En kopi fra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En kopi fra www.aab50.dk"

Transkript

1 Vedligeholdelsesstandard - bilag a til vedligeholdelsesreglement Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal du betale for? Boligforeningen AAB Kundeservice Side 1 af 16

2 elingens regler Reglerne for afdelingen er vedtaget af beboerne i afdelingen og samlet i disse fire regelsæt: 1. Husorden Reglerne for, hvordan du skal forholde dig i og omkring din bolig, så afdelingen bliver et godt sted at bo for både dig og andre beboere. 2. Vedligeholdelsesreglement Her står reglerne for, hvordan du skal vedligeholde din bolig mens du bor i den og om hvilken stand i boperioden, og hvordan reglerne er for boligen skal afleveres når du flytter. Bilag a - Vedligeholdelsesstandard Beskrivelse af hvilken vedligeholdelsesstandard boligen skal have ved indflytning og dermed også, hvilke krav vi stiller der er til boligen når du flytter. 3. Råderetskatalog Reglerne for, hvad du må ændre i og ved din bolig. OBS! De røde tekster viser at afdelingen ikke kan træffe beslutning om andet end det der er anført, fordi det følger af lovgivning og håndværkerstandarder. Reglerne i almen lejeloven er ufravigelig og kan ikke tilsidesættes ved aftale, heller ikke selv om det vil være til beboers fordel. Side 2 af 16

3 1. VEDLIGEHOLDELSESSTANDARD Ved flytning fra din bolig vurderes vedligeholdelsesstandarden, og der tages stilling til, hvilken istandsættelse, der skal foretages - og hvem, der skal betale for det. Vurderingen sker på grundlag af den vedligeholdelsesstandard, som beboerne på afdelingsmødet har besluttet, at boligen skal have, når den nye lejer flytter ind. Nedenfor er en liste over typiske istandsættelser i en bolig. Det er markeret for de enkelte arbejder om: A: Manglen/ændringen accepteres uden at der er krav om istandsættelse. B: Istandsættelse betales af afdelingen af henlagte midler til formålet. C: Der skal istandsættes og betales af fraflytter. 2. Generelt om materialevalg Generelt istandsættes efter den farveplan der fremgår af sidste side i dette bilag. Hvis du ønsker at anvende andre farver henviser vi til, at der er tale om råderetsarbejde (forandring) som vil blive godkendt ved ansøgning, men som afdelingen vil kræve reetableret ved fraflytning. Nedenfor i oversigten følger en vejledende materialeliste til brug for normalistandsættelse og vedligeholdelse af boligerne ved fraflytning. Materialelisten er en rettesnor for at opretholde et godt kvalitetsniveau i boligerne. 3. Boligernes vedligeholdelsesstandard Vedligeholdelse af Bemærkninger Lofter Accepteres Malerbehandling af lofter 26, stk.2 (råhvid) Farveændring (reetablering til råhvid) Ommaling af loft pga. rester af træværksmaling Filt Strukturmaling Udgiften overtages af afdelingen med 1% pr. måned. Efter otte år og fire måneder dækker afdelingen den fulde udgift. Side 3 af 16

4 Udførelse Huller i lofter spartles, slibes og males med rulle, dækkende med normalt mindst to lag maling. Bærer boligen præg af nikotingennemtrængning, skal der udføres en spærremaling, inden loftmaling påføres Tapetsering på oprindeligt malet overflade 26, stk Vægge, speciel overflade Accepteres Maling af tapetserede vægge 26, stk. 2 (råhvid) Hessianbeklædte vægge Malede hessianbeklædte vægge Malet rutex (savsmuldstapet) Strukturmaling på væg Væv Ommaling pga. rester af træværksmaling på væg Udgiften overtages af afdelingen med 1% pr. måned. Efter otte år og fire måneder dækker afdelingen den fulde udgift. Væv må kun opsættes på vægge når det ikke er der hvor man bader. Ellers skal fraflytter betale, jf. nedenfor Filt Samme krav som i pkt Farveændring (reetablering til råhvid) Udførelse Huller i vægge spartles, slibes og males med rulle dækkende med normalt mindst to lag maling. Bærer boligen præg af nikotingennemtrængning, skal der udføres en spærremaling, inden vægmaling påføres. Materialevalg til lofter og vægge Tapetsering tapet Rutex (savsmuldstapet) Væv (kun på vægge i køkkener og i baderum, men ikke hvor man bader) Filt (kun på lofter) Maling Beckers scotte 5 (råhvid) I køkken: Beckers Plast 7 (råhvid). Eller tilsvarende kvalitet (råhvid) Særligt om vådrum Beckers GT-20 (råhvid) Eller tilsvarende kvalitet (råhvid) Side 4 af 16

5 03.01 Omlakering efter lakering uden om tæpper eller møbler Omlakering efter opkogning af gulvlak Udbedring af gennemslidning af laklag med/uden misfarvning Udbedring af ikke håndværksmæssigt korrekt udført maling/lakering ( helligdage, gardiner og lign.) Udbedring af farveforskelle i laklag efter tæppe Gulve Accepteres Opskuring af ludbehandlet gulv Vinylbelægning på gulv i køkken. Dog forudsat, at det er helt, monteret korrekt og velholdt ved fraflytning Linoleumsbelægning. Dog forudsat, at det er helt, monteret korrekt og velholdt ved fraflytning Almindeligt slid af dørtrin 25, stk Udbedring af sorte og groft gennemslidte dørtrin Reetablering ved manglende dørtrin Afrensning og behandling af sandlister, skurelister og fejelister Reetablering af manglende sandlister, skurelister og fejelister Afslibning og lakering af malede gulve Lakering pga. rester af væg-, træværks og loftsmaling på gulve Ridser i gulve fuldslibes og lakeres mindst 2 gange (incl. mellemslibning). Når de er fjernet på kommunen foranledning, er reetablering på deres regning Udførelse Skader afrenses, fuldslibes og lakeres mindst to gange (incl. mellemslibning). Materialevalg Trægulve Oliebehandlede, sæbebehandlede og skurede - Faxe produkter / Junkers Lakerede - Faxe produkter / Junkers (vandbaseret) / Floor Coat mrk. unik Eller tilsvarende kvalitet Side 5 af 16

6 04.01 Fjernelse af lim- og klæberester fra opsatte knager, holdere og lign Væv opsat i vådrumszone (dvs. hvor man bader) Vægge og gulve i badeværelser Accepteres Udstyr opsat udover standard (sæbeholdere og lign.) Udgipsning af borehuller i fliser Udgipsning af borehuller mellem fliser Afrensning af malede fliser eller fuger Erstatning af ødelagte fliser Fastgørelse af løse fliser. Hvis løse fliser skyldes alm. slid skal afd. udskifte, 25, stk. 3. () Udførelse Huller i vægge spartles, slibes og males dækkende med normalt mindst to lag vådrumsmaling. Bærer boligen præg af nikotingennemtrængning, skal der udføres en spærremaling, inden vådrumsmaling påføres. Materialevalg Lofter og vægge i baderum: Beckers GT-20 (råhvid) eller tilsvarende kvalitet) Se i øvrigt ovenfor punkt og Mindre antal afskalninger Udbedring af ikke håndværksmæssigt korrekt udført maling/lakering ( helligdage, gardiner og lign.) Udbedring af nedslidt, men intakt malingslag Dørflader og skabslåger Accepteres Udbedring af ridser i større omfang Udbedring af skader efter klæbemærker, herunder farveændringer Opsætning af manglende døre Rensning og behandling af afsyrede døre Udskiftning af døre med huller i Opsætning af manglende låger/hylder i skabe Side 6 af 16

7 05.10 Montering af manglende håndtag, greb og hængsler Afrensning af maling på håndtag, greb og hængsler Udskiftning af udslidte håndtag, greb og hængsler Udførelse Døre males med pensel og lakeres med lakvalse (finstruktur). Materialevalg Træværk, døre, karme og fodpaneler Grunding (inden påføring af maling) Flügger - interiør hæftegrunder Beck & Jørgensen mellemmaling acryl 726 (pletmaling 725) Dyrup - acryl plast mellemmaling 6275 Eller tilsvarende kvalitet Maling Beckers Aqua 40 i faren Ncs S 1000-n (grå) Altandør: Beckers Aqua 40 i Ral liters recept Eller tilsvarende kvalitet Fodpaneler, karme, indfatninger, vinduer og vinduesrammer Mindre antal afskalninger Udbedring af ikke håndværksmæssigt korrekt udført maling/lakering ( helligdage, gardiner og lign.) Ommaling efter atypisk farvevalg (andet end hvid) Ridser efter støvsugning eller lignende, jf. 25, stk Nedslidt, men intakt malingslag Udbedring af skader efter klæbemærker, herunder farveændringer Gennemslidning af malingslag grundet almindeligt brug Afrensning af overmalede eller malerplettede tætningslister af naturtræ mellem gulv og fodpanel samt væg og vinduesrammer Accepteres Ommaling som følge af brug af eller Hvis det skyldes mangelfuld vedligeholdelse skal fraflytter betale Hvis det skyldes mangelfuld vedligeholdelse skal fraflytter betale Side 7 af 16

8 rester af væg- og loftsmaling på paneler, karme, vinduesrammer og indfatninger Afrensning af plastkarme Udbedring efter borehuller i plastrammer Udførelse Malerbehandling af karme, vinduer og altandør skal udføres med pensel. Materialevalg Vinduer males med Beckers Aqua 40 i Ral liters recept. Se i øvrigt ovenfor pkt Udbedring af ridsede overflader på skabsbunde, -døre, skabssider og skuffer, som skyldes forkert brug Gennemslidninger på skabsbunde, - døre, skabssider og skuffer, der skyldes almindelig brug, 25. stk Udbedring efter selvklæbende papir/pvc på hylder Reetablering af manglende skabe og skuffer Montering af manglende håndtag, greb og hængsler Afrensning af maling på håndtag, greb og hængsler Udskiftning af ødelagte håndtag, greb og hængsler Udførelse Malerbehandling af træværk skal udføres med pensel Skabe og skuffer Accepteres Materialevalg Skab i magasin males med Beckers Aqua 40 i farven Ncs S 1000-n (grå) eller tilsvarende kvalitet. Se i øvrigt ovenfor pkt Køkkenbordplader Accepteres Udbedring af gennemslidt overflade Udbedring efter brune eller mørke ringe efter varme genstande (gryder og lignende) Mindre skæremærker pga. alm. brug, 25, stk.3 Side 8 af 16

9 08.04 Udbedring efter gennemslidt/huller i laklag Nedslibning efter dybe skæremærker Udbedring efter skæremærker i kantlister Udbedring efter skader af større omfang i kantliste Udbedring efter brandmærker i kantlister (f.eks. fra cigaretgløder) Mindre ridser/skrammer i udvendig overflade Mindre ridser/skrammer i indvendig overflade Mærker i selvrensende ovnbund ved normal brug, 25, stk Udskiftning efter skader på bageplader, riste eller bradepande (f.eks. som følge af manglende rengøring) Erstatning af manglende inventar (bageplader, riste eller brandpande) Rengøring efter manglende, eller mangelfuld, rengøring Komfurer Accepteres Mindre ridser/skrammer i udvendig overflade Mindre ridser/skrammer i indvendig overflade Køle- og fryseskabe Accepteres Udbedring af mangelfuld rengøring Erstatning af manglende inventar (hylder, bokse mv.) Udskiftning af defekte tætningslister, der ikke skyldes slid og ælde Udskiftning som følge af misfarvning af skabslåger eller skabssider efter klædemærker Bortskaffelse af ikke tilhørende hårde hvidevare samt reetablering af vand, afløb, strøm og køle- og fryseskabe Side 9 af 16

10 10.08 Rengøring af køle- og fryseskabe Terrazzo- og flisegulv Accepteres Afkalkning af kalkbelægninger Rensning på grund af utilstrækkelig renholdelse Udbedring af ru overflade, f.eks. efter afrensning med syre Manglende eller beskadigede fuger 25, stk Afrensning af maling af gulve Udskiftning på grund af beskadiget overflade som følge af manglende renholdelse, syrepåvirkning, misfarvning eller anden misbrug Udskiftning på grund af revner, der ikke skyldes krakelering Udskiftning på grund af krakeleret overflade Udskiftning nødvendiggjort af skade, der ikke er rapporteret til ejendomskontoret Udskiftning på grund af valgt farvet sanitetsporcelæn Koldt- og varmtvandshaner, blandingsbatterier, brusere og badeværelsesudstyr Udbedring af skader, der ikke skyldes mangelfuld vedligeholdelse og slid og ældre Udskiftning nødvendiggjort af skader, der ikke er rapporteret til ejendomskontoret Afkalkning af blandingsbatterier, haner og brusere Udskiftning af ødelagte hylder, knager, spejl og toiletrulleholder Sanitet Accepteres Acceptereflytter Fra- Side 10 af 16

11 14.01 Genetablering efter uautoriserede indgreb i el-installationer Udbedring efter beskadigede, herunder overmalende, kontakter eller dæksler Reetablering af utilgængelige elinstallationer (f.eks. skjult bag lofts- og vægbeklædning) Maling bag udskiftede varmemålere El-installationer og målere Accepteres Fastsiddende radiatorventiler som ikke virker, 24, stk Mindre afskalninger på radiatorer og rør Flere afskalninger på radiatorer og rør Afrensning af vægmaling fra radiatorer og rør Malede radiatorer med radiatormaling Udskiftning nødvendiggjort af skader som følge af ukorrekt brug Udbedring af skader efter klæbemærker, herunder farveændringer, samt hakker og skrammer Udskiftning af termostatventil Radiatorer og rør Accepteres Radiator og rør males med pensel. Materialevalg Beckers Aqua 40 i Ncs S 1000-n eller tilsvarende kvalitet Vedligeholdelse af låse, samt omlægning/udskiftning af låsecylinder, når der afleveres færre nøgler end udleveret og kvitteret for ved indflytning Nøgler og låse Accepteres Erstatning af manglende originale Side 11 af 16

12 vaskelåse/kort i det antal der er udleveret og kvitteret for ved indflytningen Altan, loft- og kælderrum Tømning og rengøring Reetablering efter ikke godkendte opsatte markiser, lamper og strømføring Generelt om udstyr Nedtagning og udbedring efter alle ikke tilhørende beslag, persienner og lamper og strømføring mv Generelt om rengøring og afkalkning Accepteres Accepteres Accepteres Rengøring af tømt bolig Rengøring efter håndværkere Afkalkning ved manglende vedligeholdelse 4. Beskrivelse af boligernes generelle standard afdeling 50 I det følgende er vist billeder fra en bolig i afdelingen, der er udtryk for den generelle standard i afdelingen. For hver type af rum er der desuden indsat et skema, der beskriver standarden samt beskriver, hvordan der sker rigtig vedligeholdelse. Såfremt din bolig afviger anbefaler vi, at du kontakter afdelingens bestyrelse eller ejendomsfunktionæren for at få oplyst, hvordan du vedligeholder dette korrekt Generelt Døre: Døre inde i boligen er af typen papdøre, der er malet i afdelingens lysegrå standardfarve for træværk (Beckers AQUA 40 - farvekode NCS S 1000-n, brug pensel eller lakvalse - fin struktur). Ved nedslidning udskiftes disse med tilsvarende. Tidligere beboere kan have benyttet individuel råderet til at ændre på dette. Når disse skal udskiftes på grund af slid og ælde, udskiftes disse med døre af typen papdøre malet i lysegrå standardfarve for træværk. Hoveddøren er malet i afdelingens lysegrå standardfarve (Beckers AQUA 40 - farvekode NCS S 1000-n; brug pensel eller lakvalse - fin struktur). Du står for vedligeholdelse af maling af Side 12 af 16

13 indersiden af døren, men ydersiden af døren males i forbindelse med den almindelige vedligeholdelse af opgangen. Du står selv for rengøring af både inder- og yderside af døren. Hoveddøren udskiftes kun af afdelingen efter beslutning på afdelingsmødet som led i generel vedligeholdelse af ejendommen. Paneler fremtræder i lysegrå farve (Beckers AQUA 40 - farvekode NCS S 1000-n). I 1- og 2 værelses-lejligheder modtages to nøgler og i øvrige lejligheder modtages 3 nøgler. Nøglerne er systemnøgler, der giver adgang til kælder i din blok. Tidligere beboer kan have opsat ekstralås. Modtagne nøgler udleveres. For beboer der har loftluftrum udleveres en nøgle mod særlig kvittering. Mistes nøglen skal lås og samtlige nøgle til det pågældende loftsrum omlægges for beboers regning. Du skal sætte lås på dit kælder-/loftsrum. El-installationer: Boligerne indeholder som udgangspunkt de oprindelige el-installationer. Der er installeret HPFI relæ med automatsikring. Installationer, der ikke er i overensstemmelse med gældende lovgivning, bringes i overensstemmelse med lovgivningens krav, medmindre det skyldes forhold hos beboeren. Gulv: Gulve i stue, køkken og værelser er udført i bøge-parket. Ved nedslidning udskiftes disse med tilsvarende. Ved anden gulvbelægning skal dette retableres ved fraflytning til standard bøge-parket. Gulve i baderum har som standard terrazzo. Enkelte boliger kan have klinker. Såfremt disse skal udskiftes som følge af slid og ælde udskiftes disse med tilsvarende eller føres tilbage til terrazzo. Figur 1 Stue Figur 2 Stort værelse Figur 3 Lille værelse Sanitet: Sanitet er karakteriseret ved at være af forskellige mærker. -toilet er hvid Gustavberg af vandbesparende type. Ved nedslidning (slid og ælde) udskiftes med tidssvarende produkt, der er vandbesparende. Sanitet er hvidt. Tidligere beboere kan have benyttet individuel råderet til at ændre på dette. Når dette skal udskiftes som følge af slid og ælde udskiftes disse med afdelingens standardtoilet i hvid. Vægge: Lette skillevægge er opført i gips eller som 'skellet-væg'. Tidligere beboere kan have benyttet lovgivningens mulighed for at ændre på antallet af rum ved at opsætte eller nedrive lette skillevægge. Disse ændres ikke efterfølgende af afdelingen. Side 13 af 16

14 Vinduer: Vinduer udført i træ /alu. Ved nedslidning udskiftes disse i overensstemmelse med beslutning på afdelingsmødet som led i generel vedligeholdelse af bygningen. Der må ikke bores huller i vinduer og døres udvendige alubeklædening. Skal i givet fald retabeleres. Huller i træværk skal repareres og hvis der bores huller i f.eks. klimaskærmen (alu-beklædning) til f.eks. ledning så er klimaskærmen ødelagt og der skal sættes ny alu-profil på. Der er normalt vindueskarme af tegl i stue og stort værelse og ellers sorte fliser i små værelser. Figur 4 Eksempel på del af altandør Et og to værelses-boliger har i stuen en hængende vindueskarm. Enkelte har dog normal standard. med grøn aluminiumsprofil Tidligere beboers ændring af dette i overensstemmelse med råderetsreglerne vil ikke blive tilbageført Særligt vedrørende køkken Køkken udskiftes i forbindelse med afdelingens helhedsplan, som er vedtaget den 25. september 2012 forventes at ske 2014/2015. Boligernes standard er karakteriseret ved Køkkenelementer: Boligerne indeholder som udgangspunkt de oprindelige køkkener af typen Atlas og er sprøjtelakeret i grå farve. Tidligere beboere kan have benyttet individuel råderet til at ændre på dette. Når køkkenet skal udskiftes (slid og ælde) opsætter afdelingen standardkøkken efter beslutning på afdelingsmødet. Greb i køkkenskabe skal være intakte og i samme farvenuance. Køkken har installeret Børma to-grebsbatteri. På grund af afdelingens trykforøgeranlæg kan et-grebsbatteri ikke benyttes gr. mulige støjgener. Figur 5 Køkkenelement med vask Installationer: Boligerne er tilsluttet el og har ikke gasinstallation. Èt værelses boliger, samt to-værelses boliger i Sjælør Boulevard 109 og 121 mf. har opsat trinette. Installation i øvrige lejligheder: Voss komfur med glaskeramiske kogeplader, varmluftovn med grill. Ovnens gummiliste vedligeholdes og udskiftes af beboer. Lyskilde udskiftes af beboer. Har en beboer mere 2-3 reparationer på kogezonerne på et komfur, vil dette efter en konkret vurdering evt. blive udskiftet med et komfur med massegods-plader, således at unødige driftsstop og udgifter undgås. Lykskilder udskiftes af beboer. Køle-og fryseskab er som standard: Fryseskab: GRAM FS T, 160 liter, 55 cm. Køleskab: GRAM KS G 195 liter, bredde 55 cm. Ved udskiftning grundet fejl, der ikke kan repareres på det gamle køle-/fryses, kan der vælges mellem følgende, da der ikke er plads til et 60 cm køle/fryseskab med den nuværende placering: Et 55 cm køle-/fryseskab, som har væsentlig mindre kapacitet end det nuværende. Dette skab sættes også ind, såfremt fejl opstår i forbindelse med flyttelejligheder. Side 14 af 16

15 Et 60 cm køle/fryseskab hvor du selv enten skal flytte køkkenelementerne eller finde en anden placering til der kommer nyt køkken i forbindelse med helhedsplanen. elingens helhedsplan betyder, at der skal opsætte nyt køkken mv., således at der bliver plads til et 60 cm køleog fryseskab. Køle- og fryseskabe, der er mere end 5 år gamle på tidspunktet for køkkenudskiftningen vil blive udskiftet. Figur 6 Køkkenelement - komfur og køle- skab vil være afhængig af markedssituationen og /fryseskab fastlægges af afdelingsbestyrelsen. Lovlige el og vandinstallationer til vaske og opvaskemaskine skal ikke fjernes. Der er i boligen mekanisk udsugning med ventilation i køkken i badeværelse og i evt. gæstetoilet. Skal være rengjort for at virke og må ikke tilstoppes. Der må ikke fortages tilslutning af emhætter eller elektrisk udsugning til afdelingens udsugningsanlæg. Udskiftes ved slid og ælde til samme type Særligt vedrørende baderum Boligernes standard er karakteriseret ved badezonen: Badezonen er karakteriseret ved at opfylde tidligere krav om flisehøjde på ca. 180 cm hvide fliser i badeværelset. Som standard er gulvet af terrazzo. Tidligere beboere kan have benyttet individuel råderet til at ændre på dette. Dette ændres ikke. Fliser på vægge: I badeværelset er væggene beklædt med hvide fliser. Over dette er malet med vådrumsmaling (Bekckers GT-20 råhvid eller tilsvarende kavlitet). Tidligere beboere kan have benyttet individuel råderet til at ændre på dette. Der opsættes ikke nye fliser. Figur 7 Badeværelse Altan Badeværelsesudstyr: Badeværelsesudstyret er karakteriseret ved at være af typen Børma to-grebsbatteri, samt termostat-brusebatteri af typen Damixa, Grohe eller FM Mattson. Der er som standard en plastic bruseslange med plastic bruser. Som standard er der endvidere et spejl over håndvask, hylde under spejl, samt toiletrulleholder af metal og en knagerække til håndklæder. Tidligere beboere kan have benyttet individuel råderet til at ændre på dette. Ved udskiftning på grund af slid og ælde opsættes nyt udstyr af samme type som afdelingens standard. Figur 8 Håndvask Altan skal være malet i lys farve. Der må ikke være boret huller i altanens afskærmning, eller i vinduer og døres alu-beklædning. Døre og vinduers alu-beklædning må ikke males. Skal i givet faldt retableres. Altan skal være ryddet og rengjort. Andet Kælder/loftsrum skal være ryddet og rengjort. Der udleveres to nøgler til lejlighedens brevkasse i opgangens brevkasseanlæg. Godkendt på afdelingsmødet den 6. november 2012 Side 15 af 16

16 Side 16 af 16

Vedligeholdelsesstandard for Boligforeningen AAB Afdeling 23. 01.00 Lofter Standard. Bemærkninger. 02.00 Vægge, speciel overflade Standard

Vedligeholdelsesstandard for Boligforeningen AAB Afdeling 23. 01.00 Lofter Standard. Bemærkninger. 02.00 Vægge, speciel overflade Standard Vedligeholdelsesstandard for Boligforeningen AAB Afdeling 23 Vedligeholdelsesstandard Ved flytning fra din bolig vurderes vedligeholdelsesstandarden, og der tages stilling til, hvilken istandsættelse,

Læs mere

01.00 Lofter Standard A accepteres, B afdeling, C fraflytter. Bemærkninger. Bemærkninger

01.00 Lofter Standard A accepteres, B afdeling, C fraflytter. Bemærkninger. Bemærkninger Vedligeholdelsesstandard Bilag a til vedligeholdelsesreglement for afdeling 40 Indsendt d. 02 oktober 2012 Vedligeholdelsesstandard Ved flytning fra din bolig vurderes vedligeholdelsesstandarden, og der

Læs mere

01.00 Lofter Standard A accepteres, B afdeling, C fraflytter. Bemærkninger. Bemærkninger

01.00 Lofter Standard A accepteres, B afdeling, C fraflytter. Bemærkninger. Bemærkninger Vedligeholdelsesstandard Bilag a til vedligeholdelsesreglement for afdeling 103 Indsendt d. 11 september 2012 Vedligeholdelsesstandard Ved flytning fra din bolig vurderes vedligeholdelsesstandarden, og

Læs mere

01.00 Lofter Standard A accepteres, B afdeling, C fraflytter. Bemærkninger. Bemærkninger

01.00 Lofter Standard A accepteres, B afdeling, C fraflytter. Bemærkninger. Bemærkninger Vedligeholdelsesstandard Bilag a til vedligeholdelsesreglement for afdeling 5 Indsendt d. 23 oktober 2012 Vedligeholdelsesstandard Ved flytning fra din bolig vurderes vedligeholdelsesstandarden, og der

Læs mere

Vedligeholdelsesstandard

Vedligeholdelsesstandard Vedligeholdelsesstandard Bilag A til Vedligeholdelsesreglement for Vedtaget på afdelingens medlemsmøde d. 14. april 2016 Ved flytning til din bolig vurderes vedligeholdelsesstandarden, og der tages stilling

Læs mere

Vedligeholdelsesstandard

Vedligeholdelsesstandard Side 1 af 11 sider Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal du betale for? Side 2 af 11 sider Afdelingens

Læs mere

http://aabnet.aab.dk/preview.2378.aspx?layout=19& preview=1& theid=21

http://aabnet.aab.dk/preview.2378.aspx?layout=19& preview=1& theid=21 Side 1 af 10 Print Vedligeholdelsesstandard Bilag a til vedligeholdelsesreglement for afdeling 43 Udkast d. 16 august 2013 Vedligeholdelsesstandard Ved flytning fra din bolig vurderes vedligeholdelsesstandarden,

Læs mere

Vedligeholdelsesstandard

Vedligeholdelsesstandard Carlshøj afd. D 3304 Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal du betale for? Side 1 af 10 Carlshøj afd.

Læs mere

Vedligeholdelsesstandard - bilag a til vedligeholdelsesreglement. Om kravene til vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelsesstandard - bilag a til vedligeholdelsesreglement. Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesstandard - bilag a til vedligeholdelsesreglement Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal

Læs mere

Om kravene til. vedligeholdelse. af din bolig

Om kravene til. vedligeholdelse. af din bolig Afsnit 10 - Vedligeholdelses standard Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal du betale for? Vedtaget på

Læs mere

En kopi fra www.aab50.dk. Standard vedligeholdelsesreglement. A-ordning

En kopi fra www.aab50.dk. Standard vedligeholdelsesreglement. A-ordning vedligeholdelsesreglement A-ordning Boligforeningen AAB Side 1 af 11 C:\Users\SOB\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\CULK74GY\2012-03- 13_ vedligeholdelsesreglement_godkendt

Læs mere

Standard vedligeholdelsesreglement

Standard vedligeholdelsesreglement Standard vedligeholdelsesreglement Bilag A AAB afd. 20 RESUME Bilag A til standard vedligeholdelsesreglementet er i sin nuværende form det, der er udarbejdet af AAB s administration og indeholder ikke

Læs mere

Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE gældende vedligeholdelsesreglement vedrørende:

Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE gældende vedligeholdelsesreglement vedrørende: ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for Pileparken 4 Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB

Læs mere

Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE gældende vedligeholdelsesreglement vedrørende:

Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE gældende vedligeholdelsesreglement vedrørende: ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for Pileparken 6 Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB

Læs mere

Vedligeholdelsesstandard

Vedligeholdelsesstandard Lyngby almennyttige Boligselskab side 17 af 33 Vedligeholdelsesstandard Fra 16.09.1993 Med ændringer godkendt på afdelingsmøde torsdag den 26. november 1998 Ved flytning fra et boliglejemål bedømmes vedligeholdelsesstandarden,

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLGSELSKAB GLADSAXE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (N-beløb) for Afd. 24 Pileparken 7 Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES BOLGSELSKAB

Læs mere

Udvendig vedligeholdelse

Udvendig vedligeholdelse ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for Kildeparken 2 Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for Afd. 05 Pileparken 1. Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES

Læs mere

Vedligeholdelsesstandard - bilag a til vedligeholdelsesreglement. Om kravene til vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelsesstandard - bilag a til vedligeholdelsesreglement. Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesstandard - bilag a til vedligeholdelsesreglement Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal

Læs mere

Udvendig vedligeholdelse

Udvendig vedligeholdelse ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for Tinghøjparken Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for Afd. 22 Torveparken. Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for Afd. 06 Hulegårdsparken Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT. for TOFTEGÅRDEN. Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT. for TOFTEGÅRDEN. Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT for TOFTEGÅRDEN Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) Følgende er et tillæg til det

Læs mere

01.00 Lofter Standard A accepteres, B afdeling, C fraflytter. Bemærkninger. Bemærkninger

01.00 Lofter Standard A accepteres, B afdeling, C fraflytter. Bemærkninger. Bemærkninger Vedligeholdelsesstandard Bilag a til vedligeholdelsesreglement for afdeling 90 Indsendt d. 16 september 2013 Vedligeholdelsesstandard Ved flytning fra din bolig vurderes vedligeholdelsesstandarden, og

Læs mere

Vedligeholdelsesstandard - bilag a til vedligeholdelsesreglement. Om kravene til vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelsesstandard - bilag a til vedligeholdelsesreglement. Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesstandard - bilag a til vedligeholdelsesreglement Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal

Læs mere

Vedligeholdelsesstandard

Vedligeholdelsesstandard 2. juli 2001 Side 1 af 11 sider Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal du betale for? DAB 2. juli 2001

Læs mere

Vedligeholdelsesstandard

Vedligeholdelsesstandard Side 1 af 12 sider Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal du betale for? DAB Side 2 af 12 sider Afdelingens

Læs mere

AAtl - Net - Vel din viden - Preview to pdf Side l af 10. Vedligeholdelsesstandard. Vedligeholdelsesstandard. Generelt om materialevalg

AAtl - Net - Vel din viden - Preview to pdf Side l af 10. Vedligeholdelsesstandard. Vedligeholdelsesstandard. Generelt om materialevalg AAtl - Net - Vel din viden - Preview to pdf Side l af 10 Vedligeholdelsesstandard Bilag a til vedligeholdelsesreglement for afdeling 37 Udkast d. 24 maj 2012 Vedligeholdelsesstandard Ved flytning fra din

Læs mere

Vedligeholdelses- standard

Vedligeholdelses- standard SORGENFRIVANG I Side 17 af 33 Vedligeholdelses- standard Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal du betale

Læs mere

Vedligeholdelses- standard

Vedligeholdelses- standard Sorgenfrivang II Side 16 af 32 Vedligeholdelses- standard Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal du betale

Læs mere

http://www.aab.dk/preview.2378.aspx?layout=19&preview=1&theid=64

http://www.aab.dk/preview.2378.aspx?layout=19&preview=1&theid=64 Side 1 af 10 Print Vedligeholdelsesstandard Bilag a til vedligeholdelsesreglement for afdeling 68 Udkast d. 13 august 2012 Vedligeholdelsesstandard Ved flytning fra din bolig vurderes vedligeholdelsesstandarden,

Læs mere

Vedligeholdelses- standard

Vedligeholdelses- standard Grønnehaven Side 1 af 9 sider Vedligeholdelses- standard Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal du betale

Læs mere

Vedligeholdelsesstandard

Vedligeholdelsesstandard Side 1 af 13 sider Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal du betale for? DAB Side 2 af 13 sider Afdelingens

Læs mere

Vedligeholdelsesstandard

Vedligeholdelsesstandard Side 1 af 13 sider Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal du betale for? DAB Side 2 af 13 sider Afdelingens

Læs mere

Kirsebærgården 14. marts 2016

Kirsebærgården 14. marts 2016 Kirsebærgården 14. marts 2016 Boligens stand, når du overtager den Afdelingens beskrivelse af, hvordan lejemålet fremtræder Boligen stilles ved lejemålets begyndelse til rådighed i god og forsvarlig

Læs mere

Standard vedligeholdelsesreglement Bilag A

Standard vedligeholdelsesreglement Bilag A Standard vedligeholdelsesreglement Bilag A AAB afd. 20 RESUME Bilag A til standard vedligeholdelsesreglementet er i sin nuværende form det, der er udarbejdet af AAB s administration og indeholder ikke

Læs mere

Udvendig vedligeholdelse

Udvendig vedligeholdelse ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for Afd. 48 Stengården Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT for Østergade

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT for Østergade Ved fraflytning fra et boliglejemål bedømmes vedligeholdelsesstandarden, og der tages stilling til, hvilken istandsættelse, der skal etages og hvem der skal betale det. Bedømmelsen sker på grundlag af

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for Afd. 46 Søborgparken Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES

Læs mere

Vedligeholdelsesstandard

Vedligeholdelsesstandard Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal du betale for? Senest ændret på afdelingsmødet den 21. januar DAB

Læs mere

Danske Funktionærers Boligselskab. Vedligeholdelseskatalog Gadehavegård. Administreret af

Danske Funktionærers Boligselskab. Vedligeholdelseskatalog Gadehavegård. Administreret af Danske Funktionærers Boligselskab Vedligeholdelseskatalog Gadehavegård Administreret af Indhold 1. INDLEDNING Pas godt på din bolig det betaler sig!... 4 Afdelingsmødets godkendelse... 4 2. VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT

Læs mere

Vedligeholdelsesstandard

Vedligeholdelsesstandard Side 1 af 17 sider Vedligeholdelsesstandard Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal du betale for? DAB

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for Afd. 48 Stengården Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES

Læs mere

Andelsboligforeningen Frederik Ekstra ordinær generalforsamling den 24. november 2014 Udsendt den 2. december 2014 Side 1 af 5

Andelsboligforeningen Frederik Ekstra ordinær generalforsamling den 24. november 2014 Udsendt den 2. december 2014 Side 1 af 5 Andelsboligforeningen Frederik Referat Ekstra ordinær generalforsamling den 24. november 2014 Udsendt den 2. december 2014 Side 1 af 5 Referat af ekstra ordinær generalforsamling i A/B Frederik Mandag

Læs mere

Danske Funktionærers Boligselskab. Prags Boulevard. Vedligeholdelseskatalog. Prags Boulevard. Administreret af

Danske Funktionærers Boligselskab. Prags Boulevard. Vedligeholdelseskatalog. Prags Boulevard. Administreret af Danske Funktionærers Boligselskab Prags Boulevard Vedligeholdelseskatalog Prags Boulevard Administreret af Indhold 1. INDLEDNING Pas godt på din bolig - det betaler sig!... 4 Afdelingsmødets godkendelse:...

Læs mere

Udvendig vedligeholdelse

Udvendig vedligeholdelse ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for Lykkeparken Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB

Læs mere

Udvendig vedligeholdelse

Udvendig vedligeholdelse ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for Tinghøjparken Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement B-ordning

Vedligeholdelsesreglement B-ordning Afd. Benediktegården 1 og 2 Godkendt på afdelingsmøde (dato) Klik her for at angive tekst. Ved fraflytning fra et boliglejemål bedømmes vedligeholdelsesstandarden, og der tages stilling til, hvilken istandsættelse,

Læs mere

Udvendig vedligeholdelse

Udvendig vedligeholdelse ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for Kildeparken 1 Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB

Læs mere

Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE gældende vedligeholdelsesreglement vedrørende:

Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE gældende vedligeholdelsesreglement vedrørende: ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for Stengårdsparken Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE. Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE. Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for Afd. 36 KILDEPARKEN Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Lejerbo, afd. 157 - Lunden. Model A normalistandsættelse.

Vedligeholdelsesreglement for Lejerbo, afd. 157 - Lunden. Model A normalistandsættelse. Vedligeholdelsesreglement for Lejerbo, afd. 157 - Lunden. Model A normalistandsættelse. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling,

Læs mere

Andelsboligforeningen FREDERIK

Andelsboligforeningen FREDERIK Andelsboligforeningen FREDERIK Vedligeholdelsesstandard for boligandel Standard ved indflytning? Standard når du flytter? Hvad skal du betale for? Andelsboligforeningen FREDERIK Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Udvendig vedligeholdelse

Udvendig vedligeholdelse ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for Kiplingsgården Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB

Læs mere

Forslag b) Vedligeholdelsesstandard - bilag a til vedligeholdelsesreglement

Forslag b) Vedligeholdelsesstandard - bilag a til vedligeholdelsesreglement Forslag b) Vedligeholdelsesstandard - bilag a til vedligeholdelsesreglement Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du? Hvad

Læs mere

Klik her for at angive tekst.

Klik her for at angive tekst. Klik her for at angive tekst. 01-20 Møllelængen 4. september 2013 A = Istandsættelse ikke nødvend B = Istandsættelse nødvendig. Afdelingen betaler. C = Istandsættelse nødvendig. Fraflytter betaler 1 2

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig. Vedligeholdelsesreglement B. Boligafdelingens navn:

Vedligeholdelse af din bolig. Vedligeholdelsesreglement B. Boligafdelingens navn: Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement B Boligafdelingens navn: Afdelingsmødet har vedtaget reglerne for standard for vedligehold på afdelingsmødet den: VEDLIGEHOLDELSE AF DIN BOLIG 1 2

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Klik her for at angive tekst.

Klik her for at angive tekst. Klik her for at angive tekst. 1-76 Portugalsgade 5. september 2013 A = Istandsættelse ikke nødvend B = Istandsættelse nødvendig. Afdelingen betaler. C = Istandsættelse nødvendig. Fraflytter betaler 1 2

Læs mere

Udvendig vedligeholdelse

Udvendig vedligeholdelse ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for Vadgårdsparken Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB

Læs mere

Normal vedligeholdelsesreglement for istandsættelse. A-ordning ved fraflytning

Normal vedligeholdelsesreglement for istandsættelse. A-ordning ved fraflytning Normal vedligeholdelsesreglement for istandsættelse A-ordning ved fraflytning Kapitel 1 Generelt Reglernes krafttræden. 1. Med virkning fra den 1. juni 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere

Læs mere

Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement februar 2013. Udvendig vedligeholdelse

Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement februar 2013. Udvendig vedligeholdelse ARBEJDERNES BOLGSELSKAB GLADSAE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement februar 2013 Model A med normalistandsættelsesbeløb (N-beløb) for Skoleparken 1 Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement A Boligafdelingens navn: Studiebolighuset Afdeling 84 Afdelingen har vedtaget reglerne for standardvedligeholdelse på afdelingsmødet den: 1 Indhold

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for Afd. 11 PILEPARKEN 3 Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLGSELSKAB GLADSAXE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (N-beløb) for Afd. 29 Stationsparken 2 Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for Afd. 33 Egeparken 2 Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto Model B med vedligeholdelseskonto udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Boligforening Opsigelse ældrebolig

Ringkøbing-Skjern Boligforening Opsigelse ældrebolig Opsigelse ældrebolig Navn: Opsigelse af: I forbindelse med fraflytning skal du i henhold til lejekontrakten betale leje i istandsættelsesperioden på 14 dage. Lejligheden skal være tømt og synet inden boligforeningens

Læs mere

Vedligeholdelsereglement B VA 55. Sådan vedligeholder du din bolig. Vedligeholdelsesreglement B. Boligafdelingens navn: VA55 Kanalens Kvarter

Vedligeholdelsereglement B VA 55. Sådan vedligeholder du din bolig. Vedligeholdelsesreglement B. Boligafdelingens navn: VA55 Kanalens Kvarter Vedligeholdelsereglement B VA 55 Sådan vedligeholder du din bolig Vedligeholdelsesreglement B Boligafdelingens navn: VA55 Kanalens Kvarter Afdelingsmødet har vedtaget reglerne for Standard for vedligehold

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE. Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement februar 2012. Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE. Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement februar 2012. Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for ARBEJDERNES BOLGSELSKAB GLADSAE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement februar 2012 Model A med normalistandsættelsesbeløb (N-beløb) for Kildeparken V Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES

Læs mere

Boligafdelingens navn: Udkast til afdelingsmødet den: 1-26 Damstokkene. 9. september 2013

Boligafdelingens navn: Udkast til afdelingsmødet den: 1-26 Damstokkene. 9. september 2013 Boligafdelingens navn: 1-26 Damstokkene Udkast til afdelingsmødet den: 9. september 2013 A = Istandsættelse ikke nødvend B = Istandsættelse nødvendig. Afdelingen betaler. C = Istandsættelse nødvendig.

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Boligforening Opsigelse

Ringkøbing-Skjern Boligforening Opsigelse Navn: af: I forbindelse med fraflytning skal du i henhold til lejekontrakten betale leje i istandsættelsesperioden på 14 dage. Lejligheden skal være tømt og synet inden boligforeningens istandsættelse.

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE. Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE. Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for Afd. 01 Mølleparken 1 Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for Afd. 25. Egeparken 1 Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES

Læs mere

Klik her for at angive tekst.

Klik her for at angive tekst. Klik her for at angive tekst. Tingbjerg I afd. 43 og II afd. 50 23. september 2013 A = Istandsættelse ikke nødvend B = Istandsættelse nødvendig. Afdelingen betaler. C = Istandsættelse nødvendig. Fraflytter

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig. Vedligeholdelsesreglement A. Boligafdelingens navn:

Vedligeholdelse af din bolig. Vedligeholdelsesreglement A. Boligafdelingens navn: Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement A Boligafdelingens navn: Afdelingsmødet har vedtaget reglerne for standard for vedligehold på afdelingsmødet VEDLIGEHOLDELSE AF DIN BOLIG 1 + DU KAN

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Afdeling 523 - KIRKEBAKKEN Kirkebakken 2-68 Model A normalistandsættelse Indholdsfortegnelse: Side: I. Generelt 2 II Overtagelse af boligen ved indflytning 2 III Vedligeholdelse

Læs mere

Søparken, Lejerbo afd. 154. Beboernes råderet

Søparken, Lejerbo afd. 154. Beboernes råderet Søparken, Lejerbo afd. 154 Beboernes råderet Positivlisten På fire områder har beboeren uindskrænket ret uanset boligorganisationens eget råderetskatalog. Dette betegnes som positivlisten. Positivlisten

Læs mere

Vedligeholdelsesstandard

Vedligeholdelsesstandard Taastrup almennyttige Boligselskab Side 1 af 17 sider Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal du betale

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE. Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE. Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for Lyngparken 2 Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto Mørkhøjvænge Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto Mørkhøjvænge. Godkendt på afdelingsmødet 18.05.2011 Indholdsfortegnelse I Generelt...

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement FOB STANDARD VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT Model A normalistandsættelse Dette reglement er udarbejdet i november 1998, efter reglerne i lov om leje af alemne boliger lov nr. 968 af

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLGSELSKAB GLADSAXE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (N-beløb) for Afd. 28 KLDEPARKEN 3 Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES BOLGSELSKAB

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Klik her for at angive tekst.

Klik her for at angive tekst. Klik her for at angive tekst. 1-85 Blågården A = Istandsættelse ikke nødvend B = Istandsættelse nødvendig. Afdelingen betaler. C = Istandsættelse nødvendig. Fraflytter betaler 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7

Læs mere

Rammer for forbedring, vedligehold og ændringer i boligen

Rammer for forbedring, vedligehold og ændringer i boligen Rammer for forbedring, vedligehold og ændringer i boligen Domea Boliger i hele Danmark Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Formål og anvendelse. Side 3 Om råderet.. side 3 Forbedring eller forandring. Side

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Afdeling 091-0, Frøgården 4690 Haslev. Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement for Afdeling 091-0, Frøgården 4690 Haslev. Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement for Afdeling 091-0, Frøgården 4690 Haslev Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere

Afd. 68 VA 4 Række x.xx-2015

Afd. 68 VA 4 Række x.xx-2015 Afd. 68 VA 4 Række x.xx-2015 Boligens stand når du overtager den Afdelingens beskrivelse af, hvordan lejemålet fremtræder Boligen kan bære præg af almindeligt slid og ælde for et lejemål af den pågældende

Læs mere

Klik her for at angive tekst.

Klik her for at angive tekst. 99999999999Klik her for at angive tekst. 01-12 Fælledgården 10. september 2013 A = Istandsættelse ikke nødvend B = Istandsættelse nødvendig. Afdelingen betaler. C = Istandsættelse nødvendig. Fraflytter

Læs mere

Vedligeholdelses- og Bedømmelses- vejledning

Vedligeholdelses- og Bedømmelses- vejledning Andelsboligforeningen LUNDEGÅRD Afdeling 2 Vedligeholdelses- og Bedømmelses- vejledning 1 Vedligeholdelses- og Bedømmelsesvejledning Ll. Blovstrødvej 21-45, afd. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 4/5

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE. Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE. Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for Højgårdsparken Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Kildegården, Kærgården og Damgården. AB afd

Kildegården, Kærgården og Damgården. AB afd Kildegården, Kærgården og Damgården. AB afd. 3708. 9. september 2015 Boligens stand, når du overtager den Afdelingens beskrivelse af, hvordan lejemålet fremtræder Boligen stilles ved lejemålets begyndelse

Læs mere

Udvendig vedligeholdelse

Udvendig vedligeholdelse ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for Borreparken Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement. for afdeling 61. Parkbo, Taastrup

Vedligeholdelsesreglement. for afdeling 61. Parkbo, Taastrup Vedligeholdelsesreglement for afdeling 61 Parkbo, Taastrup BEMÆRK: DETTE VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT ER SUPPLERET MED 4 SIDER HVORI REGLERNE FOR VEDLIGEHOLDELSE F DE NYE LTNER ER BESKREVET. ER PÅ HJEMMESIDEN

Læs mere

Afd. 35. Nørager. Vedligeholdelsesreglement

Afd. 35. Nørager. Vedligeholdelsesreglement Afd. 35 Nørager Vedligeholdelsesreglement Sønderborg Andelsboligforenings repræsentantskab har besluttet at køre efter A-ordningen i henhold til Lov om almene boliger. A-ordningen - kort fortalt Lejeren

Læs mere

V E D L I G E H O L D E L S E S R E G L E M E N T

V E D L I G E H O L D E L S E S R E G L E M E N T AFD.3 Friheds Alle 13-45 V E D L I G E H O L D E L S E S R E G L E M E N T A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering

Læs mere

Afd. 10 Havretoften, Rugtoften, Porsgrunngade og Ørstedsgade

Afd. 10 Havretoften, Rugtoften, Porsgrunngade og Ørstedsgade Vedligeholdelsesreglement 2015 Afd. 10 Havretoften, Rugtoften, Porsgrunngade og Ørstedsgade Afd. 10 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens

Læs mere