Grammatik. Hvad er grammatik? Grammatik er læren om sprog. Hvordan sproget er bygget op, og hvilke regler der er.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grammatik. Hvad er grammatik? Grammatik er læren om sprog. Hvordan sproget er bygget op, og hvilke regler der er."

Transkript

1 Grammatik Indhold Hvad er grammatik?... 1 Hvorfor skal man lære grammatik?... 1 Grammatiske betegnelser... 2 Ord er sprogets byggesten... 3 Sætninger... 4 ikke i spørgsmål... 5 Sætningens led... 5 Substantiver - navneord... 6 Adjektiver - tillægsord... 7 Adjektivers tillægsords gradbøjning... 8 Verber - udsagnsord... 9 Præsens - nutid Præteritum - datid Perfektum - førnutid Plusquamperfektum - førdatid Futurum - fremtid Aktiv og passiv Modalverber - mådesudsagnsord Uregelmæssige verber/udsagnsord på dansk Alfabetisk liste: Adverbier - biord Pronominer - stedord Præpositioner Tidspræpositioner Konjunktioner bindeord Hvad er grammatik? Grammatik er læren om sprog. Hvordan sproget er bygget op, og hvilke regler der er. Hvorfor skal man lære grammatik? Grammatik kan bruges til at skærpe den sproglige opmærksomhed. Grammatik kan gøre det lettere at lære et sprog. Grammatik er et hjælperedskab, mens man lærer sprog. Grammatikken kan aldrig stå alene. Gry Clasen

2 Grammatiske betegnelser Dansk Latin 1. grad Positiv 2. grad Komparativ 3. grad Superlativ Aktiv Aktiv Bestemt Definit Bindeord Konjunktion Biord Adverbium Bydemåde Imperativ Datid Præteritum Ejestedord Possessivt Endelse Suffix Ental Singularis Flertal Pluralis Forholdsord Præposition Fremtid Futurum Førnutid Perfektum Genstandsled Objekt Gradbøjning komparation Grundled Subjekt Hensynsled dativobjekt Henvisende Refleksivt Kendeord Artikel Medlyd Konsonant Mådesudsagnsord Modalverbum Navnemåde Infinitiv Navneord Substantiver Nutid Præsens Omvendt ordstilling Inversion Ordstilling Syntaks Passiv Passiv Personlige stedord Personlige pronominer Selvlyd Vokal Spørgende Interrogativt Stedord Pronominer Tillægsord Adjektiver Ubestemt Indefinit Udsagnsled Verbal Udsagnsord Verbum Uregelmæssig Irregulær Gry Clasen

3 Ord er sprogets byggesten Sproget består af sætninger, der er bygget op af ord fra forskellige ordklasser. En sætning hedder oqaaseqatigiit på grønlandsk. Eksempler: Pigen spiser mad. Hunden hyler. Vejret er dejligt i dag. De kører med hundeslæde. Qanorippit? Ajorpunga Ajunngilanga Nuannaaqaanga Asannippunga Nualluppunga Qasuvunga Hvordan har du det? Jeg har det dårligt Jeg har det godt Jeg er meget glad Jeg er forelsket Jeg har influenza Jeg er træt. Ordklasser Latin Grønlandsk Dansk Eksempler Et substantiv Taggit Et navneord en stol, en kvinde, en tanke En artikel Ilisarsiniut Et kendeord en, et den, det Et pronomen Taggisit Et stedord jeg, du, han, hun, den, det taartissaat vi, I, de Et verbum Oqaluut Et udsagnsord At spise, at lære, at løbe, at gøre, at være, at have Et adjektiv Pissusilerissut Et tillægsord Stor, våd, mange, smuk, dum, klog, kold Et adverbium Oqaaseeraq Et biord Ikke, snart, altid, nu, igen, mange En præposition Siulleqqiutit Et forholdsord På, i, til, om, under, for, fra Gry Clasen

4 Sætninger En sætning består af led (se næste side). Hovedsætninger Hovedsætninger kan stå alene. Ligefrem ordstilling: Vi holder pause nu. Han bor i Aasiaat. Han kommer ikke i morgen Han kører ikke Skoda nu. Omvendt ordstilling Nu holder vi pause I Aasiaat bor han. I morgen kommer han ikke. Han var her i dag. Nu kører han ikke Skoda. Han kører Nissan. Der skal være omvendt ordstilling, hvis hovedsætningen begynder med; tid, sted eller en bisætning Bisætninger Bisætningen består også af led (se næste side). Bisætninger kan ikke stå alene. Han siger, at han går en tur med hunden i dag. Han kommer, hvis han kan. Adverbier i bisætningen Han siger, at han ikke går en tur med hunden i dag. Han kommer ikke, hvis han ikke kan. Spørgende sætninger Brug hvad, hvem, hvornår, hvorfor osv. Hvad hedder du? Jeg hedder Peter. Hvornår kommer du? Jeg kommer i morgen. Svar med: Ja eller nej Er han dansker? Nej, han er englænder. Har du bil? Ja, jeg har bil. Kommer du i morgen? Ja, jeg gør. Gry Clasen

5 ikke i spørgsmål Ikke bliver ofte brugt i spørgsmål, hvor vi tror, at svaret er jo. Man kan sige, at det er et helt specielt ikke. Eksempler: Har du ikke en datter? Jo, jeg har en datter. eller Nej, jeg har ikke en datter. Har du ikke en bil? Jo, jeg har en bil. eller Nej, jeg har ikke en bil. Har du ikke et hus? Jo, jeg har. eller Nej, jeg har en lejlighed Har du ikke hunde? Jo, jeg har. eller Nej, jeg har ej. Sætningens led Sætningen skal normalt have mindst to led, nemlig subjekt/grundled (x) og verbum/udsagnsled (o). De to led er sætningens vigtigste led Ligefrem ordstilling Et subjekt er den person eller ting som udfører handlingen, som verbet beskriver. I almindelig sætningsbygning kommer subjektet foran verbet. Det kaldes ligefrem ordstilling. Eksempler: Manden sover. X o Han spiser. x o Inversion/omvendt ordstilling Udover ligefrem ordstilling, er der inversion. I sætninger med inversion kommer verbet (o) før subjektet (x). Der er inversion, hvis sætningen begynder med et andet led end subjektet for eksempel tid eller sted. Eksempler: Om 5 minutter kommer Peter hjem. o x I Århus bor Peter. o x Gry Clasen

6 Substantiver - navneord Substantiver er - ting, for eksempel: en stol, et hus. - levende væsner, for eksempel: en kvinde, et barn, en hund. - begreber, for eksempel: en kærlighed, en fantasi. Substantiver i sætningen Jeg synger en sang. Sangen hedder "Fingeren på pulsen" Jeg køber et æble. Æblet koster 2 kroner. Jeg køber citroner. Citronerne koster 10 kroner. Vi har 2 huse. Husene ligger i Frankrig. Han ser mange film. Filmene går i biografen. Substantiver har - ental og flertal - ubestemt og bestemt - en og et. Der er ingen regler for, hvornår man bruger en, og hvornår man bruger et. Substantiver kan deles i 3 grupper, som har forskellige endelser i flertal: 1. Ord der ender på - er i ubestemt flertal ubestemt bestemt ubestemt bestemt ental en pige pigen et træ træet flertal piger pigerne træer træerne 2. Ord, der ender på - e i ubestemt flertal ubestemt bestemt ubestemt bestemt ental en stol stolen et bord bordet flertal stole stolene borde bordene 3. Ord uden endelse i ubestemt flertal ubestemt bestemt ubestemt bestemt ental en sko skoen et fjernsyn fjernsynet flertal sko skoene fjernsyn fjernsynene Uregelmæssige Substantiver Nogle Substantiver ændrer vokal fra ental til flertal. En hånd - hænder En bog - bøger En mor (moder) - mødre En far (fader) - fædre En bror (broder) brødre Gry Clasen

7 Adjektiver - tillægsord Adjektiver fortæller om Substantiver. Adjektiver har - ental og flertal - ubestemt og bestemt Adjektiver kan stå foran eller bagved Substantiverne. Adjektiver bøjes, når de står foran Substantiver: ubestemt bestemt ubestemt bestemt ental en stor taske den store taske et højt træ det høje træ flertal store tasker de store tasker høje træer de høje træer ubestemt bestemt ubestemt bestemt ental en god film den gode film et pænt billede det pæne billede flertal gode film de gode film pæne billeder de pæne billeder I sætningen: Den store taske står på bordet. Peter bor i det store hus. Han ser kun gode film. Adjektiver bøjes, når de står efter Substantiver: ubestemt bestemt ubestemt bestemt ental en taske er stor tasken er stor et træ er højt træet er højt flertal tasker er store taskerne er store træer er høje træerne er høje ental en film er god filmen er god et billede er pænt billedet er pænt flertal film er gode filmene er gode billeder er pæne billederne er pæne Og i sætningen: Tasken er stor. Huset er stort. Filmene er gode. Et uregelmæssigt adjektiv - tillægsord Adjektivet lille ændrer form i flertal til små: en lille kat den lille kat små katte de små katte Gry Clasen

8 Adjektivers tillægsords gradbøjning Adjektiver bøjes i grader, hvis man vil sammenligne nogle eller noget. Positiv Første grad Komparativ Anden grad Superlativ Højeste grad Høj Højere Højest Kold Koldere koldest Ny Nyere Nyest Hurtig Hurtigere hurtigst Langsom Langsommere langsomst I komparativ bruger vi ofte end, når vi sammenligner. Peter er højere end Thomas Camilla kan løbe hurtigere end Lars Superlativ har også en bestemt form: Peter er den højeste. Adjektiver med uregelmæssig gradbøjning: Meget Mere Mest Mange Flere Flest Få Færre Færrest Lidt Mindre Mindst Lille Mindre Mindst Stor Større Størst God Bedre Bedst Gammel Ældre Ældst Ung Yngre Yngst Lang Længere Længst Ond/slem Værre Værst Læg mærke til: Nogle Adjektiver kan kun gradbøjes med mere og mest. Præsens participium - Lang tillægsmåde: Spændende, mere spændende, mest spændende Brugt, mere brugt, mest brugt Perfektum participium - Kort tillægsmåde Langhåret, mere langhåret, mest langhåret I bestemt hedder det: den mest langhårede Fremmedord: Interessant, mere interessant, mest interessant Realistisk, mere realistisk, mest realistisk Adjektiver - tillægsord der ender på sk: Fantastisk, mere fantastisk, mest fantastisk Gry Clasen

9 Verber - udsagnsord Verber viser hvad vi gør, for eksempel: Ups jeg tabte en kop. Det gør ikke noget. hvad vi laver, for eksempel: Nuka arbejder i en børnehave. hvad vi er, for eksempel: Ana er en kvinde. hvad vi har, for eksempel: Eva har et hus i Narsaq. Verber viser også tid (hvornår vi gør noget). Verber har Måder Infinitiv - Navnemåde, for eksempel: at løbe (skal du slå et verbum op i ordbogen, finder du det i infinitiv) Imperativ - Bydemåde, for eksempel: løb Præsens participium - Lang tillægsmåde (bruges som Adjektiver - tillægsord), For eksempel: løbende Perfektum participium - Kort tillægsmåde (bruges til førnutid og førdatid) løbet Tider Præsens - nutid Præteritum - datid Perfektum - førnutid Plusquamperfektum - førdatid Futurum - fremtid. Aktiv og passiv form Infinitiv Infinitiv ender oftest på -e. For eksempel at være at hedde at gå at læse at studere at lave Gry Clasen

10 Præsens - nutid Præsens ender på -r. jeg laver jeg læser jeg hedder jeg går Verber har samme endelse i alle personer ental flertal 1.person jeg hedder vi hedder 2.person du hedder I hedder 3.person han hedder de hedder hun hedder den hedder det hedder Præteritum - datid Præteritum bruges om noget som skete i fortiden på et bestemt tidspunkt, og som er slut. I sætningen Peter læste i Nuuk. Eva arbejdede på et posthus. Line kom fra Ilulissat. Eva havde en cykel. Præteritum inddeles i 3 grupper: Gruppe 1 ender på -ede eller -de. jeg lavede du arbejdede han svarede hun svømmede de boede du troede Gruppe 2 ender på -te. jeg læste vi kørte jeg hørte han købte hun tænkte du talte Gruppe 3 er de uregelmæssige Verber - udsagnsord. jeg var du havde hun gik de tog han sang hun sov Perfektum - førnutid Perfektum bruges om noget der lige er sket, og som har betydning for nutiden. I sætningen: Marius har været i Grønland før. Sven Bent har købt meget mad. Eva har ikke prøvet at køre med hundeslæde Gry Clasen

11 Perfektum dannes af præsens af 'at have' eller at være' og kort tillægsmåde. Gruppe 1: -et at arbejde arbejder arbejdede har arbejdet at lave laver lavede har lavet/er lavet Gruppe 2: -t at læse læser læste har læst/er læst at høre hører hørte har hørt Gruppe 3: uregelmæssige verber, ender typisk på et eller t at gå går gik har gået/er gået at drikke drikker drak har drukket/er drukket Plusquamperfektum - førdatid Plusquamperfektum bruger præteritum af at have eller at være og kort tillægsmåde. Han havde købt en cykel. Hun havde arbejdet i seks uger. Han var rejst hjem, efter at han havde rejst i Grønland i 2 måneder Futurum - fremtid Futurum vises med nutid eller med skulle/ville. Jeg rejser til København i morgen. Jeg skal rejse til København på torsdag. Jeg vil rejse til København til sommer. Aktiv og passiv Man danner passiv på to måder: s-passiv og blive passiv. Generelt kan man bruge de to måder, uden at meningen ændres. Men s-passiv bruges ofte i skriftsprog (lovtekster). Bruges også om det generelle/gentagne. blive-passiv bruges ofte i talesprog. Bruges også om den enkelte handling. Aktiv Infinitiv Præsens Præteritum Perfektum At hente henter hentede har hentet Passiv 1) hentes hentes hentedes findes ikke 2) blive hentet bliver hentet blev hentet er blevet hentet Nogle verber har passiv form, men aktiv betydning. Synes, skændes, enes, lykkes, længes, ses, mødes slås. I sætninger med subjektet man, ændres det til der i passive sætninger. Man må ikke ryge i toget. Der må ikke ryges her. Gry Clasen

12 Modalverber - mådesudsagnsord at ville at kunne at skulle at måtte Modalverber skal efterfølges af en infinitiv uden at, hvor der er flere muligheder for handling. Hun kan tale fransk. Han skal arbejde i morgen. De vil læse avisen. Jeg må købe nye sko. Er der kun en mulighed for handling, behøver man ikke infinitiv - navnemåde. Jeg vil i biografen. Hun skal til København Adverbier står i sætninger med modalverber efter subjekt og verbum. Jeg kan ikke spise bøf Jeg vil gerne på cafe. Modalverbers - mådesudsagnsords betydning: at ville: udtrykker vilje, ønske eller fremtid: vilje: Jeg vil gå. ønske: Jeg vil gerne have en bil. fremtid: Jeg vil i biografen i morgen. at skulle: udtrykker ordre, nødvendig eller fremtid: ordre: Du skal op nu. nødvendighed: Jeg skal gå nu, min bus kører kl. 7. fremtid: De skal spise på restaurant på torsdag. at kunne: udtrykker evne eller mulighed evne: Hun kan tale fransk. mulighed: Han kan godt købe ind i morgen, supermarkedet har åbent at måtte: udtrykker tilladelse eller nødvendighed: tilladelse: Han må køre bil, han er over 18 år. nødvendighed: Jeg må købe ind, jeg har ikke mere mad. Gry Clasen

13 Uregelmæssige verber/udsagnsord på dansk Alfabetisk liste: Infinitiv Præsens Præteritum Perfektum Eksempel at bede beder bad har bedt Han beder til Gud at betyde betyder betød har betydet Hvad betyder "kuglepen" på dansk? at bide bider bed har bidt Hunden bed mig i foden at binde binder bandt har bundet Han binder sine snørebånd. at blive bliver blev er blevet Det er blevet koldt nu. at bryde bryder brød har brudt Han bryder loven. at burde bør burde har burdet Man bør ikke slå sine børn. at byde byder bød har budt Vil du byde kartoflerne rundt? at bære bærer bar har båret Han har båretr sin kones kuffert. at drikke drikker drak har drukket De drikker te om aftenen. at falde falder faldt er faldet Der er faldet 10 centimeter sne. at fare farer for er faret Hun for ud af døren. at finde finder fandt har fundet Har du fundet din bog? at flyde flyder flød har flydt Det flyder med gamle aviser i lejligheden. at flyve flyver fløj har fløjet Fuglen er fløjet. at fortryde fortryder fortrød har fortrudt De fortrød, at de ikke gik ud i det gode vejr. at fryse fryser frøs har frosset Det frøs 10 grader i nat. at fyge fyger føg har føget Sneen føg, så vi ingenting kunne se. at få får fik har fået De har fået stegt kylling til aftensmad. at gide gider gad har gidet Gider du lige lukke døren? at give giver gav har givet Hun gav ham en ny jakke. at glide glider gled er gledet Han gled på det glatte fortov. at gribe griber greb har grebet Han griber bolden. at græde græder græd har grædt Børnene græder, fordi de er bange. at gælde gælder gjaldt Gælder denne lov for Grønland? at gå går gik er gået De gik hjem klokken 4. at have har havde har haft Han har 5 børn. at hedde hedder hed har heddet De hedder Jørgensen til efternavn. at hjælpe hjælper hjalp har hjulpet Hun har hjulpet sin mor. at holde holder holdt har holdt Han holdt godt fast i sin mors hånd. at hænge hænger hang har hængt Din jakke hænger i gangen. at jage jager jog har jaget Katten har jaget hunden ud af haven. at knibe kniber kneb har knebet Hun kneb ham i kinden. Han sagde av. at komme kommer kom er kommet De kommer hjem klokken halv otte. at kunne kan kunne har kunnet Han kan spille guitar. Gry Clasen

14 at lade lader lod har ladet Vi lader ham blive siddende. at le ler lo har let (leet) De lo højt og længe. at lide lider led har lidt Han lider af sukkersyge. at ligge ligger lå har ligget Han lå på hospitalet i 4 dage. at lyde lyder lød har lydt Det lyder godt! at lyve lyver løj har løjet De løj om barnets alder. at lægge lægger lagde har lagt Jeg lagde bogen på bordet. at løbe løber løb er løbet Han løb hjemmefra som 13-årig. at måtte må måtte har måttet Du må ikke ryge i klassen. at ryge ryger røg har røget Han røg 40 cigaretter på en aften. at se ser så har set Har du set dagens avis? at sidde sidder sad har siddet De sad i stuen og så fjernsyn. at skride skrider skred er skredet Vognen skred i svinget. at skrige skriger skreg har skreget Børnene skriger dagen lang. at skrive skriver skrev har skrevet De skrev et postkort. at skulle skal skulle har skullet Vi skal hjem klokken 3. at skyde skyder skød har skudt Han har skudt et rensdyr. at skære skærer skar har skåret Hun skar et franskbrød i skiver. at slide slider sled har slidt De sled hårdt i det hver dag. at slå slår slog har slået De slog aldrig deres børn. at sove sover sov har sovet Han sover altid godt om natten. at springe springer sprang er sprunget Han sprang over åen. at stige stiger steg er steget Huspriserne stiger hver dag. at stikke stikker stak har stukket Hun er blevet stukket af en myg. at stinke stinker stank har stinket Lossepladsen stinker. at stjæle stjæler stjal har stjålet Man må ikke stjæle! at stryge stryger strøg har strøget Jeg gider ikke stryge mit tøj. at stå står stod har stået Vi stod op klokken 5. at synge synger sang har sunget Vi synger en sang. at synke synker sank har sunket Skibet sank på meget kort tid. at tage tager tog har taget Vi tager toget til Aalborg i morgen. at ville vil ville har villet Vil du hjælpe mig? at vinde vinder vandt har vundet Han har vundet i Lotto. at være er var har været Han er ikke hjemme nu. at æde æder åd har ædt Svin æder, mennesker spiser. Gry Clasen

15 Adverbier - biord Adverbier udtrykker sted, tid eller måde. De har altid samme form. De mest almindelige adverbier ikke, måske, jo, nok, mon, dog, også, kun, igen, gerne, aldrig, altid, ingenting, vel, ofte, tit, her, nemlig, netop, snart, straks, allerede, tilbage, frem, hellere, alligevel, ellers, næsten, især, længe, hen, særdeles, selvfølgelig, sommetider, stadigvæk, stadig, væk, endnu, end, nu, bare, blot, vist, slet ikke. De adverbier har altid samme form. Jeg har ikke en fodbold. Peter har ikke arbejde, han studerer. Drengen kommer måske i morgen. Pigen skal også læse. Så kom dog! Manden har kun 5 kroner. Alexander vil gerne have et stykke brød. Anna er altid træt. Hun vil altid sove. Peter er aldrig træt, han er frisk. Hun kommer nok i morgen. Det har jeg jo sagt. I når det nok. Adjektiver som adverbier Mange adjektiver bruges som adverbier. De tilføjer et t til grundformen Hun danser smukt. Han svarer rigtigt. De adverbier har komparativ og superlativ. ofte oftere oftest gerne hellere helst længe længere længst Kort/lang form af adverbiet Ned/nede - ind/inde -ud/ude - op/oppe - hjem/hjemme hen/henne over/ovre. De adverbier har to former: En kort, der udtrykker bevægelse. En lang, der udtrykker forbliven på stedet. Han går ind i stuen. Han sidder inde i stuen. Gry Clasen

16 Jeg Pronominer - Personlige stedord Grønlandsk Dansk Mig Dig Ham/hende/den/ det Asavakkit Jeg elsker dig Asavara Jeg elsker ham/hende/den/ det Os Jer Dem Asavassi Jeg elsker jer Asavakka Jeg elsker dem Du Asavarma Du elsker mig Asavat Du elsker ham/hende/den/ det Asavatsigut Du elsker os Asavatit Du elsker dem Han/hun/ den/det Asavaanga Han/hun/den elsker mig Asavaatit Han/hun/den elsker dig Asavaa Han/hun/den elsker ham/hende/den/ det Asavaatigut Han/hun/den elsker os Asavaasi Han/hun/den elsker jer Asavai Han/hun/den elsker dem Vi Asavatsigit Vi elsker dig Asavarput Vi elsker ham/hende/den/ det Asavassi Vi elsker jer Asavagut Vi elsker dem I Asavassinga I elsker mig Asavarsi I elsker ham/hende/den/ det Asavatsigut I elsker os Asavasi I elsker dem De Asavaannga De elsker mig Asavaatsit De elsker dig Asavaat De elsker ham/hende/den/ det Asavaatigut De elsker os Asavaasi De elsker jer Asavaat De elsker dem Gry Clasen

17 Pronominer - stedord Personlige pronominer - personlige stedord: Pronominer bruges i stedet for substantiver. Der findes to former, der bruges som subjekt og objekt/sammen med præpositioner Ental Subjekt Objekt 1. jeg mig 2. du, De dig, Dem 3. han ham hun hende den den det det Flertal 1. vi os 2. I, De jer, Dem 3. de dem I sætningen: Johanna rejser til Ilulissat. Hun skal studere på SPS. Hun møder sine studiekammerater. De er glade for at begynde at studere. De går i butikker. Johanne køber et bord. Det koster 235 kr. Possessive pronominer - ejestedord: Possessive pronominer - ejestedord bruges for at vise, hvem der ejer noget. Ental 1. min/mit/mine 2. din/dit/dine, Deres 3. sin/sit/sine hans/hendes dens dets Flertal 1. vores 2. jeres, Deres 3. deres I sætningen: Det er min bil (en bil). Det er mine bøger (en bog). Det er dit æble (et æble). Han kysser sin kone. Hans kone bliver glad. Han kysser hans kone. Hendes mand bliver sur. Vi besøger vores børn. De har læst alle deres bøger. Gry Clasen

18 Præpositioner Præpositioner fortæller om forhold mellem steder, ting, personer, tidspunkter og er ofte en del af faste udtryk. På dansk er det svært at høre sig til, hvilken præposition, man skal bruge. Præpositioner er man nødt til at lære især tidspræpositionerne De almindeligste præpositioner er: på - i - til - fra - om - ved - af med. På, i, til bruges om tid og sted Han går på universitetet (sted). Han kommer på søndag (tid). Peter bor i København (sted). Han er i Danmark i 2 år (sted og tid). Han rejser til Ålborg (sted). Hun kommer til sommer (tid). Hotellet ligger ved stationen (sted). Bogen handler om en spion (forhold). Helle bor sammen med Niels (forhold). Faste udtryk Carl er interesseret i biler. Emma er nødt til at studere meget. Hun er sikker på at han kommer. De fik lejligheden på ubestemt tid. Døren kan kun åbnes ved hjælp af en nøgle. Peter er bange for at komme for sent. Martin bliver aldrig træt af at se på Mercedes. Martin er forelsket i Mercedes. Hold op med at spille så højt! Martin og Jacob er enige med hinanden. Helle tager hjem til sin mor for at slappe af. Peter er ked af at Eva rejser på ferie. Peter har ikke råd til at tage med. Gry Clasen

19 Tidspræpositioner Fortid For...siden, i, på, om, til NU i lørdags i søndags/ i forgårs i går i morges i går morges i går formiddags i går eftermiddags i (går) aftes i morges i formiddags i eftermiddags i går nat Husk præteritum - datid Eksempler: for...siden i lørdags i aftes i går i morges Han kom for en time siden. Hun var til fest i lørdags. Han gik sent i seng i aftes. Hun læste i går. Hun drak kaffe i morges. Fremtid (futurum) i, på, om, til, NU i dag i morgen i overmorgen på mandag om 7 dage til sommer i eftermiddag i aften i nat i morgen tidlig i morgen eftermiddag i morgen aften Husk præsens - nutid eller "skal"/"vil" Eksempler: i om på til Han skal i teatret i aften. Om 2 timer skal hun hjem. Hun rejser på lørdag. Han skal hjem til jul. Periode I Eksempler: Fortid (i + præteritum - datid): Nutid (i + præsens - nutid): Fremtid (i + præsens - nutid eller "skal"/"vil"): Han var på ferie i 14 dage. Han er på ferie i 14 dage. Han skal være på ferie i 14 dage. OM: generelt + bestemt Eksempler: Han gik i seng klokken 23 om aftenen. Han går i seng klokken 23 om aftenen. Gry Clasen

20 Tidsbetegnelser Gry Clasen

21 Konjunktioner bindeord Konjunktioner bruges til at binde sætninger sammen. Da/når Da bruges om den enkelte handling i fortiden Hun skrev postkort, da han var i London. Han gik i skole, da han var barn Når bruges om den gentagne handling i fortid og nutid om fremtid Han skrev postkort, når han var i Paris. Han skriver postkort, når han er i Paris (hver gang). Hun skal i skole, når hun bliver 6 år (noget der sker i fremtiden) Om/hvis Om bruges, når vi spørger Han spørger, om han må komme. Han vil vide, om hun er glad. Hvis bruges, når det er på betingelse af noget. Hun kommer, hvis hun har tid. Du kan få en øl, hvis jeg har en. Gry Clasen

Grammatik Blandet - Opsamling

Grammatik Blandet - Opsamling Grammatik Blandet - Opsamling FIO2000 Laila Kjærbæk Mandag den 15. juni 2009 Substantiver - øvelse Singularis Pluralis Indefinit Definit Indefinit Definit et akvarium akvariet akvarier akvarierne et billede

Læs mere

Grammatik: Fællesnavne: Ting, begreber og levende væsener: F.eks. knallert, spade, radio, virkelighed, ide, hund, giraf

Grammatik: Fællesnavne: Ting, begreber og levende væsener: F.eks. knallert, spade, radio, virkelighed, ide, hund, giraf Grammatik: Substantiver (navneord) Substantiver er benævnelser for personer, steder, begreber og ting. Der findes to slags: Køn: Fællesnavne: Ting, begreber og levende væsener: F.eks. knallert, spade,

Læs mere

flertal ubestemt gruppe 1: (e)r gruppe 2: -e gruppe 3:? en altan altanen (1) altaner altanerne et værelse værelset (1) værelser værelserne

flertal ubestemt gruppe 1: (e)r gruppe 2: -e gruppe 3:? en altan altanen (1) altaner altanerne et værelse værelset (1) værelser værelserne 9 Min lejlighed 3 Substantiver III ental ubestemt en et ental ubestemt -en -et flertal ubestemt gruppe 1: (e)r gruppe 2: -e gruppe 3:? en altan altanen (1) altaner altanerne flertal bestemt gruppe 1: -erne

Læs mere

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Torsdag den 3. december 2009 kl. 9.00-10.00 AVU092-DADSP. (1 time)

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Torsdag den 3. december 2009 kl. 9.00-10.00 AVU092-DADSP. (1 time) Dansk D Almen forberedelseseksamen Sproglig prøve (1 time) AVU092-DADSP Torsdag den 3. december 2009 kl. 9.00-10.00 Opgavesættet består af følgende opgaver: 1 Kommentér og omformulér en tekst 2 Fra navneord

Læs mere

Hjælp til kommatering

Hjælp til kommatering Hjælp til kommatering Materialet her indeholder en række forklaringer som er nødvendige for at kunne sætte komma. Vælg ud hvad du synes er relevant for dig. Indhold i materialet Hvis du venstreklikker

Læs mere

Formerne: Udsagnsord (verbs) Tider (tenses): Navnemåde (infinitiv) eller på en anden vokal: Nutid (præsens):

Formerne: Udsagnsord (verbs) Tider (tenses): Navnemåde (infinitiv) eller på en anden vokal: Nutid (præsens): Formerne: Udsagnsord (verbs) Udsagnsord har 1. Former 2. Tider (i.e. tense) Navnemåde (infinitiv) Nutid (præsens) Datid (præterium) Lang tillægsform (præsens participium), bruges som tillægsord (adjektiv)

Læs mere

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Mandag den 23. maj 2011 kl. 15.00-16.00. AVU112-DANsp/D. (1 time) Prøveafholdende institution

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Mandag den 23. maj 2011 kl. 15.00-16.00. AVU112-DANsp/D. (1 time) Prøveafholdende institution Dansk D Almen forberedelseseksamen Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen

Læs mere

gr@mmatikrytteren Niveau C marts 2013 Marts 2013 Niveau C Navn: Klasse: PS Forlag ApS www.opgavehylden.dk

gr@mmatikrytteren Niveau C marts 2013 Marts 2013 Niveau C Navn: Klasse: PS Forlag ApS www.opgavehylden.dk Marts 2013 Niveau C Navn: Klasse: 1 Bøj substantiverne (navneordene). Udfyld resten af skemaet. ubestemt ental bestemt ental ubestemt flertal bestemt flertal et påskeæg haren en dag flere dage et brev

Læs mere

Lene Bagger Frank Lisborg Hanne Villumsen ALFABETAS GRAMMATIK ØVEHÆFTE 1

Lene Bagger Frank Lisborg Hanne Villumsen ALFABETAS GRAMMATIK ØVEHÆFTE 1 Lene Bagger Frank Lisborg Hanne Villumsen ALFABETAS GRAMMATIK ØVEHÆFTE 1 Alfabetas grammatik Øvehæfte 1 Alfabeta 2006 Lene Bagger Frank Lisborg Hanne Villumsen 1. udgave, 1. oplag 2006 Mekanisk, fotografisk

Læs mere

Test din viden om Pronominer

Test din viden om Pronominer Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Pronominer 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 1 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Tirsdag den 7. december 2010 kl. 9.00-10.00. AVU101-DANsp/D. (1 time) Prøveafholdende institution

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Tirsdag den 7. december 2010 kl. 9.00-10.00. AVU101-DANsp/D. (1 time) Prøveafholdende institution Dansk D Almen forberedelseseksamen Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen

Læs mere

Opgaver til:»tak for turen!«

Opgaver til:»tak for turen!« Opgaver til:»tak for turen!«1. Hvad kan du se på bogens forside? 2. Hvad kan du læse på bogens bagside? 3. Hvad tror du bogen handler om? En invitation 1. Hvad hedder Lindas veninde? 2. Hvorfor ringer

Læs mere

Mødet på isen. Kopiering er tilladt for abonnenter på Baskervilles Depot. Copyright Baskerville Forlag - www.baskerville.dk

Mødet på isen. Kopiering er tilladt for abonnenter på Baskervilles Depot. Copyright Baskerville Forlag - www.baskerville.dk Mødet på isen Langs den svenske Øresunds-kyst er man vandt til om aftenen at se et perlebånd af lys på den anden side - i nabolandet Danmark. Men under anden verdenskrig lå hele den danske kyst i mørke.

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Lene Bagger Frank Lisborg Hanne Villumsen ALFABETAS GRAMMATIK ØVEHÆFTE 2

Lene Bagger Frank Lisborg Hanne Villumsen ALFABETAS GRAMMATIK ØVEHÆFTE 2 Lene Bagger Frank Lisborg Hanne Villumsen ALFABETAS GRAMMATIK ØVEHÆFTE 2 Alfabetas grammatik Øvehæfte 2 Alfabeta 2006 Lene Bagger Frank Lisborg Hanne Villumsen 1.udgave, 1. oplag 2006 Mekanisk, fotografisk

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Grammatik Pronominer (fortsat) og præpositioner

Grammatik Pronominer (fortsat) og præpositioner Grammatik Pronominer (fortsat) og præpositioner Laila Kjærbæk FIO2009 Tirsdag den 9. juni 2009 Pronominer Personlige Fx jeg, du (De), han, hun, den (det), vi, I (De), de; mig, dig (Dem), ham, hende, os,

Læs mere

LÆS BARE LØS. A. Sæt ring om tallet ved de to sætninger, der passer til tegningen - som vist. 2. Det er en tiger. 3. Dette er ikke en klovn.

LÆS BARE LØS. A. Sæt ring om tallet ved de to sætninger, der passer til tegningen - som vist. 2. Det er en tiger. 3. Dette er ikke en klovn. LÆS BARE LØS A. Sæt ring om tallet ved de to sætninger, der passer til tegningen - som vist.. Han maler en lille ko.. Her er en glad lille pige. 2. Hun maler en ko. 2. Han råber vist noget. 3. Hun maler

Læs mere

Side 1. De tre tønder. historien om Sankt Nicolaus.

Side 1. De tre tønder. historien om Sankt Nicolaus. Side 1 De tre tønder historien om Sankt Nicolaus Side 2 Personer: Nicolaus Side 3 De tre tønder historien om Sankt Nicolaus 1 Nicolaus 4 2 Naboen 6 3 Tre poser guld 8 4 Mere guld 10 5 Gaden er tom 12 6

Læs mere

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste Net-opgaver: Facitliste Kapitel 1: Arbejde og uddannelse Ordforråd: Job og jobfunktioner Grammatik: Inversion Grammatik: Datid Grammatik: Possessive pronominer Udtale: R Billedserie: Josefs arbejde Kapitel

Læs mere

De to bedragere. Opgaver til: BEDRAG. Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om?

De to bedragere. Opgaver til: BEDRAG. Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om? Førlæsning / Opgave 1 Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om? De to bedragere Der var engang en kejser. Han holdt så meget af smukt, nyt tøj, at han brugte alle sine penge på det.

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

De bøjes i måde (modus) og art (diatese). Navneordene står altid i akkusativ efter et verbum.

De bøjes i måde (modus) og art (diatese). Navneordene står altid i akkusativ efter et verbum. Opgave om verber Hvad er et verbum? 1. Navn Løsning 2. Et verbum kaldes også på dansk for et Udsagnsord navneord tillægsord biord sagnord 3. Hvilket af følgende udsagn gælder om verberne? De bøjes i køn,

Læs mere

Test din viden om Verber

Test din viden om Verber Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Verber 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 2 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din viden

Læs mere

Side 3.. ægypten. historien om de ti plager.

Side 3.. ægypten. historien om de ti plager. Side 3 ægypten historien om de ti plager 1 Slaver 4 2 Ild i en busk 6 3 Staven 8 4 Sæt dine slaver fri 10 5 En slange 12 6 Blod 14 7 Frøer 16 8 Myg og fluer 20 9 Sygdom 22 10 Hagl 24 11 Græshopper og mørke

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Restaurant Petit. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. 1. Hvor er Jacob og Lone henne? 2. Hvad laver de?

Restaurant Petit. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. 1. Hvor er Jacob og Lone henne? 2. Hvad laver de? OPGAVER TIL Restaurant Petit NAVN: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. 1. Hvor er Jacob og Lone henne? 2. Hvad laver de? 3. Hvorfor tænker Lone på at rejse hjem?

Læs mere

(VICTORIA(14) tager noget fra sin taske, & gemmer det på ryggen, hun sætter sig hen til SOFIA(14) på sin seng) Sofia

(VICTORIA(14) tager noget fra sin taske, & gemmer det på ryggen, hun sætter sig hen til SOFIA(14) på sin seng) Sofia 8.A, Esbjerg Real Skole 2.gennemskrivning, september 2008. Scene 1 Bedste veninder mandag. (VICTORIA(14) tager noget fra sin taske, & gemmer det på ryggen, hun sætter sig hen til SOFIA(14) på sin seng)

Læs mere

Dansk D. Almen voksenuddannelse. Sproglig prøve. Onsdag den 18.maj 2OI 6 kl. g.00-10.00. (time)

Dansk D. Almen voksenuddannelse. Sproglig prøve. Onsdag den 18.maj 2OI 6 kl. g.00-10.00. (time) MINISTERIET FOR BøRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING STYRELSEN FOR U N DERVISN ING OG KVALITET Dansk D Almen voksenuddannelse Sproglig prøve (time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende ins

Læs mere

Dansk som andetsprog G

Dansk som andetsprog G Dansk som andetsprog G Almen voksenuddannelse Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift,

Læs mere

gr@mmatikrytteren Niveau F - august 2012 Månedsopgave August 2012 Niveau F Navn: PS Forlag ApS

gr@mmatikrytteren Niveau F - august 2012 Månedsopgave August 2012 Niveau F Navn: PS Forlag ApS Månedsopgave August 2012 Niveau F Navn: 1 Substantiver (navneord) Nogle substantiver kan være vanskelige at bøje. Det gælder følgende: 1. Substantiver, der ender på ar, -er, -ir, -or, -yr, -ær og ør 2.

Læs mere

Opdateringer til førsteudgaven for Claus Drengsted-Nielsen: Grammatik på dansk

Opdateringer til førsteudgaven for Claus Drengsted-Nielsen: Grammatik på dansk Opdateringer til førsteudgaven for Claus Drengsted-Nielsen: Grammatik på dansk Grammatik på dansk er nu på Facebook: facebook.com/grammatikpd Her kan du følge med i sproglige spørgsmål og selv spørge.

Læs mere

Sprogtest til optagelsesprøven

Sprogtest til optagelsesprøven Sprogtest til optagelsesprøven Instruktion: Denne prøve tester, hvor god du er til retskrivning, grammatik og andre beslægtede emner. Du får 18 spørgsmål i alt. Der er fem svarmuligheder til hvert spørgsmål.

Læs mere

Dansk D. Almen voksenuddannelse. Sproglig prøve. (1 time) Prøveafholdende institution. Tilsynsførendes underskrift

Dansk D. Almen voksenuddannelse. Sproglig prøve. (1 time) Prøveafholdende institution. Tilsynsførendes underskrift Dansk D Almen voksenuddannelse Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen

Læs mere

Substantiver. n-ord og t-ord. Dage. en dag. Uger. en uge. Måneder. en måned. et år

Substantiver. n-ord og t-ord. Dage. en dag. Uger. en uge. Måneder. en måned. et år Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Substantiver 3 Personlige pronominer 4 Possisive pronominer 5 Refleksive pronominer 7 Spørgeord 8 Verber 9 Adjektiver. 17 Adverbier 20 Sætninger 21 Ordstilling

Læs mere

MGP i Sussis klasse.

MGP i Sussis klasse. Side 1. MGP i Sussis klasse. Hans Chr. Hansen. Alrune. Side 2. 1. MGP i 2.b. Sussi har musik i skolen. Det har alle jo. Hun elsker de timer. De laver alt muligt i musik. De slår rytmer. De leger. De synger

Læs mere

substantiver/navneord

substantiver/navneord appellativer/fællesnavne - ting, begreber og levende væsner - fx cykel, virkelighed, mening osv. proprier/egennavne - navne på personer, institutioner, steder, ting mv., som der kun er én af - fx Eva,

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2012. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2012. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2012 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn CPR-nummer

Læs mere

Lørdag eftermiddag. Søndag morgen

Lørdag eftermiddag. Søndag morgen Drømmekommunen Der var engang en familie, der ville tage på ferie langt væk fra København. De valgte en by, der hed Halsnæs, fordi de havde hørt hvor fantastisk og fortryllet den var blevet. De tog af

Læs mere

KAN-OPGAVE 1 FØRSTE KAPITEL : ANDET KAPITEL:

KAN-OPGAVE 1 FØRSTE KAPITEL : ANDET KAPITEL: KAN-OPGAVE 1 Skriv et referat af både første og andet kapitel. Beskriv kort, hvad kapitlerne handler om. Tag kun de vigtigste detaljer med. FØRSTE KAPITEL : ANDET KAPITEL: KAN-OPGAVE 2 Skriv alle de oplysninger,

Læs mere

Dansk som andetsprog G

Dansk som andetsprog G Dansk som andetsprog G Almen voksenuddannelse Sproglig prøve (1 time) AVU092-DSGSP Torsdag den 3. december 2009 kl.9.00-10.00 Dansk som andetsprog, niveau G Sproglig prøve Opgavesættet består af følgende

Læs mere

Grammatik Negation Konjunktioner. Negationens placering i infinitiv-frasen. Samordningskonjunktioner. Underordningskonjunktioner.

Grammatik Negation Konjunktioner. Negationens placering i infinitiv-frasen. Samordningskonjunktioner. Underordningskonjunktioner. Grammatik Negation Konjunktioner FIO2009 Laila Kjærbæk Onsdag den 10. juni 2009 Negationens placering i infinitiv-frasen På svensk placeres negationen (fx ikke) efter det indledende at. På dansk placeres

Læs mere

Substantivernes former

Substantivernes former Substantivernes former Der er fire forskellige betydningsformer af de fleste navneord : Nøgen form Ubestemt form Bestemt form Demonstrativ form brød et brød brødet det brød (der!) Ental, et rose en rose

Læs mere

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Mandag den 10. december 2012 kl. 9.00-10.00. AVU121-DANsp/D. (1 time) Prøveafholdende institution

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Mandag den 10. december 2012 kl. 9.00-10.00. AVU121-DANsp/D. (1 time) Prøveafholdende institution Dansk D Almen forberedelseseksamen Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

AEU-2 QALLUNAATUT PIGINNAASANIK MISILITSINNEQ / DANSK FÆRDIGHEDSPRØVE AUGUST 2015. Piffissami nal. Ak/Tidspunkt.: 13.00 14.00

AEU-2 QALLUNAATUT PIGINNAASANIK MISILITSINNEQ / DANSK FÆRDIGHEDSPRØVE AUGUST 2015. Piffissami nal. Ak/Tidspunkt.: 13.00 14.00 AEU-2 QALLUNAATUT PIGINNAASANIK MISILITSINNEQ / DANSK FÆRDIGHEDSPRØVE AUGUST 2015 Piffissami nal. Ak/Tidspunkt.: 13.00 14.00 Ulloq misilitsiffik/dato: Den 11. august 2015 Ikiuutitut atorneqarsinnaasut

Læs mere

Forord. Julen 2005. Hej med jer!

Forord. Julen 2005. Hej med jer! Indhold Julen 2005. Forord 2 1. Historien om jul i Muserup Yderkær. 4 2. Venner af Muserup Yderkær. 7 3. Den mærkeligste dag på året. 9 4. I nødens stund. 11 5. Bedste hædres som heltenisse. 14 6. Den

Læs mere

1. Navneord. 2. Fx barn, hus, skole. 3. Fx god, dygtig, hurtig. 4. Fx løbe, hoppe, tale. 5. Fx Århus, Hammel, Skovvangskolen. 6.

1. Navneord. 2. Fx barn, hus, skole. 3. Fx god, dygtig, hurtig. 4. Fx løbe, hoppe, tale. 5. Fx Århus, Hammel, Skovvangskolen. 6. 1. Navneord 2. Fx barn, hus, skole 3. Fx god, dygtig, hurtig 4. Fx løbe, hoppe, tale 5. Fx Århus, Hammel, Skovvangskolen 6. God, bedre, bedst 7. Smuk, smukkere, smukkest 8. Hurtig, hurtigere, hurtigst

Læs mere

Og sådan blev det. Hver gang jeg gik i stå, hviskede Bamse en ny historie i øret på mig. Nu skal du få den første historie.

Og sådan blev det. Hver gang jeg gik i stå, hviskede Bamse en ny historie i øret på mig. Nu skal du få den første historie. Bamse hjælper Nogle gange, når jeg sidder ved mit skrivebord og kigger på gamle billeder, dukker der en masse historier frem. Historier fra dengang jeg var en lille dreng og boede på et mejeri sammen med

Læs mere

Asger kan høre Fars travle skridt i lejligheden, imens han spiller sit yndlingsspil på computeren. I spillet skal Asger styre en dreng, der skal nå

Asger kan høre Fars travle skridt i lejligheden, imens han spiller sit yndlingsspil på computeren. I spillet skal Asger styre en dreng, der skal nå »Kom nu, Asger! Det går ikke, at jeg kommer for sent på arbejde igen.«far er stresset og styrter rundt i hele lejligheden efter et eller andet meget vigtigt, som han sikkert ikke engang selv ved, hvad

Læs mere

Værktøjskasse: Sproglære og grammatik

Værktøjskasse: Sproglære og grammatik Værktøjskasse: Sproglære og grammatik Vores sprog er først og fremmest et meddelelsesmiddel. Det vil sige at sproget er et middel til at videregive en meddelelse. I en simpel kommunikationsmodel kan vi

Læs mere

Videre mod dansk repetitionskort

Videre mod dansk repetitionskort Videre mod dansk repetitionskort Generel vejledning Kortene på de følgende sider kan bruges i forbindelse med repetition af grammatik og dialoger tll de forskellige kapitler i bogen. Kortene til det enkelte

Læs mere

dansk TRÆNING DANSK.GYLDENDAL.DK

dansk TRÆNING DANSK.GYLDENDAL.DK dansk TRÆNING DANSK.GYLDENDAL.DK dansk TRÆNING DANSK.GYLDENDAL.DK Træning dansk.gyldendal.dk 1. udgave, 1. oplag 2017 Gyldendal A/S, København Redaktion: Karen Agnild Efter idé af Mads Dyrmose Omslag og

Læs mere

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Følgende er en transskription af filmen,, som er produceret af DIIS, 2013. I filmen fortæller Tove Udsholt om sine oplevelser som gemt barn under Besættelsen. Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Mit navn

Læs mere

Hvordan underviser man børn i Salme 23

Hvordan underviser man børn i Salme 23 Hvordan underviser man børn i Salme 23 De fleste børn er rigtig gode til at lære udenad, og de kan sagtens lære hele Salme 23. Man kan f.eks. lære børnene Salme 23, mens man underviser om Davids liv. Det

Læs mere

Bente Skov. Castellano. Spansk grammatik. Haase & Søns Forlag

Bente Skov. Castellano. Spansk grammatik. Haase & Søns Forlag Bente Skov Castellano Spansk grammatik Haase & Søns Forlag Bente Skov: Castellano. Spansk grammatik Bente Skov og Haase & Søns Forlag 2012 Fagkonsulent: Niels Leifer Forlagsredaktion: Tom Havemann og Michael

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

fjalorth danisht-shqip me fytyra

fjalorth danisht-shqip me fytyra Thomas Olander Lisbeth Valgreen illustreret dansk-albansk parlør fjalorth danisht-shqip me fytyra E O Editiones Olander jeg, du løber vrapój, vrapón jeg, du skriver shkrúaj, shkrúan jeg, du spiser; spis!

Læs mere

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 9.00-10.00. AVU122-DANsp/D. (1 time) Prøveafholdende institution

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 9.00-10.00. AVU122-DANsp/D. (1 time) Prøveafholdende institution Dansk D Almen forberedelseseksamen Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen

Læs mere

Vi lærer grammatik Med. Selvtillids- loven

Vi lærer grammatik Med. Selvtillids- loven Vi lærer grammatik Med Selvtillids- loven Maria Monrad Lundsteen 2013 1 Substantiver OVERSIGT OVER ORDKLASSER PÅ DANSK ord der betegner levende væsener, ting og begreber f.eks. menneske, hund, skovl, følelse,

Læs mere

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden.

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden. 1 Sådan går der mange mange år. 1 Alle de væsener En gang for mange mange år siden blev skabt et væsen uden ben. Den måtte være i vandet, ellers kunne den ikke komme rundt. Så blev skabt en med 2 ben,

Læs mere

Test din viden om Adverbier

Test din viden om Adverbier Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Adverbier 8 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 2 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din viden

Læs mere

Prædiken til konfirmationsgudstjeneste, Store Bededag 2014

Prædiken til konfirmationsgudstjeneste, Store Bededag 2014 Prædiken til konfirmationsgudstjeneste, Store Bededag 2014 Stine Munch Kære konfirmander. Kære forældre, bedsteforældre, søskende, og alle I andre fra familie og venner! I dag er det Store Bededag, det

Læs mere

Snehvide. Lille spejl på væggen der, hvem er skønnest i landet her? svarede spejlet: Ingen i verden er dejlig som du.

Snehvide. Lille spejl på væggen der, hvem er skønnest i landet her? svarede spejlet: Ingen i verden er dejlig som du. Snehvide De brødrene Grimm - KHM 053 tid: 20' Det var midt om vinteren, og sneflokkene faldt som dun ned fra himlen. Dronningen sad ved vinduet og syede i en ramme af sort ibentræ, og mens hun syede og

Læs mere

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk Minigrammatik Oversigter fra Artikler (kendeord) 1 Artikler danner bestemte eller ubestemte former af substantiver (navneord). De viser også, hvilket køn et substantiv har, om det er ental eller flertal,

Læs mere

For hendes fødder. af Emma Elisabeth Nielsen

For hendes fødder. af Emma Elisabeth Nielsen For hendes fødder af Emma Elisabeth Nielsen Hun hedder Mia. Hun smækker med døren. Det er, som om verden er sky. Sådan er det altid. Det er, som om græsset bøjer sig for hende, når hun tramper gennem haven

Læs mere

Jeg synes, at eftermiddagen går langsomt. Jeg er så spændt på at det bliver aften og vi skal i biografen. Jeg går op på mit værelse og prøver, om jeg

Jeg synes, at eftermiddagen går langsomt. Jeg er så spændt på at det bliver aften og vi skal i biografen. Jeg går op på mit værelse og prøver, om jeg Jeg synes, at eftermiddagen går langsomt. Jeg er så spændt på at det bliver aften og vi skal i biografen. Jeg går op på mit værelse og prøver, om jeg kan finde Robin Hood-bladet. Mor siger, at jeg roder,

Læs mere

Grammatik Personlige pronominer Institutionaliserede præpositioner

Grammatik Personlige pronominer Institutionaliserede præpositioner Grammatik Institutionaliserede præpositioner Laila Kjærbæk FIO2009 Tirsdag den 2. juni 2009 Pronominer (stedord) Et pronomen er et ord, der står i stedet for eller henviser til andre ord, først og fremmest

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug Her er nogle ting med i. Sæt kryds ved tingene. Farv i et. Skriv selv. Find i erne og sæt ring om. mus telt Pia violin mælk pindsvin hvid pige appelsin 2 Forlaget Delta Her er nogle ting med s. Sæt kryds

Læs mere

R e t t e n ø g l e. a f F a n n y S l o t o r u b. t i l G r a m m a t i k i b r u g. A l f a b e t a

R e t t e n ø g l e. a f F a n n y S l o t o r u b. t i l G r a m m a t i k i b r u g. A l f a b e t a R e t t e n ø g l e t i l G r a m m a t i k i b r u g a f F a n n y S l o t o r u b A l f a b e t a ordklasser Opgave 2 Kategorisering Substantiver: familie, drenge Adverbier: også, nu Pronominer: min,

Læs mere

Side 1. Ulvens børn. historien om romulus og remus.

Side 1. Ulvens børn. historien om romulus og remus. Side 1 Ulvens børn historien om romulus og remus Side 2 Personer: Numitor Amulius Rea Romulus Remus Side 3 Ulvens børn historien om romulus og remus 1 Tronen 4 2 Guden Mars 6 3 To sønner 8 4 Romulus og

Læs mere

Mia Ja det skal du ikke være ked af. Jakob har også snart smadret samtlige glas hjemme hos os.

Mia Ja det skal du ikke være ked af. Jakob har også snart smadret samtlige glas hjemme hos os. KATINKA KATINKA Nu er det slut med ulykkelig kærlighed NS: Skriver noter med sort 1 Int - s STUE - Night Rødvinen drypper på gulvtæppet fra bordet. (29) og (31) sidder ved spisebordet midt i derses cesar

Læs mere

Opgave 1: Find forholdsordene i sætningerne

Opgave 1: Find forholdsordene i sætningerne Forholdsord fortæller os, hvor noget er i forhold til en anden ting. Fx: Bogen lå på bordet Haven var foran huset Forholdsord kan være: I, under, over, ved siden af, foran, ved, bagved, fra, på, igennem

Læs mere

Og ude på den gamle træbænk, hvor de sammen plejede at nyde de svale aftener, havde Noa sagt det, som det var: Han har tænkt sig at slå dem alle

Og ude på den gamle træbænk, hvor de sammen plejede at nyde de svale aftener, havde Noa sagt det, som det var: Han har tænkt sig at slå dem alle 3. Blodig alvor Næste morgen var der besynderligt nok ingen, der beklagede sig. Emzara var overbevist om, at det var, fordi de vidste, hvordan hun ville reagere. At hun var pylret, var ikke nogen hemmelighed,

Læs mere

Hemmeligheden (Endelig gennemskrivning, januar 2012) 7.1, Helsinge Realskole (Jonathan T. Rasmussen & Caroline T. Pag) Opdiggtet historie.

Hemmeligheden (Endelig gennemskrivning, januar 2012) 7.1, Helsinge Realskole (Jonathan T. Rasmussen & Caroline T. Pag) Opdiggtet historie. Hemmeligheden (Endelig gennemskrivning, januar 2012) Af 7.1, Helsinge Realskole (Jonathan T. Rasmussen & Caroline T. Pag) Opdiggtet historie. SC. 1 INT. S VÆRELSE [PLEASEINSERT\PRERENDERUNICODE{ÂĂŞ}INTOPREAMBLE]

Læs mere

LÆS OM: Pst.. På den sidste side kan I se hvordan vejret kan blive og læse sjove udsagn fra hverdagen

LÆS OM: Pst.. På den sidste side kan I se hvordan vejret kan blive og læse sjove udsagn fra hverdagen LÆS OM: I vores første udgave af avisen fortæller børn, hvad en avis er. Børn fortæller om hvordan det er at være i dagplejen, Børnehaven Lystruplund, Børnehaven Hasselhøj, Minihøj, Hurlumhejhuset og Møllehuset

Læs mere

Test din viden om Konjunktioner

Test din viden om Konjunktioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Konjunktioner 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Vi besøger farmor og farfar

Vi besøger farmor og farfar Vi besøger farmor og farfar Vi sidder alle omkring bordet og spiser aftensmad. Far, mor, Ulrik, mig og mejeristeleven, som bor oppe på det lille værelse oppe under taget på mejeriet. - Hvad med at køre

Læs mere

Sofie Koborg Brøsen KAN I FORSTÅ MIG?

Sofie Koborg Brøsen KAN I FORSTÅ MIG? Sofie Koborg Brøsen KAN I FORSTÅ MIG? Sofie Koborg Brøsen KAN I FORSTÅ MIG? Copyright Sofie Koborg Brøsen Grafisk formgivning af Kasper Kruse og Karlsson2/grafisk Illustreret af Peter Brøsen Tryk: Frederiksberg

Læs mere

Bilag 6. Transskription af interview med Emil

Bilag 6. Transskription af interview med Emil Bilag 6 Transskription af interview med Emil Alder? 18 år gammel Hvilket klassetrin? Jeg går i 2.g Dig med tre ord? Engageret målrettet, det ved jeg ikke hvad det tredje skulle være. Pligtopfyldende? Hvad

Læs mere

Hvem ka? Gud ka! -1. Betty Baxters liv og omvendelse.

Hvem ka? Gud ka! -1. Betty Baxters liv og omvendelse. Hvem ka? Gud ka! -1 Betty Baxters liv og omvendelse. Mål: I denne undervisning kommer vi ind på frelsens budskab. Vi vil skabe plads til, at børn kan åbne deres hjerte op for Jesus, som Betty Baxter gjorde.

Læs mere

»Ja. Heldigvis.«De to drenge går videre. De lader som om, de ikke ser Sally.»Hej drenge!«råber hun. Bølle-Bob og Lasse stopper op og kigger over på

»Ja. Heldigvis.«De to drenge går videre. De lader som om, de ikke ser Sally.»Hej drenge!«råber hun. Bølle-Bob og Lasse stopper op og kigger over på 1. Søde Sally Bølle-Bob og Lasse kommer gående i byen. De ser Smukke Sally på den anden side af gaden.»hende gider vi ikke snakke med,«siger Lasse.»Nej.«Bølle-Bob kigger den anden vej.»hun gider heller

Læs mere

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab Indvandreren Ivan Historien om et godt fællesskab Ih, hvor jeg føler mig underlig i denne her by!, tænkte jeg den første gang, jeg gik mig en tur i byen, da vi lige var ankommet. Mit hjemland, Argentina,

Læs mere

Jeugdtour van Assen 1996

Jeugdtour van Assen 1996 Jeugdtour van Assen 1996 Af: Tonni Johannsen (SCK-Nyt 4/1996). Det er lørdag den 20. juli, taskerne og cyklen er pakket i bilen. Kl. 17.30 startede min far bilen. Jeg skulle til Kolding og derefter med

Læs mere

1. Sætninger. En sætning indeholder ét subjekt (grundled) og ét finit (tidsbøjet) verbum (udsagnsled),

1. Sætninger. En sætning indeholder ét subjekt (grundled) og ét finit (tidsbøjet) verbum (udsagnsled), 1. Sætninger En sætning indeholder ét subjekt (grundled) og ét finit (tidsbøjet) verbum (udsagnsled), fx Peter ser en film i fjernsynet hun har læst en bog Peter og hun er subjekter. ser og har er de finitte

Læs mere

DAVID OG SAUL BESØG. Bibeltime 4 DUKKETEATER I M500. soendagsskoler.dk BIBELCAMPING 2016 LEDERARK

DAVID OG SAUL BESØG. Bibeltime 4 DUKKETEATER I M500. soendagsskoler.dk BIBELCAMPING 2016 LEDERARK DUKKETEATER I M500 DAVID OG SAUL Af: Hanne Hebsgaard Tekst: 1 Sam 19,9-24 Rekvisitter Dukketeater med små dukker (se nedenfor). Tøj til dukkerne harpe til David (eller evt. guitar mundharmonika eller andet)

Læs mere

GPS 32-36. Sådan kan det bruges. I hjemmet. Evangelisk Børnemission. I klubben I kirken På ferien. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt.

GPS 32-36. Sådan kan det bruges. I hjemmet. Evangelisk Børnemission. I klubben I kirken På ferien. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt. GPS 32-36 Sådan kan det bruges I hjemmet Af Maj Højgaard m. fl. Evangelisk Børnemission I klubben I kirken På ferien www.opdagnyt.dk GPS 32: David salves til konge Nøglesætning: Gud ser dig og kender dit

Læs mere

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet.

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet. EXT. VED DØR PÅ GADE. NAT MORDET Tre unge mænd ude foran en trappeopgang til en lejlighed i et mørkt København efter en bytur. Berusede folk og andre skøre skæbner råber og griner på gaden. Den ene af

Læs mere

Karen elsker sommer. Lørdag morgen Det er lørdag morgen. Klokken er 7. Karens mobiltelefon ringer. Det er vækkeuret. Karen slår det hurtigt fra.

Karen elsker sommer. Lørdag morgen Det er lørdag morgen. Klokken er 7. Karens mobiltelefon ringer. Det er vækkeuret. Karen slår det hurtigt fra. Karen elsker sommer Lørdag morgen Det er lørdag morgen. Klokken er 7. Karens mobiltelefon ringer. Det er vækkeuret. Karen slår det hurtigt fra. Karen er 22 år. Hun læser sprog på Århus universitet. Spansk

Læs mere

Kapitel 1. Noget om årets gang

Kapitel 1. Noget om årets gang Kapitel 1 Noget om årets gang 1 4. Mennesker og måneder VOXPOP Er der en måned, du særlig godt kan lide, eller er der en, du ikke bryder dig om? Nina Ja... Jeg kan rigtig godt lide september. Efterårsmånederne

Læs mere

Men myren må man ikke tisse på, og derfor råber jeg: La vær og stå og tis på myren, men gå hjem igen med jeres tissemyretissemænd!

Men myren må man ikke tisse på, og derfor råber jeg: La vær og stå og tis på myren, men gå hjem igen med jeres tissemyretissemænd! God morgen, sol God morgen, sol! God morgen, morgensol, som skinner ned på bellis og viol og ned på Jens og Karl, de frække fyre, der står og tisser på en tissemyre. Men myren må man ikke tisse på, og

Læs mere

I,. Grammatik. Indholdsfortegnelse. .nd-

I,. Grammatik. Indholdsfortegnelse. .nd- **-.nd- Grammatik Indholdsfortegnelse I,. \ b i:' F F 3 Udsagnsord 10 Navneord 14 Egennavne 15 Tillegsord 17 Forholdsord og biord 18 Udsagnsled og grundled 19 Genstandsled 20 Hensynsled 2I Omsagnsled til

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

GODE RÅD. Vild med dansk 8 - Sprog der handler. Hvad skal stå hvor i sætningsskemaet? Biled 1 eller biled 2? Hvilke ord hører til samme led?

GODE RÅD. Vild med dansk 8 - Sprog der handler. Hvad skal stå hvor i sætningsskemaet? Biled 1 eller biled 2? Hvilke ord hører til samme led? GODE RÅD Hvad skal stå hvor i sætningsskemaet? Biled 1 eller biled 2? Hvilke ord hører til samme led? Hovedsætning eller ledsætning? Forfeltet er tomt Grundleddet er væk Hvad er genstandsled, hensynsled

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

Grammatik Personlige pronominer Institutionaliserede præpositioner

Grammatik Personlige pronominer Institutionaliserede præpositioner Grammatik Personlige pronominer Institutionaliserede præpositioner Laila Kjærbæk FIO2010 Onsdag den 2. juni 2010 Pronominer (stedord) Et pronomen er et ord, der står i stedet for eller henviser til andre

Læs mere

vrede er mit mellemnavn

vrede er mit mellemnavn Lisbeth Zornig Andersen vrede er mit mellemnavn Gyldendal 1971-72 Solen skinner, da jeg vågner næste morgen. Det er sommer og varmt. Og rækkehuset, vi sover i, dufter nyt af maling og træ. Mine brødre

Læs mere

Peters udfrielse af fængslet

Peters udfrielse af fængslet Drama Peters udfrielse af fængslet Kan bruges som totalteater før eller efter tekstgennemgangen. Tekst: ApG 12,1-17 1. Forslag Roller: Peter (farvet lagen), to soldater (sorte affaldssække, evt. sværd),

Læs mere