Vedligeholdelsesstandard - bilag a til vedligeholdelsesreglement. Om kravene til vedligeholdelse af din bolig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedligeholdelsesstandard - bilag a til vedligeholdelsesreglement. Om kravene til vedligeholdelse af din bolig"

Transkript

1 Vedligeholdelsesstandard - bilag a til vedligeholdelsesreglement Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal du betale for? Boligforeningen AAB Kundeservice. 47 Side 1 af 17

2 elingens regler Reglerne for afdelingen er vedtaget af beboerne i afdelingen og samlet i disse fire regelsæt: 1. Husorden og Parterrehave regler Reglerne for, hvordan du skal forholde dig i og omkring din bolig, så afdelingen bliver et godt sted at bo for både dig og andre beboere. 2. Vedligeholdelsesreglement Her står reglerne for, hvordan du skal vedligeholde din bolig mens du bor i den og om hvilken stand i boperioden, og hvordan reglerne er for boligen skal afleveres når du flytter. Bilag a - Vedligeholdelsesstandard Beskrivelse af hvilken vedligeholdelsesstandard boligen skal have ved indflytning og dermed også, hvilke krav vi stiller der er til boligen når du flytter. 3. Råderetskatalog Reglerne for, hvad du må ændre i og ved din bolig. OBS! De røde tekster viser at afdelingen ikke kan træffe beslutning om andet end det der er anført, fordi det følger af lovgivning og håndværkerstandarder. Reglerne i almenlejeloven er ufravigelig og kan ikke tilsidesættes ved aftale, heller ikke selv om det vil være til beboers fordel. Side 2 af 17

3 1. VEDLIGEHOLDELSESSTANDARD Ved flytning fra din bolig vurderes vedligeholdelsesstandarden, og der tages stilling til, hvilken istandsættelse, der skal foretages - og hvem, der skal betale for det. Vurderingen sker på grundlag af den vedligeholdelsesstandard, som beboerne på afdelingsmødet har besluttet, at boligen skal have, når den nye lejer flytter ind. Nedenfor er en liste over typiske istandsættelser i en bolig. Det er markeret for de enkelte arbejder om: A: Manglen/ændringen accepteres uden at der er krav om istandsættelse. B: Istandsættelse betales af afdelingen af henlagte midler til formålet. C: Der skal istandsættes og betales af fraflytter. 2. Generelt om materialevalg Generelt istandsættes med råhvide standardfarver. Hvis du ønsker at anvende andre farver henviser vi til, at der er tale om råderetsarbejde (forandring) som vil blive godkendt ved ansøgning, men som afdelingen vil kræve reetableret ved fraflytning. Nedenfor i oversigten følger en vejledende materialeliste til brug for normalistandsættelse og vedligeholdelse af boligerne ved fraflytning. Materialelisten er en rettesnor for at opretholde et godt kvalitetsniveau i boligerne. 3. Boligernes vedligeholdelsesstandard Vedligeholdelse af Bemærkninger Lofter Malerbehandling af lofter 26, stk.2 (råhvid) Farveændring (reetablering til råhvid) Ommaling af loft pga. rester af træværksmaling Filt Strukturmaling Udgiften overtages af afdelingen med 1% pr. måned. Efter otte år og fire måneder dækker afdelingen den fulde udgift. Udførelse Huller i lofter spartles, slibes og males med rulle, dækkende med normalt mindst to lag maling. Bærer boligen præg af nikotingennemtrængning, skal der udføres en spærremaling, inden loftmaling påføres. Side 3 af 17

4 02.00 Vægge, speciel overflade Tapetsering på oprindeligt malet overflade 26, stk Maling af tapetserede vægge 26, stk. 2 (råhvid) Fra-flytter Hessianbeklædte vægge Malede hessianbeklædte vægge Malet rutex (savsmuldstapet) Strukturmaling på væg Væv Ommaling pga. rester af træværksmaling på væg Udgiften overtages af afdelingen med 1% pr. måned. Efter otte år og fire måneder dækker afdelingen den fulde udgift. Væv må kun opsættes på vægge når det ikke er der hvor man bader. Ellers skal fraflytter betale, jf. nedenfor Filt Samme krav som i pkt Farveændring (reetablering til råhvid) Indvendigt vinduesparti/rammer: Udbedring af mindre afskalninger/ridser Udbedring af ikke håndværksmæssig korrekt behandling Farveændring (reetablering til råhvid) Glasskader Udførelse Huller i vægge spartles, slibes og males med rulle dækkende med normalt mindst to lag maling. Bærer boligen præg af nikotingennemtrængning, skal der udføres en spærremaling, inden vægmaling påføres. Materialevalg til lofter og vægge Tapetsering Maling - lofter Rutex (savsmuldstapet) er standard i afd. 47 Flügger Flutex 5 Beck & Jørgensen - B&J 5 Dyrup - Robust 5 Hygæa - Superpro 5 (forhandles hos Dyrup) Eller tilsvarende kvalitet Side 4 af 17

5 Lofter undtaget vådrum glans 5 Maling - vægge Flügger Flutex 10 Beck & Jørgensen - B&J 10 Dyrup - Robust 10 Hygæa - Superpro 01 (forhandles hos Dyrup) Eller tilsvarende kvalitet Værelser og entre på væg glans 10 I køkken glans 20 på væg Særligt om vådrum (alle typer er diffusions åbne) Flügger - Deksoplast 25 Beck & Jørgensen B&J 738 eller Satin 774 Acryl Dyrup glans 25 Hygæa - superpro 25 (forhandles hos Dyrup) Eller tilsvarende kvalitet Gulve Omlakering efter lakering uden om tæpper eller møbler Omlakering efter opkogning af gulvlak Udbedring af gennemslidning af laklag med/uden misfarvning Udbedring af ikke håndværksmæssigt korrekt udført maling/lakering ( helligdage, gardiner og lign.) Udbedring af farveforskelle i laklag efter tæppe Opskuring af ludbehandlet gulv Vinylbelægning på gulv i køkken, og entre Dog forudsat, at det er helt, monteret korrekt og velholdt ved fraflytning Linoleumsbelægning. Dog forudsat, at det er helt, monteret korrekt og velholdt ved fraflytning Side 5 af 17

6 03.09 Almindeligt slid af dørtrin 25, stk Udbedring af sorte og groft gennemslidte dørtrin Reetablering ved manglende dørtrin Afrensning og behandling af sandlister, skurelister og fejelister Reetablering af manglende sandlister, skurelister og fejelister Afslibning og lakering af malede gulve Lakering pga. rester af væg-, træværks og loftsmaling på gulve Ridser i gulve fuldslibes og lakeres mindst 2 gange (incl. mellemslibning) Klikgulv i køkken Udførelse Skader afrenses, fuldslibes og lakeres mindst to gange (incl. mellemslibning). Når de er fjernet på kommunen foranledning, er reetablering på deres regning Materialevalg Trægulve Oliebehandlede, sæbebehandlede og skurede - Faxe produkter / Junkers Lakerede - Faxe produkter / Junkers (vandbaseret)/ Floor Coat mrk. unik Eller tilsvarende kvalitet Vægge og gulve i badeværelser Fjernelse af lim- og klæberester fra opsatte knager, holdere og lign Væv opsat i vådrumszone (dvs. hvor man bader) Hvis der sidder væv males det. Er vævet defekt nedtages det på afdelingens regning. Væggen forbehandles. Væggen slut males på fraflytters regning Udstyr opsat udover standard (sæbeholdere og lign.) Udstyret tages ned, fordi det ellers skal vedligeholdes af afdelingen. Side 6 af 17

7 04.04 Udgipsning af borehuller i fliser Udgipsning af borehuller mellem fliser Afrensning af malede fliser eller fuger Erstatning af ødelagte fliser Fastgørelse af løse fliser. Hvis løse fliser skyldes alm. slid skal afd. udskifte, 25, stk. 3. () Udførelse Huller i vægge spartles, slibes og males dækkende med normalt mindst to lag vådrumsmaling. Bærer boligen præg af nikotingennemtrængning, skal der udføres en spærremaling, inden vådrumsmaling påføres. Materialevalg Se ovenfor punkt og Dørflader og skabslåger - herunder magasin dør/væg Mindre antal afskalninger Udbedring af ikke håndværksmæssigt korrekt udført maling/lakering ( helligdage, gardiner og lign.) Udbedring af nedslidt, men intakt malingslag Udbedring af ridser i større omfang Udbedring af skader efter klæbemærker, herunder farveændringer Opsætning af manglende døre Rensning og behandling af afsyrede døre Udskiftning af døre med huller i Opsætning af manglende låger/hylder i skabe Montering af manglende håndtag, greb og hængsler Afrensning af maling på håndtag, greb og hængsler Udskiftning af udslidte håndtag, greb og hængsler Side 7 af 17

8 Udførelse Malerbehandling af træværk skal udføres med pensel. Flade døre industrilakeres, såfremt de skal males. Materialevalg Træværk Grunding (inden påføring af maling) Flügger - interiør hæftegrunder Beck & Jørgensen mellemmaling acryl 726 (pletmaling 725) Dyrup - acryl plast mellemmaling 6275 Eller tilsvarende kvalitet Maling: Farve lys råhvid Flügger - Exolit 40 Beck & Jørgensen Mellemmaling acryl 726 / Topmaling glans Dyrup - glans 40 robust acryl 6265 / 6251 glans 50 Hugea - Auqa 40 (forhandles hos Dyrup) Eller tilsvarende kvalitet Afsyret og råt træværk (Naturtræ) Oliebehandles - Faxe produkter Gori træpleje Junkers (vandbaseret) Eller tilsvarende kvalitet Fodpaneler, karme, indfatninger, vinduer og vinduesrammer Mindre antal afskalninger Udbedring af ikke håndværksmæssigt korrekt udført maling/lakering ( helligdage, gardiner og lign.) Ommaling efter atypisk farvevalg (andet end råhvid) Ridser efter støvsugning eller lignende, jf. 25, stk Nedslidt, men intakt malingslag Udbedring af skader efter klæbemærker, herunder farveændringer Gennemslidning af malingslag grundet almindeligt brug Fra-flytter Hvis det skyldes mangelfuld vedligeholdelse skal fraflytter betale Hvis det skyldes mangelfuld vedligeholdelse skal fraflytter betale Side 8 af 17

9 06.08 Afrensning af overmalede eller malerplettede tætningslister af naturtræ mellem gulv og fodpanel samt væg og vinduesrammer Ommaling som følge af brug af eller rester af væg- og loftsmaling på paneler, karme, vinduesrammer og indfatninger Afrensning af plastkarme Udbedring efter borehuller i plastrammer Udførelse Malerbehandling af træværk skal udføres med pensel. Materialevalg Se ovenfor pkt Udbedring af ridsede overflader på skabsbunde, -døre, hylder, skabssider og skuffer, som skyldes forkert brug Gennemslidninger på skabsbunde, -døre, skabssider og skuffer, der skyldes almindelig brug, 25. stk Udbedring efter selvklæbende papir/pvc på hylder Reetablering af manglende skabe, skuffer, skuffeindsatser og hylder, herunder manglende gummimåtter i skuffer Montering af manglende håndtag, greb, støddæmpere, lågefjedre og hængsler Ødelagt softslukning-funktion på skuffer Skabe og skuffer Manglende softlukning på døre Afrensning af maling på håndtag, greb og hængsler Udskiftning af ødelagte håndtag, greb og hængsler Skabsdøre, skuffeforstykker skal udskiftes, kan ikke malerbehandles Også i forbindelse med opvaskemaskine og vaskemaskiner Udførelse Malerbehandling af træværk skal udføres med pensel. Side 9 af 17

10 Materialevalg Se ovenfor pkt Køkkenbordplader, har indstøbte vaske Udbedring af ødelagt bordplade eller indstøbt vask Mindre skæremærker pga. alm. brug, 25, stk Komfurer og gas Mindre ridser/skrammer i udvendig overflade Mindre ridser/skrammer i indvendig overflade Mærker i selvrensende ovnbund ved normal brug, 25, stk Udskiftning efter skader på bageplader, riste eller bradepande (f.eks. som følge af manglende rengøring) Erstatning af manglende inventar (bageplader, riste eller brandpande) Rengøring efter manglende, eller mangelfuld, rengøring Skader som følge af forkert brug af separate ovne/kogeøer eller keramiske plader? Acceptereflytter Fra Mindre ridser/skrammer i udvendig overflade Mindre ridser/skrammer i indvendig overflade Udbedring af mangelfuld rengøring Erstatning af manglende eller defekte inventar (hylder, bokse mv.) Køle- og fryseskabe Side 10 af 17

11 10.05 Udskiftning af defekte tætningslister, der ikke skyldes slid og ælde Udskiftning som følge af misfarvning af skabslåger eller skabssider efter klædemærker Bortskaffelse af ikke tilhørende hårde hvidevare samt reetablering af vand, afløb, strøm og køle- og fryseskabe Rengøring af køle- og fryseskabe Terrazzo- og flisegulv Afkalkning af kalkbelægninger Rensning på grund af utilstrækkelig renholdelse Udbedring af ru overflade, f.eks. efter afrensning med syre Manglende eller beskadigede fuger 25, stk Afrensning af maling af gulve Reetablering af gulv efter flise- /klikgulve, der er lagt uden forudgående godkendelse Sanitet Accep- Fra- teres flytter Udskiftning på grund af beskadiget overflade som følge af manglende renholdelse, syrepåvirkning, misfarvning eller anden misbrug Udskiftning på grund af revner, der ikke skyldes krakelering Udskiftning på grund af krakeleret overflade Udskiftning nødvendiggjort af skade, der ikke er rapporteret til ejendomskontoret Udskiftning på grund af valgt farvet sanitetsporcelæn Defekt eller misfarvet toiletsæde Ved udskiftning vil der blive opsat hvidt toilet Side 11 af 17

12 12.08 Reetablering af badekar, hvis etableret uden forudgående tilladelse Ej gulv under badekar: retableres eller nyt gulv lægges Koldt- og varmtvandshaner, blandingsbatterier, brusere og badeværelsesudstyr Udbedring af skader, der ikke skyldes mangelfuld vedligeholdelse og slid og ældre Udskiftning nødvendiggjort af skader, der ikke er rapporteret til ejendomskontoret Afkalkning af blandingsbatterier, haner og brusere Badeværelsesudstyr fjernes Blandingsbatteri på håndvask, når opsætning er forudgående godkendt af afdelingen Genetablering efter uautoriserede indgreb i el-installationer Udbedring efter beskadigede, herunder overmalende, kontakter eller dæksler Reetablering af utilgængelige elinstallationer (f.eks. skjult bag lofts- og vægbeklædning) Maling bag udskiftede varmemålere El-installationer og målere Fastsiddende radiatorventiler som ikke virker, 24, stk Mindre afskalninger på radiatorer og rør Flere afskalninger på radiatorer og rør Afrensning af vægmaling fra radiatorer og rør Radiatorer og rør Side 12 af 17

13 15.05 Malede radiatorer med radiatormaling Udskiftning nødvendiggjort af skader som følge af ukorrekt brug Udbedring af skader efter klæbemærker, herunder farveændringer, samt hakker og skrammer Udskiftning af termostatventil Vedligeholdelse af låse, samt omlægning/udskiftning af låsecylinder, når der afleveres færre nøgler end udleveret og kvitteret for ved indflytning Erstatning af manglende originale vaskelåse/kort samt nøgler til postkasse i det antal der er udleveret og kvitteret for ved indflytningen Eventuel ekstralås indgår ikke i afdelingens låsesystem Altan, loft- og kælderrum Tømning og rengøring Reetablering efter ikke godkendte opsatte markiser, lamper og strømføring og anden inddækning Markiser skal være vedligeholdt og fungere og markiseduen være hel Udvendige trapper til have, som er etableret af beboer Manglende vedligeholdelse af udvendig trappe Havefliser og græs iht. Parterrehavereglement Generelt om udstyr Nedtagning og udbedring efter alle ikke tilhørende beslag, persienner og lamper og strømføring mv Nøgler og låse Side 13 af 17

14 19.00 Generelt om rengøring og afkalkning Rengøring af tømt bolig Rengøring efter håndværkere Afkalkning ved manglende vedligeholdelse Manglende rengøring af false i vinduer 4. Beskrivelse af boligernes generelle standard afdeling 47 I det følgende er vist billeder fra en bolig i afdelingen, der er udtryk for den generelle standard i afdelingen. For hver type af rum er der desuden indsat et skema, der beskriver standarden samt beskriver, hvordan der sker rigtig vedligeholdelse. Såfremt din bolig afviger anbefaler vi, at du kontakter afdelingens bestyrelse eller ejendomsfunktionæren for at få oplyst, hvordan du vedligeholder dette korrekt Generelt Døre: Døre inde i boligen er af typen fineret døre / papdøre. Ved nedslidning udskiftes disse med tilsvarende type. Og samme farvevalg (herunder naturtræ). Tidligere beboere kan have benyttet individuel råderet til at ændre på dette. Når dette skal udskiftes på grund af slid og ælde, udskiftes disse med finerede døre med samme farvevalg. Hoveddøren udskiftes kun af afdelingen efter beslutning på afdelingsmødet som led i generel vedligeholdelse af ejendommen. Hvis døren er ridset, males den råhvid indvendig. Ekstra låse på hoveddør indgår ikke i afdelingen nøglesystemet. Vedligeholdelse sker ikke. I de lejligheder der har fået sikkerhedsdøre skal den indvendige side være hvid. Der må ikke foretages indgreb af nogen art på sikkerhedsdøren. Der må ikke monteres yderligere låsesystem på døren. Låsesystemet skal være Ruko 7 stifts type: D1200 m/ vrider eller dobbeltcylinder. Dørklokke skal købes og monteres samt vedligeholdes af beboeren. Trådløs anbefales. El-installationer: Boligerne indeholder som udgangspunkt de oprindelige el-installationer samt ændringer der er godkendt på afdelingsmøderne. Ved almindelig slidtage af kontakter har afdelingen pligt til udskiftning. Installationer, der ikke er i overensstemmelse med gældende lovgivning, bringes i overensstemmelse med lovgivningens krav. Gulv: Gulve i værelser er udført i træparket i bøg af typen Junckers. Ved nedslidning udskiftes disse med tilsvarende. Tidligere lejere kan have benyttet individuel råderet til at ændre på dette. Når dette skal udskiftes på grund af slid og ælde, udskiftes disse med træparket af typen Junckers. Gulve i køkkener kan variere over følgende materialevalg: parketgulv i bøg, vinyl eller klikgulv. Ved udskiftning (slid og ælde) udskiftes disse med parketgulv i bøg vinyl eller klikgulv. Side 14 af 17

15 Gulve i baderum er standard flisemosaik, men kan være fliser hvis tidligere beboer har benyttet råderet. Når dette skal udskiftes på grund af slid og ælde, udskiftes disse med flisemosaik. Se i øvrigt nedenfor under baderum. Sanitet: Sanitet er karakteriseret ved at være af forskellige mærker. Ved nedslidning (slid og ælde) udskiftes med tidssvarende produkter (f.eks. Ifö hvidt) der er vandbesparende. Tidligere beboere kan have benyttet individuel råderet til at ændre på dette. Når dette skal udskiftes på grund af slid og ælde, udskiftes disse med ovennævnte fabrikat, der er vandbesparende. Se også afsnit særligt om baderum). Vægge: Lette skillevægge er opført i gips eller som 'skellet-væg'. Tidligere beboere kan have benyttet lovgivningens mulighed for at ændre på antallet af rum ved at opsætte eller nedrive lette skillevægge. elingen genopfører nedtagne skillevægge i fire-rums boliger på Lundebjerggårdsvej Vinduer, franske altandøre samt døre til altaner: Vinduesparti- ramme, franske altandøre, døre til altaner og indfatninger er udført i træ / alu. Ved nedslidning udskiftes disse i overensstemmelse med beslutning på afdelingsmødet som led i generel vedligeholdelse af bygningen. Der er normalt vindueskarm i stue af typen formika under de enkelte vinduer. Tidligere beboers ændring af dette i overensstemmelse med råderetsreglerne vil ikke blive tilbageført. Ved slid og ælde udskiftes den til en formikaplade. elingen er ikke glasforsikret. Fodpaneler og indfatninger/karme: Fodpaneler og indfatninger er fra starten udført i paranapien træ (blødt træ). Ved slid og ælde vil de blive udskiftet til samme type eller tilsvarende type. De steder der er fortaget maling af fodpaneler og indfatninger til standard råhvid, vil de blive udskiftet til denne udgave. Ved indflytning bliver naturtræ malet i råhvid farve. De steder hvor anden type forpanel/indfatninger findes vil man udskifte til samme type Særligt vedrørende køkken Boligernes standard er karakteriseret ved Køkkenelementer: Boligerne indeholder som udgangspunkt et køkken der er udskiftet efter 2006 frem til dato. Der er installeret køkkener fra enten Vordingborg, f.eks. i hvid eller HTH i eg - bøg/hvid, f.eks. 1 hvid med eg - bøgekanter. Begge typer i laminat. Ad pkt. 08 ovenfor: Køkkenbordplader har indstøbte vaske. Hvis der er skader på bordpladen eller i selve vasken skal begge dele udskiftes. Tidligere beboere kan have benyttet individuel råderet til at ændre på dette. Når dette skal udskiftes på grund af slid og ælde, udskiftes disse med et standardkøkken i overensstemmelse med beslutning på afdelingsmødet i: Installationer: Der er el-komfur i boligerne af varierende typen glaskeramisk (ved slid og ælde udskiftes til f.eks. Voss) I visse lejligheder er der induktionskomfur (Begge typer er pr Voss). Køleskab af varierende type. Emhætte af varierende type med kulfilter, der ikke må ikke være tilsluttet rummets almindelige trækkanal Side 15 af 17

16 Tidligere beboere kan have benyttet installationsretten til at ændre på dette. Når dette skal udskiftes på grund af slid og ælde, udskiftes køle/frys disse med (f.eks. Miele/Electrolux) i energiklasse A. Lyskilde under skabe: Ved køkkener efter 2005 er der opsat 10/20W spot med transformer. Ved slid og ælde vil de blive udskiftet med tilsvarende typer. Fabrikat kan ikke udpeges. De steder hvor der er udført individuel modernisering ifølge råderetten, kan der forekomme anden lyskilde. elingen vil udskifte til den tids tilsvarende lyskilde Særligt vedrørende baderum Boligernes standard er karakteriseret ved Badezonen: Badezonen er karakteriseret ved at være renoveret med vådrumssikret maling, samt med mosaikfliser på gulvet. Badezonen er karakteriseret ved at opfylde tidligere krav om flisehøjde på ca. 180 cm. i baderum samt fliser på gulvet. Som en tidligere beboer har fået tilladelse til via råderetten Baderummet kan være adskilt af en let glasvæg i højden 180 cm. Som en tidligere beboer har fået tilladelse til ifølge råderetten. Tidligere beboere kan have benyttet individuel råderet til at ændre på dette. Dette ændres ikke. Blandingsbatteriet er et kombi blandingsbatteri med svingtud til håndvask og omskifter til brusefunktion som standard. Ved slid og ælde vil dette blive udskiftet til samme standard med f. eks. fabrikat Oras Der kan forekomme separering af brusefunktion og håndvask med hver sit blandingsbatteri. Hvor dette er etableret, vil det ved slid og ælde blive udskiftet til type F.M: Mattsson og Oras. Fliser på vægge: I badeværelset kan væggene være beklædt med fliser. Oven over fliserne kan være opsat væv malet med vådrumsmaling. Tidligere beboere kan have benyttet individuel råderet til at ændre på dette. Der opsættes ikke nye fliser. Men beboer kan selv opsætte fliser ifølge råderetten. Badeværelsesudstyr Der er ikke opsat badeværelsesudstyr. Tidligere beboere kan have benyttet individuel råderet til at ændre på dette. Ved udskiftning på grund af slid og ælde må beboer selv sørge for udskiftning til ny type. Håndvaske der er opsat med skabsfunktion godkendes og udskiftes ved slid og ælde Ved flytning nedtages badeværelses udstyr opsat på vægge Særligt vedrørende altan/have Boligernes standard er karakteriseret ved overholdelse af afdelingens Parterrehavereglement. Beplantning: Haven kan være afskærmet af hæk i forkant / levende hegn i op til 0,80 meters højde af forskellige typer buske. Beboeren skal med alt beplantning følge afdelingens Parterrehave reglement. Havelåge/låge ved altan: Såfremt lågen er etableret af beboeren har de selv vedligeholdelsen. Overholdelse af Parterrehave reglementet Side 16 af 17

17 Træværk på altan: Udvendigt træværk vedligeholdes i den turnus den drift og vedligeholdelsesplan, der bliver vedtaget på afdelingsmødet Trappe: Såfremt trappen er etableret af beboeren har de selv vedligeholdelsen eller det er overtaget ved indflytning skal parterrehave reglement skal overholdes. Markiser: Såfremt markisen er etableret af beboeren, har de selv vedligeholdelsen. Ved slid og ælde nedtages markisen og der opsættes ikke nogen ny markise. Andet: Have adskillelsesrækværk vedligeholdes af beboer Godkendt på afdelingsmødet den 21. maj 2013 Revideret på afdelingsmødet den 18. maj 2015, teksten står med rød skrift. Side 17 af 17

Vedligeholdelsesstandard for Boligforeningen AAB Afdeling 23. 01.00 Lofter Standard. Bemærkninger. 02.00 Vægge, speciel overflade Standard

Vedligeholdelsesstandard for Boligforeningen AAB Afdeling 23. 01.00 Lofter Standard. Bemærkninger. 02.00 Vægge, speciel overflade Standard Vedligeholdelsesstandard for Boligforeningen AAB Afdeling 23 Vedligeholdelsesstandard Ved flytning fra din bolig vurderes vedligeholdelsesstandarden, og der tages stilling til, hvilken istandsættelse,

Læs mere

01.00 Lofter Standard A accepteres, B afdeling, C fraflytter. Bemærkninger. Bemærkninger

01.00 Lofter Standard A accepteres, B afdeling, C fraflytter. Bemærkninger. Bemærkninger Vedligeholdelsesstandard Bilag a til vedligeholdelsesreglement for afdeling 40 Indsendt d. 02 oktober 2012 Vedligeholdelsesstandard Ved flytning fra din bolig vurderes vedligeholdelsesstandarden, og der

Læs mere

01.00 Lofter Standard A accepteres, B afdeling, C fraflytter. Bemærkninger. Bemærkninger

01.00 Lofter Standard A accepteres, B afdeling, C fraflytter. Bemærkninger. Bemærkninger Vedligeholdelsesstandard Bilag a til vedligeholdelsesreglement for afdeling 5 Indsendt d. 23 oktober 2012 Vedligeholdelsesstandard Ved flytning fra din bolig vurderes vedligeholdelsesstandarden, og der

Læs mere

Vedligeholdelsesstandard

Vedligeholdelsesstandard Vedligeholdelsesstandard Bilag A til Vedligeholdelsesreglement for Vedtaget på afdelingens medlemsmøde d. 14. april 2016 Ved flytning til din bolig vurderes vedligeholdelsesstandarden, og der tages stilling

Læs mere

01.00 Lofter Standard A accepteres, B afdeling, C fraflytter. Bemærkninger. Bemærkninger

01.00 Lofter Standard A accepteres, B afdeling, C fraflytter. Bemærkninger. Bemærkninger Vedligeholdelsesstandard Bilag a til vedligeholdelsesreglement for afdeling 103 Indsendt d. 11 september 2012 Vedligeholdelsesstandard Ved flytning fra din bolig vurderes vedligeholdelsesstandarden, og

Læs mere

http://aabnet.aab.dk/preview.2378.aspx?layout=19& preview=1& theid=21

http://aabnet.aab.dk/preview.2378.aspx?layout=19& preview=1& theid=21 Side 1 af 10 Print Vedligeholdelsesstandard Bilag a til vedligeholdelsesreglement for afdeling 43 Udkast d. 16 august 2013 Vedligeholdelsesstandard Ved flytning fra din bolig vurderes vedligeholdelsesstandarden,

Læs mere

En kopi fra www.aab50.dk

En kopi fra www.aab50.dk Vedligeholdelsesstandard - bilag a til vedligeholdelsesreglement Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal

Læs mere

Vedligeholdelsesstandard

Vedligeholdelsesstandard Side 1 af 11 sider Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal du betale for? Side 2 af 11 sider Afdelingens

Læs mere

Standard vedligeholdelsesreglement

Standard vedligeholdelsesreglement Standard vedligeholdelsesreglement Bilag A AAB afd. 20 RESUME Bilag A til standard vedligeholdelsesreglementet er i sin nuværende form det, der er udarbejdet af AAB s administration og indeholder ikke

Læs mere

Vedligeholdelsesstandard

Vedligeholdelsesstandard Carlshøj afd. D 3304 Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal du betale for? Side 1 af 10 Carlshøj afd.

Læs mere

Vedligeholdelsesstandard - bilag a til vedligeholdelsesreglement. Om kravene til vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelsesstandard - bilag a til vedligeholdelsesreglement. Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesstandard - bilag a til vedligeholdelsesreglement Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal

Læs mere

Om kravene til. vedligeholdelse. af din bolig

Om kravene til. vedligeholdelse. af din bolig Afsnit 10 - Vedligeholdelses standard Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal du betale for? Vedtaget på

Læs mere

Vedligeholdelsesstandard - bilag a til vedligeholdelsesreglement. Om kravene til vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelsesstandard - bilag a til vedligeholdelsesreglement. Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesstandard - bilag a til vedligeholdelsesreglement Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal

Læs mere

Vedligeholdelsesstandard

Vedligeholdelsesstandard Lyngby almennyttige Boligselskab side 17 af 33 Vedligeholdelsesstandard Fra 16.09.1993 Med ændringer godkendt på afdelingsmøde torsdag den 26. november 1998 Ved flytning fra et boliglejemål bedømmes vedligeholdelsesstandarden,

Læs mere

Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE gældende vedligeholdelsesreglement vedrørende:

Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE gældende vedligeholdelsesreglement vedrørende: ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for Pileparken 6 Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB

Læs mere

01.00 Lofter Standard A accepteres, B afdeling, C fraflytter. Bemærkninger. Bemærkninger

01.00 Lofter Standard A accepteres, B afdeling, C fraflytter. Bemærkninger. Bemærkninger Vedligeholdelsesstandard Bilag a til vedligeholdelsesreglement for afdeling 90 Indsendt d. 16 september 2013 Vedligeholdelsesstandard Ved flytning fra din bolig vurderes vedligeholdelsesstandarden, og

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLGSELSKAB GLADSAXE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (N-beløb) for Afd. 24 Pileparken 7 Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES BOLGSELSKAB

Læs mere

Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE gældende vedligeholdelsesreglement vedrørende:

Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE gældende vedligeholdelsesreglement vedrørende: ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for Pileparken 4 Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for Afd. 22 Torveparken. Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for Afd. 05 Pileparken 1. Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES

Læs mere

Udvendig vedligeholdelse

Udvendig vedligeholdelse ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for Kildeparken 2 Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT. for TOFTEGÅRDEN. Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT. for TOFTEGÅRDEN. Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT for TOFTEGÅRDEN Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) Følgende er et tillæg til det

Læs mere

AAtl - Net - Vel din viden - Preview to pdf Side l af 10. Vedligeholdelsesstandard. Vedligeholdelsesstandard. Generelt om materialevalg

AAtl - Net - Vel din viden - Preview to pdf Side l af 10. Vedligeholdelsesstandard. Vedligeholdelsesstandard. Generelt om materialevalg AAtl - Net - Vel din viden - Preview to pdf Side l af 10 Vedligeholdelsesstandard Bilag a til vedligeholdelsesreglement for afdeling 37 Udkast d. 24 maj 2012 Vedligeholdelsesstandard Ved flytning fra din

Læs mere

Udvendig vedligeholdelse

Udvendig vedligeholdelse ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for Tinghøjparken Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for Afd. 06 Hulegårdsparken Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES

Læs mere

http://www.aab.dk/preview.2378.aspx?layout=19&preview=1&theid=64

http://www.aab.dk/preview.2378.aspx?layout=19&preview=1&theid=64 Side 1 af 10 Print Vedligeholdelsesstandard Bilag a til vedligeholdelsesreglement for afdeling 68 Udkast d. 13 august 2012 Vedligeholdelsesstandard Ved flytning fra din bolig vurderes vedligeholdelsesstandarden,

Læs mere

En kopi fra www.aab50.dk. Standard vedligeholdelsesreglement. A-ordning

En kopi fra www.aab50.dk. Standard vedligeholdelsesreglement. A-ordning vedligeholdelsesreglement A-ordning Boligforeningen AAB Side 1 af 11 C:\Users\SOB\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\CULK74GY\2012-03- 13_ vedligeholdelsesreglement_godkendt

Læs mere

Vedligeholdelses- standard

Vedligeholdelses- standard SORGENFRIVANG I Side 17 af 33 Vedligeholdelses- standard Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal du betale

Læs mere

Vedligeholdelsesstandard

Vedligeholdelsesstandard Side 1 af 12 sider Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal du betale for? DAB Side 2 af 12 sider Afdelingens

Læs mere

Standard vedligeholdelsesreglement Bilag A

Standard vedligeholdelsesreglement Bilag A Standard vedligeholdelsesreglement Bilag A AAB afd. 20 RESUME Bilag A til standard vedligeholdelsesreglementet er i sin nuværende form det, der er udarbejdet af AAB s administration og indeholder ikke

Læs mere

Vedligeholdelsesstandard

Vedligeholdelsesstandard 2. juli 2001 Side 1 af 11 sider Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal du betale for? DAB 2. juli 2001

Læs mere

Kirsebærgården 14. marts 2016

Kirsebærgården 14. marts 2016 Kirsebærgården 14. marts 2016 Boligens stand, når du overtager den Afdelingens beskrivelse af, hvordan lejemålet fremtræder Boligen stilles ved lejemålets begyndelse til rådighed i god og forsvarlig

Læs mere

Vedligeholdelsesstandard

Vedligeholdelsesstandard Side 1 af 13 sider Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal du betale for? DAB Side 2 af 13 sider Afdelingens

Læs mere

Vedligeholdelses- standard

Vedligeholdelses- standard Grønnehaven Side 1 af 9 sider Vedligeholdelses- standard Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal du betale

Læs mere

Vedligeholdelsesstandard

Vedligeholdelsesstandard Side 1 af 13 sider Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal du betale for? DAB Side 2 af 13 sider Afdelingens

Læs mere

Vedligeholdelses- standard

Vedligeholdelses- standard Sorgenfrivang II Side 16 af 32 Vedligeholdelses- standard Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal du betale

Læs mere

Udvendig vedligeholdelse

Udvendig vedligeholdelse ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for Afd. 48 Stengården Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT for Østergade

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT for Østergade Ved fraflytning fra et boliglejemål bedømmes vedligeholdelsesstandarden, og der tages stilling til, hvilken istandsættelse, der skal etages og hvem der skal betale det. Bedømmelsen sker på grundlag af

Læs mere

Danske Funktionærers Boligselskab. Vedligeholdelseskatalog Gadehavegård. Administreret af

Danske Funktionærers Boligselskab. Vedligeholdelseskatalog Gadehavegård. Administreret af Danske Funktionærers Boligselskab Vedligeholdelseskatalog Gadehavegård Administreret af Indhold 1. INDLEDNING Pas godt på din bolig det betaler sig!... 4 Afdelingsmødets godkendelse... 4 2. VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT

Læs mere

Vedligeholdelsesstandard

Vedligeholdelsesstandard Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal du betale for? Senest ændret på afdelingsmødet den 21. januar DAB

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for Afd. 46 Søborgparken Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES

Læs mere

Andelsboligforeningen Frederik Ekstra ordinær generalforsamling den 24. november 2014 Udsendt den 2. december 2014 Side 1 af 5

Andelsboligforeningen Frederik Ekstra ordinær generalforsamling den 24. november 2014 Udsendt den 2. december 2014 Side 1 af 5 Andelsboligforeningen Frederik Referat Ekstra ordinær generalforsamling den 24. november 2014 Udsendt den 2. december 2014 Side 1 af 5 Referat af ekstra ordinær generalforsamling i A/B Frederik Mandag

Læs mere

Danske Funktionærers Boligselskab. Prags Boulevard. Vedligeholdelseskatalog. Prags Boulevard. Administreret af

Danske Funktionærers Boligselskab. Prags Boulevard. Vedligeholdelseskatalog. Prags Boulevard. Administreret af Danske Funktionærers Boligselskab Prags Boulevard Vedligeholdelseskatalog Prags Boulevard Administreret af Indhold 1. INDLEDNING Pas godt på din bolig - det betaler sig!... 4 Afdelingsmødets godkendelse:...

Læs mere

Forslag b) Vedligeholdelsesstandard - bilag a til vedligeholdelsesreglement

Forslag b) Vedligeholdelsesstandard - bilag a til vedligeholdelsesreglement Forslag b) Vedligeholdelsesstandard - bilag a til vedligeholdelsesreglement Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du? Hvad

Læs mere

Vedligeholdelsesstandard

Vedligeholdelsesstandard Side 1 af 17 sider Vedligeholdelsesstandard Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal du betale for? DAB

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for Afd. 48 Stengården Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES

Læs mere

Udvendig vedligeholdelse

Udvendig vedligeholdelse ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for Lykkeparken Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement B-ordning

Vedligeholdelsesreglement B-ordning Afd. Benediktegården 1 og 2 Godkendt på afdelingsmøde (dato) Klik her for at angive tekst. Ved fraflytning fra et boliglejemål bedømmes vedligeholdelsesstandarden, og der tages stilling til, hvilken istandsættelse,

Læs mere

Udvendig vedligeholdelse

Udvendig vedligeholdelse ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for Kildeparken 1 Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB

Læs mere

Udvendig vedligeholdelse

Udvendig vedligeholdelse ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for Tinghøjparken Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB

Læs mere

Andelsboligforeningen FREDERIK

Andelsboligforeningen FREDERIK Andelsboligforeningen FREDERIK Vedligeholdelsesstandard for boligandel Standard ved indflytning? Standard når du flytter? Hvad skal du betale for? Andelsboligforeningen FREDERIK Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Lejerbo, afd. 157 - Lunden. Model A normalistandsættelse.

Vedligeholdelsesreglement for Lejerbo, afd. 157 - Lunden. Model A normalistandsættelse. Vedligeholdelsesreglement for Lejerbo, afd. 157 - Lunden. Model A normalistandsættelse. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling,

Læs mere

Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE gældende vedligeholdelsesreglement vedrørende:

Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE gældende vedligeholdelsesreglement vedrørende: ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for Stengårdsparken Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE. Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE. Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for Afd. 36 KILDEPARKEN Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Normal vedligeholdelsesreglement for istandsættelse. A-ordning ved fraflytning

Normal vedligeholdelsesreglement for istandsættelse. A-ordning ved fraflytning Normal vedligeholdelsesreglement for istandsættelse A-ordning ved fraflytning Kapitel 1 Generelt Reglernes krafttræden. 1. Med virkning fra den 1. juni 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere

Læs mere

Klik her for at angive tekst.

Klik her for at angive tekst. Klik her for at angive tekst. 01-20 Møllelængen 4. september 2013 A = Istandsættelse ikke nødvend B = Istandsættelse nødvendig. Afdelingen betaler. C = Istandsættelse nødvendig. Fraflytter betaler 1 2

Læs mere

Udvendig vedligeholdelse

Udvendig vedligeholdelse ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for Kiplingsgården Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto Model B med vedligeholdelseskonto udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov

Læs mere

Udvendig vedligeholdelse

Udvendig vedligeholdelse ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for Vadgårdsparken Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig. Vedligeholdelsesreglement B. Boligafdelingens navn:

Vedligeholdelse af din bolig. Vedligeholdelsesreglement B. Boligafdelingens navn: Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement B Boligafdelingens navn: Afdelingsmødet har vedtaget reglerne for standard for vedligehold på afdelingsmødet den: VEDLIGEHOLDELSE AF DIN BOLIG 1 2

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for Afd. 33 Egeparken 2 Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES

Læs mere

Klik her for at angive tekst.

Klik her for at angive tekst. Klik her for at angive tekst. 1-76 Portugalsgade 5. september 2013 A = Istandsættelse ikke nødvend B = Istandsættelse nødvendig. Afdelingen betaler. C = Istandsættelse nødvendig. Fraflytter betaler 1 2

Læs mere

Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement februar 2013. Udvendig vedligeholdelse

Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement februar 2013. Udvendig vedligeholdelse ARBEJDERNES BOLGSELSKAB GLADSAE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement februar 2013 Model A med normalistandsættelsesbeløb (N-beløb) for Skoleparken 1 Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLGSELSKAB GLADSAXE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (N-beløb) for Afd. 29 Stationsparken 2 Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto Mørkhøjvænge Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto Mørkhøjvænge. Godkendt på afdelingsmødet 18.05.2011 Indholdsfortegnelse I Generelt...

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for Afd. 11 PILEPARKEN 3 Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for Afd. 25. Egeparken 1 Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE. Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE. Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for Afd. 01 Mølleparken 1 Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Afdeling 523 - KIRKEBAKKEN Kirkebakken 2-68 Model A normalistandsættelse Indholdsfortegnelse: Side: I. Generelt 2 II Overtagelse af boligen ved indflytning 2 III Vedligeholdelse

Læs mere

Boligafdelingens navn: Udkast til afdelingsmødet den: 1-26 Damstokkene. 9. september 2013

Boligafdelingens navn: Udkast til afdelingsmødet den: 1-26 Damstokkene. 9. september 2013 Boligafdelingens navn: 1-26 Damstokkene Udkast til afdelingsmødet den: 9. september 2013 A = Istandsættelse ikke nødvend B = Istandsættelse nødvendig. Afdelingen betaler. C = Istandsættelse nødvendig.

Læs mere

Høje-Taastrup Boligselskab 3601-4 - Rådhushaven Godkendt på afdelingsmøde den 24. november 2003

Høje-Taastrup Boligselskab 3601-4 - Rådhushaven Godkendt på afdelingsmøde den 24. november 2003 udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement 2015 Afd. 37 Hjortevej

Vedligeholdelsesreglement 2015 Afd. 37 Hjortevej Vedligeholdelsesreglement 2015 Afd. 37 Hjortevej Afd. 37 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Boligforening Opsigelse ældrebolig

Ringkøbing-Skjern Boligforening Opsigelse ældrebolig Opsigelse ældrebolig Navn: Opsigelse af: I forbindelse med fraflytning skal du i henhold til lejekontrakten betale leje i istandsættelsesperioden på 14 dage. Lejligheden skal være tømt og synet inden boligforeningens

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE. Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE. Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for Lyngparken 2 Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE. Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement februar 2012. Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE. Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement februar 2012. Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for ARBEJDERNES BOLGSELSKAB GLADSAE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement februar 2012 Model A med normalistandsættelsesbeløb (N-beløb) for Kildeparken V Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Boligforening Opsigelse

Ringkøbing-Skjern Boligforening Opsigelse Navn: af: I forbindelse med fraflytning skal du i henhold til lejekontrakten betale leje i istandsættelsesperioden på 14 dage. Lejligheden skal være tømt og synet inden boligforeningens istandsættelse.

Læs mere

Rammer for forbedring, vedligehold og ændringer i boligen

Rammer for forbedring, vedligehold og ændringer i boligen Rammer for forbedring, vedligehold og ændringer i boligen Domea Boliger i hele Danmark Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Formål og anvendelse. Side 3 Om råderet.. side 3 Forbedring eller forandring. Side

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT Afdeling 250 - Enebærvej Godkendt på afdelingsmødet den 24.08.2012 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse A-ordningen - kort fortalt... 3 Ændring af lejekontrakten... 3 Beboerklagenævn...

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement FOB STANDARD VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT Model A normalistandsættelse Dette reglement er udarbejdet i november 1998, efter reglerne i lov om leje af alemne boliger lov nr. 968 af

Læs mere

Vedligeholdelsereglement B VA 55. Sådan vedligeholder du din bolig. Vedligeholdelsesreglement B. Boligafdelingens navn: VA55 Kanalens Kvarter

Vedligeholdelsereglement B VA 55. Sådan vedligeholder du din bolig. Vedligeholdelsesreglement B. Boligafdelingens navn: VA55 Kanalens Kvarter Vedligeholdelsereglement B VA 55 Sådan vedligeholder du din bolig Vedligeholdelsesreglement B Boligafdelingens navn: VA55 Kanalens Kvarter Afdelingsmødet har vedtaget reglerne for Standard for vedligehold

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement A Boligafdelingens navn: Studiebolighuset Afdeling 84 Afdelingen har vedtaget reglerne for standardvedligeholdelse på afdelingsmødet den: 1 Indhold

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Afdeling 091-0, Frøgården 4690 Haslev. Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement for Afdeling 091-0, Frøgården 4690 Haslev. Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement for Afdeling 091-0, Frøgården 4690 Haslev Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig. Vedligeholdelsesreglement A. Boligafdelingens navn:

Vedligeholdelse af din bolig. Vedligeholdelsesreglement A. Boligafdelingens navn: Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement A Boligafdelingens navn: Afdelingsmødet har vedtaget reglerne for standard for vedligehold på afdelingsmødet VEDLIGEHOLDELSE AF DIN BOLIG 1 + DU KAN

Læs mere

Afd. 35. Nørager. Vedligeholdelsesreglement

Afd. 35. Nørager. Vedligeholdelsesreglement Afd. 35 Nørager Vedligeholdelsesreglement Sønderborg Andelsboligforenings repræsentantskab har besluttet at køre efter A-ordningen i henhold til Lov om almene boliger. A-ordningen - kort fortalt Lejeren

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLGSELSKAB GLADSAXE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (N-beløb) for Afd. 28 KLDEPARKEN 3 Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES BOLGSELSKAB

Læs mere

Afd. 10 Havretoften, Rugtoften, Porsgrunngade og Ørstedsgade

Afd. 10 Havretoften, Rugtoften, Porsgrunngade og Ørstedsgade Vedligeholdelsesreglement 2015 Afd. 10 Havretoften, Rugtoften, Porsgrunngade og Ørstedsgade Afd. 10 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens

Læs mere

Klik her for at angive tekst.

Klik her for at angive tekst. Klik her for at angive tekst. Tingbjerg I afd. 43 og II afd. 50 23. september 2013 A = Istandsættelse ikke nødvend B = Istandsættelse nødvendig. Afdelingen betaler. C = Istandsættelse nødvendig. Fraflytter

Læs mere

Afd. 68 VA 4 Række x.xx-2015

Afd. 68 VA 4 Række x.xx-2015 Afd. 68 VA 4 Række x.xx-2015 Boligens stand når du overtager den Afdelingens beskrivelse af, hvordan lejemålet fremtræder Boligen kan bære præg af almindeligt slid og ælde for et lejemål af den pågældende

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement For afdeling 13. Håndværkerparken Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement For afdeling 13. Håndværkerparken Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement For afdeling 13. Håndværkerparken Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med maling af lofter,

Læs mere

Vedligeholdelsesstandard

Vedligeholdelsesstandard Taastrup almennyttige Boligselskab Side 1 af 17 sider Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal du betale

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement. for afdeling 61. Parkbo, Taastrup

Vedligeholdelsesreglement. for afdeling 61. Parkbo, Taastrup Vedligeholdelsesreglement for afdeling 61 Parkbo, Taastrup BEMÆRK: DETTE VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT ER SUPPLERET MED 4 SIDER HVORI REGLERNE FOR VEDLIGEHOLDELSE F DE NYE LTNER ER BESKREVET. ER PÅ HJEMMESIDEN

Læs mere

AFDELING 107, PORSHØJ. VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT AFDELING 107 PORSHØJ.

AFDELING 107, PORSHØJ. VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT AFDELING 107 PORSHØJ. VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT AFDELING 107 PORSHØJ. 1 Generelt: Vedligeholdelsesreglementet er udarbejdet på baggrund af: Standardvedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening,

Læs mere

Klik her for at angive tekst.

Klik her for at angive tekst. 99999999999Klik her for at angive tekst. 01-12 Fælledgården 10. september 2013 A = Istandsættelse ikke nødvend B = Istandsættelse nødvendig. Afdelingen betaler. C = Istandsættelse nødvendig. Fraflytter

Læs mere

Udvendig vedligeholdelse

Udvendig vedligeholdelse ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for Borreparken Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB

Læs mere

Søparken, Lejerbo afd. 154. Beboernes råderet

Søparken, Lejerbo afd. 154. Beboernes råderet Søparken, Lejerbo afd. 154 Beboernes råderet Positivlisten På fire områder har beboeren uindskrænket ret uanset boligorganisationens eget råderetskatalog. Dette betegnes som positivlisten. Positivlisten

Læs mere