FLASKEPOSTEN DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FLASKEPOSTEN DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2014"

Transkript

1 FLASKEPOSTEN Marts 2014 DIVISIONSLEDELSEN DC Martin Steenstrup, Torkilstrupvej 8,4863 Eskildstrup DK Susanne Graae, Nr. Alslev Vestergade 7, 4840 Nr.A DA Lisbeth Sørensen. Ø. Landevej 15, 4930 Maribo DA Bente Jørgensen, Maria Gade 28, 4930 Maribo DA Mette M Hansen, Nybrogade 11, 2.,th., 4800 Nyk.F DIVISIONENS EJENDOM UDLEJNING Anne Marie Christiansen, Maria Gade 26, 4930 Maribo ADRESSE Kråruplund, Krårupvej 31, 4990 Sakskøbing FLASKEPOSTEN REDAKTØR Bente Jørgensen, Maria Gade 28, 4930 Maribo SYDHAV WEB-ADR: INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 Dagsorden div.rådsmøde 2014 Side 4 Beretning DC Side 6 Beretning divisionskasserer Side 8 Beretning ejendomme. Side 9 Beretning Mikro/mini og junior/trop Side 10 Beretning Friluftsrådet Side 11 Aktivitetskalender. Side 12 Brug låget! Side 14 Tag på kursus - Legoland - divisionsrådsmøde spisning. Side 15 Børneliv er friluftsliv. Regnskab for 2013 samt budget er vedhæftet denne Flaskepost. 16

2 Divisionsrådet indkaldes hermed til DIVISIONSRÅDSMØDE Kråruplund, Krårupvej 31, 4990 Sakskøbing ONSDAG DEN 9. APRIL 2014 KL. 18,00/19,00. Dagsorden: 1. a. Valg af dirigent og referent. b. Beretning fra divisionsledelsen med særlig focus på, hvad divisionen har gjort for at fremme spejderarbejdets værdier og udvikling. c. Fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse. d. Behandling af indkomne forslag. e. Væsentlige beslutninger om divisionens fremtid, herunder: 1. Forelæggelse af divisionens udviklingsplan med indsatsområder for indeværende år. 2. Beslutninger i øvrigt om divisionens udvikling, spejderar bejde m.v. f. Vedtagelse af justeret budget for indeværende år og vedtagelse af budget og fastsættelse af divisionskontingent for det følgende år. g. Fastsættelse af antallet af divisionsledelsesmedlemmer under hensyntagen til 29, stk. 2. h. Valg af 1-2 divisionschefer, divisionskasserer og øvrige medlemmer af divisionsledelsen. i. Valg af revisor og revisorsuppleant. j. Skriftlig eller mundtlig beretning fra Det Danske Spejderkorps kredsrepræsentant i Friluftsrådet. k. Beretning fra spejdercentre og større arrangementer, jf 50, og tilsvarende, tilknyttet divisionen. l. Eventuelt. Med spejderhilsen Divisionsledelsen. 2 BØRNELIV ER FRILUFTSLIV Det Danske Spejderkorps har modtaget 2,5 mio. kr. i støtte fra Nordea-fonden og Friluftsrådet til projektet Børneliv er friluftsliv. Projektet starter i marts 2014 og strækker sig over de næste tre år. Projektet handler om folkeskolereformen og gruppeudvikling gennem familiespejd. FOLKESKOLEREFORMEN Folkeskolereformen træder i kraft til august 2014 og et af elementerne i reformen handler om Den åbne skole, hvor skolerne får mulighed for at invitere det lokale erhvervs- og foreningsliv med ind i skolen. Korpsledelsen har besluttet: Det Danske Spejderkorps vil bidrage til udviklingen af den danske folkeskole. Det Danske Spejderkorps er nysgerrige på mulige samarbejdsformer mellem den lokale skole og lokale gruppe. Det Danske Spejderkorps ser friluftsliv som omdrejningspunktet for samarbejde mellem skoler og spejdere. Har I allerede samarbejde med skolen eller har I fået henvendelser fra skolen eller kommunen, hører vi gerne fra jer. Skriv til Bie Andersen på GRUPPEUDVIKLING GENNEM FAMILIESPEJD Gruppeudvikling gennem familiespejd har fokus på at skabe udvikling og vækst i grupper gennem familiespejd og forenkling. Projektet bygges op omkring 10 udvalgte spejdergrupper, der har lyst til at arbejde med familiespejd og gerne vil være flere. Gennem erfaringerne med de 10 grupper udvikles skabeloner og modeller, der kan bredes ud til resten af korpset bl.a. ved hjælp af vores udviklings- og kommunikationskonsulenter og medier. Har I spørgsmål eller vil vide mere, kan I kontakte Bie Andersen på eller

3 Tag på kursus! Foråret er over os, og det betyder mange fede, udfordrende og inspirerende kurser. Skynd dig af sted! Det Danske Spejderkorps tager i Legoland. Dette års korpsrådsmøde afholdes den 15. og 16. november på Hotel Legoland, Billund. Sæt X i kalenderen, så gruppernes korpsrådsrepræsentanter kommer af sted. Divisionsrådsmødet den 9. april 2014 på Kråruplund. Som noget nyt vil vi i år starte mødet kl. 18,00, hvor de - der har mulighed for det - mødes og spiser følgende sammen: Glaseret skinke med grøntsagstimbale - marineret kyllingespyd - fransk kartoffelsalat med cherrytomater, agurk, forårsløg i en let sennepsmariande - blandet salat og dressing - flutes. Dette serveres for 50 kr. pr. person - og det er meget vigtig, at der sker tilmelding til dette lækre traktement. HUSK tilmelding - gruppevis - SENEST DEN 27. MARTS TIL BESSE. Der vil blive serveret kaffe og kage til divisionsrådsmødet. HUSK også - gruppevis - tilmelding til rådsmødet!!!! 14 Bemærkninger til dagsorden: Mødet starter kl. 18,00, hvor de, som har mulighed for det kan deltage i spisning til en pris a kr. 50 pr. person. divisionsrådsmødet starter kl. 19,00. ad c. Regnskab og budget er vedhæftet denne Flaskepost. ad d. Forslag, der ønskes behandlet på divisionsrådsmødet skal være DC Martin Steenstrup i hænde senest 26/ Forslagene skal være fremkommet til medlemmerne senest 1 uge inden mødet. Der fremsendes 3 forslag fra divisionsledelsen pr. mail før mødet. ad e. Udviklingsplan fremsendes pr. mail til divisionsrådets medlemmer før mødet. ad g. Divisionsledelsen vil til mødet have et oplæg vedr. antal medlemmer i divisionsledelsen. ad h. DC Martin Steenstrup er på valg Kasserer Susanne Graae er på valg - DA Bente Jørgensen Besse er på valg. Der skal vælges yder ligere DA er. Benny Hansen er villig til genvalg som søkyndigt med lem. ad j. Beretning fra Friluftsrådet findes på side. ad k. Ingen beretning, da der ikke har været større arrangementer. Divisionsrådet er divisionens øverste myndighed. Alle divisionens enheder har op til 5 stemmer. Divisionsledelsens medlemmer har en stemme hver. Afgivning af stemmer kan kun ske ved personligt fremmøde. Enhedernes repræsentanter er navngivne og er udpeget af grupperådene. Alle interesserede kan deltage i divisionsrådsmødet. Valg til divisionsledelsen afgøres ved almindelig stemmeflerhed og gælder for en 2-årig periode. For at blive valgt skal en kandidat opnå mere end 1/3 af de fremmødte deltagende stemmeberettigedes stemmer. Der vil under mødet blive serveret kaffe med kage. Tilmelding gruppevis vedr. deltagelse i mad og møde eller kun møde skal ske til Besse, Bente Jørgensen, senest den 27/ betaling for deltagelse spisning opkræves ved næste kontingentopkrævning. 3

4 Beretning DC Grupperne i Sydhavdivision har samlet ved udgangen af 2013 mistet medlemmer. Men på grupperådsmøderne spore jeg optimisme og tro på, at det nok skal gå fremad i det nye år. Divisionsledelsen kan ikke pege på noget konkret der har medført tilbagegangen. Den divisionsledelse, der bliver sammensat efter divisionsrådsmødet skal have fokus på, hvad der skal til for at det bliver nemmere og sjovere at være spejder i grupperne i Sydhav. Divisionsledelsen har inden for de seneste 2 år besøgt alle grupper med undtagelse af Fejø og det arbejdes der på at få gjort noget ved. Vores venindebog ligger på hjemmesiden. Når Fejø er besøgt starter vi forfra, da det har været en god oplevelse at møde grupperne. I forbindelse med salg af Stubbekøbing hytten har det fungeret godt med vores forretningsudvalg og vi har derfor haft lidt færre, men mere konstruktive divisionsledelsesmøder. Vi har i år afholdt mikro-/minidag i Nakskov med 117 deltagere og der blev gået til heksene. Jeg hører fra alle sider, at Nakskov havde lavet et rigtig godt arrangement. Olandiske lege blev også arrangeret af Nakskov, der var ca. 30 deltagere fra 3 grupper. Det ville have været godt i et år med vinter-ol, om mindst et par grupper mere havde været med. Men ros til arrángørerne. I maj blev der afholdt LF-mesterskaberne i Spejd i samarbejde med Lindorm distrik (KFUM-spejderne på Lolland og Falster). På trods af en del regn fik vi et rigtig godt arrangement. Spejderne knoklede på i en masse konkurrencer og der var en fantastisk stemning på Kråruplund. Divisionsledelsen vil gerne takke styregruppen for et flot stykke arbejde. Desværre ønsker Lindorm ikke at være med til at gentage succeen, men vi får selv et arrangement op at køre igen i år, og det ser rigtig spændende ud. - Jeg håber, at alle grupper vil bakke op om fællesarrangementerne, det er for jer, der bliver lagt et stort stykke arbejde i dem..for mig betyder 1 leder og 2 spejdere også, at man viser at man gerne vil være med. - Planlægningen af Gold Rush, som bliver et fællesbegejstringsarrangement for alle uniformerede på Sydhavsøerne i september, er godt i gang og jeg tror, at de mange, der har oplevet Afrika kalder allerede glæder sig. Vores forkorpsrådsmøde blev aflyst p.g.a. blæsevejr, men vi fik lavet er erstatningsmøde og både her og på korpsrådsmødet var der en god stemning. Det var det største korpsrådsmøde i korpsets historie, og vi var der også. Jeg vil gerne takke deltagerne for en god ånd og et godt sammenhold. Vores hjemmeside sulter og bliver ikke brugt nok. Majbrit gør en stor indsats for at den er opdateret, men alligevel må jeg konstatere, at over halvdelen af 4 Støt spejderne på Lolland og Falster. Vi indsamler plastlåg fra mælkekartoner og lign. som vist ovenfor og Alle former for kuglepenne, tuscher, rettelak, stifteblyanter, overstregningstuscher etc. kan afleveres uanset mærke. Saml det i en plastpose og aflever til: Divisionschef Martin Steenstrup. 13

5 de henvendelser jeg går fra ledere og forældre kan besvares ved Prøv at se på vores hjemmeside! Hvis der er noget du mangler på hjemmesiden, så sig til eller endnu bedre - send det til Majbrit! Forretningsudvalget kan næsten ikke få hænderne ned! Stubbekøbing hytten blev endelig solgt, grupperne stod sammen og Storstrøm gruppe har hjulpet os, så vi nu har fået tilbagebetalt det famøse banklån i Kråruplund. Ved udgangen af næste år forventer vi, at have tilbagebetalt Storstrøm det sidste, og Kråruplund har så igen midler til renovering eller andre tiltag til glæde for divisionens spejdere og mange andre. Divisionsledelsen har i år været repræsenteret til alle grupperådsmøderne med undtagelse af et, hvor der var gået lidt kludder i divisionsledelsens kommunikation. Og det på trods af, at vi i år har forsøgt, at det skulle være en fra divisionsledelsen, der ikke har sit daglige virke i gruppen. Sara har midt i valgperioden valgt at stoppe i divisionsledelsen, da hun ikke kunne finde tid til det. Så til divisionsrådsmødet skal vi gerne finde en DC mere, og et par stykker til at styrke arbejdet med grenene. Vi har et stort ønske om at styrke seniorarbejdet i divisionen, men det er en ret tung opgave, som trænger til flere kræfter. - Hvis vi blev et par stykke mere, kunne vi udrette mere. Divisionsledelsen holder 6-8 møder om året af 2 timers varighed, så det er en overkommelig opgave. På divisionsledelsens vegne Martin Steenstrup, DC, 12 5

6 Skriftlig beretning om divisionens og Kråruplunds økonomi Jeg har nu i flere år sagt: Når vi får solgt Stubbekøbing hytten, så bliver den økonomiske situation bedre! - Det viser sig at holde stik!! - Vi er kommet ud af 2013 med et overskud på sammenlagt ,51 kr. I forbindelse med forsøget på refinansiere vores lån til Kråruplund, viste det sig af korpset desværre ikke var i stand til at hjælpe. Vi var dog så heldige, at Storstrøm spejderne tilbød os at vi kunne låne pengene af dem. Det betød, at vi gik fra en rentesats på 11% til 4%. I forbindelse med salg af en stor del af vores obligationer samt indtægterne ved salget af Stubbekøbing hytten, har vi i 2013 allerede tilbagebetalt kr. af dette lån. Vi har igen i 2013 nedskrevet udgiften til ombygning af Kråruplund med kr. Ejendomsværdien er ikke steget, selv om vi har lavet den store ombygning. Ved at nedskrive Kråruplund får vi en værdi, der så småt nærmer sig den offentlige ejendomsvurdering. Kråruplund og divisionen er, at historiske årsager, 2 separate regnskaber indtil man når til balancen. Her er der både aktiver og passiver med D og K foran. D betyder det er en konto, der hører til divisionen og K betyder det er en konto, der hører til Kråruplund. I balancen står der under aktiver D: Diverse tilgodehavender og under passiver K: Skyldigt beløb. Beløbet er nøjagtigt det samme. Det er ,76 kr., som Kråruplund har lånt af divisionen i forbindelse med byggeriet. Efterhånden som Kråruplund kommer til penge bliver disse penge tilbagebetalt til divisionen. D: Debitorsamlekontoen er gæld, som andre har til divisionen. I år handler det om en udlejning af Kråruplund nytårsaften. Alle udgifter hører derfor til 2013, men depositum kan helt naturligt ikke blive betalt tilbage før der er indbetalt for elforbrug, og det skete først efter udlejningen, d.v.s. i Alt omkring denne udlejning var afsluttet den 4. januar DIVISIONEN: Når vi har budgetteret med 0 kr. i både indtægt og udgift til turneringer, ved vi godt, at det ikke holder i virkeligheden. Men vi har en beslutning om, at arrangementer skal hvile i sig selv, betyder det ikke så meget. I 2013 gav mikro-minidagen et overskud på lidt over kr. LF-mesterskaberne i Spejd gav et overskud på kr. I den forbindelse gav både KFUM - Lind -orm og DDS Sydhav hver kr. Vores andel er bogført som arrangementstilskud. 6 I juli SYDHAV 2012 mødes spejdere AKTIVITETSKALENDER i Danmark samt internationale SPEJDERE gæster til en stor fælles sommerlejr. Det bliver den stør Lørdag 5. april: Arbejdsdag Kråruplund Onsdag 9. april: Divisionsrådsmøde på Kråruplund. Onsdag 23. april: Sct. Georgs dag. Torsdag den 8. maj: Fællesledermøde. Lørdag den 24. og søndag den 25. maj : LF mesterskaber i Spejd. Lørdag den 14.juni: Mikro-/minidag i Nr. Alslev. Mandag den 18. august: GL-møde. Lørdag den 20. og søndag den 21. s september: Gold Rush Lørdag den 4. oktober: Arbejdsdag Kråruplund Tirsdag den 7. oktober: Fællesledermøde. Lørdag den 15. og søndag den 16. november: Korpsrådsmøde. 11

7 Beretning Friluftsrådet Hvad beskæftiger Friluftsrådets kredsbestyrelse sig med? Her er nogle få stikord: Kommunal naturpolitik. Landzonetilladelser Miljøgodkendelser Lokalplaner Fredningssager Udarbejdelse af stifortegnelse De nye vandråd Natura-2000 planer Markvildtprojektet Ansøgninger om tipsmidler Deltagelse i brugerråd (Aunø, Naturpark Maribosøerne, Friluftsområde Guldborgsund, GeoCenter Møns Klint) Ja, og så alt det andet, der pludselig dukker op! Når paraplyorganisationen FRILUFTSRÅDET skal dække over alle de mange interesser, der er under paraplyen, må det af og til være en blanddet landhandel. I kredsbestyrelsen må man også huske, at man ikke alene repræsenterer sin egen primære baggrund, men også alle de andre under den udslåede paraply. Det ter ikke så svært, når man - som jeg - kommer fra DDS, for der er mange ligheder mellem Friluftsrådet og DDS. Citat fra Friluftsrådets formålsparagraf: Friluftsrådet har til formål at støtte og opmuntre til friluftsliv og naturforståelse under hensyntagen til natur og miljø! Det passer vist godt sammen med vores egen opfattelse af godt spejderarbejde. Terkel Jakobsen Kredsformand Friluftsrådet 10 Når der i regnskabet står lukkede grupper er det en samling af udgifter og indtægter i forbindelse med Stubbekøbing, Ellehammer og Guldborgsunds lukninger. Der følger nogle udgifter med, når man sælger et hus. Derfor er beløbet til udgifter ret højt. Vi har et håb om, at det nu er slut med at lukke grupper i Sydhav! Scout College blev ikke afholdt i Men i 2012 var der et overskud på kr. Vi fik først disse penge fra korpsets 2020-midler i marts Derfor er de med som både en indtægt og udgift i dette regnskab. Pengene er nu i passiver som hensat til Scout College. Når vi fra divisionsledelsen deltager i møder/kurser uden for Lolland-Falster dækker divisionen kørepenge. Når vi lægger budget, ved vi ikke, hvilke møder der kommer i årets løb, derfor er det et punkt, hvor budgettet sjældent passer. Kørsel inden på Lolland-Falster bliver dækket af de køre-/telefonpenge vi modtager som medlemmer af divisionsledelsen. Man kan undre sig over, hvordan der kan være en negativ udgift (indtægt) på korpsrådsmødet. I 2012 blev vi opkrævet for korpsrådsmøde både i januar (for 2011) og i december (for 2012). Korpsrådsmødet i november 2013 er først opkrævet i januar Indtægten kommer fra den fælleskørsel og overnatning, der blev afholdt i Den blev først opkrævet sammen med divisionskontingent i januar I 2013 havde divisionen igen økonomi til at kunne holde julefrokost for hjælperne omkring Kråruplund. Denne forholdsvis lille udgift er med til at bevare et godt hold omkring ind-/udtjekning på Kråruplund. Kråruplund: Der har været en markant større udlejning af Kråruplund end budgetteret. Det er godt! I 2013vendte RUS-turene fra universiteterne tilbage, det giver jo bl.a. en større udlejning. Når man har været på Kråruplund skal man selvfølgelig betale for strømforbrug. Samtidig med denne indbetaling oplyser man det kontonr., hvor depositummet skal indsættes. Hvis der ikke bliver indbetalt for el, får jeg heller ikke noget kontonr. Disse manglende tilbagebetalte depositummer bliver overført til betaling for el. I 2013 beløb det sig til kr. Hvis man henvender sig, kan vi sagtens lave en modregning af strøm i depositum. Vi kan selvfølgelig ikke budgettere med dette, derfor er der meget stor forskel på budget og regnskab på dette punkt. Vi har flyttet bespisningen på arbejdsdage fra administration/tilsyn til møder i ejendomme - derfor er der en ret stor forskel på regnskab og budget. Kråruplunds økonomi er begyndt at se bedre ud, derfor er vi så småt begyndt at reparere på den gamle del af huset. I 2013 fik vi skiftet vinduerne i sovesalene. 7

8 El, vand og renovation er udgifter, som er afhængige af antallet af udlejninger. Jo flere nætter der er overnatning, jo mere strøm bliver der brugt. Sidste år flyttede vi vores forsikringer, det giver os en årlig besparelse på kr., som slår rigtig igennem i Kontingentet til divisionen er 30 kr. pr. medlem i gruppen pr. 1. januar, 1. maj og 1 oktober. Leje af Kråruplund er ligeledes 30 kr. pr. medlem i gruppen pr. 1. januar, 1. maj og 1. oktober. - Det beløb foreslår vi, at vi fastholder. Susanne Graae Divisionskasserer. Beretning 2013 divisionens ejendomme. Igennem de sidste 2 år er vi blevet 2 ejendomme fattige i divisionen. I 2012 fik vi afsluttet oprydningen omkring spejderhuset i Nysted og i efteråret 2013 fik vi - efter lang tids venten og mange samtaler med ejendomsmægler og evt. købere - endelig solgt spejderhuset i Stubbekøbing. Det er altid trist, at vi er nødsaget til at sælge spejderhuse, da det betyder, at der ikke længere foregår spejderarbejde i disse områder. Salget af huset i Stubbekøbing gav mulighed for at kunne indfri det dyre lån vi havde i Nordea og samtidig var Storstrøm villig til at låne divisionen et beløb til en langt billigere rente end banken ville give os. I regnskabet for 2013 ses det, at der har været en meget fin udlejning af Kråruplund i årets løb - vi har haft mange glade og tilfredse lejere og det er altid rart, at huset bruges og at det bliver behandlet ordentligt. Den gode udlejning har bl.a. gjort, at vi har fået udskiftet vinduer i de 2 sovesale og det er nogle af de forbedringer, som er sket i Allerede i 2014 har der været stor interesse for at leje Kråruplund og dette vil gøre, at vi kan få lavet nogle af de forbedringer, som vi har ønsket os igennem mange år, men som ikke har været muligt, da økonomien ikke var dertil. Vi vil i 2014 satse på at få nye vinduer i de 2 lederrum og nye døre i sovesalene. Vi har igennem de sidste år ikke fået gjort noget ved den udendørs toiletbygning og dette håber vi, at økonomien vil være til at gøre noget ved denne bygning i Vi har stadig et stort ønske om at få en container til at stå ved brændeskuret, således af vi kan opbevare materiel i denne container, så hvis nogle har kendskab til en sådan container - til en fornuftig pris - så giv os endelig besked! Når der kommer lejere til Kråruplund og ved afrejse, er der altid nogle personer til stede og dette er både vi og lejerne meget glade for. - Dette gør bl.a. at hytten altid ser ordentlig ud. 8 Disse hjælpere er folk fra Sct. Georgs Gildet i Maribo og vi skylder disse personer en stor tak for deres indsats. Samtidig skylder vi også vores hytteudlejer Anne Marie en kæmpe tak for hendes arbejde med at tale med lejerne og i det hele taget at have kontakten til disse. Vi har også vores ejendomsinspektør Per fra Maribo, som gør en meget stor indsats omkring Kråruplund. Per besøger Kråruplund hver dag - holder øje med el og vandforbrug og sørger for at lave småreparationer, når dette er nødvendigt. Så der skal fra divisionsledelsen side lyde en KÆMPE STOR TAK til Per. Besse - DA divisionens ejendom! Beretning 2013 mikro og mini. I det år, der er gået har vi haft en mikro og minidag i Nakskov med tema om hekse, det var en super hyggelig dag og spejderne havde det sjovt. Så stor tak til Nakskov for den dejlige dag. Vi har også haft en mikro-/miniweekend i Maribo, hvor temaet var de nordiske lande. Her skulle spejderne lave spændende ting fra de enkelte lande. Vi har på et fællesledermøde fastsat, hvem der står for mikro-/minidagen og weekenden i det kommende år. Så man kan se frem til 2 gode ture, planlagt af henholdsvis Nr. Alslev og Nykøbing F. Mette DA for mikro og minigrenen Beretning 2013 junior og trop. Så er endnu et spejderår gået. Vi har igen i det forgangne år haft fælles spejderoplevelser og det er jo altid dejligt, når vi kan mødes og have det sjovt sammen. Det helt store i det forgangne år har været LF-mesterskaberne i Spejd, som vi holdt sammen med de grønne spejdere. Her deltog mange af vore juniorer og tropspejdere og de fik en fantastisk weekend med spændende og sjove udfordringer. I januar i år har vores juniorer været sammen på de fantastiske Olandiske lege i Nakskov. Der blev dystet i vinter spejder sport og alle havde en dejlig weekend. Til slut skal der lyde et tillykke til troppatruljen Baloo fra Nykøbing spejderne, som i det forgangne år er blevet danmarksmestre i adventurespejd - det er super sejt og vi er alle stolte af, at de kommer fra vores division og som det ser ud lige nu, så ligger de vist ganske lunt i svinget i dette års dyst - så pøj, pøj. Med spejderhilsen Lisbeth 9

DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2013 Nr. 1

DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2013 Nr. 1 Marts 2013 Nr. 1 DIVISIONSLEDELSEN DC Martin Steenstrup, Torkilstrupvej 8,4863 Eskildstrup 25 882522 DK Susanne Graae, Nr. Alslev Vestergade 7, 4840 Nr.A. 28 639630 DA Martin Andersen, Sølvgade 26, 4840

Læs mere

Divisionsrådsmøde i Sydhav Divisionen

Divisionsrådsmøde i Sydhav Divisionen Divisionsrådsmøde i Sydhav Divisionen Mandag d. 16. april 2012 på Kråruplund Trine bød velkommen til årets divisionsrådsmøde, og vi startede med en fællessang, som var blevet lavet på den nyligt overståede

Læs mere

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Referat fra divisionsrådsmøde d. 16-04-2015 Dagsorden: a. Valg af dirigent og referent b. Beretning fra divisionsledelsen c. fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse d. behandling

Læs mere

Kong Knud Division. Divisionsrådsmøde 12. april 2012. Torsdag d. 12. april 2011, kl. 19.00-21.30 Bolbro Skole, Stadionvej 50, Indgang F, Odense V

Kong Knud Division. Divisionsrådsmøde 12. april 2012. Torsdag d. 12. april 2011, kl. 19.00-21.30 Bolbro Skole, Stadionvej 50, Indgang F, Odense V Kong Knud Division Divisionsrådsmøde 12. april 2012 Torsdag d. 12. april 2011, kl. 19.00-21.30 Bolbro Skole, Stadionvej 50, Indgang F, Odense V Dagsorden Beretninger Side Dagsorden 1. Valg af dirigent

Læs mere

HVAD BESKRIVELSE HVEM BLEV VALGT / BESLUTNING. Dirigenten konstaterer, om divisionsrådsmødet er lovlig varslet og indkaldt.

HVAD BESKRIVELSE HVEM BLEV VALGT / BESLUTNING. Dirigenten konstaterer, om divisionsrådsmødet er lovlig varslet og indkaldt. Velkommen Divisionschefen byder velkommen Dirigent Referent Lovligt varslet Divisionschefen foreslår en dirigent. Dirigent foreslår en referent. Dirigenten konstaterer, om divisionsrådsmødet er lovlig

Læs mere

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Referat for Generalforsamling tirsdag den 25. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen og fortalte om aftenens program 1. Valg af dirigent & referent

Læs mere

Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015

Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015 Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015 Stemmeberettige deltagere: Jørgen Skorstensgaard, kassér, Vestskov Division Ledere til stede: Lene Hansen, Dan Norén, Charlotte

Læs mere

Skovfolkets grupperådsmøde

Skovfolkets grupperådsmøde Skovfolkets grupperådsmøde Søndag den 24. februar kl. 13-15 i Spejderskoven - Bastillen Program 1) Valg af dirigent og referent. 2) Beretning 3) Regnskab 2012 4) Behandling af indkomne forslag 5) Væsentlige

Læs mere

VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE

VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2009 KL: 19 - ca. 21 I SPEJDERGÅRDEN, STUBBEDAMSVEJ 70C,

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe Valg af dirigent og referent Dirigent Uffe Beck Referent Lene Beck Mødet konstateres lovligt varslet og indkaldt. Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30

Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30 Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30 Hermed følger indkaldelsen til vores generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne. Det plejer at være rimelig

Læs mere

Referat af Stenlændernes Grupperådsmøde

Referat af Stenlændernes Grupperådsmøde Referat af Stenlændernes den 24. februar 2014 kl. 18:30 på Maglevad 37 var mødt op til dette års. Divisionen var repræsenteret ved Ole Dalskov. Efter velkomst fra bestyrelsesformand gik vi over til dagsordenen:

Læs mere

Grupperådsmøde 2015. Søndag 8. marts 2015

Grupperådsmøde 2015. Søndag 8. marts 2015 Grupperådsmøde 2015 Søndag 8. marts 2015 www.stjernespejder.dk/grupperaad2015 Stjernegruppens vision Stjernegruppen er et attraktivt og vidtfavnende mødested for alle med interesse i spejder- og friluftsliv.

Læs mere

Sortebrødre Gruppe Årsrapport 2014 Nr. 1. Indkaldelse til generalforsamling

Sortebrødre Gruppe Årsrapport 2014 Nr. 1. Indkaldelse til generalforsamling Sortebrødre Gruppe Årsrapport 2014 Nr. 1 Indkaldelse til generalforsamling Dagsorden Formandens beretning Ledernes beretning 2015 kalender Gruppens visioner Øjebliksbilleder Regnskab 2014 Lidt sjov Budget

Læs mere

Vi vil gerne invitere forældre, ledere og spejdere i Brundurs Gruppe til grupperådsmøde (generalforsamling) onsdag den 15. februar kl. 19.00.

Vi vil gerne invitere forældre, ledere og spejdere i Brundurs Gruppe til grupperådsmøde (generalforsamling) onsdag den 15. februar kl. 19.00. GRUPPERÅDSMØDE BRUNDURS GRUPPE Onsdag den 15. februar 2012 Kl. 19.00 Spejderhytten, Jyllandsgade 61 i Brønderslev. Vi vil gerne invitere forældre, ledere og spejdere i Brundurs Gruppe til grupperådsmøde

Læs mere

Århus Skov Division. Regnskab for 2014 og budget for 2015 og 2016

Århus Skov Division. Regnskab for 2014 og budget for 2015 og 2016 Århus Skov Division Det Danske Spejderkorps Cvr-nr: 32248802 Regnskab for 2014 og budget for 2015 og 2016 Foreningsoplysninger Århus Skov Division c/o Jack Givskud Teglbækvej 3 8361 Hasselager Hjemmeside:

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Referat af Amager Divisions ordinære Divisionsråd, afholdt på Holmen, 24. april 2014

Referat af Amager Divisions ordinære Divisionsråd, afholdt på Holmen, 24. april 2014 Referat af Amager Divisions ordinære Divisionsråd, afholdt på Holmen, 24. april 2014 Dagsorden: 1. Velkomst, praktiske oplysninger 2. Valg af dirigent og referent 3. Beretning fra divisionsledelsen med

Læs mere

Referat fra Grupperådsmøde 2015

Referat fra Grupperådsmøde 2015 Broager Drengegruppen Referat fra Grupperådsmøde 2015 Søndag 22. Februar 2015 Sted : Stevninghus Referatet indeholder yderligere informationer og beslutninger fra Grupperådsmøde, som ikke er indeholdt

Læs mere

Absalon Divisionsrådsmøde

Absalon Divisionsrådsmøde Absalon Divisionsrådsmøde 16. marts 2015 kl. 19:00-21:30 Spejdercenter Holmen Salen Arsenalvej 10 1436 København K Side 1 af 16 Kære deltager til divisionsrådsmødet Hermed indbydelsen til dette års divisionsrådsmøde

Læs mere

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe Årsberetning 2014 3. Silkeborg Gruppe Fastelavnsfest og generalforsamling Dagsorden for generalforsamlingen Invitation til fastelavnsfest og generalforsamling Bestyrelsen i 3. Silkeborg vil gerne invitere

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Dato & Tid: Sted: Til: Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 20:00 22:00 Sambo Bagsværd Gruppes Bestyrelse: Tilstede: Anders Theilgaard Madsen (Trops- og Gruppeleder)

Læs mere

Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013

Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013 Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013 Formanden Annette Heydenreich byder velkommen til grupperådsmødet, og til det efterfølgende fødselsdags arrangement, hvor Mjølners 35 års fødselsdag,

Læs mere

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1 Lovhæfte 2013-2015 lovhæfte 1 INDHOLD 3 Grundlov ( 1-9) 4 Love for Det Danske Spejderkorps ( 1-51) 5 I Overordnede principper ( 1-8) 7 II Gruppen ( 9-22) 12 III Divisionen ( 23-33) Kolofon Lovhæfte Det

Læs mere

Budget og udviklingsplan

Budget og udviklingsplan 2010 Regnskab og beretning 2011 Budget og udviklingsplan Indhold Nibe Spejdernes DDS værdier og mål 3 Beretning for år 2010 4 Regnskab 2010 5 Budget 2011 9 Børneattester 10 Udviklingsplan for Nibe Spejderne

Læs mere

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat Nyhedsbrev Velkommen tilbage fra en velfortjent sommerferie. Vi håber I alle har haft en begivenhedsrig ferie med vellykkede sommerlejre for store og

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Dato & Tid: Tirsdag d. 27. januar kl. 20:00 22:00 Sted: Til: Kopi: Dagsorden udarbejdet af: Dagsorden: Sambo Bagsværd Gruppes Bestyrelse: Anders Theilgaard

Læs mere

Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere)

Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere) Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere) A. Valg af dirigent og referent. Dirigent: Jannie Karlsen Referent: Dagmar

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S - 1 - Indhold: Side 3 Lodsedler 4 Mikro-/Mini, Mærkedage mikro/mini 5 Afbud og mødeknapper 6 Mikro-/Miniprogram 7 Mikro/mini: Vigtige datoer 8 Juniorprogram 9

Læs mere

Dette hæfte findes også på: dds.dk/korpset/ide-og-politik/love-og-vejledninger. Side 2

Dette hæfte findes også på: dds.dk/korpset/ide-og-politik/love-og-vejledninger. Side 2 Lovhæfte 2011-2013 Januar 2012 Det Danske Spejderkorps Arsenalvej 10 1436 København K Tlf.: 32 64 00 50 Fax. 32 64 00 75 E-mail: dds@dds.dk Hjemmeside: dds.dk Redaktion: Jakob A. Nielsen Layout: Jakob

Læs mere

Lovhæfte 2009-2010. Med beslutningsforslag og udviklingsplaner

Lovhæfte 2009-2010. Med beslutningsforslag og udviklingsplaner Lovhæfte 2009-2010 Med beslutningsforslag og udviklingsplaner Januar 2010 Det Danske Spejderkorps Arsenalvej 10 1436 København K Tlf.: 32 64 00 50 Fax. 32 64 00 75 E-mail: dds@dds.dk Hjemmeside: dds.dk

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg s generalforsamling Tirsdag d. 08. april 2014 kl. 19:00 21.00 Hermed indbydes til generalforsamling incl. bestyrelsens forslag til dagsorden. Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker,

Læs mere

Absalon Divisions Rådsmøde. 19. april 2012 Kl. 18.30

Absalon Divisions Rådsmøde. 19. april 2012 Kl. 18.30 Absalon Divisions Rådsmøde 19.april2012 Kl.18.30 Kæredeltageridivisionsrådsmødet Hermedfremsendesindbydelsentilåretsdivisionsrådsmøde torsdagd.19.april2012kl.18:30 Mødetafholdesiårpå: SpejdercenterHolmen

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Kong Knud Division. Divisionsrådsmøde 11. april 2013

Kong Knud Division. Divisionsrådsmøde 11. april 2013 Kong Knud Division Divisionsrådsmøde 11. april 2013 Torsdag d. 11. april 2013, kl. 19.00-21.30 Odense Kultur- og Fritidshus, Stadionvej 50, Indgang F, st., Odense V Dagsorden Beretninger Side Dagsorden

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af Grupperådsmøde(generalforsamling) for De Blå Spejdere i Rårup den 28. januar 2013 kl. 17.00 i spejderhytten i Rårup.

Referat af Grupperådsmøde(generalforsamling) for De Blå Spejdere i Rårup den 28. januar 2013 kl. 17.00 i spejderhytten i Rårup. Referat af Grupperådsmøde(generalforsamling) for De Blå Spejdere i Rårup den 28. januar 2013 kl. 17.00 i spejderhytten i Rårup. a. Valg af dirigent og referent Katrine er valgt som dirigent Bettina er

Læs mere

Resultatopgørelse for perioden 1/1-13 - 31/12-13 2013 2012 INDTÆGTER:

Resultatopgørelse for perioden 1/1-13 - 31/12-13 2013 2012 INDTÆGTER: Note Resultatopgørelse for perioden 1/113 31/1213 2013 2012 INDTÆGTER: 1 Medlemsbaserede indtægter: kr 145.335,00 kr 120.189,50 2 Indtægter ture og lejre kr 112.945,00 kr 119.329,33 3 Kurser kr 10.769,00

Læs mere

Budget og regnskab for Stjernegruppen m/fonde u/fonde version: 06-03-2008 B2008 R2007 1000 INDTÆGTER B2008 B2008 R2007 B2007 R2007 B2007 1001

Budget og regnskab for Stjernegruppen m/fonde u/fonde version: 06-03-2008 B2008 R2007 1000 INDTÆGTER B2008 B2008 R2007 B2007 R2007 B2007 1001 Budget og regnskab for Stjernegruppen m/fonde u/fonde version: 06-03-2008 B2008 R2007 1000 INDTÆGTER B2008 B2008 R2007 B2007 R2007 B2007 1001 Kontingentindtægt 1010 Medlemskontingent 116.700 116.700 103.900

Læs mere

FUNDRAISING. Peter Erkmann Køgespejderne peter@erkmann.dk peter@koegespejderne.dk Tlf. 20 10 10 77

FUNDRAISING. Peter Erkmann Køgespejderne peter@erkmann.dk peter@koegespejderne.dk Tlf. 20 10 10 77 FUNDRAISING Peter Erkmann Køgespejderne peter@erkmann.dk peter@koegespejderne.dk Tlf. 20 10 10 77 Peter Erkmann Gruppeleder hos Køgespejderne Lederudvikling, undervisning, ledelse, bank, organisationsudvikling,

Læs mere

Generalforsamling 11/3 2014

Generalforsamling 11/3 2014 Generalforsamling 11/3 2014 Program 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Finn Vestergaard 2. Valg af referent. Bestyrelsen foreslår Cecilie Poulsen 3. Formandens beretning. 4. Forelæggelse af driftsregnskab

Læs mere

Mafia-bryllup på Natteravnen. December 2011 44. årgang

Mafia-bryllup på Natteravnen. December 2011 44. årgang December 2011 44. årgang Mafia-bryllup på Natteravnen Vores nye hjemmeside er LIVE Side 1+9 Manglende kontingent indbetalinger Side 2 Tak til hjemmesideholdet Side 7 klan-konkurrence Side 7 Lederne i Gruppelederne:

Læs mere

- Nye spændende aktiviteter, som styrker sammenholdet.

- Nye spændende aktiviteter, som styrker sammenholdet. Grupperne i Ho Bugt Distrikt Referat af DT-rådsmøde d. 2 maj 2012 Afholdt ved: Ådal gruppens hytte, Susåvænget 5 i Esbjerg Tilstede: Jesper fra Fourfeld gruppe, Jens Erik Nielsen, Janni Vester Bjerrum,

Læs mere

Meddelelser fra formanden... 4 Meddelelser fra kassereren... 4 Meddelelser fra gruppeledere... 4 Nyt fra hyttefædre... 5 Eventuelt...

Meddelelser fra formanden... 4 Meddelelser fra kassereren... 4 Meddelelser fra gruppeledere... 4 Nyt fra hyttefædre... 5 Eventuelt... Fremmødt Afmeldt Leon Sindberg, Maria Jensen, Jørgen Gammelgaard, Charlotte Thy, Lene Viberg Nielsen, Lis Bjerg Hermind, Michael Vestergaard, Birgitte Højland, Sissel Gammelgaard Steffen Brinch, Tanja

Læs mere

D e t D A n s k e s P e J D e r k o r P s. de grå. Antvorskov division

D e t D A n s k e s P e J D e r k o r P s. de grå. Antvorskov division D e t D A n s k e s P e J D e r k o r P s de grå Antvorskov division nr. 3 november 2008 D e t D A n s k e s P e J D e r k o r P s indkaldelse til Divisionsrådsmøde vi glæder os til at se jer til divisionsrådsmødet

Læs mere

DIVISIONSRÅDSMØDE 2014. Kong Knud Division. ! Indlæg af Lone Jung Hertel, Viceskoleleder på Kroggårdsskolen. Hvad betyder skolereformen for spejderne?

DIVISIONSRÅDSMØDE 2014. Kong Knud Division. ! Indlæg af Lone Jung Hertel, Viceskoleleder på Kroggårdsskolen. Hvad betyder skolereformen for spejderne? DIVISIONSRÅDSMØDE 2014 Hvad betyder skolereformen for spejderne? Kong Knud Division Tirsdag d. 29. april 2014 kl. 19.00 til 21.30 Odense Kultur- og Fritidshus, Stadionvej 50, Indgang F, st., Odense V Dagsorden

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006 Nyhedsbrev juni 2006 Kære medlem af Den Grønne Gruppe! Vi har herved fornøjelsen at invitere dig og din ægtefælle til Den Grønne Gruppes årlige stævne på Houens Odde Spejdercenter 29. 30 september Stævnet

Læs mere

Velkommen i bestyrelsen

Velkommen i bestyrelsen Velkommen i bestyrelsen 1 Indhold De Blå værdier 4 Formål 5 Organisationen 6 Relationer til korpset 7 Netværk 7 Sammensætning af bestyrelsen og gruppen 8 Bestyrelsens opgaver 11 Gruppens økonomi 15 Uddannelse

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

EJERFORENINGEN SUNDBY OVERDREV Fælleddiget 21-95 2300 København S. Den 3. marts 2015. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 19.00

EJERFORENINGEN SUNDBY OVERDREV Fælleddiget 21-95 2300 København S. Den 3. marts 2015. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 19.00 EJERFORENINGEN SUNDBY OVERDREV Fælleddiget 21-95 2300 København S. Den 3. marts 2015 Generalforsamling Ejerforeningen Matr. nr. 39 af Sundby Overdrev indkalder hermed til ordinær generalforsamling Torsdag

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013 Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 213 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 3. Bestyrelsens beretning 212 4. Godkendelse af regnskab 212 5. Forelæggelse af budget 213 6. Behandling

Læs mere

Årsmøde. Region Midtjylland 19.01.2012

Årsmøde. Region Midtjylland 19.01.2012 Årsmøde Region Midtjylland 19.01.2012 Dagsorden ifølge vedtægternes 15, stk. 12 39 tilstedeværende, heraf 38 medlemmer. 1. Valg af dirigent a. Hans Jørgen Lundgaard vælges 2. Valg af referent a. Ane Gleerup

Læs mere

Referat fra Korpsrådsmøde i Det Danske Spejderkorps 2012 10.-11. november 2012 på Vingstedcentret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten

Referat fra Korpsrådsmøde i Det Danske Spejderkorps 2012 10.-11. november 2012 på Vingstedcentret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten Referat fra Korpsrådsmøde i Det Danske Spejderkorps 2012 10.-11. november 2012 på Vingstedcentret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten Mødet blev indledt lørdag den 10. november kl. 10.00. Spejdercheferne

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Medlemskaber og medlemsbegrebet i Det Danske Spejderkorps

Medlemskaber og medlemsbegrebet i Det Danske Spejderkorps Medlemskaber og sbegrebet i Det Danske Spejderkorps Funktioner i Blåt Medlem og spejderfunktioner der kræver ledererklæring og børneattest Regelsæt pr. 24. februar 2010 Arbejdsgruppen Blåt Medlem Udgivet

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum Referat fra generalforsamling i Kajakklubben Strømmen. Generalforsamling afhold lørdag den 10. februar 2007.02.18 1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen

Læs mere

Pionerernes fagforbunds blad. Pionerbladet

Pionerernes fagforbunds blad. Pionerbladet Pionerbladet 2014 Kalender 2014 11. 13. april Arbejdsweekend Trevæld Centret 25. 27. april Arbejdsweekend Arresø Centret 26. april Generalforsamling Arresø Centret TAK Tak til Kynde for hans mange bidrag

Læs mere

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Deltagere Morten Kerrn-Jespersen, Marianne Karstensen, Søren Eriksen, Rasmus Jensen, Karen Vejby, Katja Salomon Johansen, Erik Aabjerg Friis, Christine Fribert

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Seglet Online. Vi har brug for ekstra hænder!! Til alle ledere i Absalon divison. Weekenden den 4.-6.november. I dette nummer

Seglet Online. Vi har brug for ekstra hænder!! Til alle ledere i Absalon divison. Weekenden den 4.-6.november. I dette nummer Årgang 4, nummer 5 Dato: 5. Oktober Vi har brug for ekstra hænder!! Weekenden den 4.-6.november. Opgaven er, at vi skal have malet trappeopgangen i forhuset på H.C. Ørstedsvej, samt køre nogle ting på

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 23. april 2012 Til Husejeren - Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere

Referat fra rådsmøde

Referat fra rådsmøde Referat fra rådsmøde mandag den 27.5 13 kl. 19.30 Hos Olaf Rye Til stede: Afbud: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat 3. Nye punkter til dagsordenen 4. Nyt fra korpset Anne Marie (Brejning), Mogens

Læs mere

Rikke Pedersen, ikke på valg. Nicolas Koppel, ikke på valg men ønsker at udtræde

Rikke Pedersen, ikke på valg. Nicolas Koppel, ikke på valg men ønsker at udtræde GRUPPERÅDSMØDE på Farmen v/klinteby Tonkawa-Stammen Søndag 23. februar 2014 kl. 10-12 (+ frokost kl. 12.30-13.30) (i forbindelse med gruppetur 22.-23.2. 2014 for alle spejderne) Dagsorden 1. Velkomst,

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Bjælken. 1. Otterup gruppe 1. halvår 2015. Bjælken 1. Otterup 1. halvår 2015 www.1otterup.

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Bjælken. 1. Otterup gruppe 1. halvår 2015. Bjælken 1. Otterup 1. halvår 2015 www.1otterup. D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Bjælken 1. Otterup gruppe 1. halvår 2015 1 Sådan bliver du spejder i 1. Otterup... Hvis du vil være spejder, skal du komme til et spejdermøde, du er meget velkommen.

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Torsdags Bridge Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Læs referat sidst i filen [godkendt af dirigent] Dagsorden: 1. Valg af dirigent...

Læs mere

Referat Jon Litle Best.-møde onsdag den 30. maj 2007, kl. 2020 i havnehytten.

Referat Jon Litle Best.-møde onsdag den 30. maj 2007, kl. 2020 i havnehytten. Referat Jon Litle Best.-møde onsdag den 30. maj 2007, kl. 2020 i havnehytten. Dagsorden Tilstede Rolf, Sune, Sten, Helle, Jens Holmboe, Karen, Ivan, Bjørn, Maria Lemming, Christian, Louise, Boff, Klaus

Læs mere

November, December, 2011

November, December, 2011 PLOKKEN Kllarup Gruppe DET DANSKE SPEJDERKORPS November, December, 2011 Vigtige datoer: Dato Aktivitet Hvem 14. 16. juni MUS-lejr, Thorup Hede Mikro, mini & junior 23. juni Sct. Hans på Volden i Klarup

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab v/peter Rønne 5. Fremlæggelse af

Læs mere

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune.

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. Vedtægter for Askø Strandvig Grundejerforening - udprint fra www.askoe-nyt.dk Navn, hjemsted og formål: 1: Foreningens navn er Askø Strandvig. 2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. 3:

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år. se nedenfor 3) Forelæggelse og godkendelse af

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Velkommen til generalforsamlingen 2011 i

Velkommen til generalforsamlingen 2011 i Velkommen til generalforsamlingen 2011 i Dagsordenen kort 1. Valg af dirigent (Henrik Thostrup foreslået af bestyrelsen) 2. Valg af stemmetællere (forslag: de to revisorer Hans H. Jensen og Ingvar Pommer)

Læs mere

VELKOMMEN I BESTYRELSEN

VELKOMMEN I BESTYRELSEN VELKOMMEN I BESTYRELSEN Indhold Formål 4 De Blå værdier 5 Organisationen 6 Sammensætning af bestyrelsen og gruppen 8 Bestyrelsens opgaver 10 Gruppens økonomi 14 Uddannelse 16 Udvikling af gruppen 17 Lokalt

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

de grå Divisionsrådsmøde & hytterne antvorskov division

de grå Divisionsrådsmøde & hytterne antvorskov division D e t D a n s k e s p e j D e r k o r p s de grå Divisionsrådsmøde & hytterne antvorskov division nr. 1 marts 2012 Invitation til divisionsrådsmøde Det Danske så er det igen tid til at afholde divisionsrådsmøde.

Læs mere

Hørsholm 27. februar 2005. Referat af Jon Litles Grupperådsmøde Søndag den 27. februar 2005 kl. 1400

Hørsholm 27. februar 2005. Referat af Jon Litles Grupperådsmøde Søndag den 27. februar 2005 kl. 1400 Hørsholm 27. februar 2005 Referat af Jon Litles Grupperådsmøde Søndag den 27. februar 2005 kl. 1400 Tilstede; Afbud fra: Ivan Stephansen, GSF Henrik Bang Jespersen, GK Elisabeth Holmboe GS Karen M. Engel,

Læs mere

Referat fra Grupperådsmøde for DDS Søndermark Gruppe d. 4.2.2015

Referat fra Grupperådsmøde for DDS Søndermark Gruppe d. 4.2.2015 Referat Grupperådmøde DDS Søndermark Gruppe 04.02.2015 Side 1 af 7 Referat fra Grupperådsmøde for DDS Søndermark Gruppe d. 4.2.2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Beretning fra bestyrelsen

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Dagsorden: Indkaldelse til ordinær generalforsamling Søndag d. 9 marts 2014 kl.14 i rytterstuen 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved

Læs mere

KFUM-spejderne I Danmark Aabybro Gruppe

KFUM-spejderne I Danmark Aabybro Gruppe KFUM-spejderne I Danmark Aabybro Gruppe Beretning for spejderåret 2012 KFUM-Spejderne, Aabybro Gruppe ved gruppemødet den 20. marts 2013 Aabybro marts 2013 Endnu et spejderår er gået, hvor gruppens medlemmer

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Lolland-Falster

Læs mere

alle ledere Ambitiøs lederuddannelse 01 Det Danske Spejderkorps giver

alle ledere Ambitiøs lederuddannelse 01 Det Danske Spejderkorps giver Det Danske Spejderkorps giver alle ledere en ambitiøs lederuddannelse Hvad er ambitiøs lederuddannelse Interview med ledere Gode spørgsmål at diskutere Ambitiøs lederuddannelse 01 Ambitiøs lederuddannelse

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere