Kulturunderudvalg 30. marts 2006, Kl. 16.30 Møde nr. 4 Mødelokale: Salen, Det lille Kulturhus, Værløse Medlemmerne mødt. Afbud fra Sidika Yalin (V). Mødet hævet kl. 18.45. REFERAT Indholdsfortegnelse

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Møde mandag den 18. maj 2009 kl. 13:00 i Jobcentret

Møde mandag den 18. maj 2009 kl. 13:00 i Jobcentret Beskæftigelsesudvalg Referat Møde mandag den 18. maj 2009 kl. 13:00 i Jobcentret Afbud: Jesper Nielsen. Karin Schøn. Indkaldt: Irene Kristensen kl. 13.00 Pkt. Tekst Side 19 Orientering 22 20 Meddelelser

Læs mere

Socialudvalget. Ordinært møde. Dato 15. august 2012. Tid 09:00. Sted Mødelokale 0.23 NB. Fraværende. Jørgen Tousgaard. Stedfortræder.

Socialudvalget. Ordinært møde. Dato 15. august 2012. Tid 09:00. Sted Mødelokale 0.23 NB. Fraværende. Jørgen Tousgaard. Stedfortræder. Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 15. august 2012 Tid 09:00 Sted Mødelokale 0.23 NB. Fraværende Jørgen Tousgaard Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. december 2014. Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter.

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. december 2014. Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter. Dagsorden onsdag den 17. december 2014 Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Orientering - December...

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015 Referat torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget 07.04.2014 Dato 7. april 2014 Tid 17:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Afbud sendes til Susanne Andersen på mail suan@frederikshavn.dk Ingen Stedfortræder Medlemmer John Karlsson

Læs mere

Udmøntning af Aftale om budget 2016

Udmøntning af Aftale om budget 2016 ØKONOMI OG STYRING Dato: 16. december 2015 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Udmøntning af Aftale om budget 2016 Læsevejledning Læsevejledningen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 09. juni 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:01 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Poppelgården Kenneth F. Christensen, Carsten Jelund, Katrine Høybye Frederiksen,

Læs mere

Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud

Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud Budgetforslag 2016 Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud Børn og forældre efterspørger mere fleksibilitet, længere åbningstid og mere aktive dag-, fritids- og klubtilbud. Børne- og Ungdomsudvalget ønsker,

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 9 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 10. august 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Skolesag Lukket sag 2. Styrkelse af ledelseskvaliteten

Læs mere

side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den kl. 16:00 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den kl. 16:00 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den 18.08.2010 kl. 16:00 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 26. Meddelelser og orientering... 3 27. Fritidspas... 3 28. Budget 2011... 4 29.

Læs mere

NOTAT. Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen kan opdeles i 4 hovedaktiviteter:

NOTAT. Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen kan opdeles i 4 hovedaktiviteter: SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2016-2019 Til: Byrådet m.fl. Dato: 17. december 2014 Sagsbeh.: AJ Sagsnr.: 14/18683 Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen

Læs mere

Åbent tillægsreferat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret

Åbent tillægsreferat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Åbent tillægsreferat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:20 Mødested: Mødelokale 122,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 03. november 2010 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-9:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Benny E. Karlsen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18. januar 2011 Mødested: Hansborg 3-2 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Marianne Ørsted Bonde Fraværende: Ingen Bemærkninger:

Læs mere

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Lars Møller Pedersen Mødet hævet kl.: 17.50 Pkt. Tekst Side 90 Orientering 1 91 Den Selvejende institution

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i Indholdsfortegnelse 001. Orientering om status på biblioteksområdet 108 002. Takster 2009 - Biblioteksområdet 109 003. Politisk

Læs mere

Præsentation af centre under Kultur- og Fritidsudvalget. Center for Kultur og Fritid Center for Bibliotek og Borgerservice. KFU den 15.

Præsentation af centre under Kultur- og Fritidsudvalget. Center for Kultur og Fritid Center for Bibliotek og Borgerservice. KFU den 15. Præsentation af centre under Kultur- og Fritidsudvalget Center for Kultur og Fritid Center for Bibliotek og Borgerservice KFU den 15. januar 2014 Center for Kultur og Fritid Side 2 Kulturinstitutioner

Læs mere

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 19-06-2008 Kl. 9:00 Palnatoke

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 19-06-2008 Kl. 9:00 Palnatoke Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 19-06-2008 Kl. 9:00 Palnatoke Deltagere: Knud Albertsen, Mogens Johansen, Jens Munk, Jesper Kiel, Hanne Klit Afbud: Niels Høite Hansen, Medhat Khattab Indholdsfortegnelse

Læs mere

Frederikshavner Ordningen KFUs retning efter møde 11. marts 2015 med FOU s kommentarer 16. marts 2015

Frederikshavner Ordningen KFUs retning efter møde 11. marts 2015 med FOU s kommentarer 16. marts 2015 Gældende: Forslag/overvejelser: Økonomisk konsekvens: Forudsætning for at modtage tilskud: Ansøgninger indsendes elektronisk på de tilhørende blanketter. Blanketter kan rekvireres på kommunens hjemmeside.

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 25 TORSDAG DEN 27. NOVEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 27. november 2008 Side: 2

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat. Dato: Onsdag, den 22. september 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat. Dato: Onsdag, den 22. september 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18. Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Onsdag, den 22. september 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.10 Mødested: Udsendelsesdato: 17.09.2004 Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 11-03-2004

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 11-03-2004 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 11-03-2004 Mødedato: 11-03-2004 Mødetidspunkt: 15.00-17.30 Mødested: VIP-lokalet v/kantinen Cai Møller. Jørgen Steengaard deltog i pkt. 1-7

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

Ordinært møde. Dato 20. juni 2013. Tid 15:30. Sted ML 0.27 NB. Fraværende. Flemming Klougart og suppleant. Stedfortræder.

Ordinært møde. Dato 20. juni 2013. Tid 15:30. Sted ML 0.27 NB. Fraværende. Flemming Klougart og suppleant. Stedfortræder. Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 20. juni 2013 Tid 15:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Flemming Klougart og suppleant Stedfortræder Medlemmer Flemming Klougart Gurli Nielsen Kurt Nielsen Steen Møller

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2004.12.07.htm. Dato. 7. december 2004. Tid 17:30. Sted. Mødelokale 8 NB.

Indholdsfortegnelse. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2004.12.07.htm. Dato. 7. december 2004. Tid 17:30. Sted. Mødelokale 8 NB. Page 1 of 6 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 7. december 2004 17:30 Mødelokale 8 NB. Fraværende Til stede Ole Jørgensen med afbud Indholdsfortegnelse 1. Høring vedrørende praksisplan

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Prioritet Ark Omr. Nr Projektnavn

Prioritet Ark Omr. Nr Projektnavn Oversigt over udvidelsesforslag 28. juli 2015 Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2016 Pol. Basis Prioritet Ark Omr. Nr Projektnavn 2016 2016 2017 2018 2019 1 51 Kultur 1 Biografen 1 & 2,Tønder-øget

Læs mere

2 Orientering om regnskab 2015 for bevilling 34 Kultur og Fritid

2 Orientering om regnskab 2015 for bevilling 34 Kultur og Fritid 2 Orientering om regnskab 2015 for bevilling 34 Kultur og Fritid 2.1 - Bilag: Regnskabsbemærkninger 2015 til KFIU DokumentID: 4850930 Bilag Regnskabsbemærkninger til KFI udvalget REGNSKAB 2015 Bevilling:

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgsmøde den kl. 16:30 Langeskov Bibliotek Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgsmøde den kl. 16:30 Langeskov Bibliotek Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgsmøde den 18.06.2008 kl. 16:30 Langeskov Bibliotek Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 106. Meddelelser og orientering... 3 107. Budget 2009 prioritering

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for 2015-2018. Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018. Til: Byrådet m.fl.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for 2015-2018. Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018. Til: Byrådet m.fl. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018 Til: Byrådet m.fl. Dato: 7. januar 2014 Sagsbeh.: AJ Journalnr.: 13/20800 Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL Kultur- og Fritidsudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL Kultur- og Fritidsudvalget Side 663 BESLUTNINGSPROTOKOL Kultur- og Fritidsudvalget Møde i mødelokale 2 kl. 16.00 Ikke tilstede : Helle H. Olsen Punkt Emne Side Å DAGSORDEN 616 Politikområde beskrivelser vedr. KFU 664 617 KFU: Arbejdsplan

Læs mere

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 05. oktober 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus, Mødelokale 205 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 18:30 Fraværende: Johan Kristensen 05. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regnskaber og beretninger 2013 for selvejende musikinstitutioner.

Regnskaber og beretninger 2013 for selvejende musikinstitutioner. Punkt 3. Regnskaber og beretninger 2013 for selvejende musikinstitutioner. 2014-23316. Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering, regnskaber og beretninger

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2004.07.06.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2004.07.06.htm Page 1 of 9 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 6. juli 2004 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Page 2 of 9 Indholdsfortegnelse 272. Lokalplan

Læs mere

Fritidsudvalget. Referat fra møde Onsdag den 13. august 2014 kl. 16.00 i F6

Fritidsudvalget. Referat fra møde Onsdag den 13. august 2014 kl. 16.00 i F6 Fritidsudvalget Referat fra møde Onsdag den 13. august 2014 kl. 16.00 i F6 Mødet slut kl. 18.00 MØDEDELTAGERE Morten Skovgaard (V) Anne-Lise Kuhre (A) Kenneth Jensen (A) Kristian Moberg (V) Lars Jepsen-Sølvhøj

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Page 1 of 6 Referat Folkeoplysningsudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. Fraværende Til stede 22. november 2004 17:30 Mødelokale 2 Hans Krarup Olesen med afbud Indholdsfortegnelse 1. Budget 2005 for

Læs mere

Sundhedsudvalget. Ordinært møde. Dato 12. juni 2012. Tid 15:00. Sted Mødelokale 0.23 NB. Fraværende. Anders Broholm. Stedfortræder.

Sundhedsudvalget. Ordinært møde. Dato 12. juni 2012. Tid 15:00. Sted Mødelokale 0.23 NB. Fraværende. Anders Broholm. Stedfortræder. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 12. juni 2012 Tid 15:00 Sted Mødelokale 0.23 NB. Fraværende Anders Broholm Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Carsten Sørensen (O) Frode Thule

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Fredag den 02-10-2009. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 9.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Fredag den 02-10-2009. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 9. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 9.00 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2010-2013 - Børn og Ungdom 752 2. Budget 2010-2013 - 2. behandling 756 3.

Læs mere

Referat. fra Kultur & Fritidsudvalg

Referat. fra Kultur & Fritidsudvalg Referat fra Kultur & Fritidsudvalg Mødedato: Tirsdag den 22. september 2015 Mødetidspunkt: 15:00-16:00 Mødested: Deltagere: Mødelokale 3 Esbjerg Rådhus Jakob Lose (V), Annemette Knudsen Andersen (V), Mussa

Læs mere

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Pkt.nr. 11 Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at punkterne 12.112.11, pkt. 12,17,

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002 Mødedato: 26-11-2002 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.15 Mødested: Udvalgslokalet, Fasanvej Fraværende: Ingen # 273531/27-11-2002 Bilags- og indholdsfortegnelse

Læs mere

Ordinært møde. Dato 2. juni 2010. Tid 16:00. Sted Rådhuset, Partirum 0.27 NB. Afbud fra Christina Lykke Eriksen. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 2. juni 2010. Tid 16:00. Sted Rådhuset, Partirum 0.27 NB. Afbud fra Christina Lykke Eriksen. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 2. juni 2010 Tid 16:00 Sted Rådhuset, Partirum 0.27 NB. Fraværende Afbud fra Christina Lykke Eriksen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John

Læs mere

Samlet for alle udvalg -4.819-4.669-4.939-4.939

Samlet for alle udvalg -4.819-4.669-4.939-4.939 Forslagsnr. Tekst der beskriver forslaget 2011 2012 2013 2014 Teknik- og Miljøudvalget 2.01 Teknik og Miljø 201.04.01.11 i abonnementsprisen som følge af skatteforlig (Vejbelysning) -2.600-2.390-2.060-2.060

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:00 Mødet afsluttet: kl. 10:15 Mødested: Mødelokale A Fraværende: Viggo Bilde og Peter

Læs mere

Vejledning til at udfylde skema: Ændring i budgettet: Beskrivelsen fra budgetændringen. Her tilføjes SBSYS sagsnummer.

Vejledning til at udfylde skema: Ændring i budgettet: Beskrivelsen fra budgetændringen. Her tilføjes SBSYS sagsnummer. Sagsnr. 00.01.00-A00-63-14 Dato 4-1-2016 Sagsbehandler Annette Wendt Opfølgning på budget 2015 Kulturudvalget Nedenstående oversigt viser de punkter på Kulturudvalget område, som der formelt følges op

Læs mere

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen)

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen) 1 REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen) Indholdsfortegnelse Åben - Ansøgning fra Dancing Friends Vesthimmerland om godkendelse

Læs mere

Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune.

Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune. Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune. Læsø Kommune afsætter i sit budget beløb til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed samt tilskud til

Læs mere

Notat. Evaluering af haltilskudsmodellen 2014-2015. Baggrund for evalueringen. Til: KFU Kopi til: Fra: Plan og Kultur

Notat. Evaluering af haltilskudsmodellen 2014-2015. Baggrund for evalueringen. Til: KFU Kopi til: Fra: Plan og Kultur Notat Til: KFU Kopi til: Fra: Plan og Kultur Evaluering af haltilskudsmodellen 2014-2015 Baggrund for evalueringen 28. maj 2015 Sags id: 14/7087 Kontaktperson: Bodil Christensen E-mail: bochr@assens.dk

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2012. Udvalget for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2012. Udvalget for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme Korrigeret budget 873.494 1.496.538 Regnskab 788.286 1.285.171 Forskel 85.208 211.367 Overført til kommende budgetår

Læs mere

Kultur- og fritidsudvalget

Kultur- og fritidsudvalget 127 Kultur- og fritidsudvalget Bevillingsområde Kultur og fritid Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 128 129 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser, hvilke områder der er omfattet

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 20-03-2003. Mødedato: 20-03-2003 Mødetidspunkt: 15.00-16.50

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 20-03-2003. Mødedato: 20-03-2003 Mødetidspunkt: 15.00-16.50 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 20-03-2003 Mødedato: 20-03-2003 Mødetidspunkt: 15.00-16.50 Mødested: VIP-lokalet 20-03-2003 Bilags- og indholdsfortegnelse til møde den 20-03-2003 Punkt

Læs mere