Ikast-Brande Kommune Spørgsmål & Svar I

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ikast-Brande Kommune Spørgsmål & Svar I"

Transkript

1 Nedenfor er de indkomne spørgsmål gengivet i anonymiseret form. Svarene til spørgsmålene findes efter hvert spørgsmål. Punkt Bod. 1) Det ønskes oplyst om boden i stedet kan omregnes til en økonomisk værdi, og således alene belaste beregningen omkring bedste tilbud. 2) Det ønskes oplyst om tilbudsgivers tilbud forkastes, såfremt tilbudsgiver ikke ønsker at indgå i aftalen om at betale bod. 3) Den nuværende bankaftale indeholder en lignende bods bestemmelse omkring systemnedbrud. Det ønskes oplyst, om den nuværende bods bestemmelse på noget tidspunkt er anvendt i den nuværende - eller i tidligere aftaler - således at Ikast-Brande Kommune har modtaget bod fra pengeinstitut. Punkt 1.14 i udbudsmaterialet er ændret til et nyt punkt 5.9 således, at tilbudsgiver selv kan vælge at acceptere paragraffen med bod. En accept giver en tildeling på 5 pct. af pointene i scoremodellen. 1) Det vil ikke være muligt at omregne boden til en økonomisk værdi i beregningen af den samlede økonomiske omkostning. 2) Tilbudsgiver kan nu selv vælge man vil indgå i aftalen om bod. 3) Nej, Ikast-Brande Kommunen har ikke tidligere modtaget bod for en lignende situation. Punkt Bod herunder bilag 1, kontraktudkast 15 Vil Kommunen ændre udbuddet, så bodsbetaling alene kan blive aktuelt, hvis årsagen entydigt og alene kan tilskrives pengeinstituttet? Kommunen fastholder formuleringen i paragraf 15 i kontraktudkastet. Der henvises dog til punkt 5.9 der beskriver, at tilbudsgiver ikke er forpligtiget til at acceptere paragraf 15 i kontraktudkastet.

2 Punkt Kontraktperiode og punkt Trækningsret. Vil det være konditionsmæssigt i orden, at tilbyde én rentesats for hele aftaleperioden, hvis den ønskede trækningsret på 300 mio. kr. tilbydes for hele aftaleperioden (op til 6 år) - og en anden rentesats for hele aftaleperioden, hvis trækningsretten forfalder efter 1 år (men efter genforhandling af trækningsret med meget stor sikkerhed vil kunne forlænges), - hvis det prismæssigt vil være fordelagtigt for Ikast-Brande Kommune? Ja, det vil være konditionsmæssigt i orden at tilbyde to forskellige rentesatser og der henvises yderligere til muligheden for en variation i rentesatserne under punkt i tilbudsskemaet. Vedrørende ønsket om genforhandling af aftalen om kommunens bankforretninger som er givet i udbud, så findes der en gensidig opsigelsesmulighed på løbende måned plus 6 måneder jævnfør punkt 1.3 i udbudsmaterialet. Deraf fremgår det implicit, at det vindende pengeinstitut aldrig er forpligtiget længere end dette. Selve aftalen danner dog en ramme og derfor vil en opsigelse fra pengeinstituttets side være en opsigelse af hele samarbejdet, og ikke blot en opsigelse af delelementer i aftalen som f.eks. en rentemarginal eller trækningsrettens størrelse. Punkt 4.2. Kommunens gennemsnitlige likviditet. Den udgør i 2013 kr. 217 mio. Hvor stor en del af denne likviditet indgår i kapitalpleje? Spørgsmålet har relation til størrelsen af det forventede gennemsnitlige træk - se pkt Pt. indgår 75 mio. fra kapitalforvaltningen. For at aflæse den kontante likviditet skal kurven parallelforskydes med 75 mio. lige nu, men det kan ændres. Punkt Rentesatser og renteberegning Vil Kommunen ændre kravet til dokumentation for renteberegning, så tilbudsgiver alene skal fremsende dokumentationen efter konkret anmodning, - hvis Kommunen selv via tilbudsgivers netbankløsning kan hente oplysninger om henholdsvis rentesatser og daglige nettosaldo for alle konti, - herunder også topkontoen i en cash pool og fx overføre disse oplysninger til Excel for videre beregninger? Kommunen kan acceptere ændringsforslaget under forudsætning af, at dokumentation for renteberegning også bliver tilgængelig via netbank eller at dokumentationen fremsendes umiddelbart efter den månedlige rentetilskrivning. Ved dokumentation forstås specifikation af beregningsgrundlaget for dag til dag beregningen.

3 Punkt Trækningsret. Her er nævnt: Der vil som udgangspunkt altid være træk på kontoen. Det er af afgørende betydning for tilbudsgivers beregning, at der gives mere detaljerede oplysninger som skal ligge til grund for beregningen af bedste tilbud. Men den forventning, ønskes oplyst størrelsen af det gennemsnitlige træk, da dette gennemsnitlige træk må forventes at indgå i økonomiberegningen af bedste tilbud. Ikast-Brande Kommune forventer at allokere en større del af sin likviditet til kapitalforvaltning. Desuden skal det nævnes, at der findes anlægsinvesteringer som er udskudt, hvilket pt. resulterer i stor positiv likviditet. En realistisk forventning til den fremtidige gennemsnitlige saldo på kommunens konto er, at den svinger mellem -100 mio.kr. til 0 kr. Punkt Rente / Rentesatser. I udbudsmaterialet (Excel regnearket) anmodes om 8 forskellige renteintervaller for indlån og udlån. Tilbudsgiver ønsker oplyst med hvilken vægt de forskellige intervaller indgår i beregning af bedste pris. Der ønskes således åben indsigt i, med hvilken vægt de forskellige intervaller anvendes (saldo og antal tage med de forskellige gennemsnit). Oplysningerne har meget stor betydning for at tilbudsgiver kan udregne evt. lønsomhed i dette tilbud. Se også pkt. 4.2 og 5.3. Der henvises venligst til svar på øvrige spørgsmål. Renterne for de forskellige intervaller indgår i den samlede økonomiske beregning som i alt tildeles 55 pct. af pointene i scoremodellen (mod 60 pct. i det først udsendte udbudsmateriale). Punkt Gebyrer og øvrige omkostninger (minimumskrav). 1) I det anførte skema, ønskes sidste linje præciseret eller fjernet. Tilbudsgiver ønsker ikke at garantere at alle bankens ydelser er gratis for Ikast-Brande Kommune. Linjen ønskes slettet, eller reduceret til at det alene omfatter ydelser omfattet af aftalen om daglige bankforretninger. F.eks. er kapital- og gældspleje gebyrer jo ikke omfattet af dette udbud.

4 2) De sidste 2 linjer ønskes slettet. Eller alternativ omregnet til en omkostning, såfremt tilbudsgiver ikke kan opfylde denne betingelse. Baggrund: I en implementeringsfase, er ingen fejlfri. Vi vil sikre at alle fejl rettes, men tilbudsgiver kan ikke give garanti for at være fejlfri. Tilbudsgiver ønsker ikke at betale symbolske erstatninger i tilfælde af denne type fejl. 3) Hvis dette ikke kan gøres, ønskes oplyst om tilbudsgiver vil blive diskvalificeret, såfremt tilbudsgiver ikke ønsker at betale 500 kr. pr. fejlagtig fremsendt gebyrnota? 1) Overordnet henviser vi venligst til punkt 1.1 Afgrænsning af ydelsen i udbudsmaterialet. Som svar præciseres det, at kapitalforvaltning og gældpleje ikke er omfattet af dette udbud. 2) Formuleringen Fremsender pengeinstituttet fejlagtigt en gebyrnota, så skal kommunen erstattes kr. 500,00 til dækning af udgifter i forbindelse identifikation og bearbejdning af den fejlagtige fremsendte gebyrnota fra punkt slettes. Dog indgår fejlagtigt opkrævede gebyrer i den årlige evaluering. 3) Se venligst ovenstående punkt 2. Punkt Gebyrer Hvad mener kommunen med, at pengeinstituttet skal levere andre ikke nævnte ydelser gebyrfrit? Kan Kommunen acceptere, at ydelser, der ikke er nævnt i udbud eller tilbud som udgangspunkt følger pengeinstituttets standardpriser, - med mindre andet aftales? Listen er en ikke udtømmende liste. Andre ikke nævnte ydelser er et udtryk for, at Kommunen ønsker alle gebyrer indregnet i renten og af samme grund ønsker at sikre sig i mod at blive belastet med gebyrer i fremtiden. Punkt Gebyrer og øvrige omkostninger versus punkt Pengehåndtering Jævnfør udbuddets afsnit skal tilbudsgiver som minimumskrav bekræfte, at også ydelserne Kontante ind- og udbetalinger samt køb og salg af kontantvaluta leveres gebyrfrit, - mens der i afsnit står, at det er et ønske men ikke et krav, at pengeinstituttet kan servicere Kommunen med kontanter. - Er Kommunen enig i, at kravet om kontanthåndtering ikke bør stå som et minimumskrav i afsnit 5.5.3? Ja, og det er dermed ikke en del af punkt i tilbudsarket.

5 Punkt Pengehåndtering Vil kommunen i sin beregning skelne mellem om tilbudsgiver tilbyder henholdsvis døgnboks, pengeautomater eller personlige kasseekspeditioner? Ja, der henvises venligst til det opdaterede punkt i det opdaterede udbudsmateriale. Punkt Pengehåndtering. Hvornår kan vi forvente en opdatering af udbudsmaterialet, således at vi kender de beregninger der ligger på meromkostninger, når f.eks. krav om døgnboks ikke opfyldes? Det er sket i forbindelse med offentliggørelsen af disse Spørgsmål & Svar samt det opdaterede udbudsmateriale.

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob 1 Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob Alle spørgsmål er anonymiseret, spørgsmålene står med sort skrift og svaret står med blå skrift. Spørgsmål

Læs mere

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt 2014 Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 195-336732

EU-UDBUD 2013/S 195-336732 EU-UDBUD 2013/S 195-336732 Finansielle tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af daglige bankforretninger til Skive Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Udbud Trin for trin Sektorspecifik vejledningstekst om:

Udbud Trin for trin Sektorspecifik vejledningstekst om: Udbud Trin for trin Sektorspecifik vejledningstekst om: Finansielle tjenesteydelser: Fase/Trin Sektorspecifikke tekster Fase 1: Politisk afklaring Trin 1: Formulere en serviceog udbudsstrategi Der er ikke

Læs mere

Spørgsmål og svar Sundhedsfaglige vikarydelser

Spørgsmål og svar Sundhedsfaglige vikarydelser Spørgsmål og svar Sundhedsfaglige vikarydelser Nedenfor kan læses indkomne spørgsmål og svar: Spørgsmål er besvaret med orange skrift Spørgsmål til udbudsmaterialet: Spørgsmål 1: Vedrørende udbuddet af

Læs mere

Til Tilbudsgiverne. Udbud af fodbehandling

Til Tilbudsgiverne. Udbud af fodbehandling Til Tilbudsgiverne Udbud af fodbehandling Den 08.01.2015 Kommunen har modtaget spørgsmål til ovennævnte udbud. Spørgsmålene gengives ordret nedenfor sammen med svarene herpå. Sagsnummer 14/15300 Der gøres

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 K E N D E L S E Elite Miljø A/S (advokat Poul Nick Bronstein, København) mod Odense Kommune

Læs mere

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Senest opdateret den 20. februar 2015 Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Spørgsmål

Læs mere

Udbud af kapitalforvaltning. Landsbyggefonden og Byggeskadefonden. Marts 2015 Udbudsmateriale

Udbud af kapitalforvaltning. Landsbyggefonden og Byggeskadefonden. Marts 2015 Udbudsmateriale Udbud af kapitalforvaltning for Landsbyggefonden og Byggeskadefonden Marts 2015 Udbudsmateriale Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Udbudsbetingelser 5 2.1. Udbudsform 5 2.2. Ordregiver 5 2.3. Oplysninger

Læs mere

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Finanstilsynet 13. december 2013 J.nr. Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Denne vejledning indeholder vejledning om reglerne om individuelle nedskrivninger og hensættelser i bekendtgørelse

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Generelle pensionsvilkår for PFA Plus

Generelle pensionsvilkår for PFA Plus Pensionsvilkår for PFA Plus (for medarbejder) 1 1.1 Generelle pensionsvilkår for PFA Plus Pensionsvilkår for PFA Plus Pensionsvilkår for PFA Plus pr. 1. januar 2012 (herefter betegnet disse pensionsvilkår

Læs mere

REJSEGARANTIFONDEN VEJLEDNING TIL REJSEUDBYDERE VEDR. REGISTRERING

REJSEGARANTIFONDEN VEJLEDNING TIL REJSEUDBYDERE VEDR. REGISTRERING REJSEGARANTIFONDEN VEJLEDNING TIL REJSEUDBYDERE VEDR. REGISTRERING Praktisk vejledning vedrørende de problemstillinger, som rejseudbyderne støder på i forbindelse med selve registreringsprocessen samt

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med Energistyrelsens udbud af kontrakt om rådgivning og vejledning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Spørgsmål og svar i forbindelse med Energistyrelsens udbud af kontrakt om rådgivning og vejledning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Spørgsmål og svar i forbindelse med Energistyrelsens udbud af kontrakt om rådgivning og vejledning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 27. februar 2014 Byggeri og energieffektivitet Rev. 4., 12. og

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 K E N D E L S E Atea A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Københavns Kommune (advokat Torkil Høg, København)

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION. Offentligt udbud. Udbud af Amgros daglige bankforretninger

KRAVSPECIFIKATION. Offentligt udbud. Udbud af Amgros daglige bankforretninger KRAVSPECIFIKATION Offentligt udbud Udbud af Amgros daglige bankforretninger 1 Indhold 1. Beskrivelse af Amgros, Amgros likviditet, omfanget af banktransaktioner samt økonomisystem 3 1.1 Amgros 3 1.2 Amgros

Læs mere

Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4

Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Vi det være tilladeligt at udarbejde

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 K E N D E L S E Mediq Danmark A/S (advokat Majse Jarlov, Hellerup) mod KomUdbud v/kolding Kommune (advokat

Læs mere

Udbud Sekretariat vedrørende energimærkning af bygninger

Udbud Sekretariat vedrørende energimærkning af bygninger Udbud Sekretariat vedrørende energimærkning af bygninger Spørgsmål 1 Som Energistyrelsen nævnte på informationsmødet, er procedurebeskrivelser m.v. en del af det nuværende sekretariats ISO-certificering.

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet

Besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet 26. maj 2014/csc og jas Besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet DDB skal hermed offentliggøre skriftlige spørgsmål og svar vedrørende udbudssagen om national webstatistik. 1. Vedrørende dimensioneringen

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger SPØRGSMÅL O G SV AR U D B U D AF TE K NISK RE V ISION AF E NE RGIMÆRKNINGER AF B YGNINGER 1. oktober 2013 Byggeri og energieffektivitet Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af

Læs mere

Udbudsmateriale. Århus Kommune 2007/S 159-198789. Juridisk Afdeling. Udbud af advokatydelser

Udbudsmateriale. Århus Kommune 2007/S 159-198789. Juridisk Afdeling. Udbud af advokatydelser Udbudsmateriale 2007/S 159-198789 Århus Kommune Juridisk Afdeling Udbud af advokatydelser Udbudsmateriale 24. september 2007 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Juridisk Afdeling Århus Kommune, Juridisk

Læs mere

Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17

Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 April 2002 Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 Indhold 1. Formålet med de nye leasingregler..................................8

Læs mere

SET Udbud af kontrakt om udvikling, idriftsættelse, vedligehold og videreudvikling af elprisportalen Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen

SET Udbud af kontrakt om udvikling, idriftsættelse, vedligehold og videreudvikling af elprisportalen Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen SET Udbud af kontrakt om udvikling, idriftsættelse, vedligehold og videreudvikling af elprisportalen Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen Nr. Henvisning Spørgsmål 1 Bilag 7 Kan der fremsendes

Læs mere

Spørgsmål og svar vedr. EU-udbud af biler til Norddjurs Kommune

Spørgsmål og svar vedr. EU-udbud af biler til Norddjurs Kommune Spørgsmål og svar vedr. EU-udbud af biler til Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige udbudsmateriale. Der er indkommet nedenstående spørgsmål

Læs mere

- 1 - Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag.

- 1 - Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag. - 1 - Låntyper I bogens del 2 kan du læse om Procent og rente (s. 41-66). Vi vil i materialet her gå lidt videre til mere komplicerede renteberegninger ved forskellige låntyper. Stoffet er et muligt supplement

Læs mere

Digital overflytning Håndbog til datafelter. Version 3.4 25-2-2015 Ikrafttræden 9-2-2015

Digital overflytning Håndbog til datafelter. Version 3.4 25-2-2015 Ikrafttræden 9-2-2015 Digital overflytning Håndbog til datafelter Version 3.4 25-2-2015 Ikrafttræden 9-2-2015 Indhold Indledning... 3 Ændringer... 3 Rekvirer oplysninger fra anden a-kasse... 5 Forsendelser, delt i pakker...

Læs mere

a) at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte kundens personlige sikkerhedsoplysninger, jf. pkt. 2.1. i Vilkår for Netbank

a) at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte kundens personlige sikkerhedsoplysninger, jf. pkt. 2.1. i Vilkår for Netbank Side 1 af 19 Dokumentnummer 2013-06-06-13.25.14.188951 Aftale om Netbank Kunden og Lægernes Pensionsbank, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg, lpb@lpk.dk, har dags dato indgået følgende aftale om

Læs mere

Kortholderregler for MasterCard i Lån & Spar Bank

Kortholderregler for MasterCard i Lån & Spar Bank Kortholderregler for MasterCard i Lån & Spar Bank 1 Definitioner Banken Lån & Spar Bank A/S, CVR nr. 13538530, udsteder kortet. Betalingsmodtager De steder, du kan bruge kortet. Danmark Danmark, Færøerne

Læs mere