Middelfart Kommune Østergade Middelfart

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart"

Transkript

1 Middelfart Kommune Østergade Middelfart Att.: Teknisk Forvaltning, Byggesagsafd. KM Telecom A/S Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia Cvr-nr: Kenneth Grønborg Site Manager Tlf.: Fax.: Web: Dato: 11. november 2010 Vore ref.: FN107b/KGR Byggeansøgning På vegne af Telenor søger vi hermed om bygge- og landzonetilladelse til opsætning af mobilantennesystem på ny mast etableret til mobil telekommunikationsformål: Bygherre: Telenor A/S, Skelagervej 9, 9000 Aalborg. Rådgiver: KM Telecom A/S, Erritsø Møllebanke 11, 7000 Fredericia. Beliggenhed af grundareal: Adresse: Grønt areal på Hovkrogvej matrikulært tilhørende Munkegårdsvej 33, se vedlagte kort. Matrikelnummer for grundarealet: 17ac Vejlby By, Vejlby Placering af mobilantennesystem og teknikhytte, med angivelse af antal panelantenner og links m.v.: 3 panelantenner, op til 2 link og 1 radiomodul indplaceres i kote ca. 29,35 meter i ny 30 meter gittermast. Til det tekniske udstyr opsættes op til 3 teknikkabinetter. I henhold til bestemmelserne om en bloc byggesagsbehandling i henhold til punkt i bygningsreglement 2010, ansøges om opsætning af i alt 12 panelantenner og 8 links, det er dog kun ovennævnte der opsættes nu. Mast, teknik og mobilantennernes udseende og mål fremgår af vedlagte datablade. Som udgangspunkt afsøges området først for eksisterende indplaceringsmuligheder, da der dog hverken er eksisterende master eller strukturer der kan tilfredsstille de radiotekniske krav ansøges der derfor om etablering af en ny mast. Der er forespurgt på forskellige placeringer i området, også mulige placeringer til flagstangsløsninger, men på grund af de høje træer vil det være svært at opnå en tilfredsstillende dækning i området på denne måde, man har i stedet for valgt at fokusere på etablering af en mast, hvor de også er muligt at indplacere andre operatører. Da der ikke er nogen eksisterende lokalplan eller kommuneplan for den valgte matrikel, søges der derfor ikke om dispensation til indplacering. Side 1 af 3

2 Telenors ret til at søge om opsætning af mobilantennesystem fremgår af vedlagte fuldmagt fra lodsejer. Ansøgers ret til at ansøge på vegne af Telenor fremgår af vedlagte fuldmagt fra Telenor. Det konstruktionsmæssige som højde- og afstandsforhold ved placering af mobilantenner og evt. udstyr fremgår af vedlagte tegningsmateriale. Såfremt kommunen ønsker dækningskort der understreger den manglende dækning i området hvor den ansøgte mast ønskes placeret, vil disse blive eftersendt. I forbindelse med vurdering af dækningskort henvises til IT- og Telestyrelsen for udtalelse, se yderligere nedenfor. Formålet med den ansøgte position er at skabe UMTS/3G dækning i Vejlby Fed området, udover de fastboende vil sommerhusejere og campister nyde godt af dette. Flere og flere benytter computeren, og internettet mens de er i sommerhuset, hvorfor det også er vigtigt at efterkomme den stigende efterspørgsel for 3G dækning i områder som dette. Informations- og kommunikationsteknologi spiller en vigtig rolle i udviklingen af det danske velfærdssamfund. Hvis regeringens målsætning om Danmark som et højhastighedssamfund med velfungerende IT-infrastruktur skal opnås, er det vigtigt at borgere og virksomheder i alle dele af landet også i yderområderne kan få adgang til trådløst og mobilt bredbånd. De af staten udstedte licenser har netop dette formål for øje. Mobiloperatøren overholder kravet om beskyttelse imod udstråling fra mobilantenner som er fastsat i den såkaldte R&TTE-lov (lovbekendtgørelse nr. 823 af 3. juli 2007 om radio- og teleterminaludstyr om elektromagnetiske forhold). Dette sker i praksis ved, at mobiloperatøren overholder de relevante harmoniserede, internationale standarder. TDC, Telia, HI3G og ELRO er forespurgt på ønske om mastefællesskab, på nuværende tidspunkt ønsker TDC og Telia indplacering i den ansøgte mast. Jeg kan desuden oplyse, at den ansøgte mast er dimensioneret således, at den også vil kunne bære yderligere en operatører med antenneanlæg af tilsvarende omfang - i overensstemmelse med mastelovens bestemmelse om så vidt muligt at begrænse antallet af master i landskabet. Til information kan byggemyndigheden i henhold til Mastelovens 18, stk. 1 anmode IT- og Telestyrelsen om en udtalelse som indeholder en vurdering af det radiotekniske rimelige i den ansøgte placering, endvidere rådgiver IT- og Telestyrelsen kommuner om forhold indenfor mastelovens område. Dette kan med fordel udnyttes i tilfælde hvor sagsbehandler ikke besidder den nødvendige radiotekniske kompetence til at vurdere den ansøgte placering. Endeligt er det vigtigt at understrege at den ansøgte position, på sin egen måde spiller en vigtig rolle i udbygningen af et komplet netværk. Gebyr for udstedelse af byggetilladelsen bedes opkrævet samtidig med, at byggetilladelsen gives og fremsendes til KM Telecom A/S, Erritsø Møllebanke 11, 7000 Fredericia. Byggeansøgningen og bilagene indeholder fortrolige oplysninger om Telenors forretningsforhold, hvorfor der anmodes om undtagelse af evt. begæring om aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 2. Vi er taknemmelige for en hurtig behandling af byggeansøgningen. Side 2 af 3

3 Skulle De have brug for yderligere oplysninger i forbindelse med behandling af byggesagen, er De velkommen til at kontakte undertegnede. Med venlig hilsen Kenneth Grønborg Site Manager KM Telecom Vedlagt Oversigtskort Datablad antenner/link/radiomodul Datablad mast Datablad teknik Fuldmagt fra lodsejer Fuldmagt fra Telenor Tegningsmateriale Forespørgsel mastefællesskab Svar fra andre operatører. Side 3 af 3

4 Målforhold 1:2000 Dato 11/ Â Kort & Matrikelstyrelsen, Baggrundskortet er ophavsretsbeskyttet. DDO, COWI Signaturforklaring

5 Princip skitser Telenor s antenner Panel antenner Transmissionsantenner 471 mm 660 mm 2600 mm Radio modul Max størrelser 140 mm 560 mm 450 mm 386 mm Max størrelser Max størrelser Bilag.: Antenner

6

7

8

9

10

11

12

13 Kenneth Grønborg - KMT SA Fra: Kenneth Grønborg - KMT SA Sendt: 19. oktober :09 Til: 'Hanne Jakobsson'; Emne: Forespørgsel mastefællesskab Telenor FN107 Vedhæftede filer: image001.jpg Hej Henriette, Hanne, Niels og Karin På vegne af Telenor ansøger jeg om etablering af en ny 30 meter gittermast på grønt areal på Hovkrogvej matrikulært tilhørende Munkegårdvej 33, 5500 Middelfart, hvor Telenor selv ønsker indplacering i toppen af masten. Placering for masten: UTM32 ED50 N: E: Meld venligst tilbage hurtigst muligt, såfremt positionen har interesse, så jeg kan underrette kommunen herom i forbindelse med byggeansøgningen. Mvh. Kenneth Grønborg Site Manager KM Telecom A/S Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia Mobil: Main no.: Fax no.: Web: 1

14 Kenneth Grønborg - KMT SA Fra: Niels Torp Steffensen Sendt: 4. november :17 Til: Kenneth Grønborg - KMT SA Cc: Steffen Smit; MSIP TDC Emne: SV: Forespørgsel mastefællesskab Telenor FN107 - Wor Vedhæftede filer: image001.jpg Hej Kenneth Tak for tilbuddet om fællesudnyttelse af en planlagt mast. TDC har interesse i fællesudnyttelse, og vi beder derfor om et kotetilbud på denne antennekonfiguration: Site Beam Direction Mechanical Tilt Height Antenna Type TEST N: E: vh Niels Fra: Kenneth Grønborg - KMT SA Sendt: 19. oktober :09 Til: 'Hanne Jakobsson'; Niels Torp Steffensen; Emne: Forespørgsel mastefællesskab Telenor FN107 Hej Henriette, Hanne, Niels og Karin På vegne af Telenor ansøger jeg om etablering af en ny 30 meter gittermast på grønt areal på Hovkrogvej matrikulært tilhørende Munkegårdvej 33, 5500 Middelfart, hvor Telenor selv ønsker indplacering i toppen af masten. Placering for masten: UTM32 ED50 N: E: Meld venligst tilbage hurtigst muligt, såfremt positionen har interesse, så jeg kan underrette kommunen herom i forbindelse med byggeansøgningen. Mvh. Kenneth Grønborg Site Manager KM Telecom A/S Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia Mobil: Main no.: Fax no.: Web: 1

15 Kenneth Grønborg - KMT SA Fra: Sendt: 8. november :02 Til: Kenneth Grønborg - KMT SA Cc: Emne: RE: Forespørgsel mastefællesskab Telenor FN107 Vedhæftede filer: image001.jpg Hej Kenneth, Telia er interesseret i denne: As high as possible with Kathrein UMTS antennas and 2 triple RF modules. 1 link + div. kabler. Med venlig hilsen Henriette From: Kenneth Grønborg - KMT SA Sent: 19. oktober :09 To: Holmgaard, Henriette; 'Hanne Jakobsson'; Subject: Forespørgsel mastefællesskab Telenor FN107 Hej Henriette, Hanne, Niels og Karin På vegne af Telenor ansøger jeg om etablering af en ny 30 meter gittermast på grønt areal på Hovkrogvej matrikulært tilhørende Munkegårdvej 33, 5500 Middelfart, hvor Telenor selv ønsker indplacering i toppen af masten. Placering for masten: UTM32 ED50 N: E: Meld venligst tilbage hurtigst muligt, såfremt positionen har interesse, så jeg kan underrette kommunen herom i forbindelse med byggeansøgningen. Mvh. Kenneth Grønborg Site Manager KM Telecom A/S Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia Mobil: Main no.: Fax no.: Web: 1

Økonomiforvaltningen N O T A T. (Erstatter notat af 10. november 2003) Revideret den 2. december 2003/pju/ak/mkj. Mobilmaster på kommunale ejendomme

Økonomiforvaltningen N O T A T. (Erstatter notat af 10. november 2003) Revideret den 2. december 2003/pju/ak/mkj. Mobilmaster på kommunale ejendomme Økonomiforvaltningen 9. kontor N O T A T (Erstatter notat af 10. november 2003) Revideret den 2. december 2003/pju/ak/mkj Mobilmaster på kommunale ejendomme Baggrund Dette notat er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 4 Formål 5 1. Lovgrundlag 5 2. Kommunens sagsbehandling 7 3. Netplanlægning 13 4. Placering og udformning

Læs mere

Masteplan Haderslev Komunne

Masteplan Haderslev Komunne Masteplan Haderslev Komunne Indledning 4 Formål 4 1. Lovgrundlaget 5 2. Kommunens sagsbehandling 5 3. Netplanlægning 9 4. Placering og udformning af master og antenner 11 5. Det digitale kortgrundlag

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

176 Forslag til Lokalplan 62/2011 - Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen

176 Forslag til Lokalplan 62/2011 - Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen Referat af mødet i Udvalget for Teknik og Miljø den 5. september 2011 kl. 14:00 i Arden Rådhus, Østergade 22, Arden - Mødelokale Skoven Peter Schrøder forlod mødet kl. 17.00 efter pkt. 180. Pkt. Tekst

Læs mere

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i planloven.

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i planloven. Ringsted Landsbynet Att. Lars Lundgren Sendt pr. mail til: lars.lundgren@ringstedlandsbynet.dk Dato: 10. februar 2015 Landzonetilladelse til opstilling af 35 m høj antennemast til radio- og datakommunikationsformål

Læs mere

Svar: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for mobildækningen i landets yderområder, og hvad regeringen gør for at styrke dækningen.

Svar: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for mobildækningen i landets yderområder, og hvad regeringen gør for at styrke dækningen. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2013-14 ULØ Alm.del Bilag 196 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER KUN DET TALTE ORD GÆLDER Samråd i ULØ den 16. september 2014 Spørgsmål S stillet efter ønske fra Mette Hjermind

Læs mere

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 12. oktober 2011. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Vejledning om markedsleje ved udlejning af arealer til brug for digital infrastruktur

Vejledning om markedsleje ved udlejning af arealer til brug for digital infrastruktur 17. november 2014 Revideret den 15. juni 2015 ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Vejledning om markedsleje ved udlejning af arealer til brug for digital infrastruktur

Læs mere

Høringsnotat om 800 MHz-auktionen

Høringsnotat om 800 MHz-auktionen 22. marts 2012 Høringsnotat om 800 MHz-auktionen 1. Indledning Erhvervs- og vækstministeren har besluttet, at der afholdes auktion over frekvenser i 800 MHz-frekvensbåndet 1, og at disse frekvenser vil

Læs mere

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006 IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø DANSK METAL IT-Sekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2140 e-mail: it@danskmetal.dk IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Parcelhusgrunde. Fejerskovparken i Lind, 3. etape

Parcelhusgrunde. Fejerskovparken i Lind, 3. etape Parcelhusgrunde Fejerskovparken i Lind, 3. etape Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 7. maj 2014. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

KTC faggruppen Byggelov s inspirationskatalog vedr. implementering af timebaseret byggesagsgebyr pr. 1. januar 2015

KTC faggruppen Byggelov s inspirationskatalog vedr. implementering af timebaseret byggesagsgebyr pr. 1. januar 2015 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Beregning af timeprisen 4. Hvor præcist skal sagsbehandlingstiden opgøres og hvad kan medregnes? 5. Hvor detaljeret skal fakturaen være? 6. Erfaringer fra kommuner, der

Læs mere

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune, Juridisk Kontor i forbindelse med offentligt udbud af ejendommen med annoncering i Herning Folkeblad den 5.

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

DAGSORDEN 22. MAJ 2014

DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Kontaktudvalget for Anholt DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Sted: Anholt Dato: Torsdag den 22. maj 2014 Start kl.: 16:15 Slut kl.: 18:15 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen - formand (A) Hans Fisker Jensen (A) Jens

Læs mere

Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg.

Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg. Ramme Varmeværk Sejrsvej 6 Ramme Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg. Lemvig Kommune har den 9. marts 2015 modtaget en ansøgning vedrørende opførelse af siloanlæg til træpiller

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

Andelsboligforeningen Lillenæs 1, beliggende Lillenæs fra nr. 33-61 ( 14 boliger )

Andelsboligforeningen Lillenæs 1, beliggende Lillenæs fra nr. 33-61 ( 14 boliger ) Bent Keisig [bkan35@gmail.com] Sendt: 22. april 203 07:50 Emne: sag nr. 2 /887 Vedr. byggesagen Lillenæs 69 og 65 Andelsboligforeningen Lillenæs, beliggende Lillenæs fra nr. 33-6 ( 4 boliger ) Andelsboligforeningen

Læs mere

ANMELDELSE AF NETDELINGSSAMARBEJDE MELLEM TELIA OG TELENOR

ANMELDELSE AF NETDELINGSSAMARBEJDE MELLEM TELIA OG TELENOR 29-02-2012 4/0120-0402-0057 /MLM, SR, CARF PUNKT 2: RÅDSMØDET DEN 29. FEBRUAR 2012 ANMELDELSE AF NETDELINGSSAMARBEJDE MELLEM TELIA OG TELENOR KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

Bedre bredbånd og mobildækning

Bedre bredbånd og mobildækning Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark Marts 2013 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark Marts 2013 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark 5 Indhold Bedre bredbånd og mobildækning

Læs mere

Velkommen til Husejernes forsikring

Velkommen til Husejernes forsikring Velkommen til Husejernes forsikring Tak fordi du/i har valgt at modtage tilbud på ejerskifteforsikring fra Husejernes Forsikring. Det at købe nyt hus er en af de største beslutninger, man kan træffe som

Læs mere

1:25000. JAMMERBUGT KOMMUNE Dagsordenkort. Kystvejen 19, 9490 Pandrup 06-10-2010

1:25000. JAMMERBUGT KOMMUNE Dagsordenkort. Kystvejen 19, 9490 Pandrup 06-10-2010 Kort og data er kun vejledende og kan ikke bruges som dokumentation. Matrikelkort og Topografisk Kortværk Kort & Matrikelstyrelsen, Ortofotos BlomInfo, COWI & Jammerbugt Kommune. JAMMERBUGT KOMMUNE Dagsordenkort

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Udbudsmateriale. Udbud af matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse. beliggende Kildebækken 16, 3660 Stenløse

Udbudsmateriale. Udbud af matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse. beliggende Kildebækken 16, 3660 Stenløse Udbudsmateriale for salg af matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse beliggende Kildebækken 16, 3660 Stenløse April 2015 Udbud af matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse beliggende Kildebækken 16, 3660 Stenløse

Læs mere

Vejledning om byggesager. Inden du bygger BORNHOLMS. Teknik & Miljø

Vejledning om byggesager. Inden du bygger BORNHOLMS. Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Inden du bygger BORNHOLMS R E G I O N S K O M M U N E Teknik & Miljø Forord Denne vejledning er lavet for at hjælpe dig til at komme godt igennem dit byggeprojekt. Der er en del

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Teknik- og Miljøudvalget den 18-01-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Teknik- og Miljøudvalget Protokol Tirsdag den 18. januar 2011 kl. 15:30 afholdt Teknik- og Miljøudvalget møde i udvalgsværelse 1. Medlemmerne

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test TDC A/S regulering@tdc.dk 8. oktober 2013 /chkjgi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC i løbet af kampagnen

Læs mere