VI LÆRER DIG AT KUNNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VI LÆRER DIG AT KUNNE"

Transkript

1 6 SPÆNDENDE UDDANNELSER DU IKKE KAN LÆSE DIG TIL! LYDTEKNIKER KØKKENASSISTENT EJENDOMSTEKNIKASSISTENT MUSIKER VÆRKSTEDSLÆRE METAL/TRÆ FILM- OG BILLEDMEDARBEJDER VI LÆRER DIG AT KUNNE AT VILLE, SØRGER DU SELV FOR

2 OM UDDANNELSERNE PÅ EDMK. VI LÆRER DIG AT KUNNE AT VILLE, SØRGER DU SELV FOR! EDMK har siden 2003 uddannet unge (17-25 år) med specielle behov for støtte til læring og individuel tilrettelæggelse af egne uddannelsesforløb. Eleverne på EDMK har ofte sammensatte indlæringsproblemer, som ikke kan tilgodeses på andre erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner (læs mere på EDMK arbejder sammen med tekniske skoler, VUC og AMU-centre om individuelle kompetenceudviklingsforløb, der ofte fører til en egentlig erhvervsuddannelse. I de senere år har EDMK udviklet STU-forløb inden for rammerne af den ikke-boglige mesterlære. Eleverne på EDMKs STU-forløb får tilbudt en nuanceret individuel plan for kompetenceudvikling med fokus på senere erhvervsarbejde og et selvstændigt personligt liv. EDMK stiller krav til den enkelte elev om at være interesseret i at udvikle og uddanne sig inden for et af EDMKs erhvervsrettede uddannelsestilbud. Derudover skal eleven være mødestabil og arbejdsvillig, ligesom eleven skal være en god kammerat og et loyalt teammedlem. Disse krav har gennem årene medført, at uddannelsesmiljøet på EDMKs forskellige skoler er præget af ro, omsorg, godt humør og gode viljer. 2

3 På alle uddannelseslinjer er musik en mulighed, ligesom skolens teater-, danse- og musikprojekter er et tilbud til alle skolens elever. EDMK råder over: studier, koncertsale, øvelokaler, værksteder, køkkener og klasselokaler med alt det udstyr, der gør uddannelserne og hverdagen til en oplevelse. EDMK kan garantere relevante praktikpladser for de elever, der ønsker og magter at gennemføre eksterne praktikker. EDMKs personale er: teknikere, musikere, håndværkere, kokke, kunstnere, samt pædagoger, lærere og psykolog. EDMKs elever kommer i arbejde, uddannelse, særlige jobs og i positiv personlig udvikling. EDMK har skoler i Hillerød, København og Esbjerg. Læs mere om EDMK på Vi glæder os til at møde dig. Ole Hummelgaard Uddannelseschef Anne Sølling Souschef/psykolog 3

4 LYD TEKNIKLINJEN PÅ EDMK. Den 3-årige uddannelse til lydteknikassistent samt STU-forløbene i lydteknik, foregår efter principperne for den ikke-boglige mesterlære. Uddannelserne er tilrettelagt i EDMKs daglige produktionsrutiner, og tager derfor udgangspunkt i praktiske opgaver med lyd, lys og sceneteknik som indhold. Elevernes daglige opgaver er f.eks. studieindspilninger, koncertafviklinger, teater- og danseforestillinger, festivals og meget andet inden for faget. EDMK samarbejder med en lang række danske orkestre, musikere, standups, skuespillere, dansere, teatre, tv og radio, koncertsteder og andre professionelle inden for faget. Eleverne skal være indstillet på at arbejde på eksterne opgaver med koncertafvikling, festivals etc. som en del af uddannelsen. Uddannelserne er tilrettelagt således, at eleven gennem 3 år gennemgår et fagligt pensum, der berettiger til en erhvervsfaglig afgangseksamen i samarbejde med en godkendt teknisk skole. Dette sker kun, hvis eleven ønsker det og naturligvis kun, hvis eleven har den tilstrækkelige faglige kunnen. EDMKs LYDTEKNIKASSISTENTELEVER KOMMER I JOB ELLER VIDEREUDDANNELSE. 4

5 Du vil møde udøvende professionelle lærere med fagligt overskud og undervisningserfaring. VI STILLER KRAV TIL DIG: med dine medstuderende og lærerne koncerter og musikteater FAGET INDEHOLDER: t 5

6 KØKKENLINJEN PÅ EDMK. På EDMKs køkkenlinje går der max. 6 elever i et supermoderne produktionsmiljø. Uddannelsen, der er opbygget omkring principperne for den ikke-boglige mesterlære, er tilrettelagt som kompetenceforløb og STUforløb, der retter sig mod at give dig kompetencer inden for køkkenbranchen. Den daglige madlavning og køkkenproduktion henvender sig til skolens egne elever og lærere, men i stigende omfang også til eksterne kunder, som f.eks. firmaer, skoler og festarrangører. Køkkenuddannelserne er af 3 års varighed. Køkkenlinjens elever uddanner sig til gastronomiassistenter eller som cater. Vores STU-elever opnår kompetencer til at arbejde i kantiner eller institutionskøkkener. EDMKs køkkenuddannelser foregår enten på skolen Falkevej 26, Hillerød, i vores café på Kastrupvej 6, Kbh. S eller på skolen Frihedsvej 13, Esbjerg.

7 EDMKs KØKKENUDDANNELSER ER SJOVE OG FAGLIGT GRUNDIGE. - du arbejder i et team på max. 6 elever og én faglærer - du lærer om faget og fagets muligheder - du bruger det, du lærer her og nu - du kan komme i praktik i en virksomhed Du vil møde udøvende professionelle lærere med fagligt overskud og undervisningserfaring. VI STILLER KRAV TIL DIG: øve og arbejde på at opnå det bedst mulige resultat indstillet på at samarbejde med dine medstuderende og lærerne arrangementer f.eks. events, festivals, koncerter og selskaber men du skal være motiveret og indstillet på at knokle for det Du vil efter endt uddannelse få mulighed for at afslutte med en egentlig erhvervsfaglig afgangseksamen efter aftale med en anerkendt teknisk skole. EDMKs KØKKENELEVER KOMMER I JOB ELLER VIDEREUDDANNELSE. FAGET INDEHOLDER: produktionsrutiner, som i kantiner og mindre institutionskøkkener og kolde retter, servering og rengøring 7

8 EJENDOMSSERVICE- LINJEN PÅ EDMK. - - en faglærer følger den enkelte elev og det enkelte team igennem hele uddannelsen. eller lignende.

9 EDMKs EJENDOMSTEKNIKUDDANNELSER ER SJOVE OG FAGLIGT GRUNDIGE. - du arbejder i et team på max. 6 elever og én faglærer - du lærer om faget og fagets muligheder - du bruger det, du lærer her og nu - du kan komme i praktik i en virksomhed Du vil møde udøvende professionelle lærere med fagligt overskud og undervisningserfaring. VI STILLER KRAV TIL DIG: og arbejde på at opnå det bedst mulige resultat indstillet på at samarbejde med dine medstuderende og lærerne arrangmenter f.eks. festivals, koncerter og musikteater teknik, men du skal være motiveret og indstillet på at knokle for det Elever, der kan tilegne sig pensum til en egentlig erhvervsuddannelse som ejendomsmedhjælper eller ejendomstekniker, kan afslutte uddannelsen med en erhvervsfaglig afgangseksamen efter aftale med en anerkendt teknisk skole. FAGET INDEHOLDER: f.eks. anlæg og have 9

10 MUSIKLINJEN PÅ EDMK. EDMK har skabt et helt nyt uddannelsesforløb for dig, som vil spille musik, men som også kan få brug for en kompetencegivende uddannelse inden for lyd, lys, sceneteknik eller mediekundskab. Du kan også bruge EDMKs uddannelse på musiklinjen som forskole til andre musikuddannelser. Dine ugentlige undervisningstimer i obligatoriske musikfag kobles sammen med undervisningsforløb inden for lyd, lys, scene og medieteknik ved at sprede pensum ud over 3 år. Dermed skaber vi plads til en masse kvalificeret og målrettet undervisning inden for musik og teknik f.eks. også med danse-, teaterprojekter og studieindspilninger. Du vil møde udøvende professionelle lærere med fagligt overskud og undervisningserfaring. VI STILLER KRAV TIL DIG: opnå det bedst mulige resultat med dine medstuderende og lærerne koncerter og musikteater motiveret og indstillet på at knokle for det 10

11 FAGLIGT INDHOLD. Musikdelen: Hovedfag: Dit hovedfag er dit instrument eller din stemme. Her bliver du undervist og inspireret af den faglærer, der passer til netop dit niveau, dine behov og interesser. Vær forberedt på hjemmearbejde! Teori og hørelære: Teori og hørelære er et must, når du skal kommunikere med andre om musik og en absolut betingelse for at kunne søge ind på en videregående musikuddannelse. Undervisningen er niveaudelt og foregår på små hold. Komposition og tekstarbejde: Mange af vores elever ønsker at skabe deres egen musik og tekster. Igennem uddannelsesforløbet vil der være kompositions- og tekstværksteder, der giver dig mulighed for at skrive din egen musik og tekster og udvikle egne kreative projekter. Du vil få mulighed for at indspille egne sange på cd i vores professionelle studier. Bifagsklaver: Satser du på en uddannelse og karriere inden for musik, skal du nødvendigvis lære at spille rytmisk brugsklaver. Samtidig er klaveret det mest overskuelige instrument mht. nodelære. Projekter: Hvert halve år aflyser vi det ordinære skema i 4 til 6 uger og arbejder i stedet med et projekt eller en forestilling. Teknikdelen: Hovedfag: Studie- og PA-teknik med undervisning i indspilningsrutiner, mikrofonteknik, mixning, kabling og software kendskab. Bifag: Du vil efter endt uddannelse få mulighed for at afslutte med en egentlig erhvervsfaglig afgangseksamen i lydteknik efter aftale med en anerkendt teknisk skole. Dette sker dog kun, hvis du selv ønsker det, og efter at du har fuldført pensum for en sådan uddannelse. 11

12 VÆRKSTEDSLINJEN PÅ EDMK. SKOLEN HAR TRE VÆRKSTEDER: Uddannelserne er opbygget omkring principperne for den ikke-boglige mesterlære, og er tilrettelagt som kompetenceforløb og STU-forløb, der retter sig mod at give dig kompetencer inden for arbejdet på: tømmer og byggepladser etc. maskinværksteder etc. - du arbejder i et team på max. 6 elever og én faglærer - du lærer om faget og fagets muligheder - du bruger det, du lærer her og nu - du kan komme i praktik i en virksomhed Dine ugentlige undervisningstimer i obligatoriske fag kobles sammen med dine egne faglige ønsker og projekter ved at sprede pensum ud over 3 år.

13 Du vil arbejde sammen med din faglærer og en række professionelle lærere med fagligt overskud og undervisningserfaring. VI STILLER KRAV TIL DIG: mulige resultat med dine medstuderende og lærerne motiveret og indstillet på at knokle for det LINJEFAGET INDEHOLDER: 13

14 FILM OG BILLEDMEDIE- LINJEN PÅ EDMK. Uddannelsen er opbygget omkring principperne for den ikke-boglige mesterlære, og er tilrettelagt som kompetenceforløb og STU-forløb, der sigter på at give dig kompetencer til evt. senere uddannelse inden for medieproduktion og forskellige job inden for film-, tv- og videoproduktion samt elektronisk publicering. Dine ugentlige undervisningstimer i obligatoriske fag kobles sammen med dine egne faglige ønsker og projekter ved at sprede pensum ud over 3 år. Eleverne skal blandt andet lære at betjene et professionelt videokamera, at redigere film, musikvideoer og programmer på Final Cut Pro, og at producere dvd er. Eleverne løser både selvstændige og bestillingsopgaver, og lærer forberedelse, planlægning, omtanke og samarbejde. Linjefaget indeholder desuden arbejde med still-foto, Photoshop og billedkunst, som led i den samlede udvikling af elevens fantasi og evne til at se og høre kreativt samt danner et grundlag for kreativ tænkning og problemløsning i det hele taget. Der lægges vægt på, at eleverne opnår en selvstændighed i både det kreative og det tekniske arbejde, og at de udvikler stil- og kvalitetssans i deres arbejde. 14

15 tionsrutiner med mulighed for ekstern undervisnings- anvendes i fagets daglige rutiner. - du lærer om faget og fagets muligheder - du kan komme i praktik i en virksomhed professionelle lærere med fagligt overskud og undervisningserfaring. VI STILLER KRAV TIL DIG: lærerne knokle for det LINJEFAGET INDEHOLDER: form og teknik

16 UDDANNELSESSTART 1. AUGUST OG 1. JANUAR RING TIL OS PÅ TLF OG HØR MERE OM, HVORDAN DU KOMMER VIDERE Der er gode bus- og S-togsforbindelser til Hillerød Station, hvor der er flere busser til Falkevej.

Ole Hummelgaard. Historien om Erhvervsskolen Det Musiske Kompagni. i Hillerød. Mesterlære. med socialpædagogisk og psykologisk støtte

Ole Hummelgaard. Historien om Erhvervsskolen Det Musiske Kompagni. i Hillerød. Mesterlære. med socialpædagogisk og psykologisk støtte Historien om Erhvervsskolen Det Musiske Kompagni i Hillerød Ole Hummelgaard Mesterlære med socialpædagogisk og psykologisk støtte Indhold Forord 7 Kapitel 1. Hvor gør vi hvad, hvordan og hvorfor 15 1.1

Læs mere

Virksomhedsplan for Produktionsskolen k-u-b-a 2015

Virksomhedsplan for Produktionsskolen k-u-b-a 2015 Virksomhedsplan for Produktionsskolen k-u-b-a 2015 Indhold: Præsentation af skolen og dens værdigrundlag s. 2 Øvrige mål for 2015 s. 4 Vejledning s. 5 Undervisning i grundlæggende færdigheder s. 6 Valgfag

Læs mere

Vedrørende indholdsplanen for skoleåret 2014/2015

Vedrørende indholdsplanen for skoleåret 2014/2015 Vedrørende indholdsplanen for skoleåret 2014/2015 Stemning, samvær og atmosfære Velkommen til et spændende år med mange nye oplevelser, udfordringer og gode venner. Du ønsker dig et super godt år på efterskole.

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

Virksomhedsplan 2013 for Produktionsskolen Datariet

Virksomhedsplan 2013 for Produktionsskolen Datariet Virksomhedsplan 2013 for Produktionsskolen Datariet 1. Forord 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Mål 6. Målgruppe 7. Produktion og undervisning 8. Uddannelses- og erhvervsvejledning 9. Andre aktiviteter

Læs mere

Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Telefon 36 77 91 10 Telefax 36 77 38 04 email: info@stevnsbo.dk www.stevnsbo.dk

Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Telefon 36 77 91 10 Telefax 36 77 38 04 email: info@stevnsbo.dk www.stevnsbo.dk Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Telefon 36 77 91 10 Telefax 36 77 38 04 email: info@stevnsbo.dk Vi ser på livet som en lystig leg med ubegrænsede muligheder På vores skole gør vi alt for, at du får de bedste

Læs mere

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Denne vejledning er en hjælp til dig, som skal skrive en motiveret ansøgning i forbindelse med ansøgning om optagelse på IT-Universitetets kandidat- master

Læs mere

IBC International Business College Hovedforløb Virksomhedshold - Detailhandel. www.ibc.dk. Skræddersy din elevs uddannelse

IBC International Business College Hovedforløb Virksomhedshold - Detailhandel. www.ibc.dk. Skræddersy din elevs uddannelse IBC International Business College Hovedforløb Virksomhedshold - Detailhandel www.ibc.dk Skræddersy din elevs uddannelse Et bedre sted at lære 1 "Nøgleordene for os er værdiskabelse, innovation og videndeling"

Læs mere

Byg og bolig Børn, unge og ældre Dyr, planter og maskiner Handel og kundeservice Kommunikation og medier Mad og sundhed Turisme, kultur og fritid

Byg og bolig Børn, unge og ældre Dyr, planter og maskiner Handel og kundeservice Kommunikation og medier Mad og sundhed Turisme, kultur og fritid Den Kombinerede ungdomsuddannelse en ungdomsuddannelse, der kombinerer fag fra forskellige uddannelser og giver erhvervserfaring. Når du har gennemført KUU bliver du erhvervsassistent og kan søge job eller

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil 2010 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER

VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER Indholdsplan for Vostrup Efterskole Skoleåret 2014/2015 VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER 1 15-08-2014 Skolens værdigrundlag Baggrund og formål Rammer og regler Elevgruppe og indmeldelsesprocedure

Læs mere

Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet

Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet 1. Forord 2. Vision 3. Værdigrundlag 4. Mål 5. Målgruppe 6. Produktion og undervisning Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet 7. Uddannelses- og erhvervsvejledning 8. Andre aktiviteter 9.

Læs mere

LEDELSE MED SPECIALE I DETAILHANDEL AKADEMIUDDANNELSEN I RETAIL

LEDELSE MED SPECIALE I DETAILHANDEL AKADEMIUDDANNELSEN I RETAIL LEDELSE MED SPECIALE I DETAILHANDEL AKADEMIUDDANNELSEN I RETAIL Tag en akademiuddannelse Uddannelsen tager udgangspunkt i din virkelighed, og undervisningen giver dig mulighed for aktivt at bruge din erhvervserfaring

Læs mere

GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE

GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE VIRKSOMHEDSPLAN 2015 Virksomhedsplan 2015 Gribskov Produktionsskole Indholdsfortegnelse Indledning... side 2 Formål... side 2 Økonomi... side 3 Organisering af produktionsskolen...

Læs mere

10. klasse 2013-2014. Information om 10. klasse i København

10. klasse 2013-2014. Information om 10. klasse i København 10. klasse 2013-2014 Information om 10. klasse i København I N F O R M A T I O N S M Ø D E O V E R S I G T Info-møde oversigt Amager 10. klasse - på Amager Ungdomsskole - på Amager Fælled Skole - på Peder

Læs mere

så ka du lære det SAMMENHOLD KREATIVITET PERSONLIG UDVIKLING FÆLLESSKAB FORDYBELSE

så ka du lære det SAMMENHOLD KREATIVITET PERSONLIG UDVIKLING FÆLLESSKAB FORDYBELSE så ka du lære det! lærer du fordi du har lyst! arbejder du med det DU brænder for! KREATIVITET FORDYBELSE PERSONLIG UDVIKLING SAMMENHOLD FÆLLESSKAB ANDEBØLLE UNGDOMSHØJSKOLE HØJSKOLE FOR UNGE MELLEM 16

Læs mere

10.klasse i Hvidovre Kommune Engstrandskolen 2014-15

10.klasse i Hvidovre Kommune Engstrandskolen 2014-15 10.klasse i Hvidovre Kommune Engstrandskolen 2014-15 Medie og kommunikation Sport og sundhed Language, economics and culture Teknik og byggeri Sundhed, omsorg og mad HUSK informationsaften om 10.klasse

Læs mere

Læreplaner i Faaborg-Midtfyn Musikskole kompetenceudvikling og talentpleje. 2014 og fremefter

Læreplaner i Faaborg-Midtfyn Musikskole kompetenceudvikling og talentpleje. 2014 og fremefter Læreplaner i Faaborg-Midtfyn Musikskole kompetenceudvikling og talentpleje 2014 og fremefter 1 Forord Musikskolens kerneydelse er musikalsk indskoling, vokal - og instrumentalundervisning, med vægt på

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

07 PLS vejleder om: PÆDAGOG- UDDANNELSERNE

07 PLS vejleder om: PÆDAGOG- UDDANNELSERNE 07 PLS vejleder om: PÆDAGOG- UDDANNELSERNE PLS PLS Pædagogstuderendes Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade Bredgade 25 25 X 1260 1260 København København K Tlf Tlf 3546 3546

Læs mere

Vejen videre til succes. 1-årigt forløb eller 3-årig STU

Vejen videre til succes. 1-årigt forløb eller 3-årig STU Vejen videre til succes 1-årigt forløb eller 3-årig STU 2 vores værdigrundlag rosa = Resource rosa = Opportunity rosa = Success rosa = Action Fokus på den unges individuelle ressourcer Alle mennesker har

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I. Sydkysten

UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I. Sydkysten UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I Sydkysten Færdig med skolen, i gang med ungdomsuddannelsen Det kan siges meget kort Færdig med skolen, i gang med ungdomsuddannelsen og sådan tænker og handler langt de

Læs mere

Produktionsskoler i hovedstadsområdet

Produktionsskoler i hovedstadsområdet Produktionsskoler i hovedstadsområdet Sæt dine egne spor! Don t panic En anden vej til ungdomsuddannelse www.produktionsskole.nu 1 Indholdsfortegnelse 2. Velkommen til Produktionsskolen 5. Diagram 6. Produktionsskolen

Læs mere

Velkommen til information om Den Rytmiske Højskole

Velkommen til information om Den Rytmiske Højskole Velkommen til information om Den Rytmiske Højskole Vi vil her give dig en række informationer om fx, kursusstart, kursuslængde, pris og fag. Du kan få mange flere oplysninger på; drh.dk - der kan du også

Læs mere

Højdevangens Skole. Et godt sted at lære

Højdevangens Skole. Et godt sted at lære Højdevangens Skole Et godt sted at lære Velkommen til et unikt skoletilbud! Højdevangens Skole tilbyder som den eneste overbygningsskole i Københavns Kommune et motiverende, inspirerende og fagligt stærkt

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere