Boligsocial årskonference. Hotel Nyborg Strand september 2013 BOLIGSOCIAL ÅRSKONFERENCE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligsocial årskonference. Hotel Nyborg Strand 23. - 24. september 2013 BOLIGSOCIAL ÅRSKONFERENCE 2012 1"

Transkript

1 Boligsocial årskonference CO-CREATION Hotel Nyborg Strand september 2013 BOLIGSOCIAL ÅRSKONFERENCE

2 CO-CREATION CO-CREATION handler grundlæggende om at benytte brugerens/målgruppens viden og erfaringer til at skabe, kvalificere eller teste forskellige produkter. I boligsocialt arbejde er brugerne/målgruppen beboere eller samarbejdspartnere så som professionelle fra kommunen, frivillige fra NGO er eller medlemmer af lokale foreninger og klubber. Det er dem, der besidder den vigtige viden om, hvilke projekter, aktiviteter og ideer, der passer ind i deres hverdag og daglige virke i boligområdet. Vi har valgt at give co-creationbegrebet et twist på konferencen for at få JERES viden og erfaringer om det boligsociale arbejde i spil. På konferencen indtager I rollen som eksperterne. I Cocreation Lab vil alle bidrage til en publikation om boligsocialt arbejde, som mange i og uden for den almene boligsektor vil have gavn af. Det forventes ikke, at I skal komme med lange analyser eller teorier af jeres eget virke, men i stedet dele jeres daglige erfaringer og uundværlige insider-viden. At co-creation er valgt som årets tema er ingen tilfældighed. I dag arbejder mange boligsociale helhedsplaner med eksperimenterende og innovative bud på, hvordan nogle af de mest presserende og komplicerede sociale problemstillinger som f.eks. manglende uddannelse blandt unge, arbejdsløshed og inklusion af socialt udsatte grupper også kan håndteres. Det gøres sammen med målgruppen og den måde at arbejde på udgør derved et supplement til de mere velkendte og traditionelle måder at håndtere sociale problemstillinger på.

3 Charles Leadbeater Engelske Charles Leadbeater er anerkendt som en af verdens førende tænkere, når det handler om innovation og kreativitet. Han har rådgivet virksomheder, byer og regeringer i hele verden. Den 23. september gæster han så Boligsocial Årskonference, hvor han vil tale om innovationsstrategier, socialt entreprenørskab og om det komplicerede samspil med offentlige systemer. Senest har Leadbeater, i samarbejde med Cisco, undersøgt hvordan pædagogisk innovation drives frem af sociale iværksættere i slumkvarterer i udviklingslandene. Pointen er, at det ofte er i de mest udfordrede by- og boligområder, at innovation opstår og ikke nødvendigvis på de bondede gulve i ministerkontorer og højere læreanstalter. Alt dette er sammenfattet i hvidbogen Learning from the extremes fra Allerede i slut 90 erne satte Charles Leadbeater sig for at undersøge, hvordan den voksende skare af sociale iværksættere bidrog til at udvikle innovative løsninger på mange af Storbritanniens mest presserende sociale problemer såsom hjemløshed, narkotikamisbrug og arbejdsløshed. En dagsorden, der stadig er relevant ikke kun i England men også i Danmark i en tid, hvor velfærden er under pres. Det gjorde han blandt andet med bogen The Rise of the Social Entrepreneur, der siden er gået hen og blevet en klassiker for fagfolk. Social entrepreneurs will be one of the most important sources of innovation. Social entrepreneurs identify under-utilised resources people, buildings, equipment and find ways of putting them to use to satisfy unmet social needs. They innovate new welfare services and new ways of delivering existing services. Social entrepreneurs who deploy entrepreneurial skills for social ends are at work in parts of the traditional public sector, some large private sector corporations and at the most innovative edge of the voluntary sector. (Fra Leadbeater, 1997: The Rise of the Sociale Entrepreneur, p.2)

4 PROGRAM MANDAG Ankomst og check in Morgenmad og kaffe Velkommen til Boligsocial Årskonference 2013 Ved Jane Findahl, formand for KLs Børne- og Kulturudvalg og bestyrelsesmedlem i KLs bestyrelse og direktør Bent Madsen, BL Danmarks Almene Boliger Udsatte boligområder - de næste skridt Ved minister for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen Co-creation og åben innovation fra neden Frokost Co-Creation Lab W-rap it up! Ved Charles Leadbeater, rådgiver for Downing Street 10 Policy Unit og medstifter af Participle, the Public Service Innovation Agency Ved Steffen Löfvall chefkonsulent på Copenhagen Business School og ekstern lektor på IT-Universitet i København Talenter fra Rapakademiet i Århus fyrer den af i plenum og afslutter dagen med en fest. Der serveres en forfriskning! Pause Middag og networking 4 BOLIGSOCIAL ÅRSKONFERENCE 2012

5 Co-creation Lab Vi har samlet 350 af de skarpeste boligsociale hjerner i landet, lad os slå dem sammen til én! Mandag d. 23. september kl vil boligsocial årskonference blive omdannet til et Co-creation Lab, hvor konferencedeltagerne indgår i en fælles vidensdeling og skriveproces. Alle boligsociale medarbejdere på tværs af geografi, projekttype og uddannelsesmæssig baggrund vil komme til at bidrage til processen. Hvad sker der i Lab et? Indholdet skaber vi sammen på dagen. Rammen for Lab et lægger op til: At du møder andre boligsociale medarbejdere med andre fagområder og fra andre dele af landet. Du møder dem allerede, når konferencen skydes i gang, for I sidder ved samme bord. En systematisk udveksling af erfaringer på tværs af geografi, ansættelsessted og uddannelsesmæssig baggrund hvordan I kan gøre det, står beskrevet i procesbeskrivelsen i jeres konferencemapper. Under seancen udarbejder I en case-beskrivelse, der vil indgå i en fælles publikation om boligsocialt arbejde. Den kan bruges fremadrettet af nyansatte boligsociale medarbejdere, koordinatorer i boligorganisationer, kommuner, politikere og andre interesserede. Boligsocialnet står for efterredigeringsproces, lay-out og publicering. Sprænger jeres lab i luften eller fuser det hele ud, vil medlemmerne af årskonferencens planlægningsgruppe stå klar til at bidrage med hjælp undervejs. Velkommen til Co-creation Lab!

6 PROGRAM tirsdag Godmorgen Socialt ansvar i den almene sektor Ved direktør Michael Demsitz, Boligkontoret Danmark Workshopsession Frokost Hver workshop varer ca. 1,5 time og alle deltagere får således mulighed for at deltage i to workshops Hvad kan vi lære af Roskilde Festival? Ved udviklingschef Esben Danielsen, Orange Innovation, Roskilde Festival Tak for i år og på gensyn

7

8 varmemesterklipning stedlighed og mødesteder RUNDE 1 kl Workshoppen fokuserer på boligområdernes planlægning og udearealernes betydning for beboernes trivsel, identitet og tilhørsforhold. Vi træder et skridt tilbage og ser på hvilke drømme, idealer og natursyn, der lå bag planlægningen. Vi ser på nogle af de nutidige undersøgelser, der er lavet om menneskers forhold til deres sted - og et skridt frem i forhold til de trends, der er i samfundet og den indflydelse de kan få på fremtidens udearealer i boligområder. I workshoppen arbejder deltagerne sammen om at skabe nogle ekstremscenarier og de drøfter de drivkræfter, der kan skabe de konkrete forandringer. Bemærk at der er plads til max deltagere i workshoppen og dørene lukkes, når der er fuldt hus. Kompetenceleder og studielektor, cand. polyt. Anne Mette Boye, Arkitektskolen Århus. Salon 2 og 3 Co-creator spil om samarbejdsdrevet innovation Tværgående udviklingsprojekter stiller store krav til projektledere. På workshoppen skal I sammen håndtere forskelligheden i et projekt og udnytte dens styrker bedst muligt. Deltagerne bliver kastet ud i et innovations og læringsspil. Ved at inddrage mange forskellige aktører skaber man et stærkt fundament for innovation, men samtidig indbyder man til konflikter, forventningsuoverensstemmelser og banale men fatale misforståelser. CO-CREATOR formidler den nyeste forskning indenfor tværgående innovation og er udviklet sammen med de førende danske forskere på feltet. Povl Gad, Gametools. Sal L De unge på kanten Denne workshop handler om arbejdet med at inkludere og skabe demokratisk deltagelse blandt udsatte unge i boligområderne. Workshoppen sætter igennem en blanding af oplæg og dialog fokus på alternative metoder og nye tilgange i arbejdet med»de unge på kanten«i udsatte boligområder. Ph.d. studerende Mette Bladt, RUC og ungekoordinator Søren Løkke, Partnerskabet Urbanplanen, 3B. Plenum

9 RUNDE 1 kl Tips til det gode NGO samarbejde Mange af de store NGO ere i Danmark tænder på samarbejdet med boligsociale medarbejdere, der har deres kontakt og relationsarbejde i orden blandt beboerne i boligområdet. Workshoppen giver dig en mulighed for at drøfte dine erfaringer med og få inspiration til samarbejde med NGO er på tværs af helhedsplanerne. Vi tager afsæt i samarbejdet mellem Red Barnet og den boligsociale helhedsplan i Akacieparken. Samarbejdet har medført konkrete aktiviteter, en formaliseret partnerskabsaftale og en hel del erfaringer om de muligheder og udfordringer, der opstår undervejs især i forhold til hvordan NGO ens ressourcer og de lokale ressourcer kobles bedst muligt. Workshoppen er en blanding af oplæg og erfaringsudveksling på tværs af helhedsplanerne. Projektleder Gert Korvig og forældrekoordinator Nahid Yazdanyar, Akacieparken på vej, Lejerbo. Sal K Lighed i sundhed Workshoppen kommer med to bud på hvordan kommuner, boligorganisationer, frivillige foreninger og borgere arbejder sammen for at øge ligheden i sundheden i boligområderne. Hvordan kan kommuner skabe de gode rammer for en reel borgerinvolvering, som skaber engagement hos borgere, og som kan sikre en langsigtet forankring af indsatserne til sundhedsfremme? Hvor giver det mening for kommuner og boligsociale medarbejdere at samarbejde i forebyggelses- og sundhedsindsatsen? Projektleder Mads Borgstrøm-Hansen, Sundhedsværkstedet Øst, Aalborg Kommune. Tina Kjær Bach, Projekt 9220, Koordinator Ingunn S. Jacobsen, Sund By, Horsens Kommune og Gunnar Nielsen, frivillig på Sønderbro Horsens. Sted: Salon Forebyggelse af banderelateret kriminalitet Banderelaterede konflikter spiller en stor rolle i debatten om de udsatte boligområder. Men hvem er de involverede parter, og hvilken rolle har vi som boligsociale medarbejdere i at forebygge og håndtere bandekriminalitet? Hvad er snitfladerne mellem kommune, politi og den boligsociale indsats? Workshoppen giver deltagerne mulighed for at blive mere skarpe på, hvilken rolle lokalsamfundet spiller i forebyggelsen af banderelateret kriminalitet. Søren Lerche, underviser på Grundtvigs Højskole Salon

10 Co-creator spil om samarbejdsdrevet innovation Tværgående udviklingsprojekter stiller store krav til projektledere. På workshoppen skal I sammen håndtere forskelligheden i et projekt og udnytte dens styrker bedst muligt. Deltagerne bliver kastet ud i et innovations og læringsspil. Ved at inddrage mange forskellige aktører skaber man et stærkt fundament for innovation, men samtidig indbyder man til konflikter, forventningsuoverensstemmelser og banale men fatale misforståelser. CO-CREATOR formidler den nyeste forskning indenfor tværgående innovation og er udviklet sammen med de førende danske forskere på feltet. Povl Gad, Gametools. Sal L RUNDE 2 kl Digital Storytelling Den korteste afstand mellem to mennesker er en historie - hands-on øvelser i en co-storytelling-creation proces. Der findes mange metoder til borgerinddragelse, men hvordan skaber vi en egentlig dialog med beboerne, og hvordan fastholder vi dem som aktive medspillere på en involverende og kreativ måde? Workshoppen giver en introduktion til digital storytelling. Du kommer til at opleve og afprøve kreative metoder til, hvordan historier skaber en fælles følelse af identitet for beboerne i et boligområde. Du vil endvidere få inspiration til, hvordan digital storytelling kan skabe nærværende samt involverende projekter til vidensdeling og medborgerskab. Kick-off af netværk for fællessekretariater Workshoppen er forbeholdt ledere af fælles og områdesekretariater På kick-off et skaber deltagerne sammen rammerne for et netværk for vidensdeling mellem fælles og områdesekretariaterne. Netværket kan vælge at fokusere på temaer som eksempelvis social innovation, metodeudvikling, beboerdemokrati, kommunikation og samarbejdsformer mellem boligorganisationer, helhedsplaner og kommunerne. Ideen er, at der afholdes møder ca. to gange om året. På workshoppen aftales videre forløb og rammer for aktiviteterne i netværket og der tages en første runde i forhold til erfaringsudveksling på tværs. Nikoline Lohmann, Digital Storylab Salon 2 og 3 Karen Sommer, BolivVejle og Bertil Mahs, Boligsocialt Fællessekretariat Århus. Plenum

11 RUNDE 2 kl Inddragelse og medskabelse børn og unge bygger selv deres nye kvarterpark De senere år har den boligsociale indsats i Charlottekvarteret i Tåstrup udviklet metoder til medskabelse og deltagelse i boligområdet. Med tiden er opstået en samarbejdskultur og tradition for deltagelse i kreative udviklingsprocesser blandt beboere, institutioner og det lokale erhvervsliv. I workshoppen vil det boligsociale projekt vise konkrete eksempler på, hvordan de arbejder med co-creation som oplæg til en fælles refleksion over potentialer og udfordringer i arbejdet med medskabelse i by- og boligområder. Boligsociale medarbejdere Anders Hagedorn og Martin R. Madsen, Charlottekvarteret og Ph.d. studerende Marting Frandsen, RUC Salon Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Deltagerne vil i grupper arbejde med at udvikle en handleplan for etablering af et konkret partnerskab om tryghed med udgangspunkt i deres egen virkelighed. Efter et oplæg om erfaringer fra Tingbjerg deles deltagerne i grupper af 6-7 personer. De skal hver især overveje, hvorfor de er interesseret i at indgå et partnerskab. Herefter udvælges en af deltagernes partnerskab og gruppen udarbejder i fællesskab en handleplan. Workshoppen afsluttes med en fælles opsamling. Projektleder Margrethe Clausager, den boligsociale indsats i Tingbjerg og Ingeborg Degn, Center for Sikker By, Københavns Kommune Sted: Sal K Lektier Online Lektier Online workshoppen er en blanding af oplæg, debat og idéudvikling. Du vil få mere at vide om, hvordan Lektier Online fungerer i praksis som et tilbud til unge i dit boligområde, og vi vil sammen idéudvikle på, hvordan boligsociale medarbejdere og Lektier Online kan samarbejde om at understøtte de unges skolegang, så flere får succesoplevelser i skolen. Lektier Online er et succesfuldt udviklingsprojekt, der er målrettet unge i udsatte boligområder. Lektier Online er finansieret af satspuljemidler og styret af en gruppe bestående af repræsentanter fra Ministeriet for Børn og Undervisning, Kulturstyrelsen og Statsbiblioteket. Projektet har været i gang siden juni 2009 og er organisatorisk forankret på Statsbiblioteket. Målgruppen for lektiehjælpen er folkeskoleelever fra klasse. Lektier Online har ca brugere, er åbent 5 dage om ugen fra og har over 250 frivillige lektiehjælpere, der ugentligt hjælper over 300 elever. Anne Vest Hansen og Anders Taylor Hansen, Statsbiblioteket Salon

12 PRAKTISK INFO Vi håber, du har besvaret den udsendte survey, som du modtog i din bekræftelsesmail. Har du ikke modtaget den, så kontakt os hurtigst muligt på Det er vigtigt, at alle besvarer surveyen, så vi kan planlægge det bedst mulige forløb af Co-creation Lab. Medbring din bærbare computer på konferencen. Vi får brug rigtig mange i Co-creation Lab! HUSK! Har du rapporter, nyhedsbreve, pjecer eller andet, som du vil dele, så tag det med til konferencen, hvor det vil blive lagt frem til inspiration for dine kolleger Boligsocialnet er et fagligt netværk for dig tilmeld dig vores nyhedsbrev på hjemmesiden Du kan også følge os på Facebook:

Samarbejdsdrevet Innovation

Samarbejdsdrevet Innovation Samarbejdsdrevet Innovation CLIPS nyhedsbrev nr. 3 Marts 2011 Om CLIPS Forkortelsen CLIPS står for Collaborative Innovation in the Public Sector. CLIPS er et stort forskningsprojekt, hvor målet er at kortlægge

Læs mere

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012-2015 frivilligrådet November 2012 2 SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012 2015 November 2012 Udgivet af: Frivilligrådet Nytorv 19,

Læs mere

Ungeindsatser. Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge.

Ungeindsatser. Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge. Ungeindsatser Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge November 2014 Jesper Pedersen, Bente Nissen, Anette Hansen og Mette Fenger Indholdsfortegnelse

Læs mere

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER En kortlægning af problemstillinger og indsatser Samarbejde mellem skoler og helhedsplaner En kortlægning af problemstillinger og indsatser Rikke Engly Mygind,

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisnings FoU-konference i DGI-byen i København. 5.-6. februar 2013. Program og workshopbeskrivelser

Ministeriet for Børn og Undervisnings FoU-konference i DGI-byen i København. 5.-6. februar 2013. Program og workshopbeskrivelser Ministeriet for Børn og Undervisnings FoU-konference i DGI-byen i København 5.-6. februar 2013 Program og workshopbeskrivelser Ministeriet for Børn og Undervisning, december 2012 FoU-konferencen 2013 I

Læs mere

Styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder Metodekatalog

Styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder Metodekatalog Styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder Metodekatalog Juni 2014 1 Indhold FORORD 4 1. INDLEDNING 5 2. METODEKATALOGETS GRUNDLAG 7 3. METODEBESKRIVELSERNES OPBYGNING 11 4. METODERNE

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

Overblik over sessioner

Overblik over sessioner Øksnehallen CPH Conference Øksnehallen PORT 13 Toiletter Toiletter Udgang til: CPH Conference DGI-byens Hotel Rysensteen Gymnasium Plenum Temasessioner 2,3,4,5,6,7,8 Sideevents A og B 52 50 43 44 48 47

Læs mere

Inspiration til tillid og samarbejde

Inspiration til tillid og samarbejde Inspiration til tillid og samarbejde De statslige arbejdspladser skal være i top, når det kommer til kvalitet, effektivitet og medarbejdertrivsel. Skal de være det, kræver det et godt samarbejde på arbejdspladsen

Læs mere

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Frivillige skaber livskvalitet Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Indhold Forord: Samarbejde skaber livskvalitet 5 Grundlag for samarbejdet 7 Udgiver: Ældre Sagen

Læs mere

Vi vil hinanden er udarbejdet af Boligsocialt Netværk Halsnæs, foråret 2014.

Vi vil hinanden er udarbejdet af Boligsocialt Netværk Halsnæs, foråret 2014. Vi vil hinanden Vi vil hinanden er udarbejdet af Boligsocialt Netværk Halsnæs, foråret 2014. Tekst: Konteksten v/julie Mathiesen i samarbejde med projektleder Mette Lund. Grafisk design: BBentzen Design

Læs mere

Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose

Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose En erfaringsopsamling fra Odense Kommunes bydelsudvikleruddannelse Vollsmosesekretariatet for helhedsplan og kvarterløft Indhold Forord 3 Indledning 4

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Medborgerskabet og folkesundhed Foregår i og sammen med Aarhus Kommune den 19.-20. marts 2014 på Centralværkstedet

Medborgerskabet og folkesundhed Foregår i og sammen med Aarhus Kommune den 19.-20. marts 2014 på Centralværkstedet Sund By sekretariatet c/o KL-huset Weidekampsgade 10 2300 København S. post@sundbynetvaerket.dk Sund By Netværksdage 2014 Medborgerskabet og folkesundhed Foregår i og sammen med Aarhus Kommune den 19.-20.

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

Frivillige unge. Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre

Frivillige unge. Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre AUGUST 2013 INDSATSMANUAL Frivillige unge Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre En del af projektet: Solidaritet mellem generationer sæt ressourcerne

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse

Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse ETIs vidensgrundlag til anbefalinger 2012 Indhold Forord... 2 Kap. 1: Indledning... 2 Etniske minoriteters medborgerskab og borgerdeltagelse...

Læs mere

VELFÆRDENS INNOVATIONS- DAG 2012

VELFÆRDENS INNOVATIONS- DAG 2012 PROGRAM VELFÆRDENS INNOVATIONS- DAG 2012 Temasessioner Løsningsgalleri Se og prøv Velfærdens Innovationsdag 2012 1 Øksnehallen CPH Conference Øksnehallen Toiletter Toiletter Temasessioner 2/3/4/5/6 Plenum

Læs mere

idékatalog Unge Uden Ungdomsuddannelse Lokalbibliotekerne

idékatalog Unge Uden Ungdomsuddannelse Lokalbibliotekerne idékatalog Unge Uden Ungdomsuddannelse Lokalbibliotekerne 1 Unge Uden Ungdomsuddannelse Lokalbibliotekerne Kultur og Borgerservice Aarhus Kommune lokalbibliotekerne@aarhus.dk 2011 ITK Design Mølleparken

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Evaluering af Mind Your Own Business

Evaluering af Mind Your Own Business Als Research APS maj 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af Mind Your Own Business 01 Evaluering af Mind Your Own Business INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 INDLEDNING...3 Evalueringens baggrund...3 Evalueringens

Læs mere

Velkommen til Messen Lyt og lær om arbejdet med udsatte børn og unge

Velkommen til Messen Lyt og lær om arbejdet med udsatte børn og unge Velkommen til Messen Lyt og lær om arbejdet med udsatte børn og unge Formålet med Messen er at synliggøre og anerkende det fantastiske arbejde, der udføres på området for børn og unge med særlige behov.

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

BEBOERPROJEKT BISPEBJERG

BEBOERPROJEKT BISPEBJERG BEBOERPROJEKT BISPEBJERG FSB S HELHEDSPLAN FOR DEN BOLIGSOCIALE INDSATS PÅ BISPEBJERG 2013-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING... 2 PROBLEMKOMPLEKSET PÅ BISPEBJERG... 3 BØRN, UNGE

Læs mere