SIVVÆNGET Boligområde ved Pjedsted

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIVVÆNGET Boligområde ved Pjedsted"

Transkript

1 -i hjertet af Danmark... PARCELHU S G RU N D E SÆLGES SIVVÆNGET Boligområde ved Pjedsted

2 SIVVÆNGET tæt på natur og kort afstand til Fredericia by Fredericia Kommune har lavet en skøn udstykning på Sivvænget i Pjedsted. Byggemodningen omfatter 22 parcelhusgrunde i størrelsen fra 701m2 1242m2 Pjedsted er centralt placeret mellem Vejle og Fredericia. Ca. 9 km vest for Fredericia og 16 km syd for Vejle. Der går bybus med mange daglige afgange mellem Pjedsted og Fredericia. Sivvænget ligger naturskønt ved Landsmosen i Pjedsted, og grundene er centralt placeret i forhold til Bredstrup Pjedsteds daginstitutioner, skole, idrætshal, stadion og forsamlingshus. Byens skole hedder Ullerup Bæk Skolen, Afdeling Skolesvinget, og går fra børnehaveklasse til og med 6. klasse. Der er en eller to klasser på hver årgang. Du kan på læse mere om det meget aktive lokalsamfund. Andre faciliteter nær Pjedsted MadsbyLegeparken et spændende aktivitetsområde for hele familien. Her er Legepark med mange sjove gratis fornøjelser til børnene. Et skønt naturområde med masser af dyr, dukketeater og mange andre aktiviteter. Den historiske Miniby. Fredericia Idrætscenter, Danmarks største idrætsanlæg med sportshaller, svømmehal og badeland, 18 hullers golfbane, Fredericia Teater og Messe C. Og selvfølgelig er der rigtig mange indkøbsmuligheder i Fredericia Vest og ikke mindst i Fredericia by.

3 SIVVÆNGET pjedsted solgt solgt Sivvænget, Pjedsted by, Pjedsted Nr. m 2 Pris inkl. moms Matr. nr bc bd be bf bg bh bi bk bl bm bn bo bp bq bs bt bu bv bx by Ovenstående priser er mindstepriser og inkl. moms Grundene er byggemodnet og klar til overtagelse. Priserne er inklusiv byggemodningsudgifter samt tilslutningsafgifter til kloak, vand, el og fjernvarme del I.

4 VÆRD AT VIDE om byggegrunden Jordforurening Grundene ligger i byzone, hvilket betyder automatisk områdeklassificering som lettere forurenet. Kommunen har dog vurderet arealet nærmere, og på den baggrund udtaget det fra områdeklassificeringen. Det betyder, at flytning af jord væk fra grunden kan ske uden forudgående analyse. Vi opfordrer dog til at evt. jordflytning fra grunden anmeldes på med henblik på kommunens accept af jordens slutdeponering. Den til enhver tid gældende områdeklassificering ses på kommunens hjemmeside (www.fredericia.dk) eller på Danmarks Miljøportal (www.kort.arealinfo.dk). På kommunens hjemmeside findes der flere oplysninger om reglerne for jordflytning og jordforurening. Arkæologiske forhold Der er udført arkæologiske forundersøgelser i tiden Forundersøgelserne er udført af Vejle Museum. Undersøgelserne viste, at der ikke er grundlag for en arkæologisk udgravning, hvorfor arealet er frigivet til byggemodning. Byggemodning af området Adgang til området er fra en ny privat fællesvej, der er etableret i forbindelse med byggemodningen. Den nye adgangsvej er tilsluttet det eksisterende vejnet i Pjedsteds vestlige udkant ved Stationsvej/Pjedstedvej. Grundene er beliggende ved privat fællesvej Boligvejene er 10 meter brede veje, der er anlagt med 5,5 meter asfalteret kørebane med kantsten i begge sider af vejen. Langs kørebanens ene side etableres der fortov. Der er etableret stisystemer i grus med forbindelse til de grønne områder. Dele af byggemodningen kan først færdiggøres, når en del af byggeaktiviteten er gennemført. Det gælder f.eks. udlægning af slidlag på vejen og etablering af fortov. Private fællesveje Grundene er beliggende ved privat fællesveje. Dette betyder, at det er de tilgrænsende ejendomme med vejret til vejen, der skal vedligeholde og istandsætte vejen. Den bedste løsning opnås ved, at der indbetales til en grundejerforening, inden vejen skal istandsættes. Belysning Vejbelysningen består af Phillips Iridium armaturer på 6 m koniske rørmaster. Adgangsforhold og overkørsel Når I får byggetilladelse fra kommunen, vil der også medsendes en overkørselstilladelse til grunden. Overkørselstilladelse indeholder vilkår som I skal være opmærksomme på. Når I skal etablere jeres overkørsel, skal I være opmærksomme på, at niveauet, hvor overkørslen skal tilslutte vejen, bliver ca. 12 cm højere, når den er færdiggjort. Den bedste løsning er at etabelere overkørslen på egen grund hen til skel og efterfølgende, når vejen er færdiganlagt, lave den resterende del af overkørslen. Udbedring af skader Samtlige skelpunkter er markeret med jernrør, som bliver kontrolleret ved byggemodningens afslutning. Det anbefales grundejeren, inden opstart af byggeriet, at sikre disse punkter med stolper eller lign. da de i tilfælde af påkørsel ikke vil blive reetableret af kommunen. Ligeledes kan det oplyses, at udgifter til udbedring af skader på den udførte byggemodning i forbindelse med byggeaktivitet påhviler grundejeren. Det gælder f.eks. skader på kantsten, rabatter, gadelys og kabelskabe. Det er gundejerens eget ansvar at sørge for at byggematerialer, grus sand og andet materiale ikke ledes til vejbrøndene. Udgifter til tømning af vejbrønde forårsaget af byggeaktivitet påhviler grundejeren. Det forventes, at byggemodningen kan færdiggøres, når ca. 80 % af boligerne er blevet opført. Derfor ser området ikke nødvendigvis ud som på tegningen den dag, I overtager grunden. Der vil i øvrigt kunne blive ændret lidt på koterne ud for jeres grund i forbindelse med færdiggørelsesarbejderne. Pga. bløde rabatter skal der anvendes køreplader i forbindelse med adgang til grunden i byggeperioden.

5 VÆRD AT VIDE om byggegrunden Tilslutningsafgifter pr.1. januar 2014 pr. bolig inkl. moms. Afgifter inkluderet i prisen Købesummen er inklusiv byggemodningsomkostninger til Fjernvarme del I og byggemodningsomkostninger/tilslutningsafgifter til kloak, vand og el. Øvrige tilslutningsafgifter Ikke inkluderet i prisen Fjernvarme del II Pris for fjernvarmetilslutning del II betales ved tilslutning til TREFOR og er inkl. 20 m stikledning. Afgift DKK. For stikledninger over 20 m, betales der pr. ekstra meter stikledning dkk 750 pr.meter. TV, Telefoni og IT (Fibernet) Tilslutning til fibernet, tv eller telefoni er ikke inkluderet i prisen. Køber opfordres selv til at kontakte de respektive udbydere og indhente tilbud. Kloak, vand, el og fjernvarme (forsyninger) Kloaksystemet placeres i kørebanearealet. Der etableres ledningssystem til henholdsvis regnvand og spildevand. Ejendommens afløb tilsluttes i skelbrønde, som er placeret ca. 1,0 meter indenfor skel. For at undgå fejltilslutninger er opføringsrøret for skelbrønden til regnvand markeret med blå maling indvendigt. Opføringsrøret for spildevand er markeret med en rødbrun farve. Regnvandsstik er placeret ca. 2 meter fra skel. Spildevandsstik ca. 3 meter fra skel. Dæksler må ikke tildækkes, men skal altid være ført op til terræn, og være plan heri. Endelig justering af dæksler i forhold til terrænet foretages af grundejer. Fjernvarme, vand, telefon og elektricitet føres frem til alle grunde i henhold til forsyningsselskabernes regulativer. Stik til vand føres helt ind på grunden. Fjernvarmestikledningen etableres på kundens foranledning i forbindelse med byggeriet. Fjernvarmestikket føres helt frem til boligen. Overfladevand fra grunden afvandes til eget regnvandssystem. Hel eller delvis nedsivning på egen grund skal godkendes af Fredericia Kommune. I tilfælde af, at indkørsel etableres med fald mod boligvejen, skal der udføres aquadræn/overfladedræn til opsamling af regnvand fra arealet, så der ikke sker udledning af vand på boligvejen. Fjernvarmen opkræver tilslutningsafgift, når stikket føres frem på grunden. Fibernet og el er ført ind på grunden i forbindelse med byggemodningen. Det skal bemærkes, at stikledningen for el-forsyning er grundejerens ejendom fra ejendommen og frem til kabelskabet. Vedligeholdelse af stikledningen skal foretages af grundejer. Kabelskabet vil være placeret inden for en afstand af 30 meter fra skel. Der er udarbejdet en foreløbig plan over placeringen af hovedledninger, stik og kabeltrækrør en såkaldt ledningsplan. Den endelige plan udleveres af ledningsejeren, når grundejeren ved byggeriets start søger kommunen om tilladelse til at grave

6 FØR I BESLUTTER JER for at købe en grund - vil vi anbefale, at I læser Lokalplan 49 grundigt igennem. Lokalplanen indeholder en række bestemmelser for hvordan og hvor I må bygge på grunden. Lokalplanens bestemmelser er juridisk bindende. Der kan kun eventuelt blive tale om at dispensere for enkelte, mindre væsentlige forhold og i de tilfælde indebærer dette en længerevarende proces med naboorientering og evt. udvalgsbehandling. Du kan finde lokalplanen på

7 INTERESSERET I BYGGEGRUNDEN? så hjælper vi dig på vej Spørgsmål vedrørende byggemodningen rettes til Fredericia Kommune By & Erhverv eller Fredericia Spildevand BY & ERHVERV tlf FREDERICIA SPILDEVAND tlf Salg Jens Ole Andersen Salgschef By & Erhverv Fredericia Kommune Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mobil: Direkte:

Parcelhusgrunde Kidholm, 3. etape Langholt Salgsvilkår september2014 rev. dec 2014. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten.

Parcelhusgrunde Kidholm, 3. etape Langholt Salgsvilkår september2014 rev. dec 2014. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten. Juridisk Afdeling Sagsnr.: 2013-52054 KJK/tik Kidholm etape 3 Boligområdet Kidholm ligger i den vestlige del af. Kidholm er en sidevej til Vestvej. Der er planlagt i alt 30 grunde i boligområdet ved Kidholm.

Læs mere

Udbudsmateriale. Salg af storparcel til 7 parcelhusgrunde i Ballerup Til klimatilpassede og miljøvenlige enfamiliehuse

Udbudsmateriale. Salg af storparcel til 7 parcelhusgrunde i Ballerup Til klimatilpassede og miljøvenlige enfamiliehuse Udbudsmateriale Salg af storparcel til 7 parcelhusgrunde i Ballerup Til klimatilpassede og miljøvenlige enfamiliehuse JUNI 2013 Parcelhusområder er sjældent særligt miljø- eller klimavenlige, men her er

Læs mere

Parcelhusgrunde. Fejerskovparken i Lind, 3. etape

Parcelhusgrunde. Fejerskovparken i Lind, 3. etape Parcelhusgrunde Fejerskovparken i Lind, 3. etape Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 7. maj 2014. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Parcelhusgrunde Nåleøjet i Vester Hassing Salgsvilkår er revideret i januar 2015. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten

Parcelhusgrunde Nåleøjet i Vester Hassing Salgsvilkår er revideret i januar 2015. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten 2007-46143 - KJK/tik Nåleøjet På sælger Aalborg Kommune 4 parcelhusgrunde. Grundene er vist på vedhæftede salgsrids (bilag 1). Grundene varierer fra 711 m 2 til 952 m 2. Nåleøjet ligger naturskønt i den

Læs mere

Parcelhusgrunde Morbærhaven/Ferskenvej, Hasseris Salgsvilkår rev. juli 2015.

Parcelhusgrunde Morbærhaven/Ferskenvej, Hasseris Salgsvilkår rev. juli 2015. Juridisk Afdeling J.nr.: 2014-5292 KJK/tik Morbærhaven Aalborg Kommune udbyder nu 17 parcelhusgrunde i det nye boligområde Morbærhaven i Hasseris til salg. De 17 parcelhusgrunde udgør en del af første

Læs mere

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 12. oktober 2011. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Udbudsmateriale. Udbud af matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse. beliggende Kildebækken 16, 3660 Stenløse

Udbudsmateriale. Udbud af matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse. beliggende Kildebækken 16, 3660 Stenløse Udbudsmateriale for salg af matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse beliggende Kildebækken 16, 3660 Stenløse April 2015 Udbud af matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse beliggende Kildebækken 16, 3660 Stenløse

Læs mere

Kamilledalen, Røllikedalen og Soløjedalen i Dronningborg. Salgsvilkår. Kamilledalen, Røllikedalen og Soløjedalen omfatter 87 parcelhusgrunde.

Kamilledalen, Røllikedalen og Soløjedalen i Dronningborg. Salgsvilkår. Kamilledalen, Røllikedalen og Soløjedalen omfatter 87 parcelhusgrunde. Kamilledalen, Røllikedalen og Soløjedalen i Dronningborg Salgsvilkår Kamilledalen, Røllikedalen og Soløjedalen omfatter 87 parcelhusgrunde. Udstykningen ligger øst for Randers Centrum i Dronningborg. I

Læs mere

Parcelhusgrunde Kidholm, 1. etape Langholt Salgsvilkår er revideret i januar 2015 Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten

Parcelhusgrunde Kidholm, 1. etape Langholt Salgsvilkår er revideret i januar 2015 Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten Salgsvilkår er revideret i januar 2015 Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten Sagsnr.:1851-44633 KJK/tik. Kidholm Kidholmudstykningen ligger i den vestlige del af. Kidholm er en sidevej til

Læs mere

Lamavej og Gl. Romaltvej i Gl. Romalt

Lamavej og Gl. Romaltvej i Gl. Romalt Lamavej og Gl. Romaltvej i Gl. Romalt Salgsvilkår Lamavej og Gl. Romaltvej omfatter 17 grunde, som ligger øst for Randers Centrum i dyrekvarteret i Gl. Romalt. Ind imellem de nye bebyggelser er der også

Læs mere

KØBSTILBUD/KØBSAFTALE

KØBSTILBUD/KØBSAFTALE Ejerlav: Vejen by, Vejen Matr. nr.: Del af matr. nr. 35 bb og 34gø Beliggende: Gormsvej 6 6600 Vejen KØBSTILBUD/KØBSAFTALE Undertegnede Vejen kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen sælger herved til medundertegnede

Læs mere

Sorø Kommune udbyder nu 16 grunde i 1. etape af det nye boligområde ved Haverup & Grydebjerg Skov ENGSTIEN

Sorø Kommune udbyder nu 16 grunde i 1. etape af det nye boligområde ved Haverup & Grydebjerg Skov ENGSTIEN Sorø Kommune udbyder nu 16 grunde i 1. etape af det nye boligområde ved Haverup & Grydebjerg Skov ENGSTIEN Sorø Kommune udbyder 16 attraktive parcelhusgrunde til salg. Byggemodning af det nye boligområde

Læs mere

Salgsbetingelser. Godkendt af Ringsted Byråd den X. XXX 2013

Salgsbetingelser. Godkendt af Ringsted Byråd den X. XXX 2013 Ringsted Kommunens salgsbetingelser for afhændelse af parceller til åben lav boligbebyggelse, udstykket fra matr. nr. 1ba, Klosteret, Ringsted Jorder, beliggende ved Søndervang mod Ådalen Godkendt af Ringsted

Læs mere

Boliger ved Provstlund

Boliger ved Provstlund Boliger ved Provstlund Lokalplan 4-2011, Lund TEKNIK OG MILJØ 2 LOKALPLAN 4-2011 Udsnit af Kort- og Matrikelstyrelsens kort er gengivet med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse. 1992/KD.086.615 Kort-

Læs mere

Kr. 61,25 pr. m² grundareal inkl. moms, i alt kr. 40.425 inkl. moms. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen.

Kr. 61,25 pr. m² grundareal inkl. moms, i alt kr. 40.425 inkl. moms. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen. Køb & Salg December 2013 Vilkår for salg af byggegrund til brug for beboelse, beliggende Majgårdsparken, Januarvej/Februarvej i Andrup Købesum: Kr. 61,25 pr. m² grundareal inkl. moms, i alt kr. 40.425

Læs mere

I købesummen er inkluderet alle byggemodningsudgifter, ekskl. fællesantenne, el, vand, varme mm.

I købesummen er inkluderet alle byggemodningsudgifter, ekskl. fællesantenne, el, vand, varme mm. Køb & Salg Januar 2015 Vilkår for salg af parcel til blandet bolig og erhverv på Vesterled 6, Endrup. Købesum: kr. 100.845,00. Beløbet er inkl. tilslutningsbidrag til kloak. I købesummen er inkluderet

Læs mere

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. marts 2015 Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 994. Boligområde ved Lauritshøj

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1067 - Langelinie. Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind. September 2013 !!!!!!

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1067 - Langelinie. Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind. September 2013 !!!!!! !! SKANDERBORG KOMMUNE!!!!!!!! 0 50 100 25 Meters - Langelinie Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind September 2013 INDLEDNING LOKALPLAN NR. 1067 er offentlig bekendtgjort den 11.

Læs mere

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering af din ejendom Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering i det åbne land Der er stadig flere tusinde ejendomme i Guldborgsund

Læs mere

Salgsbetingelser for 6 parcelhusgrunde beliggende Præstevænget 10 20 i Vita Park

Salgsbetingelser for 6 parcelhusgrunde beliggende Præstevænget 10 20 i Vita Park Salgsbetingelser for 6 parcelhusgrunde beliggende Præstevænget 10 20 i Vita Park Boligområdet er omfattet af lokalplan 1120 - vedtaget den 15. april 2013. Dokumentnr.: 727-2013-43584 side 1 Om udstykningen

Læs mere

KØBSAFTALE Bækken, Trekroner. Parcelhusgrund

KØBSAFTALE Bækken, Trekroner. Parcelhusgrund Side 1 af 7 Byrådssekretariatet, Jura, HGB 15. december 2014 J.nr. 13.06.02P19/249061 KØBSAFTALE Bækken, Trekroner Parcelhusgrund Mellem Roskilde Byråd på Roskilde Kommunes vegne som sælger (CVR. nr. 29189404)

Læs mere

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål GENERELLE UDBUDSVILKÅR 1 Nymarksvej 141 udbydes til boligformål Vilkår for salg af Nymarksvej 141 7000 Fredericia Nymarksvej 141 - Fredericia 29. januar 2015 sagsnr. 15/1333 GENERELLE UDBUDSVILKÅR 2 INDHOLD

Læs mere

Blåklokkedalen - Tjærbyvang. Salgsvilkår

Blåklokkedalen - Tjærbyvang. Salgsvilkår Blåklokkedalen - Tjærbyvang Salgsvilkår Randers Kommune udbyder attraktiv storparcel i Dronningborg til salg. Det drejer sig om arealet beliggende nord for vejen Blåklokkedalen. Storparcellen vil blive

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr.

Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr. Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr. Matr. nr.. Gl. Rye by, Gl. Rye Gade- og husnr.: Hedelundvej, Gl. Rye, 8680 Ry ANMELDER: Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Telefon 8794

Læs mere

42 smukt beliggende parcelhusgrunde i et kuperet terræn i Odder bys nordvestlige del

42 smukt beliggende parcelhusgrunde i et kuperet terræn i Odder bys nordvestlige del 42 smukt beliggende parcelhusgrunde i et kuperet terræn i Odder bys nordvestlige del Høghus 18 grunde i delområde 1 og Overskov 24 grunde i delområderne 1, 2A, 2B og 3A *Billedet er ikke målfast. Eksklusive

Læs mere

):\)!:.:~~::i'\:::'><:::

):\)!:.:~~::i'\:::'><::: EllEPARKEN ILysTRUP Ejer: Fabrikant G. A. L. Thorsen, Lystrup Projekt: Rådg. civilingeniør S. E. Landstrøm, Lystrup Advokat: Lrs. A. Therkelsen, Store Torv 5, Aarhus C Salg: Ejendomsmægler T. Saabye, Lystrup

Læs mere

DISKUSSIONSOPLÆG TIL HELHEDSPLAN FOR FJORDGLIMTSVEJ

DISKUSSIONSOPLÆG TIL HELHEDSPLAN FOR FJORDGLIMTSVEJ 1 DISKUSSIONSOPLÆG TIL HELHEDSPLAN FOR FJORDGLIMTSVEJ 2 INDHOLD. SIDE I. INDLEDNING 3 2. SEPARERING AF REGNVAND OG SPILDEVAND 7 3. RENOVERING/FORNYELSE AF KLOAK- OG VANDLEDNING 9 4. ASFALTERING AF VEJEN

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Overdragelsen sker i øvrigt på følgende nærmere vilkår:

ENDELIGT SKØDE. Overdragelsen sker i øvrigt på følgende nærmere vilkår: H O R S E N S K O M M U N E SALGSVILKÅR Byggegrunde Risengård, Stensballe Sagsnr. 82.02 G01/ -0/ms "SalgsvilkårRisengård20060101" 01-01-2006 Tinglysningsafgifter: 0,6 % registreringsafgift til skøde x,xx

Læs mere

Sags. nr. 727-2011-5940. Lokalplan nr. 1116

Sags. nr. 727-2011-5940. Lokalplan nr. 1116 Sags. nr. 727-2011-5940 Lokalplan nr. 1116 Boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder Marts 2012 Lokalplan nr. 1116 for boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder er udarbejdet af: Odder Kommune

Læs mere