Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden mandag den 27. oktober 2008, kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden mandag den 27. oktober 2008, kl. 13 15."

Transkript

1 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK Hillerød T F E W regionh.dk Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden mandag den 27. oktober 2008, kl Dato: Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity er værter for mødet, som afholdes på Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København V. Dagsorden: 1. Hovedstadens turisme og investeringsfremme Oplæg ved: Adm. direktør Lars Bernhard Jørgensen, Wonderful Copenhagen Adm. direktør Steen Donner, Copenhagen Capacity Efterfølgende drøftelse. 2. Vækstforums Vækstpakke Bilag 2.1 Indstillingsnotat 3. Forundersøgelse vedr. tiltrækning og afholdelse af EXPO i København Bilag 3.1 Indstillingsnotat Bilag 3.2 Kommissorium forundersøgelse EXPO Udpegning af bestyrelsesmedlem til Væksthus Hovedstadsregionen Bilag 4.1 Indstillingsnotat 5. Stillingtagen til projekter og bevillinger Bilag 5.1 Skematisk oversigt over indstillede bevillinger på mødet 1 af 38

2 5.1 Indstilling om medfinansiering fra Vækstforum (Regionens erhvervsfremmemidler) af erhvervsprojekter International Students International Carreer (ISIC) Bilag Indstillingsnotat Klima, kommuner og vand - brugerdreven innovation Bilag Indstillingsnotat Nyttiggørelse og organisation af biomedicinsk forskning Bilag Indstillingsnotat Projektbeskrivelserne for de indstillede projekter ( ) kan rekvireres hos Vækstforums sekretariat. 5.2 Indstilling af Strukturfondsprojekter til Erhvervs- og Byggestyrelsen Bilag Indstillingsnotat Bilag Indstillingsskemaer Bilag Økonomioversigt 6. Meddelelser fra formanden Bilag Brev af 29. september 2008 til Visit Denmark. Formanden har sammen med koncerndirektør Jens Chr. Sørensen fremsendt supplerende bemærkninger til VisitDenmarks turismeudspil Vores rejse. Her peges der blandt andet på, at der er behov for innovation på de områder, der er styrkepositioner for hovedstadsregionen, herunder erhvervsturisme, messer og kongresser, begivenheder, sport, kultur, design og krydstogter. Danske Regioner har sammen med de regionale turismeselskaber lanceret strategioplægget Danmarks nye turisme. Oplægget peger på, hvordan markedsføring, produktudvikling og innovation kan skabe fremgang for dansk turisme. Oplægget kan hentes på Danske Regioners hjemmeside, [Derudover omdeles den trykte udgave på mødet]. Erhvervs- og Byggestyrelsen afholder den 24. november 2008 konferencen Regional udvikling med effekt. Fokus er på effektmåling og evaluering af den regionale udviklingsindsats. Konferencen finder sted på Hotel Legoland i Billund. Det er gratis at deltage. Mere information og tilmelding på 2 af 38

3 7. Garantistillelse - Lukket dagsordenspunkt Bilag 7.1 Indstillingsnotat Punktet behandles udelukkende af de ordinære medlemmer af Vækstforum Hovedstaden. De ordinære medlemmer har modtaget dagsordensmaterialet særskilt. Ordinære medlemmer, som ikke har mulighed for at deltage i mødet eller behandlingen af punktet, bedes venligst forud for mødet meddele deres stillingstagen skriftligt til sekretariatet. 3 af 38 Side 3

4 Bilag 2.1 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK Hillerød T F E W regionh.dk ANSØGNINGER TIL VÆKSTFORUMS VÆKSTPAKKE FOR NYE VÆKSTVIRKSOM- HEDER I HOVEDSTADSREGIONEN Dato: Journal nr.: Sekretariatet indstiller, At Vækstforum giver afslag til projektet Gate to Growth, idet projektet i mindre grad opfylder Vækstpakkens kriterier, At Vækstforum opfordrer til, at projektet Spin-off Fremtidens vækstkilde i Region Hovedstaden indgiver en revideret ansøgning. Resume Det har i perioden 2. juni 29. august 2008 været muligt at ansøge om midler under Vækstforum Hovedstadens vækstpakke på 40 mio. kr. for nye vækstvirksomheder i hovedstadsregionen. Der er indkommet 2 ansøgninger til projekter for perioden Gate2Growth DK ApS har ansøgt Vækstforum Hovedstaden om 10,6 mio. kr. i regional medfinansiering til projektet Making Growth Happen, mens Væksthus Hovedstadsregionen har ansøgt om 7. mio. kr. i regional medfinansiering til projektet Spin-off Fremtidens vækstkilde i Region Hovedstaden. Ansøgningerne er vurderet på grundlag af det offentliggjorte notat om vækstpakken med tilhørende score board se til sidst i notatet. Making Growth Happen har også ansøgt om 9, 4 mio. kr. fra Socialfonden, medens der til projektet Spin-off Fremtidens vækstkilde i Region Hovedstaden er søgt 8 mio. kr. fra Regionalfonden. Sagerne behandles derfor også under dagsordenens pkt Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi prioriterer Nye virksomheder ny viden og Vækstforum, og Vækstforum har besluttet at styrke indsatsen for flere vækstvirksomheder med fokus på at styrke regionens internationale konkurrenceevne, regionalt samarbejde og markante initiativer. 4 af 38

5 Baggrund Vækstforum har besluttet, at Vækstpakken skal igangsætte fælles virksomhedsprogrammer, der: Rammesætter vækstforløb for grupper af virksomheder efter f.eks. acceleratormodel, hvor en ekstern entreprenør indsættes som accelerator i vækstprojektet, eller andre modeller med et stærkt eksternt supportteam; Med fokus på kompetenceløft indenfor ledelse, administration, afsætning og/eller finansiering det kan f.eks. ske i vækstakademier for virksomhedsledere, intraprenørskabsordninger (spin-outs i samarbejde mellem eksisterende virksomheder og medarbejdere heri, som ønsker at starte virksomhed) eller lignende; Giver virksomhederne stærke, vækstorienterede netværk (evt. kombineret med mentorordninger) og gør dem egnede til at drage fordel af de nationale rammevilkår; Ruster virksomhederne til internationalisering bl.a. gennem arbejdet med forretningsplaner og internationale strategier; Og fremmer en stærk, erhvervsmæssig vækstkultur i kraft af de enkelte programmer og i kraft af synlighedsaktiviteter i programmerne. Vækstforums ambition med vækstpakken har været, at den skulle fungere som en konkurrenceudsat pulje, der medfinansierer i alt 2-3 projekter/programmer Det er besluttet, at der kun skal være én ansøgningsrunde med ansøgningsfrist den 29. august Der er kun indkommet to ansøgninger, der søger støtte fra Vækstpakkens pulje med i alt 17,7 mio. kr.. Fælles for projekterne er, at puljemidlerne ikke eller stort set ikke geares med andre midler end strukturfondene. De to projektansøgninger De to projektansøgninger er Making Growth Happen og Spin-off aktiviteter Fremtidens kilde til vækst i Region Hovedstaden. Fælles for de to ansøgninger er, at de ikke forholder sig konkret til forventet vækst i omsætning og antal ansatte eller til internationalisering, ligesom det ikke fremgår, at målgruppen af virksomheder vil deltage aktivt. Making Growth Happen rammesætter et forløb med coaching, internationale netværksaktiviteter og praktikophold med erfarne MBA studerende for 40 virksomheder, og opstiller som effektmål at styrke deltagernes vækstproces i forhold til marked, kapital, teknologi og talent. Det vurderes, at ansøgningen ikke forholder sig til det eksisterende erhvervsfremmesystem og dets aktører, men fremstår som en indsats, der er uforbundet med den brede erhvervsfremmekontekst i hovedstadsregionen. Det fremgår ikke i tilstrækkeligt omfang, at projektet er en nyskabelse i erhvervsfremmesystemet, hvordan det kan fortsætte efter projektperioden eller hvordan det bidrager til udvikling af en vækstkultur. Parterne bag projektet Making Growth Happen er alene et konsortium bestående af de to universiteter CBS og DTU/Risø og to konsulentvirksomheder, nemlig Gate2Growth og Interlace. Det fremgår ikke i hvor høj grad, der er indgået forpligtende samarbejdsaftaler med partnere i udlandet eller deres bidrag til projektet. 5 af 38

6 Making Growth Happen får en samlet score i scoreboardet på 1,8 og indstilles på grundlag af en samlet vurdering til afslag. Spin-off aktiviteter Fremtidens kilde til vækst i Region Hovedstaden rammesætter et forløb om intraprenørskab i op til 20 eksisterende virksomheder og opstiller som effektmål, at der fra disse virksomheder etableres 10 nye virksomheder, hvortil kommer udvikling af et uddannelsesmodul til det videregående uddannelsesniveau samt en digital drejebog om spin-off aktiviteter. Bag ansøgningen står et partnerskab med deltagelse af ScionDTU A/S, Symbion Science Park, C4 Hillerød, DTU Fotonik og ansøger Væksthus Hovedstadsregionen. En lang række både offentlige og private netværkspartnere deltager, herunder flere GTS institutter, og både Købehavns Erhvervscenter og Ballerup Kommune samt Danfoss og Øresund Entrepreneurship Academy. Det vurderes, at projektet er en markant nyskabelse i det offentlige erhvervsfremmesystem, og at samarbejdet med modervirksomhederne kan bidrage til udvikling af en vækstkultur. Efter projektperioden vil kunne indsatsen fortsætte via uddannelsesmodulet og den digitale drejebog for spin-off. Projektet får en samlet score i scoreboardet på 3,5. Det vurderes på den anden side også, at der er behov for at styrke ansøgningen på en række punkter: I betragtning af budgettets størrelse bør resultatskabelsen i form af nyetablerede virksomheder styrkes Set i lyset af det store antal i involverede aktører ses gerne et endnu større projekt med en bedre gearing af Vækstforums midler Styrket samarbejde med kapitalformidlere f.eks. Vækstfonden Større sikkerhed for de eksisterende virksomheders villighed til at åbne deres virksomheder for deltagelse i projektet. Derfor indstilles det, at Spin-off aktiviteter Fremtidens kilde til vækst i Region Hovedstaden opfordres til at revidere sin ansøgning, sådan at Vækstforum behandler sagen på ny på sit møde i december Behandling i sagkyndigt panel Da begge projekter omfattede strukturfondsmedfinansiering, har de også været behandlet i det sagkyndige panel. Her var der enighed om: dels at anbefale et afslag til Making Growth Happen af ovennævnte grunde, dels at opfordre Spin-off aktiviteter Fremtidens kilde til vækst i Region Hovedstaden til at revidere og styrke ansøgningen på de nævnte punkter. 6 af 38

7 Projektfinansiering Fælles for begge projekter er, at Vækstforums egne midler i Vækstpakkepuljen ikke eller stort set ikke geares med andre midler end Regionale strukturfondsmidler, se dagsordenens pkt Making Growth Happen Spin-off aktiviteter Fremtidens kilde til vækst i Region Hovedstaden Samlet budget 20,00 mio. kr. 16,00 mio. kr. Egenfinansiering 0,00 mio. kr. 1,00 mio. kr. Region Hovedstaden 10,60 mio. kr. 7,00 mio. kr. Regionale strukturfond 9,40 mio. kr. 8,00 mio. kr. Scoreboard nr Kriterium Making Growth Happen Spin-off aktiviteter Fremtidens vækstkilde i Region Hovedstaden Point (1-5) Point (1-5) 1. Projektet rammesætter vækstforløb for grupper af virksomheder og/eller skaber kompetenceløft indenfor ledelse, administration, 2 4 afsætning eller finansiering og/eller ruster virksomhederne til internationalisering 2. Projektet giver virksomhederne stærke, vækstorienterede netværk Projektet fremmer en stærk, erhvervsmæssig vækstkultur Erhvervslivet deltager aktivt Indsatsen er vedholdende og initiativet har potentiale til at forsætte 1 3 efter projektperioden 6. Initiativet gennemføres af et stærkt partnerskab kompetente og 3 5 brede operatørkonsortier 7. Projektet har vækstfokus 60 % stigning i omsætning eller antal 2 3 medarbejdere over 3 år 8. Der er tilvejebragt den fornødne medfinansiering og projektet har 1 2 en høj value-for-money effekt (sammenhæng mellem de ressourcer, der kræves for at gennemføre projektet og de forventede resultater) 9. Projektet er nyskabende og markant Projektet er i overensstemmelse med erhvervsudviklingsstrategiens 2 4 bærende principper Samlet score 1,8 3,5 Score: 5=Helt opfyldt. 4=Næsten opfyldt. 3=Nogenlunde opfyldt. 2=Opfyldt i mindre grad. 1=Ikke opfyldt 7 af 38 Side 4

8 Bilag 3.1 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK Hillerød T F E W regionh.dk FORUNDERSØGELSE VEDR. TILTRÆKNING OG AFHOLDELSE AF VERDENSUD- STILLINGEN EXPO I KØBENHAVN I 2020 Dato: Det indstilles, At Vækstforum Hovedstaden tager formandskabets beslutning om at medvirke til en forundersøgelse af et evt. EXPO i København i 2020 til efterretning. Forundersøgelsen medfinansieres af Vækstforum Hovedstaden med 2 mio. kroner. Efter forudgående drøftelse har formandskabets besluttet, at Vækstforum Hovedstaden medvirker til en undersøgelse af muligheden for at afholde verdensudstillingen EXPO i København i Forundersøgelsen foretages sammen med Økonomi- og Erhvervsministeriet, Transportministeriet og Københavns Kommune. Undersøgelsen indgår som et punkt i det tillæg til partnerskabsaftalen, som blev indgået mellem Vækstforum Hovedstaden og Regeringen i juni Formålet med forundersøgelsen er at skabe grundlag for en stillingtagen til, hvorvidt det er muligt og fordelagtigt for Danmark og København at ansøge om værtskabet for EX- PO i Parterne har i fællesskab udarbejdet et kommissorium for forundersøgelsen (bilag 3.2). Kommissoriet beskriver overordnet de forhold vedrørende en eventuel EXPO i København i 2020, som bør undersøges. Blandt de væsentlige kan nævnes: Estimering af omkostninger ved at tiltrække og afholde EXPO, herunder i forbindelse med etablering af eventuel ny infrastruktur Estimering af indtægter Afledte effekter ved et EXPO i København for resten af Danmark Analyse af infrastruktur eksisterede og eventuelt behov Analyse af behov for faciliteter på og uden for udstillingsområdet Undersøgelse af erhvervslivets og lokalbefolkningens mulige rolle og holdninger til et EXPO i København Forslag til overordnet tema samt undertemaer Forslag til strategi for tiltrækning af EXPO i af 38

9 Den altovervejende del af undersøgelsen foretages med konsulentbistand. Konsulentopgaven sendes i udbud, således at en række virksomheder først prækvalificeres til at kunne komme med et bud på løsning af opgaven. En udbudsbekendtgørelse er offentliggjort den 10. oktober Der er på embedsmandsniveau nedsat henholdsvis en arbejdsgruppe og styregruppe med repræsentanter for parterne. Grupperne sørger for fremdriften af undersøgelsen, herunder udarbejdelse af de mere detaljerede retningslinjer for, hvad undersøgelsen skal afdække (udbudsmaterialet). Prækvalifikationsfasen slutter senest 28. november 2008, og kontraktfasen med den eller de udvalgte virksomheder senest den 1. februar Forundersøgelsen skal ligge klar 1. juni Undersøgelsen er finansieret af Region Hovedstaden ved Vækstforum Hovedstaden, Københavns Kommune og staten med hver 2 mio. kroner, i alt 6 mio. kroner. 9 af 38 Side 2

10 1. Møde i styregruppen for EXPO 2020 d. 19. september 2008 Bilag 4 Til orientering 16. september 2008 Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet Transportministeriet Københavns Kommune Region/Vækstforum Hovedstaden Kommissorium for forundersøgelse vedrørende tiltrækning og afholdelse af EXPO 2020 i København Baggrund Staten ved Økonomi- og Erhvervsministeriet, Finansministeriet og Transportministeriet samt Vækstforum Hovedstaden og Københavns Kommune ønsker sammen at undersøge mulighederne for at tiltrække og afholde verdensudstillingen EXPO i år EXPO 2020 vil være den hidtil største begivenhed i Skandinavien. Parterne vurderer, at EXPO 2020 vil kunne bidrage væsentligt til at styrke Danmarks og Københavns position som et attraktivt sted at bo, arbejde, uddanne sig, investere og være turist. I den forbindelse ønskes gennemført en forundersøgelse. Forundersøgelsen skal belyse og vurdere en række centrale problemstillinger vedr. bl.a. vilkår og forudsætninger, omkostninger og indtægter samt effekter. Undersøgelsen skal endvidere omfatte overvejelser om det overordnede tema for EXPO 2020 samt forslag til genanvendelse af EXPO-arealerne efter Formålet med forundersøgelsen er således at tilvejebringe et kvalificeret beslutningsgrundlag, således at man på baggrund af forundersøgelsen kan tage stilling til, hvorvidt der skal udarbejdes og indsendes en officiel ansøgning om værtskabet for EXPO Forundersøgelsen Forundersøgelsen skal bl.a. omfatte følgende punkter, i prioriteret rækkefølge: Omkostninger: Estimering af omkostninger ved at tiltrække og afholde EXPO 2020, herunder omkostninger i forbindelse med evt. ny infrastruktur samt omkostninger til udformning af ansøgning, kampagner o.l. forud for afgørelsen om EXPO 2020-værtskabet. Erfaringer og resultater fra tidligere afholdte EXPO er skal inddrages. Indtægter: Estimering af indtægter fra forventet antal nationale og internationale besøgende med inddragelse af erfaringer og resultater fra tidligere afholdte EXPO er. Finansielle løsningsmodeller: Der skal præsenteres forskellige finansielle løsningsmodeller. Afledte effekter: Analyse af, hvilke afledte effekter satsningen på EXPO i København evt. vil have i forhold til resten af Danmark. Forslag til EXPO-areal: Forslag til hvilket centralt areal/hvilke centrale arealer i byen, der er egnede som udstillingsområder, samt hvorledes disse kan anvendes efter EXPO Analyse vedr. infrastruktur: Anvendelse af eksisterende og allerede planlagt infrastruktur samt evt. behov for ny infrastruktur. Analyse vedr. faciliteter: Behovet for faciliteter i og omkring udstillingsområdet. 10 af 38

11 Strategi: Undersøgelsen skal komme med forslag til en strategi for tiltrækning af EXPO 2020 til København. Inddragelse af civilsamfund og erhvervsliv: Undersøgelse af erhvervslivets og lokalbefolkningens rolle i EXPO 2020 og holdning hertil. Forslag til organisation: Hvilken type organisation skal opbygges, hvilke aktører skal inddrages, og hvilken volumen bør organisationen have? Forslag til overordnet tema samt et antal undertemaer for EXPO Handlingsplan/drejebog for udarbejdelse af ansøgning til EXPO Forundersøgelsen skal endvidere tage højde for regeringens kommende infrastrukturplan. Organisering Forundersøgelsen organiseres omkring en styregruppe med deltagelse af staten ved Økonomi- og Erhvervsministeriet (formand), Finansministeriet og Transportministeriet, Region Hovedstaden ved Hovedstadens Vækstforum og Københavns Kommune ved Økonomiforvaltningen. For at forberede styregruppens arbejde samt forestå kontakten mellem styregruppen og konsulenterne, etableres en arbejdsgruppe med deltagelse fra de tre parter. Arbejdsgruppen varetager den daglige opgave med at sikre fremdrift i forundersøgelsen, koordinere med relevante parter mv., således at de overordnede mål opnås. Styregruppen kan endvidere vælge at involvere andre relevante parter på ad-hoc basis, herunder fx Fonden til Markedsføring af Danmark, EXPO-sekretariatet i Erhvervs- og Byggestyrelsen, Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning, By og Havn, Forum af EXPO-værtsbyer, Wonderful Copenhagen samt øvrige ministerier. Tidsplan for forundersøgelsen Forundersøgelsen forventes at følge nedenstående tidsplan. - Medio september 08: Kommissorium og organisering accepteres i styregruppen. Udbud vedr. forundersøgelsen igangsættes. - Ultimo 08: Konsulent til udførelse af forundersøgelsen udpeget, forundersøgelse igangsat. - Maj 09: Forundersøgelse afsluttet. Stillingtagen til udarbejdelse af ansøgning om værtskab for EXPO Finansiering Omkostningerne forventes fordelt efter følgende model: - Konsulentudgifter og udgifter til borgerinddragelse, dialog med erhvervslivet og oplysningsaktiviteter mv. finansieres ligeligt med en tredjedel hver. Staten bidrager med 2 mio. kr., mens Region Hovedstaden ved Hovedstadens Vækstforum henholdsvis Københavns Kommune ved Økonomiforvaltningen hver bidrager med 2 mio. kr., i alt 6 mio. kr. - Medgået arbejdstid, mødeudgifter og mindre sekretariatsudgifter afholdes individuelt af de deltagende parter. 11 af 38

12 Bilag 4.1 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK Hillerød T F E W regionh.dk UDPEGNING AF BESTYRELSESMEDLEM TIL VÆKSTHUS HOVEDSTADSREGIO- NEN Dato: Det indstilles, at Vækstforum udpeger enten direktør Annette Saust Estø, Fleye Aps, eller afdelingschef Poul Høj, Danske Bank, til Væksthus Hovedstadsregionens bestyrelse. Vækstforum Hovedstaden udpeger ifølge Væksthus Hovedstadsregionens vedtægter to medlemmer til Væksthusets bestyrelse. Vækstforum genudpegede i den forbindelse på seneste møde direktør Mai Buch, Competencehouse, for den kommende periode. (Mai Buch blev først gang udpeget på Vækstforums møde den 8. december 2006 efter indstilling fra DI.) Derudover skal findes en afløser for COO Camilla Gundtoft, Blu, både for den nuværende og den kommende periode, frem til 31. december På seneste møde 2008 besluttede Vækstforum, at de ordinære erhvervsorganisationer i Vækstforum skulle foreslå kandidater, sådan at Vækstforum på mødet den 27. oktober 2008 kunne træffe beslutning om en udpegning til Væksthusets bestyrelse. Organisationerne har i fællesskab indstillet: Direktør Annette Saust Estø, Fleye Aps Afdelingschef Poul Høj, Danske Bank, Vesterport afdeling Sekretariatet har modtaget følgende oplysninger om de to indstillede: Poul Høj, 47 år, har været ansat i Danske Bank siden I perioden som filialchef i forskellige afdelinger i Valby og Frederiksberg området, og senest som moderfilialdirektør for område Valby. Fra 2006 og fremover er hans fokus 100 % erhverv. Sideløbende har han taget uddannelsen HD i Regnskab og Økonomistyring. Poul Høj har siden 1986 beskæftiget sig med erhvervskunder, hovedsagelig mindre og mellemstore kunder i alle brancher. Han har deltaget i Dansk Iværksætter Forening i et års tid, deltaget i Iværk07 og i 2006 deltaget i EVU(Etablering, vækst og udvikling) i Valby. 12 af 38

13 Annette Saust Estø: Født 5. september , uddannet Optometrist Faglærer på Optometristuddannelsen Selvstændig med optik forretning i København Salg og indkøb af optiske artikler hos Filtenborg Direktør hos design- og produktionsvirksomheden, Copenhagen Eyes Starter design og salgsvirksomheden Fleye sammen med Hanne Anderson og Lars Halstrøm Bestyrelsesmedlem hos PR virksomheden Holm & Bertung 13 af 38 Side 2

14 Bilag 5.1 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK Hillerød T F E W regionh.dk Dato: OVERSIGT OVER INDSTILLEDE BEVILLINGER PÅ VÆKSTFORUMS MØDE DEN 27. OKTOBER 2008 Nedenstående oversigt er udarbejdet for at bidrage til et hurtigt overblik over det samlede omfang af initiativerne. Såfremt alle de indstillede bevillinger godkendes vil der blive iværksat initiativer og projekter for et samlet bruttobeløb på ca. 23,1 mio. kr., heraf finansierer Region Hovedstaden ca. 5,3 mio. kr. Finansiering Mio. kr. Bruttobudget Region Hovedstaden EU medfinansiering Andre parter: Stat, regioner kommuner, private m.fl. Expo forundersøgelse 6,0 2,0 4,0 International Students International Career (ISIC) 5,2 1,3 2,6 1,3 Klima, kommuner og vand - brugerdreven innovation 8,0 1,0 7,0 Nyttiggørelse og organisering biomedicinsk forskning 3,9 1,0 2,9 I alt 23,1 5,3 2,6 15,2 14 af 38

15 Bilag Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK Hillerød T F E W regionh.dk INTERNATIONAL STUDENTS INTERNATIONAL CAREER (ISIC) Dato: Sekretariatet indstiller, at Vækstforum anbefaler Regionsrådet: at medfinansiere projektansøgningen International Students International Career (ISIC) med 1,3 mio. kr. over perioden svarende til 25 procent af det samlede projektbudget på 5,2 mio. kr. Medfinansieringen sker under forudsætning af finansiering fra Den Regionale Strukturfond med 2,6 mio. kr. og medfinansiering på 1,3 mio. kr. fra parterne. Baggrund Ingeniørforeningen (IDA) har søgt Vækstforum Regionhovedstaden og EU Socialfond om medfinansiering af et projekt, som skal afprøve en række koncepter med det formål, at udenlandske studerende forlænger deres ophold i Danmark efter endt uddannelse. Der er tale om et initiativ i forlængelse af Vækstforums handlingsplan; Initiativ 5.2, som skal øge arbejdskraftudbuddet i Region Hovedstaden. Ansøgningen er udviklet i et bredt partnerskab med deltagelse af fagforeninger, erhvervsorganisationer, vidensinstitutioner og offentlige institutioner. Derudover er der tilknyttet netværksdeltagere fra Foreningsdanmark (idrætsforeninger o.lign.). Projektet forventes gennemført i perioden fra , og det samlede budget er 5,2 mio. kr. Projektets indhold og forventede resultater Projektet skal udvikle metoder, som skaber bedre mulighed for at tilknytte de internationale studerende til virksomhederne allerede i løbet af deres studietid samt at sluse de nyuddannede kandidater ud i virksomheder i regionen og fastholde dem som medarbejdere i en periode. Der vil i projektet blive lagt særlig vægt på, at også små- og mellemstore virksomheder kan drage nytte af metoderne. Det er målet, at flere udenlandske studerende efter studie skal rekrutteres til virksomhederne i hovedstadsområdet og blive i minimum et år efter endt studie. Hovedaktiviteterne i projektet vil være delt i tre elementer: 1) Mødet mellem uddannelsesinstitutionerne og virksomhederne, 2) mødet mellem de udenlandske studerende/kandidater og virksomhederne, 3) mødet mellem de udenlandske studerende/kandidater og samfundet. Der er tale om en flerstrenget indsats, hvor der både er fo- 15 af 38

16 kus på at få integreret den udenlandske arbejdskraft i virksomhederne og i det danske samfund. Afledte effekter af projektet forventes at være - at det bliver mere attraktivt for udenlandsk studerende at læse i hovedstadsregionen, hvorved vidensinstitutionernes internationale konkurrenceevne forøges - at virksomhederne i regionen vil få lettere ved at rekrutterede medarbejdere med international baggrund og herigennem få erfaringer og kendskab til udenlandske kulturer, virksomhedsmiljøer og sprog - at integrationen af de studerende og de færdige kandidater forbedres samt at de gode erfaringer hermed udbredes, således at flere udenlandske vidensarbejdere får øje på Danmark/Region Hovedstaden som et godt sted at studere og arbejde. Projektets metoder, resultater og erfaringer vil blive formidlet til brug for andre interessenter bl.a. via internettet og konceptrapport. Projektets finansiering Projektets samlede budget er på 5,2 mio. kr., hvoraf 2,6 mio. kr. (50%) af projektets budget søges finansieret via EU Socialfond, 1,3 mio. kr. (25%) via egenfinansiering og 1,3 mio. kr. (25%) via de regionale erhvervsfremmemidler. 16 af 38 Side 2

17 Bilag Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK Hillerød T F E W regionh.dk MEDFINANSIERING AF KLIMA, KOMMUNER OG VAND - BRUGERDREVEN INNO- VATION Dato: Sekretariatet indstiller, at Vækstforum: godkender projektet Klima, kommuner og vand brugerdreven innovation som sit dedikerede regionale projekt til program for brugerdreven innovation. anbefaler regionsrådet, at projektet Klima, kommuner og vand - brugerdreven innovation støttes med 1 mio. kr. over perioden til et samlet projektbudget på 8 mio. kr. Medfinansieringen sker under forudsætning af finansiering fra program for brugerdreven innovation med 6 mio. kr. og medfinansiering på 1 mio. kr. fra parterne. Baggrund I forbindelse med udmøntningen af regeringens globaliseringsstrategi er der i regi af Erhvervs- & Byggestyrelsen iværksat et særligt program for brugerdreven innovation under overskriften Danmarks som førende innovativt samfund. Der er afsat 100 mio. kr. årligt i 4 år. Vækstforum har indstillingsret til et større regionalt projekt årligt og i 2008 kan der støttes med op til 6 mio. kr. Udover den særlige regionale indsats, så udpeges der under program for brugerdreven innovation årligt et antal strategiske temaer og for 2008 er et af tre temaer klima. Dette begrundes blandt andet med at klimaændringer medfører nye, komplekse samfundsmæssige udfordringer og muligheder for såvel brugerne, virksomhederne og institutioner omkring udviklingen af både nye teknologier og forståelsen ved anvendelsen af eksisterende teknologier med henblik på at afhjælpe klimaproblemet. Projektet Klima, kommuner og vand brugerdreven innovation, der er udarbejdet af Foreningen Momentum i samarbejde med Væksthus Hovedstadsregionen, Københavns Energi samt Frederikssund, Furesø og Gribskov kommuner skal ses i denne sammenhæng med sin overordnede målsætning om bidrage til et stærkt offentligt-privat samarbejde om innovation i regionens kommuner og styrke erhvervsudviklingen i regionens spirende cleantech klynge. Hermed understøtter projektet også den regionale erhvervsudviklingsstrategis prioritering af styrket miljø- og energiteknologisk innovation. 17 af 38

18 Projektets aktiviteter og deltagere Klimaproblemet er for et lokalsamfund i relation til vand afhængig af det enkelte lokalsamfunds beliggenhed. Med forventninger om stigende vandstand og om kraftigere nedbørsmængder, som bliver en trussel mod drikkevand, boliger og erhvervsområder, står kommunerne overfor en række dels fælles dels meget forskelligartede udfordringer. Gennem fem forskellige innovationsforløb, hvoraf fire er på plads, vil projektet søge løsninger på udfordringerne. I projektperioden er de specifikke målsætninger derfor at: Gennemføre Innovationsforløb i 5 kommuner i Region Hovedstaden; Udvikling og implementering af konkrete løsninger i de 5 deltagende kommuner; Styrket offentligt-privat samarbejde om innovation; Vidensspredning til landets øvrige kommuner; Spin-off ideer til clean-tech aktører. De kommunale deltagere er med innovationsforløbene vigtige omdrejningspunkter for projektet. I to af de allerede planlagte forløb sættes slutbrugeren i centrum. Københavns Energi vil nytænke slutbrugeres (grundejere, boligforeninger m.v.) adfærd i relation til regnvand og afledningen heraf, ved at søge at reducere afledningen af regnvand med op til 30 %. Frederikssund Kommune vil i forbindelse med udformningen af St. Rørbæk udvikle en bydel som er vandressourcemæssigt neutral gennem anvendelse af ny teknologi og brugerinddragelse. De to øvrige planlagte forløb vil blandt andet sætte de kommunale medarbejdere i centrum. Furesø Kommune vil med fokus på de statslige og kommunale rammevilkår for regnvand og afledning heraf se på de forhold der involverer medarbejdere og borgere. Gribskov Kommunes fokus på klimaforandringer og vand er i relation til kommuneplanen, her er det udvikling af processer, der integrerer klimaudfordringerne ved vand i den kommunale forvaltning og planlægning. Projektets leadpartner er Foreningen Momentum, som vil varetage projektets daglige ledelse sammen med Væksthuset og ICPH (Innovationscenter Copenhagen). Øvrige deltagere er Copenhagen Capacity (forbindelsesled til Cleantech klyngeprojektet) og DHI (GTS-institut inden for vand og miljø vil i forskellige sammenhænge understøtte med ekspertviden). Projektets finansiering Projektets samlede budget er på 8 mio. kr., hvoraf 6 mio. af projektets budget søges finansieret via program for brugerdreven innovation, medens resten skal matches, af regionale midler, hvilket giver følgende finansieringsandele i projektet: Klima, Kommuner og vand brugerdreven innovation Kommuner Region Hovedstaden Programmet for brugerdreven innovation 8 mio. kr. 1 mio. kr. 1 mio. kr. 6 mio. kr. 18 af 38 Side 2

19 Bilag Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK Hillerød T F E W regionh.dk NYTTIGGØRELSE OG ORGANISERING AF BIOMEDICINSK FORSKNING Dato: Sekretariatet indstiller, at Vækstforum anbefaler Regionsrådet: at medfinansiere projektansøgningen Nyttiggørelse og organisering af biomedicinsk forskning med kroner ud af et samlet budget på ca. 3,9 mio. kr. Medfinansieringen betinges af, dels medfinansiering fra de øvrige parter i projektetat, dels at ansøgeren styrker formidlingsindsatsen i projektet, både i form af et øget antal aktiviteter og i form af et øget budget til formidlingsaktiviteter. Baggrund Vækstforum Hovedstaden har modtaget en ansøgning om projektstøtte fra Research Center on Biotech Business, Copenhagen Business School (CBS) ved professor Finn Valentin. En forudsætning for udvikling af nye lægemidler og nye behandlingsformer er, at der er god kontakt og udveksling mellem den basale biomedicinske forskning og den kliniske forskning. Formålet med projektet Nyttiggørelse og organisering af biomedicinsk forskning er at opnå viden om, hvilken konkret organisering af forskningsindsatsen der bedst understøtter, at landvindinger i de basale biovidenskaber omsættes til nye og bedre lægemidler og ny behandling. Organiseret samarbejde mellem basal biomedicinsk forskning og klinisk forskning kendes under begrebet translatorisk forskning. Projektets indhold og forventede resultater Hidtil har megen indsats handlet om at sikre optimal overførsel af universitetsforskningens resultater til kommerciel nyttiggørelse. Dette projekt handler om mere grundlæggende at undersøge, hvilken organisering af forskningen som virker henholdsvis hæmmende eller fremmende for kliniske resultater i form af eksempelvis patentudtagning. Undersøgelsen gennemføres i praksis ved en kortlægning af forskningssamarbejdet mellem biomedicinske forskere ved Københavns Universitet og ved hospitaler indenfor og udenfor hovedstadsregionen i perioden Samtidig kortlægges al patentering fra samme forskningsmiljøer i samme periode. På den måde vil det være muligt at fastlægge, om translatorisk forskning giver anledning til mere og tidligere 19 af 38

20 patentering. Herfra vil man videre kunne følge universitets- og hospitalsforskningens bidrag til den fødekæde, som er meget vigtig for regionens bio- og farmavirksomheder og for biosundhedsklyngen som helhed. Projektet følges af det Advisory Board, som er tilknyttet forskningscentret på CBS. Boardet tæller bl.a. nøglepersoner fra farmaindustrien, en repræsentant fra Lægemiddelindustriforeningen (LIF) og fra Medicon Valley Alliance. Projektet har endvidere opbakning fra LIF s Forskningspolitiske Udvalg. Forskningsprojektets resultater vil således kunne bidrage til tilrettelæggelse af strategier og samarbejde på biosundhedsområdet, hvad angår virksomheder, organisationer, videninstitutioner og policymakers i regionen. Projektet understøtter Vækstforum Hovedstadens erhvervsudviklingsstrategi i det omfang, at resultaterne medvirker til: at forbedre rammebetingelserne for aktørerne inden for biosundhedsklyngen at øge samspillet mellem forskning og udvikling i klyngen at forskning omsættes til innovation Endvidere lever projektet op til flere af strategiens bærende principper om udvikling af regionens styrkepositioner, viden som vækstkilde og opbakning fra brede partnerskaber. Dog er det i forlængelse heraf sekretariatets vurdering, at det er væsentligt, at der er en stærk erhvervsmæssig forankring af projektet, og at der løbende sker en bred formidling af undersøgelsens resultater og anbefalinger. Sekretariatet har derfor været i dialog med ansøgerne om disse punkter, som også er blevet styrket i projektansøgningen. Sekretariatet indstiller imidlertid, at tilsagnet betinges af, at formidlingsdelen af projektet styrkes yderligere, f.eks. med dialogmøder og konferencer, og at der i projektets budget afsættes yderligere midler hertil. Der er i det nuværende budget kun afsat kroner til formidling over projektets løbetid på 2,5 år. Projektets finansiering Projektets samlede budget er på 3,85 mio. kroner. Heraf søges kroner (25%) fra de regionale erhvervsfremmemidler. Fonde og virksomheder (Novo Nordisk, Novo A/S, Lundbeckfonden og Novo Nordisk Fonden) CBS Region Hovedstaden Programmet for brugerdreven innovation 1,88 mio. kr. 1,01 mio. kr. 0,96 mio. kr. 3,85mio. kr. 20 af 38 Side 2

Møde i Vækstforum Hovedstaden den 1. september 2008 kl. 13-15.00 hos Københavns kommune.

Møde i Vækstforum Hovedstaden den 1. september 2008 kl. 13-15.00 hos Københavns kommune. VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN REFERAT Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 48 20 50 00 Direkte +45 48 20 55 04 Fax +45 48 20 56 61 Web www.regionh.dk vaekstforum@regionh.dk EAN-nr: 5798001686327 Dato: 15.

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Referat fra møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 10. marts 2011, kl. 14-16.00 på DTU, Lyngby

Referat fra møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 10. marts 2011, kl. 14-16.00 på DTU, Lyngby Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Referat fra møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 10. marts 2011, kl.

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Referat fra møde i Vækstforum Hovedstaden tirsdag den 26. februar 2013 kl. 14-16.00 host Siemens, Ballerup

Referat fra møde i Vækstforum Hovedstaden tirsdag den 26. februar 2013 kl. 14-16.00 host Siemens, Ballerup Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Referat fra møde i Vækstforum Hovedstaden tirsdag den 26. februar 2013 kl.

Læs mere

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007 Region Hovedstaden Vækstforum 23. oktober 2007 Hvem er vi? 5 væksthuse et i hver region Etableret som erhvervsdrivende fonde og ejet af kommunerne Har professionel bestyrelse (2 medlemmer udpeget af Vækstforum)

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart.

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Bestyrelsen Fomars Billund den 18.11.2014 Referat fra bestyrelsesmødet i Fomars Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Afbud: Jan Olsen, VDK Michael Sølvsten,

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Referat fra møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 29. november 2012 kl. 14-16.00 i Finansrådet, København K.

Referat fra møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 29. november 2012 kl. 14-16.00 i Finansrådet, København K. Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Referat fra møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 29. november 2012 kl.

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Vicedirektør Anders Hoffmann Informationsmøde om den konkurrenceudsatte pulje

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB.

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg (c/o erhvervsskolerne) Marts 2015 Ref. nr.: AUB-50-02-01 Tilskudsordning til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter August 2014 Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter De fem danske regioner indkalder hermed tilbud på gennemførelse af en gap-analyse vedr. finansielle instrumenter. Baggrund

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Vækstfabrikkerne Version 2.0

Vækstfabrikkerne Version 2.0 Vækstfabrikkerne Version 2.0 Dette dokument har til formål kort at opsummere status på Vækstfabrik-projektet samt den overordnede strategi og økonomi bag det kommende Vækstfabrikkerne 2.0 projekt. Udover

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Nyhedsbrev September 2010

Nyhedsbrev September 2010 Grundvilkårene for dansk økonomi er ændret. Vi er udfordrede. Vi står i en ny tid. Det kan lyde som en frase. Men det er det ikke. Danmark har mistet konkurrenceevne, eksport og arbejdspladser. Konkurrencen

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Dato: 22. november 2011 Brevid: 1553077 Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Vækstforum Sjælland og Region Sjælland anser regionens placering i Øresundsregionen som en styrke og en væsentlig

Læs mere

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé:

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Jobrotationsordningen kan bidrage med både kompetenceløft af arbejdsstyrken og medvirke til at bekæmpe ledigheden.

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service Agenda 1. Vækstplan juni 2014 2. A7ale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner 3. Interessent analyse 4. Dansk Kyst- og Naturturisme organisering 5. Next steps og Hdsplan 6. Missionen 7.

Læs mere

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Forskning på dagsorden Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Jens Oddershede Rektor på Syddansk Universitet Formand for Rektorkollegiet Danmarks udgangspunkt 20. august 2008 Forskningspolitikk

Læs mere

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement?

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Styregruppeformand Børge Obel DEFF 01-10-2013 DeIC konference 2013 1 Indhold Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN Projektbeskrivelse til udvikling og implementering af strategisk energiplanlægning Poul Erik Lauridsen Direktør, Gate 21 21 Kommuner Offentlig-privat innovation

Læs mere

Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden den 2. juni 2008, kl. 13-15. Mødet afholdes hos Amagerforbrænding, Kraftværksvej 31, 2300 København S.

Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden den 2. juni 2008, kl. 13-15. Mødet afholdes hos Amagerforbrænding, Kraftværksvej 31, 2300 København S. VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 48 20 50 00 Direkte +45 48 20 55 04 Fax +45 48 20 56 61 Web www.regionh.dk vaekstforum@regionh.dk EAN-nr: 5798001686327 Dato: 21. maj 2008

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Cleantechdag 15.3.2010

Cleantechdag 15.3.2010 Cleantechdag 15.3.2010 Dagens Program 10.00 Nye virksomheder i Cleantech Partnerskab 10.30 Hvordan får Cleantech virksomheder de bedste muligheder? 11.00 Copenhagen Cleantech Cluster 11.30 Gate 21 11.45

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Direktionen Business Region North Denmark Referat

Direktionen Business Region North Denmark Referat Direktionen Business Region North Denmark Referat Tirsdag d. 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Mødedeltagere Deltagere: Carsten Sand Nielsen Niels Højgaard Søren Steensen Johan

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Prækvalifikation - konsulentydelser

Prækvalifikation - konsulentydelser 10-09-2015 Sagsnummer.: 15/19096 Sagstype: KLE: 88.08.12 Sagsbehandler: Karin Sonne Tlf.: 87535775 Prækvalifikation - konsulentydelser Strategiplan for Syddjurs Kommune Syddjurs Kommune annoncerer hermed

Læs mere

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Formål Projektets formål er at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. I det perspektiv er formålet med

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

Væksthuset byder velkommen

Væksthuset byder velkommen Velkommen Væksthuset byder velkommen Det er vores mål at fordoble antallet af vækstvirksomheder i regionen. Væksthuset skal være internationalt førende og være det naturlige omdrejningspunkt for vækstiværksættere

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND. v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima

ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND. v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima AGENDA Præsentation ELENA teknisk bistand betalt af EU Erfaringer fra Region Sjælland og 12 kommuner Forundersøgelse ELENA-ansøgning

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden Introduktion Innovationsfonden investerer i entreprenører, forskere og virksomheder for at opdyrke og omsætte

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer NOTAT Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. Ref. Den 28. september 2012 Regnvandsforum - et samarbejde på tværs af kommunegrænser

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland Notat Direktionen Journalnr: 88.20.08-P20-1-14 Ref.: Lars Peter Schou Dato: 13-02-2014 Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland De nordjyske kommuner er med forbehold for politisk

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Internationaliseringsudvalg Som led i budgetforliget 2015 blev det besluttet at nedsætte et midlertidigt internationaliseringsudvalg

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål:

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål: Koncern POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012 Opgang Direkte Mail Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater PROJEKT LYSLYD Spørgeskema Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater Der gennemføres en kortlægning af omfanget af virksomheder, arbejdspladser, omsætning samt forskning

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Power Push og Lån en Leder

Power Push og Lån en Leder Power Push og Lån en Leder Projekt Lån en Leder Mange virksomheder oplever et tidspunkt, hvor et tilskud af lederkompetencer er afgørende for deres videre vækst og udvikling. Med Lån er Leder kan virksomheden

Læs mere

Begrænset udbud med prækvalifikation: Udbud af et treårigt erhvervsudviklingsprojekt

Begrænset udbud med prækvalifikation: Udbud af et treårigt erhvervsudviklingsprojekt Til: Potentielle ansøgere Koncern Økonomi Indkøb Opgang Blok C Afsnit 1.sal Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 48 20 50 00 Direkte +45 48205592 Fax +45 48 20 55 98 Mail indkoeb@regionh.dk Web www.regionh.dk

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere