Årsberetning Silkeborg Gruppe

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe"

Transkript

1 Årsberetning Silkeborg Gruppe

2 Fastelavnsfest og generalforsamling Dagsorden for generalforsamlingen Invitation til fastelavnsfest og generalforsamling Bestyrelsen i 3. Silkeborg vil gerne invitere alle gruppens spejdere, forældre og ledere til fastelavnsfest i Almindsøhytten søndag den 22. februar kl. 10:00-12:30. Vi skal alle sammen slå katten af tønden og spise fastelavnsboller. Der vil ved samme lejlighed blive afholdt generalforsamling, hvor du har mulighed for at høre om årets gang i spejdergruppen og få information om gruppens spejdertilbud, økonomi og aktivitetsplaner for Der bliver også mulighed for, at du kan give dit bud på, hvad vi kan gøre bedre. Se den dagsorden for generalforsamlingen på næste side. Vi vil gerne have flere forældre og flere unge (15-23 år) i bestyrelsen. Hvis du kunne være interesseret i at stille op, eller gerne vil høre mere om hvad det indebærer, så ring eller send en mail til bestyrelsesformand Linda Lindhardtsen på tlf / Af hensyn til planlægning af arrangementet, vil vi gerne bede jer tilmelde jer på gruppens hjemmeside senest 17. februar. Vi glæder os til at se jer til en sjov og hyggelig formiddag - KOM GERNE UDKLÆDT. Mange hilsner Linda Lindhardtsen / Bestyrelsen Dagsorden for generalforsamling 1. Valg af dirigent og referent 2. Beretninger fra året der gik 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for år Behandling af indkomne forslag 5. Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid, herunder a) forelæggelse af gruppens udviklingsplan for 2015 b) gruppens udvikling, spejderarbejde mv. c) vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent for Fastsættelse af antal af bestyrelsesmedlemmer 7. Valg til bestyrelsen af: (Medlemmer vælges for 2 år ad gangen) a) Formand og kasserer: Valgt som formand: Linda Lindhardtsen - ikke på valg i år Valgt som kasserer: Birgit Overgaard - ikke på valg i år b) Øvrige forældre: På valg Anders Gammelgaard - modtager genvalg Valgt er Jens Holten - ikke på valg i år Vi vil gerne have flere forældre i bestyrelsen c) Unge: På valg er Simon Pinnerup Sjelle - modtager genvalg Valgt er Simon Rytter- ikke på valg i år Vi vil gerne have flere unge i bestyrelsen d) Ledere: På valg er Jens Clausen - modtager genvalg Valgt er Kuno Nørskov, Susanne Gaur, Flemming Mortensen og Klaus Aabo - ikke på valg i år e) Suppleanter 8. Valg til Korpsrådet (for 1 år) - 2 repræsentanter (afholdes november) 9. Valg til Divisionsrådet (for 1 år) - 5 repræsentanter (afholdes 16.april) 10. Valg af revisor og revisorsuppleant - Revisor Pete Christensen modtager genvalg 11. Eventuelt Overvejer du at stille op til bestyrelsen, bedes du kontakte bestyrelsesformand Linda Lindhardtsen på eller snarest muligt. Med spejder hilsen Bestyrelsen for 3. Silkeborg gruppe

3 Formanden Gruppeledelsen 2014 var et år der bød på flere udfordringer for 3. Silkeborgs bestyrelse. Gruppen fik en ny bestyrelsesformand efter sidste grupperådsmøde, og der blev skiftet kasserer. Gruppelederen har været sygemeldt i en længere periode, og en del af hans opgaver er blevet løst ved hjælp af andre ressourcer i gruppen. Flere ledere / medhjælpere har været nødt til at stoppe på grund af studier og lignende. Bestyrelsesarbejdet har i 2014 især drejet sig om to ting: At styrke gruppens tilgang af især ledere, og at fundere gruppens økonomi. Vi har gennem længere tid arbejdet på at skaffe flere ledere til minigrenen. Vi har ikke tilstrækkelige ressourcer med det nuværende antal mini-ledere, og vi har brug for at få nye ledere kørt ind inden alt for længe. Vi er så heldige, at vi muligvis har skaffet en ny, fast leder fra forældregruppen, og flere forældre har tilbudt at hjælpe ved møderne efter behov. Dette forældreengagement er vi meget glade for, da det betyder, at vi fortsat kan tilbyde gode og konstruktive spejderarrangementer for de mindste spejdere. Det er vigtigt at forældrene fortsat byder ind med hjælp til praktiske gøremål, så lederne kan bruge deres tid sammen med børnene. Der er altid brug for hjælp, både i dagligdagen og til ture og særlige arrangementer. Vi er glade for alle de forældre der i årets løb har taget en opvask, klippet hækken, slået græsset, fejet eller vasket gulvet, købt ind, bagt kage, transporteret spejdere frem og tilbage, lavet mad eller på anden måde givet en hånd med. Tak til jer :. Bryrupspejderne blev fra starten af året lagt under 3. Silkeborg, hvilket betød at vi fik nogle flere ressourcer, men også nye udgifter til spejderhytten i Bryrup. Bryrupspejderne havde et ønske om, at der med tiden igen skulle være spejderaktiviteter i deres lokalområde. Blandt andet derfor gjorde vi et forsøg med at starte Familiespejd op i foråret. Vi så det også som en god mulighed for at tiltrække både nye spejdere og potentielle ledere / hjælpere. Det viste sig desværre hurtigt, at der ikke var ressourcer nok i gruppen til at køre Familiespejd videre. Vi håber at kunne genoptage idéen på et senere tidspunkt. Økonomisk set har det været et godt år for 3. Silkeborg. Vi har haft større indtægter end forventet, især fra Regattaen og fra udlejning af Lindehytten. Men vi har stadig brug for at holde økonomien i en stram snor, da der i den seneste tid ikke har været så store indtægter fra medlemskontingent. En tak skal lyde til alle de frivillige, som møder op til bestyrelsesmøder og arbejdsdage, og som gør et stort arbejde for at få gruppen til at fungere bag kulisserne. Bestyrelsen vil til slut særligt takke alle spejderlederne for deres store engagement, og for hver uge og i mange weekender at møde op for at give vores børn nogle spændende oplevelser. Uden jer var det hele ikke nær så sjovt : står tilbage som året der har givet gruppen flere udfordringer end vi har været vant til. Men året efterlader også en masse gode minder fra de forskellige arrangementer spejderne har deltaget i. Samlet set, bliver året et vendepunkt for gruppen, hvor vi skal stoppe op og få styr på rammerne i gruppen, inden det igen går ud over stepperne. Bunker by Night Vi deltog igen i levendegørelsen af Silkeborg Bad anno 2. verdenskrig. Gruppen har opbygget et godt renomé, ikke alene hos Bunkermuseet, men i særdeleshed hos gæsterne til Bunkers by Night. Da vi i år fik en ny placering i parken, skiftede børnefamilierne adfærd, så de kunne starte rundturen ved spejderne. Vi vil meget gerne forsætte med at være tilstede og udbyde børneaktiviteter til de besøgende. Vi er ikke i tvivl om at det er med til at øge interessen for spejderarbejdet. Vi udnytter dog ikke muligheden fuldt ud, da vi har brug for flere hænder til at betjene børnene der besøger standen, så lederkræfter kan frigives til at tale med forældrene. Vi håber at forældre til spejdere i gruppen kan afse det sidste af lørdagen den 6. juni, så vi kan hverve flere spejdere. Sommerlejren E2014 Gruppen deltog i den internationale spejderlejr på Stevninghus Spejdercenter. Vejret var med os, og især troppen tog vel mod de udenlandske spejdere. Skotterne der lå som nabo til gruppen, var særligt interesserede i at mødes med vores spejdere. Ledersituationen I 2014 har vi arbejdet med at finde flere ledere til minigrenene (8-10 år). Det sidste blad røg af kalenderen, uden at der var fundet en brugbar løsning. Efterfølgende har der været forældre møde i afdelingen. Det ser ud til at det lykkes at finde yderligere én leder, ligesom flere forældre på forskellig vis vil hjælpe lederne. Vi vil forsat arbejde på at finde flere lederne til minierne. Efter længere tids orlov fra gruppen, valgte Rasmus at trække sig fra gruppelederposten. Vi vil gerne takke Rasmus for sin store energi og de mange timer han har lagt i gruppen. Pt. er gruppelederjobbet ubesat, men bliver passet af juniorgrenen. En blivende løsning kunne være, at flytte nogle juniorledere til gruppeledelsen. Dermed vil der være behov for at finde flere juniorledere. Selv om afdelingen er fint besat med ledere, er der stor risiko for at et par stykker stopper efter sommerferien pga. uddannelse og jobs. Medlemssituationen Efter sommerferien har især juniorgrenen oplevet et stort fald i medlemstallet. Gruppen arbejdet på at hverve flere spejdere i junioralderen, så vi kan lukke det hul der er ved at opstå. Et generelt fald i antallet af medlemmer sætter sig præg på gruppens økonomi, hvorfor vi ser med stor alvor på det. På trods af de udfordringer vi står med, er der stadig godt liv i og omkring gruppen.

4 Junior Senior/klan Gennem flere år har lederne i juniorgrenen primært bestået af 3 ledere. Det har hidtil kun lykkes at få de kvindelig ledere for en enkelt sæson, mens de studerede. Efter sommerferien rejste Julie til USA i en kortere periode. Inden hun slap Danmark for en kort stund, fik hun inviteret Henriette med som leder ved juniorerne. Julie er tilbage igen fra USA. Vi ser derfor ud til at have brudt traditionen med den skiftende 1-årige kvindelige leder. Juniorgrenen havde indtil sommerferien godt 20 juniorer. Efter oprykningsturen i augustmåned, stod vi tilbage med 10 juniorer. Det er første gang i mange år, at vi har haft så få juniorer. Derfor har lederne brugt meget tid på at afdække årsagerne bag de færre juniorer. Det er dels gjort ved at spørge juniorerne selv og tilpasse aktiviteterne til de juniorer vi har tilbage. Årsagerne er mange, og skyldes i høj grad ting der ligger udenfor gruppen. Arbejdet i juniorgrenen bliver drejet en smule i forhold til tidligere. Vi holder forsat fast i, at patruljeledere og -assistenter skal lære om kommunikation og hvordan man sikrer trivslen i patruljen. Vi har tidligere taget udgangspunkt i hytten, men vil fremover gøre mere for at flytte aktiviteterne udenfor, så vi bryder de kendte rammer. Eksempelvis har vi været nede ved Almindsø for at lave budding på trangia (stormkøkken). Afkølingen forgik i små gryder i Almindsø. Klanen i 3.Silkeborg består af en række gamle spejdere, der er mere eller mindre aktive. I det forgangne år har vi deltaget i en række traditionsbundne aktiviteter, samt fået en del nye klanspejdere. I starten var det planen at der skulle køre en ung og en gammel klan, men på nuværende tidspunkt arbejder vi som en samlet klan. Året startede ud med den årlige deltagelse i Troldefærd, årets første tur, en vinter hike i januar. Seniorerne var også repræsenteret på oprykningsturen, hvor klanen var så heldige at modtage intet mindre end 7 nye oprykkere. En del af disse oprykkere er dog på nuværende tidspunkt ikke aktive i klanen da efterskolelivet kalder. Desuden stillede klanen et fangerhold til det relativt nye tropsløb»24 Timers løbet«i Silkeborg. Vi benyttede lejligheden til både at have et hyggeligt senior døgn samt medvirke til afviklingen af løbet. Traditionen tro afsluttede vi året med julehygge, denne gang i form af bål og pandekage bagning. Klanen har i det kommende år intensioner om øget og hyppigere aktivitet i forbindelse med et mere tidkrævende byggeprojekt. Der er 5 ledere i juniorgrenen.

5 Udviklingsplaner for 2015/2016 Regnskab 2014 Ledersituationen Gruppen har igennem en periode manglet lederkræfter i minigrenen. I forbindelse med en kommende rokade, for at lukke hullet i gruppeledelsen, kommer også juniorgrenen til at ønske sig flere ledere. Derfor forsætter gruppen det arbejde der allerede er igangsat omkring hvervning af flere ledere. Derudover vil der blive arbejdet med at skabe en stærk lederprofil på de elektroniske medier (blandt andet LinkedIn). Styrkelse af gruppeledelsen er i denne forbindelse særlig vigtig, da en del af arbejdet forventes forankret her. Fokus på øget tilgang i medlemmer I 3. Silkeborg arbejder vi for at give spejderne sjove og spændende oplevelse samt at bidrage til deres personlige udvikling og færdigheder. Udover dygtige engagerede ledere, er mængden af spejdere vigtig for trivslen i de enkelte grene. I juniorgrenen og troppen er medlemstallet kommet et stykke under det vi ønsker. Derfor vil vi i 2015 gøre en ekstra indsats for at få flere spejdere i de to afdelinger. Det skal blandt andet ske gennem en stærkere profil på de elektroniske medier og gennem mere traditionel markedsføring herunder hvervningsarrangementer. Som eksempel Bunker by Night den 6. juni. Her vil gruppen med hjælp fra forældre, gøre en særlig indsats for at reklamere for spejderarbejdet.

6 Balance 31. december 2014 Budget 2015

7 3. Silkeborg Gruppe, Det Danske Spejderkorps. 3silkeborg.dk

Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014

Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014 Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014 Godt 60 forældre, ledere og spejdere var med på forældreweekend på Høbjerghus, hvor rådsmødet foregik i forbindelse med

Læs mere

Kom. nger om. og fordeles. i 2014.

Kom. nger om. og fordeles. i 2014. 1. Ry Gruppe inviterer til en den årlige genera amforsamling fredag 14. marts kl. 18.00 20.000 på Spejdergården Lynghoved Kom og vær med til at tage beslutnin nger om udvidelsen af Lynghoved, den fremtidige

Læs mere

Som dirigent blev valgt Mads Agerholm og som referent blev valgt Susanne Hansen.

Som dirigent blev valgt Mads Agerholm og som referent blev valgt Susanne Hansen. GRUPPERÅDSMØDE THISTEDSPEJDERNE Søndag den 22. februar 2015 kl. 15.00 17.00. Afholdt i spejderhuset Knakken REFERAT a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Mads Agerholm og som referent

Læs mere

2015 Gruppeaften 2015 79. årgang

2015 Gruppeaften 2015 79. årgang 2015 Gruppeaften 2015 79. årgang Indhold: Kontaktinformation på side 2 Sæt X i kalenderen på side 3 Gruppeledernes klumme på side 4-11 Arrangementer i 1. Holte på side 12-13 Formandsberetningen på side

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Lystrup Idrætsforening

Lystrup Idrætsforening Beretning år 2014 Gymnastikafdelingen Lystrup IF 1.januar - 31. december 2014 Det er nu mit andet år som formand for gymnastikafdelingen i Lystrup IF og et år hvor der igen er sket rigtig meget indenfor

Læs mere

3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010

3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010 3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010 1 11. april 2010 2. udgave redigeret på lederweekend 2010 Redaktion: Jesper Palner, Roar Borgen, Martha Johansen Ansvarlig: Gruppestaben 2 1 Indledning... 5 2 Strategi

Læs mere

Bestyrelsen beretning for 2010.

Bestyrelsen beretning for 2010. Bestyrelsen beretning for 2010. Indledning. Den anden hele sæson der er ikke følger kalenderåret. Men det gik da egentligt smertefrit, eller relativt. Der er meget, eller retter, ekstrem kort tid til at

Læs mere

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse 9.-10. NOVEMBER INDHOLD 03 Velkommen til Korpsrådsmødet 2013 04 Valget er dit! 06 Udviklingsplan 2011-14 for Det Danske Spejderkorps 08 Korpsledelsens beretning 16 Økonomisk overblik 18 Regnskab 22 Budget

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

Beretning FDF landsdel 2013 2014

Beretning FDF landsdel 2013 2014 To år er gået, siden vi sidst gjorde status og så tilbage, nu er det er så blevet tiden igen og denne gang, er det mig, der for første gang får lov at skrive beretning. I vil opdage at formen er anderledes

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE Førerstævnet 2011 - Rebild Efterskole Udgivet af Danske Baptisters Spejderkorps Sats og layout Stine Suhr Skovgård Print Korpskontoret

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender April 2012 Thomas og Tanga klædt i solens farver. INDHOLD Indbydelse til Hanstholm skræntflyvning Indbydelse til Standerhejsning Protokol fra generalforsamlingen Referat af konstituerende bestyrelsesmøde

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Nr. 2 40. årgang Feb-Apr. 2015 GODT NYTÅR 2015. 1. Ry Gruppes blad

Nr. 2 40. årgang Feb-Apr. 2015 GODT NYTÅR 2015. 1. Ry Gruppes blad Nr. 2 40. årgang Feb-Apr. 2015 GODT NYTÅR 2015 1. Ry Gruppes blad STAMMEN Gruppeblad for 1. Ry Gruppe og F.R.Y.S. som er gruppens støtteforening. Bladet udkommer 7 gange årligt, i et oplag på 300 eksemplarer.

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

3. Silkeborg Information til juniorspejderen og forældre

3. Silkeborg Information til juniorspejderen og forældre Kære Juniorspejder Velkommen i juniorgrenen til sjove, spændende og udfordrende aktiviteter. Side 1 af 7 Udg.: 07 Som juniorspejder laver vi mere seje aktiviteter. Vi sover i bivuak, sejler i kano og kører

Læs mere

Kajakklubben Vikingen Silistria.

Kajakklubben Vikingen Silistria. Kajakklubben Vikingen Silistria Referat af Ordinære Generalforsamlingen den 28 Februar 2008 kl 19:00 I Klubhuset 36 medlemmer fremmødt Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Godkendelse af nye medlemmer 3 Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter

Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter Generalforsamlingens referat: 1. Valg af dirigent. Gunnar Møller, blev valgt

Læs mere

ordene er i spil spot på fremtiden korpsrådsmøde 2012 10.-11. november

ordene er i spil spot på fremtiden korpsrådsmøde 2012 10.-11. november !?!??!??! spot på ordene er i spil fremtiden korpsrådsmøde 2012 10.-11. november ordene er i spil indhold 05 Velkommen til Korpsrådsmødet 2012 06 Sæt spot på fremtiden 08 Årets tema Debat 10 Spot på Spejd

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Generalforsamlingen blev afviklet efter følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af

Læs mere

Årsberetninger for FSD 2014

Årsberetninger for FSD 2014 Årsberetninger for FSD 2014 Forlag Den nye udgave af Anders Lundbergs bog Stammen en grundbog blev udgivet. Udgaven er væsentligt udvidet i forhold til tidligere udgaver, idet den er på 442 sider mod de

Læs mere