Praktikhåndbog Efterår 2015 Socialrådgiveruddannelsen I Aarhus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktikhåndbog Efterår 2015 Socialrådgiveruddannelsen I Aarhus"

Transkript

1 Praktikhåndbog Efterår 2015 Socialrådgiveruddannelsen I Aarhus

2 VIA University College, Socialrådgiveruddannelsens praktikadministration i Aarhus: OBS adresserne herunder er gældende pr. 1. august 2015 Praktikkoordinator for praktik i Danmark Ulla Ravn Campus Aarhus C Ceres Byen Aarhus C Tlf.: Studieadministrativ medarbejder Praktik i Danmark: Anne Mette Brønnum Campus Aarhus C Ceres Byen Aarhus C Tlf.: Praktikkoordinator for praktik i udlandet Anke Beuck Campus Aarhus C Ceres Byen Aarhus C Tlf.: Studieadministrationen, Internationalt område Praktik i udlandet: Pr Se flere oplysninger på:

3 Kære praktikvejledere og praktikanter Praktikhåndbogen for Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus og Holstebro er udarbejdet på grundlag af Bekendtgørelsen om uddannelse til professionsbachelor som socialrådgiver, BEK. Nr. 766 af 24/06/2011 og Studieordningen for Socialrådgiveruddannelserne i Aarhus og Holstebro. Det anbefales, at man så tidligt som muligt gennemlæser praktikhåndbogens afsnit om "praktikkens regler og rammer" med henblik på at få overblik over bedømmelseskriterier og de overordnede elementer i forløbet. Resten af praktikhåndbogen er udformet som et opslagsværk, hvilket betyder, at man kan orientere sig i de enkelte afsnit efterhånden, som man når til et nyt element i praktikforløbet. En praktikhåndbog kan selvfølgelig ikke give svar på alle spørgsmål. Den kan heller ikke erstatte den personlige kontakt, hvis der skulle opstå tvivl eller vanskeligheder i praktikforløbet. Skulle der opstå spørgsmål, står Socialrådgiveruddannelsens undervisere og vi til rådighed. Carina Krogh og Ulla Ravn kan kontaktes vedr. praktikanter i Danmark, medens Anke Beuck kan kontaktes vedr. praktikanter i udlandet. Vi vil meget gerne involveres i både små og store spørgsmål vedr. praktikken. Med ønsker om en udbytterig praktik. Venlig hilsen Ulla Ravn Anke Beuck Praktikkoordinator i Aarhus International koordinator Dir.telf.: Dir.telf.:

4

5 Indholdsfortegnelse Tidsoversigt for praktiksemestret efterår Før praktikken i Danmark begynder 8 Praktikkens regler og rammer 10 Praktikplan 17 Statusmødet 18 Den mundtlige prøve 20 Øvrige forhold under praktikken 22 Bilag 1 Beskrivelse af kerneområder for Socialrådgiveruddannelsen 24 Bilag 2 Praktikplan - skabelon 26 Bilag 3 Skema til statusmødet 32 Bilag 4 Skema til tilmelding til den mundtlige prøve for studerende med praktik i udlandet 34 Bilag 5 Skema til dokumentation for gennemført mødepligt 35 Bilag 6 Bekendtgørelse om Socialrådgiveruddannelsen 36 Bilag 7 Regler for praktikken 39 Bilag 8 Bekendtgørelse om arbejdsskadesikring 41 Bilag 9 Straffeattest og børneattest 44 Bilag 10 Tavshedspligt 47 Bilag 11 Praktikvejlederuddannelsen for socialrådgivere 48

6 Tidsoversigt for praktiksemestret efterår 2015 Mandag den 22. juni kl Informationsdag for 1. gangs praktikvejledere vedrørende hold 14F1+2 og den netbaserede socialrådgiveruddannelse ved underviser på Socialrådgiveruddannelsen Gina Lydersen og praktikkoordinator Ulla Ravn. Dagen afholdes på Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus. Der er bindende tilmelding til dagen. Fredag den 26. juni 2015 kl Praktikstart for praktikvejledere og studerende vedrørende hold 14F1+2 og den netbaserede socialrådgiveruddannelse ved uddannelsesleder Bente Vibeke Lauridsen, psykolog og underviser på Socialrådgiveruddannelsen Anne Marie Villumsen og praktikkoordinator Ulla Ravn. Dagen afholdes i auditoriet på Pædagoguddannelsen, Skejbyvej 29, 8240 Risskov, som ligger ved siden af Socialrådgiveruddannelsen. Der er P-plads foran Pædagoguddannelsen. Der serveres frokost til alle fra klokken Der er bindende tilmelding til dagen for såvel studerende som praktikvejledere. Tirsdag den 1. september 2015 De studerendes første dag på praktikstedet. Senest den 10. hverdag i praktikperioden (14. september 2015) skal praktikanter i udlandet maile deres tilmelding til den mundtlige prøve til Studieadministrationen, Internationalt område, Jf. bilag 4 bagerst i Praktikhåndbogen vedrørende tilmeldingsskemaet. Tirsdag den 29. september 2015 Praktikplanen mailes til den underviser, som den studerende har fået tildelt senest kl Der henvises til Praktikhåndbogen under afsnittet om praktikplanen. Tirsdag den 13. oktober 2015 De studerende får en tilbagemelding fra underviser om deres praktikplan er godkendt/ikke godkendt. Ultimo november/primo december 2015 Liste over, hvem praktikanten skal modtage i et 2 dages praktikbesøg ligger på holdwebstedet. I sidste halvdel af praktikken afholdes der statusmøder på praktikinstitutionerne. Den endelige dato aftales mellem underviser, praktikvejleder og studerende. Case og dagsorden til statusmødet mailes 2 hverdage inden statusmødet til den underviser, som den studerende har fået tildelt. I den sidste del af praktikperioden (præcis dato vil blive formidlet senere på Studienet) Praktikanter i Danmark får en eller tre studerende fra modul 2 på besøg i 2 dage og varetager rollen som værter for dem. Der henvises til afsnittet: Øvrige forhold under praktikken i Praktikhåndbogen. 6

7 Mandag den 4. januar 2016 kl (dansk tid) Case til den mundtlige prøve, mødeindkaldelse og dagsorden til den mundtlige prøve, praktikplanen og dokumentationen for dens godkendelse samt referatet fra statusmødet skal være uploaded i Wiseflow. Der henvises til prøvebestemmelsen for modul 7 på Studienet. Onsdag den 13. januar 2016 Praktikanter i udlandet mailer beskrivelse af praktikstedet til international koordinator Der henvises til afsnittet: Øvrige forhold under praktikken. Fredag den 15. januar 2016 Sidste dag i praktikken for hold 14F1+2 samt 14Net. Dokumentation for gennemført mødepligt/deltagelsespligt (jf. bilag 5) uploades i Wiseflow senest kl (dansk tid). Fra mandag den 18. januar til fredag den 29. januar 2016 Afholdes der mundtlig prøve vedrørende praktikmodulet. Nærmere plan for prøvens afholdelse vil fremgå på studienet under holdnummer, modul 7/praktik. Februar 2016 Modulevaluering udsendes til besvarelse i starten af modul 8. Eventuelle ændringer i forbindelse med afholdelse af informationsdag for praktikvejledere, praktikstart for studerende og praktikvejledere samt temadage vil fremgå af Socialrådgiveruddannelsens hjemmeside 7

8 Før praktikken i Danmark begynder Oplysninger om praktikpladser Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus, VIA University College, anmoder kommunerne i vores praktikdistrikt og andre samarbejdspartnere om tilsagn om konkrete praktikpladser. Vedrørende Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus, kan de aktuelle praktikpladser ses i praktikdatabasen efterhånden, som de indløber. Hver enkelt praktikplads præsenteres med en kort beskrivelse af arbejdsmuligheder og evt. særlige krav til praktikanten. De studerende kan supplere disse oplysninger fra Internettet og uddannelsens bibliotek. Praktikfordelingen Fordelingen af praktikpladser foretages i Aarhus af et praktikfordelingsudvalg, som består af 2 studerende fra hver seminargruppe, studieadministrativ medarbejder og praktikkoordinator. De studerende kan afgive 3 uprioriterede ønsker og pladserne fordeles med udgangspunkt i disse ønsker. Ved fordelingen vil der, så vidt muligt, blive taget hensyn til: - De studerendes ønske. - De studerendes oplysninger om særlige, faglige interesseområder. - Oplysninger og krav fra praktikinstitutionen. - Hensyn til enlige forsørgere og transporttid. - At studerende, som f.eks. modtager revalideringsydelse eller har en anden personsag, ikke placeres i den praktikinstitution, hvor de selv er bruger. - Andet. Efter praktikfordelingen mailer Socialrådgiveruddannelsen brev til den kommende praktikvejleder om praktikantens navn, adresse samt en praktikaftale. Praktikanten får mailet en kopi af dette brev. Brev fra den studerende og forbesøg Straks efter den studerende har modtaget kopien af brevet mailet til kommende praktikinstitution, skal den studerende maile et brev til sin kommende praktikvejleder. Adressen og mailadresse fremgår i databasen og i kopien af skolens brev til praktikvejlederen. Brevet skal indeholde - En kort præsentation. - En kort beskrivelse af praktikantens faglige og personlige mål for praktikken. Umiddelbart efter at praktikvejlederen har modtaget præsentationsbrevet, kontakter praktikanten vejlederen telefonisk eller pr. og aftaler tid for et forbesøg. Formålet med forbesøget er, at praktikant og praktikvejleder mødes før praktikstart med henblik på at afstemme forventninger til praktikforløbet. På forbesøget kan praktikanten oplyse sit cpr. nummer til praktikinstitutionen således, at den studerende kan blive oprettet i it-systemer og lign. 8

9 Socialrådgiveruddannelsen kan ikke oplyse de studerendes cpr.nummer til praktikinstitutionerne. Praktikinstitutionen skal indhente straffe- og/eller børneattester så tidligt som muligt inden praktikkens begyndelse for at sikre, at der ikke sendes studerende i praktik, som praktikinstitutionen måtte anse som uegnet til den pågældende praktik. Danmark: Praktikaftalen udfyldes og underskrives, hvorefter praktikanten indscanner og mailer den til Anne Mette Brønnum Hvis der ikke kan indgås en praktikaftale, skal praktikkoordinator kontaktes af praktikant og praktikvejleder. For praktikvejledere : Informationsdag for førstegangsvejledere Uddannelsen afholder inden praktikstart en undervisningsdag for nye praktikvejledere. Der udsendes en særskilt indbydelse og der er bindende tilmelding til dagen. For praktikvejledere og studerende : Praktikstart Før praktikken starter afholder Socialrådgiveruddannelsen en dag for praktikanter og praktikvejledere. Dagens program vil være en velkomsttale fra uddannelseslederen på Socialrådgiveruddannelsen samt et oplæg og øvelser i forhold til at forventningsafstemme samarbejdsrelationen mellem praktikvejleder og praktikant. Socialrådgiveruddannelsen er vært ved en fælles frokost. Temadage for praktikvejledere: Efter praktikkens start afholdes der 2 temadage for praktikvejlederne, hvor temaet vil være deres rolle som praktikvejledere i forhold til praktikplanen og statusmødet og den vejledning/supervision de skal give til praktikanten. Der udsendes særskilt invitation til dagen og der er bindende tilmelding. For socialrådgiveruddannelsen i Aarhus, bedes praktikanterne tilmelde sig praktikstartsdagen senest 3 dage forud for dagen via det link, som bliver sendt ud til holdet. Praktikvejlederne bedes tilmelde sig de arrangementer, de ønsker at deltage i via det link, som fremgår af tildelingsbrevet, som er mailet til dem eller via hjemmesiden på Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus. 9

10 Praktikkens regler og Rammer Uddannelsens overordnede formål "Formålet med uddannelsen til professionsbachelor som socialrådgiver er at kvalificere den uddannede til at varetage opgaver inden for socialrådgivning og socialt arbejde. Den uddannede skal selvstændigt og på tværs af professioner og sektorer kunne bidrage til forebyggelse og løsning af sociale problemer samt planlægge, koordinere, gennemføre, evaluere og udvikle socialfaglige indsatser på individ-, gruppe-, organisations- og samfundsniveau inden for den offentlige forvaltning, herunder på beskæftigelsesområdet, foranstaltningsområdet og i privat regi." "Uddannelsen giver den uddannede ret til at anvende titlen professionsbachelor som socialrådgiver. Den engelske titel er Bachelor of Social Work. Uddannelsens engelske betegnelse er Bachelor's Degree Programme in Social Work." (Undervisningsministeriet: Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som socialrådgiver, BEK. nr. 766 af 24/06/2011 1, stk. 1). Praktikmodulet udgør 30 ECTS. Uddannelsens opbygning Socialrådgiveruddannelsen er en fuldtidsuddannelse der varer 3,5 år (210 ECTS). Uddannelsen er tilrettelagt i moduler som bedømmes ved interne eller eksterne prøver: Oversigt over semestre, modulnumre og modulernes placering med udgangspunkt i Studieordningen gældende fra År Semester Modul Modultemaer Sociale problemer og socialt arbejdes praksis Socialrådgivning, udvikling, rammer og praksis Arbejdsmarkedet og det sociale arbejde Udsatte grupper, personer med handicap og socialt arbejde ECTS Bedømmelse 15 Intern 15 Intern 15 Intern 15 Ekstern, 1. års. Prøve Familier, børn og unge og socialt arbejde 15 Intern Organisation, metoder og praksis 15 Intern Praktik 30 Ekstern Tværprofessionalitet og socialrådgiverens funktion og rolle 15 Intern Valgmodul 15 Intern/ekstern 10

11 Perspektiver på og udvikling af socialt Intern arbejde Valgmodul 15 Intern/ekstern Socialt arbejde og viden 10 Intern Bachelorprojekt 20 Ekstern, bacheloreksamen Uddannelsens seks kerneområder Socialrådgiveruddannelsens kerneområder beskriver uddannelsens centrale vidensfelter, som indgår enkelt- eller tværfagligt i alle uddannelsens moduler. Beskrivelser af de enkelte kerneområder findes i bilag 1. Praktikken Praktikken finder sted i uddannelsens 4. semester og strækker sig over 5 måneder. Modulet udgør 30 ECTS. Praktikken strækker sig enten fra februar til og med juni eller fra september til og med januar. Praktikken foregår individuelt på en praktikinstitution, der udfører socialt arbejde og hvor den studerende kan modtage professionsrettet vejledning. Praktikplaceringer godkendes af Socialrådgiveruddannelsen. Praktikken tilrettelægges således, at den studerende arbejder i en progression fra en observerende rolle, over en deltagende til en reflekterende og selvstændigt udøvende rolle. Ved tilrettelæggelsen tages højde for de faglige og personlige læringsmål, som fremgår af den studerendes praktikplan. (Jf. afsnittet om praktikplanen). Praktikvejlederen og den studerende kan til enhver tid under praktikforløbet kontakte underviseren eller praktikkoordinator med spørgsmål, tvivl eller ideer i forhold til forløbet. Som læringselement er praktikken ulønnet og praktikanter indgår ikke i praktikinstitutionens normering. Formål Modulet har fokus på socialt arbejdes praksis. Praktikken skal give den studerende mulighed for at arbejde med egen læring i anvendelsen af socialt arbejdes vidensgrundlag i en konkret professionssammenhæng. Praktikforløbet tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og selvstændigt udøvende. 11

12 Læringsmål for praktikmodulet Den studerende skal have viden om: Politiske, retlige, økonomiske og organisatoriske rammer for praktikinstitutionen Sociale problemer og livsbetingelser for praktikinstitutionens målgruppe Praktikinstitutionens værdigrundlag Praktikinstitutionens indsatser, metoder og redskaber Tværprofessionelt samarbejde som det udfolder sig i praktikinstitutionen Den studerende skal have færdigheder i at: Kommunikere professionelt herunder tilrettelægge, gennemføre og evaluere samtaler. Gennemføre en helhedsorienteret undersøgelse af en konkret social problemstilling og på den baggrund udarbejde en socialfaglig vurdering Anvende juridisk metode ift. konkrete problemstillinger Etablere relationer og indgå i samarbejdsprocesser med borgere og samarbejdspartnere. Formidle faglige problemstillinger og løsninger såvel mundtlig som skriftlig til samarbejdsparter og borgere Indgå i drøftelser af praktikinstitutionens opfølgninger og evalueringer med henblik på kvalificering og udvikling af arbejdet Den studerende skal have kompetencer til at: Selvstændig opgaveløsning indenfor praktikinstitutionens rammer med anvendelse af relevante metoder og redskaber Etablere kontakt og indgå i relationer med borgere samt arbejde metodisk og systematisk indenfor praktikinstitutionens rammer Reflektere over og arbejde på grundlag af praktikinstitutionens værdigrundlag Identificere egne faglige og personlige forudsætninger og egne læringsbehov i tilknytning til professionen De overordnede elementer i praktikken I praktikken er der følgende elementer: Praktikplanen Statusmødet og referatet herfra En case og en mødeindkaldelse, som den studerende har udarbejdet Den mundtlige modulprøve herunder udarbejdelse af en dagsorden til den mundtlige prøve Praktikaftale Danmark: Socialrådgiveruddannelsen indgår en aftale med praktikinstitutionen forud for forløbet: 12

13 Den studerende og praktikvejlederen indgår en skriftlig praktikaftale ved praktikantens forbesøg på institutionen. Udland: Ved praktik i udlandet indgås aftalen enten via Socialrådgiveruddannelsens partnerskoler/-universiteter eller som en skriftlig kontrakt mellem Socialrådgiveruddannelsen, praktikvejlederen og den studerende forud for praktikken. Opgaver og ansvar Praktikinstitutionen Praktikinstitutionen udarbejder i samråd med Socialrådgiveruddannelsen en beskrivelse af praktikstedet og det enkelte praktiktilbud. Beskrivelsen skal godkendes af Socialrådgiveruddannelsen. Praktikinstitutionen er ansvarlig for, at den studerende får mulighed for at arbejde med opgaver gennem praktikken, som bevirker, at praktikforløbet kan leve op til målene for praktikken. Praktikinstitutionens ledelse har det overordnede ansvar for praktikforløbet og stiller en ansvarlig praktikvejleder til rådighed. Den ansvarlige praktikvejleder skal være en fagligt kvalificeret medarbejder med erfaring fra socialt arbejde, som ville kunne varetages af socialrådgivere/socialformidlere/social workers. Praktikvejlederen Er bindeled til Socialrådgiveruddannelsen og ansvarlig for, at den studerende har adgang til socialrådgiverfaglig vejledning og supervision. Skal i samarbejde med praktikanten udarbejde en individuel praktikplan, der tilgodeser praktikkens læringsmål og er støttende i processen med at gøre praktikplanen til et styringsredskab for den studerende. Medvirker ved statusmødet. Er ansvarlig for at registrere den studerendes fravær. Kontakter underviser fra Socialrådgiveruddannelsen ved problemer i praktikforløbet. Socialrådgiveruddannelsen Yder information om gældende regler til praktikinstitutionen. Udpeger en socialrådgiveruddannet underviser, som følger den enkelte studerende og yder vejledning til praktikant og praktikvejleder efter aftale. Underviser godkender praktikplanen, er mødeleder og referent ved statusmødet og forestår den mundtlige afprøvning af praktikken. Socialrådgiveruddannelsen afholder forskellige aktiviteter for praktikvejlederne med udgangspunkt i praktikvejlederens rolle som praktikvejleder. I tilfælde, hvor praktikvejlederen ikke er socialrådgiver/socialformidler/social worker bidrager uddannelsen med socialrådgiverfaglig vejledning til enten praktikvejleder eller studerende. Hvis den studerende har faglige vanskeligheder, kan praktikvejlederen bede Socialrådgiveruddannelsens underviser om særlig bistand med henblik på at supplere, justere eller ændre den individuelle praktikplan for at støtte den studerendes faglige og personlige udvikling af teore- 13

14 tisk og praksisbaseret professionel kompetence. Der kan indgås aftale om, at der tilbydes særlig støtte til den studerende i den resterende del af praktikken. Praktikanten Skal i samarbejde med praktikvejlederen udarbejde en individuel praktikplan, der tilgodeser praktikkens mål. Praktikplanen skal godkendes af underviseren. Skal udarbejde en case og en dagsorden til statusmødet. Har mødepligt og tavshedspligt. Tavshedspligten vedvarer efter praktikkens ophør. Skal kontakte underviser, hvis der opstår problemer i praktikforløbet. Skal udarbejde en case, en mødeindkaldelse og en dagsorden til den mundtlige modulprøve. Være vært og planlægge et program for besøg af studerende fra Socialrådgiveruddannelsen. Studerende med praktik i udlandet udarbejder en formidlingsopgave. Er ansvarlig for at uploade følgende dokumenter rettidigt i Wiseflow: praktikplanen og dokumentation for den godkendelse, referat fra statusmødet, case og mødeindkaldelse samt dagsorden til den mundtlige prøve. Praktikplan Inden for de første fire uger af praktikken udarbejder den studerende i samarbejde med praktikvejlederen en praktikplan, der beskriver praktikantens opnåelse af vidensmålene for praktikmodulet og, hvordan praktikanten forventer at arbejde med de øvrige læringsmål i praktikperioden. Praktikplanen tager udgangspunkt i læringsmålene for praktikken og skal være et styringsredskab for den studerende. Praktikplanen skal godkendes af underviseren. Praktikplanen og dokumentation for dens godkendelse indgår i eksaminationsgrundlaget ved den mundtlige prøve. Se endvidere under afsnittet om praktikplanen. Statusmødet I den sidste halvdel af praktikforløbet foretager praktikant, praktikvejleder og underviser en status. Det præcise tidspunkt for statusmødet aftales mellem underviser, praktikvejleder og den studerende. Statusmødet er konsulterende for praktikvejleder og studerende i forhold til, hvorvidt den studerende er i den forventede progression fra det observerende over det deltagende til det selvstændigt udøvende niveau med henblik på at kunne indfri praktikkens læringsmål ved praktikkens afslutning. Inden statusmødet udarbejder den studerende en dagsorden for mødet og beskriver en case, der kan danne baggrund for en faglig drøftelse med afsæt i læringsmålene vedrørende færdigheder for modulet. Dagsorden og case mailes senest 2 hverdage inden statusmødet til den underviser, som den studerende har fået tildelt. Underviser udarbejder referat fra statusmødet. Referatet underskrives af den studerende, praktikvejleder og underviser. Se endvidere under afsnittet om statusmødet. Danmark: 14

15 Statusmødet afholdes på praktikinstitutionen. Statusmødet kan også afholdes på uddannelsesinstitutionen, ved et telefonmøde eller som videokonference afhængig af den enkelte situation. Udland: I tilfælde hvor underviser medvirker long-distance, gennemføres samtalen telefonisk eller ved en videokonference. Den mundtlige prøve Praktikken afsluttes med en mundtlig ekstern prøve, der bedømmes af underviser og ekstern censor efter 7-trinsskalaen. Eksaminator er den underviser, som har fulgt den studerende i praktikforløbet. Ved den mundtlige prøve er læringsmålene for modulet vedrørende kompetencer i fokus. Udgangspunktet for den mundtlige prøve kan være den samme case, som den studerende fremsendte som bilag til statusmødet. Casen kan til den mundtlige eksamen være uddybet, ajourført eller justeret. Den studerende kan også udarbejde en ny case. Med afsæt i casen, skal den studerende udarbejde en mødeindkaldelse. Ligeledes skal den studerende udarbejde en dagsorden til den mundtlige prøve. En forudsætning for at gå til den mundtlige prøve er, at dokumentation for den gennemførte mødepligt/deltagelsespligt er uploaded rettidigt i Wiseflow inden afholdelse af den mundtlige prøve. Der henvises til afsnittet om deltagelsespligt/mødepligt og tidsoversigten forrest i praktikhåndbogen. Nærmere beskrivelse af prøven for modul 7 fremgår af prøvebestemmelsen for modul 7 på Studienet. Danmark: Ved praktik i Danmark finder den afsluttende mundtlige prøve sted på Socialrådgiveruddannelsen. Udland: Ved praktik i udlandet finder den afsluttende mundtlige prøve sted på Socialrådgiveruddannelsen, når den studerende er vendt tilbage til Danmark eller, såfremt det er muligt, ved virtuelle prøveformer. Studerende der er tilknyttet udenlandske partneruniversiteter kan, dersom det er aftalt ved praktikkens begyndelse, gennemføre den mundtlige prøve ved partneruniversitetet. Mødepligt/deltagelsespligt Den studerende har fuld mødepligt i hele praktikperioden. På et fremsendt dokument jf. bilag 5, skal praktikvejleder dokumentere, at den studerende har opfyldt mødepligten/deltagelsespligten. Dette dokument skal den studerende uploade i Wiseflow den sidste dag i praktikken, senest kl (dansk tid). Arbejdstid Den studerendes ugentlige praktiktid svarer til fuld tid på det pågældende praksissted (37-42 t. uge), medmindre den studerende har fået bevilget dispensation i forhold til nedsat arbejdstid forud for praktikken. Arbejdstiden tilrettelægges efter aftale med praktikvejlederen. 15

16 Fravær og sygdom Praktikvejlederen er ansvarlig for registrering af fravær. Har en praktikant været fraværende i mere end 12 dage af den samlede praktiktid, kan praktikken ikke bedømmes. Hvis et fravær på mere end 12 dage af den samlede praktiktid skyldes sygdom og/eller anden hindring, der kan sidestilles med sygdom, kan Socialrådgiveruddannelsen tillade forlængelse af praktikken, hvis det er muligt og praktikinstitutionen er enig heri. Såfremt praktikken afbrydes pga. den studerendes lægedokumenterede sygdom, kan den studerende maksimum påbegynde en ny praktik en gang yderligere. Ferie og helligdage Studerende kan ikke afholde ferie eller orlov i praktiksemestret. Danmark: Praktikanter i Danmark har fri på helligdage og følger i øvrigt praktikinstitutionens regler vedrørende frihed på Grundlovsdag og 1. maj. Udland: Praktikanter i udlandet følger praktikinstitutionens regler vedr. det pågældende lands helligdage. Skift af praktikinstitution under praktikken Inden for de første 3 uger af praktikperioden kan det tillades, at en studerende skifter praktikinstitution, hvis Socialrådgiveruddannelsen finder det hensigtsmæssigt og det er praktisk muligt. Behandling af uoverensstemmelser i praktikforløbet Hvis der opstår uoverensstemmelser mellem den studerende og praktikinstitutionen, er praktikvejleder og/eller underviseren ansvarlige for, at problemet drøftes med den studerende med henblik på en løsning. Kan der ikke opnås enighed mellem parterne om en løsning af uoverensstemmelsen, inddrages praktikinstitutionens og Socialrådgiveruddannelsens ledelse. Et praktikforløb kan ikke bringes til ophør før Socialrådgiveruddannelsen har været inddraget i forløbet. 16

17 Praktikplan Inden for de første 4 uger af praktikken udarbejder den studerende i samarbejde med praktikvejlederen en praktikplan, der beskriver, hvordan praktikanten forventer at arbejde med læringsmålene i praktikken. Praktikplanen skal udarbejdes i den skabelon, som følger læringsmålene og fremgår af bilag 2. Det er den studerendes ansvar at udarbejde praktikplanen. Praktikvejlederens rolle i forhold hertil er bl.a at være understøttende i processen med at gøre praktikplanen til et styringsredskab for den studerende. I praktikplanen, skal den studerende beskrive opnåelse af vidensmålene for modulet og udarbejde en plan for hvordan og hvornår læringsmålene vedrørende færdigheder og kompetencer opnås. Den studerende mailer praktikplanen til den underviser, som de har fået tildelt. Jf. tidsoversigten forrest i praktikhåndbogen. Praktikplanen skal godkendes af underviseren, som mailer en dokumentation for dens godkendelse til den studerende og praktikvejlederen. Praktikplanen og dokumentation for dens godkendelse indgår i eksaminationsgrundlaget ved den mundtlige prøve. Jf prøvebestemmelsen for modul 7 på Studienet. Formål med praktikplanen At praktikanten opnår og beskriver vidensmålene for modulet At udarbejde en plan for praktikforløbet i forhold til læringsmålene vedrørende færdigheder og kompetencer At praktikant og praktikvejleder under forløbet har overblik over, hvilke læringsmål der er nået, og hvilke læringsmål der mangler At give underviseren mulighed for at vurdere om rammerne og opgaverne i praktikperioden muliggør opfyldelsen af læringsmålene for evt. at kunne medvirke til en justering af praktikken At indgå som et centralt element i statusmødet og den afsluttende prøve Aflevering Praktikplanen underskrives af praktikvejleder og den studerende Jf. bilag 2. Forsiden findes på Studienet under holdnummer, modul 7/praktik. Praktikplanen scannes og mailes til underviser således, at praktikplanen er underviseren i hænde på den dato og det tidspunkt, som fremgår af tidsoversigten forrest i praktikhåndbogen. Det er den studerendes ansvar at sikre sig, at praktikplanen er korrekt fremsendt. Godkendelse Underviseren godkender/godkender ikke praktikplanen med den deadline, der fremgår af tidsoversigten forrest i praktikhåndbogen. Underviser mailer en dokumentation for praktikplanens godkendelse til praktikvejlederen og den studerende. 17

18 Statusmødet I sidste halvdel af praktikforløbet afholdes der et statusmøde, hvor praktikant, praktikvejleder og underviser drøfter de anliggender, der har betydning for de studerendes praktikforløb. Underviser er mødeleder og referent på statusmødet. Mødet er konsulterende i forhold til, hvorvidt den studerende er i den forventede progression fra det observerende over det deltagende til det selvstændigt udøvende niveau, med henblik på at kunne indfri læringsmålene ved praktikkens afslutning. Mødet har en varighed på 1½ til 2 timer og kan afholdes på praktikinstitutionen, uddannelsesinstitutionen, som telefonmøde eller som videokonference, afhængig af den konkrete situation. Ved praktik i udlandet kan statusmødet afholdes telefonisk eller ved anvendelse af andre medier. Inden statusmødet udarbejder den studerende en case og på baggrund heraf en dagsorden til statusmødet, der kan danne baggrund for en faglig drøftelse med afsæt i læringsmålene vedrørende færdigheder for modulet. Udgangspunktet for en case, er en problemstilling i praktikantens relation og samarbejde med en konkret målgruppekontakt, som den studerende har haft i praktikinstitutionen. Ved målgruppekontakt forstås den/de målgruppe/er, som den pågældende praktikinstitution samarbejder med eksempelvis enkeltpersoner, familier, grupper, lokalsamfund eller samarbejdsorganisationer/samarbejdspartnere. Dagsordenen skal indeholde en præcisering af læringsmålene vedrørende færdigheder for modulet med afsæt i den udarbejdede case og den konkrete praksis i den studerendes praktikinstitution Læringsmålene vedrørende færdigheder for modulet Den studerende skal have færdigheder i at: Kommunikere professionelt herunder tilrettelægge, gennemføre og evaluere samtaler Gennemføre en helhedsorienteret undersøgelse af en konkret social problemstilling og på den baggrund udarbejde en socialfaglig vurdering Anvende juridisk metode ift. konkrete problemstillinger Etablere relationer og indgå i samarbejdsprocesser med borgere og samarbejdspartnere Formidle faglige problemstillinger og løsninger såvel mundtlig som skriftlig til samarbejdsparter og borgere Indgå i drøftelser af praktikinstitutionens opfølgninger og evalueringer med henblik på kvalificering og udvikling af arbejdet Casen skal være anonymiseret (jf.lovgivningen herom) og må max. fylde 2400 anslag (1 A4 side). Der må ikke være bilag til casen. 18

19 Praktikvejleder har ret til at gennemse case og dagsorden med det formål at sikre sig, at oplysninger er tilstrækkeligt anonymiseret. Den udarbejdede case og dagsorden til statusmødet mailes 4 hverdage inden statusmødet til den underviser, som den studerende har fået tildelt. Referat Til referatet fra statusmødet anvendes et skema jf. bilag 3. Det omfatter en status over praktikforløbet, herunder en status i forhold til læringsmålene vedrørende færdigheder samt beslutninger om fremtidige fokus- og arbejdspunkter. Skemaet udfyldes under samtalen af underviser. Referatet godkendes og underskrives af alle mødedeltagere. Er der usikkerheder eller problemer, skriver underviser supplerende notater vedrørende det fremtidige samarbejde/praktikforløb. Underviser mailer efterfølgende referatet til praktikant og praktikvejleder. Referatet fra statusmødet indgår i eksaminationsgrundlaget ved den mundtlige prøve.jf. prøvebestemmelserne for modul 7 på Studienet. Danmark: Statusmødet afholdes på praktikinstitutionen. Statusmødet kan også afholdes på uddannelsesinstitutionen, ved et telefonmøde eller som videokonference afhængig af den enkelte situation. Underviser aftaler et tidspunkt for statusmødet med praktikvejleder og praktikant. Udland: Ved praktik i udlandet afholdes statusmødet telefonisk eller ved anvendelse af andre medier. Underviser aftaler et tidspunkt for statusmødet med praktikvejleder og praktikant. 19

20 Den mundtlige prøve Praktikken afsluttes med en mundtlig ekstern prøve, der bedømmes af underviser og ekstern censor efter 7-trinsskalaen. Den mundtlige eksterne prøve har en varighed på 45 minutter inklusiv votering. Ved den mundtlige prøve er læringsmålene for modulet vedrørende kompetencer i fokus. Modulets læringsmål vedrørende kompetencer Den studerende skal have kompetencer til at: Selvstændig opgaveløsning indenfor praktikinstitutionens rammer med anvendelse af relevante metoder og redskaber Etablere kontakt og indgå i relationer med borgere samt arbejde metodisk og systematisk indenfor praktikinstitutionens rammer Reflektere over og arbejde på grundlag af praktikinstitutionens værdigrundlag Identificere egne faglige og personlige forudsætninger og egne læringsbehov i tilknytning til professionen Case og mødeindkaldelse Udgangspunktet for den mundtlige prøve kan være den samme case, som den studerende fremsendte som bilag til statusmødet. Casen kan til den mundtlige eksamen være uddybet, ajourført eller justeret. Den studerende kan også udarbejde en ny case. Udgangspunktet for en case, er en problemstilling i praktikantens relation og samarbejde med en konkret målgruppekontakt, som den studerende har haft i praktikinstitutionen. Ved målgruppekontakt forstås den/de målgruppe/er, som den pågældende praktikinstitution samarbejder med eksempelvis enkeltpersoner, familier, grupper, lokalsamfund eller samarbejdsorganisationer/samarbejdspartnere. Casen må max. fylde 4800 anslag (svarende til ca. 2 A4 sider) og skal være anonymiseret (jf. lovgivningen herom) Der må ikke være bilag til casen. Med afsæt i casen, skal den studerende udarbejde en mødeindkaldelse. Dagsorden til den mundtlige prøve Til den mundtlige prøve udarbejder den studerende en dagsorden, som skal indeholde en præcisering af læringsmålene vedrørende kompetencer for modulet med afsæt i den udarbejdede case og den konkrete praksis i den studerendes praktikinstitution. Dagsorden for den mundtlige prøve må max. fylde 1 A4 side. Den udarbejdede case (enten en ny case eller en justeret, uddybet og ajourført case fra statusmødet) Mødeindkaldelsen Dagsordenen til den mundtlige prøve Praktikplanen og dokumentation for dens godkendelse Referat fra statusmødet Skal uploades i Wiseflow på det angivne tidspunkt i tidsoversigten forrest i Praktikhåndbogen. 20

21 Vedrørende den mundtlige prøve henvises til prøvebestemmelserne for modul 7, som findes på Studienet, Uddannelse, Eksamen, gældende eksamensbekendtgørelse. Praktikvejleder har ret til at gennemse case, mødeindkaldelse og dagsorden med det formål at sikre sig, at oplysninger er tilstrækkeligt anonymiserret. 21

22 Øvrige forhold under praktikken Danmark: Vært for studerende fra uddannelsens modul 2. Af studieplanen for modul 7 fremgår det, at praktikanten, som gennemfører praktikken i Danmark, skal være vært for studerende fra uddannelsens 1. semester. Studerende fra Århus som gennemfører deres praktik i Danmark, skal i den sidste del af praktikperioden være vært for en til tre studerende fra uddannelsens 1. semester modul 2. Undervisningen forbereder de studerende på besøget. Modul 2 tager udgangspunkt i rammerne for socialrådgiverens arbejde og den studerende fra modul 2, skal efter praksisbesøget være med til at skrive en gruppeopgave, hvor der tages udgangspunkt i den kontekst, de har besøgt. Besøget har en varighed af 2 sammenhængende arbejdsdage. Praktikanten udarbejder et program for de to dage og mailer senest en uge før besøget - programmet til den studerende, som kommer på besøg. For praktikanten er formålet med besøget, at praktikanten får træning i at formidle praktikinstitutionens formål, opgaver og praksis med særlig vægt på praktikstedets organisatoriske, juridiske, politiske og økonomiske rammer og disse rammers betydning for det socialt faglige arbejde. For den studerende fra modul 2 er formålet: - At opnå viden om socialrådgivning og socialrådgiverens rolle i en konkret praksiskontekst - At opnå viden om de politiske, organisatoriske og retslige rammer for en konkret socialrådgiverkontekst og disse rammers betydning for det sociale arbejde - At reflektere over professionens etikgrundlag ud fra en konkret praksiskontekst - At få inspiration til den projektopgave der efterfølgende skal udarbejdes På Studienet under holdnummer modul 7/praktik, vil der ca. 3 uger inden praktikbesøget fremgå en liste over, hvem hver enkelt praktikant får besøg af, og hvilke datoer besøgene ligger på. Udland: Beskrivelse af praktikstedet Den studerende udarbejder en beskrivelse af praktikstedet til brug for kommende studerende, som overvejer at gennemføre praktikken i udlandet. Beskrivelsen af praktikstedet udarbejdes efter følgende disposition: 22

23 Praktikinstitutions navn: Vejleders navn: Adresse: Tlf.nr.: Praktikantens navn: Praktikperiode: Hold: Praktikantens arbejdstider: Hjemmeside: Beskrivelse af institutionen: Politiske og organisatoriske rammer (kommune, region, stat, NGO, andet): Retlige rammer: Institutionens/afdelingens formål: Målgruppe(r): Metoder: Personale: Socialrådgiver/praktikvejleders funktion og arbejdsopgaver: Praktikantens funktion og arbejdsopgaver (hvis forskellige fra vejleders): Samarbejdspartnere (interne og eksternt): Ved praktik i udlandet: Gode råd til kommende praktikanter på samme destination om f.eks.: Visum Vaccinationer Billige billetter Boligsøgning Ting som er nødvendige eller unødvendige at tage med Kulturelle do's and don'ts Prisniveau på destinationen, evt. råd vedr. legatsøgning Må kommende praktikanter kontakte dig når du kommer hjem. Hvis ja, hvordan? Beskrivelsen es til Anke Beuck 23

24 Bilag 1. Beskrivelse af kerneområder for Socialrådgiveruddannelsen 1. Teorier, metoder og etik inden for socialt arbejde. 35 ECTS Kerneområdets indhold er teorier, begreber og metoder inden for socialt arbejde og socialrådgivning, der leverer et fagligt og metodisk handlegrundlag i professionsudøvelsen. Socialt arbejde er vidensbaseret og funderet på en professionel etik. Socialt arbejde har et bredt virkefelt og udøves i forskellige konkrete faglige kontekster og organiseringer. Kerneområdet dækker en række professionelle færdigheder og kompetencer i socialt arbejde. 2. Individet i samfundet, menneskers udvikling og sociale relationer. 20 ECTS Kerneområdets indhold er teorier, begreber og viden om menneskets udvikling, dets sociale relationer og samspillet mellem individ og samfund. Det sociale arbejde baserer sig på forståelse af samfundsmæssige, kulturelle og individuelle processer som nødvendige forudsætninger for hensigtsmæssige handlinger, færdigheder og kompetencer i praksis, herunder en opmærksomhed på generelle betingelser og borgerperspektiver. 3. Sociale problemer, ledighed og livsbetingelser. 20 ECTS Kerneområdets indhold er teorier, begreber og viden om sociale problemer, ledighed og livsbetingelser - de årsagsmæssige sammenhænge og handlemuligheder. Sociale problemer forstås i en kontekst, hvor såvel biologiske, psykologiske, sociale som samfundsmæssige forhold spiller sammen. Sociale problemer er det sociale arbejdes primære genstandsfelt, og forståelsen af og perspektivet på sociale problemer er afgørende for strategier og muligheder i professionsudøvelsen. Kerneområdet leverer færdigheder og kompetencer i at beskrive, analysere, vurdere og handle i forhold til sociale problemer på individ-, gruppe-, organisations- og samfundsniveau. 4. Velfærdspolitik og den retlige regulering af socialfaglige indsatser. 20 ECTS Kerneområdets indhold er teorier, begreber og viden om den velfærdsstatslige og politiske bestemmelse af det sociale arbejdes mål, opgave og funktion, som kommer til udtryk på forskellige områder, og som angiver den retlige regulering af sociale indsatser. Regler om rådgivning og vejledning, hjælp og støtte er i velfærdsstaten fastlagt juridisk og angiver de materielle retlige muligheder og betingelser for at håndtere sociale problemer i praksis. Det indgår som færdigheder og kompetencer at kunne handle som retsanvender i socialt arbejde og rådgive om den enkeltes retsstilling. 5. Organisation og økonomiske rammer for indsatser på det sociale og det arbejdsmarkedspolitiske område. 20 ECTS Kerneområdets indhold er teorier, begreber og viden om organisation og økonomiske betingelser som kontekst for udførelsen af alt professionelt socialt arbejde. Særligt for socialt arbejde i offentlige forvaltninger gælder, at det er underlagt forvaltningsretlige rammer og bemyndigelser og håndterer sociale problemer under hensyn til økonomiske muligheder. Socialt arbejde udfø- 24

25 res ofte i samarbejde med andre og er tværprofessionelt anlagt med socialrådgiveren i en koordinerende rolle. Kerneområdet giver færdigheder og kompetencer inden for organisation og ø- konomi. 6. Evaluering, udvikling og kvalitetssikring af socialt arbejde. 15 ECTS Kerneområdets indhold er teorier, begreber og viden om produktion og anvendelse af viden i socialt arbejdes praksis. Viden om socialt arbejde udvikles på mange aktørniveauer. Der anvendes en mangfoldighed af metoder og tilgange til at skabe viden om, udvikling af og innovation i socialt arbejde. I kerneområdet sættes fokus på evidens- og forskningsbaseret, samt praksis- og erfaringsbaseret viden. Kerneområdet leverer færdigheder i evaluering og kvalitetssikring samt et fokus på egen læring og udvikling af praksis. 25

26 Bilag 2 Denne skabelon findes på Studienet.via.dk under holdnummer, Modul 7 Skema til udarbejdelse af praktikplan Navn Tlf. nr.: VIA mail: Hold: Praktikperiode: Praktikinstitution: Afdeling: Adresse: Tlf. nr.: Mail: Afdelingsleder: Praktikvejleder: Underviser: Daglige arbejdstider: Fravær meldes til: Fysisk placering: Dato:.. Underskrift praktikant:. Underskrift praktikvejleder:.. 26

27 Inden for de første fire uger af praktikken udarbejder den studerende i samarbejde med praktikvejlederen en praktikplan, der beskriver praktikantens opnåelse af vidensmålene for praktikmodulet og, hvordan praktikanten forventer at arbejde med de øvrige læringsmål i praktikperioden. A. Beskriv den viden du har med udgangspunkt i læringsmålene om viden: 1. Politiske, retlige, økonomiske og organisatoriske rammer for praktikinstitutionen 2. Sociale problemer og livsbetingelser for praktikinstitutionens målgruppe 3. Praktikinstitutionens værdigrundlag 4. Praktikinstitutionens indsatser, metoder og redskaber 5. Tværprofessionelt samarbejde som det udfolder sig i praktikinstitutionen I din beskrivelse skal du være opmærksom på at komme omkring samtlige læringsmål om viden. Din beskrivelse skal følge her: B. Plan for færdigheds- og kompetencemål I nedenstående skema skal du udarbejde en plan for hvordan og hvornår du forventer at opfylde de læringsmål der drejer sig om færdigheder og kompetencer. (Du skal være opmærksom på, at alle punkterne skal udfyldes.) Læringsmål Færdigheder: Hvordan og med hvilke typer af arbejdsopgaver vil den studerende arbejde med at opnå/indfri læringsmålene inden for færdigheder under praktikken. Angiv de konkrete arbejdsopgaver du skal varetage for at opnå de nævnte færdigheder Inddrag de teorier og metoder der anvendes på praktikstedet og Hvornår forventes den studerende at træne/indfri dette/disse læringsmål Angiv hvornår i praktikforløbet du forventes at træne de færdigheder/udføre de opgaver du har 27

28 den teoretiske viden du har fra uddannelsen (herunder kilde- og litteraturhenvisning) beskrevet 1. Kommunikere professionelt, herunder; tilrettelægge, gennemføre og evaluere samtaler 2. Gennemføre en helhedsorienteret undersøgelse af en konkret social problemstilling og på den baggrund udarbejde en socialfaglig vurdering 3. Anvende juridisk metode ift. konkrete problemstillinger 4. Etablere relationer og indgå i samarbejdsprocesser med borgere og samarbejdsparter 5. Formidle faglige pro- 28

29 blemstillinger såvel mundtlig som skriftelig til samarbejdsparter og borgere 6. Indgå i drøftelser af praktikinstitutionens opfølgninger og evalueringer med henblik på kvalificering og udvikling af arbejdet Læringsmål Kompetencer: 1. Selvstændig opgaveløsning inden for praktikinstitutionens rammer med anvendelse af relevante metoder og redskaber Hvordan og med hvilke typer af arbejdsopgaver vil den studerende arbejde med at opnå/indfri læringsmålene inden for kompetencer under praktikken. Angiv de konkrete arbejdsopgaver du skal varetage for at opnå de nævnte kompetencer Hvornår forventes den studerende at træne/indfri dette læringsmål Angiv hvornår i praktikforløbet du forventes at træne de kompetencer/udføre de opgaver du har beskrevet 2. Etablere kontakt og indgå i relationer med borgere samt arbejde 29

30 metodisk og systematisk inden for praktikinstitutionens rammer 3. Reflektere over og arbejde på grundlag af praktik institutionens værdigrundlag 4. Identificere egne faglige og personlige forudsætninger og e- gen læringsbehov i tilknytning til professionen Praktiske forhold: 4.1 Samarbejdet med praktikvejleder, aftaler om tidspunkter for vejledning og supervision evt. andet? 4.2 Hvem er ansvarlig for praktikanten i tilfælde af praktikvejleders fravær? 30

31 4.3 Case, mødeindkaldelse og dagsorden. Hvis vejleder ønsker at gennemlæse ovenstående forud for aflevering, beskrives hvornår (umiddelbart inden afleveringen) og hvordan (i form af mail eller papirversion)? 4.4 Andet 31

32 Bilag 3 Skabelon for referatet på statusmødet Denne skabelon findes på Studienet.via.dk under holdnummer, Modul 7 Statusmøde Praktikantens navn: Hold: Praktikinstitution: Praktikvejleder(e): Status på praktikforløbet i forhold til progressionen i praktikforløbet Status i forhold til læringsmålene vedrørende færdigheder for modulet: Kommunikere professionelt herunder tilrettelægge, gennemføre og evaluere samtaler Gennemføre en helhedsorienteret undersøgelse af en konkret social problemstilling og på den baggrund udarbejde en socialfaglig vurdering Anvende juridisk metode ift. konkrete problemstillinger Etablere relationer og indgå i samarbejdsprocesser med borgere og samarbejdspartnere Formidle faglige problemstillinger og løsninger såvel mundtlig som skriftlig til samarbejdsparter og borgere Indgå i drøftelser af praktikinstitutionens opfølgninger og evalueringer med henblik på kvalificering og udvikling af arbejdet 32

33 Aftale om fremtidige arbejds- og fokuspunter: Dato:. Underskrift: Praktikant: Praktikvejleder: Underviser:. 33

34 Bilag 4 Tilmelding til mundtlig prøve på modul 7 for studerende som er i praktik i udlandet Navn Eksamensnummer Praktiksted Praktikperiode Da jeg gennemfører i praktik i udlandet, tilmelder jeg mig hermed til følgende eksamensform: Eksamen på Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus Eksamen på VIA meeting. Inden for gængse arbejdstider dansk tid. Eksamen ved den partnerskole, som mit praktiksted er tilknyttet. Der er indgået aftale herom i forbindelse med etablering af min praktik. Kontaktperson på partnerskole: Navn Telefon Jeg har læst prøvebestemmelserne for modul 7 og er indforstået med, at denne tilmelding er bindende. Dato Praktikantens underskrift The student must or fax this choice regarding oral exam to the exam administration ) no later than the date stated in the timetable. 34

35 Bilag 5 Skabelon vedrørende dokumentation for gennemført mødepligt Denne skabelon findes på Studienet.via.dk under holdnummer, Modul 7 Dokumentation for gennemført mødepligt Praktikantens navn: Praktikinstitution: Adresse: Praktikvejleders/praktikvejlederes navn(e): Praktikantens antal fraværsdage i praktikken: Dato: Underskrift praktikvejleder/praktikvejledere. 15. januar 2016 Dokumentation for gennemført mødepligt/deltagelsespligt uploades i Wiseflow senest kl (dansk tid). 35

36 Bilag 6 Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som Socialrådgiver Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Uddannelsens formål og varighed Kapitel 2 Uddannelsens indhold Kapitel 3 Ikrafttræden Bilag 1 Den fulde tekst Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som socialrådgiver I medfør af 22 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser fastsættes: Kapitel 1 Uddannelsens formål og varighed 1. Formålet med uddannelsen til professionsbachelor som socialrådgiver er at kvalificere den uddannede til at varetage opgaver inden for socialrådgivning og socialt arbejde. Den uddannede skal selvstændigt og på tværs af professioner og sektorer kunne bidrage til forebyggelse og løsning af sociale problemer samt planlægge, koordinere, gennemføre, evaluere og udvikle socialfaglige indsatser på individ-, gruppe-, organisations- og samfundsniveau inden for den offentlige forvaltning, herunder på beskæftigelsesområdet, foranstaltningsområdet og i privat regi. Stk. 2. Den uddannede skal have viden, færdigheder og kompetencer, som angivet i bilag Uddannelsen, der er en fuldtidsuddannelse, er normeret til 210 ECTS-point. 60 ECTS-point svarer til en fuldtidsstuderendes arbejde i 1 år. Stk. 2. Uddannelsen giver den uddannede ret til at anvende titlen professionsbachelor som socialrådgiver. Den engelske titel er Bachelor of Social Work. Stk. 3. Uddannelsens engelske betegnelse er Bachelor s Degree Programme in Social Work. Kapitel 2 Uddannelsens indhold 3. Uddannelsen består af: 1) Obligatoriske moduler med et samlet omfang på 130 ECTS-point, hvoraf a) 5 ECTS-point tilrettelægges inden for beskæftigelsesområdet Udsatte børn og unge, b) 5 ECTS-point tilrettelægges inden for beskæftigelsesområdet Beskæftigelse, og c) 15 ECTS-point tilrettelægges med tværprofessionelt indhold. 2) Praktik med et samlet omfang på 30 ECTS-point, der tidligst afvikles i uddannelsens 4. semester. 3) Valgfri moduler, der for den enkelte studerende har et samlet omfang på 30 ECTS-point. 4) Bachelorprojekt på 20 ECTS-point. Stk. 2. Uddannelsens obligatoriske moduler tilrettelægges inden for følgende kerneområder: 1) Teorier, metoder og etik inden for socialt arbejde. 2) Individet i samfundet, menneskers udvikling og sociale relationer. 3) Sociale problemer, ledighed og livsbetingelser. 4) Velfærdspolitik og den retlige regulering af socialfaglige indsatser. 5) Organisation og økonomiske rammer for indsatser på det sociale og det arbejdsmarkedspolitiske område. 6) Evaluering, udvikling og kvalitetssikring af socialt arbejde. Stk. 3. Af uddannelsens valgfri moduler, jf. stk. 1, nr. 3, tilrettelægges 15 ECTS-point inden for følgende beskæftigelsesområder, hvoraf den enkelte studerende mindst skal vælge enten stk. 3, nr. 1 eller stk. 3, nr. 2: 36

Praktikhåndbog Efterår 2016 Socialrådgiveruddannelsen I Aarhus

Praktikhåndbog Efterår 2016 Socialrådgiveruddannelsen I Aarhus Praktikhåndbog Efterår 2016 Socialrådgiveruddannelsen I Aarhus VIA University College, Socialrådgiveruddannelsens praktikadministration i Aarhus: Praktikkoordinator for praktik i Danmark Ulla Ravn Campus

Læs mere

Praktikhåndbog Forår 2014 Socialrådgiveruddannelsen I Aarhus

Praktikhåndbog Forår 2014 Socialrådgiveruddannelsen I Aarhus Praktikhåndbog Forår 2014 Socialrådgiveruddannelsen I Aarhus Via Unirversity College Socialrådgiveruddannelsens praktikadministrationen i Holstebro: Praktikkoordinator Trine Glasgaard Glassow Gl. Struervej

Læs mere

Praktikhåndbog Efterår 2015. Socialrådgiveruddannelsen Aalborg Universitet. Fibigerstræde 13, 9220 Aalborg Ø

Praktikhåndbog Efterår 2015. Socialrådgiveruddannelsen Aalborg Universitet. Fibigerstræde 13, 9220 Aalborg Ø Praktikhåndbog Efterår 2015 Socialrådgiveruddannelsen Aalborg Universitet Fibigerstræde 13, 9220 Aalborg Ø Indhold Velkommen til modul 7, praktik.... 5 Tidsplan Modul 7/praktik efterår 2015... 6 Kontaktpersoner

Læs mere

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Baggrunden for denne standard er krav til undervisningens kvalitet. Kravene er defineret i bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse

Læs mere

Skema til udarbejdelse af praktikplan

Skema til udarbejdelse af praktikplan Bilag 2 Navn Tlf. nr.: VIA mail: Skema til udarbejdelse af praktikplan Hold: Praktikperiode: Praktikinstitution: Afdeling: Adresse: Tlf. nr.: Mail: Afdelingsleder: E-mail: Praktikvejleder: E-mail: Underviser:

Læs mere

Temadag for praktikvejledere

Temadag for praktikvejledere Temadag for praktikvejledere 11. Feb. 2013. V/Gina Søndergaard Lydersen Hvad er vejledning? Ingen fast definition Få forventningsafstemt med praktikanten Socialrådgiverfaglig vejleding (novice/ekspert)

Læs mere

Studieordning. Professionsbacheloruddannelsen Socialrådgiver

Studieordning. Professionsbacheloruddannelsen Socialrådgiver Studieordning Professionsbacheloruddannelsen Socialrådgiver 16. januar 2012 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledende bemærkninger til studieordningens fællesdel... 3 1.1. Forord... 3 1.2. Uddannelsens

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 5. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Studieordningens fællesdel for socialrådgiveruddannelserne i Danmark

Studieordningens fællesdel for socialrådgiveruddannelserne i Danmark Studieordning Professionsbacheloruddannelsen Socialrådgiver 1. februar 2015 Studieordningens fællesdel for socialrådgiveruddannelserne i Danmark Kapitel 1: Indledende bemærkninger til studieordningens

Læs mere

PRAKTIKHÅNDBOG, SOC2014Y, EFTERÅR 2016

PRAKTIKHÅNDBOG, SOC2014Y, EFTERÅR 2016 PRAKTIKHÅNDBOG, SOC2014Y, EFTERÅR 2016 Praktikkens regler og rammer Praktikhåndbogen for Socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet er udarbejdet på grundlag af Bekendtgørelsen om uddannelse til

Læs mere

MODUL 2 Prøvebestemmelse

MODUL 2 Prøvebestemmelse MODUL 2 Prøvebestemmelse Tema Bedømmelse Læringsmål Socialrådgivning, udvikling, rammer og praksis Intern Bestået/ikke bestået Viden: Professionens historiske udvikling, vidensgrundlag, værdier og etik

Læs mere

Studieordning. Professionsbacheloruddannelsen Socialrådgiver. Gældende pr. 1. februar 2015

Studieordning. Professionsbacheloruddannelsen Socialrådgiver. Gældende pr. 1. februar 2015 Studieordning Professionsbacheloruddannelsen Socialrådgiver Gældende pr. 1. februar 2015 Studieordningens fællesdel for socialrådgiveruddannelserne i Danmark & Studieordningens institutionsdel for VIA

Læs mere

Studieordning. Professionsbacheloruddannelsen Socialrådgiver. Studieordningens fællesdel for socialrådgiveruddannelserne i Danmark

Studieordning. Professionsbacheloruddannelsen Socialrådgiver. Studieordningens fællesdel for socialrådgiveruddannelserne i Danmark Studieordning Professionsbacheloruddannelsen Socialrådgiver Studieordningens fællesdel for socialrådgiveruddannelserne i Danmark Gældende fra 1.2.2015 Kapitel 1: Indledende bemærkninger til studieordningens

Læs mere

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Kapitel: Forord Praktikpjece Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Forord... 2 Praktikportalen... 2 Praktikadministration...

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 1. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Studieordning. Professionsbacheloruddannelsen Socialrådgiver. Studieordningens fællesdel for socialrådgiveruddannelserne i Danmark

Studieordning. Professionsbacheloruddannelsen Socialrådgiver. Studieordningens fællesdel for socialrådgiveruddannelserne i Danmark Studieordning Professionsbacheloruddannelsen Socialrådgiver Studieordningens fællesdel for socialrådgiveruddannelserne i Danmark Kapitel 1: Indledende bemærkninger til studieordningens fællesdel... 3 1.1.

Læs mere

Undervisningen Der afholdes i forbindelse med praktikken et opstarts- og et midtvejsseminar se herom senere.

Undervisningen Der afholdes i forbindelse med praktikken et opstarts- og et midtvejsseminar se herom senere. Modul 3c - Praktik Formål Målet med praktikken er at give dig mulighed for at udbygge og afprøve din viden og kompetence i det sociale arbejdes praksis i institutionelle omgivelser på et tidspunkt, hvor

Læs mere

SEMESTERORIENTERING 6. SEMESTER. Praktik. VIA University College. Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør

SEMESTERORIENTERING 6. SEMESTER. Praktik. VIA University College. Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør VIA University College SEMESTERORIENTERING 6. SEMESTER Praktik Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør VIA University College Horsens, Holstebro, Aarhus Efteråret 2014 VIA University

Læs mere

Studieordning for. Socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet semester med korrektioner 2007, 2009, 2010 og 2012

Studieordning for. Socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet semester med korrektioner 2007, 2009, 2010 og 2012 Studieordning for Socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet 2. - 7. semester 2002 med korrektioner 2007, 2009, 2010 og 2012 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag... 3 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om socialrådgiveruddannelsen

Bekendtgørelse om socialrådgiveruddannelsen Page 1 of 5 BEK nr 536 af 28/06/2002 Gældende Offentliggørelsesdato: 09-07-2002 Undervisningsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Uddannelsens formål

Læs mere

Studieordning. Professionsbacheloruddannelsen Socialrådgiver. Studieordningens fællesdel for socialrådgiveruddannelserne i Danmark

Studieordning. Professionsbacheloruddannelsen Socialrådgiver. Studieordningens fællesdel for socialrådgiveruddannelserne i Danmark Studieordning Professionsbacheloruddannelsen Socialrådgiver Studieordningens fællesdel for socialrådgiveruddannelserne i Danmark Kapitel 1: Indledende bemærkninger til studieordningens fællesdel... 3 1.1.

Læs mere

Studieordning. Professionsbacheloruddannelsen Socialrådgiver. Gældende pr. 1. august 2017

Studieordning. Professionsbacheloruddannelsen Socialrådgiver. Gældende pr. 1. august 2017 Studieordning Professionsbacheloruddannelsen Socialrådgiver Gældende pr. 1. august 2017 Studieordningens fællesdel for Socialrådgiveruddannelserne i Danmark & Studieordningens institutionsdel for VIA Socialrådgiveruddannelsen

Læs mere

Prøveform og prøvebestemmelse

Prøveform og prøvebestemmelse Modul 11D Generelle Informationer til modulprøven De studerende skal i øvrigt orientere sig og læse: Informationer om elektronisk aflevering. Afleveres opgaven ikke rettidig, ukorrekt eller mangelfuld

Læs mere

PRAKTIKINTRO TIL 1. GANGSVEJLEDERE FORÅR 2016 V/ LEKTOR GINA S. LYDERSEN

PRAKTIKINTRO TIL 1. GANGSVEJLEDERE FORÅR 2016 V/ LEKTOR GINA S. LYDERSEN PRAKTIKINTRO TIL 1. GANGSVEJLEDERE FORÅR 2016 V/ LEKTOR GINA S. LYDERSEN 1 Dagens temaer formålet med praktikken (læringsmålene og dimittendprofilen) Praktikvejleder - min nye rolle/funktion - Erfaringsudveksling

Læs mere

MODUL 6 Prøvebestemmelse

MODUL 6 Prøvebestemmelse MODUL 6 Prøvebestemmelse Tema Bedømmelse Læringsmål Socialt arbejdes organisering og praksis Intern Bestået/ikke bestået Viden: Teoretisk og empirisk viden om den politiske og administrative opbygning

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

Udfold dit talent VIA University College. Praktikhåndbog. VIA Administrationsbachelor

Udfold dit talent VIA University College. Praktikhåndbog. VIA Administrationsbachelor Udfold dit talent VIA University College Praktikhåndbog VIA Administrationsbachelor Udfold dit talent VIA University College Forord Kære praktikvejledere, studerende og UC-undervisere Denne praktikhåndbog

Læs mere

Praktikbeskrivelse og uddannelsesplan

Praktikbeskrivelse og uddannelsesplan Praktikbeskrivelse og uddannelsesplan Ifølge uddannelsesbekendtgørelsen skal praktikstedet udarbejde en praktikbeskrivelse og uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet modtager studerende (BEK

Læs mere

Opbygning af praktikken

Opbygning af praktikken Opbygning af praktikken på Energiteknologuddannelsen Bilag til Studieordning for energiteknologuddannelsen Energiteknologuddannelsen www.eal.dk Nov. 2011 Opbygning af praktikken på Energiteknologuddannelsen

Læs mere

3. studieårs tema: Det tværprofessionelle arbejde og tværprofessionelle samarbejde

3. studieårs tema: Det tværprofessionelle arbejde og tværprofessionelle samarbejde Generel beskrivelse af Valgmodulerne 11 og 12 3. studieårs tema: Det tværprofessionelle arbejde og tværprofessionelle samarbejde Hold 3K 2013 Modulbeskrivelse Modul 11 og 12 Januar 2016 Udarbejdet i henhold

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af

Læs mere

Praktikpjece for 3. praktik

Praktikpjece for 3. praktik Professionshøjskolen UCC Pædagoguddannelsen Nordsjælland Carlsbergvej 14 3400 Hillerød Pædagoguddannelsen Nordsjælland Praktikpjece for 3. praktik December 2010 Side 1 af 6 Forord Formålet med denne pjece

Læs mere

Semesterbeskrivelse 5. semester Socialra dgiveruddannelsen E2017

Semesterbeskrivelse 5. semester Socialra dgiveruddannelsen E2017 Semesterbeskrivelse 5. semester Socialra dgiveruddannelsen E2017 Oplysninger om semestret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

S o c i a l r å d g i v e r

S o c i a l r å d g i v e r Socialrådgiver Kan du have mange bolde i luften på én gang uden at miste overblikket? Interesserer du dig for mennesker og deres sociale eksistens og vilkår? Interesserer du dig for samfundsforhold? Har

Læs mere

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg Praktikleder: Jørn-Erik Rasmussen mail: jsm@ucsj.dk, tlf. 7248 2822 Praktiksekretær: Lene Vedsted

Læs mere

Viden og vidensformer i det sociale arbejde og den beskæftigelsesrettede indsats

Viden og vidensformer i det sociale arbejde og den beskæftigelsesrettede indsats Modulprøver og eksamen Modul 12 Bedømmelse Læringsmål Viden og vidensformer i det sociale arbejde og den beskæftigelsesrettede indsats Ekstern: 7-trinskala Den studerende har viden om: Praksis og anvendt

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen Retningslinjer for Praktik på Datamatikeruddannelsen Baggrund På datamatikeruddannelsens 5. semester skal de studerende gennemføre et praktikophold i en eller flere virksomheder. Praktikken er normeret

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af 23.

Læs mere

Prøveform og prøvebestemmelse

Prøveform og prøvebestemmelse Modul 2 Prøveform og prøvebestemmelse Generelle Informationer til modulprøven De studerende skal i øvrigt orientere sig og læse: Informationer om elektronisk aflevering. Afleveres opgaven ikke rettidig,

Læs mere

Praktik håndbog. International Linje. Praktikhåndbog for International Linje. Efterår 2010

Praktik håndbog. International Linje. Praktikhåndbog for International Linje. Efterår 2010 Praktik håndbog International Linje Praktikadministrationen for uddannelsespraktikken International koordinator Anke Beuck dir.tlf.: +45 8755 3306 e-mail: anbe@viauc.dk Praktikleder Ulla Ravn dir.tlf.:

Læs mere

De lønnede praktikperioder løber altid fra 1. august til 31. januar og fra 1. februar til 30. juni.

De lønnede praktikperioder løber altid fra 1. august til 31. januar og fra 1. februar til 30. juni. Praktikuddannelse o Organisering og indhold Praktikkoordinator Ole Tophøj Bork oltb@ucl.dk Praktikkoordinator Lone Tang Jørgensen lotj@ucl.dk Praktikuddannelsen tilrettelægges med ulønnet praktik i 1.

Læs mere

Praktik-politik for pædagogstuderende i CenterCampo

Praktik-politik for pædagogstuderende i CenterCampo Praktik-politik for pædagogstuderende i CenterCampo Dato: 27/11 2013 Ref. Lars Haase Indhold Indledning... 1 Fordeling af de studerende i CenterCampo... 2 Forbesøget... 2 Roller og ansvar... 3 Vejledning...

Læs mere

Semesterbeskrivelse 5. semester Socialra dgiveruddannelsen E2017

Semesterbeskrivelse 5. semester Socialra dgiveruddannelsen E2017 Semesterbeskrivelse 5. semester Socialra dgiveruddannelsen E2017 Oplysninger om semestret Skolen for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 7. semester - modul 13 Hold ss2010v Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 13... 1 TEORETISKE VALGMODULER... 2 KLINISKE

Læs mere

Formål med uddannelsen:

Formål med uddannelsen: Formål med uddannelsen: Formålet med uddannelsen er, at den studerende erhverver sig professionsrelevante kompetencer, viden og færdigheder til selvstændigt og i samarbejde at udøve, udvikle og formidle

Læs mere

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Den pædagogiske diplomuddannelse PD16-17 Ob1 Gennemgående underviser: Jens Skou Olsen (modulansvarlig) Studievejledning: Anders Holst Internater 9.-10. november

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Rammer Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf. bekendtgørelse

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration BEK nr 892 af 08/07/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 056.03G.251 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017

BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 055.04D.021 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet

A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

P R A K T I K H Å N D B O G

P R A K T I K H Å N D B O G P R A K T I K H Å N D B O G Forår 2015 Socialrådgiveruddannelsen University College Sjælland Campus Storstrøm og Campus Roskilde Indhold Indledning... 5 Socialrådgiveruddannelsens overordnede formål...

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. Erg511

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. Erg511 Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Erg511 August 2012 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse modul 5: Tværprofessionel virksomhed... 1 Retningslinjer for intern prøve - modul 5 - Tværprofessionel virksomhed...

Læs mere

Praktik håndbog - Almen Linje forår 2009

Praktik håndbog - Almen Linje forår 2009 Praktik håndbog - Almen Linje forår 2009 Praktikadministrationen for uddannelsespraktikken Praktikleder Ulla Ravn dir.tlf.: 8736 9683 e-mail: ur@viauc.dk Administrativ medarbejder Anne Mette Brønnum dir.tlf.:

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Kurser og informationsdage

Kurser og informationsdage Kurser og informationsdage Kursus for nye vejledere et introduktionskursus til vejlederrollen og praktikkens indhold For nye vejledere tilbydes et gratis kursus over tre dage incl. forplejning. Tilmelding

Læs mere

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Multimedie Designer Uddannelsen Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Det overordnede tema for 4. semester er PRAKTIK OG PERSPEKTIVERING. Det betyder, at du på 4. semester har mulighed

Læs mere

Retningslinjer for diplomingeniørpraktik

Retningslinjer for diplomingeniørpraktik Retningslinjer for diplomingeniørpraktik Alle diplomingeniørstuderende skal som et led i uddannelsen gennemføre et praktikophold af en varighed på 30 ECTS. Praktikken er placeret på den sidste del af 6.

Læs mere

Praktikhåndbogen. Hvad er formålet med at komme i praktik?

Praktikhåndbogen. Hvad er formålet med at komme i praktik? Indhold Hvad er formålet med at komme i praktik?... 2 De overordnede regler for praktikken... 3 Bestemmelser som regulerer praktikken... 6 Læringsmål for viden... 6 Læringsmål for færdigheder... 7 Læringsmål

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden.

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. Organisationen for voksne

Læs mere

Ny pædagoguddannelse

Ny pædagoguddannelse Ny pædagoguddannelse Generel introduktion til den ny uddannelse Generel introduktion til praktikstedernes nye opgaver 2007 loven Formål m.v. 1. Formålet med uddannelsen til pædagog er, at den studerende

Læs mere

Virksomhedsprojekt. Betingelser

Virksomhedsprojekt. Betingelser Virksomhedsprojekt Betingelser Den studerendes tilknytning til en virksomhed formaliseres med denne kontrakt. Kontrakten indgås mellem den studerende, instituttet for den uddannelse, hvor den studerende

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 2. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 715 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 172.80C.021 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 Studie Semester Klasse Ansvarlige undervisere Multimediedesign 4. semester msmmd13a4, msmmd13c4, msmmd13d4 Tildelte praktikvejledere Periode 5. januar 27. marts

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling August 2011 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling.

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse og Uddannelsesplan Pædagogstuderende 1. Praktikperiode

Praktikstedsbeskrivelse og Uddannelsesplan Pædagogstuderende 1. Praktikperiode Praktikstedsbeskrivelse og Uddannelsesplan Pædagogstuderende 1. Praktikperiode 1 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Email: Hjemmesideadresse: Ledelse: Børnehaven Spiren Afd. Spirehuset,

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Pædagoguddannelsen. Studieåret 2015/2016. Studieordning. Fællesdel

Pædagoguddannelsen. Studieåret 2015/2016. Studieordning. Fællesdel Pædagoguddannelsen Studieåret 2015/2016 Studieordning Fællesdel Studieordningens nationale del Indholdsfortegnelse 1. Prøver i grundfagligheden... 2 1.1. Prøve: Grundfaglighedens kompetencemål 1 (GK1)...

Læs mere

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Speciale 2013

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Speciale 2013 Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Speciale 2013 Septemberoptag 2011 1 Specialebeskrivelsen gælder for studerende med studiestart pr. september 2011 og er fælles for følgende

Læs mere

ErhvervsAkademi Sjælland. EASJ retningslinier Side 1 af 8 Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

ErhvervsAkademi Sjælland. EASJ retningslinier Side 1 af 8 Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Rammer Side 1 af 8 Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf. bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik BEK nr 506 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 For kliniske vejledere OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus den 23. august i Odense den 30. august i Svendborg Bekendtgørelse om uddannelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af 23.

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen

Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1122 af 27. september 2010 20 og 21 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, bekendtgørelse

Læs mere

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt om klinisk undervisning med Ergoterapeutuddannelsen ved University College Nordjylland (UCN). Målsætningen for klinisk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 16: Bachelorforløb. Hold 3K Tema: Udvikling af praksis og profession

Modulbeskrivelse. Modul 16: Bachelorforløb. Hold 3K Tema: Udvikling af praksis og profession Modulbeskrivelse Modul 16: Bachelorforløb Tema: Udvikling af praksis og profession Hold 3K 2013 Modulbeskrivelse Modul 16 Marts 2017 Udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Multimediedesigneruddannelsen

Multimediedesigneruddannelsen Aftale om praktik for Multimediedesigneruddannelsen Erhvervsakademi MidtVest I perioden fra: 04.01.2016 til: 01.04.2016 Mellem de tre parter: Virksomheden: Navn: Adresse: Postnr.: By: T: E: Kontaktperson:

Læs mere

Udfold dit talent VIA University College. Praktikhåndbog. VIA Administrationsbachelor

Udfold dit talent VIA University College. Praktikhåndbog. VIA Administrationsbachelor Udfold dit talent VIA University College Praktikhåndbog VIA Administrationsbachelor Udfold dit talent VIA University College Forord Kære praktikvejledere, studerende og UC-undervisere Denne praktikhåndbog

Læs mere

Rammer og kriterier for 5. modulprøve - overgangsordning

Rammer og kriterier for 5. modulprøve - overgangsordning Rammer og kriterier for 5. modulprøve - overgangsordning Fokusområde: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Radiografuddannelsen, University College Lillebælt Gældende fra september

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point Modul 13 Valgmodul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 10 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 13 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 2 Overblik over

Læs mere

Prøvevejledning til afsluttende prøve

Prøvevejledning til afsluttende prøve Prøvevejledning til afsluttende prøve Social og sundhedsassistentuddannelsen Formål At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige kompetencer som fremgår af uddannelsens

Læs mere

Retningslinjer. for ekstern prøve i. klinisk undervisning. i modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis

Retningslinjer. for ekstern prøve i. klinisk undervisning. i modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis Ergoterapeutuddannelsen University College Lillebælt Retningslinjer for ekstern prøve i klinisk undervisning i modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis University College Lillebælt

Læs mere

Prøvevejledning til den afsluttende prøve

Prøvevejledning til den afsluttende prøve Prøvevejledning til den afsluttende prøve Den pædagogiske assistentuddannelse Formål At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige kompetencer som fremgår af uddannelsens

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Udkast Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22, stk. 1 og 2, og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf.

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007.

Læs mere

Praktik håndbog. - International Linje. Praktikhåndbog for International Linje. Forår 2009

Praktik håndbog. - International Linje. Praktikhåndbog for International Linje. Forår 2009 Praktik håndbog - International Linje Praktikadministrationen for uddannelsespraktikken International koordinator Anke Beuck dir.tlf.: +45 8755 3306 e-mail: anbe@viauc.dk Praktikleder Ulla Ravn dir.tlf.:

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet (Lokal modulbeskrivelse for BA-modulet på 8. semester er under udarbejdelse) BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA1: At undersøge

Læs mere

Semesterbeskrivelse for 6. semester på Sociålrå dgiveruddånnelsen F17

Semesterbeskrivelse for 6. semester på Sociålrå dgiveruddånnelsen F17 Semesterbeskrivelse for 6. semester på Sociålrå dgiveruddånnelsen F17 Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen Praktikkens mål og indhold Det er din uddannelsesinstitution, der skal tilrettelægge praktikken sådan, at der gennem alle praktikperioder sker en uddannelsesmæssig progression i forhold til praktikkens

Læs mere