Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010"

Transkript

1 Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år Dorte Barfod Copenhagen December

2 Metode 2

3 Metode Dataindsamling: Undersøgelsen er gennemført via internettet i perioden november/december Deltagerne er enten medlemmer af Zaperas Danmarkspanel eller Ældre Sagens panel. I alt 2521 personer deltog i undersøgelsen. Målgruppe Undersøgelsen er gennemført blandt 65+ årige, som modtager folkepension. Beskrivelse af stikprøven: Respondenterne blev udvalgt repræsentativt i forhold til oplysninger fra Danmarks Statistik på kriterierne køn, alder og geografi. Data er vejet på dimensionerne køn, alder og geografi på baggrund af et ideal fra Danmarks Statistik, således at resultaterne er repræsentative for befolkningen i relation til målgruppen. 3

4 3 Metode til Management Summary Struktur for Management Summary Management Summary starter med en overordnet konklusion hvor de væsentligste resultater fra undersøgelsen bliver beskrevet Der er udarbejdet grafer på alle spørgsmål Graferne viser totalfordelingen for de enkelte spørgsmål Hovedresultaterne er beskrevet for det enkelte spørgsmål i overskriften over grafen Under graferne beskrives signifikante forskelle på delmålgruppen i forhold til hovedresultaterne 4

5 Konklusion 5

6 6 Konklusion - pensionsundersøgelse Pension 81% har ikke ændret ved deres pensionsordninger, da de gik på pension. 39% har en tjenestemandspension som den vigtigste pension. For 31% er arbejdsmarkedspensionen den vigtigste 72% mener, at udbetalingen af deres pensionsordning var som forventet. 43% mener, at en pensionsopsparing har været den bedste måde, at sikre sin indkomst på som pensionist. 43% har besluttet at betale til en pensionsordning, fordi det var del af en overenskomst. (De blev adspurgt om hvem har besluttet, at der skulle indbetales til en pensionsordning). 56% mener, at det var pensionsselskabet der stod for forvaltningen af deres pension før de gik på pension. 33% mener, at de trygt overlod forvaltningen af deres pension til pensionsselskabet, fordi de ikke havde forstand på pension. 8% har selv valgt hvilke investeringersforeninger, aktier/obligationer mv. deres pensionsopsparing skulle investeres i. 28% mener, at det gav bedre afkast og lavere omkostninger, at de selv valgte hvordan deres pension skulle investeres. 48% har en pensionsordning, hvor de var garanteret et bestemt mindste beløb. 38% var ikke garanteret et mindste beløb 63% er meget uenig/uenig i, at man kan kalde det en garanti, når pensionsselskabet senere kan ændre det til en hensigtserklæring. 58% er meget uenig/uenig i, at man kan kalde det en garanti, selvom pensionsselskabet senere ændre det til en hensigtserklæring. 72% vil foretrække, at de er garanteret et mindstebeløb, som pensionen ikke kan falde under.

7 Konklusion - pensionsundersøgelse Ejendomsskat 70% har ikke optaget lån til betaling af ejendomsskat (indefrysning af ejendomsskat). 42% ved ikke hvor stort et beløb, de alt i alt har lånt til indefrysning af ejendomsskatter. 51% ved ikke hvor stort et beløb de lånte til indefrysning af ejendomsskatter i % optog første gang lån til betaling af ejendomsskatten i årene % brugte pengene fra lånet (indefrysning af ejendomsskatter) til alm. husholdningsforbrug. 53% vil ikke optage lån på de nye vilkår og de har heller ikke optaget lån tidligere 13% vil ikke låne, de vil hellere spare frem for at låne. 62 mener ikke, at det betyder noget for deres økonomi, at den rente der tilskrives lånet til betaling af ejendomsskatten stiger. 51% vil ikke indfri de lån de allerede har optaget til betaling af ejendomsskat, fordi de synes, at det fortsat er fordelagtigt at låne på denne måde. 7

8 Resultater 8

9 22% har ingen pensionsordning, hvorimod 33% har en tjenstemandspension (livsvarig) og 27% har en anden livsvarig pension (livrente). Sp.7 Hvilke pensionsordninger har du, udover folkepension, ATP og Lønmodtagernes Dyrtidsfond? Base: n=2452 Ingen pensionsordninger 22% Tjenestemandspension (livsvarig) 33% Anden livsvarig pension (livrente) 27% Kapitalpension i bank 14% Ratepension i livsforsikringsselskab/pensionskasse 13% Ratepension i bank 12% Kapitalpension i livsforsikringsselskab/pensionskasse 6% Anden pension (f.eks. indekskontrakt) 17% Ved ikke 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Der er valgt ikke at beskrive delmålgrupper 9

10 81% har ikke ændret ved deres pensioner, da de gik på pension. 11% har udskudt udbetalingen af en aller flere pensionsordninger. Sp.8 Har du ændret ved din(e) pensionsordning(er), da du gik på pension? Base: Har en pensionsordning (n=1881) Nej 81% Ja, jeg har udskudt udbetalingen af en eller flere pensionsordninger 11% Ja, jeg har ændret en del af min kapitalpension til ratepension eller livrente 4% Ja, jeg har forlænget udbetalingsperioden for min ratepension 2% Ja, jeg har ændret en del af min ratepension til livsvarig pension 1% Ja, andet 3% Ved ikke 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Det er i højere grad dem der er 75 år +, dem der bor i Midt-jylland, dem der er enke/enkemand, dem der bor i lejebolig, dem med en husstandsindkomst under kr., dem med en formue på mellem million kr., dem med en tjenestemandspension, som ikke har ændret ved deres pensioner, da de gik på pension. 10

11 For 39% er tjenestemandspensionen den vigtigste pensionsopsparing og for 31% er arbejdsmarkedspensionen den vigtigste. Sp.9 Hvilken af følgende pensionsordninger er den vigtigste for dig, udover folkepension, ATP og Lønmodtagernes Dyrtidsfond? Base: Har en pensionsordning (n=1881) Tjenestemandspension 39% Arbejdsmarkedspension (pension, som du har bidraget til via din arbejdsgiver) 31% Individuel pension (pension som du selv har indbetalt til uden om arbejdsgiver) 19% Ingen af disse 9% Ved ikke 3% 11 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Det er i højere grad de årige, dem der bor i hovedstaden/sjælland, dem der er gift samt dem med en husstandsindkomst på kr.eller derover, dem med en formue over 2. millioner, dem med livrente/kapital/rate pension, som har en arbejdsmarkedspension via sin arbejdsgiver som den vigtigste pension. Det er i højere grad dem over 75 år, dem kun med grundbeløb, dem der er enke, dem med en husstandsindkomst mellem kr., dem med en formue mellem kr.og dem med en mellemlang videregående uddannelse, som har en tjenestemandspension.

12 72% mener, at udbetalingen fra deres pensionsordning udover folkepensionen, ATP og Lønmodtagernes Dyrtidsfond var som forventet. 19% mener, at de fik mindre udbetaling end forventet. Sp.10 Hvordan svarer udbetalingen fra din pensionsordning, udover folkepension, ATP og Lønmodtagernes Dyrtidsfond, til hvad du havde forventet? Base: Har en pensionsordning (n=1881) 100% 90% Gns: 2,82 80% 70% 72% 60% 50% 40% 30% Mindre (NET) 19% 20% 15% Større (NET) 5% 12 10% 0% 3% Den er meget mindre (1) Den er mindre (2) Den er som forventet (3) Den er større (4) Den er meget større (5) Ved ikke Det er i højere grad dem over 75 år, dem med en husstandsindkomst mellem samt dem med en tjenestemandspension, hvor udbetaling fra deres pensionsordning var som forventet. Det er i højere grad de årige, dem der modtager grundbeløb og fuldt pensionstillæg, dem der er fraskilt, dem med en husstandsindkomst under kr., som fik mindre end forventet. 4% 0% 5%

13 43% mener, at en pensionsopsparing har været den bedste måde, at sikre sin indkomst på som pensionist. 13% mener, at en pensionsopsparing har været en god måde at sikre sin indkomst på som pensionist, men det har ikke kunne betale sig så godt. Sp.11 Hvilket af følgende udsagn er du mest enig i? Base: Har en pensionsordning (n=1881) En pensionsopsparing har været den bedste måde at sikre min indkomst på som pensionist 43% En pensionsopsparing har været en god måde at sikre min indkomst på som pensionist, men det har ikke kunnet betale sig godt nok 13% En pensionsopsparing har hverken været bedre eller dårligere end anden opsparing 11% Det har ikke kunnet betale sig at have en pensionsopsparing pga. modregning i folkepension og andre sociale ydelser Det ville have været bedst at spare op i fast ejendom, aktier, jeg selv havde valgt o.lign - uden, at det var en del af en pensionsordning 8% 7% Ved ikke 18% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 13 Det er i højere grad blandt mændene, dem der kun modtager grundbeløb, dem der er gift, dem der har en husstandsindkomst over kr, dem med en formue over 1.mio, dem med livrente pension, dem med ratepension i banken, dem med en kapitalpension, dem med en længere videregående uddannelse, som mener, at pensionsopsparing har været den bedste måde at sikre sin indkomst på som pensionist.

14 43% har besluttet at betale til en pensionsordning, fordi det var en del af overenskomsten og 20% har besluttet selv at betale udenom arbejdsgiveren. Sp.12 Hvem har besluttet, at du skulle indbetale til en pensionsordning? Hvis du har flere ordninger, bedes du svare for den vigtigste. Base: Har en pensionsordning (n=1881) Det var en del af overenskomsten 43% Jeg selv - jeg indbetalte kun individuelt (uden om arbejdsgiver) 20% Min arbejdsgiver og jeg selv - jeg indbetalte både via arbejdsgiver og individuelt 12% Min arbejdsgiver og jeg selv - jeg indbetalte kun via arbejdsgiver 10% Min arbejdsgiver 9% Ved ikke 7% 14 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Det er i højere grad kvinderne, dem med en hustandsindkomst over kr., dem med en tjenestemandspension, der har en pensionsordning fordi det var del af en overenskomst. Det i højere grad dem der bor i Midt-jylland, dem der modtager grundbeløb med fuldt/reduceret tillæg, dem med en husstandsindkomst under kr., dem med rate/kapital/indeks pension, der selv har besluttet at indbetale til en individuel pensionsordning.

15 56% mener, at det var pensionsselskabet der stod for forvaltningen af deres pension før de gik på pension og 11% mener, at det var pensionsselskabet, der stod for det meste af forvaltningen, samt at de havde nogle valgmuligheder, som de brugte. 13% bestemte det meste selv. Sp.13 Før du gik på pension, havde du da indflydelse på forvaltningen af din pension, fx hvor meget der skulle investeres i aktier hhv. obligationer, om der skulle investeres i udenlandske aktier, eller om der skulle investeres i bestemte selskaber? Base: Har en pensionsordning (n=1881) Det var pensionsselskabet, der stod for forvaltningen 56% Jeg bestemte selv det meste 13% Pensionsselskabet stod for det meste. Jeg havde nogle valgmuligheder, som jeg brugte 11% Pensionsselskabet stod for det meste. Jeg havde nogle valgmuligheder, som jeg ikke brugte 7% Ved ikke 14% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Det er i højere grad dem med en husstandsindkomst på over kr, dem med livrente/rate/kapital pension, hvor det var pensionsselskabet, der stod for forvaltningen af pensionen, før de de gik på pension. Det er i højere grad dem, der modtager grundbeløb + fuld pensiontillæg, dem med en rate/kapital/indekskontrakt pension, der selv bestemte det meste. 15

16 33% mener, at de trygt overlod forvaltningen af deres pension til pensionsselskabet, fordi de ikke havde forstand på pension og investering hvorimod 15% mener, at der var indgået en aftale med pensionsselskabet, hvor det hele er overladt til pensionsselskabet og de ville gerne have haft indflydelse, hvis det havde været muligt. Sp.14 Hvilket udsagn passer bedst på forvaltningen af din pension? Hvis du har flere ordninger, bedes du svare for den vigtigste. Base: Har en pensionsordning (n=1881) Jeg har trygt overladt forvaltningen til pensionsselskabet. Jeg havde ikke forstand på pension og investering 33% Ifølge den aftale, der var indgået, blev det hele overladt til pensionsselskabet, men hvis jeg havde haft mulighed for at få indflydelse, ville jeg have udnyttet den Jeg har overladt det hele til pensionsselskabet, men hvis jeg havde lidt mere forstand på pension og investering, ville jeg gerne selv have bestemt mere 11% 15% Jeg ved ikke, hvem der har forvaltet min pension, eller om jeg har haft nogle valgmuligheder mht. forvaltning 9% Jeg har selv valgt, hvilke investeringsforeninger, aktier og/eller obligationer mv., som min pensionsopsparing skulle investeres i Jeg har selv haft indflydelse på sammensætningen af mine pensionsinvesteringer gennem valg af investeringspuljer, der blev forvaltet af pensionsselskabet, og jeg er tilfreds med den indflydelse, det har givet mig Jeg har selv haft indflydelse på sammensætningen af mine pensionsinvesteringer gennem valg af investeringspuljer, der blev forvaltet af pensionsselskabet, men jeg ville gerne have haft mere indflydelse selv 2% 8% 8% Ved ikke 13% 16 Det er i højere grad dem, der kun modtager grundbeløb, dem med en livrente/ratepension, dem med en lang videregående uddannelse, der trygt har overadt forvaltningen til pensionsselskaber. Det er i højere grad dem, der bor på Sjælland, dem der er enke, dem med en husstandsindkomst over kr., dem med en formue over 2. millioner, dem med en livrente/ratepension, dem med en lang videregående uddannelse, der har overladt det hele til pensionselskabet, men hvis de havde haft indflydelse, ville de have udnyttet den. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

17 28% mener, at det gav bedre afkast og lavere omkostninger, at de selv valgte, hvordan deres pension skulle investeres og 27% mener, at det gav bedre afkast. Sp.15 Hvad er årsag til, at du selv har valgt, hvilke aktier og/eller obligationer, som din pensionsopsparing skulle investeres i? Base: Har selv valgt, hvilke investeringsforeninger, aktier og/eller obligationer mv., som pensionsopsparingen skulle investeres i (n=153) Det gav bedre afkast 27% Det gav lavere omkostninger 10% Det gav bedre afkast og lavere omkostninger 28% Andet 23% Ved ikke 15% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Basen er for lille til, at der er signifikante forskelle på delmålgrupper 17

18 48% har en pensionsordning, hvor de var garanteret et bestemt mindste beløb. 38% har en pension hvor de ikke var garanteret et mindste beløb. Sp.16 Har du en pensionsordning, hvor du var garanteret et bestemt mindste beløb, da du gik på pension? Base: Har en pensionsordning (n=1881) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 48% 40% 38% 30% 20% 14% 10% 18 0% Ja Nej Ved ikke Det er i højere grad mændene, dem der er over 75 år, dem der kun modtager grundbeløb, dem med en husstandsindkomst på mellem kr., dem med en formue over 2 millioner samt dem med en livrentepension, dem med en lang videregående uddannelse, der var garanteret et mindste beløb, da de gik på pension. Det er i højere grad de årige, dem er bor i Nordjylland, dem der modtager grundbeløb og fuldt/reduceret pensionstillæg, dem der bor i lejebolig, dem med en husstandsindkomst under kr., dem med rate/kapitalpension samt dem med en erhvervsfaglig uddannelse, der ikke var garanteret et mindste beløb, da de gik på pension.

19 63% er uenig/meget uenig i, at det er rimeligt at et pensionsselskab kan ændre en garanti til en hensigtserklæring. 58% er uenig/meget uenig i, at man kan kalde det en garanti, selvom pensionsselskabet senere kan ændre det til en hensigterklæring. Sp.17 Hvor enig eller uenig i følgende udsagn? Base: n=2452 Gennemsnit (1-5) Det er rimeligt, at et pensionsselskab kan ændre en garanti til en "hensigtserklæring" 36% 27% 14% 1% 3% 19% 1.82 Man kan godt kalde det en garanti, selvom pensionsselskabet senere kan ændre det til en hensigtserklæring 32% 27% 17% 4%0 20% % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Meget uenig (1) Uenig (2) Hverken enig eller uenig (3) Enig (4) Meget enig (5) Ved ikke 19 Det er i højere grad mændene, de årige, dem med en husstandsindkomst over kr., dem med en formue over 2. millioner samt dem med en livrente, kapital eller indekstkontrakt, dem med en kort videregående uddannelse, der i højere grad er uenig/meget uenig i, at det er rimeligt, at garantien kan ændres. Det er i højere grad mændene, de årige, dem der bor i hovedstaden, dem der kun modtager grundbeløb,, dem der er skilt, dem der bor i hus, dem med en husstandsindkomst over kr. samt dem med en formue over 2. million, dem med en kort/lang videregående uddannelse, der er uenig/meget uenig i, at man godt kan kalde det en garanti, selvom pensionsselskabet senere kan ændre det til en hensigterklæring.

20 72% ville foretrække, at de er garanteret er mindstebeløb, som pensionen ikke kan falde under. Sp.18 Hvilket af følgende vil du foretrække hos et pensionsselskab? Base: n= % 90% 80% 70% 72% 60% 50% 40% 30% 20% 20% 10% 8% 0% At jeg er garanteret et minimumsbeløb, som pensionen ikke kan falde under At jeg har chancen for at få en forhøjelse af pensionen, men også en risiko for, at pensionen sættes ned Ved ikke Det er i højere grad kvinderne, dem der bor i andelsbolig, dem med en livrente//rate/kapital/indeks pension samt dem med en mellemlang uddannelse, der foretrækker, at de er garanteret et minimumsbeløb, som pensionen ikke kan falde under. 20

21 70% har ikke optaget lån til betaling af ejendomsskat (indefrysning af ejendomsskat). Sp.19 Har du optaget lån til betaling af kommunal ejendomsskat (indefrysning af ejendomsskat) i år eller tidligere år? Base: Bor i ejerbolig, hvor der kan indefryses ejendomsskatter (n=1360) 100% 90% 80% 70% 70% 60% 50% 40% 30% 30% 20% 10% 0% Ja Nej Ved ikke 0% Det er i højere grad de årige, dem der bor i Syd-danmark/Midt/Nord-jylland, dem med en husstandsindkomst over kr., dem der har en tjenestemandspension, som ikke har optaget lån til indefrysning af ejendomsskatter. 21

22 42% ved ikke hvor stort et beløb, de alt i alt har lånt til indefrysning af ejendomsskatter. 5% har lånt over kr, hvorimod 10% kun har lånt kr eller derunder. Sp.20 Hvor stort et beløb har du i alt lånt (indefrosset) inklusive tilskrevne renter? Base: Har optaget lån til indefrysning af ejendomsskatter (n=405) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 42% 30% 20% 10% 10% 8% 14% 8% 14% 5% 0% kr. eller derunder kr kr kr kr. Over kr. Ved ikke Der er ingen signifikant forskelle på delmålgrupper. 22

23 51% ved ikke hvor stort et beløb de lånte til indefrysning af ejendomsskatter i % indefrøs under kr. Sp.21 Hvor stort et beløb lånte (indefrøs) du i 2009 til betaling af ejendomsskatten for 2009? Base: Har optaget lån til indefrysning af ejendomsskatter (n=405) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 51% 40% 30% 20% 17% 16% 10% 4% 8% 4% 0% 0 kr kr. eller derunder kr kr. Over kr. Ved ikke Der er ingen signifikant forskelle på delmålgrupper. 23

24 31% optog første gang lån til betaling af ejendomsskatten i årene % optog første gang i årene Sp.22 Hvilket år optog du første gang lån til betaling af ejendomsskatten? Base: Har optaget lån til indefrysning af ejendomsskatter (n=405) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 31% 30% 20% 18% 10% 10% 11% 0% eller før Ved ikke Det er i højere grad de årige der optog lån første gang i årene , hvorimod det i højere grad var de årige der første gang optog lån i årene

25 37% brugte pengene fra lånet (indefrysning af ejendomsskatter) til almindeligt husholdningsforbrug. 32% brugte ikke pengene til noget specielt, og 27% brugte pengene til nødvendig vedligeholdelse af boligen. Sp.23 Hvad bliver/blev pengene fra lånet til indefrysning af ejendomsskatter primært brugt til? Base: Har optaget lån til indefrysning af ejendomsskatter (n=405) Til almindeligt husholdningsforbrug 37% Ikke til noget specielt 32% Til nødvendig vedligeholdelse af boligen 27% Til lidt ekstra i tilværelsen (f.eks. ferierejser, restaurantbesøg, kulturelle oplevelser, forbrugsgoder, større fester) 16% Til at holde bil 11% Til investeringsmæssige formål 4% Penge eller gaver til børn, børnebørn, m.fl. 4% Andet 3% Ønsker ikke at oplyse 3% Ved ikke 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Der er ingen signifikant forskelle på delmålgrupper. 25

26 53% vil ikke optage lån på de nye vilkår og de har heller ikke optaget lån tidligere. 13% vil ikke låne, de vil hellere spare frem for at låne. 7% vil låne fordi de er nødt til det, selvom de ikke mener det er så fordelagtigt mere. Sp.24 Vil du optage lån på de nye vilkår? Base: Bor i ejerbolig, hvor der kan indefryses ejendomsskatter (n=1360) Nej, jeg har heller ikke tidligere taget lån 53% Nej, jeg har tidligere taget lån, men de nye vilkår er ikke fordelagtige. Der er bedre måder at låne på 4% Nej, jeg vil spare frem for at låne 13% Ja, det virker fordelagtigt 5% Ja, det er jeg nødt til, selvom det ikke er så fordelagtigt mere 7% Ved ikke 18% 26 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Det er i højere grad dem der bor i Syd-danmark/Midt/Nordt-jylland, dem der kun modtager grundbeløb, dem med en husstandsindkomst over kr., dem med en formue over 1. million kr. samt dem med en tjenestemandspension/kapital pension, der ikke vil låne og heller ikke tidligere har lånt. Det er i højere grad dem der bor i hovedstaden, dem der modtager grundbeløb og fuldt pensionstillæg, dem med en husstandsindkomst mellem samt dem med en formue mellem million, dem uden pensionsopsparing, dem med en erhversfaglig uddannelse der gerne vil låne på de nye vilkår fordi det er nødvendigt, men de mener ikke, de nye vilkår er så fordelagtigt mere.

27 62% mener ikke, at det betyder noget for deres økonomi, at den rente der tilskrives lånet til betaling af ejendomsskatten stiger til fx. 3%. 19% mener, at de må spare på andre udgifter, for at undgå at låne mere til den høje rente. Sp.25 Hvad vil det betyde for din økonomi, hvis den rente, der tilskrives lånet til betaling af ejendomsskat, stiger til fx 3 pct.? Base: Har optaget lån til indefrysning af ejendomsskatter (n=405) Ingenting. Jeg skal jo ikke betale renten nu 62% Jeg må spare på andre udgifter, for at undgå at låne mere til den høje rente 19% Jeg tror ikke længere, jeg har råd til at beholde huset 3% Andet 4% Ved ikke 12% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Det er i højere grad blandt mændene samt dem der bor i hovedstaden, der mener det ikke vil betyde noget for deres økonomi, at renten ville stige til f.eks. 3% 27

28 51% vil ikke indfri de lån de allerede har optaget til betaling af ejendomsskat, fordi de synes, at det fortsat er fordelagtigt at låne på denne måde. 20% vil ikke indfri de allerede optagede lån, fordi de ikke har mulighed for at indfri lånet. Sp.26 Vil du indfri de lån, du allerede har optaget til betaling af ejendomsskat? Base: Har optaget lån til indefrysning af ejendomsskatter (n=405) Nej, jeg synes fortsat det er fordelagtigt at låne på denne måde 51% Nej, jeg ville gerne, men jeg har ikke pengene, så jeg bliver nødt til at fortsætte med lån 20% Ja 5% Ved ikke 24% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Det er i højere grad dem der bor i hovedstaden, dem med en husstandsindkomst under kr., der ikke vil indfri lånet fordi de synes, det fortsat er fordelagtigt at låne på denne måde. 28

29 92% anvendte ikke en pensionsberegner, da de gik på pension, hvorimod kun 7% benyttede pensionsberegneren. Sp.27 Inden du gik på pension, anvendte du da pensionsberegner på internettet til planlægning af din pension? Base: Har en pensionsordning (n=1881) 100% 90% 92% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 7% Ja Nej Ved ikke 1% Det er i højere grad blandt de årige, dem der er enke, dem med en husstandsindkomst mellem kr., som ikke anvendte pensionsberegnere inden de gik på pension. 29

Management Summary - Erhvervsaktive Pensionsundersøgelse 2010

Management Summary - Erhvervsaktive Pensionsundersøgelse 2010 Management Summary - Erhvervsaktive Pensionsundersøgelse 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen December 2010 1 3 Metode til Management Summary Struktur for Management Summary Management Summary starter

Læs mere

Ældre Sagen 22. maj 13. juni 2009

Ældre Sagen 22. maj 13. juni 2009 Ældre Sagen Pensionsforhold Jobno. DK2009-373 22. maj 13. juni 2009 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Summary Tabeller Spørgeskema 2009 YouGov Zapera A/S Ryesgade 3 DK-2200 København N - Tel 70 27

Læs mere

Velkommen til pensionsmøde

Velkommen til pensionsmøde Velkommen til pensionsmøde Man kunne jo spørge sig selv. Hvorfor spare op til pension i en pensionskasse? Hvorfor sparer jeg op til pension? (Forventninger til levestandard, velfærdsreform, vi bliver ældre

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner. side 1

Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner. side 1 Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner side 1 Hvorfor er pensionsplanlægning vigtig? Hvornår vil du på pension? Hvilke forventninger har du til

Læs mere

Senioranalyse Jens Olsen Bente Olsen En økonomisk rapport udarbejdet af

Senioranalyse Jens Olsen Bente Olsen En økonomisk rapport udarbejdet af Senioranalyse Jens Olsen Bente Olsen En økonomisk rapport udarbejdet af Seniorrådgiverne ApS, Kignæsbakken 26, 3630 Jægerspris telefon 20 49 10 49 / senioranalyse@seniorraadgiverne.dk Indhold Formål med

Læs mere

Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner. side 1

Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner. side 1 Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner side 1 Hvorfor er pensionsplanlægning vigtig? Hvornår vil du på pension? Hvilke forventninger har du til

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst og formue

Folkepensionisternes indkomst og formue Ældre Sagen december 2013 Folkepensionisternes indkomst og formue Folkepensionisterne adskiller sig fra den erhvervsaktive befolkning ved, at hovedkilden til indkomst for langt de fleste ikke er erhvervsindkomst,

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 RevisorInformerer Temanummer 2006 Optimer din pension Efterløn og pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

ET KIG UD I FREMTIDEN - HVAD ER JERES DRØMME? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner

ET KIG UD I FREMTIDEN - HVAD ER JERES DRØMME? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner ET KIG UD I FREMTIDEN - HVAD ER JERES DRØMME? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner HVORFOR ER PENSIONSPLANLÆGNING VIGTIG? Hvornår vil du på pension? Hvilke forventninger har du til din

Læs mere

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - MIFU - Margarine Foreningen -

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - MIFU - Margarine Foreningen - Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 198 Offentligt BILAG 5 til MIFUs foretræde for Fødevareudvalget 19. marts 2014 A&B ANALYSEs Danmarkspanel - MIFU - Margarine Foreningen

Læs mere

Med livrente og seler

Med livrente og seler Undersøgelse: Livrente Med livrente og seler Bliver I typisk gamle i din familie? Vil du gerne være sikker på, at der er penge på din pensionsopsparing hele livet også, hvis du bliver 100 år? Så skulle

Læs mere

Kapital- pension Ratepension Livsvarige livrente Længe leve forskelligheden

Kapital- pension Ratepension Livsvarige livrente Længe leve forskelligheden ER DU SIKRET? Mette, 35 år Tænk fremad og på familien Der er nok at se til. Karriere, hjem, sport, fritid og børn. Det giver livet mening og indhold, men kræver sin kvinde og overskud til overblik. Hvornår

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION. Dansk Aktionærforening. V/ Carsten Holdum. Maj 2012. side 1

DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION. Dansk Aktionærforening. V/ Carsten Holdum. Maj 2012. side 1 DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION Dansk Aktionærforening V/ Carsten Holdum Maj 2012 side 1 AGENDA Finanskrise Nye vilkår for din pension Opsparing i et lavrentesamfund At få drømme og

Læs mere

Letsikring af indtægt ved pension Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode

Letsikring af indtægt ved pension Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode Version 4.1 med investering - december 2013 Brug din smartphone Scan koden og se filmen om Letsikring af indtægt ved pension Du får

Læs mere

Guide. pension. MEST ud af din. sider. Sådan scorer du 100.000 kr. mere i pension. Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

Guide. pension. MEST ud af din. sider. Sådan scorer du 100.000 kr. mere i pension. Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få MEST ud af din pension 12 sider Sådan scorer du 100.000 kr. mere i pension Penge og pension INDHOLD I DETTE HÆFTE: Scor

Læs mere

Pension og offentlige ydelser - 2015

Pension og offentlige ydelser - 2015 Pension og offentlige ydelser - 2015 Når du får udbetaling fra din egen pension ved sygdom, alders- eller førtidspensionering, får du måske samtidig offentlige ydelser. Disse ydelser kan blive påvirket

Læs mere

Beskatning af pensionsopsparing

Beskatning af pensionsopsparing Beskatning af pensionsopsparing Beskrivelse af sammensat beskatning af pensionsopsparing 19. juni 2008 Sune Enevoldsen Sabiers sep@dreammodel.dk Det Økonomiske Råds forårsrapport 2008 indeholder en analyse

Læs mere

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I Hjemmearbejde Hver tredje lønmodtager kan arbejde hjemme. Næsten halvdelen af dem, der gør det, arbejder længere end de ellers ville. To ud af tre oplever mere afveksling og bedre balance mellem arbejds-

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje Invester i din fremtid Hvilke forventninger har du til fremtiden? Ved du, om de er realistiske, sådan som din

Læs mere

OPLYSNINGER OG STATISTIK

OPLYSNINGER OG STATISTIK OPLYSNINGER OG STATISTIK Efterløn og statistiske oplysninger Efterlønsordningen er et af de politiske temaer, som hyppigst debatteres. Debatten er ofte præget af mangelfulde oplysninger om efterlønsordningen

Læs mere

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg Pensionsmøde ved Annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvor længe skal du arbejde? Pension og efterløn Hvad kan du få? Sparer du nok op? Skal du samle dine pensioner? Hvad hvis du bliver

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

N U G Å R J E G P Å P E N S I O N A L D E R S P E N S I O N & A L D E R S S U M

N U G Å R J E G P Å P E N S I O N A L D E R S P E N S I O N & A L D E R S S U M N U G Å R J E G P Å P E N S I O N A L D E R S P E N S I O N & A L D E R S S U M MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99

Læs mere

assistance 8 timer DIN PENSION - få OvErblIk OvEr DINE muligheder

assistance 8 timer DIN PENSION - få OvErblIk OvEr DINE muligheder assistance 8 TIMER DIN PENSION - få overblik over dine muligheder 2 PENSIONSINFO Den rigtige pensionsordning til dig For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i Georg Jensen har vi

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i Midtconsult har vi valgt Nordea Liv & Pension som leverandør

Læs mere

DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET

DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET 2 DANICABALANCE DANICA BALANCE 3 DANICA BALANCE Mange finder det svært at tage stilling til deres tilværelse som pensionist,

Læs mere

REAL SAMMENSAT PENSIONSBESKATNING PÅ OVER 100 PCT. FOR 60- ÅRIGE

REAL SAMMENSAT PENSIONSBESKATNING PÅ OVER 100 PCT. FOR 60- ÅRIGE Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg (81 75 83 34) 11. April 2014 PÅ OVER 100 PCT. FOR 60- ÅRIGE Dette notat belyser den reale sammensatte marginale skat

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Sådan får du mest i. pension

Guide. Foto: Scanpix. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Sådan får du mest i. pension Foto: Scanpix Guide Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 18 sider Sådan får du mest i pension Få styr på din pension INDHOLD: Undgå en fattig alderdom...4 Kapitalpensionen og dens

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst

Folkepensionisternes indkomst ÆLDRE I TAL 2014 Folkepensionisternes indkomst og formue Ældre Sagen September 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Personligt regi ctr. Selskabskonstruktion herunder mulige virksomhedsformer fordele/ulemper Virksomhedsstrukturens betydning for pensionsopsparing

Læs mere

Din pensionsordning skal passe til dit liv. MaskinmesterPension en fleksibel pensionsordning

Din pensionsordning skal passe til dit liv. MaskinmesterPension en fleksibel pensionsordning Din pensionsordning skal passe til dit liv MaskinmesterPension en fleksibel pensionsordning En fleksibel pensionsordning Med MaskinmesterPension får du mu - lighed for at sikre nutiden og spare op til

Læs mere

Seniorordning - en fordel for alle

Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning er en ordning, hvor du kan gå ned i tid, når pensionsalderen nærmer sig, uden at gå så meget ned i løn. I stedet bliver der indbetalt mindre til din pension

Læs mere

Orienteringsmøde for kommende seniorer. Indlæg ved seniorrådgiver Verner Aggerholm, PFA Pension. vag@pfa.dk. Telefon 39 17 55 52

Orienteringsmøde for kommende seniorer. Indlæg ved seniorrådgiver Verner Aggerholm, PFA Pension. vag@pfa.dk. Telefon 39 17 55 52 Orienteringsmøde for kommende seniorer Indlæg ved seniorrådgiver Verner Aggerholm, PFA Pension. vag@pfa.dk. Telefon 39 17 55 52 Orienteringsmøde for seniorer Velkomst Pensionsformer Arv og testamente Muligheder

Læs mere

Unges brug af tandpleje

Unges brug af tandpleje Grafikrapport Unges brug af tandpleje Undersøgelse om unges brug af tandpleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for TANDLÆGEFORENINGEN Metode Undersøgelsen er baseret på 500 interview med et nationalt

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

Møde hos TDC. København den 18. november 2009 Århus den 19. november 2009. - Pension for alle pengene

Møde hos TDC. København den 18. november 2009 Århus den 19. november 2009. - Pension for alle pengene Møde hos TDC København den 18. november 29 Århus den 19. november 29 Pensionskasse - der er mange fordele Lave omkostninger Overskuddet til medlemmer Vi er ejet af medlemmerne Målrettet information Medlemsindflydelse

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Quick Care indfører nu pensionsordning for alle medarbejdere. Vi har valgt Nordea Liv & Pension som leverandør af din pension.

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder Pensionsordning i Nordea Liv & Pension For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i TK Development har vi valgt Nordea Liv & Pension som

Læs mere

i forhold til pensionsopsparing

i forhold til pensionsopsparing Fakta om skattereformen i forhold til pensionsopsparing WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Ny skatteaftale Regeringen har vedtaget den såkaldte Forårspakke 2.0. med nye regler på skatteområdet. Forårspakken

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Information om din gruppeordning. Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP)

Information om din gruppeordning. Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP) Information om din gruppeordning Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP) Indholdsfortegnelse Den nye gruppeordning 5 Typeeksempler på individuelle valg 8 Andre

Læs mere

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan får du mere i pension 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Scor 500.000 mer 2 e i pension Skal du vælge det

Læs mere

Fordomme mod efterlønnere lever

Fordomme mod efterlønnere lever Fordomme mod efterlønnere lever Befolkningens syn på hvor nedslidte efterlønnere er, afhænger af deres holdning til efterlønnen. Således tror kun 2 % af de som stemmer på K, R eller Liberal Alliance at

Læs mere

Nye regler kræver eftersyn af din pension

Nye regler kræver eftersyn af din pension Nye regler kræver eftersyn af din pension Lige nu sker der sker der store ændringer i pensionernes vilkår, og det gør det til en særlig god idé at sende pensionen til eftersyn. Fra 1. januar træder ydermere

Læs mere

Sømandskoneforeningen af 1976 - den 2. oktober 2010. side 1

Sømandskoneforeningen af 1976 - den 2. oktober 2010. side 1 Sømandskoneforeningen af 1976 - den 2. oktober 2010 side 1 Søfartens Lederes og jeres kontaktperson i PFA Navn: Titel: Email: Jens Nordentoft Kundechef jjn@pfa.dk Direkte tlf.: 39 17 55 18 Mobil: 20 49

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi

Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Unge i alderen 18-25 år Grafikrapport København, oktober 2011 Udarbejdet af: Pernille Jønsson Marie Christiansen krøyer YouGov Public

Læs mere

Pensioners betydning for efterlønnens størrelse (Medlemmer, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere)

Pensioners betydning for efterlønnens størrelse (Medlemmer, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere) Pensioners betydning for s størrelse (Medlemmer, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere) 8. udgave, januar 2006 Indledning Når du er fyldt 60 år den 1. juli 1999 eller senere, følger du reglerne

Læs mere

Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA.

Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA. Kære medlem Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA. Til grund for beslutningen ligger en meget grundig gennemgang

Læs mere

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Informationsmøde Det handler om DIN pensionsordning i PKA PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Organisation PKA administrerer pensionsordninger for: Sygeplejersker Sundhedsfaglige (Kost- og Ernæringsfaglige,

Læs mere

Kilde: Pensionsindskud 1998-2010, www.skm.dk/tal_statistik/skatter_og_afgifter/668.html

Kilde: Pensionsindskud 1998-2010, www.skm.dk/tal_statistik/skatter_og_afgifter/668.html Nr. 2 / December 211 En ny analyse fra PensionDanmark dokumenterer, at livrenten er den bedste form for pensionsopsparing. Over 8 pct. af pensionisterne vil leve længere end de ti år, som en typisk ratepension

Læs mere

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Hvad er formuerådgivning i Nordea Hvilke

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse 4markante pensionsfordele til ingeniører Der findes en pensionskasse, som kender ingeniører bedre end de fleste DIP er drevet af ingeniører for ingeniører.

Læs mere

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab?

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab? Status på kapitalpension/aldersforsikring Hvad gør dit pensionsselskab? Nordea Liv & Pension Spørgsmål Kan jeg betale skatten i 2014 på min kapitalpension på 37,3 procent? Kan jeg fortsat indbetale på

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

Tag hånd om din formue

Tag hånd om din formue Tag hånd om din formue -Skal du spare op i din virksomhed eller via din pension? v/formuekonsulent Susanne Rømer Strategi - risikospredning er sund fornuft Frie midler Manglende risikospredning Ejendom

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Ny pensionsleverandør I EG Koncernen har vi valgt Nordea Liv & Pension som pensionsleverandør fordi de opfylder vores høje

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2 DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE 31/21 13.08.2014 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pensionskasse? Kunne det være bedre for mig som læge at have en obligatorisk pensionsordning

Læs mere

Dokumentation af Det danske pensionssystem- international anerkendt, men ikke problemfrit

Dokumentation af Det danske pensionssystem- international anerkendt, men ikke problemfrit Faktaark Dato: 9. januar 15 Sekretariatet Dokumentation af Det danske pensionssystem- international anerkendt, men ikke problemfrit Den 9. januar 15 offentliggjorde Pensionskommissionen publikationen Det

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

Jeg gør det i morgen-opsparing. Hvad koster det at gå på pension? Den livsvarige livrente økonomisk tryghed gennem hele pensionstilværelsen

Jeg gør det i morgen-opsparing. Hvad koster det at gå på pension? Den livsvarige livrente økonomisk tryghed gennem hele pensionstilværelsen Jeg gør det i morgen-opsparing Hvad koster det at gå på pension? Den livsvarige livrente økonomisk tryghed gennem hele pensionstilværelsen Jeg gør det i morgen-opsparing Pension er ikke noget, vi taler

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

Guide: Sådan sikrer du din pension ved skilsmisse

Guide: Sådan sikrer du din pension ved skilsmisse Guide: Sådan sikrer du din pension ved skilsmisse Pensioner deles kun ved skilsmisse, hvis man opretter en ægtepagt og det gør stadig færre, viser nye tal. Du kan derfor risikere at miste din pension,

Læs mere

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension Alm Brand Bank Investeringsordning Pension Indhold I denne brochure kan du læse om alle fordelene ved Alm. Brand Investeringsordning 3 4 8 10 11 12 14 17 18 20 24 26 Alm. Brand Investeringsordning Fordele

Læs mere

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab?

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab? Status på kapitalpension/aldersforsikring Hvad gør dit pensionsselskab? SEB Pension Spørgsmål Kan jeg betale skatten i 2014 på min kapitalpension på 37,3 procent? Kan jeg fortsat indbetale på aldersopsparingen

Læs mere

FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION

FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION 1. november 23 Af Peter Spliid Resumé: FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION Pensionisternes økonomiske situation bliver ofte alene bedømt udfra folkepensionen og tillægsydelser som boligstøtte, tilskud

Læs mere

Gennemsnittet er 29.000 kr. blandt de, som påbegyndte alderspension i løbet af de første fem måneder af 2013.

Gennemsnittet er 29.000 kr. blandt de, som påbegyndte alderspension i løbet af de første fem måneder af 2013. Nr. 10 / Juli 2013 Alderspensionen fra PensionDanmark udgør for hver ny årgang af pensionister et stadigt større beløb og dermed også en voksende andel af den samlede pensionsindkomst. Fra 2012 til 2020

Læs mere

Guide. pensionsfinten. Sådan laver du. sider. Få flere penge til din alderdom. Oktober 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

Guide. pensionsfinten. Sådan laver du. sider. Få flere penge til din alderdom. Oktober 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix/Iris Guide Oktober 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 14 sider Sådan laver du pensionsfinten Få flere penge til din alderdom Få flere penge til din alderdom INDHOLD: Guldregn

Læs mere

NR. 2 april 2012 21. årgang

NR. 2 april 2012 21. årgang NR. 2 april 2012 21. årgang 2 Kære medlem Bestyrelsen for Pensionsfonden: Udpeget af FMN Claus Uttrup, formand Lene Larsen Valgt af repræsentantskabet Jesper Korsgaard Hansen, næstformand Bjarne Kehr Finn

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE

FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE K U N F O R S E L V S T Æ N D I G E SIKRING AF DIG OG DIN FAMILIE PENSIONSOPSPARING DANMARKS MÅSKE BEDSTE PENSIONSPAKKE FOR SELVSTÆNDIGE 1 - EN ORDNING IGENNEM TOPDANMARK Fordels-Pension

Læs mere

BOOM I SUNDHEDSFORSIKRINGER FOR DE VELSTILLEDE

BOOM I SUNDHEDSFORSIKRINGER FOR DE VELSTILLEDE 1. december 28 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 BOOM I SUNDHEDSFORSIKRINGER FOR DE VELSTILLEDE Der har været en voldsom stigning i sundhedsforsikringer, og op i mod 1 mio. personer har nu en

Læs mere

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Hvem kan købe Velfærdspakkerne?... det kan alle virksomhedsejere og deres ægtefælle eller samlever samt alle ledende medarbejdere i virksomheden. Du skal oprette

Læs mere

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser. Vælger du at gå på nedsat tid, påvirker det naturligvis din økonomi. Din løn bliver mindre,

Læs mere

Pension og efterløn? Pensionskonsulent Lise Andersen IDA, den 18. september 2012

Pension og efterløn? Pensionskonsulent Lise Andersen IDA, den 18. september 2012 Pension og efterløn? Pensionskonsulent Lise Andersen IDA, den 18. september 2012 Program 1. Pensionssystemet og opsparingsformer 2. Hvordan kommer du videre? 3. Hvor stor bør pensionen være? 4. Resume

Læs mere

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Finanstilsynet har fastlagt nogle retningslinjer, som skal sikre en rimelig fordeling af overskud til pensionskunder. For dig med pensionsordning i Danica Traditionel

Læs mere

Ny efterløn regler og eksempler

Ny efterløn regler og eksempler Ny efterløn regler og eksempler I nærværende oversigt er følgende forudsat: Du opfylder de almindelige betingelser for ret til efterløn den dag, du når efterlønsalderen. Du skal bl.a. have været medlem

Læs mere

Køn og pension. Analyserapport 2013:6. Christina Gordon Stephansen

Køn og pension. Analyserapport 2013:6. Christina Gordon Stephansen Analyserapport 213:6 Christina Gordon Stephansen Philip Heymans Allé 1, 29 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Indhold 1. Indledning og sammenfatning 3 2. Pensionsindbetalingerne

Læs mere

SNART PÅ pension. joep.dk

SNART PÅ pension. joep.dk SNART PÅ pension JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Alderspension fra JØP 5 Hvad skal du gøre, når du vil på pension? 6 Valgmuligheder ved udbetaling 6 Tillæg til din

Læs mere

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Weekendpension for dig der vil spare mere op Fugt kanten og fold kortet Aftale om Weekendpension Navn CPR-nr. Adresse Postnr. og by E-mail

Læs mere

guide Hvad skal du vælge? Det svære pensionsvalg Guide og oversigter sider August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Byline

guide Hvad skal du vælge? Det svære pensionsvalg Guide og oversigter sider August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Byline Foto: Byline guide August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Det svære pensionsvalg Hvad skal du vælge? 14 sider Guide og oversigter Pensionsvalg INDHOLD I DETTE HÆFTE: Lænset for en formue...

Læs mere

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 2 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING KORT FORTALT Vi tilbyder frem til

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist

Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist Der er væsentlige forskelle på indkomster og nettoformuer som pensionist, afhængigt af hvilken social klasse man tilhørte i arbejdslivet. Mens de 70-årige,

Læs mere

Omnibus uge 16. Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening

Omnibus uge 16. Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening Omnibus uge 16 Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening Om undersøgelsen Om undersøgelse Undersøgelsen er gennemført af YouGov på vegne af Dansk Kommunikationsforening. Undersøgelsen er baseret

Læs mere

DANICA LINK DIN AKTIVE PENSIONSOPSPARING. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby. Telefon 70 11 25 25 Fax 45 14 96 16 www.danicapension.

DANICA LINK DIN AKTIVE PENSIONSOPSPARING. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby. Telefon 70 11 25 25 Fax 45 14 96 16 www.danicapension. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby DANICA LINK Telefon 70 11 25 25 Fax 45 14 96 16 www.danicapension.dk DIN AKTIVE PENSIONSOPSPARING Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab

Læs mere

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3 TILVALG & MULIGHEDER Er der stor forskel mellem din indtægt nu, og når du går på pension, skal du overveje at spare mere op. Det gælder også, hvis du vil have udbetalt mere, hvis du bliver invalid eller

Læs mere

Noget nyt, noget gammelt, noget lånt, noget blåt, noget tinglyst. Opret en ægtepagt, hvis I vil dele jeres pensioner

Noget nyt, noget gammelt, noget lånt, noget blåt, noget tinglyst. Opret en ægtepagt, hvis I vil dele jeres pensioner Noget nyt, noget gammelt, noget lånt, noget blåt, noget tinglyst Opret en ægtepagt, hvis I vil dele jeres pensioner Din pension, min pension eller vores fælles pension? Opsparing til pension opfattes ofte

Læs mere

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvem indbetaler til pensionen? 3 Privat indbetaling (selvbetaler) 3 Arbejdsmarkedsbidrag 4 Fradrag som selvbetaler 4 Fradragsregler

Læs mere

Bliv klog på den nye efterløn

Bliv klog på den nye efterløn Ledernes Tour de Efterløn 2012 Bliv klog på den nye efterløn Efterlønsreform 2011 i hovedtræk Den gamle fleksible efterløn Hvad havde jeg ret til Den nye fleksible efterløn Hvad kan jeg nu få Udbetaling

Læs mere

Finanskrisen kløver Danmark i to

Finanskrisen kløver Danmark i to Finanskrisen kløver Danmark i to Finanskrisen påvirker danskerne vidt forskelligt. Mens nogle er hårdt ramt via tab af job og formue, har et flertal slet ikke mærket den økonomisk. Det viser undersøgelse

Læs mere

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2 VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 60/16 16.12.2014 Vejledning pensionsoversigt I. Pensionsmeddelelsen Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene vil

Læs mere