15. oktober DR DR Byen Emil Holms Kanal København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "15. oktober 2014. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi"

Transkript

1 15. oktober 2014 DR DR Byen Emil Holms Kanal København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. Att.: DR Jura, Politik og Strategi Klage over bl.a. skjult reklame for VELUX m.fl. i en Champions League håndboldkamp vist på DR1 Sammendrag Henrik Tange har ved mail af 30. marts 2014 klaget over bl.a. skjult reklame for VELUX m.fl. i en håndboldkamp mellem KIF Kolding-KBH og HC Metalurg vist på DR1. Radio- og tv-nævnet har nu taget stilling i sagen og truffet afgørelse om, at der ikke er sket behørig sponsorkreditering af programmet, hvilket er i strid med 26, stk. 1, 1. pkt., i reklamebekendtgørelsen, hvorefter sponsor klart skal angives ved programmets begyndelse, slutning eller begge steder. Radio- og tv-nævnet har endvidere truffet afgørelse om, at visningen af VELUX s samt de øvrige sponsorers logoer på tavlen er angivelser af sportsbegivenhedens sponsorer i strid med 26, stk. 1, 2. pkt., i reklamebekendtgørelsen. Radio- og tv-nævnet har endelig truffet afgørelse om, at journalisternes benyttelse af en mikrofonhat med et VELUX-logo er en sponsorangivelse i strid med 26, stk. 1, 2. pkt., i reklamebekendtgørelsen. Sagens oplysninger Klagen vedrører flere forhold i håndboldkampen mellem KIF Kolding- KBH og HC Metalurg, der blev vist på DR1 den 30. marts 2014 mellem kl og Jour.nr.:

2 Side 2 Klager anfører, at der afslutningsvis blev interviewet spillere stående foran en reklameskærm, hvor en del virksomheders logoer samt DR s eget logo blev vist. Endvidere anfører klager, at man inden kampens afslutning kunne se to DR-journalister/kommentatorer stå med hver sin mikrofon, som var prydet med et logo for virksomheden VELUX. Derved optrådte de to journalister som klare reklamesøjler for denne virksomhed. Endelig ønsker klager at få oplyst, om DR har modtaget modydelser for VELUX-reklamen, og om det har kostet licensmidler at få DR s logo vist på ovennævnte reklameskærm. Beskrivelse af udsendelsen DR har som bilag til høringssvar af 6. maj 2014 vedlagt en kopi af håndboldkampen, der har en samlet varighed af 1 time og 59 minutter. Udsendelsen indledes med en introsekvens for VELUX Champions League, hvor der til sidst står VELUX EHF Champions League i højre side af skærmen i samme sølvgrå typer. I venstre side ses Champions Leagues eget stjernelignende logo. Herefter stilles der direkte om til en DR-journalist inde i håndboldhallen. DR s journalist og DR s håndboldekspert diskuterer her kampens mulige udfald. Begge DR-medarbejdere benytter under hele udsendelsen en mikrofon med en mørkeblå mikrofonhat med et VELUX-logo og et Champions League-logo på. Inden kampen begynder, vises bl.a. forskellige klip fra tidligere kampe i turneringen samt korte interviews med KIF Kolding-KBH s spillere. Herefter begynder kampens 1. halvleg. I pausen mellem 1. og 2. halvleg interviewer DR s journalist en spiller fra KIF Kolding-KBH på håndboldbanen foran en flytbar tavle med sponsorlogoer, herunder VELUX, Jack and Jones, SHARP, ehf-tv, Adidas m.fl. samt DR s eget logo. Herudover indeholder pausen mellem 1. og 2. halvleg også klip fra tidligere kampe samt en diskussion af håndboldkampen forrest på tilskuerpladserne mellem DR s journalist og DR s håndboldekspert.

3 Side 3 Herefter begynder kampens 2. halvleg. Efter kampens afslutning interviewes en spiller fra KIF Kolding-KBH på banen. Efter interviewet ses et klip med DR s journalist og håndboldekspert, hvor de står på banen og diskuterer kampens udfald. Under denne diskussion rulles tavlen med sponsorlogoer ind bag dem. Udsendelsens sidste minutter indeholder bl.a. et interview med en anden spiller fra KIF Kolding-København, der interviewes foran tavlen, et interview med en stjernespiller fra det modsatte hold og en diskussion mellem DR s journalist og håndboldekspert. Udsendelsen slutter med rulletekster med den samme musik som introsekvensen og samme billede af VELUX EHF Champions League, som sås i introsekvensen. Høringssvar DR: DR har i sit første høringssvar af 6. maj 2014 oplyst, at DR har erhvervet transmissionsrettighederne til Champions League håndboldkampene gennem en licensaftale med European Handball Federation Marketing (EHF Marketing). Licensaftalen fastlægger bl.a. det antal kampe, som DR må transmittere fra. VELUX er titelsponsor af Champions League-håndboldkampene og har indgået aftale herom med EHF Marketing. I den forbindelse ses VELUX og de øvrige sponsorer på banderne rundt omkring håndboldbanen samt på tavlen, der danner baggrund for de afsluttende interviews med spillerne. DR anfører, at DR alene har betalt for erhvervelsen af transmissionsrettighederne. DR har hverken betalt for eller bedt om visning af DR s logo på tavlen. DR har heller ikke modtaget nogen form for betaling fra VELUX eller andre i den forbindelse. Hvad angår visning af DR s logo på tavlen oplyser DR, at når det drejer sig om en kamp, som DR transmitterer, vil DR s logo blive vist på tavlen som en af EHF Marketings samarbejdspartnere, mens andre tvstationers logo vil blive vist i forbindelse med deres transmissioner af kampene. Dette er en service fra EHF Marketings side.

4 Side 4 DR anfører i relation til mikrofonen med det påtrykte VELUX-logo, som DR s journalist og ekspert benyttede under transmissionen af håndboldkampen, at der er tale om en fast rekvisit i EHF s VELUX Champions League-set-up. Mikrofonhatten benyttes ved samtlige kampe og udleveres af EHF Marketing. Formålet er at ensrette de forskellige landes transmissioner for at skabe et fælles udtryk for hele turneringen. Lignede tiltag ses også inden for Champions League fodbold. Imidlertid giver DR klageren ret i, at der ved brug af mikrofonhatten sker en fremhævelse af Champions Leagues titelsponsor VELUX, der ikke er tilstrækkeligt redaktionelt begrundet. DR har derfor aftalt med EHF Marketing, at DR fremover vil bruge en mikrofon uden VELUX-logo til de kommende hjemmekampe i efteråret Endelig oplyser DR, at DR hverken har modtaget særskilt vederlag eller anden særskilt betaling fra VELUX i forbindelse med DR s visning af den pågældende håndboldkamp. Radio- og tv-nævnet sendte den 26. maj 2014 sagen til uddybende høring hos DR. Til brug for Radio- og tv-nævnets behandling af sagen blev DR bedt om at forholde sig nærmere til forholdene omkring tavlen med sponsorlogoer, der blev rullet ind bag DR s journalist under de forskellige interviews, herunder om DR i forbindelse med indgåelse af licensaftalen med EHF Marketing kunne have undgået, at en mobil tavle med sponsorlogoer skulle være til stede i programmet. Radio- og tv-nævnet modtog DR s andet høringssvar den 3. juli Heri oplyser DR, at VELUX Champions League er en stor, europæisk sportsbegivenhed, der i lighed med f.eks. fodboldens Champions League eller fodboldens EM er sponsoreret af kommercielle virksomheder. DR deler herefter høringssvaret op i de tre punkter, som følger nedenfor. 1. Anvendelse af sponsoreringsreglerne: Radio- og tv-nævnets sekretariat har i den uddybende høringsskrivelse anført, at Champions League er et sponsoreret program, og det er derfor reglerne om sponsorering, der skal finde anvendelse. Denne opfattelse er DR ikke enig i. DR anfører, at det er selve sportsbegivenheden, Velux Champions League, der er sponsoreret, men ikke DR s transmissioner herfra. DR har i modsætning til en tidligere sag om DR s transmission af EM i fod-

5 Side 5 bold ikke modtaget et direkte eller indirekte tilskud til finansieringen af DR s programvirksomhed fra begivenhedens sponsorer. I den ovenfor anførte sag om DR s transmission af EM i fodbold, anførte DR i et høringssvar af 5. oktober 2012, at DR krediterede EM s officielle sponsorer, fordi disse ydede et indirekte tilskud til DR s programvirksomhed ved at gøre det muligt for DR at købe transmissionsrettighederne til en (lavere) pris, hvilket medførte, at det overhovedet var økonomisk muligt for DR at erhverve disse rettigheder. Der var med andre ord tale om et indirekte sponsorforhold mellem DR og begivenhedens sponsorer. Situationen i nærværende sag er imidlertid en anden. DR har ikke modtaget et direkte eller indirekte tilskud til programmet i form af en nedsat rettighedsbetaling el.lign. Det er derfor DR s opfattelse, at det er reglerne om skjult reklame, der skal finde anvendelse i nærværende sag. 2. Om den redaktionelle baggrund for tavlen: DR anfører, at den indgåede licensaftale mellem DR og EHF Marketing vedrørende transmission af Champions League-håndboldkampe i Danmark bl.a. fastlægger, hvor spillerne skal interviewes i halvlegspausen og efter kampens afslutning. Disse interviewspots er foran den af EHF opstillede tavle. Dette er et af EHF s vilkår for overhovedet at kunne erhverve transmissionsrettighederne. Baggrunden for dette er, at EHF ønsker at gøre det visuelle udtryk i Champions League-transmissionerne ens i alle lande, der transmitterer fra de pågældende kampe. Dette sker efter forbillede fra fodboldens Champions League. De interviews, som DR laver med spillere foran tavlen i halvlegspausen og efter kampens afslutning, de såkaldte flash-interviews, indgår sammen med selve transmissionen af kampen i World Feed (dvs. det signal, der udsendes til udenlandske rettighedshavere), således at alle tv-stationer, der har købt rettigheder og derfor modtager World Feed, får mulighed for at udsende interviews fra kampen. Disse interviews gennemføres altid foran samme tavle, uanset i hvilket land kampen finder sted, og hvilken tv-station der transmitterer kampen. I fodbold har journalister aldrig adgang til banen, og interviews laves i en såkaldt mixed zone indendørs på stadion eller i spillertunnelen.

6 Side 6 Hér står spillerne altid foran en fast væg, der viser eventens sponsorer. I håndbold er der derimod tradition for, at tv-interviews i halvlegspausen og efter kampen laves på banen. Derfor opererer EHF med en mobil tavle, således at denne kan fjernes fra banen, når anden halvleg begynder, og sættes op igen efter afsluttet kamp. 3. Om visningen af tavlen er i overensstemmelse med reglerne om skjult reklame: Tavlen vises som baggrund i halvlegspausen og efter kampens afslutning, hvor DR s journalist interviewer spillere fra KIF Kolding-KBH og analyserer kampen sammen DR s håndboldekspert. DR er af den opfattelse, at der ikke sker en uberettiget fremhævelse af VELUX Champions Leagues sponsorer ved visning af sponsorlogoerne på tavlen. Tavlen er efter DR s opfattelse sammenlignelig med bandereklamer, som efter fast praksis fra Radio- og tv-nævnet anses som en naturlig del af miljøet i håndboldhallen, og som ikke udgør skjult reklame. DR henviser bl.a. til Radio- og tv-nævnets afgørelse af 19. december 2008 om klage over skjult reklame i en håndboldkamp vist på DR1: Under håndboldkampen vises skiftende bandereklamer i sædvanligt omfang, hvilket efter Nævnets faste praksis udgør en naturlig del af miljøet omkring sportskampe, uanset at visningen i det konkrete tilfælde må antages at være af stor kommerciel værdi for annoncørerne, og tillige for så vidt angår de dansksprogede gulvreklamer med politisk budskab må antages at være direkte rettet mod tv-mediet snarere end tilskuerne i sportshallen. Radio- og tv-nævnet må lægge til grund, at DR ikke har haft indflydelse på eller været arrangør af håndboldkampen Ved bedømmelsen af bandereklamer lægges der efter DR s opfattelse vægt på følgende to kriterier: 1. Havde tv-stationen indflydelse på afholdelse af den pågældende sportsbegivenhed? 2. Skete der en uberettiget, længerevarende eller tæt fokusering på bandereklamen? Ad. 1:

7 Side 7 DR er ikke arrangør af VELUX Champions League og havde ingen indflydelse på afholdelsen af kampen eller dennes set up, herunder bandereklamerne eller tavlen, som begge er en del af det naturlige miljø under en (international) håndboldkamp. Tavlen er ligesom bandereklamer, reklamer på banegulvet og sponsorlogoer på spillernes trøjer udtryk for den stigende kommercialisering, som store sportsbegivenheder oplever. At tavlen i modsætning til bandereklamerne er mobil, ændrer ikke ved, at tavlen efter DR s opfattelse må anses for at være sammenlignelig med bandereklamerne. DR er kontraktligt forpligtet til at lave interviews både i halvlegspausen og efter kampen foran denne tavle. Dette er et afgørende krav fra EHF, som ikke står til forhandling. Det er DR s vurdering, at det ikke vil være muligt for DR at erhverve transmissionsrettighederne til VELUX Champions League, hvis ikke DR imødekommer EHF s krav om at bruge tavlen som baggrund for disse såkaldte flash-interwievs. Baggrunden er som tidligere anført at der i håndbold er tradition for at gennemføre interviews med spillerne både i halvlegspausen og efter kampens afslutning på banen, hvilket gør det nødvendigt at kunne fjerne tavlen. Dertil kommer, at tavlen indgår i det internationale visuelle set up for samtlige VELUX Champions League kampe. Det er derudover DR s opfattelse, at det ikke burde gøre en forskel, at tavlen i modsætning til bandereklamerne er flytbar, idet formålet med både bandereklamer og tavlen er det samme. Til Radio- og tv-nævnets baggrund oplyser DR, at der i kontrakter vedrørende erhvervelse af transmissionsrettigheder for store sportsbegivenheder findes lignende krav som også er ufravigelige om gennemførelse af spiller- og/eller trænerinterviews foran en skærm eller en væg, der viser logoerne af samtlige sponsorer til den pågældende sportsbegivenhed. Dette er eksempelvis tilfældet ved VM, EM og i den danske Superliga. Hvis DR skulle blive afskåret fra at transmittere sportsbegivenheder, hvor det er påkrævet, at interviews laves foran skærme eller tavler med sponsorlogoer, vil DR fremover ikke kunne vise en lang række vigtige sportsbegivenheder. Iblandt disse vil der være sportsbegivenheder, som forventes optaget på den snart indførte liste over vigtige sportsbegivenheder, som skal kunne ses på landsdækkende tv med adgang for minimum 90 % af de danske husstande. Det samme vil gøre sig gældende for pressemøder i forbindelse med sportsbegiven-

8 Side 8 heder, hvor spillerne og trænerne ligeledes er placeret foran en skærm med sponsorlogoer. Ad. 2: Sponsorlogoerne på tavlen blev heller ikke uberettiget fremhævet. Tavlen dannede alene baggrund for de interviews, der blev gennemført med spillerne i halvlegspausen og efter kampens afslutning, uden at der blev fokuseret eller zoomet ind på de logoer, der kan ses på tavlen. Kameraets fokus var under alle interviews på enten DR s journalist eller den pågældende håndboldspiller. Samlet set er det derfor DR s opfattelse, at visning af tavlen under VELUX Champions League-kampen hverken udgjorde skjult reklame i strid med reklamebekendtgørelsens 2, stk. 1, eller var i strid med sponsorreglerne. Efter en foreløbig behandling under nævnsmødet den 27. august sendte Radio- og tv-nævnet den 2. september 2014 sagen til uddybende høring hos DR. Ligeledes har DR haft foretræde for nævnet ved dettes møde den 26. september Til brug for Radio- og tv-nævnets behandling af sagen blev DR bedt om at fremlægge licensaftalen mellem DR og EHF Marketing, at uddybe begrundelsen fra DR s andet høringssvar af 3. juli 2014, hvori DR anførte, at der ikke forelå indirekte sponsorering, og at redegøre nærmere for forholdene omkring produktionen og transmission af håndboldkampene. DR uddyber i sit tredje høringssvar af 9. september 2014, hvorfor DR er af den opfattelse, at der ikke foreligger indirekte sponsorering. Herom oplyser DR, at det er EHF, som står for organiseringen af VELUX Champions League, herunder accepterer EHF klubberne som deltagere, står for lodtrækning, sørger for dommerpåsætning til de enkelte kampe, administrerer de under kampene tildelte karantæner mv. Datterselskabet EHF Marketing varetager den kommercielle udnyttelse af VELUX Champions League håndboldturneringen ved bl.a. at licensere medierettighederne og ved at indgå sponsoraftaler. DR har alene indgået aftale med EHF Marketing om produktion og transmissioner fra de enkelte kampe under turneringen. DR har derimod ikke indgået en sponsoraftale med hverken EHF Marketing eller nogle af de andre sponsorer til VELUX Champions League.

9 Side 9 Det er alene EHF Marketing, der indgår sponsorkontrakter og råder over de sponsormidler, som EHF Marketing rekvirerer fra turneringens sponsorer. Disse sponsormidler går direkte til EHF og bliver primært brugt til afholdelse af turneringen. Der skal bl.a. bruges store pengebeløb til at belønne klubberne for deres deltagelse og placering i turneringerne. EHF Marketing udbyder medierettighederne til VELUX Champions League på markedsvilkår, hvilket i denne sag betyder, at de pengebeløb, som EHF Marketing modtager af sponsorerne efter DR s konkrete vurdering i dette tilfælde ikke har haft indflydelse på prissætningen af transmissionsrettighederne disse blev ikke udbudt til en lavere pris end markedsprisen. Dette indebærer også, at DR selv afholder de fulde omkostninger forbundet med produktionen og transmission af kampene. Derfor foreligger der efter DR s opfattelse ikke et indirekte tilskud til programvirksomheden, jf. definitionen på sponsorering i reklamebekendtgørelsens 24, eftersom DR ikke har erhvervet medierettighederne til en lavere pris, modtaget tilskud eller opnået en besparelse i forhold til DR s produktionsomkostninger. Om produktionen af transmissioner fra VELUX Champions League, oplyser DR, at DR har erhvervet to forskellige rettigheder til visning af VELUX Champions League. 1. Retten (og pligten) til at producere samt transmittere udsendelser fra alle kampe, hvori der deltager danske hold og som afholdes i Danmark, dvs. at DR er producent i disse tilfælde. 2. Retten til at vise andre kampe fra turneringen produceret af udenlandske tv-stationer, og hvor DR alene erhverver signalretten. I overensstemmelse med ovenstående har DR været producent af den påklagede håndboldkamp mellem HC Metalurg og KIF Kolding-KBH, idet kampen fandt sted i Kolding. DR bemærker, at DR ikke har haft indflydelse på selve afholdelsen af kampen, men alene har transmitteret den. Endvidere bemærker DR, at samtlige tv-stationer, som indgår aftale med EHF Marketing om produktion af håndboldkampe er underlagt de samme forpligtelser, hvilket skyldes et ønske fra EHF om at gøre det visuelle udtryk i kampene ensartet, jf. DR s andet høringssvar af 3. juli 2014.

10 Side 10 DR vedlægger i høringssvaret kontrakten i mellem EHF Marketing og DR, der er gældende fra august 2011, og anmoder om, at denne undtages fra aktindsigt, jf. Radio- og fjernsynslovens 86. Radio- og tv-nævnets vurdering Radio- og tv-nævnet har i henhold til 44, nr. 1, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 255 af 20. marts 2014 (radio- og fjernsynsloven), på sine møder den 27. august og 26. september 2014 behandlet sagen og skal udtale: Indirekte sponsorering eller skjult reklame: I henhold til 24 i bekendtgørelse nr. 801 af 21. juni 2013 om reklamer og sponsorering m.v. af programmer i radio, fjernsyn og on demand-audiovisuelle medietjenester samt indgåelse af partnerskaber (reklamebekendtgørelsen), defineres sponsorering som enhver form for ydelse af direkte eller indirekte tilskud til finansieringen af programmer i radio, fjernsyn, herunder tekst-tv-sider og on demandaudiovisuelle medietjenester fra en fysisk eller juridisk person, der ikke selv udøver virksomhed ved udsendelse, udbud eller produktion af programmer i radio, fjernsyn og on demand-audiovisuelle medietjenester, film, fonogrammer m.v., med henblik på at fremme den pågældendes logo, image, aktiviteter eller produkter. DR har i tidligere sager, eksempelvis i afgørelse af 20. december 2012 om DR s transmission af EM i fodbold, haft den opfattelse, at der forelå indirekte sponsorering fra såkaldte arrangementssponsorer ved DR s transmission af sportsbegivenheder. Dette begrundes med, at sportsbegivenhedens sponsorer yder et indirekte tilskud til finansieringen af DR s programvirksomhed ved at gøre det billigere for DR at erhverve transmissionsrettighederne. I nærværende sag er DR imidlertid af en anden opfattelse. DR anfører, at der hverken foreligger direkte eller indirekte tilskud til finansieringen af DR s programvirksomhed fra VELUX Champions Leagues sponsorer. DR har ikke indgået sponsoraftaler med sponsorerne, og sponsorernes bidrag har ikke influeret på den pris, som DR måtte erlægge for erhvervelse af transmissionsrettighederne. Imidlertid fremgår det bl.a. af licensaftalen mellem DR og EHF, at der under punkt 3.3. er indsat et ufravigeligt vilkår, hvorefter DR skal foretage alle sine interviews i halvlegspausen og efter kampen foran en tavle med sponsorlogoer.

11 Side 11 Ud fra det oplyste kan det lægges til grund, at VELUX Champions League ikke kunne være afholdt uden sponsorstøtten fra VELUX. Radio- og tv-nævnet finder på denne baggrund, at prissætningen for erhvervelse af disse transmissionsrettigheder har været påvirket af sponsorbidragene. Der er derfor tale om et indirekte sponsoreringsforhold mellem erhververen af rettighederne og turneringens sponsorer. I licensaftalen med EHF har DR endvidere forpligtet sig til at foretage interviews foran en tavle med sponsorlogoer. EHF er mellemled mellem sponsorerne og broadcasterne. Det forhold, at DR i sin aftale med en mellemmand forpligter sig over for en arrangementssponsor, understøtter den opfattelse, at der er tale om et indirekte sponsoreringsforhold mellem DR og arrangementssponsoren. Radio- og tv-nævnet konkluderer derfor, at der foreligger indirekte sponsorering af VELUX Champions League, og at reklamebekendtgørelsens bestemmelser om sponsorering derfor finder anvendelse. Kreditering af sponsor før og efter kampen: I henhold til reklamebekendtgørelsens 26, stk. 1, 1. pkt., skal sponsorerede programmer i bl.a. fjernsyn klart kunne identificeres ved, at sponsorens navn, logo, eller andet symbol, herunder en angivelse af sponsorens produkt, tjenesteydelse eller et kendemærke herfor, er angivet ved programmets begyndelse, slutning eller begge steder. VELUX Champions League indledes med en introsekvens, hvor der til sidst står VELUX EHF Champions League i højre side af skærmen i samme sølvgrå typer. Programmet afsluttes med samme skærmbillede. Radio- og tv-nævnet finder ikke, at denne angivelse er en tilstrækkelig klar oplysning til seerne om, at programmet er sponsoreret. Identifikationskravet i 26, stk. 1, 1. pkt., er dermed ikke opfyldt. På denne baggrund finder Radio- og tv-nævnet, at programmet mangler en behørig sponsorkreditering og dermed er i strid med 26, stk. 1, 1. pkt., i reklamebekendtgørelsen. Tavlen med sponsorlogoer: I halvlegspausen og efter kampens afslutning interviewer DR s journalist forskellige personer foran en tavle med sponsorlogoer. Disse interviews, de såkaldte flash-interviews, har DR forpligtet sig til at foretage.

12 Side 12 Efter Radio- og tv-nævnets opfattelse og faste praksis skal det som udgangspunkt være muligt for DR at transmittere sportsbegivenheder som VELUX Champions League, uagtet at sådanne sportsprogrammer har kommercielle sponsorer og indeholder logoer på spillertrøjerne, banderne, gulvene m.v., og uanset at transmissionen dermed har en stor kommerciel værdi for de virksomheder, der sponsorerer og reklamerer under kampene. DR anfører, at interviewene foran tavlen er at sidestille med bandereklamerne i sportshallen, der efter Radio- og tv-nævnets faste praksis udgør en naturlig del af miljøet omkring sportskampe, uanset at visningen i det konkrete tilfælde må antages at være af stor kommerciel værdi for annoncørerne, og tillige må antages at være direkte rettet mod tv-mediet snarere end tilskuerne i sportshallen. Herudover anfører DR, at det er fast praksis at indsætte ufravigelige krav i kontrakter vedrørende erhvervelse af transmissionsrettigheder for store sportsbegivenheder om gennemførelse af spiller- og trænerinterviews foran en skærm eller en væg, der viser logoerne af samtlige sponsorer til den pågældende sportsbegivenhed. Dette er eksempelvis tilfældet ved VM, EM og i den danske Superliga. Efter nævnets hidtidige praksis accepteres bande- og gulvreklamer bl.a. ud fra den begrundelse, at det ligger uden for tv-stationernes kontrol at undgå disse reklamer og logoer i transmissionerne af sportsbegivenheder. Dette synspunkt forudsætter, at tv-stationen ikke har haft indflydelse på afholdelsen af sportsbegivenheden. Endvidere anses kommercielle logoer efter nævnets praksis som en del af det naturlige miljø omkring en sportsbegivenhed, og så længe der ikke fokuseres unødigt længe på logoerne, bliver visningen af dem accepteret. I nærværende sag rulles sponsortavlen under et interview ind bag DR s journalist, mens denne interviewer DR s håndboldekspert. Denne særlige fremgangsmåde skaber en klar fremhævelse af tavlen, da den fanger seernes opmærksomhed i langt højere grad, end en fast bandeeller gulvreklame ville. Endvidere er det to DR-ansatte, der drøfter kampen med hinanden, da tavlen rulles ind bag ved dem. Radio- og tv-nævnet finder, at denne situation går ud over, hvad der efter praksis om bande- og gulvreklamer kan accepteres som en del af det naturlige miljø omkring en sportsbegivenhed.

13 Side 13 På denne baggrund finder Radio- og tv-nævnet ikke, at man kan sidestille forholdene omkring tavlen med bande- og gulvreklamer, eftersom begrundelserne for at acceptere bande- og gulvreklamer ikke gør sig gældende for tavlen. Spørgsmålet er herefter, om logoerne på tavlen udgør angivelser af sponsorerne i strid med reklamebekendtgørelsens 26, stk. 1, 2. pkt., hvorefter angivelser af sponsor ikke må forekomme inde i et program. Logoerne på tavlen ses tydeligt, og deres tilstedeværelse kan ikke begrundes i det naturlige miljø omkring en sportsbegivenhed. Endvidere fremhæves de ved at blive rullet ind i bag DR s journalister, mens de drøfter kampen. På denne baggrund finder Radio- og tv-nævnet, at visningen af logoerne udgør sponsorangivelser i strid med reklamebekendtgørelsens 26, stk. 1, 2. pkt. Mikrofonhatten med VELUX-logo: DR s journalist og håndboldekspert benytter konsekvent en mikrofonhat med påtrykt VELUX-logo. Logoet ses tydeligt af seerne og fremhæves hver gang, DR s journalist og håndboldekspert bruger deres mikrofoner. DR giver i første høringssvar klager ret i, at der ved brug af mikrofonhatten sker en fremhævelse af Champions Leagues titelsponsor VELUX, der ikke er tilstrækkelig redaktionelt begrundet. I henhold til reklamebekendtgørelsens 26, stk. 1, 2. pkt., må angivelser af sponsor ikke forekomme inde i selve programmet. Radio- og tv-nævnet finder, at visningen af VELUX-logoet på mikrofonhatten er en tydelig sponsorangivelse i strid med reklamebekendtgørelsens 26, stk. 1, 2. pkt. Nævnet har noteret sig, at DR fremover vil bruge sine egne mikrofonhatte i transmissioner af denne art. DR s eget logo på tavlen: Endelig stiller klager spørgsmålstegn ved, om visningen af DR s logo på sponsortavlen er tilbørlig. For det første oplyser DR, at DR hverken har betalt for eller bedt om visning af DR s logo på tavlen. For det andet kan DR frit medtage og indsætte sit eget logo i sin programvirksomhed. Radio- og tv-nævnet

14 Side 14 finder på denne baggrund ikke anledning til at adressere dette forhold yderligere. DR s adgang til sponsorering: DR oplyser i sit tredje høringssvar af 9. september 2014, at DR i aftalen med EHF Marketing har erhvervet to forskellige rettigheder, herunder retten til at producere kampe, hvori der indgår danske hold, og som afholdes i Danmark, og retten til at transmittere kampe fra udlandet produceret af andre tv-stationer. Da aftalen mellem DR og EHF Marketing er indgået før de nye sponsoreringsreglers ikrafttræden den 1. juli 2013, får de nye regler, som bl.a. foreskriver, at sponsorerede programmer ikke kan indgå i DR s public service-programvirksomhed, hvis der er tale om DR s egen- og entrepriseproduktioner, ikke betydning for den påklagede håndboldkamp, jf. 40, stk. 3, i reklamebekendtgørelsen. Radio- og tv-nævnet finder imidlertid anledning til at bemærke, at nævnet ved fremtidige sager af lignende karakter vil lægge til grund, at DR s egne produktioner af sådanne sportsbegivenheder er omfattet af 25 i reklamebekendtgørelsen. På baggrund heraf har Radio- og tv-nævnet truffet følgende AFGØRELSE Håndboldkampen mellem KIF Kolding-KBH og HC Metalurg i turneringen VELUX-Champions League vist på DR1 den 30. marts 2014 mellem kl og indeholder ikke behørig sponsorkreditering og er dermed i strid med reklamebekendtgørelsens 26, stk. 1, 1. pkt. Sponsorlogoerne på tavlen, der er placeret i baggrunden, når DR s journalister drøfter kampen og foretager interviews af håndboldspillere m.fl. indeholder angivelser af sponsorerne i programmet i strid med reklamebekendtgørelsens 26, stk. 1, 2. pkt., hvorefter sponsorangivelser ikke må forekomme i selve programmet.

15 Side 15 Mikrofonhatten med VELUX-logo, der benyttes som fast rekvisit under hele transmissionen af håndboldkampen, er ligeledes en angivelse af sponsor i strid med reklamebekendtgørelsens 26, stk. 1, 2. pkt. Mads Bryde Andersen Formand Kopi sendt til: Henrik Tange Louise Nygaard Andersen Nævnssekretær

DR Byen Emil Holms Kanal København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 3. december 2012 Sagsnr.: 2012-013815 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 28. januar 2015 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr.: 2013-013880 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand. jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

28. september 2015. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

28. september 2015. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 28. september 2015 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

4. juni 2015. TV 2 DANMARK Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura

4. juni 2015. TV 2 DANMARK Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura 4. juni 2015 TV 2 DANMARK Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Klage over

Læs mere

10. oktober 2014. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

10. oktober 2014. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 10. oktober 2014 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 30. september 2013 Sagsnr: 2013-009058 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

25. november 2015. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

25. november 2015. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 25. november 2015 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Jan B. Jans Specialkonsulent, cand.jur. jbj@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og Strategi

Læs mere

dk4 Rådmandsgade København N. Att.: Frank Christensen København den 4. juli 2007 Klage over ulovlig reklame i shgopen sendt på dk4

dk4 Rådmandsgade København N. Att.: Frank Christensen København den 4. juli 2007 Klage over ulovlig reklame i shgopen sendt på dk4 RADIO- OG TV-NÆVNET dk4 Rådmandsgade 55 2200 København N. Att.: Frank Christensen København den 4. juli 2007 Klage over ulovlig reklame i shgopen sendt på dk4 Brian Steen har indgivet klage af 23. februar

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet 29. januar 2013 Sagsnr.: 2012-018919 Att.: DR Jura, Politik og Strategi Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

29. august 2014. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

29. august 2014. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 29. august 2014 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33 73 33 51 Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. Hanne Bolbjerg. Klage over ulovlig reklame under håndboldkamp sendt på DR1

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. Hanne Bolbjerg. Klage over ulovlig reklame under håndboldkamp sendt på DR1 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. Hanne Bolbjerg RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 19. december 2008 Sagsnr: 2008-0016 Lill-Jana Vandmose Larsen Fuldmægtig, cand.jur. lvl@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

2. september DR Emil Holms Kanal København C. Att.: DR Jura, Strategi & Politik

2. september DR Emil Holms Kanal København C. Att.: DR Jura, Strategi & Politik 2. september 2014 DR Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Strategi & Politik

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Fitness World vist i nyhederne på DR1

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Fitness World vist i nyhederne på DR1 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr. 2013-014871 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Klage over skjult reklame for Facebook i Aftenshowet, vist på DR1

Klage over skjult reklame for Facebook i Aftenshowet, vist på DR1 6. september 2016 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk

Læs mere

30. oktober 2014. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

30. oktober 2014. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 30. oktober 2014 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og Strategi

Læs mere

2. maj DR DR Byen Emil Holms Kanal København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. [Der er fjernet oplysninger af fortrolig karakter.

2. maj DR DR Byen Emil Holms Kanal København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. [Der er fjernet oplysninger af fortrolig karakter. 2. maj 2016 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@slks.dk www.slks.dk Att.: DR Jura, Politik og Strategi [Der er fjernet

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 22. november 2013 Sagsnr: 2013-010561 Grace Nguyen Suhadi Fuldmægtig, cand.jur. gns@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 3. september 2012 Sagsnr: 2012-007952 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand. jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

28. maj 2015. TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro. Att.: Mikael Justesen

28. maj 2015. TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro. Att.: Mikael Justesen 28. maj 2015 TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Mikael Justesen Klage over den fortsatte

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København. 7. november 2017

DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København. 7. november 2017 DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København Sendt pr. mail til: jurachef Peter Skov (pets@dr.dk) advokat Susanne Helbo (suhe@dr.dk) & juridisk seniorkonsulent Ulrike Rosenmejer (ulhe@dr.dk) Radio- og

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. DR Jura, Politik og Strategi RADIO- OG TV-NÆVNET 7. december 2011 Sagsnr: 2010-018591 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

6. februar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

6. februar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 6. februar 2015 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat RADIO- OG TV-NÆVNET 24. november 2011 Sagsnr: 2010-026433 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand.jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 29. januar 2013 Sagsnr: 2012-020676 Henrik Bang Nielsen Chefkonsulent, cand.jur. hbn@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.:

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over henvisning til Sputnik.dk i en udsendelse på TV 2 NEWS.

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over henvisning til Sputnik.dk i en udsendelse på TV 2 NEWS. TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 2. juli 2012 Sagsnr.: 2011-027308 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat RADIO- OG TV-NÆVNET 5. juli 2010 Sagsnr: 2009-012920 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. Reklamejura RADIO- OG TV-NÆVNET 10. februar 2010 Sagsnr: 2009-016994 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 29. januar 2013 Sagsnr: 2012-018949 Henrik Bang Nielsen Chefkonsulent, cand.jur. hbn@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.:

Læs mere

19. juni 2015. Radio24syv Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov

19. juni 2015. Radio24syv Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov 19. juni 2015 Radio24syv Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Jørgen Ramskov

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura. Klager over skjult reklame for Danske Spil A/S under sportskampe sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura. Klager over skjult reklame for Danske Spil A/S under sportskampe sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. Reklamejura RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 27. august 2009 Sagsnr: - 2009-006663 - 2009-003384 - 2009-012046 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig,

Læs mere

..." EAN: 5798000793989

... EAN: 5798000793989 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 20. december 2012 Sagsnr: 2012-010999 Henrik Bang Nielsen Chefkonsulent, cand.jur. hbn@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over ulovlig opdeling af programmet Tour de France

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over ulovlig opdeling af programmet Tour de France TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 03. april 2012 Sagsnr: 2011-016247 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé København SV. Att.: TV 2 Jura. 2. maj 2016

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé København SV. Att.: TV 2 Jura. 2. maj 2016 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk 2. maj 2016 Klage over

Læs mere

27. maj 2014. TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura

27. maj 2014. TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura 27. maj 2014 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: TV 2 Jura Afgørelse

Læs mere

Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør

Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør Radio- og tv-nævnet 22. november 2013 Sagsnr. 2013-008563 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

26. august 2015. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

26. august 2015. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 26. august 2015 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og Strategi

Læs mere

2. marts 2015. TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura

2. marts 2015. TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura 2. marts 2015 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: TV 2 Jura Klage over

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat RADIO- OG TV-NÆVNET Radio og TV 7. december 2011 Sagsnr: 2011-010742 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand.jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Klage over reklame for www.århus.dk i nyhedsudsendelse på TV 2/Østjylland

Klage over reklame for www.århus.dk i nyhedsudsendelse på TV 2/Østjylland RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/Østjylland Skejbyparken 1 8200 Århus N København den 16. marts 2005 Klage over reklame for www.århus.dk i nyhedsudsendelse på TV 2/Østjylland Tom Flangel Nielsen har ved mail af

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. Klage over reklame for indsamlingskampagnen Knæk Cancer vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. Klage over reklame for indsamlingskampagnen Knæk Cancer vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C Radio- og tv-nævnet 16. juli 2013 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3334 Klage over reklame for indsamlingskampagnen

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi. Klage over skjult reklame for Nyfortuna Danmark i TV-Avisen sendt på DR1

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi. Klage over skjult reklame for Nyfortuna Danmark i TV-Avisen sendt på DR1 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 27. juni 2013 Sagsnr: 2013-005767 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 12. november 2012 Sagsnr: 2012-012574 Henrik Bang Nielsen Chefkonsulent, cand.jur. hbn@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 12. juni 2012 Sagsnr: 2012-006222 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal København C. Att. Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal København C. Att. Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. Juridisk Politisk Sekretariat Radio- og tv-nævnet 1. december 2010 Sagsnr. 2009-007339 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N. København den 6. marts 2007. Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND

TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N. København den 6. marts 2007. Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N København den 6. marts 2007 Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND Kirsten Sparre har ved mail af 14. september

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat RADIO- OG TV-NÆVNET 7. januar 2010 Sagsnr: 2009-004365 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

25. marts 2015. TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro. Att.: Mikael Justesen

25. marts 2015. TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro. Att.: Mikael Justesen 25. marts 2015 TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Mikael Justesen Klage over sponsorerede

Læs mere

Ulovlig visning af sponsorlogoer i Sport 2003- Herning Messecenter

Ulovlig visning af sponsorlogoer i Sport 2003- Herning Messecenter RADIO- OG TV-NÆVNET DR TV-Byen 2860 Søborg København den 26. februar 2004 Ulovlig visning af sponsorlogoer i Sport 2003- Herning Messecenter På baggrund af DR s interne undersøgelser vedrørende for vidtgående

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé København SV. Att.: TV 2 Jura. 28. november 2016

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé København SV. Att.: TV 2 Jura. 28. november 2016 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk 28. november 2016 Klage

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej Odense C. Klage over reklamer for satireprogrammet Radio Karen vist på TV 2 ZULU

TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej Odense C. Klage over reklamer for satireprogrammet Radio Karen vist på TV 2 ZULU TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C Radio- og tv-nævnet 31. januar 2012 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 3373 3334 Klage over reklamer for

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 31. januar 2012 Sagsnr: 2011-014198 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

SBS Radio A/S / Nova FM A/S H.C Andersens Boulevard 1 1553 København V

SBS Radio A/S / Nova FM A/S H.C Andersens Boulevard 1 1553 København V SBS Radio A/S / Nova FM A/S H.C Andersens Boulevard 1 1553 København V Radio- og tv-nævnet 1. maj 2013 Sagsnr.: 2013-002342 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

TV 2 SPORT A/S Jenagade 22 2300 København S. Klage over produktplacering i NFL-programmer sendt på TV 2 SPORT

TV 2 SPORT A/S Jenagade 22 2300 København S. Klage over produktplacering i NFL-programmer sendt på TV 2 SPORT TV 2 SPORT A/S Jenagade 22 2300 København S Radio- og tv-nævnet 2. juli 2012 Sagsnr: 2012-000227 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand.jur. mma@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3335 Klage over produktplacering

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over tv-reklame for KiMs A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over tv-reklame for KiMs A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 22. januar 2014 Sagsnr. 2013-020435 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

DR Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. København den 12. oktober 2007

DR Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. København den 12. oktober 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET DR Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. København den 12. oktober 2007 Klage over skjult reklame for køkkenfirmaet Invita i programmet Hammerslag sendt

Læs mere

DR Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. København den 8. januar 2008

DR Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. København den 8. januar 2008 RADIO- OG TV-NÆVNET DR Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. København den 8. januar 2008 Klage over skjult reklame i programmet Hammerslag sendt på DR1 Per Bro har ved

Læs mere

DR TV-BYEN 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl. København den 22. december 2006. Klage over skjult reklame for Oddset i VM-transmission på DR1

DR TV-BYEN 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl. København den 22. december 2006. Klage over skjult reklame for Oddset i VM-transmission på DR1 RADIO- OG TV-NÆVNET DR TV-BYEN 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl København den 22. december 2006 Klage over skjult reklame for Oddset i VM-transmission på DR1 Peter Andersen-Rosendal har ved mail af 15. juni

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C. København den 21. juni 2004

TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C. København den 21. juni 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C København den 21. juni 2004 Udsendelsesrækken Shopping vist på TV 2 Foranlediget af omtale i pressen besluttede Radio- og tv-nævnet i henhold

Læs mere

Radio24syv Vester Farimagsgade 41, 2., 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov, CEO & Chefredaktør. 4. september 2017

Radio24syv Vester Farimagsgade 41, 2., 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov, CEO & Chefredaktør. 4. september 2017 Radio24syv Vester Farimagsgade 41, 2., 1606 København V Att.: Jørgen Ramskov, CEO & Chefredaktør Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 Michala Stampe Fuldmægtig,

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over kønsdiskriminerende reklame for Fitness World vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over kønsdiskriminerende reklame for Fitness World vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 25. februar 2014 Sagsnr. 2014-001065 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om ophavsret 1)

Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om ophavsret 1) Bilag 6: Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om ophavsret LOV nr 1269 af 16/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 17-12-2009 Kulturministeriet Senere ændringer til forskriften

Læs mere

DR TV-BYEN 2860 Søborg. København den 20. marts 2006. Klage over skjult reklame for Visa/Dankort i programmet OBS sendt på DR1

DR TV-BYEN 2860 Søborg. København den 20. marts 2006. Klage over skjult reklame for Visa/Dankort i programmet OBS sendt på DR1 RADIO- OG TV-NÆVNET DR TV-BYEN 2860 Søborg København den 20. marts 2006 Klage over skjult reklame for Visa/Dankort i programmet OBS sendt på DR1 Peter Niels har ved mail af 15. december 2004 indgivet en

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi. Klage over skjult reklame for Cult i programmet Cultpigerne

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi. Klage over skjult reklame for Cult i programmet Cultpigerne DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 22. august 2013 Sagsnr: 2013-007734 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat Radio- og tv-nævnet 6. januar 2012 Sagsnr: 2011-006335 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand.jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

SBS Radio H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V. Att.: Anne Schyum. Klage over reklamer for 3F sendt på NOVA fm og på Radio 100

SBS Radio H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V. Att.: Anne Schyum. Klage over reklamer for 3F sendt på NOVA fm og på Radio 100 SBS Radio H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V Att.: Anne Schyum Radio- og tv-nævnet 21. marts 2013 Sagsnr: 2012-017748 Henrik Bang Nielsen Chefkonsulent, cand.jur. hbn@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. 6. april 2016

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. 6. april 2016 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk 6. april 2016 AFP-samarbejde

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Hanne Bolbjerg. København den 4. juni 2008

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Hanne Bolbjerg. København den 4. juni 2008 RADIO- OG TV-NÆVNET DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Hanne Bolbjerg København den 4. juni 2008 Klage over skjult reklame i tv-programmet "Dawson s Creek" sendt på DR Jørgen Larsen

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio og tv 28. maj 2013 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3334

Læs mere

Klage over afgørelse om tilsyn med TV København

Klage over afgørelse om tilsyn med TV København 8. marts 2016 TV København Sendt til: tv@tvkobenhavn.dk Radio- og tv-nævnet Tomas Kærup Fuldmægtig, cand.jur. tok@slks.dk www.slks.dk Klage over afgørelse om tilsyn med TV København Sammendrag Radio- og

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. over reklamer for X-Factor -finalen sendt på DR.

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. over reklamer for X-Factor -finalen sendt på DR. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 30. september 2013 Sagsnr. 2013-007591 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi. Klage over skjult reklame for Apple ipad sendt på DR Update

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi. Klage over skjult reklame for Apple ipad sendt på DR Update DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 25. marts 2011 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. lvl@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

DR TV Byen Mørkhøjvej 500 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl. København den 23. november 2006

DR TV Byen Mørkhøjvej 500 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl. København den 23. november 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET DR TV Byen Mørkhøjvej 500 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl København den 23. november 2006 Klage over skjult reklame i videoen til sangen Vi redder Danmarks ære sendt på DR1 Forbrugerombudsmanden

Læs mere

30. maj TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé København SV. Att.: TV 2 Jura

30. maj TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé København SV. Att.: TV 2 Jura 30. maj 2016 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk Klage over

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: Reklamejura. Klage over skjult reklame for BMW i Go morgen Danmark vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: Reklamejura. Klage over skjult reklame for BMW i Go morgen Danmark vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV RADIO- OG TV-NÆVNET 26. marts 2010 Sagsnr: 2009-08228 Att.: Reklamejura Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

TV 2 Lorry Allégade 7-9 DK-2000 Frederiksberg. København den 2. maj Klage over skjult reklame for magasinet Vores Kæledyr på TV 2/Lorry

TV 2 Lorry Allégade 7-9 DK-2000 Frederiksberg. København den 2. maj Klage over skjult reklame for magasinet Vores Kæledyr på TV 2/Lorry RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Lorry Allégade 7-9 DK-2000 Frederiksberg København den 2. maj 2007 Klage over skjult reklame for magasinet Vores Kæledyr på TV 2/Lorry Pia Spuur Larsen har ved mail af 17. november

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr. 2013-014118 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over skjult reklame for fodboldmærket Select i nyhedsudsendelse

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over skjult reklame for fodboldmærket Select i nyhedsudsendelse TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV RADIO- OG TV-NÆVNET 24. november 2011 Sagsnr: 2010-018591 Att.: TV 2 Jura Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

DR TV-BYEN 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl. København den 26. april 2006. Klage over skjult reklame for Symantec Norton Internet Security på DR1

DR TV-BYEN 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl. København den 26. april 2006. Klage over skjult reklame for Symantec Norton Internet Security på DR1 RADIO- OG TV-NÆVNET DR TV-BYEN 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl København den 26. april 2006 Klage over skjult reklame for Symantec Norton Internet Security på DR1 Thomas Huulbæk Andersen har ved mail af 29.

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. Klage over ulovlig sponsorering i nyhedsudsendelse sendt på TV 2 Østjylland

TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. Klage over ulovlig sponsorering i nyhedsudsendelse sendt på TV 2 Østjylland TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C Radio- og tv-nævnet 21. marts 2013 Sagsnr: 2012-002485 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3334 Klage

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over tv-reklame for Imodium Plus Tic Tac

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over tv-reklame for Imodium Plus Tic Tac TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 20. december 2012 Sagsnr.: 2012-015524 Henrik Bang Nielsen Chefkonsulent, cand. jur. hbn@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

Københavns Ungdoms-TV Allégade Frederiksberg. Klage over reklame for politiske partier sendt på Københavns Ungdoms-TV.

Københavns Ungdoms-TV Allégade Frederiksberg. Klage over reklame for politiske partier sendt på Københavns Ungdoms-TV. Københavns Ungdoms-TV Allégade 12 2000 Frederiksberg Radio- og tv-nævnet 8. marts 2012 Sagsnr.: 2011-015719 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 3373 3334

Læs mere

TV SYD Elbyvej 2b 6000 Kolding. Att.: Redaktionschef Ernst Møller. Klage over sponsorering i Gæt en by sendt på TV SYD

TV SYD Elbyvej 2b 6000 Kolding. Att.: Redaktionschef Ernst Møller. Klage over sponsorering i Gæt en by sendt på TV SYD TV SYD Elbyvej 2b 6000 Kolding Att.: Redaktionschef Ernst Møller Radio- og tv-nævnet 08. marts 2012 Sagsnr: 2011-010098 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:

Læs mere

30. oktober 2014. TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Klage over tv-reklame for Kræftens Bekæmpelse

30. oktober 2014. TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Klage over tv-reklame for Kræftens Bekæmpelse 30. oktober 2014 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: TV 2 Jura Klage

Læs mere

TV 2 Danmark A/S Teglholms Allé 16 2450 København S. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklameafbrydelser i nyhedsprogrammer sendt på TV 2

TV 2 Danmark A/S Teglholms Allé 16 2450 København S. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklameafbrydelser i nyhedsprogrammer sendt på TV 2 TV 2 Danmark A/S Teglholms Allé 16 2450 København S Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 22. august 2013 Sagsnr. 2013-005896 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

TV 2/FYN Olfert Fischers Vej 31 5220 Odense SØ. København den 28. april 2006. Klage over skjult reklame for IKEA i indslag på TV2/FYN

TV 2/FYN Olfert Fischers Vej 31 5220 Odense SØ. København den 28. april 2006. Klage over skjult reklame for IKEA i indslag på TV2/FYN RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/FYN Olfert Fischers Vej 31 5220 Odense SØ København den 28. april 2006 Klage over skjult reklame for IKEA i indslag på TV2/FYN Tyge Clausen har ved e-mail af 21. december 2005

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over reklamer for Cirkus Summarum sendt på DR Ramasjang

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over reklamer for Cirkus Summarum sendt på DR Ramasjang DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 11. marts 2013 Sagsnr.: 2012-011019 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

TV Danmark V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 20. januar 2004

TV Danmark V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 20. januar 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV Danmark V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 20. januar 2004 Klage over reklameafbrydelser i diverse programmer på TV Danmark Ditlev Brodersen

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 03. april 2012 Sagsnr.: 2012-000873 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 20. december 2012 Sagsnr.: 2012-013815 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Klage over skjult reklame for Cocio i Go morgen Danmark sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Klage over skjult reklame for Cocio i Go morgen Danmark sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 1. oktober 2012 Sagsnr: 2012-009024 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand. jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 12. november 2012 Sagsnr.: 2012-010993 Henrik Bang Nielsen Chefkonsulent, cand.jur. hbn@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

DR Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att: DR Jura, Politik & Strategi. Klage over ulovlig sponsorering af programmet Hele Svineriet vist på DR2.

DR Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att: DR Jura, Politik & Strategi. Klage over ulovlig sponsorering af programmet Hele Svineriet vist på DR2. DR Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att: DR Jura, Politik & Strategi Radio- og tv-nævnet 5. maj 2014 Sagsnr. 2014-000836 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé København SV. Att.: TV 2 Jura. 2. maj 2016

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé København SV. Att.: TV 2 Jura. 2. maj 2016 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk 2. maj 2016 Klage over reklame

Læs mere

LUX 1 (landsdækkende) Mediehuset København Reventlowsgade 14, 3. sal 1651 København V

LUX 1 (landsdækkende) Mediehuset København Reventlowsgade 14, 3. sal 1651 København V LUX 1 (landsdækkende) Mediehuset København Reventlowsgade 14, 3. sal 1651 København V Radio- og tv-nævnet 16. november 2012 Sagsnr: 2012-008562 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

SBS TV A/S v. Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1 1570 København V

SBS TV A/S v. Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1 1570 København V SBS TV A/S v. Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1 1570 København V RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 30. april 2009 Sgsnr. 2009-005653 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

DR TV-BYEN 2860 Søborg. København den 16. juni 2006

DR TV-BYEN 2860 Søborg. København den 16. juni 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET DR TV-BYEN 2860 Søborg København den 16. juni 2006 Klage over skjult reklame for modemagasinet Woman i en trailer for DR2 programmet Normalerweize vist på DR1 Nanna Gersov har ved mail

Læs mere

Københavns Miljø TV Allégade 12, st. 2000 Frederiksberg. Att. Peter Marsling

Københavns Miljø TV Allégade 12, st. 2000 Frederiksberg. Att. Peter Marsling Københavns Miljø TV Allégade 12, st. 2000 Frederiksberg Att. Peter Marsling RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 2. juli 2009 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

24 Sjællandske Sjællandske Medier Dania 38 4700 Næstved. Klage over skjult reklame for Falck i nyhedsudsendelse sendt på 24 Sjællandske

24 Sjællandske Sjællandske Medier Dania 38 4700 Næstved. Klage over skjult reklame for Falck i nyhedsudsendelse sendt på 24 Sjællandske 24 Sjællandske Sjællandske Medier Dania 38 4700 Næstved Radio- og tv-nævnet 8. maj 2012 Sagsnr.: 2012-00248 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3334

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over TV-reklame vist på TV SYD for Region Syddanmark Regionsrådsvalget

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over TV-reklame vist på TV SYD for Region Syddanmark Regionsrådsvalget TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura RADIO- OG TV-NÆVNET 5. oktober 2011 Sagsnr: 2009-024971 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand.jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere