Vejasfalt Arbejdsmiljø og ydre miljø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejasfalt Arbejdsmiljø og ydre miljø"

Transkript

1 Vejasfalt Arbejdsmiljø og ydre miljø

2 Copyright 2006 Undervisningsministeriet. Undervisningsmaterialet er udviklet af Asfaltindustrien i et samarbejde med Mikkel Dybdal, Forlaget Dybdal. Materialet kan frit kopieres. Materialet er udviklet til deltagere i AMU-uddannelsen: Vejasfalt Arbejdsmiljø og ydre miljø. Materialet kan frit viderebearbejdes med angivelse af denne tekst: Dette materiale indeholder en bearbejdning af undervisningsmaterialet til AMU uddannelsen Vejasfalt Arbejdsmiljø og ydre miljø 2006 udviklet for Undervisningsministeriet af Asfaltindustrien i et samarbejde med Mikkel Dybdal, Forlaget Dybdal.

3 Indholdsfortegnelse FORORD ARBEJDSMILJØ... 5 Arbejdsmiljøloven... 6 Certificeringer og screening... 6 Lovpligtige eftersyn Respektafstande til el-ledninger Maskinsikkerhed Miljølovgivningen Affald Genbrug Transport af farligt gods STIKORDSREGISTER INDHOLDSFORTEGNELSE 1

4

5 Forord Formålet med denne lærebog om arbejdsmiljø og ydre miljø er at give Asfaltindustriens medarbejdere på vejholdene og asfaltfabrikkerne indsigt i nogle udvalgte forhold omkring arbejdsmiljø og ydre miljø i Asfaltindustrien. Der tages udgangspunkt i, at medarbejderne har et grundlæggende kendskab til områderne, som svarer mindst til indholdet af pensumet i kurset Sundhed og sikkerhed ved vejasfaltarbejde. Da emnet arbejdsmiljø og ydre miljø er omfattende, er der udvalgt nogle enkelte områder, hvor der er sat fokus på de specielle forhold, som gør sig gældende i Asfaltindustrien. De udvalgte områder skal ikke opfattes som udtømmende. Der er i lærebogen sat fokus på følgende områder: Arbejdsmiljøloven Certificeringer og screening Lovpligtige eftersyn Respektafstande til el-ledninger Maskinsikkerhed Miljølovgivningen Affald Genbrug Transport af farligt gods FORORD 3

6

7 1. Arbejdsmiljø Figur ARBEJDSMILJØ 5

8 Arbejdsmiljøloven I lærebogen for Sundhed og sikkerhed ved vejasfaltarbejde blev arbejdsmiljøloven, organisering af sikkerhedsarbejdet, arbejde med stoffer og materialer samt personlige værnemidler nøje gennemgået. I denne bog vil de grundlæggende forhold i arbejdsmiljøloven derfor ikke blive gennemgået. I stedet vil det blive gennemgået, hvorledes man kan systematisere sit arbejdsmiljøarbejde således, at man kan opnå en certificering eller et godt resultat, hvis Arbejdstilsynet kommer på besøg. Derefter vil der blive sat fokus på nogle af de områder, hvor der ofte opleves svigt med deraf følgende risici for medarbejdernes sikkerhed. Certificeringer og screening Certifikattyper De fleste asfaltfirmaer har i dag følgende certifikater: ISO 9001 ISO OHSAS BEKG. 923 De følgende to sider viser et par eksempler på certifikater ARBEJDSMILJØ

9 Figur ARBEJDSMILJØ 7

10 Figur ARBEJDSMILJØ

11 ISO 9001 beskriver, hvilke systemkrav man skal opfylde, hvis man ønsker at have sit kvalitetsstyringssystem certificeret. Ved at have et ISO 9001 certifikat undgår man, at medsende en masse dokumentation, hver gang man byder på asfaltentrepriser som er udbudt i licitation efter vejreglerne. ISO beskriver, hvilke systemkrav man skal opfylde, hvis man ønsker at have sit miljøledelsessystem certificeret. ISO certifikatet reducerer ligeledes mængden af dokumentation ved licitationer efter vejreglerne. Ifølge de nye regler for miljømyndighedernes differentierede tilsyn med virksomhederne, vil der ved niveauplacering af virksomhederne blandt andet blive lagt vægt på, om man har et miljøledelsessystem. OHSAS beskriver, hvilke systemkrav man skal opfylde, hvis man ønsker at have sit arbejdsmiljøledelsessystem certificeret. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 923 af 21. oktober 2001 beskriver, hvilke systemkrav man skal opfylde, hvis man ønsker at have sit arbejdsmiljøledelsessystem certificeret efter BEKG De væsentligste forskelle på OHSAS og BEKG. 923 er, at sidstnævnte forlanger, at man skal medtage det rummelige arbejdsmarked og sundhedsfremme i sit ledelsessystem samt, at man skal offentliggøre sin arbejdsmiljøredegørelse. OHSAS certifikatet giver således ikke direkte adgang til en grøn smiley ligesom BEKG. 923 certifikatet gør. Det er i dag dog muligt at lave nogle tillæg, så man også kan få en grøn smiley på OHSAS certifikatet. Smiley-ordningen Hvis man har et BEKG. 923 certifikat, vil man automatisk få en grøn smiley på Arbejdstilsynets hjemmeside, og Arbejdstilsynet vil ikke besøge virksomheden med mindre de modtager klager eller af andre grunde får anledning til at besøge virksomheden. 1. ARBEJDSMILJØ 9

12 Hvis ikke man har certifikatet vil arbejdstilsynet screene virksomheden for at fastslå, om virksomheden har orden i arbejdsmiljøet. Bortset fra nogle enkelte virksomheder, hvor Arbejdstilsynet afprøvede systemet, blev screening iværksat fra 1. januar Arbejdstilsynet forventer at være færdige med at screene alle danske virksomheder i løbet af 7 år. En smiley er et symbol på virksomhedens arbejdsmiljø og et incitament til at skabe et endnu bedre arbejdsmiljø. De hvide, røde, gule og grønne smiley er på Arbejdstilsynets hjemmeside giver offentligheden mulighed for at følge med i, hvordan det går med en virksomheds arbejdsmiljø. Samtidig får virksomhederne med et godt arbejdsmiljø fremhævet og synliggjort deres indsats. De enkelte smiley er gives efter følgende retningslinier: Grøn til virksomheder med et arbejdsmiljøcertifikat. Gul til virksomheder der har fået påbud. Rød til virksomheder der har fået påbud om ekstern rådgivning i en periode. Hvid til virksomheder der er screenet uden, at det har ført til tilpasset tilsyn. Figur 1-4 Screening Screening af virksomhederne sker uanmeldt og varer i gennemsnit 1,5 timer. Det er mest hensigtsmæssigt, at repræsentanter for ledelse og medarbejdere er til stede ved screeningen, men screeningen vil blive gennemført uanset. Screeningen indledes med, at Arbejdstilsynet spørger virksomheden om dens indsats for at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Alle virksomheder spørges om de har udarbejdet en skriftlig arbejdspladsvurdering og virksomheder med mindst 10 ansatte bliver spurgt, om de har en sikkerhedsorganisation ARBEJDSMILJØ

13 Derefter foretager Arbejdstilsynet en kort gennemgang af virksomheden for at vurdere, om forholdene lever op til lovgivnings krav. Screeningen afsluttes med, at virksomheden får at vide, om den vurderes at have orden i arbejdsmiljøet eller ej. Hvis arbejdsmiljøet er i orden, vil Arbejdstilsynet ikke gennemføre et egentligt tilsyn på virksomheden, med mindre Arbejdstilsynet modtager klager eller af andre grunde får anledning til at besøge virksomheden. Der tildeles herefter en hvid smiley med dato for screeningen på Arbejdstilsynets hjemmeside. Hvis Arbejdstilsynet vurderer, at virksomheden har et dårligt arbejdsmiljø, vil Arbejdstilsynet gennemføre et tilpasset tilsyn. Tilpasset tilsyn Hvis en virksomhed skal have et tilpasset tilsyn, vil det blive gennemført kort tid efter screeningen. Arbejdstilsynet vil umiddelbart efter screeningen meddele virksomheden tidspunktet for det tilpassede tilsyn. Et tilpasset tilsyn er en helhedsorienteret og systematisk gennemgang af virksomhedens egen indsats for at forebygge arbejdsmiljøproblemer og styre det faktiske arbejdsmiljø i virksomheden. Ved et tilpasset tilsyn kan Arbejdstilsynet give påbud om, at virksomheden skal løse et arbejdsmiljøproblem inden for en nærmere fastsat frist. En sådan virksomhed vil blive tildelt en gul smiley på Arbejdstilsynet hjemmeside. Virksomheden kan også få et rådgivningspåbud, der betyder, at den skal bruge en autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Et sådant påbud kan vare op til to år. Der er to typer af rådgivningspåbud: 1. ARBEJDSMILJØ 11

14 Problempåbud der betyder, at virksomheden skal bruge rådgivning til at løse et bestemt arbejdsmiljøproblem. Problempåbud gives til virksomheder, der har et konkret arbejdsmiljøproblem, der er så alvorligt og kompliceret, at det kræver særlig sagkyndig bistand at løse. Virksomheder der får et problempåbud bliver opført på Arbejdstilsynets hjemmeside med en gul smiley. Periodepåbud betyder, at en virksomhed skal bruge rådgivning i en bestemt periode. Periodepåbud gives til virksomheder, hvis egen arbejdsmiljøindsats er mangelfuld og samtidig har væsentlige arbejdsmiljøproblemer. Virksomheder der får et periodepåbud bliver opført på Arbejdstilsynets hjemmeside med en rød smiley. Lovpligtige eftersyn På en del udstyr, værktøj, maskiner m.v. er der lovkrav om, at udstyret efterses med fastlagte intervaller, og at det kan dokumenteres i form af eftersynsrapporter, journaler, stamkort eller lignende. Det skal endvidere altid kunne dokumenteres, at leverandørernes foreskrevne eftersyn og vedligehold er udført. Eksempler på udstyr og værktøj, hvorpå der er lovkrav om eftersyn er elektrisk håndværktøj, stiger og anhugningsgrej. Eftersyn af elektrisk håndværktøj Sikkerhedsstyrelsen har i Stærkstrømsbekendtgørelsens kapitel 62 angivet, hvorledes elektrisk håndværktøj skal efterses: For transportable motordrevne og elektromagnetisk drevne håndværktøjer, der benyttes jævnligt, anses bestemmelserne i almindelighed kun for opfyldt, dersom værktøjet, for dobbeltisolerede værktøjers vedkommende med højst 6 måneder, og i Figur ARBEJDSMILJØ

15 øvrigt når det viser tegne på en fejl, underkastes eftersyn af en sagkyndig eller instrueret person, hvorved fejl, som kan forårsage fare, afhjælpes på betryggende måde. Under ugunstige omstændigheder kan hyppigere eftersyn være påkrævet. Det vil sige, at alt elektrisk værktøj skal efterses mindst hver 6. måned. For at kunne dokumentere eftersynene skal alt værktøj registreres og forsynes med identifikation. Eftersynet registres på værktøjets maskinkort eller på en værktøjsoversigt. De fleste virksomheder anvender databaser med oversigter over de forskellige udstyrstyper og et maskinkort eller stamkort på hvert enkelt stykke udstyr. Det er ikke noget krav at eftersynsdatoen fremgår på værktøjet, men af hensyn til, at brugerne til enhver tid er ansvarlige for at sikre, at der ikke anvendes værktøj, som ikke er efterset rettidigt, kan det være en fordel med datomærkning på værktøjet. Hvis der foretages reparation af værktøjet skal der foretages en måling af isolationsmodstanden. Figur 1-6 Såfremt der foretages reparationer, som er mere omfattende end blot at udskifte defekte komponenter med fabriksnye komponenter, skal der endvidere foretages en spændingsprøve. Der er ikke krav om, at personer som efterser værktøj er uddannede elektrikere, elektromekanikere eller lignende, men personerne skal være sagkyndige eller instrueret af en sådan. Når der skal foretages reparationer med efterfølgende måling af isoleringsmodstanden og eventuel spændingsprøve er det nødvendigt med måleudstyr og kyndighed i at bruge dette. Eftersyn af stiger Arbejdstilsynets vejledning nr af november 1997, Brug af transportable stiger, angiver, hvorledes stiger skal bruges og efterses. 1. ARBEJDSMILJØ 13

16 Løse stiger, der ikke er i brug skal opbevares, så de ikke udsættes for unødvendige påvirkninger, f.eks. vejrlig eller stærk varme. Stiger skal altid opbevares i henhold til leverandørens anvisning. Beskadigede og defekte stiger må ikke bruges. Stiger skal repareres på forsvarlig og sagkyndig måde efter leverandørens anvisning. Stiger skal undersøges grundigt efter leverandørens anvisning af en sagkyndig person. Det skal normalt ske mindst én gang om året. Figur 1-7 Undersøgelsen skal omfatte stigerne og alt tilbehør. Der bør føres registre over undersøgelserne med angivelse af deres resultater. Stigen skal være forsynet med brugsanvisninger og tydeligt mærket med oplysninger om leverandøren. Oplysningerne fra brugsanvisningen skal være angivet på stigen i nødvendigt omfang. Det kan f.eks. være oplysninger om: Tilladt længde Tilladt belastning Stigehældning Advarsler mod farlig brug Det anbefales, at der kun anvendes stiger og udstyr hertil, som er mærket med DS/INSTA 650 eller EN 131. Eftersyn af anhugningsgrej Arbejdstilsynet har udgivet en række bekendtgørelser og vejledninger omkring anvendelse, vedligeholdelse og eftersyn af anhugningsgrej. Her vil kun blive angivet en del af de vigtigste forhold omkring anhugningsgrej. Man må selv orientere sig om forholdene for det konkrete udstyr, som man anvender ARBEJDSMILJØ

17 Anhugningsgrejet skal være indrettet, mærket samt bruges forsvarligt efter arbejdsmiljølovens bestemmelser om tekniske hjælpemidler. Leverandøren skal medlevere nødvendig skriftlig anvisning på dansk om betjening, brug og vedligeholdelse. Anhugningsgrej skal være mærket med størst tilladelig belastning. Såfremt man sammensætter sit anhugningsgrej af flere dele, f.eks. kroge, sjækler, samleled og kæder, skal man sikre sig, at alle enkeltdele er mærket og at det svageste leds tilladelige belastning ikke overskrides. Hvis mærkningen ikke er tydelig, skal grejet mærkes igen. Anhugningsgrej, som er leveret som nyt efter 1. januar 1995, skal være CE-mærket. Anhugningsgrejet skal efterses mindst én gang om måneden og have et hovedeftersyn mindst hver 12. måned. Hovedeftersynsdatoen skal påføres grejet. Hvis grejet viser tegn på slid, rustangreb, brud, deformation eller lignende, bør det kasseres eller repareres af en sagkyndig. Figur 1-8: Eksempler på kroge med afhægtningsanordning Ved anhugning med krog skal krogen altid gribe helt ind i det, den anhugges i. Alle kroge skal være forsynet med afhægtningsanordning. Kæder, tov og løfteseler må aldrig snos om hinanden, og der må aldrig slås knude på dem. Kraner m.v. som anvendes til løftet skal efterses i henhold til gældende regler for det enkelte udstyr. Man skal også være opmærksom på, at kranførere, anhuggere og andre som arbejdere med anhugningsgrej skal have nødvendig oplæring og instruktion. Såfremt byrderne og løftredskaberne er af en vis størrelse, kræves der certifikatkurser. Figur 1-9: Kæder som ikke må anvendes 1. ARBEJDSMILJØ 15

18 Respektafstande til el-ledninger Mange mennesker tror fejlagtigt, at man ikke kan komme til skade med elektricitet medmindre, at man berører de spændingsførende ledninger eller kabler. Strømmen kan springe, så der sker et såkaldt overslag, uden man berører de spændingsførende genstande. Disse overslag er især hyppige i fugtigt vejr. For at sikre, at man ikke udsættes for fare, har Sikkerhedsstyrelsen i Stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 5A beskrevet, hvorledes man skal forholde sig, hvis man arbejder i nærheden af elforsyningsanlæg. Bestemmelserne gælder for arbejde og transport i nærheden af elforsyningsanlæg hvor der er fare for, at arbejdere, maskiner eller materiel kan komme nærmere anlægget end de respektafstande, der er angivet i bestemmelserne. Bestemmelserne gælder ikke for: Figur 1-10 Arbejde og transport som udføres i overensstemmelse med en særlig aftale med el-leverandøren, således at denne sørger for, at arbejdet foregår på betryggende måde og om nødvendigt under sagkyndig ledelse. Transport og almindelig færdsel på veje, som er åbne for offentlig trafik. Her henvises til færdselslovens højdebestemmelser. Entreprenørens ansvar og pligter Entreprenørens skal sørge for: At arbejde i nærheden af elforsyningsanlæg planlægges og udføres i overensstemmelse med bestemmelserne samt eventuelle anvisninger fra el-leverandøren. At personalet er instrueret og gjort bekendt med bestemmelserne og kender telefonnummeret på elleverandøren ARBEJDSMILJØ

19 At enhver skade, ulykke eller uheld i forbindelse med elforsyningsanlæg anmeldes til el-leverandøren. Planlægning og instruktion Inden arbejdet påbegyndes, skal det afklares, om der findes elforsyningsanlæg i arbejdsområdet eller over transportvejene. Såfremt der findes elforsyningsanlæg i arbejdsområdet, skal det derefter vurderes, om det er muligt at overholde respektafstandene. Kan respektafstandene ikke overholdes, skal der rettes henvendelse til el-leverandøren, og nærmere anvisning om arbejdets udførelse skal afventes. Inden arbejdet påbegyndes, skal alle ved arbejdet beskæftigede være instrueret om følgende: Eventuelle elforsyningsanlæg i arbejdsområdet eller over transportvejene. Respektafstanden fra anlæggene. Eventuelle anvisninger fra el-leverandøren. Respektafstande til luftledninger og -kabler Ved alle former for arbejde, herunder transport, i nærheden af luftledninger og -kabler må personer, værktøj og materiel, der befinder sig i større højde end 3 meter over terræn, ikke komme indenfor de vandrette respektafstande, som er følgende: 1,5 m ved lavspændingsluftledning og -kabel 6,0 m ved højspændingsluftledning, kv 15,0 m ved højspændingsluftledning, kv Respektafstandene er angivet ved skravering på figurerne på næste side. 1. ARBEJDSMILJØ 17

20 Figur 1-11: Respektafstande til luftledninger og -kabler ARBEJDSMILJØ

21 Forholdsregler ved uheld og ulykker Genstande, herunder køretøjer, der er bragt så tæt på en luftledning, at berøring finder sted eller, hvor overslag har fundet sted, skal betragtes som spændingsførende. Fra sådanne genstande skal der overholdes en respektafstand på henholdsvis 10 m ved højspænding og 2 m ved lavspænding, medmindre der er tale om at flytte en tilskadekommen. Personer bør ikke forlade køretøjet. Køretøjet skal enten køre bort fra stedet ved egen kraft, eller man skal afvente, at en repræsentant fra el-leverandøren har bekræftet, at luftledningen er gjort ufarlig. Hvis det er tvingende nødvendigt at forlade køretøjet, skal det ske i spring med samlede ben og således, at samtidig berøring af køretøjet og jorden ikke finder sted. Bevægelse bort fra køretøjet skal ske med små skridt. Der skal holdes en respektafstand på henholdsvis 10 m fra nedfaldne højspændingsledninger og 2 m fra nedfaldne lavspændingsledninger samt eventuelle genstande, som berører ledningerne, medmindre der er tale om at flytte en tilskadekommen. Hvis en tilskadekommen befinder sig indenfor de nævnte respektafstande, skal denne hurtigst muligt søges fjernet, hvis hjælperen kan gøre dette uden selv at komme til skade. Ved lavspændingsanlæg skal den tilskadekomne frigøres fra spændingsførende genstande eller ledninger. Det kan ske ved hjælp af et redskab med træskaft, tørt træ, gummihandsker eller andet isolerende materialer. Man kan også vælge at isolere sig selv fra den tilskadekomne eller det underlag, som man står på. Ved højspændingsanlæg må man kun flytte tilskadekomne, hvis denne befinder sig mindst 5 m fra ledninger eller fra maskiner eller materiel som berører ledningen. Det kan være livsfarligt at komme indenfor de 5 m. 1. ARBEJDSMILJØ 19

22 Maskinsikkerhed En maskine er en række indbyrdes forbundne dele, hvoraf mindst én del er bevægelig. En del maskiner er omfattet af Maskindirektivet. For at en maskine kan være underlagt maskindirektivet, må bevægelsen ikke være manuelt drevet, medmindre der er tale om løfteudstyr. Udskifteligt udstyr, som ændrer en maskines funktion samt sikkerhedskomponenter, som markedsføres særskilt, er også omfattet af Maskindirektivet. Maskindirektivet er vedtaget i EU i 1989 og trådte endeligt i kraft i Danmark den 1. januar Direktivet er indført i dansk lovgivning gennem Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler. Maskindirektivet er gældende i EU, Norge, Island og Liechtenstein. Overholdelse af Maskindirektivet er en forudsætning for, at virksomheder kan sælge deres maskiner på lovlig vis i de pågældende lande. Figur 1-12 En CE-mærkning på maskinen er et synligt udtryk for, at maskinen kan forventes at være markedsført korrekt i henhold til Maskindirektivet, hvilket betyder at: Der er foretaget en risikovurdering af de væsentlige sikkerheds- og sundhedsforhold i forbindelse med maskinen. Der er udformet teknisk dokumentation indeholdende tegninger, beregninger, funktionsdiagrammer, redegørelse for risikovurderingen, fortegnelse over anvendte standarder, prøvningsresultater og overensstemmelseserklæringer fra underleverandører. Der forefindes en brugsanvisning på brugerlandets sprog. Der er lavet en overensstemmelseserklæring med fabrikantens underskrift på, at Maskindirektivet er overholdt ARBEJDSMILJØ

23 Maskinen er påført et CE-mærke En køber skal have leveret maskinen med brugsanvisning, CE-mærkning og overensstemmelseserklæring. Fabrikanten, som har ansvaret for dokumentation og brugsanvisning, er i princippet den, som sluttelig færdiggør og samler maskinen, men ansvaret kan også være aftalt således, at fabrikanten kan være importør, rådgivende ingeniør o.s.v. Fabrikanten skal vurdere og identificere de farer, der kan være aktuelle ved en maskine. Maskinen skal derefter konstrueres og fremstilles under hensyntagen til denne vurdering. Sikkerheden skal integreres i maskinen. Dette betyder, at der allerede i ide-fasen og i forbindelse med de indledende skitser skal tænkes på, hvordan det kan forhindres, at maskinen er farlig for operatøren eller for andre mennesker, der kommer i nærheden af den. Sikkerheden skal vurderes for hele maskinens levetid og dække alle tænkelige driftssituationer: Figur 1-13 Fremstilling Transport Montage Indkøring Brug Reparation Vedligehold Rengøring Demontage Bortskaffelse Arbejdstilsynet har opstillet en række regler for de maskiner som er leveret før 1. januar 1995 og dermed ikke er omfattet af Maskindirektivet. En stor del af disse regler er angivet i At-vejledning nr. B.1.3, Maskiner og Maskinanlæg. 1. ARBEJDSMILJØ 21

24

25 2. Ydre miljø Figur 2-1 Miljølovgivningen De vigtigste årstal Den danske miljølovgivning, som i sidste ende er bundet op på nogle direktiver og forordninger i EU, er i hovedtræk indført med følgende årstal som de vigtigste: 1971 Der oprettes et forureningsbekæmpelsesministerium Forureningsbekæmpelsesministeriet ændres til Miljøministerium Den første miljøbeskyttelseslov træder i kraft Vandmiljøplan I træder i kraft. 23

26 1987 Der indføres miljøtilsyn og miljøadministrationen udvides væsentligt Den nuværende miljøbeskyttelseslov træder i kraft 1998 Vandmiljøplan II træder i kraft Nye regler for miljøgodkendelse og tilsyn træder i kraft. Aktørerne i miljøforholdene EU udarbejder direktiver og forordninger. På baggrund af EU s direktiver og forordninger udarbejder Folketinget love, ligesom Folketinget medvirker til EUbeslutningerne og fører kontrol med ministrene. Som eksempler på love som berører virksomhederne kan nævnes: Miljøbeskyttelsesloven, som danner grundlag for regler der skal begrænse virksomhedernes forurening. Planloven, som danner grundlag for virksomhedernes placering, herunder lokalplaner og VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet). Jordforureningsloven, som fastsætter regler om både gamle og nye forureninger. Figur 2-2 Miljøministeren og dennes departement udarbejder bekendtgørelser, ligesom de forestår alt kontakt til Folketinget og udarbejder instruktioner til styrelserne. Som eksempler på bekendtgørelser som berører virksomhederne kan følgende nævnes: Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed. Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven. Bekendtgørelse om spildevandstilladelser. Bekendtgørelse om VVM. Bekendtgørelse om bortskaffelse af affald Bekendtgørelse om olietanke. 24

27 Miljøstyrelsen samt Skov- og Naturstyrelsen forbereder ministerens arbejde og udarbejder vejledninger. Styrelserne er endvidere klageinstans i miljøsager. Amterne miljøgodkender og fører miljøtilsyn med de mest omfattende virksomheder, ligesom de forestår sagsbehandling i forbindelse med forurenet jord samt VVM. Kommunerne miljøgodkender og fører miljøtilsyn med øvrige virksomheder, ligesom de udfører driftsopgaver vedrørende spildevand, vandforsyning og affaldshåndtering. Niveau EU Opgaver Direktiver og forordninger Folketinget Love Medvirker i EU-beslutninger Kontrol med ministrene Miljøministeren og Departementet Kontakt til folketinget Udarbejder bekendtgørelser Udarbejder instruktioner til styrelserne Miljøstyrelsen samt Skov- og Naturstyrelsen Forbereder ministerens arbejde Udarbejder vejledninger Klageinstans Amter Varetager miljøbehandlinger hos A-virksomheder Behandler sager omkring forurenet jord Behandler VVM-sager Kommuner Varetager miljøbehandling hos øvrige virksomheder Udfører driftsopgaver vedr. spildevand, vandforsyning og affald Figur

28 Miljøbeskyttelsesloven Den nuværende miljøbeskyttelseslov Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse af 25. august 2001 indeholder følgende kapitler: 1. Formål m.v. 2. Almindelige bestemmelser. 3. Beskyttelse af jord og grundvand. 4. Beskyttelse af overfladevand. 5. Forurenende virksomhed. 6. Affald. 7. Genanvendelse og renere teknologi. 8. Ekspropriation m.v. 9. Tilsyn. 10. Administrative bestemmelser. 11. Klage og søgsmål. 12. Miljøklagenævnet. 13. Straf. 14. Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser. Da det vil blive alt for omfattende at gennemgå hele Miljøbeskyttelsesloven i denne lærebog, vil der i det følgende kun blive fremhævet de vigtigste forhold i forbindelse med etablering og drift af en asfaltfabrik. Ud fra bekendtgørelse nr. 943 af 16. september 2004 om godkendelse af listevirksomheder, kan det fastlægges, om en given virksomhed er betegnet som en forurenende virksomhed og dermed skal behandles som en kapitel 5 virksomhed i henhold til miljøbeskyttelsesloven. På listens bilag 2, pkt. C 202 finder man: Asfaltfabrikker og anlæg til fremstilling af vejmaterialer med en produktionskapacitet på 10 tons pr. time eller derover, bortset fra kold forarbejdning af rene stenmaterialer. Det fremgår endvidere, at det er amterne, som er godkendelses- og tilsynsmyndighed. 26 Figur 2-4

29 Det vil sige, at man inden man påbegynder opførelse af en asfaltfabrik skal have en miljøgodkendelse fra det amt, hvor fabrikken ønskes opført. Eksisterende fabrikker skal ligeledes følge de regler, som er gældende for nye fabrikker. Det er dog sådan, at når man har fået en miljøgodkendelse, har man 8 års beskyttelse, hvis man overholder de vilkår, som er oplistet i miljøgodkendelsen. Miljøgodkendelse Sagsforløbet i en miljøgodkendelse til asfaltproduktion kan ofte være meget omfattende og langvarigt. Erfaringer har vist, at det især ved fornyelse eller revurdering af miljøgodkendelser kan være et problem, at tilsynsmyndighederne ikke har ressourcer til en hurtig sagsbehandling. Sagsforløbet i en miljøgodkendelse er beskrevet i Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, bekg. nr. 943 af 16. september Figur 2-5 Virksomheden skal fremsende en ansøgning til godkendelsesog tilsynsmyndigheden. I bilag til bekendtgørelsen er der oplistet en detaljeret oversigt over, hvad ansøgningen skal indeholde. Overskrifterne til de enkelte afsnit er følgende: A. Oplysninger om ansøger og ejerforhold. B. Oplysninger om virksomhedens art. C. Oplysninger om etablering. D. Oplysninger om virksomhedens beliggenhed. E. Tegninger over virksomhedens indretning. F. Beskrivelse af virksomhedens produktion. G. Oplysninger om valg af teknologi. H. Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger. I. Forslag til vilkår og egenkontrol. Før godkendelsesmyndigheden giver en endelig miljøgodkendelse fremsendes et udkast til virksomheden, ligesom der foretages en offentlig annoncering af godkendelsen. 27

30 Herefter kan såvel virksomhed som andre interesseparter klage til Miljøstyrelsen over godkendelsen samt afgørelserne heri. Når der er forløbet 8 år efter at den endelige miljøgodkendelse er givet, kan tilsynsmyndigheden revurdere godkendelsen. Miljøtilsyn Den 1. januar 2005 indførte man en ny tilsynsform i forbindelse med tilsynsmyndighedernes tilsyn med virksomhederne, herunder amternes tilsyn med asfaltproducenterne. Tilsynet med virksomhederne skal fremover tilpasses den enkelte virksomhed, således at de virksomheder, der har orden i miljøforholdene, belønnes med færre tilsynsbesøg. Virksomhederne inddeles fremover i tre niveauer, hvor niveau 1 er for de mest miljøpositive virksomheder og, niveau 3 er for de mest miljønegative virksomheder. Ved niveauplacering af virksomheder lægges der blandt andet vægt på om: Virksomheden har et miljøledelsessystem. Virksomheden udarbejder miljøredegørelse eller grønt regnskab. Virksomheden overholder vilkår og krav i miljølovgivningen. Virksomheden efterkommer givne påbud, henstillinger m.v. Virksomheden ikke er dømt for overtrædelse af miljølovgivningen. Brugerbetaling Den 1. januar 2005 blev der indført væsentlige ændringer i virksomhedernes brugerbetaling for miljøgodkendelse og -tilsyn. 28

31 Tidligere betalte virksomhederne et fast årligt gebyr til tilsynsmyndigheden uanset om virksomheden brugte megen tid hos miljømyndigheden eller ej. Nu er der i stedet indført timebetaling, som baserer sig på tilsynsmyndighedens faktiske timeforbrug. Virksomhederne belønnes dermed økonomisk, hvis de er niveauplaceret som en miljøpositiv virksomhed. Grønne regnskaber Reglerne for grønne regnskaber er beskrevet i Bekendtgørelse om visse virksomheders pligt til at udarbejde grønt regnskab, bekg. nr. 753 af ag 25. juli Asfaltvirksomheder er kun pligtige til at udarbejde grønne regnskaber, hvis der er beskæftiget mindst 20 personer på den pågældende produktionsenhed. Da der ikke er så store asfaltvirksomheder, at der er beskæftiget 20 personer med asfaltfremstilling, vil det udelukkende være den enkelte virksomheds opdeling af produktionsenheder, der afgør, om de er pligtige til at udarbejde grønt regnskab. Figur 2-6 Hvis en asfaltvirksomhed registrerer knuseri, laboratorium og udlægning under samme p-nummer (nummer for produktionsenhed, som er indberettet til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen), kan den let komme op på 20 medarbejdere og dermed pligtig til at udarbejde grønt regnskab. Som det er beskrevet i afsnittet om miljøtilsyn, kan der for en del virksomheder være en fordel i at udarbejde grønt regnskab, selvom de ikke er pligtige til det. Det grønne regnskab skal indeholde: Basisoplysninger. En redegørelse fra ledelsen. Oplysninger om virksomhedens miljøforhold. Et resumés af egenkontrol og vilkår. 29

32 Oplysninger om miljøforhold i form af en opgørelse af virksomhedens væsentlige forbrug af energi, vand og råvarer samt væsentlige arter og mængder af forurenende stoffer, som indgår i produktionsprocesserne, udledes til luft, vand og jord, indgår i produkterne eller i virksomhedens affald. Oplysninger som virksomheden ikke finder relevante kan udelades, hvis det forklares, hvorfor de ikke er relevante. Det grønne regnskab skal indeholde oplysninger om udviklingen i virksomhedens miljøforhold gennem de sidste 5 år inklusiv det aktuelle regnskabsår. Det grønne regnskab skal indeholde et resumé af resultaterne af virksomhedens egenkontrol, der på en overskuelig måde viser, hvordan virksomhedens måleresultater forholder sig til miljøgodkendelsens vilkår. Oplysningerne skal opstilles og fremlægges i en overskuelig form, så den er beregnet på informering af en ikke faglig kyndig læser. Tallene skal angives i absolutte tal. Dog kan virksomheder beskytte konkurrencefølsomme oplysninger om forbrug af energi, vand og råvarer ved indeksering. Det skal dog forklares under ledelsens redegørelse, hvorfor man har fundet det nødvendigt at indeksere oplysningerne. Virksomheden skal indsende et udkast til grønt regnskab til tilsynsmyndigheden senest 10 uger efter regnskabsårets afslutning Tilsynsmyndigheden udarbejder et udkast til udtalelse til regnskabet og sender det til virksomheden, således at virksomheden får adgang til at kommentere udtalelsen og eventuelt ændre i det grønne regnskab. På baggrund af virksomhedens kommentarer udarbejder tilsynsmyndigheden en endelig udtalelse til det grønne regnskab. Tilsynsmyndighedens udtalelse skal udformes på grundlag af myndighedernes kendskab til virksomhedens miljøforhold og miljøgodkendelsens vilkår. 30

Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil

Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil Side 1 af 5 Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1101 af 14. december 1992 med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning SAMMENSKRIVNINGEN omfatter bekendtgørelse

Læs mere

Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender

Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender Folderen giver en kort introduktion til reglerne ved transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie,

Læs mere

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2011

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2011 Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2011 Bødetaksterne er alene vejledende, og det skal understreges, at den endelige bødeberegning henhører under domstolene. Bødekataloget er opdelt

Læs mere

Sikkerhedsrådgivermanual

Sikkerhedsrådgivermanual Formål: Ansvar: Definitioner: Sikre at farligt gods bliver udleveret korrekt i henhold til gældende lovgivning. Alle ansatte beskæftiget med udlevering af farligt gods. Farligt gods-lovgivning: ADR samt

Læs mere

Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods

Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods Bilag 3 Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods 1. Særlige bestemmelser for emballering, mærkning

Læs mere

Sikkerhedsrådgivereksamen Eksempel på Caseløsning

Sikkerhedsrådgivereksamen Eksempel på Caseløsning Vejledende løsning af caseopgaven fra sikkerhedsrådgivereksamen d. 1. marts 2012 1) Vægtes 20 % a) Chaufføren ringer og spørger dig til råds. Hvad vil du gøre i situationen? [5 %]. b) Begrund, om den nævnte

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

Håndtering af farligt affald. Miljøforum Fyn 21. marts 2011

Håndtering af farligt affald. Miljøforum Fyn 21. marts 2011 Håndtering af farligt affald Miljøforum Fyn 21. marts 2011 Stena Metal koncernen Jern og metal Returpapir Farligt affald WEEE Aluminium Stål Olie Trading Finans Miljøteknik Stena i Danmark Stena Jern &

Læs mere

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen.

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen. Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen. Kataloget er revideret i oktober 2008 og har været gældende for Roskilde og Helsingør politikredse m.fl.. Benyttes nu af alle 12 politikredse.

Læs mere

Fødselsdato: Case-study i VEJ ADR

Fødselsdato: Case-study i VEJ ADR Eksaminandens navn: Vejledende løsning Fødselsdato: BEMÆRK: Bedømmelsen af case-study sker kun såfremt opgaven er forsynet med oplysning om eksaminandens navn og fødselsdato samt er underskrevet af pågældende

Læs mere

Pt. gælder bilag 3 i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods for sådan transport.

Pt. gælder bilag 3 i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods for sådan transport. Til affald danmark, DAKOFA, Dansk Industri, Kommunekemi A/S, FASID, Rigspolitiet, KL, FKB og RenoSam samt deltagere i møde den 4. december 2009 i Beredskabsstyrelsen 21. juni 2012 Transport af affald,

Læs mere

Generel beskrivelse for emballering af begrænsede mængder (LQ).

Generel beskrivelse for emballering af begrænsede mængder (LQ). LQ Emballering Formål: Indhold: Ref.: At sikre korrekt emballering af stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID-konventionen men pakket som begrænset mængde (LQ). Generel

Læs mere

Notat vedr. farligt gods

Notat vedr. farligt gods 8. maj 2003 Til: Medlemmerne i DGF Reinsurance Notat vedr. farligt gods Dette notat er sammenstykket af uddrag fra ADR-konventionen - udgave 1. juli 2001, med den hensigt at skabe et overordnet overblik

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner.... 4 4. Affaldsproducenternes

Læs mere

Hejseredskaber og spil - Hovedeftersyn

Hejseredskaber og spil - Hovedeftersyn Hejseredskaber og spil - Hoved Minimum hver 12. måned Hejseredskaber og spil Hoved min. hver 12. måned: Eftersyn og kontrol skal foretages af fabrikanten eller en anden sagkyndig minimum hver 12. måned.

Læs mere

DFL Lovoversigt. Ændret/ tilføjet siden sidst. bekendtgørelser eller forordninger. Miljø- og Fødevareministeret

DFL Lovoversigt. Ændret/ tilføjet siden sidst. bekendtgørelser eller forordninger. Miljø- og Fødevareministeret DFL Lovoversigt DFL lovoversigt er en oversigt over brancherelevante bekendtgørelser og vejledninger med i hjemmel i primært miljøbeskyttelsesloven, kemikalieloven og arbejds miljøloven. Udover hvad der

Læs mere

Lovpligtige eftersyn. Indledning

Lovpligtige eftersyn. Indledning Lovpligtige eftersyn Indledning Selvom maskiner og andre tekniske hjælpemidler anvendes og indrettes forsvarligt, er der behov for at gå dem igennem med jævne mellemrum for at se, om sikkerhedsforanstaltningerne

Læs mere

Farligt gods Seminar november 2016

Farligt gods Seminar november 2016 Bureau Veritas HSE Fra sikkerhedsdatablad til affald teori og praktik Jette Røgen A day with Bureau Veritas (video) Seniorrådgiver & eksamineret sikkerhedsrådgiver, civilingeniør, kemi Hvad er kemikalieaffald?

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. januar 2007 Side 1 af 8 02-05-2012 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner....

Læs mere

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*)

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*) Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 908 af 27. september 2005 med senere ændringer - uautoriseret

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk arbejde i nærheden af elektriske anlæg

Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk arbejde i nærheden af elektriske anlæg BEK nr 1112 af 18/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 115-01-00007 Senere ændringer

Læs mere

FARLIGT GODS- FORSENDELSER Til virksomheder der selv håndterer farligt gods.

FARLIGT GODS- FORSENDELSER Til virksomheder der selv håndterer farligt gods. FARLIGT GODS- FORSENDELSER Til virksomheder der selv håndterer farligt gods. Danske Fragtmænd håndterer og distribuerer hver dag store mængder forsendelser med farligt gods (ADR). I transportforløbet skal

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune 1. Baggrund og lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og

Læs mere

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2013

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2013 (Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods) Bødetaksterne er alene vejledende, og det skal understreges, at den endelige bødeberegning henhører under domstolene.

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

Pas på ledningerne og livet. Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt

Pas på ledningerne og livet. Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt Pas på ledningerne og livet Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt Indledning Sikkerhedsstyrelsen har udarbejdet stærkstrømsbekendtgørelsen. Bekendtgørelsens afsnit 5A omhandler sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Bekendtgørelse om Tivolitog. Indhold

Bekendtgørelse om Tivolitog. Indhold Bekendtgørelse om Tivolitog Indhold Afsnit 1: Politiets meddelse og tilladelse Side 3 Afsnit 2: Synsvirksomhedens godkendelse. Side 4 Afsnit 3: Tivolitogets anvendelse. Side 5 Afsnit 4 Straf, betaling

Læs mere

Arbejde i højden fra reb

Arbejde i højden fra reb Arbejde i højden fra reb De vigtigste regler om, hvornår arbejdsgiveren må lade arbejde i højden udføre fra reb (rope access) samt om, hvordan arbejde fra reb skal tilrettelægges og udføres sikkerheds-

Læs mere

At sikre korrekt udfyldelse af de krævede dokumenter ved en transport i henhold til ADR/RID-konventionen.

At sikre korrekt udfyldelse af de krævede dokumenter ved en transport i henhold til ADR/RID-konventionen. FG Dokumenter Formål: Indhold: At sikre korrekt udfyldelse af de krævede dokumenter ved en transport i henhold til ADR/RID-konventionen. Generel beskrivelse for udfyldelse af dokumenter til en farlig gods

Læs mere

Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald

Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald Fælles netværksmøde Dakofas netværk for affalds jura og bygge- og anlægsaffald 7. Marts 2013 Kontorchef Dorte Balle Hermansen, Jord & Affald,

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Generel beskrivelse for emballering af undtagne mængder (EQ).

Generel beskrivelse for emballering af undtagne mængder (EQ). EQ Emballering Formål: Indhold: Ref.: At sikre korrekt emballering af stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID-konventionen men pakket som undtagne mængder (EQ). Generel

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD 1. Formål Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejer og virksomheder i Tønder Kommune. Regulativet

Læs mere

MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed

MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed Hvad er maskindirektivet? Maskindirektivet fastlægger de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav til indretningen af maskiner. Direktivet er bl.a. indført for at nedbringe

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods Bekendtgørelse nr. xx af xx 2012 UDKAST Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods I medfør af 2, stk. 3, og 17, stk. 2-3, i lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1086 af

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 540 af 2. september 1982 om stoffer og materialer, som senest sat i kraft ved kundgørelse nr. 11 af 13. februar 1997.

Bekendtgørelse nr. 540 af 2. september 1982 om stoffer og materialer, som senest sat i kraft ved kundgørelse nr. 11 af 13. februar 1997. Bekendtgørelse nr. 540 af 2. september 1982 om stoffer og materialer, som senest sat i kraft ved kundgørelse nr. 11 af 13. februar 1997.*) 1) Kapitel 1 Område og definitioner Kapitel 2 Almindelige bestemmelser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3 Tillæg 2 til Regulativ for Erhvervsaffald indsamling af farligt affald Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Formål 2 2 Lovgrundlag 2 3 Regulativ-tillæggets område 2 4 Definitioner 2 5 Anden indsamling 3 6

Læs mere

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Postadresse: Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf.: 99 66 70 00 www.vesthimmerland.dk Indholdsfortegnelse I Generel del...3 1 Formål m.v....3 1.1 Affaldshåndtering...3

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Sikkerhedsrådgivermanual

Sikkerhedsrådgivermanual 1. Dokumentation Ved transport af radioaktive stoffer, skal dokumentationen suppleres med følgende: Klassenummeret 7. Betegnelsen eller symbolet for det eller de pågældende radionuklider. En beskrivelse

Læs mere

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1)

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1) Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (Producentansvar for elektronikskrot m.v.) LOV nr 385 af 25/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst Lov om ændring af lov

Læs mere

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1)

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1) BEK nr 110 af 05/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20120218273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet med denne forskrift

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner 4. udgave, juli 2013 Grafisk produktion: Kommunikation, Esbjerg Kommune Teknik & Miljø. Industrimiljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

REGULATIV FOR OPBEVARING, TRANSPORT OG BORTSKAFFELSE AF SPECIELT SYGEHUSAFFALD I DRAGØR KOMMUNE

REGULATIV FOR OPBEVARING, TRANSPORT OG BORTSKAFFELSE AF SPECIELT SYGEHUSAFFALD I DRAGØR KOMMUNE REGULATIV FOR OPBEVARING, TRANSPORT OG BORTSKAFFELSE AF SPECIELT SYGEHUSAFFALD I DRAGØR KOMMUNE Nærværende regulativ er udfærdiget i henhold til Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 131 af 21. marts 1993,

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Regulativ for Svendborg Havns kraner. Havnebestyrelsen

Regulativ for Svendborg Havns kraner. Havnebestyrelsen Regulativ for Svendborg Havns kraner Havnebestyrelsen Om de til rådighed værende kraner henvises til vedhæftede fortegnelse. For udlejning af kranerne gælder følgende vilkår: 1. Kranernes brug Havnevæsenets

Læs mere

Prøveeksamen 3 eksempel på sikkerhedsrådgivereksamen

Prøveeksamen 3 eksempel på sikkerhedsrådgivereksamen Opgave 1 Hvilke af følgende aktiviteter er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods A. Nødtransport med henblik på redning af menneskeliv B. Transport af farligt

Læs mere

5. Godkendelsespligtige landbrug

5. Godkendelsespligtige landbrug 5. Godkendelsespligtige landbrug Indledning Godkendelsespligtige landbrug har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljøet. Landbrugene

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Januar 2013 Indledning Disse regler skal sikre en miljømæssig forsvarlig opbevaring af olie og kemikalier. Dermed kan risikoen for

Læs mere

arbejdsmiljøet Få styr på Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg tlf. 87 40 34 00 e-mail: info@jordbruget.dk

arbejdsmiljøet Få styr på Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg tlf. 87 40 34 00 e-mail: info@jordbruget.dk Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg tlf. 87 40 34 00 e-mail: info@jordbruget.dk Arbejdstagersekretariatet tlf. 33 97 21 12 e-mail: kristine@sid.dk Besøg også BAR Jord til Bords hjemmeside: www.barjordtilbord.dk

Læs mere

Anmeldelse af jordflytning

Anmeldelse af jordflytning Ringkøbing-Skjern Kommune Land, og Kultur Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Udfyldes af kommunen Dato Sagsidentifikation - KLE 09.08.15P19 5 708410 032288 Anmeldelse af jordflytning Løbenummer Løbenummer

Læs mere

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk Risikobaseret Tilsyn 1 www.regionmidtjylland.dk Indledende møde med Arbejdstilsynet Deltagere: Arbejdstilsynet, arbejdspladsens ledelse og en repræsentant for de ansatte, typisk arbejdsmiljørepræsentanten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. februar 2015 Sag 222/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Steffen Thorborg, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holbæk den 17.

Læs mere

Planlægning af indkøbet Kravspecifikationer Modtagerkontrollen CE-mærkningen

Planlægning af indkøbet Kravspecifikationer Modtagerkontrollen CE-mærkningen Planlægning af indkøbet Kravspecifikationer Modtagerkontrollen CE-mærkningen 10. november 2009 2 Nyt direktiv vedtaget 17. maj 2006 Træder i kraft 29. december 2009 Kun overgangsordning for boltepistoler

Læs mere

Affald en handelsvare. v/advokat Anette Kusk Abel & Skovgård Larsen Sønder Alle 9 8000 Aarhus C ak@abel.dk

Affald en handelsvare. v/advokat Anette Kusk Abel & Skovgård Larsen Sønder Alle 9 8000 Aarhus C ak@abel.dk Affald en handelsvare v/advokat Anette Kusk Abel & Skovgård Larsen Sønder Alle 9 8000 Aarhus C ak@abel.dk Affald Definition af affald: Ethvert stof eller enhver genstand, som virksomheden ønsker at eller

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune Hvad er en miljøtilsynsplan I 2013 træder en ny tilsynsbekendtgørelse på miljøområdet i kraft. Kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn med virksomheder

Læs mere

Case-study i Vej - ADR:

Case-study i Vej - ADR: Eksaminandens navn: Vejledende løsning Fødselsdato: BEMÆRK: Bedømmelse af case-study sker kun såfremt opgaven er forsynet med oplysning om eksaminandens navn og fødselsdato samt er underskrevet af pågældende

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme 1

Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme 1 J. nr. MST-52100-00002 UDKAST 13. august 2012 Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1, 2, 6 og 8, 7 a, stk. 1, 35, stk. 2, 39, stk.

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Bedemænd Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald

Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald Regulativ-tillæg for bygge- og anlægsaffald i Dragør Kommune 1 Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald Tillæg 3 til Regulativ for Erhvervsaffald Dragør Kommune Regulativ-tillæg for bygge- og anlægsaffald

Læs mere

Miljøregulering af virksomheder. Advokat (H), Partner Håkun Djurhuus

Miljøregulering af virksomheder. Advokat (H), Partner Håkun Djurhuus Miljøregulering af virksomheder Advokat (H), Partner Håkun Djurhuus Kategorisering 1. Godkendelsespligtige a) Bilag 1-virksomheder ( de store ) a1) IPPC a2) Få andre typer b) Bilag 2 ( de forenklede )

Læs mere

Reaktioner fra Arbejdstilsynet ved tilsyn på virksomheder

Reaktioner fra Arbejdstilsynet ved tilsyn på virksomheder 1 Reaktioner fra Arbejdstilsynet ved tilsyn på virksomheder Forbud Virksomheden kan få et forbud mod at fortsætte arbejdet, hvis der er overhængende og betydelig fare for medarbejdernes eller andres sikkerhed

Læs mere

At sikre korrekt afmærkning af emballager indeholdende stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID- konventionen.

At sikre korrekt afmærkning af emballager indeholdende stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID- konventionen. FG Mærkning Formål: Indhold: Ref.: At sikre korrekt afmærkning af emballager indeholdende stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID- konventionen. Generel beskrivelse for

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dentallaboratorier Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Ansvarsfordeling ved farligt affald

Ansvarsfordeling ved farligt affald Ansvarsfordeling ved farligt affald Hvordan deles ansvar og opgaver, når transportøren udfører en del af opgaverne for eller på vegne af afsenderen? v/ Torkil Hansen - Rigspolitiet Lastbilchauffør ville

Læs mere

Hvilke af følgende virksomheder er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods?

Hvilke af følgende virksomheder er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods? Prøveeksamen nummer 5 Fødselsdato: Eksaminandens underskrift: Eksamensvagtens underskrift: Tidspunkt for aflevering: Multiple-choice i VEJ ADR: Opgave 1 Hvilke af følgende virksomheder er omfattet af bekendtgørelsen

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse

Ansøgning om miljøgodkendelse Sendes til: Sønderborg Kommune Miljøafdelingen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Ansøgning om miljøgodkendelse Du må ikke anlægge eller påbegynde etableringen af en virksomhed, anlæg eller en indretning,

Læs mere

Farligt gods Seminar november 2016

Farligt gods Seminar november 2016 1 Opdatering af UN reglerne 18. -> 19. udgave 5. -> 6. udgave 2 1 En del ændringer i undtagelser vedrørende drivmidler på transporterende motorer, maskiner og køretøjer Første ændring 1.1.3.2 a) Gas i

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Stilladsarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

Styrensagens betydning for kompositvirksomhederne?

Styrensagens betydning for kompositvirksomhederne? Styrensagens betydning for kompositvirksomhederne? Styrenreguleringen Ministerens initiativer Hvad kan vi lære Reguleringen af styren Styren koncentratio n 'rer tekst 0.1 24 og 25 Alle materialer, færdighærdet

Læs mere

Vejledning i Tøris-forsendelser med fly

Vejledning i Tøris-forsendelser med fly Sider: 1 af 6 Vejledning i Tøris-forsendelser med fly Begynd her: Hvordan skal din forsendelse transporteres? Muligheder: 1. Fly (IATA) 2. Landevej (ADR) 3. Skib (IMDG) Fly inkl. med landevej som for-

Læs mere

MILJØTEKNISK BESKRIVELSE

MILJØTEKNISK BESKRIVELSE GLK 2011-06-15 1 1 4 A. Nøgledata Ansøger om miljøgodkendelse er: Navn: Adresse: Telefon nr.: E-mail: Lagerfacilitetens adresse: DENEX A/S Ammunitionsarsenalet Tuenvej 120, 9900 Frederikshavn. 96 21 34

Læs mere

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko 4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko Arbejdsgiveren har en særlig oplærings- og instruktionsforpligtelse ved arbejde, der indebærer en risiko af alvorlig

Læs mere

Ny bekendtgørelse Gældende bekendtgørelse Bemærkninger Bekendtgørelse om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer

Ny bekendtgørelse Gældende bekendtgørelse Bemærkninger Bekendtgørelse om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer Ny bekendtgørelse Gældende bekendtgørelse Bemærkninger Bekendtgørelse om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer Kapitel 1 - Område 1. Denne bekendtgørelse fastsætter

Læs mere

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET E T S I L J T K E 1 Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver en vejledning om automatiske maskiner. Den giver anvisning på, hvordan arbejdsmiljøet

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4. Notat 11. marts 2015 Vejledning i udfyldelse af skemaet til indberetning af kommunernes tilsyns- og godkendelsesindsats fra 1. januar. 31. december. 2014 efter tilsynsbekendtgørelsens kap. 4. Skema 1.

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse Furesø Kommune Natur og Miljø Tillæg til miljøgodkendelse Stena Recycling A/S Rugmarken 10 3520 Farum 5. marts 2014 1 INDHOLD: INDLEDNING... 3 MILJØGODKENDELSE... 3 VILKÅR FOR MILJØGODKENDELSEN... 3 OFFENTLIGGØRELSE

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 UDKAST Forslag til Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1-3, 7 a, stk. 1, 16, 44, stk. 1, og 92, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

BILAG A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige stoffer og genstande

BILAG A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige stoffer og genstande BILAG A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige stoffer og genstande 1-1 Del 1 Generelle bestemmelser ADR 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 Bilag A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Them Genbrugsplads, Ansøvej 1A, 8653 Them

MILJØGODKENDELSE. For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Them Genbrugsplads, Ansøvej 1A, 8653 Them 10-09-2014 MILJØGODKENDELSE For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Them Genbrugsplads, Ansøvej 1A, 8653 Them Matrikel nr.: 4g, Lindegårde, Them CVR-nummer: 31 85 77 91 P-nummer: 1.017.468.851 Listepunkt

Læs mere

Bilag 7. 2. Afhentningsvilkår

Bilag 7. 2. Afhentningsvilkår 6. februar 2014. 27 Nr. 130. Bilag 7 Retningslinjer for samarbejdet mellem producenter samt kommunalbestyrelserne ved indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr fra de kommunale indsamlingssteder Reglerne

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 14. marts 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 14. marts 2008 OMTRYK Lovtidende A 2008 Udgivet den 14. marts 2008 25. februar 2008. Nr. 175. Bekendtgørelse om brandsyn og offentliggørelse af resultater af brandsyn foretaget i forsamlingslokaler I medfør af 4, stk.

Læs mere

Niels Christian Nielsen. Maskindirektiv og CE 07. nov. 16

Niels Christian Nielsen. Maskindirektiv og CE 07. nov. 16 & 1 Sikkerhed & Industrirobotter DI BSC Metal- og maskinindustrien Fagretslige jura med overenskomst, arbejdstid etc. Arbejdsmiljø Uddannelse Interessevaretagelse MMI arbejdsmiljø udvalg Arbejdsmiljø vejledninger

Læs mere

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Til nyansatte indenfor brand- og redningsområdet Som nyansat i brand- og redningsbranchen er det vigtigt,

Læs mere

BILAG 2. UDKAST (10. juli 2015)

BILAG 2. UDKAST (10. juli 2015) BILAG 2 UDKAST (10. juli 2015) Bekendtgørelse om verificering af vægten på pakkede containere I medfør af 1, stk. 3, 3, stk. 1, nr. 1, 2, 6 og 10, 4, stk. 2, 24, stk. 2, og 32, stk. 8, i lov om sikkerhed

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

BILAG 1: FORSLAG TIL REVIDERET JORDREGULATIV, BILAG TIL INDSTILLING OM REVIDERET JORDREGULATIV

BILAG 1: FORSLAG TIL REVIDERET JORDREGULATIV, BILAG TIL INDSTILLING OM REVIDERET JORDREGULATIV BILAG 1: FORSLAG TIL REVIDERET JORDREGULATIV, BILAG TIL INDSTILLING OM REVIDERET JORDREGULATIV UDKAST JORDREGULATIV 1. Formål 1 Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord,

Læs mere

Miljølovgivningen. Hvilke miljøregler gælder for virksomheder

Miljølovgivningen. Hvilke miljøregler gælder for virksomheder Miljølovgivningen Hvilke miljøregler gælder for virksomheder Miljølovgivningen Program Præsentation Lovstof Miljøgodkendelse Forureningsbegrænsning Grønt regnskab Uheld Lovgivning Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere