Byggeansøgning etablering af ny mobilmast

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byggeansøgning etablering af ny mobilmast"

Transkript

1 Assens Kommune Byg & Bo Rådhus Allè Assens Byggeansøgning etablering af ny mobilmast Jonas Nielsen Lindeneg ApS Jernbanegade 48, Nykøbing F. Tlf CVR-nr: januar 2014 Site 125, Frøbjerg Adresse: Bankevejen 38, 5560 Aarup Matr.nr.: 6e, Frøbjerg By, Orte Til Byg & Bo, På vegne af A/S ansøges hermed om tilladelse til at opsætte følgende på ovennævnte matrikel: 1 stk. 36m mobilmast (bilag 1) som placeres på matrikel 6e, Frøjberg By, Orte jf. medsendte situationsoversigt (bilag 3 og 4) o På masten opsættes panelantenner, links samt tilhørende radiotekniske komponenter Ved mastefoden opsættes 2 stk. teknikskabe (bilag 2) til etablering af nødvendigt teknikudstyr på mastearealet (bilag 3, 4 og 5) Der fremføres kabler mellem antennerne på masten og teknisk udstyr i teknikskabene. Kabler graves ned eller føres i særlige kabelbakker eller kabelstiger Mastehøjden og masteplaceringen På grund af den teknologi der ønskes anvendt, topografien og placeringen af de øvrige sendeanlæg i området er der behov for at etablere antennerne 34m over terræn, hvorfor den valgte 36m mast er den mindst mulige løsningsmodel, som kan give den nødvendige dækning. Foruden kravet til mobildækningen vil masten også kunne fællesudnyttes og bruges af andre operatører, som - alt den anvendte teknologi og frekvens - måtte have behov for at opsætte antenner i en lavere kote end 34m, således at masten kan bidrage til at antallet af nye master i det offentlige rum kan minimeres mest muligt. Ved valget af mastepositionen er der desuden lagt vægt på at finde en placering, hvor masten ikke etableres meget synligt på en mark i det åbne landskab, men at den i stedet for opsættes i høj bevoksning og i forlængelse af en eksisterende adgangsvej og strømforsyning. Ved den ansøgte masteplacering på matrikel 6e er der ca m² beplantning med træer, som vil skærme for teknikskabene og den nederste del af masten, når mastepositionen betragtes fra afstand. Samtidig mener vi at placeringen er fordelagtig i forhold til at begrænse synligheden af masten mest muligt fra de øvrige ejendomme i nærheden. Der er lagt vægt på at finde en placering, hvor masten ligger nogenlunde lige langt væk fra de omkringliggende ejendomme i området. Afstanden fra masten til de nærmeste ejendomme er derfor minimum ca m i alle retninger, således at den ikke placeres meget tæt på nogle af ejendommene i området.

2 Der er desuden lagt vægt på at finde en placering der ligger relativt højt i området, således at antennesignalerne kan få den bedst mulige udbredelse til fordel for områdets mobilbrugere, samtidig med, at der også er taget højde for at placeringen skal ligge uden for følgende områder: HNV områder (områder med høje naturværdi) Naturbeskyttelse og Natura2000 områder Skovbyggelinjer Fredede områder, fredskov mv. I medsendte situationsoversigt (bilag 6) ses placeringen i forhold til de omkringliggende beskyttelseslinjer og som det fremgår vil masten være beliggende i et område med mange byggerestriktioner, som indsnævrer mulighederne en hel del for placeringen af sendeanlægget, når der samtidig skal tages højde for afstanden til eksisterende sendeanlæg, adgangsvej, etablering af el, kote- og terrænforhold mv. Den optimale masteplacering afhænger i høj grad af hvor i området de øvrige sendeanlæg er placeret. Mobilnettet fungerer som ét stort net, hvor sendeanlæggene skal placeres med en bestemt afstand fra hinanden, som hverken må være for langt fra eller for tæt på hinanden og derfor er det ikke altid uden udfordringer, at finde den bedst egnede placering. Hver antenne har begrænset geografisk dækning og flyttes masten bare et par hundrede meter i den ene eller den anden retning, så kan det få store konsekvenser for teleoperatøren, da dette i så fald kan skabe store huller i dækningen, fordi masten ikke er placeret optimalt i forhold til operatørens andre sendeanlæg eller i forhold til topografien og terrænet i området. Og hvis placeringen ændres til en mindre optimal placering, så kan det i værste fald betyde, at der skal opsættes flere master samlet set for at eliminere de dækningshuller der opstår som følge af en mindre egnet position. En mindre egnet position vil ganske enkelt betyde, at masten ikke kan anvendes af så mange brugere som tiltænkt og at masten derved ikke udnyttes fuldt ud. Den ansøgte masteplacering er efter vores nøje vurdering den bedste position, når der samlet set tages hensyn til alle aspekter. Eksisterende antennepositioner Det bemærkes i øvrigt, at der i forvejen er ganske få sendeanlæg i området. Det er derfor særdeles vigtigt at etablere en ny mast for at opretholde mobildækningen og sikre et stabilt, moderne og effektivt mobilnet med tilstrækkelig kapacitet. Nærmeste antenneposition er placeret i Tommerup ca. 4,5 km derfra i østgående retning, i nordvest-gående retning er antennepositionen placeret i Aarup ca. 5 km derfra, i nordgående retning er antennepositionerne placeret i Vissenbjerg ca. 5 km derfra og i sydgående retning er antennepositionen placeret ved Nårup ca. 5,5 km derfra. I bilag 7 ses den ansøgte masteplacering samt afstanden til de eksisterende antennepositioner og som det fremgår af bilaget udgør den ansøgte masteposition en særdeles vigtig placering, hvis der skal opnås en bedre mobildækning, da afstanden mellem den ansøgte mast og de eksisterende antennepositioner er meget stor. Det er således vigtigt at opnå tilladelse til den ansøgte mast, hvis skal eliminere det dækningshul, som er mellem den ansøgte mast og eksisterende antennepositioner på grund af den store, indbyrdes afstand mellem sendeanlæggene. Yderligere oplysninger om de eksisterende masters placeringer er offentligt tilgængelig og kan i øvrigt ses på Valg af mast Der er valgt en gittermast frem for en massiv rørmast, fordi gittermasten efter vores vurdering vil passe bedre ind i omgivelserne og virke mindre i øjnefaldende, når den betragtes på afstand. Dette

3 skyldes mastens gitterkonstruktion og opbygning, som gør at den virker mere transparent i forhold til andre og mere massive masteløsninger. Gittermasten falder derfor i vores optik bedre ind i de landlige opgivelser, hvor marker, skov eller himmel vil være baggrund bag masten, når den betragtes på afstand. Desuden har gittermasten den fordel, at den giver teleselskabet de bedste anvendelsesmuligheder, så denne mastetype kan endvidere være med til at begrænse omfanget af nye master i det offentlige rum mest muligt. Den planlagte teknologi på masten Det er planen at opsætte udstyr på masten, som understøtter den nyeste og bedste 3G- og 4Gteknologi. 4G-teknologien er alle tidligere generationer af mobilt bredbånd overlegen, når det gælder kapacitet på båndbredden og med 4G-adgangen opnås en båndbredde, der øger den maksimale teoretiske downloadhastighed til 150 Mbit (til sammenligning er almindelige ADSL bredbåndshastigheder typisk på omkring 20 Mbit). 4G-teknologien øger således betragteligt den hastighed, hvormed pc ere, tablets eller smartphones kommunikerer med en internetservere og brugerne vil derfor opleve en markant bedre weboplevelse, når der besøges hjemmesider, streames medieindhold eller anvendes webbaserede programmer. Antenneudstyret vil således give borgerne i området mulighed for at anvende de nyeste tjenester inden for mobilteknologien, herunder videokonferencer i HD-kvalitet til eksempelvis forretningsmøder og telemedicin, ubesværet afvikling af webapplikationer og cloud computing til effektive hjemmearbejdspladser, ekstremt hurtig overførsel af store filer, sublim websurfing mv. Landzonetilladelse Idet masten ønskes placeret på en matrikel der er beliggende i landzonen, ansøgers samtidig om landzonetilladelse. Det bemærkes i øvrigt, at vi forinden denne ansøgning nøje har undersøgt området for at finde ud af om der var nogle eksisterende master, høje siloer, skorstene eller lignende som med fordel kunne anvendes som alternativ til en ny mast, men desværre har det vist sig ikke at være tilfældet. Fuldmagter Der vedlægges fuldmagt fra lodsejer til A/S (bilag 8) samt fuldmagt fra A/S til undertegnede (bilag 9). Såfremt der er spørgsmål eller behov for yderligere materiale, står jeg naturligvis til rådighed. Med venlig hilsen, Lindeneg ApS Jonas Nielsen Vedlagte bilag: - Bilag 1: Databilag, mast - Bilag 2: Databilag, teknikskabe - Bilag 3: Situationsoversigt - Bilag 4: Situationsoversigt 1:100 - Bilag 5: Billede af masteareal - Bilag 6: Situationsoversigt med masteplacering i forhold til byggelinjer - Bilag 7: Situationsoversigt med omkringliggende positioner - Bilag 8: Fuldmagt fra lodsejer - Bilag 9: Fuldmagt fra A/S

4 Original paper size A2 Rambøll Danmark A/S. This drawing is the property of Rambøll Danmark A/S. It is forbidden in any way to reproduce, show or hand it over to any third party body without our written permission. C KRN/LRN BYJ KRN Note changed Rev. Date Signature Checked Approved JDP/LIS BYJ USA Project no. Tower Scale 1:200 Rambøll 36m North Light Tower Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S Tlf Fax Lay-out Drawing no. T123 Rev.

5 BTS and Power Solution Indoor: Shelter (internal size 2*2*2.4m) / Fitted Out Room / Non Fitted Out Room BTS and Power Solution Outdoor: Equipment in shelter IMS06*3 stacked Size 1050*600*450mm Outdoor Equipment Cabinet APM30+battery rack size 1600*600*480mm IMS06*3 APM30 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Confidential 8

6 Situationsoversigt Site 125, Frøbjerg Bankevejen 38, Frøbjerg, 5560 Aarup Bankevejen Matrikel 6e Matrikel 2e Masteareal på 10m x 10m til etablering af 36m gittermast

7 Situationsoversigt Site 125, Frøbjerg Bankevejen 38, Frøbjerg, 5560 Aarup 10m Matikel. 6e 10m Adgangsvej til masteareal 3m Eksempel på placering af mast Eksempel på placering af teknikskabe ved mast 6m Matikel. 2e 1m 1:100 i A3

8 Billede af masteområde Site 125, Frøbjerg Bankevejen 38, Frøbjerg, 5560 Aarup Masteposition ved disse træer

9 Situationsoversigt bygge og beskyttelseslinjer i området Site 125, Frøbjerg Bankevejen 38, Frøbjerg, 5560 Aarup 100m Den ansøgte mastposition er beliggende i et område med mange beskyttelseslinjer og restriktioner, som indsnævrer mulighederne en hel del for placeringen af sendeanlægget, når der samtidig skal tages højde for afstanden til eksisterende sendeanlæg, adgangsvej, etablering af el, koter mv. Den ansøgte masteposition er i vores optik ideel, når der skal tages hensyn til alle aspekter. Der er således lagt vægt på at finde en position, som ikke er omfattet af de mange beskyttelseslinjer og restriktioner i området.

10 Situationsoversigt med nærliggende sendeanlæg Site 125, Frøbjerg Bankevejen 38, Frøbjerg, 5560 Aarup Den ansøgte masteposition samt afstanden til de omkringliggende, eksisterende antennepositioner. Antennepositionen udgør en vigtig placering i forhold til at give dækning til området, da afstanden til de eksisterende antennepositioner er meget stor.

11

12

Mastepolitik. vejledende retningslinjer for opstilling af antenner og master UDVIKLINGSFORVALTNINGEN

Mastepolitik. vejledende retningslinjer for opstilling af antenner og master UDVIKLINGSFORVALTNINGEN Mastepolitik UDVIKLINGSFORVALTNINGEN vejledende retningslinjer for opstilling af antenner og master Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59 10 00 www.norddjurs.dk 2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING

Læs mere

vejledende retningslinjer for opstilling af antenner og master Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59 10 00 www.norddjurs.

vejledende retningslinjer for opstilling af antenner og master Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59 10 00 www.norddjurs. vejledende retningslinjer for opstilling af antenner og master Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59 10 00 www.norddjurs.dk U D V I K L I N G S F O RVA LT N I N G E N Mastepolitik 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 4 Formål 5 1. Lovgrundlag 5 2. Kommunens sagsbehandling 7 3. Netplanlægning 13 4. Placering og udformning

Læs mere

Mastepolitik Vedtaget af Udvalget for Teknik & Miljø den 3. november 2010

Mastepolitik Vedtaget af Udvalget for Teknik & Miljø den 3. november 2010 Mastepolitik Vedtaget af Udvalget for Teknik & Miljø den 3. november 2010 Indholdsfortegnelse Side Formål... 3 Mobile teknologier og master... 4 GSM og UMTS... 4 Andre teknologier... 4 Operatører... 4

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 2 TIL KOMMUNEPLAN

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 2 TIL KOMMUNEPLAN FORSLAG TIL TILLÆG NR. 2 TIL KOMMUNEPLAN 2009 MASTEPLAN Principper for opstilling af antennemaster og opsætning af antennesystemer Hvidovre Kommune Teknisk Forvaltning Masteplanen er udarbejdet i 2010

Læs mere

Masteplan Haderslev Komunne

Masteplan Haderslev Komunne Masteplan Haderslev Komunne Indledning 4 Formål 4 1. Lovgrundlaget 5 2. Kommunens sagsbehandling 5 3. Netplanlægning 9 4. Placering og udformning af master og antenner 11 5. Det digitale kortgrundlag

Læs mere

Rammebestemmelser for master og antenner

Rammebestemmelser for master og antenner Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2009-2021 FORSLAG Foto kommer senere Rammebestemmelser for master og antenner Tillæg nr. 6 til Kommunplan 2009-2021 er udarbejdet af Center for Teknuik og Miljø i Greve Kommune

Læs mere

Ansøgning om landzonetilladelse til opførelse af mobilantennemast ved Frøbjerg

Ansøgning om landzonetilladelse til opførelse af mobilantennemast ved Frøbjerg Ansøgning om landzonetilladelse til opførelse af mobilantennemast ved Frøbjerg Opsamling af høringssvar Indhold Høringssvar fra Bavnehøj 9, 5560 Aarup:...2 Høringssvar fra Skovhusevej 10, 5560 Aarup...3

Læs mere

Retningslinier for MASTER OG ANTENNER

Retningslinier for MASTER OG ANTENNER Retningslinier for MASTER OG ANTENNER MAS Retningslinier for MASTER OG ANTENNER UDGIVER Herning Kommune By, Erhverv og Kultur ÅR 2010 REDAKTION OG TEKST: Mette Wraa Nielsen, Arkitekt cand.arch. i samarbjede

Læs mere

Placeringafmasterogantennesystemer(Mastevejledning)

Placeringafmasterogantennesystemer(Mastevejledning) Placeringafmasterogantennesystemer(Mastevejledning) 1. Baggrund Hensigten med Placering af master og antennesystemer er at fremme, at arbejdet med at udvikle god trådløs kommunikation for flest muligt

Læs mere

Mobilkortlægning 2013

Mobilkortlægning 2013 Mobilkortlægning 2013 Publikationen kan hentes på: www.erst.dk ISSN: 2245-7291 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 4 Udendørs taledækning opgjort på postnummerniveau 6 Beregnet udendørs mobiltaledækning

Læs mere

Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde

Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk CVR nr.: 29 18 85 05 Landzonetilladelse til opstilling af

Læs mere

MOBILMASTER OG -ANTENNER

MOBILMASTER OG -ANTENNER MOBILMASTER OG -ANTENNER UDBYGNING AF MOBILNETTET brochure1.0.indd 1 18-06-2013 14:34:45 MOBILMASTER OG -ANTENNER UDBYGNING AF MOBILNETTET TELEINDUSTRIEN 2013 brochure1.0.indd 2 18-06-2013 14:34:45 GOD

Læs mere

Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart

Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Teknisk Forvaltning, Byggesagsafd. KM Telecom A/S Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia Cvr-nr: 27 74 27 34 Kenneth Grønborg Site Manager Tlf.:

Læs mere

Internet og mobiltelefoni til alle

Internet og mobiltelefoni til alle Socialdemokraternes forslag til bedre mobil- og internetdækning i Danmark Internet og mobiltelefoni til alle Digitale frontløbere Danmark er et af verdens førende lande, når det det gælder udbredelsen

Læs mere

Bredbå nd på Långelånd

Bredbå nd på Långelånd Bredbå nd på Långelånd Et notat om den nuværende status på den digitale infrastruktur i Langeland Kommune Center for Netværksplanlægning Aalborg Universitet, Marts 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion...

Læs mere

Da de indkomne indsigelser er af fælles indhold og karakter, er disse inddelt i kategorier og besvaret samlet.

Da de indkomne indsigelser er af fælles indhold og karakter, er disse inddelt i kategorier og besvaret samlet. Middelfart Kommune Plan og Bygningsafdelingen Østergade 21 5580 Nørre Aaby Att.: Peter Kaalund KM Telecom Danmark A/S Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia Cvr-nr: 33 64 43 37 Kenneth Grønborg Project

Læs mere

Høringsnotat om 800 MHz-auktionen

Høringsnotat om 800 MHz-auktionen 22. marts 2012 Høringsnotat om 800 MHz-auktionen 1. Indledning Erhvervs- og vækstministeren har besluttet, at der afholdes auktion over frekvenser i 800 MHz-frekvensbåndet 1, og at disse frekvenser vil

Læs mere

Mastepolitik. Thor. Randers Kommune

Mastepolitik. Thor. Randers Kommune Mastepolitik Thor Randers Kommune Indledning Baggrund for udarbejdelse af mastepolitik I de seneste år er der sket en stor udvikling i behovet for nye maste- og antennesystemer. Mobiltelefoner bliver

Læs mere

Telenor dækningskort

Telenor dækningskort 3 s dækningskort TDC dækningskort Telenor dækningskort Telia dækningskort Faste bredbåndsforbindelser Downloadhastigheder Faste bredbåndsforbindelser Uploadhastigheder Notat vedr. analyse af bredba ndstilgængelighed

Læs mere

NOTAT. Grundlag for aftale om fastsættelsen af markedsleje ved udleje til mobilmaster og - antenner

NOTAT. Grundlag for aftale om fastsættelsen af markedsleje ved udleje til mobilmaster og - antenner NOTAT Dato: 31. januar 2014 Grundlag for aftale om fastsættelsen af markedsleje ved udleje til mobilmaster og - antenner For at fjerne barrierer for udbygning af teledækningen i kommunen, har Byrådet i

Læs mere

Bedre bredbånd og mobildækning

Bedre bredbånd og mobildækning Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark Marts 2013 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark Marts 2013 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark 5 Indhold Bedre bredbånd og mobildækning

Læs mere

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m.

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. Antenner og master - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. 2012 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har i en fælles udmelding med KL i 2009 opfordret

Læs mere

Mobilantennerne og sikkerheden

Mobilantennerne og sikkerheden TI Telekommunikationsindustrien Vesterbrogade 1C DK-1620 København V Tel. +45 33 13 80 20 Fax +45 33 13 80 21 E-mail: post@teleindu.dk www.teleindustrien.dk Mobilantennerne og sikkerheden Indledning De

Læs mere

42 m høj gittermast med tilhørende teknikskab.

42 m høj gittermast med tilhørende teknikskab. Sendte til ejer, indsigere og KM Telekom. Haderslev Kommune Plan og Ejendomsudvikling Honnørkajen 1 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 23. marts 2012 Sagsident:

Læs mere

Engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang. Udkast til markedsafgrænsning og analyse

Engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang. Udkast til markedsafgrænsning og analyse Engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang (marked 4) Udkast til markedsafgrænsning og analyse Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk 30. september 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Antennevejledning. Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune

Antennevejledning. Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune Antennevejledning Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri, Teknik og Miljø Aarhus Kommune 2011 VEJLEDNING Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune FORMÅL

Læs mere

Vejledning om markedsleje for mobilantenner og master

Vejledning om markedsleje for mobilantenner og master 1. juli 2014 /ALLVIL Vejledning om markedsleje for mobilantenner og master Denne vejledning beskriver nærmere tre forskellige metoder til, hvordan kommuner og regioner kan fastsætte den rette lejepris

Læs mere

Engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger. Udkast til markedsafgrænsning og analyse

Engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger. Udkast til markedsafgrænsning og analyse Engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Udkast til markedsafgrænsning og analyse Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk 30. september 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Høring over 800 MHz-auktion

Høring over 800 MHz-auktion 2012-02-02 1 (10) Den danske telemyndighed Holsteinsgade 63 2100 København Ø Høring over 800 MHz-auktion Den danske telemyndighed iværksatte den 16. november 2011 høring over myndighedens udkast til 800

Læs mere