FLASKEPOSTEN DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FLASKEPOSTEN DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2014"

Transkript

1 FLASKEPOSTEN Marts 2014 DIVISIONSLEDELSEN DC Martin Steenstrup, Torkilstrupvej 8,4863 Eskildstrup DK Susanne Graae, Nr. Alslev Vestergade 7, 4840 Nr.A DA Lisbeth Sørensen. Ø. Landevej 15, 4930 Maribo DA Bente Jørgensen, Maria Gade 28, 4930 Maribo DA Mette M Hansen, Nybrogade 11, 2.,th., 4800 Nyk.F DIVISIONENS EJENDOM UDLEJNING Anne Marie Christiansen, Maria Gade 26, 4930 Maribo ADRESSE Kråruplund, Krårupvej 31, 4990 Sakskøbing FLASKEPOSTEN REDAKTØR Bente Jørgensen, Maria Gade 28, 4930 Maribo SYDHAV WEB-ADR: INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 Dagsorden div.rådsmøde 2014 Side 4 Beretning DC Side 6 Beretning divisionskasserer Side 8 Beretning ejendomme. Side 9 Beretning Mikro/mini og junior/trop Side 10 Beretning Friluftsrådet Side 11 Aktivitetskalender. Side 12 Brug låget! Side 14 Tag på kursus - Legoland - divisionsrådsmøde spisning. Side 15 Børneliv er friluftsliv. Regnskab for 2013 samt budget er vedhæftet denne Flaskepost. 16

2 Divisionsrådet indkaldes hermed til DIVISIONSRÅDSMØDE Kråruplund, Krårupvej 31, 4990 Sakskøbing ONSDAG DEN 9. APRIL 2014 KL. 18,00/19,00. Dagsorden: 1. a. Valg af dirigent og referent. b. Beretning fra divisionsledelsen med særlig focus på, hvad divisionen har gjort for at fremme spejderarbejdets værdier og udvikling. c. Fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse. d. Behandling af indkomne forslag. e. Væsentlige beslutninger om divisionens fremtid, herunder: 1. Forelæggelse af divisionens udviklingsplan med indsatsområder for indeværende år. 2. Beslutninger i øvrigt om divisionens udvikling, spejderar bejde m.v. f. Vedtagelse af justeret budget for indeværende år og vedtagelse af budget og fastsættelse af divisionskontingent for det følgende år. g. Fastsættelse af antallet af divisionsledelsesmedlemmer under hensyntagen til 29, stk. 2. h. Valg af 1-2 divisionschefer, divisionskasserer og øvrige medlemmer af divisionsledelsen. i. Valg af revisor og revisorsuppleant. j. Skriftlig eller mundtlig beretning fra Det Danske Spejderkorps kredsrepræsentant i Friluftsrådet. k. Beretning fra spejdercentre og større arrangementer, jf 50, og tilsvarende, tilknyttet divisionen. l. Eventuelt. Med spejderhilsen Divisionsledelsen. 2 BØRNELIV ER FRILUFTSLIV Det Danske Spejderkorps har modtaget 2,5 mio. kr. i støtte fra Nordea-fonden og Friluftsrådet til projektet Børneliv er friluftsliv. Projektet starter i marts 2014 og strækker sig over de næste tre år. Projektet handler om folkeskolereformen og gruppeudvikling gennem familiespejd. FOLKESKOLEREFORMEN Folkeskolereformen træder i kraft til august 2014 og et af elementerne i reformen handler om Den åbne skole, hvor skolerne får mulighed for at invitere det lokale erhvervs- og foreningsliv med ind i skolen. Korpsledelsen har besluttet: Det Danske Spejderkorps vil bidrage til udviklingen af den danske folkeskole. Det Danske Spejderkorps er nysgerrige på mulige samarbejdsformer mellem den lokale skole og lokale gruppe. Det Danske Spejderkorps ser friluftsliv som omdrejningspunktet for samarbejde mellem skoler og spejdere. Har I allerede samarbejde med skolen eller har I fået henvendelser fra skolen eller kommunen, hører vi gerne fra jer. Skriv til Bie Andersen på GRUPPEUDVIKLING GENNEM FAMILIESPEJD Gruppeudvikling gennem familiespejd har fokus på at skabe udvikling og vækst i grupper gennem familiespejd og forenkling. Projektet bygges op omkring 10 udvalgte spejdergrupper, der har lyst til at arbejde med familiespejd og gerne vil være flere. Gennem erfaringerne med de 10 grupper udvikles skabeloner og modeller, der kan bredes ud til resten af korpset bl.a. ved hjælp af vores udviklings- og kommunikationskonsulenter og medier. Har I spørgsmål eller vil vide mere, kan I kontakte Bie Andersen på eller

3 Tag på kursus! Foråret er over os, og det betyder mange fede, udfordrende og inspirerende kurser. Skynd dig af sted! Det Danske Spejderkorps tager i Legoland. Dette års korpsrådsmøde afholdes den 15. og 16. november på Hotel Legoland, Billund. Sæt X i kalenderen, så gruppernes korpsrådsrepræsentanter kommer af sted. Divisionsrådsmødet den 9. april 2014 på Kråruplund. Som noget nyt vil vi i år starte mødet kl. 18,00, hvor de - der har mulighed for det - mødes og spiser følgende sammen: Glaseret skinke med grøntsagstimbale - marineret kyllingespyd - fransk kartoffelsalat med cherrytomater, agurk, forårsløg i en let sennepsmariande - blandet salat og dressing - flutes. Dette serveres for 50 kr. pr. person - og det er meget vigtig, at der sker tilmelding til dette lækre traktement. HUSK tilmelding - gruppevis - SENEST DEN 27. MARTS TIL BESSE. Der vil blive serveret kaffe og kage til divisionsrådsmødet. HUSK også - gruppevis - tilmelding til rådsmødet!!!! 14 Bemærkninger til dagsorden: Mødet starter kl. 18,00, hvor de, som har mulighed for det kan deltage i spisning til en pris a kr. 50 pr. person. divisionsrådsmødet starter kl. 19,00. ad c. Regnskab og budget er vedhæftet denne Flaskepost. ad d. Forslag, der ønskes behandlet på divisionsrådsmødet skal være DC Martin Steenstrup i hænde senest 26/ Forslagene skal være fremkommet til medlemmerne senest 1 uge inden mødet. Der fremsendes 3 forslag fra divisionsledelsen pr. mail før mødet. ad e. Udviklingsplan fremsendes pr. mail til divisionsrådets medlemmer før mødet. ad g. Divisionsledelsen vil til mødet have et oplæg vedr. antal medlemmer i divisionsledelsen. ad h. DC Martin Steenstrup er på valg Kasserer Susanne Graae er på valg - DA Bente Jørgensen Besse er på valg. Der skal vælges yder ligere DA er. Benny Hansen er villig til genvalg som søkyndigt med lem. ad j. Beretning fra Friluftsrådet findes på side. ad k. Ingen beretning, da der ikke har været større arrangementer. Divisionsrådet er divisionens øverste myndighed. Alle divisionens enheder har op til 5 stemmer. Divisionsledelsens medlemmer har en stemme hver. Afgivning af stemmer kan kun ske ved personligt fremmøde. Enhedernes repræsentanter er navngivne og er udpeget af grupperådene. Alle interesserede kan deltage i divisionsrådsmødet. Valg til divisionsledelsen afgøres ved almindelig stemmeflerhed og gælder for en 2-årig periode. For at blive valgt skal en kandidat opnå mere end 1/3 af de fremmødte deltagende stemmeberettigedes stemmer. Der vil under mødet blive serveret kaffe med kage. Tilmelding gruppevis vedr. deltagelse i mad og møde eller kun møde skal ske til Besse, Bente Jørgensen, senest den 27/ betaling for deltagelse spisning opkræves ved næste kontingentopkrævning. 3

4 Beretning DC Grupperne i Sydhavdivision har samlet ved udgangen af 2013 mistet medlemmer. Men på grupperådsmøderne spore jeg optimisme og tro på, at det nok skal gå fremad i det nye år. Divisionsledelsen kan ikke pege på noget konkret der har medført tilbagegangen. Den divisionsledelse, der bliver sammensat efter divisionsrådsmødet skal have fokus på, hvad der skal til for at det bliver nemmere og sjovere at være spejder i grupperne i Sydhav. Divisionsledelsen har inden for de seneste 2 år besøgt alle grupper med undtagelse af Fejø og det arbejdes der på at få gjort noget ved. Vores venindebog ligger på hjemmesiden. Når Fejø er besøgt starter vi forfra, da det har været en god oplevelse at møde grupperne. I forbindelse med salg af Stubbekøbing hytten har det fungeret godt med vores forretningsudvalg og vi har derfor haft lidt færre, men mere konstruktive divisionsledelsesmøder. Vi har i år afholdt mikro-/minidag i Nakskov med 117 deltagere og der blev gået til heksene. Jeg hører fra alle sider, at Nakskov havde lavet et rigtig godt arrangement. Olandiske lege blev også arrangeret af Nakskov, der var ca. 30 deltagere fra 3 grupper. Det ville have været godt i et år med vinter-ol, om mindst et par grupper mere havde været med. Men ros til arrángørerne. I maj blev der afholdt LF-mesterskaberne i Spejd i samarbejde med Lindorm distrik (KFUM-spejderne på Lolland og Falster). På trods af en del regn fik vi et rigtig godt arrangement. Spejderne knoklede på i en masse konkurrencer og der var en fantastisk stemning på Kråruplund. Divisionsledelsen vil gerne takke styregruppen for et flot stykke arbejde. Desværre ønsker Lindorm ikke at være med til at gentage succeen, men vi får selv et arrangement op at køre igen i år, og det ser rigtig spændende ud. - Jeg håber, at alle grupper vil bakke op om fællesarrangementerne, det er for jer, der bliver lagt et stort stykke arbejde i dem..for mig betyder 1 leder og 2 spejdere også, at man viser at man gerne vil være med. - Planlægningen af Gold Rush, som bliver et fællesbegejstringsarrangement for alle uniformerede på Sydhavsøerne i september, er godt i gang og jeg tror, at de mange, der har oplevet Afrika kalder allerede glæder sig. Vores forkorpsrådsmøde blev aflyst p.g.a. blæsevejr, men vi fik lavet er erstatningsmøde og både her og på korpsrådsmødet var der en god stemning. Det var det største korpsrådsmøde i korpsets historie, og vi var der også. Jeg vil gerne takke deltagerne for en god ånd og et godt sammenhold. Vores hjemmeside sulter og bliver ikke brugt nok. Majbrit gør en stor indsats for at den er opdateret, men alligevel må jeg konstatere, at over halvdelen af 4 Støt spejderne på Lolland og Falster. Vi indsamler plastlåg fra mælkekartoner og lign. som vist ovenfor og Alle former for kuglepenne, tuscher, rettelak, stifteblyanter, overstregningstuscher etc. kan afleveres uanset mærke. Saml det i en plastpose og aflever til: Divisionschef Martin Steenstrup. 13

5 de henvendelser jeg går fra ledere og forældre kan besvares ved Prøv at se på vores hjemmeside! Hvis der er noget du mangler på hjemmesiden, så sig til eller endnu bedre - send det til Majbrit! Forretningsudvalget kan næsten ikke få hænderne ned! Stubbekøbing hytten blev endelig solgt, grupperne stod sammen og Storstrøm gruppe har hjulpet os, så vi nu har fået tilbagebetalt det famøse banklån i Kråruplund. Ved udgangen af næste år forventer vi, at have tilbagebetalt Storstrøm det sidste, og Kråruplund har så igen midler til renovering eller andre tiltag til glæde for divisionens spejdere og mange andre. Divisionsledelsen har i år været repræsenteret til alle grupperådsmøderne med undtagelse af et, hvor der var gået lidt kludder i divisionsledelsens kommunikation. Og det på trods af, at vi i år har forsøgt, at det skulle være en fra divisionsledelsen, der ikke har sit daglige virke i gruppen. Sara har midt i valgperioden valgt at stoppe i divisionsledelsen, da hun ikke kunne finde tid til det. Så til divisionsrådsmødet skal vi gerne finde en DC mere, og et par stykker til at styrke arbejdet med grenene. Vi har et stort ønske om at styrke seniorarbejdet i divisionen, men det er en ret tung opgave, som trænger til flere kræfter. - Hvis vi blev et par stykke mere, kunne vi udrette mere. Divisionsledelsen holder 6-8 møder om året af 2 timers varighed, så det er en overkommelig opgave. På divisionsledelsens vegne Martin Steenstrup, DC, 12 5

6 Skriftlig beretning om divisionens og Kråruplunds økonomi Jeg har nu i flere år sagt: Når vi får solgt Stubbekøbing hytten, så bliver den økonomiske situation bedre! - Det viser sig at holde stik!! - Vi er kommet ud af 2013 med et overskud på sammenlagt ,51 kr. I forbindelse med forsøget på refinansiere vores lån til Kråruplund, viste det sig af korpset desværre ikke var i stand til at hjælpe. Vi var dog så heldige, at Storstrøm spejderne tilbød os at vi kunne låne pengene af dem. Det betød, at vi gik fra en rentesats på 11% til 4%. I forbindelse med salg af en stor del af vores obligationer samt indtægterne ved salget af Stubbekøbing hytten, har vi i 2013 allerede tilbagebetalt kr. af dette lån. Vi har igen i 2013 nedskrevet udgiften til ombygning af Kråruplund med kr. Ejendomsværdien er ikke steget, selv om vi har lavet den store ombygning. Ved at nedskrive Kråruplund får vi en værdi, der så småt nærmer sig den offentlige ejendomsvurdering. Kråruplund og divisionen er, at historiske årsager, 2 separate regnskaber indtil man når til balancen. Her er der både aktiver og passiver med D og K foran. D betyder det er en konto, der hører til divisionen og K betyder det er en konto, der hører til Kråruplund. I balancen står der under aktiver D: Diverse tilgodehavender og under passiver K: Skyldigt beløb. Beløbet er nøjagtigt det samme. Det er ,76 kr., som Kråruplund har lånt af divisionen i forbindelse med byggeriet. Efterhånden som Kråruplund kommer til penge bliver disse penge tilbagebetalt til divisionen. D: Debitorsamlekontoen er gæld, som andre har til divisionen. I år handler det om en udlejning af Kråruplund nytårsaften. Alle udgifter hører derfor til 2013, men depositum kan helt naturligt ikke blive betalt tilbage før der er indbetalt for elforbrug, og det skete først efter udlejningen, d.v.s. i Alt omkring denne udlejning var afsluttet den 4. januar DIVISIONEN: Når vi har budgetteret med 0 kr. i både indtægt og udgift til turneringer, ved vi godt, at det ikke holder i virkeligheden. Men vi har en beslutning om, at arrangementer skal hvile i sig selv, betyder det ikke så meget. I 2013 gav mikro-minidagen et overskud på lidt over kr. LF-mesterskaberne i Spejd gav et overskud på kr. I den forbindelse gav både KFUM - Lind -orm og DDS Sydhav hver kr. Vores andel er bogført som arrangementstilskud. 6 I juli SYDHAV 2012 mødes spejdere AKTIVITETSKALENDER i Danmark samt internationale SPEJDERE gæster til en stor fælles sommerlejr. Det bliver den stør Lørdag 5. april: Arbejdsdag Kråruplund Onsdag 9. april: Divisionsrådsmøde på Kråruplund. Onsdag 23. april: Sct. Georgs dag. Torsdag den 8. maj: Fællesledermøde. Lørdag den 24. og søndag den 25. maj : LF mesterskaber i Spejd. Lørdag den 14.juni: Mikro-/minidag i Nr. Alslev. Mandag den 18. august: GL-møde. Lørdag den 20. og søndag den 21. s september: Gold Rush Lørdag den 4. oktober: Arbejdsdag Kråruplund Tirsdag den 7. oktober: Fællesledermøde. Lørdag den 15. og søndag den 16. november: Korpsrådsmøde. 11

7 Beretning Friluftsrådet Hvad beskæftiger Friluftsrådets kredsbestyrelse sig med? Her er nogle få stikord: Kommunal naturpolitik. Landzonetilladelser Miljøgodkendelser Lokalplaner Fredningssager Udarbejdelse af stifortegnelse De nye vandråd Natura-2000 planer Markvildtprojektet Ansøgninger om tipsmidler Deltagelse i brugerråd (Aunø, Naturpark Maribosøerne, Friluftsområde Guldborgsund, GeoCenter Møns Klint) Ja, og så alt det andet, der pludselig dukker op! Når paraplyorganisationen FRILUFTSRÅDET skal dække over alle de mange interesser, der er under paraplyen, må det af og til være en blanddet landhandel. I kredsbestyrelsen må man også huske, at man ikke alene repræsenterer sin egen primære baggrund, men også alle de andre under den udslåede paraply. Det ter ikke så svært, når man - som jeg - kommer fra DDS, for der er mange ligheder mellem Friluftsrådet og DDS. Citat fra Friluftsrådets formålsparagraf: Friluftsrådet har til formål at støtte og opmuntre til friluftsliv og naturforståelse under hensyntagen til natur og miljø! Det passer vist godt sammen med vores egen opfattelse af godt spejderarbejde. Terkel Jakobsen Kredsformand Friluftsrådet 10 Når der i regnskabet står lukkede grupper er det en samling af udgifter og indtægter i forbindelse med Stubbekøbing, Ellehammer og Guldborgsunds lukninger. Der følger nogle udgifter med, når man sælger et hus. Derfor er beløbet til udgifter ret højt. Vi har et håb om, at det nu er slut med at lukke grupper i Sydhav! Scout College blev ikke afholdt i Men i 2012 var der et overskud på kr. Vi fik først disse penge fra korpsets 2020-midler i marts Derfor er de med som både en indtægt og udgift i dette regnskab. Pengene er nu i passiver som hensat til Scout College. Når vi fra divisionsledelsen deltager i møder/kurser uden for Lolland-Falster dækker divisionen kørepenge. Når vi lægger budget, ved vi ikke, hvilke møder der kommer i årets løb, derfor er det et punkt, hvor budgettet sjældent passer. Kørsel inden på Lolland-Falster bliver dækket af de køre-/telefonpenge vi modtager som medlemmer af divisionsledelsen. Man kan undre sig over, hvordan der kan være en negativ udgift (indtægt) på korpsrådsmødet. I 2012 blev vi opkrævet for korpsrådsmøde både i januar (for 2011) og i december (for 2012). Korpsrådsmødet i november 2013 er først opkrævet i januar Indtægten kommer fra den fælleskørsel og overnatning, der blev afholdt i Den blev først opkrævet sammen med divisionskontingent i januar I 2013 havde divisionen igen økonomi til at kunne holde julefrokost for hjælperne omkring Kråruplund. Denne forholdsvis lille udgift er med til at bevare et godt hold omkring ind-/udtjekning på Kråruplund. Kråruplund: Der har været en markant større udlejning af Kråruplund end budgetteret. Det er godt! I 2013vendte RUS-turene fra universiteterne tilbage, det giver jo bl.a. en større udlejning. Når man har været på Kråruplund skal man selvfølgelig betale for strømforbrug. Samtidig med denne indbetaling oplyser man det kontonr., hvor depositummet skal indsættes. Hvis der ikke bliver indbetalt for el, får jeg heller ikke noget kontonr. Disse manglende tilbagebetalte depositummer bliver overført til betaling for el. I 2013 beløb det sig til kr. Hvis man henvender sig, kan vi sagtens lave en modregning af strøm i depositum. Vi kan selvfølgelig ikke budgettere med dette, derfor er der meget stor forskel på budget og regnskab på dette punkt. Vi har flyttet bespisningen på arbejdsdage fra administration/tilsyn til møder i ejendomme - derfor er der en ret stor forskel på regnskab og budget. Kråruplunds økonomi er begyndt at se bedre ud, derfor er vi så småt begyndt at reparere på den gamle del af huset. I 2013 fik vi skiftet vinduerne i sovesalene. 7

8 El, vand og renovation er udgifter, som er afhængige af antallet af udlejninger. Jo flere nætter der er overnatning, jo mere strøm bliver der brugt. Sidste år flyttede vi vores forsikringer, det giver os en årlig besparelse på kr., som slår rigtig igennem i Kontingentet til divisionen er 30 kr. pr. medlem i gruppen pr. 1. januar, 1. maj og 1 oktober. Leje af Kråruplund er ligeledes 30 kr. pr. medlem i gruppen pr. 1. januar, 1. maj og 1. oktober. - Det beløb foreslår vi, at vi fastholder. Susanne Graae Divisionskasserer. Beretning 2013 divisionens ejendomme. Igennem de sidste 2 år er vi blevet 2 ejendomme fattige i divisionen. I 2012 fik vi afsluttet oprydningen omkring spejderhuset i Nysted og i efteråret 2013 fik vi - efter lang tids venten og mange samtaler med ejendomsmægler og evt. købere - endelig solgt spejderhuset i Stubbekøbing. Det er altid trist, at vi er nødsaget til at sælge spejderhuse, da det betyder, at der ikke længere foregår spejderarbejde i disse områder. Salget af huset i Stubbekøbing gav mulighed for at kunne indfri det dyre lån vi havde i Nordea og samtidig var Storstrøm villig til at låne divisionen et beløb til en langt billigere rente end banken ville give os. I regnskabet for 2013 ses det, at der har været en meget fin udlejning af Kråruplund i årets løb - vi har haft mange glade og tilfredse lejere og det er altid rart, at huset bruges og at det bliver behandlet ordentligt. Den gode udlejning har bl.a. gjort, at vi har fået udskiftet vinduer i de 2 sovesale og det er nogle af de forbedringer, som er sket i Allerede i 2014 har der været stor interesse for at leje Kråruplund og dette vil gøre, at vi kan få lavet nogle af de forbedringer, som vi har ønsket os igennem mange år, men som ikke har været muligt, da økonomien ikke var dertil. Vi vil i 2014 satse på at få nye vinduer i de 2 lederrum og nye døre i sovesalene. Vi har igennem de sidste år ikke fået gjort noget ved den udendørs toiletbygning og dette håber vi, at økonomien vil være til at gøre noget ved denne bygning i Vi har stadig et stort ønske om at få en container til at stå ved brændeskuret, således af vi kan opbevare materiel i denne container, så hvis nogle har kendskab til en sådan container - til en fornuftig pris - så giv os endelig besked! Når der kommer lejere til Kråruplund og ved afrejse, er der altid nogle personer til stede og dette er både vi og lejerne meget glade for. - Dette gør bl.a. at hytten altid ser ordentlig ud. 8 Disse hjælpere er folk fra Sct. Georgs Gildet i Maribo og vi skylder disse personer en stor tak for deres indsats. Samtidig skylder vi også vores hytteudlejer Anne Marie en kæmpe tak for hendes arbejde med at tale med lejerne og i det hele taget at have kontakten til disse. Vi har også vores ejendomsinspektør Per fra Maribo, som gør en meget stor indsats omkring Kråruplund. Per besøger Kråruplund hver dag - holder øje med el og vandforbrug og sørger for at lave småreparationer, når dette er nødvendigt. Så der skal fra divisionsledelsen side lyde en KÆMPE STOR TAK til Per. Besse - DA divisionens ejendom! Beretning 2013 mikro og mini. I det år, der er gået har vi haft en mikro og minidag i Nakskov med tema om hekse, det var en super hyggelig dag og spejderne havde det sjovt. Så stor tak til Nakskov for den dejlige dag. Vi har også haft en mikro-/miniweekend i Maribo, hvor temaet var de nordiske lande. Her skulle spejderne lave spændende ting fra de enkelte lande. Vi har på et fællesledermøde fastsat, hvem der står for mikro-/minidagen og weekenden i det kommende år. Så man kan se frem til 2 gode ture, planlagt af henholdsvis Nr. Alslev og Nykøbing F. Mette DA for mikro og minigrenen Beretning 2013 junior og trop. Så er endnu et spejderår gået. Vi har igen i det forgangne år haft fælles spejderoplevelser og det er jo altid dejligt, når vi kan mødes og have det sjovt sammen. Det helt store i det forgangne år har været LF-mesterskaberne i Spejd, som vi holdt sammen med de grønne spejdere. Her deltog mange af vore juniorer og tropspejdere og de fik en fantastisk weekend med spændende og sjove udfordringer. I januar i år har vores juniorer været sammen på de fantastiske Olandiske lege i Nakskov. Der blev dystet i vinter spejder sport og alle havde en dejlig weekend. Til slut skal der lyde et tillykke til troppatruljen Baloo fra Nykøbing spejderne, som i det forgangne år er blevet danmarksmestre i adventurespejd - det er super sejt og vi er alle stolte af, at de kommer fra vores division og som det ser ud lige nu, så ligger de vist ganske lunt i svinget i dette års dyst - så pøj, pøj. Med spejderhilsen Lisbeth 9

DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2013 Nr. 1

DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2013 Nr. 1 Marts 2013 Nr. 1 DIVISIONSLEDELSEN DC Martin Steenstrup, Torkilstrupvej 8,4863 Eskildstrup 25 882522 DK Susanne Graae, Nr. Alslev Vestergade 7, 4840 Nr.A. 28 639630 DA Martin Andersen, Sølvgade 26, 4840

Læs mere

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Referat fra divisionsrådsmøde d. 16-04-2015 Dagsorden: a. Valg af dirigent og referent b. Beretning fra divisionsledelsen c. fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse d. behandling

Læs mere

Absalon Divisionsrådsmøde

Absalon Divisionsrådsmøde Absalon Divisionsrådsmøde 16. marts 2015 kl. 19:00-21:30 Spejdercenter Holmen Salen Arsenalvej 10 1436 København K Side 1 af 16 Kære deltager til divisionsrådsmødet Hermed indbydelsen til dette års divisionsrådsmøde

Læs mere

Kom. nger om. og fordeles. i 2014.

Kom. nger om. og fordeles. i 2014. 1. Ry Gruppe inviterer til en den årlige genera amforsamling fredag 14. marts kl. 18.00 20.000 på Spejdergården Lynghoved Kom og vær med til at tage beslutnin nger om udvidelsen af Lynghoved, den fremtidige

Læs mere

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe Årsberetning 2014 3. Silkeborg Gruppe Fastelavnsfest og generalforsamling Dagsorden for generalforsamlingen Invitation til fastelavnsfest og generalforsamling Bestyrelsen i 3. Silkeborg vil gerne invitere

Læs mere

Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014

Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014 Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014 Godt 60 forældre, ledere og spejdere var med på forældreweekend på Høbjerghus, hvor rådsmødet foregik i forbindelse med

Læs mere

ordene er i spil spot på fremtiden korpsrådsmøde 2012 10.-11. november

ordene er i spil spot på fremtiden korpsrådsmøde 2012 10.-11. november !?!??!??! spot på ordene er i spil fremtiden korpsrådsmøde 2012 10.-11. november ordene er i spil indhold 05 Velkommen til Korpsrådsmødet 2012 06 Sæt spot på fremtiden 08 Årets tema Debat 10 Spot på Spejd

Læs mere

Referat af Amager Divisions ordinære Divisionsråd, afholdt på Holmen, 24. april 2014

Referat af Amager Divisions ordinære Divisionsråd, afholdt på Holmen, 24. april 2014 Referat af Amager Divisions ordinære Divisionsråd, afholdt på Holmen, 24. april 2014 Dagsorden: 1. Velkomst, praktiske oplysninger 2. Valg af dirigent og referent 3. Beretning fra divisionsledelsen med

Læs mere

Budstiken november 2008.

Budstiken november 2008. Budstiken november 2008. Sikken voldsom trængsel og alarm, det er koldt, og man må gå sig varm... Ledere og assistenter: Gruppeleder HER KAN DIT NAVN STÅ, Skriv eller ring til en af os på siden her, og

Læs mere

Som dirigent blev valgt Mads Agerholm og som referent blev valgt Susanne Hansen.

Som dirigent blev valgt Mads Agerholm og som referent blev valgt Susanne Hansen. GRUPPERÅDSMØDE THISTEDSPEJDERNE Søndag den 22. februar 2015 kl. 15.00 17.00. Afholdt i spejderhuset Knakken REFERAT a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Mads Agerholm og som referent

Læs mere

Referat fra Grupperådsmøde for DDS Søndermark Gruppe d. 4.2.2015

Referat fra Grupperådsmøde for DDS Søndermark Gruppe d. 4.2.2015 Referat Grupperådmøde DDS Søndermark Gruppe 04.02.2015 Side 1 af 7 Referat fra Grupperådsmøde for DDS Søndermark Gruppe d. 4.2.2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Beretning fra bestyrelsen

Læs mere

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse 9.-10. NOVEMBER INDHOLD 03 Velkommen til Korpsrådsmødet 2013 04 Valget er dit! 06 Udviklingsplan 2011-14 for Det Danske Spejderkorps 08 Korpsledelsens beretning 16 Økonomisk overblik 18 Regnskab 22 Budget

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Hej alle Mjølnerfolk!

Hej alle Mjølnerfolk! Kære tropsspejdere. Efter grundig overvejelse i tropsledelsen, har vi besluttet at vi har haft vinter nok for i år. Vi har derfor bestilt den allernyeste udgave af Forår - Model 2005, og forventer at det

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE Førerstævnet 2011 - Rebild Efterskole Udgivet af Danske Baptisters Spejderkorps Sats og layout Stine Suhr Skovgård Print Korpskontoret

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

online Læs mere på side 11 Velkommen hjem fra Blå Sommer 2009 Indhold www.absalondivision.dk Redaktion Rune Lyhne Seglet@absalondivision.

online Læs mere på side 11 Velkommen hjem fra Blå Sommer 2009 Indhold www.absalondivision.dk Redaktion Rune Lyhne Seglet@absalondivision. Seglet online Absalon Division Det Danske Spejderkorps Indhold DC nyt 2 BSF/GK møde 2 Senior/Leder dag 3 Bøfaften 2009 4 Nyt fra DAJUN en 5 JuniorTræf 6 Info fra DASP en 7 Info fra DASEN en 8 Slange på

Læs mere

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26 FTK Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse! Formanden har ordet! 3 Informationshjørnet! 8 Sæsonprogram TRÆNING! 10 Sæsonprogram HOLDKAMPE 11 Standerhejsning 13 Juniorafdelingen 14 Sæsonprogram ARRANGEMENTER

Læs mere

de grå Nytårstaffel, medlemsliste, hytter o.m.a. antvorskov division

de grå Nytårstaffel, medlemsliste, hytter o.m.a. antvorskov division D e t D a n s k e s p e j D e r k o r p s de grå Nytårstaffel, medlemsliste, hytter o.m.a. antvorskov division nr. 2 oktober 2012 kære julemand... julen står snart for døren, og mange er begyndt at tænke

Læs mere

Beretning FDF landsdel 2013 2014

Beretning FDF landsdel 2013 2014 To år er gået, siden vi sidst gjorde status og så tilbage, nu er det er så blevet tiden igen og denne gang, er det mig, der for første gang får lov at skrive beretning. I vil opdage at formen er anderledes

Læs mere

Nr. 2 40. årgang Feb-Apr. 2015 GODT NYTÅR 2015. 1. Ry Gruppes blad

Nr. 2 40. årgang Feb-Apr. 2015 GODT NYTÅR 2015. 1. Ry Gruppes blad Nr. 2 40. årgang Feb-Apr. 2015 GODT NYTÅR 2015 1. Ry Gruppes blad STAMMEN Gruppeblad for 1. Ry Gruppe og F.R.Y.S. som er gruppens støtteforening. Bladet udkommer 7 gange årligt, i et oplag på 300 eksemplarer.

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lundegården Årsberetning 2011/2012 Onsdag d. 07. marts 2012

Afdelingsbestyrelsen Lundegården Årsberetning 2011/2012 Onsdag d. 07. marts 2012 Afdelingsbestyrelsen Lundegården Årsberetning 2011/2012 Onsdag d. 07. marts 2012 Bondegården i Selskabslokalerne INDHOLDSFORTEGNELSE: Endelig dagsorden 4 AFDELINGSBESTYRELSENS ARBEJDSBETINGELSER I 2011/2012....6

Læs mere

2015 Gruppeaften 2015 79. årgang

2015 Gruppeaften 2015 79. årgang 2015 Gruppeaften 2015 79. årgang Indhold: Kontaktinformation på side 2 Sæt X i kalenderen på side 3 Gruppeledernes klumme på side 4-11 Arrangementer i 1. Holte på side 12-13 Formandsberetningen på side

Læs mere

MEDLEMSBLAD. April 2005 nummer 33 Årgang 13

MEDLEMSBLAD. April 2005 nummer 33 Årgang 13 MEDLEMSBLAD April 2005 nummer 33 Årgang 13 Nyt fra Redaktionen. Så blev Påsken overstået, og det ser ud til, at foråret er på vej. Hvor er det dejligt at se de tidlige blomster springe ud. Ligesom ny ædru

Læs mere

TIRSDAG 10. MARTS 2015. Generalforsamling i Holbæk Gangsport i Foreningshuset ved Bjergmarkskolen, Bispehøjen 2, Holbæk kl. 19.00

TIRSDAG 10. MARTS 2015. Generalforsamling i Holbæk Gangsport i Foreningshuset ved Bjergmarkskolen, Bispehøjen 2, Holbæk kl. 19.00 medlems- nyt Nr. 1 FEB. - MAR. 2015 35. årgan g TIRSDAG 10. MARTS 2015 Generalforsamling i Holbæk Gangsport i Foreningshuset ved Bjergmarkskolen, Bispehøjen 2, Holbæk kl. 19.00 Spisning kl. 18.00. Tilmelding

Læs mere