FLASKEPOSTEN DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FLASKEPOSTEN DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2014"

Transkript

1 FLASKEPOSTEN Marts 2014 DIVISIONSLEDELSEN DC Martin Steenstrup, Torkilstrupvej 8,4863 Eskildstrup DK Susanne Graae, Nr. Alslev Vestergade 7, 4840 Nr.A DA Lisbeth Sørensen. Ø. Landevej 15, 4930 Maribo DA Bente Jørgensen, Maria Gade 28, 4930 Maribo DA Mette M Hansen, Nybrogade 11, 2.,th., 4800 Nyk.F DIVISIONENS EJENDOM UDLEJNING Anne Marie Christiansen, Maria Gade 26, 4930 Maribo ADRESSE Kråruplund, Krårupvej 31, 4990 Sakskøbing FLASKEPOSTEN REDAKTØR Bente Jørgensen, Maria Gade 28, 4930 Maribo SYDHAV WEB-ADR: INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 Dagsorden div.rådsmøde 2014 Side 4 Beretning DC Side 6 Beretning divisionskasserer Side 8 Beretning ejendomme. Side 9 Beretning Mikro/mini og junior/trop Side 10 Beretning Friluftsrådet Side 11 Aktivitetskalender. Side 12 Brug låget! Side 14 Tag på kursus - Legoland - divisionsrådsmøde spisning. Side 15 Børneliv er friluftsliv. Regnskab for 2013 samt budget er vedhæftet denne Flaskepost. 16

2 Divisionsrådet indkaldes hermed til DIVISIONSRÅDSMØDE Kråruplund, Krårupvej 31, 4990 Sakskøbing ONSDAG DEN 9. APRIL 2014 KL. 18,00/19,00. Dagsorden: 1. a. Valg af dirigent og referent. b. Beretning fra divisionsledelsen med særlig focus på, hvad divisionen har gjort for at fremme spejderarbejdets værdier og udvikling. c. Fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse. d. Behandling af indkomne forslag. e. Væsentlige beslutninger om divisionens fremtid, herunder: 1. Forelæggelse af divisionens udviklingsplan med indsatsområder for indeværende år. 2. Beslutninger i øvrigt om divisionens udvikling, spejderar bejde m.v. f. Vedtagelse af justeret budget for indeværende år og vedtagelse af budget og fastsættelse af divisionskontingent for det følgende år. g. Fastsættelse af antallet af divisionsledelsesmedlemmer under hensyntagen til 29, stk. 2. h. Valg af 1-2 divisionschefer, divisionskasserer og øvrige medlemmer af divisionsledelsen. i. Valg af revisor og revisorsuppleant. j. Skriftlig eller mundtlig beretning fra Det Danske Spejderkorps kredsrepræsentant i Friluftsrådet. k. Beretning fra spejdercentre og større arrangementer, jf 50, og tilsvarende, tilknyttet divisionen. l. Eventuelt. Med spejderhilsen Divisionsledelsen. 2 BØRNELIV ER FRILUFTSLIV Det Danske Spejderkorps har modtaget 2,5 mio. kr. i støtte fra Nordea-fonden og Friluftsrådet til projektet Børneliv er friluftsliv. Projektet starter i marts 2014 og strækker sig over de næste tre år. Projektet handler om folkeskolereformen og gruppeudvikling gennem familiespejd. FOLKESKOLEREFORMEN Folkeskolereformen træder i kraft til august 2014 og et af elementerne i reformen handler om Den åbne skole, hvor skolerne får mulighed for at invitere det lokale erhvervs- og foreningsliv med ind i skolen. Korpsledelsen har besluttet: Det Danske Spejderkorps vil bidrage til udviklingen af den danske folkeskole. Det Danske Spejderkorps er nysgerrige på mulige samarbejdsformer mellem den lokale skole og lokale gruppe. Det Danske Spejderkorps ser friluftsliv som omdrejningspunktet for samarbejde mellem skoler og spejdere. Har I allerede samarbejde med skolen eller har I fået henvendelser fra skolen eller kommunen, hører vi gerne fra jer. Skriv til Bie Andersen på GRUPPEUDVIKLING GENNEM FAMILIESPEJD Gruppeudvikling gennem familiespejd har fokus på at skabe udvikling og vækst i grupper gennem familiespejd og forenkling. Projektet bygges op omkring 10 udvalgte spejdergrupper, der har lyst til at arbejde med familiespejd og gerne vil være flere. Gennem erfaringerne med de 10 grupper udvikles skabeloner og modeller, der kan bredes ud til resten af korpset bl.a. ved hjælp af vores udviklings- og kommunikationskonsulenter og medier. Har I spørgsmål eller vil vide mere, kan I kontakte Bie Andersen på eller

3 Tag på kursus! Foråret er over os, og det betyder mange fede, udfordrende og inspirerende kurser. Skynd dig af sted! Det Danske Spejderkorps tager i Legoland. Dette års korpsrådsmøde afholdes den 15. og 16. november på Hotel Legoland, Billund. Sæt X i kalenderen, så gruppernes korpsrådsrepræsentanter kommer af sted. Divisionsrådsmødet den 9. april 2014 på Kråruplund. Som noget nyt vil vi i år starte mødet kl. 18,00, hvor de - der har mulighed for det - mødes og spiser følgende sammen: Glaseret skinke med grøntsagstimbale - marineret kyllingespyd - fransk kartoffelsalat med cherrytomater, agurk, forårsløg i en let sennepsmariande - blandet salat og dressing - flutes. Dette serveres for 50 kr. pr. person - og det er meget vigtig, at der sker tilmelding til dette lækre traktement. HUSK tilmelding - gruppevis - SENEST DEN 27. MARTS TIL BESSE. Der vil blive serveret kaffe og kage til divisionsrådsmødet. HUSK også - gruppevis - tilmelding til rådsmødet!!!! 14 Bemærkninger til dagsorden: Mødet starter kl. 18,00, hvor de, som har mulighed for det kan deltage i spisning til en pris a kr. 50 pr. person. divisionsrådsmødet starter kl. 19,00. ad c. Regnskab og budget er vedhæftet denne Flaskepost. ad d. Forslag, der ønskes behandlet på divisionsrådsmødet skal være DC Martin Steenstrup i hænde senest 26/ Forslagene skal være fremkommet til medlemmerne senest 1 uge inden mødet. Der fremsendes 3 forslag fra divisionsledelsen pr. mail før mødet. ad e. Udviklingsplan fremsendes pr. mail til divisionsrådets medlemmer før mødet. ad g. Divisionsledelsen vil til mødet have et oplæg vedr. antal medlemmer i divisionsledelsen. ad h. DC Martin Steenstrup er på valg Kasserer Susanne Graae er på valg - DA Bente Jørgensen Besse er på valg. Der skal vælges yder ligere DA er. Benny Hansen er villig til genvalg som søkyndigt med lem. ad j. Beretning fra Friluftsrådet findes på side. ad k. Ingen beretning, da der ikke har været større arrangementer. Divisionsrådet er divisionens øverste myndighed. Alle divisionens enheder har op til 5 stemmer. Divisionsledelsens medlemmer har en stemme hver. Afgivning af stemmer kan kun ske ved personligt fremmøde. Enhedernes repræsentanter er navngivne og er udpeget af grupperådene. Alle interesserede kan deltage i divisionsrådsmødet. Valg til divisionsledelsen afgøres ved almindelig stemmeflerhed og gælder for en 2-årig periode. For at blive valgt skal en kandidat opnå mere end 1/3 af de fremmødte deltagende stemmeberettigedes stemmer. Der vil under mødet blive serveret kaffe med kage. Tilmelding gruppevis vedr. deltagelse i mad og møde eller kun møde skal ske til Besse, Bente Jørgensen, senest den 27/ betaling for deltagelse spisning opkræves ved næste kontingentopkrævning. 3

4 Beretning DC Grupperne i Sydhavdivision har samlet ved udgangen af 2013 mistet medlemmer. Men på grupperådsmøderne spore jeg optimisme og tro på, at det nok skal gå fremad i det nye år. Divisionsledelsen kan ikke pege på noget konkret der har medført tilbagegangen. Den divisionsledelse, der bliver sammensat efter divisionsrådsmødet skal have fokus på, hvad der skal til for at det bliver nemmere og sjovere at være spejder i grupperne i Sydhav. Divisionsledelsen har inden for de seneste 2 år besøgt alle grupper med undtagelse af Fejø og det arbejdes der på at få gjort noget ved. Vores venindebog ligger på hjemmesiden. Når Fejø er besøgt starter vi forfra, da det har været en god oplevelse at møde grupperne. I forbindelse med salg af Stubbekøbing hytten har det fungeret godt med vores forretningsudvalg og vi har derfor haft lidt færre, men mere konstruktive divisionsledelsesmøder. Vi har i år afholdt mikro-/minidag i Nakskov med 117 deltagere og der blev gået til heksene. Jeg hører fra alle sider, at Nakskov havde lavet et rigtig godt arrangement. Olandiske lege blev også arrangeret af Nakskov, der var ca. 30 deltagere fra 3 grupper. Det ville have været godt i et år med vinter-ol, om mindst et par grupper mere havde været med. Men ros til arrángørerne. I maj blev der afholdt LF-mesterskaberne i Spejd i samarbejde med Lindorm distrik (KFUM-spejderne på Lolland og Falster). På trods af en del regn fik vi et rigtig godt arrangement. Spejderne knoklede på i en masse konkurrencer og der var en fantastisk stemning på Kråruplund. Divisionsledelsen vil gerne takke styregruppen for et flot stykke arbejde. Desværre ønsker Lindorm ikke at være med til at gentage succeen, men vi får selv et arrangement op at køre igen i år, og det ser rigtig spændende ud. - Jeg håber, at alle grupper vil bakke op om fællesarrangementerne, det er for jer, der bliver lagt et stort stykke arbejde i dem..for mig betyder 1 leder og 2 spejdere også, at man viser at man gerne vil være med. - Planlægningen af Gold Rush, som bliver et fællesbegejstringsarrangement for alle uniformerede på Sydhavsøerne i september, er godt i gang og jeg tror, at de mange, der har oplevet Afrika kalder allerede glæder sig. Vores forkorpsrådsmøde blev aflyst p.g.a. blæsevejr, men vi fik lavet er erstatningsmøde og både her og på korpsrådsmødet var der en god stemning. Det var det største korpsrådsmøde i korpsets historie, og vi var der også. Jeg vil gerne takke deltagerne for en god ånd og et godt sammenhold. Vores hjemmeside sulter og bliver ikke brugt nok. Majbrit gør en stor indsats for at den er opdateret, men alligevel må jeg konstatere, at over halvdelen af 4 Støt spejderne på Lolland og Falster. Vi indsamler plastlåg fra mælkekartoner og lign. som vist ovenfor og Alle former for kuglepenne, tuscher, rettelak, stifteblyanter, overstregningstuscher etc. kan afleveres uanset mærke. Saml det i en plastpose og aflever til: Divisionschef Martin Steenstrup. 13

5 de henvendelser jeg går fra ledere og forældre kan besvares ved Prøv at se på vores hjemmeside! Hvis der er noget du mangler på hjemmesiden, så sig til eller endnu bedre - send det til Majbrit! Forretningsudvalget kan næsten ikke få hænderne ned! Stubbekøbing hytten blev endelig solgt, grupperne stod sammen og Storstrøm gruppe har hjulpet os, så vi nu har fået tilbagebetalt det famøse banklån i Kråruplund. Ved udgangen af næste år forventer vi, at have tilbagebetalt Storstrøm det sidste, og Kråruplund har så igen midler til renovering eller andre tiltag til glæde for divisionens spejdere og mange andre. Divisionsledelsen har i år været repræsenteret til alle grupperådsmøderne med undtagelse af et, hvor der var gået lidt kludder i divisionsledelsens kommunikation. Og det på trods af, at vi i år har forsøgt, at det skulle være en fra divisionsledelsen, der ikke har sit daglige virke i gruppen. Sara har midt i valgperioden valgt at stoppe i divisionsledelsen, da hun ikke kunne finde tid til det. Så til divisionsrådsmødet skal vi gerne finde en DC mere, og et par stykker til at styrke arbejdet med grenene. Vi har et stort ønske om at styrke seniorarbejdet i divisionen, men det er en ret tung opgave, som trænger til flere kræfter. - Hvis vi blev et par stykke mere, kunne vi udrette mere. Divisionsledelsen holder 6-8 møder om året af 2 timers varighed, så det er en overkommelig opgave. På divisionsledelsens vegne Martin Steenstrup, DC, 12 5

6 Skriftlig beretning om divisionens og Kråruplunds økonomi Jeg har nu i flere år sagt: Når vi får solgt Stubbekøbing hytten, så bliver den økonomiske situation bedre! - Det viser sig at holde stik!! - Vi er kommet ud af 2013 med et overskud på sammenlagt ,51 kr. I forbindelse med forsøget på refinansiere vores lån til Kråruplund, viste det sig af korpset desværre ikke var i stand til at hjælpe. Vi var dog så heldige, at Storstrøm spejderne tilbød os at vi kunne låne pengene af dem. Det betød, at vi gik fra en rentesats på 11% til 4%. I forbindelse med salg af en stor del af vores obligationer samt indtægterne ved salget af Stubbekøbing hytten, har vi i 2013 allerede tilbagebetalt kr. af dette lån. Vi har igen i 2013 nedskrevet udgiften til ombygning af Kråruplund med kr. Ejendomsværdien er ikke steget, selv om vi har lavet den store ombygning. Ved at nedskrive Kråruplund får vi en værdi, der så småt nærmer sig den offentlige ejendomsvurdering. Kråruplund og divisionen er, at historiske årsager, 2 separate regnskaber indtil man når til balancen. Her er der både aktiver og passiver med D og K foran. D betyder det er en konto, der hører til divisionen og K betyder det er en konto, der hører til Kråruplund. I balancen står der under aktiver D: Diverse tilgodehavender og under passiver K: Skyldigt beløb. Beløbet er nøjagtigt det samme. Det er ,76 kr., som Kråruplund har lånt af divisionen i forbindelse med byggeriet. Efterhånden som Kråruplund kommer til penge bliver disse penge tilbagebetalt til divisionen. D: Debitorsamlekontoen er gæld, som andre har til divisionen. I år handler det om en udlejning af Kråruplund nytårsaften. Alle udgifter hører derfor til 2013, men depositum kan helt naturligt ikke blive betalt tilbage før der er indbetalt for elforbrug, og det skete først efter udlejningen, d.v.s. i Alt omkring denne udlejning var afsluttet den 4. januar DIVISIONEN: Når vi har budgetteret med 0 kr. i både indtægt og udgift til turneringer, ved vi godt, at det ikke holder i virkeligheden. Men vi har en beslutning om, at arrangementer skal hvile i sig selv, betyder det ikke så meget. I 2013 gav mikro-minidagen et overskud på lidt over kr. LF-mesterskaberne i Spejd gav et overskud på kr. I den forbindelse gav både KFUM - Lind -orm og DDS Sydhav hver kr. Vores andel er bogført som arrangementstilskud. 6 I juli SYDHAV 2012 mødes spejdere AKTIVITETSKALENDER i Danmark samt internationale SPEJDERE gæster til en stor fælles sommerlejr. Det bliver den stør Lørdag 5. april: Arbejdsdag Kråruplund Onsdag 9. april: Divisionsrådsmøde på Kråruplund. Onsdag 23. april: Sct. Georgs dag. Torsdag den 8. maj: Fællesledermøde. Lørdag den 24. og søndag den 25. maj : LF mesterskaber i Spejd. Lørdag den 14.juni: Mikro-/minidag i Nr. Alslev. Mandag den 18. august: GL-møde. Lørdag den 20. og søndag den 21. s september: Gold Rush Lørdag den 4. oktober: Arbejdsdag Kråruplund Tirsdag den 7. oktober: Fællesledermøde. Lørdag den 15. og søndag den 16. november: Korpsrådsmøde. 11

7 Beretning Friluftsrådet Hvad beskæftiger Friluftsrådets kredsbestyrelse sig med? Her er nogle få stikord: Kommunal naturpolitik. Landzonetilladelser Miljøgodkendelser Lokalplaner Fredningssager Udarbejdelse af stifortegnelse De nye vandråd Natura-2000 planer Markvildtprojektet Ansøgninger om tipsmidler Deltagelse i brugerråd (Aunø, Naturpark Maribosøerne, Friluftsområde Guldborgsund, GeoCenter Møns Klint) Ja, og så alt det andet, der pludselig dukker op! Når paraplyorganisationen FRILUFTSRÅDET skal dække over alle de mange interesser, der er under paraplyen, må det af og til være en blanddet landhandel. I kredsbestyrelsen må man også huske, at man ikke alene repræsenterer sin egen primære baggrund, men også alle de andre under den udslåede paraply. Det ter ikke så svært, når man - som jeg - kommer fra DDS, for der er mange ligheder mellem Friluftsrådet og DDS. Citat fra Friluftsrådets formålsparagraf: Friluftsrådet har til formål at støtte og opmuntre til friluftsliv og naturforståelse under hensyntagen til natur og miljø! Det passer vist godt sammen med vores egen opfattelse af godt spejderarbejde. Terkel Jakobsen Kredsformand Friluftsrådet 10 Når der i regnskabet står lukkede grupper er det en samling af udgifter og indtægter i forbindelse med Stubbekøbing, Ellehammer og Guldborgsunds lukninger. Der følger nogle udgifter med, når man sælger et hus. Derfor er beløbet til udgifter ret højt. Vi har et håb om, at det nu er slut med at lukke grupper i Sydhav! Scout College blev ikke afholdt i Men i 2012 var der et overskud på kr. Vi fik først disse penge fra korpsets 2020-midler i marts Derfor er de med som både en indtægt og udgift i dette regnskab. Pengene er nu i passiver som hensat til Scout College. Når vi fra divisionsledelsen deltager i møder/kurser uden for Lolland-Falster dækker divisionen kørepenge. Når vi lægger budget, ved vi ikke, hvilke møder der kommer i årets løb, derfor er det et punkt, hvor budgettet sjældent passer. Kørsel inden på Lolland-Falster bliver dækket af de køre-/telefonpenge vi modtager som medlemmer af divisionsledelsen. Man kan undre sig over, hvordan der kan være en negativ udgift (indtægt) på korpsrådsmødet. I 2012 blev vi opkrævet for korpsrådsmøde både i januar (for 2011) og i december (for 2012). Korpsrådsmødet i november 2013 er først opkrævet i januar Indtægten kommer fra den fælleskørsel og overnatning, der blev afholdt i Den blev først opkrævet sammen med divisionskontingent i januar I 2013 havde divisionen igen økonomi til at kunne holde julefrokost for hjælperne omkring Kråruplund. Denne forholdsvis lille udgift er med til at bevare et godt hold omkring ind-/udtjekning på Kråruplund. Kråruplund: Der har været en markant større udlejning af Kråruplund end budgetteret. Det er godt! I 2013vendte RUS-turene fra universiteterne tilbage, det giver jo bl.a. en større udlejning. Når man har været på Kråruplund skal man selvfølgelig betale for strømforbrug. Samtidig med denne indbetaling oplyser man det kontonr., hvor depositummet skal indsættes. Hvis der ikke bliver indbetalt for el, får jeg heller ikke noget kontonr. Disse manglende tilbagebetalte depositummer bliver overført til betaling for el. I 2013 beløb det sig til kr. Hvis man henvender sig, kan vi sagtens lave en modregning af strøm i depositum. Vi kan selvfølgelig ikke budgettere med dette, derfor er der meget stor forskel på budget og regnskab på dette punkt. Vi har flyttet bespisningen på arbejdsdage fra administration/tilsyn til møder i ejendomme - derfor er der en ret stor forskel på regnskab og budget. Kråruplunds økonomi er begyndt at se bedre ud, derfor er vi så småt begyndt at reparere på den gamle del af huset. I 2013 fik vi skiftet vinduerne i sovesalene. 7

8 El, vand og renovation er udgifter, som er afhængige af antallet af udlejninger. Jo flere nætter der er overnatning, jo mere strøm bliver der brugt. Sidste år flyttede vi vores forsikringer, det giver os en årlig besparelse på kr., som slår rigtig igennem i Kontingentet til divisionen er 30 kr. pr. medlem i gruppen pr. 1. januar, 1. maj og 1 oktober. Leje af Kråruplund er ligeledes 30 kr. pr. medlem i gruppen pr. 1. januar, 1. maj og 1. oktober. - Det beløb foreslår vi, at vi fastholder. Susanne Graae Divisionskasserer. Beretning 2013 divisionens ejendomme. Igennem de sidste 2 år er vi blevet 2 ejendomme fattige i divisionen. I 2012 fik vi afsluttet oprydningen omkring spejderhuset i Nysted og i efteråret 2013 fik vi - efter lang tids venten og mange samtaler med ejendomsmægler og evt. købere - endelig solgt spejderhuset i Stubbekøbing. Det er altid trist, at vi er nødsaget til at sælge spejderhuse, da det betyder, at der ikke længere foregår spejderarbejde i disse områder. Salget af huset i Stubbekøbing gav mulighed for at kunne indfri det dyre lån vi havde i Nordea og samtidig var Storstrøm villig til at låne divisionen et beløb til en langt billigere rente end banken ville give os. I regnskabet for 2013 ses det, at der har været en meget fin udlejning af Kråruplund i årets løb - vi har haft mange glade og tilfredse lejere og det er altid rart, at huset bruges og at det bliver behandlet ordentligt. Den gode udlejning har bl.a. gjort, at vi har fået udskiftet vinduer i de 2 sovesale og det er nogle af de forbedringer, som er sket i Allerede i 2014 har der været stor interesse for at leje Kråruplund og dette vil gøre, at vi kan få lavet nogle af de forbedringer, som vi har ønsket os igennem mange år, men som ikke har været muligt, da økonomien ikke var dertil. Vi vil i 2014 satse på at få nye vinduer i de 2 lederrum og nye døre i sovesalene. Vi har igennem de sidste år ikke fået gjort noget ved den udendørs toiletbygning og dette håber vi, at økonomien vil være til at gøre noget ved denne bygning i Vi har stadig et stort ønske om at få en container til at stå ved brændeskuret, således af vi kan opbevare materiel i denne container, så hvis nogle har kendskab til en sådan container - til en fornuftig pris - så giv os endelig besked! Når der kommer lejere til Kråruplund og ved afrejse, er der altid nogle personer til stede og dette er både vi og lejerne meget glade for. - Dette gør bl.a. at hytten altid ser ordentlig ud. 8 Disse hjælpere er folk fra Sct. Georgs Gildet i Maribo og vi skylder disse personer en stor tak for deres indsats. Samtidig skylder vi også vores hytteudlejer Anne Marie en kæmpe tak for hendes arbejde med at tale med lejerne og i det hele taget at have kontakten til disse. Vi har også vores ejendomsinspektør Per fra Maribo, som gør en meget stor indsats omkring Kråruplund. Per besøger Kråruplund hver dag - holder øje med el og vandforbrug og sørger for at lave småreparationer, når dette er nødvendigt. Så der skal fra divisionsledelsen side lyde en KÆMPE STOR TAK til Per. Besse - DA divisionens ejendom! Beretning 2013 mikro og mini. I det år, der er gået har vi haft en mikro og minidag i Nakskov med tema om hekse, det var en super hyggelig dag og spejderne havde det sjovt. Så stor tak til Nakskov for den dejlige dag. Vi har også haft en mikro-/miniweekend i Maribo, hvor temaet var de nordiske lande. Her skulle spejderne lave spændende ting fra de enkelte lande. Vi har på et fællesledermøde fastsat, hvem der står for mikro-/minidagen og weekenden i det kommende år. Så man kan se frem til 2 gode ture, planlagt af henholdsvis Nr. Alslev og Nykøbing F. Mette DA for mikro og minigrenen Beretning 2013 junior og trop. Så er endnu et spejderår gået. Vi har igen i det forgangne år haft fælles spejderoplevelser og det er jo altid dejligt, når vi kan mødes og have det sjovt sammen. Det helt store i det forgangne år har været LF-mesterskaberne i Spejd, som vi holdt sammen med de grønne spejdere. Her deltog mange af vore juniorer og tropspejdere og de fik en fantastisk weekend med spændende og sjove udfordringer. I januar i år har vores juniorer været sammen på de fantastiske Olandiske lege i Nakskov. Der blev dystet i vinter spejder sport og alle havde en dejlig weekend. Til slut skal der lyde et tillykke til troppatruljen Baloo fra Nykøbing spejderne, som i det forgangne år er blevet danmarksmestre i adventurespejd - det er super sejt og vi er alle stolte af, at de kommer fra vores division og som det ser ud lige nu, så ligger de vist ganske lunt i svinget i dette års dyst - så pøj, pøj. Med spejderhilsen Lisbeth 9

DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2013 Nr. 1

DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2013 Nr. 1 Marts 2013 Nr. 1 DIVISIONSLEDELSEN DC Martin Steenstrup, Torkilstrupvej 8,4863 Eskildstrup 25 882522 DK Susanne Graae, Nr. Alslev Vestergade 7, 4840 Nr.A. 28 639630 DA Martin Andersen, Sølvgade 26, 4840

Læs mere

DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2012 Nr. 1

DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2012 Nr. 1 Marts 2012 Nr. 1 DIVISIONSLEDELSEN DC Trine Telgbjærg, Vesterbyvej 8, 4960 Holeby 28 275993 DK Susanne Graae, Nr. Alslev Vestergade 7, 4840 Nr.A. 28 639630 DA Casper Th. Steffensen, Spurvevej 55, 4990

Læs mere

Divisionsrådsmøde i Sydhav Divisionen

Divisionsrådsmøde i Sydhav Divisionen Divisionsrådsmøde i Sydhav Divisionen Mandag d. 16. april 2012 på Kråruplund Trine bød velkommen til årets divisionsrådsmøde, og vi startede med en fællessang, som var blevet lavet på den nyligt overståede

Læs mere

DIRIGENTVEJLEDNING TIL DIVISIONSRÅDSMØDE (OPDATERET MARTS 2016)

DIRIGENTVEJLEDNING TIL DIVISIONSRÅDSMØDE (OPDATERET MARTS 2016) Side 1 / 7 Dirigentvejledning til Divisionsrådsmøde Opdateret marts 2016 Generelt om afstemning Divisionsrådsmødet er åbent for alle, men ikke alle har stemmeret. Divisionsrådet er divisionens øverste

Læs mere

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Referat fra divisionsrådsmøde d. 16-04-2015 Dagsorden: a. Valg af dirigent og referent b. Beretning fra divisionsledelsen c. fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse d. behandling

Læs mere

DIVISIONSRÅDSMØDE 2014

DIVISIONSRÅDSMØDE 2014 DIVIIONRÅDMØDE 2014 10. Mølleskolen april 2014, 19.30-21.30 Ry, kanderborgvej 50, 8680 Ry Tilmeld dig her: http://gudenaadivision.spejder..dk/node/278 Dagsorden a. valg af dirigent og referent b. beretning

Læs mere

Generelt om afstemning Grupperådsmødet er åbent for alle, men kun medlemmerne har stemmeret.

Generelt om afstemning Grupperådsmødet er åbent for alle, men kun medlemmerne har stemmeret. Side 1 / 9 Dirigentvejledning til Grupperådsmødet Opdateret af januar 2014 Generelt om afstemning Grupperådsmødet er åbent for alle, men kun medlemmerne har stemmeret. Disse er: - Forældre til medlemmer

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S GRUPPERÅDSMØDET d. 28. FEBRUAR 2013 Sted: Dirigent: Referent: Baldersborgen, Baldersbuen 16c, 2640 Hedehusene Kjeld Vestergaard Jens Zoëga Hansen DAGSORDEN a) Valg af dirigent og referent. b) Beretning

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S GRUPPERÅDSMØDET d. 27. FEBRUAR 2014 Sted: Dirigent: Referent: Baldersborgen, Baldersbuen 16c, 2640 Hedehusene Kjeld Vestergaard Jens Zoëga Hansen DAGSORDEN a) Valg af dirigent og referent b) Skriftlige

Læs mere

Kong Knud Division. Divisionsrådsmøde 12. april 2012. Torsdag d. 12. april 2011, kl. 19.00-21.30 Bolbro Skole, Stadionvej 50, Indgang F, Odense V

Kong Knud Division. Divisionsrådsmøde 12. april 2012. Torsdag d. 12. april 2011, kl. 19.00-21.30 Bolbro Skole, Stadionvej 50, Indgang F, Odense V Kong Knud Division Divisionsrådsmøde 12. april 2012 Torsdag d. 12. april 2011, kl. 19.00-21.30 Bolbro Skole, Stadionvej 50, Indgang F, Odense V Dagsorden Beretninger Side Dagsorden 1. Valg af dirigent

Læs mere

Grupperådsmøde 1. Marts 2015 kl. 11.00. Grevespejderne

Grupperådsmøde 1. Marts 2015 kl. 11.00. Grevespejderne Grupperådsmøde 1. Marts 2015 kl. 11.00 Grevespejderne Indhold Invitation..3 Dagsorden.4 Giv en hånd.......5 Datoplan.6 Udviklingsplan...7 Grevespejderne 2 Bøgehegnet 103 kld. DK-2670 Greve mail@grevespejderne.dk

Læs mere

HVAD BESKRIVELSE HVEM BLEV VALGT / BESLUTNING. Dirigenten konstaterer, om divisionsrådsmødet er lovlig varslet og indkaldt.

HVAD BESKRIVELSE HVEM BLEV VALGT / BESLUTNING. Dirigenten konstaterer, om divisionsrådsmødet er lovlig varslet og indkaldt. Velkommen Divisionschefen byder velkommen Dirigent Referent Lovligt varslet Divisionschefen foreslår en dirigent. Dirigent foreslår en referent. Dirigenten konstaterer, om divisionsrådsmødet er lovlig

Læs mere

DIRIGENTVEJLEDNING TIL GRUPPERÅDSMØDET (OPDATERET JANUAR 2016)

DIRIGENTVEJLEDNING TIL GRUPPERÅDSMØDET (OPDATERET JANUAR 2016) Side 1 / 10 Dirigentvejledning til Grupperådsmødet Opdateret januar 2016 Generelt om afstemning Grupperådsmødet er åbent for alle, men ikke alle har stemmeret. Grupperådet er de fremmødte personer der

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30

Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30 Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30 Hermed følger indkaldelsen til vores generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne. Det plejer at være rimelig

Læs mere

Forretningsorden for Hawerthi 1. Rødovre

Forretningsorden for Hawerthi 1. Rødovre Forretningsorden for Hawerthi 1. Rødovre 1 Grundlag 1. Det Danske Spejderkorps love udgør det formelle grundlag for gruppens arbejde, formål og værdier. 2 Gruppen 1. Gruppen består af følgende afdelinger:

Læs mere

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe Valg af dirigent og referent Dirigent Uffe Beck Referent Lene Beck Mødet konstateres lovligt varslet og indkaldt. Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Læs mere

Grupperådsmøde Søndag den 24. februar 2013 kl. 13 15 i Spejderskoven

Grupperådsmøde Søndag den 24. februar 2013 kl. 13 15 i Spejderskoven S K O V F O L K E T - D E B L Å I H A D E R S L E V Grupperådsmøde Søndag den 24. februar 2013 kl. 13 15 i Spejderskoven DET DANSKE SPEJDERKORPS Grupperådsmøde Vi vil gerne invitere spejdere, forældre

Læs mere

Referat af Grupperådsmøde De Vilde Svaner, Nivå Søndag, den 24. februar 2013 kl på Gurredam

Referat af Grupperådsmøde De Vilde Svaner, Nivå Søndag, den 24. februar 2013 kl på Gurredam Referat af Grupperådsmøde De Vilde Svaner, Nivå Søndag, den 24. februar 2013 kl. 11-12 på Gurredam Tilstede: ca. 20-25 forældre, unge og ledere. Formand for bestyrelsen Bente Rasmussen åbnede mødet og

Læs mere

Skovfolkets grupperådsmøde

Skovfolkets grupperådsmøde Skovfolkets grupperådsmøde Søndag den 24. februar kl. 13-15 i Spejderskoven - Bastillen Program 1) Valg af dirigent og referent. 2) Beretning 3) Regnskab 2012 4) Behandling af indkomne forslag 5) Væsentlige

Læs mere

INDKALDELSE TIL GRUPPERÅDSMØDE Torsdag den 27. februar 2014 kl. 19:00 21:00 i Spejdergården Stubbedamsvej 70C, 3000 Helsingør

INDKALDELSE TIL GRUPPERÅDSMØDE Torsdag den 27. februar 2014 kl. 19:00 21:00 i Spejdergården Stubbedamsvej 70C, 3000 Helsingør INDKALDELSE TIL GRUPPERÅDSMØDE Torsdag den 27. februar 2014 kl. 19:00 21:00 i Spejdergården Stubbedamsvej 70C, 3000 Helsingør Kære forældre, spejdere over 14 år og ledere i 1. Helsingør, I inviteres hermed

Læs mere

VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE

VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2009 KL: 19 - ca. 21 I SPEJDERGÅRDEN, STUBBEDAMSVEJ 70C,

Læs mere

HVAD BESKRIVELSE HVEM BLEV VALGT / BESLUTNING. Dirigenten konstaterer, om grupperådsmødet er lovlig varslet og indkaldt.

HVAD BESKRIVELSE HVEM BLEV VALGT / BESLUTNING. Dirigenten konstaterer, om grupperådsmødet er lovlig varslet og indkaldt. Velkommen Formanden byder velkommen. Dirigent Referent Lovligt varslet Formanden foreslår en dirigent. Dirigent foreslår en referent. Dirigenten konstaterer, om grupperådsmødet er lovlig varslet og indkaldt.

Læs mere

Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015

Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015 Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015 Stemmeberettige deltagere: Jørgen Skorstensgaard, kassér, Vestskov Division Ledere til stede: Lene Hansen, Dan Norén, Charlotte

Læs mere

Århus Skov Division Det Danske Spejderkorps. Cvr-nr: Regnskab for 2016 og budget for 2017 og 2018

Århus Skov Division Det Danske Spejderkorps. Cvr-nr: Regnskab for 2016 og budget for 2017 og 2018 Århus Skov Division Det Danske Spejderkorps Cvr-nr: 32248802 Regnskab for 2016 og budget for 2017 og 2018 Foreningsoplysninger Århus Skov Division c/o Jack Givskud Engtoften 80, 1.tv 8260 Viby J Hjemmeside:

Læs mere

Grupperådsmøde 2013. Søndag 10. marts 2013

Grupperådsmøde 2013. Søndag 10. marts 2013 Grupperådsmøde 2013 Søndag 10. marts 2013 Det er Stjernegruppen Vi er altid ude Vi driver et alsidigt friluftsliv, altid udendørs, på alle tider af døgnet, året rundt, i hele verden. Vi præsterer Vi udfordrer

Læs mere

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Referat for Generalforsamling tirsdag den 25. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen og fortalte om aftenens program 1. Valg af dirigent & referent

Læs mere

Vi vil gerne invitere forældre, ledere og spejdere i Brundurs Gruppe til grupperådsmøde (generalforsamling) onsdag den 15. februar kl. 19.00.

Vi vil gerne invitere forældre, ledere og spejdere i Brundurs Gruppe til grupperådsmøde (generalforsamling) onsdag den 15. februar kl. 19.00. GRUPPERÅDSMØDE BRUNDURS GRUPPE Onsdag den 15. februar 2012 Kl. 19.00 Spejderhytten, Jyllandsgade 61 i Brønderslev. Vi vil gerne invitere forældre, ledere og spejdere i Brundurs Gruppe til grupperådsmøde

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Mødereferat Grupperådsmøde d. 22. februar 2012 Dagsorden 1. Velkommen og valg af dirigent og referent 2. Tilbageblik på alt det sjove (og sure) i 2011 3. Gennemgang af regnskab for 2011 4. Gruppens fremtid

Læs mere

Referat af. grupperådsmøde i Orion

Referat af. grupperådsmøde i Orion Referat af grupperådsmøde i Orion 23. februar 2014 Referat af Grupperådsmøde i Orion 23. februar 2014 Side 1 af 6 Deltagere: Bestyrelsen, ledere og 30 forældre i alt 44 personer Christian Nedergaard blev

Læs mere

Århus Skov Division. Regnskab for 2014 og budget for 2015 og 2016

Århus Skov Division. Regnskab for 2014 og budget for 2015 og 2016 Århus Skov Division Det Danske Spejderkorps Cvr-nr: 32248802 Regnskab for 2014 og budget for 2015 og 2016 Foreningsoplysninger Århus Skov Division c/o Jack Givskud Teglbækvej 3 8361 Hasselager Hjemmeside:

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

KORPSRÅDSMØDE Dansk Spejderkorps Sydslesvig

KORPSRÅDSMØDE Dansk Spejderkorps Sydslesvig Dansk Spejderkorps Sydslesvig KORPSRÅDSMØDE 2016 Kære spejder! Vi indkalder hermed til vores årlige korpsrådsmøde d. 20. november 2016, fra kl. 11.45 på Tydal Gård i Infocenteret. Selve mødet starter kl.

Læs mere

Nyt fra gruppelederen

Nyt fra gruppelederen Nyt fra gruppelederen Siden sidst har vi haft Grupperådsmøde. Mødet startede med fællesspisning, mange tak for mad til René Timm. Derefter arrangerede troppen aktiviteter for de øvrige spejdere og søskende,

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Referat fra Grupperådsmøde 2015

Referat fra Grupperådsmøde 2015 Broager Drengegruppen Referat fra Grupperådsmøde 2015 Søndag 22. Februar 2015 Sted : Stevninghus Referatet indeholder yderligere informationer og beslutninger fra Grupperådsmøde, som ikke er indeholdt

Læs mere

Referat af Stenlændernes Grupperådsmøde

Referat af Stenlændernes Grupperådsmøde Referat af Stenlændernes den 24. februar 2014 kl. 18:30 på Maglevad 37 var mødt op til dette års. Divisionen var repræsenteret ved Ole Dalskov. Efter velkomst fra bestyrelsesformand gik vi over til dagsordenen:

Læs mere

Lov- og beslutningsforslag Korpsrådsmøde 2013

Lov- og beslutningsforslag Korpsrådsmøde 2013 Lov- og beslutningsforslag Korpsrådsmøde 2013 Titel Klarhed og ordentlighed _x_ Lovforslag Beslutningsforslag Forslag 1. Generelt om lige muligheder 1. Det Danske Spejderkorps har til hensigt at give alle

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Dato & Tid: Sted: Til: Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 20:00 22:00 Sambo Bagsværd Gruppes Bestyrelse: Tilstede: Anders Theilgaard Madsen (Trops- og Gruppeleder)

Læs mere

Referat fra Amager Divisions divisionsrådsmøde onsdag d. 6. april 2011 i Sundby Kirkes menighedshus.

Referat fra Amager Divisions divisionsrådsmøde onsdag d. 6. april 2011 i Sundby Kirkes menighedshus. Referat fra Amager Divisions divisionsrådsmøde onsdag d. 6. april 2011 i Sundby Kirkes menighedshus. Pkt. 1 Velkomst. Martin Duus og Morten Thavlov bød velkommen til de fremmødte, og til repræsentanter

Læs mere

Grupperådsmøde 2015. Søndag 8. marts 2015

Grupperådsmøde 2015. Søndag 8. marts 2015 Grupperådsmøde 2015 Søndag 8. marts 2015 www.stjernespejder.dk/grupperaad2015 Stjernegruppens vision Stjernegruppen er et attraktivt og vidtfavnende mødested for alle med interesse i spejder- og friluftsliv.

Læs mere

Referat af ordinært divisionsrådsmøde mandag d. 15. April 2013. Ole Andersen bød på divisionsledelsens vegne divisionsrådet med gæster velkommen

Referat af ordinært divisionsrådsmøde mandag d. 15. April 2013. Ole Andersen bød på divisionsledelsens vegne divisionsrådet med gæster velkommen Referat af ordinært divisionsrådsmøde mandag d. 15. April 2013 Ole Andersen bød på divisionsledelsens vegne divisionsrådet med gæster velkommen 1. Valg af dirigent og referent: John Søgaard blev foreslået

Læs mere

Nyt fra gruppelederen

Nyt fra gruppelederen Nyt fra gruppelederen Efteråret er kommet med kulde, blæst og flotte farver i naturen, alle afdelinger er kommet godt i gang efter sommerferien, og alle har været på tur eller løb her i efteråret. Siden

Læs mere

Divisionsrådsmøde d. 13. April 2012 i Dybbøl

Divisionsrådsmøde d. 13. April 2012 i Dybbøl Divisionsrådsmøde d. 13. April 2012 i Dybbøl AD 1: Faneindgang og velkomst Ved DC Kenneth Schütt (Sulfo) på vegne af Divisionen AD 2: Valg af dirigent og referent Som dirigent valgtes Jens Peter Thomsen,

Læs mere

Budget og udviklingsplan

Budget og udviklingsplan 2010 Regnskab og beretning 2011 Budget og udviklingsplan Indhold Nibe Spejdernes DDS værdier og mål 3 Beretning for år 2010 4 Regnskab 2010 5 Budget 2011 9 Børneattester 10 Udviklingsplan for Nibe Spejderne

Læs mere

Sortebrødre Gruppe Årsrapport 2014 Nr. 1. Indkaldelse til generalforsamling

Sortebrødre Gruppe Årsrapport 2014 Nr. 1. Indkaldelse til generalforsamling Sortebrødre Gruppe Årsrapport 2014 Nr. 1 Indkaldelse til generalforsamling Dagsorden Formandens beretning Ledernes beretning 2015 kalender Gruppens visioner Øjebliksbilleder Regnskab 2014 Lidt sjov Budget

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S - 1 - Indhold: Side 3 Lodsedler 4 Mikro-/Mini, Mærkedage mikro/mini 5 Afbud og mødeknapper 6 Mikro-/Miniprogram 7 Mikro/mini: Vigtige datoer 8 Juniorprogram 9

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Grupperådsmøde for Gundsø Gruppe. Mødereferat

Grupperådsmøde for Gundsø Gruppe. Mødereferat Grupperådsmøde for Gundsø Gruppe Kongslejre Divisionen af Det Danske Spejderkorps Mødereferat onsdag d. 10. februar 2016 Deltagere: Camilla, Kristina, Betina, Sara, Bitten, Henrik, Stine, John, Kirsten

Læs mere

Referat fra DIVISIONSRÅDSMØDE. Afholdt tirsdag d. 13/3 2012 I Kanondalens hytte.

Referat fra DIVISIONSRÅDSMØDE. Afholdt tirsdag d. 13/3 2012 I Kanondalens hytte. Side 1 af 5 Referat fra DIVISIONSRÅDSMØDE Afholdt tirsdag d. 13/3 2012 I Kanondalens hytte. Til stede: Gæst: Erik Aabjerg Friis, korpsledelsesrepræsentant Ikke grupperepræsentanter: Jesper Clausen, flokassistent,

Læs mere

Grupperådsmøde. Kære spejdere og forældre i Ballerup Gruppe

Grupperådsmøde. Kære spejdere og forældre i Ballerup Gruppe Grupperådsmøde Kære spejdere og forældre i Ballerup Gruppe Kom til det årlige grupperådsmøde og informationsmøde om Spejdernes Lejr onsdag den 22. februar fra 18.00 til 20.00 i Kantinen på Egebjergskolen.

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe Årsberetning 2014 3. Silkeborg Gruppe Fastelavnsfest og generalforsamling Dagsorden for generalforsamlingen Invitation til fastelavnsfest og generalforsamling Bestyrelsen i 3. Silkeborg vil gerne invitere

Læs mere

Bladet Hawerthi-1. Rødovre Jan-marts 2011-1 -

Bladet Hawerthi-1. Rødovre Jan-marts 2011-1 - Bladet HawerthiHawerthi-1. Rødovre JanJan-marts 2011-1- Indhold Side 3 Grupperådsmøde 4 Mikro-/Mini, 4 Mærkedage mikro/mini 5 Mikro-/Miniprogram 6 Datoer til dine forældres planlægning 7 Juniorprogram

Læs mere

Svend Grate Gruppe. Grupperådsmøde. Onsdag 15. februar 2017 kl

Svend Grate Gruppe. Grupperådsmøde. Onsdag 15. februar 2017 kl Svend Grate Gruppe Det Danske Spejderkorps Grupperådsmøde Onsdag 15. februar 2017 kl 18.30 20.00 Dagsorden Indledning (velkommen, dirigent, referent) Årets gang i Svend Grate Gruppe (formandens beretning,

Læs mere

Referat af Divisionsrådsmøde 22. april 10

Referat af Divisionsrådsmøde 22. april 10 Referat af Divisionsrådsmøde 22. april 10 Hareskov Division Henrik byder velkommen Niels Georg vælges som dirigent og Eigil Jacobsen som referent Dirigenten får ordet Han konstaterer at rådsmødet er indvarslet

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013

Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013 Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013 Formanden Annette Heydenreich byder velkommen til grupperådsmødet, og til det efterfølgende fødselsdags arrangement, hvor Mjølners 35 års fødselsdag,

Læs mere

GildeNyt Side 1 98 Marts 2015. 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 098 Marts 2015

GildeNyt Side 1 98 Marts 2015. 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 098 Marts 2015 GildeNyt GildeNyt Side 1 98 Marts 2015 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 098 Marts 2015 Stafetten Sct. Georgs Gilderne I Danmark 1864, første verdenskrig, og min familie. Jeg blev

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Det Der Sker. Nr. 1 2011. PS: Motivet skal ikke ses som en opfordring til spejderne

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Det Der Sker. Nr. 1 2011. PS: Motivet skal ikke ses som en opfordring til spejderne D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Det Der Sker Nr. 1 2011 PS: Motivet skal ikke ses som en opfordring til spejderne D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Kære spejdere og forældre Vintertiden

Læs mere

Gruppeudvikling. Kongslejre Division 2013-2016

Gruppeudvikling. Kongslejre Division 2013-2016 Gruppeudvikling Kongslejre Division 2013-2016 Gruppeudvikling i Kongslejre Vi vil tilbyde alle grupper i Kongslejre at deltage i et flerårigt gruppeudviklingsforløb hvor vi inspirerer, hjælper og motiverer

Læs mere

Bestyrelseskursus April Bestyrelsens opgaver og ansvar

Bestyrelseskursus April Bestyrelsens opgaver og ansvar Bestyrelseskursus April 2016 { Bestyrelsens opgaver og ansvar DDS formål Det Danske Spejderkorps har til formål at udvikle børn og unge til vågne, selvstændige mennesker, der er villige til efter bedste

Læs mere

Distriktsmødet onsdag den 9. marts 2016

Distriktsmødet onsdag den 9. marts 2016 Distriktsmødet onsdag den 9. marts 2016 Til stede var følgende grupper: Bolund 2 Borup 3 Karlslunde 2 Lejre 1 Roskilde 6 Svogerslev 4 Tune 5 Vindinge 1 Walburris 2 Herudover var udviklings konsulent Kristian

Læs mere

Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere)

Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere) Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere) A. Valg af dirigent og referent. Dirigent: Jannie Karlsen Referent: Dagmar

Læs mere

Referat af Amager Divisions ordinære Divisionsråd, afholdt på Holmen, 24. april 2014

Referat af Amager Divisions ordinære Divisionsråd, afholdt på Holmen, 24. april 2014 Referat af Amager Divisions ordinære Divisionsråd, afholdt på Holmen, 24. april 2014 Dagsorden: 1. Velkomst, praktiske oplysninger 2. Valg af dirigent og referent 3. Beretning fra divisionsledelsen med

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Grupperådsmøde 2013 Bent Byg Gruppe. 23. februar 2013

Grupperådsmøde 2013 Bent Byg Gruppe. 23. februar 2013 Grupperådsmøde 2013 Bent Byg Gruppe 23. februar 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Beretning a) lederne og bestyrelsen fortæller om deres oplevelser fra 2012 og viser billeder fra ture og

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Retningslinjer for anerkendelse af Arrangementer og Spejdercentre.

Retningslinjer for anerkendelse af Arrangementer og Spejdercentre. Side 1 af 8 Retningslinjer for anerkendelse af Arrangementer og Spejdercentre. Lovgrundlag Korpsrådsmødet Kraftværk 09 vedtog, at det er muligt for arrangementer og spejdercentre at blive anerkendt af

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016

Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016 Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016 19 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent; Bent Rask foreslået og valgt Generalforsamlingen lovligt indvarslet. 2. Beretning: Ved formanden

Læs mere

DDS 2. Lyngby Optaya. Grupperådsmøde Tirsdag den 31. januar 2012 Spejdermarken Gedvad 45 Kl. 18:00 til 21:00

DDS 2. Lyngby Optaya. Grupperådsmøde Tirsdag den 31. januar 2012 Spejdermarken Gedvad 45 Kl. 18:00 til 21:00 Januar - 2012 DDS 2. Lyngby Optaya Referat fra Grupperådsmøde Tirsdag den 31. januar 2012 Spejdermarken Gedvad 45 Kl. 18:00 til 21:00 DDS 2. Lyngby Optaya Grupperådsmøde 31. januar 2012 Side 1 Referat

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Det Der Sker. Nr. 4, 2011

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Det Der Sker. Nr. 4, 2011 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Det Der Sker Nr. 4, 2011 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Kammeratskab Ansvar Friluftsliv Sjov Udfordrende Forældre: når jeres barn kommer fra spejdermøde,

Læs mere

Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling

Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling Grundejerforening Tranagergaard Skovlunde 18. februar 2016 Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling 1. Valg af dirigent og stemmetæller 2. Kontrol

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Det Der Sker. Nr. 1 2012

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Det Der Sker. Nr. 1 2012 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Det Der Sker Nr. 1 2012 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Kære spejdere og forældre Spejderliv er friluftsliv og det har Troppen taget alvorligt. De holder

Læs mere

Minilederne Christine og Rune blev gift 1. august. Spejderne stod i espalier udenfor kirken. Stort tillykke til brudeparret.

Minilederne Christine og Rune blev gift 1. august. Spejderne stod i espalier udenfor kirken. Stort tillykke til brudeparret. Nyt fra gruppelederen Efter mange oplevelser på sommerens lejre, er vi klar til at starte på et nyt spejderår. Se billeder fra sommerlejrene her: www.trelleborg-spejderne.dk Vi siger farvel og mange tak

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl Frølunde Fed 23-03-2014 Til medlemmerne. I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling Langfredag 18. april 2014, kl. 10.00 I klubhuset, Andevig 1a, Frølunde Fed. Kontingent kr. 100,00

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Nyt fra gruppelederen

Nyt fra gruppelederen Nyt fra gruppelederen Et nyt spejderår er startet, teltene er lagt på plads, og vi kan se tilbage på de mange gode oplevelser fra sommerens lejre på Næsbycentret og i Østrig. Se billeder på hjemmesiden

Læs mere

KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011

KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011 KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011 7. Feb Bæver: Troen på? Ulve: Fuldmånemøde 14. Feb Bålhygge 21. Feb Spejderfri 28. Feb Bæver: Kims Ulve: Kort og godt 28. Feb Ordinært gruppemøde Junior/Trop hjælper med

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Vedtægter for Plejefamiliernes Lokalforening Nuuk (PLF Nuuk) Vedtæger

Vedtægter for Plejefamiliernes Lokalforening Nuuk (PLF Nuuk) Vedtæger Vedtægter for Plejefamiliernes Lokalforening Nuuk (PLF Nuuk) 1 / 26 1. Navn Foreningens navn er Plejefamiliernes Lokalforening Nuuk. Foreningen er hjemhørende i Nuuk kommune, Grønland. 2. Formål og opgaver

Læs mere

Handlingsplan for Antvorskov Division

Handlingsplan for Antvorskov Division Det gør vi allerede Handlingsplan for Antvorskov Division 1. Divisionsledelserne sikrer, at grupperne udarbejder og gennemfører planer til medlemsvækst Divisionsledelsen bør regelmæssigt mødes med gruppelederne,

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Torsdags Bridge Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Læs referat sidst i filen [godkendt af dirigent] Dagsorden: 1. Valg af dirigent...

Læs mere

Resultatopgørelse for perioden 1/1-13 - 31/12-13 2013 2012 INDTÆGTER:

Resultatopgørelse for perioden 1/1-13 - 31/12-13 2013 2012 INDTÆGTER: Note Resultatopgørelse for perioden 1/113 31/1213 2013 2012 INDTÆGTER: 1 Medlemsbaserede indtægter: kr 145.335,00 kr 120.189,50 2 Indtægter ture og lejre kr 112.945,00 kr 119.329,33 3 Kurser kr 10.769,00

Læs mere

Generalforsamling 11/3 2014

Generalforsamling 11/3 2014 Generalforsamling 11/3 2014 Program 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Finn Vestergaard 2. Valg af referent. Bestyrelsen foreslår Cecilie Poulsen 3. Formandens beretning. 4. Forelæggelse af driftsregnskab

Læs mere

Frederikssund kommunes lederpris 2010 Til lykke med lederprisen

Frederikssund kommunes lederpris 2010 Til lykke med lederprisen EGEBLADET Egebladet Ege Division DDS Nr. 121 24. marts 2010 Frederikssund kommunes lederpris 2010 Til lykke med lederprisen Gruppeleder Ralf Ørtz Jensen fik torsdag den 4. marts 2010 Frederikssund kommunes

Læs mere

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Hulvejens Grundejerforening indbyder hermed til ordinær generalforsamling og spisning på: Shell Motel, Støvring Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Bestyrelsen har i år valgt at vi, inden selve generalforsamlingen,

Læs mere

Dette hæfte findes også på: dds.dk/korpset/ide-og-politik/love-og-vejledninger. Side 2

Dette hæfte findes også på: dds.dk/korpset/ide-og-politik/love-og-vejledninger. Side 2 Lovhæfte 2011-2013 Januar 2012 Det Danske Spejderkorps Arsenalvej 10 1436 København K Tlf.: 32 64 00 50 Fax. 32 64 00 75 E-mail: dds@dds.dk Hjemmeside: dds.dk Redaktion: Jakob A. Nielsen Layout: Jakob

Læs mere

- Nye spændende aktiviteter, som styrker sammenholdet.

- Nye spændende aktiviteter, som styrker sammenholdet. Grupperne i Ho Bugt Distrikt Referat af DT-rådsmøde d. 2 maj 2012 Afholdt ved: Ådal gruppens hytte, Susåvænget 5 i Esbjerg Tilstede: Jesper fra Fourfeld gruppe, Jens Erik Nielsen, Janni Vester Bjerrum,

Læs mere

1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Vedtægter for Spejderne Stiftelse De fem internationalt anerkendte spejderkorps i Danmark og Sydslesvig: Det Danske Spejderkorps, KFUM-Spejderne i Danmark, De grønne pigespejdere, Danske Baptisters Spejderkorps

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger:

Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger: Grundejerforeningen Niverød Park Nord" indkalder herved til ordinær generalforsamling 2016 mandag den 2. maj 2016 kl. 19.30 på Nivå Skole Syd, lokale 19. Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger:

Læs mere

KFUM-spejderne I Danmark Aabybro Gruppe

KFUM-spejderne I Danmark Aabybro Gruppe KFUM-spejderne I Danmark Aabybro Gruppe Beretning for spejderåret 2012 KFUM-Spejderne, Aabybro Gruppe ved gruppemødet den 20. marts 2013 Aabybro marts 2013 Endnu et spejderår er gået, hvor gruppens medlemmer

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen for H.C. Andersen kvarteret

Indkaldelse til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen for H.C. Andersen kvarteret Til beboere i H.C. Andersen kvarteret, Mejrup 8. marts 2016 Indkaldelse til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen for H.C. Andersen kvarteret Generalforsamlingen afholdes torsdag d. 31. marts

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Dato & Tid: Tirsdag d. 27. januar kl. 20:00 22:00 Sted: Til: Kopi: Dagsorden udarbejdet af: Dagsorden: Sambo Bagsværd Gruppes Bestyrelse: Anders Theilgaard

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING JULI KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke

KORSLØKKE AFDELING JULI KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere