Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden mandag den 27. oktober 2008, kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden mandag den 27. oktober 2008, kl. 13 15."

Transkript

1 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK Hillerød T F E W regionh.dk Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden mandag den 27. oktober 2008, kl Dato: Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity er værter for mødet, som afholdes på Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København V. Dagsorden: 1. Hovedstadens turisme og investeringsfremme Oplæg ved: Adm. direktør Lars Bernhard Jørgensen, Wonderful Copenhagen Adm. direktør Steen Donner, Copenhagen Capacity Efterfølgende drøftelse. 2. Vækstforums Vækstpakke Bilag 2.1 Indstillingsnotat 3. Forundersøgelse vedr. tiltrækning og afholdelse af EXPO i København Bilag 3.1 Indstillingsnotat Bilag 3.2 Kommissorium forundersøgelse EXPO Udpegning af bestyrelsesmedlem til Væksthus Hovedstadsregionen Bilag 4.1 Indstillingsnotat 5. Stillingtagen til projekter og bevillinger Bilag 5.1 Skematisk oversigt over indstillede bevillinger på mødet 1 af 38

2 5.1 Indstilling om medfinansiering fra Vækstforum (Regionens erhvervsfremmemidler) af erhvervsprojekter International Students International Carreer (ISIC) Bilag Indstillingsnotat Klima, kommuner og vand - brugerdreven innovation Bilag Indstillingsnotat Nyttiggørelse og organisation af biomedicinsk forskning Bilag Indstillingsnotat Projektbeskrivelserne for de indstillede projekter ( ) kan rekvireres hos Vækstforums sekretariat. 5.2 Indstilling af Strukturfondsprojekter til Erhvervs- og Byggestyrelsen Bilag Indstillingsnotat Bilag Indstillingsskemaer Bilag Økonomioversigt 6. Meddelelser fra formanden Bilag Brev af 29. september 2008 til Visit Denmark. Formanden har sammen med koncerndirektør Jens Chr. Sørensen fremsendt supplerende bemærkninger til VisitDenmarks turismeudspil Vores rejse. Her peges der blandt andet på, at der er behov for innovation på de områder, der er styrkepositioner for hovedstadsregionen, herunder erhvervsturisme, messer og kongresser, begivenheder, sport, kultur, design og krydstogter. Danske Regioner har sammen med de regionale turismeselskaber lanceret strategioplægget Danmarks nye turisme. Oplægget peger på, hvordan markedsføring, produktudvikling og innovation kan skabe fremgang for dansk turisme. Oplægget kan hentes på Danske Regioners hjemmeside, [Derudover omdeles den trykte udgave på mødet]. Erhvervs- og Byggestyrelsen afholder den 24. november 2008 konferencen Regional udvikling med effekt. Fokus er på effektmåling og evaluering af den regionale udviklingsindsats. Konferencen finder sted på Hotel Legoland i Billund. Det er gratis at deltage. Mere information og tilmelding på 2 af 38

3 7. Garantistillelse - Lukket dagsordenspunkt Bilag 7.1 Indstillingsnotat Punktet behandles udelukkende af de ordinære medlemmer af Vækstforum Hovedstaden. De ordinære medlemmer har modtaget dagsordensmaterialet særskilt. Ordinære medlemmer, som ikke har mulighed for at deltage i mødet eller behandlingen af punktet, bedes venligst forud for mødet meddele deres stillingstagen skriftligt til sekretariatet. 3 af 38 Side 3

4 Bilag 2.1 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK Hillerød T F E W regionh.dk ANSØGNINGER TIL VÆKSTFORUMS VÆKSTPAKKE FOR NYE VÆKSTVIRKSOM- HEDER I HOVEDSTADSREGIONEN Dato: Journal nr.: Sekretariatet indstiller, At Vækstforum giver afslag til projektet Gate to Growth, idet projektet i mindre grad opfylder Vækstpakkens kriterier, At Vækstforum opfordrer til, at projektet Spin-off Fremtidens vækstkilde i Region Hovedstaden indgiver en revideret ansøgning. Resume Det har i perioden 2. juni 29. august 2008 været muligt at ansøge om midler under Vækstforum Hovedstadens vækstpakke på 40 mio. kr. for nye vækstvirksomheder i hovedstadsregionen. Der er indkommet 2 ansøgninger til projekter for perioden Gate2Growth DK ApS har ansøgt Vækstforum Hovedstaden om 10,6 mio. kr. i regional medfinansiering til projektet Making Growth Happen, mens Væksthus Hovedstadsregionen har ansøgt om 7. mio. kr. i regional medfinansiering til projektet Spin-off Fremtidens vækstkilde i Region Hovedstaden. Ansøgningerne er vurderet på grundlag af det offentliggjorte notat om vækstpakken med tilhørende score board se til sidst i notatet. Making Growth Happen har også ansøgt om 9, 4 mio. kr. fra Socialfonden, medens der til projektet Spin-off Fremtidens vækstkilde i Region Hovedstaden er søgt 8 mio. kr. fra Regionalfonden. Sagerne behandles derfor også under dagsordenens pkt Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi prioriterer Nye virksomheder ny viden og Vækstforum, og Vækstforum har besluttet at styrke indsatsen for flere vækstvirksomheder med fokus på at styrke regionens internationale konkurrenceevne, regionalt samarbejde og markante initiativer. 4 af 38

5 Baggrund Vækstforum har besluttet, at Vækstpakken skal igangsætte fælles virksomhedsprogrammer, der: Rammesætter vækstforløb for grupper af virksomheder efter f.eks. acceleratormodel, hvor en ekstern entreprenør indsættes som accelerator i vækstprojektet, eller andre modeller med et stærkt eksternt supportteam; Med fokus på kompetenceløft indenfor ledelse, administration, afsætning og/eller finansiering det kan f.eks. ske i vækstakademier for virksomhedsledere, intraprenørskabsordninger (spin-outs i samarbejde mellem eksisterende virksomheder og medarbejdere heri, som ønsker at starte virksomhed) eller lignende; Giver virksomhederne stærke, vækstorienterede netværk (evt. kombineret med mentorordninger) og gør dem egnede til at drage fordel af de nationale rammevilkår; Ruster virksomhederne til internationalisering bl.a. gennem arbejdet med forretningsplaner og internationale strategier; Og fremmer en stærk, erhvervsmæssig vækstkultur i kraft af de enkelte programmer og i kraft af synlighedsaktiviteter i programmerne. Vækstforums ambition med vækstpakken har været, at den skulle fungere som en konkurrenceudsat pulje, der medfinansierer i alt 2-3 projekter/programmer Det er besluttet, at der kun skal være én ansøgningsrunde med ansøgningsfrist den 29. august Der er kun indkommet to ansøgninger, der søger støtte fra Vækstpakkens pulje med i alt 17,7 mio. kr.. Fælles for projekterne er, at puljemidlerne ikke eller stort set ikke geares med andre midler end strukturfondene. De to projektansøgninger De to projektansøgninger er Making Growth Happen og Spin-off aktiviteter Fremtidens kilde til vækst i Region Hovedstaden. Fælles for de to ansøgninger er, at de ikke forholder sig konkret til forventet vækst i omsætning og antal ansatte eller til internationalisering, ligesom det ikke fremgår, at målgruppen af virksomheder vil deltage aktivt. Making Growth Happen rammesætter et forløb med coaching, internationale netværksaktiviteter og praktikophold med erfarne MBA studerende for 40 virksomheder, og opstiller som effektmål at styrke deltagernes vækstproces i forhold til marked, kapital, teknologi og talent. Det vurderes, at ansøgningen ikke forholder sig til det eksisterende erhvervsfremmesystem og dets aktører, men fremstår som en indsats, der er uforbundet med den brede erhvervsfremmekontekst i hovedstadsregionen. Det fremgår ikke i tilstrækkeligt omfang, at projektet er en nyskabelse i erhvervsfremmesystemet, hvordan det kan fortsætte efter projektperioden eller hvordan det bidrager til udvikling af en vækstkultur. Parterne bag projektet Making Growth Happen er alene et konsortium bestående af de to universiteter CBS og DTU/Risø og to konsulentvirksomheder, nemlig Gate2Growth og Interlace. Det fremgår ikke i hvor høj grad, der er indgået forpligtende samarbejdsaftaler med partnere i udlandet eller deres bidrag til projektet. 5 af 38

6 Making Growth Happen får en samlet score i scoreboardet på 1,8 og indstilles på grundlag af en samlet vurdering til afslag. Spin-off aktiviteter Fremtidens kilde til vækst i Region Hovedstaden rammesætter et forløb om intraprenørskab i op til 20 eksisterende virksomheder og opstiller som effektmål, at der fra disse virksomheder etableres 10 nye virksomheder, hvortil kommer udvikling af et uddannelsesmodul til det videregående uddannelsesniveau samt en digital drejebog om spin-off aktiviteter. Bag ansøgningen står et partnerskab med deltagelse af ScionDTU A/S, Symbion Science Park, C4 Hillerød, DTU Fotonik og ansøger Væksthus Hovedstadsregionen. En lang række både offentlige og private netværkspartnere deltager, herunder flere GTS institutter, og både Købehavns Erhvervscenter og Ballerup Kommune samt Danfoss og Øresund Entrepreneurship Academy. Det vurderes, at projektet er en markant nyskabelse i det offentlige erhvervsfremmesystem, og at samarbejdet med modervirksomhederne kan bidrage til udvikling af en vækstkultur. Efter projektperioden vil kunne indsatsen fortsætte via uddannelsesmodulet og den digitale drejebog for spin-off. Projektet får en samlet score i scoreboardet på 3,5. Det vurderes på den anden side også, at der er behov for at styrke ansøgningen på en række punkter: I betragtning af budgettets størrelse bør resultatskabelsen i form af nyetablerede virksomheder styrkes Set i lyset af det store antal i involverede aktører ses gerne et endnu større projekt med en bedre gearing af Vækstforums midler Styrket samarbejde med kapitalformidlere f.eks. Vækstfonden Større sikkerhed for de eksisterende virksomheders villighed til at åbne deres virksomheder for deltagelse i projektet. Derfor indstilles det, at Spin-off aktiviteter Fremtidens kilde til vækst i Region Hovedstaden opfordres til at revidere sin ansøgning, sådan at Vækstforum behandler sagen på ny på sit møde i december Behandling i sagkyndigt panel Da begge projekter omfattede strukturfondsmedfinansiering, har de også været behandlet i det sagkyndige panel. Her var der enighed om: dels at anbefale et afslag til Making Growth Happen af ovennævnte grunde, dels at opfordre Spin-off aktiviteter Fremtidens kilde til vækst i Region Hovedstaden til at revidere og styrke ansøgningen på de nævnte punkter. 6 af 38

7 Projektfinansiering Fælles for begge projekter er, at Vækstforums egne midler i Vækstpakkepuljen ikke eller stort set ikke geares med andre midler end Regionale strukturfondsmidler, se dagsordenens pkt Making Growth Happen Spin-off aktiviteter Fremtidens kilde til vækst i Region Hovedstaden Samlet budget 20,00 mio. kr. 16,00 mio. kr. Egenfinansiering 0,00 mio. kr. 1,00 mio. kr. Region Hovedstaden 10,60 mio. kr. 7,00 mio. kr. Regionale strukturfond 9,40 mio. kr. 8,00 mio. kr. Scoreboard nr Kriterium Making Growth Happen Spin-off aktiviteter Fremtidens vækstkilde i Region Hovedstaden Point (1-5) Point (1-5) 1. Projektet rammesætter vækstforløb for grupper af virksomheder og/eller skaber kompetenceløft indenfor ledelse, administration, 2 4 afsætning eller finansiering og/eller ruster virksomhederne til internationalisering 2. Projektet giver virksomhederne stærke, vækstorienterede netværk Projektet fremmer en stærk, erhvervsmæssig vækstkultur Erhvervslivet deltager aktivt Indsatsen er vedholdende og initiativet har potentiale til at forsætte 1 3 efter projektperioden 6. Initiativet gennemføres af et stærkt partnerskab kompetente og 3 5 brede operatørkonsortier 7. Projektet har vækstfokus 60 % stigning i omsætning eller antal 2 3 medarbejdere over 3 år 8. Der er tilvejebragt den fornødne medfinansiering og projektet har 1 2 en høj value-for-money effekt (sammenhæng mellem de ressourcer, der kræves for at gennemføre projektet og de forventede resultater) 9. Projektet er nyskabende og markant Projektet er i overensstemmelse med erhvervsudviklingsstrategiens 2 4 bærende principper Samlet score 1,8 3,5 Score: 5=Helt opfyldt. 4=Næsten opfyldt. 3=Nogenlunde opfyldt. 2=Opfyldt i mindre grad. 1=Ikke opfyldt 7 af 38 Side 4

8 Bilag 3.1 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK Hillerød T F E W regionh.dk FORUNDERSØGELSE VEDR. TILTRÆKNING OG AFHOLDELSE AF VERDENSUD- STILLINGEN EXPO I KØBENHAVN I 2020 Dato: Det indstilles, At Vækstforum Hovedstaden tager formandskabets beslutning om at medvirke til en forundersøgelse af et evt. EXPO i København i 2020 til efterretning. Forundersøgelsen medfinansieres af Vækstforum Hovedstaden med 2 mio. kroner. Efter forudgående drøftelse har formandskabets besluttet, at Vækstforum Hovedstaden medvirker til en undersøgelse af muligheden for at afholde verdensudstillingen EXPO i København i Forundersøgelsen foretages sammen med Økonomi- og Erhvervsministeriet, Transportministeriet og Københavns Kommune. Undersøgelsen indgår som et punkt i det tillæg til partnerskabsaftalen, som blev indgået mellem Vækstforum Hovedstaden og Regeringen i juni Formålet med forundersøgelsen er at skabe grundlag for en stillingtagen til, hvorvidt det er muligt og fordelagtigt for Danmark og København at ansøge om værtskabet for EX- PO i Parterne har i fællesskab udarbejdet et kommissorium for forundersøgelsen (bilag 3.2). Kommissoriet beskriver overordnet de forhold vedrørende en eventuel EXPO i København i 2020, som bør undersøges. Blandt de væsentlige kan nævnes: Estimering af omkostninger ved at tiltrække og afholde EXPO, herunder i forbindelse med etablering af eventuel ny infrastruktur Estimering af indtægter Afledte effekter ved et EXPO i København for resten af Danmark Analyse af infrastruktur eksisterede og eventuelt behov Analyse af behov for faciliteter på og uden for udstillingsområdet Undersøgelse af erhvervslivets og lokalbefolkningens mulige rolle og holdninger til et EXPO i København Forslag til overordnet tema samt undertemaer Forslag til strategi for tiltrækning af EXPO i af 38

9 Den altovervejende del af undersøgelsen foretages med konsulentbistand. Konsulentopgaven sendes i udbud, således at en række virksomheder først prækvalificeres til at kunne komme med et bud på løsning af opgaven. En udbudsbekendtgørelse er offentliggjort den 10. oktober Der er på embedsmandsniveau nedsat henholdsvis en arbejdsgruppe og styregruppe med repræsentanter for parterne. Grupperne sørger for fremdriften af undersøgelsen, herunder udarbejdelse af de mere detaljerede retningslinjer for, hvad undersøgelsen skal afdække (udbudsmaterialet). Prækvalifikationsfasen slutter senest 28. november 2008, og kontraktfasen med den eller de udvalgte virksomheder senest den 1. februar Forundersøgelsen skal ligge klar 1. juni Undersøgelsen er finansieret af Region Hovedstaden ved Vækstforum Hovedstaden, Københavns Kommune og staten med hver 2 mio. kroner, i alt 6 mio. kroner. 9 af 38 Side 2

10 1. Møde i styregruppen for EXPO 2020 d. 19. september 2008 Bilag 4 Til orientering 16. september 2008 Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet Transportministeriet Københavns Kommune Region/Vækstforum Hovedstaden Kommissorium for forundersøgelse vedrørende tiltrækning og afholdelse af EXPO 2020 i København Baggrund Staten ved Økonomi- og Erhvervsministeriet, Finansministeriet og Transportministeriet samt Vækstforum Hovedstaden og Københavns Kommune ønsker sammen at undersøge mulighederne for at tiltrække og afholde verdensudstillingen EXPO i år EXPO 2020 vil være den hidtil største begivenhed i Skandinavien. Parterne vurderer, at EXPO 2020 vil kunne bidrage væsentligt til at styrke Danmarks og Københavns position som et attraktivt sted at bo, arbejde, uddanne sig, investere og være turist. I den forbindelse ønskes gennemført en forundersøgelse. Forundersøgelsen skal belyse og vurdere en række centrale problemstillinger vedr. bl.a. vilkår og forudsætninger, omkostninger og indtægter samt effekter. Undersøgelsen skal endvidere omfatte overvejelser om det overordnede tema for EXPO 2020 samt forslag til genanvendelse af EXPO-arealerne efter Formålet med forundersøgelsen er således at tilvejebringe et kvalificeret beslutningsgrundlag, således at man på baggrund af forundersøgelsen kan tage stilling til, hvorvidt der skal udarbejdes og indsendes en officiel ansøgning om værtskabet for EXPO Forundersøgelsen Forundersøgelsen skal bl.a. omfatte følgende punkter, i prioriteret rækkefølge: Omkostninger: Estimering af omkostninger ved at tiltrække og afholde EXPO 2020, herunder omkostninger i forbindelse med evt. ny infrastruktur samt omkostninger til udformning af ansøgning, kampagner o.l. forud for afgørelsen om EXPO 2020-værtskabet. Erfaringer og resultater fra tidligere afholdte EXPO er skal inddrages. Indtægter: Estimering af indtægter fra forventet antal nationale og internationale besøgende med inddragelse af erfaringer og resultater fra tidligere afholdte EXPO er. Finansielle løsningsmodeller: Der skal præsenteres forskellige finansielle løsningsmodeller. Afledte effekter: Analyse af, hvilke afledte effekter satsningen på EXPO i København evt. vil have i forhold til resten af Danmark. Forslag til EXPO-areal: Forslag til hvilket centralt areal/hvilke centrale arealer i byen, der er egnede som udstillingsområder, samt hvorledes disse kan anvendes efter EXPO Analyse vedr. infrastruktur: Anvendelse af eksisterende og allerede planlagt infrastruktur samt evt. behov for ny infrastruktur. Analyse vedr. faciliteter: Behovet for faciliteter i og omkring udstillingsområdet. 10 af 38

11 Strategi: Undersøgelsen skal komme med forslag til en strategi for tiltrækning af EXPO 2020 til København. Inddragelse af civilsamfund og erhvervsliv: Undersøgelse af erhvervslivets og lokalbefolkningens rolle i EXPO 2020 og holdning hertil. Forslag til organisation: Hvilken type organisation skal opbygges, hvilke aktører skal inddrages, og hvilken volumen bør organisationen have? Forslag til overordnet tema samt et antal undertemaer for EXPO Handlingsplan/drejebog for udarbejdelse af ansøgning til EXPO Forundersøgelsen skal endvidere tage højde for regeringens kommende infrastrukturplan. Organisering Forundersøgelsen organiseres omkring en styregruppe med deltagelse af staten ved Økonomi- og Erhvervsministeriet (formand), Finansministeriet og Transportministeriet, Region Hovedstaden ved Hovedstadens Vækstforum og Københavns Kommune ved Økonomiforvaltningen. For at forberede styregruppens arbejde samt forestå kontakten mellem styregruppen og konsulenterne, etableres en arbejdsgruppe med deltagelse fra de tre parter. Arbejdsgruppen varetager den daglige opgave med at sikre fremdrift i forundersøgelsen, koordinere med relevante parter mv., således at de overordnede mål opnås. Styregruppen kan endvidere vælge at involvere andre relevante parter på ad-hoc basis, herunder fx Fonden til Markedsføring af Danmark, EXPO-sekretariatet i Erhvervs- og Byggestyrelsen, Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning, By og Havn, Forum af EXPO-værtsbyer, Wonderful Copenhagen samt øvrige ministerier. Tidsplan for forundersøgelsen Forundersøgelsen forventes at følge nedenstående tidsplan. - Medio september 08: Kommissorium og organisering accepteres i styregruppen. Udbud vedr. forundersøgelsen igangsættes. - Ultimo 08: Konsulent til udførelse af forundersøgelsen udpeget, forundersøgelse igangsat. - Maj 09: Forundersøgelse afsluttet. Stillingtagen til udarbejdelse af ansøgning om værtskab for EXPO Finansiering Omkostningerne forventes fordelt efter følgende model: - Konsulentudgifter og udgifter til borgerinddragelse, dialog med erhvervslivet og oplysningsaktiviteter mv. finansieres ligeligt med en tredjedel hver. Staten bidrager med 2 mio. kr., mens Region Hovedstaden ved Hovedstadens Vækstforum henholdsvis Københavns Kommune ved Økonomiforvaltningen hver bidrager med 2 mio. kr., i alt 6 mio. kr. - Medgået arbejdstid, mødeudgifter og mindre sekretariatsudgifter afholdes individuelt af de deltagende parter. 11 af 38

12 Bilag 4.1 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK Hillerød T F E W regionh.dk UDPEGNING AF BESTYRELSESMEDLEM TIL VÆKSTHUS HOVEDSTADSREGIO- NEN Dato: Det indstilles, at Vækstforum udpeger enten direktør Annette Saust Estø, Fleye Aps, eller afdelingschef Poul Høj, Danske Bank, til Væksthus Hovedstadsregionens bestyrelse. Vækstforum Hovedstaden udpeger ifølge Væksthus Hovedstadsregionens vedtægter to medlemmer til Væksthusets bestyrelse. Vækstforum genudpegede i den forbindelse på seneste møde direktør Mai Buch, Competencehouse, for den kommende periode. (Mai Buch blev først gang udpeget på Vækstforums møde den 8. december 2006 efter indstilling fra DI.) Derudover skal findes en afløser for COO Camilla Gundtoft, Blu, både for den nuværende og den kommende periode, frem til 31. december På seneste møde 2008 besluttede Vækstforum, at de ordinære erhvervsorganisationer i Vækstforum skulle foreslå kandidater, sådan at Vækstforum på mødet den 27. oktober 2008 kunne træffe beslutning om en udpegning til Væksthusets bestyrelse. Organisationerne har i fællesskab indstillet: Direktør Annette Saust Estø, Fleye Aps Afdelingschef Poul Høj, Danske Bank, Vesterport afdeling Sekretariatet har modtaget følgende oplysninger om de to indstillede: Poul Høj, 47 år, har været ansat i Danske Bank siden I perioden som filialchef i forskellige afdelinger i Valby og Frederiksberg området, og senest som moderfilialdirektør for område Valby. Fra 2006 og fremover er hans fokus 100 % erhverv. Sideløbende har han taget uddannelsen HD i Regnskab og Økonomistyring. Poul Høj har siden 1986 beskæftiget sig med erhvervskunder, hovedsagelig mindre og mellemstore kunder i alle brancher. Han har deltaget i Dansk Iværksætter Forening i et års tid, deltaget i Iværk07 og i 2006 deltaget i EVU(Etablering, vækst og udvikling) i Valby. 12 af 38

13 Annette Saust Estø: Født 5. september , uddannet Optometrist Faglærer på Optometristuddannelsen Selvstændig med optik forretning i København Salg og indkøb af optiske artikler hos Filtenborg Direktør hos design- og produktionsvirksomheden, Copenhagen Eyes Starter design og salgsvirksomheden Fleye sammen med Hanne Anderson og Lars Halstrøm Bestyrelsesmedlem hos PR virksomheden Holm & Bertung 13 af 38 Side 2

14 Bilag 5.1 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK Hillerød T F E W regionh.dk Dato: OVERSIGT OVER INDSTILLEDE BEVILLINGER PÅ VÆKSTFORUMS MØDE DEN 27. OKTOBER 2008 Nedenstående oversigt er udarbejdet for at bidrage til et hurtigt overblik over det samlede omfang af initiativerne. Såfremt alle de indstillede bevillinger godkendes vil der blive iværksat initiativer og projekter for et samlet bruttobeløb på ca. 23,1 mio. kr., heraf finansierer Region Hovedstaden ca. 5,3 mio. kr. Finansiering Mio. kr. Bruttobudget Region Hovedstaden EU medfinansiering Andre parter: Stat, regioner kommuner, private m.fl. Expo forundersøgelse 6,0 2,0 4,0 International Students International Career (ISIC) 5,2 1,3 2,6 1,3 Klima, kommuner og vand - brugerdreven innovation 8,0 1,0 7,0 Nyttiggørelse og organisering biomedicinsk forskning 3,9 1,0 2,9 I alt 23,1 5,3 2,6 15,2 14 af 38

15 Bilag Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK Hillerød T F E W regionh.dk INTERNATIONAL STUDENTS INTERNATIONAL CAREER (ISIC) Dato: Sekretariatet indstiller, at Vækstforum anbefaler Regionsrådet: at medfinansiere projektansøgningen International Students International Career (ISIC) med 1,3 mio. kr. over perioden svarende til 25 procent af det samlede projektbudget på 5,2 mio. kr. Medfinansieringen sker under forudsætning af finansiering fra Den Regionale Strukturfond med 2,6 mio. kr. og medfinansiering på 1,3 mio. kr. fra parterne. Baggrund Ingeniørforeningen (IDA) har søgt Vækstforum Regionhovedstaden og EU Socialfond om medfinansiering af et projekt, som skal afprøve en række koncepter med det formål, at udenlandske studerende forlænger deres ophold i Danmark efter endt uddannelse. Der er tale om et initiativ i forlængelse af Vækstforums handlingsplan; Initiativ 5.2, som skal øge arbejdskraftudbuddet i Region Hovedstaden. Ansøgningen er udviklet i et bredt partnerskab med deltagelse af fagforeninger, erhvervsorganisationer, vidensinstitutioner og offentlige institutioner. Derudover er der tilknyttet netværksdeltagere fra Foreningsdanmark (idrætsforeninger o.lign.). Projektet forventes gennemført i perioden fra , og det samlede budget er 5,2 mio. kr. Projektets indhold og forventede resultater Projektet skal udvikle metoder, som skaber bedre mulighed for at tilknytte de internationale studerende til virksomhederne allerede i løbet af deres studietid samt at sluse de nyuddannede kandidater ud i virksomheder i regionen og fastholde dem som medarbejdere i en periode. Der vil i projektet blive lagt særlig vægt på, at også små- og mellemstore virksomheder kan drage nytte af metoderne. Det er målet, at flere udenlandske studerende efter studie skal rekrutteres til virksomhederne i hovedstadsområdet og blive i minimum et år efter endt studie. Hovedaktiviteterne i projektet vil være delt i tre elementer: 1) Mødet mellem uddannelsesinstitutionerne og virksomhederne, 2) mødet mellem de udenlandske studerende/kandidater og virksomhederne, 3) mødet mellem de udenlandske studerende/kandidater og samfundet. Der er tale om en flerstrenget indsats, hvor der både er fo- 15 af 38

16 kus på at få integreret den udenlandske arbejdskraft i virksomhederne og i det danske samfund. Afledte effekter af projektet forventes at være - at det bliver mere attraktivt for udenlandsk studerende at læse i hovedstadsregionen, hvorved vidensinstitutionernes internationale konkurrenceevne forøges - at virksomhederne i regionen vil få lettere ved at rekrutterede medarbejdere med international baggrund og herigennem få erfaringer og kendskab til udenlandske kulturer, virksomhedsmiljøer og sprog - at integrationen af de studerende og de færdige kandidater forbedres samt at de gode erfaringer hermed udbredes, således at flere udenlandske vidensarbejdere får øje på Danmark/Region Hovedstaden som et godt sted at studere og arbejde. Projektets metoder, resultater og erfaringer vil blive formidlet til brug for andre interessenter bl.a. via internettet og konceptrapport. Projektets finansiering Projektets samlede budget er på 5,2 mio. kr., hvoraf 2,6 mio. kr. (50%) af projektets budget søges finansieret via EU Socialfond, 1,3 mio. kr. (25%) via egenfinansiering og 1,3 mio. kr. (25%) via de regionale erhvervsfremmemidler. 16 af 38 Side 2

17 Bilag Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK Hillerød T F E W regionh.dk MEDFINANSIERING AF KLIMA, KOMMUNER OG VAND - BRUGERDREVEN INNO- VATION Dato: Sekretariatet indstiller, at Vækstforum: godkender projektet Klima, kommuner og vand brugerdreven innovation som sit dedikerede regionale projekt til program for brugerdreven innovation. anbefaler regionsrådet, at projektet Klima, kommuner og vand - brugerdreven innovation støttes med 1 mio. kr. over perioden til et samlet projektbudget på 8 mio. kr. Medfinansieringen sker under forudsætning af finansiering fra program for brugerdreven innovation med 6 mio. kr. og medfinansiering på 1 mio. kr. fra parterne. Baggrund I forbindelse med udmøntningen af regeringens globaliseringsstrategi er der i regi af Erhvervs- & Byggestyrelsen iværksat et særligt program for brugerdreven innovation under overskriften Danmarks som førende innovativt samfund. Der er afsat 100 mio. kr. årligt i 4 år. Vækstforum har indstillingsret til et større regionalt projekt årligt og i 2008 kan der støttes med op til 6 mio. kr. Udover den særlige regionale indsats, så udpeges der under program for brugerdreven innovation årligt et antal strategiske temaer og for 2008 er et af tre temaer klima. Dette begrundes blandt andet med at klimaændringer medfører nye, komplekse samfundsmæssige udfordringer og muligheder for såvel brugerne, virksomhederne og institutioner omkring udviklingen af både nye teknologier og forståelsen ved anvendelsen af eksisterende teknologier med henblik på at afhjælpe klimaproblemet. Projektet Klima, kommuner og vand brugerdreven innovation, der er udarbejdet af Foreningen Momentum i samarbejde med Væksthus Hovedstadsregionen, Københavns Energi samt Frederikssund, Furesø og Gribskov kommuner skal ses i denne sammenhæng med sin overordnede målsætning om bidrage til et stærkt offentligt-privat samarbejde om innovation i regionens kommuner og styrke erhvervsudviklingen i regionens spirende cleantech klynge. Hermed understøtter projektet også den regionale erhvervsudviklingsstrategis prioritering af styrket miljø- og energiteknologisk innovation. 17 af 38

18 Projektets aktiviteter og deltagere Klimaproblemet er for et lokalsamfund i relation til vand afhængig af det enkelte lokalsamfunds beliggenhed. Med forventninger om stigende vandstand og om kraftigere nedbørsmængder, som bliver en trussel mod drikkevand, boliger og erhvervsområder, står kommunerne overfor en række dels fælles dels meget forskelligartede udfordringer. Gennem fem forskellige innovationsforløb, hvoraf fire er på plads, vil projektet søge løsninger på udfordringerne. I projektperioden er de specifikke målsætninger derfor at: Gennemføre Innovationsforløb i 5 kommuner i Region Hovedstaden; Udvikling og implementering af konkrete løsninger i de 5 deltagende kommuner; Styrket offentligt-privat samarbejde om innovation; Vidensspredning til landets øvrige kommuner; Spin-off ideer til clean-tech aktører. De kommunale deltagere er med innovationsforløbene vigtige omdrejningspunkter for projektet. I to af de allerede planlagte forløb sættes slutbrugeren i centrum. Københavns Energi vil nytænke slutbrugeres (grundejere, boligforeninger m.v.) adfærd i relation til regnvand og afledningen heraf, ved at søge at reducere afledningen af regnvand med op til 30 %. Frederikssund Kommune vil i forbindelse med udformningen af St. Rørbæk udvikle en bydel som er vandressourcemæssigt neutral gennem anvendelse af ny teknologi og brugerinddragelse. De to øvrige planlagte forløb vil blandt andet sætte de kommunale medarbejdere i centrum. Furesø Kommune vil med fokus på de statslige og kommunale rammevilkår for regnvand og afledning heraf se på de forhold der involverer medarbejdere og borgere. Gribskov Kommunes fokus på klimaforandringer og vand er i relation til kommuneplanen, her er det udvikling af processer, der integrerer klimaudfordringerne ved vand i den kommunale forvaltning og planlægning. Projektets leadpartner er Foreningen Momentum, som vil varetage projektets daglige ledelse sammen med Væksthuset og ICPH (Innovationscenter Copenhagen). Øvrige deltagere er Copenhagen Capacity (forbindelsesled til Cleantech klyngeprojektet) og DHI (GTS-institut inden for vand og miljø vil i forskellige sammenhænge understøtte med ekspertviden). Projektets finansiering Projektets samlede budget er på 8 mio. kr., hvoraf 6 mio. af projektets budget søges finansieret via program for brugerdreven innovation, medens resten skal matches, af regionale midler, hvilket giver følgende finansieringsandele i projektet: Klima, Kommuner og vand brugerdreven innovation Kommuner Region Hovedstaden Programmet for brugerdreven innovation 8 mio. kr. 1 mio. kr. 1 mio. kr. 6 mio. kr. 18 af 38 Side 2

19 Bilag Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK Hillerød T F E W regionh.dk NYTTIGGØRELSE OG ORGANISERING AF BIOMEDICINSK FORSKNING Dato: Sekretariatet indstiller, at Vækstforum anbefaler Regionsrådet: at medfinansiere projektansøgningen Nyttiggørelse og organisering af biomedicinsk forskning med kroner ud af et samlet budget på ca. 3,9 mio. kr. Medfinansieringen betinges af, dels medfinansiering fra de øvrige parter i projektetat, dels at ansøgeren styrker formidlingsindsatsen i projektet, både i form af et øget antal aktiviteter og i form af et øget budget til formidlingsaktiviteter. Baggrund Vækstforum Hovedstaden har modtaget en ansøgning om projektstøtte fra Research Center on Biotech Business, Copenhagen Business School (CBS) ved professor Finn Valentin. En forudsætning for udvikling af nye lægemidler og nye behandlingsformer er, at der er god kontakt og udveksling mellem den basale biomedicinske forskning og den kliniske forskning. Formålet med projektet Nyttiggørelse og organisering af biomedicinsk forskning er at opnå viden om, hvilken konkret organisering af forskningsindsatsen der bedst understøtter, at landvindinger i de basale biovidenskaber omsættes til nye og bedre lægemidler og ny behandling. Organiseret samarbejde mellem basal biomedicinsk forskning og klinisk forskning kendes under begrebet translatorisk forskning. Projektets indhold og forventede resultater Hidtil har megen indsats handlet om at sikre optimal overførsel af universitetsforskningens resultater til kommerciel nyttiggørelse. Dette projekt handler om mere grundlæggende at undersøge, hvilken organisering af forskningen som virker henholdsvis hæmmende eller fremmende for kliniske resultater i form af eksempelvis patentudtagning. Undersøgelsen gennemføres i praksis ved en kortlægning af forskningssamarbejdet mellem biomedicinske forskere ved Københavns Universitet og ved hospitaler indenfor og udenfor hovedstadsregionen i perioden Samtidig kortlægges al patentering fra samme forskningsmiljøer i samme periode. På den måde vil det være muligt at fastlægge, om translatorisk forskning giver anledning til mere og tidligere 19 af 38

20 patentering. Herfra vil man videre kunne følge universitets- og hospitalsforskningens bidrag til den fødekæde, som er meget vigtig for regionens bio- og farmavirksomheder og for biosundhedsklyngen som helhed. Projektet følges af det Advisory Board, som er tilknyttet forskningscentret på CBS. Boardet tæller bl.a. nøglepersoner fra farmaindustrien, en repræsentant fra Lægemiddelindustriforeningen (LIF) og fra Medicon Valley Alliance. Projektet har endvidere opbakning fra LIF s Forskningspolitiske Udvalg. Forskningsprojektets resultater vil således kunne bidrage til tilrettelæggelse af strategier og samarbejde på biosundhedsområdet, hvad angår virksomheder, organisationer, videninstitutioner og policymakers i regionen. Projektet understøtter Vækstforum Hovedstadens erhvervsudviklingsstrategi i det omfang, at resultaterne medvirker til: at forbedre rammebetingelserne for aktørerne inden for biosundhedsklyngen at øge samspillet mellem forskning og udvikling i klyngen at forskning omsættes til innovation Endvidere lever projektet op til flere af strategiens bærende principper om udvikling af regionens styrkepositioner, viden som vækstkilde og opbakning fra brede partnerskaber. Dog er det i forlængelse heraf sekretariatets vurdering, at det er væsentligt, at der er en stærk erhvervsmæssig forankring af projektet, og at der løbende sker en bred formidling af undersøgelsens resultater og anbefalinger. Sekretariatet har derfor været i dialog med ansøgerne om disse punkter, som også er blevet styrket i projektansøgningen. Sekretariatet indstiller imidlertid, at tilsagnet betinges af, at formidlingsdelen af projektet styrkes yderligere, f.eks. med dialogmøder og konferencer, og at der i projektets budget afsættes yderligere midler hertil. Der er i det nuværende budget kun afsat kroner til formidling over projektets løbetid på 2,5 år. Projektets finansiering Projektets samlede budget er på 3,85 mio. kroner. Heraf søges kroner (25%) fra de regionale erhvervsfremmemidler. Fonde og virksomheder (Novo Nordisk, Novo A/S, Lundbeckfonden og Novo Nordisk Fonden) CBS Region Hovedstaden Programmet for brugerdreven innovation 1,88 mio. kr. 1,01 mio. kr. 0,96 mio. kr. 3,85mio. kr. 20 af 38 Side 2

Kronborg, udviklingschef Pernille Berg og iværksætter og studerende Maria Josephine

Kronborg, udviklingschef Pernille Berg og iværksætter og studerende Maria Josephine Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk DAGSORDEN FOR VÆKSTFORUMS MØDE D. 10. SEPTEMBER Mødet afholdes i Niels Brocks

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007. Bilag til meddelelser

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007. Bilag til meddelelser REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007 Bilag til meddelelser REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007 Meddelelse nr. 21.01 Emne: Partnerskabsaftale mellem

Læs mere

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Bilag 1 Bilag 2 18. juni 2014 /ERST Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Europa-Kommissionen har den 5. maj 2014 godkendt Danmarks partnerskabsaftale

Læs mere

Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 28. oktober 2010

Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 28. oktober 2010 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 28. oktober 2010

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET

ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET BESLUTNINGER Erhvervs- og vækstudvalget - mødesager ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET MØDETIDSPUNKT 24-03-2015 19:00 MØDESTED Rigshospitalet. 1 del: Opgang 4, 3. sal, afsnit 4031, konferencerum 2. 2 del: Opgang

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 April 2009 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 april 2009 Regeringen 2 INDholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 3 Indledning 5 Den regionaløkonomiske

Læs mere

Vækstforum Sjælland Ansøgning om tilskud fra de regionale udviklingsmidler Projektinformation Stamoplysninger Ansøgers navn: Projektets adresse:

Vækstforum Sjælland Ansøgning om tilskud fra de regionale udviklingsmidler Projektinformation Stamoplysninger Ansøgers navn: Projektets adresse: Vækstforum Sjælland Ansøgning om tilskud fra de regionale udviklingsmidler Projektinformation Projekttitel: CAT Invest Zealand A/S Projektperiode: Startdato: 01.11.2009 Slutdato: 31.12.2014 Projektets

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN 18. april 2012 Danmark står over for en betydelig vækstudfordring, som ikke alene skyldes den aktuelle krise, men også at den danske

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling Økonomi- og Erhvervsministeriet Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling Juni 2009 Indholdsfortegnelse Vækstforum for Region Syddanmark 3 Vækstforum

Læs mere

Emne: Forslag til støtte af det tværkommunale udviklingsprojekt klikovand klima, kommuner og vand

Emne: Forslag til støtte af det tværkommunale udviklingsprojekt klikovand klima, kommuner og vand REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 27. marts 2012 Sag nr. 1 Emne: Forslag til støtte af det tværkommunale udviklingsprojekt klikovand klima, kommuner og vand 2 bilag SAG 4 BILAG 1 KLIKOVAND

Læs mere

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008. april 2008. Regeringen

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008. april 2008. Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 april 2008 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 april 2008 Regeringen NORDISK MILJØMÆRKNING Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 Regionalpolitisk vækstredegørelse

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

kulturaftale 2012 2015

kulturaftale 2012 2015 JANUAR 2012 kulturaftale 2012 2015 kulturaftale 2012 2015 mellem kulturministeren og kulturmetropoløresund Kulturaftale mellem kulturministeren og kulturregion KulturMetropolØresund KULTURAFTALE MELLEM

Læs mere

Innovation og forretningsudvikling

Innovation og forretningsudvikling Innovation og forretningsudvikling Status og samlet vurdering for indsatsområdet Vækstforum vil med indsatsen skabe bedre rammer for, at de midtjyske virksomheder kan udvikle deres forretningsgrundlag

Læs mere

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC)

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Region Midtjylland Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Kort introduktion til MTIC... 4 1.2. Udviklingen i klyngen

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

REGIONALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE. Årsrapport 2007

REGIONALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE. Årsrapport 2007 REGIONALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE Årsrapport 2007 1 DISPOSITION 1.0 INDLEDNING OG IDENTIFIKATION AF PROGRAMMET... 3 1.1 ÅRSRAPPORTERNES INDHOLD OG FORORDNINGSGRUNDLAG:...

Læs mere

ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET

ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET BESLUTNINGER Erhvervs- og vækstudvalget - mødesager ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET MØDETIDSPUNKT 24-06-2015 14:30 MØDESTED Mødelokale på regionsgården H6 + H7 MEDLEMMER Lars Gaardhøj Marianne Stendell Erik

Læs mere

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 20. november 2012. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 9

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 20. november 2012. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 9 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 20. november 2012 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 9 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Hans Toft Henrik Thorup Leila Lindén

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Indledning Danmark har et stærkt grundlag for sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde. Vi har et højt sundhedsforskningsniveau og erhvervsmæssige

Læs mere

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere

Erhvervspolitisk analyse

Erhvervspolitisk analyse Juni 2009 Erhvervspolitisk analyse Innovationsindsatsen i Region Sjælland Bilagsrapport udarbejdet for Vækstforum Sjælland www.damvad.dk Indhold 1 INDLEDNING... 2 2 INNOVATION I REGION SJÆLLAND... 4 2.1

Læs mere

Ansøgning til Vækstforum

Ansøgning til Vækstforum Ansøgning til Vækstforum Projektnavn: Den Nordjyske Energiplatform Ansøger: Aalborg Kommune - Business Aalborg Juridisk ansvarlig: Thomas Kastrup Larsen / Tonny Skovsted Thorup Start: 01.01.2016 Slut:

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering april 2014...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere