Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab"

Transkript

1 Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer

2 Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning, når jeg sparer op i mit selskab? 3 Fordele ved pensionsordning 4 Større spredning af risikoen undgå at lægge alle dine æg i samme kurv 5 Bedre forrentning af dit overskud 6 Opnå betydelige skattefordele 8 Beskatning af din opsparing i selskabet 8 Beskatning af din ratepension eller livrente 8 Den økonomiske gevinst flere penge til investering 9 Samlet økonomisk gevinst 9 I tilfælde af dødsfald 9 Hvor meget skal jeg spare op? 9 Hvilke pensionsløsninger kan jeg vælge imellem? 10 Privat pensionsordning 10 Arbejdsgiveradministreret pensionsordning 11 Ratepension eller livrente? 12 Ratepension 12 Livrente 13 Ophørspension 14 Hvordan får jeg overblik over min pensionssituation? 15 Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Hvorfor etablere en pensionsordning, når jeg sparer op i mit selskab? Udsigten til, at der i de kommende år bliver færre erhvervsaktive til at betale for flere pensionister, betyder at flere og flere forventer, at de i fremtiden bliver mere afhængige af den opsparing, de selv har foretaget. I dag tænker de fleste almindelige lønmodtagere helt naturligt i pensionsopsparinger, mens mange hovedaktionærer fortsat vælger at spare op i deres selskab, når de skal sikre pensionisttilværelsen. Som hovedaktionær tænker du måske ikke så meget på pensionsordninger, fordi dit selskab repræsenterer en større eller mindre opsparing, som du kan realisere, den dag du går på pension. Men også for dig som hovedaktionær er der god grund til at overveje en pensionsopsparing. For ved at kombinere din opsparing i selskabet med en pensionsopsparing kan du opnå en række skatte- og investeringsmæssige fordele og opnå større risikospredning. Fordelene kan du læse mere om her i folderen, der i korte træk fortæller dig om de muligheder, du har som hovedaktionær for at få mest muligt ud af dit overskud.

3 Fordele ved pensionsordning Større spredning af risikoen undgå at lægge alle dine æg i samme kurv Fakta Gode grunde til at kombinere din opsparing i selskabet med en pensionsopsparing: Større spredning af risikoen (undgå at lægge alle dine æg i samme kurv ) Bedre forrentning af overskud Som hovedaktionær kan du opnå en række fordele ved at kombinere din opsparing i selskabet med en pensionsopsparing: Større risikospredning Bedre forrentning Skattefordele Mulighederne er mange og forekommer måske indviklede. Men vi håber, at vi med dette hæfte kan give dig et overblik over fordele og faldgruber. Vil du vide mere om, hvad der er den bedste løsning i din konkrete situation, bør du kontakte en professionel rådgiver. Foreningen af Registrerede Revisorer FRR kan oplyse dig om nærmeste registrerede revisor med ekspertise på området. Ingen har lyst til at stå i en situation, hvor den opsparing, de skulle leve af som pensionister, er svundet voldsomt ind eller i værste fald er helt væk. Ændrede markedsvilkår, nye konkurrenter eller andre uforudsigelige begivenheder, kan på kort tid ændre dit selskabs økonomiske situation. Og har du lagt hele din opsparing i selskabet, kan det få katastrofale konsekvenser for din pensionisttilværelse. Har du derimod flyttet en del af dine midler til en pensionsopsparing, sætter du ikke din alderdom over styr, selvom det skulle gå selskabet dårligt. Pensionsmidlerne er nemlig kreditorbeskyttede. Til gengæld skal du være opmærksom på, at de midler, du flytter til en pensionsordning, ikke på et senere tidspunkt kan tilbageføres til selskabets drift, hvis du skulle få brug for det. Derfor er det vigtigt ikke at flytte flere midler, end at selskabet fortsat kan skabe et fornuftigt overskud. Betydelige skattefordele kort sagt større udbytte af dit overskud

4 Bedre forrentning af dit overskud Også når det gælder forrentningen af dit overskud i selskabet, kan det være en fordel at lægge dine æg i flere kurve, så du er mindre sårbar over for renteændringer. Vælger du at placere en del af dit overskud i en pensionsordning, er det ikke længere kun et spørgsmål om, hvad du selv kan forrente din likvide kapital med, men også hvilken rente pensionsselskabet kan give. Hvis dit selskab har et overskud på kr. før skat, kan du vælge at lade opsparingen blive i selskabet. I den situation skal du betale 30% i selskabsskat og har dermed kr. til videre forrentning. Vælger du derimod, at overskuddet på kr. skal overføres til en pensionsordning, skal du kun betale arbejdsmarkedsbidrag på 8% og har således kr. til at investere for. Men vælger du pensionsordningen, opnår du altså forrentning af kr. mod de kun kr., der er tilbage efter skat, hvis du vælger at investere direkte i selskabet. Med andre ord får du markant mere ud af den samme overskudskrone, hvis den indbetales på en pensionsopsparing. Mange selskaber har placeret ca. 85% af deres overskudslikviditet enten på kontantkonti eller i obligationer, til en rente mellem 1 og 4% resten vil være placeret i aktier. Den rente selskabet får, skal der betales 30% selskabsskat af. 4% i rente giver altså en effektiv rente på 2,8% efter skat. Endnu har ingen pensionsselskaber givet en lavere rente end 4,5% efter skat. Det betyder naturligvis ikke, at det ikke kan ske i fremtiden, men som det ser ud nu, kan det altså godt betale sig at satse på pensionsopsparingen. Er der tale om reel overskudslikviditet i selskabet, kan du godt tillade dig at antage, at du kan opnå samme forrentning af overskuddet i selskabet og i pensionsordningen ofte vil det være de samme papirer, der investeres i. Investering af overskud som egenkapital Overskud før skat kr. 30% i selskabsskat kr. I alt til investering: kr. Investering af overskud som pensionsopsparing Overskud før skat kr. 8% i arbejdsmarkedsbidrag kr. I alt til investering kr.

5 Opnå betydelige skattefordele Den økonomiske gevinst flere penge til investering Hvis du som hovedaktionær skal opnå maksimalt fradrag for pensionsordninger, skal du vælge en ratepension eller en livrente. Kapitalpension giver maksimalt et fradrag på 44%, fordi kapitalpension ikke længere kan trækkes fra i topskatten. Indbetaler du derimod på en ratepension eller en livrente, får du fradrag på op til 59%. Når pengene på en ratepension eller livrente kommer til udbetaling, beskattes de som personlig indkomst. Ved at fordele din opsparing i selskabet og pensionsordningen, fordeler du skatten på to forskellige skattesystemer nemlig selskabsskat/ aktieindkomst og personskat. Den rette kombination kan spare dig for mange skattekroner, og samtidig bliver du mindre sårbar over for fremtidige ændringer i skattesystemerne. Beskatning af din opsparing i selskabet Før du sparer likvid kapital op i selskabet (A/S eller ApS), har du betalt 30% i selskabsskat af dit overskud. Derefter 43% i udbytteskat, når du hæver dit udbytte. Det giver en effektiv beskatning af den tjente krone på i alt 60,1%. Hvis du har hele din opsparing i selskabet, betaler du altså alt andet lige 60% i skat af det årlige udbytte. Udbytter under kr. (er du gift kan du hæve dobbelt så meget til den lave skattesats) beskattes dog kun med 28% svarende til en effektiv beskatning på 49,6%. Beskatning af din ratepension eller livrente Udbetaling fra ratepension eller livrente beskattes som nævnt som personlig indkomst. Det betyder, at du maksimalt kommer til at betale 59% i skat nemlig det der svarer til topskat, som betales af den årlige indtægt, der overstiger kr. (2004-niveau). Ligger din årlige udbetaling under de kr., slipper du til gengæld med bund- eller mellemskat, der udgør ca. 43%. Vil du udnytte den lempelige bund- og mellemskat maksimalt for på den måde at få mest muligt ud af dit overskud, skal du altså sørge for at etablere en pensionsordning, der giver dig op til de kr. i personlig indkomst årligt. Dette beløb kan du så supplere op med udbytter fra dit selskab. Hvor stor en økonomisk gevinst, du kan opnå ved at kombinere opsparingen i dit selskab med en pensionsopsparing, afhænger helt af din situation og af renteforholdene i øvrigt. Samlet økonomisk gevinst Ud over at du får et større investeringsgrundlag ved investering via pensionsordninger, kommer så de mange skattefordele og forskellen, sådan som den ser ud i dag, mellem forrentning af pensionsmidler og fri kapital. Der er altså mange gode grunde til at overveje en pensionsordning, hvis du vil have det maksimale ud af dit overskud. I tilfælde af dødsfald Skulle du være så uheldig at gå bort, inden din pensionsordning bliver udbetalt, bliver fordelene, hvor paradoksalt det end måtte lyde, endnu mere markante. Din udbetaling vil så gå til dine arvinger, der blot skal svare 40% i skat af pensionsmidlerne. Hvor meget skal jeg spare op? Hvor stor en pensionsopsparing, den enkelte har brug for, er i sagens natur individuelt og noget, du bør rådføre dig med professionelle fagfolk om. Fakta Så meget skal du spare op Hvis opsparingen f.eks. skal kunne give en årlig udbetaling på kr. i 10 år for at udnytte skattereglerne optimalt, skal du have sparet ca kr. op, på det tidspunkt udbetalingerne starter (årlig rente 1,5% efter skat). Ønsker du f.eks kr. i 15 år, skal du have sparet ca kr. op.

6 Hvilke pensionsløsninger kan jeg vælge imellem? Som hovedaktionær kan du som privatperson etablere en privat pensionsordning. Hvis du samtidig er ansat i selskabet, har du også mulighed for at vælge en såkaldt arbejdsgiveradministreret pensionsordning. Privat pensionsordning Hvis du etablerer en privat ratepension eller livrente, er der en øvre grænse for, hvor stor den årlige indbetaling må være, hvis du vil undgå at forpligte dig til at indbetale det samme beløb i mindst 10 år ( kr. i 2004). Hvis du sparer mere op årligt, forpligter du dig som hovedregel til at indbetale mindst det samme beløb i 10 år eller fordele fradragene over 10 år. De fleste hovedaktionærer har nået en vis alder, inden selskabet er velkonsolideret. Derfor kan kravet om at fordele afdrag/indskud over 10 år på private ordninger være en hindring, da det for mange virker skræmmende at skulle binde sig til f.eks. at indbetale kr. årligt i de kommende 10 år. En privat pensionsordning giver til gengæld nogle fordele, hvis du overvejer at gå på efterløn. Den private pensionsordning influerer nemlig ikke på efterlønnen, hvorimod en arbejdsgiveradministreret pensionsordning vil blive delvist trukket i din efterløn. Også hvis du påtænker at tilbringe din pensionisttilværelse i udlandet, kan der være fordele at hente. Flere lande beskatter nemlig forskelligt, alt efter om der er tale om private pensionsordninger eller arbejdsgiverordninger. Arbejdsgiveradministreret pensionsordning Er du ansat i dit selskab, kan du som nævnt vælge at etablere en arbejdsgiveradministreret pensionsordning. Når du etablerer en arbejdsgiveradministreret ordning, er du ikke bundet af at skulle fordele store indskud over 10 år som ved en privat tegnet pensionsordning. Du kan altså foretage meget store indskud over få år med fuldt fradrag i selskabet. Din løn og indbetalingerne til din pension må ikke overstige, hvad en uafhængig tredjemand ville have fået i vederlag for dit job. Hvis du på et tidspunkt skal sælge dit selskab, kan der være basis for et stort engangsindskud på en pensionsordning. Det kan ske i de situationer, hvor du gennem de år, du har været direktør i selskabet, har hævet mindre i løn i selskabet, end hvad en tredjemand ville kunne få for at være direktør i samme selskab. F.eks. hvis lønnen for en direktør var kr. om måneden, men du som direktør kun har hævet kr. og været direktør i 25 år, så godkender skattevæsenet, at du kan indskyde 25 år x kr. = kr. på en pensionsordning som et éngangsbeløb

7 Ratepension eller livrente? Uanset om du etablerer en privat eller en arbejdsgiveradministreret pensionsordning, har du tre pensionsformer at vælge imellem: ratepension, livrente eller kapitalpension. Den tredje mulighed kapitalpension har vi valgt at se bort fra pga. det begrænsede beløb, der kan indskydes pr. år, og så det faktum at indskud på kapitalpension kun kan fratrækkes med ca. 44%. Ratepension En ratepension skal etableres, inden du fylder 60 år og udbetales over en periode på mindst 10 år. Udbetalingen kan tidligst starte, når du fylder 60, og den skal senest være afsluttet, når du bliver 85. Udbetalinger beskattes som personlig indkomst med max. 59%. Ratepension kan tidligst komme til udbetaling 5 år efter, at den er etableret. Skulle du gå bort, inden alle raterne er udbetalt, udbetales de resterende rater til dine arvinger, som enten kan få de sidste rater udbetalt løbende eller få resten af opsparingen udbetalt kontant. Ved løbende udbetaling skal der betales almindelig indkomstskat, mens der ved konvertering til éngangsbeløb skal betales en afgift på 40%. Livrente En livrente kan etableres, efter du er fyldt 60 år, og udbetales enten over en periode på mindst 10 år eller livsvarigt. Udbetalingen kan tidligst starte ved det 60. år. Til gengæld er der ingen begrænsning på, hvor længe den må løbe. Udbetalinger beskattes som personlig indkomst med max. 59%. Udbetalingen er som hovedregel betinget af, at den forsikrede er i live. Dog er det muligt at aftale garanterede ydelser i tilfælde af dødsfald til efterlevende ægtefælle eller arvinger/børn. Livrente kan i modsætning til ratepension komme til udbetaling lige efter, at ordningen er oprettet. Fakta Sammenligner du en 10-årig ratepension med en 10-årig livrente, vil livrenten give en højere udbetaling end ratepensionen. Du kan betragte det som en slags risikopræmie, fordi udbetalingen af livrenten jo bortfalder i tilfælde af dødsfald

8 Ophørspension Hvis du ikke løbende har nået at indbetale nok til at sikre din pensionisttilværelse og står over for at skulle sælge dit selskab, kan du vælge at benytte en ophørspension. Hovedaktionærer kan indskyde ekstraordinært store beløb på pensionsordninger i forbindelse med salg af deres selskab. Disse pensionsordninger kaldes populært for ophørspensioner. Dette giver mulighed for at undgå aktieavancen i forbindelse med salg. Der er knyttet en række betingelser til at kunne indskyde på en ophørspension. Du skal f.eks. være fyldt 55 år på salgstidspunktet, have drevet erhvervsmæssig virksomhed/ været hovedaktionær i mindst 10 år forud for salget, og dit selskab må ikke i overvejende grad bestå af ejendomsudlejning, besiddelse af kontanter, værdipapirer eller lignende. For 2004 må du maksimalt indskyde kr. Hvordan får jeg overblik over min pensionssituation? Vi håber, at du med denne folder føler dig bedre rustet og bedre orienteret om dine pensionsmuligheder som hovedaktionær. Hvordan du netop i din situation får mest ud af dit overskud, kræver en nøje gennemgang af dine forhold. Rådfør dig med din revisor eller kontakt Foreningen Registrerede Revisorer FRR, så henviser FRR til nærmeste registrerede revisor med ekspertise på området. Specielt for ophørspensioner er at de kan etableres, efter du er fyldt 60 år. Derudover kan udbetalinger fra ratepensioner ske efter du er fyldt 85 år

9 Kompetente løsninger kræver kompetente rådgivere Med denne folder håber vi, at vi har givet dig viden om nogle af de situationer, hvor pensionsmuligheder kan være et brugbart redskab for dig som hovedaktionær. Men der er faldgruber og mange særlige forhold, du skal tage højde for. Du skal overveje ting i forhold til både din virksomhed og dit liv i øvrigt. Og du skal træffe de rigtige beslutninger. Hvis du skal have det fulde udbytte af dine pensionsmuligheder, kræver det en kompetent rådgiver, der er specialist på området. En registreret revisor FRR kan hjælpe dig med at stille de rigtige spørgsmål, der gør dig i stand til at finde de helt rigtige svar for dig. I fællesskab finder I frem til den løsning, der passer til lige netop dig kogp.dk Åmarksvej Hvidovre Telefon Telefax

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 RevisorInformerer Temanummer 2006 Optimer din pension Efterløn og pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3 TILVALG & MULIGHEDER Er der stor forskel mellem din indtægt nu, og når du går på pension, skal du overveje at spare mere op. Det gælder også, hvis du vil have udbetalt mere, hvis du bliver invalid eller

Læs mere

Jeg gør det i morgen-opsparing. Hvad koster det at gå på pension? Den livsvarige livrente økonomisk tryghed gennem hele pensionstilværelsen

Jeg gør det i morgen-opsparing. Hvad koster det at gå på pension? Den livsvarige livrente økonomisk tryghed gennem hele pensionstilværelsen Jeg gør det i morgen-opsparing Hvad koster det at gå på pension? Den livsvarige livrente økonomisk tryghed gennem hele pensionstilværelsen Jeg gør det i morgen-opsparing Pension er ikke noget, vi taler

Læs mere

Har du styr på pensionen?

Har du styr på pensionen? SÆRNUMMER, NOVEMBER 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI tema PENSION Har du styr på pensionen? statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk Udskyd din pension

Læs mere

P E N S I O N S O R D N I N G E R

P E N S I O N S O R D N I N G E R PENSIONSORDNINGER FORORD Pensionering handler i høj grad om opsparing altså at udskyde forbrug til senere. Politisk set har man i mange år ønsket at fremme privat pensionsopsparing ved at give fradrag

Læs mere

Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut

Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut Afgangsprojekt i akademiuddannelsen i finansielrådgivning University College Nordjylland aflevering 26. maj 2014 Vejleder: Ejner Munk Svendsen Udarbejdet af

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning:... 4 3 Problemafsnit... 5 3.1 Problemformulering:... 5 3.2 Afgrænsning:... 5 3.3 Metode:... 6 4 Pension... 6 4.1 Livsløbsfaser:... 7 4.1.1 Behov i de forskellige livsløbsfaser:...

Læs mere

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med Skatteguide 2015 Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med 1 Indholdsfortegnelse Personers opgørelse af indkomst og skatteberegning... 5 Opgørelse af beregningsgrundlagene (inkl. AMB)... 5 Skatteberegning

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvem indbetaler til pensionen? 3 Privat indbetaling (selvbetaler) 3 Arbejdsmarkedsbidrag 4 Fradrag som selvbetaler 4 Fradragsregler

Læs mere

Cand. merc. aud. Aalborg Universitet Afleveret april 2011 Kandidatafhandling 7. 10. semester

Cand. merc. aud. Aalborg Universitet Afleveret april 2011 Kandidatafhandling 7. 10. semester Cand. merc. aud. Aalborg Universitet Afleveret april 2011 Kandidatafhandling 7. 10. semester Pension især med fokus på beskatning ved efterløn og folkepension Studerende: Vejleder: Jacob E. Christensen

Læs mere

Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger

Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger Forsikredes fulde navn Cpr-nr. Adresse Postnr. By Telefonnr. E-mail Afgivende selskab eller pengeinstitutter Afgivende selskab/

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Skattefri spaltning når din virksomhed står ved en skillevej Indhold Når din virksomhed står ved en skillevej Forord Når din

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Hvordan ser fremtiden ud?

Hvordan ser fremtiden ud? 10 11 Hvordan ser fremtiden ud? Når du begynder at overveje et generationsskifte af din virksomhed, melder der sig en lang række spørgsmål, der ikke kun har med din virksomhed at gøre: Vil du kunne få

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

Pensionsordninger, skatter og afgifter

Pensionsordninger, skatter og afgifter Pensionsordninger, skatter og afgifter FORORD Pensionering handler i høj grad om opsparing altså at udskyde forbrug til senere. Politisk set har man i mange år ønsket at fremme privat pensionsopsparing

Læs mere

RevisorInformerer. Kom du for sent til Spanien eller Frankrig? Oktober 2008

RevisorInformerer. Kom du for sent til Spanien eller Frankrig? Oktober 2008 Oktober 2008 RevisorInformerer Kom du for sent til Spanien eller Frankrig? Har du planer om at flytte til Spanien eller Frankrig, når du slutter dit arbejdsliv? Nye, væsentlige ændringer kan få indflydelse

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Indhold Pensionsvejledning... 1 Medlem i Industriens Pension... 4 Din arbejdsmarkedspension... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk...

Læs mere

Råd om værdipapirhandel

Råd om værdipapirhandel Rådgivning Den rådgivning, du får i banken, tager altid udgangspunkt i din investeringsprofil. Profilen fastlægger du og din rådgiver ud fra dine oplysninger om blandt andet formålet med investeringen,

Læs mere

RevisorInformerer. Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0. REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89

RevisorInformerer. Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0. REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 REVISION DATA REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 RevisorInformerer Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0 Temanummer 2009 Folketinget vedtog i slutningen

Læs mere

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003 Holdingselskabet virksomhedens pengetank Indhold Holdingselskaber er ikke kun forbeholdt store koncerner! Hvorfor etablere et

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Hvem kan købe Velfærdspakkerne?... det kan alle virksomhedsejere og deres ægtefælle eller samlever samt alle ledende medarbejdere i virksomheden. Du skal oprette

Læs mere