pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension"

Transkript

1 pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension nr. 1 FORÅR 2015

2 indhold Forrygende afkast i Kina Læs side 22 Tema: om engle og svin 3 Krtitik fra Verdensnaturfonden 5 7 anbefalinger 8 Det siger specialisten 10 Faste sider Noter 18 Specialisten VIDSTE DU det 23 Lærernes CO2 og grønne skove 14 Ny hjemmeside 16 Alderspension kan ikke deles 20 Forrygende afkast i Kina 22 Klimaet eller pengene Det siger specialisten Læs side 10 Retur til arbejdet pilotprojekt med Falck Healthcare Læs side 17 din alderspension kan ikke deles Læs side 20 Hvem er vi? Vi administrerer overenskomstpensioner for ca lærere. Derudover tilbyder vi dig og din husstand at supplere med en individuel pensionsordning hos os. Vi har som mål sæt ning at sikre gode pensioner ved et godt, stabilt afkast og lave administrations omkostninger. Lærernes Pension Tuborg Boulevard Hellerup Tel Mail CVR Ansvarshavende redaktør Paul Brüniche-Olsen redaktør Mettemalou Eden Foto Ann Malmgren Design og tryk Datagraf Communications Vi bestræber os på at være miljøbevidste og benytter et papir til vores medlemsblad, som hedder munken polar. Det er fremstillet af 30% genbrugsfibre og 70% nye FSC godkendte fibre. Bladet bliver produceret med vegetabilsk baserede trykfarver på et EMAS certificeret trykkeri.

3 3 Kender du det? Du vil helst være en miljø-engel og købe økologisk frugt og grønt. Men den økologiske avocado er hård og utilnærmelig, og ved siden af ligger den konventionelle og er indbydende og en tredjedel billigere. Den konventionelle ryger i kurven. Det er en balance. den balance handler dette nummer af [Pan sjo n] om. Tema

4 4 Tema Den godee samv ittiigh ed En engel falder Forestil dig, du har købt en cykel. Du har hørt, at korte ture i bilen er de værste for miljøet, så nu lader du bilen stå mandag til fredag og cykler på arbejde. Når det ikke regner. Sådan gør du dit for miljøet og du har også købt sparepærer. Du fornemmer et skær af glorie over din isse. Men da du fortæller din bordfælle om cyklen ved en af forårets konfimationsfester, får du ikke den anerkendelse for din verdensborgerindsats, som du havde forventet og fortjent; i stedet bliver du mødt med noget, der minder slemt om hån, fordi du også har fortalt, at din familie flyver til Grækenland til sommer på 14 dages solsikret badeferie. Og den flyvetur, påpeger din nu ikke længere helt så charmerende bordfælle, lukker så meget CO2 ud i atmosfæren og skaber så meget drivhuseffekt, at din cykel og dine sparepærer er latterligt ligegyldige i sammenligning! Med dén kolde afvaskning får hun slukket din glorie og efterlader dig i stedet med en følelse af, at du i bund og grund er et svin. Et egoistisk miljøsvin. Åh nej! Du forestiller dig, at du fortæller familien, at de må vinke farvel til palmer og retsina. I år bliver ferien en cykeltur til Langeland med overnatning i telt, og det bliver IKKE på campingpladsen med den opvarmede pool. Du forestiller dig udtrykkene i din families ansigter. Dobbelt åh-nej! Grænser for fejlfrihed Det er i det øjeblik, du beslutter, at du vil blive ved med at cykle mandag til fredag, og at det må være godt for miljøet. Du beslutter fortsat at købe økologisk, for det meste, og være glad for dine sparepærer. Ham der Frank med kasketten må selv gå og være en Bonderøvshelt med genbrugssweater, kompost og håndbor. Det bliver aldrig dig. Mindre må kunne gøre det. Et spørgsmål om balance Det handler om at finde en balance. Det gør det også, når Lærernes Pension investerer dine sparepenge. Vi er her for at sørge for, at du får den bedst mulige forrentning, så du kan få den bedst mulige pension udbetalt, når du bliver gammel. Men vi skal også investere på en forsvarlig måde. Vi vil ikke investere, hvor der er masser af penge at hente, fordi værdierne bliver skabt af børn i sweatshops eller ved at rydde regnskoven. Vi vil heller ikke investere i godhjertede udviklingsprojekter, som vil redde verden på bekostning af din samlede opsparing. Vi skal finde balancen, hvor vi kan tjene penge til dig uden at gøre skade, eller hvor vi kan gøre gavn og samtidig tjene penge til dig. Vores balancepunkt er defineret i vores etiske kodeks for vores investeringer. Medlemsforaene og bestyrelsen finder ud af, hvor det punkt skal ligge. Et svar i bevægelse Verden udvikler sig, og balancepunkter forskydes. Derfor bliver det etiske kodeks for Lærernes Pensions investeringer diskuteret og revideret hvert andet år. Alle vil ikke altid være enige i, hvor det rette balancepunkt er, og af og til vil uenigheden blive luftet i form af kritik. Det er sundt. Det hjælper os til at holde balancen. n

5 5 Kritik fra Verdensnaturfonden I slutningen af 2014 udkom Verdensnaturfonden med en rapport, som så kritisk på danske pensionsselskabers investeringer i virksomheder, der udvinder fossile brændstoffer, såkaldt sort energi. Lærernes Pension var nævnt i rapporten, for vi har investeret i nogle af de kritiserede selskaber. Dette nummer af [Pan sjo n] handler derfor om balancen mellem sort og grøn energi i vores investeringer. Måske er du uenig i, hvor vi har lagt balancepunktet. Måske er din kollega også uenig. Og måske synes I, at det skal flyttes i hver sin retning. n sparepære og a-mærke Danskernes mest populære klimatiltag er at udskifte glødepærer med sparepærer, at sortere affald, at købe A-mærkede hvidevarer, altid at slukke for computer og tv og at mindske madspild. Danskerne vurderer, at det at spare på elforbruget i hjemmet, at tage cyklen og bruge kollektiv transport, at energirenovere boligen, at skifte bilen ud med en klimavenlig model og at smide mindre mad ud er det, der har størst effekt. Concito, Klimabarometeret 2014 Der udledes knap 20 kg CO2, når man producerer et kilo oksekød. Det svarer til hvad du udleder, når du kører i personbil tværs over Sjælland, eller hvis du lader din sparepære være tændt i fire måneder.

6 6 17 sorte syndere Danske pensionsselskaber har investeret i 17 af 20 selskaber, som Verdensnaturfonden satte fokus på som særligt risikable for klimaet og for opsparingerne. Lærernes Pension har investeret i 10 af dem. I en rapport fra november 2014 kritiserede Verdensnaturfonden danske pensionsselskabers klimaprofil og deres investeringer i fossil energi. Særligt investeringer i 20 udvalgte selskaber. De 20 selskaber udgør ifølge rapporten både en klimamæssig risiko for kloden og en økonomisk risiko for pensionsselskabernes kunder og medlemmer. CO2 og drivhuseffekten Klimarisikoen er velbeskrevet: Når vi bruger fossile brændstoffer, lukker vi drivhusgasser i form af CO2 ud i atmosfæren. Det får temperaturen på jorden til at stige. Forskere er enige om, at hvis vi skal holde klodens temperaturstigninger på under 2 grader, målt i forhold til jordens temperatur før industri-alderen, skal vores CO2-udslip reduceres med mellem 40 % og 70 % inden For at nå det mål, skal to tredjedele af de kendte reserver af olie, kul og gas forblive i jorden. Bruger vi dem, øger vi CO2-udslippet i stedet for at begrænse det, og dermed stiger temperaturen på jorden endnu mere. Strandede værdier Hvis to tredjedele af de kendte reserver på grund af globale klimapolitiske initiativer ikke kan få lov at blive udvundet, solgt og brugt, så har de ikke længere den store værdi. De risikerer at blive det, der er kaldt strandede værdier. Det er det klimapolitiske aspekt af den økonomiske risiko ved de 20 virksomheder. Bekostelig udvikling Det andet aspekt er, at virksomhederne også bruger mange resurser på at udvikle nye måder at udvinde svært tilgængeligt fossilt brændstof på, for eksempel med olieboringer i arktiske egne, boringer på dybt vand eller olieudvinding af tjæresand og olieskifer. Når det er så bekosteligt at udvinde brændstoffet, skal det kunne sælges til en høj pris, for at produktionen er rentabel. Olieprisen trues af, at nye, vedvarende energiformer finder vej til markederne med konkurrencedygtige priser og stabile leveringsmuligheder. Ti gange så meget skov Lærernes Pension har investeret i de 10 af de 20 kritiserede selskaber. Tilsammen er der tale om investeringer for ca. 430 mio. kroner. Det kan lyde af meget, men det udgør kun ca. 0,5 % af vores samlede investeringer. Til sammenligning har vi mere end ti gange så meget investeret i skove, nemlig 6,2 % af vores samlede investeringer. n 10 gange så mange penge i skove som i kritiserede olieselskaber Investering i skove i Investering i kritiserede i olieselskaber

7 7 Det mener danskerne 83 % af danskerne er enige i, at den globale gennemsnitstemperatur er stigende, og at klimaforandringerne i høj eller nogen grad er menneskeskabte. 50 % af danskerne mener, at politikerne bør gøre mere for at bremse klimaforandringerne, og næsten lige så mange mener, at politikernes indsats får betydning for, hvor de sætter deres kryds ved næste folketingsvalg. 42 % af danskerne har inden for de seneste tre år gjort noget med det primære formål at reducere eget bidrag til den globale udledning af drivhusgasser. 58 % har gennemført klimavenlige tiltag primært af økonomiske hensyn. Concito, Klimabarometeret 2014

8 8 7 anbefalinger Verdensnaturfondens rapport "Ansvar for Fremtiden Danske pensionskasser og Klimaudfordringen, munder ud i syv anbefalinger til de danske pensions selskaber om, hvordan de kan og bør forholde sig til investeringer og deres klimapåvirkning. Her kan du se Lærernes Pensions direktør, Paul Brüniche-Olsens respons. Flere af Verdensnaturfondens anbefalinger er allerede praksis i Lærernes Pension i dag.

9 Verdensnaturfonden anbefaler Frasælg investeringer i fossile energiselskaber Gennemfør risikovurdering af investeringerne på baggrund af to-graders målet (Læs evt. side 6) Sæt klare mål om øgede investeringer i grøn energiteknologi Direktøren svarer NEJ 85% af verdens energiforbrug i dag stammer fra fossil energi. Forestiller man sig, at alle ville sælge deres investeringer i kul-, olie- og gasindustrierne, ville det medføre en verdensøkonomisk krise af hidtil usete dimensioner, så det kommer ikke til at ske. Derfor kommer Lærernes Pension heller ikke til at operere efter sådan en strategi. NEJ Vi bruger meget tid på at vurdere risikoen ved investeringerne, men en anvendbar vurdering i præcis dét perspektiv er næppe mulig at lave. Derfor kommer Lærerens Pension ikke til at bruge kræfter på at udvikle metoder til sådan en analyse af vores investeringsrisici. TJAH Vi har allerede et grønt blik på vores investeringer, fx skove, byggerier, vindmøller, naturgenopretning og infrastruktur. Det bliver vi ved med. Klimahensyn ligger både medlemsforaene og bestyrelsen på sinde. Men eksakte mål ville kræver et analysearbejde, som vi hverken har kapacitet eller incitament til at gennemføre Foretag direkte investeringer i vedvarende energi Vær mere åbne om investeringer og eksklusioner Øg engagementet i internationale fora om ansvarlige investeringer og klima Lad klimaet indgå, når der udøves aktivt ejerskab Når vores etiske kodeks for investeringer rutinemæssigt kommer under luppen her i 2015, vil vi se på, om formuleringerne om klimahensyn skal skærpes. JA Vi er godt i gang med vores store investering i havvindmølleparker i Tyskland, der blev påbegyndt i I øjeblikket undersøger vi mulighederne for at være med i en ny fond, som har planlagt store investeringer i blandt andet vindmøller og biomassefyret el-produktion. JA Vi er allerede åbne. Enhver kan på vores hjemmeside se, hvor vi har investeret, og vi beskriver vores systematiske overvågning af den etiske side af vores investeringer. MÅSKE Vi har ikke gjort det endnu, men det er ikke udelukket. Det vil dog altid være vores primære opgave at forvalte lærernes opsparede penge, så der er mest muligt til dem, når de går på pension. BÅDE OG Vi udøver ikke aktivt ejerskab. Selv om vi har mange penge, er vores andel i de virksomheder, vi investerer i, for lille til, at vi har nogen gennemslagskraft, hvis vi forsøger at påvirke udviklingen. Selv om vi fx har mange aktier i Novo Nordisk, ejer vi kun 0,03 % af aktierne. Hvis Ethix - som er dem, der overvåger, at vores etiske kodeks bliver overholdt - finder, at et selskab systematisk overskrider vores kodeks, sælger vi vores andel i det selskab.

10 10 Peter Birch Sørensen er formand for klimarådet og Danmarks første klimavismand. Han er også økonomiprofessor ved Københavns Universitet, tidligere cheføkonom i Danmarks Nationalbank, formand for Produktivitetskommissionen og tidligere overvismand i De Økonomiske Råd.

11 det siger specialisten! Klimaet eller pengene Danmark har fået sin første klimavismand, Peter Birch Sørensen. Han er udpeget som formand for Klimarådet, økonomiprofessor ved Københavns Universitet, tidligere cheføkonom i Danmarks Nationalbank, formand for Produktivitetskommissionen og tidligere overvismand i De Økonomiske Råd. 11 Hvis fossile brændstoffer tages ud af verden i dag, skaber det så ikke totalt kaos? Helt klart! Men det er der heller ingen, der foreslår eller forestiller sig. Lige nu er de globale CO2-udledninger fortsat stigende. Det skal vendes til et fald. Frem mod 2050 skal de industrialiserede lande reducere deres udledning af drivhusgasser med % for at nå de klimamål, der er sat. Men det skal altså ske over de næste 35 år, så vi har tid til at tilpasse os. De samfundsmæssige omkostninger ved sådan en reduktion skønnes trods alt at være begrænsede. Det vil ikke forhindre fortsat økonomisk vækst. Det vil formentlig dæmpe den en smule, men vi skal ikke til at leve på stenalderniveau. har forelagt dilemmaet om klimaet eller pengene for danmarks nye klimavismand. Bør vi sælge vores olie-aktier ud fra et klimaperspektiv? Grundlæggende er jeres fokus at skaffe medlemmerne en ordentlig pension. Det er et helt legitimt hensyn. Så er det politikernes opgave at sikre, at vi får gennemført den grønne omstilling. Når det er sagt, er det da fra et klimapolitisk synspunkt positivt, at et stigende antal investorer internationalt genovervejer, om det nu er økonomisk klogt at investere i olie- og gasselskaber. Fra et etisk perspektiv kan man også spørge sig selv: Har man det godt med at investere i selskaber, hvis forretning kun hænger sammen, hvis verden ikke lever op til den klimamålsætning, som der er international enighed om? Bør vi sælge fra et økonomisk perspektiv? Aktier i de store olie- og gasselskaber har ikke givet et højere afkast end det generelle aktieindeks de senere år, så i den forstand er der næppe noget stærkt argument for, at det er meget vigtigt at investere i den branche. I forhold til risiko er spørgsmålet, hvorvidt pensionsselskaber og andre investorer har undervurderet de politiske risici, der er nu ved at investere i denne branche. Hvis verdens lande virkelig vil leve op til målet om at holde den globale opvarmning nede på to grader i forhold det førindustrielle niveau, så ved vi, at cirka to tredjedele af de kendte olie- og gasreserver skal forblive i undergrunden. Hvis verdens politikere handler efter det mål, de selv har sat, så vil investeringerne i olie- og gasudvinding ikke være lønsomme længere. Man kan argumentere for, at den investeringsrisiko måske er undervurderet. Tabet kommer selvfølgelig ikke fra den ene dag til den anden, men pensionsselskaber er nødt til at se langt frem. Derfor må de gøre op med sig selv: Tilrettelægger vi investeringsstrategien efter, at der kommer en grøn omstilling og det knæk i CO2-udledningskurven, som der er enighed om, at vi skal have? Eller tror vi ikke, der vil komme en klimapolitisk regulering, som er stærk nok? Jeg er tilbøjelig til at være enig med dem, som mener, at man nok har undervurderet den klimapolitiske investeringsrisiko. Hvor sandsynlige er radikale klimapolitiske indgreb? Der kommer en stadig strammere klimapolitisk regulering hen ad vejen, er jeg ret sikker på. Hvis de ekstreme vejrhændelser, vi har set, bliver hyppigere, som forskerne forudsiger, vil det påvirke det politiske system. Der vil ske en stramning af klimapolitikken. Om den kommer hurtigt nok og bliver stærk nok til, at vi når to-gradersmålet, skal man nok være lidt optimistisk for at være helt fast i troen på.

12 12 det siger specialisten! Hvor kan et pensionsselskab både skabe afkast og bidrage til en god klimamæssig udvikling? Jeg vil ikke give råd om, præcis hvilke teknologier man kan investere i. Men jeg kan sagtens se, at pensionsselskaber kan spille en vigtig og nyttig rolle i den grønne omstilling. Der er planer om fortsat udbygning af Danmarks vindmølleparker, og umiddelbart er de investeringer netop langsigtede og passer godt til den tidshorisont, pensionsselskaber typisk har. Der ser jeg en mulighed for at kombinere hensyn til medlemmerne og støtte til den grønne omstilling. Tager staten en del af risikoen, kan det være en attraktiv investering for et pensionsselskab, så vidt jeg kan se, uden at jeg kan forudsige, hvordan de økonomiske betingelser for vindmølleparker vil blive. Ideelt bør pensionsselskaber slet ikke stå med den udfordring Kan et pensionsselskab beregne sit CO2-aftryk? Det er nok ret håbløst. Det er fint at prøve at gøre det, der hvor det kan lade sig gøre, men den klimapolitiske indsats må fokusere direkte på kilderne til CO2-forureningen, altså de steder hvor der bruges fossile brændsler. Det er der, man skal sætte ind med regulering eller afgifter. Nogle pensionsselskaber har tilsluttet sig erklæringer om at nedbringe deres CO2-aftryk. Kan man det? Det er nok at spænde buen for hårdt, hvis man vil kræve en investeringsstrategi, hvor man systematisk investerer efter CO2-aftrykket. Det kan blive lidt vilkårligt, når der ikke er solide metoder til at beregne det. Men det burde være muligt at have en operationel politik, der siger, at aktiviteter som fx efterforskning efter fossile brændsler eller udvikling af nye udvindingsmetoder for fossilt brændstof ønsker vi ikke at investere i, fordi det fra et globalt synspunkt ikke er bæredygtigt. Selvfølgelig kan der være vanskelige spørgsmål om grænsedragning. Hvad er ok, og hvad skal vi ud af? Der mener jeg, medlemmerne i et pensionsselskab må ha tillid til, at ledelse og direktion kan arbejde efter nogle klart formulerede principper og derudfra vurdere i de enkelte tilfælde. Ideelt bør pensionsselskaber slet ikke stå med den udfordring. Når man politisk har fået en effektiv regulering på plads, behøver pensionsselskaber heller ikke bekymre sig så meget om deres CO2-aftryk. Hvis der er en effektiv regulering og det er en vigtig præmis som gør, at prisen på at udlede CO2 fuldt ud afspejler den klimaomkostning, der faktisk er ved det, så kan pensionsselskaberne med fuld ret nøjes med at fokusere på at optimere afkast og risiko for deres medlemmer, fordi der er taget hånd om klimaproblematikken via den regulering, der i øvrigt er i kraft. Problematikken opstår, fordi regeringer rundt om i verden ikke gør nok for at sikre, at vi holder CO2-udslippet nede på et forsvarligt niveau. Så er spørgsmålet: Hvis politikerne ikke gør deres job godt nok, i hvilket omfang bør andre aktører så prøve at tage over og via deres adfærd fremtvinge eller bidrage til den nødvendige omstilling. Hvad kan vi, og hvad bør vi? I en situation, hvor den tilstrækkelige politiske regulering endnu ikke er på plads, kan det være hjælpsomt, hvis andre aktører opfører sig på en måde, der fremmer omstillingen. Men det er et reelt dilemma, for hvis et selskab vurderer, at det kommer til at gå ud over medlemmernes pension, hvad er så det etisk rigtige at gøre? Den afvejning må medlemmerne foretage. Ingen kan bebrejde dem, hvis de beslutter sig for at sige, at det kan altså ikke være op til os at føre klimapolitik; det skal ske i et andet regi. Men nu ser jeg jo naturligt nok tingene ud fra, hvad der gavner klimaet, så omvendt synes jeg, det er glædeligt, hvis man rent faktisk beslutter, at man godt vil yde det bidrag. Tage den risiko, der er, for at man måske får en lidt lavere pension mod til gengæld at have en bedre samvittighed. Den afvejning må de enkelte foretage, ligesom i spørgsmål om fx børnearbejde, miljø og arbejdstagerrettigheder. n

13 samhørighedmennesker 13 vores klima og din pension Bæredygtighed er centralt for Lærernes Pension, når vi planlægger vores boligbyggerier. For eksempel blev boligerne i Strandpark Amager, som blev opført i , opført som et lavenergiklassebyggeri. Der er trelagsruder i vinduerne, lejlighederne er udstyret med de mest energirigtige hvidevarer, og der er solceller og grønne planter på tagene, alle tiltag, der medvirker til at reducere CO2-udslippet. respekt ansvarlighed kodeks Etik liv i investeringerne fornuft demokrati udvikling I 2014 investerede Lærernes Pension mere end 800 mio. kroner i en havvindmøllepark i Nordtyskland. Det er den hidtil største enkeltinvestering i selskabets historie. Efter al sandsynlighed vil Lærernes Pension i løbet af foråret 2015 foretage en ny investering på 1,2 mia. kroner i klimavenlige hav- og landvindmøller, energidistributionssystemer, biaomasse fyret el-produktion og lignende. Lærernes Pension følger den etiske grundholdning, som afspejles i det omliggende samfund. Lærernes Pension følger naturligt de af Folketinget tiltrådte gældende love og konventioner i såvel den nationale lovgivning, som i de internationale aftaler mv., som Danmark har tiltrådt. Lærernes Pension ønsker via sine virksomhedsinvesteringer at fremme en afbalanceret økonomisk udvikling, fri for korruption og med gode arbejds- og levevilkår, herunder en forsvarlig omgang med naturens ressourcer. Investeringerne i Lærernes Pension sker med respekt for demokrati og informations- og ytringsfrihed. I særlig grad gælder, at Lærernes Pension ikke investerer i virksomheder: som via deres aktivitet fremmer voldelige konflikter, herunder baserer deres aktivitet på produktion af våben eller handel hermed, som via deres aktivitet understøtter krænkelser af menneske- og arbejdstagerrettighederne, som via deres aktivitet viser uansvarlig omgang med naturens ressourcer og/eller unødigt belaster miljøet, som via deres aktivitet udviser en adfærd præget af korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Den etiske kodeks er senest opdateret juni 2013, og revideres igen i 2015.

14 14 Lærernes og grønne skove Hvad er CO2-aftrykket af en tysk statsobligation? Det er svært at måle et pensionsselskabs CO2-aftryk, men Lærernes Pension kan til gengæld med nogenlunde sikkerhed sige, at vi har investeringer, som i øjeblikket binder 28 mio. tons CO2. Og det tal stiger. Hver dansker udledte i gennemsnit 7,9 tons CO2 i 2011* Hver dansker udledte i gennemsnit 10,4 tons CO2 i 2001 * Ansporet af viljen til at gøre noget for at afhjælpe verdens klimaudfordringer og opfordret af FNs general sekretær, Ban Ki-moon, forsøger flere store investorer at måle, hvilken CO2-belastning deres investeringer repræsenterer. Problemet er, at der er endnu ikke findes standarder for hverken målemetoder eller rapportering. Investeringer der aflaster I Lærernes Pension kan vi heller ikke måle, hvor meget alle vores investeringer belaster. Men til gengæld kan vi - tilnærmelsesvist i hvert fald beregne, hvor meget nogle af vores investeringer aflaster. Det gør nemlig vores skove. Vores skove optager 28 mio. tons CO2 Det er velkendt, at træer optager CO2 fra luften i deres vækstperiode og binder det som kulstof i veddet og i jorden, og i øvrigt i den proces skaber ilt. På dette område er der udviklet alment accepterede tommelfingerregler for, hvor meget CO2 træ optager og binder og dermed aflaster i CO2 -regnskabet. Der er forbehold også i disse beregninger. Fx er der forskel på, hvor meget for- Balance i CO2 regnskabet *Kilde: Eurostat. Gns. dansker udleder 7,9 tons CO2 (2011) lærere lærere udleder udleder tons tons CO2 CO2 om om året* året* Lærernes nyplantede skove skove optager tons tons CO2 CO2 om om året året

15 15 co2 skellige træsorter optager og binder, jordbunden har en betydning, og det spiller en rolle, om træet bliver til gulvbrædder i et hus, der står i mere end 100 år, eller bliver til flis, der bliver brugt til energiproduktion. Men beregnet efter den anerkendte tommelfingerregel har Lærernes Pension i øjeblikket investeret i træer, der binder 28 mio. tons CO2. Og det tal stiger. n Træ er CO2-venligt Selv hvis træ bliver brændt, reducerer det udledning af CO2 til atmosfæren i de tilfælde, hvor det erstatter fossile brændsler. En milliard mere i skov i år I investeringsstrategien er det fastlagt, at 8 % af Lærernes Pensions aktiver skal være i skov i Der investeres yderligere knap en mia. kroner i skov i 2015 heraf bliver cirka en tredjedel investeret i nyplantning. Nyplantet skov øger optaget af CO2 fra atmosfæren. klima på dagsordenen Få styr på pensionen Log dig på Lærernes Pensions etiske kodeks for investeringer hjemmesiden bliver revurderet hvert andet og tjek år. Næste din pension gang bliver i Ved den lejlighed vil klimavenlige investeringer sandsynligvis blive skrevet ind, så kodekset kommer til at afspejle praksis. Det sker også, men ikke kun, på baggrund af Verdensnaturfondens rapport om pensionsselskaber og klimaudfordringen. Lærernes Pension ejer hektar skov Den nyplantede skov optager ca. 1 mio. ton CO2 ekstra om året Lærernes skove binder ca. 28 mio. ton CO2 35 % nyplantet skov øger CO2 optaget med knap 1 mio. tons om året.

16 16 lppension.dk har fået en fuld make-over Den 27. januar 2015 brød borebisserne i den københavnske Metro igennem til hovedbanegården, en begivenhed der blev overværet af statsministeren og bragt i landsdækkende tv. Samme dag slap Lærernes Pension en ny hjemmeside fri på internettet. Den begivenhed fik mindre opmærksomhed, men den er værd for dig at dvæle ved. Indbydende design Designet er ændret, så det nu er nemmere hurtigt at danne sig et overblik og komme frem til den information, du har brug for. Log på fra mobil eller tablet Tjek din pension når som helst, hvor som helst. Du kan nu også logge dig på fra din mobil eller tablet nemt og sikkert. Du skal stadig logge på med NemID. Hjemmesides første døgn Tjek din egen pension når som helst, hvor som helst chats I løbet af 2014 benyttede mere end medlemmer sig af muligheden for at chatte med en pensionsrådgiver. Det, medlemmerne chattede mest om, var alderspension, overførsler og indskud loggede ind I løbet af 2014 benyttede mere end medlemmer sig af muligheden for at logge på lppension.dk. Det gjorde de for at se deres personlige tal og for at betjene sig selv. I alt foretog medlemmerne selvbetjening gange. Se dine egne tal Tjek fx, hvad der er til dig, når du går på pension, hvad der bliver indbetalt fra din arbejdsgiver, hvad der er til dine efterladte, når du dør, eller hvad du betaler i omkostninger. Lav din egen beregning Beregn fx, hvad det betyder for dig at gå før eller senere på pension, at gå op eller ned i tid eller at indbetale mere. Foretag ændringer Du kan fx samle dine pensioner, ændre på, hvem der skal have penge efter dig, når du dør, begynde at spare mere op eller sætte udbetalingerne af din pension i gang hvis du er nået der til.

17 17 I oktober 2013 indledte Lærernes Pension et pilotprojekt sammen med Falck HealthCare. I projektet skal Falck HealthCare hjælpe sygemeldte lærere med afklaring og behandling, så de kan vende tilbage på arbejdsmarkedet, før de når at blive sendt på førtidspension og invalidepension. Retur til arbejdet med Falck HealthCare Som projektet er designet, skal 30 medlemmer igennem et forløb. Deltagerne skal opfylde nogle særlige udvælgelsesbetingelser, for at være med. På baggrund af de erfaringer pilotprojektet bringer med sig, tager Lærernes Pensions bestyrelse stilling til, om det er noget langtidssygemeldte medlemmer fast skal tilbydes fremover. Behovet synes begrænset Mere end et år efter projektet blev sat i gang, har der kun været 17 sager igennem. De er alle afsluttet efter en reel indsats, hvor medlemmerne har modtaget behandling. Og 17 er stadig langt fra målet. Jeg var da helt overbevist om, at vi ville blive bestormet af medlemmer, som gerne ville være med i projektet, siger Charlotte Lyhne, som er projektkoordinator i Lærernes Pension, men vi er ikke altid så kloge, som vi går og tror. Derfor er det godt at starte med et pilotprojekt. Ingen konklusioner før projektet er gennemført Det er en udfordring, at vi først får kontakt med de sygemeldte lærere sent i forløbet. Mange har allerede været længe væk fra arbejdsmarkedet, når vi når dem, forklarer Charlotte Lyhne. På det tidspunkt, hvor vi får kontakt, er det offentlige allerede godt i gang med at yde den nødvendige hjælp, så der ikke er behov for mere. Om de 17 gennemførte sager er nok til at drage konklusioner på, er ikke afgjort endnu. n

18 18 få det fulde overblik på pensionsinfo.. noter Husk, at du på pensionsinfo.dk kan få det samlede overblik over alle dine pensioner også folkepension, atp og udbetaling fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Du får samtidig overblik over dine forsikringer ved sygdom og død. Hjemmesiden er blevet moderniseret, og du kan nu også logge dig på fra din tablet eller din mobil. Du skal bruge dit NemId. Se pesionsinfofilme 39 % af danskerne har ringe forståelse for privatøkonomi Finansrådet undersøgte i 2014 både danskernes faktiske evner og deres selvforståelse inden for privatøkonomi. Der var stor forskel. 82 % af de godt adspurgte erklærede sig enig eller helt enig i udsagnet Jeg har godt styr på min privatøkonomi. Men undersøgelsen afslørede også, at 39 % rent faktisk havde en dårlig finansiel forståelse. Finansrådet peger på, at mange personer risikerer at træffe forkerte beslutninger i god tro. Det kan være skidt for den enkelte og for samfundet.

19 19 Verdens bedste Pensionssystem Ulovlige bosættelser Etikken til dobbelttjek Det fremgik af en rapport, som DanWatch offentliggjorde i slutningen af 2014, at Lærernes Pension angiveligt skulle have investeret i fem virksomheder, som er problematiske, fordi de er engagerede i ulovlige israelske bosættelser. Verdens bedste pensionssystem for tredje gang Det danske pensionssystem blev i 2014 for tredje år i træk kåret til at være verdens bedste foran lande som Sverige, Finland, England, Tyskland og Frankrig. Handling bag ord På baggrund af rapporten bad Lærernes Pension Ethix, det firma, som overvåger, at vores investeringer lever op til vores etiske retningslinjer, om at genbesøge de fem virksomheder, så vi er sikre på, at vi lever op til vores etiske retningslinjer og FN s globale normer. Genbesøget gav ikke anledning til afvikle investeringerne, men der bliver fortsat holdt skærpet øje med nogle af dem. 17 investe ringer afviklet i de besatte områder I øjeblikket er der knap 200 virksomheder, Lærernes Pension af etiske årsager ikke investerer i - 17 af dem fordi de er involveret i opretholdelsen af besatte områder i Palæstina. Er du 30 år i dag kan du være ret sikker på, at du får den pension, du har fået stillet i udsigt. Det er blandt andet den sikkerhed for udbetalinger, der er med til at give Danmark den flotte placering. Også sandwichen af offentlige pensioner, arbejdsmarkedspensioner og andre private pensionsordninger bidrager til, at Danmark igen kan placere sig i toppen. For mange modregninger truer systemet Et uhensigtsmæssigt samspil mellem offentlige ydelser og private pensioner kan mindske danskernes lyst til at spare op. Hvis det, du sparer op, bliver spist af skatter og modregninger i offentlige pensioner, så du i sidste ende ikke har mere, end du ville have haft, hvis du ikke havde sparet op, så er incitamentet nok i fare. Regeringen nedsatte Pensionskommissionen til at gå systemet efter og finde forslag til forbedringer, og i januar 2015 kom den første delrapport fra kommissionen, Det danske pensionssystem internationalt anerkendt, men ikke problemfri. Vi skal spare mere op Selvom vi allerede sparer meget op i Danmark, peger undersøgelsen på, at vi skal spare endnu mere op. For det første fordi vi lever længere og dermed skal have lagt mere til side for at kunne finansiere vores længere pensionisttilværelse. For det andet fordi der bliver færre erhvervsaktive til at finansiere de offentlige pensionsydelser til et stigende antal pensionister. Få har ingen pensionsopsparing Det er i Danmark under 10 % af de årige, der ikke har indbetalt til deres pension. Det er for eksempel mennesker, der er ledige, førtidspensionister eller selvstændige. De risikerer at blive fattige gamle. Til gengæld vil nogle af dem, der er lavestlønnede i dag, ende med at få den samme eller en højere indtægt som pensionister, end de har i deres arbejdsliv.

20 20 Din livsvarige alderspension kan ikke deles Lidt under halvdelen af alle ægteskaber i Danmark ender i skilsmisse. Har man ikke aftalt andet, skal huset og bilen, formuen og gælden deles. Det skal pensionen ikke.

Din pension på pka.dk

Din pension på pka.dk Din pension på pka.dk Klik ind Hvorfor nøjes med et brev i ny og næ? Vi skriver ikke så tit til dig - kun, når der er grund til det. Men vi har meget, vi gerne vil fortælle dig... Det gør vi på nettet.

Læs mere

Oplæg årsmøde PBR. Indledning og motivation for årsmødet

Oplæg årsmøde PBR. Indledning og motivation for årsmødet Oplæg årsmøde PBR Indledning og motivation for årsmødet Pensionsformuen er stor omkring 1,5 gange BNP - og den vokser. o De beslutninger vi træffer er vigtige o Både for samfundsudviklingen og for den

Læs mere

Velkommen. tilbage hos os. Tag stilling. til din pensionsordning nu. og lad så os passe på den for dig

Velkommen. tilbage hos os. Tag stilling. til din pensionsordning nu. og lad så os passe på den for dig Velkommen tilbage hos os Tag stilling til din pensionsordning nu og lad så os passe på den for dig brug lidt tid på din nye pensionsordning så du er sikker på, at den passer til dig Velkommen tilbage til

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

FÅ EKSTRA. plus på kontoen I DIN ALDERDOM. PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

FÅ EKSTRA. plus på kontoen I DIN ALDERDOM. PlusPension giver dig opsparing for alle pengene FÅ EKSTRA plus på kontoen I DIN ALDERDOM PlusPension giver dig opsparing for alle pengene PLUSPENSION hvis du vil have noget ekstra at gøre godt med, når du går på pension. En stor del af dit liv skal

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene Pluspension hvis du vil have noget ekstra at gøre godt med, når du går på pension. En stor del af dit liv skal

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene Pluspension hvis du vil have noget ekstra at gøre godt med, når du går på pension. En stor del af dit liv skal

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene Pluspension hvis du vil have noget ekstra at gøre godt med, når du går på pension. En stor del af dit liv skal

Læs mere

Foto: Lars Kruse, Aarhus Universitet

Foto: Lars Kruse, Aarhus Universitet Professor Torben M. Andersen fra Aarhus Universitet er tidligere overvismand og var formand for den kommission, den tidligere regering havde nedsat for at kule grave problemerne i det danske pensionssystem.

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg Pensionsmøde ved Annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvor længe skal du arbejde? Pension og efterløn Hvad kan du få? Sparer du nok op? Skal du samle dine pensioner? Hvad hvis du bliver

Læs mere

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort om din nye pensionsordning din lærerpension 1 pension Brug lidt tid på din nye nu! PENSION handler OM din økono MI. hvad du fx har at leve af, når du trækker

Læs mere

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje Invester i din fremtid Hvilke forventninger har du til fremtiden? Ved du, om de er realistiske, sådan som din

Læs mere

Ny LærerPension til din nye kollega. Få indflydelse stil op til vores medlemsfora nu

Ny LærerPension til din nye kollega. Få indflydelse stil op til vores medlemsfora nu Information til alle tillidsrepræsentanter Ny LærerPension til din nye kollega» En ny LærerPension til overenskomstansatte så dagens lys den 1. januar i år. Vi har arbejdet med at sammensætte den nye pensionsordning

Læs mere

Tryghed i alderdommen

Tryghed i alderdommen pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension tema Tryghed i alderdommen At vide at der er penge nok nr. 2 efterår 2012 indhold er der penge nok til en tryg alderdom? 3 hvor sikkert vil du

Læs mere

Klimabarometeret Januar 2012

Klimabarometeret Januar 2012 Klimabarometeret Januar 212 2. januar 212 RAPPORT 79 % af danskerne vil gerne finansiere omstillingen til vedvarende energi gennem en gradvist stigende energiregning. Det viser Klimabarometeret, som i

Læs mere

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 FOKUS 16,4 mia. kr. i afkast i 2011 Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 Årsrapporten 2011 fra Sampension er netop godkendt på generalforsamlingen

Læs mere

Omnibus uge 16. Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening

Omnibus uge 16. Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening Omnibus uge 16 Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening Om undersøgelsen Om undersøgelse Undersøgelsen er gennemført af YouGov på vegne af Dansk Kommunikationsforening. Undersøgelsen er baseret

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om hensyntagen til social og miljømæssig bæredygtighed ved danske pensionsselskabers investeringer

Forslag til folketingsbeslutning om hensyntagen til social og miljømæssig bæredygtighed ved danske pensionsselskabers investeringer 2015/1 BSF 114 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 31. marts 2016 af Josephine Fock (ALT), Rasmus Nordqvist (ALT) og Christian Poll (ALT) Forslag

Læs mere

Vi holder åbent til kl. 21.00

Vi holder åbent til kl. 21.00 FOKUS Vi holder åbent til kl. 21.00 Sampension har udvidet sine åbningstider. Det betyder, at du kan ringe til os og få rådgivning om din pensionsordning helt frem til kl. 21.00 mandag til torsdag Hos

Læs mere

DIN PENSION I PENSAM KORT OG GODT

DIN PENSION I PENSAM KORT OG GODT DIN PENSION I PENSAM KORT OG GODT I PENSAM ER DU ALTID I GODE HÆNDER Din pensionsordning i PenSam giver dig en god basisdækning med muligheder for individuel tilpasning. Den indeholder opsparing til din

Læs mere

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 2 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING KORT FORTALT Vi tilbyder frem til

Læs mere

PENSION HOS PFA. en komplet ordning

PENSION HOS PFA. en komplet ordning PENSION HOS PFA en komplet ordning 1 Indhold Komplet ordning 4 HVORFOR PFA PLUS? Afkast 6 Overblik 8 Rådgivning 10 En kvalificeret anbefaling Med PFA Plus kommer du til at opleve, at vi adskiller os fra

Læs mere

Investér i produktion af grøn energi

Investér i produktion af grøn energi Investér i produktion af grøn energi EWII, European WInd Investment A/S, er din mulighed for at investere direkte i produktion af grøn energi og blive medejer af et vindenergiselskab. Alle kan blive aktionærer

Læs mere

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Lægernes Pension pensionskassen for læger 20.05.2016 31/24 Side 2/5 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pension? Kunne det være bedre for mig som læge

Læs mere

Guide: Sådan sikrer du din pension ved skilsmisse

Guide: Sådan sikrer du din pension ved skilsmisse Guide: Sådan sikrer du din pension ved skilsmisse Pensioner deles kun ved skilsmisse, hvis man opretter en ægtepagt og det gør stadig færre, viser nye tal. Du kan derfor risikere at miste din pension,

Læs mere

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer.

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer. Tale 14. maj 2014 J.nr. 14-1544539 Danmark skal helt ud af krisen - Tale til Forsikring & Pensions årsmøde torsdag den 15. maj Dansk økonomi skal tilbage i topform Mange tak for invitationen. Jeg har set

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Seniorordning - en fordel for alle

Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning er en ordning, hvor du kan gå ned i tid, når pensionsalderen nærmer sig, uden at gå så meget ned i løn. I stedet bliver der indbetalt mindre til din pension

Læs mere

Hvordan arbejder DIP/JØP med klimahensyn i investeringsstrategien?

Hvordan arbejder DIP/JØP med klimahensyn i investeringsstrategien? Hvordan arbejder DIP/JØP med klimahensyn i investeringsstrategien? v/adm. direktør Torben Visholm 14. marts 2016 1 Temperaturstigninger Jordkloden bliver varmere Temperaturerne stiger i takt med øget koncentration

Læs mere

Guide: Sådan scorer du penge på kapitalpensionens død

Guide: Sådan scorer du penge på kapitalpensionens død Guide: Sådan scorer du penge på kapitalpensionens død Som plaster på såret for at aflive kapitalpensionen tilbyder staten i hele 2013 en skatterabat til opsparerne. Her bliver du klogere på, hvordan du

Læs mere

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Det forpligter at rådgive om penge, pension og investeringer Hvad er forskellen på Bankpension og andre pensionsselskaber? Der er flere, men en af

Læs mere

Klimabarometeret 2014

Klimabarometeret 2014 December 2014 RAPPORT CONCITOs klimabarometer har siden 2010 afdækket danskernes viden og meninger om en lang række klimaspørgsmål. Dette års undersøgelse viser blandt andet, at et stadigt større flertal

Læs mere

Anne Skare Nielsen: Fra pension til passion

Anne Skare Nielsen: Fra pension til passion Anne Skare Nielsen: Fra pension til passion 1 24. april 2014 Punkt 1: Valg af dirigent Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse og godkendelse af Årsrapport 2013 4. Forslag

Læs mere

Du logger dig på pensionsinfo med din adgangskode til netbank eller digital signatur.

Du logger dig på pensionsinfo med din adgangskode til netbank eller digital signatur. Pension behøver ikke være svært Pensionsinfo.dk er en god hjælp til dig, der gerne vil have et nemt overblik over din pension uden at skulle finde gamle breve frem eller klikke rundt mellem forskellige

Læs mere

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2 DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE 31/21 13.08.2014 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pensionskasse? Kunne det være bedre for mig som læge at have en obligatorisk pensionsordning

Læs mere

Supplerende pensionsopsparing

Supplerende pensionsopsparing Supplerende pensionsopsparing Anbefalinger og gode råd til, hvordan du sammensætter din supplerende pensionsopsparing Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Penge- og Pensionspanelet og bestående af:

Læs mere

FÅ TJEK PÅ DIN OPSPARING

FÅ TJEK PÅ DIN OPSPARING FÅ TJEK PÅ DIN OPSPARING KORT OM LD Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) blev etableret i 1980. Fonden blev skabt af indefrosne dyrtidsportioner, der blev indbetalt i perioden 1977-79 til alle danske lønmodtagere,

Læs mere

HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION

HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION Denne analyse, lavet i dec. 2006, viser, at ca. 30 % af de organiserede små og mellemstore virksomheder har for lille eller ingen pension eller formue, selvom

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning 1 VELKOMMEN TIL PENSION FOR FUNKTIONÆRER Pension for Funktionærer er udviklet for at sikre en fortsat konkurrencedygtig og tidssvarende pensionsordning.

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER

PENSION FOR FUNKTIONÆRER PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning Funktionærer som er omfattet af en overenskomst med HK eller TL 1 VELKOMMEN TIL PENSION FOR FUNKTIONÆRER Pension for Funktionærer er udviklet for

Læs mere

PENSION MED GODE MULIGHEDER

PENSION MED GODE MULIGHEDER PENSION MED GODE MULIGHEDER EN ATTRAKTIV OG FLEKSIBEL LEDERPENSION TILPAS ORDNINGEN TIL DIT LIV Pension handler ikke kun om fremtiden, når du en dag går på pension. Det handler også om dit liv i dag. Om

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om hensyntagen til social og miljømæssig bæredygtighed i ATP s investeringer

Forslag til folketingsbeslutning om hensyntagen til social og miljømæssig bæredygtighed i ATP s investeringer 2015/1 BSF 138 (Gældende) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 1. april 2016 af Josephine Fock (ALT) og Torsten Gejl (ALT) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek Forudsætninger bag Danica PensionsTjek INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger... 2 Spørgsmålene...

Læs mere

Danske Regioners pensionspolitik 27. januar 2012

Danske Regioners pensionspolitik 27. januar 2012 N O T A T Danske Regioners pensionspolitik 27. januar 2012 Fokus på pension Danske Regioner ønsker at sætte fokus på temaet pension ved at formulere en pensionspolitik. Pensionsområdet er i stigende grad

Læs mere

Klimabarometeret 2015

Klimabarometeret 2015 Klimabarometeret CONCITOs klimabarometer har siden afdækket danskernes viden og holdninger til en lang række klimaspørgsmål. Dette års undersøgelse viser blandt andet, at et stort og stabilt flertal af

Læs mere

Pension med med muligheder mange muligheder

Pension med med muligheder mange muligheder Pension med Pensionmange med muligheder mange muligheder Brug livet! Det handler om dig Pension handler ikke kun om fremtiden, når du en dag går på pension. Det handler også om dit liv i dag. Pharmadanmark

Læs mere

Jorden venter. Missionen er planlagt. Er du parat?

Jorden venter. Missionen er planlagt. Er du parat? Du kan gøre en forskel Du har sikkert allerede hørt om klimaforandringer og drivhuseffekt. Om overforbrug og madspild. Du har sikkert også set billeder af isbjerge, der smelter, af oversvømmelser eller

Læs mere

DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION. Dansk Aktionærforening. V/ Carsten Holdum. Maj 2012. side 1

DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION. Dansk Aktionærforening. V/ Carsten Holdum. Maj 2012. side 1 DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION Dansk Aktionærforening V/ Carsten Holdum Maj 2012 side 1 AGENDA Finanskrise Nye vilkår for din pension Opsparing i et lavrentesamfund At få drømme og

Læs mere

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Hvem kan købe Velfærdspakkerne?... det kan alle virksomhedsejere og deres ægtefælle eller samlever samt alle ledende medarbejdere i virksomheden. Du skal oprette

Læs mere

Guide. Foto: Iris. September 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Ryd op i dine. klatpensioner. Få styr på din pension.

Guide. Foto: Iris. September 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Ryd op i dine. klatpensioner. Få styr på din pension. Foto: Iris Guide September 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ryd op i dine klatpensioner Få styr på din pension 14 sider KLATPENSIONER INDHOLD I DETTE HÆFTE: Side 3-5 De glemte pensionsmilliarder

Læs mere

Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA.

Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA. Kære medlem Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA. Til grund for beslutningen ligger en meget grundig gennemgang

Læs mere

TLP - ORDNINGEN. for offentligt ansatte

TLP - ORDNINGEN. for offentligt ansatte TLP - ORDNINGEN for offentligt ansatte 1 FORDELE En solid løsning for dig TLP-ordningen er en god løsning for medarbejdere i både små og store virksomheder. Det skyldes bl.a., at ordningen bygger på en

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

Skal du hæve din efterløn?

Skal du hæve din efterløn? Skal du hæve din efterløn? Hvis du har en efterlønsordning, kan du vælge at få den udbetalt allerede nu. Du har indtil 1. oktober til at træffe valget. Men hvad skal du gøre? Af Sanne Fahnøe. Redigeret

Læs mere

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan får du mere i pension 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Scor 500.000 mer 2 e i pension Skal du vælge det

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN DIP generalforsamling 2015 Hovedpunkter i beretning: Afkast Samfundsansvar Pensioner hvordan udvikler pensionerne sig? Pensioner nye tiltag Strategi og fremtiden 2 Værd

Læs mere

NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION?

NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION? NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION? 2 NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION? Med din pensionsordning i Danica Pension har du et økonomisk sikkerhedsnet, som er tilpasset netop dine behov. Det gælder både forsikring

Læs mere

Danske pensionsselskaber skal afvikle deres investeringer i økonomisk højrisikable og etisk problematiske kul-, og olie- og gasselskaber.

Danske pensionsselskaber skal afvikle deres investeringer i økonomisk højrisikable og etisk problematiske kul-, og olie- og gasselskaber. Danske pensionsselskaber skal afvikle deres investeringer i økonomisk højrisikable og etisk problematiske kul-, og olie- og gasselskaber. Thomas Meinert Larsen, AnsvarligFremtid initiativet Lørdag 23.

Læs mere

Kort og godt om... Din pensionsordning

Kort og godt om... Din pensionsordning Kort og godt om... Din pensionsordning Pension handler om andet end alderdom, gråt hår og petanque! Pension handler både om din fremtid og din nutid. For din pensionsordning er både en opsparing og en

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Budgettet Drivhusgasbudgettet og 2 graders målet NOAHs Forlag

Budgettet Drivhusgasbudgettet og 2 graders målet NOAHs Forlag Budgettet Drivhusgasbudgettet og 2 graders målet I 10.000 år der været et ret stabilt klima på Jorden. Drivhuseffekten har været afgørende for det stabile klima, og den afgøres af mængden af kuldioxid

Læs mere

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed?

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Private Banking Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Ekstra opmærksomhed giver tryghed Private Banking er for dig, der har en formue med en kompleks sammensætning og en størrelse, der rækker et

Læs mere

Nytter det at spare på energien? Om det kollektive og det individuelle ansvar for energibesparelser. Debatmøde 23/9 2008

Nytter det at spare på energien? Om det kollektive og det individuelle ansvar for energibesparelser. Debatmøde 23/9 2008 Nytter det at spare på energien? Om det kollektive og det individuelle ansvar for energibesparelser. Debatmøde 23/9 2008 Plan 1. Vi er en del af klimaproblemet - vi bør også være en del af løsningen 2.

Læs mere

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen Projektopgave - Mad Delemne - Madspild Vi har valgt delemnet madspild. Ifølge os er madspild et område, der ikke er belyst nok, selvom det er meget aktuelt i disse dage, hvor man snakker om klimaændringer

Læs mere

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Bliv klimakommune i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Det nytter at gøre noget lokalt. Du og din kommune kan gøre en positiv forskel for vores klima. Danmarks Naturfredningsforening kan hjælpe

Læs mere

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg Generelt om pension v/annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvornår kan du gå på pension? Generelle regler for pension Din arbejdsmarkedspension/tjenestemandspension Folkepension, atp og

Læs mere

du! sådan vælger vælg inden Oktober 2009

du! sådan vælger vælg inden Oktober 2009 Informationsbrev Ca. 80.000 lærere modtager i uge 41 et brev. Indholdet i brevet varierer, men er overordnet målrettet til to forskellige situationer pensionen stiger eller pensionen falder. Blandt de

Læs mere

Arv og testamente. Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende

Arv og testamente. Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende Arv og testamente Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen, andre hjerneskadede,

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Management Summary - Erhvervsaktive Pensionsundersøgelse 2010

Management Summary - Erhvervsaktive Pensionsundersøgelse 2010 Management Summary - Erhvervsaktive Pensionsundersøgelse 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen December 2010 1 3 Metode til Management Summary Struktur for Management Summary Management Summary starter

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER

PENSION FOR FUNKTIONÆRER PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning TL-medlemmer som er omfattet af offentlig overenskomst eller ansat på teater 1 VELKOMMEN TIL PENSION FOR FUNKTIONÆRER Pension for Funktionærer er

Læs mere

Et portræt af de private investorer i de danske investeringsforeninger

Et portræt af de private investorer i de danske investeringsforeninger Analyse marts 2014 Et portræt af de private investorer i de danske investeringsforeninger Investering gennem investeringsfonde er et alternativ til at købe aktier og obligationer direkte. Når investor

Læs mere

Vi investerer stadig for lånte penge:

Vi investerer stadig for lånte penge: MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Rune Wagenitz Sørensen, adm. Direktør Oliver West, porteføljemanager Udgivet d. 10 december 2015 Vi investerer stadig for lånte penge: Mange danskere investerer med underskud,

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

Generalforsamling. Mandag den 18. april Scandic Copenhagen

Generalforsamling. Mandag den 18. april Scandic Copenhagen Generalforsamling Mandag den 18. april 2016 Scandic Copenhagen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Lars Svenning Andersen 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen om pensionskassens

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Din pensionsordning skal passe til dit liv. MaskinmesterPension en fleksibel pensionsordning

Din pensionsordning skal passe til dit liv. MaskinmesterPension en fleksibel pensionsordning Din pensionsordning skal passe til dit liv MaskinmesterPension en fleksibel pensionsordning En fleksibel pensionsordning Med MaskinmesterPension får du mu - lighed for at sikre nutiden og spare op til

Læs mere

guide Her får du det bedste afkast Penge og pension sider Tag hånd om din pension Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide Her får du det bedste afkast Penge og pension sider Tag hånd om din pension Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 8 sider Penge og pension Her får du det bedste afkast Tag hånd om din pension Foto: Iris Stor forskel på afkast Der kan være 150.000

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

PENSION ER EN GAVE TIL DIG SELV. HVOR STOR SKAL DEN VÆRE? Her får du 8 gode tips til din pension.

PENSION ER EN GAVE TIL DIG SELV. HVOR STOR SKAL DEN VÆRE? Her får du 8 gode tips til din pension. PENSION ER EN GAVE TIL DIG SELV. HVOR STOR SKAL DEN VÆRE? Her får du 8 gode tips til din pension. Side 2 HAR DU SVÆRT VED AT GENNEMSKUE DIN PENSION? Side 3 8 TIPS OM PENSION Tip 1 - Tænk over din levealder...side

Læs mere

Energiforbrug og klimaforandringer. Lærervejledning

Energiforbrug og klimaforandringer. Lærervejledning Energiforbrug og klimaforandringer Lærervejledning Generelle oplysninger Forløbets varighed: Fra kl. 9.00 til kl.12.00. Målgruppe: Forløbet er for 3. klasse til 6. klasse. Pris: Besøget er gratis for folkeskoler

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. - en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. - en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER - en enkel og fleksibel løsning 1 VELKOMMEN TIL PENSION FOR FUNKTIONÆRER Pension for Funktionærer er udviklet for at sikre en fortsat konkurrencedygtig og tidssvarende pensionsløsning.

Læs mere

Pension og efterløn? Pensionskonsulent Lise Andersen IDA, den 18. september 2012

Pension og efterløn? Pensionskonsulent Lise Andersen IDA, den 18. september 2012 Pension og efterløn? Pensionskonsulent Lise Andersen IDA, den 18. september 2012 Program 1. Pensionssystemet og opsparingsformer 2. Hvordan kommer du videre? 3. Hvor stor bør pensionen være? 4. Resume

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder Pensionsordning i Nordea Liv & Pension For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i TK Development har vi valgt Nordea Liv & Pension som

Læs mere

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro 12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010 (det talte ord gælder) 7. oktober 2010 Intro Tak! De sidste par uger har været noget hektiske. Som I ved barslede Klimakommissionen

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010

Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010 Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen December 2010 1 Metode 2 Metode Dataindsamling: Undersøgelsen er gennemført via internettet i perioden

Læs mere

Danmark som grøn vindernation

Danmark som grøn vindernation Danmark som grøn vindernation Danmark som grøn vindernation En gennemgribende omstilling af det danske samfund skal skabe en ny grøn revolution. Vi skal skabe et grønt samfund baseret på vedvarende energi,

Læs mere

Danskernes holdninger til klimaforandringerne

Danskernes holdninger til klimaforandringerne Danskernes holdninger til klimaforandringerne Januar 2013 Analyse foretaget af InsightGroup, analyseenheden i OmnicomMediaGroup, på vegne af WWF Verdensnaturfonden og Codan side 1 Danskernes holdninger

Læs mere

Din pensionsordning. HK Privat Nordjylland og Sampension

Din pensionsordning. HK Privat Nordjylland og Sampension Din pensionsordning HK Privat Nordjylland og Sampension Følg din pension og kend dine forsikringer Logger du dig ind på sampension.dk med din NemID, finder du alt om din egen pensionsordning. Du kan blandt

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? 2 Efterløn er det noget for dig 5 Efterløn o Forsvinder efterlønsordningen eller bliver den ændret 5 Hvem, hvad, hvornår om efterløn o Efterløn hvad er det egentlig o Hvornår

Læs mere