Praktikhåndbog Forår 2014 Socialrådgiveruddannelsen I Aarhus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktikhåndbog Forår 2014 Socialrådgiveruddannelsen I Aarhus"

Transkript

1 Praktikhåndbog Forår 2014 Socialrådgiveruddannelsen I Aarhus

2 Via Unirversity College Socialrådgiveruddannelsens praktikadministrationen i Holstebro: Praktikkoordinator Trine Glasgaard Glassow Gl. Struervej Holstebro Tlf.: VIA University College Socialrådgiveruddannelsens praktikadministration i Aarhus: Praktikkoordinator for praktik i Danmark Ulla Ravn Skejbyvej Risskov Tlf.: Studieadministrativ medarbejder Praktik i Danmark: Anne Mette Brønnum Skejbyvej Risskov Tlf.: Praktikkoordinator for praktik i udlandet Anke Beuck Skejbyvej Risskov Tlf.: Studieadministrativ medarbejder Praktik i udlandet: Mona Preetzmann Skejbyvej Risskov Tlf.: Se flere oplysninger på:

3 Kære praktikvejledere og praktikanter Praktikhåndbogen for Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus og Holstebro er udarbejdet på grundlag af Bekendtgørelsen om uddannelse til professionsbachelor som socialrådgiver, BEK. Nr. 766 af 24/06/2011 og Studieordningen for Socialrådgiveruddannelserne i Aarhus og Holstebro. Det anbefales, at man så tidligt som muligt gennemlæser praktikhåndbogens afsnit om "praktikkens regler og rammer" med henblik på at få overblik over bedømmelseskriterier og de overordnede elementer i forløbet. Resten af praktikhåndbogen er udformet som et opslagsværk, hvilket betyder, at man kan orientere sig i de enkelte afsnit, efterhånden som man når til et nyt element i praktikforløbet. En praktikhåndbog kan selvfølgelig ikke give svar på alle spørgsmål. Den kan heller ikke erstatte den personlige kontakt, hvis der skulle opstå tvivl eller vanskeligheder i praktikforløbet. Skulle der opstå spørgsmål, står Socialrådgiveruddannelsens undervisere og vi til rådighed. Carina Krogh og Ulla Ravn kan kontaktes vedr. praktikanter i Danmark, medens Anke Beuck kan kontaktes vedr. praktikanter i udlandet. Vi vil meget gerne involveres i både små og store spørgsmål vedr. praktikken. Med ønsker om en udbytterig praktik Venlig hilsen Trine Glasgaard Glassow Ulla Ravn Anke Beuck Praktikkoordinator i Holstebro Praktikkoordinator i Århus International koordinator Dir.telf.: Dir.telf.: Dir.telf.:

4

5 Indholdsfortegnelse Tidsoversigt for praktiksemestret forår Praktikkens regler og rammer 8 Praktikplan 15 Statusmødet 16 Skriftlig opgave 18 Den mundtlige prøve 20 Øvrige forhold under praktikken 23 Bilag 1 Beskrivelse af kerneområder for Socialrådgiveruddannelsen 25 Bilag 2 Praktikplan - skabelon 27 Bilag 3 Skema til statusmødet 37 Bilag 4 Skema til tilmelding til den mundtlige prøve for studerende med praktik i udlandet 38 Bilag 5 Før praktikken i Danmark begynder 39 Bilag 6 Skema til dokumentation for gennemført mødepligt 41 Bilag 7 Bekendtgørelse om Socialrådgiveruddannelsen 42 Bilag 8 Regler for praktikken 45 Bilag 9 Bekendtgørelse om arbejdsskadesikring 47 Bilag 10 Straffeattest og børneattest 50 Bilag 11 Tavshedspligt 53 Bilag 12 Praktikvejlederuddannelsen for socialrådgivere 54

6 Tidsoversigt for praktiksemestret forår 2014 Fredag den 17. januar 2014 kl Informationsdag for 1. gangs praktikvejledere vedrørende hold 12S1 og 2 ved underviser på Socialrådgiveruddannelsen Gina Lydersen og praktikkoordinator Ulla Ravn. Dagen afholdes på Socialrådgiveruddannelsen i Århus. Der er bindende tilmelding til dagen. Fredag den 31. januar 2014 kl Praktikintro. for praktikvejledere og studerende vedrørende hold 12S1 og 2 ved uddannelsesleder Bente Vibeke Lauridsen, undervisere på Socialrådgiveruddannelsen Gina Lydersen og Anne Marie Villumsen og praktikkoordinator Ulla Ravn. Dagen afholdes i auditoriet på Pædagoguddannelsen, Skejbyvej 29, 8240 Risskov, som ligger ved siden af Socialrådgiveruddannelsen. Der er P-plads foran Pædagoguddannelsen. Der serveres frokost til alle fra klokken Der er bindende tilmelding til dagen for såvel studerende som praktikvejledere. Mandag den 3. februar 2014 De studerendes første dag på praktikstedet. Senest den 10. hverdag i praktikperioden (14. februar 2014) skal praktikanter i udlandet maile deres tilmelding til den mundtlige prøve til Mona Preetzmann Jf. bilagene bagerst i Praktikhåndbogen vedrørende tilmeldingsskemaet. Mandag den 24. februar 2014 Praktikplanen mailes senest kl til den underviser, som er tilknyttet den studerende. Angående aflevering henvises til Praktikhåndbogen under afsnittet om praktikplanen. Mandag den 10. marts 2014 De studerende får en tilbagemelding fra underviser om deres praktikplan er godkendt/ikke godkendt. Primo maj 2014 Liste over, hvem praktikanten skal modtage i et 2 dages praktikbesøg ligger på holdwebstedet. I sidste halvdel af praktikken afholdes der statusmøder på praktikinstitutionerne. Den endelige dato aftales mellem underviser, praktikvejleder og studerende. I den sidste del af praktikperioden (præcis dato vil blive formidlet senere). Hver enkelt praktikant i Danmark får en eller to studerende fra modul 2 på besøg i 2 dage og varetager rollen som værter for dem. Der henvises til afsnittet: Øvrige forhold under praktikken i Praktikhåndbogen. Onsdag den 4. juni 2014 Den skriftlige opgave afleveres mellem klokken 9.00 og dansk tid i studieadministrationen. Praktikanter som gennemfører praktikken i Danmark, skal aflevere den skriftlige opgave til Anne Mette Brønnum og studerende som gennemfører praktikken i udlandet skal maile den skriftlige opgave til Mona Preetzmann 6

7 Tirsdag den 10. juni 2014 Praktikanter i udlandet mailer beskrivelse af praktikstedet til international koordinator Der henvises til afsnittet: Øvrige forhold under praktikken. Onsdag den 18. juni 2014 Sidste dag i praktikken for hold 12S1 og 2. Fra torsdag den 19. juni til mandag den 30. juni 2014 Afholdes der mundtlig prøve vedrørende praktikmodulet. Nærmere plan for eksamen vil fremgå på holdwebstedet. Reeksamen afholdes i uge Eventuelle ændringer i forbindelse med afholdelse af informationsdag for praktikvejledere, praktikintroduktion for studerende og praktikvejledere samt temadage vil fremgå af Socialrådgiveruddannelsens hjemmeside 7

8 Praktikkens regler og Rammer Uddannelsens overordnede formål "Formålet med uddannelsen til professionsbachelor som socialrådgiver er at kvalificere den uddannede til at varetage opgaver inden for socialrådgivning og socialt arbejde. Den uddannede skal selvstændigt og på tværs af professioner og sektorer kunne bidrage til forebyggelse og løsning af sociale problemer samt planlægge, koordinere, gennemføre, evaluere og udvikle socialfaglige indsatser på individ-, gruppe-, organisations- og samfundsniveau inden for den offentlige forvaltning, herunder på beskæftigelsesområdet, foranstaltningsområdet og i privat regi." "Uddannelsen giver den uddannede ret til at anvende titlen professionsbachelor som socialrådgiver. Den engelske titel er Bachelor of Social Work. Uddannelsens engelske betegnelse er Bachelor's Degree Programme in Social Work." (Undervisningsministeriet: Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som socialrådgiver, BEK. nr. 766 af 24/06/2011 1, stk. 1). Praktikmodulet udgør 30 ECTS. Uddannelsens opbygning Socialrådgiveruddannelsen er en fuldtidsuddannelse der varer 3,5 år (210 ECTS). Uddannelsen er tilrettelagt i moduler som bedømmes ved interne eller eksterne prøver: Oversigt over semestre, modulnumre og modulernes placering År Semester Modul Modultemaer ECTS Bedømmelse Sociale problemer og socialt arbejdes praksis 15 Intern Socialrådgivning, udvikling, rammer og praksis 15 Intern Familier, børn og unge og socialt arbejde 15 Intern Udsatte grupper, personer med handicap og socialt arbejde 15 Ekstern, 1. års. Prøve Arbejdsmarkedet og det sociale arbejde 15 Intern Organisation, metoder og praksis 15 Ekstern Praktik 30 Intern Tværprofessionalitet og socialrådgiverens Funktion og rolle 15 Intern Valgmodul 15 Ekstern 8

9 Perspektiver på og udvikling af socialt arbejde Intern Valgmodul 15 Intern Socialt arbejde og viden 10 Ekstern Bachelorprojekt 20 Ekstern, bacheloreksamen Uddannelsens seks kerneområder Socialrådgiveruddannelsens kerneområder beskriver uddannelsens centrale vidensfelter, som indgår enkelt- eller tværfagligt i alle uddannelsens moduler. Beskrivelser af de enkelte kerneområder findes i bilag 1. Praktikken Praktikken finder sted i uddannelsens 4. semester og strækker sig over 5 måneder. Modulet udgør 30 ECTS. Praktikken strækker sig enten fra februar til og med juni eller fra september til og med januar. Praktikken foregår individuelt på en praktikinstitution, der udfører socialt arbejde og hvor den studerende kan modtage professionsrettet vejledning. Praktikplaceringer godkendes af Socialrådgiveruddannelsen. Praktikken tilrettelægges således, at den studerende arbejder i en progression fra en observerende rolle, over en deltagende til en reflekterende og selvstændigt udøvende rolle. Ved tilrettelæggelsen tages højde for de faglige og personlige læringsmål, som fremgår af den studerendes praktikplan. (Jf. afsnittet om praktikplanen). Praktikvejlederen og den studerende kan til enhver tid under praktikforløbet kontakte underviseren eller praktikkoordinator med spørgsmål, tvivl eller ideer i forhold til forløbet. Som læringselement er praktikken ulønnet og praktikanter indgår ikke i praktikinstitutionens normering. Formål Praktikken skal i samspil med uddannelsens teoretiske dele styrke den studerendes læring og bidrage til opfyldelse af uddannelsens mål for læringsudbytte. Praktikken skal give den studerende mulighed for at arbejde med fagligt relevante problemstillinger og opnå kendskab til relevante erhvervsfunktioner. Praktikforløbet tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og selvstændigt udøvende. 9

10 Læringsmål for praktikmodulet: Den studerende har viden om: De politiske, retlige, økonomiske og organisatoriske rammer for praktikinstitutionen. De sociale problemer og livsbetingelser for praktikinstitutionens målgruppe. Praktikinstitutionens værdier og etiske dilemmaer samt valg af metoder og indsatser. Tværprofessionelt samspil som det udfolder sig i praktikinstitutionen. Den studerende har færdigheder i at: Beskrive og analysere livsbetingelser og sociale problemer. Foretage faglige prioriteringer i forhold til borgerens ressourcer. Mestre færdigheder og varetage funktioner i socialrådgivning relateret til opgaverne i den studerendes praktikinstitution, fx rådgivning, koordination myndighedsudøvelse, anvendelse af juridisk metode, forhandling og udvikling. Formidle faglige problemstillinger, løsninger og afgørelser målrettet og forståeligt. Indgå i drøftelser og udvikling af praktikinstitutionens arbejde. Den studerende har kompetencer til at: Indgå i og reflektere over praktikinstitutionens organisatoriske rammer. Kommunikere og samarbejde med forskellige målgrupper. Håndtere modsætningsfyldte krav og forventninger. Beskrive forventet effekt, kvalitet og pris i forhold til praktikinstitutionens sociale indsats. Indgå i tværprofessionelt samarbejde. Identificere egne faglige og personlige forudsætninger og egne læringsbehov i tilknytning til professionen. De overordnede elementer i praktikken I praktikken er der følgende elementer, som bla. indgår i eksaminationsgrundlaget ved den mundtlige afprøvning/eksamen: Praktikaftale Praktikplanen Statusmødet En skriftlig opgave Mundtlig prøve Danmark: Socialrådgiveruddannelsen indgår en aftale med praktikinstitutionen forud for forløbet: Den studerende og praktikvejlederen indgår en skriftlig praktikaftale ved praktikantens forbesøg på institutionen. Udland: Ved praktik i udlandet indgås aftalen enten via Socialrådgiveruddannelsens partnerskoler/-universiteter eller som en skriftlig kontrakt mellem Socialrådgiveruddannelsen, praktikvejlederen og den studerende forud for praktikken. 10

11 Opgaver og ansvar Praktikinstitutionen Praktikinstitutionen udarbejder i samråd med Socialrådgiveruddannelsen en beskrivelse af praktikstedet og det enkelte praktiktilbud. Beskrivelsen skal godkendes af Socialrådgiveruddannelsen. Praktikinstitutionen er ansvarlig for, at den studerende får mulighed for at arbejde med opgaver gennem praktikken som bevirker, at praktikforløbet kan leve op til målene for praktikken. Praktikinstitutionens ledelse har det overordnede ansvar for praktikforløbet og stiller en ansvarlig praktikvejleder til rådighed. Den ansvarlige praktikvejleder skal være en fagligt kvalificeret medarbejder med erfaring fra socialt arbejde, som ville kunne varetages af socialrådgivere/socialformidlere/social workers. Praktikvejlederen Er bindeled til Socialrådgiveruddannelsen og ansvarlig for, at den studerende har adgang til socialrådgiverfaglig vejledning og supervision. Skal i samarbejde med praktikanten udarbejde en individuel praktikplan, der tilgodeser praktikkens læringsmål og er støttende i processen med at gøre praktikplanen til et styringsredskab for den studerende. Medvirker ved statusmødet. Er ansvarlig for at registrere den studerendes fravær. Kontakter underviser fra Socialrådgiveruddannelsen ved problemer i praktikforløbet. Socialrådgiveruddannelsen Yder information om gældende regler til praktikinstitutionen. Udpeger en socialrådgiveruddannet eller socialformidleruddannet underviser, som følger den enkelte studerende og yder vejledning til praktikant og praktikvejleder efter aftale. Underviser godkender praktikplanen, er mødeleder og referent ved statusmødet og forestår den mundtlige afprøvning af praktikken. Socialrådgiveruddannelsen afholder forskellige aktiviteter for praktikvejlederne med udgangspunkt i praktikvejlederens rolle som praktikvejleder. I tilfælde, hvor praktikvejlederen ikke er socialrådgiver/socialformidler/social worker bidrager uddannelsen med socialrådgiverfaglig coaching/vejledning til enten praktikvejleder eller studerende. Hvis den studerende har faglige vanskeligheder, kan praktikvejlederen bede Socialrådgiveruddannelsens underviser om særlig bistand med henblik på at supplere, justere eller ændre den individuelle praktikplan for at støtte den studerendes faglige og personlige udvikling af teoretisk og praksisbaseret professionel kompetence. Der kan indgås aftale om, at der tilbydes særlig støtte til den studerende i den resterende del af praktikken. Praktikanten Skal i samarbejde med praktikvejlederen udarbejde en individuel praktikplan, der tilgodeser praktikkens mål. Praktikplanen skal godkendes af underviseren. Skal medvirke og udarbejde en dagsorden til statusmødet på baggrund af den individuelle praktikplan. Har mødepligt og tavshedspligt. Tavshedspligten vedvarer efter praktikkens ophør. 11

12 Skal agere som vært for studerende fra modul 2 og udarbejde et 2 dages program for dem. Skal kontakte underviser, hvis der opstår problemer i praktikforløbet. Skal udarbejde en skriftlig opgave inden den mundtlige afprøvning af praktikken. Praktikplan Inden for de første tre uger af praktikken udarbejder den studerende i samarbejde med praktikvejlederen en praktikplan, der beskriver, hvordan praktikanten forventer at arbejde med læringsmålene i praktikperioden. Praktikplanen tager udgangspunkt i læringsmålene for praktikken og skal være et styringsredskab for den studerende. Praktikplanen skal godkendes af underviseren. Praktikplanen og dokumentation for dens godkendelse indgår i eksaminationsgrundlaget ved den mundtlige prøve. Se endvidere under afsnittet om praktikplanen. Statusmødet I den sidste halvdel praktikforløbet foretager praktikant, praktikvejleder og underviser en status. Det præcise tidspunkt for statusmødet aftales mellem underviser, praktikvejleder og den studerende. Statusmødet er konsulterende for praktikvejleder og studerende i forhold til, hvorvidt den studerende er i den forventede progression fra det observerende over det deltagende til det selvstændigt udøvende niveau med henblik på at kunne indfri praktikkens læringsmål ved praktikkens afslutning. Underviser udarbejder et referat fra mødet og formidler dette til praktikvejleder og den studerende. Referatet fra statusmødet indgår i eksaminationsgrundlaget ved den mundtlige prøve. Danmark: Statusmødet afholdes på praktikinstitutionen. Statusmødet kan også afholdes på uddannelsesinstitutionen, ved et telefonmøde eller som videokonference afhængig af den enkelte situation. Udland: I tilfælde hvor underviser medvirker long-distance, gennemføres samtalen telefonisk eller ved en videokonference. Se endvidere under afsnittet om statusmødet. Skriftlig opgave I den sidste del af praktikken udarbejder den studerende en skriftlig opgave. Den skriftlige opgave skal være med til at anskueliggøre, at der undervejs i praktikken er arbejdet frem mod at kunne indfri de samlede læringsmål for praktikken. Der henvises til afsnittet om den skriftlige opgave. Praktikvejleder har ret til at gennemlæse opgaven med det formål at sikre sig, at oplysninger er tilstrækkeligt anonymiseret. Praktikvejleder har ikke ansvar for den skriftlige opgaves udarbejdelse. Den skriftlige opgave indgår som eksaminations- og bedømmelsesgrundlag i den mundtlige prøve. Se endvidere under afsnittet om den skriftlige opgave. Den mundtlige prøve i praktikmodulet Praktikken afsluttes med en mundtlig intern prøve, der bedømmes godkendt/ikke godkendt. Eksaminator og bedømmer er den underviser, som har fulgt den studerende i praktikforløbet. 12

13 Eksaminationsgrundlaget er den godkendte praktikplan, referatet fra statusmødet, den gennemførte praktik med dokumentation for mødepligten og den skriftlige opgave. Bedømmelsesgrundlaget er den skriftlige opgave og den mundtlige præsentation. Den samlede tidsramme for den mundtlige afprøvning er 45 minutter inkl. votering. Danmark: Ved praktik i Danmark finder den afsluttende mundtlige prøve sted på Socialrådgiveruddannelsen. Udland: Ved praktik i udlandet finder den afsluttende prøve sted på Socialrådgiveruddannelsen, når den studerende er vendt tilbage til Danmark eller, såfremt det er muligt, ved virtuelle prøveformer. Studerende der er tilknyttet udenlandske partneruniversiteter kan, dersom det er aftalt ved praktikkens begyndelse, gennemføre prøven ved partneruniversitetet. Mødepligt Den studerende har fuld mødepligt i hele praktikperioden. På et fremsendt dokument skal praktikvejleder dokumentere, at den studerende har opfyldt mødepligten. Dette dokument skal den studerende medbringe til den mundtlige prøve. Arbejdstid Den studerendes ugentlige praktiktid svarer til fuld tid på det pågældende praksissted (37-42 t. uge), medmindre den studerende har fået bevilget dispensation i forhold til nedsat arbejdstid forud for praktikken. Arbejdstiden tilrettelægges efter aftale med praktikvejlederen. Fravær og sygdom Praktikvejlederen er ansvarlig for registrering af fravær. Har en praktikant været fraværende i mere end 12 dage af den samlede praktiktid, kan praktikken ikke bedømmes. Hvis et fravær på mere end 12 dage af den samlede praktiktid skyldes sygdom og/eller anden hindring, der kan sidestilles med sygdom, kan Socialrådgiveruddannelsen tillade forlængelse af praktikken, hvis praktikinstitutionen er enig heri. Såfremt praktikken afbrydes pga. den studerendes lægedokumenterede sygdom, kan den studerende tage praktiksemestret om. Dette kan højst finde sted i alt to gange. Ferie og helligdage Studerende kan ikke afholde ferie eller orlov i praktiksemestret. Danmark: Praktikanter i Danmark har fri på helligdage og følger i øvrigt praktikinstitutionens regler vedrørende frihed på Grundlovsdag og 1. maj. Udland: Praktikanter i udlandet følger praktikinstitutionens regler vedr. det pågældende lands helligdage. 13

14 Skift af praktikinstitution under praktikken Inden for de første 3 uger af praktikperioden kan det tillades, at en studerende skifter praktikinstitution, hvis Socialrådgiveruddannelsen finder det hensigtsmæssigt og det er praktisk muligt. Behandling af uoverensstemmelser i praktikforløbet Hvis der opstår uoverensstemmelser mellem den studerende og praktikinstitutionen, er praktikvejleder og/eller underviseren ansvarlige for, at problemet drøftes med den studerende med henblik på en løsning. Kan der ikke opnås enighed mellem parterne om en løsning af uoverensstemmelsen, inddrages praktikinstitutionens og Socialrådgiveruddannelsens ledelse. Et praktikforløb kan ikke bringes til ophør før Socialrådgiveruddannelsen har været inddraget i forløbet. 14

15 Praktikplan Inden for de første 3 uger af praktikken udarbejder den studerende i samarbejde med praktikvejlederen en praktikplan, der beskriver, hvordan praktikanten forventer at arbejde med læringsmålene i praktikken jf. bilag 2. Det er den studerendes ansvar at udarbejde praktikplanen. Praktikvejlederens rolle i forhold hertil er bl.a at være understøttende i processen med at gøre praktikplanen til et styringsredskab for den studerende. Praktikplanen skal godkendes af underviseren, som mailer en dokumentation for dens godkendelse til den studerende og praktikvejlederen. Alle læringsmål for praktikken skal være indeholdt i praktikplanen. Der er ikke krav om et bestemt sideantal. Den godkendte praktikplan og dokumentationen herfor vedlægges som bilag i den skriftlige opgave og indgår som eksaminationsgrundlag ved den mundtlige prøve. Formål med praktikplanen At udarbejde en plan for praktikforløbet. At den studerende/praktikanten og praktikvejleder under forløbet har overblik over, hvilke læringsmål der er nået og hvilke læringsmål, der mangler. At give underviseren mulighed for at vurdere om rammerne og opgaverne i praktikperioden muliggør opfyldelsen af læringsmålene for evt. at kunne medvirke til en justering af praktikken. At indgå som et centralt element i statusmødet og den afsluttende mundtlige prøve. Forside: Se bilag 2. Forsiden findes på Studienet under holdnummer 4sem/praktik. Forsiden skal underskrives af både praktikvejleder og den studerende. Praktikplanen skal indeholde en plan over hvordan og hvornår og med hvilken progression læringsmålene for praktikken forventes indfriet. Der henvises til afsnittet om læringsmål for praktikmodulet. Aflevering Praktikplanen underskrives af praktikvejleder og den studerende Jf. bilag 2. Forsiden findes på Studienet under holdnummer 4 sem/praktik. Praktikplanen scannes og mailes til underviser således, at praktikplanen er underviseren i hænde på den dato og det tidspunkt, som fremgår af tidsoversigten forrest i praktikhåndbogen. Det er den studerendes ansvar at sikre sig at praktikplanen er korrekt fremsendt. Godkendelse Underviseren godkender/godkender ikke praktikplanen med den deadline, der fremgår af tidsoversigten forrest i praktikhåndbogen. Underviser mailer en dokumentation for praktikplanens godkendelse til praktikvejlederen og den studerende. Dokumentationen og den godkendte praktikplan vedlægges som bilag i den skriftlige opgave og indgår som eksaminationsgrundlag ved den mundtlige prøve. 15

16 Statusmødet I sidste halvdel af praktikforløbet afholdes der et statusmøde, hvor praktikant, praktikvejleder og underviser drøfter de anliggender, der har betydning for de studerendes praktikforløb. Mødet er konsulterende i forhold til, hvorvidt den studerende er i den forventede progression fra det observerende over det deltagende til det selvstændigt udøvende niveau, med henblik på at kunne indfri læringsmålene ved praktikkens afslutning. Mødet har en varighed på 1½ til 2 timer. Danmark: Statusmødet afholdes på praktikinstitutionen. Statusmødet kan også afholdes på uddannelsesinstitutionen, ved et telefonmøde eller som videokonference afhængig af den enkelte situation. Udland: Ved praktik i udlandet afholdes statusmødet telefonisk eller ved anvendelse af andre medier. Underviser aftaler et tidspunkt for statusmødet med praktikvejleder og praktikant. Dagsorden Praktikanten udarbejder i samarbejde med praktikvejlederen et dagsordensforslag, som mailes til underviser 2 dage før statusmødet. Dagsordenen tager afsæt i: I praktikantens godkendte praktikplan, som skal omfatte de samlede læringsmål for praktikmodulet. Se afsnittet om praktikkens regler og rammer. Indholdsvejledningen nedenfor. Andre områder af praktikken, som praktikanten og eller praktikvejlederen ønsker at drøfte. Referat Til referatet fra statusmødet anvendes et skema jf. bilag 3. Det omfatter en kort status over praktikforløbet og beslutninger om fremtidige fokus- og arbejdspunkter. Skemaet udfyldes under samtalen af underviser. Referatet godkendes og underskrives af alle mødedeltagere. Er der usikkerheder eller problemer skriver underviser supplerende notater vedrørende det fremtidige samarbejde/praktikforløb. Underviser mailer efterfølgende referatet til praktikanten og praktikvejlederen. Referatet indgår i eksaminationsgrundlaget og skal vedlægges som bilag til den skriftlige opgave. Indhold i statusmødet En kort mundtlig præsentation af: Praktikstedets organisatoriske, juridiske, politiske og økonomiske rammer og praktikstedets sociale indsatser. Refleksion over praktikinstitutionens organisatoriske rammer. 16

17 Viden om praktikstedets målgruppe, målgruppens livsbetingelser og sociale problemer. Praktikstedets værdier og eventuelle etiske dilemmaer i arbejdet, samt metoder og indsatser. Det tværprofessionelle samspil, som det udfolder sig i praktikinstitutionen. Med udgangspunkt i en valgt konkret problemstilling, som kort præsenteres, skal den studerende demonstrere færdigheder i: At beskrive, analysere og vurdere livsbetingelser og sociale problemer, som de fremtræder i den valgte problemstilling. At præsentere faglige prioriteringer ift. praktikstedets og borgerens ressourcer. At mestre færdigheder i socialrådgiverfunktioner relateret til problemstillingen f.eks. rådgivning, koordination, myndighedsudøvelse, analyse, formidling, juridisk metode, forhandling og udvikling. At formidle faglige problemstillinger, løsninger og afgørelser i den konkrete problemstilling. At præsentere mulige eksempler på, hvorledes problemstillingen kan indgå i drøftelser og udvikling af praktikinstitutionens arbejde. Opsamling og samlet status på praktikken: Kommunikation og samarbejde med forskellige målgrupper. Håndtering af modsætningsfyldte krav og forventninger. Beskrive forventet effekt, kvalitet og pris i forhold til en social indsats. Erfaringer med tværprofessionelt samarbejde. Identificering af egne faglige og personlige forudsætninger og egne læringsbehov i tilknytning til professionen. 17

18 Skriftlig opgave I den sidste del af praktikken udarbejder den studerende en skriftlig opgave. Den skriftlige opgave skal være med til at dokumentere, at der undervejs i praktikken er arbejdet frem mod at kunne indfri de samlede læringsmål for praktikken. Praktikvejleder har ret til at gennemlæse opgaven med det formål at sikre sig, at oplysninger er tilstrækkeligt anonymiseret. Praktikvejleder har dog ikke ansvar for den skriftlige opgaves udarbejdelse. Den skriftlige opgave indgår som en del af eksaminations- og bedømmelsesgrundlaget i den mundtlige prøve. Krav til opgaven: Udgangspunktet for den skriftlige opgave er en problemstilling i praktikantens relation og samarbejde med en konkret målgruppekontakt, som den studerende har haft i praktikinstitutionen. Ved målgruppekontakt forstås den/de målgruppe/er, som den pågældende praktikinstitution samarbejder med eksempelvis enkeltpersoner, familier, grupper, lokalsamfund eller samarbejdsorganisationer/samarbejdspartnere. Den studerende skal kort beskrive den konkrete problemstilling i den valgte målgruppekontakt. Besvarelsen af nedenstående punkter skal tage afsæt i den valgte problemstilling: Læringsmål ift. viden: En kort præcisering af praktikinstitutionens organisatoriske, juridiske, politiske og økonomiske rammer. Refleksioner over praktikinstitutionens organisatoriske rammer i relation til den valgte problemstilling. Præcisering af målgruppen i den valgte problemstilling. Læringsmål ift. færdigheder: Beskrive og analysere og vurdere livsbetingelser og sociale problemer i den valgte problemstilling. Foretage faglige prioriteringer i forhold til borgerens og praktikstedets ressourcer. Redegøre for valg af relevante metoder og indsatser i relation til problemstillingen. Læringsmål ift. kompetencer: Erfaringer med kommunikation og samarbejde med forskellige målgrupper i relation til problemstillingen. Beskrive forventet effekt, kvalitet og pris i forhold til den valgte sociale indsats. Omfang Den skriftlige opgave må max have et omfang på tegn, svarende til ca. 5 sider af 2400 tegn. Noter, forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, bilagsliste og bilag medregnes ikke. Som bilag til den skriftlige opgave skal følgende være vedlagt: Praktikplanen Dokumentation for undervisers godkendelse af praktikplanen Referat fra statusmødet 18

19 Hvis en opgave indeholder for mange tegn, gøres underviser opmærksom på dette. Studieadministrationen angiver, hvor i opgaven det maksimale antal tegn er nået og underviseren undlader at tage den overskydende del med som eksaminations- og bedømmelsesgrundlag. Aflevering Dato for aflevering fremgår af tidsoversigten forrest i praktikhåndbogen. Opgaven afleveres mellem klokken 9.00 og på den oplyste afleveringsdato. Danmark: Studerende som gennemfører praktikken i Danmark, skal aflevere den skriftlige opgave i studieadministrationen til Anne Mette Brønnum i to eksemplarer og vedlægge en ordoptælling (mellemrum tæller med) samt en 18 erklæring. Vejledning vedrørende ordoptælling og 18 ligger på Studienet.viauc.dk > Forside/Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus > Eksamen. Den skriftlige opgave afleveres desuden på cd eller usb (returneres ikke). Udland Studerende som gennemfører praktikken i udlandet mailer den skriftlige opgave med bilag, 18 erklæring og ordoptælling til Mona Preetzmann Vejledning vedrørende ordoptælling og 18 ligger på Studienet.viauc.dk > Forside/Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus>Eksamen. Afleveres opgaven ikke rettidigt og korrekt registreres det som et brugt eksamensforsøg. Dispensation I tilfælde hvor praktikanten på grund af særlige omstændigheder ikke kan aflevere den skriftlige opgave til den fastsatte dato, skal der søges dispensation fra afleveringsfristen. Den skriftlige begrundede dispensationsansøgning mailes til Iben Hansen Såfremt de usædvanlige forhold er begrundet i sygdom, skal der mailes en lægeerklæring senest 3 hverdage efter afleveringsfrist eller eksamenstidspunktet. Danmark: Lægeerklæring mailes til Anne Mette Brønnum Udland: Lægeerklæring mailes til Mona Preetzmann 19

20 Den mundtlige prøve Forløb Efter at have afleveret den skriftlige opgave afsluttes praktikken med en intern mundtlig prøve i modulets sidste uge jf. eksamensplanen, som ligger på holdwebstedet. Den mundtlige afprøvning har en varighed af 45 minutter. Eksaminator og bedømmer er den underviser, som har fulgt den studerende i praktikken. For at den studerende kan gå til endelig afprøvning på dette modul, skal der foreligge en godkendt praktikplan, den studerende skal have opfyldt mødepligten samt have afleveret den skriftlige opgave korrekt og rettidigt. Danmark: Ved den mundtlige prøve, skal den studerende medbringe et underskrevet dokument, hvor praktikvejlederen dokumenterer, at den studerende har opfyldt mødepligten. Skabelonen til dokumentet fremsendes til praktikvejlederen, men findes også som bilag 6 og på Studienet under holdnummer 4sem/praktik. Udland: Studerende, som gennemfører praktikken i udlandet, kan gennemføre den mundtlige prøve på følgende måder: Ved partneruniversitetet. Dette skal være aftalt forud for praktikken. På VIA meeting (introduktion ligger på Lokalintranet under eksamen). Tidspunkt for afvikling af den mundtlige prøve på Via meeting aftales endeligt mellem underviser og den studerende og finder sted samme uge som de øvrige eksaminationer på modulet. For nærmere om VIA-Meeting, se Studienet.via.dk>Forside/Socialrådgiver i Aarhus>Eksamen>Eksamensordning modul 5-7 under VIAMeeting for studerende. Studerende, der overvejer denne mulighed, opfordres til at installere systemet på deres laptop og afprøve det forud for beslutning. På Socialrådgiveruddannelsen i Århus. I så fald vil man blive eksamineret til sidst i eksamensperioden. Studerende som ikke gennemfører den mundtlige prøve i Danmark, mailer eller faxer 1 hverdag før den mundtlige eksamen det udfyldte og underskrevne dokument, hvoraf det fremgår, at mødepligten er opfyldt, til den underviser, som har fulgt dem i praktikken. Skabelonen til dokumentet fremsendes til praktikvejlederen, men findes også som bilag 5 og på på Studienet under holdnummer 4sem/praktik. Eksamensformen skal meddeles eksamensadministrationen senest den 10. hverdag i praktikperioden. Tilmeldingsblanketten (Studienet.via.dk>Forside/Socialrådgiver i Aarhus>Eksamen) mailes til Mona Preetzmann Eksaminations- og bedømmelsesgrundlag Eksaminationsgrundlaget er den skriftlige opgave, den godkendte praktikplan, den gennemførte praktik med opfyldelse af mødepligten samt referat fra statusmødet. Bedømmelsesgrundlaget er den skriftlige opgave og den mundtlige præstation. 20

21 Bedømmelseskriterierne svarer til læringsmålene for praktikmodulet. Se afsnittet om praktikkens regler og rammer. Den studerende har viden om: De politiske, retlige, økonomiske og organisatoriske rammer for praktikinstitutionen. De sociale problemer og livsbetingelser for praktikinstitutionens målgruppe. Praktikinstitutionens værdier og etiske dilemmaer samt valg af metoder og indsatser. Tværprofessionelt samspil, som det udfolder sig i praktikinstitutionen. Den studerende har færdigheder i at: Beskrive og analysere livsbetingelser og sociale problemer. Foretage faglige prioriteringer i forhold til borgerens ressourcer. Mestre færdigheder og varetage funktioner i socialrådgivning relateret til opgaverne i den studerendes praktikinstitution, fx rådgivning, koordination, myndighedsudøvelse, anvendelse af juridisk metode, forhandling og udvikling. Formidle faglige problemstillinger, løsninger og afgørelser målrettet og forståeligt. Indgå i drøftelser og udvikling af praktikinstitutionens arbejde. Den studerende har kompetencer i at: Indgå i og reflektere over praktikinstitutionens organisatoriske rammer. Kommunikere og samarbejde med forskellige målgrupper. Håndtere modsætningsfyldte krav og forventninger. Beskrive forventet effekt, kvalitet og pris i forhold til praktikinstitutionens sociale indsats. Indgå i tværprofessionelt samarbejde. Identificere egne faglige og personlige forudsætninger og egne læringsbehov i tilknytning til professionen. Den mundtlige prøve bedømmes godkendt/ikke godkendt. Framelding til den mundtlige prøve Framelding til den mundtlige prøve skal ske senest den 10. hverdag i praktikken. Danmark: For studerende med praktik i Danmark skal det ske pr. mail til Anne Mette Brønnum Udland For studerende med praktik i udlandet skal det ske pr. mail til Mona Preetzmann Senere framelding vil blive registreret med et forsøg. Reeksamen og ny modulprøve Den studerende har tre forsøg i forhold til den mundtlige prøve og praktikmodulet skal være bestået inden bacheloreksamen på 7. semester. 21

22 Den studerende som ikke gennemfører den mundtlige prøve eller, som opnår bedømmelsen ikke godkendt, genafleverer eller udarbejder en ny opgave. Den studerende kan drøfte dette med eksaminator efter klagefristens udløb. Herefter træffer den studerende beslutning herom. Reeksamen afvikles snarrest muligt og den studerende og underviser vil modtage et brev fra eksamensadministrationen med et nyt afleveringstidspunkt for den skriftlige opgave og den mundtlige prøve. For hold som gennemfører praktikken i forårssemestret, vil det blive forsøgt at gennemføre re- og sygeeksamen i august måned. Udland: Såfremt den mundtlige prøve ikke, som planlagt, kan afholdes på Via meeting grundet tekniske årsager, vil der kunne dispenseres herfra ved henvendelse til eksamenskoordinator Iben Hansen Ved en sådan dispensation vil den mundtlige prøve blive afholdt samtidig med re- og sygeeksaminer. Vedrørende den mundtlige prøve henvises til eksamensordningen for modul 7, som findes på Lokalintra, Eksamensbekendtgørelse nr. 714 af og Studieordningen (institutionsdel) for Socialrådgiveruddannelsen særligt kap. 7.3 om prøvebestemmelser. 22

23 Øvrige forhold under praktikken Danmark: Vært for studerende fra uddannelsens modul 2. Af studieplanen for modul 7 fremgår det, at praktikanten, som gennemfører praktikken i Danmark, skal være vært for studerende fra uddannelsens 1. semester. Studerende fra Århus som gennemfører deres praktik i Danmark, skal i den sidste del af praktikperioden være vært for en til tre studerende fra uddannelsens 1. semester modul 2. Undervisningen forbereder de studerende på besøget. Modul 2 tager udgangspunkt i rammerne for socialrådgiverens arbejde og den studerende fra modul 2, skal efter praksisbesøget være med til at skrive en gruppeopgave, hvor der tages udgangspunkt i den kontekst de har besøgt. Besøget har en varighed af 2 sammenhængende arbejdsdage. Praktikanten udarbejder et program for de to dage og mailer senest en uge før besøget - programmet til den studerende som kommer på besøg. For praktikanten er formålet med besøget, at praktikanten får træning i at formidle praktikinstitutionens formål, opgaver og praksis med særlig vægt på praktikstedets organisatoriske, juridiske, politiske og økonomiske rammer og disse rammers betydning for det socialt faglige arbejde. For den studerende fra modul 2 er formålet: - At opnå viden om socialrådgivning og socialrådgiverens rolle i en konkret praksiskontekst - At opnå viden om de politiske, organisatoriske og retslige rammer for en konkret socialrådgiverkontekst og disse rammers betydning for det sociale arbejde - At reflektere over professionens etikgrundlag ud fra en konkret praksiskontekst - At få inspiration til den projektopgave der efterfølgende skal udarbejdes På Studienet under holdnummer 4. sem/praktik, vil der ca. 3 uger inden praktikbesøget fremgå en liste over, hvem hver enkelt praktikant får besøg af, og hvilke datoer besøgene ligger på. Udland: Beskrivelse af praktikstedet Den studerende udarbejder en beskrivelse af praktikstedet til brug for kommende studerende, som overvejer at gennemføre praktikken i udlandet. Beskrivelsen af praktikstedet udarbejdes efter følgende disposition: 23

24 Praktikinstitutions navn: Vejleders navn: Adresse: Tlf.nr.: Praktikantens navn: Praktikperiode: Hold: Praktikantens arbejdstider: Hjemmeside: Beskrivelse af institutionen: Politiske og organisatoriske rammer (kommune, region, stat, NGO, andet): Retlige rammer: Institutionens/afdelingens formål: Målgruppe(r): Metoder: Personale: Socialrådgiver/praktikvejleders funktion og arbejdsopgaver: Praktikantens funktion og arbejdsopgaver (hvis forskellige fra vejleders): Samarbejdspartnere (interne og eksternt): Ved praktik i udlandet: Gode råd til kommende praktikanter på samme destination om f.eks.: Visum Vaccinationer Billige billetter Boligsøgning Ting som er nødvendige eller unødvendige at tage med Kulturelle do's and don'ts Prisniveau på destinationen, evt. råd vedr. legatsøgning Må kommende praktikanter kontakte dig når du kommer hjem. Hvis ja, hvordan? Beskrivelsen es til Anke Beuck 24

25 Bilag 1. Beskrivelse af kerneområder for Socialrådgiveruddannelsen 1. Teorier, metoder og etik inden for socialt arbejde. 35 ECTS Kerneområdets indhold er teorier, begreber og metoder inden for socialt arbejde og socialrådgivning, der leverer et fagligt og metodisk handlegrundlag i professionsudøvelsen. Socialt arbejde er vidensbaseret og funderet på en professionel etik. Socialt arbejde har et bredt virkefelt og udøves i forskellige konkrete faglige kontekster og organiseringer. Kerneområdet dækker en række professionelle færdigheder og kompetencer i socialt arbejde. 2. Individet i samfundet, menneskers udvikling og sociale relationer. 20 ECTS Kerneområdets indhold er teorier, begreber og viden om menneskets udvikling, dets sociale relationer og samspillet mellem individ og samfund. Det sociale arbejde baserer sig på forståelse af samfundsmæssige, kulturelle og individuelle processer som nødvendige forudsætninger for hensigtsmæssige handlinger, færdigheder og kompetencer i praksis, herunder en opmærksomhed på generelle betingelser og borgerperspektiver. 3. Sociale problemer, ledighed og livsbetingelser. 20 ECTS Kerneområdets indhold er teorier, begreber og viden om sociale problemer, ledighed og livsbetingelser - de årsagsmæssige sammenhænge og handlemuligheder. Sociale problemer forstås i en kontekst, hvor såvel biologiske, psykologiske, sociale som samfundsmæssige forhold spiller sammen. Sociale problemer er det sociale arbejdes primære genstandsfelt, og forståelsen af og perspektivet på sociale problemer er afgørende for strategier og muligheder i professionsudøvelsen. Kerneområdet leverer færdigheder og kompetencer i at beskrive, analysere, vurdere og handle i forhold til sociale problemer på individ-, gruppe-, organisations- og samfundsniveau. 4. Velfærdspolitik og den retlige regulering af socialfaglige indsatser. 20 ECTS Kerneområdets indhold er teorier, begreber og viden om den velfærdsstatslige og politiske bestemmelse af det sociale arbejdes mål, opgave og funktion, som kommer til udtryk på forskellige områder, og som angiver den retlige regulering af sociale indsatser. Regler om rådgivning og vejledning, hjælp og støtte er i velfærdsstaten fastlagt juridisk og angiver de materielle retlige muligheder og betingelser for at håndtere sociale problemer i praksis. Det indgår som færdigheder og kompetencer at kunne handle som retsanvender i socialt arbejde og rådgive om den enkeltes retsstilling. 5. Organisation og økonomiske rammer for indsatser på det sociale og det arbejdsmarkedspolitiske område. 20 ECTS Kerneområdets indhold er teorier, begreber og viden om organisation og økonomiske betingelser som kontekst for udførelsen af alt professionelt socialt arbejde. Særligt for socialt arbejde i offentlige forvaltninger gælder, at det er underlagt forvaltningsretlige rammer og bemyndigelser og håndterer sociale problemer under hensyn til økonomiske muligheder. Socialt arbejde udfø- 25

26 res ofte i samarbejde med andre og er tværprofessionelt anlagt med socialrådgiveren i en koordinerende rolle. Kerneområdet giver færdigheder og kompetencer inden for organisation og ø- konomi. 6. Evaluering, udvikling og kvalitetssikring af socialt arbejde. 15 ECTS Kerneområdets indhold er teorier, begreber og viden om produktion og anvendelse af viden i socialt arbejdes praksis. Viden om socialt arbejde udvikles på mange aktørniveauer. Der anvendes en mangfoldighed af metoder og tilgange til at skabe viden om, udvikling af og innovation i socialt arbejde. I kerneområdet sættes fokus på evidens- og forskningsbaseret, samt praksis- og erfaringsbaseret viden. Kerneområdet leverer færdigheder i evaluering og kvalitetssikring samt et fokus på egen læring og udvikling af praksis. 26

27 Bilag 2 Denne skabelon findes på Studienet.via.dk under holdnummer RA12S14SEM og RA12S24SEM/Modul 7 Skema til udarbejdelse af praktikplan Navn Tlf. nr.: VIA mail: Hold: Praktikperiode: Praktikinstitution: Afdeling: Adresse: Tlf. nr.: Mail: Afdelingsleder: Praktikvejleder: Underviser: Daglige arbejdstider: Fravær meldes til: Fysisk placering: Dato:.. Underskrift praktikant:. Underskrift praktikvejleder:.. 27

28 Du skal være opmærksom på, at alle punkter skal udfyldes. Kort præsentation af dit praktiksted og den målgruppe, som praktikstedet arbejder i forhold til: Hvad: Læringsmål for modul 7 og vejledning til fortolkning af disse Hvordan: Vil den studerende arbejde med at opnå/indfri de enkelte læringsmål på praktikstedet Hvornår: Skal/kan den studerende indfri dette læringsmål (tidsplan/prioritering) Den studerende skal have viden om: Læringsmål: De politiske, retlige, økonomiske og organisatoriske rammer for praktikinstitutionen. Vejledning til fortolkning: Den studerende skal kunne: Redegøre for de politiske rammer for praktikinstitutio nen. F.eks. de politiske rammer indenfor offentlige, frivillige eller private praktikinstitutioner. Redegøre for de retlige rammer for praktikinstitutionen og for dens målgruppe. Herunder eksempler på de juridiske regler 28

29 for forvaltningen af praktikinstitutionen. Redegøre for den økonomiske ramme for praktikinstitutio nen. Eksempelvis kunne redegøre for relevante dele af praktikinstitutio nens økonomiske ramme. Redegøre for den organisatoriske ramme for praktikinstitutio nen. F.eks. hvilken type af organisation er der tale om. Læringsmål: De sociale problemer og livsbetingelser for praktikinstitutionens målgruppe. Vejledning til fortolkning: Med afsæt i udvalgte eksempler skal der gøres rede for sociale problemer og livsbetingelser, som praktikinstitutionens målgrupper har. Læringsmål: Praktikinstitutione ns værdier og etiske dilemmaer samt valg af metoder og indsatser. Vejledning til fortolkning: Redegøre for 29

30 praktikinstitutio nens værdier. Redegøre for refleksioner over dilemmaer i praktikinstitutio nen med udgangspunkt i professionsetikken. Redegøre for praktikinstitutio nens valg af metoder og indsatser. Læringsmål: Tværprofessionelt samspil som det udfolder sig i praktikinstitutione n. Vejledning til fortolkning: Redegøre for hvilke professioner der arbejdes sammen med og i hvilke sammenhænge. Den studerende skal have færdigheder i at: Læringsmål: Beskrive, analysere og vurdere livsbetingelser og sociale problemer. Vejledning til fortolkning: Beskrive konkrete livsbetingelser og sociale problemer, som de kommer til udtryk i den studerendes 30

31 praktikområde. Foretage en analyse på baggrund af beskrivelsen. Foretage en vurdering på baggrund af beskrivelsen og analysen. Læringsmål: Foretage faglige prioriteringer i forhold til borgerens ressourcer. Vejledning til fortolkning: Foretage en analyse af borgerens ressourcer og en begyndende faglig prioritering af disse. Læringsmål: Mestre færdigheder og varetage funktioner i socialrådgivning relateret til opgaverne i den studerendes praktikinstitution, f.eks. rådgivning, koordination, myndighedsudøvels e, anvendelse af juridisk metode, forhandling og udvikling. Vejledning til fortolkning: Foretage opgaveløsning indenfor socialrådgivning og socialt arbejde herunder anvende relevant 31

32 lovgivning og juridisk metode og navigere i et kompliceret regelsæt. Opgaveløsningen kan f.eks. være at forebygge og løse sociale problemer samt planlægge, koordinere, gennemføre, evaluere eller udvikle socialfaglige indsatser på individ, gruppe-, organisationsog samfundsniveau indenfor det offentlige, private eller frivillige regi. Læringsmål: Formidle faglige problemstillinger, løsninger og afgørelser målrettet og forståeligt. Vejledning til fortolkning: Formidle faglige problemstillinge r, løsninger og afgørelser målrettet og forståeligt. Læringsmål: Indgå i drøftelser og udvikling af praktikinstitutionens arbejde. Vejledning til fortolkning: Indgå i og bidrage med overvejelser om praktikinstitutio nens arbejde. 32

33 Den studerende skal have kompetencer til at: Læringsmål: Indgå i og reflektere over praktikinstitutionens organisatoriske rammer. Vejledning til fortolkning: Indgå i og handle i den politiske og organisatoriske ramme for praktikinstitutionen. Reflektere over praktikinstitutio nens ramme i forhold til dens beslutningsprocesser relateret til egen praksis. Læringsmål: Kommunikere og samarbejde med forskellige målgrupper. Vejledning til fortolkning: Kommunikere og samarbejde med borgere og samarbejdspartn ere internt og eksternt. Læringsmål: Håndtere modsætningsfyldte krav og forventninger. Vejledning til fortolkning: 33

34 Håndtere socialrådgiverfu nktionen i det krydspres der kan være i modsætningsfyldte krav og forventninger ud fra et borger-, organisatorisk-, lovgivnings- og etisk perspektiv. Læringsmål: Beskrive forventet effekt, kvalitet og pris i forhold til praktikinstitutione ns sociale indsats. Vejledning til fortolkning: Anvende socialfaglige forståelse for borgernes problematikker i relation til de eksisterende rammer og ressourcer i den givne organisering. Herunder forståelse for budgetter og vurderingen af 1) kvalitet, 2) effekt og 3) pris i løsningsforslag. Læringsmål: Indgå i tværprofessionelt samarbejde. Vejledning til fortolkning: Bidrage socialrådgiverfa gligt. Inddrage viden og kunnen fra andre faggrupper. 34

35 Identificere socialrådgiverrol len i tværprofessionelt samarbejde. Læringsmål: Identificere egne faglige og personlige forudsætninger, egne læringsbehov i tilknytning til professionen. Vejledning til fortolkning: Afdække og beskrive egne faglige forudsætninger for at udøve fagprofessionen. Afdække og beskrive egne personlige forudsætninger for at udøve fagprofessionen. Afdække og beskrive egne læringsbehov for at kunne udøve fagprofessionen. Praktiske forhold: Samarbejdet med praktikvejleder, aftaler om tidspunkter for vejledning og supervision evt. andet? Hvem er ansvarlig for praktikanten i tilfælde af praktikvejleders fravær? Andet f.eks. i tilfælde af kort udstationering på anden institution formål og indhold: Den skriftlige opgave: Hvis vejleder ønsker at gennemlæse den skriftlige 35

36 opgave forud for aflevering, beskrives hvornår (umiddelbart inden afleveringen) og hvordan (i form af mail eller papirversion)? 36

37 Bilag 3 Skabelon for referatet på statusmødet- Denne skabelon findes på Studienet.via.dk under holdnummer RA12S14SEM og RA12S24SEM/Modul 7 Statusmøde Praktikantens navn: Hold: Praktikinstitution: Praktikvejleder(e): Status på praktikforløbet: Aftale om fremtidige arbejdspunkter: Dato:. Underskrift: Praktikant: Praktikvejleder: Underviser:. 37

Praktikhåndbog Efterår 2015 Socialrådgiveruddannelsen I Aarhus

Praktikhåndbog Efterår 2015 Socialrådgiveruddannelsen I Aarhus Praktikhåndbog Efterår 2015 Socialrådgiveruddannelsen I Aarhus VIA University College, Socialrådgiveruddannelsens praktikadministration i Aarhus: OBS adresserne herunder er gældende pr. 1. august 2015

Læs mere

Skema til udarbejdelse af praktikplan

Skema til udarbejdelse af praktikplan Bilag 2 Navn Tlf. nr.: VIA mail: Skema til udarbejdelse af praktikplan Hold: Praktikperiode: Praktikinstitution: Afdeling: Adresse: Tlf. nr.: Mail: Afdelingsleder: E-mail: Praktikvejleder: E-mail: Underviser:

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Viden og vidensformer i det sociale arbejde og den beskæftigelsesrettede indsats

Viden og vidensformer i det sociale arbejde og den beskæftigelsesrettede indsats Modulprøver og eksamen Modul 12 Bedømmelse Læringsmål Viden og vidensformer i det sociale arbejde og den beskæftigelsesrettede indsats Ekstern: 7-trinskala Den studerende har viden om: Praksis og anvendt

Læs mere

Praktikhåndbog Efterår 2015. Socialrådgiveruddannelsen Aalborg Universitet. Fibigerstræde 13, 9220 Aalborg Ø

Praktikhåndbog Efterår 2015. Socialrådgiveruddannelsen Aalborg Universitet. Fibigerstræde 13, 9220 Aalborg Ø Praktikhåndbog Efterår 2015 Socialrådgiveruddannelsen Aalborg Universitet Fibigerstræde 13, 9220 Aalborg Ø Indhold Velkommen til modul 7, praktik.... 5 Tidsplan Modul 7/praktik efterår 2015... 6 Kontaktpersoner

Læs mere

Temadag for praktikvejledere

Temadag for praktikvejledere Temadag for praktikvejledere 11. Feb. 2013. V/Gina Søndergaard Lydersen Hvad er vejledning? Ingen fast definition Få forventningsafstemt med praktikanten Socialrådgiverfaglig vejleding (novice/ekspert)

Læs mere

Opbygning af praktikken

Opbygning af praktikken Opbygning af praktikken på Energiteknologuddannelsen Bilag til Studieordning for energiteknologuddannelsen Energiteknologuddannelsen www.eal.dk Nov. 2011 Opbygning af praktikken på Energiteknologuddannelsen

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen

Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1122 af 27. september 2010 20 og 21 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, bekendtgørelse

Læs mere

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Baggrunden for denne standard er krav til undervisningens kvalitet. Kravene er defineret i bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse

Læs mere

MODUL 2 Prøvebestemmelse

MODUL 2 Prøvebestemmelse MODUL 2 Prøvebestemmelse Tema Bedømmelse Læringsmål Socialrådgivning, udvikling, rammer og praksis Intern Bestået/ikke bestået Viden: Professionens historiske udvikling, vidensgrundlag, værdier og etik

Læs mere

Praktikhåndbog Efterår 2016 Socialrådgiveruddannelsen I Aarhus

Praktikhåndbog Efterår 2016 Socialrådgiveruddannelsen I Aarhus Praktikhåndbog Efterår 2016 Socialrådgiveruddannelsen I Aarhus VIA University College, Socialrådgiveruddannelsens praktikadministration i Aarhus: Praktikkoordinator for praktik i Danmark Ulla Ravn Campus

Læs mere

Udfold dit talent VIA University College. Praktikhåndbog. VIA Administrationsbachelor

Udfold dit talent VIA University College. Praktikhåndbog. VIA Administrationsbachelor Udfold dit talent VIA University College Praktikhåndbog VIA Administrationsbachelor Udfold dit talent VIA University College Forord Kære praktikvejledere, studerende og UC-undervisere Denne praktikhåndbog

Læs mere

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Multimedie Designer Uddannelsen Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Det overordnede tema for 4. semester er PRAKTIK OG PERSPEKTIVERING. Det betyder, at du på 4. semester har mulighed

Læs mere

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Speciale 2013

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Speciale 2013 Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Speciale 2013 Septemberoptag 2011 1 Specialebeskrivelsen gælder for studerende med studiestart pr. september 2011 og er fælles for følgende

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af 23.

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Interne retningslinjer ved prøver. Generelle bestemmelser ved prøver

Interne retningslinjer ved prøver. Generelle bestemmelser ved prøver Interne retningslinjer ved prøver Generelle bestemmelser ved prøver Gældende for årgang 12SM 11SM Pædagoguddannelsen i Jelling Ikrafttræden den 15. september 2014 og erstatter alle tidligere udgaver. September

Læs mere

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Kapitel: Forord Praktikpjece Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Forord... 2 Praktikportalen... 2 Praktikadministration...

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 2 Overblik over

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Indhold Skriftlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Mundtlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Tilhørere... 2 I øvrigt... 3 Bachelor... 3 Retningslinjer for individuel

Læs mere

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt.

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt. Praktikindkald Praktikprøvetilmelding Praktikprøve d. 22-23.03 Udarb. af synopsis Påskeferie Multimedie Designer Uddannelsen Information om 4 semester, foråret 2012 Det overordnede tema for 4. semester

Læs mere

Studieordning. Professionsbacheloruddannelsen Socialrådgiver

Studieordning. Professionsbacheloruddannelsen Socialrådgiver Studieordning Professionsbacheloruddannelsen Socialrådgiver 16. januar 2012 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledende bemærkninger til studieordningens fællesdel... 3 1.1. Forord... 3 1.2. Uddannelsens

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N www.sosuesbjerg.dk University College Syddanmark

Læs mere

Undervisningen Der afholdes i forbindelse med praktikken et opstarts- og et midtvejsseminar se herom senere.

Undervisningen Der afholdes i forbindelse med praktikken et opstarts- og et midtvejsseminar se herom senere. Modul 3c - Praktik Formål Målet med praktikken er at give dig mulighed for at udbygge og afprøve din viden og kompetence i det sociale arbejdes praksis i institutionelle omgivelser på et tidspunkt, hvor

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12 - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Indholdsfortegnelse 1 Tema og læringsudbytte for modul 12...

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 5. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Mælkebøttens praktikstedsbeskrivelse 2015

Mælkebøttens praktikstedsbeskrivelse 2015 Mælkebøttens praktikstedsbeskrivelse 2015 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside adr.: Institutionsleder/Broparken: Daglig

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N University College Syddanmark Degnevej 16, 6705

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Afsluttende Eksamensprojekt 2010 og frem. Til den studerende på dmu, slut januar 2011

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Afsluttende Eksamensprojekt 2010 og frem. Til den studerende på dmu, slut januar 2011 Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Afsluttende Eksamensprojekt 2010 og frem Til den studerende på dmu, slut januar 2011 Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle version 1 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Projektorienteret forløb (praktik) hvordan gør jeg? Kandidatuddannelserne i Statskundskab og Samfundsfag

Projektorienteret forløb (praktik) hvordan gør jeg? Kandidatuddannelserne i Statskundskab og Samfundsfag Projektorienteret forløb (praktik) hvordan gør jeg? Kandidatuddannelserne i Statskundskab og Samfundsfag Hvad kan du bruge et projektorienteret forløb til? Studieordningen giver mulighed for at tage et

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12. Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12. Innovativ og iværksættende professionsudøvelse UDKAST!!! Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 Fagelementer inden for ergoterapi

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen. Prøver og anvendte bedømmelsesformer

Sygeplejerskeuddannelsen. Prøver og anvendte bedømmelsesformer Sygeplejerskeuddannelsen Prøver og anvendte bedømmelsesformer 2 Bestemmelser og formål med uddannelsens bedømmelser... 3 Prøveformer og anden bedømmelse i sygeplejerskeuddannelsen... 3 Interne og eksterne

Læs mere

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005.

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Uddannelsens eksamensformer, interne og eksterne prøver Seminariets uddannelse og prøvebestemmelser

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2016 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 01-08-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen... 3 1.1 Eksamensformer...

Læs mere

Prøvevejledning for prøver på Pædagogisk Assistentuddannelse (PAU) 2015

Prøvevejledning for prøver på Pædagogisk Assistentuddannelse (PAU) 2015 Prøvevejledning redigeret april 2015 Prøvevejledning for prøver på Pædagogisk Assistentuddannelse (PAU) 2015 Indhold Prøvevejledning - Den pædagogiske Assistentuddannelse... 2 Danskprøve... 4 Samfundsfagsprøve...

Læs mere

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse Et modul fra PD i Læsevejledning i grundskolen Februar 2015-1 - 1. Indledning

Læs mere

SEMESTERORIENTERING 6. SEMESTER. Praktik. VIA University College. Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør

SEMESTERORIENTERING 6. SEMESTER. Praktik. VIA University College. Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør VIA University College SEMESTERORIENTERING 6. SEMESTER Praktik Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør VIA University College Horsens, Holstebro, Aarhus Efteråret 2014 VIA University

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af et

Læs mere

MODUL 6 Prøvebestemmelse

MODUL 6 Prøvebestemmelse MODUL 6 Prøvebestemmelse Tema Bedømmelse Læringsmål Socialt arbejdes organisering og praksis Intern Bestået/ikke bestået Viden: Teoretisk og empirisk viden om den politiske og administrative opbygning

Læs mere

Fortællinger og genrer

Fortællinger og genrer PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Fortællinger og genrer Et modul fra PD i Medier og kommunikation Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet

Læs mere

Uddannelsesplan. Kværs Tørsbøl Børnegård. Marts 2009

Uddannelsesplan. Kværs Tørsbøl Børnegård. Marts 2009 2009 Uddannelsesplan Kværs Tørsbøl Børnegård Marts 2009 Velkommen til Kværs Tørsbøl Børnegård! Med denne uddannelsesplan vil Kværs Tørsbøl Børnegård gerne byde DIG velkommen. Vi håber at kunne give dig

Læs mere

Vejledning angående kontrakten

Vejledning angående kontrakten Vejledning angående kontrakten Kontrakten udarbejdet af Fredericia Maskinmesterskole er en minimumkontrakt, der kort beskriver hver af parternes forpligtigelser. Derudover er der vedlagt udsnit af bekendtgørelsen

Læs mere

Praktik i pædagoguddannelsen uddannelse, opgaver og ansvar. Temadag om praktikken Den 20. juni 2011

Praktik i pædagoguddannelsen uddannelse, opgaver og ansvar. Temadag om praktikken Den 20. juni 2011 Praktik i pædagoguddannelsen uddannelse, opgaver og ansvar Temadag om praktikken Den 20. juni 2011 Den organisatoriske ramme Uddannelsesbekendtgørelsen 13: Praktikkens omfang og længde 14: Praktikstedets

Læs mere

Vejledning i bedømmelse af Professionsbachelorprojektet

Vejledning i bedømmelse af Professionsbachelorprojektet Vejledning i bedømmelse af Professionsbachelorprojektet Professionsbachelorprojektet er uddannelsens afsluttende projekt. Der er overordnet to mål med projektet. For det første skal den studerende demonstrere

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod pædagogisk assistentuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod pædagogisk assistentuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod pædagogisk assistentuddannelsen Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 2 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden.

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Praktikstedets navn Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. Trækronerne Vejledalen 3-5 2635

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside adr.: Institutionsleder: Kommunal: Privat: Regional:

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. Børnehaven Gl. Struervej

Praktikstedsbeskrivelse. Børnehaven Gl. Struervej Praktikstedsbeskrivelse Børnehaven Gl. Struervej Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Institutionstype...2 Arbejdsmetoder...2 Arbejdsforhold for den studerende...2 Uddannelsesplan...2

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Et modul fra PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Pædagogisk og socialpædagogisk

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Bachelor i sygepleje Studieordning 2009 1. semester Hold 2011 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer 3 Indstilling

Læs mere

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne for akademiuddannelserne Gældende fra 1. januar 2016 Version af 2/10 2015 Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Om

Læs mere

HA(jur.)-studiet 2012

HA(jur.)-studiet 2012 HA(jur.)-studiet 2012 Indhold Indledning... 2 Kvalifikationsmål... 3 Uddannelsens opbygning... 4 1. del - undervisning... 7 1. del prøver... 8 Oversigt over prøverne... 8 Prøvebeskrivelser... 9 Bedømmelse...

Læs mere

giver dig blandt andet: Indsigt i den nyeste didaktiske forskning Færdigheder i supervision og vejledning

giver dig blandt andet: Indsigt i den nyeste didaktiske forskning Færdigheder i supervision og vejledning giver dig blandt andet: Indsigt i den nyeste didaktiske forskning Færdigheder i supervision og vejledning Professionelt overblik og fagligt overskud i arbejdet Formel og reel kompetence som praktiklærer

Læs mere

Praktikhåndbog 2.års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ

Praktikhåndbog 2.års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ Indhold Praktikdokument 2. års praktik... 2 Praktikdokumentet er opbygget på følgende måde:... 3 Praktikopgaver:... 3 Studiedage:... 4 Læringsmål ( 15 i uddannelsesbkg.nr 220 af 13/03/2007 )... 5 Foreløbige

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 - Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Hold S12S Februar 2014 Februar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Tema

Læs mere

Interne retningslinjer for prøver på Pædagoguddannelsens 6. og 7. semester gældende fra 1. februar 2014

Interne retningslinjer for prøver på Pædagoguddannelsens 6. og 7. semester gældende fra 1. februar 2014 Afdeling/enhed Pædagoguddannelsen i Odense og Svendborg Senest redigeret 20-02-2014 Udarbejdet af laud / eksamenskontoret Dokumentnavn Interne retningslinjer for prøver på grunduddannelsens 6. og 7. semester

Læs mere

Generelle retningslinjer for interne og eksterne prøver ved SIR

Generelle retningslinjer for interne og eksterne prøver ved SIR VIA University College Dato: 12. november 2014 Journalnr.: U0272-7-01-1-13 Generelle retningslinjer for interne og eksterne prøver ved SIR - Gældende for studerende ved Sygeplejerskeuddannelsen i Randers

Læs mere

REFERAT. Uddannelsesudvalget for Socialrådgiveruddannelsen. VIA University College

REFERAT. Uddannelsesudvalget for Socialrådgiveruddannelsen. VIA University College VIA University College Uddannelsesudvalget for Socialrådgiveruddannelsen Sted: VIA University College, Skejbyvej 1, 8240 Risskov, Mødelokale 2 Mødedato: 15. september 2014 Mødetidspunkt: 13.00 16.00 Deltagere

Læs mere

Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009

Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009 Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009 1 Praktikordning for Pædagogisk Assistent Uddannelse Denne lokale praktikordning omhandler praktikken i den Pædagogiske Assistent Uddannelse (PAU)

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode a) Specialiseringsmuligheder

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Eksamenskatalog Teori undervisning 6. Semester 8.maj 2013 Inholdsfortegnelse Obligatoriske forhold,

Læs mere

Prøve vejledning Pædagoguddannelsen i Jelling 2016 og 2017

Prøve vejledning Pædagoguddannelsen i Jelling 2016 og 2017 Prøve vejledning Pædagoguddannelsen i Jelling 2016 og 2017 Juni 2016 Indhold Studieordningens nationale del og Link til Nationale Moduler: http://paedagoguddannelsenet.dk/... 3 Prøveform: Grundfagligheden...

Læs mere

Kommunom- uddannelsen

Kommunom- uddannelsen Kommunom- uddannelsen PÅ AKADEMINIVEAU EKSAMENSBESTEMMELSER Afgangsprojektet på Kommunomuddannelsen GÆLDENDE FRA August 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Afgangsprojektet... 3 1.1 Eksamensform...

Læs mere

PRAKTIKHÅNDBOG, SOC2014Y, EFTERÅR 2016

PRAKTIKHÅNDBOG, SOC2014Y, EFTERÅR 2016 PRAKTIKHÅNDBOG, SOC2014Y, EFTERÅR 2016 Praktikkens regler og rammer Praktikhåndbogen for Socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet er udarbejdet på grundlag af Bekendtgørelsen om uddannelse til

Læs mere

Modulbeskrivelse Modul 5

Modulbeskrivelse Modul 5 Modulbeskrivelse Modul 5 1 Indledning Modul 5 sætter fokus på tværprofessionelt samarbejde mhp. en kvalificeret, sammenhængende indsats overfor brugerne. Modulet dækker 15 ECTS. Modulbeskrivelsen er udarbejdet

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Bekendtgørelse nr. 211 af 6/3/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, med virkning fra 1. august 2014.

PRAKTIKBESKRIVELSE. Bekendtgørelse nr. 211 af 6/3/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, med virkning fra 1. august 2014. PRAKTIKBESKRIVELSE Bekendtgørelse nr. 211 af 6/3/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, med virkning fra 1. august 2014. Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Modul 13 Professionsfærdigheder og udøvelse Valgmodul. Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol

Modul 13 Professionsfærdigheder og udøvelse Valgmodul. Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Modul 13 Professionsfærdigheder og udøvelse Valgmodul Ergoterapeutisk udviklingsarbejde Professionsfærdigheder og udøvelse Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling Sundhedsfremme og forebyggelse arbejdsliv

Læs mere

PRAKTIKNIVEAU III LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016. www.ucsj.dk

PRAKTIKNIVEAU III LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016. www.ucsj.dk PRAKTIKNIVEAU III LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016 www.ucsj.dk PRAKTIKNIVEAU III LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016 Praktik omhandler (1) den praktisk/pædagogiske dimension, der retter sig

Læs mere

Birkehuset Demensdaghjem Uddannelsesplan for Specialiseringspraktikken

Birkehuset Demensdaghjem Uddannelsesplan for Specialiseringspraktikken Birkehuset Demensdaghjem Uddannelsesplan for Specialiseringspraktikken (6. semester) I mindst halvdelen af tiden skal den studerende i den tredje praktikperiode arbejde med et af nedenstående specialiseringsområder:

Læs mere

Retningslinjer for studerende fra cphbusiness for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for studerende fra cphbusiness for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 8 OBS: Nedenstående retningslinjer er tilpasset studerende fra Cphbusiness. Ændringer vil være skrevet med rødt. Retningslinjer for studerende fra cphbusiness for praktikperioden på laborantuddannelsen

Læs mere

Udarbejdelse af synopsis: 21. april 8. maj Mundtlig årsprøve: Maj/juni 2015

Udarbejdelse af synopsis: 21. april 8. maj Mundtlig årsprøve: Maj/juni 2015 Kære elev i 2g. AT7 er en forsmag på næste års AT-eksamen. Du skal derfor udarbejde en synopsis og til mundtlig årsprøve i AT. På de næste sider får du den nødvendige generelle information. Med venlig

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 Fysioterapeutuddannelsen.

Modulbeskrivelse for modul 5 Fysioterapeutuddannelsen. University College Lillebælt, Fysioterapeutudannelsen. Tillæg til studieordningen, del 4. Modulbeskrivelse for modul 5 Fysioterapeutuddannelsen. Modulets titel Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel

Læs mere

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen Retningslinjer for Praktik på Datamatikeruddannelsen Baggrund På datamatikeruddannelsens 5. semester skal de studerende gennemføre et praktikophold i en eller flere virksomheder. Praktikken er normeret

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014. A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter nedenfor

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014. A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter nedenfor PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 2 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode, herunder studerendes læringsmål

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

Praktik håndbog. International Linje. Praktikhåndbog for International Linje. Efterår 2010

Praktik håndbog. International Linje. Praktikhåndbog for International Linje. Efterår 2010 Praktik håndbog International Linje Praktikadministrationen for uddannelsespraktikken International koordinator Anke Beuck dir.tlf.: +45 8755 3306 e-mail: anbe@viauc.dk Praktikleder Ulla Ravn dir.tlf.:

Læs mere

1. PRAKTIKKEN I PÆDAGOGUDDANNELSEN

1. PRAKTIKKEN I PÆDAGOGUDDANNELSEN PRAKTIKHÅNDBOG PÆDAGOGUDDANNELSEN 2014 1. PRAKTIKKEN I PÆDAGOGUDDANNELSEN 1.1. Praktikkens organisering og placering i uddannelsen 1.2. Praktikken som læringsrum 1.3. Kompetencemål og praktikplan 1.3.1.

Læs mere

S o c i a l r å d g i v e r

S o c i a l r å d g i v e r Socialrådgiver Kan du have mange bolde i luften på én gang uden at miste overblikket? Interesserer du dig for mennesker og deres sociale eksistens og vilkår? Interesserer du dig for samfundsforhold? Har

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. Erg511

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. Erg511 Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Erg511 August 2012 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse modul 5: Tværprofessionel virksomhed... 1 Retningslinjer for intern prøve - modul 5 - Tværprofessionel virksomhed...

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007.

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By:

Læs mere

Praktikhåndbog 3. års praktik pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ

Praktikhåndbog 3. års praktik pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ Indhold Praktikdokument 3. års praktik ( 15 i uddannelsesbkg.nr 220 af 13/03/2007 )... 2 Praktikdokumentet er opbygget på følgende måde:... 3 Praktikopgaver:... 3 Studiedage:... 4 Læringsmål ( 15 i uddannelsesbkg.nr

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE UDDANNELSESPLAN FOR DAGINSTITUTIONEN

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE UDDANNELSESPLAN FOR DAGINSTITUTIONEN PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE OG UDDANNELSESPLAN FOR DAGINSTITUTIONEN Daginstitutionen Grøftekanten Vesterfælledvej 17-19 9690 Fjerritslev Tlf. 72578390 e-mail: wis@jammerbugt.dk Hjemmeside: www.jammerbugt.dk/groeftekanten

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsuddannelsen Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis som

Læs mere

Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention

Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention Et modul fra PD i Psykologi Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi,

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv.

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Danmarks Biblioteksskole. 3. april 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem 4. semester Hold September 2013 Modul 6 Teoretisk del d. 16.januar 2015 Udarbejdet i henhold til

Læs mere

Beskrivelse af prøve efter modul 4

Beskrivelse af prøve efter modul 4 Modulprøve: Indstilling til prøven: For at den studerende kan gå til prøve efter modul 4 skal følgende være opfyldt: 80 % tilstedeværelse i alle modulets fag og studieelementer Gennemførelse af et lille

Læs mere