Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen."

Transkript

1 Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen. Kataloget er revideret i oktober 2008 og har været gældende for Roskilde og Helsingør politikredse m.fl.. Benyttes nu af alle 12 politikredse. Udskrifter fra Byrets- og Landsretsdomme kan rekvireres fra Rigspolitiet, Nationalt Færdselscenter, Tungvognssektionen. Bødetaksterne afspejler farligheden af de stoffer, hvorved fejl eller mangler optræder. Farligt gods er opdelt efter farlighed således: Transportkategori 0: ekstremt farlige stoffer. Transportkategori 1: meget farlige stoffer. Transportkategori 2: farlige stoffer. Transportkategori 3: mindre farlige stoffer. Transportkategori 4: ringe farlige stoffer. Transportkategorien for hvert enkelt stof kan findes i ADR-konventionens Del 3, Tabel A, kolonne 15. Bødetaksterne er opdelt i 3 grupper: Den høje takst omfatter transportkategori 0 og 1. Den mellemste takst omfatter transportkategori 2 og 3, mens den lave takst omfatter transportkategori 4, hvortil også regnes forseelser jf. undtagelsesreglerne i ADR, punkt ( frimængdereglerne ) og kap. 3.4 ( begrænsede mængder ). Da der er tale om erhvervsmæssig godstransport, foretages der ikke reduktion ved sammenlægning. * = Byretsdom ** = Landsretsdom 1

2 Bødekatalog for overtrædelse af ADR-konventionen 2011 (2) Fører Transportør/Vognmand Afsender Transportkategori: ADR-henvisning 0 & 1 2 & 3 4 & & 1 2 & 3 4 & & 1 2 & 3 4 & Manglende sikkerhedsrådgiver: * * Sikkerhedsrådgiver ej indberrettet til Beredskabsstyrelsen , jf. bkg. 665, Transportdokument mangler oplysning om: 1 mangel af følgende UN-nummeret * * - Officiel godsbetegnelse (b) * - Klassifikationskoden (kun klasse 1) (c) * * - Faresedler (nummer) * - Stoffets emballagegruppe (ikke klasse 1,2 og 7) (d) - Antal af kolli og beskrivelse af disse (e) * - Den samlede mængde farlig gods i volumen, bruttovægt el. nettovægt (samlet mængde i hver transpsortkategori ved anvendelse af "frimængder" ) (f) * - Afsenderens navn og adresse (g) * - Modtagerens navn og adresse (h) - Erklæring i medfør af eventuel særaftale (i) - Forkert sprog eller flere mangler jf. ovenstående * * Ikke medført (a) 2000** 1000** 500* 4000** Containerpakkeattest ej udfyldt Skriftlige anvisninger (sikkerhedskort): - Ikke medført / ikke på chaufførs sprog (b) * 2000** - Chauffør ej orienteret sig om last / ej kendskab til foranstaltninger i tilfælde af ulykke/nødsituation Ikke anbragt så de er lette at finde Svarer ikke til form og indhold jf. ADR Godkendelsesattest: - Ikke medbragt (a) 1000* * 1000 Førerens kursusbevis: - Ikke erhv. - herunder "manglende specialiceringskursus" eller udløbet * * - Ikke medbragt (b) * 2

3 Bødekatalog for overtrædelse af ADR-konventionen 2011 (3) Transportkategori ADR-henvisning 0 & 1 2 & 3 4 & & 1 2 & 3 4 & & 1 2 & 3 Manglende indberetning ved uheld: Ikke alle / KUN den ansvarlige. (læsser, påfylder, transportør ell. modtager) - med udslip / udsivning.. bkg. 3, stk uden udslip / udsivning. bkg. 3, stk Manglende kapitel 1.3 uddannelse: Manglende uddannelse eller dokumentation og * 500* * Gods ej tilladt til transport. 3.3, jf * EX/II og III køretøjer / Faste tanke, aftagelige tanke og tankcontainere ikke godkendte til det transporterede stof: / * 2000* * * 4000 EXII/EXIII køretøj monteret med "timer" på "oliefyr" , jf Ansvarlige Montør Tachograf Ikke EX godkendt , jf Befordring af personer: 8.3.1, jf Tunnelrestriktioner Forskrifter vedrørende transportmåden: Fyrværkeri (last ej aflåst under transport). 8.5 (S1) Klinisk affald (kolli ej tilgængelige) (CV 25) Forbud mod sammenlæsning: Lastsikring: 2, stk. 2 ell * 1000* * * 2000 Indvendige emballagers orientering ( skal stå op) Manglende stødabsorberende matr. i udv. emballager: eller Kun hvis chauffør/transportør har foretaget pakningen. - 1 til 10 kolli Flere end 10 kolli Ingen opsyn med transport af FYRVÆRKERI: 8.5, S1 (6), jf Last under 250 kg NEM Last over 250 kg NEM Emballager ej godkendte til 10 kolli Flere end 10 kolli * 2000* * 4000* * 4000 Emballager ej lukket efter fabrikantens anvisninger: til 10 kolli Flere end 10 kolli &

4 Bødekatalog for overtrædelse af ADR-konventionen 2011 (4) Transportkategori ADR-henvisning 0 & 1 2 & 3 4 & & 1 2 & 3 4 & & 3 4 & Farlige stoffer på ydersiden af emballagen, ell korroderede, tilsmudsede eller beskadigede: - 1 til 10 kolli Flere end 10 kolli Afmærkning af kolli med UN-nummer, faresedler, og overpack, pileafmærkning m.v: - 1 til 10 kolli * Flere end 10 kolli Faresedler på transporterende enheder: - Mangler 1 eller , jf (2)(3)(4) Mangler alle 5.3.1, jf (2)(3)(4) 2000* * - Uden farligt gods på transporterende enhed Orangefarvede skilte foran og bagpå: - Begge mangler , jf * 2000* * - Kun det ene mangler 8.1.3, jf * * - Uden farligt gods på transporterende enhed Skilte ej fastgjort * * Manglende eller ukorrekte faretal på skilte Mærkning af tanke: Den der har foretaget mærkningen mangelfuldt / ukorrekt udfyldt Øvrig udrustning: Stopklods (er) mangler * 500** 1000* 500** - Advarselsmarkeringer (reflekt. trekanter, kegler eller lygter mangler * 500** ** - Advarselsvest(e) * 500* 1000* 500* - Transportabel belysningsanordning Beskyttelseshandsker og øjenbeskyttelse Værnemidler og udstyr til yderligere og/eller særlige foranstaltninger fra sikkerhedskortet * 500** 2000* 1000** 4

5 Bødekatalog for overtrædelse af ADR-konventionen 2011 (4) Bødekatalog for overtrædelse af ADR-konventionen 2011 (5) Transportkategori ADR-henvisning 0 & 1 2 & 3 4 & & 1 2 & 3 4 & & 3 4 & Brandslukningsmatriel: - Mangler 1 ildslukker ** 500* ** Mangler 2 ildslukkere * - Funktionsduelig, men ej efterset / tilgængelig / beskyttet / monteret: ildslukker ildslukkere * 500* 2000* 1000** Afsender ej oplyst forsendelse som farligt gods: Ej klassificeret det farlige gods.. (a) Ej givet oplysninger til transportdokument (b) Ej opfyldt kravene til forsendelse: (d) - 1 til 10 emballager Flere end 10 emballager.(herunder bulk) Private regler: - Ej fastgjort / fastspændt bkg. 2, stk Genopfyldelige beholdere (reservedunke) ikke godkendte bkg. 9, stk Genopfyldelige beholdere godkendte, med over 60 liter i indhold.. bkg. 9, stk Den samlede mængde farligt gods større end 80 kg (brutto).. bkg. 9, stk. 3, nr Mere end 5 kg (brutto) Nettoeksplosivmængde (NEM).. bkg. 9, stk. 3, nr Mere end 70 liter (vandkapacitet) komprimerede, ikke brandfarlige/giftige gasser. Bkg. 9, stk. 3, nr Mere end 60 liter brandfarlig væske med flammepunkt under 23 grader (benzin).. bkg. 9, stk. 3, nr Fyrværkeri transporteret sammen med andet farligt gods... bkg. 9, stk. 3, nr (Word/ADR-bødekatalog/juli/2011/ADR-gruppen) 5

FARLIGT GODS GT- KONFERENCE 2010. Hvilke (farligt gods) regler kan mon gælde?

FARLIGT GODS GT- KONFERENCE 2010. Hvilke (farligt gods) regler kan mon gælde? Hvilke (farligt gods) regler kan mon gælde? Hvilke (farligt gods) regler kan mon gælde? En ikke på alle måder uddybende gennemgang og tolkning af diverse regler, hovedsageligt knyttet til uddannelse, i

Læs mere

SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation

SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation I tilfælde af en ulykke eller en nødsituation, der kan opstå eller forekomme under transport, skal medlemmerne

Læs mere

SKRIFTLIGE ANVISNINGER. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation

SKRIFTLIGE ANVISNINGER. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation SKRIFTLIGE ANVISNINGER Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation I tilfælde af en ulykke eller en nødsituation, der kan opstå eller forekomme under transport, skal medlemmerne af køretøjets

Læs mere

DEL 6 Bestemmelser for konstruktion og prøvning af emballager, IBC s, storemballager, tanke og bulkcontainere

DEL 6 Bestemmelser for konstruktion og prøvning af emballager, IBC s, storemballager, tanke og bulkcontainere DEL 6 Bestemmelser for konstruktion og prøvning af emballager, IBC s, storemballager, tanke og bulkcontainere 6-1 6-2 KAPITEL 6.1 BESTEMMELSER FOR KONSTRUKTION OG PRØVNING AF EMBALLAGER 6.1.1 Generelt

Læs mere

Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven. Men hvad koster det? P 669 (3/14)

Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven. Men hvad koster det? P 669 (3/14) Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven Men hvad koster det? P 669 (3/14) BØDETABEL I tabellen er anført Rigsadvokatens vejledende bødetakster for en række af de mest almindelige over trædelser.

Læs mere

Transport af Lithium Batterier i undtagne mængder med TNT Express

Transport af Lithium Batterier i undtagne mængder med TNT Express Hvorfor farligt gods? Hvad er de gældende regler for de forskellige transportformer? Lithium batterier eller celler bruges i en lang række elektroniske enheder. Disse betragtes som farligt gods, fordi

Læs mere

At-VEJLEDNING. Køleanlæg og varmepumper. At-vejledning B.4.4

At-VEJLEDNING. Køleanlæg og varmepumper. At-vejledning B.4.4 At-VEJLEDNING Køleanlæg og varmepumper At-vejledning B.4.4 Oktober 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven. Men hvad koster det? P 669 (7/12)

Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven. Men hvad koster det? P 669 (7/12) Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven Men hvad koster det? P 669 (7/12) BØDETABEL I tabellen er anført Rigsadvokatens vejledende bødetakster for en række af de mest almindelige over trædelser.

Læs mere

3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer

3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer 3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer 3.1 Generelt 3.1.1 Forsamlingstelte og selskabshuse på over 50 m², der anvendes af flere end 150 personer, må kun opstilles med kommunalbestyrelsens

Læs mere

Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden

Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden Udgivet af: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 KOLOFON Af Social-,

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Forskrifter for brug af kontrolapparater

Forskrifter for brug af kontrolapparater 10. april 2007 j.nr. 2007-9086-2 ver 04/07 FÆRDSELSAFDELINGEN Forskrifter for brug af kontrolapparater Side 2 Indhold Indledning... 5 Kapitel 1. Brugsforskrifter for det analoge kontrolapparat og for brugen

Læs mere

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Brandforebyggelse Vejledning nr. 3 Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer omfattet af tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse,

Læs mere

Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse

Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Årstal og startdato for denne logbog....

Læs mere

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.0.1. Fjernstyring (trådløs styring)

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.0.1. Fjernstyring (trådløs styring) At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.0.1 Fjernstyring (trådløs styring) Vejledning om indretning af fjernstyring til tekniske hjælpemidler, der ikke er omfattet af Maskindirektivet April 2006 Erstatter

Læs mere

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr. 2007/5001

Læs mere

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende Administration og udbud af valgfag modul 13 Administration og udbud af valgfag på ne modul 13 sker på den enkelte professionshøjskole

Læs mere

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu?

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? Landsforeningen af Forsvarsadvokater Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? 1 Du er blevet fængslet. Det betyder ikke, at du er skyldig. Du har ret til en forsvarer. Din forsvarer skal alene tage

Læs mere

KØRSEL MED LASTBIL ELLER BUS HAR DU STYR PÅ DE NYE REGLER?

KØRSEL MED LASTBIL ELLER BUS HAR DU STYR PÅ DE NYE REGLER? GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED LASTBIL ELLER BUS HAR DU STYR PÅ DE NYE REGLER? NYE REGLER FOR KØREKORT TIL LASTBIL OG BUS Den 19. januar 2013 træder nye regler om kørekort i kraft. De nye regler

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen

En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen Baggrund Formålet med introduktionen Disse krav skal altid overholdes og husk at påstande og udsagn skal kunne dokumenteres Særlige krav til de miljømæssige

Læs mere

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv.

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Indholdsfortegnelse 1. Om vejledningen. 3 2. Iværksættelse af tv-overvågning på områder, der benyttes til almindelig færdsel. 3 3. Iværksættelse af

Læs mere

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Det indre marked for varer Det indre marked og dets internationale dimension Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj En vejledning

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE)

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) VEJLEDNING I ANVENDELSE AF RÅDETS DIREKTIV 94/9/EF AF 23. MARTS 1994 OM INDBYRDES TILNÆRMELSE AF MEDLEMSSTATERNES LOVGIVNING OM MATERIEL OG SIKRINGSSYSTEMER TIL ANVENDELSE I

Læs mere

4. Uddannelsesforløbets nummer, jf. Undervisningsministeriets takstkatalog:

4. Uddannelsesforløbets nummer, jf. Undervisningsministeriets takstkatalog: Tilmeldingsblanket til brug for kommunen: TILMELDINGSBLANKET for kommunen ved tilmelding til uddannelsesforløb omfattet af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Nødbelysning. Nødbelysning. Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009

Nødbelysning. Nødbelysning. Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009 Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009 er en overordnet betegnelse for sikkerhedsbelysning og reservebelysning. Sikkerhedsbelysning består dels af flugtvejsbelysning (belysning af udgangs-

Læs mere