Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden mandag den 27. oktober 2008, kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden mandag den 27. oktober 2008, kl. 13 15."

Transkript

1 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK Hillerød T F E W regionh.dk Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden mandag den 27. oktober 2008, kl Dato: Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity er værter for mødet, som afholdes på Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København V. Dagsorden: 1. Hovedstadens turisme og investeringsfremme Oplæg ved: Adm. direktør Lars Bernhard Jørgensen, Wonderful Copenhagen Adm. direktør Steen Donner, Copenhagen Capacity Efterfølgende drøftelse. 2. Vækstforums Vækstpakke Bilag 2.1 Indstillingsnotat 3. Forundersøgelse vedr. tiltrækning og afholdelse af EXPO i København Bilag 3.1 Indstillingsnotat Bilag 3.2 Kommissorium forundersøgelse EXPO Udpegning af bestyrelsesmedlem til Væksthus Hovedstadsregionen Bilag 4.1 Indstillingsnotat 5. Stillingtagen til projekter og bevillinger Bilag 5.1 Skematisk oversigt over indstillede bevillinger på mødet 1 af 38

2 5.1 Indstilling om medfinansiering fra Vækstforum (Regionens erhvervsfremmemidler) af erhvervsprojekter International Students International Carreer (ISIC) Bilag Indstillingsnotat Klima, kommuner og vand - brugerdreven innovation Bilag Indstillingsnotat Nyttiggørelse og organisation af biomedicinsk forskning Bilag Indstillingsnotat Projektbeskrivelserne for de indstillede projekter ( ) kan rekvireres hos Vækstforums sekretariat. 5.2 Indstilling af Strukturfondsprojekter til Erhvervs- og Byggestyrelsen Bilag Indstillingsnotat Bilag Indstillingsskemaer Bilag Økonomioversigt 6. Meddelelser fra formanden Bilag Brev af 29. september 2008 til Visit Denmark. Formanden har sammen med koncerndirektør Jens Chr. Sørensen fremsendt supplerende bemærkninger til VisitDenmarks turismeudspil Vores rejse. Her peges der blandt andet på, at der er behov for innovation på de områder, der er styrkepositioner for hovedstadsregionen, herunder erhvervsturisme, messer og kongresser, begivenheder, sport, kultur, design og krydstogter. Danske Regioner har sammen med de regionale turismeselskaber lanceret strategioplægget Danmarks nye turisme. Oplægget peger på, hvordan markedsføring, produktudvikling og innovation kan skabe fremgang for dansk turisme. Oplægget kan hentes på Danske Regioners hjemmeside, [Derudover omdeles den trykte udgave på mødet]. Erhvervs- og Byggestyrelsen afholder den 24. november 2008 konferencen Regional udvikling med effekt. Fokus er på effektmåling og evaluering af den regionale udviklingsindsats. Konferencen finder sted på Hotel Legoland i Billund. Det er gratis at deltage. Mere information og tilmelding på 2 af 38

3 7. Garantistillelse - Lukket dagsordenspunkt Bilag 7.1 Indstillingsnotat Punktet behandles udelukkende af de ordinære medlemmer af Vækstforum Hovedstaden. De ordinære medlemmer har modtaget dagsordensmaterialet særskilt. Ordinære medlemmer, som ikke har mulighed for at deltage i mødet eller behandlingen af punktet, bedes venligst forud for mødet meddele deres stillingstagen skriftligt til sekretariatet. 3 af 38 Side 3

4 Bilag 2.1 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK Hillerød T F E W regionh.dk ANSØGNINGER TIL VÆKSTFORUMS VÆKSTPAKKE FOR NYE VÆKSTVIRKSOM- HEDER I HOVEDSTADSREGIONEN Dato: Journal nr.: Sekretariatet indstiller, At Vækstforum giver afslag til projektet Gate to Growth, idet projektet i mindre grad opfylder Vækstpakkens kriterier, At Vækstforum opfordrer til, at projektet Spin-off Fremtidens vækstkilde i Region Hovedstaden indgiver en revideret ansøgning. Resume Det har i perioden 2. juni 29. august 2008 været muligt at ansøge om midler under Vækstforum Hovedstadens vækstpakke på 40 mio. kr. for nye vækstvirksomheder i hovedstadsregionen. Der er indkommet 2 ansøgninger til projekter for perioden Gate2Growth DK ApS har ansøgt Vækstforum Hovedstaden om 10,6 mio. kr. i regional medfinansiering til projektet Making Growth Happen, mens Væksthus Hovedstadsregionen har ansøgt om 7. mio. kr. i regional medfinansiering til projektet Spin-off Fremtidens vækstkilde i Region Hovedstaden. Ansøgningerne er vurderet på grundlag af det offentliggjorte notat om vækstpakken med tilhørende score board se til sidst i notatet. Making Growth Happen har også ansøgt om 9, 4 mio. kr. fra Socialfonden, medens der til projektet Spin-off Fremtidens vækstkilde i Region Hovedstaden er søgt 8 mio. kr. fra Regionalfonden. Sagerne behandles derfor også under dagsordenens pkt Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi prioriterer Nye virksomheder ny viden og Vækstforum, og Vækstforum har besluttet at styrke indsatsen for flere vækstvirksomheder med fokus på at styrke regionens internationale konkurrenceevne, regionalt samarbejde og markante initiativer. 4 af 38

5 Baggrund Vækstforum har besluttet, at Vækstpakken skal igangsætte fælles virksomhedsprogrammer, der: Rammesætter vækstforløb for grupper af virksomheder efter f.eks. acceleratormodel, hvor en ekstern entreprenør indsættes som accelerator i vækstprojektet, eller andre modeller med et stærkt eksternt supportteam; Med fokus på kompetenceløft indenfor ledelse, administration, afsætning og/eller finansiering det kan f.eks. ske i vækstakademier for virksomhedsledere, intraprenørskabsordninger (spin-outs i samarbejde mellem eksisterende virksomheder og medarbejdere heri, som ønsker at starte virksomhed) eller lignende; Giver virksomhederne stærke, vækstorienterede netværk (evt. kombineret med mentorordninger) og gør dem egnede til at drage fordel af de nationale rammevilkår; Ruster virksomhederne til internationalisering bl.a. gennem arbejdet med forretningsplaner og internationale strategier; Og fremmer en stærk, erhvervsmæssig vækstkultur i kraft af de enkelte programmer og i kraft af synlighedsaktiviteter i programmerne. Vækstforums ambition med vækstpakken har været, at den skulle fungere som en konkurrenceudsat pulje, der medfinansierer i alt 2-3 projekter/programmer Det er besluttet, at der kun skal være én ansøgningsrunde med ansøgningsfrist den 29. august Der er kun indkommet to ansøgninger, der søger støtte fra Vækstpakkens pulje med i alt 17,7 mio. kr.. Fælles for projekterne er, at puljemidlerne ikke eller stort set ikke geares med andre midler end strukturfondene. De to projektansøgninger De to projektansøgninger er Making Growth Happen og Spin-off aktiviteter Fremtidens kilde til vækst i Region Hovedstaden. Fælles for de to ansøgninger er, at de ikke forholder sig konkret til forventet vækst i omsætning og antal ansatte eller til internationalisering, ligesom det ikke fremgår, at målgruppen af virksomheder vil deltage aktivt. Making Growth Happen rammesætter et forløb med coaching, internationale netværksaktiviteter og praktikophold med erfarne MBA studerende for 40 virksomheder, og opstiller som effektmål at styrke deltagernes vækstproces i forhold til marked, kapital, teknologi og talent. Det vurderes, at ansøgningen ikke forholder sig til det eksisterende erhvervsfremmesystem og dets aktører, men fremstår som en indsats, der er uforbundet med den brede erhvervsfremmekontekst i hovedstadsregionen. Det fremgår ikke i tilstrækkeligt omfang, at projektet er en nyskabelse i erhvervsfremmesystemet, hvordan det kan fortsætte efter projektperioden eller hvordan det bidrager til udvikling af en vækstkultur. Parterne bag projektet Making Growth Happen er alene et konsortium bestående af de to universiteter CBS og DTU/Risø og to konsulentvirksomheder, nemlig Gate2Growth og Interlace. Det fremgår ikke i hvor høj grad, der er indgået forpligtende samarbejdsaftaler med partnere i udlandet eller deres bidrag til projektet. 5 af 38

6 Making Growth Happen får en samlet score i scoreboardet på 1,8 og indstilles på grundlag af en samlet vurdering til afslag. Spin-off aktiviteter Fremtidens kilde til vækst i Region Hovedstaden rammesætter et forløb om intraprenørskab i op til 20 eksisterende virksomheder og opstiller som effektmål, at der fra disse virksomheder etableres 10 nye virksomheder, hvortil kommer udvikling af et uddannelsesmodul til det videregående uddannelsesniveau samt en digital drejebog om spin-off aktiviteter. Bag ansøgningen står et partnerskab med deltagelse af ScionDTU A/S, Symbion Science Park, C4 Hillerød, DTU Fotonik og ansøger Væksthus Hovedstadsregionen. En lang række både offentlige og private netværkspartnere deltager, herunder flere GTS institutter, og både Købehavns Erhvervscenter og Ballerup Kommune samt Danfoss og Øresund Entrepreneurship Academy. Det vurderes, at projektet er en markant nyskabelse i det offentlige erhvervsfremmesystem, og at samarbejdet med modervirksomhederne kan bidrage til udvikling af en vækstkultur. Efter projektperioden vil kunne indsatsen fortsætte via uddannelsesmodulet og den digitale drejebog for spin-off. Projektet får en samlet score i scoreboardet på 3,5. Det vurderes på den anden side også, at der er behov for at styrke ansøgningen på en række punkter: I betragtning af budgettets størrelse bør resultatskabelsen i form af nyetablerede virksomheder styrkes Set i lyset af det store antal i involverede aktører ses gerne et endnu større projekt med en bedre gearing af Vækstforums midler Styrket samarbejde med kapitalformidlere f.eks. Vækstfonden Større sikkerhed for de eksisterende virksomheders villighed til at åbne deres virksomheder for deltagelse i projektet. Derfor indstilles det, at Spin-off aktiviteter Fremtidens kilde til vækst i Region Hovedstaden opfordres til at revidere sin ansøgning, sådan at Vækstforum behandler sagen på ny på sit møde i december Behandling i sagkyndigt panel Da begge projekter omfattede strukturfondsmedfinansiering, har de også været behandlet i det sagkyndige panel. Her var der enighed om: dels at anbefale et afslag til Making Growth Happen af ovennævnte grunde, dels at opfordre Spin-off aktiviteter Fremtidens kilde til vækst i Region Hovedstaden til at revidere og styrke ansøgningen på de nævnte punkter. 6 af 38

7 Projektfinansiering Fælles for begge projekter er, at Vækstforums egne midler i Vækstpakkepuljen ikke eller stort set ikke geares med andre midler end Regionale strukturfondsmidler, se dagsordenens pkt Making Growth Happen Spin-off aktiviteter Fremtidens kilde til vækst i Region Hovedstaden Samlet budget 20,00 mio. kr. 16,00 mio. kr. Egenfinansiering 0,00 mio. kr. 1,00 mio. kr. Region Hovedstaden 10,60 mio. kr. 7,00 mio. kr. Regionale strukturfond 9,40 mio. kr. 8,00 mio. kr. Scoreboard nr Kriterium Making Growth Happen Spin-off aktiviteter Fremtidens vækstkilde i Region Hovedstaden Point (1-5) Point (1-5) 1. Projektet rammesætter vækstforløb for grupper af virksomheder og/eller skaber kompetenceløft indenfor ledelse, administration, 2 4 afsætning eller finansiering og/eller ruster virksomhederne til internationalisering 2. Projektet giver virksomhederne stærke, vækstorienterede netværk Projektet fremmer en stærk, erhvervsmæssig vækstkultur Erhvervslivet deltager aktivt Indsatsen er vedholdende og initiativet har potentiale til at forsætte 1 3 efter projektperioden 6. Initiativet gennemføres af et stærkt partnerskab kompetente og 3 5 brede operatørkonsortier 7. Projektet har vækstfokus 60 % stigning i omsætning eller antal 2 3 medarbejdere over 3 år 8. Der er tilvejebragt den fornødne medfinansiering og projektet har 1 2 en høj value-for-money effekt (sammenhæng mellem de ressourcer, der kræves for at gennemføre projektet og de forventede resultater) 9. Projektet er nyskabende og markant Projektet er i overensstemmelse med erhvervsudviklingsstrategiens 2 4 bærende principper Samlet score 1,8 3,5 Score: 5=Helt opfyldt. 4=Næsten opfyldt. 3=Nogenlunde opfyldt. 2=Opfyldt i mindre grad. 1=Ikke opfyldt 7 af 38 Side 4

8 Bilag 3.1 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK Hillerød T F E W regionh.dk FORUNDERSØGELSE VEDR. TILTRÆKNING OG AFHOLDELSE AF VERDENSUD- STILLINGEN EXPO I KØBENHAVN I 2020 Dato: Det indstilles, At Vækstforum Hovedstaden tager formandskabets beslutning om at medvirke til en forundersøgelse af et evt. EXPO i København i 2020 til efterretning. Forundersøgelsen medfinansieres af Vækstforum Hovedstaden med 2 mio. kroner. Efter forudgående drøftelse har formandskabets besluttet, at Vækstforum Hovedstaden medvirker til en undersøgelse af muligheden for at afholde verdensudstillingen EXPO i København i Forundersøgelsen foretages sammen med Økonomi- og Erhvervsministeriet, Transportministeriet og Københavns Kommune. Undersøgelsen indgår som et punkt i det tillæg til partnerskabsaftalen, som blev indgået mellem Vækstforum Hovedstaden og Regeringen i juni Formålet med forundersøgelsen er at skabe grundlag for en stillingtagen til, hvorvidt det er muligt og fordelagtigt for Danmark og København at ansøge om værtskabet for EX- PO i Parterne har i fællesskab udarbejdet et kommissorium for forundersøgelsen (bilag 3.2). Kommissoriet beskriver overordnet de forhold vedrørende en eventuel EXPO i København i 2020, som bør undersøges. Blandt de væsentlige kan nævnes: Estimering af omkostninger ved at tiltrække og afholde EXPO, herunder i forbindelse med etablering af eventuel ny infrastruktur Estimering af indtægter Afledte effekter ved et EXPO i København for resten af Danmark Analyse af infrastruktur eksisterede og eventuelt behov Analyse af behov for faciliteter på og uden for udstillingsområdet Undersøgelse af erhvervslivets og lokalbefolkningens mulige rolle og holdninger til et EXPO i København Forslag til overordnet tema samt undertemaer Forslag til strategi for tiltrækning af EXPO i af 38

9 Den altovervejende del af undersøgelsen foretages med konsulentbistand. Konsulentopgaven sendes i udbud, således at en række virksomheder først prækvalificeres til at kunne komme med et bud på løsning af opgaven. En udbudsbekendtgørelse er offentliggjort den 10. oktober Der er på embedsmandsniveau nedsat henholdsvis en arbejdsgruppe og styregruppe med repræsentanter for parterne. Grupperne sørger for fremdriften af undersøgelsen, herunder udarbejdelse af de mere detaljerede retningslinjer for, hvad undersøgelsen skal afdække (udbudsmaterialet). Prækvalifikationsfasen slutter senest 28. november 2008, og kontraktfasen med den eller de udvalgte virksomheder senest den 1. februar Forundersøgelsen skal ligge klar 1. juni Undersøgelsen er finansieret af Region Hovedstaden ved Vækstforum Hovedstaden, Københavns Kommune og staten med hver 2 mio. kroner, i alt 6 mio. kroner. 9 af 38 Side 2

10 1. Møde i styregruppen for EXPO 2020 d. 19. september 2008 Bilag 4 Til orientering 16. september 2008 Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet Transportministeriet Københavns Kommune Region/Vækstforum Hovedstaden Kommissorium for forundersøgelse vedrørende tiltrækning og afholdelse af EXPO 2020 i København Baggrund Staten ved Økonomi- og Erhvervsministeriet, Finansministeriet og Transportministeriet samt Vækstforum Hovedstaden og Københavns Kommune ønsker sammen at undersøge mulighederne for at tiltrække og afholde verdensudstillingen EXPO i år EXPO 2020 vil være den hidtil største begivenhed i Skandinavien. Parterne vurderer, at EXPO 2020 vil kunne bidrage væsentligt til at styrke Danmarks og Københavns position som et attraktivt sted at bo, arbejde, uddanne sig, investere og være turist. I den forbindelse ønskes gennemført en forundersøgelse. Forundersøgelsen skal belyse og vurdere en række centrale problemstillinger vedr. bl.a. vilkår og forudsætninger, omkostninger og indtægter samt effekter. Undersøgelsen skal endvidere omfatte overvejelser om det overordnede tema for EXPO 2020 samt forslag til genanvendelse af EXPO-arealerne efter Formålet med forundersøgelsen er således at tilvejebringe et kvalificeret beslutningsgrundlag, således at man på baggrund af forundersøgelsen kan tage stilling til, hvorvidt der skal udarbejdes og indsendes en officiel ansøgning om værtskabet for EXPO Forundersøgelsen Forundersøgelsen skal bl.a. omfatte følgende punkter, i prioriteret rækkefølge: Omkostninger: Estimering af omkostninger ved at tiltrække og afholde EXPO 2020, herunder omkostninger i forbindelse med evt. ny infrastruktur samt omkostninger til udformning af ansøgning, kampagner o.l. forud for afgørelsen om EXPO 2020-værtskabet. Erfaringer og resultater fra tidligere afholdte EXPO er skal inddrages. Indtægter: Estimering af indtægter fra forventet antal nationale og internationale besøgende med inddragelse af erfaringer og resultater fra tidligere afholdte EXPO er. Finansielle løsningsmodeller: Der skal præsenteres forskellige finansielle løsningsmodeller. Afledte effekter: Analyse af, hvilke afledte effekter satsningen på EXPO i København evt. vil have i forhold til resten af Danmark. Forslag til EXPO-areal: Forslag til hvilket centralt areal/hvilke centrale arealer i byen, der er egnede som udstillingsområder, samt hvorledes disse kan anvendes efter EXPO Analyse vedr. infrastruktur: Anvendelse af eksisterende og allerede planlagt infrastruktur samt evt. behov for ny infrastruktur. Analyse vedr. faciliteter: Behovet for faciliteter i og omkring udstillingsområdet. 10 af 38

11 Strategi: Undersøgelsen skal komme med forslag til en strategi for tiltrækning af EXPO 2020 til København. Inddragelse af civilsamfund og erhvervsliv: Undersøgelse af erhvervslivets og lokalbefolkningens rolle i EXPO 2020 og holdning hertil. Forslag til organisation: Hvilken type organisation skal opbygges, hvilke aktører skal inddrages, og hvilken volumen bør organisationen have? Forslag til overordnet tema samt et antal undertemaer for EXPO Handlingsplan/drejebog for udarbejdelse af ansøgning til EXPO Forundersøgelsen skal endvidere tage højde for regeringens kommende infrastrukturplan. Organisering Forundersøgelsen organiseres omkring en styregruppe med deltagelse af staten ved Økonomi- og Erhvervsministeriet (formand), Finansministeriet og Transportministeriet, Region Hovedstaden ved Hovedstadens Vækstforum og Københavns Kommune ved Økonomiforvaltningen. For at forberede styregruppens arbejde samt forestå kontakten mellem styregruppen og konsulenterne, etableres en arbejdsgruppe med deltagelse fra de tre parter. Arbejdsgruppen varetager den daglige opgave med at sikre fremdrift i forundersøgelsen, koordinere med relevante parter mv., således at de overordnede mål opnås. Styregruppen kan endvidere vælge at involvere andre relevante parter på ad-hoc basis, herunder fx Fonden til Markedsføring af Danmark, EXPO-sekretariatet i Erhvervs- og Byggestyrelsen, Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning, By og Havn, Forum af EXPO-værtsbyer, Wonderful Copenhagen samt øvrige ministerier. Tidsplan for forundersøgelsen Forundersøgelsen forventes at følge nedenstående tidsplan. - Medio september 08: Kommissorium og organisering accepteres i styregruppen. Udbud vedr. forundersøgelsen igangsættes. - Ultimo 08: Konsulent til udførelse af forundersøgelsen udpeget, forundersøgelse igangsat. - Maj 09: Forundersøgelse afsluttet. Stillingtagen til udarbejdelse af ansøgning om værtskab for EXPO Finansiering Omkostningerne forventes fordelt efter følgende model: - Konsulentudgifter og udgifter til borgerinddragelse, dialog med erhvervslivet og oplysningsaktiviteter mv. finansieres ligeligt med en tredjedel hver. Staten bidrager med 2 mio. kr., mens Region Hovedstaden ved Hovedstadens Vækstforum henholdsvis Københavns Kommune ved Økonomiforvaltningen hver bidrager med 2 mio. kr., i alt 6 mio. kr. - Medgået arbejdstid, mødeudgifter og mindre sekretariatsudgifter afholdes individuelt af de deltagende parter. 11 af 38

12 Bilag 4.1 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK Hillerød T F E W regionh.dk UDPEGNING AF BESTYRELSESMEDLEM TIL VÆKSTHUS HOVEDSTADSREGIO- NEN Dato: Det indstilles, at Vækstforum udpeger enten direktør Annette Saust Estø, Fleye Aps, eller afdelingschef Poul Høj, Danske Bank, til Væksthus Hovedstadsregionens bestyrelse. Vækstforum Hovedstaden udpeger ifølge Væksthus Hovedstadsregionens vedtægter to medlemmer til Væksthusets bestyrelse. Vækstforum genudpegede i den forbindelse på seneste møde direktør Mai Buch, Competencehouse, for den kommende periode. (Mai Buch blev først gang udpeget på Vækstforums møde den 8. december 2006 efter indstilling fra DI.) Derudover skal findes en afløser for COO Camilla Gundtoft, Blu, både for den nuværende og den kommende periode, frem til 31. december På seneste møde 2008 besluttede Vækstforum, at de ordinære erhvervsorganisationer i Vækstforum skulle foreslå kandidater, sådan at Vækstforum på mødet den 27. oktober 2008 kunne træffe beslutning om en udpegning til Væksthusets bestyrelse. Organisationerne har i fællesskab indstillet: Direktør Annette Saust Estø, Fleye Aps Afdelingschef Poul Høj, Danske Bank, Vesterport afdeling Sekretariatet har modtaget følgende oplysninger om de to indstillede: Poul Høj, 47 år, har været ansat i Danske Bank siden I perioden som filialchef i forskellige afdelinger i Valby og Frederiksberg området, og senest som moderfilialdirektør for område Valby. Fra 2006 og fremover er hans fokus 100 % erhverv. Sideløbende har han taget uddannelsen HD i Regnskab og Økonomistyring. Poul Høj har siden 1986 beskæftiget sig med erhvervskunder, hovedsagelig mindre og mellemstore kunder i alle brancher. Han har deltaget i Dansk Iværksætter Forening i et års tid, deltaget i Iværk07 og i 2006 deltaget i EVU(Etablering, vækst og udvikling) i Valby. 12 af 38

13 Annette Saust Estø: Født 5. september , uddannet Optometrist Faglærer på Optometristuddannelsen Selvstændig med optik forretning i København Salg og indkøb af optiske artikler hos Filtenborg Direktør hos design- og produktionsvirksomheden, Copenhagen Eyes Starter design og salgsvirksomheden Fleye sammen med Hanne Anderson og Lars Halstrøm Bestyrelsesmedlem hos PR virksomheden Holm & Bertung 13 af 38 Side 2

14 Bilag 5.1 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK Hillerød T F E W regionh.dk Dato: OVERSIGT OVER INDSTILLEDE BEVILLINGER PÅ VÆKSTFORUMS MØDE DEN 27. OKTOBER 2008 Nedenstående oversigt er udarbejdet for at bidrage til et hurtigt overblik over det samlede omfang af initiativerne. Såfremt alle de indstillede bevillinger godkendes vil der blive iværksat initiativer og projekter for et samlet bruttobeløb på ca. 23,1 mio. kr., heraf finansierer Region Hovedstaden ca. 5,3 mio. kr. Finansiering Mio. kr. Bruttobudget Region Hovedstaden EU medfinansiering Andre parter: Stat, regioner kommuner, private m.fl. Expo forundersøgelse 6,0 2,0 4,0 International Students International Career (ISIC) 5,2 1,3 2,6 1,3 Klima, kommuner og vand - brugerdreven innovation 8,0 1,0 7,0 Nyttiggørelse og organisering biomedicinsk forskning 3,9 1,0 2,9 I alt 23,1 5,3 2,6 15,2 14 af 38

15 Bilag Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK Hillerød T F E W regionh.dk INTERNATIONAL STUDENTS INTERNATIONAL CAREER (ISIC) Dato: Sekretariatet indstiller, at Vækstforum anbefaler Regionsrådet: at medfinansiere projektansøgningen International Students International Career (ISIC) med 1,3 mio. kr. over perioden svarende til 25 procent af det samlede projektbudget på 5,2 mio. kr. Medfinansieringen sker under forudsætning af finansiering fra Den Regionale Strukturfond med 2,6 mio. kr. og medfinansiering på 1,3 mio. kr. fra parterne. Baggrund Ingeniørforeningen (IDA) har søgt Vækstforum Regionhovedstaden og EU Socialfond om medfinansiering af et projekt, som skal afprøve en række koncepter med det formål, at udenlandske studerende forlænger deres ophold i Danmark efter endt uddannelse. Der er tale om et initiativ i forlængelse af Vækstforums handlingsplan; Initiativ 5.2, som skal øge arbejdskraftudbuddet i Region Hovedstaden. Ansøgningen er udviklet i et bredt partnerskab med deltagelse af fagforeninger, erhvervsorganisationer, vidensinstitutioner og offentlige institutioner. Derudover er der tilknyttet netværksdeltagere fra Foreningsdanmark (idrætsforeninger o.lign.). Projektet forventes gennemført i perioden fra , og det samlede budget er 5,2 mio. kr. Projektets indhold og forventede resultater Projektet skal udvikle metoder, som skaber bedre mulighed for at tilknytte de internationale studerende til virksomhederne allerede i løbet af deres studietid samt at sluse de nyuddannede kandidater ud i virksomheder i regionen og fastholde dem som medarbejdere i en periode. Der vil i projektet blive lagt særlig vægt på, at også små- og mellemstore virksomheder kan drage nytte af metoderne. Det er målet, at flere udenlandske studerende efter studie skal rekrutteres til virksomhederne i hovedstadsområdet og blive i minimum et år efter endt studie. Hovedaktiviteterne i projektet vil være delt i tre elementer: 1) Mødet mellem uddannelsesinstitutionerne og virksomhederne, 2) mødet mellem de udenlandske studerende/kandidater og virksomhederne, 3) mødet mellem de udenlandske studerende/kandidater og samfundet. Der er tale om en flerstrenget indsats, hvor der både er fo- 15 af 38

16 kus på at få integreret den udenlandske arbejdskraft i virksomhederne og i det danske samfund. Afledte effekter af projektet forventes at være - at det bliver mere attraktivt for udenlandsk studerende at læse i hovedstadsregionen, hvorved vidensinstitutionernes internationale konkurrenceevne forøges - at virksomhederne i regionen vil få lettere ved at rekrutterede medarbejdere med international baggrund og herigennem få erfaringer og kendskab til udenlandske kulturer, virksomhedsmiljøer og sprog - at integrationen af de studerende og de færdige kandidater forbedres samt at de gode erfaringer hermed udbredes, således at flere udenlandske vidensarbejdere får øje på Danmark/Region Hovedstaden som et godt sted at studere og arbejde. Projektets metoder, resultater og erfaringer vil blive formidlet til brug for andre interessenter bl.a. via internettet og konceptrapport. Projektets finansiering Projektets samlede budget er på 5,2 mio. kr., hvoraf 2,6 mio. kr. (50%) af projektets budget søges finansieret via EU Socialfond, 1,3 mio. kr. (25%) via egenfinansiering og 1,3 mio. kr. (25%) via de regionale erhvervsfremmemidler. 16 af 38 Side 2

17 Bilag Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK Hillerød T F E W regionh.dk MEDFINANSIERING AF KLIMA, KOMMUNER OG VAND - BRUGERDREVEN INNO- VATION Dato: Sekretariatet indstiller, at Vækstforum: godkender projektet Klima, kommuner og vand brugerdreven innovation som sit dedikerede regionale projekt til program for brugerdreven innovation. anbefaler regionsrådet, at projektet Klima, kommuner og vand - brugerdreven innovation støttes med 1 mio. kr. over perioden til et samlet projektbudget på 8 mio. kr. Medfinansieringen sker under forudsætning af finansiering fra program for brugerdreven innovation med 6 mio. kr. og medfinansiering på 1 mio. kr. fra parterne. Baggrund I forbindelse med udmøntningen af regeringens globaliseringsstrategi er der i regi af Erhvervs- & Byggestyrelsen iværksat et særligt program for brugerdreven innovation under overskriften Danmarks som førende innovativt samfund. Der er afsat 100 mio. kr. årligt i 4 år. Vækstforum har indstillingsret til et større regionalt projekt årligt og i 2008 kan der støttes med op til 6 mio. kr. Udover den særlige regionale indsats, så udpeges der under program for brugerdreven innovation årligt et antal strategiske temaer og for 2008 er et af tre temaer klima. Dette begrundes blandt andet med at klimaændringer medfører nye, komplekse samfundsmæssige udfordringer og muligheder for såvel brugerne, virksomhederne og institutioner omkring udviklingen af både nye teknologier og forståelsen ved anvendelsen af eksisterende teknologier med henblik på at afhjælpe klimaproblemet. Projektet Klima, kommuner og vand brugerdreven innovation, der er udarbejdet af Foreningen Momentum i samarbejde med Væksthus Hovedstadsregionen, Københavns Energi samt Frederikssund, Furesø og Gribskov kommuner skal ses i denne sammenhæng med sin overordnede målsætning om bidrage til et stærkt offentligt-privat samarbejde om innovation i regionens kommuner og styrke erhvervsudviklingen i regionens spirende cleantech klynge. Hermed understøtter projektet også den regionale erhvervsudviklingsstrategis prioritering af styrket miljø- og energiteknologisk innovation. 17 af 38

18 Projektets aktiviteter og deltagere Klimaproblemet er for et lokalsamfund i relation til vand afhængig af det enkelte lokalsamfunds beliggenhed. Med forventninger om stigende vandstand og om kraftigere nedbørsmængder, som bliver en trussel mod drikkevand, boliger og erhvervsområder, står kommunerne overfor en række dels fælles dels meget forskelligartede udfordringer. Gennem fem forskellige innovationsforløb, hvoraf fire er på plads, vil projektet søge løsninger på udfordringerne. I projektperioden er de specifikke målsætninger derfor at: Gennemføre Innovationsforløb i 5 kommuner i Region Hovedstaden; Udvikling og implementering af konkrete løsninger i de 5 deltagende kommuner; Styrket offentligt-privat samarbejde om innovation; Vidensspredning til landets øvrige kommuner; Spin-off ideer til clean-tech aktører. De kommunale deltagere er med innovationsforløbene vigtige omdrejningspunkter for projektet. I to af de allerede planlagte forløb sættes slutbrugeren i centrum. Københavns Energi vil nytænke slutbrugeres (grundejere, boligforeninger m.v.) adfærd i relation til regnvand og afledningen heraf, ved at søge at reducere afledningen af regnvand med op til 30 %. Frederikssund Kommune vil i forbindelse med udformningen af St. Rørbæk udvikle en bydel som er vandressourcemæssigt neutral gennem anvendelse af ny teknologi og brugerinddragelse. De to øvrige planlagte forløb vil blandt andet sætte de kommunale medarbejdere i centrum. Furesø Kommune vil med fokus på de statslige og kommunale rammevilkår for regnvand og afledning heraf se på de forhold der involverer medarbejdere og borgere. Gribskov Kommunes fokus på klimaforandringer og vand er i relation til kommuneplanen, her er det udvikling af processer, der integrerer klimaudfordringerne ved vand i den kommunale forvaltning og planlægning. Projektets leadpartner er Foreningen Momentum, som vil varetage projektets daglige ledelse sammen med Væksthuset og ICPH (Innovationscenter Copenhagen). Øvrige deltagere er Copenhagen Capacity (forbindelsesled til Cleantech klyngeprojektet) og DHI (GTS-institut inden for vand og miljø vil i forskellige sammenhænge understøtte med ekspertviden). Projektets finansiering Projektets samlede budget er på 8 mio. kr., hvoraf 6 mio. af projektets budget søges finansieret via program for brugerdreven innovation, medens resten skal matches, af regionale midler, hvilket giver følgende finansieringsandele i projektet: Klima, Kommuner og vand brugerdreven innovation Kommuner Region Hovedstaden Programmet for brugerdreven innovation 8 mio. kr. 1 mio. kr. 1 mio. kr. 6 mio. kr. 18 af 38 Side 2

19 Bilag Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK Hillerød T F E W regionh.dk NYTTIGGØRELSE OG ORGANISERING AF BIOMEDICINSK FORSKNING Dato: Sekretariatet indstiller, at Vækstforum anbefaler Regionsrådet: at medfinansiere projektansøgningen Nyttiggørelse og organisering af biomedicinsk forskning med kroner ud af et samlet budget på ca. 3,9 mio. kr. Medfinansieringen betinges af, dels medfinansiering fra de øvrige parter i projektetat, dels at ansøgeren styrker formidlingsindsatsen i projektet, både i form af et øget antal aktiviteter og i form af et øget budget til formidlingsaktiviteter. Baggrund Vækstforum Hovedstaden har modtaget en ansøgning om projektstøtte fra Research Center on Biotech Business, Copenhagen Business School (CBS) ved professor Finn Valentin. En forudsætning for udvikling af nye lægemidler og nye behandlingsformer er, at der er god kontakt og udveksling mellem den basale biomedicinske forskning og den kliniske forskning. Formålet med projektet Nyttiggørelse og organisering af biomedicinsk forskning er at opnå viden om, hvilken konkret organisering af forskningsindsatsen der bedst understøtter, at landvindinger i de basale biovidenskaber omsættes til nye og bedre lægemidler og ny behandling. Organiseret samarbejde mellem basal biomedicinsk forskning og klinisk forskning kendes under begrebet translatorisk forskning. Projektets indhold og forventede resultater Hidtil har megen indsats handlet om at sikre optimal overførsel af universitetsforskningens resultater til kommerciel nyttiggørelse. Dette projekt handler om mere grundlæggende at undersøge, hvilken organisering af forskningen som virker henholdsvis hæmmende eller fremmende for kliniske resultater i form af eksempelvis patentudtagning. Undersøgelsen gennemføres i praksis ved en kortlægning af forskningssamarbejdet mellem biomedicinske forskere ved Københavns Universitet og ved hospitaler indenfor og udenfor hovedstadsregionen i perioden Samtidig kortlægges al patentering fra samme forskningsmiljøer i samme periode. På den måde vil det være muligt at fastlægge, om translatorisk forskning giver anledning til mere og tidligere 19 af 38

20 patentering. Herfra vil man videre kunne følge universitets- og hospitalsforskningens bidrag til den fødekæde, som er meget vigtig for regionens bio- og farmavirksomheder og for biosundhedsklyngen som helhed. Projektet følges af det Advisory Board, som er tilknyttet forskningscentret på CBS. Boardet tæller bl.a. nøglepersoner fra farmaindustrien, en repræsentant fra Lægemiddelindustriforeningen (LIF) og fra Medicon Valley Alliance. Projektet har endvidere opbakning fra LIF s Forskningspolitiske Udvalg. Forskningsprojektets resultater vil således kunne bidrage til tilrettelæggelse af strategier og samarbejde på biosundhedsområdet, hvad angår virksomheder, organisationer, videninstitutioner og policymakers i regionen. Projektet understøtter Vækstforum Hovedstadens erhvervsudviklingsstrategi i det omfang, at resultaterne medvirker til: at forbedre rammebetingelserne for aktørerne inden for biosundhedsklyngen at øge samspillet mellem forskning og udvikling i klyngen at forskning omsættes til innovation Endvidere lever projektet op til flere af strategiens bærende principper om udvikling af regionens styrkepositioner, viden som vækstkilde og opbakning fra brede partnerskaber. Dog er det i forlængelse heraf sekretariatets vurdering, at det er væsentligt, at der er en stærk erhvervsmæssig forankring af projektet, og at der løbende sker en bred formidling af undersøgelsens resultater og anbefalinger. Sekretariatet har derfor været i dialog med ansøgerne om disse punkter, som også er blevet styrket i projektansøgningen. Sekretariatet indstiller imidlertid, at tilsagnet betinges af, at formidlingsdelen af projektet styrkes yderligere, f.eks. med dialogmøder og konferencer, og at der i projektets budget afsættes yderligere midler hertil. Der er i det nuværende budget kun afsat kroner til formidling over projektets løbetid på 2,5 år. Projektets finansiering Projektets samlede budget er på 3,85 mio. kroner. Heraf søges kroner (25%) fra de regionale erhvervsfremmemidler. Fonde og virksomheder (Novo Nordisk, Novo A/S, Lundbeckfonden og Novo Nordisk Fonden) CBS Region Hovedstaden Programmet for brugerdreven innovation 1,88 mio. kr. 1,01 mio. kr. 0,96 mio. kr. 3,85mio. kr. 20 af 38 Side 2

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Hovedstaden Region Hovedstaden har godt 1,7 mio. indbyggere, og indbyggertallet har været stigende de senere år. Beskæftigelsen

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017

Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017 Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 38 66 50 00 Web www.regionh.dk Dato: 11. januar 2014 Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

1. Velkomst v/ Sophie Hæstorp Andersen, Formand for Vækstforum Hovedstaden

1. Velkomst v/ Sophie Hæstorp Andersen, Formand for Vækstforum Hovedstaden Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 3866 5000 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk/vaekstforum/menu/ Referat fra Vækstforums møde den 15. august 2014 kl. 9.00-12.00 Mødested:

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Oplæg til Vækstforums drøftelse af anbefalinger. En stafet som godt afsæt for det nye Vækstforum

Oplæg til Vækstforums drøftelse af anbefalinger. En stafet som godt afsæt for det nye Vækstforum Oplæg til Vækstforums drøftelse af anbefalinger Evaluering af Vækstforum Hovedstadens arbejde og resultater 2006-2009 En stafet som godt afsæt for det nye Vækstforum Om evalueringsrapporten: Mål: Fokus:

Læs mere

Møde i Vækstforum Hovedstaden den 1. september 2008 kl. 13-15.00 hos Københavns kommune.

Møde i Vækstforum Hovedstaden den 1. september 2008 kl. 13-15.00 hos Københavns kommune. VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN REFERAT Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 48 20 50 00 Direkte +45 48 20 55 04 Fax +45 48 20 56 61 Web www.regionh.dk vaekstforum@regionh.dk EAN-nr: 5798001686327 Dato: 15.

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Integrationsrådet. Referat

Integrationsrådet. Referat Integrationsrådet Referat Dato: 10. august 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 19:00-20:15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01 Godkendelse af dagsorden... 55 02 Godkendelse

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service Bilag 25a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 1.799.264 kr. 1.799.264 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013.

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. september 2013 Ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017 Et enigt Erhvervskontaktudvalg for Aarhus Kommune (EKU) har den 2. september 2013

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Regional Kapitalfond i Hovedstaden

Regional Kapitalfond i Hovedstaden Regional Kapitalfond i Hovedstaden Oplæg til Vækstforum Hovedstadens møde den 25. juni 2009 v/ Koncerndirektør Jens Chr. Sørensen Vækstforum Hovedstadens beslutning 30. april 2009 Der skal udarbejdes et

Læs mere

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET Den 13. november 2012 MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET SAG NR. 1 BEVILLING AF ERHVERVSFREMMEMIDLER TIL ERHVERVSPROJEKTER ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regionsrådet efter indstilling fra Vækstforum bevilger

Læs mere

Vedrørende dagsordenens pkt. 6. Sammenfattende notat vedrørende EU-strukturfondsprogrammerne for perioden

Vedrørende dagsordenens pkt. 6. Sammenfattende notat vedrørende EU-strukturfondsprogrammerne for perioden 20. april 2006 Vedrørende dagsordenens pkt. 6 /lnj-ebst Sammenfattende notat vedrørende EU-strukturfondsprogrammerne for perioden 2006-2013. Pr. 1. januar 2007 får de regionale vækstfora ansvaret for at

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

Opfølgning på investeringer fra de regionale udviklingsmidler

Opfølgning på investeringer fra de regionale udviklingsmidler Eventuelle er i forhold til påkrævede Handlingsplanstema 1: Fokuseret erhvervsudvikling skaber virksomheder i vækst Vækstaftale 1 - Tiltrække virksomheder og investeringer Leadpartner er Copenhagen Capacity

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen KKR HOVEDSTADEN En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Regionen tiltrækker hovedparten af de internationale investeringer i Danmark,

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

I aftalerne har regeringen og de regionale vækstfora sat en række fælles mål og oplistet områder, som parterne er enige om at gøre en særlig indsats

I aftalerne har regeringen og de regionale vækstfora sat en række fælles mål og oplistet områder, som parterne er enige om at gøre en særlig indsats 20. april 2010 Bilag 9c Status på arbejdet med regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 2007-09. 1. Baggrund Regeringen og de regionale vækstfora indgik i juni 2007 regionale partnerskabsaftaler

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

1. Københavns internationale tilgængelighed - udfordringer og muligheder for Københavns Lufthavn

1. Københavns internationale tilgængelighed - udfordringer og muligheder for Københavns Lufthavn REFERAT Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk MØDE I VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN PÅ ADMIRAL HOTEL - TORSDAG DEN 26.

Læs mere

J.nr.: 10/4831. Forretningsudvikling indenfor velfærdsteknologi og service i Syddanmark. Projektnavn: Væksthus Syddanmark.

J.nr.: 10/4831. Forretningsudvikling indenfor velfærdsteknologi og service i Syddanmark. Projektnavn: Væksthus Syddanmark. Bilag 25 Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 899. 241 kr. 899. 241 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden kr. kr. Ansøger om Regionale

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2856270

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2856270 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2856270 Indstilling: Indstilles til tilskud x Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia Projektets navn Innovation, iværksætteri

Læs mere

Sags id: Den 2. august 2007

Sags id: Den 2. august 2007 Sags id: 07-9493 Den 2. august 2007 Baggrund og retningslinier for ansøgninger til Vækstforums initiativ nr. 9 i handlingsplanen: Syddansk akademikersatsning. 1. Initiativet Vækstforum vil sikre, at regionens

Læs mere

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne 2011-2013 Mellem, Via University College, og Region Midtjylland Indledning: Vores fremtidige konkurrenceevne styrkes af, at vi gennem vores uddannelsessystem

Læs mere

11. Team Vækst Danmark

11. Team Vækst Danmark Brevid 2883336 11. Team Vækst Danmark Åbent Vækstforum Sjælland 2772740 Brevid: Resume Annoncering vedr. Team Vækst Danmark blev igangsat 1. juli 2015. Der foreligger nu en ansøgning fra Region Midtjylland

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Erhvervsudvikling og klynger i Hovedstadsregionen

Erhvervsudvikling og klynger i Hovedstadsregionen Erhvervsudvikling og klynger i Hovedstadsregionen Oplæg Vækst gennem klynger den 25. juni 2009 v. udviklingschef Henrik Madsen Visionen Strategiens indsatsområder og offentlige midler Stærke og perspektivrige

Læs mere

Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår

Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår Hvordan du søger midler? Den følgende beskrivelse har til formål at forklare lidt om Turismeudviklingspuljen, hvem der kan søge, og hvordan søgningen

Læs mere

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme Til Erhvervs- og Vækstministeriet ces@evm.dk OM2@evm.dk 15-08-2013 Sag nr. 14/2419 Dokumentnr. 41422/14 Forslag til lov om dansk turisme Tak for det fremsendte udkast til lov om dansk turisme, som skal

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010 Sag nr. 5 Emne: Uddannelsesprojekter 4 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Telefon 4820 5000 Direkte 4820

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Styrket regional indsats for erhvervsuddannelse for voksne i Region Sjælland (EUV for 25-30 årige) Udfordring For at kunne

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Rammer for handlingsplanen

Rammer for handlingsplanen Strategisk fokus for samarbejder Rammer for handlingsplanen Der er fire filtre, som alle skal være opfyldt for at et samarbejde kan udvikles. Hvis dette er opfyldt, kan et samarbejde påbegyndes, og her

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Fremtidige indsatser målrettet industrien Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Regeringens vækstpakke 2014 Danmark helt ud af krisen Eksempler på initiativer: Vækstprogram for små og mellemstore

Læs mere

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

Bilag 20. Statuspapir på handlingsplanens 17 initiativer Mandag, den 19. november Indsatsområde: Det regionale klyngeprogram

Bilag 20. Statuspapir på handlingsplanens 17 initiativer Mandag, den 19. november Indsatsområde: Det regionale klyngeprogram Bilag 20 Statuspapir på handlingsplanens 17 initiativer Mandag, den 19. november 2007 1. Indsatsområde: Det regionale klyngeprogram Syddanske styrkepositioner (initiativ nr. 1) Spirende klynger (initiativ

Læs mere

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager hele

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Alle fire projekter har søgt om forlængelse i perioden 1.jan til og med 31. dec. 2015

Alle fire projekter har søgt om forlængelse i perioden 1.jan til og med 31. dec. 2015 1. Genbehandling - Ansøgning om forlængelse af ungeindsats i 2015 RESUMÉ Vækstforum vedtog på sit møde d.19. juni at give eksisterende rammeprogrammer mulighed for at kunne finansieres frem til udgangen

Læs mere

Med udgangspunkt i den nye bevillingsfordeling er det naturligt, at den nye organisation forankres i Kulturministeriet.

Med udgangspunkt i den nye bevillingsfordeling er det naturligt, at den nye organisation forankres i Kulturministeriet. NOTAT 28. august 2007 Nedsættelse af en ny eventorganisation Regeringen har med handlingsplanen fra april 2007 for at trække store idrætsbegivenheder til Danmark afsat ekstra 35 mio. kr. årligt fra 2008

Læs mere

BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland

BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland Region Midtjylland har i alt ca. 1.267.000 indbyggere, og indbyggertallet har været svagt stigende de seneste

Læs mere

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015 Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion Vejle, 25. marts 2015 1 PROGRAM 1. Velkomst 2. Vækstforum: Handlingsplan, mål og kriterier 3. Socialfonden 2014-20 rammer,

Læs mere

BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet

BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet Anbefalinger til realisering af Strategi -2018, jf. strategiske spor Den politiske styregruppe nedsatte i oktober 2015 tre arbejdsgrupper, der skulle komme med anbefalinger til realiseringen af Business

Læs mere

Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai

Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai Der søges en offentlig institution eller offentlig juridisk enhed til at udvikle og drive et Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai inden for

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR Nordjylland 11 kommuner De 5 KKR er KKR Midtjylland 19 kommuner KKR Hovedstaden 29 kommuner

Læs mere

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 11. maj 2006 Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Regeringens globaliseringsstrategi rummer en række nye initiativer på forskningsområdet

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Udkast. Til. Oplæg Om. Globaliseringens udfordringer. For. Region Midtjylland

Udkast. Til. Oplæg Om. Globaliseringens udfordringer. For. Region Midtjylland Udkast Til Oplæg Om Globaliseringens udfordringer For Region Midtjylland Baggrund og rationale for oplægget: Globaliseringen rummer udfordringer og nye muligheder for nationer, regioner og lokale myndigheder

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007 Region Hovedstaden Vækstforum 23. oktober 2007 Hvem er vi? 5 væksthuse et i hver region Etableret som erhvervsdrivende fonde og ejet af kommunerne Har professionel bestyrelse (2 medlemmer udpeget af Vækstforum)

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

Indstillingsskema til Vækstforum

Indstillingsskema til Vækstforum Indstillingsskema til Vækstforum Projekt We Know How You Grow With Less Energy 1. Indstilling: Ansøgt beløb Indstillet beløb Den Europæiske Socialfond Den Europæiske Regionalfond 7.149.841,25 kr. 7.149.841,25

Læs mere

Green Network. Dorthe Bramsen Clausen Vejle Kommune. Energi; energieffektivisering

Green Network. Dorthe Bramsen Clausen Vejle Kommune. Energi; energieffektivisering Bilag 26a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 1.718.550 kr. 1.718.550 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om

Læs mere

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk Væksthus Nordjylland Business Region North Denmark Regionalt Vækstforum Væksthus Nordjylland EU-kontor Kommunal erhvervsservice Væksthus Nordjylland Væksthus Nordjylland holder til i NOVI Science Park,

Læs mere

Indstilling Lukket dagsorden Innovations for Digital Lifestyle et strategisk forsk- ningscenter i oplevelsesøkonomi 1. Resume

Indstilling Lukket dagsorden Innovations for Digital Lifestyle et strategisk forsk- ningscenter i oplevelsesøkonomi 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Lukket dagsorden Den 7. september 2006 Innovations for Digital Lifestyle et strategisk forskningscenter i oplevelsesøkonomi 1. Resume Det anbefales, at Aarhus

Læs mere

Har i forsknings ideen?

Har i forsknings ideen? Det strategiske forskningsråd Har i forsknings ideen? Det Strategiske Forskningsråd investerer over 1 milliard kr. i forskning i 2010 Bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter EU netværksmidler

Læs mere

Statuspapir på handlingsplanens 17 initiativer Mandag den 18. februar 2008

Statuspapir på handlingsplanens 17 initiativer Mandag den 18. februar 2008 Statuspapir på handlingsplanens 17 initiativer Mandag den 18. februar 2008 1. Indsatsområde: Det regionale klyngeprogram Syddanske styrkepositioner (initiativ nr. 1) + Spirende klynger (initiativ nr. 2)

Læs mere

Genbehandling: Analyser af rammevilkår for maritim vækst i Skagen

Genbehandling: Analyser af rammevilkår for maritim vækst i Skagen Genbehandling: Analyser af rammevilkår for maritim vækst i Skagen RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2012-000246 Skagen Havn Stærke erhvervssamarbejder Klynger (Det maritime

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen. ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden

Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen. ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden Den nye regionale rolle er i vid udstrækning en udviklingsopgave

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune Indstilling Til Byrådet Den 21-09-2013 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus har i de senere år oplevet en øget grad af internationalisering, og forventes at fortsætte i de kommende år,

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 4. oktober 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 4. oktober 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 4. oktober 2006 Århus Kommune Erhvervsafdelingen Borgmesterens Afdeling 1. Resume Som en del af kommunalreformen overgår ansvaret

Læs mere

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart.

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Bestyrelsen Fomars Billund den 18.11.2014 Referat fra bestyrelsesmødet i Fomars Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Afbud: Jan Olsen, VDK Michael Sølvsten,

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. januar 2006 Etablering af et forskningsbaseret produktionsnetværk inden for digital kunst og it-baserede oplevelser - med tilskud

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale 1 Skitse til samarbejdsaftale mellem: Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Østjylland og Centerrådet for VEU center MidtØst Centerrådet for VEU center Østjylland

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

Referat fra møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 10. marts 2011, kl. 14-16.00 på DTU, Lyngby

Referat fra møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 10. marts 2011, kl. 14-16.00 på DTU, Lyngby Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Referat fra møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 10. marts 2011, kl.

Læs mere

Tekstnære ændringsforslag til ReVUS investeringsplan

Tekstnære ændringsforslag til ReVUS investeringsplan Dato: 9. september 2016 Brevid: 3045826 Tekstnære ændringsforslag til ReVUS investeringsplan 2017-2018 De 11 forslag til annonceringer fordeler sig således på de fire ReVUS temaer: Tema i den Regionale

Læs mere

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer Marts 2010 Vækstforum Sjælland har igangsat rigtig mange aktiviteter siden starten af 2007. I alt er det blevet til 137 forskellige projekter, som strækker sig over alt fra bredere resultatkontrakter videre

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde Væksthus Hovedstadsregionen

Referat Bestyrelsesmøde Væksthus Hovedstadsregionen Referat Bestyrelsesmøde Væksthus Hovedstadsregionen 4. juli 2014 Bestyrelsesmøde 2-2014 Væksthus Hovedstadsregionen Dato: Torsdag den 26. juni Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen,

Læs mere

Copenhagen Health Science Partners: Etablering af Clinical Academic Groups (CAG) Ansøgningsfrist den 1. marts 2017 kl

Copenhagen Health Science Partners: Etablering af Clinical Academic Groups (CAG) Ansøgningsfrist den 1. marts 2017 kl Copenhagen Health Science Partners: Etablering af Clinical Academic Groups (CAG) Ansøgningsfrist den 1. marts 2017 kl. 12.00. Copenhagen Health Science Partners (CHSP) er etableret som en ny fælles organisation

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. januar 2006 Markedsføring af Århusregionens it-kompetencer i regi af IT-rådet 2006 2008 med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt

Læs mere

J.nr.: 07-24121 Projektnavn: Anvendelse af bioenergi til mikrokraftvarmeanlæg Ansøger: Sønderborg Kommune Adresse: Rådhustorvet 10 Kontaktperson:

J.nr.: 07-24121 Projektnavn: Anvendelse af bioenergi til mikrokraftvarmeanlæg Ansøger: Sønderborg Kommune Adresse: Rådhustorvet 10 Kontaktperson: Indstillingsskema til vækstforum Bilag 20 Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 4.186.541,65 kr. 4.186.541,65 kr. Ansøger

Læs mere